Está en la página 1de 7

PHN I: GII THIU V CNG TY THC TP

1.1 Gii Thiu Chung Cng ty TNHH Cng ngh ng dng Bch Khoa (Bach Khoa Applications Technology Co., Ltd.) l mt doanh nghip t nhn c thnh lp t nm 2009 vi tn ng k ban u l Cng ty TNHH u t, Thng Mi v Pht trin khoa hc k thut Vit Nam. Tn Cng ty: Cng ty TNHH Cng ngh ng dng BchKhoa (BKAT Co., Ltd.) Logo: a ch :28 Trn Nhn Tng, Bi Th Xun, Hai B Trng, H ni Lin h :Tel: 04-3944 8938 Website: bkat.com.vn Email: contact@bkat.com.vn Cng ty k tha v tip tc pht trin cc dng sn phm m cc thnh vin chnh ca cng ty nghin cu pht trin t nhng nm 2003 di danh ngha nhm in t Y sinh Vit Nam (VBEG). Trong qu trnh nghin cu v pht trin n nay, cng ty c hn 22 dng sn phm khc nhau c em ng dng trong thc t trong nhiu lnh vc khc nhau, p ng cc yu cu i hi cp thit ca x hi.Cng ty gm c: 01 phng nghin cu v pht trin, 02 xng sn xut, 01 khu o to k thut cho sinh vin chuyn ngnh in- in t- Vin thng- T ng ha. Hin nay, Cng ty tr thnh i tc quan trng ca Cng ty Vin thng in lc 1.trc thucTp on inlcVit Nam. 1.2 C cuT chc

Hnh 1: C cu t chc ca Cng ty TNHH Cng ngh ng dng Bch Khoa.

1.2.1 C cu nhn s: - 01 gim c ph trch chung ton b cc hot ng ca cng ty, chu trch nhim trc php lut. - Khi hnh chnh tng hp/ k ton: 03 nhnvin - Phng nghin cu v pht trin: 05 nhn vin chnh thc bao gm 01 Tin s, 01 thc s, 03 k s chnh. - Phng kinh doanh: 23 nhn vin trong 01 trng phng kinh doanh, 01ph trng phng kinh doanh v 20 nhn vin kinh doanh. - Xng sn xut 1: chc nng sn xut, lp rp v hon thin cc h thng thit b bao gm 11 nhn vin trong 01 trng b phn sn xut chu trch nhim chung, 01 nhn vin kim tra cht lng sn phm. - Xng sn xut 2: Ch mu v thc hin cc thit k theo mu ca phng nghin cu pht trin gm c 03 nhnvin. 1.2.2 Phng tin thit b - Tng din tch s dng cho tr s: 120m2 - My tnh bn: 20 chic - My chiu: 01 chic - My in laser: 01 chic - My in mu: 01 chic - My nh k thut s: 04 chic - My quay video: 01 chic - Osciloscope: 03 chic - ng h o cc loi: 30 chic - Thit b o cng bc x t trng: 01 chic - My pht sng: 02 chic - My m tn: 01 chic - My phn tch ph: 01 chic - My phn tch s: 01 chic - Cc dng c h tr hn, lp rp mch in t: 40 chic

- Cc phn mm lp trnh nhng, cc cng c h tr np chng trnh vo chp,. - Cc thit b khoan, lp rp, my ct, my mi v cc sn phm t ng khc cng c trang b y , m bo cc yu cu trin khai thc t. 1.3 Cc lnh vc hot ng kinh doanh Lnh vc kinh doanh chnh ca cng ty: - Nghin cu v pht trin cc sn phm theo yu cu nghin cu ca cc doanh nghip. - Nghin cu v pht trin cc dng sn phm mi s dng cng ngh cao ng dng trong cuc sng nhm p ng cc yu cu x hi. - Cung cp cc sn phm bng qung co in t LED do cng ty nghin cu pht trin ra th trng. - Cung cp cc trang thit b phc v o to cho chuyn ngnh in- in t- T ng ha cho cctrng. - Cung cp cc thit b my lc do cng ty nghin cu pht trin v sn xut. - T vn, cung cp cc gii php k thut cho cc doanh nghip sn xut, thit k v ch to cc dy chuyn t ng cho cc doanh nghip. - Cung cp linh kin in t. - Sn xut, cung cp cc sn phm tit kim nng lng v nng lng sch. - T vn cc gii php tit kim nng lng cho cc doanh nghip sn xut. 1.4 Nhng thnh tu, sn phm ca cngty t c trong nhng nm hot ng

c bit l sn phm tit kim in cho h thng n tup, ln u tin c mt trn th gii.

1.5 GiiThng Sau nhiu nm nghin cu v pht trin, cc thnh vin trong cng ty t c mt lot cc gii thng khc nhau v cc sn phm nghin cu m trong y ni bt nht l:

Gii thng cho cm sn phm ngnh in t Y sinh ti Techmart2003. Gii nht cuc thi MCU tonquc 2007- do NXP t chc cho sn phm mch iu khin bng LED Gii sng to Nhn Ti t Vit 2008 cho sn phm Cng ng khoa hc trc tuyn

Gii Nht cuc thi tng xanh 2010- do B gio dc v o to kt hp vi Tng cc mi trng, Vn phng tit kim nng lng B Cng thng, Cng ty Toyota Vit Nam t chc cho sn phm Thit b tit kim in cho h thng n hunh quang TKD-NXX.

Gii thng Hi thi sng to tr ton quc ln th11- Gii thng VIFOTEC ln th11. c trao gii vo 6/5/2012 cho h thng tit kim in thng minh BKAT.

PHN II: