Está en la página 1de 19

B THNG TIN V TRUYN THNG TRNG C CNTT HU NGH VIT HN ----- Khoa CNTT ng Dng -----

K THUT CHUYN MCH.


Nhm 1:
NGUYN TH KIM CNG L HOI GIANG L TN THNH LNG TH QUNH VY L TH MINH NGUYT
www.themegallery.com

K THUT CHUYN MCH:


TNG I IN T S SPC 1.S KHI

NI DUNG

2.CHC NNG CC KHI

3.NGUYN L HOT NG

www.themegallery.com

TNG I S SPC:
Khi nim: Tng i in t s SPC (Store Program Controller ) L tng i c iu khin theo chng trnh ghi sn trong b nh chng trnh iu khin lu tr.

www.themegallery.com

NHIM V CA TNG I IN T S
Bo hiu : Trao i bo hiu vi mng bn ngoi, bao gm mng cc ng dy thu bao v mng cc ng dy trung k u ni vi cc tng i khc.

www.themegallery.com

X l bo hiu v iu khin cc thao tc chuyn mch: nhn thng tin bo hiu t mng ng dy thu bao v cc ng trung k x l, pht ra cc thng tin iu khin iu khin thit b chuyn mch v cc thit b ph tr khc to tuyn kt ni, cp cc ng bo hiu n thu bao.

www.themegallery.com

2.3. Tnh cc : Chc nng ny tnh cc cho ph hp vi tng loi cuc gi, c ly... sau khi cuc gi kt thc

www.themegallery.com

1.S khi ca tng i SPC

LOGO

www.themegallery.com

GIAO TIP THU BAO ng dy thu bao mang tn hiu thoi v cc tn hiu khc nhau ca cc h thng bo hiu vi cc yu cu v dng chung, cp ngun, bo v v kim tra

www.themegallery.com

Mi thu bao u c mch thu bao ring giao tip vi ng dy thu bao v thit b tng i. Vy mch giao tip ng dy thu bao c 7 chc nng c vit tt l BORSCHT

www.themegallery.com

B : Cp ngun (Battery) : s dng b chnh lu to cc mc in p theo yu cu ph hp vi thu bao t in p xoay chiu. O (Over voltage - protecting) : Bo v chng qu p cho tng i v cc thit b do ngun in p cao xut hin t ng dy nh sm st, in cng nghip hoc chp ng dy thu bao. Ngng in p bo v 75V.

www.themegallery.com

R : Cp chung (Ringing) : cp dng chung 25Hz, in p 75-90V cho thu bao b gi. S : Gim st (Supervisor) : thay i mch vng thu bao, x l thu bao nhn dng bt u hoc kt thc cuc gi v pht tn hiu nhc my, t my t thu bao hoc cc tn hiu pht xung quay s. C : M ho v gii m ( Code / Decode): Chc nng ny m ho tn hiu tng t thnh tn hiu s v ngc li.

www.themegallery.com

H : Chuyn i 2 dy / 4 dy (Hybrid) : Chc nng chnh ca hybrid l chc nng chuyn i 2 dy t pha ng dy thu bao thnh 4 dy pha tng i. T: o th (Test) : l thit b kim tra t ng pht hin cc li nh : ng dy thu bao b hng do ngp nc, chp mch vi ng in hay b t bng cch theo di ng dy thu bao thng xuyn c chu k

www.themegallery.com

Giao tip trung k tng t : Khi ny cha cc mch trung k dng cho cc mch gi ra v gi vo chuyn tip. c chc nng cp ngun gim st cuc gi, phi hp bo hiu.

www.themegallery.com

Giao tip thit b kt cui tng t Cha cc mch in gi ra, gi vo, gi chuyn tip. chng cn lm nhin v cp ngun, gim st cuc gi, phi hp bo hiuging nh thu bao tng t.

www.themegallery.com

Giao tip trung k s : Thit b giao tip s phi c trang b chc nng bo li 2 cc pht ra s ln nh li khung v trt qu gi tt l GAZPACHO.

www.themegallery.com

www.themegallery.com

THIT B CHUYN MCH


Chuyn mch T Chuyn mch T hay chuyn mch thi gian l chuyn mch trn nguyn l trao i v tr khe thi gian ca tn hiu PCM vo vi tuyn PCM ra ca b chuyn mch thi gian.

www.themegallery.com

CHUYN MCH S (CHUYN MCH KHNG GIAN) Cu to gm mt ma trn tip im chuyn mch kt ni theo khiu hng v ct. Cc hng u vo cc tip im chuyn mch c gn vi tuyn PCM vo. Cc ct u ra ca cc tip im chuyn mch to thnh cc tuyn PCM ra. Ta c mt ma trn chuyn mch khng gian c kch thc nxn, s tuyn PCM vo bng s tuyn ra
www.themegallery.com

-Ngi v my: qun l vn hnh, bo dng trong qa trnh khai thc. Thit b Display nh bn phm iu khin cc my in. Thit b o th ng dy v my thu bao.

www.themegallery.com