Está en la página 1de 1339

VIRSELIS

E L James

Penkiasdeimt tamsesni atspalvi


I angl kalbos vert Jovita Liutkut

Versta i: E L James FIFTY SHADES DARKER Arrow books i knyga groins literatros krinys. Visi vardai ir pavards, veikjai, veiksmo vietos ir vykiai yra arba autors sugalvoti, arba naudojami jos kaip pramanyti. Bet koks panaumas tikrus tebegyvenanius ar jau mirusius mones, vykius ar vietas yra visikai atsitiktinis. krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be krinio autoriaus ar kito io krinio autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti ar padaryti vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.

7/1343

ISBN 9786090109854 Copyright Fifty Shades Ltd. 2011 The author published an earlier serialized version of this story online with different characters as Master of the Universe under the pseudonym Snowqueens Icedragon. Virelio dizainas Jennifer McGuire Virelio nuotrauka E. Spek/Dreamstime.com Vertimas lietuvi kalb, Jovita Liutkut, 2013 Leidykla Alma littera, 2013 I angl kalbos vert Jovita Liutkut Redagavo Edita Vaskelait Korektor Graina Stankeviien Virelio meninis redagavimas Edvardas Jazgeviius E. knyg maketavo Albertas Rinkeviius

Skiriu Z. ir D. Visada beslygikai jus mylsiu

PADKOS

Esu didiai dkinga Sarai, Kai ir Dadai. Ai u visk, k dl mans padarte. LABAI ai Katlinai ir Kristei, kurios atliko u mane didel darb ir suriavo mediag. Taip pat dkoju Nialui, savo vyrui, mylimajam ir geriausiam draugui (daniausiai). O dabar garsus padkos ksnis visoms nuostabioms, nepakartojamoms moterims i viso pasaulio, su kuriomis ito musis buvo malonu susipainti ir kurias dabar laikau draugmis, tarp j: Eilei, Aleksei, Eimei, Andrjai, Andelai, Azucenai, Beibsei, Bi,

10/1343

Belindai, Betsei, Brendai, Britei, Karolinai, Katrinai, Donei, Gvenei, Hanai, Danetei, Denai, Denei, Dilei, Ketei, Keitei, Kelei, Lizai, Mendei, Margaretai, Natalijai, Nikolei, Norai, Olgai, Pemei, Paulinai, Reinai, Reizei, Raikai, Rianai, Rutai, Stefai, Siuzei, Taai, Teilorei ir Unai. Tas ksnis taip pat skrieja daugybei talenting, smojing ir nuoirdi moter (ir vyr), sutikt internete. Js suprasite, kad i padka skirta jums. Ai Morganui ir Denei u informacij apie Heathman viebut. Ir pagaliau dkoju Daninai, savo leidjai. Tu moki ijudinti. Tikrai.

PROLOGAS

Jis gro. Mamyt miega arba vl nesveikuoja. Palendu po virtuvs stalu ir susirieiu. Pro pirtus matau mamyt. Ji miega ant sofos. Jos ranka lieia ali suskretus kilim, o jis avi tvirtus batus su spindinia sagtimi, stovi prie mamyts ir rkia. Jis pliaukteli mamytei diru. Kelkis! Kelkis! Tu, prakeikta keke. Prakeikta keke. Prakeikta keke. Prakeikta keke. Prakeikta keke. Prakeikta keke. Mamyt sudejuoja. Liaukis. Praau, liaukis. Mamyt neklykia. Tik susigia.

12/1343

Pirtais usikemu ausis, usimerkiu. Garsai nuslopsta. Jis atsisuka, matau jo batus, atitrepsinius virtuv. Rankoje jis tebeturi dir. Ir ieko mans. Pasilenkia ir isiiepia. Jis bjauriai dvokia. Cigaretmis ir alkoholiu. tai kur tu, maas diau J paadina krauj stingdantis klyksmas. Viepatie! Jis permirks prakaitu, irdis dauosi. Kas per velniava? Staiga jis atsisda lovoje tiesus kaip styga ir susiima galv rankomis. Mlas. Jie vl ia. T triukm kliau a. Jis giliai atsidsta mgindamas nusiraminti ir iguiti i smons ir nervi pigios kvietins degtins ir Camel cigarei tvaik.

PIRMAS SKYRIUS

Itvriau trei dien be Kristiano ir pirm dien naujame darbe. Laikas jo tarsi per migl matant dar nepastamus veidus, man patikt darb ir pon Dek Haid. Ponas Dekas Haidas remdamasis mano raomj stal, ypsosi man, o jo akys spindi. Puikiai padirbjai, Ana. Rodos, bsime puiki komanda. iaip taip kilsteliu lp kampuius ir apsimetu ypsanti. Jei galima, a jau eisiu, sumurmu. inoma, jau pus etos. Iki rytojaus.

14/1343

Viso gero, Dekai. Viso gero, Ana. Pasimusi rankin apsivelku varkel ir engiu prie dur. Lauke giliai kvepiu vakarjanio Siatlo oro. Jis neupildo tutumos, plytinios krtinje nuo etadienio ryto, skausmingai ir negailestingai primenanios, k praradau. Nuleidusi galv, spoksodama sau po kojomis ir galvodama apie tai, kad neturiu nei savo numyltos Vandos, senutls Volkswagen Beetle, nei Audi, ingsniuoju autobus stotel. Bet tuoj pat nuveju i mint alin. inoma, galiu leisti sau nusipirkti automobil puik ir nauj. Nujauiu, kad raydamas ek Kristianas buvo pernelyg dosnus, ir vien pagalvojusi apie tai burnoje pajuntu gaium, bet atsikratau ios minties, kaip manydama stengiuosi usisklsti ir apskritai apie niek nemstyti. Negaliu

15/1343

galvoti apie j. Nenoriu vl apsipilti aaromis juolab gatvje. Butas tuias. Man trksta Keits, sivaizduoju j, gulini Barbadoso salos papldimyje ir gurknojani atvsint kokteil. sijungiu plokiaekran televizori, kad jo garsas upildyt tutum ir suteikt draugijos iliuzij, bet i ties nei klausausi, nei iriu. Sdiu apsiblaususi ir spoksau mro sien. A sustingusi. Jauiu tik skausm. Ar dar ilgai teks kentti? I sielvarto mane staiga ivaduoja elektrinio dur skambuio zirzteljimas: i susijaudinimo ima smarkiai plakti irdis. Kas ia galt bti? Paspaudiu telefonspyns mygtuk. Siuntinys panelei Stil, igirstu abejing nematomo mogaus bals ir knu plsteli nusivylimo banga. Vangiai nulipusi laiptais, randu kramtomj gum iaumojant jaunuol, kuris atsirms

16/1343

lauko dur stakt laiko didel d. Pasiraau gavusi siuntin ir neuosi d but. D didiul ir stebtinai lengva. Joje dvideimt keturios baltos ilgakots ros ir kortel. Sveikinimai pirmosios darbo dienos proga. Tikiuosi, ji prajo gerai. Taip pat ai u sklandytuv. Tu labai dmesinga. Ant mano darbo stalo jis uima garbing viet. Kristianas Spoksau kortel su spausdintu tekstu, o tutuma krtinje pleiasi. Neabejoju, kad viskuo pasirpino jo sekretor. Kristianas tikriausiai menkai teprisidjo. Ir man per skaudu apie tai galvoti. Atidiai apiriu roes graios, tad neprisiveriu vystelti j iukliad. Pareigingai pdinu virtuv ir suiekau vaz.

17/1343

TAIP PALENGVA SUSIDSTO DIENOTVARK: pabundu, dirbu, verkiu,

miegu. Na, bent jau mginu miegoti. Negaliu nuo jo pasprukti net sapnuose. Mane persekioja pilkos liepsningos akys, bejgikas vilgsnis, tviskantys rudi plaukai. Ir ta muzika tiek daug muzikos jau negaliu klausytis jokios muzikos. Kaip manydama jos vengiu. Krpteliu net igirdusi lengvai simenamas reklam melodijas. Nesinekjau su niekuo n su mama ar Rjumi. Dabar tutiems pokalbiams neturiu jg. Ne, toki panekesi nenoriu. Tapau tarsi atskira respublika. Nusiaubta, karo nuniokota alimi, kurioje niekas neauga, kurioje iki pat horizonto vien plika em. Taip, tai a. Galiu formaliai bendrauti nujusi darb, bet tik tiek. Jei pasikalbiau su mama, inau, kad dar labiau paliau, o a ir taip visikai sugniudyta.

18/1343

VISAI NETURIU APETITO. Treiadien per

pietus iaip taip suvalgau indel jogurto tai pirmasis patiekalas nuo prajusio penktadienio. Mano gyvyb palaiko vien pastarosiomis dienomis pamgta lats kava ir dietin kola. Kofeinas teikia jg, bet nuo jo darosi neramu. Dekas m sukiotis aplink, erzinti mane, udavinti asmenikus klausimus. Ko jis nori? Elgiuosi mandagiai, bet turiu neprisileisti jo pernelyg arti. Sdiu, peririnju krv jam adresuot laik ir diaugiuosi, kad galiu pasinerti paprast darb, kuriam nereikia daug dmesio. Dzingteli mobilusis pranedamas, kad gavau elektronin laik, ir paskubomis vilgteliu, nuo ko jis. Po velni Laikas nuo Kristiano. Ak, ne, tik ne ia ne darbe.

19/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:05 Gavjas: Anastazija Stil Miela Anastazija, atleisk, kad trukdau darbe. Tikiuosi, tau sekasi gerai. Ar gavai gles? Noriu priminti, kad rytoj vyks tavo biiulio fotografijos parodos atidarymas, ir neabejoju, jog sigyti automobilio dar neturjai laiko, o kelias tolimas. Labai diaugiausi galdamas tave nuveti jei tik nortum. Pranek man.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Man akys paplsta aaromis. Paskubomis pakylu nuo raomojo stalo ir neriu tualet pasislpti kabinoje. Chos paroda. Visai pamirau,

20/1343

o juk adjau nuvaiuoti. Mlas, Kristianas teisus kaip a ten nusigausiu? Stipriai prispaudiu deln prie kaktos. Kodl Chos neskambino? Kai gerai pagalvoji kodl niekas man neskambino? Buvau tokia isiblakiusi, jog nepastebjau, kad mano mobilusis vis laik tyli. Po velni! Kokia a kvaia! A vis dar nustaiusi skambui peradresavimo funkcij ir jie visi plaukia BlackBerry telefon. Beje, i kur jis suinojo mano elektroninio pato adres? Jis ino mano bat dyd, tad vargu ar jam labai sunku suinoti mano elektroninio pato adres. Ar galiu vl j pamatyti? Ar itveriau? Ar noriu su juo susitikti? Usimerkiu, atloiu galv ir mane ulieja ilgesingas sielvartas. inoma, kad noriu.

21/1343

Galbt galbt galiau pasakyti jam, kad apsigalvojau Ne, ne, ne. Negaliu bti su vyru, kuriam malonu kelti man skausm ir kuris mans nemyli. Atmintyje msteli skausmingi prisiminimai: kaip mudu sklandme, kaip laikms susikib u rank, kaip maudms vonioje, jo velnumas, jo humoras ir jo nirus, bauginantis, viliojantis vilgsnis. A jo pasiilgau. Penkios dienos, penkios kanios dienos, o atrodo, tarsi bt prajusi visa aminyb. Vakare verkiu, kol umiegu, gaildamasi, kad ijau, nordama, kad jis bt kitoks, trokdama, kad btume drauge. Ar dar ilgai mane kankins is triukinantis, bjaurus jausmas? Jauiuosi kaip skaistykloje. Apsiveju rankomis onus, stipriai apkabinu save stengdamasi nepraskysti. A jo ilgiuosi. Tikrai ilgiuosi Myliu j. Tiesiog myliu.

22/1343

Anastazija Stil, tu darbe! Turiu bti stipri, bet noriu vaiuoti Chos parod, o giliai irdyje besislepianti mazochist taip pat nekantrauja pamatyti Kristian. Giliai atsidususi, grtu prie raomojo stalo.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:25 Gavjas: Kristianas Grjus Sveikas, Kristianai, ai u gles, jos nuostabios. Taip, biau dkinga, jei nuvetum. Ai.
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

23/1343

Patikrinusi mobilj matau, kad jis i ties vis dar nustatytas persisti skambuius BlackBerry. Dekas susitikime, tad greitai paskambinu Chos. Sveikas, Chos. ia Ana. Sveika, seniai nesimatme. Jis kalba taip draugikai ir maloniai, kad vl vos neapsiverkiu. Ilgai kalbti negaliu. Kada turiu atvaiuoti tavo parod? Vis dlto atvaiuosi? susijaudins klausia jis. Taip, inoma. sivaizduoju plai Chos ypsen ir pirm kart per penkias dienas pati nuoirdiai nusiypsau. Pus atuoni. Gerai, tada ir pasimatysime. Sudie, Chos. Lik sveika, Ana.

24/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:27 Gavjas: Anastazija Stil Miela Anastazija, kada man atvaiuoti tavs paimti?
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:32 Gavjas: Kristianas Grjus Chos paroda atidaroma 19.30. Kaip manai, kada reikt ivaiuoti?
Anastazija Stil

25/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:34 Gavjas: Anastazija Stil Miela Anastazija, iki Portlando gerokas gabalas kelio. Turiau paimti tave 17.45. Nekantriai laukiu susitikimo.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Rytojus Data: 2011 m. birelio 8 d. 14:38 Gavjas: Kristianas Grjus

26/1343

Gerai, iki pasimatymo.


Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Dieve A vl pamatysiu Kristian. Pirm kart per penkias dienas nuotaika iek tiek pagerja ir leidiu sau pagalvoti apie tai, kaip jam seksi. Ar jis mans ilgjosi? Tikriausiai ne taip, kaip a ilgjausi jo. Gal rado nauj nuolankij? i mintis tokia skausminga, kad i karto jos atsikratau. vilgteliu krv Dekui skirtos korespondencijos, kuri turiu iriuoti, ir, vl mgindama umirti Kristian, kimbu darb. T vakar atsigulusi lov vartausi nerasdama vietos, mgindama umigti ir pirm kart per daug dien prie mieg neverkiu. Prie akis ikyla paskutin kart, t akimirk, kai ijau, matytas Kristiano veidas. Niekaip

27/1343

negaliu pamirti sielvartingos jo iraikos. Pamenu, jis nenorjo, kad ieiiau, ir tai man rodosi keista. Kam gi pasilikti, kai prijome toki aklaviet? Abu mginome vengti, ko bijome: a bausms, o jis ko? Meils? Kamuojama nenugalimo sielvarto, pasiveriu ant ono ir apsikabinu pagalv. Kristianas mano, kad nenusipelno bti mylimas. Kodl? Ar ia kuo nors dtas aukljimas? O gal taip yra dl motinos, kuri j pagimd, dl tos rinktins keks? ios mintys neduoda man ramybs iki paryi, kol pagaliau nepakeliamai ivargusi iaip taip usnstu.
DIENA, RODOS, BE GALO, o Dekas ne-

prastai dmesingas. Numanau, kad j skatina tamsiai violetin Keits suknel ir juodi auktakulniai, kuriuos taip pat nugvelbiau i jos drabui spintos, bet dl to nesuku galvos. Apsisprendiau gavusi pirm atlyginim

28/1343

pavaikioti po parduotuves ir nusipirkti drabui. Jauiu, kad suknel laisvesn nei anksiau, bet apsimetu to nepastebinti. Pagaliau sulaukiu puss etos, tramdydama nervus, pasiimu varkel ir rankin. Netrukus su juo susitiksiu! Ar vakar eini pasimatym? susiruos namo ir eidamas pro mano stal klausia Dekas. Taip. Ne. Ne visai Akivaizdiai susidomjs, jis kilsteli antak. Su savo vaikinu? Nuraustu. Ne, ne su vaikinu. Su buvusiu vaikinu. Gal rytoj po darbo nortum nueiti kur nors igerti? Ana, dirbi leidykloje pirm savait ir eini gana svarbias pareigas. Turtume atvsti. Dekas nusiypso, jo veide msteli kakoks sunkiai nusakomas nerim keliantis jausmas ir a pasijuntu nesmagiai.

29/1343

Susikis rankas kienes, jis neskubdamas ieina pro dvivres duris. irdama tolstani jo nugar susiraukiu. Eiti gerti su virininku ar tai tikrai gera mintis? Papurtau galv. Pirmiausia turiu itverti vakar su Kristianu Grjumi. Tik kaip? Nuskubu tualet paskutin minut dar kaip nors pasigrainti. Sustojusi prie didel veidrod ant sienos, ilgai ir atidiai velgiu savo veid. Kaip visada, iblykusi, po per didelmis akimis juosvi ratilai. Atrodau ivargusi ir susirpinusi. Gaila, kad nemoku pasidaryti makiao. Pasidaau blakstienas, kosmetiniu pietuku pasirykinu aki vokus ir pasignaibau skruostus vildamasi, kad jie bent kiek paraus. Susiukavusi, kad plaukai dailiai krist ant nugaros, giliai atsidstu. Turt bti gerai. Nervindamasi, bet su ypsena pereinu per vestibiul, mostu atsisveikinu su leidyklos

30/1343

priimamajame dirbania Klere. Manau, mudvi galtume susidraugauti. Traukdama prie lauko dur pamatau Dek, besikalbant su Elizabete. Plaiai ypsodamasis jis atlekia atidaryti man dur. Praom, Ana, sumurma. Ai, sutrikusi ypteliu. Lauke ant aligatvio mans jau laukia Teiloras. Jis atidaro upakalines automobilio dureles. Varydamasi vilgteliu mane atlydjus Dek. Jis nusimins spokso Audi visureig. Nusisukusi lipu main ir randu ia sdint j Kristian Grj, vilkint pilk kostium be kaklaraiio ir baltus markinius prasagstyta apykakle. Pilkos akys spindi. Nuryju seil. Jis atrodo nuostabiai, bet mane velgia rsiai. Kodl?

31/1343

Kada paskutin kart valgei? piktai klausia jis Teilorui utrenkus upakalines dureles. Mlas. Labas, Kristianai. Taip, man irgi malonu tave matyti. Dabar tavo ikalbingumo man nereikia. Atsakyk. Jo akys degte dega. Po velni. Na Piet valgiau jogurto. Ir dar banan. Kada valgei normalius pietus? pasipiktins vl klausia jis. Teiloras vikriai sitaiso vairuotojo sdynje, jungia varikl ir mes siliejame transporto sraut. Pakeliu akis ir Dekas man pamoja, tik nesivaizduoju, kaip jis mane iri pro tamsint automobilio stikl. Atsakau jam tuo paiu.

32/1343

Kas jis? toliau grietai mane tardo Kristianas. Mano virininkas. Slapta vilgteliu alia sdint grauol vyr ir pamatau, kad jo lpos stipriai suiauptos. Na? Kada paskutin kart valgei? Kristianai, tai tikrai ne tavo reikalas, sumurmu a, nepaprastai narsi. Visa, k darai, yra mano reikalas. Pasakyk. Ne, ne tavo. Suirzusi suniurnu ir uveriu akis, o Kristianas prisimerkia. Pirm kart po daugybs dien man norisi juoktis. Kaip manydama tramdau besiveriant kikenim. Kristiano veidas suvelnja, a i vis jg stengiuosi neprajukti ir mielose, dailiose jo lpose msteli vos pastebima ypsena. Tai kada? kart jau velniau klausia jis.

33/1343

Prajus penktadien, spagei su jr moliuskais, panabdomis prisipastu. Kristianas usimerkia, veide msteli tis, o gal ir gailestis. Suprantu, ramiai sako. Atrodai, tarsi nuo penktadienio btum netekusi dviej kilogram, o gal ir dar daugiau. Praau, Anastazija, valgyk, priekaitingai priduria jis. Stebeiliju sau sterbl, sunertus pirtus. Kodl su juo visuomet jauiuosi lyg prasikalts vaikas? Kristianas krusteli, pasislenka prie mans. Kaip laikaisi? vis dar velniai klausia. Na, ties sakant, a visikai palusi Stipriai suiaupiu lpas. Jei sakyiau, kad laikausi puikiai, meluoiau. Jis staiga giliai atsidsta. Ir a, sumurma, paima mano rank ir suspaudia. Pasiilgau tavs, priduria.

34/1343

Ak, ne. Jo oda lieiasi prie mano odos. Kristianai, a Ana, praau Mums reikia pasikalbti. Tuoj pravirksiu. Ne. Kristianai, a Praau A tiek verkiau sunabdu i paskutinij tvardydamasi. Ak, mayte, ne Kristianas trkteli rank ir a, nespjusi mirktelti, jau sdiu jam ant keli. Jis spaudia mane glbyje, o jo nosis mano plaukuose. A tavs taip pasiilgau, Anastazija, kuda jis. Noriu isivaduoti i Kristiano glbio, ilaikyti tam tikr atstum, bet jo rankos tiesiog apsivijusios mane. Jis spaudia mane prie krtins. Palengva pasiduodu. Ak, kaip tik ito ir norjau. Priglaudiu galv Kristianui prie krtins, o jis buiniais apiberia man plaukus. Man gera, lyg biau grusi namo. Nuo jo sklinda vari

35/1343

apatini, skalbini minktiklio, kno prausiklio ir mano mgstamiausias Kristiano kvapas. Trumpai pasiduodu iliuzijai, kad viskas bus gerai, ir i mintis iek tiek nuramina sueist siel. Po keli minui Teiloras sustabdo automobil prie aligatvio, nors mes tebesame mieste. Eime, sako Kristianas stumdamas mane nuo keli, atvaiavome. K?! sraigtasparni aiktel. Ji ant ito pastato stogo. Uuot aikins, Kristianas tik vilgteli pastat. Na, inoma. arlis Tango. Teiloras atidaro dureles ir a ilipu. Apdovanota gerairdika, tvika ypsena, pasijuntu saugi. A taip pat jam nusiypsau. Turiu atiduoti jums nosin.

36/1343

Pasilikite j, panele Stil, su geriausiais mano linkjimais. Apjs automobil, Kristianas paima mane u rankos ir a iraustu. Jis paaipiai ir klausiamai vilgteli Teilor, o is ramiai ir niekuo neisiduodamas atlaiko eimininko vilgsn. Devint? sako jam Kristianas. Taip, sere. Linkteljs Kristianas apsisuka ir pro dvivres duris nusiveda mane didiul vestibiul. Digauju jusdama jo platak ir ilgus, tvirtus pirtus, kuriais jis spaudia man rank. Jauiu jau pastam trauk jis mane traukia kaip Ikar Saul. Kart jau nudegiau, bet vl troktu to paties. Mudviem prijus prie lift, Kristianas paspaudia ikvietimo mygtuk. Pakeliu akis ir jo veide ivystu santri, paslapting ypsenl.

37/1343

Kai atsidaro lifto durys, jis paleidia rank ir siveda mane kabin. Durims usidarius surizikuoju dar kart slapta vilgtelti Kristian. Jis pavelgia mane ir tarp ms vl randasi ta ypatinga, elektros srov primenanti tampa. Ji aikiai juntama. Rodos, galiu jos paragauti, ji pulsuoja tarp ms, traukia vien prie kito. Dieve aikteliu, mgaudamasi ita stipria, bauginania, pirmykte trauka. Ir a j jauiu, sako Kristianas. Jo vilgsnis apniuks, bet skvarbus. Kirknyse pajuntu tvenkiantis sunk, nenugalim geism. Kristianas suspaudia mano rank, nykiu ima braukyti per krumplius, ir visi raumenys kno gelmse stipriai ir maloniai sitempia. Ar gali bti, kad jis mane vis dar itaip veikia?

38/1343

Praau, nekramtyk lpos, Anastazija, sunabda Kristianas. Atitraukusi dantis nuo apatins lpos, pakeliu j akis. Geidiu jo. ia ir dabar, lifte. Kaip galiau negeisti? Juk inai, kaip mane tai veikia, sumurma jis. Ak, a j vis dar veikiu. Penkias dienas baisiai pykusi, mano vidin dievait krusteli. Staiga, isklaidydamos kerus, durys atsidaro mes ant stogo. Lauke vjuota ir man alta, nors vilkiu juod varkel. Kristianas apkabina mane, priglaudia ir mudu skubriai nuingsniuojame aiktels vidur, prie arlio Tango ltai besisukaniomis keliamosiomis mentmis. I sraigtasparnio ioka auktas, viesiaplaukis, apskritaveidis vyras tamsiu kostiumu ir, emai pasilenks, tekinas pasileidia ms pasitikti. Paspauds Kristianui rank, jis kteli, perrkdamas keliamj meni triukm.

39/1343

Paruotas skristi, sere. Sraigtasparnis js paslaugoms! Viskas patikrinta? Taip, sere. Apie pus devintos j pasiimsite? Gerai, sere. Apaioje prie laukuj dur js laukia Teiloras. Ai, pone Grjau. Saugaus skrydio Portland. Ponia su manimi atsisveikina jis. Neatitraukdamas rankos Kristianas linkteli, pasilenkia ir nusiveda mane prie sraigtasparnio dureli. Kabinoje jis gerai tempia dirus ir tvirtai mane prisega. Tada pavelgia ikalbingu vilgsniu ir mslingai ypteli. tai, dabar turtum sdti ramiai, sumurma jis. Turiu prisipainti, kad man patinka matyti tave sukaustyt dirais. Nieko neliesk.

40/1343

Skaisiai iraustu, Kristianas smiliumi brkteli man skruost, o tada paduoda ausines. A irgi noriau tave liesti, bet neleidi. Piktai dbteliu. Be to, jis taip stipriai temp dirus, kad beveik negaliu krustelti. Kristianas sitaiso sdynje, prisisega dirais ir imasi vis prie pakylant btin procedr. Jis visk taip gerai imano. Tuo mane nepaprastai avi. Usidjs ausines, jungia jungikl, keliamosios ments ima suktis greiiau ir nuo to garso man ugula ausis. Grteljs per pet, jis pavelgia mane. Pasiruousi, mayte? ausinse igirstu aid jo bals. Taip. Kristianas berniokikai nusiypso. Oho, tokios ypsenos jau seniai nemaiau. Siatlo-Takomos boktui, ia arlis Tango Golf-Golf Echo Hotel, praau

41/1343

leidimo kilti Portland per PDX . Patvirtinkite, baigiau. Netrukus atsklids nematomo skrydi kontrols bokte dirbanio mogaus balsas duoda reikalingus nurodymus. Supratau, bokte, arlis Tango kyla, pabaiga. Kristianas spragteli dar dviem jungikliais, suspaudia vairalazd ir sraigtasparnis ltai ir grakiai pakyla vakarjant dang. Siatlas lieka emai ir tolsta nuo ms man net silpna pasidaro, o ia, auktai, yra k paganyti akis. Vijoms aur, Anastazija, o dabar vejams sutemas, ausinse nuskamba Kristiano odiai. Nustebusi pasuku galv j. K tai reikia? Kaip jis gali taip romantikai nekti? Kristianas nusiypso ir a nesusilaikiusi atsakau jam drovia ypsenle.

42/1343

kart galima pamatyti daugiau, ne tik besileidiani saul, sako jis. Kai ankart skridome Siatl, buvo tamsu, bet vakar vaizdas nepaprastas, tiesiog neemikai graus. Aukiausi pastat stogai jau mums po kojomis, bet kylame vis aukiau. tai ten Eskala, Kristianas mosteli tolumoje dunksant pastat. Ten Boeing lktuv gamykla, o tolumoje matyti Kosmoso adata2. Itempiu kakl. Nesu ten buvusi. Nusivesiu, galsime ten pavalgyti. Kristianai, mudu isiskyrme. inau. Bet vis tiek galiu nusivesti tave ten pavalgyti, jis perveria mane rsiu vilgsniu. Linguodama galv nusprendiu daugiau neprietarauti. ia, auktybse, labai grau. Ai. spdinga, tiesa?

43/1343

spdinga, kad tu gali tai daryti. Meilikaujate, panele Stil? Bet a esu mogus, turintis daugyb gebjim. Puikiai tai inau, pone Grjau. Jis pasuka galv, ypteli neslpdamas pasitenkinimo ir pirm kart po penki dien a truput atsipalaiduoju. Gal taip blogai ir nebus?.. Kaip sekasi naujame darbe? Ai, gerai. domus darbas. O kaip patinka naujasis virininkas? Nieko sau vyrukas. Argi galiu sakyti Kristianui, kad su Deku jauiuosi nejaukiai? Kristianas vilgteli mane. Kas yra? klausia. Iskyrus tai, kas akivaizdu, daugiau nieko. Kaip suprasti iskyrus tai, kas akivaizdu? Ak, Kristianai, kartais tu toks nesupratingas

44/1343

A? Nesupratingas? Kain ar man patinka js tonas, panele Stil. K gi, nepatinka tai nepatinka. Jo lpas ikreipia ypsena. Pasiilgau tavo miklaus lieuvlio, Anastazija. Garsiai atsidstu trokdama suukti: Ir a tavs pasiilgau viso, ne tik tavo lieuvio! Bet nepratariu n odio, tik spoksau pro lenkt tarsi akvariumas arlio Tango stikl, ir mudu skrendame pietus. Sutemos tvenkiasi mums i deins, sauls diskas kybo prie pat horizonto didelis, liepsnojantis, gelsvai rausvas, o a vl nelyginant Ikaras, priskrids pernelyg arti Sauls.
SUTEMOS SEKA PASKUI mus i Siatlo, o dan-

gus ulietas alsvais, roiniais ir viesiai melsvais atspalviais, sulietais taip, kaip moka sulieti vien motina gamta. Vakaras giedras ir gaivus,

45/1343

Portlando pastat viesos spindi ir mirga, sveikina mane ir Kristian, tupdant sraigtasparn aiktelje. Mes vl Portlande, kur su Keite palikome prie maiau nei tris savaites, ant keisto rud plyt pastato stogo. Trys savaits visai nedaug. Bet atrodo, tarsi Kristian painoiau vis gyvenim. Nuspauds kelis mygtukus, kad keliamosios ments sustot, jis ijungia arlio Tango varikl ir gal gale ausinse igirstu vien savo alsavim. Hm Trumpai prisimenu, k patyriau, klausydamasi Tomo Talio moteto. Iblyktu. Dabar visai nenoriu apie tai galvoti. Kristianas atsisega dirus ir pasilenkia ilaisvinti mans. Puiki kelion, ar ne, panele Stil? velniai klausia, o jo akys spindi. Taip, dkoju jums, pone Grjau, mandagiai atsakau.

46/1343

K gi, eime pasiirti to vaikino nuotrauk. Kristianas itiesia rank ir a laikydamasi jos ilipu i arlio Tango. Plaiai ypsodamasis ms pasitikti ateina ilas, barzdotas vyras a j atpastu: tai senas darbuotojas, kur maiau, kai buvome ia an kart. Do! Kristianas paleidia mano rank ir ypsodamasis su juo pasisveikina. Pasirpink sraigtasparniu ir perduok j Stefanui. Jis ia atvaiuos atunt arba devint. Bus padaryta, pone Grjau. Ponia tarsteli vyras ir sveikindamasis man linkteli. Js automobilis laukia apaioje, sere. Tiesa, sugedo liftas; jums teks lipti laiptais. Ai, Do. Kristianas paima mane u rankos ir mudu engiame prie avarini laipt.

47/1343

Tu su savo auktakulniais diaugsiesi, kad teks nulipti tik tris auktus, priekaitingai suniurzga jis. it kaip? Tau nepatinka mano bateliai? Labai patinka, Anastazija. Kristiano vilgsnis susidrumsia, man dingteli, kad jis galt dar k nors pridurti, bet daugiau neprataria n odio. Eime. Lipsime neskubdami. Nenoriu, kad virsdama nusisuktum sprand.
TYLDAMI SDIME AUTOMOBILYJE, o

vairuotojas vea mus parod. Vl apima stiprus nerimas, mat suprantu, kad skrisdami arliu Tango buvome tarsi tornado akyje. Kristianas tylus ir susimsts net susirpins; gera nuotaika mudviem kakur igaravo. Tiek daug noriu pasakyti, bet kelion per trumpa.

48/1343

Lidnai susimsts, Kristianas iri pro automobilio lang. Mudu su Chos tik draugai, tyliai sakau. Kristianas atsisuka ir beda mane akis nirias, slapukikas, nieko neiduodanias. Jo burna ak, ta jo burna blako dmes. Prisimenu jo lpas, buiuojanias mane visur Man ukaista oda. Jis sddamas truput pakeiia kno padt ir suraukia kakt. itos graios akys tavo veide atrodo per didels, Anastazija. Praau tavs paadti man, kad valgysi. Taip, Kristianai, valgysiu, daug negalvodama lepteliu. A tau rimtai sakau. Ak, dabar jau rimtai? Negaliu nuslpti paniekos. Dievai, ito vyro vyro, pastarosiomis dienomis privertusio mane ksti pragarikas kanias, lumas

49/1343

beribis. Bet ne, netiesa. A pati sukliau sau pragarikas kanias. Ne. Vis dlto jis. Visai susipainiojusi, papurtau galv. Nenoriu su tavimi ginytis, Anastazija. Noriu tave susigrinti, ir sveik, sako Kristianas. Bet niekas nepasikeit. Tu vis dar penkiasdeimt atspalvi. Pasikalbkime apie tai grdami. Dabar jau atvaiavome. Automobilis sustoja prie galerijos ir Kristianas ilipa, palikdamas mane be ado. Paskui atidaro dureles man ir a iaip taip ilipu. Kodl taip darai? paklausiu netiktai garsiai. Kaip darau? Tokio klausimo jis nesitikjo. Pasakai tok sakin ir staiga tiesiog nutrauki pokalb.

50/1343

Anastazija, mes jau parodoje. Norjai ia vaiuoti. Apirkime j, o paskui pasineksime. Nelabai noriu, kad itaisytume scen vidury gatvs. Apsivalgau. Jis teisus. ia per daug moni. Kristianas piktai dbteli mane, o a stipriai suiaupiu lpas. Gerai, nepatenkinta burbteliu. Pams u rankos, Kristianas vedasi mane vidun. Mes rekonstruotame preki sandlyje mro sienos, tamsios medienos grindys, baltos lubos ir vamzdiai. Patalpa erdvi ir iuolaikika, po galerijai skirt aukt gurknodami vyn ir grodamiesi Chos darbais vaiktinja keli mons. Trumpai pamirusi visus rpesius pagalvoju, kad Chos gyvendino savo svajon. Vis dlto tau pavyko, Chos! Labas vakaras, sveiki atvyk Chos Rodrigeso parod.

51/1343

Mus pasitinka jauna juodai vilkinti moteris labai trumpais rudais plaukais, labai rykiai raudonai daytomis lpomis ir dideliais iedo formos auskarais. Ji vos vilgteli mane, tada daug ilgiau, nei btina, pairi Kristian, nurausta ir, keliskart sumirksjusi, vl nukreipia akis mane. Suraukiu kakt. Jis priklauso man na, bent jau priklaus. I vis jg stengiuosi neirti j rsiai. Atitokusi ir vl visk aikiai regdama, moteris vl sumirksi. A, tai js, Ana. Labai norsime igirsti ir js nuomon apie parod. Ji ypsodamasi paduoda man lankstinuk ir palydi prie stalo su grimais ir ukandiais. Pasti j? susirauks teiraujasi Kristianas. Suglumusi ne maiau u j, papurtau galv. Jis sutriks gteli peiais. Ko nortum igerti?

52/1343

Prayiau taurs baltojo vyno. Ai. Kristianas suraukia kakt, bet prikanda lieuv ir patraukia prie baro. Ana! Prasisprauds pro mones, prieina Chos. Po galais! Jis vilki kostium. Atrodo puikiai ir diugiai ypsosi. Chos apkabina mane ir stipriai suspaudia glbyje. Vos laikausi nepravirkusi. Jis mano draugas vienintelis draugas, kol Keit ivaiavusi. Akyse tvenkiasi aaros. Ana, kaip a diaugiuosi, kad vis dlto atvaiavai, sunabda aus Chos. Staiga jis per ingsn atsitraukia ir atidiai mane nuvelgia. Kas yra? Klausyk, ar tau kas negerai? Atrodai kakokia keista. Dios mo, tu sulysai? Tramdydama aaras pamirksiu ir jis apie t pat!

53/1343

Chos, man puikiai sekasi. Labai dl tavs diaugiuosi. Sveikinu parodos atidarymo proga, mano balsas virpteli matant susirpinus puikiai pastam Chos veid, bet turiu tvardytis. Kaip pasiekei Portland? klausia jis. A ia su Kristianu, paaikinu ir mane apima bloga nuojauta. Ak it kaip staiga nusivyls Chos mane paleidia. Kur jis? jo veidas apsiniaukia. tai ten, nujo atneti grim. Linkteliu galv Kristiano pus ir man nepraslysta pro akis, kad jis mandagiai nekuiuojasi su parodos lankytoja eilje prie baro. Kristianas pairi mane ir mudviej vilgsniai susitinka. A akimirksniu pasijuntu tarsi paralyiuota, stebeiliju neapsakomai gra vyr, irint mane ir apimt kain kokio jausmo. Jo

54/1343

vilgsnis kaitrus, degina mane, ir mudu, irdami vienas kit, trumpai usimirtame. Po velni is grauolis trokta mane susigrinti ir mano kno gelmse tarsi puikus rytas prieaurio prieblandoje palengva ima skleistis virpul keliantis diaugsmas. Ana! Chos grina mane tikrov. Labai diaugiuosi, kad atjai. Klausyk, noriu tave spti Tik staiga j pertraukia panel labai trumpais plaukais ir rykiai raudonomis lpomis. Chos, atvaiavo urnalist i Portland Printz. Eime, ji mandagiai nusiypso man. Argi ne puiku? Ta lov Chos diugiai nusiypso, tad atsakau tuo paiu jis laimingas. Vliau tave dar susirasiu, Ana. Jis pakteli man skruost ir nueina prie jaunos moters, stovinios alia aukto, istypusio fotografo.

55/1343

Visur eksponuojamos Chos fotografijos, kai kurios labai ididintos ir pritvirtintos prie didiuli stor drobi. Ir spalvotos, ir nespalvotos. ia daug neemiko groio peiza. Viename, nufotografuotame prie Vankuverio eero, aminta, kaip pavakary visikai ramiame vandenyje atsispindi roiniai debesys. Trumpai leidiuosi apgaubiama tos ramybs ir tylos. Nuostabu. Prieina Kristianas ir paduoda man taur vyno. Na, kaip, pakeniamas? klausiu jau truput aprimusi. Kristianas klausiamai vilgteli mane. Vynas. Toli grau. Bet tokiuose renginiuose vynas retai bna pakeniamas. O vaikinas gana talentingas, ar ne? Kristianas pasigroi eero peizau.

56/1343

Argi kitaip biau jo praiusi padaryti tavo portret? Negaliu nuslpti pasididiavimo. Ramus Kristiano vilgsnis nuo fotografijos nuslysta prie mans. Ponas Kristianas Grjus? prie Kristiano prieina Portland Printz fotografas. Ar galiau jus nufotografuoti, sere? inoma. Kristianas susitvardo ir neperlieja jo rsiu vilgsniu. ingteliu al, bet jis suiumpa mano rank ir prisitraukia, kad biau alia. Fotografas irdamas mudu nenuslepia nuostabos. Dkoju, pone Grjau. Jis padaro kelias nuotraukas. Kuo js vardu, panele? pasiteirauja. Ana Stil, atsakau. Ai, panele Stil. Jis skubiai nueina.

57/1343

Internete iekojau tavo nuotrauk su merginomis. Bet toki nra. Todl Keit ir man, kad esi gjus. Kristianas atsainiai ypteli. tai i kur tas nederamas klausimas. Ne, a nedraugauju su merginomis, Anastazija, tik tau padariau iimt. Tu pati inai, tyliai ir nuoirdiai sako jis. Vadinasi nervingai apsidairau, ar niekas nenugirs mudviej pokalbio, su savo nuolankiosiomis vieumoje niekada nesirodai? Kartais rodausi. Bet ne susibrimuose. Daugiausia vaiktome po parduotuves ir panaiai, jis gteli peiais, neatitraukdamas nuo mans aki. A, vadinasi, su jomis Kristianas bna tik savo aidim kambaryje Raudonajame kani kambaryje ir savo apartamentuose. N neinau, kaip turiau jaustis

58/1343

Tik su tavimi visur einu, Anastazija, sunabda jis. Nuraustu ir nudelbiu akis. Vis dlto a savotikai jam rpiu. Tavo biiul, rodos, labiau traukia peizaai, o ne portretai. Apsivalgykime. Suspaudiu itiest Kristiano rank. Prajusi pro dar kelias nuotraukas atkreipiu dmes vien por, linksini man ir plaiai besiypsani, lyg mane painot. Tikriausiai dl to, kad einu su Kristianu, bet ko tas jaunuolis taip liai mane spokso Keista. Kai pasukame u kampo, suprantu, kodl mons varsto mane smalsiais vilgsniais. Ant tolimosios sienos kabo septyni miliniki portretai mano portretai. Spoksau juos iptusi akis, apstulbusi, palengva blykdama kaip drob. A: susiraukusi, besijuokianti, rsti, rimta, linksma.

59/1343

Fotografuota i labai arti, visos nuotraukos nespalvotos. Po velni! Pamenu, Chos por kart aid su fotoaparatu, kai sveiavosi pas mus ir kai a vaiavau su juo kaip vairuotoja ir padjja. Maniau, daro momentines nuotraukas. Tik jau ne itas ak traukianias fotografijas. Kristianas pribloktas atidiai apiri visas nuotraukas. Rodos, ne a vienas tavimi aviuosi, susimsts sumurma ir stipriai suiaupia lpas. Manau, pyksta. Trumpai atsipraysiu, sako Kristianas, svilindamas mane vilgsniu. Ir pasuka galerijos priimamj. Kas jam ujo? Tarsi uhipnotizuota iriu, kaip jis gyvai nekasi su panele labai trumpais plaukais ir rykiai raudonomis lpomis. Kristianas isitraukia pinigin ir iima i jos kreditin kortel.

60/1343

Mlas. Matyt, kuri nors perka. Sveika. Tu tikra mza. ios nuotraukos nuostabios, taip netiktai, kad net krpteliu, mane ukalbina jaunuolis veliais viesiais plaukais. Pajuntu pirtus, lieianius alkn: gro Kristianas. Jums labai pasisek, sako viesiaplaukis Kristianui, o is persmeigia j lediniu vilgsniu. Ir a taip manau, niriai burbteli ir nusiveda mane alin. Ar k tik nusipirkai nuotrauk? Kodl tik vien? neatitraukdamas nuo fotografij aki prunkteli Kristianas. Kelias? Jis uveria akis lubas. Nupirkau visas, Anastazija. Nenoriu, kad kiti vyrai, pasikabin itas nuotraukas namuose, spoksot ir varvint seil. Vos nesusijuokiu.

61/1343

Tau labiau patinka seil varvinti paiam? paaipiai klausiu. Jis rsiai dbteli mane manau, dl to, kad nesitikjo tokio lumo, bet iaip mgina neisiduoti, kad j pralinksminau. Ties sakant, taip. Ikryplis, be garso, vien krutindama lpas, sakau jam ir prikandu apatin lp, kad nenusiypsoiau. I nuostabos Kristianas net isiioja, dabar jau akivaizdu, kad jis nusiteiks aismingai. Susimsts pirtais paglosto smakr. Tokiam apibdinimui negaliu prietarauti, Anastazija, papurto galv jis, vilgsnis velnus, linksmas. klausim su tavimi aptariau isamiau, bet pasiraiau konfidencialumo sutart. Nenuleisdamas nuo mans aki Kristianas atsidsta, jo vilgsnis apsiniaukia.

62/1343

Kad inotum, k noriau padaryti mitriam tavo lieuvliui, sumurma. Tyliai aikteliu, nes puikiai inau, k jis turi omenyje. Tu labai iurktus, sakau ddamasi priblokta. Ar jam nra joki rib? Kristianas patenkintas linksmai ypteli, paskui suraukia kakt. iose nuotraukose atrodai visikai atsipalaidavusi, Anastazija. Nedanai matau tave toki. K? Pala! Jis staiga pakeiia tem koks netiktas poskis! ir ms pokalbis jau nebe aismingas, o visikai rimtas. Nuraustu ir nuleidiu akis. Jis kilsteli mano galv ir a nuo jo pirt prisilietimo giliai kvepiu. Noriu, kad taip pat atsipalaiduotum ir su manimi, nabda Kristianas. Linksmumo jo akyse kaip nebta.

63/1343

Giliai irdyje vl pajuntu diaugsmo plipsn. Bet ar tai manoma? Mudu turime neisprendiam problem. Jei to nori, turi liautis mane baugins, drsiai pareikiu. O tu turi imokti bendrauti ir sakyti man, kaip jautiesi, atkerta Kristianas, velgdamas deganiomis akimis. Sunkiai atsidstu. Kristianai, norjai, kad biau tavo nuolankioji. Tai ir yra bda. Ji gldi bdvardio nuolankus reikmse, kurias kart atsiuntei man elektroniniu patu. Patyliu stengdamasi tiksliai prisiminti odius. Manau, odio nuolanki sinonimai cituoju: sukalbama, nuolaidi, lanksti, lengvai pasiduodanti, pasyvi, susitaikiusi, kantri, romi, vangi, pavergta. Man nebuvo galima tave irti. Nei su tavimi kalbti, nebent man leistum. Tad ko tikiesi? piktai klausiu.

64/1343

Kristianas dar labiau suraukia kakt, o a kalbu toliau: Tavo draugija mane labai trikdo. Nenori, kad tau prietarauiau, bet tau patinka mano mitrus lieuvlis. Nori, kad biau klusni, o kartais nenori, kad galtum mane bausti. Bdama su tavimi tiesiog neinau, kaip elgtis. Kristianas prisimerkia. Taikli ir, kaip visada, puikiai suformuluota pastaba, panele Stil, ramiai atsako jis. Geriau eime pavalgyti. Bet dar tik pusvaland pabuvome. Nuotraukas matei, su vaikinu pasinekjai. Jo vardas Chos. Taigi, pasinekjai su Chos vyruku, kuris paskutin kart, kai j maiau, mgino per jg grsti lieuv burn tau girtai ir tuoj vemsianiai, tyliai, bet piktai sunypia Kristianas.

65/1343

Utat jis niekada mans nemu, ataunu. Kristianas rsiai nuvelgia mane, kiekviena jo kno lstel, rodos, spinduliuoja t. Smgiuoji emiau juostos, Anastazija, grsmingai sunabda jis. Iblu, o Kristianas, nesitverdamas pykiu, abiem rankomis persibraukia per plaukus. A irgi piktai j dbteliu. Veuosi tave pavalgyti. Tuoj mirsi i bado man akyse. Susirask t vaikin ir atsisveikink. Ar negalime dar pasilikti? Ne. Eik. Tuoj pat. Atsisveikink. Rsiai perlieju Kristian vilgsniu, man uverda kraujas. Prakeiktas kontrols maniakas. Pykti gerai. Geriau nei verklenti. Atplusi akis nuo Kristiano, pasidairau po sal Chos. Jis nekuiuojasi su breliu mergin. Palikusi Penkiasdeimt Atspalvi, oriai nuingsniuoju prie Chos. Ar tik dl to, kad

66/1343

mane ia atve, privalau daryti visk, k jis liepia? Po galais, kas jis mano ess? Merginos atidiai klausosi kiekvieno Chos odio. Kai prieinu, viena i j, be abejo, atpainusi mane i nuotrauk, aikteli. Chos Ana Atleiskite, merginos. Nusiypsojs joms, Chos apkabina mane per peius ir tam tikra prasme pakelia man nuotaik dailus, isiiustijs Chos, darantis spd moterims. Atrodai pikta, sako jis. Jau turiu eiti, tyliai, bet tvirtai pareikiu. K tik atvaiavai. inau, bet Kristianui jau reikia grti. Tavo nuotraukos nuostabios, Chos, tu labai talentingas. Jis diugiai nusiypso. Buvo gera su tavimi susitikti.

67/1343

Chos iumpa mane glb, suspaudia, apsuka ir a pamatau kitame sals gale stovint Kristian. Jo vilgsnis rstus aiku, irsta, kad a Chos glbyje. Puikiai inodama, k darau, rankomis apsiveju Chos kakl. Manau, Kristianas tuoj pratrks. Jo akys apsiblausia, vilgsnis pasidaro gana grsmingas ir jis neskubdamas engia prie ms. Ai u perspjim, kad parodoje yra ir mano nuotrauk, suniurnu. Po galais Atleisk, Ana. Turjau tau pasakyti. Ar patiko? Hm Net neinau atsakau nuoirdiai, trumpai imuta i vi Chos klausimo. Na, jos visos parduotos, vadinasi, kakam patinka. Argi ne aunu? Dabar tu ymyb. Chos dar stipriau suspaudia mane glbyje ir kaip tik tuo metu prieina Kristianas, varstydamas mane nuomiu vilgsniu, kurio Chos, laim, nemato.

68/1343

Chos mane paleidia. Ana, paskambink man kada nors. Oi, pone Grjau, labas vakaras. Pone Rodrigesai, paroda ities spdinga, mandagiai, bet labai atiauriai sako Kristianas. Gaila, kad negalime pabti ilgiau, bet mums btina grti Siatl. Anastazija Vos pastebimai pabrs od mums, jis paima mane u rankos. Lik sveikas, Chos. Dar kart sveikinu. Pakteliu Chos skruost ir tai, Kristianas mane, nespjusi n mirktelti, jau tempia lauk. inau, kad jam pikta, bet man irgi. Gatvje jis paskubomis apsidairo, tada pasuka kair, staiga nusitempia mane onin gatvel ir priremia prie sienos. Delnais suspaudia man veid ir laiko, kad velgiau aistros ir ryto kupinas jo akis. Garsiai kvepiu, o Kristianas pasilenkia. Ir ima aistringai mane buiuoti. Susiliesdami

69/1343

barkteli mudviej dantys, o tada jo lieuvis slysta man burn. Aistra sprogsta mano kno gelmse tarsi Liepos 4-osios fejerverkai, atsakau jo buin ne maiau aistringai, suleidusi pirtus jam plaukus, stipriai juos pedama. Jis sudejuoja ileidia em, gerklin, geism adinant gars, tok, kad suvirpu iki irdies gelmi, o paskui jo ranka nuslysta nugara, juosmeniu, sdmenimis, sustoja emiau j, pirtai per tamsiai violetins suknels audin stipriai sispaudia laun. buin sudedu vis pastarj penki dien nerim bei sielvart ir staiga man dingteli, kad i aklos aistros akimirk Kristianas daro ir jauia t pat. Sunkiai alsuodamas, jis atlyja. Kupinos geismo akys spindi ir dar labiau kaitina jau ir taip kart krauj, tekant mano gyslomis. Prasiiojusi mginu kvpti plauius taip reikalingo oro.

70/1343

Tu priklausai man, pabrdamas kiekvien od piktai suniurna Kristianas. Paskui atsitraukia, pasilenkia ir rankomis siremia kelius, tarsi bt bgs maraton. Dl Dievo meils, Ana. nopuodama, mgindama suvaldyti maiting savo kno reakcij ir atgauti pusiausvyr, atsiremiu sien. Atsipraau, atgavusi kvap sunabdu. Yra u k. Suprantu, kodl taip elgeisi. Nori to fotografo, Anastazija? Jis tau tikrai neabejingas. Kaltai papurtau galv. Ne. Jis tik draugas. Uaugs vis gyvenim stengiausi vengti stipri jausm. Bet tu tu adini jausmus, kurie man visikai svetimi. Ir man labai jis susiraukia iekodamas tinkamo odio. Neramu. Mgstu kontrol, Ana, bet tavo draugijoje ji tiesiog Kristianas atsitiesia ir atidiai

71/1343

pavelgia mane, kakur igaruoja. Jis atsainiai mosteli ranka, persibraukia ja per plaukus ir giliai atsidsta. Tada tvirtai paima mane u rankos. Eime, mums reikia pasikalbti, o tu turi pavalgyti.

1 Portlando tarptautinio oro uosto kodas skrydi kontrols sistemoje. (ia ir toliau vertjos pastabos.) 2 Boktas Siatle, Vaingtono valstijoje, vienas inomiausi JAV iaurs vakar regiono simboli.

ANTRAS SKYRIUS

Kristianas paskubomis nusiveda mane jauk restoranl. ia turt bti gerai, sumurma jis. Daug laiko neturime. Restoranas man atrodo visai neblogas. Medins kds, linins staltiess, sienos tokios pat spalvos kaip ir Kristiano aidim kambaryje sodriai raudonos, kaip kraujas, kur ne kur nukabintos veidrodiais auksuotais rmais, baltos vaks ir vazels su baltomis romis. Kakur sals gilumoje Ela Ficderald tyliai ir

73/1343

sentimentaliai niniuoja apie tai, kas vadinama meile. ia labai romantika. Padavjas palydi mus prie stalelio dviem u nedidels pertvaros, a atsisdu nerimaudama ir klausdama savs, k jis ketina pasakyti. Turime maai laiko, mums atsisdus pareikia Kristianas padavjui. Tad abu usisakysime po vidutinikai ikept jautienos nugarins kepsn su Berno padau, jei turite, skrudintomis bulvytmis ir aliomis darovmis, koki turi virjas; ir atnekite man vyn sra. Mielai, sere. Padavjas, nustebintas ramaus Kristiano dalykikumo, skubiai nueina. Kristianas pasideda ant stalelio BlackBerry telefon. Jzau, ar apskritai galiu k nors rinktis? O jei a nemgstu kepsni? Jis atsidsta. Nepradk, Anastazija. A ne maas vaikas, Kristianai.

74/1343

Tai ir nesielk kaip maas vaikas. Lyg biau gavusi antaus. Tai tai kas mans laukia: jaudinantis ir sunkus pokalbis labai romantikoje aplinkoje, bet tikrai ne apie irdeles ir glytes. Elgiuosi kaip maas vaikas, nes nemgstu kepsni? sumurmu slpdama, kad jauiuosi eista. Nes tyia kurstai man pavyd. Tai vaikika. Ar tau visai nerpi tavo draugo jausmai, jei taip su juo elgiesi? Kristianas stipriai suiaupia lpas ir rsiai dbteli. Neinas vyn srau grta padavjas. Nuraustu apie tai visai nepagalvojau. Vargas Chos tikrai nenoriu suteikti jam tui vili. Staiga suakmenju. Kristianas teisus pasielgiau neapgalvotai. Jis permeta akimis vyn sra. Gal nortum isirinkti vyn? pasiteirauja kilsteldamas antakius ir iri mane

75/1343

klausiamai, neslpdamas pasiptimo. Jis puikiai ino, kad apie vyn nieko nenusimanau. Tu irink, atsakau dar pikta, bet jau sudrausminta. Prayiau dvi taures Barossa Valley Shiraz. Hm ios ries vyn parduodame tik buteliais, sere. Tada atnekite butel, sakmiai idroia Kristianas. Gerai, sere. Padavjas nueina suirzs, ir nenuostabu. Susiraukusi vilgteliu Penkiasdeimt Atspalvi. Kas jam neduoda ramybs? Ak, gal a? Kakur sielos gelmse tnojusi mano vidin dievait mieguista atsikelia, pasiro ir nusiypso. Ji gana ilgai miegojo. Tu labai piktas. Kristianas beda mane ram vilgsn. Kaip tik svarstau kodl.

76/1343

K gi, gal ir gerai i karto duoti tinkam ton ruoiantis asmenikam ir atviram pokalbiui apie ateit, tiesa? meiliai nusiypsau jam. Kristianas stipriai suiaupia lpas, bet paskui, nors ir labai nenoriai, jo lp kampuiai kilsteli nuo tramdomos ypsenos. Atleisk sako jis. Atsipraymas priimtas, be to, man malonu tau praneti, kad po paskutinio karto, kai drauge valgme, nenutariau tapti vegetare. Kadangi tai buvo ir paskutinis kartas, kai apskritai valgei, manau, tai dar diskutuotinas klausimas. Ir vl tas odis diskutuotinas. Diskutuotinas, be garso suiopioja Kristianas, jo akyse blyksteli kibirktl. Tada jis ranka persibraukia per plaukus ir vl surimtja. Ana, kai paskutin kart kalbjoms, tu mane palikai. A truput nervinuosi.

77/1343

Usiminiau, kad noriu tave susigrinti, bet tavo atsakymo nesulaukiau. Kristiano vilgsnis dmus ir kupinas vilties, o atvirumas visikai mane pavergia. Po galais, k atsakyti? Ilgjausi tavs tikrai tavs ilgjausi, Kristianai. Kelios pastarosios dienos buvo sunkios. Nutylu, nes prisiminus, kokias baisias kanias teko ksti, kai j palikau, gumulas gerklje dar padidja. Pastaroji savait man buvo pati baisiausia gyvenime, o skausmas neapsakomas. Net neturiu su kuo jo palyginti. Bet gyvenimas tsiasi ir vl suka mane verpet. Niekas nepasikeit. Negaliu bti tokia, kokios mans nori, iaip taip itariu, rydama gerklje strigus gumul. Esi tokia, kokios tavs noriu, jaudindamasis sako Kristianas. Ne, Kristianai, nesu.

78/1343

Tu nusiminusi dl to, kas pastarj kart vyko. Elgiausi kvailai, o tu Tu taip pat. Kodl neitarei saugos odio, Anastazija? Kristianas pakeiia ton, dabar jo odiuose girdti kaltinimas. K? Pala, kokia ia permaina? Atsakyk. Neinau. Buvau priblokta. Mginau bti tokia, kokios mans nori, mginau itverti skausm ir man aptemo smon. Supranti tiesiog pamirau, susigdusi sunabdu ir atsipraydama gteliu peiais. Galbt viso io sielvarto mudu galjome ivengti Pamirai! pasibaisjs kteli jis, tvirtai sikibs stalelio krat ir verdamas mane rsiu vilgsniu. Nuo to vilgsnio net susigiu. Mlas! Jis vl siuto. Mano vidin dievait taip pat piktai mane dbteli. Matai, pati dl visko kalta!

79/1343

Kaip galiu tavimi pasitikti? tyliai sako Kristianas. Ar apskritai kada nors galsiu pasitikti? Vyn atnes padavjas randa mudu spoksanius vienas kit ydromis ir pilkomis akimis. Abiej vilgsniuose atsispindi neisakyti abipusiai kaltinimai, o tuo metu padavjas su visai nereikalingu auniu pokt atkema butel ir Kristiano taur pila lakel vyno. Kristianas automatikai itiesia rank ir paragauja grimo. Gerai, atariai tarsteli. Padavjas nedrsiai pripila taures, pastato butel ant stalo ir sprunka. Per vis t laik Kristianas taip ir nenuleido nuo mans aki. A paltu pirma, neatlaikau jo vilgsnio, paimu taur ir godiai gurkteliu vyno. Skonio beveik nejuntu. Atsipraau, sunabdu ir staiga sau pasirodau tikra kvaia. Palikau Kristian, nes

80/1343

maniau, kad mudu vienas kitam netinkame, o jis sako, kad galjau j sustabdyti? Dl ko? sunerims klausia jis. Kad nepasakiau saugos odio. Kristianas usimerkia, tarsi nuo irdies bt nusirits akmuo. Vis t kani btume galj ivengti, sumurma. Atrodai puikiai. K ten puikiai. Atrodai taip, kaip visada. Ior gali bti apgaulinga, tyliai sako jis. Toli grau nesijauiu gerai. Ana, jauiuosi taip, tarsi saul bt nusileidusi ir penkias dienas nepatekjusi. Tnau aminoje naktyje. Nuo io Kristiano prisipainimo man net kvap ugniauia. Dieve, visai kaip a adjai niekada mans nepalikti, bet vos ikilo ioki toki sunkum, i karto imovei pro duris. Kada adjau niekada tavs nepalikti?

81/1343

Kai kalbjai per miegus. Anastazija, jau daugyb met nebuvau girdjs didesn paguod teikiani odi. Man tarsi akmuo nuo irdies nusirito. Man suspaudia ird ir vl paimu taur. Sakei, kad mane myli, panabdomis priduria Kristianas. Ar tai jau praeitis? kimiai, nerimastingai klausia. Ne, Kristianai, ne praeitis. Jis giliai atsidsta atrodo toks paeidiamas. Gerai, sumurma. Kristiano prisipainimas mane priblok. Jo jausmai pasikeit. Kai anksiau prasitariau, kad j myliu, Kristian apm siaubas. Ateina padavjas. Vikriai padjs lktes, vl lekia alin. Po galais. Maistas. Valgyk, liepia Kristianas. Giliai irdyje inau, kad esu alkana, bet dabar skrandis atsisako priimti valg. Sdiu

82/1343

prie vienintel vyr, kur iki iol myljau, ir diskutuoju apie trapi ms santyki ateit argi taip adinamas sveikas apetitas. Nerytingai vilgteliu kepsn. Dl Dievo meils, Anastazija, jei nevalgysi, pasiguldysiu tave ant keli ia pat, restorane, ir lytinis pasitenkinimas bus niekuo dtas. Valgyk! Nesikariuok, Grjau. Pasmon iri mane pro savo akini pusmnulio formos rmeliais vir. Ir visikai pritaria Penkiasdeimiai Atspalvi. Gerai, pavalgysiu. Prayiau nuleisti savo nietint deln. Kristianas n neypteldamas tebeiri mane skvarbiu vilgsniu. Nenoriai paimu peil, akut ir atsipjaunu gaball kepsnio. Ak, koks gardus, net seil varva! A alkana labai alkana. Imu kramtyti ir matau, kad Kristianas atsikvepia lengviau.

83/1343

Vakarieniaujame tyldami. Muzika pasikeit. Sals gilumoje velniu balsu dainuoja moteris, o jos odiai tarsi kartoja mano mintis. Jam atsiradus mano gyvenime, jau niekada nebsiu tokia, kokia buvau anksiau. vilgteliu Penkiasdeimt Atspalvi. Jis valgo ir stebi mane. Viliojaniame jo vilgsnyje ir alkis, ir ilgesys, ir nerimas. Ar inai, kas dainuoja? pamginu pradti normal pokalb. Kristianas liaujasi kramts, suklsta. Ne iaip ar taip, dainuoja gerai. Ir man ji patinka. Pagaliau Kristiano veide msteli santri, paslaptinga ypsena. K jis suman? Kas yra? klausiu. Jis papurto galv. Pavalgyk, velniai paragina.

84/1343

Sudoroju pus maisto lktje. Daugiau negaliu. Bet kaip isiderti, kad jis nuo mans atstot? A jau soti, daugiau nenoriu. Ar pakankamai suvalgiau, sere? Kristianas ramiai velgia mane nieko nesakydamas, paskui umeta ak savo rankin laikrod. Mano skrandis pilnas, priduriu ir igeriu gurknel gardaus vyno. Netrukus tursime eiti. Teiloras jau ia, be to, rytoj tau darb. Tau taip pat. Kad galiau dirbti, man pakanka daug maiau miego nei tau, Anastazija. Bent jau pavalgei Ar atgal arliu Tango neskrisime? Ne, pamaniau, kad galiau truput igerti. Mus paims Teiloras. Be to, jei vairuos jis, bent kelias valandas galsiu praleisti su tavimi

85/1343

automobilyje. O k gi kita galtume jame veikti, jei ne nektis? Ak, tai koks jo planas. Kristianas pamoja padavjui praydamas sskaitos, o paskui paima savo BlackBerry telefon ir kakam skambina. Mes restorane Le Picotin, Treiajame Pietvakari aveniu, ir baigia pokalb. Telefonu Kristianas visada kalba trumpai ir grietai. Tu labai staiokikai elgiesi su Teiloru ir, ties sakant, su visais kitais monmis. A tik i karto einu prie reikalo, Anastazija. Bet vakar prie reikalo taip ir neprijai. Niekas nepasikeit, Kristianai. Noriu tau kai k pasilyti. Ms santykiai nuo pasilymo ir prasidjo. Turiu visai kitok pasilym.

86/1343

Prieina padavjas ir Kristianas, n nevilgteljs sskait, paduoda jam savo kreditin kortel. Jis msliai velgia mane, o padavjas paima jo kortel. Zirzteli Kristiano telefonas ir jis vilgteli ekran. Jis nori kai k pasilyti? K dabar suman? Galvoje msteli pora galimybi: pagrobimas, perjimas dirbti pas j. Ne, tai netikima. Kristianas apmoka sskait. Eime. Teiloras ms laukia. Kristianas atsistoja ir paima mane u rankos. Nenoriu tavs prarasti, Anastazija. Jis velniai pabuiuoja man krumplius ir virpulys nuo od lieiani jo lp nusirita man per vis kn. Lauke prie restorano ms laukia Audi. Kristianas atidaro dureles. lipu ir patogiai sitaisau ant prabangios, oda aptrauktos sdyns. Jis nueina prie vairuotojo puss, Teiloras ilipa i automobilio ir juodu persimeta keliais

87/1343

odiais. Neprasta. Man smalsu. Apie k jie kalbasi? Po keli akimirk juodu jau vl sdi automobilyje ir a dirsteliu Kristian, ramiu veidu velgiant tiesiai priek. sidrsinusi kelias akimirkas atidiai iriu jo profil: tiesi nos, putlokas ryki kontr lpas, gundomai ant kaktos ukritusius plaukus. is neemikas vyras, be jokios abejons, ne man skirtas. Upakalin automobilio dal uplsta velni muzika, skamba spdingas, man neinomas klasikinis koncertas orkestrui, o Teiloras suka gatv, kur transporto srautas jau menkas, ir vaiuoja Penktojo tarpregioninio greitkelio ir Siatlo link. Kristianas pasisuka taip, kad matyt mane. Kaip sakiau, Anastazija, turiu tau pasilym. A nervingai vilgteliu Teilor.

88/1343

Teiloras tavs negirdi, patikina mane Kristianas. Negali bti! Teilorai! kteli Kristianas. Teiloras neatsiliepia. Kristianas kteli dar kart ir vl jokio atsako. Tada pasilenks patapnoja jam per pet. Teiloras i vienos ausies isiima ausin, kurios n nepastebjau. Klausau, sere. Ai, Teilorai. Viskas gerai, klausykis toliau. Klausau, sere. Na, dabar patenkinta? Jis klausosi muzikos per iPod. Puinio. Nekreipk j dmesio. A jau nekreipiu. Tu liepei jam klausytis muzikos? Taip. Ak Na, gerai, k nori pasilyti?

89/1343

Staiga Kristianas susikaupia, dabar atrodo rytingas ir dalykikas. Po velni. Mudu vl atnaujiname derybas dl sutarties. Atidiai klausausi. Pirmiausia noriau tavs kai ko paklausti. Ar nori nuolatini santyki be jokio ikrypliko dulkinimo ir tik su vaniliniu seksu? I nuostabos net isiioju. Ikrypliko dulkinimo? spigiai pakartoju. Ikrypliko dulkinimo. Negaliu patikti, kad taip ir pasakei. Vis dlto pasakiau. Atsakyk man, ramiai paprao Kristianas. Nuraustu. Mano vidin dievait maldauja mans priklaupusi ant vieno kelio ir suglaudusi delnus. Tavo ikryplikas dulkinimas man patinka, sunabdu.

90/1343

Taip ir maniau. O kas tau nepatinka? Nepatinka, kad negaliu tavs liesti. Nepatinka tavo mgavimasis mano kaniomis, diro keliamas skausmas iaurios ir neprastos bausms grsm. K turi galvoje? Na, savo aidim kambaryje laikai lazdas, biznus ir panaius nagius, o a vos juos pamaiusi iurpstu i siaubo. Nenoriu, kad imgintum juos ant mano nugaros. Sutarta, daugiau nebus joki bizn, joki lazd ir, inoma, dir, paaipiai ypteljs, paada Kristianas. Suglumusi sispoksau j. Mgini i naujo nustatyti grietas ribas? Ne visai. Tiesiog noriu tave suprasti ir susidaryti aikesn vaizd, kas tau patinka, o kas ne. I esms, Kristianai, man sunku susitaikyti su tuo, kad tau malonu kelti man skausm, ir su

91/1343

mintimi, kad baudi mane, nes perengiau kakoki miglot rib. Bet ji ne miglota. Taisykls suraytos juodu ant balto. A t taisykli nenoriu. Visikai joki taisykli? Visikai joki. Papurtau galv, bet irdis okinja iki gerkls. K jis dabar darys? Bet neprietarausi, jei kartais tave ipersiu? Kuo? ituo, jis kilsteli rank. Neramiai pasimuistau. Ne, grietai neprietarauju. Ypa jei naudosi tuos sidabro spalvos rutuliukus Ai Dievui, automobilio salone tamsu; man dega skruostai, o prisiminusi t vakar nutylu nebaigusi sakinio. Taip tai a pakartoiau. Kristianas patenkintas nusiypso.

92/1343

Ities, buvo malonu. Dar ir kaip malonu sumurmu. Vadinasi, iek tiek skausmo vis dlto galtum itverti. Gteliu. Taip, ko gero, taip. Oi, kam jam reikia inoti tokius dalykus? Mano nerimo rodiklis auna auktyn, pagal Richterio skal pakyla keliais balais. Kristianas susimsts pirtais brauko sau per smakr. Anastazija, noriu, kad visk pradtume i naujo. I pradi tik vanilinis seksas, o vliau, kai tu manimi labiau pasitiksi ir a bsiu tikras, kad atvirai su manimi kalbiesi, galbt engsime toliau, prie to, ko noriau a. Spoksau j apstulbusi, visikai tuia galva kaip sugeds kompiuteris. Manau, Kristianas nerimauja, bet gerai jo nematau mudu supa

93/1343

Oregono tamsa. Bet staiga man dingteli, kad tai ir yra svarbiausia. Jis nori viesos, bet ar galiu jo prayti, kad daryt tai dl mans? O a? Argi nemgstu tamsos? Kartais truputis tamsos man patinka. Staiga galvoje praplaukia viliojantis prisiminimas nakties, kai klausiausi Tomo Talio. O kaip bausms? Bausmi nebus, papurto galv jis. Joki. O taisykls? Ir taisykli nebus. Visikai joki taisykli? Bet tu turi sav poreiki Tavs man reikia labiau, Anastazija. Kelias dienas gyvenau kaip pragare. Nuojauta man kuda, kad leisiau tau eiti savo keliu, sako, kad a tavs nevertas. Tavo nuotraukos, kurias padar tas vaikinas Dabar suprantu, koki jis tave mato. Atrodai nerpestinga ir grai. Tu ir

94/1343

dabar grai, bet sdi ia ir matau tavo kani. Man sunku, nes inau, kad dl tokios tavo savijautos kaltas vien a. Taiau esu savanaudis. Geidiu tavs nuo tos akimirkos, kai pargriuvai mano kontoroje. Tu daili, sininga, atvira, stipri, smojinga, apgaulingai naivi tavo savybi sraas be galo. aviuosi tavimi ir gerbiu. Geidiu tavs ir vien nuo minties, kad galtum priklausyti kam nors kitam, jauiuosi taip, tarsi peilio amenys skrost mano tamsi siel. Man idista burna. Po galais Jei tai ne meils prisipainimas, tai neinau kas. Man i burnos, tarsi pralau utvank, pasipila odiai: Kristianai, kodl manai turs tamsi siel? A taip nepasakyiau. Galbt esi lidnas, bet geras mogus. A matau tu dosnus, kilnus ir niekada nesi man melavs. O a labai stengiausi. Praeit etadien patyriau didiul

95/1343

sukrtim. Man tarsi akys atsivr. Supratau, kad anksiau elgeisi su manimi labai velniai ir kad negaliau bti tokia mergina, kokios tu nori. Paskui, kai ijau, man dingteljo, kad fizinis skausmas, kur suklei, nebuvo toks baisus kaip dvasin kania praradus tave. Stengiuosi, kad btum patenkintas, bet tai nelengva. A vis laik tavimi patenkintas, sunabda jis. Kiek turiu tau kartoti? Niekada neinau, apie k galvoji. Kartais atrodai toks usisklends kaip visikai atskira respublika. Tu mane baugini. Todl ir tyliu. Nenumanau, kaip bsi nusiteiks po akimirkos. Tavo nuotaika per sekunds dal pasiekia vien kratutinum ir grta prie kito. Tai mane glumina, be to, neleidi ir neleisi tavs liesti, o a taip noriu parodyti, kaip stipriai tave myliu Kristianas tamsoje sumirksi, man rodos, sutriks, ir daugiau negaliu tverti. Atsisegusi

96/1343

saugos dir, usiropiu jam ant keli ir uklupusi i netyi rankomis suimu jo galv. Myliu tave, Kristianai Grjau. O tu pasiruos visa tai daryti dl mans. Tai a tavs neverta ir man labai gaila, kad dl tavs negaliu padaryti visko, ko tu nori. Galbt ilgainiui Neinau bet taip, priimu tavo pasilym. Kur pasirayti? Kristianas apkabina mane ir stipriai priglaudia. Ak, Ana sukuda ir beda nos man plaukus. Taip ir sdime: apsikabin, klausydamiesi muzikos raminanio krinio fortepijonui, atspindinios automobilyje vyraujani nuotaik, maloni, po audros siviepatavusi ramyb. Patogiai sitaisau Kristiano glbyje, padedu galv link tarp jo kaklo ir peties. Jis velniai paglosto man nugar.

97/1343

Lytjimas yra mano griet rib skyriuje, Anastazija, sunabda jis. inau. Gaila, kad nesuprantu kodl. Lukteljs jis atsidsta ir tyliai prabyla: Mano vaikyst buvo baisi. Vienas i tos rinktins keks svadautoj prisiminus t nesivaizduojam siaub, Kristiano balsas ulta, o knas sitempia. Negaliu to prisiminti, virpdamas sunabda jis. Staiga prisimenu deginimo randus, kuriais nusta jo krtin, ir man suspaudia ird. Ak, Kristianai Dar stipriau apkabinu jam kakl. Ar ji tave bardavo? Tavo motina? tyliai, velniai ir verksmingai klausiu. Nepamenu. Bet ji manimi nesirpino. Negyn nuo savo svadautojo. Prunkteljs Kristianas paaipiai priduria: Man rodos, tai a ja rpinausi. Paskui, kai ji nusiud, prajo keturios dienos, kol kakas pakl triukm ir mus rado Tai a prisimenu.

98/1343

Nesusilaikiusi aikteliu i siaubo. Po imts Pajuntu leiktul. Tai tikr tikriausias mlas, panabdomis sakau. Penkiasdeimt atspalvi, sumurma Kristianas. Stipriau priglaudiu lpas jam prie kaklo ir guosdama, ir pati iekodama paguodos, sivaizduodama ma apskretus berniuk pilkomis akimis, vieni ir apleist, prie savo motinos lavono. Ak, Kristianai kvepiu jo aromato. Jis kvepia dievikai, nuo jo sklinda mano mgstamiausias pasaulio kvapas. Jis stipriau mane apkabina, pabuiuoja plaukus, a sdiu saugi jo glbyje, o Teiloro vairuojamas automobilis dideliu greiiu lekia per tams.
KAI NUBUNDU, MES JAU vaiuojame per

Siatl.

99/1343

Sveika, meiliai tarsteli Kristianas. Atsipraau, sumurmu ssdamasi, mirksdama ir rydamasi. Tebesu jo glbyje, ant keli. Ana, galiau aminai irti tave miegani. Ar k nors nekjau? Ne. Mes jau visai netoli tavo nam. it kaip. Pas tave nevaiuosime? Ne. Atsisdu ir dmiai pavelgiu j. Kodl? Nes rytoj tau reikia darb. Hm nepatenkinta papuiu lpas. O kodl klausi buvai k nors sumaniusi? Pasimuistau. Na, galbt Kristianas tyliai sukikena.

100/1343

Anastazija, n pirtu tavs neliesiu tol, kol nemaldausi mans, kad tai daryiau. K?! Taip elgiuosi tam, kad imtum su manimi nektis. Kai kit kart mylsims, tursi labai isamiai man idstyti, ko nori. Hm Teiloras sustabdo automobil prie namo, kuriame gyvenu, ir Kristianas nustumia mane nuo keli. Tada ilipa ir atidars palaiko man mainos dureles. Kai k tau turiu. Jis nueina prie Audi bagains, atidaro j ir iima didel dovan popieriumi apvyniot d. Po galais, kas tai? Atplk, kai bsi namie. Tu neueisi? Ne, Anastazija. O kada vl tave pamatysiu? Rytoj.

101/1343

Mano virininkas nori, kad rytoj eiiau su juo bar. Kristiano veidas suakmenja. it kaip? jo balse girdti slaptas grasinimas. Atvsti pirmosios mano savaits darbe, paskubomis priduriu. Kur? Neinau. Galiau atvaiuoti tavs pasiimti. Gerai Atsisiu tau elektronin laik arba inut. Sutarta. Kristianas palydi mane prie laipt ir palaukia, kol rankinje susirandu raktus. Kai atsirakinu duris, jis pasilenkia, velniai suima man smakr ir atloia galv. Jo burna atsiduria vir mano burnos ir jis usimerks apiberia buiniais man veid nuo akies iki burnos kampuio.

102/1343

Tyliai sudejuoju, nutirpstu, ima linkti kojos. Iki rytojaus, sunabda jis. Labanakt, Kristianai, girdiu savo bals, persmelkt geismo. Jis nusiypso. Eik vidun, liepia ir a, neina paslaptingu paketu, ulipu laiptais. Iki, mayte! kteli Kristianas, tada apsisuka ir lengvu ingsniu, grakiai grta prie automobilio. Vos klusi koj but, atidarau d ir joje randu savo MacBook Pro neiojamj kompiuter, BlackBerry telefon ir dar vien staiakamp d. Kas ia? Nuvynioju sidabro spalvos popieri. Randu juodos glotnios odos dkl. Atidarau j, o viduje planetinis kompiuteris. Po velni iPad. Ant jo ekrano padta balta kortel su Kristiano ranka rayta inute. Anastazija, jis tavo.

103/1343

inau, k nori igirsti. Tegu u mane tai pasako i muzika. Kristianas Turiu Kristiano Grjaus sudaryt muzikos ra rinkin, kur jis man padovanojo su moderniausiu planetiniu kompiuteriu. Nepritariamai papurtau galv, nes tai nepaprastai brangi dovana, bet i ties itas daikiukas man patinka. Leidykloje Dekas irgi tok turi, tad inau, kaip jis veikia. jungiu kompiuter ir net aikteliu pamaiusi jo ekrano uskland sklandytuvo modeliuko atvaizd. Tai Blanik L-23, kur jam padovanojau, pastatytas ant mayio stiklinio stovo ir, rodos, padtas Kristiano kontoroje, ant raomojo stalo. iriu iptusi akis. Jis t modeliuk surinko! Tikrai surinko. Dabar prisimenu, kad su glmis atsistoje kortelje Kristianas apie j usimin. Man ima

104/1343

suktis galva, t akimirk suprantu, kad ruodamas i dovan Kristianas visk gerai apgalvojo. Nustumiu strlyt ekrano apai, nordama j atrakinti, ir vl aikteliu. Fone mudu su Kristianu, nusifotografav palapinje per universiteto diplom teikimo vent. ia ta pati nuotrauka, kuri buvo dta Seattle Times. Kristianas atrodo toks graus, kad nesusilaikau diugiai nenusiypsojusi: taip, ir jis mano! Nacionalin Didiosios Britanijos biblioteka? Palieiu jos simbol ir pasirodo meniu Istoriniai rinkiniai. Paeinu emyn ir pasirenku XVIIIXIX a. romanus. Pasirodo dar vienas meniu. vedu pavadinim: Henris Deimsas, Amerikieiai. Atsidaro dar vienas langas, o jame nuskenuotas romano tekstas, kur galiu skaityti. Po perknais, tai senas leidimas, 1879 met, ir jis mano planetiniame kompiuteryje! Jis nupirko man vis Didiosios

105/1343

Britanijos nacionalin bibliotek, kad galiau naudotis vos liesdama ekran. Greitai ieinu puikiai inodama, kad irindama knygas galiu visikai prarasti laiko nuovok. vilgsnis ukliva u Gero maisto simbolio, uveriu akis lubas ir nusiypsau, dar matau ini simbol, Or simbol, bet pridtoje kortelje Kristianas mini muzik. Grtu pagrindin meniu, palieiu Skaitmeninio grotuvo simbol ir atsidaro muzikos krini sraas. Peririu j ir nejuia ypteliu. Tomas Talis jo moteto taip lengvai nepamiriu. iaip ar taip, klausiausi jo du kartus kai jis mane plak ir kai dulkino. Kerai. Prisimenu, kaip okome didiojoje svetainje, ir dar plaiau nusiypsau. Bacho Marelo koncertas na jau ne, i akimirk klausytis tokios lidnos muzikos a nenusiteikusi. Hm Defas Baklis taip, jo dain esu girdjusi. Snow Patrol mgstamiausia

106/1343

mano grup ir Enigmos daina Geismo principai3. Tik Kristianas taip gali. Kita, pavadinta Turjimas4 o kaipgi, tai Penkiasdeimties Atspalvi stichija. Ir dar kelios, kuri nesu girdjusi. Pasirenku pirm dmes patraukusi dain ir paspaudiu Groti. Tai Neli Furtado daina Pamgink5. Neli udainuoja, jos balsas apsupa ir apgaubia mane tarsi ilkin skara. Atsigulu ant lovos. Ar tai reikia, kad Kristianas ketina mginti? Ibandyti naujus, kitokius santykius? Klausausi dainos odi spoksodama lubas ir stengdamasi suprasti, kodl Kristianas staiga apsigalvojo. Jis mans ilgjosi. A ilgjausi jo. Vadinasi, jis man t jauia. Turi jausti. is planetinis kompiuteris, ios dainos, visa, kas j kelta, a jam rpiu. Tikrai rpiu. Vl atgavus vilt man ima dauytis irdis.

107/1343

Daina baigiasi ir man akys pasrva aaromis. Skubriai paslenku dain sra ir liesteldama jungiu kit dain mgstamiausios Keits grups Coldplay Mokslinink6. Melodija man girdta, bet odi anksiau niekada dmiai nesiklausydavau. Usimerkiu, kad tie odiai mane glamont ir smelktsi kn. Man ima riedti aaros. Negaliu j sulaikyti. Jei tai ne atsipraymas, tai neimanau kas. Ak, Kristianai Gal tai kvietimas? Ar jis atsakys mano klausimus? O gal ioje dainoje velgiu pernelyg gili potekst? Tikriausiai taip ir yra. Nusibraukiu aaras. Reikia jam padkoti elektroniniu laiku. Paokusi nuo lovos, atsineu t pragaro main kompiuter. Grupei Coldplay tebedainuojant, atsisdu ant lovos turkikai sukryiavusi kojas. Mac

108/1343

kompiuteris sikrauna, a jungiu savo pato dut.


Siuntjas: Anastazija Stil Tema: IPAD Data: 2011 m. birelio 9 d. 23:56 Gavjas: Kristianas Grjus Vl mane pravirkdei. Planetinis kompiuteris man patiko. Dainos patiko. Skaitmeninis Nacionalins Didiosios Britanijos bibliotekos variantas irgi patiko. Myliu tave. Labos nakties. Ana xx

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: IPAD

109/1343

Data: 2011 m. birelio 10 d. 00:03 Gavjas: Anastazija Stil Diaugiuosi, kad tau patiko. Ir sau tok nusipirkau. Jei dabar biau pas tave, buiniais nudioviniau tau aaras. Bet nesu, tad eik miegoti.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Perskaiiusi Kristiano atsakym ypteliu jis toks valdingas, toks itikimas sau Ar ir tai kada nors pasikeis? T akimirk susigriebiu besivilianti, kad nepasikeis. Kristianas patinka man toks, koks yra mgstantis sakinti, bent jau kol galiu drsiai jam pasiprieinti, nesibaimindama bausms.
Siuntjas: Anastazija Stil

110/1343

Tema: Ponas Niurzgalius Data: 2011 m. birelio 10 d. 00:07 Gavjas: Kristianas Grjus Js kaip visada valdingas, pone Grjau, ir nesuprasi sitemps ar suirzs. inau, nuo ko jums palengvt. Bet js ia nra, neleidote man likti js namuose, be to, tikits, kad js maldausiu Svajokite toliau, sere. Ana xx P. S. Atkreipiau dmes, kad dain sra traukte ir persekiotoj himn Kiekvienas tavo kvpteljimas7. Man patinka js humoro jausmas, bet ar daktaras Flinas ino apie tok js elges?

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Ramus kaip dzenbudistas

111/1343

Data: 2011 m. birelio 10 d. 00:10 Gavjas: Anastazija Stil Brangiausioji panele Stil, inokite, kad upakalio prim praktikuoja ir tie mons, kuriuos sieja vaniliniu seksu grsti santykiai. Paprastai tai daroma abipusiu sutikimu ir lytikai santykiaujant, bet mielai padarysiu iimt. Jums palengvs suinojus, kad daktaras Flinas taip pat vertina mano humoro jausm. O dabar praau eiti miegoti, kitaip rytoj nieko gero nebus. Beje, patikkite manimi js maldausite. Ir a nekantriai laukiu tos akimirkos.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Labanakt ir saldi sapn

112/1343

Data: 2011 m. birelio 10 d. 00:12 Gavjas: Kristianas Grjus K gi, kadangi taip graiai praote ir man patinka js gundantys grasinimai, sitaisysiu lovoje apglbusi taip kilniai js dovanot planetin kompiuter ir umigsiu narydama po Didiosios Britanijos nacionalins bibliotekos fondus ir klausydamasi muzikos, kuri jums daug k pasako. Ana xxx

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Dar vienas reikalavimas Data: 2011 m. birelio 10 d. 00:15 Gavjas: Anastazija Stil Sapnuok mane. x
Kristianas Grjus

113/1343

Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Sapnuoti tave, Kristianai Grjau? Sutinku. Greitai apsivelku piam, isivalau dantis ir murkteliu lov. sikiusi ausines, i po pagalvs isitraukiu sublikus arlio Tango formos balion ir suspaudiu glbyje. Nesitveriu diaugsmu, ypsausi iki aus kaip paskutin kvaia. Kaip viskas gali pasikeisti per vien dien! Argi galsiu umigti? Pritardamas sau hipnotizuojaniais gitaros akordais, Chos Gonsalesas utraukia raminani dain ir a palengva imu migdytis stebdamasi, kaip viskas per vien vakar gali vl stoti vietas, ir vangiai svarstydama, ar sudaryti Kristianui savo dain sra.

3 Angl. Principles of Lust.

114/1343

4 Angl. Possession. 5 Angl. Try. 6 Angl. The Scientist. 7 Angl. Every Breath You Take.

TREIAS SKYRIUS

Neturint automobilio geriausia, kad vaiuodama darb autobusu galiu jungti ausines iPad, saugiai gulint rankinje, ir klausytis nuostabij Kristiano dovanot melodij. leidykl atvaiuoju isiiepusi iki aus kaip kvaia. Dekas i pradi tik vilgteli mane, bet paskui siiri atidiau. Labas rytas, Ana. Tu tiesiog spinduliuoji. Jo pastaba mane sutrikdo. Kaip netaktika!

116/1343

Ai, Dekai, puikiai isimiegojau. Labas rytas. Jo kakt ivagoja raukls. Ar gali perskaityti u mane iuos tekstus ir iki piet parayti recenzijas? Jis paduoda man keturis rankraius. Pamats siaubo ikreipt mano veid, priduria: Skaityk tik pirmuosius skyrius. Gerai. Su palengvjimu atsidstu, o jis atsako man nuoirdia ypsena. Baigdama gerti lats kav ir valgyti banan, jungiu kompiuter. Ir randu Kristiano laik.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Tepadeda man Data: 2011 m. birelio 10 d. 08:05 Gavjas: Anastazija Stil Tikiuosi, kad papusryiavai.

117/1343

inakt tavs ilgjausi.


Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Senos knygos Data: 2011 m. birelio 10 d. 08:33 Gavjas: Kristianas Grjus Raau ir valgau banan. Kelias dienas ivis nevalgiau pusryi, todl tai jau ingsnis priek. Man patinka Didiosios Britanijos nacionalins bibliotekos aplankas: jau pradjau dar kart skaityti Robinzon Kruz Ir, inoma, a tave myliu. O dabar duok man ramyb, nes mginu dirbti.
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

118/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Tiek tevalgei? Data: 2011 m. birelio 10 d. 08:36 Gavjas: Anastazija Stil Galtum valgyti ir daugiau. Tau prireiks jg maldaujant.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: kyruolis Data: 2011 m. birelio 10 d. 08:39 Gavjas: Kristianas Grjus Pone Grjau, mginu usidirbti pragyvenimui. O maldausite js.
Anastazija Stil

119/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Pairsim Data: 2011 m. birelio 10 d. 08:36 Gavjas: Anastazija Stil K gi, panele Stil, mgstu ikius
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Sdiu ir, isiiepusi kaip idiot, spoksau kompiuterio ekran. Bet turiu perskaityti Deko duotus pirmuosius roman skyrius ir parayti recenzijas. Pasidedu rankraius ant raomojo stalo ir imuosi darbo. Per pietus, klausydamasi muzikos i planetinio kompiuterio, nupdinu ukandin nusipirkti sumutinio su rkyta jautiena. Srao

120/1343

pradioje kakokio Nitino Sonio etnins muzikos krinys, pavadintas Gimtins. Nebloga. Pono Grjaus muzikinis skonis eklektikas. Netrukus grtu prie klasikins muzikos prie Ralfo Vono Viljamso Fantazijos Tomo Talio tema. Ak, Penkiasdeimt Atspalvi tikrai turi humoro jausm ir u tai a j myliu. Ar kada nors liausiuosi paikai ypsojusis? Popiet prailgsta. Itaikiusi laisvesn minutl, nutariu parayti Kristianui laik.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Nuobodiaujanti Data: 2011 m. birelio 10 d. 16:05 Gavjas: Kristianas Grjus Dykinju. Sdiu sudjusi rankas. Kaip tau sekasi? K veiki?
Anastazija Stil

121/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Tavo rankos Data: 2011 m. birelio 10 d. 16:15 Gavjas: Anastazija Stil Tau reikjo ateiti dirbti pas mane. Neturtum kada sdti sudjusi rank. Tavo rankoms neabejotinai rasiau geresns veiklos. Ties sakant, jau dabar turiu kelias idjas iuo metu rpinuosi nuobodiu moni suliejimu. Visai nedomu. Tavo elektroniniai laikai, siuniami i SIP leidyklos pato duts, tikrinami.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

122/1343

Po galais Neinojau. Bet i kur jis ino? Susiraukusi dbteliu monitori, skubiai atidarau isist elektronini laik dut ir visus itrinu. Lygiai pus ei prie mano darbo stalo idygsta Dekas. iandien penktadienis, tad jis mvi dinsus ir vilki baltus markinius. Eisime ko nors igerti, Ana? Paprastai mes usukame ilenkti taurels bar kitapus gatvs. Mes? klausiu vildamasi, kad bsime ne vienudu. Taip, dauguma msiki eina o tu? Neinia kodl ir tos prieasties dabar nenoriu per daug nagrinti lengviau atsikvepiu. Mielai prisidsiu. Kaip tas baras vadinasi? Penkiasdeimt. Juokaujate? Dekas keistai mane nuvelgia. Ne. Ar tau tas pavadinimas k nors reikia?

123/1343

Ne, visai ne. Ateisiu bar. Ko norsi igerti? Alaus. Puiku. Nueinu tualet ir i BlackBerry telefono isiuniu Kristianui elektronin laik.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Puikiai tiktum draugij Data: 2011 m. birelio 10 d. 17:36 Gavjas: Kristianas Grjus Einame bar, kurio pavadinimas Penkiasdeimt. kart humoro klodas tiesiog neisenkantis, i ios achtos bt galima kasti be galo. Nekantriai lauksiu mudviej susitikimo tenai, pone Grjau. A. x

124/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Pavojai Data: 2011 m. birelio 10 d. 17:38 Gavjas: Anastazija Stil Kalnakasyba nepaprastai pavojingas usimimas.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Pavojai? Data: 2011 m. birelio 10 d. 17:40 Gavjas: Kristianas Grjus K norite tuo pasakyti?
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

125/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Nieko ypatingo Data: 2011 m. birelio 10 d. 17:42 Gavjas: Anastazija Stil Tik atkreipiau js dmes, panele Stil. Netrukus susitiksime. Iki labai greito, mayte.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Pavelgiu save veidrodyje. Kaip viskas gali pasikeisti per vien dien! Mano skruostai jau ne tokie iblyk, akys spindi. Tai Kristiano poveikis. Apsikeitme keliais kandiais elektroniniais laikeliais ir savijauta visai kita. Stovdama prie veidrod nusiypsau ir pasitaisau melsv palaidinuk t, kuri man nupirko Teiloras. Be to, iandien mviu ir savo mgstamiausius dinsus. Dauguma moter

126/1343

leidykloje mvi dinsus arba neioja laisvai krintanius sijonus. Man irgi reiks skirti l porai laisvai krintani sijon. Galbt nusipirksiu j savaitgal, igryninusi ek, kur Kristianas ira man u Vand, mano Volkswagen Beetle. Ijusi i pastato igirstu, kad mane kakas aukia. Panele Stil?.. Kai nustebusi atsisuku, nedrsiai prieina jauna iblykusi moteris. Ji atrodo kaip mkla ibalusi ir keistai sutrikusi. Js panel Anastazija Stil? dar kart paklausia, bet ir kalbant jos veidas n kiek nepasikeiia. Taip. Ji sustoja ant aligatvio per metr nuo mans ir sistebeilija, o a lyg paralyiuota negaliu atitraukti aki. Kas ji? Ko nori?

127/1343

Kuo galiu padti? pagaliau pasiteirauju. I kur ji ino mano vard ir pavard? Niekuo Tik norjau jus pamatyti, iurpiai velniai sako ji. Jos plaukai tamss kaip mano ir labai parykina vies gym. Jos akys rusvos kaip burbonas, bet vilgsnis blausus. Akyse visikai nra gyvybs. Dailus veidas ibals, sielvartingas. Atleiskite, atjote nelabai tinkamu metu, sakau mgindama nekreipti dmesio spjim nugar nukreiant iurp. Atidiau siirjus, ji atrodo keistai susitariusiais plaukais, nepasirpinusi ivaizda. Drabuiai, tarp j ir firminis neperlampamas lietpaltis, pora dydi per dideli. Moteris nusijuokia keistu, aus rianiu ir dar labiau bauginaniu juoku. K tokio turite js, ko trksta man? lidnai klausia mergina.

128/1343

Mano nerimas virsta tikra baime. Atleiskite, kas js tokia? A a esu niekas. Kai ji pakelia rank ketindama persibraukti per peius siekianius plaukus, neperlampamo apsiausto rankov atsismaukia ir a pamatau rie, aprit nevariu tvarsiu. Po galais. Likit sveika, panele Stil. Ir apsisukusi nueina, o a stoviu kaip besta. iriu t mergin, kol trapi jos figra, simaiiusi tarp minios gatv i vairi biur plstani darbuotoj, dingsta man i aki. Kas ia dabar? Suglumusi einu per gatv bar, svarstydama, kas k tik vyko, o mano pasmon pakelia lyki galv ir piktai sako: Ji kakaip susijusi su Kristianu. Penkiasdeimt vingr, atakot urv primenantis, bet iaip niekuo neisiskiriantis

129/1343

baras beisbolo empionat laimtoj nuotraukomis ir plakatais nukabinta siena. Dekas su Elizabete jau sdi prie baro, dar atjo Kortn, kita redaktor, du vyrukai i Finans skyriaus ir Kler, dirbanti priimamajame. Ji kaip visada sisegusi sidabrinius iedo formos auskarus. Labas, Ana! pasisveikina Dekas ir duoda butel Budweiser alaus. sveikat Ai sumurmu, vis dar sukrsta susitikimo su pamklikja mergina. sveikat. Susidauiame buteliais ir Dekas ima toliau nekuiuotis su Elizabete. Kler maloniai man nusiypso. Na, kaip prajo pirma savait naujame darbe? paklausia. Ai, gerai. Rodos, visi labai draugiki. iandien atrodai gerokai laimingesn.

130/1343

Penktadienis paskubomis burbteliu. Taigi, k ketini veikti savaitgal?


MANO FIRMIN DMESIO NUKREIPIMO

taktika suveikia, a igelbta. Netrukus suinau, kad Kler viena i septyni vaik ir ketina vykti savo didels eimos susitikim Takomoje. Ji gana energingai traukia mane pokalb ir staiga susizgrimbu, kad su savo amiaus mergina nesinekjau nuo to laiko, kai Keit ivaiavo Barbados. Isiblakiusi pagalvoju, kaip sekasi Keitei ir Eliotui. Reiks paklausti Kristiano, gal k nors apie juodu girdjo. Ak, be to, antradien grta Etanas, Keits brolis, ir jis apsigyvens ms bute. Niekaip nesivaizduoju, kad i naujiena Kristian pradiugint. Nuo vis i mini susitikimas su pamklikja mergina usimirta.

131/1343

Mudviem su Klere besinekuiuojant, Elizabet paduoda man antr butel alaus. Ai, ypteljusi padkoju. Su Klere pokalbis mezgasi lengvai, nekti ji mgsta, ir n nepajuntu, kaip mano rankose per vyruk i Finans skyriaus malon atsiranda treias butelis alaus. Elizabetei su Kortne ijus, Dekas prisiartina prie mudviej su Klere. Kur Kristianas? Vienas i finansinink ukalbina Kler. Ana, kaip manai, ar teisingai padarei nusprsdama dirbti pas mus? maloniai klausia Dekas, stovdamas truput per arti. Bet pastebjau, kad jis links tok artum ir su kitomis moterimis, net leidykloje. i savait darbas man labai patiko, ai, Dekai. Taip, manau, kad apsisprendiau teisingai. Tu labai protinga mergina, Ana. Toli eisi. Nuraustu.

132/1343

Ai, sumurmu neinodama, k daugiau atsakyti. Ar toli nuo ia gyveni? Lydek Turgaus rajone. Netoli nuo mans. Jis ypsodamasis prislenka dar ariau ir atsiremia bar, taip beveik uspeisdamas mane kampe. K ketini veikti savaitgal? Na A Pajuntu j pirmiau, nei pamatau. Tarsi mano knas bt radaras, sureguliuotas taip, kad reaguot jam bnant netoliese. T pai akimirk ir atsipalaiduoju, ir kaistu, kokia keista vidin prieyb! be to, pajuntu t nenusakom, elektros srov primenani, pulsuojani tamp. Kristianas apkabina mane per peius, tarsi tai bt prastas gestas, simbolizuojantis jo iltus jausmus man, bet a inau, kad taip toli grau nra. Jis aikiai parodo, kad priklausau

133/1343

jam, ir kart tuo mane pradiugina. Kristianas velniai pabuiuoja man plaukus. Sveika, mayte, sunabda. Kristiano apkabinta, pajuntu palengvjim, saugum ir susijaudinim. Jis prisitraukia mane ariau, a pakeliu akis ir matau j, nutaisius visikai ram veid, bet vilgsniu veriant Dek. Paskui Kristianas prisimena mane, kreivai ypteli ir skubiai pabuiuoja. Jis vilki tamsiai mlyn dryuot vark ir baltus markinius prasagstyta apykakle, mvi dinsus. Atrodo kaip saldainiukas. Dekui pasidaro nejauku ir jis nerangiai pasitraukia. Dekai, ia Kristianas, suveblenu, tarsi nordama atsiprayti. Ir ko man atsiprayti? Kristianai, ia Dekas. A Anos vaikinas, spausdamas Dekui rank sako Kristianas, o jo veide msteli vos

134/1343

pastebima, santri ypsena, neatsispindinti akyse. Pavelgiu Dek, tylomis vertinant prie akis stovint vyrikumo etalon. A virininkas, ididiai pareikia Dekas. Ana man usimin apie buvus vaikin. Mlas Su Penkiasdeimia toki aidim geriau neaisti. Na, jau ne buvs, ramiai atsako Kristianas. Eik, mayte, mums jau metas. Praom pasilikti, dar igerkite su mumis, nesutriks pakvieia Dekas. Vargu ar tai gera mintis. Kodl jauiuosi taip nepatogiai? vilgteliu Kler, kuri, inoma, net isiiojusi ir neslpdama susiavjimo spokso Kristian. Kada gi liausiuosi sukti galv dl jo poveikio moterims? Mudu turime kit plan, paslaptingai ypteljs pareikia Kristianas.

135/1343

it kaip? Man knu nusirita nekantraus laukimo virpulys. Gal kit kart, priduria jis. Eime, kreipiasi mane, imdamas u rankos. Iki pirmadienio. Nusiypsau Dekui, Klerei ir vaikinams i Finans skyriaus, labai stengdamasi nepaisyti akivaizdaus nepasitenkinimo Deko veide, ir paskui Kristian ieinu pro duris. Prie aligatvio ms laukia Audi, o prie vairo sdi Teiloras. Kodl man atrodo, kad tarp tavs ir Deko vyko nesveikos varytuvs? klausiu Kristiano, atidariusio man mainos dureles. Todl, kad jos vyko, burbteli jis, paslaptingai man ypteli ir utrenkia dureles. Labas, Teilorai, sakau ir mudviej vilgsniai susitinka upakalinio vaizdo veidrodlyje.

136/1343

Panele Stil maloniai ypsodamasis linkteli Teiloras. Kristianas sitaiso alia mans, tvirtai suima rank ir velniai pabuiuoja krumplius. Sveika, meiliai sako. Man nukaista skruostai, mat inau, kad Teiloras mus girdi, ir diaugiuosi bent tuo, kad jis nemato mane kiaurai verianio, vidurius deginanio Kristiano vilgsnio. Vos susitvardau nepuolusi jam glb tiesiog ia, mudviem sdint ant upakalins automobilio sdyns. Oi, upakalin automobilio sdyn Hm.. Sveikas, sunabdu jusdama, kaip dista burna. K vakar nortum veikti? Rodos, sakei, kad mudu turime plan. Ak, a inau, k noriau veikti, Anastazija. Klausiu, ko nortum tu? Diugiai jam nusiypsau.

137/1343

Suprantu, idyklikai ir geismingai ypsodamasis sako Kristianas. Taigi maldavimas. Kur nori maldauti: mano ar savo namuose? pakreips galv, jis apdovanoja mane neapsakomai gundoma ypsena. Man rodos, js labai pasitikite savimi, pone Grjau. Bet, vengdami rutinos, kart galtume vaiuoti pas mane. Tyia prikandu lp ir Kristiano veide plyksteli geismas. Teilorai, praom vaiuoti panels Stil namus. Klausau, sere. Teiloras klusniai linkteli ir automobilis pajuda. Na, kaip praleidai dien? klausia jis. Gerai. O tu? Ai, puikiai. mano paik plai ypsen Kristianas atsako tuo paiu ir vl pabuiuoja man rank.

138/1343

Atrodai avingai, sako. Ir tu. O tavo virininkas, Dekas Haidas, ar jis imano savo darb? Pala! Tai bent netiktas poskis! Suraukiu kakt. Kodl klausi? Tik nesakyk, kad dar nepamirai t nesveik js varytuvi Kristianas atsainiai ypteli. Tas vyras nori sitempti tave lov, Anastazija, dalykikai pareikia jis. I netiktumo net isiioju, nukaistu kaip arija ir nervingai vilgteliu Teilor. Na, man nerpi, ko jis nori. Kodl apskritai apie tai nekams? Juk inai, kad jis man visikai ne galvoj. Dekas tik mano virininkas. Tai ir yra esm. Jis trokta to, kas priklauso man. Todl man reikia inoti, ar jis imano savo darb.

139/1343

Manau, taip, sakau gteldama. K Kristianas rezga? Na, geriau palikt tave ramybje, kitaip atsidurs gatvje. Oi, Kristianai, k tu ia neki? Jis nieko blogo nepadar. Kol kas Jis tik stovi per arti. Jei bent pirtu tave palies, pranek man. Tai vadinama didiule moraline niekybe, arba seksualiniu priekabiavimu. Mes tik igrme bare pasibaigus darbo dienai. Kalbu rimtai. Vienas nederamas ingsnis ir jis lks i darbo. Tu neturi tokios galios. Dievai! Bet dar nespjus uversti aki automobilio lubas topteli mintis, priblokianti nelyginant dideliu greiiu lekiantis vilkikas. Tiesa, Kristianai? Jis man paslaptingai ypteli.

140/1343

Ketini pirkti leidykl, apimta siaubo sunabdu. Igirdus panikos persmelkt mano bals, ypsena jo veide iblsta. Tu j jau nupirkai. SIP leidykl. Jau nupirkai? Kristianas nedrsiai vilgteli mane, sumirksi. Gali bti. Nupirkai ar nenupirkai? Nupirkau. Kas ia per velniava? Kodl? priblokta pakudomis klausiu. Na, ito jau tikrai per daug Nes galiu sau tai leisti, Anastazija. Man reikia, kad btum saugi. Bet sakei, kad mano karjer nesikii! Ir nesikiiu. Itraukiu rank. Kristianai man pritrksta odi.

141/1343

irsti ant mans? Taip. Aiku, kad irstu. A nesitveriu pykiu. Nesuprantu, kaip atsakingas verslininkas gali priimti tokius sprendimus atsivelgdamas vien tai, koki mergin tuo metu dulkina. Ibalusi nervingai vilgteliu Teilor, kuris stojikai nekreipia mus dmesio. Po galais. Kaip ne laiku usimirau ir vl miau tiesiai kloti visk, kas man galvoj. Kristianas iojasi ketindamas kak sakyti, bet apsigalvoja ir tik rsiai mane dbteli. O a piktu vilgsniu perveriu j. Atmosfera automobilyje, k tik, po malonaus mudviej susitaikymo, buvusi ilta, dabar tampa santri: vienam kit rsiai dbiojant, vir galv tvenkiasi neisakyt odi ir nebyli abipusi priekait debesys.

142/1343

Laim, nejauki kelion automobiliu ilgai netrunka, Teiloras sustoja prie buto, kuriame gyvenu. Nelaukdama, kol kas nors atidarys man dureles, greitai isiropiu i mainos. Nugirstu Kristian Teilorui burbtelint: Turbt geriau, jei palauksi. Rankinje iekodama rakt nuo laukuj dur, jauiu j stovint u nugaros. Anastazija kreipiasi mane ramiai, lyg biau uspeistas laukinis vris. Atsidususi atsisuku j. Siuntu ant Kristiano ir tas pyktis akivaizdus, tai niri tikrov, grasinanti mane udusinti. Pirma, jau gana seniai tavs nedulkinau man rodos, labai seniai, o antra, iaip ar taip, norjau kelti koj leidyb. I keturi Siatlo leidykl SIP yra pelningiausia, bet pasiekusi kritin tak ir netrukus ims tpioti vietoje, tad jai reikia plstis.

143/1343

altai nuvelgiu Kristian. Jo vilgsnis skvarbus, net grsmingas, bet velnionikai seksualus. Galiau nusksti ilydyto plieno sklidiname duburyje. Vadinasi, dabar tu mano virininkas, piktai sakau. Teorikai a tavo virininko virininko virininkas. Ir teorikai didiul moralin niekyb, kad dulkinuosi su savo virininko virininko virininku. iuo metu tu su juo bariesi, susiraukia Kristianas. Todl, kad jis tikras unsnukis, sunypiu. Nustebs ir pribloktas, Kristianas ingteli atatupstas. Po velni Ar perengiau rib? unsnukis? sumurma Kristianas ir jo veidas pasikeiia pralinksmja.

144/1343

Prakeikimas! A ant tavs pykstu, tad neversk mans juoktis! Taip. Kaip manydama stengiuosi velgti j kaip moralikai papiktinta. unsnukis? vl pakartoja Kristianas. kart jo lpos virpteli nuo tramdomos ypsenos. Neversk mans juoktis, kai ant tavs pykstu! urinku. Staiga jis apdovanoja mane akinama, plaia, tikra amerikietika ypsena ir nebesusilaikau. Isiiepiu iki aus ir pati imu juoktis. Kaip nereaguoti diaugsm, kur matau jam ypsantis? Po galais, jei ir isiiepiau kaip kvaiel, dar nereikia, kad nesiuntu ant tavs, sumurmu vos atgaudama kvap, tvardydamasi, kad neimiau kikenti kaip universiteto komandos okj vad. Nors niekad ir nebuvau komand palaikanti okja, niriai pagalvoju.

145/1343

Kristianas pasilenkia, regis, ketindamas mane pabuiuoti, bet to nepadaro. Prikia nos man prie plauk ir giliai kvepia. Js kaip visada nenuspjama, panele Stil. Pralinksmjs ir atidiai velgdamas mane, jis atlyja. Tai ar ketinate kviesti mane ueiti, ar sisite visas keturias puses u tai, kad pasinaudojau savo, kaip Jungtini Valstij pilieio, verslininko ir vartotojo, demokratine teise pirkti k tik noriu? Ar kalbjots apie tai su daktaru Flinu? Kristianas nusijuokia. Tai pakviesi mane ueiti ar ne, Anastazija? Mginu nutaisyti griet vilgsn, kai prikandu lp, sekasi geriau, bet atverdama duris vl ypsausi. Kristianas nusisuka, mosteli Teilorui ir Audi nuvaiuoja.
KEISTA REGTI KRISTIAN savo namuose.

Kai jis ia, butas atrodo maytis.

146/1343

Vis dar pykstu: ta jo manija persekioti pereng visas ribas, ir tik dabar man topteli, i kur jis inojo, kad i SIP leidyklos pato duts siuniami laikai tikrinami. Apie SIP leidykl jis tikriausiai ino daugiau u mane. i mintis labai nemaloni. K daryti? Ir kodl jam btinai reikia, kad biau saugi? Dl Dievo, juk a lyg ir suaugusi. Kaip man j nuraminti? iriu Kristian, kuris ingsniuoja po but nelyginant narv udarytas plrnas, ir pyktis mta. Matyti Kristian savo bute gera, juolab kad maniau, jog tarp ms viskas baigta. Nepakanka sakyti, kad gera: a j myliu, mane apmusi pakili, svaiginanti, jaudinanti nuotaika ir smarkiai dauosi irdis. Jis apsivalgo vertindamas aplink, kurioje atsidr. Geras butas, pagiria. Tvai Keitei nupirko.

147/1343

Kristianas isiblaks linkteli, tada lus jo pilk aki vilgsnis susminga mane kiaurai perveria. Hm gal nori ko nors igerti? sumurmu nervindamasi ir rausdama. Ai, ne, Anastazija. Jo vilgsnis apniunka. Kodl taip nervinuosi? K nortum veikti, Anastazija? tyliai klausia jis, engdamas prie mans, laukinis ir siaudrins. A inau, k noriu veikti, priduria kimiu balsu. Traukiuosi atatupsta, kol nugara atsiremiu spinteles akmens mass stalviriu virtuvs zon ymint atitvar. Vis dar siuntu ant tavs. inau. Jis tarsi atsipraydamas kreivai ypteli ir a atlytu K gi, gal ne taip jau labai pykstu Nortum ko nors uksti? klausiu.

148/1343

Kristianas ltai linkteli. Taip. Tavs sumurma. Man visi raumenys emiau juosmens sitempia. Gundo vien jo balsas, o tas vilgsnis, tas alkanas vilgsnis, rkte rkiantis: Geidiu tavs dabar Dieve Jis stovi prieais, kone liesdamasis, dmiai velgdamas tiesiai akis ir tvindydamas mane savo kno kario bangomis. Man karta taip, kad net dstu, a iraudusi, knu sklinda nesutramdomas geismas ir linksta keliai. Geidiu jo. Ar iandien valgei? klausia Kristianas. Per pietus suvalgiau sumutin, panabdomis atsakau. Dabar nenoriu kalbtis apie maist. Jis prisimerkia. Turi valgyti. Dabar a nealkana bent jau ne maisto noriu. O ko js norite, panele Stil?

149/1343

Manau, pats inote, pone Grjau. Jis pasilenkia ir man vl dingteli, kad ketina pabuiuoti, bet nebuiuoja. Nori, kad tave buiuoiau, Anastazija? aus meiliai sunabda Kristianas. Noriu, tyliai atsakau. Kur? Visur. Tursi pasakyti man truput tiksliau. Juk minjau, kad n pirtu tavs neliesiu, kol nemaldausi ir tiksliai nepaaikinsi, k turiu daryti. A sutrikusi, nes jis aidia ne pagal taisykles. Praau sunabdu. Ko tu praai? Liesk mane. Kur, mayte?

150/1343

Kristianas stovi viliojamai arti, jo aromatas svaigina. Itiesiu rank ir jis akimirksniu ingteli atatupstas. Ne, ne, papriekaitauja staiga sunerims ir iplts akis. K? Ne grk. Ne, papurto galv jis. Visikai ne? negaliu nuslpti savo trokimo. Kristianas dvejodamas vilgteli ir tokiu nerytingumu mane padrsina. engiu prie jo, jis traukiasi ginasi pakls rankas, bet ypsodamasis. Klausyk, Ana Tai spjimas, Kristianas suirzs ranka persibraukia per plaukus. Kartais tu neprietarauji, gailiai sakau. Gal man surasti spalvikl, tada galtume paenklinti sritis, kuri nevalia liesti.

151/1343

Jis kilsteli antak. Nebloga mintis. Kur tavo miegamasis? Galva mosteliu miegamojo pus. Ar Kristianas tyia kreipia kalb? Grei tabletes? Mlas Tos tablets Pamats mano veid, Kristianas neslepia nusivylimo. Ne, gailiai cypteliu. Aiku, sako ir stipriai suiaupia lpas. Eik, ko nors uksime. Maniau, eisime lov! Noriu su tavimi lov. inau, mayte. Jis nusiypso, o tada staiga puola prie mans, suiumpa u rie ir apkabina, stipriai prisispausdamas. Tau reikia pavalgyti, man, beje, taip pat, sumurma, svilindamas mane vilgsniu. Be to, nekantrus laukimas skmingo gundymo

152/1343

raktas, o mane dabar tikrai apms noras atidti pasitenkinim. Hm Ar jau ilgai jis tave apms? A jau sugundyta ir noriu patirti pasitenkinim. Praau tavs, maldauju verksmingai sakau. Kristianas meiliai man nusiypso. Pavalgyk. Tu per liekna. Jis pakteli man kakt ir paleidia i glbio. Tai aidimas, sukto plano dalis. Rsiai dbteliu Kristian. Tebepykstu ant tavs, kad nusipirkai SIP leidykl, o dabar siuntu dar ir dl to, kad verti mane laukti, nepatenkinta susiraukiu. Kokia tu pikiurna, ar ne? Soiai pavalgius bus geriau. inau, nuo ko bt geriau. Anastazija Stil, a pribloktas, truput paaipiai pareikia Kristianas.

153/1343

Liaukis mane erzins. Tu kovoji negarbingai. Jis prikanda apatin lp slpdamas ypsen. Atrodo tiesiog aviai aismingai nusiteiks Kristianas, aidiantis su mano lytiniu potraukiu. Jei tik biau labiau gudusi gundyti, inoiau, k daryti, bet mane varo tai, kad negaliu jo liesti. Mano vidin dievait susimsiusi prisimerkia. Turime paiekoti ieities Kol itaip velgiame vienas kitam akis a, susijaudinusi, nerimastinga, troktanti, ir jis, mano sskaita atsipalaidavs ir linksmas, staiga prisimenu, kad namuose nra maisto. Galiau ko nors ivirti, tik pirma mums teks nueiti parduotuv. parduotuv? Nusipirkti maisto produkt. Neturi namie maisto? jo veidas pasidaro grietas.

154/1343

Papurtau galv. Velnias, jis, rodos, ne juokais pyksta. Tad eime parduotuv, rsiai sako Kristianas, apsisuks patraukia prie buto dur ir plaiai man jas atidaro.
KADA PASKUTIN KART buvai prekybos

centre? Kristianas ia atrodo tarsi ne savo vietoje, bet pareigingai pdina paskui mane neinas pirkini krepiu. Nepamenu. Visko nuperka ponia Douns? Regis, jai padeda Teiloras. Bet gerai neinau. Ar tiks kepti paruota vitiena? Greitai pagaminama. Vitiena? Rodos, puikiai tiks.

155/1343

Kristianas ypteli, be jokios abejons, suprasdamas, kodl noriu rinktis greitai paruoiam patiekal. Ar ilgai juodu pas tave dirba? Teiloras beveik ketverius metus. Madaug tiek pat ir ponia Douns. Kodl savo bute visai neturi maisto? Pats inai rausdama sumurmu. Tai tu mane palikai, nepatenkintas burbteli jis. inau, nuolankiai atsakau, nenordama to prisiminti. Prij prie kasos, tyldami stovime eilje. Jei nebiau ijusi, ar jis vis tiek bt man pasils santykius, paremtus vaniliniu seksu? galvoju. Ar turi grim? grina mane tikrov Kristianas. Lyg ir turt bti alaus. Atneiu vyno.

156/1343

Varge. Abejoju, ar Ernie prekybos centre galima gauti gero vyno. Kristianas grta tuiomis, susirauks, neslpdamas pasibjaurjimo. alia prekybos centro yra gera alkoholini grim parduotuv, skubiai paaikinu. Pairsiu, ko jie turi. O gal reikjo tiesiog vaiuoti pas j? Taip btume iveng i nepatogum. iriu j, rytingai, nerpestingai ir grakiai ingsniuojant i prekybos centro. Dvi moterys sustoja kaip bestos ir sispokso Kristian. Aha, vpsokite mano Penkiasdeimt Atspalvi, lidnai pagalvoju. Noriu prisiminimo, kad Kristianas guljo mano lovoje, bet jis vaidina sunkiai prieinam. Gal ir a turiau elgtis taip pat? Mano vidin dievait pritardama energingai linksi. Kol stoviu eilje prie kasos, mudvi apmetame plan. Hm

157/1343

KRISTIANAS PARNEA PIRKINI pilnus

maielius. Ne vis keli nuo prekybos centro iki buto. Jis atrodo keistai. Argi toks elgesys dera generaliniam direktoriui? Atrodai toks eimynikas. Dar niekas nra man dl to priekaitavs, santriai atsako Kristianas. Jis padeda maielius ant virtuvs spintels. Pradedu traukti pirkinius, o Kristianas iima butel vyno ir ieko kamiatraukio. is butas ir man dar naujas. Manau, kamiatraukis turt bti aname staliuje, sakau krypteldama smakr. Visa atrodo taip normalu. Du mons, susipastantys artimiau, besiruoiantys valgyti. Ir vis dlto keista. Baim, kuri visuomet jausdavau bdama Kristiano draugijoje, kakur dingo. Mudu kartu jau tiek daug nuveikme, vien pagalvojusi apie tai nuraustu, ir vis dlto a j taip menkai pastu.

158/1343

Apie k galvoji? mano mintis iblako Kristianas, mesdamas ant sofos dryuot vark. Apie tai, kad tavs beveik nepastu. Jo vilgsnis suvelnja. Pasti mane geriau nei bet kas kitas. Kain ar tai tiesa. Nei i io, nei i to prisimenu poni Robinson ir pasidaro nejauku. Tiesa, Anastazija. Esu i t moni, kurie nepaprastai stropiai slepia asmenin gyvenim. Kristianas paduoda man taur vyno. sveikat, sako. sveikat, linkteliu ir, kol jis deda butel aldytuv, gurknel igeriu. Gal padti ruoti valg? klausia jis. Ne, nereikia Sdk. Mielai padiau. Sprendiant i veido, Kristianas kalba nuoirdiai.

159/1343

Gali pjaustyti daroves. iaip valgio a negaminu, prisipasta jis, tariai velgdamas mano duodam peil. Numanau, kad tau ir nereikia. Jam prie nos padedu pjaustymo lent ir kelias raudonas paprikas. Kristianas sumis dbso jas. Nesi pjausts darovi? Ne. Triumfuodama jam nusiypsau. aipaisi i mans? Rodos, a moku pjaustyti daroves, o tu ne. Pripainkime ties, Kristianai: manau, tau tai pirmas kartas. irk, a parodysiu. Liesteliu Kristian ir jis ingteli atatupstas. Mano vidin dievait atsisda ir susikaupia. tai taip. Perpjaunu raudon paprik ir atsargiai iimu sklas. Rodos, visai paprasta.

160/1343

Tau tikrai neturt bti labai sunku, paaipiai sumurmu. Akimirk ramiai pairjs mane, Kristianas imasi darbo, o a toliau ruoiu kubeliais pjaustyt vitien. Jis ima atsargiai, neskubdamas pjaustyti paprik grieinliais. Dieve, utruksime vis nakt Nusiplovusi rankas, susirandu kinik keptuv, tada paimu aliejaus, kit reikaling sudedamj dali, ir vis velniai prie jo prisilieiu: tai klubu, tai ranka, tai nugara, tai plataka. Tai vos juntami, lyg ir atsitiktiniai prisilietimai. Kiekvien kart, kai prisilieiu, Kristianas sustingsta. Suprantu, k darai, Anastazija, suniurzga jis, tebepjaustydamas t pai paprik. Rodos, tai vadinama maisto ruoimu, atkertu nekaltai klapsdama blakstienomis. Tada paimu kit peil ir sustoju prie Kristiano: ant tos paios pjaustymo lentos nulupu ir,

161/1343

toliau nekyriai prie jo glaustydamasi, susmulkinu esnak, svognlius, pranczikas pupas. Tu gana gudusi, msis antros raudonos paprikos sumurma jis. Pjaustyti? pavelgiu Kristian ir vl suklapsiu blakstienomis. Ilgamet praktika Vl lyg netyia prisiglaudiu prie Kristiano, kart upakaliu. Jis vl sustingsta. Jei dar kart taip padarysi, Anastazija, paimsiu tave tiesiog ant virtuvs grind. O, ia tai bent! Planas veikia. Pirma tursi mans maldauti, kad leisiausi. Meti man ik? Galbt. Kristianas padeda peil ir ltai prieina, degindamas mane liepsningu vilgsniu. Pasilenks man u nugaros, ijungia dujas. Aliejus

162/1343

kinikoje keptuvje beveik t pai akimirk nutyla. Man rodos, pavalgysime vliau, sako jis. Padk vitien aldytuv. To i Kristiano Grjaus gyvenime nesitikjau igirsti, bet tik jis geba tok sakin itarti taip, kad skambt gundomai, ities gundomai. Paimu duben su vitiena, truput negrabiai udengiu j lkte ir padedu aldytuv. Atsisukusi pamatau j stovint alia. K gi, ketini maldauti? panabdomis klausiu narsiai velgdama tamsjanias Kristiano akis. Ne, Anastazija, papurto galv jis ir meiliai, gundomai priduria: Nemaldausiu. Taip ir stovime irdami vienas kit, rydami vienas kit akimis atmosfera tarp mudviej kaista, oras kone kibirkiuoja, nei jis, nei a nepratariame n odio, tik irime. Nejuia prikandu lp, nes geidiu io vyro, ir tas

163/1343

geismas toks stiprus, kad kaitina krauj, ugniauia kvap ir ima tvenktis emiau juosmens. Matau, kaip mano reakcij atspindi jo laikysena, jo vilgsnis. Staiga Kristianas iumpa mane u klub, prisitraukia, a suleidiu pirtus jam plaukus, o jis sisiurbia man lpas. Priremia mane prie aldytuvo, o kai jo lieuvis susiranda manj, igirstu nedrs protest buteli ir indeli tarkjim aldytuve. Neatitraukdama lp sudejuoju, jis pakelia vien rank, sugriebia mane u plauk ir, mudviem aistringai buiuojantis, trkteldamas atloia galv. Ko nori, Anastazija? panabdomis klausia. Tavs, vos atgaudama kvap sakau. Kur? Lovoje. Kristianas truput atsitraukia, paima mane ant rank ir greitai, rodos, visikai nesunkiai

164/1343

nunea miegamj. Pastato mane prie lovos ir pasilenks jungia naktin lemp. Tada paskubomis apsidairo ir tuoj pat utraukia viesiai rusvas uuolaidas. O kas dabar? meiliai klausia. Pamylk mane. Kaip? Jzau Turi man tiksliai pasakyti, mayte. Po velni. Nurenk mane. A jau nopuoju. Kristianas ypteli, smiliumi ukabina prasegt palaidin ir prisitraukia mane ariau. Gera mergait, sumurma ir, neatitraukdamas degani aki, neskubdamas ima sagstyti palaidinuks sagas. Nedrsiai udedu rankas jam ant dilbi, kad neprarasiau pusiausvyros. Kristianas neprietarauja. Prie rank liestis leidiama.

165/1343

Atsagsts palaidinuk, jis nusmaukia j man nuo pei, a patraukiu rankas nuo jo dilbi, kad palaidin nukrist ant grind. Tada Kristiano ranka nuslysta man prie dins juosmens, jis atsega sag ir atitraukia utrauktuk. Pasakyk, ko nori, Anastazija. Kristiano akys degte dega, lpos truput pravertos, jis alsuoja greitai ir negiliai. Ibuiuok mane nuo ia iki ia, sunabdu pirtu braukdama sau nuo paausio per kakl. Kristianas nubraukia plaukus, kad neustot bsimo ugnies ruoo, ir pasilenks velniais, maloniais buiniais nuymi mano nurodyt trajektorij, o paskui vl buiuodamas pakyla prie ausies. Numauk man dinsus ir kelnaites, sumurmu ir Kristianas, tebesiliesdamas man prie kaklo, nusiypso, o tada suklumpa.

166/1343

Ak, jauiuosi galinga Nykiais ukabins dins juosmen, jis atsargiai iki pat kulkni nutraukia ir juos, ir kelnaites. Nuspiriu batelius be ukulni, ilipu i nusmaukt drabui ir lieku vien su liemenle. Jis stabteli, klausiamai pavelgia mane, bet nesistoja. Kas dabar, Anastazija? Pabuiuok mane, sunabdu. Kur? Pats inai. Kur? Ak, jis nusiteiks aisti aidim iki galo. Truput susigdusi skubiai parodau sau tarpkoj ir jis idyklikai nusiypso. Usimerkiu ir paeminta, ir nepaprastai siaudrinusi. A, mielai, sukikena Kristianas. Jis pabuiuoja mane ir duoda vali lieuviui tam gudusiam, diaugsm teikianiam lieuviui. Dejuodama sugriebiu Kristian u plauk. Bet jis nesiliauja, sukdamas lieuv ratu

167/1343

jaudrina klitor, varo mane i proto, dar ir dar, vl ir vl Aaa!.. Dar prajo tik kiek laiko prajo?.. Oi Kristianai, praau imu maldauti. Nenoriu patirti orgazmo stovdama. Neturiu tiek jg. Ko tu praai, Anastazija? Pamylk mane. T ir darau, sumurma jis, velniai iulpdamas man klitor. Ne. Noriu, kad siskverbtum. Tikrai to nori? Praau Bet malonaus, nuostabaus kankinimo jis nenutraukia. Garsiai sudejuoju. Kristianai praau. Kristianas atsistoja ir pavelgia mane, lpos blizga nuo nenuginijamo rodymo, kad a susijaudinusi. Tai taip kaitina krauj

168/1343

Na? klausia jis. Kas na? A dsuoju velgdama j, apimta nenumaldomo geismo. A vis dar su drabuiais. Nustebusi spoksau Kristian. Turiu j nurengti? Taip, a galiu. Itiesiu rank prie markini, bet jis ingteli atatupstas. Na jau ne, spja jis mane. Velnias, jis turi omenyje dinsus. Hm Staiga man dingteli iganinga mintis. Mano vidin dievait i diaugsmo nesitveria kailyje, o a atsiklaupiu prie Kristian. Gana negrabiai, virpaniais pirtais atsegu juosmens sag, antuk, tada nusmaukiu dinsus su trumpikmis ir jis isilaisvina. Nieko sau I apaios vilgteliu Kristian, o jis iri mane apimtas ko? Jaudulio? Susiavjimo? Nuostabos?

169/1343

Jis ilipa i dins, nusimauna kojines, o tada a suimu j, tvirtai suspaudiu ir patraukiu rank, kaip buvau mokyta. Kristianas sudejuoja, sitempia ir sukands dantis ima garsiai nopuoti. Labai atsargiai j apioju ir pradedu iulpti stipriai. Mmm skonis geras. Aaa Ana Aaa velniai Kristianas atsargiai suima man galv, o a sileidiu j giliau burn, kiek galdama suspaudusi lpas, patraukusi dantis, stipriai iulpdama. Aaa, velnias vokia jis. Tai geras, kvepiantis, gundantis garsas, tad a darbuojuosi toliau, sileidiu burn j vis, lieuviu suku ratus aplink jo gal. Hm jauiuosi lyg Afrodit. Ana, pakaks. Daugiau nereikia. Bet a vis nesiliauju Maldauk, Grjau, maldauk.

170/1343

Ana, tu laimjai, pro sukstus dantis sunypia Kristianas. Nenoriu nuleisti tau burn. iulpteliu dar ir Kristianas pasilenkia, suiumpa mane u pei, pastato, o tada nublokia ant lovos. Per galv nusitrauks markinius, jis sugriebia numestus dinsus ir kaip pavyzdingas skautas isitraukia folijos paketl. Kaip ir a, jis greitai alsuoja. Nusisek liemenl, liepia. Atsisdusi padarau, ko jis nori. Gulkis. Noriu tave pairti. Atsigulu ir iriu j, ltai besismaukiant sarg. Beprotikai jo geidiu. Kristianas pavelgia mane ir apsilaio. Graiai atrodai, Anastazija Stil. Jis palinksta ir neskubdamas slenka per mane, apiberdamas kn buiniais. Pabuiuoja abi krtis, paaidia su vienu speneliu, paskui

171/1343

su kitu, o a slegiama dejuoju ir rangausi, bet jis nesiliauja. Ne Liaukis. A tavs geidiu. Kristianai, praau Ko praai? stabteljs tarp krt klausia jis. Noriu, kad btum viduj. Tikrai? Praau Atidiai irdamas mane, jis koja praskiria mano kojas ir pasislinks pakimba vir mans. Tada, neatitraukdamas nuo mans aki, maloniai ltai siskverbia. Usimerkiu mgaudamasi ia pilnatve, iuo nuostabiu jausmu, kad priklausau jam, pasitikdama j, nordama su juo susilieti, nejuiomis kilsteliu duben ir garsiai sudejuoju. Jis atsitraukia, paskui labai ltai vl mane upildo. Mano pirtai susiranda velnius kaip ilkas,

172/1343

nepaklusnius Kristiano plaukus, o jis toliau spuojasi labai ltai. Greiiau, Kristianai, greiiau Praau Jis triumfuodamas pavelgia mane, godiai pabuiuoja, o tada ima kaip reikiant judti negailestingai, tarsi bausdamas po velni ir dabar jau inau, kad ilgai neutruksiu. Jis atranda tinkam ritm. Kristiano ugulta, sijaudrinu, mano koj raumenys sitempia. Nagi, mayte, gaudydamas kvap sunabda jis, nevaryk savs. ie jo odiai man tarsi pratis: Kristiano ugulta, sprogstu daugyb ukeli nuostabiai, trumpai prarasdama smon, o netrukus, garsiai aukdamas mano vard, isilieja ir jis. Ana! Velnias, Ana! Jis ugriva visu svoriu ir sikniaubia man kakl.

KETVIRTAS SKYRIUS

Atitokusi atsimerkiu ir pavelgiu veid vyro, kur myliu. Kristiano iraika velni, meili. Pasirms alknmis, delnais spausdamas man skruostus, jis nosimi brkteli man per nos. Dingteli lidna mintis, kad, ko gero, Kristianas atsigul taip, kad negaliau jo liesti. Jis velniai pabuiuoja mane lpas ir nusirita nuo mans. Man to trko, panabdomis sako jis. Ir man, sukudu. Pirtais sums smakr, Kristianas godiai mane pabuiuoja. Tai aistringas, maldaujamas

174/1343

buinys, tik ko jis prao? Nenutuokiu. Nuo tokio buinio net kvap ugniauia. Daugiau mans nepalik, atvirai maldaudamas sako Kristianas, nutaiss rimt veid, dmiai velgdamas tiesiai akis. Gerai, sunabdu ir nusiypsau. Jis atsako man akinama ypsena; jo keriniame vilgsnyje, galiniame palenkti net kieiausi ird, atsispindi ir palengvjimas, ir pakili nuotaika, ir berniukikas diugesys. Ai u planetin kompiuter. Nra u k, Anastazija. Kuri i rayt dain labiausiai mgsti? Ne, ios paslapties neiduosiu, plaiai nusiypso jis. Nagi, eik ir pataisyk man valgio, merga. Merga? sukikenu. Merga. Valgio. Prayiau tuoj pat. Kad jau taip graiai praote, sere, tuoj einu virtuv.

175/1343

Ropdamasi i lovos, netyia ukabinu pagalv ir i po jos ilenda subliks sraigtasparnio pavidalo balionas. Kristianas j paima ir suglums pakelia akis mane. ia mano balionas, sakau kaip tikra savinink ir usimetu chalat. Dieve kodl Kristianas btinai turjo j rasti? Lovoje? sumurma Kristianas. Taip, nuraustu. Jis man palaik draugij. arliui Tango pasisek, nustebs sako jis. Taip, a sentimentali, Grjau, nes tave myliu. Tai mano balionas, pakartoju, apsisuku ir patraukiu virtuv, palikdama Kristian isiiepus iki aus.
SDIME SU KRISTIANU ANT persiko Keits

kilimo, lazdelmis i kinik dubenli

176/1343

valgome riebaluose kept vitien su darovmis ir gurknojame atvsint Pinot Grigio. Kristianas susitariusiais nuo lioni lovoje plaukais atsirms sof ir itiess ilgas kojas. Jis mvi dinsus ir vilki markinius daugiau nieko. I jo iPod tyliai dainuoja Buena Vista Social Club. Skanu, pagarbiai pripasta jis ir vl ninka valgyti. Sukryiavusi kojas sdiu alia godiai valgydama, nemonikai alkana ir groiuosi basomis jo kojomis. Paprastai valg ruoiu a. Keit nekokia virja. Mama imok? Ne visai, ironikai sakau. Kai miau domtis valgio ruoimu, mama su Treiuoju Vyru jau gyveno Mansfilde, Teksase. O Rjus Na, jei ne a, jis bt gyvens

177/1343

misdamas vien skrebuiais ir isineti parduodamu maistu. Kristianas beda mane akis. Kodl nelikai Teksase su mama? Jos vyras Stivas mudu neradome bendros kalbos. Be to, ilgjausi Rjaus. Jos santuoka su Stivu neilgai truko. Manau, mama netrukus atsitokjo. Apie Stiv ji niekada nekalba, tyliai priduriu. Rodos, tai paslapties gaubiama jos gyvenimo dalis, apie kuri mudvi nesame nekjusios. Vadinasi, likai Vaingtone su patviu? Labai trumpai gyvenau Teksase. Paskui grau pas Rj. Toks spdis, kad tu juo rpinaisi, velniai sako Kristianas. Turbt gteliu a. Tu pratusi rpintis monmis.

178/1343

Atkreipiu dmes slapt priekait Kristiano balse ir pakeliu j akis. Kas yra? klausiu nusigandusi, kodl toks budrus jo veidas. A noriu tavimi rpintis. Jo akys spindi, kupinos kakokio sunkiai nusakomo jausmo. Man suspurda irdis. Pastebjau, sunabdu. Tik keistokai t rpest rodai. Kristianas suraukia kakt. Kitaip nemoku. Vis dar pykstu ant tavs, kad nupirkai SIP leidykl. Jis ypteli. inau, mayte, bet tavo pyktis mans nesustabdys. K pasakysiu bendradarbiams, Dekui? Kristianas prisimerkia. Tas unsnukis geriau tegul pasisaugo.

179/1343

Kristianai! papriekaitauju. Jis mano virininkas. Kristianas stipriai suiaupia lpas. Atrodo kaip usispyrs mokinukas. Nesakyk jiems, spja. Ko nesakyti? Kad leidykla priklauso man. Sutartis pasirayta vakar. Bet dar keturias savaites i inia nebus skelbiama, o per t laik SIP leidyklos vadovybs laukia permainos. Hm Ar a bsiu atleista? sunerimusi klausiu. Labai abejoju, paaipiai, tramdydamas ypsen sako Kristianas. Piktai j dbteliu. O jei ieisiu pati ir susirasiu kit darb, ar nupirksi ir t mon? Juk neketini mesti darbo, tiesa? Kristiano iraika pasikeiia, veide vl msteli slaptas priekaitas.

180/1343

Gal ir ketinu. Neinau, ar palikai man daug laisvs rinktis. Taip ir bus, a tikrai nupirksiu ir t mon, rytingai pareikia jis. Vl rsiai j dbteliu. Mano padtis, iaip ar taip, beviltika. Ar nemanai, kad truput per daug mane globoji? Taip. Puikiai suprantu, kaip visa atrodo. Kreipkis daktar Flin, sumurmu. Kristianas padeda tui dubenl ir beda mane ram vilgsn. Atsidstu. Nenoriu ginytis. Atsistoju ir paimu jo dubenl. Nori deserto? Pagaliau prabilo tikroji Ana! kteli jis ir geidulingai man nusiypso. Ne, tai ne tikroji a. Kodl ne? Iki iol snduriavusi mano vidin dievait atsisda ir suklsta. Turime led. Vanilini, prunkteliu.

181/1343

it kaip? Kristianas isiiepia iki aus. Manau, i to galt ieiti kas nors gero. K? Priblokta iriu j, vikriai besistojant nuo kilimo. Ar galiu pasilikti? klausia jis. K? Ar galiu nakvoti? Tikjausi, kad liksi. Puiku. Kur ledai? Orkaitje, meiliai nusiypsau. Kristianas pakreipia galv, atsidsta, o tada irdamas mane papurto galv. Sarkazmas emiausia humoro forma, panele Stil. Bet jo akys spindi. Po velni K jis ketina daryti? Galiau vl pasiguldyti tave ant keli Sudedu dubenlius kriaukl. Pasimei tuos sidabro spalvos rutuliukus?

182/1343

Kristianas delnais papleknoja sau per krtin, pilv, dins kienes. Keista, bet atsargini rutuliuk nesineioju. Darbe j retai prireikia. Malonu girdti, pone Grjau, be to, rodos, pats sakte, kad sarkazmas emiausia humoro forma. Matai, Anastazija, naujas mano kis Jei negali nugalti, prisitaikyk. Nustebusi vpsau negaliu patikti, kad Kristianas k tik taip pasak, o jis ypsosi man ir atrodo toks pasibaistinai patenkintas savimi. Tada nusisuka, atidaro aldytuv ir iima puslitr Ben & Jerrys aukiausios kokybs vanilini led. Puikiausiai tiks, jis pakelia mane geismo kupinas akis. Ana ir Ben & Jerrys, visus iuos odius pasako ltai, aikiai tardamas kiekvien skiemen.

183/1343

Po galais, kad mane kur Rodos, mano apatinis andikaulis tarkteli grindis. Kristianas itraukia stalo ranki stali ir paima aukt. Kai pavelgia mane, jo vilgsnis jau padmavs, o lieuvis slysta priekiniais dantimis. Oi, tas lieuvis Man ugniauia kvap. Gyslomis plsteli tamsi, tviskanti, nesutramdoma aistra. Mudu smaginsims su maistu. Tikiuosi, tau karta, nabda Kristianas. Atvsinsiu tave ledais. Eik. Jis itiesia rank ir a suspaudiu jo platak. Miegamajame Kristianas padeda ledus ant naktins spintels, nutraukia nuo lovos pkin antklod, nuima abi pagalves ir visk sukrauna krv ant grind. Juk turi varios patalyns, tiesa? Linkteliu nenuleisdama nuo jo aki, tarsi pakerta. Jis paima arl Tango.

184/1343

Neidykauk su mano balionu, spju. Kristiano lp kampuiai trkteli, jis vos pastebimai ypteli. Ir neketinau, mayte, bet noriu idykauti su tavimi ant itos paklods. Man knu nusirita virpulys. Noriu tave pririti. Oi Gerai, sunabdu. Tik rankas. Prie lovos. Man reikia, kad nejudtum. Gerai, vl sunabdu, daugiau n odio negaldama pratarti. Nenuleisdamas nuo mans aki, Kristianas prieina. tai kuo pasinaudosime, jis suima mano chalato dir, maloniai ir erzinamai ltai atria mazg ir atsargiai j itraukia. Chalato skvernai prasiskleidia, o a stoviu lyg paralyiuota, deginama jo vilgsnio. Po

185/1343

akimirkos Kristianas nusmaukia chalat man nuo pei. Drabuis nukrinta prie koj ir a lieku stovti prie j visikai nuoga. Kristianas krumpliais velniai perbraukia man per veid t prisilietim pajuntu kirknyse. Pasilenks jis pabuiuoja mane lpas. Gulkis ant lovos. Auktielninka, sumurma, o drumstas jo vilgsnis mane svilinte svilina. Darau kaip liepiama. Miegamasis skendi tamsoje, tik naktin lempel skleidia blausi vies. iaip energij tausojani lempui paksti negaliu j viesa tokia blausi, bet bdama ia nuoga su Kristianu diaugiuosi, kad viesa prislopinta. Jis stovi prie lovos ir dmiai velgia mane. Galiau irti tave vis dien, Anastazija.

186/1343

Taip tars, jis uropoja ant lovos ir mane apergia. Rankas vir galvos, sako. Paklstu Kristianui ir jis vien chalato diro gal priria man prie kairio rieo, o kit perkia per metalinius lovos galvgalio strypus. Dir tempia tiek, kad kair ranka kabo man vir galvos. Tada jis supanioja man dein rank ir tvirtai priria dir. Kai iriu Kristian surita, jis akivaizdiai atsipalaiduoja. Jam patinka, kad a supaniota. Mat taip negaliu jo liesti. Man dingteli, kad n viena i jo nuolankij nra jo lietusi, negana to, jau ir nepalies. Jis visuomet valdydavo padt ir laikydavosi atokiau. tai kodl Kristianui taip patinka tos taisykls. Nulips nuo mans, jis pasilenkia ir pakteli lpas. Paskui atsistoja ir per galv nusivelka markinius. Nusimauna dinsus ir numeta juos ant grind.

187/1343

Jis visikai nuogas ir atrodo nuostabiai. Mano vidin dievait trigubu uoliu veikia nevienodo aukio klitis ir staiga pajuntu, kad burnoje sausa. Kristiano kno sudjimas klasikinis: plats raumeningi peiai, siauri klubai tikras apverstas trikampis. Akivaizdu, kad jis daug sportuoja. Galiau irti j vis dien. Prijs prie lovos kojgalio, jis suiumpa mane u kulkni ir stipriai trkteli save, kad mano rankos bt itiestos ir visikai negaliau j pajudinti. Taip daug geriau, sumurma. Tada, pams puslitr led, Kristianas vikriai ulipa ant lovos ir vl mane apergia. Labai ltai atplia pakuot ir beda ledus aukt. Hm ledai dar kietoki, sako pakls antak. Prigrands vanilini led, sikia aukt burn. Gardu, laiydamasis sumurma. Nuostabu, kad seni geri vaniliniai ledai gali bti

188/1343

tokie skans. Tada jis pavelgia mane. Nori? paerzina. Sddamas ant mans ir valgydamas ledus Kristianas atrodo beprotikai patrauklus, jaunas, nerpestingas jo akys spindi, veidas vyti. Ak, po velni, k jis ketina man daryti? Lyg galiau nuspti Atsakydama droviai linkteliu. Jis pakabina aukt led ir pasilo man, tad isiioju, bet tada Kristianas staiga vl kyteli t aukt sau burn. Jie per skans, kad dalyiausi, pareikia idyklikai ypsodamasis. Ei! imu protestuoti. K gi, panele Stil, mgstate vanilinius? Taip, sakau netiktai rytingai ir bergdiai mginu j nustumti. Kristianas nusijuokia. Vis labiau linkstame kivirytis, ar ne? Jumis dtas taip nesielgiau.

189/1343

Led maldauju. K gi, kadangi iandien mane taip pamaloninote, panele Stil jis pasiduoda ir pakabina man dar vien aukt. kart leidia ledus suvalgyti. Turiu tvardytis, kad neimiau kikenti. Kristianas tikrai smaginasi ir gera jo nuotaika persiduoda man. Jis pakabina dar aukt ir sumaitina man truput led, paskui dar. Gerai, pakaks. Hm Na, tai vienas i bd usitikrinti, kad valgysi, tai yra maitinti tave prievarta. Bt nesunku priprasti Pakabins dar vien aukt, Kristianas vl pasilo led. Bet kart nesiioju ir purtau galv, tad jis leidia ltai tirpstantiems ledams lati man ant kaklo ir krtins. Paskui pasilenkia ir labai ltai tuos laelius nulaio. Mane vis nutvilko geismas.

190/1343

Hm Laiant nuo odos tie ledai dar skanesni, panele Stil. Stipriai trkteliu dir ir lova grsmingai sugirgda, bet man tai n motais i geismo visa degu. Jis pakabina dar aukt led ir leidia jiems nudribti man ant krt. Paskui auktu tolygiai juos paskirsto ant abiej krt ir speneli. Oi alta. Nuo vanilini led vsumo speneliai susitraukia ir sustandja. alta? meiliai klausia Kristianas ir pasilenkia vl nulaiyti ir nuiulpti led palyginti su led vsuma, jo burna atrodo karta. Tai tikra kankyn. Tirpdami ledai nuo mano kno srovelmis teka ant lovos. Jo lpos toliau ltai mane kankina godiai iulpdamos ir velniai slysdamos oda ak, praau! ir netrukus imu dsuoti. Nori dar?

191/1343

Man dar nespjus nei sutikti, nei atsisakyti, jo lieuvis slysta man burn altas, guds, Kristiano ir vanils skonio. Gardu. Bet vos tik spju priprasti prie io pojio, Kristianas vl atsisda ir paskirsto aukt led man ant pilvo, juosmens, o bambos duobut kreia dar gerok dribsn. Oi, ledai altesni nei anksiau, bet net keista degina od. Dabar tavs laukia jau inoma uduotis, sako Kristianas spindiniomis akimis. Tursi visikai nejudti, kitaip ledai iteps vis lov. Jis pabuiuoja man krtis, stipriai iulpteli spenelius ir keliauja emyn siurbiodamas ir laiydamas ledus. A stengiuosi, nepaisydama svaiginanio prietaringo pojio alio ir krauj kaitinani jo prisilietim, mginu nejudti. Bet mano dubuo, kliuvs Kristiano paspstas alt vanilini led pinkles, ima nevalingai judti, spuotis savu ritmu. Jis pasislenka

192/1343

emiau ir pradeda laiyti ledus man nuo papilvs, sukdamas ratus apie bamb ir kaiiodamas lieuv jos duobut. Sudejuoju. Po galais Ir lu, ir kaistu, ir kamuojuosi, o jis nesiliauja. Led nuymtu keliu leidiasi dar emiau, prie gaktiplauki ir klitorio. Garsiai kteliu. Dabar tyliau, velniai sudraudia Kristianas, stebukladariu lieuviu uoliai laiydamas ledus, tad imu dejuoti beveik be garso. Ak. Praau Kristianai inau, mayte, inau, nabda Kristianas, o jo lieuvis toliau daro stebuklus. Jis nesiliauja nesiliauja ir mano knas, rodos, kyla vis auktyn ir auktyn. Kristianas leidia man makt vien pirt, paskui kit ir ima kankinamai ltai juos kaiioti. Netiktai mane supurto prot temdantis orgazmas, ugodamas visus kitus pojius,

193/1343

utemdydamas visa aplink, a rangausi ir dejuoju. Po sumautais velniais, taip greitai Ne i karto susivokiu, kad Kristianas patarnavimus baig. Jis, palinks vir mans, maunasi sarg ir tuoj siskverbia mitriai ir be ceremonij. O taip! sudejuoja jis ir stumia iki galo. Jo oda lipni mes abu isitep itirpusiais ledais. Tai keistas, dmes blakantis pojtis, bet negaliu apie j galvoti ilgiau nei kelias sekundes, nes Kristianas itraukia ir mane apveria. itaip, burbteli ir staiga vl siskverbia, bet i karto nepradeda spuotis prastu baudiamuoju ritmu. Jis pasikelia, atria rankas, stumteli mane link galvgalio taip, kad a, galima sakyti, atsisdu remdamasi j. Kristiano rankos slysteli auktyn, prie krt, jis suima jas sauj, paskui pradeda velniai tampyti spenelius. Sudejuoju,

194/1343

atloiu galv ir atremiu jam pet. Jis nosimi braukia man per kakl grybiodamas od dantimis, paskui stumteldamas priek duben maloniai ltai mane upildo, paskui vl, ir vl. Ar inai, kiek daug man reiki? kuda jis man aus. Ne, udususi itariu. Prikis lpas prie sprando, jis nusiypso, pirtais sums man andikaul ir kakl tvirtai spusteli. Taip, inai. Neleisiu tau ieiti. Sudejuoju, o Kristianas ima spuotis energingiau. Tu mano, Anastazija. Taip, tavo, nopuodama patvirtinu. O tuo, kas mano, a rpinuosi, ikoia jis pro dantis ir krimsteli man aus. Surinku. Gerai, mayte, noriu tave girdti.

195/1343

Viena ranka apsivijs mane per liemen, o kita spausdamas sdmen jis smeigia dar stipriau ir vl priveria mane ktelti. O tada ima judti baudiamuoju ritmu. Jo alsavimas vis greitja, ima trkioti, darosi panaus manj. Kno gelmse pajuntu augant tamp. Vl! Pasiduodu pojiams. tai k Kristianas man daro: ima mano kn ir naudojasi juo taip, kad negalvoju apie niek, tik apie j. Jo kerai galingi, apsukantys galv. Esu petelik, sipainiojusi jo tinkle, negalinti ir nenorinti itrkti. Priklausau jam beslygikai. Nagi, mayte, pro sukstus dantis ikoia Kristianas ir i karto, lyg biau kertojo mokin, liaujuosi prieinusis ir mudu drauge patiriame palaim.
GULIU JAUKIAI SITAISIUSI JO GLBYJE,

ant limpanios paklods. Pilvu ir krtine jis

196/1343

prisispauds man prie nugaros, nos kis plaukus. Tai, k tau jauiu, mane gsdina, sunabdu. Jis trumpai sustingsta. Mane taip pat, tyliai sako. O jei mane paliksi? i mintis siaubinga. Niekur a nedingsiu. Vargu ar kada nors tavs pasisotinsiu, Anastazija. Atsigrusi pavelgiu Kristian. Jo veidas rimtas, nuoirdus. Pasilenkusi velniai j pabuiuoju. ypteljs Kristianas itiesia rank ir ukia man u ausies plauk sruog. Anksiau nebuvau jautsis taip, kaip t akimirk, kai mane palikai, Anastazija. Padarysiu visk, kad daugiau to nepatiriau, lidnai, galima sakyti, net beviltikai sako Kristianas.

197/1343

Vl j pabuiuoju. Noriu kaip nors pakelti mudviem nuotaik, bet Kristianas ubga man u aki: Ar rytoj eisi mano tvo organizuojam vasaros vent? Tai kasmetis labdaros renginys. Paadjau jam, kad ateisiu. Staiga susidrovjusi nusiypsau. inoma, eisiu. Oi, po galais Neturiu kuo apsirengti. Kas yra? Nieko. Pasakyk, usispiria Kristianas. Neturiu kuo apsirengti. Kristianas akimirk lyg ir susidrovi. Nesupyk, bet namie tebeturiu visus tau pirktus drabuius. Neabejoju, kad tarp j esama ir poros sukneli. Papuiu lpas. Tikrai tebeturi? tyliai ir truput paaipiai klausiu.

198/1343

vakar nenoriu ginytis su Kristianu. Man reikia po duu.


PRIE SIP LEIDYKLOS STOVI mergina, kaip

du vandens laai panai mane. Pala, ji tai a. A iblykusi, nesipraususi, per plaiais drabuiais; spoksau j, o ji vilki mano rbais laiminga, tryktanti sveikata. K turite js, ko trksta man? klausiu jos. Kas js? A niekas O js? Js irgi niekas?.. Tai mudvi abi tokios pat, bet niekam nesakykite, nes, inote kitaip jie mus ivarys pamau jos veid ikreipia pamklika ypsena ir a taip paiurpstu, kad imu rkti. JZAU, ANA! Kristianas purto, adina mane.

199/1343

Nesusivokiu, kas dedasi. A namie tamsoje lovoje su Kristianu. Papurtau galv tikdamasi greiiau atitokti. Mayte, kas tau? Sapnavai komar. Oi Jis jungia naktin lemp ir mudu ulieja blausi viesa. Kristianas iri mane, veide aikiai matyti susirpinimas. Ta mergina, sukudu. Kas yra? Kokia mergina? mgindamas mane nuraminti klausia jis. Kai vakare ijau i SIP leidyklos, prie pastato stovjo mergina. Ji atrod kaip a bet ne visai. Kristianas nuiva, naktinei lempai palengva sidegant aikiai matau, kad jo veidas iblyks. Kada tai nutiko? nerimastingai klausia. Jis atsisda ir beda vilgsn mane.

200/1343

iandien pavakare, kai ijau i darbo, pakartoju. inai, kas ji tokia? inau. Jis ranka persibraukia per plaukus. Kas? Kristianas netaria n odio, tik stipriai suiaupia lpas. Kas ji? neatlytu. Leila. Netenku ado. Buvusi nuolankioji! Pamenu, mudviem vaiuojant sklandyti, Kristianas apie j usimin. Staiga jis visas sitempia. Kakas ia ne taip. Mergina, klusi t krauj nuodijani Britns dain tavo grotuv? Jis nervingai vilgteli mane. Taip, linkteli. Ar ji tau k nors sak? Ji paklaus: K turite js, ko trksta man?, o kai pasiteiravau, kas ji tokia, atsak: Niekas.

201/1343

Kristianas usimerkia, lyg kankintsi. Kas atsitiko? K ta mergina jam reikia? Man paiurpsta oda, gyslomis plsteli adrenalinas. O jei Kristianui ji labai daug reikia? Gal jis jos ilgisi? Tiek nedaug inau apie jo buvusius na santykius. Matyt, ji buvo pasiraiusi sutart ir dar, k Kristianas norjo, mielai dav visk, ko jis troko. Ak, ne Juk a visko, ko jis nori, duoti negaliu. Nuo ios minties net supykina. Ilips i lovos, Kristianas usitempia dinsus ir nuingsniuoja svetain. vilgteliu adintuv: penkta ryto. Isiritu i lovos, apsivelku baltus Kristiano markinius ir nuseku jam i paskos. Po velni, jis kalba telefonu. Taip, vakar prie SIP leidyklos pavakare, tyliai sako jis. Paskui atsisuka mane, pdinani virtuv, ir dar paklausia: Kada tiksliai?

202/1343

Madaug be deimties minui et, pasakau. Dl Dievo meils, kam Kristianas tokiu metu galt skambinti? Ir k Leila padar? Kristianas kalbasi su panekovu nepaleisdamas mans i aki, o jo veidas nirus ir rimtas. Isiaikink kaip Taip A irgi taip sakyiau, kita vertus, nebiau pamans, kad ji galt taip padaryti, Kristianas vl usimerkia lyg kankindamasis. Neinau, kuo tai baigsis Taip, a su ja pasikalbsiu Taip inau Dirbk toliau ir pranek man naujienas. Rask j, Velai, jai gresia pavojus. Rask j, ir jis baigia pokalb. Gal nori arbatos? klausiu. Arbata Rjaus atsakas bet kokiai bdai itikus ir vienintelis dalykas, kur jis geba ivirti. Pripilu virdul vandens. Ties sakant, noriau grti lov.

203/1343

I Kristiano vilgsnio sprendiu, kad lovoje jis ketina toli grau ne miegoti. Na, man reikia igerti arbatos. Gal ir tu nortum puodelio? Noriu inoti, kas dedasi. Ir nesileisiu iblakoma sekso. Kristianas suirzs persibraukia ranka per plaukus. Taip, prayiau, sako, bet aikiai matau, kad jis susinervins. Pastaiusi virdul ant virykls imu iekoti puodeli ir arbatinuko. Mano susirpinimas siekia aukiausi, branduolinio karo pavoj atitinkant lygmen. Ar Kristianas papasakos man, kas negerai? Ar paiai reiks niuktinti? Jauiu best Kristiano vilgsn, jauiu jo nepasitikjim savimi ir neslepiam pykt. Pavelgiu j, o jo akyse atsispindi nuogstavimas. Kas yra? ramiai klausiu.

204/1343

Jis papurto galv. Neketini man pasakyti? Jis atsidsta, usimerkia. Ne. Kodl? Nes tau tai neturt rpti. Nenoriu, kad veltumeisi reikal. Tai man neturt rpti, bet rpi. Ji mane susirado ir ukalbino ieinani i leidyklos. I kur ta mergina apie mane suinojo? I kur ji ino, kur dirbu? Manau, turiu teis inoti, kas yra. Kristianas vl pirtais persibraukia per plaukus, visu knu skleisdamas susierzinim, tarsi jo krtinje vykt vidin kova. Praau tyliai priduriu. Jis stipriai suiaupia lpas, nepatenkintas uveria akis lubas. Na, gerai, pagaliau nusileidia. Nenumanau, kaip ji tave rado. Gal pamat Portlande

205/1343

daryt mudviej nuotrauk, neinau, vl atsidsta ir pajuntu, kad dabar jis nirta ant savs. Kol Kristianas ingsniuoja pirmyn atgal, kantriai laukiu, pildama verdant vanden arbatinuk. Po keli akimirk jis prabyla vl: Kai buvau pas tave Dordijoje, i anksto nepraneusi mano bute pasirod Leila, rado ten Geil ir ikl scen. Geil? Poni Douns. Koki scen ji ikl? Kristianas dbteli mgindamas suprasti, ko i mans tiktis. Papasakok man visk. Tu kak slepi, sakau kaip manydama valdingiau, nors valdingumo man ir trksta. Jis nustebs sispokso mane, keliskart sumirksi. Ana, a ir nutyla. Praau.

206/1343

Kristianas pasiduoda ir atsidsta. Ji mgino persipjauti venas. Ak! Tai tai kodl jos rieas buvo sutvarstytas. Geil nuve j ligonin. Bet Leila isipra i jos anksiau, nei spjau ten nuvaiuoti. Mlas. K tai reikia? Saviudyb? Bet kodl? J konsultavs psichiatras tok elges pavadino tipiku pagalbos auksmu. Jis netiki, kad Leilai i ties gresia pavojus, sako, tai vienas ingsnis iki minties apie saviudyb. Bet a nesu tikras. Nuo tos dienos jos iekau, kad galiau padti. Ar Leila poniai Douns k nors pasak? Kristianas spokso mane. Jam tikrai nejauku. Ne kain k, pagaliau tarsteli, bet a inau, kad visko man nesako.

207/1343

Kol pripilu puodelius arbatos, mano mintys nukrypsta kitur. Taigi Leila nori grti Kristiano gyvenim ir nusprendia mginimu udytis atkreipti save jo dmes? Brrr baisu. Bet veiksminga. Kristianas ivyksta i Dordijos, kad bt alia Leilos, bet, jam nespjus pasiekti kelions tikslo, ji kakur dingsta? Kaip keista. Nerandi jos? Gal jos eimos nariai galt padti? Jie neino, kur Leila. Net jos vyras. Vyras? Taip, lyg niekur nieko patvirtina Kristianas, Leila jau beveik dveji metai itekjusi. K? Vadinasi, ji su tavimi prasidjo bdama itekjusi? Po perknais Jam tikrai nra joki rib. Ne! Dieve mano, ne. Mudu buvome kartu beveik prie trejus metus. Tada ji mane paliko, o netrukus itekjo u to vyruko.

208/1343

Hm. Tai kodl dabar vl siekia tavo dmesio? Kristianas lidnai papurto galv. Neinau. Mums tik pavyko isiaikinti, kad madaug prie keturis mnesius ji pabgo nuo savo vyro. Palauk, man reikia suprasti. Ar ji nebuvo tavo nuolankioji trejus metus? Buvo madaug dvejus su puse. Ir norjo daugiau. Taip. O tu nenorjai? Juk inai Ir tada ji tave paliko? Taip. O kodl dabar gro? Neinau. Taiau, sprendiant i intonacijos, Kristianas vis dlto turi savo versij. Bet tari

209/1343

Aikiai supyks, jis prisimerkia. tariu, kad ia kakuo dta tu. A? Ko ji galt i mans norti? K turite js, ko trksta man? velgiu Penkiasdeimt, iki juosmens nuog, atrodant stabiai. Turiu j; jis priklauso man. tai k a turiu, ir vis dlto ji atrod kaip a: tamss plaukai, blyki oda. Pagalvojusi apie tai, susiraukiu. Taip k turiu a, ko trksta jai? Kodl vakar man nepasakei? velniai papriekaitauja jis. Visai j pamirau, atsipraydama gteliu peiais. Pats supranti: tas pasisdjimas bare po pirmos darbo savaits Paskui tu, tas tavo testosterono antpldis ir pokalbis su Deku, o tada atvaiavome ia. Ji man visai igaravo i galvos. Bdama su tavimi, visa kita pamirtu.

210/1343

Testosterono antpldis? jis kilsteli lp kampuius, ypteli. Taip. Tas nelemtas apsiodiavimas. A tau parodysiu, kas yra testosterono antpldis. Gal geriau igertum arbatos? Ne, Anastazija, nenoriu. Kristianas beda mane liepsningas akis, jo vilgsnis degina ir rkte rkia: Geidiu tavs, ir tuojau pat! Po velni. Kaip kaitina krauj Mesk j i galvos. Eik. Kristianas itiesia rank. Mano vidin dievait ant sporto sals grind padaro trigub atbulin salto ir a suspaudiu jo rank.
PABUNDU PER DAUG ILUSI, apsikabinusi

nuog Kristian Grj. Jis umigo greitai, bet apkabins mane ir priglauds. Pro uuolaidas skverbiasi velni ryto viesa. Guliu padjusi

211/1343

galv jam ant krtins, koj umetusi ant jo kojos, rank padjusi skersai pilvo. Pakeliu galv bijodama paadinti Kristian. Jis atrodo jaunas, nerpestingas ir priklauso man. Hm Pakeliu rank ir nedrsiai paglostau jam krtin, pirt galais braukiu per plaukelius, o jis n nekrusteli. Negaliu patikti. Jis tikrai mano bent kelias nekainojamas akimirkas. Pasilenkusi velniai pabuiuoju vien rand. Kristianas tyliai sumykia, bet neprabunda, ir a ypteliu. Pabuiuoju dar vien rand ir jis atsimerkia. Labas, pasisveikinu ir tarsi prasikaltusi ypteliu. Sveika, atsargiai sako jis. K darai? iriu tave, pirtais brkteliu per plauk juost, papilve besileidiani emyn. Jis suiumpa mano rank, prisimerkia, o tada apdovanoja mane nuostabia gerai

212/1343

nusiteikusio Kristiano ypsena ir a lengviau atsikvepiu. Mano paslaptis liko neatskleista. Ak Kodl nesileidi lieiamas? Staiga jis ugriva ant mans, prispaudia prie iuinio, rankas tarsi spdamas udeda ant mano rank. Tada nosimi brkteli man per nos. Manau, esate nusiteikusi veikti t negero, panele Stil, papriekaitauja, bet ypsena i veido nedingsta. Kai bnu su jumis, man patinka bti nusiteikusiai veikti t negero. it kaip? nusistebi Kristianas ir velniai pakteli man lpas. Seksas ar pusryiai? klausia. Jo vilgsnis blausus, bet linksmas. Standi jo varpa remiasi mane ir a, pasitikdama j, kilsteliu duben. Teisingas pasirinkimas, sukuda Kristianas, prikis lpas man prie kaklo, ir leisdamasis prie krties apiberia od buiniais.

213/1343

STOVIU PRIE KOMODOS, atidiai velgdama

veidrod ir mgindama susiukuoti taip, kad atrodyiau bent kiek stilingiau, garbs odis, jie tiesiog per ilgi. Mviu dinsus, vilkiu sportinius markinlius trumpomis rankovmis, o man u nugaros, k tik nusiprauss po duu, rengiasi Kristianas. Akimis godiai ryju jo kn. Ar danai sportuoji? Kiekvien darbo dien, atsako Kristianas, segdamasis dins antuk. K darai? Bgioju, kilnoju svarmenis, bna ir kikbokso treniruots, gteli peiais jis. Kikbokso? Taip, turiu asmenin trener, buvus olimpiet, kuris mane moko. Jis vardu Klodas. Labai geras treneris. Tau patiks. Atsisukusi atidiai pavelgiu Kristian, kaip tik pradjus sagstytis baltus markinius.

214/1343

Kodl jis man turt patikti? Jis tau patiks kaip treneris. Kam man asmeninis treneris? Gerai formai palaikyti turiu tave. Jis prieina, apglbia mane ir pamatau veidrodyje jo vilgsn, kuriame palengva vl bunda geismas. Bet noriu, kad btum geros formos, mayte, ir galtum atlikti mano numatytas uduotis. Man reikia, kad btum stipri. Staiga mane uplsta prisiminimai apie tai, k veikme aidim kambaryje, ir nuraustu. Taip Raudonasis kani kambarys atima daug jg. Ar Kristianas ketina vl mane ten vestis? Ar noriau ten grti? inoma! suklinka mano vidin dievait. iriu jo neperprantamas, uburianias pilkas akis. Pati inai, kad nori, be garso, vien krutindamas lpas, itaria jis.

215/1343

Nuraustu ir smon palengva sigauna nemaloni ir pasalnika mintis, kad Leilai jg tikriausiai pakakt. Stipriai suiaupiu lpas ir Kristianas, surauks kakt, vilgteli mane. Kas yra? sunerims klausia. Nieko, papurtau galv. Gerai, susitiksiu su Klodu. it kaip? Priblokto, savo ausimis netikinio Kristiano veidas pamau nuvinta. Tai matydama ypteliu. Jis atrodo taip, tarsi bt laimjs loterijoje, nors i ties tikriausiai niekada nra net bilieto pirks juk jam to nereikia. Dieve mano, inoma. Jei tu dl to bsi toks laimingas nusijuokiu. Kristianas suspaudia mane stipriau ir pakteli skruost. Tu n nesivaizduoji, koks laimingas, sukuda. Na ir k iandien nori veikti?

216/1343

Jis priglaudia nos ir mano knu nuvilnija malonus virpulys. Noriau pasitrumpinti plaukus ir dar man reikia isigryninti ek ir nusipirkti automobil. Aha supratingai tarsteli Kristianas ir prikanda lp. Patraukia vien rank nuo mans ir kyteljs dins kien itraukia mano mayls Audi raktelius. tai tavo automobilis, tyliai itaria, bet jo veide matyti abejon. K nori tuo pasakyti?! Po galais Mano odiai nuskamba piktai. Mlas. Bet a tikrai pykstu. Kaip jis drsta?! Vakar Teiloras atvairavo j ia. Prasiioju, vl susiiaupiu, dar du kartus taip iopteliu, bet man trksta odi. Jis grina man automobil. Visikas mlas. Kodl anksiau nesusiprotjau, kad taip bus? K gi, jei jau aidiam tai aidiam. Kyteliu rank

217/1343

upakalin dins kien ir itraukiu vok su Kristiano ekiu. tai, jis tavo. Kristianas klausiamai pavelgia mane; paskui, pains vok, ikelia rankas ir ingteli atatupstas. Na jau ne. Tai tavo pinigai. Ne, ne mano. Noriu pirkti i tavs t automobil. Staiga Kristiano veidas labai pasikeiia. Jo veide msteli sitis ne kas kita, o sitis! Ne, Anastazija. Tai tavo pinigai ir tavo automobilis, kaip kirviu nukerta jis. Nieko panaaus, Kristianai. Pinigai mano, o maina tavo. A j i tavs nupirksiu. Tas automobilis mano dovana universiteto baigimo proga. Jei btum padovanojs raikl, tai bt buvusi tinkama dovana universiteto baigimo proga. Bet tu davei man Audi.

218/1343

Ar tikrai nori dl to ginytis? Ne. Gerai. Tai tai rakteliai. Kristianas padeda juos ant komodos. Ne tai turjau galvoje! Diskusija baigta, Anastazija. Neprovokuok mans. Piktai dbteliu j ir akimirksniu pagauna kvpimas. Perpliu vok pusiau, paskui keturias dalis ir vysteliu iukli d. Ak, koks geras jausmas Kristianas ramiai stebi mane, bet inau k tik kyteljusi degtuk prie padegamosios virvels ir turinti trauktis kuo toliau. Jis pirtais pasiglosto smakr. Js, kaip visada, metate ikius, panele Stil, ramiai taria. Ir apsisuks ididiai nuingsniuoja kit kambar. Ne tokios reakcijos tikjausi. Tikjausi tikro armagedono mio. vilgteliu

219/1343

veidrod, gteliu peiais ir nusprendiu susiriti plaukus uodeg. Bet man labai smalsu. K veikia Penkiasdeimt? Nuseku paskui j kambar ir randu nekant telefonu. Taip, dvideimt keturis tkstanius. Tiesiogiai. Vis dar ramus, jis pakelia mane akis. Gerai Pirmadien? Puiku Ne, viskas, Andrja. Ir taukteldamas sulenkia telefon. Pirmadien bus padti tavo banko sskait. Neaisk su manimi. Jis baisiai siuts, bet man n motais. Dvideimt keturi tkstaniai doleri! urinku. Ir i kur inai mano banko sskaitos numer? Uklumpu Kristian nepasiruous. A visk apie tave inau, Anastazija, tyliai sako jis.

220/1343

Mano automobilis tikrai nebuvo vertas dvideimt keturi tkstani doleri. Pritariau tau, bet viskas priklauso nuo to, ar imanai automobili rinkos tendencijas, ir nuo to, ar perki, ar parduodi. Kakoks beprotis usiman to karsto su ratais ir sutiko pakloti toki sum. Pasirodo, ta maina buvo jau beveik antikvarin. Jei netiki manimi, paklausk Teiloro. Piktai iriu Kristian, jis atsako tuo paiu mudu tarsi du siut, usispyr kvailiai, varstantys vienas kit nuomiais vilgsniais. Ir tai pajuntu t trauk, t tarp mudviej tekani elektros srov, ji akivaizdi, traukia mudu vien prie kito. Staiga Kristianas iumpa mane, prispaudia prie dur, godiai sisiurbia lpas, vien rank udjs ant sdmen glaudia mane sau prie kirkni, o kita prie pakauio sums plaukus loia galv. A suleidusi pirtus jam plaukus, stipriai

221/1343

sitvrusi laikau j, kad nepasitraukt. Jis spaudiasi visu knu tarsi kalindamas mane, nelygiai alsuodamas. Juntu j. Kristianas mans geidia, ir suvokiant, kaip jam mans reikia, i susijaudinimo ima svaigti galva, linksta keliai. Kodl, na kodl gi man prietarauji? aistringai mane buiuodamas murma jis. Man ukaista kraujas. Ar Kristianas visuomet mane taip veiks? O a j? Nes galiu sau tai leisti, sakau vos atgaudama kvap. Veikiau juntu, nei matau, kaip Kristianas nusiypso prikis lpas man prie kaklo, o tada priglaudia kakt man prie kaktos. Dieve, kaip i akimirk troktu tave idulkinti, bet neturiu sargio. Vis negaliu tavimi pasisotinti. Tu galv apsukanti, i proto varanti moteris. Ir tu mane varai i proto, sunabdu. Visais poiriais. Jis papurto galv.

222/1343

Eik. Eime kur nors papusryiauti. Be to, inau vietel, kur galtum nusikirpti plaukus. Gerai, sutinku ir taip paprastai baigiasi mudviej ginas. A PAIMSIU. Ubgdama Kristianui u aki pirma pagriebiu sskait u pusryius. Jis perveria mane piktu vilgsniu. Turi greiiau suktis, Grjau. Tavo tiesa, turiu, nepatenkintas sutinka jis, bet, atrodo, ketina mane paerzinti. Neirsk taip. A dvideimt keturiais tkstaniais doleri turtingesn, nei buvau ryt. Lengvai sumoksiu u pusryius, umetu ak sskait, dvideimt du dolerius ir eiasdeimt septynis centus. Ai, nenoriai padkoja Kristianas. Ak, jis vl kaip paniurs mokinukas. Kur eisime dabar?

223/1343

Tikrai nori kirptis? inoma. Tik pairk plaukus. Man tu atrodai avingai. Visada. Iraudusi nudelbiu akis sunertus pirtus sterblje. Kur iandien vakare vyks tavo tvo labdaros renginys? Nepamirk, kad btina vilkti vakariniais drabuiais. Kur jis vyks? Mano tv namuose. Jie turi palapin. Na, supranti, taip prasta. Kam renkama labdara? Kristianas i nesmagumo persibraukia delnais per launis. Narkoman reabilitacijos programai Dirbkime ivien, kuri skirta tvams su vaikais. Tikslas, rodos, kilnus, tyliai sakau.

224/1343

Nagi, eime, paragina Kristianas, staiga nutraukdamas pokalb, atsistoja ir itiesia man rank. Paimu j, o jis stipriai suspaudia man pirtus. Keista. Vienur Kristianas visikai netramdo jausm, o kitur toks udaras. Jis isiveda mane i restorano ir mudu nuingsniuojame gatve. Rytas graus ir puikus. vieia saul, kvepia kava ir k tik ikepta duona. Kur einam? Staigmena. Na, gerai. Nors i ties staigmen nemgstu. Praeiname pro du gyvenamj nam masyvus, parduotuvs darosi akivaizdiai prabangesns. Dar neturjau progos pasivalgyti, bet nuo ia tikrai vos keli ingsniai iki nam. Keitei tai patiks. ia daug moterik drabui parduotuvli, kuriose ji gals malinti mading drabui aistr. Ties sakant, man taip pat

225/1343

reikt nusipirkti kelis laisvai krintanius sijonus, kad galiau neioti darbe. Kristianas sustoja prie didelio, tviskanio groio salono ir atidaro man duris. Jis vadinasi Esclava. Salonas dekoruotas baltai, apstatytas odiniais baldais. Prie balto kaip sniegas registracijos stalo sdi jauna viesiaplauk balta kaip pieno puta uniforma. Kai einame, ji pakelia galv. Labas rytas, pone Grjau, linksmai pasisveikina mergina, bedusi akis Kristian suklapsi blakstienomis, skruostai truput nurausta. Tai Grjaus efektas, bet i mergina j pasta. I kur? Labas, Greta. Ir jis j pasta. ia dabar kas? Kaip visada, sere? mandagiai klausia Greta. Jos lpos padaytos rykiai roiniais lpdaiais.

226/1343

Ne, paskubomis atsako jis ir nervingai vilgteli mane. Kaip visada? K tai reikia? Po velni! Tiesa, etoji taisykl, sumautas groio salonas. Visos tos nesmons, depiliacija vaku mlas! Ar ia jis vesdavo visas savo nuolankisias? Tikriausiai ir Leil? Po galais, k man apie visa tai manyti? Panel Stil jums pasakys, ko nort. Piktai dbteliu Kristian. Jis slapta gyvendina sutartyje idstytas taisykles. Sutikau, kad tursiu asmenin trener, o dabar dar e tau. Kodl ia? panabdomis piktai klausiu. Man priklauso itas ir dar trys tokie groio salonai. Tu io salono savininkas? aikteliu i nuostabos. K gi, ito tikrai nesitikjau.

227/1343

Taip. Tai alutinis verslas. iaip ar taip, ia gali nemokamai gauti visas procedras, koki tik pageidausi. Daromi visokie masaai: vedikas, japonikas iatsu, kart akmen terapija, refleksologijos seansai, vonios su jriniais dumbliais, veido masaas ir visa kita, k moterys mgsta, absoliuiai viskas. ia teikiamos visos paslaugos, paaikina jis, atsainiai mosteldamas ranka. Ir depiliavimas kartu vaku? Kristianas nusijuokia. Taip, ir depiliavimas kartu vaku. Vis kno viet, sunabda lyg smokslininkas, aikiai digaudamas, kad a sutrikusi. Nuraudusi pakeliu akis Gret, velgiani mane ir laukiani, kol pasakysiu, ko pageidauiau. Noriau pasikirpti plaukus. inoma, panele Stil.

228/1343

Rykiai roiniais lpdaiais pasidaiusi Greta su germaniku uolumu imasi darbo ir kak patikrina kompiuteryje. Po trij minui bus laisvas Frankas. Frankas puikus kirpjas, patikina mane Kristianas. A vis dar neatitokstu. Kristianui Grjui, generaliniam direktoriui, priklauso groio salon tinklas. Pakeliu akis ir matau, kaip jis staiga ibla kak pamato. Pasisuku vilgtelti ten, kur iri Kristianas, ir pamatau salono gilumoje elegantik, tobul viesiaplauk: k tik engusi, darani duris ir besikalbani su viena plauk stiliste. Tobuloji viesiaplauk aukta, degusi, avinga, bebaigianti ketvirt arba k tik pradjusi penkt deimt sunku pasakyti. Ji vilki toki pat uniform kaip Greta, tik juod. Atrodo priblokiamai. Jos labai trumpai kirpti plaukai

229/1343

spindi nelyginant nimbas. Pasisukusi ji pamato Kristian ir nusiypso jam akinama, malonia ypsena. Atsipraau, burbteli Kristianas. Spariu ingsniu perjs per vis salon, pro baltai apsirengusias plauk stilistes ir prie kriaukli palinkusias j mokines, jis sustoja prie tos moters juodu per toli nuo mans, kad girdiau, apie k kalbasi. Tobuloji viesiaplauk pasitinka j neslpdama ilt jausm pakteli abu skruostus udjusi rankas ant dilbi, ir juodu apie kak odingai pasineka. Panele Stil Registratroje dirbanti Greta mgina atkreipti mano dmes. Prayiau truput palaukti. Lyg uburta iriu Kristian. Tobuloji viesiaplauk grteli mane ir apdovanoja avinga ypsena, tarsi btume

230/1343

pastamos. A taip pat mandagiai jai nusiypsau. Kristianas kakodl atrodo nusimins. Jis stengiasi j kakuo tikinti ir ji sutinka pakeldama rankas ir jam nusiypsodama. Kristianas jai ypsosi be jokios abejons, juodu puikiai pastami. Galbt drauge ilgai dirbo? Gal ji vadovauja iam salonui; iaip ar taip, atrodo kaip vadov. Staiga tarsi pastatus griaunantis milinikas svambalas man trenkia viena mintis giliai irdyje jau inau, instinktyviai jauiu, kas ta moteris. Tai ji. Priblokianti, vyresn, grai. Ponia Robinson.

PENKTAS SKYRIUS

Greta, su kuo kalbasi ponas Grjus? Noriu kuo greiiau dingti i salono, man iurpsta oda. Tas iurpas dl blogos nuojautos, ir pasmon rkte rkia, kad nenumoiau j ranka. Taiau vis tiek kalbu gana atsainiai. Ak, tai ponia Linkoln. Ji ir ponas Grjus io salono bendraturiai. Greta, rodos, noriai teikia informacij. Ponia Linkoln? Maniau, ponia Robinson isiskyrusi. O gal vl itekjo u kokio vargo mulkio?

232/1343

Taip. Paprastai salone jos nebna, bet iandien susirgo viena i ms specialisi, tad ponia Linkoln j pavaduoja. Ar inote, kuo vardu ponia Linkoln? Greta pavelgia mane suraukusi kakt, paptusi skaisiai roiniais lpdaiais parykintas lpas, svarstydama, ko kiu nos. Po galais, tikriausiai per toli nujau Elena, iek tiek nenoriai sako ji. Pajuntu keist palengvjim, kad nuojauta mans neapvyl. Nuojauta? prunkteli mano pasmon. Veikiau jau pojtis, padedantis atpainti vaik tvirkintoj. Juodu vis dar nekasi. Kristianas kak energingai aikina Elenai, o ji atrodo susirpinusi, linkioja, raukosi, paskui papurto galv. Ramindama Kristian ji, prikandusi lp, pirtais liesteli jam rank. Dar kart linkteljusi, Elena

233/1343

pavelgia mane ir santriai, drsinamai ypteli. Stoviu ir vpsau j suakmenjusiu veidu. Rodos, man okas. Ir kaip jam ov galv mane ia atsivesti? Ji kak burbteli Kristianui, jis vilgteli mano pus, tada vl nusigria j ir atsako. Elena pritariamai linkteli, regis, palinki jam skms, bet nesu labai gudusi skaityti i lp. Penkiasdeimt vl eina pas mane susirpinusiu veidu. Prakeikimas, a teisi. Ponia Robinson vl eina patalp salono gilumoje ir udaro duris. Kristianas suraukia kakt. Ar viskas gerai? teiraujasi, bet jauiu, kad jis sitemps, budrus. Ne visai. Nenorjai mans su ja supaindinti? dalykikai klausiu. Kristianas prasiioja, o atrodo taip, tarsi jam i po koj slyst em.

234/1343

Bet a maniau Tau, protingam vyrui, kartais pritrksta man paiai pritrksta odi. Jau noriau eiti. Kodl? Juk inai, uveriu akis lubas. Jis perveria mane liepsningu vilgsniu. Atleisk, Ana. Neinojau, kad ji ia bus. Jos ia niekada nebna. Bravern prekybos centre ji atidar nauj filial ir paprastai dirba tenai. Matyt, iandien kakas susirgo. Apsisuku ir patraukiu prie dur. Franko mums nereiks, Greta, mudviem engiant pro duris laukan grietai sako Kristianas. Man tenka sutramdyti instinktyv nor bgti. Troktu dti kojas ir dumti kuo toliau nuo ia. Be to, man btinai reikia isiverkti. Tiesiog turiu pasprukti i visos itos sumautos aplinkos.

235/1343

Netardamas n odio Kristianas ingsniuoja alia, o a mginu visk apmstyti ir sismoninti. Apglbusi save rankomis, tarsi saugodamasi, einu nunarinusi galv, isilenkdama Antrajame aveniu augani medi. Jis, iminius, n nemgina mans liesti. Galvoje knibdte knibda klausim. Ar ponas isisukintojas pagaliau iklos vis ties? t groio salon tu vesdavai savo nuolankisias? piktai klausiu. Kai kurias vesdavau, nedaugodiaudamas tyliai pripasta jis. Ir Leil? Taip. Tas groio salonas atrodo visikai naujas. Visai neseniai patalpos buvo atnaujintos. Aiku. Tad ponia Robinson painojo visas tavo nuolankisias? Taip. O jos? Ar inojo apie poni Robinson?

236/1343

Ne. N viena. Tik tu. Bet a nesu tavo nuolankioji. Ne, tikrai nesi. Sustoju ir pasisuku Kristian. Jo akys iplstos, kupinos baims. Lpos stipriai, tvirtai suiauptos. Ar supranti, kaip visa tai sumauta? tyliai klausiu piktai spigindama j akimis. Taip. Atsipraau. Kristianas toks malonus, kad, rodos, i ties atgailauja. Noriu nusikirpti plaukus, ir geriau ten, kur nedulkinai nei personalo, nei klieni. Jis krpteli. O dabar atsipraysiu Juk tu nebgi nuo mans. Juk nebgi? klausia Kristianas. Ne, tik noriu nusikirpti tuos prakeiktus plaukus. Noriu rasti viet, kur galiau usimerkti, kur kas nors itrinkt man plaukus

237/1343

ir pamiriau vis paskui tave besivelkant leif. Jis persibraukia ranka per plaukus. Galiu liepti Frankui atvaiuoti mano apartamentus, tyliai pasilo. Ji labai patraukli. Jis sumirksi. Taip, tikrai. Ar vis dar itekjusi? Ne. Madaug prie penkerius metus isiskyr. Kodl tu ne su ja? Nes tarp ms viskas baigta. A tau jau sakiau. Staiga Kristianas suraukia kakt. Ikls pirt, i varko kiens isitraukia BlackBerry telefon. Matyt, aparatas vibruoja, nes skambuio negirdiu. Velai tarsteli Kristianas, o paskui klausosi.

238/1343

Mudu stovime Antrajame aveniu ir a iriu t pus, kur auga maumedio sodinukas, visai neseniai apsipyls viesiai aliais spygliukais. Pro mus ingsniuoja mons, skubantys tvarkyti etadienio ryto reikal, be abejo, usigalvoj apie savo rpesius. Svarstau, ar tie mons galvoja ir apie juos persekiojanias buvusias nuolankisias, priblokiamai dailius buvusius dominantus ir apie vyr, nieko negirdjus apie JAV statymais apibrt privatumo svok. uvo avarijoje? Kada? nutraukia mano apmstymus Kristianas. Ak, ne. Kas? Suklstu. Jau antr kart tas unsnukis nenori suteikti jokios informacijos. Jis tikriausiai ino. Ar ji jam visikai ne galvoj? Kristianas pasibjaurjs purto galv. Viskas palengva aikja Ne Dabar aiku kodl, bet ne kur.

239/1343

Jis apsivalgo tarsi ko iekodamas, ir netrukus pati susigriebiu mgdiojanti Kristian taip pat besidairanti. Bet mano dmesio niekas nepatraukia. Matau tik parduotuvi lankytojus, main sraut ir medius. Ji ia, vl prabyla Kristianas. Ji mus stebi Taip Ne. Du arba keturi, dvideimt keturias valandas, septynias dienas per savait. To su ja dar neaptariau. Kristianas beda vilgsn mane. Ko neaptar? Susiraukiu, o jis nerytingai mane nuvelgia. K sunabda jis ir, staiga ibals, ipleia akis. Suprantu. Kada? K tik Bet kaip? Nepatikrinti biografijos faktai? Aiku Atsisk elektroniniu patu pavard, adres ir nuotraukas, jei turi Taip, dvideimt keturias valandas, septynias dienas per savait, nuo ios popiets. Palaikyk ry su Teiloru. Kristianas baigia pokalb.

240/1343

Na?.. suirzusi klausiu. Ar jis man pagaliau pasakys? Kalbjau su Velu. Kas tas Velas? Mano patarjas saugumo klausimais. Aiku. O kas atsitiko? Madaug prie tris mnesius Leila paliko vyr ir pabgo su vienu tipeliu, bet tas beveik prie mnes uvo automobilio avarijoje. Oi Tas subingalvis psichiatras privaljo tai isiaikinti, piktai priduria Kristianas. Sielvartas tai kas j pjauna. Eime. Jis itiesia rank ir a negalvodama paduodu savj, bet staiga vl j itraukiu. Palauk. Dar nebaigme kalbtis apie mus. Tiksliau, apie j, tavo poni Robinson. Kristiano veidas vl tarsi suakmenja. Ji nra mano ponia Robinson. Apie tai galsime pasinekti mano namuose.

241/1343

Nenoriu vaiuoti pas tave. Noriu kirpykl! kteliu. Jei tik galiau sutelkti dmes vien reikal Jis vl isitraukia i kiens telefon ir skambina. Greta, ia Kristianas Grjus. Tegu Frankas po valandos atvaiuoja pas mane namus. Paprayk ponios Linkoln Gerai. Jis vl kyteli telefon kien. Jis atvaiuos pirm valand. Kristianai!.. suirzusi ir susijaudinusi kteliu. Anastazija, visikai aiku, kad Leila psichologikai palusi. Neinau, ar ji medioja tave, ar mane, nenumanau, ar toli ji pasiryusi eiti. Nuvaiuosime but, pasiimsi daiktus ir galsi pagyventi pas mane, kol j suseksime. Kodl turiau sutikti? Kad galiau tave apsaugoti.

242/1343

Bet Jis perveria mane rsiu vilgsniu. Tu vaiuosi mano apartamentus, net jei tursiu tave tempti u plauk. Spoksau j isiiojusi i nuostabos. Penkiasdeimt Atspalvi, atsiskleids visu groiu Man rodos, tu perdedi. Ne. Daugiau ia tema galsime pasikalbti mano apartamentuose. Eik. Sukryiuoju rankas ant krtins ir piktai j dbteliu. To jau per daug. Ne, usispyrusi pareikiu. Tiesiog privalau pasiprieinti. Jei neisi, a tave neiu. Man tas pats, Anastazija. Nedrsk! Piktai dbteliu Kristian. Dievai, juk jis nekels scenos vidury Antrojo aveniu? Jis ypteli, bet aki ta ypsena nepasiekia.

243/1343

Ak, mayte, juk abu inome, kad jei mane provokuoji, a visada mielai pasiduodu. Mudu varstome vienas kit rsiais vilgsniais, tik staiga jis pasilenkia, stveria mane u laun ir pakelia. Nespju n mirktelti, o Kristianas jau persimets mane per pet. Paleisk mane! suklykiu. Ak, kaip gera rkti. Nekreipdamas mane dmesio, Kristianas ingsniuoja Antruoju aveniu. Viena ranka stipriai spausdamas launis, kitos delnu ploja man per upakal. Kristianai! aukiu. Visi mus spokso. Ar gali bti didesnis paeminimas? Eisiu pati! Eisiu pati. Kristianas pastato mane ant ems ir a, jam dar nespjus atsitiesti, nesitverdama pykiu ir nekreipdama j dmesio, patraukiu savo buto link. Po keli sekundi Kristianas, inoma, mane pasiveja, bet a vis tiek nekreipiu j

244/1343

dmesio. K man daryti? Baisiai pykstu, bet tiksliai n neinau dl ko iandien tiek daug visko nutiko. ingsniuodama namo mintyse sudarau sra: 1. Bti neamam permestam per pet nepriimtina jokiam vyresniam nei eeri met asmeniui. 2. Vestis mane groio salon, kuris priklauso jam ir jo buvusiai meiluei, sunku net patikti, kad Kristianas toks kvailas. 3. t pat salon jis vesdavo savo nuolankisias tai to paties kvailumo apraika. 4. Ir net nesuprato, kad tai nekokia mintis, nors atrodo protingas vyras.

245/1343

5. Turi pamiusi buvusi draugi. Ar galiu j dl to kaltinti? A tokia tusi, kad galiu. 6. Jis ino mano banko sskaitos numer jauiuosi iek tiek per daug persekiojama. 7. Nusipirko SIP leidykl pinig jis turi daugiau nei proto. 8. Primygtinai reikalauja, kad likiau su juo matyt, Leilos keliama grsm didesn, nei maniau. Be to, vakar jis apie tai neusimin. Staiga man tarsi akys atsiveria. Kakas pasikeit. Bet kas? Sustoju kaip besta. Stabteli ir Kristianas. Kas atsitiko? grietai klausiu. Jis suraukia antakius. Apie k tu kalbi? Apie Leil.

246/1343

A tau jau pasakiau. Ne, nepasakei. Kak nutyljai. Vakar primygtinai nereikalavai, kad pagyveniau pas tave. Tai kas atsitiko? Jis sumis pasimuisto. Kristianai! Pasakyk! piktai rikteliu. Vakar jai pavyko gauti leidim sigyti ginkl. Oi, koks mlas Spoksau j ipstomis akimis, mirkiodama ir, palengva sismonindama i naujien, jauiu, kad veidas bla. Gali bti, kad tuoj nualpsiu. O jei Leila nori j nuauti? Ne! Tai reikia, kad ji gali imti ir nusipirkti ginkl, sunabdu. Ana, neslpdamas susirpinimo kreipiasi mane Kristianas. Udeda rankas man ant pei, priglaudia. Nemanau, kad ji ikrs toki kvailyst, bet tiesiog nenoriu, kad rizikuotum.

247/1343

Galvojau ne apie save O kaipgi tu? sukudu. Kristianas surauks kakt pavelgia mane, o a apkabinu j ir stipriai suspaudiu glbyje sikniaubusi krtin. Jis, rodos, neprietarauja. Grkime, sumurma Kristianas, pasilenks pabuiuoja man plaukus ir staiga viskas pasikeiia. sitis kakur igaruoja, bet a nieko nepamirau. Pyktis nublanksta prie grsm, kad Kristianas gali nukentti. i mintis nepakeliama.
SUSIKAUPUSI SUSIKRAUNU NEDIDEL LAGAMIN, o kuprin sidedu Mac kompi-

uter, BlackBerry telefon ir arl Tango. Pasiimsi ir arl Tango? klausia Kristianas. Linkteliu ir jis atlaidiai ypteli. Antradien grta Etanas, burbteliu. Etanas?

248/1343

Keits brolis. Jis ia pagyvens, kol susiras Siatle but. Kristianas sumis spokso mane, bet matau, kad jo vilgsn palengva ima kaustyti altis. K gi, juo geriau, kad apsistosi pas mane. Jam bus daugiau vietos, tyliai sako jis. Neinau, ar jis turi raktus. Jei ne, man teks dar grti. Kristianas neprataria n odio. Visk pasimiau. Jis iumpa lagaminl ir mudu ieiname pro duris. Kai traukdami automobili aiktel pasukame u namo kampo, staiga susizgrimbu vilgiojanti per pet. Neinau, ar pasidaviau paranojai, ar mane i tikrj kakas stebi. Kristianas atidaro Audi keleivio dureles ir nekantriai vilgteli mane. Ar lipsi? neikents klausia. Maniau, vairuosiu a.

249/1343

Ne. A. Ar per prastai vairuoju? Tik nesakyk, kad isiaikinai, kiek bal surinkau per vairavimo egzamin Nors, inodama tavo polink persekioti, nenustebiau. Galbt Kristianas ino, kad tik per plauk ilaikiau teorijos egzamin? Lipk main, Anastazija, supyks grietai liepia jis. Gerai. Paskubomis lipu. Dl Dievo meils, kam taip kariuotis?! Gal ir jam taip pat nejauku kaip man? Mudu seka kakoks tamsoje tnantis sargybinis, o tiksliau iblykusi tamsiaplauk rudomis, mano iurpiai panaiomis akimis, galimas daiktas, slapta apsiginklavusi liepsnosvaidiu. Kristianas ivairuoja automobil gatv. Ar visos tavo nuolankiosios buvo tamsiaplauks?

250/1343

Kristianas susiraukia. Taip, sumurma. Jis atsako neutikrintai, numanau, kad tikriausiai klausia savs: Kam jai inoti? Man tiesiog domu. A tau sakiau. Man patinka tamsiaplauks. Ponia Robinson ne tamsiaplauk. Tikriausiai kaip tik todl, atria Kristianas. Nuo viesiaplauki ji mane atgras visiems laikams. Juokauji, nustebusi aikteliu. Taip. Juokauju, suirzs atauna jis. Ramiai velgiu pro lang iekodama tamsiaplauki, bet n viena i j nra Leila. Taigi, jam patinka tik tamsiaplauks. domu kodl. Ar neapsakomai avi, nors ir sena ponia Robinson tikrai atgras Kristian nuo blondini? Bet tuoj pat papurtau galv Kristianas Prot Knisantis Grjus Papasakok man apie j.

251/1343

Kas tave domina? surauks kakt nenoriai, tarsi mgindamas priversti mane io pokalbio atsisakyti, klausia Kristianas. Judviej verslo sutartis. Matau, kad Kristianas lengviau atsikvepia, pradiunga galdamas nekti apie darb. Esu tylusis partneris. Groio salon verslas man nelabai domus, bet jai pavyko sukurti skmingai dirbani mon. A prisidjau tik investicija ir parmiau j paioje pradioje. Kodl? Buvau jai skolingas. it kaip. Kai buvau imestas i Harvardo universiteto, ji paskolino man imt tkstani verslui pradti. Po galais Ji irgi turtinga. Buvai imestas i Harvardo?

252/1343

Studijos buvo ne man. Ikentjau dvejus metus. Deja, mano tvai nebuvo tokie supratingi. Suraukiu antakius. Ponas Grjus ir daktar Greis Trevelian, nepritariantys snaus pasirinkimui, negaliu to sivaizduoti. Nepasakytum, kad imestas i universiteto gyvenime btum prapuols. K studijavai? Politik ir ekonomik. Hm skaiiai. Vadinasi, ji turtinga? sumurmu. Ji buvo nuobodiaujanti, aislin mona, Anastazija. Jos vyras buvo turtingas, prekiavo statybine mediena, niriai ypteli Kristianas. Jis nebt leids jai dirbti. Supranti, jis mgo visk valdyti. Kai kurie vyrai tokie jau bna, jis kreivai ypteli. it kaip? Valdyti mgstantis vyras Tai tikriausiai mitin btyb?

253/1343

Kain ar biau galjusi paklausti dar paaipiau. Kristianas nusiypso plaiau. Ji tau paskolino savo vyro pinig? Kristianas linkteli, jo lpose pasirodo idyklika ypsena. Tai siaubinga. Jis gavo, ko nusipeln, niriai sako Kristianas, sukdamas poemin Eskalos gara. it kaip? K turi omenyje? Bet Kristianas tik papurto galv, tarsi vl bt prisimins kak labai nemalonaus, ir pastato main alia Audi Quatro visureigio. Eik, tuoj atvaiuos Frankas.
LIFTO KABINOJE KRISTIANAS ATIDIAI

mane nuvelgia. Vis dar siunti ant mans? ramiai pasiteirauja.

254/1343

Labai. Jis linkteli. Gerai, gteli ir beda vilgsn tiesiai prie nos. Vestibiulyje ms jau laukia Teiloras. I kur jis visuomet visk ino? Jis paima mano lagaminl. Ar Velas skambino? klausia Kristianas. Taip, sere. Ir k? Viskas suderinta. Puiku. Kaip laikosi tavo dukt? Ai, gerai, sere. Malonu girdti. Pirm valand atvyks kirpjas Frankas de Luka. Panele Stil, linkteldamas pasisveikina Teiloras. Labas, Teilorai. Turite dukter? Taip, ponia. Kiek jai met?

255/1343

Septyneri. Kristianas nekantriai vilgteli mane. Ji gyvena su motina, paaikina Teiloras. Ak, suprantu Teiloras nusiypso. Man tai netikta. Teiloras tvas? Sudominta naujienos, seku paskui Kristian didj kambar. Apsidairau. Nebuvau ia nuo tos dienos, kai j palikau. Nori valgyti? Papurtau galv. Kristianas perveria mane skvarbiu vilgsniu, bet nusprendia nesiginyti. Turiu paskambinti keliems monms. Jauskis kaip namie. Gerai. Kristianas nueina savo darbo kambar, paliks mane stovti vidury milinikos meno galerijos, kuri jis vadina namais, ir sukti galv, k dabar veikti.

256/1343

Drabuiai! Pasimusi kuprin, ulipu laiptais savo miegamj ir dirsteliu drabuin. Ji vis dar pilna drabui visikai nauj, dar su etiketmis, ant kuri uraytos kainos. vilgsnis ukliva u trij ilg vakarini sukni, trij kokteili vakarliams skirt sukni ir dar trij kasdieni. Visos jos turjo kainuoti krv pinig. Umetu ak vienos vakarins suknels etiket 2998 doleriai. Po perknais! Man pakerta kojas, klesteliu ant grind. Ne, man taip negaljo nutikti. Susimusi galv mginu suprasti, kas vyko per pastarsias tris valandas. Vienas vargas. Ir kodl kodl simyljau visik beprot dail, velnionikai patraukl, aptekus pinigais ir visik kvail? Pagrabaliojusi isitraukiu i kuprins BlackBerry telefon ir paskambinu mamai. Ana, mieloji! Kaip seniai girdta. Kaip gyveni, aukseli?

257/1343

Na, inai Kas negerai? Vis dar iki galo neisiaikinai su Kristianu? Mama, tai gana painu. Manau, jis beprotis. tai kokia bda Papasakok man. Tie vyrai Kartais nemanoma j suprasti. Bobas svarsto, ar teisingai nusprendme, kad persiklme gyventi Dordij. K? Taip, jis svarsto, ar nedert grti Las Vegas. Aha, rodos, ir kiti turi bd. Ne a viena. Tarpduryje idygsta Kristianas. tai kur tu. Maniau, jau pabgai. Matau, kad radus mane jam labai palengvja. Kilsteliu rank rodydama, kad neku telefonu.

258/1343

Atleisk, mama, turiu baigti kalbti. Netrukus vl paskambinsiu. Gerai, mieloji, ir irk savs. Myliu tave! A tave irgi, mama. Padedu ragel ir dmiai nuvelgiu Penkiasdeimt. Jis susirauks ir keistai sutriks. Kodl ia slepiesi? klausia. Nesislepiu. A apimta nevilties. Nevilties? Dl viso ito, Kristianai. Mosteliu drabuius. Ar galiu eiti? Juk tai tavo drabuin. Jis vl susiraukia, atsisda prie mane ir sukryiuoja kojas. Tai tik drabuiai. Jei tau nepatinka, sisiu juos atgal. inai, tau dar daug ko reikia imokti.

259/1343

Jis pasikaso smakr barzdos eriais aplus smakr. Man net nieti pirtus, kaip noriu j paliesti. inau. A stengiuosi, sumurma Kristianas. Labai stengiesi. Kaip ir js, panele Stil. Kodl taip darai? Kristianas ipleia akis, veide vl atsispindi dvejon. Tu inai kodl. Ne, neinau. Jis ranka persibraukia per plaukus. Tu nervus gadinanti moteris Galtum turti avi tamsiaplauk nuolankij. Toki, kuri kaskart, kai lieptum jai okti, klaust: Ar auktai?, inoma, jei tik bt gavusi leidim praverti burn. Tad kodl a, Kristianai? Tiesiog nesuprantu.

260/1343

Jis kelias akimirkas atidiai velgia mane, ir nenumanau, apie k galvoja. Tu keiti mano poir pasaul, Anastazija. Nori mans ne dl pinig. Tu man teiki vilties, tyliai sako jis. K? Gro paslaptingasis ponas. Kokios vilties? Kristianas gteli. Kad tarp ms gali bti daugiau, tyliai sako jis kimiu balsu. Be to, tu teisi. Esu prats prie moter, darani t, k joms liepiu, tada, kai liepiu, ir vykdani kiekvien mano nor. Bet netrukus tai pabosta. Tu ypatinga, Anastazija, tu jaudini mane iki irdies gelmi, kuri n neinojau turs. Tai tarsi sirenos daina. Negaliu tau atsispirti ir nenoriu tavs prarasti, Kristianas paima mane u rankos. Praau, nepabk bent truput tikk manimi ir turk bent lael kantrybs. Praau.

261/1343

Jis atrodo toks paeidiamas Kaip virpina ird. Klpodama pasilenkiu ir velniai pabuiuoju j lpas. Gerai. Tikti ir bti kantriai. Manau, pajgsiu. Gerai. Frankas atvaiavo.
FRANKAS NEAUKTO GIO, tamsiaplaukis ir

gjus. Man jis patinka. Kokie gras plaukai! entuziastingai kteli jis su siaubingu, tikriausiai apsimestiniu italiku akcentu. Galiau laintis, kad jis kils i Baltimors ar kito Amerikos miesto, bet jo gyvybingumas persiduoda visiems aplinkiniams. Kristianas nuveda mudu savo vonios kambar, tada skubiai ieina ir grta neinas i svetains paimta kde. Paliksiu judu vienus, sumurma.

262/1343

Grazie , pone Grjau. Tada Frankas kreipiasi mane: Bene9, Anastazija, kokios ukuosenos pageidaujame?
KRISTIANAS SDI ANT SOFOS niks kak,

kas i tolo atrodo kaip skaiiuokl. Didiajame kambaryje liejasi velni, melodinga klasikin muzika. Moteris dainuoja aistringai, suddama dain vis ird. Krinys tiesiog sukreiantis. Kristianas pakelia akis, nusiypso ir nukreipia mano dmes nuo muzikos. Matai! Sakiau, kad jam patikti! susiavjs kteli Frankas. Atrodai avingai, Anastazija, patenkintas sako Kristianas. Mano darbas baigtas, pareikia Frankas. Kristianas atsistoja ir prieina prie ms. Ai, Frankai. Frankas atsisuka, stipriai suspaudia mane glbyje ir pakteli abu skruostus.

263/1343

Niekada neleisk niekam kitam kirpti savo plauk, bellissima10 Ana! Sutrikdyta jo tiesmukumo, nusijuokiu. Kristianas palydi j iki vestibiulio dur ir po akimirkos grta. Diaugiuosi, kad pasilikai ilgus plaukus, eidamas prie mans ir velgdamas spindiniomis akimis sako jis. Vien mano plauk sruog suspaudia tarp pirt. Kokie velns, sumurma nenuleisdamas nuo mans aki. Vis dar pyksti ant mans? Linkteliu ir jis ypteli. U k btent ant mans pyksti? Uveriu akis lubas. Nori, kad pateikiau sra? Turi sra? Ir netrump. Gal galtume aptarti j lovoje? Ne, pavelgiu Kristian susiraukusi, aiktinga kaip vaikas.

264/1343

Tai gal per pietus? A alkanas, ir ne tik maisto, geidulingai ypteli Kristianas. Neketinu leistis nuginkluojama seksualini uuomin. Jo ypsena iblsta. Kas gi jums kliva, panele Stil? Klokite. Gerai. Kas man kliva? Pirmiausia tai, kad iurkiai paeidei mano teis privatum, be to, nusivedei mane groio salon, kuriame dirba tavo buvusi meilu ir kur vesdavai visas kitas savo meilues depiliuoti vaku intymi vieteli, kad gatvje elgeisi su manimi kaip su eiamete, o svarbiausia kad leidaisi lieiamas tos savo ponios Robinson! palengva keliu bals ir n nepajuntu, kaip pradedu rkti. Kristianas kilsteli antakius, jo nuotaika bjra. Sraas netrumpas. Bet noriu dar kart pasakyti: ji ne mano ponia Robinson.

265/1343

Jai leidiama tave liesti, pakartoju. Jis papuia lpas. Ji ino kur. K tai reikia? Kristianas abiem rankomis persibraukia per plaukus ir pastovi usimerks, tarsi nebyliai praydamas Dievo pagalbos. Tada susikaupia ir vl prabyla. Mudu neturime taisykli. Dar nesu leidsis intymius santykius be taisykli, tad neinau, kur ketini mane liesti. Tai mane nervina. Tu lieti be jokios atodairos jis nutyla, iekodamas tinkam odi. Tiesiog tai reikia daugiau daug daugiau. Daugiau? Kristiano atsakymas visikai netiktas, jis imua mane i vi, be to, erdvje tarp mudviej vl pakimba tas maas, bet daug reikiantis odelis. Mano prisilietimas reikia daugiau. Kaip galiu Kristianui atsispirti, kai jis kalba tokius

266/1343

dalykus? dmiai velgianios, baimingos Grjaus akys ieko mano aki. Nedrsiai itiesiu rank, ir jo nuogstavimas virsta panika. Kristianas ingteli atatupstas ir a nuleidiu rank. Tai grieta riba, sunabda jis, o veide kania ir didiulis igstis. Nieko negaliu padaryti mane prislegia triukinantis nusivylimas. Kaip jaustumeisi tu, jei negaltum mans liesti? Pribloktas ir atstumtas, nesutriks atsako Kristianas. Ak, mano Penkiasdeimt Linguodama galv drsinamai ypteliu Kristianui ir jis atsikvepia lengviau. Kada nors tursi man isamiai paaikinti, kodl tai yra grieta riba. Kada nors, burbteli Kristianas, rodos, akimirksniu vl taps nebepaeidiamas.

267/1343

Kaipgi jam pavyksta taip greitai mainytis? Jis nepastoviausias i vis mano pastam moni. Taigi, grkime prie tavo ivardyt punkt. Paeidiau tavo teis privatum, perkreips lpas Kristianas trumpai apmsto teigin. Tik todl, kad inau tavo banko sskaitos numer? Taip, tai baisu. A domiuosi vis savo nuolankij biografijos faktais. Parodysiu tau. Kristianas apsisuka ir patraukia darbo kambar. Stebdamasi klusniai seku i paskos. I rakinamos dokument spintos jis itraukia rud popierin segtuv. Etiketje spausdintinis uraas: ANASTAZIJA ROZA STIL. Po galais, visikas mlas. Rsiai dbteliu Kristian. Jis lyg teisindamasis gteli. Gali j pasiimti, tyliai sako.

268/1343

Dievulliau, ai paaipiai padkoju. Pavartau segtuv. Dl Dievo meils jis turi mano gimimo liudijimo kopij, dalyk, einani griet rib skyri, sra, konfidencialumo sutart, santyki sutart Jzau! mano socialinio draudimo numer, trump biografij ir duomenis apie buvusias darbovietes. Vadinasi, inojai, kad dirbu Kleitono kini preki parduotuvje? Taip. Tai nebuvo atsitiktinumas. Tu ne iaip usukai eidamas pro al? Ne, ne iaip. N neinau, ar pykti, ar diaugtis. Juk tai lyktu. Ar supranti? Man atrodo kitaip. Leisdamasis tokius santykius turiu bti atsargus. Bet tai asmeniniai duomenys. A ia informacija nepiktnaudiauju. Anastazija, iuos dalykus gali suinoti

269/1343

kiekvienas, turintis bent kiek kos galvoje. Kad galiau kontroliuoti, man reikia informacijos. Visada taip darydavau. Tu piktnaudiauji informacija. Prie mano vali pervedei banko sskait dvideimt keturis tkstanius doleri. Kristianas stipriai suiaupia lpas. Juk a tau sakiau. Kaip tik tiek Teiloras gavo u tavo automobil. inau, sunku patikti, bet taip buvo. O Audi?.. Anastazija, ar bent numanai, kiek a udirbu? Nuraustu. Kodl turiau tuo domtis? Kristianai, man nereikia inoti tavo banko sskaitos likuio. Jo vilgsnis suvelnja. inau. Dl to man irgi patinki.

270/1343

Apstulbusi stebeiliju Kristian. A jam patinku. Anastazija, per valand udirbu madaug imt tkstani doleri. I nuostabos net isiioju. Tiesiog nepadoriai dideli pinigai. Dvideimt keturi tkstaniai doleri tik niekniekis. Automobilis, Tess knygos, drabuiai smulkmenos, tyliai sako jis. dmiai iriu Kristian. Jis tikrai nesupranta esms. Keista sivaizduok save mano kailyje kaip jaustumeisi, patirdamas tok dosnum? klausiu. Kristianas spokso mane ipts akis ir dabar jo problema kaip ant delno sijautimas, o tiksliau, negebjimas sijausti kito mogaus padt. siviepatavusi tyla utrunka. Pagaliau jis gteli peiais. Neinau, suglums sako.

271/1343

Man suspurda irdis. Tai tai kokie tie tikrieji mano Penkiasdeimt Atspalvi. Jis negali sivaizduoti savs mano kailyje. K gi, dabar inau. Jausmas nelabai malonus. Taip, esi labai dosnus, bet verti mane jaustis nepatogiai. Jau daug kart tau sakiau. Jis atsidsta. Troktu tau, Anastazija, duoti visa, kas geriausia. Man reikia tik tavs, Kristianai. Be joki pried. Tie priedai traukti sutart. Jie neatskiriama mano asmenybs dalis. Ak, is pokalbis beprasmis. Gal valgykim? pasilau. Tarp mudviej tvyranti tampa sekina jgas. Kristianas suraukia antakius. inoma. A ko nors paruoiu.

272/1343

Gerai. O jei ne, aldytuve ir taip yra valgio. Savaitgaliais ponia Douns nedirba? Vadinasi, savaitgaliais daniausiai valgai alt maist? Ne. it kaip? Kristianas atsidsta. Mano nuolankiosios verda, Anastazija. Ak, inoma nuraustu. Kokia a kvaia. Meiliai jam nusiypsau. Ko pageidautumte, sere? Tiks viskas, k ponia ras, geidulingai atsako Kristianas.
APIRJUSI SPDING ALDYTUVO TURIN, nusprendiu ikepti ispanik omlet.

Yra net virt alt bulvi nuostabu. is patiekalas greitai ir lengvai paruoiamas. Kristianas savo darbo kambaryje, be abejo, renka

273/1343

informacij, paeisdamas kokio nors vargo kvailio teis privatum. i mintis nemaloni, nuo jos burnoje kartu. temptai mstau. Kristianui tikrai nra joki rib. Jei ruoiu valg, man reikia muzikos neketinu suktis virtuvje kaip kokia nuolankioji! Prieinu prie garso aparatros alia idinio ir paimu Kristiano iPod. Galv guldau, kad jame yra ir daugiau Leilos irinkt dain, vien nuo ios minties nukreia iurpas. Kur ji? svarstau. Ir ko nori? Vl nukreia iurpas. Koks palikimas Galva neinea Braukdama pirtu, peririu ilg krini sra. Noriu ko nors linksmo. Hm Beyonc neatrodo, kad ji bt Kristiano skonio. Beprotikai simyljusi11. Aha! Puikiausiai tiks. Paspaudiu Groti ir pagarsinu. Tada grakiu ingsniu grtu virtuv, susirandu duben, atsidarau aldytuv ir isiimu

274/1343

kiauini. Sumuusi juos imu plakti okdama pagal muzik. Dar kart kyteljusi nos aldytuv, paimu bulves, kump ir taip! aldyt irneli. Dabar produkt pakaks. Surandu keptuv, padedu ant virykls, pilu lakel alyvuogi aliejaus ir vl imuosi plakti kiauinius. Negebjimas sijausti galvoju. Bet ar tai bdinga vien Kristianui? Gal sugluminti moter tokie bna visi vyrai? Tiesiog neinau. Gal anoks ia atradimas? Gaila, kad Keit ivaiavusi; ji inot. Barbadose Keit utruko gerokai per ilgai. Po papildom atostog su Eliotu ios savaits pabaigoje ji turt grti. domu, ar jiems vis dar meil i pirmo vilgsnio? Dl to man irgi patinki. Liaujuosi plakusi kiauinius. Jis taip pasak. Ar tai reikia, kad yra ir kit prieasi? Nuo tos akimirkos, kai pamaiau poni Robinson,

275/1343

tik dabar pirm kart nusiypsau nuoirdiai, atvirai isiiepiu iki aus. Pritykins Kristianas apkabina, i netiktumo krpteliu. domus muzikos pasirinkimas, sukuda ir pabuiuoja paaus. Tavo plaukai skaniai kvepia, jis brkteli per juos nosimi ir giliai kvepia. Man papilvje ima tvenktis geismas. Ne. Isprstu i jo glbio. Vis dar pykstu ant tavs. Kristianas suraukia kakt. Ar ilgai tau uteks to pykio? klausia, ranka braukdamasis per plaukus. Gteliu peiais. Kol pavalgysiu tikrai uteks. Kristianas pralinksmja, lp kampuiai trkteli auktyn. Pasisuks nuo virtuvs spintels paima pultel ir ijungia muzik.

276/1343

Ar tu siraei it dain grotuv? klausiu. Kristianas apniukusiu veidu papurto galv ir a suprantu, kad tai padar ji pamklikoji moteris. Ar nemanai, kad ta daina ji mgino tau kai k pasakyti? Na, kai dabar pagalvoju Galbt tyliai pripasta jis. Quod erat demonstrandum. Negebjimas sijausti. Mano pasmon sukryiuoja rankas ant krtins ir nepatenkinta cakteli lieuviu. Kodl ta daina vis dar srae? Ji man patinka. Bet skaudina tave, todl itrinsiu j. Ne, tegul lieka. Man patinka ruoti valg skambant muzikai. Ko nortum pasiklausyti? Nustebink mane.

277/1343

Jis nueina prie garso aparatros, o a vl imu plakti kiauinius. Po keli akimirk kambar uplsta dangikai velnus, jausmingas Ninos Simon balsas. Tai viena mgstamiausi Rjaus dain Ubriau tave12. Iraudusi atsisuku ir sistebeiliju Kristian. K jis mgina man pasakyti? Juk jau seniai mane ubr. Dieve jo vilgsnis pasikeits, aismingumas igaravo, dabar jis niresnis, dmus. Visikai uburta iriu, o jis ltai kaip plrnas tykina prie mans, taikydamasis prie neskubraus aistringos muzikos ritmo. Jis basas, vilki tik palaidus baltus markinius, mvi dinsus ir svilina mane liepsningu vilgsniu. Ninai dainuojant Tu mano, Kristianas prisiartina, o jo ketinimai aiks kaip ant delno. Kristianai, praau sunabdu, be naudos laikydama rankoje plakimo luotel. Ko tu praai?

278/1343

Nedaryk to. Ko? To. Jis stovi prie mane ir velgia tiesiai akis. Tikrai nenori? panabdomis klausia ir pams i mans deda luotel duben su kiauiniais. Man dauosi irdis. Nenoriu to ne, noriu nesutramdomai. Kristianas mane jaudina, kaitina krauj ir adina aistr. Neatlaikiusi kerinio jo vilgsnio, nusuku akis. Geidiu tavs, Anastazija, sumurma jis. Ir myliu, ir nekeniu, ir man patinka su tavimi ginytis. Man tai visikai nauja. Turiu inoti, kad mudviej santykiai normals. O kitaip tuo sitikinti nemoku. Mano jausmai tau nepasikeit, sunabdu. Jo artumas ir gniudo, ir kvepia. Pajuntu jau pastam trauk, linkstu prie jo visu knu,

279/1343

mano vidin dievait dar niekada nebuvo tokia geidulinga. irdama jo krtins plaukus, ilindusius i u prasagstytos markini apykakls krato, prikandu lp: a bejg, deginama nevaldomos aistros noriu glausti lpas prie t plauk. Kristianas taip arti, bet prie mans nesilieia. Nuo jo sklindantis kartis ildo man od. Neliesiu tavs, kol nepasakysi taip, tyliai sako jis. Bet i akimirk, po visikai sumauto ryto, noriu pasinerti tave ir negalvoti apie niek kita, tik apie mus. Dieve Apie mus. Tai magikas gars derinys, toks menkutis, bet galingas vardis, patvirtinantis sandor. Pakeliu galv nordama pavelgti gra ir rimt Kristiano veid. Ketinu paliesti tau veid, sukudu ir ivystu jo akyse mstelint nuostab, o paskui pritarim.

280/1343

Paklusi rank paglostau jam skruost ir pirt galais perbraukiu per barzdos erelius. Kristianas usimerkia, ikvepia, mgaudamasis mano prisilietimu palenkia galv. Jis ltai pasilenkia, o mano lpos lyg paios pakyla auktyn pasitikti jo lp. Jau visai arti jis stabteli. Taip ar ne, Anastazija? panabdomis klausia. Taip. Jo lpos velniai priglunda prie mano lp, adindamos jas praskiria, o jo rankos apglbia mane ir prisitraukia ariau. Viena ranka nuslysta man nugara, pirtai sipina plaukus prie pakauio ir lengvai juos trkteli, o kita ranka priglunda prie sdmen ir stumteli mane prie jo. Tyliai sudejuoju. Pone Grjau Teiloras reikmingai kosteli ir Kristianas akimirksniu mane paleidia.

281/1343

Kas yra, Teilorai? grietokai paklausia jis. Atsisukusi pamatau Teilor sutrikus, stovint didiojo kambario tarpduryje. Juodu su Kristianu iri vienas kit, tarsi kalbtsi be odi. mano kabinet, tarsteli Kristianas ir Teiloras spariu ingsniu pereina per kambar. Tuoj griu, nipteli Kristianas ir paskui Teilor ieina i svetains. Kad galiau kvpuoti lygiau, giliai atsidstu. Ar jau n minuts nepajgiu jam atsispirti? Papurtau galv nusivylusi savimi ir dkinga, kad Teiloras mums sutrukd, nors ir sugdino. Pasvarstau, kam dar jis yra sutrukds. K yra mats? Nenoriu apie tai galvoti. Piets. Geriau ruoiu pietus. Imuosi pjaustyti bulves. Kain ko Teiloras nori? Galvoje mintis mint veja ar atjo pasinekti apie Leil?

282/1343

Po deimties minui, kaip tik ikepus omletui, juodu grta didj kambar. Kristianas vilgteli mane, i pairos labai susirpins. A praneiu apie padt, sako jis Teilorui. Bsime pasiruo, linkteli Teiloras ir ieina i kambario. Itraukiu dvi paildytas lktes ir padedu ant valgomosios salels virtuvje. Nori piet? Taip, prayiau, sako Kristianas taisydamasis ant auktos baro kds. Dabar jis velgia mane labai atidiai. Ikilo sunkum? Ne. Perveriu Kristian rsiu vilgsniu. Jis man nesako. Prikraunu lktes valgio ir atsisdu alia susitaikiusi su mintimi, kad tiesos nesuinosiu.

283/1343

Skanu, vos sidjs ksn burn patenkintas sumurma Kristianas. Gal nortum taurs vyno? Ai, ne. Su tavimi man reikalinga blaivi galva, Grjau. Omletas skanus, nors nesu labai alkana. iaip ar taip, valgau, nes inau, kad jei nevalgysiu, Kristianas nuo mans neatstos. Pagaliau jis nutraukia slegiani tyl ir jungia jau girdt klasikins muzikos krin. Kas tai? klausiu. Kantelubo Overn dainos. i vadinasi Bailero. Grau. Kokia kalba dainuojama? Senja prancz oksitan kalba. Tu moki pranczikai; ar supranti, apie k dainuoja? pasiteirauju staiga prisiminusi, kad per vakarien jo tv namuose Kristianas laisvai kalbjo pranczikai.

284/1343

Taip, kai kuriuos odius suprantu, akivaizdiai lengviau atsikvps, paaikina Kristianas ir nusiypso. Mano mama turjo toki mantr: Muzikos instrumentas, usienio kalba, Ryt dvikova. Eliotas kalba ispanikai, mudu su Mija pranczikai. Eliotas skambina gitara, a fortepijonu, Mija groja violonele. Nieko sau O kaip Ryt dvikovos? Eliotas dziudistas. Mija bdama dvylikos usispyr kovos bd nesimokysianti, nuo prisiminimo jis ypteli. Gaila, kad mano mama nebuvo tokia puiki organizator. Daktar Greis puikiai moka skatinti vaikus ugdyti savo gebjimus. Tikriausiai ji tavimi labai didiuojasi. A ja dta didiuoiausi. Matyt, Kristianui dingteli kakokia niri mintis, nes veidas trumpai apsiniaukia, o jis pats, rodos, sutrinka. Nepatikliai velgia

285/1343

mane, tarsi bt engs nepastam teritorij. Ar jau apsisprendei, k vakar vilksi? O gal man nueiti ir tau k nors irinkti? staiga gana iurkiai klausia jis. Pala! Rodos, jis pyksta. Bet kodl? K a pasakiau? Hm Dar neapsisprendiau. Ar visus tuos drabuius irinkai tu? Ne, Anastazija, ne a. Asmeninei konsultantei pirkini klausimais firminje Neiman Marcus parduotuvje daviau drabui sra ir nurodiau tavo dyd. Jie turt tau tikti. Beje, reikia, kad inotum: iam vakarui ir kelioms ateinanioms dienoms usakiau sustiprint apsaug. Kadangi kakur Siatlo gatvse vaiktinja niekaip nerandama ir nenuspjama Leila, manau, imtis tokios atsargumo priemons imintinga. Noriu, kad niekur neitum be palydos. Sutarta?

286/1343

Paspoksau j, sumirksiu. Sutarta. Kain kur dingo Grjus, k tik mans taip geids? Gerai. Duosiu jiems nurodymus. Ilgai neutruksiu. Ar apsaugininkai ia? Taip. Kur? Kristianas nunea savo lkt kriaukl ir ieina i kambario. Po galais, kaip suprasti tai, kas ia k tik vyko? Rodos, tarsi Kristiano kne slypt kelios asmenybs. Argi tai ne izofrenijos simptomas? Reikt panaryti internete Paimu savo lkt, paskubomis suplaunu indus ir, neina aplanku, ant kurio urayta ANASTAZIJA ROZA STIL, grtu savo miegamj. Drabuinje nusikabinu tris ilgas

287/1343

vakarines suknias. Tai kuri gi turiau vilktis?..


ISITIESUSI ANT LOVOS velgiu Mac

kompiuter, planetin kompiuter ir BlackBerry telefon. Nuo naujausios technikos tiesiog dstu. Pradedu kelti Kristiano dainas i savo planetinio kompiuterio Mac kompiuter, o tada sijungiu Google ir neriu internet.
JS KRISTIANAS RANDA mane tysani

skersai lovos ir spoksani Mac kompiuterio ekran. K veiki? atsargiai klausia jis. Isigandusi trumpai pasvarstau, ar leisti jam pamatyti atidaryt tinklalap: Kompleksiniai asmenybs sutrikimai: simptomai. Atsiguls alia, Kristianas umeta ak tinklalap ir pralinksmja.

288/1343

Turbt ne iaip sau j atsidarei? lyg niekur nieko klausia. iurktusis Kristianas kakur dingo vl gro aismingasis. Po galais, kaip man priprasti prie tokios kaitos? Renku informacij. Apie sudting asmenyb, apsimestinai rimtai j vilgteliu. Kristianas mgina nuslpti ypsen, lp kampuiai krusteli. Apie sudting asmenyb? Tai mano laisvalaikio usimimas. A tau laisvalaikio usimimas. Paalin veikla. Ar mokslinis eksperimentas? O maniau, kad esu pats svarbiausias Panele Stil, js mane eidte. I kur inai, kad turiu omenyje tave? Tiesiog spju. I ties esi vienintelis sumautas, nepastovaus bdo kontrols maniakas, kur artimai pastu.

289/1343

Maniau, esu vienintelis vyras, kur artimai pasti, kilsteli antak jis. Nuraustu. Taip. Tai irgi tiesa. Ar jau padarei kokias nors ivadas? Atsigrusi pavelgiu Kristian. Jis guli ant ono, isitiess alia, ranka pasirms galv, jo veidas linksmas ir giedras. Man rodos, tau reikia intensyvaus gydymo. Jis itiesia rank ir velniai ukia man plauk sruogas u vienos, o paskui u kitos ausies. O a manau, kad man reikia tavs. Imk, ir paduoda man lpdaius. Suglumusi ir suraukusi kakt, pakeliu j akis. Lpdaiai nepadoriai rykiai raudoni, visai ne mano mgstamos spalvos. Nori, kad pasidayiau lpas?! spygteliu.

290/1343

Jis nusijuokia. Ne, Anastazija, nebent pati nortum. Abejoju, ar tai tavo mgstama spalva, rimtai sako Kristianas. Jis atsisda ant lovos sukryiavs kojas ir per galv nusivelka markinius. Dieve Tavo mintis nupieti keli emlap man patiko. Nustebusi dbsau j. Kok keli emlap? emlap viet, kuri negalima liesti, paaikina Kristianas. Ak A tik pajuokavau. O a ne. Nori, kad lpdaiais pieiau tau ant odos? Lpdaiai nusiplauna. Ilgainiui. Tai reikia, kad galsiu laisvai j liesti. I nuostabos ypteliu. O gal galiau pieti kuo nors, kas taip lengvai nenusiplauna, kad ir spalvikliu?

291/1343

Galiau isitatuiruoti, jo akys i linksmumo net spindi. Kristianas Grjus su tatuiruotmis? Jis dar labiau darkyt savo puikj kn, nors jis ir taip subjaurotas? Nieku gyvu! Ne, joki tatuiruoi! nusijuokiu, slpdama siaub. Tad piei lpdaiais, plaiai nusiypso jis. Ulenkiu ir pastumiu al kompiuter. Bus smagu. Eik, Kristianas itiesia man rankas. Ssk ant mans. Nusispiriu batelius ema pakulne, nerangiai atsisdu ir prisislenku prie jo. Kristianas guli ant lovos, bet jo kojos per kelius sulenktos. Atsiremk man kojas. Usilipusi apergiu j, kaip liepta. Jis velgia iplstomis, budriomis akimis. Bet ir linksmai nusiteiks.

292/1343

Rodos, nekantrauji pradti, kreivai ypteljs sako. A visuomet itrokusi informacijos, pone Grjau, o js galsite atsipalaiduoti, nes a inosiu ribas. Kristianas papurto galv, tarsi pats negalt patikti, kad ketina leistis terliojamas lpdaiais. Pasiruok lpdaius, paliepia. Ak, jis vl nepaprastai valdingas, bet man n motais. Duok rank. Itiesiu jam tui rank. T, kurioje lpdaiai. Nepatenkintas manimi, Kristianas uveria akis lubas. Vartote akis? Aha.

293/1343

Tai labai nemandagu, pone Grjau. Pastu moni, kurie, pamat k nors vartant akis, baisiai tta. it kaip? nusiaipo jis. Paduodu jam rank, kurioje laikau lpdaius. Staiga Kristianas atsisda, mudviej nosys vos nesilieia. Pasiruousi? klausia, ir man nuo tylaus ir velnaus jo kudesio sitempia visas knas. Ak, nieko sau Taip, sunabdu. Jo artumas toks viliojantis, degs knas ia pat, o Kristiano aromatas sumis su mano kno prausiklio kvapu. Kristianas pakelia mano rank prie savo peties linkio. Prispausk, tyliai liepia jis, o tada ima traukti mano rank emyn nuo peties, per peties snar, o paskui dar toliau, krtins pakraiu, ir man idista burna.

294/1343

Nuo lpdai lieka platus, rykiai raudonas dryis. Toje vietoje, kur baigiasi onkauliai, Kristianas stabteli ir toliau veda mano rank skersai pilvo. temps raumenis, atidiai iri man akis i pirmo vilgsnio visikai ramus, bet tose santraus vilgsnio gelmse matyti, kad tvardosi. Kristianas savo pasibjaurjim stropiai slepia: jis stipriai sukands dantis, be to, apie akis matyti tampa. pusjus brti linij per pilv, jis sumurma: Dabar vir, prie kito peties. Ir paleidia mano rank. Nubriu toki pat linij kaip ir kairje pusje. Kristiano pasitikjimas svaigina, bet tvardausi suprasdama, kad jis kenia. Kristiano krtinje septyni nedideli, balsvi, apskriti randai, ir man neapsakomai, kankinamai skaudu matyti taip siaubingai ir begdikai

295/1343

iniekint gra jo kn. Kas gi galjo taip daryti maam berniukui? tai, viskas, sunabdu tramdydama jausmus. Ne, ne viskas, atsako Kristianas ir ilgu smiliumi brkteli sau per pakakl. Lpdaiais brdama skaisiai raudon linij, nuseku paskui jo pirt. Baigusi darb, atidiai pavelgiu pilk Kristiano aki gelmes. Dabar imsims nugaros, sumurma jis. Jis sujuda ragindamas mane nulipti, apsisuka lovoje ir, sukryiavs kojas, atsisda atsuks man nugar. Linij nuo krtins pratsk skersai nugaros, tyliai ir dusliai paliepia jis. Darau, kas liepta, ir lpdaiais braukdama rykiai raudon linij per nugar suskaiiuoju dar daugiau rand, darkani gra jo kn. I viso devynis.

296/1343

Po velni Turiu gerai susiimti, kad atsispiriau norui ibuiuoti kiekvien rand ir sutramdyiau akyse besitvenkianias aaras. Koks gyvulys galjo tai padaryti? Kol sujungiu linijas, Kristianas sdi nuleids galv, sitemps. Ir prie sprando? panabdomis klausiu. Jis linkteli, tad briu dar vien linij ir sujungiu j su pirmja, kuri eina jam palei kakl. Baigta, sukudu; dabar Kristianas atrodo taip, tarsi vilkt keist kno odos spalvos liemen su nepadoriai rykiai raudonais apvadais. Jis atsipalaiduoja, nusvarina peius ir neskubdamas vl atsisuka mane. tai tokios ribos, niriai velgdamas sako, o jo vyzdiai isiplt i baims? Geismo? Noriu beatodairikai pulti jam glb, bet susilaikau, tik nustebusi bedu j akis.

297/1343

Tokios ribos mane tenkina. Bet dabar noriu pulti tau glb, sunabdu. Jis valikikai ypteli ir, nebyliai pritardamas tokiam mano norui, iskeia rankas. K gi, panele Stil, a visas js. Apsidiaugusi kaip vaikas klykteliu, puolu Kristianui glb ir parblokiu j ant lovos. Jis pasiveria berniokikai juokdamasis, lengviau atsikvps, kad i kania pagaliau baigsi. Mudviem taip besiraiiojant lovoje, jis mane ugula. Taigi, jei grtume prie to, k buvome pradj tyliai sumurma Kristianas ir vl godiai sisiurbia man lpas.

8 Ai (it.). 9 Gerai (it.). 10 Graiausioji (it.). 11 Angl. Crazy in Love.

298/1343

12 Angl. I Put a Spell on You.

DVYLIKTAS SKYRIUS

Pirtais suspaudiu jam plaukus, o burna kartligikai iekau jo burnos, siurbte siurbiu j, mgaujuosi jo lieuviu, glamonjaniu mano lieuv. O jis ryja mane. Jausmas nuostabus. Staiga Kristianas mane pasodina, iumpa u sportini markinli, nuvelka man juos per galv ir nusviedia ant grind. Noriu tave jausti, prikis lpas man prie burnos, godiai sunabda, o jo rankos jau slysta man u nugaros atsegti liemenls. Vienu vikriu judesiu atsega j ir numeta alin.

300/1343

Tada vl parveria mane ant lovos, uguls prispaudia prie iuinio, jo burna ir viena ranka nuslysta prie krt. Kai Kristianas suspauds lpomis skaudiai trkteli krties spenel, stipriai sugniauiu saujoje jo plaukus. kteliu, nes tas pojtis nuvilnija per vis kn, persmelkia ir priveria sitempti raumenis apie kirknis. Taip, mayte, noriu tave girdti, glausdamas lpas prie kaitusios mano odos nabda Kristianas. Dieve, kaip troktu, kad jis mane siskverbt!.. Kristianas lpomis aidia su mano krties speneliu, timpioja j, o a muistausi, rangausi ir geidiu jo. Jauiu, kad jo geismas sumis su kuo? Pagarba? Rodos, tarsi jis mane garbint. Garsiai nopuodamas Kristianas kia mane pirt. Kilsteliu duben jam paddama, o jis atsakydamas ima mane masauoti.

301/1343

Oi, mayte sunabda palinks vir mans, atidiai irdamas akis. Kokia tu sudrkusi, priduria stebdamasis. Geidiu tavs, sumurmu. Kristianas vl susiranda mano lpas, a jauiu, kad jis beprotikai mans trokta, kad jam btinai mans reikia. Man tai naujiena taip dar niekada nebuvo, gal tik tkart, kai grau i Dordijos, ir a prisimenu visai neseniai Kristiano itartus odius: Turiu inoti, kad mudviej santykiai normals. O kitaip tuo sitikinti nemoku. Nuo ios minties man palengvja. Gera inoti, kad itaip j veikiu, kad galiu j paguosti tai darydama Kristianas atsisda, suiumpa man u dins juosmens ir numauna juos ikart su apatinmis kelnaitmis. Nenuleisdamas nuo mans aki, atsitiesia, i kiens isitraukia folijos paketl ir

302/1343

neskubdamas usimauna sarg. Tada, stvrs mane u rank, apsiveria ant nugaros. Tu. Viruje, sako tempdamas mane, kad j apergiau. Noriu tave matyti. Oi Kristiano vadovaujama, nedrsiai j usdu. Jis usimerkia, sutikdamas mane kilsteli duben, pripildo taip, kad visa sitempiu, ir plaiai isiiojs, lpomis suformavs tobul O raid, ikvepia. O, koks nuostabus jausmas man turti j, jam turti mane Kristianas laiko mane u rank neinia kam: ar kad man bt lengviau ilaikyti pusiausvyr, ar kad negaliau jo liesti, nors dabar turiu keli emlap. Nuostabu tave jausti, murma jis. Vl atsitiesiu svaigdama nuo savo galios jam, irdama Kristian Grj, gulint po manimi ir palengva pasiduodant nenumaldomai stiprjaniam geismui. Jis paleidia

303/1343

rankas ir suiumpa mane u klub, o a delnais siremiu jam astus. Jis giliai ir stipriai siskverbia ir a kteliu. Taip, mayte, jausk mane, sako Kristianas, visas sitemps. Atlousi galv taip ir darau. Kaip puikiai jis tai moka. Spuojuosi ir tobulai atitikdama jo ritm, ir j trikdydama, igujusi i galvos visas mintis, pamirusi sveik prot. Pasineriu jo malonum vakuum ir atsiduodu vien pojiams. Auktyn, emyn dar ir dar O, taip Atsimerkusi siiriu Kristian, alsuoju nelygiai, o jis velgia mane liepsningomis akimis. Mano Ana sunabda Kristianas. Taip, nopuodama itariu. Aminai. Vl usimerks ir atlos galv, jis garsiai sudejuoja. Vos pamaiusi Kristian taip atsivrus suvokiu, kad mano likimas nulemtas,

304/1343

tad leidiu sau patirti palaim garsiai aukdama, ieikvodama paskutines jgas, sukdamasi spirale ir smigdama emyn ir susmunku ant jo. Ak, mayte, suaimanuoja jis isiliedamas, stipriai laikydamas mane, kad nejudiau.
GULIU PADJUSI GALV jam ant krtins,

udraustoje zonoje, priglaudusi skruost prie susiraizgiusi plauk ties krtinkauliu. nopuodama ir tiesiog spinddama i laims turiu numalinti nor atkiusi lpas j pabuiuoti. Tysau uvirtusi ant jo, gaudydama kvap. O jis, alsuodamas vis ramiau, paglosto man plaukus ir glamondamas delnu perbraukia per nugar. Kokia tu grai. Paklusi galv nepatikliu veidu atidiai pavelgiu Kristian. Tai pamats jis susiraukia ir paskubomis atsisda, viena ranka apglbs

305/1343

mane, kad nenugriiau. sitveriu raumening jo ast, mudviej nosys beveik susilieia. Tu esi grai, pabrdamas kiekvien od pakartoja Kristianas. O tu kartais stebtinai malonus, sakau ir atsargiai j pabuiuoju. Kristianas pakelia mane ir itraukia pen. Suraukiu kakt. Palinks priek jis mane velniai pabuiuoja. Tu n nenutuoki, kokia esi patraukli, tiesa? Iraustu. Kodl jis ivis apie tai prabilo? Visi tie paskui tave sekiojantys vyrukai Turbt nesunku susigaudyti? Vyrukai? Kokie vyrukai? Nori, kad pateikiau sra? Kristianas nepatenkintas susiraukia. Tas fotografas eina dl tavs i proto, tas vyrukas kini preki parduotuvje, tavo draugs, su kuria gyveni,

306/1343

vyresnysis brolis Tavo virininkas, niriai priduria jis. Ak, Kristianai, tai netiesa. Patikk, a inau, k sakau. Jie iri tave ir varvina seil. Geidia to, kas mano. Jis prisitraukia mane, a udedu rankas jam ant pei, pirtus panardinu plaukus ir linksmai j pavelgiu. Mano, pakartoja Kristianas, o jo vilgsnis savininkikas. Taip, tavo, ypsodamasi patikinu j. Kristianas, rodos, nusiramina, o a puikiausiai jauiuosi visikai nuoga sddama jam ant keli, lovoje, rykioje etadienio popiets viesoje. Ir kas bt galjs pagalvoti? Ant stabaus jo kno liko lpdai yms. Taiau vilgsnis ukliva ir u keli raudon dmi ant pkins antklods uvalkalo, ir man dingteli: kain k jas pamaiusi pagalvos ponia Douns?

307/1343

Linija dar nenusitrynusi, sumurmu ir smiliumi drsiai brkteliu per dry jam ant peties. Jis staiga sumirksi, sitempia. Noriu pasivalgyti. Kristianas skeptikai mane nuvelgia. Po but? Ne. Turjau galvoje lobio viet nurodant emlap, kur nupieme ant tavo kno. Man net pirtus nieti, kaip noriu j liesti. Kristianas nustebs kilsteli antakius ir, neinodamas, k atsakyti, vl sumirksi. Nosimi brkteliu jam per nos. O k gi tai tiksliai reikia, panele Stil? Patraukiu rank jam nuo peties ir paglostau veid. Tiesiog noriu liesti tave visur, kur man leista. Kristianas sukanda mano smili ir nestipriai krimsteli.

308/1343

Oi! prietaraudama aikteliu, o jis ypteli ir dusliai suniurzga. Gerai, paleids pirt baimingai sako. Palauk. Nusisuks nuo mans jis pasilenkia, nusimauna sarg ir, daug nesiterliodamas, numeta j ant grind prie lovos. Man tie daikiukai nepatinka. Turbt bus geriausia paskambinti daktarei Grin, kad atvaiuot ir tau ko nors suleist. Manai, geriausia Siatlo ginekolog lks paknopstomis vos tau pirtu pamojus? O a moku kalbinti, braukdamas plaukus man u ausies atkerta Kristianas. Frankas padar tau puiki ukuosen. Man is kirpimas patinka. K? Nenukreipk kalbos. Kristianas vl usikelia mane ant savs, kad sdiau j apergusi, atsirmusi sulenktus jo

309/1343

kelius, kojas padjusi abipus jo klub. Jis pasikelia, remdamasis alknmis iuin. Liesk, visikai rimtai sako. Atrodo nerimastingas, bet mgina neisiduoti. Atidiai irdama jam akis, nuleidiu rank ir pirtu perbraukiu emiau lpdaiais paymtos linijos, per dailiai ikilius pilvo raumenis. Kristianas krpteli ir a stabteliu. Jei nenori, galiu neliesti, sunabdu. Ne, viskas gerai. Tik man reikia i naujo priprasti. Jau seniai niekas mans neliet, sumurma jis. O ponia Robinson? neapgalvotai lepteliu ir pati nusistebiu, kad iuos odius itariau be kartlio ir pagieos. Neslpdamas, kad jam nejauku, Kristianas linkteli. Nenoriu apie j kalbti. Dl to tau suges nuotaika.

310/1343

Kaip nors itversiu. Ne, neitversi, Ana. Vos tik usimenu apie j, baisiai suirzti. Mano praeitis tokia, ir viskas. Tai faktas. A jos nepakeisiu. Gerai, kad tau nieko panaaus neteko patirti, nes jei bt tek, iprotiau. Susiraukusi vilgteliu Kristian, bet ginytis nenoriu. Iprottum? Dar labiau, nei esi iprotjs? klausiu ypsodamasi, tikdamasi abiem praskaidrinti nuotaik. Jo lpos krusteli. A einu i proto dl tavs, sunabda Kristianas. I diaugsmo man suspurda irdis. Gal paskambinti daktarui Flinui? Sakyiau, nebtina, trumpai atsako jis. Pasislinkusi atgal, kad Kristianas itiest kojas, pirtais vl prisilieiu prie jo pilvo ir perbraukiu per od. Jis vl nuiva.

311/1343

Man patinka tave liesti. Mano pirtai nuslysta iki bambos, tada dar emiau, jau keliauja tarpkoj vedania plauk linija. Kristiano lpos prasiskiria, jis pradeda kitaip alsuoti, vilgsn persmelkia geismas, o mano prissta varpa trkteli ir sustandja. Po velni. Antra serija. Dar kart? sumurmu. Jis ypteli. Taip, panele Stil, dar kart.
KAIP MALONU ITAIP LEISTI etadienio

popiet. Stoviu po duu ir usigalvojusi, tik atsargiai, kad nesulapiniau surit plauk, prausiuosi, galvodama apie kelias pastarsias valandas. Kristianas ir vanilinis seksas, rodos, kuo puikiausiai dera. iandien jis daug k atskleid. Man net galva sukasi mginant sismoninti ir apmstyti tai, k suinojau: apie jo pajamas, nieko sau,

312/1343

jis tikras pinig maias, ir dar toks jaunas kaip neprasta, ir apie asmens bylas, kurias jis turi uveds man ir kitoms savo tamsiaplaukms nuolankiosioms. Svarstau, ar visa informacija apie jas saugoma toje dokument spintoje. Mano pasmon supykusi papuia lpas ir papurto galv: N nesvajok. Susiraukiu. O jei tik trumpai umesiau ak? Be to, dar yra Leila, neinia kur ir tikriausiai su ginklu rankose, ir prasto skonio dainos, dar likusios jo grotuve. O baisiausia ta ponia vaik tvirkintoja Robinson; negaliu ir nenoriu jos paksti. Nenoriu, kad ji vis pasirodyt tarp mudviej nelyginant mkla spindiniais plaukais. Kristianas teisus: vos pagalvojusi apie j baisiai siuntu, tad man bt geriau ivis jos neprisiminti. Ilipus i duo kabinos ir luostantis staiga ir visikai netiktai apima pyktis.

313/1343

Ir kaip nepykti? Argi normali, sveiko proto moteris taip elgtsi su penkiolikmeiu? Kiek ji prisidjo prie jo ikrypimo? Nesuprantu jos. O dar blogiau, kad Kristianas sako, girdi, ji jam padjusi. Kaip? Prisimenu jo randus siaubingus ir akivaizdius fizinio alojimo enklus, nemaloniai primenanius, kokias dvasines kanias jam teko patirti. Mano mielasis, lidnasis Penkiasdeimt Atspalvi iandien jis pasak toki nuostabi dalyk. Kad dl mans eina i proto. irdama veidrod ir prisiminusi iuos jo odius ypteliu, ird vl uplsta diaugsmas ir neitvrusi isiiepiu iki aus. Gal mudviem tikrai pavyks? Tik ar ilgai jis tvers, nekardamas man kailio u tai, kad perengiau kakoki neaiki rib? ypsena iblsta. To a neinau. Tai mudviej santykius temdantis elis. Ikryplikas

314/1343

dulkinimas taip, su tuo galiu sutikti, bet ar galsiu itverti daugiau?.. Pasmon apsiblaususi spokso mane, bent kart netardama paaipi iminties odi. Grtu miegamj apsirengti. Kristianas apaioje, ruoiasi pokyl, neinau, k jis ten veikia, tad miegamajame a viena. Turiu ne tik visas drabuinje kabanias sukneles, bet ir pilnus komodos stalius apatini drabui. Isirenku juod korset su etikete, kurioje parayta kaina 540 doleri. Drabulio krateliai puons, sidabro spalvos, be to, yra ir prie jo deranios kelnaits itin emu juosmeniu. Randu ir kojines iki laun vidurio aukiausios kokybs, ilkines, natralios kno spalvos. Oi, koks puikus jausmas kaip jos puikiai priglunda ir kokios gundanios Man imant suknel, nepasibelds kambar eina Kristianas. Palauk, galtum ir pasibelsti!

315/1343

Jis sustoja kaip bestas ir siiri mane geismingai spindiniomis akimis. Nejuia iraustu kaip vys. Jis vilki baltus markinius, mvi juodas kostiumo kelnes, markini apykakl prasagstyta. Matau dar nenusitrynus lpdai brkn, o Kristianas tebespokso mane. Kuo galiau padti, pone Grjau? Numanau, kad atjote ia su reikalu, o ne tiesiog neteks ado mane vpsoti. Ai, panele Stil, man visai patinka isiiojus jus vpsoti, neaikiai sumurma Kristianas engdamas toliau ir neatitraukdamas nuo mans aki. Primink man, kad nusisiau asmenik padkos laikel Karolinai Akton. Suraukiu antakius. Po galais, kas ji tokia? Asmenin konsultant pirkini klausimais Neiman Marcus drabui parduotuvje, paaikina Kristianas ir a paiurpstu, mat jis atsako nebyl mano klausim. it kaip

316/1343

Tu labai blakai man dmes. Matau. Ko nori, Kristianai? pasiteirauju klausiamai irdama. Jis nieko neatsako, tik kreivai ypsodamasis isitraukia i kiens sidabro spalvos rutuliukus ir a sustingstu kaip stulpas. Po velni! Jis nori ikarti man kail? Dabar? Bet kodl? Ne, turiu omenyje visai ne tai, apie k galvoji, skubiai paramina Kristianas. O k? sunabdu. Pamaniau, iandien vakare galtum juos sidti. Kol pratinuosi prie ios minties, ore tarp mudviej tvyro slaptos io sakinio prasms. Ir vaikioti su jais per labdaros rengin?! A nustrusi. Kristianas ltai linkteli, jo vilgsnis susidrumsia. Dieve Ar vliau kari man upakal?

317/1343

Ne. Vos akimirksn nudiegia nusivylimo diegliukas. Jis sukikena. Nortum, kad ikariau? Nutyliu. N pati neinau. Na, gali bti visikai tikra: jei kalbame apie smurt, neketinu tavs n pirtu liesti, net jeigu maldautum. Oho! Tai bent naujiena! Nori aisti aidim? vl klausia jis kilsteldamas rutuliukus. Jei neitversi, bet kada galsi juos isitraukti. Atidiai iriu Kristian. Jis atrodo toks nuodmingai patrauklus susitariusiais lovoje liojusio vyruko plaukais, patamsjusiomis akimis, tviskaniomis nuo erotini mini, linksmai ir gundomai besiypsantis. Gerai, nusileisdama tyliai sakau.

318/1343

Dieve mano, taip! mano vidin dievait atitokusi rkia visa gerkle. Gera mergait, plaiai ypsodamasis sako Kristianas. Ateik. Kai tik apsiausi batelius, a tau juos kiiu. Batelius? Pasukusi galv vilgteliu pilkvai melsvus aksominius batelius auktais kulniukais, puikiai deranius prie isirinktos suknels. Pamalonink j! Kristianas itiess rank prilaiko mane, o a apsiaunu firminius Christian Louboutin batelius visai nebrangius, kainuojanius tik 3295 dolerius. Su jais turiau atrodyti bent deimt centimetr auktesn. Jis nuveda mane prie lovos, bet nesisda, o nueina prie vienintels kambaryje kds. Pams j atnea prie lovos ir pastato prie mane.

319/1343

Kai linktelsiu, sikibsi kd ir pasilenksi. Supratai? klausia Kristianas kimiu balsu. Taip. Gerai. O dabar isiiok, liepia tokiu pat kimiu balsu. Darau, kas liepta, manydama, jog Kristianas ds rutuliukus man burn, kad sutepiau seilmis. Bet ne, jis man kyteli smili. O iulpk, sako jis. Paklusi rank pirtais suspaudiu jo smili, kad nejudt, ir vykdau sakym: vis dlto, kai noriu, ir a galiu bti klusni. Kristiano pirtas turi muilo prieskon Hm Stropiai iulpiu ir netrukus sulaukiu atlygio: Kristiano akys isipleia, kvepiant prasiskiria lpos. Kol kas jokios tepamosios mediagos man nereikia. Man tebeiulpiant pirt, sukant aplink j lieuv, jis sideda

320/1343

rutuliukus burn. Kai pamgina pirt itraukti, a j sukandu. Jis nusiypso, priekaitingai papurto galv ir a jo smili paleidiu. Kristianas linkteli, a pasilenkiu ir sitveriu kds atloo krat. Jis timpteli al kelnaites, labai ltai kia pirt man makt ir ima pamau sukti ratus, kad pajusiau j i vis pusi. Nesusilaikau man isprsta dejon. Kristianas itraukia pirt ir labai atsargiai kia man rutuliukus, pirma vien, paskui kit. Kai jie atsiduria, kur reikia, jis pataiso man kelnaites ir pabuiuoja upakal. Delnais braukdamas per abi kojas nuo kulkni iki laun viraus, velniai pakteli po sdmenimis. Js kojos, panele Stil, puikios, tiesiog nuostabios, sumurma jis. Atstojs tvirtai suima mane u klub ir trkteli save, kad upakaliu pajusiau sukrutusi jo varp.

321/1343

Gal, kai grime namo, Anastazija, paimsiu tave tai taip stovdamas. Dabar gali atsitiesti. Man svaigsta galva, be to, nuo viduje besiritinjani rutuliuk a nepaprastai susijaudinusi. Stovdamas man u nugaros, Kristianas pasilenkia ir pabuiuoja pet. ituos nupirkau tikdamasis, kad pasipuoi jais dalyvaudama ventje prajus etadien, apglbs mane, jis itiesia rank. Jam ant delno maa raudona dut, o ant dangtelio uraas Cartier. Bet palikai mane, todl taip ir neturjau progos j tau teikti. Ak! Dabar man pasitaik dar viena proga, susikausts, apimtas kakokio sunkiai nusakomo jausmo murma Kristianas. Aikiai matyti, kad sitemps. Nedrsiai paimu ir atidarau dut. Joje spindi pora laelio pavidalo auskar.

322/1343

Kiekviename inkrustuota po keturis briliantus: vienas viruje prie segtuko, o dar trys, nutol visikai vienodais tarpais vienas nuo kito, kabo sudarydami vertikali linij. Auskarai gras, paprasto dizaino, klasikiniai. Ir pati tokius isirinkiau, jei kada nors galiau pirkti papuoalus Cartier salone. Kokie gras, sunabdu, o kadangi auskarai padovanoti i antro karto, a juos tiesiog dievinu. Ai. Glausdamasis prie mans, Kristianas atsipalaiduoja, jo kn kausiusi tampa kakur dingsta ir jis dar kart pakteli man pet. Vilksi sidabro spalvos atlasin sukni? klausia. Taip. Ar bus gerai? inoma. Netrukdysiu tau ruotis. Daugiau n nevilgteljs mane, jis ieina i miegamojo.

323/1343

A VISIKAI KITAME PASAULYJE. mane

velgianti jauna moteris atrodo verta raudono kilimo. Jos sidabro spalvos, atlasin, ilga, beveik grindis siekianti suknia be petneli tiesiog nuostabi. Galbt pati paraysiu padkos laik Karolinai Akton. Ji graiai prigludusi ir parykina ikilumus. Veid gaubiantys plaukai velniomis bangelmis leidiasi ant pei ir krt. Vienoje pusje atmetu juos u ausies, kad bt matyti i antro karto dovan gautas auskaras. Nordama atrodyti kuo natraliau, pasidaiau itin kukliai. Pasinaudojau tik kosmetiniu pietuku akims parykinti, blakstien tuu, viesiai roiniais skaistalais skruostams parausvinti ir tokios pat spalvos lpdaiais. Nors t skaistal man n nereikia. Nuo t nuolat judani sidabro spalvos rutuliuk ir taip raustu. Taip, dl j mano skruostai vakar tikrai nebus blyks. Prisimindama lius

324/1343

erotinius Kristiano sumanymus ir purtydama galv, pasilenkiu pasiimti atlasins skraists ir sidabro spalvos delninuks, o tada einu iekoti savo Penkiasdeimt Atspalvi. Randu j koridoriuje besikalbant su Teiloru ir dar trimis vyrais, atsukus man nugar. I j veid, kuriuose atsispindi nuostaba ir susiavjimas, Kristianas supranta, kad a ia. Jis atsigria, o a stoviu ir sutrikusi laukiu. Man idista burna. Kristianas atrodo nuostabiai Juodas vakarinis kostiumas, juoda petelik, o jau veido iraika, kai pagarbiai susiavjs velgia mane Prijs jis pabuiuoja man plaukus. Anastazija. Atrodai puikiai. Kvap gniauia. Igirdusi kompliment ia pat stovint Teilorui ir kitiems vyrams, nuraustu. Gal taur ampano prie ieinant? Taip, ai, per greitai murmteliu.

325/1343

Kristianas linkteli Teilorui ir jis su trimis padjjais ieina vestibiul. Nujs didj kambar, Kristianas i aldytuvo iima butel ampano. Sargybini brys? pasiteirauju. Asmenin apsauga. Jiems vadovauja Teiloras. Jis taip pat turi special asmens sargybinio pasirengim. Kristianas paduoda man taur ampano. Jis viskam tinkamas mogus. Taip, tiesa, ypteli Kristianas. Atrodai avingai, Anastazija. sveikat. Jis kilsteli taur ir mudu susidauiame. ampanas viesiai roinis. Jo skonis lengvas ir gaivus. Kaip jautiesi? klausia Kristianas liepsnojaniomis akimis. Ai, gerai.

326/1343

Meiliai nusiypsau n trupuio neisiduodama, bet puikiai suprasdama, kad jis turi omenyje sidabro spalvos rutuliukus. Jis patenkintas vos pastebimai ypteli. tai, imk, tau prireiks, nuo virtuvs spintels jis paima ir paduoda man nema aksomin maiel. Pavelk vidun, paragina ir gurkteli ampano. Apimta smalsumo kyteliu rank maiel ir itraukiu mantri sidabro spalvos maskarado kauk, kurios virus puotas melsvomis plunksnomis. Vykstame kauki pokyl, rimtai sako jis. Aiku. Kauk labai grai. Prie krat pritvirtintas sidabro spalvos raitis, ipjov akims kratai apsiti geriausios kokybs sidabro spalvos juostele.

327/1343

i kauk irykins graisias tavo akis, Anastazija. Droviai nusiypsau. Ar ir tu dvsi kauk? inoma. Tam tikra prasme kauks ilaisvina, priduria jis, kilsteldamas antak. A Rodos, bus smagu. Eik. Noriu tau kai k parodyti. Pams u rankos, jis per koridori nusiveda mane prie dur alia laipt. Atidaro jas, o ten erdvi patalpa, beveik tokio pat dydio kaip jo aidim kambarys, kuris dabar, rodos, turt bti mudviem vir galvos. Bet is kambarys pilnas knyg. Oho, ia tai bent biblioteka: prie kiekvienos sienos stovi lentynos iki pat lub, pilnutls knyg. Vidury kambario tikras biliardo stalas, apviestas emai nuleistos lempos su dekoratyviu trikamps prizms pavidalo gaubtu.

328/1343

Tu turi bibliotek! kteliu nustebusi ir susijaudinusi. Taip, Eliotas j vadina smegen saugykla. Butas gana erdvus. iandien, kai usiminei apie valgymsi, susigriebiau taip ir neaprods tau savo nam. Dabar tam nra laiko, bet pamaniau, parodysiu tau kambar ir galbt priimsi mano ik artimoje ateityje sulokim biliardo partij. Nuoirdiai nusiypsau. Priimu. irdies gilumoje netveriu diaugsmu. Mudu su Chos labai danai aidiame pul. Jau trejus metus. Moku valdyti lazd. Chos buvo geras mokytojas. Kas yra? smagiai nusiteiks klausia Kristianas. Oi! Turtum pasistengti, kad kiekvienas irdyje sukils jausmas t pai akimirk neatsispindt ir veide, subaru save.

329/1343

Nieko, paskubomis tarsteliu. Kristianas prisimerkia. K gi, galbt tavo paslaptis galt atskleisti daktaras Flinas. iandien vakare su juo susitiksi. Su tuo brangininku arlatanu? Po velni Su tuo paiu. Jis nekantrauja su tavimi susipainti.
AUDI AUTOMOBILIU VAIUOJANT i-

aur, Kristianas pams mano rank nykiu brauko per krumplius. Pasimuistau kirknyse pajutusi augant tamp. Nuslopinu besiveriani dejon, nes prie vairo sdi Teiloras, nesikis ausis ausini, o alia jo, keleivio sdynje, vienas i apsauginink, rodos, vardu Sojeris. Nuo t rutuliuk giliai papilvje palengva pradeda maloniai mausti. Isiblakiusi klausiu

330/1343

savs, ar dar ilgai itversiu nepatyrusi na palengvjimo. Sukryiuoju kojas. O tada ikart prisimenu kai k, kas jau seniai nedav man ramybs. I kur gavai lpdaius? tyliai klausiu Kristiano. Jis vypteli ir duria pirtu priek. Teiloras, be garso suiopioja. Pratrkstu juoktis. A Ir staiga liaujuosi tie rutuliukai Prikandu lp. Kristianas nusiypso, o jo akys geidulingai spindi. Jis, tikras sekso inovas, puikiai ino, k daro. Atsipalaiduok, sunabda. Jei negali ksti jis nutyla nebaigs sakinio, velniai pakteli man kiekvien krumpl ir ima atsargiai iulpti maj pirtel. Dabar suprantu, kad Kristianas tyia taip daro. Usimerkiu, kn uvaldo geismas.

331/1343

Trumpai pasiduodu iam jausmui, raumenys kno gelmse sitempia. Atsimerkusi ivystu Kristian, juodj princ, dmiai velgiant mane. Toks spdis tikriausiai dl to, kad Kristianas vilki vakarin kostium ir ryi petelik, utat atrodo vyresnis, rafinuotesni manier, priblokiamai avus plevsa, turintis gali ketinim. Vos j pamaius man atima ad. A patekusi jo seksualines pinkles ir, jei tiktume jo odiais, priklausau jam. Pagalvojusi apie tai nusiypsau, Kristianas man atsako akinama ypsena. Tad ko vakar galime tiktis? Nieko ypatingo, tuoj pat atsako Kristianas. Vis dlto man vakaras nebus prastas, primenu jam. Kristianas meiliai ypteli ir vl pabuiuoja man rank.

332/1343

Bus daug moni, besivaistani pinigais. Aukcionas, daikt loterija, okiai mano motina moka organizuoti pobvius. Jis vl nusiypso, o a pirm kart leidiu sau pajusti iok tok jauduliuk dl to, kad isiruome vent. Prie vaos spding Grj rezidencij palengva juda prabangi automobili eil. Kelias papuotas auktai sukabintais pailgais viesiai roiniais popieriniais ibintais, o kai pamaiukais privaiuojame ariau, pamatau, kad toki pilna visur. Pavakario prieblandoje ibintai atrodo stebuklingai, tarsi engtume uburt karalyst. vilgteliu Kristian. Kaip puikiai i aplinka tinka mano princui staiga apima vaikikas jaudulys, ugoiantis visus kitus jausmus. Usidk kauk, ypteljs paliepia Kristianas; kai usideda savj juod, visikai

333/1343

paprast, mano princas tampa dar juodesnis, dar labiau kaitinantis krauj. Beveik visas jo veidas udengtas matau tik grai burn ir tvirt smakr. irint Kristian ima dauytis irdis. Maldydama kno gelmse ioruojant geism, usidedu kauk ir tvirtai susiriu raitelius. Teiloras suka kiem ir patarnautojas atidaro Kristianui automobilio dureles. Sojeris vikriai ioka i mainos ir atidaro dureles man. Pasiruousi? klausia Kristianas. Tarsi kada nors galiau bti pasiruousi Atrodai nuostabiai, Anastazija. Jis pabuiuoja man rank ir ilipa. Per vej driekiasi tamsiai alias kilimas, vedantis prie vieno namo galo, kur apjus atsiveria stabaus groio upakalinis kiemas. Kristianas laiko mane apglbs, tarsi saugodamas glaudia deln prie juosmens, ir mudu

334/1343

drauge su nenutrkstamu ymiausi Siatlo moni (visi vilki vakariniais drabuiais, o veidus slepia po vairiausiomis kaukmis) engiame ibint apviestu aliuoju kilimu. Netoliese du fotografai rikiuoja sveius prie gebeni, kad galt nufotografuoti. Pone Grjau! kteli vienas fotografas. Kristianas sveikindamasis linkteli, prisitraukia mane ariau ir mudu stabtelime nusifotografuoti. I ko fotografai j atpasta? Tikriausiai i ypatingo skiriamojo poymio vario spalvos plauk. Du fotografai? nustebusi panabdomis klausiu Kristiano. Vienas i Seattle Times, kitas daro nuotraukas atminimui. Vliau ir mudu galsime toki nusipirkti. Ak, mano nuotrauka vl pateks spaud. Nejuia prisimenu Leil. Ansyk ji mane rado tik todl, kad su Kristianu pozavau fotografui.

335/1343

i mintis kelia nerim, kita vertus, guodiuosi, kad su kauke niekas mans nepains. Ten, kur kilimas baigiasi, ms laukia padavjai baltais kostiumais, laikantys padklus su ampano taurmis, ir a pradiungu, kai Kristianas vien taur paduoda man, veiksmingai iblakydamas nirias mintis. Prieiname prie didels baltos pergols, nukabintos maesniais popieriniais ibintais. Po jos stogu tviska juodais ir baltais kvadratais imarginta oki aiktel, juosiama emos tvorels su varteliais i trij pusi. Prie kiekvien varteli padta po dvi mantrias ledines gulbi skulptras. Ketvirt pergols pus uima scena, kurioje stygini kvartetas negarsiai groja lengvai simenam, uburiant, bet man neinom klasikin krin. Rodos, scena skirta dideliam orkestrui, bet daugiau muzikant joje nra, todl man dingteli, kad kiti tikriausiai pasirodys vliau. Pams u rankos, Kristianas

336/1343

pro gulbi skulptras vedasi mane oki aiktel, kurioje jau renkasi ir gurknodami ampan nekuiuojasi kiti sveiai. Ant kranto stovi didiul palapin ms pusje atviru onu, mano vilgsn patraukia tvarkingai irikiuoti stalai ir kds. Kiek j daug! Kiek moni dalyvaus? stebdamasi palapins dydiu klausiu Kristiano. Regis, apie tris imtus. Reikt klausti mano motinos. Jis vilgteli mane ir nusiypso. Kristianai! Per svei mini prasibrovusi mergina puola jam ant kaklo ir a i karto atpastu Mij. Ji vilki elegantik, viesiai roin, ilg suknel i plono audinio ir dvi puiki, kruopiai pagamint ir papuot, prie suknels derani venecijietik kauk. Mija atrodo nuostabiai.

337/1343

Akimirksniu pajuntu didiul dkingum Kristianui u nupirkt suknel. Ana! Ak, mieloji, atrodai fantastikai! Ji paskubomis mane apkabina. Eime, supaindinsiu tave su savo draugmis. Jos netiki, kad Kristianas pagaliau turi mergin. Persigandusi vilgteliu Kristian, o jis tik beviltikai gteli, tarsi sakydamas: inau, kad ji nepakeniama, juk daug met turjau kartu gyventi. Ir leidia Mijai vestis mane prie besinekuiuojani mergin ketverto visos jos pramatniai apsirengusios ir nepriekaitingai pasirpinusios savo ivaizda. Mija mus paskubomis supaindina. Trys malonios ir draugikos, bet Lil, rodos, toks jos vardas, prisidengusi veid raudona kauke, piktokai mane nuvelgia. inoma, mes visos manme, kad Kristianas gjus, paaipiai drebia ji ir, slpdama pagie, plaiai, bet nenuoirdiai nusiypso.

338/1343

Mija dbteli j suraukusi antakius. Lile, nebk tokia bjauri. Juk akivaizdu, kad jei kalbame apie moteris, mano brolis turi puik skon. Tiesiog lauk, kol sutiks jam skirtj, ir ta skirtoji buvai ne tu! Lil irausta taip, kad sunku atskirti, kur jos oda, o kur kauk. A taip pat iraustu. Kaip nemalonu Panels, ar galiau susigrinti savo mergin? Kristianas mane prisitraukia, ranka apsivydamas per juosmen. Visos keturios merginos nurausta, ypteli ir ima nerimastingai mindikuoti akinama Kristiano ypsena kaip visuomet padaro savo darb. vilgteljusi mane, Mija uveria akis auktyn ir a nesusilaikau nenusijuokusi. Buvo malonu su jumis susipainti, sakau, Kristiano tempiama alin. Ai, kai

339/1343

nueiname truput toliau, be garso suiopioju jam. Maiau, kad su Mija buvo Lil. Ji tikra bjauryb. Tu jai patinki, tiesiai iriu. Jis net suvirpa. K gi, simpatija neabipus. Eime, supaindinsiu tave su keliais monmis. Vis pusvaland sukuosi paindinimosi verpete. Esu pristatoma dviem Holivudo aktoriams, dviem generaliniams direktoriams ir keliems inomiems gydytojams. Nemanoma siminti j vis vard ir pavardi. Kristianas mans nepaleidia, ir dkui jam. Ties sakant, tie turtai, ta prabanga ir didiulis io renginio mastas mane baugina. Dar niekada gyvenime neteko dalyvauti tokiame labdaros vakare. Padavjai baltomis uniformomis, neini ampano buteliais, be jokio vargo grakiai

340/1343

skinasi keli per didjani svei mini ir taip uoliai vis pripila mano taur grimo, kad imu nerimauti. Nereikt per daug gerti. Nereikt per daug gerti, kartoju sau, bet galva po truput ima suktis, ir net neinau, ar nuo ampano, ar nuo temptos, paslaptingos atmosferos ir kauki keliamo jaudulio, ar nuo rutuliuk viduje. Jau negaliu visikai nekreipti dmesio kyr maudim emiau juosmens. Vadinasi, dirbate SIP leidykloje? klausia plinkantis dentelmenas lokio o gal uns? kauke. Girdjau gandus, kad kontrolin ios leidyklos akcij paket sigijo kakoks paalinis asmuo. Nuraustu. J tikrai sigijo paalinis asmuo mogus, pinig turintis daugiau nei proto ir kankinamas nevaldomos persekiojimo manijos. A tik redaktoriaus padjja, pone Eklesai. Apie tokius dalykus nieko neinau.

341/1343

Kristianas nieko nesakydamas maloniai, bet santriai nusiypso Eklesui. Ponios ir ponai! ms panekes nutraukia renginio vedjas su puikia balta ir juoda juokdario kauke. Prayiau uimti savo vietas. Vakarien patiekta. Palapins vidus spdingas. Trys miliniki plokti sietynai meta vis vaivorykts spalv atspindius ant dramblio kaulo spalvos ilkini apmual, kuriais papuotos lubos ir sienos. ia stovi bent trisdeimt stal, primenani man asmenin valgomj Heathman viebutyje: kritolins taurs, iugdanios sniego baltumo staltiess, tokie pat kdi apmualai, o kiekvieno stalo vidury nuostabiai gras roiniai bijnai, pamerkti ir idstyti aplink didiul vakid. alia ploniausiu ilku aptrauktos ir visoki gardumyn pilnos pintinls. Pasiirjs svei viet plan, Kristianas nusiveda mane prie stalo paiame centre. Mija

342/1343

ir Greis Trevelian-Grj jau savose vietose, sitraukusios pokalb su jaunuoliu, kurio nepastu. Greis vilki blizgani alsv sukni ir prie jos derani venecijietik kauk. Ji spindi i laims, visai neatrodo sitempusi ir draugikai mane pasveikina. Ana, kaip malonu vl tave matyti! Ir dar taip nuostabiai atrodani Mama santriai pasisveikina Kristianas ir pakteli jai abu skruostus. Ak, Kristianai, nebk toks formalus! aismingai papriekaitauja jam Greis. Netrukus ms draugij prie stalo papildo ponia ir ponas Trevelianai. Juodu atrodo jauni ir energingi, nors i veid, kuriuos slepia puikiai prie drabui priderintos kauks, juk nepasakysi. Jie labai apsidiaugia galdami susitikti su Kristianu. Senele, seneli, noriau jums pristatyti Anastazij Stil.

343/1343

Staiga ponia Trevelian vis dmes sutelkia mane. Ak, pagaliau jis susirado draug, kaip nuostabu, ir dar koki grai! Na, tikiuosi, kad padarysi i jo tikr vyr, spausdama man rank entuziastingai ir nuoirdiai sako ji. Po velni. Ai Dievui, dviu kauk. Mama, netrikdyk Anos, man pagalb ateina Greis. Nekreipk dmesio t sen paik, mieloji, spausdamas man rank siterpia ponas Trevelianas. Jai atrodo, kad sulaukusi tokio amiaus turi Dievo duot teis kalbti visokias nesmones, kokios tik auna il. Ana, tai mano vaikinas, Sinas, truput drovdamasi Mija supaindina mane su jaunuoliu prie stalo. Kai spaudiame vienas kitam rankas, jis valikikai ypteli, rudose akyse suimba smagumo kibirktls.

344/1343

Malonu susipainti, Sinai. Kristianas, spausdamas rank, Sin msliai nuvelgia. Oi, negali bti, kad ir Mija kenia nuo savo valdingojo brolio. Ujauiamai nusiypsau Mijai. Leinsas ir Danina, Greiss biiuliai, paskutiniai atsisda prie ms stalo, bet pono Kariko Grjaus vis dar niekur nematyti. Staiga sutraka mikrofonas ir, nustelbdamas svei kleges, per garsiakalbius sugriaudi pono Grjaus balsas. Karikas stovi ant maosios scenos palapins gilumoje, usidjs spdingo groio Pulinelos kauk. Ponios ir ponai, sveiki atvyk kasmet labdaros pokyl. Tikiuosi, ms parengta io vakaro programa jums patiks ir dosniai prisidsite prie fantastiko darbo, kur ms komanda dirba su organizacijos Dirbkime ivien nariais. Kaip inote, is projektas labai artimas ir mano monos, ir mano irdiai.

345/1343

Nervingai vilgteliu Kristian, kuris bent jau i pairos visikai ramiai iri scen. Tada jis dirsteli mane ir ypteli. Dabar vis vadovavim perduodu rankas io renginio vedjui. Patogiai sitaisykite ir maloniai pasibkite, baigia kalb Karikas. Nuoia mandags plojimai ir palapinje vl sibteli klegesys. Sdiu tarp Kristiano ir jo senelio. Man besigroint nediduke balta kortele, ant kurios kaligrafikomis sidabro raidmis uraytas mano vardas ir pavard, prisiartins padavjas ilgu degtuvu udega vakid. Prie stalo prijs Karikas nustebina mane pabuiuodamas abu skruostus. Malonu vl tave matyti, Ana, tyliai sako jis. Su ypatinga auksine kauke ponas Grjus atrodo spdingai. Ponios ir ponai, prayiau isirinkti stalo virinink! paragina renginio vedjas.

346/1343

Oi, virinink bsiu a, a! entuziastingai, nenustygdama ant kds suklinka Mija. Vidury stalo rasite vok, vl prabyla vakaro vedjas. Tegul kiekvienas suieko, iprao, pasiskolina arba nudiauna kuo didesnio nominalo banknot, urao ant jo savo pavard ir deda vok, gerai? O stalo virinink papraysiu stropiai tuos vokus saugoti. J mums reiks vliau. Mlas Nepasimiau pinig. Kaip kvaila, juk tai labdaros renginys! Isitrauks pinigin, Kristianas iima du imto doleri banknotus. Imk, sako. K? A tau grinsiu, nipteliu. Kristianas perkreipia lpas, inau, kad nepatenkintas, bet vis dlto neprataria n odio. Jo parkeriu uraau savo pavard

347/1343

parkeris juodas, su baltu gli motyvu ant kamtelio ir Mija pasiunia vok per stal. Mano akis ukliva u dar vieno lapo, imarginto sidabro dailyraiu, tai valgiaratis. LABDAROS KAUKI POKYLIO DIRBKIME IVIEN VALGIARATIS
ALIA SMULKINTA LAIA SU GRIETINE IR SKRUDINTA SVIESTINE BANDELE BEI AGURKAIS VYNAS ALBAN ESTATE ROUSSANNE, 2006 ORKAITJE KEPTA MSINS ANTIES KRTINL KREMIN JERUZALS ARTIOK PIUR

348/1343

VYNE MIRKYTOS IR ORKAITJE KEPTOS VYNIOS SU IOBRELIAIS, KEPEN PATETAS VYNAS CHTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES, 2006 KARAMELIZUOT GRAIKINI RIEUT PUTSIAI CUKRUJE VIRTOS FIGOS, SABAJONO PADAAS, LEDAI SU KLEV SIRUPU VYNAS DE CONSTANCE 2004 KLEIN CONSTANTIA VAIRI RI VIETINI SRI IR DUONOS RINKINYS VYNAS ALBAN ESTATE GRENACHE, 2006 KAVA IR PYRAGAIIAI

K gi, dabar aiku, kam reikalinga tokia daugyb prie lkts sustatyt vairiausio

349/1343

dydio kritolini tauri. Grta padavjas, silydamas sveiams vyno ir vandens. Man u nugaros palapins onai, pro kuriuos jome, uskleidiami, o priekyje du patarnautojai patraukia brezent, kad bt matyti vir Siatlo ir Meidenbauerio lankos besileidianti saul. is vaizdas gniauia kvap: ramiame tamsos gaubiamo, rausvai gelsvo lankos vandens paviriuje atsispindi tolumoje ybsinios Siatlo pastat viesos ir balsvas dangus. Nuostabu. ia taip tylu ir ramu. Atj tarp ms isirikiuoja deimt padavj, kiekvienas neinas didele lkte. Tylomis ir nepriekaitingai darniai patiekia mums ukandius ir ieina. Laia, rodos, labai skani ir a staiga suvokiu, kad esu ibadjusi. Alkana? tyliai, kad girdiau tik a, paklausia Kristianas. Suprantu, kad jis kalba ne apie maist, ir raumenys papilvje atsiliepia jo itart od.

350/1343

Labai, nipteliu, drsiai atremdama jo vilgsn, ir Kristianas kvepia, jo lpos prasiskiria. Cha! Matai ir a moku aisti Kristiano senelis mane tuoj pat traukia pokalb. Jis nuostabus pagyvens vyras, labai didiuojasi savo dukterimi ir trimis vaikaiiais. Keista sivaizduoti Kristian vaik. Nei i io, nei i to prisimenu nudegim ymes ant jo krtins ir i karto nuveju t mint alin. Dabar nenoriu apie tai galvoti, taiau kokia ironija su tuo susijusi io labdaros pokylio intencija. Gaila, kad nra Keits su Eliotu. Ji ia jaustsi kaip uvis vandeny: daugyb prie lkts padt akui ir peili Keits nesuglumint, be to, stalo virininke bt tapusi ji. Jau sivaizduoju Keit, besivarani su Mija dl i pareig. Pagalvojusi apie tai, ypteliu. Pokalbis prie stalo tai prislopsta, tai vl pagyvja. Mija kaip visuomet visus linksmina,

351/1343

beveik visikai ugodama vargel Sin, daugiausia tylint kaip ir a. Bet ikalbingiausia Kristiano senel. Jai taip pat bdingas kandus humoro jausmas ir t kandum paprastai tenka ksti jos vyrui. Imu truput gailti pono Treveliano. Kristianas su Leinsu sitrauk kalb apie prietais, kur, kvpta E. F. umacherio principo grau tai, kas maa, kuria Kristiano mon. Bet man sunku visk suprasti. Rodos, Kristianas ketina padti neturtingoms pasaulio bendruomenms vystytis tiekdamas prisukamj technik prietaisus, kuriems nereikia nei elektros tinkl, nei baterij ir kuri eksploatacijos ilaidos visai menkos. Nustembu matydama j tok susijaudinus. Jis aistringai ir pasiaukojamai siekia pagerinti gyvenim tiems, kuriems pasisek maiau nei mums. Pasitelks savo telekomunikacij mon,

352/1343

jis tvirtai pasirys pirmas ileisti rink prisukam mobilj telefon. Nieko sau Nebiau n pagalvojusi Tiesa, inojau apie jo aistring siek pamaitinti vis pasaul, bet Kaip suprantu, Leinsas niekaip nesupranta Kristiano noro kuo greiiau imti platinti iuos prietaisus, o ne pasirpinti ios technologijos patentavimu. O a isiblakiusi pasvarstau, kaip Kristianas udirbo tiek pinig, jei itaip lengva ranka juos vaisto. Per vakarien prie ms stalo vis stabteli puikiais, pagal usakym sitais vakariniais kostiumais vilkintys ir kaukmis veidus prisideng vyrai, norintys pasisveikinti su Kristianu, paspausti jam rank, persimesti keliais mandagiais odeliais. Su vienais i j Kristianas supaindina ir mane, su kitais ne. Man smalsu, kas tai lemia.

353/1343

Per vien i toki panekesi Mija pasilenkia per stal ir ypsodamasi paklausia: Ana, ar nepadtum man aukcione? inoma, padiau, mielai sutinku. Kol patiekiamas desertas, sutemsta, o man labai nepatogu. Turiu isitraukti tuos rutuliukus. Bet nespjus atsiprayti ir ieiti prie ms stalo idygsta renginio vedjas, o su juo, jei neklystu, panelyt su europietikomis kasytmis. Kuo ji vardu? Hansiuk, Grytut Gretut. Ji, inoma, su kauke, bet atpastu j, nes, n akimirk nenuleisdama aki, vpso Kristian. Ji raudusi, o a, egoist, nepaprastai patenkinta, kad Kristianas visikai nekreipia j dmesio. Renginio vedjas paprao ms voko ir gerai imoktu, iraikingu gestu paragina Greis itraukti laimingj banknot. Laimi Sinas ir jam teikiama plonu ilku puota pintinl.

354/1343

Mandagiai paploju, bet nebegaliu viso dmesio sutelkti tai, kas vyksta. Trumpai atsipraysiu nipteliu Kristianui. Jis atidiai mane pavelgia. Tau reikia tualet? Linkteliu. Palydsiu tave, tramdydamas geism sako jis. Man atsistojus, pakyla visi vyrai. Oho, kokios manieros Ne, Kristianai! Tu Anos nelydsi, a j nuvesiu. Kristianui nespjus paprietarauti, paoka Mija. Kristianas sukanda dantis, matau, kad nepatenkintas. Ties sakant, a irgi. Turiu sav poreiki. Gailiai gteliu ir Kristianas, susitaiks su padtimi, vl mitriai atsisda. Kai su Mija grtame, man iek tiek geriau, nors isitraukusi rutuliukus ir nesulaukiau tokio

355/1343

palengvjimo, kokio tikjausi. Dabar rutuliukai saugiai paslpti mano delninukje. Kodl maniau itversianti vis vakar? Mane vis dar apms geismas gal pavyks kalbti Kristian, kad vliau nusivest mane eling? Vos apie tai pagalvojusi nuraustu ir ssdamasi vilgteliu j. Kristianas nenuleidia nuo mans aki, o jo veide vos pastebima ypsena. Ai Dievui jis jau nepyksta dl prarastos progos, o a galbt tebepykstu. A nepatenkinta, gal net suirzusi. Kristianas suspaudia man rank ir mudu imame atidiai klausytis Kariko, grusio scen ir pasakojanio apie projekt Dirbkime ivien. Kristianas paduoda man dar vien lap sra paslaug ir daikt, kurie bus pardavinjami aukcione. Greitosiomis j pervelgiu.

356/1343

PROJEKTUI DIRBKIME IVIEN SKIRTO AUKCIONO DAIKTAI IR MALONIAI DOVANOTOS PASLAUGOS


KOMANDOS MARINERS BEISBOLO LAZDA SU AIDJ AUTOGRAFAIS DR. EMIL MEINVORING FIRMIN GUCCI RANKIN, PINIGIN IR RAKT IEDAS ANDRJA VAINGTON DOVAN EKIS DVIEM ASMENIMS VIENOS DIENOS PROCEDROMS ESCLAVOS GROIO SALONE BREIVERN CENTRE ELENA LINKOLN KRATOVAIZDIO IR SODO FORMAVIMO PASLAUGOS DIJA MATEO

357/1343

COCO DE MER DUT IR BEAUTY SELECTION KVEPALAI ELIZABET OSTIN VENECIJIETIKAS VEIDRODIS PONIA IR PONAS BEILIAI DVI DS JS PASIRINKTO VYNO I ALBANO DVARO ALBANO DVARO SAVININKAS DU GERIAUSI BILIETAI XTY ORKESTRO KONCERT PONIA L. JESIJOF VIENOS DIENOS EKSKURSIJA PO DEITONO AVIACIJOS PAVELDO NACIONALIN ISTORIN PARK KOMPANIJA EMC BRITT INC. DEINS OSTIN ROMANO PUIKYB IR PRIETARAI PIRMASIS LEIDIMAS DR. A. F. M. LEIS-FILD

358/1343

VIENOS DIENOS PASIVAINJIMAS ASTON MARTIN DB7 MARKS AUTOMOBILIU PONAS IR PONIA L. W. NORAI D. TRAUTONO PAVEIKSLAS MLIS (ALIEJUS) KEL TRAUTON SKLANDYMO PAMOKA SIATLO SKLANDYTOJ DRAUGIJA SAVAITGALIO POILSIS DVIEM HEATHMAN VIEBUTYJE HEATHMAN VIEBUTIS SAVAITGALIO KELION ASPEN KOLORADO VALSTIJOJE (EIEMS ASMENIMS) PONAS K. GRJUS

359/1343

SAVAIT PLAUKIOJIMO SUSIECUE JACHTA (EI GULTAI), PRIVARTUOTA SENT LUSIJOJE, PONIA LARIN IR PONAS DR. LARINAS SAVAIT ATOSTOG PRIE ADRIANOS EERO MONTANOJE (ATUONIEMS ASMENIMS) PONAS GRJUS IR PONIA DR. GRJ

Po galais Iptusi akis vilgteliu Kristian. Turi nekilnojamojo turto Aspene? nipteliu. Vyksta aukcionas, tad turiu kalbti tyliai. Kristianas linkteli nustebs dl mano emocij ir, regis, suirzs. Paskui prisideda pirt prie lp duodamas enkl tylti. Ar turi jo ir kitur? vl panabdomis paklausiu.

360/1343

Jis darkart linkteli ir spjamai pakreipia galv. Palapinje nuvilnija garss pritarimo ksniai ir plojimai: vienas i daikt parduotas u dvylika tkstani doleri. Vliau papasakosiu, tyliai tarsteli Kristianas ir nirokai priduria: Norjau eiti su tavimi. Norjai, bet njai. Nepatenkinta patempiu lp tebesu sudirgusi ir t irzlum, be jokios abejons, sukl sidabro spalvos rutuliukai. O dosnij aukotoj srae pamaius ponios Robinson pavard nuotaika visai subjra. Pasidairau po palapin svarstydama, ar ji ia, bet idaviks ukuosenos niekur nematyti. Jei ta moteris vakar bt pakviesta, Kristianas, inoma, bt mane spjs. Sdiu labai nervindamasi, tik prireikus u spding sum aukcione pardavus daikt ar paslaug paploju.

361/1343

Ateina eil pasilyti pirkjams savaitgalio vienag Kristiano namuose Aspene ir siloma kaina pasiekia dvideimt tkstani doleri. Dvideimt tkstani vienas, dvideimt tkstani du garsiai skelbia vakaro vedjas. Dvideimt keturi tkstaniai! Visi sukrsti veidai su kaukmis pasisuka mane, bet audringiausiai reaguoja greta sdintis vyras. Igirstu Kristian staiga garsiai kvepiant ir pajuntu, kaip jo rstyb perlieja mane nelyginant milinika potvynio banga. Dvideimt keturi tkstaniai doleri i avingos damos sidabro spalvos suknia. Vienas du parduota!

SEPTINTAS SKYRIUS

Po perknais, ar tikrai k tik taip padariau? Tikriausiai bsiu padauginusi alkoholio. Igriau taur ampano ir dar keturias taures vairi ri vyno. vilgteliu uoliai plojant Kristian. Mlas, dabar jis baisiai supyks, o jau taip gerai sutarme Mano pasmon nusprendia pagaliau pasirodyti, o jos veidas vl kaip Edvardo Munko paveiksle auksmas. Plaiai, bet nenuoirdiai ypsodamasis, Kristianas pasilenkia prie mans. Pakteljs

363/1343

skruost palinksta dar ariau ir tvardydamasis altai sunabda man aus: Neimanau, ar pulti po kojomis tavs garbinti, ar krsti kail taip, kad ilgai prisimintum. Utat a puikiai inau, ko dabar noriu. Vis su ta paia kauke pakeliu j akis ir sumirksiu. Gaila, kad i Kristiano aki nesuprantu, apie k jis galvoja. Mielai priimiau antr pasilym, nutilus plojimams paskubomis sunabdu. Jis prasiiojs staiga giliai kvepia. Ak, tos graiosios jo lpos troktu, kad i akimirk jos mane buiuot. Geidiu jo. Kristianas pamalonina mane tokia spindulinga, nuoirdia ypsena, kad netenku amo. Kankiniesi, ar ne? Pairsime, ar galima tavo kanias palengvinti, sumurma jis, pirtais braukdamas man per smakr.

364/1343

Jo prisilietimas aidu atsiliepia labai emai, papilvje, ten, kur geismas isiplt ir sustiprjo. Noriu tuoj pat pulti jam ant kaklo, bet mudu liekame sdti ir irti, kaip pardavinjamas kitas aukcionui pateiktas daiktas. Vos nusdiu. Udjs rank man ant pei, Kristianas nykiu ritmingai glosto nugar ir ja ritasi malons virpuliukai. Laisva ranka jis paima mano platak, pakelia prie lp, o paskui padeda sau ant keli. Slapta ir neskubdamas, kad greitai neperprasiau jo aidimo, jis traukia mano rank per savo laun tol, kol ji palieia pen. Tyliai aikteliu ir igstingai apvelgiu stal, bet vis vilgsniai nukreipti scen. Ai Dievui, kad dviu kauk. Naudodamasi tokia gera proga neskubdama j glamonju, leidiu pirtams j tyrinti. Kristianas udjs rank ant mano platakos slepia lius mano pirtus, o laisvosios rankos

365/1343

nykiu velniai braukia man per sprand. Jis prasiioja, tylutliai atsidsta tokia vienintel jo reakcija mano nepatyrusi pirt prisilietim. Bet kiek daug ji reikia! Jis mans geidia. Visi kno raumenys emiau bambos sitempia. Tai darosi nepakeliama. Savait atostog prie Adrianos eero Montanoje paskutin aukcione siloma pirkti paslauga. inoma, juk Grjai turi nam Montanos valstijoje ir svei siloma kaina greitai kyla, bet a tai suvokiu labai miglotai. Jauiu, kaip jis pampsta lieiamas mano pirt, ir jauiuosi galinga Parduota u imt deimt tkstani doleri! triumfuodamas paskelbia renginio vedjas. Visi ima entuziastingai ploti, tad nutrauk malon usimim prie svei nenoriai prisidedame ir mudu su Kristianu. Kristianas atsisuka mane, jo lpos trkteli.

366/1343

Pasiruousi? vien judindamas lpas klausia aplink griaudint diaugsmo ksniams. Taip, irgi be garso atsakau. Ana! pakvieia mane Mija. Eik, jau laikas! K? Ne. Ji vl trukdo! Laikas kam? Tuoj prasids pirmojo okio aukcionas. Eik! Ji pakyla nuo stalo ir itiesia man rank. vilgteliu Kristian, kuris, man regis, rsiu vilgsniu persmeigia Mij, ir neinau, ar juoktis, ar verkti, bet gal gale nugali juokas. Pasiduodu tyram, mokinikam kikenimui, bet mus vl nutilti priveria aukta valdinga mergina roine suknele Mija Grj. Kristianas atidiai mane nuvelgia ir po akimirkos jo lpose pasirodo vos pastebima ypsena. Pirmasis okis mano, sutarta? Ir oksime ne aiktelje, geidulingai sunabda jis man

367/1343

aus. Liaujuosi kikenusi, nes is viliojantis paadas dar labiau plieskia geism. O taip! Mano vidin dievait apsiavusi paias ant ledo padaro trigub suktuk. Nekantriai lauksiu. Pasilenkusi velniai ir santriai pabuiuoju Kristian. Apsidairiusi sumoju, kad prie stalo sdintys sveiai priblokti. Ir nenuostabu: jie dar nra mat Kristiano su mergina. Jis plaiai nusiypso. Ir atrodo laimingas. Eik gi, Ana, neatstoja Mija. Pamusi itiest rank, nuseku paskui j ant scenos, kur stovi dar deimt mergin, ir pamaius, kad viena i j Lil, pasidaro kiek nejauku. Ponai, tai svarbiausias vakaro vykis! svei kleges perrkia vedjas. Tai akimirka, kurios visi laukte! Visos dvylika avi dam sutiko aukcione parduoti pirmj ok pasiliusiam didiausi kain!

368/1343

Ak Iraustu nuo galvos iki koj. Tik dabar suprantu, k tai reikia. Jauiuosi paeminta! Visa tai kilniu tikslu, pajutusi, kad susidrovjau, paskubomis nipteli Mija. Be to, aukcion vis tiek laims Kristianas, ji uveria akis. Nesivaizduoju, kad leist kam nors tave i jo paverti. Juk vis vakar nenuleido nuo tavs aki. Taip, galvok apie kiln tiksl ir kad Kristianas turt laimti. Ties sakant, pinig jam netrksta. Bet tai reikia, kad dl tavs jis ileis dar daugiau pinig! piktai drebia man pasmon. Vis dlto su niekuo kitu okti nenoriu, tiesiog negaliu, o tuos pinigus jis ileis ne dl mans, o paaukos labdarai. Kaip ir tuos dvideimt keturis tkstanius doleri, kuriuos jau paaukojo? prisimerkusi klausia pasmon. Po galais Rodos, neapgalvotai sitraukusi varytynes ir pasiliusi didiausi kain vis

369/1343

dlto ineiau sveik kail. Tad kodl ginijuosi su savimi? O dabar, dentelmenai, prayiau prieiti ariau ir atidiau pasiirti damas, kurios galt padovanoti jums pirmj io vakaro ok. dvylika miel ir gerai iauklt mergin. Jzau! Jauiuosi lyg msos turguje. Su siaubu iriu, kaip prie scenos artinasi bent dvi deimtys vyr, taip pat ir Kristianas, grakiai laviruodamas tarp stal ir pakeliui kelis kartus stabteldamas pasisveikinti. Dalyviams susirinkus vedjas pradeda aukcion. Ponios ir ponai, pagal kauki pokylio tradicijas turime nenusiimti kauki, ilaikyti paslapt ir merginas vadinti tik vardais. Pirmoji avingoji Dada. Dada taip pat kikena kaip mokinuk. Gal a tarp j nebsiu visikai balta varna? Ji vilki em siekiani tamsiai mlyn taftos sukni ir

370/1343

dvi prie jos derani kauk. Du jauni vyrai susidomj ingteli priek. Dadai pasisek. Dada laisvai kalba japonikai, yra profesionali naikintuvo pilot ir gimnast, dalyvavusi olimpinse aidynse hm renginio vedjas pamerkia ak. Kokia js siloma kaina, ponai? Apstulbusi Dada spokso vedj akivaizdu, kad jis pliurpia nesmones. Ji droviai nusiypso dviem dl jos besivarantiems vyrams. Tkstantis ali! kteli vienas. Labai greitai kaina paoka iki penki tkstani. Penki tkstaniai vienas Penki tkstaniai du parduota! garsiai paskelbia vedjas. Parduota dentelmenui su kauke! inoma, visi vyrai su kaukmis, tad per svei mini nuvilnija juokas, plojimai ir linksmi ksniai. Dada diugiai nusiypso jos

371/1343

ok laimjusiam vyrui ir negaiuodama nulipa nuo scenos. Matai? Juk smagu! sunabda Mija. Tikiuosi, Kristianas tave nusipirks, nes kitaip Nenorime petyni, priduria ji. Petyni? nustebusi klausiu. Taip, petyni. Jaunystje jis buvo tikras kartakois, ir ji visa suvirpa. Kristianas veldavosi mutynes? Nepriekaitingai iaukltas, mandagus, Tiudor laik choralus mgstantis Kristianas? Galva neinea. Vedjas iblako mano mintis skelbdamas apie kit kandidat mergin raudona suknia, ilgais ir juodais kaip derva plaukais. Ponai, leiskite pristatyti nuostabij Maraj. K gi mes darysime su Maraja? Ji patyrusi matador, profesionali violonelinink ir uoli su kartimi empion K pasakysite, dentelmenai? Koki kain man pasilysite u pirmj ok su avija Maraja?

372/1343

Maraja rsiai dbteli vedj ir kakas labai garsiai kteli: Trys tkstaniai doleri! Tai viesiaplaukis, barzdotas vyras su kauke. Kakas pasilo truput daugiau, o gal gale okis su Maraja parduodamas u keturis tkstanius doleri. Kristianas seka mane vilgsniu nelyginant vanagas. Petukas Trevelianas-Grjus tik pamanyk Ar seniai? klausiu Mijos. Ji pavelgia mane visikai sutrikusi. Ar seniai Kristianas veldavosi mutynes? Ankstyvoje paauglystje. Tvus i proto varydavo, grdavo namo prakirsta lpa ar pamuta akimi. Buvo imestas i dviej mokykl. O jo prieininkai stipriai nukentjo. I nuostabos net isiioju.

373/1343

Ar jis tau nepasakojo? Mija atsidsta. Tarp mano draugi jo reputacija buvo prasta. Kelerius metus jo niekas nepageidavo matyti. Bet kai sulauk penkiolikos ar eiolikos, staiga viskas pasikeit, gteldama paaikina ji. Po velni Dar viena dlions dalel atsidr savo vietoje. Tad koki kain pasilysite u nuostabij Dil? Keturis tkstanius doleri, atsklinda duslus balsas i kairs. Dil patenkinta klykteli. aukcion daugiau nekreipiu dmesio. tai koki bd Kristianas turjo mokykloje, veldavosi mutynes domu kodl? Atidiai j pavelgiu. Lil dmiai mudu stebi. O dabar leiskite jums pristatyti grauol An. Oi, mlas, tai a. Nervingai vilgteliu Mij, bet ji tik paragina mane engti scenos

374/1343

vidur. Laim, nepargrivu, bet stoviu varstoma vis vyr aki ir jauiuosi labai nejaukiai. vilgteliu Kristian, jis ramiai ypsosi. Niekelis Grauol Ana groja eiais muzikos instrumentais, laisvai kalba literatrine kin kalba, domisi joga Na, ponai Kristianas siterpia nelaukdamas sakinio pabaigos, per kauks ikarpas rsiai velgdamas vedj: Deimt tkstani doleri. Girdiu, kad Lil netikdama savo ausimis garsiai aikteli. Oi, velnias Penkiolika. K? Mes visos kaip viena atsisukame aukt, nepriekaitingai apsirengus vyr, stovint prie scenos kairje pusje. Pavelgiu Penkiasdeimt, neramiai sumirksiu. Mlas, k jis dabar darys? Bet Kristianas tik kasosi smakr ir

375/1343

paaipiai ypsosi nepastamajam. Akivaizdu, kad Kristianas t vyr pasta. Nepastamasis mandagiai linkteli Kristianui. K gi, dentelmenai! vakar silomos didels kainos. Vedjo jaudulio nepaslepia net kauk, jis, atsisuks Kristian, diaugsmingai ypsosi. Tai puikus reginys, bet mano sskaita. Suima graudulys. Dvideimt, tyliai itaria Kristianas. Minia nuiva. Visi spokso mane, Kristianas ir paslaptingasis ponas stovi prie scenos. Dvideimt penki, pakelia kain nepastamasis. Ar galt bti kas nors nemaloniau? Kristianas velgia j ramiai, neprarads gero po. Vis vilgsniai nukryp Kristian. K jis dabar darys? Gerklje jauiu tvaksint ird. Man bloga.

376/1343

imtas tkstani doleri, palapinje aikiai ir garsiai nuskamba jo odiai. Kas per velniava? u nugaros garsiai suvokia Lil, o per mini nusirita ir nusivylimo, ir pasitenkinimo atodsiai. Pasiduodamas nepastamasis kilsteli rankas, nusijuokia, ir Kristianas ididiai jam ypteli. Akies krateliu matau nenustygstani Mij. imtas tkstani doleri u avingj An! Vienas du Vedjas pavelgia nepastamj, bet is, apsimestinai apgailestaudamas, papurto galv ir galantikai nusilenkia. Parduota! pergalingai kteli vedjas. Griaudint kurtinantiems plojimams ir diaugsmingiems pritarimo ksniams, Kristianas ingteli priek, paduoda man rank ir padeda nulipti nuo scenos. Jis iri mane linksmai ypsodamasis, pakteli rank, paskui atkia

377/1343

parank sikibti ir nusiveda prie ijimo i palapins. Kas jis toks? klausiu. Jis beda mane akis. mogus, su kuriuo galsi susipainti vliau. O dabar noriu tau kai k parodyti. Kol baigsis pirmj oki aukcionas, dar turime apie pusvaland. Tada reiks grti oki aiktel, kad galiau pasidiaugti okiu, u kur sumokjau. Labai brangiu okiu, nepritariamai sumurmu. Neabejoju, kad tas okis bus vertas kiekvieno u j pakloto cento. Kristianas idyklikai man nusiypso. Ak, jo ypsena nuostabi, kelianti t geisming jaudul kno gelmse. Ieiname pievel. Maniau, trauksime eling, bet tenka nusivilti, nes mudu, rodos, ingsniuojame oki aiktel, prie kurios jau

378/1343

renkasi didelis orkestras. J sudaro bent dvideimt muzikant, be to, slapta traukdami dm, stoviniuoja ir keli sveiai, taiau, kadangi domiausia vyksta palapinje, mudu neatkreipiame beveik niekieno dmesio. Kristianas nusiveda mane prie upakalins namo dalies, atidaro stiklines duris ir mudu atsiduriame erdvioje ir jaukioje svetainje, kurios dar nesu maiusi. Per tui vestibiul jis nuingsniuoja prie prabangi laipt su dailiais lakuotais mediniais turklais. Atkabins mano pirtus nuo savo paranks, jis vedasi mane antr, o paskui ir trei aukt. Atidars baltas duris leidia miegamj. Kadaise ia buvo mano kambarys, tyliai sako rakindamas duris. Kambarys didelis, nejaukus, jame trksta bald. Sienos baltos, baldai taip pat; ia stovi dvigul lova, raomasis stalas, kd, lentynos, prikrautos knyg ir pristatytos vairi trofj, i

379/1343

pirmo vilgsnio kikbokso. Ant sien kabo keli reklaminiai kino film plakatai Matricos, Kovos klubo, Trumeno ou ir du rminti kikbokso dievuk plakatai. Vienas i j vardu Duzep DeNatal nesu apie j girdjusi. Bet labiausiai mano dmes patraukia balta skelbim lenta vir raomojo stalo, prie kurios prisegta daugyb nuotrauk, beisbolo komandos Mariners gaireli ir rungtyni biliet akneli. Tai jaunojo Kristiano gyvenimo nuotrupa. Mano vilgsnis vl nukrypsta nuostab i akimirk vidury kambario stovint vyr. Jis velgia mane niriai, msliai ir geidulingai. Niekada nebuvau atsiveds ia merginos, suniurna jis. Niekada? tyliai klausiu. Jis papurto galv. Susijaudinusi nepratariu n odio ir por valand ramybs nedavs geismingas maudulys

380/1343

dabar prasiveria visa pirmykte ir nesutramdoma jga. Matau j, stovint ia, ant io rykiai mlyno kilimo, su ta kauke, ir is vaizdas pernelyg erotikas. Geidiu jo. Dabar. Bet kur ir bet kaip. Turiu tvardytis, kad nepuliau Kristiano ir neimiau plti nuo jo drabui. Jis ltai prie mans prieina. Neturime laiko, Anastazija, bet, sprendiant i to, kaip i akimirk jauiuosi, mudviem jo daug ir nereikia. Apsisuk. Leisk nuvilkti tau suknel. Nusisuku ir matydama duris pasidiaugiu, kad jos urakintos. Pasilenks jis tyliai sunabda man aus: Kauks nenusiimk. Igirdus iuos odius raumenys sitempia, a geidulingai suniurnu. O jis dar n pirtu mans nepaliet. Pirtais brkteljs per od, nuo to prisilietimo per vis kn nubga virpulys,

381/1343

Kristianas suima suknels apykakls apsiuv. Vienu vikriu judesiu atitraukia utrauktuk. Prilaiko sukni, kol i jos ilipu, tada pasisuka ir atsargiai pakabina j ant kds atloo. Pats nusivelka vark ir padeda ant suknels. Kelias akimirkas jis stovi ir grdamasis iri mane. A su korsetu ir kelnaitmis, mgaujuosi geidulingu Kristiano vilgsniu. inai, Anastazija, velniai kreipiasi jis, tyliai engdamas prie mans, atsiria petelik ir palieka j kaboti prie apykakls, tada dar atsisega tris virutines markini sagas, kai nupirkai aukcione mano atostogas, labai supykau. Man kilo visokiausi mini. Turjau sau priminti, kad bausm ms santyki aprae nenumatyta. Bet paskui tu pati pasipraei, jis velgia mane pro kauks aki ikarpas. Kodl taip padarei? panabdomis klausia. Kodl pati pasipraiau? Neinau. Gal buvau suirzusi, gal per daug igrusi O gal

382/1343

dl to, kad visa tai suorganizuota kilniu tikslu, giodama droviai paaikinu. O gal kad atkreipiau jo dmes? Tada man jo reikjo. Dabar reikia dar labiau. Geismas tik stiprja ir inau, kad Kristianas gali j numalinti, nuraminti t riaumojant ir besiseiljant mano vr paleisdamas savj vr. Jis stipriai suiaupia lpas, tada neskubdamas per virutin brkteli lieuviu. Troktu jo lieuvio savo burnoje. Prisiekiau sau tavs nepersis, net jei maldautum. Praau i karto imu maldauti. Bet paskui supratau, kad iuo metu tau tikriausiai labai nesmagu, o prie tokio jausmo nesi pratusi. Kristianas ramiai ir supratingai ypteli, pasipts niekas! bet man n motais, nes jis teisus. Taigi, nepratusi, sukudu.

383/1343

Vadinasi, galima tam tikra veiksm laisv. Jei tai padarysiu, turi man kai k paadti. Sutinku su viskuo. Jei reiks, itarsi saugos od, ir tada a tave tik pamylsiu, sutarta? Gerai. A nopuoju. Troktu, kad jis mane liest. Netars n odio, Kristianas ima mane u rankos ir veda prie lovos. Atmets pkin antklod, atsisda, pagriebia pagalv ir pasideda alia. Pakelia akis mane, tada staiga stipriai trkteli u rankos ir a jau tysau jam ant keli. Jis truput pasislenka, kad nuo viraus iki juosmens guliau ant lovos, krtine remdamasi pagalv, o vienas skruostas liest paklod. Pasilenks sueria plaukus man ant vieno peties ir pirtais perbraukia per kauk puoianias plunksnas. Rankas u nugaros, sumurma.

384/1343

A! Nusitrauks petelik, jis vikriai supanioja man rieus dabar mano rankos suritos ir guli ant strn. Tikrai to nori, Anastazija? Usimerkiu. Pirm kart per vis mudviej paint tikrai to troktu. Man to reikia. Taip, sunabdu. Kodl? glamondamas man upakal, tyliai klausia Kristianas. Vos jo ranka palieia od, sudejuoju. Neinau kodl Liepei man apie niek per daug nemstyti. Po tokios dienos kaip i tas konfliktas dl pinig, Leila, ponia Robinson, mano asmens byla, nupietas keli emlapis, is prabangus pokylis, kauks, alkoholis, sidabro spalvos rutuliukai, aukcionas man to reikia. Ar tam btina prieastis? Ne, mayte, anaiptol, sako jis. Tik mginu geriau tave suprasti.

385/1343

Kaire ranka apglbs mane per juosmen ir tvirtai laikydamas, deine ranka jis skaudiai pliaukteli per upakal ten, kur baigiasi launys ir prasideda sdmenys. Skausmas i karto sumyta su geismingu mauduliu papilvje. Ak, kaip gera Garsiai suvaitoju. Jis man kerta darkart t pai viet. Vl suvaitoju. Du, burbteli jis. Apsiribosime dvylika. Dieve! Jausmas visai kitoks nei praeit kart tai taip knika, taip reikalinga. Kristianas ilgais pirtais glamonja man upakal, o a guliu bejg, ulautomis rankomis, prispausta prie iuinio, visikai priklausoma nuo jo valios, ir svarbiausia pati to norjau. Jis vl pliaukteli, kart alia, paskui dar kart kitoje pusje, o tada trumpai liaujasi, neskubdamas numauna kelnaites. Prie vl imdamasis mane perti, jis velniai braukia delnu man per upakal, ir sulig kiekvienu dilginaniu kiriu

386/1343

mano geismas mta, o gal prieingai, dar labiau siliepsnoja? Jau n pati neinau. Pasiduodu pliaukteljim ritmui, kiekvien ikeniu, kiekvienu mgaujuosi. Dvylika, kimiai burbteli Kristianas. Dar truput paglamonj upakal, jo pirtai slysteli emyn, ltai smunka makt ir ima judti ratu, nepaliaujamai mane kankindami. Garsiai sudejuoju, neilaikau ir patiriu ilg palaim jusdama jo pirtus ir tampoma konvulsij. Orgazmas toks stiprus, netiktas ir greitas Puiku, mayte, patenkintas sunabda Kristianas. Neitraukdamas pirt, jis atria man rieus, o a guliu ant jo nopuodama ir visikai isekusi. Dar nebaigiau, Anastazija, sako jis ir, tebelaikydamas pirtus viduje, pakeiia kno padt.

387/1343

Nuleids parklupdo mane ant grind taip, kad remiausi lovos krat. Jis pats atsiklaupia ant grind man u nugaros ir atsisega kelni utrauktuk. Tada itraukia i mans pirtus ir igirstu pastam pliamo folijos paketlio dryksteljim. Prasierk, dusliai suniurna Kristianas ir a paklstu. Paglamonjs man upakal, jis siskverbia. Ilgai netruks, mayte, burbteli, stveria mane u klub, truput atsitraukia, o tada smeigia mane iki galo. A! rikteliu, bet tas pilnatvs jausmas tiesiog dangikas. Kristianas duria ten, kur iplits geismingas maudulys, stumia, stumia ir kiekvienu iurkiu, maloniu stmiu t maudul malina. Jausmas neapsakomas, kaip tik to man ir reikia. Judindama duben pasitinku kiekvien jo stm. Ana, ne, suniurna Kristianas, mgindamas mane sustabdyti. Bet a per stipriai jo

388/1343

geidiu, todl vis tiek remiuosi j, pasitinku kiekvien jo dr. Ana, po galais sunabda jis isiliedamas, o a, igirdusi skausming jo bals, vl perengiu rib, smigdama suktuku pasiduodu, rodos, niekada nesibaigsianiam orgazmui ir jis isunkia paskutines jgas, palieka mane visikai isekusi ir udususi. Kristianas pasilenks pabuiuoja man pet, paskui atsiskiria. Apglbs mane abiem rankomis, priglaudia galv man prie nugaros vidurio ir taip prie lovos krato mudu klpome kiek? Kelias sekundes? O gal net kelias minutes, kol atgauname kvap? Daugiau nejuntu nei geidulingo maudulio papilvje, nei ko kito, tik liliuojani ir pasitenkinim teikiani ramyb. Kristianas krusteli, pabuiuoja man nugar. Rodos, esate paadjusi man ok, panele Stil, sumurma.

389/1343

Aha atsakau diaugdamasi, kad maudulys papilvje nuslopo, ir mgaudamasi paiais naujausiais maloniais prisiminimais. Kristianas atsisda ant kulkni ir pasisodina mane ant keli. Nra laiko. Eik. Jis pabuiuoja man plaukus ir pastato ant koj. Nepatenkinta atsisdu ant lovos, pagriebiu nuo grind kelnaites ir apsimaunu. Paskui koja u kojos nukblinu prie kds pasiimti suknels. Apsiiriu, kad kol slapta bendravome, taip ir nenusiaviau bateli, bet tiek to. Kristianas, paklojs lov ir apsirengs, riasi petelik. Vl apsivilkusi suknel, dar kart pavelgiu nuotraukas skelbim lentoje. Net bdamas paniurlis paauglys Kristianas atrod pasigrtinai: su Eliotu ir Mija slidinjimo trasoje; vienas Paryiuje, prie Triumfo arkos, iduodanios,

390/1343

kad jis iame mieste; Londone; Niujorke; prie Didiojo kanjono; prie Sidnjaus operos; net prie Didiosios kin sienos. Paauglystje ponaitis Grjus nemaai keliavo ia prisegta ir biliet vairius koncertus akneli: U2, Metallica, The Verve, eril Krou ir Niujorko filharmonijos orkestro Romeo ir Duljeta eklektikas rinkinys! O kampe paso formato jaunos moters nuotrauka. Nespalvota. Ji man atrodo pastama, tik niekaip negaliu prisiminti, kur j maiau. Kas ia? klausiu. iaip sau, moteris, burbteli jis vilkdamasis vark ir taisydamasis petelik. Gal utraukti suknels utrauktuk? Prayiau. O kodl jos nuotrauka kabo skelbim lentoje? Per neapsiirjim. Ar petelik tiesiai? Jis kaip maas berniukas kilsteli smakr, o a ypsodamasi j pataisau.

391/1343

Dabar ji atrodo tobulai. Kaip ir tu, sumurma Kristianas, apkabina mane ir aistringai pabuiuoja. Geriau jautiesi? Daug geriau, ai, pone Grjau. Padti buvo vienas malonumas, panele Stil.
SVEIAI RENKASI OKI AIKTELJE.

Kristianas man nusiypso spjome kaip tik laiku ir nuveda kvadratais imargint aiktel. O dabar, ponios ir ponai, metas pirmajam okiui. Pone Grjau, daktare Grj, ar js pasiruo? Karikas, apkabins Greis, pritariamai linkteli. Panels ir ponai, dalyvav pirmojo okio aukcione, ar visi pasiruo?

392/1343

Visi linktelime. Mija ketina okti su vyru, kurio nepastu. Kain kas nutiko Sinui? Tuomet pradkime. Semai, muzika! Aidint draugikiems plojimams jaunuolis lengvu ingsniu ulipa ant scenos, atsisuka savo grups narius ir spragteli pirtais. Pasigirsta pastama dainos sibrovei mano ird13 melodija. Kristianas man nusiypso, apglbia ir ima okti. Ak, oka jis taip puikiai, kad sekti visai nesunku. irime vienas kit isiiep iki aus kaip kvailiai, jis skraidina mane po aiktel sukdamas okio ingsniu. Mgstu i dain, sumurma dmiai irdamas. Rodos, ji iuo atveju labai tinka, dabar jis jau nesiypso, kalba visikai rimtai. Ir tu sibrovei mano ird, atsakau. O gal mane savo miegamajame? Jis papuia lpas, bet puikios nuotaikos nenuslepia.

393/1343

Panele Stil, juokais papriekaitauja, n nenumaniau, kad galtumte bti tokia staiok. A ir pati to neinojau, pone Grjau. Rodos, tok elges skatina naujausia patirtis. A daug ko pasimokiau. Mes abu daug imokome. Kristianas vl kalba rimtai ir atrodo, tarsi ia daugiau nieko nebt, tik mudu ir muzikantai. Mes tarsi atsiriboj nuo viso pasaulio. Dainai pasibaigus, abu paplojame. Solistas Semas galantikai nusilenkia ir pristato savo grups narius. Ar galiau sutrukdyti? Atpastu vyr, kuris dl okio su manimi varsi aukcione. Kristianas nenoriai mane paleidia, bet ir dabar n trupuio nepyksta. inoma. Anastazija, tai Donas Flinas. Donai, ia Anastazija. Mlas!

394/1343

Maloniai nusiypsojs, Kristianas nuingsniuoja kit oki aiktels krat. Kaip sekasi, Anastazija? n kiek nesutriks teiraujasi daktaras Flinas ir a i karto suprantu, kad jis anglas. Labas vakaras, sutrikusi pasisveikinu. Grup pradeda kit dain ir daktaras Flinas mane apglbia. Jis gerokai jaunesnis, nei sivaizdavau, nors veido ir nematau. Dvi kauk, panai Kristiano. Auktas, bet Kristianui neprilygsta nei giu, nei okjo vikrumu. Ko man jo paklausti? Kodl Kristianas toks ikryps? Kodl jis varsi dl mans oki aukcione? Noriu uduoti jam vien pastarj klausim, bet kakodl atrodo, kad tai bt nemandagu. Diaugiuosi galdamas pagaliau su jumis susipainti, Anastazija. Ar smagus vakaras? klausia jis.

395/1343

Iki iol buvo smagus, panabdomis itariu. Ak Tikiuosi, dl staiga pasikeitusios js nuotaikos kaltas ne a, jis maloniai ypteli ir a iek tiek aprimstu. Daktare Flinai, juk js psichiatras. Js man pasakykite. Jis vl nusiypso. Tai ir bda, tiesa? Kad a psichiatras. Susijuokiu. Nerimauju, kad neisiduoiau, todl a iek tiek susidrovjusi ir bauginta. O i ties tenoriau js paklausti apie Kristian. Jis nusiypso. Pirma, esame pobvyje, tad a nedirbu, tarsi smokslininkas sunabda jis. Antra, tikrai negaliu kalbti su jumis apie Kristian. Be to, Kald Kristianas vargu ar sulauks, nusiaipo jis. Pasibaisjusi net aikteliu.

396/1343

Tai tik gydytoj humoras, Anastazija. Suglumusi nuraustu, o tada truput pasipiktinu. Jis juokiasi i Kristiano. K tik patvirtinote tai, k visai neseniai sakiau Kristianui, tai yra kad esate brangininkas arlatanas, geliu jam. Daktaras Flinas prunkteli. Gali bti, kad js teisi. Js anglas? Taip. Kils i Londono. Kodl apsigyvenote Amerikoje? Tik dl palankiai susiklosiusi aplinkybi. Js nelinks apie save pasakoti, tiesa? Nelabai yra k pasakoti. I ties esu gana nuobodus mogus. Tai jau savs menkinimas. Toks jau angl bruoas. Ms nacionalinio charakterio ypatumas. it kaip

397/1343

Jus galiau apkaltinti tuo paiu, Anastazija. Kad ir a esu nuobodi, daktare Flinai? Jis vl prunkteli. Ne, Anastazija. Kad nesate linkusi daug apie save pasakoti. Nelabai yra k, ypsodamasi sakau. Labai tuo abejoju, staiga suraukia kakt jis. Nuraustu, o muzika nutyla ir prie mans vl prisistato Kristianas. Daktaras Flinas mane paleidia. Buvo malonu su jumis susipainti, Anastazija. Jis dar kart maloniai man nusiypso, o a pajuntu, kad ilaikiau kakok slapt egzamin. Donai linkteli jam Kristianas. Kristianai daktaras Flinas taip pat linkteli, apsisuka ir vl simaio tarp svei.

398/1343

Kristianas apglbia mane ruodamasis dar vienam okiui. Jis gerokai jaunesnis, nei maniau, sumurmu. Ir baisiai netaktikas. Kristianas pakreipia galv. Netaktikas? O kaipgi, jis man visk ipliurp, mginu j erzinti. Kristianas staiga sitempia. K gi, jei taip, atneiu tau rankin. Neabejoju, kad daugiau nenori turti su manimi nieko bendro, tyliai sako. Sustoju. Nieko jis man nepasak! igstingai kteliu. Kristianas sumirksi, tada jo veidas pragiedrja nuo palengvjimo. Jis vl mane apglbia. Tad pasimgaukime okiu.

399/1343

Diugiai ir drsinamai nusiypsojs, jis ima mane vesti. Kodl Kristianas paman, kad noriau ieiti? Kokia nesmon. Suokame dar du okius, o tada man prisireikia tualet. Ilgai neutruksiu. Eidama tualet prisimenu ant stalo, prie kurio vakarieniavome, palikusi rankin, tad patraukiu palapin. jusi vidun randu j apviest, taiau beveik tui, tik tolimajame gale utinku porel, kuriai reikt atskiro kambario! Pasiimu rankin. Anastazija Igsdinta velnaus balso atsisuku ir pamatau moter ilga prigludusia juodo aksomo suknele. Jos kauk ypatinga. Ji dengia ne tik virutin veido dal iki nosies, bet ir plaukus. Tai nuostabus daikiukas, puoiamas mantraus auksinio filigrano.

400/1343

Labai diaugiuosi pagaliau susitikusi su tavimi akis ak, tyliai sako ji. Vis vakar norjau pasikalbti. Atleiskite, net neinau, kas esate. Ji nusiima kauk. Po galais! Ponia Robinson. Atsipraau, kad igsdinau. Spoksau j. Kad mane kur, kokio velnio ta moterik nori? Nenutuokiu, kaip ms visuomenje prasta elgtis susidrus su tikrais vaik tvirkintojais. Maloniai ypsodamasi, ji mostu pakvieia sstis prie stalo. Kadangi man trksta patirties, o pasiklausti nra ko, i mandagumo padarau kaip raginama ir diaugiuosi, kad mano veidas paslptas po kauke. Ilgai tavs negaiinsiu, Anastazija. inau, kokia tavo nuomon apie mane Kristianas sak.

401/1343

velgiu j ramiai, neisiduodama, k jauiu, patenkinta, kad ji ino mano nuomon. Man jau nereiks jos dstyti, o ji gals eiti tiesiai prie reikalo. Viena mano dalis nepaprastai susidomjusi, apie k i moteris nori su manimi pasinekti. Ji trumpai patyli, vilgteli per pet. Teiloras mus iri. Vogia apsidairau ir pamatau j, stovint prie palapins jimo ir atidiai visk stebint. Su juo ir Sojeris. Rodos, jie iri visur kur, tik ne mudvi. Klausyk, daug laiko neturime, paskubomis prabyla ji. Tau turt bti aiku kaip ant delno, kad Kristianas tave simyljs. Dar niekada niekada jo tokio nemaiau, ji pabrtinai taigiai itaria od niekada. K? Myli mane? Ne. Kodl ji man tai sako? Kad kvpt pasitikjimo savimi? Nesuprantu.

402/1343

Jis tau neprisipains, nes pats to tikriausiai nesupranta, kad ir k jam kalbjau. Bet Kristianas toks jau yra. Jis neprats prie teigiam jausm. Utat neigiam laikosi tvirtai sikibs. Bet tai tikriausiai jau ir pati pastebjai. Jis mano ness vertas patirti gerus jausmus. Man ima suktis galva. Kristianas mane myli? Jis to nesak, o i moteris paaikino Kristianui, k jis jauia? Kaip keista Galvoje praplaukia daugyb vaizd: planetinis kompiuteris, sklandymas, Kristiano skrydis pas mane Dordij, visi jo poelgiai, jo savininkikumas, u ok paklotas imtas tkstani doleri Ar tai meil? Ties sakant, girdti Kristiano meils patvirtinim i ios moters lp man nemalonu. Bt geriau, jei pasakyt pats Kristianas. Man suspaudia ird. Jis jauiasi nevertas? Kodl?

403/1343

Dar nesu maiusi jo tokio laimingo, be to, akivaizdu, kad ir tu j myli, jos veide msteli ypsena. Tai puiku ir a linkiu judviem geriausios kloties. Bet tai k noriu pasakyti: jei dar kart j skaudinsi, susirasiu tave, panelyte, ir tas susitikimas tau bus nemalonus. Ji spokso mane, altas ydr aki vilgsnis nelyginant grtas gria man kaukol, mgina prasiskverbti smegenis. Grasinimas toks netiktas ir priblokiantis, kad, netikdama savo ausimis, nejuia sukikenu. Ko jau ko, bet igirsti i jos toki odi nesitikjau. Tau juokinga, Anastazija? susijaudinusi ir suirzusi klausia ji ir priduria: Gaila, kad nematei jo praeit etadien. Net isiioju i nuostabos, o mano veidas apniunka. Mintis, kad Kristianas buvo nelaimingas, nemaloni, nes kaip tik praeit etadien a j palikau. Matyt, jis nujo pas j. Vos pagalvojus apie tai, pasidaro lyktu. Ir ko

404/1343

ia sdiu, ko klausausi ponios Robinson paistal? dmiai j irdama, ltai atsistoju. Js lumas juokingas, ponia Linkoln. Mudu su Kristianu su jumis neturime nieko bendro. O jeigu j paliksiu ir js ateisite mans iekoti, neabejokite, kad js jau lauksiu. Ir kas ino, galbt deramai atlyginsiu jums u tai, kad kadaise tvirkinote penkiolikmet ir taip tikriausiai sugadinote labiau, nei jis jau buvo sugeds. Jai net lpa atvimpa. O dabar atsipraysiu, turiu domesns veiklos, nei vaistyti laik su jumis. Apsisukusi (gyslomis plsteli adrenalinas ir pyktis) oriai nuingsniuoju prie jimo palapin, kur stovi Teiloras, ir staiga pasirodo Kristianas susijaudins ir susirpins. tai kur tu, sumurma jis ir pamats Elen susiraukia.

405/1343

Praeinu pro j netardama n odio, leisdama rinktis ji arba a. Jis pasirenka teisingai. Ana! kteli. Sustoju ir atsisuku, jis mane pasiveja. Kas atsitiko? Kristianas dmiai iri mane, o jo veide atsispindi susirpinimas. Kodl nepaklausi savo buvusiosios? kandiai riu. Kristiano lpos persikreipia, jo vilgsnis pasidaro tarsi ledinis. Klausiu tavs, sako velniai, bet balse igirstu ir slapt grasinim. Mudu rsiai velgiame vienas kit. Tiek to, matau, kad jeigu neiklosiu tiesos, susipyksime. Ji pagrasino surasianti mane, jei dar kart tave skaudinsiu. Tikriausiai ateis su biznu, piktai atkertu. Jo veide i karto msteli palengvjimas, lpos trkteli tramdydamos ypsen.

406/1343

Tikiuosi, supratai, kad ji juokavo? sako Kristianas, akivaizdiai, stengdamasis neisiduoti, kad tai j labai pralinksmino. Tai visai nejuokinga, Kristianai! Ne, nejuokinga. Tu teisi. A su ja pasineksiu. Kristianas nutaiso rimt veid, nors vis dar slepia linksmum. Ne, nesineksi, staiga vl supykusi, sukryiuoju rankas ant krtins. Nustebintas tokio jausm protrkio, jis sistebeilija mane ir sumirksi. Klausyk, inau, kad esi susipaniojs su ja finansikai, atleisk u tok dviprasmik odi aism, bet nutylu nebaigusi sakinio. Ko btent jo praau? Atsisakyti jos? Nebesusitikti su ja? Ar turiu toki teis? Man reikia tualet. Pikta, stipriai suiaupusi lpas, perveriu Kristian nuomiu vilgsniu. Jis atsidsta,

407/1343

pakreipia galv. Vargu ar galt atrodyti dar patrauklesnis. Gal tai dl kauks, o gal dl asmeninio avesio? Praau, nepyk. Neinojau, kad ji ia. Sak, kad neateis, Kristianas kalba su manimi atlaidiai, lyg su mau vaiku. Itiess rank, nykiu perbraukia per patempt apatin lp. Praau, Anastazija, neleisk Elenai sugadinti vakaro. Ji mano gyvenime pernyktis, senas sniegas. ia svarbiausias odis senas, mintyse geliu, o jis tuo metu kilsteli man smakr ir velniai pabuiuoja lpas. Paklusdama atsidstu ir pakeliu j akis. Kristianas atsitiesia ir leidia sikibti jam parank. Palydsiu iki tualeto, kad daugiau niekas tau nesutrukdyt. Jis per pievel nuveda mane prie laikinj tualet. Mija sak, kad tualeto kabinos atgabentos ir pastatytos btent iai ventei, bet n

408/1343

nemaniau, kad jos galt bti tokios prabangios. Palauksiu tavs ia, mayte, sumurma Kristianas. Grtu gerokai aprimusi. Nusprendiau neleisti, kad ponia Robinson sugadint man vakar, nes kaip tik to ji tikriausiai ir siekia. Pajs truput al, kad pokalbio nenugirst keli prie tualet stovintys, besijuokiantys ir besinekuiuojantys sveiai, Kristianas kalbasi telefonu. Prijusi ariau jau girdiu odius. Jis kalba labai grietai ir iurkiai. Kodl apsigalvojai? Maniau, mes susitarme. Na, palik j ramybje Pirm kart umezgiau normalius santykius su mergina ir nenoriu, kad tu visikai be reikalo rpindamasi manimi juos sulugdytum. Duok jai ramyb. Kalbu rimtai, Elena, jis nutyla, pasiklauso. inoma, ne, supyks ir susirauks sako. Tada

409/1343

pakelia akis ir pamato mane, irini j. Jau turiu eiti. Labanakt, ir nutraukia pokalb. Pakreipiu galv ir, velgdama Kristian, kilsteliu antak. Kodl jis jai skambina? Kaip laikosi pernyktis sniegas? Nepatenkinta, paaipiai atsako Kristianas. Gal dar nortum paokti? Ar jau nori namo? Jis umeta ak rankin laikrod. Po penki minui bus fejerverkai. Dievinu fejerverkus. Tai dar pasiliksime ir jais pasigrosime, sako Kristianas, apkabina mane ir prisitraukia. Praau, neleisk, kad ji kitsi mudviej santykius. Ji tau neabejinga, sumurmu. Taip, ji man taip pat rpi kaip draug Manau, jai tu daugiau nei draugas. Kristianas suraukia kakt. Anastazija, mudu su Elena tai sunku paaikinti. Mudu sieja bendra praeitis. Bet ne

410/1343

kas kita, o praeitis. Kaip jau daug kart tau sakiau, ji tik gera draug. Ir viskas. Praau, pamirk j. Jis pabuiuoja man plaukus, ir nenordama gadinti mums vakaro nutariu daugiau apie t moter nekalbti. Tiesiog mginu suprasti, kas i ties vyksta. Susikib u rank grtame oki aiktel. Muzikantai tebegroja isijuos. Anastazija Atsisukusi pamatau Karik. Svarsiau, gal suteiktum toki garb ir su manimi paoktum? Karikas itiesia man rank. Paleids mano rank Kristianas gteli, nusiypso ir palieka mane oki aiktelje su Kariku. Grups lyderis Semas udainuoja Skrisk su manimi14, Karikas apglbia mane per juosmen ir palengva suka okj skur.

411/1343

Anastazija, norjau tau padkoti u toki dosni auk labdarai. I Kariko intonacijos spju, kad jis netiesiogiai nori paklausti, ar man tokia auka pagal kien. Pone Grjau Ana, praom vadinti mane Kariku. Labai diaugiuosi, kad galjau prisidti prie labdaros. Netiktai gavau iek tiek pinig. Man j nereikia. O labdaros tikslas kilnus. Karikas man nusiypso, o a nutariu pasinaudoti proga ir uduoti jam kelis nekaltus klausimus. Carpe diem, delnu prisidengusi burn nipteli man pasmon. Kristianas man truput pasakojo apie savo praeit, tad, manau, buvo verta paremti js veikl, priduriu tikdamasi, kad paskatinsiu Karik pasakyti k nors, kas bent kiek praskleist paslaptingos jo snaus praeities yd.

412/1343

Karikas labai nustemba. it kaip? Keista Tu ities darai jam ger tak, Anastazija. Nepamenu, kad kada nors biau j mats taip diaugsmingai nusiteikus. Nuraustu. Atleisk, nenorjau tavs trikdyti. Na, nors tokios patirties turiu nedaug, Kristianas man atrodo iskirtinis vyras, sumurmu. Tiesa, linkteldamas tyliai sako Karikas. Sprendiant i to, k Kristianas man pasakojo, ankstyvoje vaikystje jis patyr siaubing dalyk. Karikas suraukia kakt ir man pasidaro baugu, ar tik nebsiu perengusi ribos. T nakt, kai policija j atve, mano mona kaip tik budjo ligoninje. I berniuko buvo lik vien kaulai ir oda, jo organizmui labai trko skysi. Jis nieko nekalbjo, pasinrs

413/1343

t siaubing prisiminim, nors skamba greita ir linksma muzika, Karikas vl suraukia kakt. Ties sakant, jis dvejus metus nekalbjo. Tik skambindamas fortepijonu palengva atitoko ir atsivr. Ak, tiesa, j labai ijudino ir pas mus apsigyvenusi Mija, maloniai nusiypso jis. Kristianas puikiai skambina fortepijonu. Be to, jis tiek daug pasiek, kad js tikriausiai labai juo didiuojats, beriu odius, nors ir sutrikusi. Po galais. Dvejus metus nekalbjo inoma, labai. Jis nepaprastai usispyrs, labai talentingas ir protingas jaunuolis. Bet, tarp ms kalbant, Anastazija, mudu su Greise labiausiai diaugiams matydami j tok kaip vakar nerpesting, besielgiant taip, kaip prasta jo amiaus vyrams. iandien mudu su mona apie tai nekjoms. Manau, u tok Kristiano elges turime bti dkingi tau. Iraustu, rodos, nuo galvos iki koj. K jam atsakyti?

414/1343

Jis visuomet buvo vieniius N nebemanme, kad susiras draug. Kad ir k darai, praau, taip daryk ir toliau. Diaugiams matydami Kristian laiming, staiga Karikas nutyla, tarsi dabar rib bt perengs jis. Atsipraau, nenorjau, kad tau bt nepatogu. Papurtau galv. Ir a diaugiuosi matydama j laiming, nesumodama, k daugiau sakyti, sumurmu. K gi, diaugiuosi, kad vakar ia atjai. Labai malonu matyti judu drauge. Nutilus paskutiniams dainos Skrisk su manimi akordams, Karikas mane paleidia, nusilenkia, o a, rodydama geras manieras, padarau nedidel reverans. Senoliams oki jau pakaks. alia jau vl stovi Kristianas. Karikas nusijuokia. Ne toks jau a ir senolis, snau. Jaunystje garsjau kaip puikus okjas.

415/1343

Karikas aismingai pamerkia man ak ir engia svei mini. Rodos, tiui tu patinki, susako Kristianas, lyddamas akimis tv, kuris simaio tarp moni. Kodl turiau nepatikti? klausiu, koketikai velgdama j pusiau nuleistomis blakstienomis. Geras ir puikiai suformuluotas atsakymas, panele Stil. Muzikantams ugrojus Tai turjai bti 15 tu , jis vl mane apkabina. Paok su manimi, gundomai sunabda. Mielai, pone Grjau, atsakau, nusiypsau Kristianui ir, jo vedama, sukdamasi, vl nuskrieju per oki aiktel.
ARTINANTIS VIDURNAKIUI MUDU

nulipame prie vandens, pakrant, skiriani palapin ir eling, kur kiti vakaro sveiai jau

416/1343

susirink grotis fejerverkais. Renginio vedjas, vl msis vadovauti, leido monms nusiimti kaukes, kad bt geriau matyti. Kristianas stovi viena ranka mane apglbs, bet jauiu, kad netoliese yra Teiloras ir Sojeris galbt todl, kad dabar mudu simai tarp moni. Juodu valgosi visur, tik ne prieplauk, kur du pirotechnikos specialistai juodais drabuiais baigia paruoiamuosius darbus. Pamaiusi Teilor, prisimenu Leil. Gal ir ji ia? Mlas Nuo ios minties kraujas sustingsta gyslose, tad stipriau prisiglaudiu prie Kristiano. Jis apkabina mane tviriau ir vilgteli. Ar viskas gerai, mayte? Tau nealta? Ne, viskas gerai. Dirsteljusi per pet, pamatau dar du apsaugininkus, kuri vardus pamirau, stovinius visai ia pat, u nugaros. Kristianas stumteli

417/1343

mane priek ir abiem rankomis apglbia per peius. Staiga per garsiakalbius prieplaukoje garsiai suskamba jausmingos klasikins muzikos raas, auktai or pakyla dvi raketos, vir lankos kurtinamai pokteldamas sprogsta ir visk trumpai apvieia akinantis aiaruojani rausvai gelsv ir balt ugneli skliautas, virsta riniu ir krintaniu lietumi, atsispindiniu vis dar ramiame ir lygiame kaip veidrodis lankos vandens paviriuje. or pakilus ir visomis vaivorykts spalvomis sprogus dar kelioms raketoms, i susiavjimo net isiioju. Nepamenu, kad biau maiusi toki nuostabi fejerverk, nebent per televizori, bet per televizori viskas atrodo toli grau ne taip spdingai. Fejerverkai puikiai priderinti prie muzikos. Salv po salvs, pokteljimas po pokteljimo ir vienas viesos plipsnis po kito,

418/1343

o sveiai susiavj aikioja, garsiai dsauja ir kioja. Reginys neemikai graus. I keli fontan pontoninje platformoje staiga itrykta madaug ei metr aukio sidabrins viesos srautai, keiiantys spalv mlyni, raudoni, oraniniai ir vl sidabriniai, o muzikos kriniui pasiekus kulminacij, danguje sprogsta dar daugiau raket. Stoviu i nuostabos kvailai isiiepusi iki aus, nuo tos ypsenos skausta veido raumenis. vilgteliu Penkiasdeimt Atspalvi: jis atrodo taip pat, susiavjs iuo stulbinaniu reginiu kaip vaikas. Pagaliau nakties tams auna dar ei raket salv ir visos sprogsta t pai akimirk, uliedamos mus nuostabia aukso spalva, o sveiai ima entuziastingai ir garsiai ploti. Ponios ir ponai, blstant susiavjimo ksniams ir vilpesiui vl prabyla renginio vedjas, baigiantis iam nuostabiam pokyliui

419/1343

noriau praneti vien vienintel ini: i js dosnumo vakar i viso paaukota milijonas atuoni imtai penkiasdeimt trys tkstaniai doleri! Minia vl ima garsiai ploti, o i pontonins platformos vir vandens auna uraas i kibirkiuojani ir tviskani sidabrini ugneli Fondas dkoja. Ak, Kristianai Nuostabu Paklusi akis nusiypsau, o jis pasilenkia mans pabuiuoti. Mums jau metas, tarsteli Kristianas, graiame jo veide nuvinta nuostabi ypsena, o odiai tiek daug adantys Staiga pasijuntu labai pavargusi. Kristianas vl apsivalgo, Teiloras jau idygs ia pat, o mons palengva skirstosi. Juodu nesineka, bet vis dlto perduoda vienas kitam kakoki ini.

420/1343

Dar truput pabkim. Teiloras nori, kad palauktume, kol mons isivaikios. A! Rodos, dl t fejerverk jis paseno bent imtu met, priduria Kristianas. Ar jis nemgsta fejerverk? Kristianas meiliai mane vilgteli ir papurto galv, bet daugiau nieko neaikina. Taigi, Aspenas, sako jis, nordamas nuo kako nukreipti mano dmes. Ir nukreipia. Oi Neatidaviau paaukot pinig, sutrikusi aikteliu. Gali nusisti ek. Adres turiu. Tu tikrai pykai. Taip, tiesa. Nusiypsau. Tai vis per tave ir tavo aisliukus. Buvote gana susijaudinusi, panele Stil. Bet jei atmintis mans neapgauna, viskas baigsi

421/1343

neabejotinu pasitenkinimu, jis geidulingai ypteli. Beje, kur jie? Sidabriniai rutuliukai? Mano rankinje. Noriau juos atgauti. Jie toks galingas rankis, kad negali likti js nepatyrusiose rankose. Nerimaujate, kad vl pernelyg susijaudinsiu, galbt net bdama su kuo nors kitu? Kristiano akys grsmingai ybteli. Viliuosi, kad taip nenutiks, grietai sako jis. Bet ne, Ana. Noriu, kad visas tavo malonumas priklausyt man. Pala Nepasitiki manimi? Visikai pasitikiu. Bet vis tiek, gal atiduotum juos? Pagalvosiu. Kristianas prisimerks nuvelgia mane. Nuo oki aiktels vl atsklinda muzika, tik kart didjaus parinktas trankus,

422/1343

moderniems okiams skirtas raas greitas tempas ir negailestingas ritmas. Gal nori paokti? A tikrai pavargusi, Kristianai. Jei neprietarauji, noriau jau vaiuoti. Kristianas vilgteli Teilor, is linkteli ir mes paskui kelis apgirtusius sveius patraukiame prie namo. A dkinga Kristianui, kad paima u rankos, mat nuo t siaur bateli svaiginanio aukio kulniukais skauda pdas. Prie ms pribga Mija. Tik nesakykit, kad jau vaiuojate. Tikra muzika k tik prasidjo. Eik, Anastazija, ji iumpa man u rankos. Mija, priekaitingai sako jai Kristianas, Anastazija pavargusi. Vaiuojame namo. Be to, rytoj mums svarbi diena. K? Mija nepatenkinta papuia lpas, bet nustebina mane nesiveldama gin su broliu.

423/1343

Bt gerai, jei ateinani savait usuktum. Gal galtume pavaiktinti po parduotuves? inoma, Mija, sakau ypsodamasi ir patyliukais svarstydama, kaip man vaiktinti po parduotuves, kai turiu usidirbti pragyvenimui. Atsisveikindama ji mane paskubomis pabuiuoja, o paskui stipriai suspaudia glbyje Kristian, mus abu nustebindama. Dar labiau apstulbina tai, kad Mija udeda platakas tiesiai broliui ant varko atlap, o jis tik atlaidiai j iri. Diaugiuosi matydama tave tok laiming, meiliai sako ji ir pakteli Kristianui skruost. Iki. Ir labanakt abiem. Taip tarusi, Mija nuskuba pas jos laukianias drauges tarp j yra ir Lil, kurios veidas be kauks atrodo dar rstesnis. Man vl msteli mintis, kurgi dingo Sinas.

424/1343

Prie ivaiuodami dar atsisveikinsime su tvais. Eik. Pro klegani svei pulk Kristianas nusiveda mane pas Greis ir Karik, jie maloniai atsisveikina ir palinki visa ko geriausio. Praom ir vl usukti, Anastazija, malonu, kad iandien drauge praleidome vakar, mandagiai sako Greis. Juodu su Kariku mane iek tiek trikdo. Laim, bent jau Greiss tvai nujo miegoti, tad nereikia tverti dar ir j entuziasting nek. Ramybs ir rimties tyloje susikib u rank mudu su Kristianu nueiname prie namo fasado, kur stovi ilga eil automobili su vairuotojais, laukianiais, kada gals parveti namo sveius. Pakeliu akis Penkiasdeimt Atspalvi. Jis atrodo laimingas. Be galo gera matyti j tok, taiau inau, kad po vyki kupinos dienos paprastai jis bna nusiteiks visikai kitaip. Ar tau nealta? pasiteirauja jis.

425/1343

Dkui, kad klausi, bet ne. Stipriau suspaudiu savo atlasin skraist. vakar praleidau nuostabiai, Anastazija. Ai. A taip pat, nors vienos jo dalys man patiko labiau, o kitos maiau, ypsodamasi sakau. Kristianas taip pat ypteli, linkteli, o tada suraukia kakt. Nekramtyk lpos, spja mane tokiu tonu, kad kraujas gyslose sustingsta. K turjai omenyje sakydamas, kad rytoj mums svarbi diena? klausiu nordama nukreipti mintis kur nors kitur. Sutvarkyti tavo reikal atvaiuos daktar Grin. Be to, turiu tau staigmen. Daktar Grin! Sustoju kaip besta. Taip. Kodl?

426/1343

Nes negaliu paksti sargi, tyliai paaikina Kristianas. Blausioje popierini ibint viesoje jo akys spindi, atidiai stebdamos mano reakcij. Knas mano, sumurmu irzdama, kad jis nepasitar su manimi. Ir mano, nipteli jis. Sveiams ingsniuojant pro al ir nekreipiant mudu dmesio, pakeliu akis Kristian. Jis atrodo toks rimtas. Taip, mano knas priklauso jam ir jis ino tai geriau u mane. Kilsteliu rank ir jis truputl krpteli, bet tebestovi nejuddamas. Suspaudusi jo peteliks kamp, trkteldama atriu j ir prieinu prie virutins markini sagos. Atsargiai j atsegu. Jis nusiypso. Turiu parveti tave namo. Eik. Kai prieiname prie automobilio, Sojeris paduoda Kristianui vok. is susiraukia ir

427/1343

dbteli mane, o Teiloras tuo metu sodina mane main. Neinia kodl, bet Teilorui, rodos, akmuo nuo irdies nusirito. lips automobil, Kristianas teikia man neatplt vok, o Teiloras ir Sojeris tuo metu sitaiso priekinse sdynse. Jis adresuotas tau. Kakas i aptarnaujanio personalo perdav j Sojeriui. Neabejoju, kad laikas nuo dar vieno tavo gerbjo, nepatenkintas vypteli Kristianas. Akivaizdu, kad i mintis jam nemaloni. sistebeiliju vok. Nuo ko jis? Atpliu ir prieblandoje paskubomis permetu eilutes. Po galais, laikas nuo jos! Kodl ji nepalieka mans ramybje? Galbt deramai tavs nevertinau. Bet tu apie mane susidarei tikrai klaiding nuomon. Jei norsi, kad upildyiau koki nors sprag ir suteikiau

428/1343

informacijos, paskambink man, galsime kartu papietauti. Kristianas nenori, kad su tavimi nekiausi, bet labai diaugiausi galdama padti. Suprask mane teisingai: patikk, pritariu judviej santykiams, bet jei vl j skaudinsi, u save neatsakau Jis pakankamai prisikentjo. Paskambink man (206) 279-6261. Ponia Robinson Po velni, ji pasira Ponia Robinson! Jis jai pasak. Niekas. Pasakei jai? Kam? K? Kad vadinu j ponia Robinson, piktai sakau. Tai laikelis nuo Elenos? Kristianas atrodo sukrstas. Tai juokinga, suniurna jis, pirtais braukdamas per plaukus, matyti, kad

429/1343

susierzins. Rytoj su ja pasikalbsiu. Arba pirmadien, piktai burbteli. Nors gda prisipainti, giliai irdyje a patenkinta. Mano pasmon supratingai linkioja. Elena griso jam iki gyvo kaulo, o tai, be jokios abejons, tik gera. Kol kas nusprendiu patylti, sidedu jos laikel rankin ir demonstratyviai, tikdamasi praskaidrinti Kristianui nuotaik, atiduodu jam rutuliukus. Iki kito karto, sumurmu. Kristianas vilgteli mane, ir nors tamsoje sunku irti jo veid, manau, patenkintas ypsosi. Paskui suima mano rank ir spusteli. velgiu pro automobilio lang tams, prisimindama vis prajusi dien. Tiek daug apie j suinojau, surinkau tiek trkstam fakt apie groio salonus, keli emlap, jo vaikyst, bet dar daugiau liko neisiaikinta. O kaipgi ponia R.? Taip, Kristianas jai rpi, rodos, net labai. A tai matau. O jam rpi ponia Robinson,

430/1343

bet ne taip, kaip jai rpi jis. Jau n neinau, k manyti. Nuo visos ios painiavos man plyta galva.
VOS AUTOMOBILIS SUSTOJA prie Eskalos,

Kristianas mane paadina. Gal neti tave vidun? velniai klausia. Mieguista papurtau galv. To betrko. Lifte atsiremiu Kristian, padedu galv jam ant peties. Sojeris, stovintis prieais, drovdamasis krusteli. Diena buvo nelengva, ar ne, Anastazija? Linkteliu. Pavargai? Linkteliu. Atrodai nelabai neki. Linkteliu ir jis nusiypso. Eik. Paguldysiu tave lov. Kristianas paima mane u rankos ir mudu engiame i lifto, bet staiga Sojeris kilsteli

431/1343

rank ir sustojame vestibiulyje. Man akimirksniu ilaksto visi miegai. Sojeris kalba sau rankov. N neinojau, kad jis turi radijo ry. Bus padaryta, Ti, sako jis ir atsisuka mudu. Pone Grjau, panels Stil Audi padangos supjaustytos, o visas kbulas itepliotas daais. Po perknais! Mano automobilis! Kas galjo taip padaryti? Sulig iuo klausimu smonje ikyla ir atsakymas. Leila. Pakeliu akis Kristian, o jis ibals kaip drob. Teiloras baiminasi, kad ta psich galjo sibrauti apartamentus ir galbt juose tebra. Jis nori patikrinti. Suprantu, nipteli Kristianas. Koks Teiloro planas? Jis su Rajanu ir Reinoldsu pakils tarnybiniu liftu. Inarys visus apartamentus ir prane, ar jums saugu ten eiti. A palauksiu su jumis, sere.

432/1343

Ai, Sojeri. Kristianas priglaudia mane stipriau. Kuo toliau, tuo graiau, sako ir piktai atsiduss beda nos man plaukus. Klausyk, negaliu stovti ia rank sudjs. Sojeri, pasirpink panele Stil. Neleisk jos apartamentus, kol visko nepatikrinsite. Esu tikras, kad Teiloras per jautriai reaguoja. Ji negali sibrauti apartamentus. K? Ne, Kristianai, lik su manimi, imu maldauti. Kristianas mane paleidia. Daryk, k sakau, Anastazija. Palauk ia. Ne! Sojeri kreipiasi apsauginink Kristianas. Atidars vestibiulio duris, Sojeris leidia Kristian apartamentus, tada jas udaro ir, ramiai velgdamas mane, jas ustoja.

433/1343

Po galais. Kristianai! Mintyse msteli visi manomi siaubingi scenarijai, bet nieko negaliu padaryti, tik stovti ir laukti.

13 Angl. Ive Got You Under My Skin. 14 Angl. Come Fly With Me. 15 Angl. It Had to Be You.

ATUNTAS SKYRIUS

Sojeris vl kalba rankov: Teilorai, ponas Grjus jo apartamentus. Krpteljs jis staiga isitraukia i ausies ausin matyt, ne juokais gavo velni nuo Teiloro. Ak, ne Jei Teiloras nerimauja Praau, leiskite man eiti, maldauju. Apgailestauju, panele Stil. Tai ilgai netruks, tarsi gindamasis rankas kilsteli Sojeris. Kaip tik dabar Teiloras su vyrukais engia but.

435/1343

Ak Jauiuosi tokia bejg. Stoviu suakmenjusi, tempusi ausis gaudau menkiausi gars, bet girdiu tik savo pasunkjus alsavim. Kvpuoju garsiai ir negiliai, oda iurpsta, burna dista, silpna. Praau, kad tik Kristianui nieko nenutikt, tylomis meldiuosi. Nenutuokiu, kiek praeina laiko, bet vis dar tvyro tyla. Tyla, inoma, geras enklas vi negirdti. Kad bent kiek prasiblakyiau, imu ingsniuoti aplink stal vestibiulyje ir apirinti paveikslus ant sien. Iki iol atidiai j taip ir neapirjau: vis tematika religin, visuose vaizduojama Madona su kdikiu. Kaip keista Juk Kristianas nereligingas, tiesa? Visi paveikslai didiajame kambaryje abstrakts, o ie visikai kitokie. Bet jie mano dmesio ilgai netraukia. Kur Kristianas?

436/1343

sispoksau Sojer, o jis ramiai velgia mane. Kas ten vyksta? Kol kas joki naujien, panele Stil. Netiktai krusteli rutulin dur rankena. Sojeris akimirksniu apsigria ir i dklo po paastimi isitraukia revolver. Sustingstu. Pro duris ieina Kristianas. Nieko nra, sako susirauks irdamas Sojer, is tuoj pat nuleidia ginkl ir ingteli al, leisdamas man eiti apartamentus. Teiloras per jautriai reaguoja, suniurzga Kristianas, tiesdamas man rank. Stoviu stebeilydamasi j, negaldama pajudti, akimis ryte rydama kiekvien smulkmen: susitariusius plaukus, temptus raumenis apie akis, nerimo kaustom smakr, dvi atsegtas virutines markini sagas. Rodos, per tas kelias minutes Kristianas paseno deimia

437/1343

met. Jis susirpins ir surauks kakt niriai vilgteli mane. Viskas gerai, mayte. Prijs apkabina mane, pabuiuoja plaukus. Eime, tu pavargusi. Eik lov. A taip nerimavau sumurmu diaugdamasi, kad esu Kristiano glbyje, ir, priglaudusi galv jam prie krtins, kvepiu salsteljus, malon jo aromat. inau. Mes visi susinervin. Sojeris kakur dingo, tikriausiai jo apartamentus. Dievai, pone Grjau, js buvusiosios moka kelti reikalavimus, paaipiai sumurmu. Kristianas lengviau atsikvepia. Tiesa. Jis paleidia mane i glbio ir, pams u rankos, per vestibiul nusiveda didj kambar. Teiloras su savikiais tikrina drabuines ir spintas. Nemanau, kad ji ia.

438/1343

Ko jai ia bti? Nesmon. Taigi, ko? Ar ji galt sibrauti vid? Nesivaizduoju kaip. Bet Teiloras kartais liguistai atsargus. Ar apiekojai savo aidim kambar? sunabdu. Kristianas vilgteli mane ir suraukia kakt. Taip, kambarys urakintas, bet mudu su Teiloru patikrinome ir j. Giliai kvepiu ir su palengvjimu atsidstu. Gal nortum ko nors igerti? pasiteirauja Kristianas. Ne. Mane vl veikia nuovargis, noriu tik miegoti. Eik. Palydsiu tave lov. Atrodai isekusi. Kristiano veidas suvelnja.

439/1343

Suraukiu kakt. Ar jis su manimi neis? Nori miegoti vienas? Kai pamatau, kad jis vedasi mane savo miegamj, labai palengvja. Rankin padedu ant komodos ir atsegusi iveriu jos turin. Akis ukliva u ponios Robinson laikelio. Imk, paduodu j Kristianui. Neinau, ar nori perskaityti. A linkusi nekreipti j dmesio. Kristianas paskubomis permeta laik akimis ir stipriai suiaupia lpas. Nesivaizduoju, kokias spragas ji galt upildyti, atsainiai sako jis. Turiu nektelti su Teiloru. Ir, nuvelgs mane, priduria: Leisk atsegti tau suknels utrauktuk. Ar dl suniokoto automobilio ketini kreiptis policij? sukdamasi nugara j klausiu.

440/1343

Pirtais velniai brkteldamas per od, Kristianas patraukia plaukus ir atsega utrauktuk. Ne. Nenoriu velti reikal policijos. Leilai reikalinga pagalba, o ne policininkai, tad nenoriu j ia matyti. Turime dar labiau susitelkti ir j rasti. Jis pasilenkia ir velniai pabuiuoja man pet. Eik lov, liepia ir ieina i kambario.
GULIU SPOKSODAMA LUBAS, laukdama jo

grtant. iandien tiek visko nutiko, reikia tiek daug visko apmstyti Tik nuo ko turiau pradti? Staiga krpteldama pakirstu ir nesusigaudau, kur esu. Ar buvau umigusi? Mirksdama blausioje viesoje, krintanioje i koridoriaus pro truput praviras miegamojo duris, matau, kad Kristiano alia nra. Kur jis? Pakeliu akis.

441/1343

Gale lovos matau stovint el. Galbt moters? Lyg ir juodai apsirengusios?.. Sunku pasakyti. Atsisdu lovoje ir apsivalgau vis labiau kaustoma nestipraus, bet klastingo nerimo, taiau, rodos, miegamajame esu viena. Rankomis pasitrinu veid. Kiek valand? Kur Kristianas? adintuvas rodo penkiolika minui po dviej nakties. Svirduliuodama ilipu i lovos ir, sutrikdyta pernelyg sisiautjusios vaizduots, einu jo iekoti. Palengva pradedu visk suvokti. Matyt, atsiliepia dramatiki vakardienos vykiai. Didiojoje svetainje nieko nra, tik vir pusryi baro dega trys emai nuleisti viestuvai. Bet Kristiano darbo kambario durys praviros, be to, girdiu j kalbant telefonu. Nesuprantu, ko tokiu metu man skambini. A tau neturiu ko pasakyti Na, gerai, tai klok dabar. Nereikia palikti inuts.

442/1343

Sustingusi stoviu prie dur ir, puikiai suprasdama, kad elgiuosi nusikalstamai, slapta klausausi. Su kuo jis nekasi? Ne, tai tu paklausyk. A tavs praiau, o dabar jau spju. Duok jai ramyb. Ji su tavimi neturi nieko bendra. Supratai? Sprendiant i nekos, Kristianas pyks ir karingai nusiteiks. Noriu pasibelsti, bet nesirytu. inau, kad supranti. Bet a kalbu rimtai, Elena. Po galais, palik j ramybje. Ar tursiu pateikti tau praym ratu ir trimis egzemplioriais? Ar girdi mane?.. Gerai. Labanakt. Jis su trenksmu numeta telefon ant raomojo stalo. Po velni Nedrsiai pasibeldiu duris. Kas dar? iurkiai tarsteli jis, o mane staiga apima nenugalimas noras sprukti ir pasislpti.

443/1343

Kristianas sdi prie raomojo stalo rankomis pasirms galv. Kai pakelia akis, jo veidas baisus, bet pamaius mane iraika akimirksniu pasikeiia. Jo akys plaiai atmerktos, vilgsnis budrus. Staiga Kristianas man pasirodo toks pavargs, kad gelia ird. Jis sumirksi, tada vilgsnis nuslysta mano kojomis emyn, paskui vl auktyn. Vilkiu tik jo sportinius markinlius. Turtum vilkti atlasinius arba ilkinius naktinius, Anastazija, sukuda jis. Bet net su mano markinliais atrodai graiai. Oi, koks netiktas komplimentas. Pasiilgau tavs. Eik lov. Kristianas, vis dar su kostiumo kelnmis ir baltais markiniais, palengva atsistoja nuo kds. Tik dabar jo akys spindi ir atrodo tiek daug adanios Ir vis dlto jose tebematyti laelis lidesio. Kristianas stovi prieais, atidiai iri, bet mans nelieia.

444/1343

Ar inai, kiek daug man reiki? sumurma. Jei dl mano kalts tau nutikt kas nors blogo nutyla nebaigs sakinio, man pro akis nepraslysta jo kakt ivagojusios raukls ir veide mstelinti kania. Kristianas atrodo paeidiamas ir aikiai matyti, kad bijo. Nieko man nenutiks, paraminu j. Paklusi rank paglostau jam veid, pirtais perbraukiu per skruost, apsipylus barzdos ereliais. Jie stebtinai velns. Barzda tau greitai elia, sunabdu ir balsas iduoda, kad stebiuosi iuo grauoliu pagedusiu prie mane stoviniu vyru. Pirtais brkteliu per virutins lpos kontr, paskui per kakl emyn, prie nerykios lpdai dms palei raktikaul. Kristianas dmiai iri mane vis dar neliesdamas, truput prasiiojs. Mano smilius slysteli nubrta linija ir jis usimerkia. Kvpuoja tyliai, bet greiiau. Mano pirtai atsiduria ant markini

445/1343

apykakls ir nukeliauja prie pirmos dar neatsegtos sagos. Neliesiu tavs. Tik noriu atsagstyti markinius, sunabdu. Kristianas plaiai atsimerkia ir sunerims mane stebi. Bet nesujuda ir mans nestabdo. Labai ltai, atitraukusi mediag nuo odos, atsegu sag, nedrsiai nusileidusi prie kitos, padarau t pat ltai, sutelkusi vis dmes veiksm. Nenoriu jo liesti. Na, i ties noriu, bet neliesiu. Sulig ketvirta saga vl pasirodo raudona linija ir a, paklusi galv, droviai jam ypteliu. Grau liesti leidiam plot. Prie atsegdama paskutin sag, pirtais perbraukiu iilgai raudonos linijos. Atsagstau markinius ir pereinu prie rankogali: itraukiu vien juod, blizgi, brangakmeniu inkrustuot rankogali ssag, paskui kit.

446/1343

Ar galiu nuvilkti tau markinius? tyliai paklausiu. Kristianas, vis dar iplts akis, linkteli, o a pakeliu rankas ir nusmaukiu markinius jam nuo pei. Jis itraukia rankas ir lieka stovti prie mane iki puss apnuogintas. Nuvilkus markinius jis, rodos, atgauna pasitikjim savimi. vilgteli mane ir patenkintas nusiypso. O kaipgi kelns, panele Stil? klausia kilsteljs antak. Jas numausiu miegamajame. Noriu, kad eitume gulti tavo lov. it kaip? Panele Stil, js tikra besot. Pati nesuprantu kodl. iumpu Kristian u rankos, itempiu i darbo kambario ir nusivedu jo miegamj. Kambaryje altoka.

447/1343

Atidarei balkono duris? engus miegamj klausia jis, susirauks ir atidiai irdamas mane. Ne. Nepamenu, kad biau atidariusi duris. Tik prisimenu, kad pabudusi dairiausi po kambar. Durys tikrai buvo udarytos. Oi, velnias Mirtinai iblu ir isiiojusi sistebeiliju Kristian. Kas yra? verdamas mane rsiu vilgsniu, piktai klausia jis. Kai pabudau ia kakas buvo, sunabdu. Maniau, man pasivaideno. K? Rodos, apimtas siaubo, Kristianas puola prie atdar dur, umeta ak balkon, tada grta miegamj ir jas udaro. Ar tu tikra? Kas ten buvo? susijaudins klausia jis. Sakyiau, moteris. Buvo tamsu. O a buvau k tik nubudusi.

448/1343

Renkis, iurkiai paragina mane Kristianas. Tutuojau! Mano drabuiai viruje, gailiai suinkiu. Jis itraukia vien komodos stali ir iima treningo kelnes. Maukis itas. Jos man gerokai per didels, bet ginytis su Kristianu dabar ne laikas. Jis taip pat mitriai apsivelka sportinius markinlius. Paskui griebia nuo naktins spintels telefono aparat ir paspaudia du mygtukus. Po galais, ji vis dar ia, piktai tarsteli. Madaug po trij sekundi Kristiano miegamj puola Teiloras ir dar vienas apsaugininkas. Kristianas trumpai jiems papasakoja, kas atsitiko.

449/1343

Ar seniai? ramiai velgdamas mane pasiteirauja Teiloras. Jis tebevilki vark. Ar tas vyras apskritai kada nors miega? Madaug prie deimt minui, sumurmu, kakodl jausdama kalt. iuos apartamentus ji pasta kaip savo penkis pirtus, sako Kristianas. Anastazij a tuoj pat isiveiu. Ji kakur ia slepiasi. Raskite j. Kada ateina Geil? Rytoj vakare, sere. Ji negali ateiti, kol butas nra visikai saugus. Supratot? iurkiai klausia Kristianas. Taip, sere. Vaiuosite Belvju? Neketinu ukrauti io rpesio tvams. Uregistruok mane kokiame nors viebutyje. Klausau, sere. A jums paskambinsiu. Ar mes truput neperdedame? klausiu. Kristianas piktai dbteli mane. Ji gali turti ginkl, suniurna.

450/1343

Kristianai, ji stovjo lovos kojgalyje. Tuomet, jei taip norjo, galjo mane nuauti. Kristianas kelias akimirkas patyli man rodos, tramdydamas nir. O tada tyliai, bet grsmingai sako: A nelinks rizikuoti. Teilorai, Anastazijai reikia bat. Jis nueina drabuin, o apsaugininkas lieka su manimi. Nepamenu, kuo jis vardu, regis, Rajanas. Jis vilgioja tai koridori, tai balkono langus. Po poros minui i drabuins inyra Kristianas, neinas odiniu krepiu per pet permetama rankena, apsimovs dinsus, apsivilks vark su ruoeliais. Man peius apsiauia dinsiniu varku. Eime. Kristianas stipriai suspaudia rank ir man tenka kone bgti, kad suspiau paskui j, dideliais ingsniais ygiuojant didj kambar.

451/1343

Argi ji galt ia kur nors slptis, sumurmu irdama pro balkono duris. Tai didiulis butas. Tu jo viso dar nematei. O gal tiesiog jai paskambink ir pasakyk, kad nori pasinekti? Anastazija, ji nestabilios psichikos, be to, gali bti ginkluota, irzliai atauna jis. Tai bgsime? Kol kas taip. O jei ji pamgins nuauti Teilor? Teilorui ginklai ne naujiena, jis moka su jais elgtis, su pasibjaurjimu paaikina Kristianas. Jis iaus greiiau nei Leila. Rjus tarnavo kariuomenje. Imok audyti ir mane. Kristianas kilsteli antakius, akimirksn visikai suglums. Tu su ginklu rankoje?.. nepatikliai sako. Kodl ne? sieidiu. A moku audyti, pone Grjau, tad geriau pasisaugokite.

452/1343

Pakvaiusios buvusios nuolankiosios toli grau ne vienintelis js rpestis. Tursiu omenyje, panele Stil, trumpai, bet nuotaikingai atsako Kristianas, ir man gera, kad net tuomet, kai padtis tokia kvaila ir tempta, galiu priversti j nusiypsoti. Vestibiulyje mudu pasitiks Teiloras paduoda lagaminl ir mano juodus mediaginius sportbaius. Supratusi, kad jis sudjo man kelis drabuius, apstulbstu. Droviai ypteliu dkodama, jo veide mstelinti atsakomoji ypsena gerokai nuramina. Nesusilaikau ir stipriai j apkabinu. ito Teiloras nesitikjo, tad paleidusi j matau, kad skruostai gerokai nukait. Bkite atsargus, sumurmu. Taip, panele Stil, sutriks burbteli jis. Kristianas dbteli mane surauks kakt, o paskui klausiamai pavelgia Teilor is vos pastebimai ypsodamasis pasitaiso kaklarait.

453/1343

Pranek man, kur vaiuoti, primena Kristianas. Kyteljs rank varko kien, Teiloras isitraukia pinigin, o i jos iima kreditin kortel ir paduoda Kristianui. Kai ten nuvaiuosite, gali prireikti. Kristianas pritariamai linkteli. Gerai sugalvojai. Prie ms prieina Rajanas. Sojeris su Reinoldsu nieko nerado, pranea jis Teilorui. Palydk pon Grj ir panel Stil gara, liepia jam Teiloras. Garaas beveik tuias. Ir nenuostabu juk dabar treia nakties. Kristianas pasodina mane Audi R8 keleivio sdyn, o savo krep ir mano lagaminl deda bagain. alia stovinti Audi atrodo apverktinai: visos padangos supjaustytos, o kbulas aptakytas baltais daais.

454/1343

Vaizdas iurpus, tad a dkinga Kristianui, kad mane i ia isivea. Nauj automobil tau pristatys pirmadien, abejingai mesteli Kristianas, sitaiss alia, vairuotojo sdynje. I kur ji galjo inoti, kad tai mano automobilis? Jis neramiai vilgteli mane ir atsidsta. Ir ji turjo Audi A3. Toki main nuperku visoms savo nuolankiosioms tai vienas saugiausi ios klass automobili modeli. Ak Vadinasi, vis dlto tai nebuvo dovana universiteto baigimo proga. Anastazija, nors to tikjausi, tu vis dlto niekada nebuvai mano nuolankioji, todl teorikai tas automobilis yra mano dovana tau universiteto baigimo proga.

455/1343

Jis ivairuoja main i stovjimo vietos ir spusteljs greiio pedal nuvilpia prie ivaos. Nors jis ir tikjosi. e tau Pasmon lidnai palinguoja galv. tai prie ko mudu vis grtame. Ar vis dar tikiesi? panabdomis klausiu. Suzvirbia automobilyje diegtas telefonas. Grjus, staiokikai atsiliepia Kristianas. Olympic viebutis Fermonte. Mano pavarde. Ai, Teilorai. Tiesa, Teilorai pasisaugok. Teiloras akimirk patyli. Taip, sere, pagaliau tyliai atsako ir Kristianas baigia pokalb. Siatlo gatvs tuios, Kristianas Penktuoju aveniu nuvilpia link Penktojo tarpregioninio greitkelio. suks j, paspaudia greiio pedal ir mudu nuskriejame iaur. Jis taip staiga

456/1343

padidina greit, kad mane trumpam priremia prie sdyns atloo. Vogia vilgteliu Kristian. Jis labai susimsts, skendi mirtinai slogioje tyloje. mano klausim neatsak. Vis vilgioja upakalinio vaizdo veidrodl, kaip suprantu, tikrindamas, ar ms niekas neseka. Gal dl to ir vaiuojame Penktuoju tarpregioniniu. Maniau, Fermontas Siatle. sispoksau pro lang mgindama grinti ves savo nuvargusias ir per aktyviai dirbusias smegenis. Jei Leila bt norjusi man pakenkti, miegamajame turjo puikiausi prog. Ne. Dabar jau nesitikiu. Maniau, tai akivaizdu, tyliai prabyla Kristianas, iblakydamas mintis. Pavelgiu j, sumirksiu, tviriau susisupu dinsin varkel, jau nebeinodama, ar altis sklinda i mano kno, ar skverbiasi i iors.

457/1343

Man neramu, kad na, inai kad negaliu tau pakankamai duoti. Tu man duodi daugiau nei pakankamai. Dl Dievo meils, Anastazija, k dar turiu padaryti? Papasakok apie save. Pasakyk, kad mane myli. Kodl manei, kad ieisiu, kai pasakiau, girdi, daktaras Flinas papasakojo apie tave visk, k ino? Jis sunkiai atsidsta, trumpai usimerkia ir gana ilgai neprataria n odio. Tu neinai mano sugedimo laipsnio, Anastazija. O apie tai visai nenoriu su tavimi nektis. Tikrai manai, kad jei suinoiau, tave palikiau? paaipiai klausiu, po truput kariuodamasi. Ar Kristianas nesupranta, kad j myliu? Tu apie mane tokios prastos nuomons?

458/1343

inau, kad ieitum, lidnai sako jis. Kristianai Manau, tai labai maai tiktina. Negaliu sivaizduoti gyvenimo be tavs. Niekada Kart mane jau palikai. Nenoriu, kad vl taip nutikt. Elena usimin, kad praeit etadien tave mat, sunabdu. Nemat, susiraukia jis. Kai ijau, nenubgai pas j? Ne, piktai atkerta Kristianas. K tik pasakiau, kad nenubgau, ir man nepatinka, kai mons manimi netiki, priekaitingai sako. Praeit savaitgal ivis niekur nebuvau ijs. Sdjau ir konstravau tavo dovanot sklandytuv. Utrukau vis aminyb, tyliai priduria. Man vl suspaudia ird. Ponia Robinson tvirtino j maiusi. Tai mat ar nemat? Ji meluoja. Kodl?

459/1343

Anastazija, nors Elenai atrodo kitaip, a nelakstau pas j ikloti vis savo problem. Pas niek nelakstau. Gal jau atkreipei dmes, kad nesu labai plepus. Kristianas tviriau suspaudia vair. Karikas man pasakojo, kad nekalbjai dvejus metus. Pasakojo? Kristianas nepatenkintas stipriai suiaupia lpas. A j, galima sakyti, kvoste ikvoiau. Susidrovjusi nudelbiu vilgsn sau sterbl. K dar ttis atskleid? Kad tavo mama buvo ta gydytoja, kuri apirjo tave policijos atvet ligonin. Po to, kai pareignai rado tave tame bute. Kristiano veidas ramus budrus. Dar jis sak, kad labai padjo fortepijono pamokos. Ir Mija.

460/1343

Itarus jos vard, Kristiano lpos krusteli, jis nuoirdiai nusiypso. Po keli akimirk prabyla: Kai apsigyveno ms namuose, jai buvo gal ei mnesiai. A diaugiausi, o Eliotas nelabai. Jam jau buvo tek susitaikyti su tuo, kad namuose atsiradau a. Ji buvo tobula, meilus Kristiano balsas, persmelktas lidno susiavjimo, griebia u irdies. inoma, dabar apie j to nepasakysi suniurzga jis, ir a prisimenu veiksmingus jos bandymus per pokyl sutrukdyti mudviem gyvendinti savo galius ketinimus. Nuo ios minties imu krizenti. Kristianas panairuoja mane. Jums linksma, panele Stil? Rodos, ji tvirtai pasiryusi neleisti mudviem bti vieniems. Kristianas nelinksmai nusijuokia.

461/1343

Taip, tuo poiriu ji gana sumani, itiess rank, jis spusteli man kel. Bet gal gale mums vis tiek pavyko, ypteljs dar kart vilgteli upakalinio vaizdo veidrodl. Sakyiau, ms niekas neseka. Taip tars, Kristianas ivaiuoja i Penktojo tarpregioninio greitkelio ir pasuka atgal Siatlo centr. Ar galiu tavs kai ko paklausti apie Elen? Mudu sustojame sankryoje prie viesoforo. Jis nerimaudamas mane vilgteli. Jei taip nori niriai burbteli, bet jo irzlumas mans neatbaido. Kart usiminei, kad ji myljo tave tau priimtina meile. K turjai omenyje? Argi ne akivaizdu? gteli jis. Man ne. Buvau visikai nevaldomas. Negaljau tverti lieiamas. Ir dabar negaliu. Keturiolikos ar penkiolikos met paaugliui, kurio kne

462/1343

siauia hormon audros, tai buvo sunkus metas. Ji mane imok nuleisti gar. Ak Mija sak, kad buvai petukas. Dieve, kas darosi plepiai mano eimynlei? Ties sakant, tai tu juos taip veiki. Mudu vl sustojame prie viesoforo ir Kristianas prisimerks pavelgia mane. Tu moki ipeti i moni informacij, neva pykdamas palinguoja galv. Mija neraginama man papasakojo. Ties sakant, ji buvo gana atvira. Mat nerimavo, kad jei nelaimsi mans aukcione, palapinje sukelsi mutynes, paaikinu neslpdama pasipiktinimo. Ak, mayte, tokio pavojaus nebuvo. Negaljo bti n kalbos, kad leisiau su tavimi okti kam nors kitam. Bet daktarui Flinui leidai. Jis amina taisykls iimtis.

463/1343

Kristianas suka spding mediais apaugus keli, vedant prie Olympic viebuio Fermonte, ir sustoja prie paradinio jimo, alia avaus akmeninio fontano. Eime. Ilips i mainos, jis iima baga. Prie ms atskuba nustebs viebuio tarnautojas, be abejons, suglums dl toki vlyv svei. Kristianas vysteli jam raktelius. Usakyta Teiloro vardu, paaikina jis. Patarnautojas linkteli, atvirai digaudamas oka Audi R8 ir nuvaiuoja. Pams u rankos, Kristianas vedasi mane viebuio vestibiul. Stoviu alia jo prie registratros stalo kaip paskutin kvaia. Juk esu prabangiausiame Siatlo viebutyje, o vilkiu senus sportinius markinlius, gerokai per plat dinsin vark ir mviu per dideles treningo kelnes, negana to, su manimi elegantikas senovs Graikijos

464/1343

dievas. Tad nenuostabu, kad registrator iri tai mane, tai j, tarsi niekaip neisprsdama lygties. Suprantama, Kristianas j visikai apavi. Kai ji irausta ir kalbdama ima mikioti, uveriu akis lubas. Jai net rankos dreba! Gal jums reikia pagalbos uneti vir baga, pone Teilorai? nukaitusi klausia ji. Ne, mudu su ponia Teilor ir patys susitvarkysime. Ponia Teilor! Bet nemviu iedo. Paskubomis susidedu rankas u nugaros. Jums rezervuoti Kaskad apartamentai, pone Teilorai, vienuoliktas auktas. Ms patarnautojas pads jums nuneti krepius. Nusineime patys, iurktokai pakartoja Kristianas. Kur liftai? Nukaitusi kaip arija panel parodo kur ir Kristianas vl sugriebia mano rank. Dar kart apvelgiu prabang vestibiul su daug minkt

465/1343

krsl, tokiu metu tui, tik viena tamsiaplauk moteris, jaukiai sitaisiusi ant sofos, skanstais maitina savo Vakar kotijos baltj terjer. Paklusi galv, pavelgia mudu, einanius prie lift, ir nusiypso. it kaip, vadinasi, viebutyje priimami sveiai su augintiniais? Keista, juk toks prabangus viebutis! Ms apartamentuose yra du miegamieji, tikras valgomasis stovi net fortepijonas. Didiuls svetains idinyje jaukiai spragsi ugnis. ie apartamentai didesni u mano but. K gi, ponia Teilor, neinau, kaip js, bet a noriau ko nors igerti, sumurma Kristianas, rpestingai rakindamas duris. Nujs miegamj, savo krep ir mano lagaminl jis padeda ant otomans, stovinios didiuls dviguls lovos su baldakimu kojgalyje, ir nusiveda mane svetain, kurioje skleisdamas skaisi vies krenasi idinys.

466/1343

Man tai labai patinka. Sustojusi prie idinio, ildausi rankas, o Kristianas pila mums igerti. Gal armanjako? Taip, ai. Netrukus jis prieina prie mans ir paduoda kritolin brendio taur. Na ir dienel, ar ne? Linkteldama pastebiu, kad jo vilgsnis skvarbus, kupinas susirpinimo. Man viskas gerai, sunabdu ramindama j. O kaip tu? Na, dabar noriau igerti armanjako, o tada, jei dar turi jg, guldyti tave lov ir tavyje usimirti. Manau, tai manoma, pone Teilorai. Droviai jam nusiypsau, o Kristianas nusiauna batus ir kojines. Ponia Teilor, liaukits kramiusi lp, sudraudia.

467/1343

Nuleidusi akis taur iraustu, armanjakas labai gardus, maloniai teka gerkle ir tvilkydamas, ir ildydamas. Paklusi akis matau Kristian gurknojant brend ir stebint mane alkanu vilgsniu. Anastazija, tu nesiliauji mans stebinusi. Po tokios dienos kaip iandien tiksliau, vakar, tu nei skundiesi, nei bgi nuo mans kur akys mato. aviuosi tavimi. Tu labai stipri. Tu labai svarbus pretekstas man pasilikti, sumurmu. Jau sakiau, Kristianai: neketinu tavs palikti, kad ir k btum padars. Juk inai, k tau jauiu. Jis perkreipia lpas, tarsi abejot mano odiais, ir suraukia kakt, lyg bt skausminga girdti tai, k sakau. Ak, Kristianai, k man daryti, kad pagaliau suprastum, k tau jauiu? Leiskis muama, nusiaipo pasmon. Mintyse perveriu j nuomiu vilgsniu.

468/1343

Kur ketini kabinti Chos nuotraukas? klausiu tikdamasi praskaidrinti jam nuotaik. Tai priklausys nuo Kristiano lpos trkteli. Akivaizdu, kad i pokalbio tema jam daug mielesn. Nuo ko? Nuo tam tikr aplinkybi, mslingai paaikina jis. Jo paroda dar nesibaig, tad neprivalau skubiai apsisprsti. Pakreipusi galv prisimerkiu. Ponia Teilor, galite rstauti ir dbioti kiek tinkama. Daugiau nieko nesakysiu, erzindamas mane pareikia Kristianas. Ties galiu igauti ir kankinimais. Jis kilsteli antak. Dievai, Anastazija, neturtum vaistytis paadais, kuri negali itesti. Po galais, jo manymu, negaliu? Pastatau taur ant idinio atbrailos, o tada itiesusi rank

469/1343

nustebinu Kristian paimdama jo taur ir pastatydama alia savosios. Tuoj pairsim tyliai sakau. Ir labai drsiai, tos drsos, be abejo, man kvp brendis, paimu Kristian u rankos ir nusitempiu miegamj. Prie lovgalio sustoju. Kristianas mgina sulaikyti juok. Jei jau ia mane atsivedei, Anastazija, tai k ketini daryti? kimiu balsu paaipiai klausia jis. Ketinu tave nurengti. Noriu baigti k pradjusi. Suimu varko apykakls atvartus, bet atsargiai, kad neprisiliesiau, ir kart jis nekrpteli, tik sulaiko kvpavim. Atsargiai nusmaukiu nuo pei vark, o Kristianas nenuleidia nuo mans aki, linksmumas i j visikai igaravo, atsimerkia vis plaiau, jo vilgsnis deginantis, nepatiklus ir kupinas aistros? T vilgsn gali suprasti kaip

470/1343

tik nori. Apie k jis galvoja? Numetu jo vark ant otomans. Dabar atjo eil tavo markinliams, sunabdu ir kilsteliu juos. Kristianas man padeda: pakelia rankas ir ingteli atatupstas, kad bt lengviau juos nuvilkti. Liks be markinli, jis, mvdamas vien dinsus, kuri laisvos klens emiau klub taip gundomai kaba, vl atidiai pavelgia mane. I po dins matyti jo trumpiki juosmens kratas. Mano alkanas vilgsnis nuslysta stangriu jo pilvu iki lpdaiais nubrtos linijos jau gerokai apiblukusios ir nusitrynusios ir pakyla vir, iki krtins. Nieko daugiau netroktu, tik lytelti jo krtins plaukus ir pajusti j skon. Kas toliau? panabdomis klausia Kristianas, o jo akys degte dega.

471/1343

Noriu buiuoti tau ia, sakau ir pirtu brkteliu jam skersai pilvo, nuo vieno klubikaulio iki kito. Truputl prasiiojs, jis staiga giliai kvepia. Neprietarausiu, sunabda. Paimu j u rankos. Tada geriau atsigulk, tyliai sakau ir nusivedu j prie plaios lovos su baldakimu. Kristianas atrodo suglums, ir man dingteli, kad galbt dar jokia moteris miegamajame nebuvo permusi i jo vadovavimo nuo t laik, kai ji Ne, vyk t mint alin. Nustms patalus, Kristianas atsisda ant lovos krato ir pakls galv iri mane laukdamas, rimtas ir budrus. Stovdama prie j isineriu i dinsinio varkelio, numetu j ant grind, o tada isirangau i treningo kelni. Jis trina pirtus. Matau, kad nekantrauja mane liesti, bet tvardosi. Giliai atsidususi ir

472/1343

sukaupusi vis drs, pirtais suimu savo markinli apai, nusivelku juos ir lieku prie j nuoga. Kristianas n akimirk nenuleidia nuo mans aki, tik nuryja seiles ir praveria lpas. Tu Afrodit, Anastazija, sumurma. Delnais velniai suspaudiu jam veid, kilsteliu galv ir pasilenkiu pabuiuoti. Jis dusliai sudejuoja. Kai lpomis palieiu jo lpas, Kristianas staiga iumpa mane u klub ir a, nespjusi n mirktelti, jau tysau ugulta ir per prievart praargdinta, o jis guli patogiai sitaiss man tarp koj. Kristianas buiuoja mane, tiesiog siautja burnoje, ms lieuviai pinasi. Jo ranka slysta mano launimi, klubu, pilvu ir, pasiekusi krt, ima spusioti, minkyti ir gundomai tampyti spenel. Sudejavusi nevalingai kilsteliu duben pasitikdama j, jusdama, kaip mano oda trinasi jo

473/1343

kelni antuko sil ir pampstant pen. Jis stumteli duben priek ir jo varpa siremia man Taip. Kaip tik ten. Usimerkusi sudejuoju ir Kristianas pakartoja judes, tik dabar pasitinku j kilsteldama duben, mgaudamasi atsakomja dejone, kuri isprsta jam mane buiuojant. Kristianas tsia lt kankinim: jo knas trinasi mano, mano jo. Jis teisus: usimirtant ima svaigti galva ir visa aplink tarsi inyksta. Pamirtu visus rpesius. Esu tik ia ir dabar, su juo kraujas greiiau teka gyslomis, ausyse girdiu dusliai muant puls, o tas ritmikas garsas sumis su ms nopavimu. Panardinu pirtus jam plaukus, laikau, kad negalt atitraukti lp, ryju j, lieuviu godiai glamonju jo lieuv. Pirtais perbraukiu Kristianui per astus, per strnas, uiuopiu dins juosmen ir ukiu u jo suljusias, geidulingas platakas,

474/1343

drsindama eiti dar toliau, pamirusi visk pasaulyje, iskyrus mudu. Ana, tu atimsi i mans vyrik iniciatyv, sunabda jis ir staiga atlijs atsiklaupia. Paskubomis nusimauna dinsus ir paduoda man folijos paketl. Tu mans geidi, mayte, o a, aiku kaip dien, geidiu tavs. inai, k daryti. Nekantraudama mitriais pirtais atpliu folij ir umaunu Kristianui sarg. Jis iri mane ypsodamasis, akys blausiai pilkos, duodanios knik paad. Pasilenks ir usimerks, jis nosimi brkteli man per nos ir maloniai ltai siskverbia. sikimbu jam astus, pakeliu smakr ir mgaujuosi nuostabiu, pilnatv teikianiu jausmu, kad priklausau jam. Kristiano dantys velniai nuslysta mano smakru, jis atsiskiria, paskui vl siskverbia, ltai, maloniai, velniai, visu knu mane uguls, alknmis remdamasis lov abipus mano galvos.

475/1343

Su tavimi visk pamirtu. Tu man geriausias gydymas, nabda Kristianas, juddamas skausmingai ltai, mgaudamasis kiekvienu mano kno centimetru. Praau, Kristianai, greiiau, sumurmu trokdama daugiau, nenordama laukti. Na jau ne, mayte. Turiu daryti tai i lto. Jis meiliai mane pabuiuoja, velniai krimsteldamas apatin lp ir slopindamas mano dejones. kiu pirtus jam plaukus, paklstu jo ritmui ir mano kne tampa ltai, bet nenumaldomai auga, pasiekusi aukiausi tak sustoja, o tada staiga ima slgti ir a, Kristiano ugulta, patiriu orgazm. Ak, Ana sukuda jis ir, daugiau negaldamas tverti, tarsi laiminim tardamas mano vard, taip pat patiria palengvjim.
KRISTIANAS GULI PADJS GALV man ant

pilvo, apglbs mane. A pirtais tarau

476/1343

neklusnius jo plaukus ir neinau, ar ilgai mudu taip gulime. Metas labai vlyvas ir a pervargusi, bet vis dlto noriu dar pasimgauti tuo maloniu jausmu ir prisiminti, kaip myljausi su Kristianu Grjumi, nes kart kaip tik t mudu ir darme velniai ir meiliai myljoms. Per tok trump laik abu nujome ilg keli. Sunku net suvokti. Per visas tas sumautas nesmones pameiau i aki kelion, kuri jis paprastai ir siningai leidosi su manimi. Man tavs niekada nebus gana. Nepalik mans, sumurma jis ir pabuiuoja pilv. Neketinu palikti, Kristianai, be to, rodos, prisiminiau, kad norjau pabuiuoti tau pilv, mieguista suniurnu. Jis nepakeldamas galvos ypteli. Niekas tau ir netrukdo, mayte. Kain ar galsiu pajudti a visikai nusivariusi.

477/1343

Kristianas atsidsta, nenoriai pasislenka, atsigula alia, rms alkn patalus pasiremia galv ir ukloja mudu antklode. Paskui pavelgia mane spindiniu, iltu, meils kupinu vilgsniu. Dabar miegok, mayte. Jis pabuiuoja man plaukus, viena ranka mane apglbia ir a usnstu.
KAI ATSIMERKIU, KAMBAR plsta viesa,

versdama markstytis. Man trksta miego, tad galvoje tvyro migla. Kur a? Ak, viebutyje Labas, pasisveikina Kristianas ir meiliai nusiypso. Jis guli alia, ant paklotos lovos puss, visikai apsirengs. Ar seniai jis ia? Ar mane apirinjo? Staiga labai susidroviu, nuo dmaus jo vilgsnio nukaista skruostai. Labas, sumurmu diaugdamasi, kad guliu ant pilvo. Ar seniai mane iri?

478/1343

Valand valandas galiau irti tave miegani, Anastazija. Bet guliu ia gal tik penkias minutes, jis pasilenkia ir velniai mane pabuiuoja. Tuoj atvaiuos daktar Grin. A Buvau visai pamirusi nederam Kristiano kiimsi mano gyvenim. Ar gerai miegojai? rpestingai klausia jis. Man atrod, kad gerai, nes taip knarkei Ak, mano aismingasis paaipnas Penkiasdeimt Atspalvi. A neknarkiu! aiktingai kteliu. Ne. Neknarki. Jis man nusiypso. Ant kaklo vis dar matyti nerykus raudon lpdai brknys. Jau prauseisi po duu? Ne. Laukiau tavs. Ak gerai. Kiek valand?

479/1343

Ketvirtis po deimtos. Paadinti tavs anksiau negaljau irdis neleido. Sakei, kad apskritai neturi irdies. Kristianas lidnai ypteli, bet nieko neatsako. Pusryiai jau patiekti, tau blynai su onine. Nagi, kelkis, man vienam ia jau nusibodo. Jis taip pliaukteli man per sdyn, kad net paoku, ir pats atsikelia nuo lovos. Hm Taip Kristianas reikia iltus jausmus. Rydamasi pajuntu, kad maudia vis kn be abejo, visa tai dl sekso, oki ir svirduliavimo apsiavus brangiais auktakulniais. Prisimindama vakarykius vykius, iaip taip atsikeliu ir nupdinu prabang vonios kambar. Ieinu vilkdama itin minkt kilpin chalat, vien i t, kurie kabo ant alvarins gembs. Labiausiai stulbinantis vaizdas, kur atkuria atmintis, Leila, kaip du vandens laai mane

480/1343

panai mergina, ir jos pamkl Kristiano miegamajame. Ko jai reikjo? Mans? Kristiano? K ji norjo padaryti? Ir kam, po galais, suniokojo mano automobil? Kristianas adjo, kad gausiu kit Audi kaip ir visos jo nuolankiosios. i mintis nemaloni. Bet, dosniai paaukojusi jo duotus pinigus, neturiu kitos ieities. engiu didj apartament kambar, bet Kristiano ia nra. Pagaliau randu j valgomajame. Atsisdu dkinga u gausius pusryius. Kristianas jau papusryiavs, tad dabar skaito sekmadieninius laikraius ir gurknoja kav. Jis man nusiypso. Valgyk. iandien tau reiks daug jg, pasiaipo i mans. Kodl? Ketini urakinti mane miegamajame?

481/1343

Staiga mano vidin dievait pakirsta i miego susivlusiais plaukais, tarsi bt k tik idulkinta. Kad ir kokia i mintis viliojanti, pamaniau, iandien galtume kur nors nueiti. Pakvpuoti grynu oru. Bet ar saugu? naiviai klausiu, neskmingai slpdama paaip. Kristiano veidas apsiniaukia, jis stipriai suiaupia lpas. Ten, kur eisime, mums niekas negresia. Ir ia tema juokauti nedert, prisimerks grietai priduria. Nuraudusi bedu vilgsn valg. Po visos tos dramos ir ilgo vakarojimo man nepatinka bti baramai. Tyldama ir suirzusi pusryiauju. Pasmon velgia linguodama galv. Penkiasdeimiai Atspalvi mano saugumas ne juokai. Po tiek laiko turiau inoti. Noriu uversti akis lubas, bet susilaikau.

482/1343

Na, gerai, a pavargusi ir pikta. Vakar buvo labai sunki diena, be to, a neisimiegojau. Ak, ir kodl jis atrodo toks valus ir pailsjs? Koks neteisingas gyvenimas Kakas pasibeldia duris. Tikriausiai ms geroji gydytoja, suniurna Kristianas, aikiai vis dar piktindamasis dl paaipios mano pastabos. Jis pakyla nuo stalo ir nueina. Ar negalime tiesiog ramiai ir prastai praleisti ryto? Sunkiai atsidususi ir nebaigusi pusryiauti, atsistoju sutikti daktars DepoProveros16.
MUDVI MIEGAMAJAME IR daktar Grin

spokso mane isiiojusi i nuostabos. syk ji apsirengusi laisvesnio stiliaus drabuiais: vilki viesiai pilk kamyro palaidinuk ir tokios pat spalvos megztuk, mvi juodas kelnes, o viess jos plaukai palaidi.

483/1343

Ir tiesiog liovts jas grusi? Tiesiog liovts?! Nukaistu a visai kvaia. Taip. Kain ar galiau kalbti dar nuolankiau Galtumte bti nia, dalykikai sako ji. K?! em islysta i po koj. Pasmon iaukiodama griva ant grind, o man, rodos, irgi tuoj pasidarys bloga. Ne! tai, nusilapinkite it. iandien ji nusiteikusi labai dalykikai ir nesiklausys joki pasak. Klusniai paimu i daktars plastikin indel ir nutirpusi tipenu tualet. Ne. Ne. Ne. Nieku gyvu Tik ne tai Maldauju, ne. Ne. K Penkiasdeimt Atspalvi daryt? Iblu. Jis pasiust. Ne, praau! imu tyliai melstis.

484/1343

Atiduodu mgin daktarei Grin ir ji atsargiai merkia lapim siaur balt juostel. Kada jums prasidjo mnesins? Kaip man galvoti apie tokias smulkmenas, jei dabar negaliu daryti nieko kito, tik baimingai irti t balt juostel? Hm Gal treiadien? Ne praeit, bet ankstesn. Birelio pirmj. O kada liovts grusi tabletes? Sekmadien. Praeit sekmadien. Gydytoja nepatenkinta papuia lpas. Tada viskas turt bti gerai, grietai sako ji. Sprendiant i js veido, neplanuotas ntumas nebt gera naujiena. Tad, jei negebate prisiminti, kad kasdien turite gerti tabletes, medroksiprogesteronas gera ieitis. Daktar Grin rsiai dbteli, nuo valdingo vilgsnio net krpteliu. Itraukusi balt juostel, daktar j apiri.

485/1343

Kol kas viskas gerai. Ovuliacijos dar nebuvo, tad, jei naudojots kitomis kontraceptinmis priemonmis, neturtumte bti nia. O dabar leiskite pakonsultuoti jus dl injekcijos. Praeit kart metod atmetme dl alutinio poveikio, bet, atvirai sakant, neplanuoto kdikio alutinis poveikis daug rimtesnis ir trunka daugyb met, patenkinta savo poktu ypteli daktar Grin, bet a dl sukrtimo nieko negaliu jai atsakyti. Tada daktar Grin ima isamiai pasakoti apie alutin poveik, o a, nors ir lengviau atsikvpusi, vis dar tarsi paralyiuota sdiu visus jos odius leisdama pro ausis. Man tikriausiai bt lengviau itverti kad ir vis br lovos kojgalyje stypsani svetim moter nei prisipainti Kristianui, kad galbt laukiuosi. Ana! pagaliau sakmiai kteli daktar Grin. Nagi, taip ir padarykime.

486/1343

Paadinta i susimstymo, klusniai atsiraitoju rankov.


ILYDJS DAKTAR KRISTIANAS UDARO duris ir atsargiai pavelgia mane.

Ar viskas gerai? klausia. Tylomis linkteliu, o jis, susirpins ir sitemps, pakreipia galv. Anastazija, kas yra? K sak daktar Grin? Papurtau galv. Po septyni dien sargi galsi nenaudoti, sumurmu. Po septyni? Taip. Ana, kas negerai? Susitvardau. Nra dl ko jaudintis. Praau, Kristianai, pakalbkime apie k nors kita. Kristianas grsmingai engia prie mans. Pirtais suspaudia man smakr, atloia galv ir

487/1343

atidiai velgdamas mgina i aki iskaityti, ko a isigandusi. Pasakyk man, grietai liepia. Nra k sakyti. Noriau apsirengti. Trkteliu smakr, kad Kristianas nepasiekt. Jis atsidsta, ranka persibraukia per plaukus ir susirauks dbteli mane. Eime po duu, pagaliau sako. Taip, gerai, isiblakiusi sumurmu ir jis nepatenkintas suspaudia lpas. Eik, niriai tarsteli, tvirtai spausdamas man rank. Tada rytingai patraukia vonios kambar, o a seku i paskos. Rodos, ne a viena prastai nusiteikusi. Atsuks iaup, Kristianas skubriai nusirengia, tada atsisuka mane. Neinau, ar tave kas nors priblok, ar esi prastos nuotaikos, nes neisimiegojai, sako jis, ridamas man chalato dir, bet noriu, kad

488/1343

man paaikintum. Nes jau prisigalvojau visokiausi baisybi, ir man tai nepatinka. Uveriu akis lubas, Kristianas perveria mane rsiu vilgsniu, prisimerkia. Mlas! Gerai tegul suino. Daktar Grin ibar mane, kad negriau tablei. Sak, kad galiau bti nia. K?! Kristianas iblykta, sustingsta ir visas baltas kaip drob sistebeilija mane. Bet a nesilaukiu. Ji patikrino. Buvo didiulis sukrtimas, ir tiek. Neatsistebiu, kad buvau tokia kvaila. Aikiai matyti, kad Kristianui tarsi akmuo nuo irdies nusirita. Esi tikra, kad nesilauki? Visikai. Jis giliai atsidsta. Gerai. Taip, suprantu, kad tokia naujiena gali sujaudinti. Susiraukiu Sujaudinti?

489/1343

Labiau jaudinausi, k tu pasakysi. Kristianas iri mane suglums, surauks kakt. A? Na, man, inoma, labai palengvjo utaisyti tau vaik bt buv neatsakinga ir nekorektika. Tai gal nuo intymi santyki mums geriau susilaikyti? pykteljusi paklausiu. Kelias akimirkas jis iri mane suglums, tarsi biau koks mokslinis eksperimentas. ryt tu labai prastai nusiteikusi, pagaliau sako. Patyriau sukrtim, ir tiek, tebepykdama ataunu. Sums u chalato atvart, Kristianas mane prisitraukia, meiliai apkabina, pabuiuoja plaukus ir priglaudia mano galv sau prie krtins. Atkreipiu dmes plaukelius, kutenanius skruost. Ak, jei tik galiau nosimi prisiliesti jam prie krtins!..

490/1343

Ana, a prie to neprats, sumurma Kristianas. Man kyla prastas noras kumiu imuti tau t prast nuotaik, bet vargu ar tu to nortum. Po velni Ne, nenoriau. Bet tai padt. Stipriau apkabinu Kristian ir mudu stovime, atrodydami gana keistai: Kristianas nuogas, o a su chalatu. Jis vl mane nustebino atvirumu. Jis nieko neimano apie artimus santykius, a taip pat, iskyrus tai, k imokau i jo. K gi, Kristianas pra, kad tikiau ir biau kantri; galbt ir man dert paprayti to paties? Eik, nusiprauskime po duu, paleids mane pagaliau prabyla Kristianas. ingteljs atgal, jis nuvelka man chalat, abu atsistojame po vandens srove ir a pakeliu galv, kad iurkls krist ant veido. Po didiule duo galvute vietos pakanka abiem. Pams

491/1343

ampno, Kristianas ima trinktis galv. Paskui paduoda buteliuk man ir a paseku jo pavyzdiu. Ak, kaip gera. Usimerkusi mgaujuosi varinaniu ir ildaniu vandeniu. Isiplovusi i plauk ampno putas, pajuntu, kad Kristianas mane lieia ir muiluoja: peius, rankas, paastis, krtis, nugar. Jis velniai paragina mane apsisukti, prisitraukia ariau ir imasi apatins kno dalies: pilvo, papilvs, paskui gud jo pirtai slysteli tarp laun hm ir per upakal. Geras ir intymus jausmas. Baigs darb, Kristianas vl mane apsuka, kad atsigriau veidu j. Imk, tyliai sako, duodamas man kno prausikl. Noriu, kad nuplautum lpdai likuius. Akimirksniu plaiai atsimerkiu ir pavelgiu jam akis. Kristianas lapias ir graus

492/1343

dmiai iri mane, bet viesiai pilkos akys jausm neiduoda. Tik praau toli neperengti linij, sitemps perspja jis. Gerai, sumurmu mgindama sismoninti, ko jis k tik papra kad liesiau udraustos zonos pakraius. spaudiu sauj truput prausiklio, patrinu rankas, kad susidaryt put, o tada udedu delnus jam ant pei ir abiejose pusse velniai nutrinu lpdai brkn. Kristianas sustingsta, usimerkia, veidas lieka ramus, bet jis kvpuoja greiiau ir a inau, kad ne i geismo, o i baims. Susijaudinu iki irdies gelmi. Laikydamasi nubrtos linijos virpaniais pirtais atsargiai keliauju emyn jo krtins pakraiu, velniai muiluodama ir trindama od; Kristianas susikaupia, stipriai sukanda dantis, jo smakras sitempia. Ak! Man gniauia ir ird, ir gerkl. Ak, ne, tuoj pravirksiu.

493/1343

Daugiau prausiklio sauj nespaudiu ir pajuntu, kaip Kristianas atsipalaiduoja. Negaliu pakelti j aki. Negaliu irti jo kani per sunku. Dabar atjo mano eil susiimti. Pasiruos? tyliai klausiu neslpdama, kad taip pat bijau. Taip, dusliai ir baimingai sunabda Kristianas. Delnais velniai prisilieiu prie jo krtins i abiej krat ir jis vl sustingsta kaip akmuo. To jau per daug. Kristiano pasitikjimas manimi sukreia sukreia jo baim ir ala, kadaise padaryta iam graiam, bet puolusiam ir yd turiniam vyrui. Man akyse susitvenkia aaros, ima ristis skruostais ir maiytis su duo vandeniu. Ak, Kristianai! Kas tau tai padar? Kvpuojant jo krtin greitai kilnojasi, knas sustings, o mano delnams slystant ir trinant nubrt linij nuo jo bangomis sklinda

494/1343

tampa. Ak, jei tik galiau sumainti jo kani, taip ir padaryiau padaryiau bet k, ir i akimirk nieko daugiau netroktu, tik pabuiuoti kiekvien rand, kur matau, buiniais itrinti i jo atminties tuos baisius prajusius metus, kai juo niekas nesirpino. Bet inau, kad negaliu, ir man skruostais vl pasrva aaros. Ne. Praau, neverk, sumurma Kristianas, stipriai mane apkabindamas, bet jo balsas skausmingas. Praau, neverk dl mans. Staiga pratrkstu netramdoma rauda sikniaubusi jam kakl ir galvodama apie ma berniuk, palikt vien baims ir kanios jroje, baugint, apleist, prievartaujam ir siaubingai sualot. Truput atsitrauks, Kristianas rankomis suspaudia man galv, kilsteli j ir pasilenkia pabuiuoti. Neverk, Ana, praau, murma man prie pat burnos. Tai buvo seniai. Neapsakomai

495/1343

troktu, kad mane liestum, bet tiesiog negaliu to iksti. Praau, maldauju tavs neverk. A irgi noriu tave liesti. N nesivaizduoji, kaip noriu. Matyti tave tok sualot ir bijant, Kristianai mane tai skaudiai eidia. A tave taip myliu Jis nykiu perbraukia man per apatin lp. inau. inau, sunabda. Tave lengva mylti. Argi nesupranti? Ne, mayte, nesuprantu. Lengva. Tave myliu ir a, ir tavo eima. Ir Elena, ir Leila Tiesa, jos keistai t meil reikia, bet myli. Tu vertas meils. Liaukis, Kristianas priglaudia pirt man prie lp ir papurto galv, o jo veide atsispindi kania. Negaliu to klausytis. Esu tuia vieta, Anastazija. Visikai niekam tiks vyras. Ir irdies neturiu. Aiku, kad turi. Ir a jos noriu visos. Tu geras mogus, Kristianai, tikrai geras. Niekada

496/1343

tuo neabejok. Tik pavelk, k nuveikei k pasiekei, kalbu pro aaras. Prisimink, k padarei dl mans ko dl mans atsisakei, panabdomis priduriu. Juk a inau. inau, k man jauti. Jis spokso mane iplts akis, apimtas panikos, ir mudu daugiau negirdime nieko, tik stipria srove i duo mums vir galv nepaliaujamai niokiant vanden. Tu mane myli, sunabdu. Kristianas dar plaiau atsimerkia ir prasiioja. Giliai atsidsta, tarsi gaudydamas kvap. Atrodo ikankintas ir paeidiamas. Taip, sukuda. A tave myliu.

16 raumenis leidiama kontraceptin suspensija.

DEVINTAS SKYRIUS

Nesitveriu diaugsmu. Pasmon priblokta tylomis vpso mane, o a, isiiepusi iki aus, ilgesingai iriu kanios persmelktas Kristiano akis. Tylus ir nedrsus jo prisipainimas lyg ir iekant atleidimo suvirpina man ird, tie trys odeliai man tarsi mana i dangaus. Akyse vl susitvenkia aaros. Taip, tu myli mane. inau, kad myli. Tai supratusi pasijuntu laisva, tarsi nusimetusi sunki nat. is grauolis pageds vyras, kadaise man atrods kaip romantikas

498/1343

herojus stiprus, vienias, paslaptingas, i ties toks ir yra, bet kartu paeidiamas, susvetimjs ir labai links savimi bjaurtis. Jo kania pripildo man ird ir diaugsmo, ir skausmo. T akimirk suprantu, kad mano irdies pakaks abiem. Tikiuosi, kad jos pakaks mums abiem. Paklusi rankas, delnais suspaudiu miel ir gra Kristiano veid, velniai j pabuiuoju, mgindama perduoti vis meil, kuri jam jauiu. Mudviem ant galv stipria srove plstant iltam vandeniui, troktu Kristian ryte praryti. Jis sudejuoja, apkabina mane ir suspaudia taip stipriai, tarsi biau oras, btinas jo gyvybei palaikyti. Ak, Ana, dusliai sumurma jis. Geidiu tavs, bet ne ia. Gerai, aistringai sunabdu prikiusi lpas prie jo lp.

499/1343

Usuks vanden, jis paima mane u rankos, iveda i duo kabinos ir apsiauia chalatu. Vienu rankluosiu apsijuosia strnas, o paskui paima kit, maesn, ir ima sausinti man plaukus. Baigs darb ir juo patenkintas, Kristianas apvynioja rankluosiu man galv taip, kad velgdama didel veidrod vir kriaukls atrodau lyg su ydu. Kristianas stovi man u nugaros ir mudviej vilgsniai susitinka veidrodyje: liepsningos pilkos akys iri viesiai ydras akis, ir staiga man kyla viena mintis. Ar galiu atsilyginti tuo paiu? klausiu. Nors ir surauks kakt, jis linkteli. I didels kilpini rankluosi krvos prie tualetinio stalelio paimu dar vien rankluost, atsisuku Kristian ir pasistiebusi imu sausinti jam plaukus. Jis pasilenkia, kad man bt lengviau, o atsitiktinai vilgteljusi jo veid po

500/1343

rankluosiu pamatau, kad plaiai ypsosi kaip maas berniukas. Jau seniai niekas neluost man plauk. Labai seniai, sumurma jis ir tuoj pat vl susiraukia. Ties sakant, turbt ivis niekas nra to dars. Greis juk turjo tai daryti, tiesa? luostyti tau plaukus, kai buvai maas. Purtydamas galv jis sutrukdo man darbuotis. Ne. Ji nuo pat pirmos dienos gerb mano nubrtas ribas, nors dl to ir kentjo. Vaikystje buvau labai savarankikas, tyliai sako jis. Pagalvojus apie ma berniuk vario spalvos plaukais, kuris rpinasi savimi, nes niekas kitas to nedaro, suspaudia ird. i mintis labai skaudi. Bet nenoriu savo lidesiu sugadinti mudviej su Kristianu artumo akimirkos. K gi, vadinasi, man tikra garb, velniai patraukiu j per dant.

501/1343

I ties, panele Stil. Bet gal garb man? O kaipgi, pone Grjau, kandiai atsakau. Nusausinusi plaukus, paimu kit nedidel rankluost ir ingteliu jam u nugaros. Mudviej akys vl susitinka veidrodyje ir budrus, klausiamas jo vilgsnis paragina mane prabilti. Ar galiau kai k ibandyti? klausiu. Kelias akimirkas pagalvojs, Kristianas linkteli. Nedrsiai, labai atsargiai minktu rankluosiu brkteliu jam per rank, luostydama ant odos susikaupusius vandens laus. Tada paklusi akis patikrinu, kokia jo iraika. Kristianas, beds mane liepsningas akis, sumirksi. Pasilenkusi pabuiuoju jam pet ir jis truputl prasiioja. Taip pat atsargiai nuluostau jam kit rank, apiberiu buiniais pet ir jo lpose pasirodo vos pastebima ypsena. velniai priglaudiu rankluost jam prie strn, emiau iblukusios, bet vis dar matomos lpdai

502/1343

linijos. Mat nespjau nuprausti Kristianui nugaros. Vis nugar, tyliai sako jis. Rankluosiu. Tada garsiai kvepia ir kietai usimerkia, o a greitai luostau j, atidiai irdama, kad liesiau od tik rankluosiu. Jo nugara tokia patraukli plats, reljefiki peiai su itreniruotais ir aikiai matomais smulkiais raumenimis. Kristianas labai savimi rpinasi. i groyb darko tik randai. iaip taip prisiveriu nekreipti randus dmesio ir suvaldau nor kiekvien i j ibuiuoti. Kai baigiu darb, Kristianas ikvepia, o a palinkstu priek ir apdovanoju j buiniu pet. Tada, j apglbusi, nuluostau pilv. Mudviej vilgsniai vl susitinka veidrodyje, Kristiano veide ir pasitenkinimas, ir budrumas. Imk, paduodu Kristianui maesn rankluost veidui ir jis suglums suraukia

503/1343

kakt. Prisimeni Dordij? Kai liepei man save liesti tavo rankomis, priduriu. Kristiano veidas apsiniaukia, bet a nekreipiu tai dmesio ir j apkabinu. Abu spoksodami veidrod jis tikras grauolis ir visikai nuogas, a rankluosiu apsukta galva atrodome beveik kaip pora, nuengusi i barokinio paveikslo, vaizduojanio scen i Senojo Testamento. Paimu rank, kuri Kristianas noriai man duoda, ir pakeliu, kad jis nusiluostyt krtin: braukiu rankluosiu per jo kn ltai, nedrsiai. Kart, kit, paskui vl. Kristianas stovi suakmenjs, sitemps, tik akimis seka jam ant platakos udt mano rank. Mano pasmon pritariamai iri, paprastai papstos jos lpos kart ypsosi, o a tarsi vyriausioji llinink. Nerimas bangomis ritasi Kristianui nugara, bet aki nuo mans jis nenuleidia, nors vilgsnis niresnis,

504/1343

nuomesnis galbt atskleidiantis jo gelmse slypinias paslaptis. Ar tikrai noriu nerti tas gelmes? Ar tikrai noriu stoti akistaton su jo demonais? Rodos, tu jau sausas, sunabdu nuleisdama rank ir veidrodyje atidiai velgdama jam akis. Kristianas alsuoja greiiau, jo lpos pravertos. Man tavs reikia, Anastazija, sunabda. Ir man tavs. Tardama iuos odius staiga suprantu, kokie jie teisingi. Niekaip negaliau sivaizduoti savo gyvenimo be Kristiano. Leisk man tave mylti, kimiai itaria jis. Gerai, atsakau, jis atsisuks prisitraukia mane, suspaudia glbyje ir susiranda mano lpas maldaudamas, garbindamas, brangindamas myldamas mane.

505/1343

IRIME VIENAS KIT k tik patyr sueities

palaim, Kristianas pirt galiukais brauko man per nugar. Gulime alia: a ant pilvo, apglbusi pagalv, jis ant ono, ir a labai vertinu veln jo prisilietim. Suprantu, kad i akimirk Kristianui btina mane liesti. A jam tarsi balzamas, paguodos altinis, tad argi galiau nesileisti lieiama? Bet labai noriau ir pati j liesti. Vadinasi, gali bti velnus, sumurmu. Hm rodos, taip, panele Stil. Nusiypsau. Kai pirm kart tai darme, ypatingo velnumo nerodte. Nerodiau? klausia jis, apsimestinai naiviai ypteldamas. Kai atmiau jums nekaltyb Nepasakyiau, kad atmte, ididiai burbteliu nesu bejg mergel. Mano nekaltyb buvo paaukota laisva valia ir gana

506/1343

noriai. A taip pat js geidiau ir, jei gerai prisimenu, puikiai praleidau laik, droviai ypteliu ir prikandu lp. Pamenu, kad ir man buvo smagu, panele Stil. Ms tikslas teikti vienas kitam malonum, ltai, tsdamas odius, sako Kristianas, jo veidas romus ir rimtas. Ir tai reikia, kad priklausote man. Beslygikai. Kristianas velgia mane, jo akyse n laelio aismingumo. Taip, priklausau, sutinku. Norjau tavs kai ko paklausti. Klausk. Apie tavo biologin tv ar inai, kas jis? i mintis jau seniai neduoda man ramybs. Kristianas suraukia kakt, paskui papurto galv. Nenutuokiu. Bet tikrai ne tas laukinis, ne jos svadautojas. Ir ai Dievui.

507/1343

I kur inai, kad ne jis? I to, k pasak ttis tai yra i to, k papasakojo Karikas. Klausiamai pavelgiu Penkiasdeimt, laukdama isamesnio paaikinimo. Kokia tu smalsi, Anastazija, Kristianas atsidsta, papurto galv. Svadautojas rado tos narkomans keks kn ir prane valdios institucijoms. Bet kol jis j rado, prajo keturios dienos. O rads utrenk duris ir ijo paliks su ja su jos lavonu. Tai prisiminus, Kristiano vilgsnis apsiblausia. A giliai atsidstu. Vargas berniukas tai per daug siaubinga, beveik nemanoma suvokti. Vliau j apklaus policija. Jis kategorikai paneig, kad mudu kas nors sieja, be to, Karikas sak, kad a t niek visikai nepanaus. Ar prisimeni, kaip jis atrod?

508/1343

Anastazija, a nedanai galvoju apie t savo gyvenimo laikotarp. Taip, prisimenu, kaip jis atrod. Niekada jo nepamiriu. Kristiano veidas apsiniaukia, sugrietja, net ima atrodyti liesesnis, o vilgsnis padvelkia aliu ir pykiu. Ar negaltume pasikalbti apie k nors kita? Atsipraau. Nenorjau tavs lidinti. Jis papurto galv. Tai jau praeitis, Ana. Nenoriu apie j galvoti. K gi, pasakyk, kokia ta tavo staigmena. Turiu pakeisti tem, kol jis neapgaub mans visomis penkiomis deimtimis atspalvi. Kristiano veidas akimirksniu pragiedrja. Ar drsi ieiti lauk ir kvpti gryno oro? Noriu tau kai k parodyti. inoma. Stebiuosi, kaip greitai keiiasi Kristiano nuotaika nepastovi kaip visada. Jis nusiypso man berniokikai, nerpestingai, kaip prasta

509/1343

dvideimt septyneri met vyrui, ir man suspurda irdis. Neabejoju, kad ta staigmena bus maloni. Kristianas aismingai pliaukteli man per upakal. Apsirenk. Dinsai puikiai tiks. Tikiuosi, Teiloras juos djo. Atsikls i lovos, jis apsimauna trumpikes. Ak galiau vis dien ia sdti ir irti j, vaiktinjant po kambar. Kelkis, kaip visada valdingai ir priekaitingai paragina mane Kristianas. Isiiepusi iki aus pavelgiu j. Tik groiuosi reginiu Jis suirzs uveria akis lubas. Mudviem rengiantis atkreipiu dmes, kad elgiams kaip vienas kit puikiai pastantys partneriai: abu pastabs ir gerai jauiantys vienas kit, kartkartmis pamaloninantys vienas kit drovia ypsena ar prisilietimu. Man dingteli, kad tai visikai nauja tiek jam, tiek man.

510/1343

Isidiovink plaukus, liepia Kristianas, kai apsirengiame. Valdingas kaip visada, velniai pasiaipau ir jis pasilenks pabuiuoja man plaukus. Kitaip niekada ir nebus, mayte. Nenoriu, kad susirgtum. Uveriu akis, o jis, linksmai nusiteiks, suraukia lpas. inote, man vis dar nieti delnus, panele Stil. Diugu girdti, pone Grjau. Jau maniau, kad gebjim prarandate. Jei taip norite, lengvai galiu rodyti, kad neprarandu. Kristianas isitraukia i krepio plat viesiai rud pyni rato megztin ir usimeta ant pei. Su baltais markinliais ir dinsais, menikai susitariusiais plaukais ir dar iuo megztiniu jis atrodo tarsi nuengs tiesiai i

511/1343

blizgaus, auktuomens gyvenimui skirto urnalo virelio. Niekam nevalia bti tokiam graiam. Ir neinia, ar todl, kad mano dmes trumpai iblako tobula Kristiano ivaizda, ar todl, jog inau, kad jis mane myli, bet jo grasinimas daugiau nebaugina. Jis mano Penkiasdeimt Atspalvi; jis tiesiog toks yra. Pamus plauk diovintuv msteli tikros vilties spindulys. Mudu rasime aukso vidur. Tik turime pripainti vienas kito norus ir prie j prisitaikyti. Juk tikrai galiu tai padaryti, tiesa? Spoksau save tualetinio stalelio veidrodyje. Vilkiu viesiai melsv Teiloro nupirkt ir lagaminl dt palaidinuk. Plaukai susivl, veidas rauds, lpos paburkusios liesteliu jas, prisimindama aistringus Kristiano buinius, ir, velgdama veidrod, nesusilaikiusi ypteliu. Taip, a tave myliu, pasak jis.

512/1343

KURGI VAIUOSIME? KLAUSIU

viebuio vestibiulyje mudviem laukiant automobil atvairuojanio patarnautojo. Kristianas pirtu pabaksnoja sau nosies nerv, lyg smokslininkas ypteli atrodo taip, tarsi i paskutinij tramdyt diaugsm. Dievai, visai nepanau Penkiasdeimt Toks jis buvo, kai vaiavome sklandyti gal ir dabar t pat darysime. Atsakau jam ypsena. Kristianas nuvelgia mane i aukto, kreivai ypsodamasis. Paskui pasilenks velniai pabuiuoja. Ar bent numanai, koks laimingas su tavimi jauiuosi? sumurma jis. Taip Puikiai inau. Nes tu lygiai taip pat veiki mane. Kristiano automobiliu prie ms kaip aibas privaiuoja iki aus isiieps patarnautojas. Jzau, kokie iandien visi laimingi

513/1343

Puikus automobilis, sere, sumurma jis grindamas raktelius. Kristianas jam mirkteli ir duoda nepadoriai daug arbatpinigi. Suraukusi kakt, dbteliu Kristian. Dievai
KRISTIANAS VAIRUOJA PANIRS savo

mintis. I garsiakalbi sklinda jaunos moters balsas; ji dainuoja graiu, sodriu, velniu tembru ir tas lidnas jausmingas balsas mane uliliuoja. Turiu padaryti lankst. Ilgai neutruksime, isiblaks pareikia Kristianas, ivaduodamas mane i dainos ker. it kaip? Kodl? Smalsu, kokia ta staigmena. Mano vidin dievait okinja nelyginant nekantri penkiamet. Gerai, sumurmu. Kakas ia ne taip. Staiga jis pasidar nirus ir rytingas.

514/1343

Kristianas suka didelio automobili salono aiktel, sustoja ir, lyg abejodamas savo sprendimu, atsisuka mane. Turime nupirkti tau nauj automobil, sako. I nuostabos net isiioju. Dabar? Sekmadien? Po galais, kas jam ujo? Be to, ia Saab marks automobili salonas. Ne Audi? Kvaila, bet daugiau nesugalvoju, k pasakyti, ir jis, ai Dievui, tirtai nurausta. Kristianas sutriks. Pirmas kartas! Pamaniau, gal norsi kitos marks, sumurma. Jam taip nesmagu, kad vos nusdi ant sdyns. Ak, praau Tokia proga negi nepasiaipysi. Nusiviepiu. Saab?

515/1343

Taip. A 9-3. Eik. Kodl tave taip traukia usienietiki automobiliai? Anastazija, vokieiai ir vedai gamina saugiausius automobilius pasaulyje. it kaip? Maniau, jau usakei man kit Audi A3? Kristianas nuvelgia mane ir niriai, ir linksmai. Galiu t usakym ataukti. Eik. Ilips i automobilio, Kristianas atidaro man dureles. A skolingas tau dovan universiteto baigimo proga, sako tiesdamas man rank. Kristianai, tikrai neprivalai to daryti. inoma, kad privalau. Praau. Eik. I Kristiano tono suprantu, kad dabar juokauti nedert. Susitaikau su likimu. Saab? Ar noriu Saab automobilio? Ypatingasis nuolankij

516/1343

Audi man visai patiko. Negana to, buvo labai stilingas. Tik, inoma, dabar jis palaidotas po statine balt da Mane nukreia iurpas. Ir ji vis dar ten Paduodu Kristianui rank ir nuingsniuojame automobili salon. Trojus Turnianskis, pardavimo vadybininkas, prilimpa prie Penkiasdeimties kaip vantos lapas. Jis i tolo uuodia rimtus kliento ketinimus. Kalba su keistu, lyg JAV vidurio vakar, lyg britiku akcentu. Sunku pasakyti. Pageidaujate Saab automobilio, sere? Pavainto? diaugsmingai trindamas rankas teiraujasi jis. Naujo, Kristianas nepatenkintas stipriai suiaupia lpas. Naujo! Ar jau isirinkote model, sere? meilikaudamas jis tiesiog i kailio neriasi.

517/1343

9-3 2.OT, sportin sedan. Puikus pasirinkimas, sere. Kokios spalvos, Anastazija? pakreips galv klausia Kristianas. Hm Gal juod? gteldama sakau. Tau tikrai nereikia to daryti Kristianas suraukia kakt. Juodas nakt sunkiai pastebimas. Ak, dl Dievo meils iaip taip atsispiriu pagundai uversti akis. Tu turi juod automobil. Jis rsiai dbteli mane. Tada viesiai gelsv, abejingai geliu. Kristianas nepatenkintas susiraukia akivaizdu, kad viesiai geltona spalva jam nepatinka. O kokios spalvos automobil tu man irinktum? klausiu jo tarsi mao vaiko, nors daugeliu poiri Kristianas toks ir yra. i mintis man nemaloni ir slegianti, ir kartu skatinanti neprarasti budrumo.

518/1343

Balt arba sidabro spalvos. Tuomet tebnie sidabro. Bet inai, kad man labiau patikt Audi, priduriu sudrausminta savo mini. Pajuts, kad sandoris slysta i rank, Trojus iblykta. Gal nortumte nuleidiamu stogu, ponia? klausia entuziastingai pliaukteldamas rankomis. Mano pasmon bjaurdamasi susigia, mat jai is automobilio pirkimas labai nemalonus, bet mano vidin dievait parblokia j ant ems. Nuleidiamu stogu? Tai bent! Surauks antakius, Kristianas dmiai mane nuvelgia. Nuleidiamu stogu? klausia i nuostabos kilsteldamas antak. Nuraustu. Toks jausmas, kad jis palaiko tiesiogin ry su mano vidine dievaite, nors,

519/1343

inoma, taip ir yra. Kartais tai labai neparanku. Nudelbiu akis. O Kristianas kreipiasi Troj: Kokie automobilio nuleidiamu stogu statistiniai saugumo duomenys? Trojus, pajuts silpnj Kristiano viet, nutaria smogti lemiam smg ir paeria vis krv statistini duomen. Suprantama, Kristianas nori, kad biau saugi. Jam tai tarsi religija, jis saugumo fanatikas, tad dmiai klausosi nepriekaitingai imoktos Trojaus greitakalbs. Penkiasdeimiai tai tikrai rpi. Taip. A tave myliu. Prisimenu ryt tyliai, panabdomis itartus jo odius, ir gyslomis nelyginant tirpstantis medus pasklinda diaugsminga iluma. is vyras Dievo dovana moterims mane myli. Staiga susigriebiu paikai besiypsanti, o Kristianas, puikiai nusiteiks, pavelgia mane

520/1343

ir sutrinka. A labai patenkinta savimi, labai laiminga. Kad ir kas jus taip diugina, ir a noriau pasidiaugti, panele Stil, sumurma Kristianas Trojui nujus prie kompiuterio. Js mane diuginate, pone Grjau. Nejaugi? Na, atrodai tarsi apsvaigusi, jis paskubomis mane pabuiuoja. Ir ai, kad sutikai priimti automobil. kart pasidavei lengviau. Na, juk ia ne Audi A3. Kristianas santriai ypteli. Toks automobilis ne tau. Man jis patiko. Sere, norjote 9-3 modelio? Radau vien ms salone Beverli Hilse. Per por dien galtume jums pristatyti, Trojaus veide vieia pergalinga ypsena. Vliausiai? Taip, sere.

521/1343

Puiku. Kristianas isiima savo kreditin, o gal Teiloro? Nuo ios minties sunerimstu. Svarstau, kaip Teilorui sekasi, ar jis rado Kristiano apartamentuose besislapstani Leil. Pasitrinu kakt. Taip, su Kristianu man atiteko ir visa jo praeities nata. Malonkite ionai, pone Trojus vilgteli pavard ant kreditins kortels, Grjau.
KRISTIANAS ATIDARO DURELES IR a vl

sitaisau priekinje keleivio sdynje. Ai, padkoju, kai jis atsisda alia. Jis nusiypso. Labai praom, Anastazija. Kristianas jungia varikl ir vl suskamba muzika. Kas ia dainuoja? klausiu. Eva Kesidi. Jos balsas avingas.

522/1343

Tikra tiesa. Buvo. Hm Ji mir jauna. A Gal nori valgyti? iandien nebaigei pusryiauti, nepatenkintas vilgteli mane Kristianas. Oi, kokia bda. Noriu. Tada pirmiausia pavalgysime. Kristianas nuvairuoja automobil uosto rajon, o tada Aliaskos Viaduko keliu pasuka iaur. Siatle dar viena grai diena, jau kelias savaites oras neprastai puikus. Mudviem klausantis mielo, jausmingo Evos Kesidi balso ir vaiuojant greitkeliu, Kristianas atrodo laimingas ir atsipalaidavs. Ar anksiau su juo kada nors jauiausi taip jaukiai? Neinau.

523/1343

Jau taip nebesinervinu dl jo nuotaik kaitos, esu tikra, kad jis mans nenubaus, o jis mano draugijoje, rodos, irgi geriau jauiasi. Kristianas pasuka kair, pakrante besidriekiant keli, ir pagaliau sustoja automobili aiktelje prie didiuls prieplaukos. ia ir pavalgysime. Atidarysiu tau dureles, sako Kristianas taip, kad suprantu, jog judintis i vietos bt neimintinga, ir man belieka irti j, ingsniuojant prie kito automobilio ono. Ar tai kada nors baigsis?
SUSIKIB U RANK NUEINAME prie pat

uosto; mums prie akis plyti prieplauka. Kiek laiv tyliai nusistebiu. ia j daugyb, visokiausi dydi ir form, spuojasi sau ramiuose vandenyse. Toliau, Pjudeto ssiauryje, matyti kelios deimtys su vju besigalynjani, vandenyje laviruojani burlaivi. Tai spdingas,

524/1343

nepakartojamas vaizdas. Vjas truput sustiprja, tad susisiauiu dinsin varkel. alta? klausia jis ir priglaudia mane stipriau. Ne, a tik groiuosi reginiu. Galiau irti tuos laivus kad ir vis dien. Nagi, eik. Kristianas nusiveda mane didel uosto bar ir patraukia prie prekystalio. Baro apstatymas labiau primena Naujj Anglij, o ne Vakar pakrant: sienos baltos ir gelsvai alsvos, baldai viesiai melsvi, visur prikabinta irkl ir kit plaukiojimo valtimi reikmen. Tai viesi, gerai nuteikianti ueiga. Pone Grjau! maloniai sutinka Kristian barmenas. Ko i popiet jums pasilyti? Sveikas, Dante, diugiai nusiypso Kristianas ir mudu susdame ant aukt baro kdi. i avi dama Anastazija Stil. Sveikiname jus atvykus SP bar.

525/1343

Dant man draugikai nusiypso. Jis juodaodis ir ivaizdus, tamsiomis akimis nuvelgia mane, vertina, bet geismo jose, rodos, nra. ybteli ausyje segtas auskaras su didoku deimantu. I karto pajuntu Dantei simpatij. Ko gersite, Anastazija? Pakeliu akis Kristian, velgiant mane ir laukiant sprendimo. Oho, jis ketina leisti rinktis man paiai. Praom vadinti mane Ana; gersiu to, ko ir Kristianas. Droviai ypteliu Dantei. Penkiasdeimt apie vyn imano daug daugiau u mane. Noriu alaus. Visame Siatle ia vienintelis baras, kur galima gauti Adnams Explorer alaus. Alaus?

526/1343

Taip, Kristianas linksmai man nusiypso. Prayiau, Dante, du bokalus Explorer alaus. Dant linkteli ir netrukus pastato ant baro du bokalus. ia bna labai skanios jr grybi sriubos, sako Kristianas. Suprask, tai klausimas, skirtas man. Jr grybi sriuba ir alus puikiausiai tiks, sakau ypsodamasi. Dvi porcijas jr grybi sriubos? pasitikslina Dant. Taip, ypsodamasis linkteli Kristianas. Valgydami mudu nekams taip, kaip dar nesame nekjsi. Kristianas atsipalaidavs ir ramus: jis atrodo jaunas, laimingas ir puikiai nusiteiks, nesvarbu, kas vakar nutiko. Prisimena Grjaus moni holdingo istorij, ir kuo daugiau atskleidia, tuo stipriau justi jo aistringas noras gelbti bd turinias mones,

527/1343

tikjimas savo kuriamomis technologijomis ir svajon treiojo pasaulio alyse padidinti ems kio naum. Klausausi susiavjusi. Jis smojingas, protingas, nesavanaudikas, graus ir mane myli. Kita vertus, Kristianas apipila mane klausimais apie Rj ir mano mam, apie mano vaikyst veliuose mikuose skendiniame Monteseine ir trumpus laikotarpius, kai gyvenau Teksase ir Las Vegase. Jis nori suinoti, kokias knygas ir filmus labiausiai mgstu, ir a nustembu, kad mudu turime gana daug bendra. Besinekuiuojant man staiga topteli, kad Kristianas, knijs Hardio Alek, tapo Eindelu ir nepaprastai greitai ikl sau tiksl siekti aukt ideal. Kai pavalgome, pasirodo, kad jau po antros valandos. Kristianas apmoka sskait, Dant

528/1343

maloniai su mumis atsisveikina ir palinki skms. Puiki vietel. Ai u pietus, padkoju Kristianui, kai jis pams u rankos vedasi mane i baro. Mes ia dar ateisime, sako jis ir mudu traukiame prieplauk. Norjau tau kai k parodyti. inau kad ir kas tai bt, nekantrauju pamatyti.
SUSIKIB U RANK INGSNIUOJAME

palei prieplauk besidriekiania promenada. Kokia maloni popiet. mons leidia laik gryname ore ir diaugiasi sekmadieniu: vedioja unis, groisi laivais, iri krantine bgiojanius savo vaikus. Artinantis prie prieplaukos, laivai atrodo vis didesni. Kristianas nusiveda mane krantin ir sustoja prie miliniko katamarano.

529/1343

Pamaniau, galtume i popiet paplaukioti. ia mano laivas. Po velni. Jis maiausiai dvylikos, o gal ir penkiolikos metr ilgio. Du aptaks balti korpusai, denis, erdvi kajut ir auktai vir galvos ikils spdingas stiebas. Apie laivus nieko neimanau, bet aikiai matau, kad is ypatingas. Oho, nustebusi tepratariu. Pastatytas mano monje, neslpdamas pasididiavimo paaikina Kristianas ir man ima stipriau plakti irdis. Nuo korpuso dugno iki stiebo viraus laiv projektavo geriausi laiv projektuotojai pasaulyje, o pastatytas jis ia, Siatle, mano laiv statykloje. Jame hibridins elektrins pavaros, asimetriki deniai su burmis, didbur kampuotu virumi Gerai jau, gerai, tikinai mane, Kristianai. Jis nuoirdiai nusiypso. Tai puikus laivas.

530/1343

Puikiai ir atrodo, pone Grjau. Tiesa, panele Stil. Koks jo pavadinimas? Kristianas nusitempia mane al, kad pamatyiau laivo pavadinim Greis. Nustembu. Pavadinai laiv mamos vardu? Taip, pakreipia galv jis. Kodl stebiesi? Gteliu. Stebiuosi, nes su motina Kristianas visuomet atrodo pabrtinai santrus. Anastazija, a dievinu savo mam. Kodl negaliau jos garbei pavadinti laivo? Nuraustu. Ne, a ne dl to tiesiog Po galais, k atsakyti? Anastazija, Greis Trevelian-Grj igelbjo man gyvyb. Vis gyvenim bsiu jai dkingas.

531/1343

iriu j nenuleisdama aki, griuosi iame droviame prisipainime slypinia pagarba. Pirm kart visikai akivaizdu, kad Kristianas myli savo mam. Bet kodl elgiasi su ja taip keistai santriai ir prietaringai? Gal nori ulipti ant denio? klausia jis spindiniomis, susijaudinimo kupinomis akimis. Mielai, ypsodamasi sakau. Rodos, labai patenkintas, Kristianas iumpa mane u rankos ir siauru trapu nusiveda laiv. Sustojame ant denio po tentu. Vienoje pusje stovi stalas ir U raids formos viesiai mlyna oda aptrauktas minktasuolis, ant kurio gali sussti bent atuoni mons. Pro slankisias duris vilgteliu kajut ir isigandusi atoku, ivydusi ten kakok mog. Atstms tas duris, ieina auktas viesbruvis vyras degs saulje, garbanotais plaukais, rudomis akimis, su iblukusiais

532/1343

roiniais markinliais trumpomis rankovmis ir atveriama apykakle, su ortais ir jreivikais batais. I pirmo vilgsnio turt bti pradjs ketvirt deimt. Makai Kristianas nuoirdiai nusiypso. Pone Grjau! Sveiki sugr! Vyrai paspaudia vienas kitam rank. Anastazija, ia Lajamas Makonelis. Lajamai, tai mano mergina, Anastazija Stil. Mergina! Mano vidin dievait vikriai padaro arabesk. Dl to automobilio nuleidiamu stogu ji vis dar isiiepusi iki aus. Man dar reikia laiko prie to priprasti jau ne pirm kart Kristianas sako, kad a jo mergina, bet kai girdiu j tariant od, vis dar apima neapsakomas diaugsmas. Malonu susipainti? sakau, kai mudu su Lajamu spaudiame vienas kitam rank.

533/1343

Vadinkite mane Maku, maloniai pasilo Lajamas, kurio akcento niekaip negaliu atpainti. Sveika ulipusi ant denio, panele Stil. Praom vadinti mane Ana, rausdama sumurmu. Jo akys rudos, o vilgsnis toks skvarbus Na, ar ji pasiruousi, Makai? nekantriai siterpia Kristianas ir man dingteli, kad jis kalba apie mane. Pasiruousi skrosti bangas, sere, diugiai ypsodamasis sako Makas. Ak, laivas Greis. Kokia a kvaia Tad pirmyn! Ketinate iplaukti? Taip, Kristianas idyklikai ypteli Makui. Nori truput paplaukioti, Anastazija? Taip, labai. Nuseku paskui j kajut. Tiesiai prie mus stovi viesiai ruda odin sofa, o vir jos pro didiul lang truput igaubtu stiklu atsiveria

534/1343

prieplaukos panorama. Kairje virtuv: puikiai rengta, apstatyta viesios medienos baldais. Tai pagrindinis salonas. alia kambuzas, mosteldamas virtuv, paaikina Kristianas. Pams u rankos, jis vedasi mane per pagrindin kajut. Ji stebtinai erdvi. Grindys taip pat medins, viesios. Kajut atrodo iuolaikika ir elegantika, neugriozdinta ir erdvi, bet kartu ir labai praktika, tarsi Kristianas joje bt retas sveias. Abiejose pusse po vonios kambar. Kristianas parodo dvejas duris, o paskui praveria dar vienas tiesiai mums prie nos, keistos formos, ir engia vidun. prabang miegamj. Ak Jame didiulis gultas, viesiai mlyna patalyn ir melsvai dekoruotos sienos visai kaip jo miegamajame Eskaloje. Akivaizdu, kad Kristianas, pasirinks vien stili, ilgai lieka jam itikimas.

535/1343

Tai laivo savininko kajut, spindiniomis akimis jis nuvelgia mane nuo galvos iki koj. Be eimos nari, tu pirma mergina, klusi ia koj, sako. Bet eimos nariai nesiskaito. Nuo dmaus Kristiano vilgsnio iraustu, irdis ima dauytis. Ar tikrai? Dar vienas pirmas kartas Kristianas prisitraukia mane, suspaudia glbyje, panardina pirtus plaukus ir buiuoja ilgai ir aistringai. Kai jis atlyja, abiem trksta kvapo. Reikt pirm kart i ties pasinaudoti iuo guoliu, prikis lpas prie mano lp, sunabda jis. Ak, jroje! Bet ne dabar. Eik, Makas tuoj atsivartuos. Kai vl pams u rankos Kristianas vedasi mane per salon, kaip manydama stengiuosi

536/1343

nepaisyti skaudiai nudiegusio nusivylimo. Kristianas parodo dar vienas duris. ia darbo kambarys, o ten, priekyje, dar dvi kajuts. O kiek i viso moni gali nakvoti laive? Tai septyni gult vienastiebis burlaivis. Bet mano eimos nariai jame lankosi itin retai. Mgstu buriuoti vienas. Bet tik ne tuomet, kai tu su manimi. Dabar turiu tavimi rpintis. Pasirauss dje, jis itraukia rykiai raudon gelbjimosi liemen. tai. Uvilks j man per galv, Kristianas stropiai tempia visus direlius ir a vos pastebimai ypteliu. Tau patinka mane panioti, ar ne? Visomis prasmmis, atsako Kristianas, o jo veide suvinta geidulinga ypsena. Ikryplis. inau.

537/1343

Jis kilsteli antakius ir dar plaiau nusiypso. Mano ikryplis, panabdomis priduriu. Taip, tavo. Apvilks gelbjimosi liemen, Kristianas iumpa u jos krat ir mane pabuiuoja. Aminai, sukuda ir paleidia mane, dar nespjusi nieko atsakyti. Aminai! Po galais. Eik. iups u rankos, jis itempia mane lauk, laiptais ulipame auktutin den ir engiame ma kubrik, kuriame yra didelis vairas ir aukta sdyn. Laivo pirmagalyje Makas tvarkosi su virvmis. Ar ia ir imokai vis gudrybi su virvmis? lyg niekur nieko klausiu Kristiano. Imokti sunerti dvigub kilp visikai nesunku, dmiai mane velgdamas atsako jis. Panele Stil, rodos, jums smalsu. Man tokia

538/1343

nuostata patinka. Mielai jums parodysiu, k gebu daryti su virve. Kristianas patenkintas nusiypso, o a perveriu j atiauriu vilgsniu, tarsi biau eista. Jo veidas apsiniaukia. Supratau, pagaliau atsakau jam ir isiiepiu iki aus. Jis kietai suiaupia lpas, prisimerkia. Galbt vliau rimtai su jumis pasineksiu, bet dabar turiu vairuoti laiv. Jis atsisda prie valdymo prietais skydo, paspaudia mygtuk ir laivo variklis suia. Laivo pakraiu, nuoirdiai man ypsodamasis, tekinas atskuba Makas ir nuoka emutin den, ketindamas atriti virv. Gal ir jis ino koki nors su virvmis susijusi gudrybi? Visikai netiktai msteljus iai nemaloniai miniai, nuraustu. Pasmon piktai dbteli. sivaizduoju save atsakani jai pei gteljimu ir vilgteliu

539/1343

Kristian dl visko kaltas Penkiasdeimt. Jis susisiekia su pakrants apsaugos tarnyba, o Makas tuo metu kteli, kad esame pasiruo iplaukti. Kristianas vl priblokia gabumais. Ar yra kas nors, ko is mogus nemoka? Paskui prisimenu nuoirdias jo pastangas penktadien mano bute kubeliais ir grieinliais pjaustyti paprik. Nuo ios minties pralinksmju. Kristianas atsargiai iplukdo Greis i stovjimo vietos, tada nukreipia prieplaukos vandens vartus. Mums u nugaros, prieplaukos krantinje, brelis smalsuoli susirenka pairti, kaip iplaukiame. Mai vaikai mojuoja, a jiems taip pat pamoju. Kristianas vilgteli per pet, o tada prisitraukia mane, kad stoviau jam tarp koj, ir ima rodyti vairius kubriko ciferblatus ir kitus valdymo taisus.

540/1343

iupk vair, valdingai kaip visada sako jis ir a paklstu. Klausau, kapitone! atsakau nesitverdama juoku. velniai udjs rankas ant mano rank, Kristianas toliau vairuoja laiv i prieplaukos ir po keli minui atsiduriame atviroje jroje, altuose melsvuose Pjudeto ssiaurio vandenyse. ia nra prieplaukos pylimo uuovjos, tad vjas stipresnis, o vanduo po kojomis supasi ir banguoja. Jausdama Kristiano diuges negaliu nesiypsoti visa taip smagu. Padar didel lankst pasukame vakarus, Olimpo pusiasalio link, vjas puia mums nugar. Metas kelti bures, susijaudins sako Kristianas. tai, laikyk. irk, kad nenukryptume nuo kurso. K?!

541/1343

Pamats siaubo ikreipt mano veid, jis ypteli. Mayte, tai paprasta. Laikyk vair, irk laivo pirmagal ir nenuleisk aki nuo horizonto. Tu puikiai susitvarkysi, kaip visada susitvarkai. Kai pakelsime bures, pajusi trkteljim. Tiesiog tvirtai laikyk vair. Duosiu tau tai tok enkl, Kristianas pirtu tarsi peilio amenimis brkteli sau per gerkl, tada galsi ijungti variklius. Paspausi mygtuk, jis parodo didel juod mygtuk. Supratai? Taip, apimta panikos kartligikai linkteliu. Po velni, nieko panaaus nesitikjau! Kristianas pabuiuoja mane ir pakils i kapitono sdyns nuskuba laivo pirmagal pas Mak vynioti buri, riti virvi, sukti gervi ir skriemuli. Darbas jiedviem puikiai sekasi, kartais jie vienas kitam kteli kok nors prast laivybos od, o man miela irti

542/1343

Penkiasdeimt, nerpestingai besidarbuojant su kitu mogumi. Gal Makas Penkiasdeimties draugas? Nepasakytum, kad Kristianas turt daug draug, kita vertus, a gausybs draugi irgi neturiu. Na, bent jau Siatle. Vienintel mano draug ivaiavo atostog ir dabar kaitinasi saulje Sent Deimse, vakarinje Barbadoso pakrantje. Staiga skausmingai pajuntu, kaip ilgiuosi Keits. Kambario draugs pasiilgau labiau, nei maniau pasiilgsianti jai ivaiuojant. Tikiuosi, ji apsigalvos ir, uuot toliau atostogavusi su Kristiano broliu Eliotu, gr namo drauge su savo broliu Etanu. Kristianas su Maku kelia priekin bur, a susiavjusi iriu, kaip ji slenka stiebu auktyn. Vjas j tuoj pat pagauna ir tempia.

543/1343

Laikyk kurs, mayte, ir ijunk variklius! perrkia vj Kristianas rodydamas, kad ijungiau variklius. Vos girdiu, k jis sako, bet skubiai palinksiu irdama mylim vyr vjo gairinam, pakiliai nusiteikus, tvirtai stovint bang kilnojamame laive. Paspaudiu mygtuk, varikli esys nutyla ir Greis plaukia prie Olimpo pusiasalio skrosdama bangas, tarsi gavusi sparnus. Noriu rkti, aukti, diugiai klykti, nes tai vienas i labiausiai jaudinani gyvenimo potyri, iskyrus gal tik sklandym ir Raudonj kani kambar. Oho! is laivas gali skriete skrieti! Stoviu tvirtai, laikau vair, kad nesisukt, o Kristianas jau vl man u nugaros, vl udeda rankas man ant rank. Na, k pasakysi?! klausia jis perrkdamas vjo kauksm ir jros oim.

544/1343

Kristianai! Tai nuostabu. Jis patenkintas isiiepia iki aus. Palauk, kol pakelsime spinaker, ir galva mosteli Mak, kaip tik ivyniojant i bur jos audeklas rykus, tamsiai raudonas. Ivydusi t spalv prisimenu aidim kambario sienas domi spalva! kteliu. Kristianas ikalbingai ypteli ir pamerkia ak. Ak, jis tyia taip daro. Spinakeris isipuia isiskleidia visa didiul, keista trikamp forma, leidianti Greisei dar labiau sibgti. Radusi krypt, ji skrieja ssiaurio link. Asimetrikai idstytos burs. Kad greiiau plauktume, atsako Kristianas nebyl mano klausim. Nuostabu. Nesugalvoju, k daugiau pasakyti. Stoviu isiiepusi kaip kvaia; skrosdami bangas, artinams prie diding Olimpo kaln ir Beinbrido

545/1343

salos. Atsisukusi matau tolstant Siatl, o tolumoje ir Reinyro kaln. Ties sakant, iki iol nebuvau deramai vertinusi atiauraus Siatlo apylinki groio: veli, daili, aukt, visali medi ir kur ne kur isiovusi uol. i puiki sault popiet j grois atrodo laukinis, bet romus ir gniauiantis kvap. Palyginti su greiiu, kuriuo ms laivas skrodia bangas, i ramyb stebtina. Ar greitai plaukiame? Penkiolikos mazg greiiu. A neinau, k tai reikia. Truput greiiau nei dvideimt septyni kilometrai per valand. Tik tiek? spdis toks, kad lekiame daug greiiau. Kristianas ypsodamasis suspaudia man rankas.

546/1343

Tu avi, Anastazija. Malonu matyti tave raudusiais skruostais ir ne dl to, kad jautiesi nejaukiai. Atrodai kaip Chos nuotraukose. Atsisuku ir j pabuiuoju. Js, pone Grjau, inote, kaip padti merginai gerai leisti laik. Turime stengtis vienas kitam tikti, panele Stil. Kristianas nubraukia plaukus ir pabuiuoja man sprand, nuo to buinio nugara nusirita malonus virpulys. Gera matyti tave laiming, sumurma jis ir apglbia stipriau. Pavelgiu tolyn, plytinius melsvus vandenis, svarstydama, k gero praeityje turjau nuveikti, kad laim man nusiypsojo atsisdama vyr. Taip, tau sekasi, kvaia, piktai tarsteli pasmon. Bet teks padirbti, kad jis atsisakyt savo proi. Juk vaniliniu lamtu vis gyvenim nesitenkins tursi leistis kompromis. sivaizduoju save rsiai dbtelint

547/1343

bjauri, li jos marmz ir priglaudiu galv Kristianui prie krtins. Giliai irdyje inau, kad pasmon teisi, bet veju tokias mintis alin. Nenoriu gadinti dienos.
PO VALANDOS IMETAME INKAR

nuoalioje lanklje prie Beinbrido salos. Makas gumine pripuiama valtimi nuplauk krant tiesa, neinau, kokiu reikalu, bet nujauiu, nes vos tik jis jungia u valties borto taisyt varikl, Kristianas, tarsi vykdydamas kakoki misij, iumpa mane u rankos ir tempte nusitempia savo kajut. Stovdamas prieais ir skleisdamas svaiginant geidulingum, jis gudusiais pirtais paskubomis atlaisvina man gelbjimosi liemens dirus. Atsegs juos, liemen nusviedia alin ir, iplts tamsias akis, atidiai mane pavelgia.

548/1343

Jauiu, kad jau linksta keliai, nors Kristianas mans dar beveik nepaliet. Jis kilsteli rank man prie veido, pirtais perbraukia per smakr, paskui per kakl, krtinkaul ir, prisilietimu degindamas od, pasiekia virutin palaidinuks sag. Noriu tave matyti, sunabda ir mitriai atsega sag. Pasilenks velniai pabuiuoja truput prasiskyrusias mano lpas. A nopuoju, jau pasiruousi, ioje kajutje suviliota neapsakomo jo groio ir laukinio seksualumo, o laivas velniai spuojasi ir tam nemanoma atsispirti. Kristianas truput atsitraukia. Parodyk man, kaip nusirengi, sunabda Kristianas spindiniomis akimis. Dieve Mielai paklstu. Nenuleisdama aki, mgaudamasi deginaniu jo vilgsniu, neskubdama atsisagstau palaidinuk. Ak, tai

549/1343

kaip apsukama galva. Matau geism jis atsispindi Kristiano veide ir dar kai kur. Paleidusi palaidin, kad nukrist ant grind, palieiu dins sag. Pakaks, valdingai tarsteli Kristianas. Ssk. Atsisdu ant lovos krato, o Kristianas, vikriai atsiklaups prie mane, atria vieno, paskui kito sportbaio raitel, nuauna abu batus, o tada numauna kojines. Pams kair koj, pakelia j, velniai pakteli nykio pagalvl, o tada grybteli dantimis. Ai! suaimanuoju ir pajuntu dilgiojim kirknyse. Kristianas grakiai atsistoja, itiess man rank padeda atsikelti nuo lovos. Toliau, paragina ir ingteli atatupstas, kad galt mane stebti. Koketuodama atsisegu dins utrauktuk, ukiu nykius u juosmens, o tada

550/1343

nusismaukiu juos per launis. Jo lpose pasirodo ypsenl, bet vilgsnis dar apniuks. Neinia, ar dl to, kad ryt jis su manimi myljosi, tikrai myljosi, velniai ir meiliai, ar dl to, kad jausmingai prisipaino: Taip. A tave myliu, bet a n trupuio nesidroviu. iam vyrui noriu atrodyti seksuali. Jis to seksualumo nusipelno, su juo ir jauiuosi seksuali. Taip, man tai naujiena, bet globojama tokio patyrusio vadovo kaip jis mokausi. Kita vertus, ir Kristianui daug kas naujiena. Manau, tai bent truput ilygina supamj lent, ant kurios mudu sdime. Vilkiu naujais apatiniais baltomis nriniuotomis kelnaitmis ir prie j derania liemenle firminiais, dizainerio kurtais, tad ir nepigiais. Ilipu i nusmaukt dins ir lieku stovti prie Kristian su apatiniais, u kuriuos jis sumokjo, bet jau nesijauiu varg. Jauiuosi priklausanti jam.

551/1343

Ukiusi rank u nugaros, atsisegu liemenl, nusismaukiu nuo pei petneles ir numetu j ant palaidinuks. Tada neskubdama nusimaunu kelnaites, leidiu joms nuslysti iki kulkni ir, stebdamasi savo graktumu, ilipu i j. Stoviu prie Kristian nuoga, visikai nesigdydama, ir inau, jog taip yra todl, kad jis mane myli. Dabar jau neturiu ko slpti. Kristianas neprataria n odio, tik iri mane. Matau tik kaip jis mans trokta, kaip mane dievina, ir didiul poreik jo meils man gelm. Nenuleisdamas nuo mans begdiko pilk aki vilgsnio, Kristianas kilsteli viesiai pilko nertinio krat, nusivelka j, paskui per galv nusitraukia ir markinlius, apnuogindamas krtin. Paskui ateina eil batams, kojinms ir pagaliau jis pirtais suspaudia priekin dins sag. Tiesdama rank sunabdu:

552/1343

Leisk man. Kristianas prasiioja, lpas suddamas kaip O raid, ir nusiypso. Mielai. Prieinu, rytingai kiu pirtus jam u dins juosmens ir trkteliu, kad jis ingtelt ariau. Patyrs tok lum, jis nejuia aikteli, paskui nusiypso. Atsegu sag, bet, prie atitraukdama utrauktuk, duodu laisv pirtams ir jie per veln dinsin audin atsargiai ima iuopti jo lyt. Kristianas tempia klub raumenis, stumteli varp man sauj ir, mgaudamasis mano prisilietimu, trumpai usimerkia. Daraisi li, Anastazija, drsi sunabda jis ir, abiem delnais suspauds man skruostus, godiai pabuiuoja. Udedu rankas jam ant klub: viena delno pus lieia vsi jo od, kita em dins juosmen.

553/1343

Ir tu ne geresnis, sukudu prikiusi lpas prie Kristiano lp, nykiu brdama ant jo odos ratus, ir jis nusiypso. Stengiuosi. Vl pakeliu rankas prie jo dins juosmens ir atitraukiu utrauktuk. sidrsin mano pirtai per papilvs plaukus nukeliauja prie penio ir tvirtai j suspaudia. Kristianas dusliai gurkteli, ikvepia ir dar kart meiliai mane pabuiuoja. Man braukant per j skersai ir iilgai, glamonjant ir spaudiant, Kristianas mane apglbia, dein rank priglaudia prie nugaros vidurio ir iskeia pirtus. Kair plataka smunka man plaukus ir laiko, kad nuo jo neatlyiau. Oi, kaip tavs geidiu, mayte, sunabda jis, staiga ingteli atatupstas ir vikriai nusimauna dinsus ir trumpikes. Jis atrodo nuostabiai ir su drabuiais, ir be j, visos jo kno dalys tobulos.

554/1343

Jis visas tobulas. Jo gro darko vien randai, lidnai pagalvoju. Ir jie siekia daug gilesnius sluoksnius nei oda. Kas yra, Ana? sumurma jis ir krumpliais velniai perbraukia man per skruost. Nieko. Mylk mane. Dabar. Kristianas suspaudia mane glbyje buiuodamas, pirtais tarydamas plaukus. Ms lieuviai susipina, jis nuveda mane atatupst prie lovos, atsargiai paguldo, o paskui ir pats isitiesia alia. Kai jis nosimi brkteli man per andikaul, a paglostau jam plaukus. Ar bent numanai, kaip nuostabiai kvepi, Ana? Tau nemanoma atsispirti. Jo odiai, kaip visada, atlieka savo darb kaitina man krauj, priveria stipriau plakti ird, jo nosies galiukas slenka man per kakl ir krtis, lpos pagarbiai buiuoja.

555/1343

Kokia tu grai, sumurma jis, lpomis suspaudia krties spenel ir ima atsargiai iulpti. Sudejuoju, isiriesdama kilsteliu kn nuo iuinio. Taip, noriu tave girdti, mayte. Kristiano ranka slysta mano juosmeniu, a mgaujuosi jo prisilietimu, galimybe oda justi jo od, o godi jo burna myluoja mano krtis, gud ilgi pirtai glamonja ir glosto, pagarbiai mane malonina; paskui nuslysta per klub, per upakal, per laun pasiekia kel ir jis vis nesiliauja buiavs, lpomis glamonjs krt. Suiups u kelio Kristianas staiga kilsteli mano koj, kad apsivyiau jam klubus, ir a aikteljusi veikiau pajuntu, nei pamatau, kad jis, prigluds prie mans, patenkintas nusiypso. Tada pasiveria, kad sdiau j apergusi, ir paduoda folijos paketl.

556/1343

iek tiek pasislenku atgal, delnais j suspaudiu, o jis toks puikus, kad negaliu atsispirti. Pasilenkusi pabuiuoju j, apioju, apsuku kelis ratus lieuviu ir imu uoliai iulpti. Kristianas sudejuoja ir krusteli taip, kad dar daugiau jo atsiduria man burnoje. Hm jo skonis nuostabus Noriu justi j savyje. Atsisdusi pavelgiu Kristian; jis vos gaudo kvap ir isiiojs iri mane. Paskubomis prapliu sargio pakuot ir umaunu j ant penio. Kristianas itiesia mane rankas. Vien paimu, o kita pasiremiu taip, kad biau palinkusi vir Kristiano, ir palengva j pasisavinu. Usimerks jis dusliai sudejuoja. Justi j savyje besiskverbiant upildant mane Tyliai sudejuoju tai dangikas jausmas. Kristianas sitveria mano klub ir ima kilnotis auktyn emyn, stumti vis giliau ir giliau. Aaa kaip gera.

557/1343

Oi, mayte, sunabda jis ir staiga atsisda: mudviej nosys kone susilieia, jausmas neapsakomas tokia pilnatv Aikteljusi sikimbu jo ast, o jis rankomis suspaudia man galv ir pavelgia akis Kristiano akys pilkos ir skvarbios, spindinios aistra. Ak, Ana Kaip nuostabiai su tavimi jauiuosi, sumurma jis ir kartligikai, aistringai, bet ir pagarbiai pabuiuoja. Atsakau buin jusdama j savo gelmse ir svaigdama nuo to jausmo. Ak, myliu tave, tyliai sakau. Kristianas sudejuoja, tarsi mano kudesys jam bt skausmingas, neatsiskirdamas nuo mans ir nenutraukdamas nekainojamo mudviej slyio, apsiveria, kartu ir mane apversdamas taip, kad atsiduriu po juo. Kojomis apsiveju jam juosmen.

558/1343

Jis velgia mane su aistringa nuostaba, o a, keldama rank glostyti graaus jo veido, inau, kad mano veido iraika tokia pat kaip ir jo. Paskui jis ima labai ltai spuotis markstydamasis ir tyliai dejuodamas. veln laivo sibavim ir jauki, tylos gaubiam kajuts ramyb drumsia tik greitas mudviej alsavimas: Kristianas ltai stumia ir vl traukia, tvardydamasis ir kaip tikras mokovas, tai dangikas jausmas. Udeda rank man ant galvos, delnu palieia plaukus, o kita glamondamas man veid pasilenkia pabuiuoti. A jo apgaubta, mylima Kristianas ltai spuojasi, mgaujasi manimi. Lieiu j, neperengdama nubrt rib, jo rankas, plaukus, strnas, gra upakal, ir imu alsuoti vis greiiau, mat nuo ritmingo jo spavimosi tarsi kylu vis aukiau. Jis buiuoja man lpas, smakr, skruosto apai, paskui krimsteli aus.

559/1343

Girdiu, kaip sulig kiekvienu stmiu mano gelmes jis nopuoja vis greiiau. Imu virpti visu knu. Oi Tas jausmas, man jau taip gerai pastamas Jau tuoj Oi Taip, mayte Atsiverk man Praau Ana sumurma jis ir igirdusi tuos odius perengiu rib. Kristianai! kteliu, jis sudejuoja ir mudu drauge patiriame palaim.

DEIMTAS SKYRIUS

Tuoj gr Makas, sunabda jis. Aha Atsimerkiu ir sutinku veln jo pilk aki vilgsn. Dieve, kokios nuostabios spalvos jo akys, juolab ia, jroje, jose atsispindi nuo vandens atsimuanti ir pro nedidukus kajuts iliuminatorius plstanti viesa. Kad ir kaip noriau vartytis ia su tavimi vis popiet, jam reiks padti kelti pripuiam valt, Kristianas pasilenks meiliai mane pabuiuoja. Ana, i akimirk atrodai tokia

561/1343

grai susitariusiais plaukais ir tokia viliojanti Tokios tavs dar labiau geidiu. Jis ypteli ir atsikelia i lovos. Guldama ant pilvo, groiuosi vaizdu. Ir tu visai neblogai atrodai, kapitone. avdamasi suepsiu ir Kristianas plaiai nusiypso. iriu j, vaiktinjant po kajut ir besirengiant. vyr, k tik vl taip velniai mane pamyljus. Tokia skme sunku patikti. Sunku patikti, kad jis priklauso man. Kristianas prisda alia mans apsiauti. Sakai, kapitone? apsimestinai abejingai tarsteli jis. Na, esu io laivo eimininkas. Pakreipiu galv ir priduriu: Ir mano irdies valdovas, pone Grjau. Be to, ir mano kno, ir sielos Jis nepatikliai papurto galv ir vl pasilenkia mans pabuiuoti.

562/1343

Bsiu denyje. Jei nori nusiprausti duo kabina vonios kambaryje. Gal dar ko nors reikia? Gal nori ko nors igerti? rpestingai teiraujasi Kristianas, o a galiu jam atsakyti vien ypsena. Ar tai tas pats vyras? Tas pats Penkiasdeimt? Kas yra? suklsta jis, matydamas mano paik ypsen. Tai dl tavs K padariau ne taip? Kas tu ir kur nugrdai Kristian? Jo lpos trkteli nuo lidnos ypsenos. Jis nepradingo labai toli, mayte, tyliai sako Kristianas, balse nuskamba tokia lidesio gaidel, kad akimirksniu pasigailiu apskritai ito paklaususi. Bet t lides jis tuoj pat nuveja alin. Neilgai trukus vl j pamatysi, Kristianas patenkintas man nusiypso, ypa jei ir toliau tysosi lovoje.

563/1343

Ir jis staiga stipriai pliaukteli man per upakal ir spygteliu, ir prajunku. Privertei mane nerimauti. it kaip? Kristianas suraukia kakt. Siuntei man prietaringus enklus, Anastazija. Kaip vyrui susigaudyti? Jis pasilenkia ir dar kart mane pabuiuoja. Iki, mayte, priduria ir, pamalonins mane akinama ypsena, atsistoja ir ieina, palikdamas kajutje vien su savo padrikomis mintimis.
KAI ULIPU DEN, Mak randu jau grus,

bet, vos man pravrus salono duris, jis dingsta virutiniame denyje. Kristianas kalba mobiliuoju. Kain su kuo? dingteli man. Jis prieina, prisitraukia mane, pabuiuoja plaukus. Puikios naujienos Gerai. Taip. Tikrai? Priegaisrinmis kopiomis?.. Aiku Taip, vakar.

564/1343

Tada spusteli mygtuk pokalbiui baigti ir staiga mane igsdina jungt varikli esys. Matyt, Makas darbuojasi viruje, kubrike. Laikas grti, sako Kristianas, dar kart mane pabuiuoja ir, apvilks gelbjimosi liemene, ima verti dirus.
KAI PASIEKIAME VALI PRIEPLAUK,

sauls diskas mums u nugaros jau kabo emai, prie horizonto, ir a dar kart prisimenu i nuostabi popiet. Stropiai ir kantriai Kristiano vadovaujama, jau suvyniojau didbur, priekin bur ir spinaker, be to, imokau sumegzti rifo mazg, dobilo kilp ir mazg virvei sutrumpinti. Kol vyksta i pamoka, Kristiano lpos nesiliauja trkiojusios. Vien grai dien ir a galiu tave supanioti, pagrasinu. Jo veide msteli ypsena. Pirma teks mane suiupti, panele Stil.

565/1343

Igirdusi iuos odius prisimenu, kaip Kristianas vaiksi mane po savo apartamentus, prisimenu jaudul ir t baisi pabaig. Susiraukiu, mane nukreia iurpas. Juk po to j palikau. Ar ir vl j palikiau, juolab dabar, kai prisipaino mane myls? Pavelgiu viesias pilkas jo akis. Ar kada nors galiau vl j palikti, kad ir k man padaryt? Ar galiau taip j nuvilti? Ne. Manau, ne. Kristianas dar kart, dabar jau nuodugniau, aprodo man savo puikj laiv, atkreipdamas dmes naujovikus dizaino ir techninius sprendimus, geriausios kokybs mediagas, panaudotas j statant. Prisimenu interviu, per kur pirm kart j pamaiau; tada irgi usiminiau apie Kristiano aistr laivams. Bet maniau, kad jis avisi tik vandenyn bangas skrodianiais krovininiais laivais, statomais jo

566/1343

laiv statykloje, o ne dar ir itin viliojaniais, elegantikais katamaranais. Na ir, inoma, jis velniai, neskubdamas mane pamyljo. Prisiminusi, kaip irieiau nugar ir kaip gudusi jo pirt lieiamame mano kne plyksteljo geismas, papurtau galv. Neabejoju, kad Kristianas neprilygstamas meiluis, nors, aiku, neturiu su kuo palyginti. Bet jei lovoje visuomet ir visiems bna taip, Keit bt pasakojusi apie tai su didesniu usidegimu; ji ne i t, kurios drovisi atskleisti visas smulkmenas. Tik ar ilgai jam to pakaks? Neinau, ir dl to nervinuosi. Dabar Kristianas sdi, o a stoviu saugiame jo glby ir taip mudu, rodos, prabname kelias valandas, apgaubti malonios, jaukios tylos, Greisei artinantis prie Siatlo. Laikau vair, o Kristianas kartais pataria, kuri pus suktelti.

567/1343

Buriuotoj poezija sena kaip pasaulis, sunabda jis man aus. Rodos, ia citata. Jauiu, kad jis nusiypso. Tiesa. Antuanas de Sent Egziuperi. A Dievinu Maj princ. Ir a.
PAVAKARE, RANKAS TEBELAIKYDAMAS

ant mano rank, Kristianas vairuoja Greis prieplauk. Laivuose ybsi viesos, atsispindinios tamsiame vandenyje, bet lauke vis dar viesu: malonus, giedras vakaras, tarsi anga neabejotinai ms laukiant spding saullyd. Kristianui palengva manevruojant ir gana maame plote sukant laiv, prieplaukos krantinje prisirenka moni. Rodos, jis visikai lengvai ir grakiai plukdo atbul Greis t pai viet, i kur iandien ryt iplaukme.

568/1343

Makas nuoka ant krantins ir tvirtai priria katamaran prie vartavimosi ukabos. tai ir grome, tyliai sako Kristianas. Ai, droviai sumurmu. Popiet buvo nuostabi. Kristianas ypteli. A irgi taip manau. Gal reikt uregistruoti tave buriavimo mokykl, kad kelioms dienoms galtume iplaukti vieni? Bt gerai. Galtume daug kart ibandyti t miegamj. Kristianas pasilenkia ir pabuiuoja man paaus. Hm Nekantriai to laukiu, Anastazija, sunabda taip, kad man paiurpsta visi kno plaukeliai. Ir kaip jis taip sugeba? Eik, apartamentuose nieko nra. Galime grti. O ms daiktai viebutyje?

569/1343

Teiloras juos jau pam. it kaip?! Kada? iandien ryt, ikart, kai tik su vyrais patikrino Greis, atsako Kristianas mano neuduot klausim. Ar jis, vargelis, kada nors miega? Miega, sumis Kristianas vilgteli mane ir kilsteli antak. Jis tik dirba savo darb, Anastazija, ir gerai j imano. Deisonas tikras lobis. Deisonas? Deisonas Teiloras. Maniau, Teiloras jo vardas Deisonas. Jam tinka: toks vardas solidus, patikimas. Pati neinau kodl, bet pagalvojusi apie tai ypteliu. Teiloras tau patinka, verdamas mane msliu vilgsniu sako Kristianas. Manau, taip. is sakinys mane suglumina. Kristianas susiraukia. Kaip vyras, jis mans netraukia, jei dl to raukaisi. Liaukis.

570/1343

Kristianas nepatenkintas, truput papts lpas, paniurs. Jzau, kartais jis kaip maas vaikas. Regis, Teiloras gerai tavimi rpinasi. Todl j ir mgstu. Atrodo malonus, patikimas ir lojalus. aviuosi juo kaip tvu. Kaip tvu? Taip. Na, gerai, tebnie kaip tvas. Kristianas dar apmsto od ir jo reikm. Nusijuokiu. Ak, Kristianai, dl Dievo meils, nebk kaip maas vaikas. Nustebintas mano jausm proverio, jis net isiioja, bet paskui vl suraukia kakt, tarsi galvodamas apie mano odius. Stengiuosi, gal gale burbteli. Matyti, kad stengiesi. Ir labai, tyliai atsakau, bet uveriu akis auktyn.

571/1343

Anastazija, kokie prisiminimai tave uplsta, kai vartai akis? iki aus isiiepia Kristianas. Atsakau jam vangia ypsena. Na, jei graiai elgsiesi, gal kai kuriuos i t prisiminim galsime atgaivinti. Kristiano lpas perkreipia tramdoma ypsena. Jei graiai elgsiuosi? Dievai, panele Stil, i ko sprendiate, kad noriu atgaivinti tuos prisiminimus? Gal i to, kad vos apie juos usiminiau, js akys suibo tarsi Kald lemputs? Kaip gerai js mane pastate, ramiai sako jis. Noriau painti dar geriau. Kristianas meiliai ypteli. A tave taip pat, Anastazija. AI, MAKAI.

572/1343

Kristianas paspaudia Makoneliui rank ir, ilips i laivo, engia dok. Visada diaugiuosi galdamas jums patarnauti, pone Grjau. Sudie, Ana, buvo malonu su jumis susipainti. Droviai paspaudiu jam rank. Jis, be abejo, ino, k mudu su Kristianu veikme laive, kol jis buvo ilips krant. Likit sveikas, Makai, ir dar kart ai. Jis nuoirdiai man nusiypso ir atsisveikindamas pamoja, o a nuraustu. Kristianas paima mane u rankos ir auktyn kylaniu doku ulipame krantin. I kur Makas kils? klausiu, nes man smalsu, i kur tas jo akcentas. I Airijos, sako Kristianas ir tuoj pat pasitaiso: iaurs Airijos. Ar jis tavo draugas? Makas? Jis pas mane dirba. Padjo statyti Greis.

573/1343

Ar daug turi draug? Kristianas suraukia kakt. Nelabai. Dirbdamas tok darb draugysi neiekau. Turiu tik vien Jis nutyla nebaigs minties, dar labiau suraukia kakt, o a suprantu, kad ketino paminti poni Robinson. Ialkai? klausia Kristianas, nordamas sunekti apie k kita. Linkteliu. Ties sakant, mirtu i bado. Pavalgysime ten, kur palikau automobil. Eime.
ALIA SP BARO SIKRUSI nediduk italika

ukandin Bees. Ji man primena vien ueig Portlande: keli staliukai, dar pora pertvarlmis atskirt stal, iraikingas ir iuolaikikas interjeras, kurio pagrindinis akcentas sien tapyb atstojanti didel

574/1343

nespalvota ami sandroje vykstanios vents nuotrauka. Mudu su Kristianu atsisdame prie sienelmis atitverto stalo ir, gurknodami lengv italik Fraskaio regiono vyn, atidiai skaitome valgiarat. Isirinkusi patiekal ir paklusi akis, sutinku dm ir msl Kristiano vilgsn. Kas yra? klausiu. Atrodai aviai, Anastazija. Grynas oras tau naud. Nuraustu. Ties sakant, jauiuosi vjo nugairinta. Bet vis tiek nuostabiai praleidau popiet. Puikiai. Ai tau. Meiliai velgdamas mane, jis nusiypso. Nra u k, sumurma. Ar galiau kai ko paklausti? nusprendiu imtis informacijos rinkimo uduoties.

575/1343

Gali klausti, ko tik nori, Anastazija, juk inai. Kristianas pakreips galv toks patrauklus Rodos, daug draug neturi. Kodl? Jis gteli, suraukia kakt. Sakiau tau, kad i ties draugams nra laiko. Turiu verslo partneri, bet tie mons, man rodos, toli grau ne draugai. Be eimos nari, daugiau draug neturiu. Iskyrus Elen. Apsimetu neigirdusi, kad Kristianas usimin apie t kal mkl. Neturi panaaus amiaus draug vyr, su kuriais galtum kur nors nueiti ir nuleisti gar? Anastazija, juk inai, kaip mgstu nuleisti gar, Kristiano lpos trkteli. Be to, a dirbu, valdau savo versl, jis suglums vilgteli mane. Daugiau niekuo ir neusiimu, tik kartais isiruoiu paplaukioti ar pasklandyti. Neturjai draug net mokydamasis kolede?

576/1343

Ties sakant, ne. Vadinasi, turi tik vien draug Elen? Jis linkteli, o veidas budrus, atsargus. Turjai jaustis vienias. Kristianas lidnai ypteli. Kokio valgio nortum? klausia vl keisdamas tem. Ketinu usisakyti italik rizot. Puikus pasirinkimas. Ir Kristianas pamoja padavjui. Usisakius valgi ir grim, neramiai pasimuistau nudelbusi akis. Jei jis nusiteiks nektis, reikia naudotis proga. Turiu pasikalbti su Kristianu apie jo lkesius, apie jo na poreikius. Anastazija, kas yra? Pasakyk man. vilgteliu rpesio apniaukt jo veid. Pasakyk, valdingiau pakartoja Kristianas, o susirpinimas virsta kuo? Baime? Pykiu?

577/1343

Giliai atsidstu. Tiesiog nerimauju, kad tau viso ito per maai. Na, supranti, per maai, kad galtum nuleisti gar. Jis sukanda dantis, vilgsnis padvelkia aliu. Ar kaip nors leidau tau suprasti, kad ito man negana? Ne. Tai kodl taip manai? inau, koks esi. Ir ko hm tau reikia, usikirsdama pralemenu. Kristianas usimerkia ir ilgais pirtais pasitrina kakt. K turiau daryti? klausia tyliai, bet grsmingai, tarsi pykt, ir a visai nusimenu. Ne, ne taip supratai. Tu buvai nuostabus, ir nors inau, kad prajo dar tik kelios dienos, vis dlto tikiuosi, jog neveriu tavs bti tuo, kas i ties nesi.

578/1343

Vis dar jauiuosi ess savimi, Anastazija, su visais penkiasdeimia pagedlio atspalvi. Taip, man tenka tramdyti nor valdyti, bet tokia jau ta mano prigimtis, vis gyvenim taip elgiausi. Tiesa, tikiuosi tam tikro tavo elgesio, taiau kai mane nuvili, man tai ir ikis, ir malonumas. Mudu vis tiek darome tai, k mgstu. Vakar, akiplikai paklusi kain aukcione, leidai ikarti tau upakal, prisimindamas tas akimirkas, Kristianas svajingai nusiypso. Man patinka tave bausti. Kain ar is poreikis kada nors igaruos, bet a stengiuosi ir i uduotis nra tokia sunki, kaip maniau. Neramiai krusteliu ir nuraustu, prisiminusi slapt mudviej pasimatym jo vaikysts miegamajame. A visai neprietaravau, droviai ypsodamasi sunabdu.

579/1343

inau, ypteli jis. A irgi ne. Bet, Anastazija, noriu tau pasakyti, kad man visa tai nauja ir kad ios kelios dienos buvo paios geriausios mano gyvenime. Nieko nenoriu keisti. Oho! Ir mano gyvenime pastarosios dienos, be abejo, buvo paios geriausios, susakau ir Kristianas nusiypso plaiau. Mano vidin dievait pritariamai linkiodama stipriai baksteli man alkne. Gerai jau, gerai. Vadinasi, vestis mans savo aidim kambar nenori? Tuoj pat surimtjs jis pablykta, nuryja seil. Ne, nenoriu. Kodl? sunabdu. Ne tokio atsakymo tikjausi. Be to taip, pajuntu nusivylimo diegliuk. Mano vidin dievait trepsi pasiptusi,

580/1343

sukryiavusi rankas ant krtins nelyginant pykio apimta vos vaikioti pradedanti mergaiiuk. Kai pastarj kart buvome t kambar usuk, tu mane palikai, tyliai paaikina jis. Atsisakysiu visko, kas galt tave paskatinti vl mane palikti. Kai ijai, visikai sugniuau. A tau jau pasakojau. Daugiau nenoriu patirti panaaus jausmo. Jau sakiau, k tau jauiu. Iplts pilkas akis, jis velgia mane dmiai ir nuoirdiai. Bet kain ar tai teisinga. Abejoju, ar tikrai jautiesi atsipalaidavs, jei nuolat rpiniesi, kaip jauiuosi. Tu dl mans taip pasikeitei, o a manau, turiau kaip nors tau atsilyginti. Neinau, gal pamginti paaisti pasiskirsius tam tikrais vaidmenimis? sumikioju, o mano skruostai tamsiai raudoni, kaip aidim kambario sien apmualai.

581/1343

Kodl man taip sunku apie tai nekti? Su iuo vyru usimiau visokiausi ri ikrypliku seksu, idarinjau tai, apie k prie kelias savaites nebuvau n girdjusi, tuo labiau galvojusi, ir vis dlto sunkiausia su juo nektis. Ana, atsilygini man dosniau, nei tau atrodo. Praau, maldauju, nesijausk taip, tarsi btum man skolinga. Nerpestingas Kristianas kakur dingo. Dabar jo akys iplstos, kupinos nerimo, ir tai regint man net silpna darosi. Mayte, prajo tik vienas savaitgalis, vl prabyla jis. Duok mudviem truput laiko. Praeit savait, kai ijai, daug apie mus galvojau. Mums reikia laiko. Turime imti vienas kitu pasitikti. Galbt ilgainiui prieisime ir prie kitoki malonum, bet patinki man ir tokia, kokia esi dabar. Diaugiuosi matydamas tave toki laiming, laisv, nerpesting ir inodamas,

582/1343

kad visa tai dl mans. A dar niekada Kristianas nutyla nebaigs sakinio ir ranka persibraukia per plaukus. Prie pasileisdami bgti, pirma turime imokti vaikioti. Staiga jis patenkintas ypteli. Kas ia juokingo? Flinas. Jis vis taip sako. Niekad nemaniau, kad prabilsiu jo odiais. Tai ia flinizmas? Kristianas nusijuokia. Taigi. Neinas ukandiais ir skrebuiais su apteple, prieina padavjas, Kristianas lengviau atsipuia ir pokalbis pakrypsta apie kitk. Tarp mudviej stovint neapsakomai didelms lktms, negaliu negalvoti, koks iandien atrod Kristianas atsipalaidavs, laimingas, nerpestingas. Dabar jis bent jau juokiasi, rodos, vl gerai nusiteiks.

583/1343

Kai ima mans klausinti, kur esu buvusi, nors ir neisiduodama, atsikvepiu lengviau. Mano pasakojimas ilgai netrunka, mat i emynins Jungtini Valstij dalies nesu nosies ikiusi. O Kristianas apkeliavs kone vis pasaul. Tad netrukus sitraukiame lengvesn ir domesn pokalb apie vietas, kuriose teko lankytis jam.
SKANIAI IR SOIAI PAVALG, automobiliu

grtame Eskal, i garsiakalbi sklindant velniam Evos Kesidi balsui. i rami atokvpio valandl turiu prog pamstyti. iandien tiek visko nutiko: susitikau su daktare Grin; su Kristianu prausiausi po duu; jis prisipaino, kad mane myli; myljoms viebuio apartamentuose ir laivo kajutje; nusipirkome automobil. Net pats Kristianas atrod labai pasikeits. Lyg su kakuo atsisveikint arba

584/1343

kak atrast i naujo net neinau, kaip ten buvo i tikrj. Ir kas bt pamans, kad jis gali bti toks mielas? Juk jis buvo mielas, tiesa? vilgteliu Kristian, o jis, rodos, taip pat nugrimzds savo mintis. Staiga dingteli, kad i ties jis neturjo paauglysts bent jau normalios. Palinguoju galv. Tada mintimis grtu labdaros pokyl, prisimenu ok su daktaru Flinu ir Kristiano baim, kad Flinas man visk apie j papasakojo. Kristianas vis dar kak nuo mans slepia. Kaip galime engti priek, jei jis taip jauiasi? Jis mano, kad iki galo j painusi galiau pasprukti. Jo nuomone, jei bus savimi, a j paliksiu. Ak, io vyro charakteris toks sudtingas Artjant prie jo nam, nuo Kristiano pasklinda tampa, ji vis stiprja ir pagaliau jau visai aikiai j pajuntu. Jis atidiai dairosi

585/1343

aligatvius ir skersgatvius, akys laksto, naro po apylinkes ir a sumoju, kad jis ieko Leilos. Nejuia ir pati imu jos valgytis. tartina atrodo kiekviena tamsiaplauk mergina, bet Leilos tarp j nra. Kristianas vairuoja automobil gara sukands dantis ir stipriai suiaups lpas. Svarstau, ko gi ia grome, jei jis ir toliau ketina bti toks budrus ir sitemps. Garae budi Sojeris. Subjaurotos Audi jau nra. Kristianas pastato automobil alia visureigio ir Sojeris prieina atidaryti man dureli. Labas vakaras, Sojeri, tyliai pasisveikinu. Panele Stil linkteli jis. Pone Grjau Joki pdsak? klausia Kristianas. Joki, sere. Kristianas linkteli, paima mane u rankos ir nuingsniuoja prie lifto. inau, kad jis

586/1343

kartligikai msto, mat atrodo isiblaks. Kai engiame lifto kabin, jis atsisuka mane. Tau neleidiama ieiti i io pastato vienai. Supratai? grietai sako. Supratau. Jzau, nesikariuok. Bet nejuia ypteliu. A patenkinta: it vyr, valding ir iurkt, a pastu. Stebiuosi, kad vos prie savait ar iek tiek anksiau, kai jis taip su manimi kalbdavo, ne juokais isigsdavau. Bet dabar daug geriau j pastu. Taip Kristianas mgina veikti sunkumus. Jis nervinasi dl Leilos, myli mane ir nori apsaugoti. Kas tave taip pralinksmino? suburba Kristianas, bet ir pats jau linksmesnis. Tu. A? Panele Stil Kodl gi a toks juokingas? patempia lp jis. Lp patemps Kristianas atrodo gundomai.

587/1343

Nestovk patemps lp. Kodl? Rodos, jo nuotaika dar labiau pasitaiso. Nes mane ta patempta lpa veikia taip pat, kaip tave veikiu a, darydama itaip ir tyia prikandu lp. Kristianas kilsteli antakius ir nustebs, ir pradiugs. it kaip? Jis vl patempia lp, o tada pasilenkia mans trumpai, nekaltai pabuiuoti. Pakeliu galv pasitikdama jo lpas, o kai jos susilieia, per sekunds dal buinys tampa visikai kitoks: nuo io intymaus Kristiano prisilietimo man gyslomis plsteli laukin aistra, nesulaikomai traukianti prie jo. Staiga suleidiu pirtus jam plaukus ir juos sugniauiu, jis iumpa mane, priremia prie lifto sienos, abiem delnais spausdamas veid, neatitraukdamas lp, o ms lieuviai pinasi ir

588/1343

galynjasi. Neinau, gal visa dar paatrja dl to, kad esame ribotoje lifto erdvje, bet aikiai jauiu jo trokim, nekantr ir aistr. Po velni. Geidiu jo. ia ir dabar. Liftas dzingteli ir sustoja, durys atsidaro ir Kristianas atitraukia lpas man nuo veido, bet dubeniu tebelaiko prirms prie sienos ir jauiu pritvinkus jo pen. Nieko sau, nopuodamas sumurma jis. Nieko sau, pakartoju jo odius kvpdama plauius oro, kurio labai trksta. Jis iri mane liepsningu vilgsniu. K tu man darai, Ana ir nykiu brkteli man per apatin lp. Akies krateliu pastebiu Teilor ingtelint atgal, kad jo nematyiau. Pakeliu galv ir pabuiuoju Kristianui graij lp kamput. K tu man darai, Kristianai

589/1343

Jis pasitraukia atatupstas, paima mane u rankos, o jo vilgsnis drumstas, neperprantamas. Eime, sakmiai liepia. Teiloras tebestovi vestibiulyje ir taktikai laukia, kol ilipsime i lifto. Labas vakaras, Teilorai, maloniai pasisveikina Kristianas. Pone Grjau, panele Stil Vakar buvau ponia Teilor. irdama Teilor isiiepiu iki aus, o jis irausta kaip vys. Graiai skamba, panele Stil, rimtai pasako. Ir a taip manau. Kristianas stipriau suspaudia man rank ir priekaitingai sako: Jeigu jau pasinekjote, noriau igirsti raport.

590/1343

Jis piktai dbteli Teilor, kuriam dabar truput nepatogu, o a irdyje i baims susigiu. Perengiau rib. Atleiskite, be garso, vien lpomis, atsipraau Teiloro, o jis, prie man pasisukant ir nusekant paskui Kristian, tik gteli ir nuoirdiai nusiypso. Tuoj pas tave griu. Tik noriu trumpai nektelti su panele Stil, sako Kristianas Teilorui ir a suprantu patekusi bd. Nusiveds mane savo miegamj, Kristianas udaro duris. Neflirtuok su aptarnaujaniu personalu, Anastazija, grietai subara mane. Praveriu burn ketindama teisintis, tada vl usiiaupiu ir vl prasiioju. A neflirtavau. Tik buvau draugika, o tai toli grau ne tas pats.

591/1343

Tai nebk draugika su aptarnaujaniais darbuotojais ir su jais neflirtuok. Man tai nepatinka. Oi! Sudie, nerpestingasis Kristianai. Atsipraau, sumurmu ir nuduriu akis. Jis n karto per vis dien neprivert mans pasijusti mau vaiku, bet e tau. Kristianas itiesia rank, suima mano smakr ir kilsteli galv, kad pavelgiau jam akis. Juk inai, koks a pavydus, sunabda. Nra jokio reikalo pavyduliauti, Kristianai. Mano knas ir siela priklauso tau. Kristianas sumirksi, tarsi fakt jam bt sunku suvokti. Pasilenks mane pabuiuoja, bet buinys toli grau ne toks aistringas kaip vos prie kelias minutes lifte. Ilgai neutruksiu. Jauskis kaip namie, vis dar paniurs sako Kristianas ir apsisuks ieina, palikdamas mane stovini jo miegamajame, apstulbusi ir sumiusi.

592/1343

Dl Dievo meils, kodl jis pavyduliauja mans Teilorui? Stebdamasi papurtau galv. Umetusi ak adintuv matau, kad dabar truputis po atuntos vakaro. Nusprendiu isirinkti drabuius, kuriais apsirengusi rytoj eisiu darb. Ulipu laiptais savo kambar ir atitraukiu drabuins duris. Ji tuia. N vieno drabuio. Ne! Kristianas mans paklaus ir grino drabuius parduotuv. Mlas. Pasmon rsiai mane dbteli. tai ko sulaukei laidydama lieuv. Kodl jis patikjo mano odiais? Staiga prisimenu mamos patarim: Vyrai visk supranta tiesiogiai, mieloji. Spoksodama tui drabuin, i pykio patempiu lp. ia buvo puiki drabui kad ir ta sidabro spalvos suknel, kuri vilkjau per labdaros pokyl Labai nusiminusi einu savo miegamj. Pala, k visa tai reikia? Planetinio kompiuterio nra. O kur mano neiojamasis

593/1343

kompiuteris? Ak, ne Pirmiausia man topteli nemaloni mintis, kad galbt iuos daiktus pavog Leila. Tekina nubildu laiptais emyn ir grtu Kristiano kambar. Ant naktins spintels padtas mano neiojamasis kompiuteris, mano iPad ir kuprin. Viskas ia. Atidarau drabuin. Mano drabuiai ia visi iki vieno, sukabinti alia Kristiano drabui. Kada tai padaryta? Ir kodl niekada, prie imdamasis ko nors panaaus, jis mans neperspja? Atsisuku ir tarpduryje pamatau Kristian. A, vyrai spjo ir tave perkraustyti, isiblaks sako jis. Kas nutiko? klausiu. Kristianas paniurs. Teiloras mano, kad Leila apartamentus sigavo ulipusi priegaisrinmis kopiomis. Matyt, turjo rakt. Dabar visos spynos

594/1343

pakeistos. Teiloro vyrai apirjo kiekvien kertel. Jos ia nra, jis patyli, ranka persibraukia per plaukus. Gaila, kad neinau, kur Leila. Kol kas ji niekais veria visas ms pastangas j rasti, o juk jai reikia pagalbos. Kristianas suraukia kakt ir man igaruoja visas apmaudas. Apkabinu j, jis irgi suspaudia mane glbyje ir pabuiuoja plaukus. K darysi, kai j rasi? klausiu. Daktaras Flinas tikrai gali priimti dar vien pacient. O jos vyras? Jis nusiplov rankas, neslpdamas pykio paaikina Kristianas. Jos eima gyvena Konektikute. Manau, ia Leila vienui viena. Kaip lidna. Ar gerai, kad visi tavo daiktai perneti ia? Noriu, kad nakvotume viename miegamajame, tyliai sako jis.

595/1343

Oho, koks netiktas poskis. Taip. Noriu, kad miegotume kartu. Kai tu su manimi, nesapnuoju komar. Tave kankina komarai? Taip. Apkabinu j stipriau. Jo praeities nata dar sunkesn. Dl io vyro man gelia ird. A tik iekojau, k rytoj apsirengti darb, paaikinu. darb?! kteli Kristianas taip, tarsi tai bt nevankyb, ir paleidia mane rsiai dbsodamas. Taip, darb, pakartoju sutrikdyta jo reakcijos. Jis stebeilija mane tarsi visikai nieko nesuvokdamas. Bet Leila, ji gi laistosi gatvmis jis kiek patyli. Nenoriu, kad eitum darb. K?!

596/1343

Bet juk tai juokinga, Kristianai. Turiu eiti darb. Ne, neturi. K tik susiradau darb ir man jis patinka. Aiku, kad man reikia darb. K jis nori man pasakyti? Ne, nereikia, pabrdamas abu odius pakartoja jis. Manai, liksiu ia ir dykinsiu, kol tu ijs bsi visatos valdovu? Ties sakant taip. O, Penkiasdeimt, Penkiasdeimt, Penkiasdeimt duok man jg. Kristianai, man tas darbas reikalingas. Ne, nereikalingas. Reikalingas. Btent reikalingas, itariu ltai, lyg kalbdama su vaiku. Tai nesaugu, papriekaitauja Kristianas. Kristianai Turiu usidirbti pragyvenimui, ir nieko blogo man nenutiks.

597/1343

Ne, usidirbti pragyvenimui tau nereikia, be to, i kur gali inoti, kad tau nenutiks nieko blogo? Jis vos tvardosi, kad neimt rkti. Bet apie k gi jis ia neka? Ar ketina mane ilaikyti? Ne, tai tiesiog juokinga, juk Kristian pastu kiek? Penkias savaites? Dabar jis supyks, jo vilgsnis audringas, akys svaido aibus, bet nusileisti neketinu. Dl Dievo meils, Kristianai, Leila stovjo tavo lovos kojgalyje ir nieko blogo man nepadar. Be to, man reikia to darbo. Nenoriu bti tavo ilaikoma. Turiu grinti studij paskol. sisprendiu, o Kristianas stipriai suiaupia lpas. kart nenusileisiu. Kas jis sivaizduoja ess? Nenoriu, kad eitum darb. Tavo noras ia nieko nereikia, Kristianai. Ne tu sprendi.

598/1343

irdamas mane, jis ranka persibraukia per plaukus. Por minui varstome vienas kit rsiais vilgsniais. Sojeris vaiuos su tavimi. Kristianai, tai nebtina. Elgiesi neprotingai. Neprotingai? pasipiktins suniurna jis. Arba jis vaiuos kartu, arba tikrai pasielgsiu neprotingai ir paliksiu tave apartamentuose. Juk jis to nepadaryt? Ir kaipgi tu mane sulaikysi? Ak, Anastazija, sugalvosiu kaip. Neprovokuok mans. Gerai! nusileidiu raminamai kilsteldama rankas. Po velni, Penkiasdeimt gro ir vl parod charakter. Stovime piktai velgdami vienas kit. Gerai, jei tau bus ramiau, tegul Sojeris vaiuoja kartu.

599/1343

Nesusilaikau ir uveriu akis lubas. Kristianas prisimerkia ir grsmingai ingteli prie mans. Akimirksniu imu trauktis atatupsta. Jis sustoja, sunkiai atsiduss usimerkia ir abiem rankomis persibraukia per plaukus. Ak. Penkiasdeimt ne juokais pyks. Ar galiau parodyti tau apartamentus? Parodyti apartamentus? Gal juokauji? Gerai, nepatikliai sumurmu. Taktika vl staiga pasikeiia gro ponas Nepastovusis. Kristianas itiesia rank, a paduodu savj ir jis j velniai suspaudia. Nenorjau tavs bauginti. Ir nebauginai. Tik jau ruoiausi bgti, pamaiktauju. Bgti? ipuia akis Kristianas. Juokauju! Jzau. Kristianas isiveda mane i drabuins ir po poros minutli aprimstu. Mano gyslomis

600/1343

tebeplsta adrenalinas. Nelengva stoti kov su Penkiasdeimt. Kristianas pavedioja mane po apartamentus, parodo visus kambarius. domu, kad viruje, be aidim kambario ir trij laisv miegamj, vienoje pusje Teilorui ir poniai Douns taip pat skirta gyvenamojo ploto: ia yra virtuv, erdvi svetain ir po miegamj kiekvienam. Ponia Douns ivaiavo aplankyti sesers Portlande ir dar negro. Apaioje mano dmes patraukia patalpa tiesiai prie Kristiano darbo kambar tai televizoriaus kambarys su net per dideliu plazminiu televizoriumi ir vairiais aidim pultais. ia jauku. Vadinasi, kompiuterini aidim kambar vis dlto turi? patraukiu j per dant. Taip, bet nesu geras aidjas. Eliotas visada mane nugali. Prajuokinai mane, kai pamanei, kad kalbdamas apie aidim kambar

601/1343

turiu omenyje it, velniai pasiaipo Kristianas, jau spjs pamirti savo isterijos priepuol. Ai Dievui, jis vl puikiai nusiteiks. Diaugiuosi, kad gebu jus pralinksminti, pone Grjau, ididiai atsakau. O kaipgi, gebate, panele Stil. inoma, jei tik nebnate nepakeniama. Nepakeniama paprastai bnu, kai js elgiats neprotingai. A? Neprotingai? Taip, pone Grjau. Neprotingasis galt bti antras js vardas. A neturiu antro vardo. Tada Neprotingasis puikiausiai tikt. Manau, iuo klausimu nuomoni galt bti vairi, panele Stil. Man bt domu suinoti, k apie tai mano profesionalas, tai yra daktaras Flinas. Kristianas paikai isiviepia.

602/1343

Maniau, kad tavo antras vardas Trevelianas. Ne. Tai pavard. Trevelianas Grjus. Bet tu ja nesinaudoji. Ji per ilga. Eik, sakmiai pakvieia Kristianas. Ieinu paskui j i televizoriaus kambario, tada per didij svetain nueiname pagrindin koridori, i jo pagalbin patalp, spding vyno rs ir pagaliau atsiduriame dideliame Teiloro darbo kabinete, kur daugyb technikos. Mudviem jus, Teiloras atsistoja. iame kabinete telpa ir pasitarim stalas, prie kurio gali sussti ei mons. Vir raomojo stalo monitori blokas. N neinojau, kad apartamentuose rengta vaizdo stebjimo sistema. Rodos, stebimas balkonas, laiptin, tarnybinis liftas ir vestibiulis. Sveikas, Teilorai. A tik noriu parodyti Anastazijai but.

603/1343

Teiloras linkteli, bet nenusiypso. Svarstau, ar jis taip pat gavo pylos ir kodl tebedirba. Kai nusiypsau, jis mandagiai linkteli. Kristianas vl paima mane u rankos ir nusiveda bibliotek. O ia, inoma, jau esi buvusi, taip sakydamas Kristianas praveria duris. Mano vilgsnis ukliva u alios biliardo stalo gelumbs. Gal suaisime partij? klausiu. Kristianas nustebs ypteli. Mielai. Ar jau esi aidusi? Kelet kart, pameluoju, o jis prisimerks pakreipia galv. Anastazija, tu visikai nemoki meluoti. Arba niekada anksiau nesi aidusi, arba Apsilaiau lpas. Isigandote kukli varytuvi? Isigandau tokios merguls kaip js? gerairdikai prunkteli Kristianas. Gal ir susilainsime, pone Grjau?

604/1343

Taip savimi pasitikite, panele Stil? ypteli jis paaipiai, nuotaikingai, bet ir truput nepatikliai. I ko nortumte laintis? Jei laimsiu, vl vesits mane aidim kambar. Kristianas sispokso mane tarsi nesuprasdamas, k pasakiau. O jei laimsiu a? pribloktas pasiteirauja po keli sekundi. Tada tursite teis pats nusprsti. Kol apgalvoja atsakym, Kristianas stovi perkreips lpas. Gerai, sutarta, vypteli. K renkats: pul, snuker ar karambol? Prayiau pulo. Kit ri biliardo aisti nemoku. I spintels po knyg lentyna Kristianas iima didel oda aptraukt d. Joje aksomu imutose dubose sudti pulo rutuliai. Jis stropiai, bet vikriai sudeda rutulius ant alios

605/1343

biliardo stalo gelumbs. Turbt niekad neaidiau pulo ant tokio didiulio stalo. Kristianas paduoda man lazd ir kreidos. Nortumte pradti? Bet jo mandagumas apsimestinis. Jis negali atsidiaugti savo pranaumu, nes neabejoja laimsiantis. Gerai. Kreida patrinu lazdos gal, o jos pertekli nupuiu velgdama Kristian truput nuleidusi blakstienas. Man taip beirint, jo vilgsnis pasidaro niresnis. Nusitaikau balt rutul ir staigiu, taikliu smgiu taip stipriai pasiuniu j tiesiai trikampio centr, kad vienas dryuotas rutulys nusirits lumteli kampin dein kien. iuo smgiu iblakau ir visus kitus rutulius. Renkuosi dryuotus, apsimestinai naiviai sakau ir droviai nusiypsau. Kristianas, puikiai nusiteiks, krusteli lpas.

606/1343

Sutinku, mandagiai linkteli. Negaidama laiko, vikriai ritinu kien dar tris rutulius. Nors ir neparodau, irdyje nesitveriu diaugsmu. i akimirk jauiu dkingum Chos, imokiusiam mane puikiai aisti pul. Kristianas iri visikai ramiai, neisiduodamas, bet jo linksmumas, rodos, gerokai priblss. Tik per plauk nepataikau rutul aliais dryiais. inai, Anastazija, galiau vis dien ia stovti ir irti tave, palinkusi prie io biliardo stalo, grdamasis sako jis. Nuraustu. Ai Dievui, kad mviu dinsus. Kristianas vypteli. Niekelis, mgina mane sutrikdyti, kad imut i vi. Jis per galv nusitraukia viesiai rud megztin, vysteli j ant krslo atloo, plaiai man nusiypso ir grakiai prieina prie stalo pirm kart smgiuoti.

607/1343

Pasilenkia vir stalo. Man idista burna. Ak, dabar suprantu, k jis turi omenyje Kristianas su prigludusiais dinsais, baltais markinliais ir taip pasilenks Yra k pairti. Netrukus visk pamirtu. Jis negaiuodamas mua keturis vienspalvius, bet taikydamasis penkt suklysta. Elementari klaida, pone Grjau, pasiaipau. Jis isiiepia iki aus. Ak, panele Stil, a tik kvailas mirtingasis. Rodos, dabar js eil, ir mosteli stal. Juk neketini tyia pralaimti, tiesa? Ak, ne. Jau inau, ko norsiu laimjs laybas, tad kaip manydamas stengsiuosi laimti, patraukia peiais jis. Kita vertus, visada ir visur stengiuosi nugalti. Prisimerkusi velgiu j. K gi Labai diaugiuosi, kad vilkiu mlyn palaidin, kurios ikirpt gundomai gili. ingsniuoju aplink stal

608/1343

ir, kai tik randu prog, lenkiuosi kuo emiau, kad Kristianas galt paganyti akis mano upakal arba tarpkrt. aisti aidim moku ir a. vilgteliu j. Suprantu, k darai, geidulingai velgdamas mane sunabda Kristianas. Pakreipiu galv koketuodama, velniai glostydama savo lazd sugniauta ranka, auktyn emyn. Hm A tik galvoju, kur man muti kit rutul, usigalvojusi sakau. emai pasilenkusi, numuu rutul su oraniniais dryiais geresn viet. Tada atsistoju tiesiai prie Kristian ir i po stalo paimu kit rutul. Palinkusi vir stalo, taikausi darkart smgiuoti. Igirstu Kristian staiga garsiai kvepiant ir, inoma, praaunu. Mlas Man vis dar pasilenkus vir stalo jis prieina, sustoja u nugaros ir udeda rank ant upakalio. Hm

609/1343

Vizginate it tikdamasi mane iprovokuoti, panele Stil? ir pliaukteli man. Stipriai. Aikteliu. Taip, sumurmu, nes taip ir yra. Gerai pamstyk, mayte, ar tikrai to nori. Kol trinuosi upakal, Kristianas grakiai nueina prie kitos stalo puss, pasilenkia ir smgiuoja. Pataiko raudon rutul, o is nusirits krinta kair onin kien. Tada nusiiri gelton, tikdamasis varyti j kampin dein kien, bet smgis truput netaiklus. Pergalingai nusiypsau. Rodos, eisime Raudonj kani kambar, paerzinu j. Jis kilsteli antak ir sakmiai mosteli, kad tsiau aidim. Greitai susitvarkau su aliu dryuotu ir tik per laiming atsitiktinum muu kien paskutin rutul su oraniniais dryiais.

610/1343

Isirink kien, burbteli Kristianas, bet taip, tarsi kalbt apie visai k kita, apie kak kaitinanio krauj, nepadoraus. Kampin kair. Nusitaikau juod rutul, smgiuoju, bet nepataikau. Net nekliudau. Prakeikimas. Kreivai ypsodamasis, Kristianas palinksta prie stalo ir tuoj pat mua du likusius vienspalvius. O a jau kone nopuoju irdama j, jo lankst kn, grakiai palinkus vir stalo. Kristianas atsitiesia ir, svilindamas mane vilgsniu, patrina kreida lazdos gal. Jei laimsiu Aha, kas tada? ipersiu tau upakal, o tada idulkinsiu pasigulds ant ito biliardo stalo. Po velni. Visi raumenys emiau bambos stipriai sitempia. Kampin dein, sumurma jis rodydamas juod rutul, o tada pasilenkia smgiuoti.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

Grakiai ir lengvai Kristianas stukteli lazda balt rutul, tas nusirita per stal, tarkteli juod, juodas labai ltai pasiridena, prie krato beveik sustoja ir pagaliau krinta kampin dein biliardo stalo kien. Prakeikimas. Kristianas atsitiesia su pergalinga ypsena, visiems skelbiania, kad panel Stil priklauso vien jam. Padjs lazd, Kristianas susitariusiais plaukais, su dinsais ir baltais markinliais lyg niekur nieko prieina prie mans. Jis n i tolo nepanaus generalin direktori, veikiau

612/1343

blog berniuk i nusikaltli valdomo miesto rajono. Po galais, jis toks sumautai patrauklus. Juk tu ne i t, kurios pralaimjusios labai kremtasi, tiesa? sumurma jis, vos tramdydamas ypsen. Viskas priklauso nuo to, ar skaudiai mane persi, sunabdu tvirtai sikibusi lazdos, kad nepargriiau. Kristianas paima i mans lazd, padeda al, pirtu ukabina palaidin ir prisitraukia mane ariau. K gi, panele Stil, prisiminkime js nusiengimus, ima lenkti pirtus. Pirma, meilinots aptarnaujaniam personalui ir vertte mane pavyduliauti. Antra, ginijots su manimi dl darbo. O treia, pastarsias dvideimt minui vizginote man prie akis savo av upakal. viesiai pilkos Kristiano akys spindi i susijaudinimo, pasilenks jis nosimi brkteli man per nos.

613/1343

Noriu numauti tau dinsus ir nuvilkti i nuostabi palaidinuk. Tuoj pat. Tada, pakteljs man lpas, nuingsniuoja prie dur ir jas urakina. Kai atsisuka ir vl mane pavelgia, jo akys liepsnoja. Stoviu paralyiuota kaip tikr tikriausia zomb, irdis dauosi, kraujas greiiau teka gyslomis, bet i ties negaliu n krustelti. Daugiau apie niek negaliu galvoti, tik mintyse tarsi mantr vis kartoju Visa jam. Drabuiai, Anastazija. Rodos, tu vis dar su jais. Nusirenk, o jei ne, tai a nurengsiu. Nurenk, siaudrinusi itariu kimiu balsu, pagaliau atgavusi ad. Kristianas plaiai nusiypso. Oi, panele Stil, sunkus darbas, bet gal js ik priimsiu. Js, pone Grjau, priimate daugum iki.

614/1343

irdama Kristian kilsteliu antak ir jis isiiepia iki aus. Ne visai suprantu, panele Stil, k turite omenyje. ingsniuodamas prie mans, jis stabteli prie nediduko raomojo stalo, montuoto knyg lentyn. Ir pasiima nuo jo madaug penkiasdeimties centimetr ilgio organinio stiklo liniuot. N akimirkos nenuleisdamas nuo mans aki, pirtais suspaudia abu jos galus ir sulenkia. Po velni, tai tai kok rank jis isirinko kart. Man dista burna. Staiga imua kartis, susijaudinu, man sudrksta visos reikiamos vietos. Tik Kristianas geba audrinti mane vien vilgsniu ir lankstydamas liniuot. Jis sikia t liniuot upakalin dins kien ir palengva ima artintis prie mans. Jo vilgsnis blausus, daug adantis. Netars n odio, atsiklaupia prie mane,

615/1343

greitai atria raitelius, nuauna man sportbaius, numauna kojines. Atsiremiu biliardo stal, kad nepargriiau. Kol Kristianas ria raitelius, velgiu j ir stebiuosi jausmo, kur puoselju iam vyrui, gilybe. Myliu j. Jis suima mane u klub, ukia pirtus u dins juosmens, atsega sag ir atitraukia utrauktuk. Pakls ilgas blakstienas, pavelgia auktyn plaiai ir galiai ypsodamasis, o tada neskubdamas ima traukti dinsus. Ilipu i j diaugdamasi, kad mviu tas graias, baltais nriniais puotas kelnaites, o Kristianas, rankomis tvirtai spausdamas launis, nosimi ima braukyti per plaukais apaugusi mano Veneros kalvel. Net kojas pakerta. kart neketinu ilgai terliotis, Ana. Jei bsiu per iurktus, turi man pasakyti, kad liauiausi, sunabda jis. Dieve Jis buiuoja mane ten. Tyliai sudejuoju.

616/1343

Itarti saugos od? Ne, ne saugos od, o tiesiog pasakyti, kad liauiausi, ir liausiuosi. Supratai? Kristianas dar kart mane pabuiuoja, vl brkteli nosimi. Ak, kaip gera. dmiai velgdamas mane, jis atsistoja. Atsakyk, labai velniai, bet ir sakmiai liepia. Taip, taip, supratau. Jo atkaklumas mane glumina. Anastazija, vis dien svaideisi uuominomis ir siuntei man prietaringus signalus, paaikina Kristianas. Sakei, tau neramu, kad neprarasiau gdi. Gerai neinau, k turjai omenyje, taip pat neinau, ar kalbjai rimtai, bet netrukus isiaikinsime. Kol kas nenoriu grti aidim kambar, tad iandien galime imginti variant, bet jei tau nepatiks, turi paadti, kad man pasakysi. Dabar jis kalba sitemps ir su usidegimu, lumas dings, uleids viet nekantrumui.

617/1343

Gerai jau, gerai, Kristianai, nereikia taip nekantrauti. A tau pasakysiu. Ir joki saugos odi, pakartoju j ramindama. Mudu simyljliai, Anastazija. O simyljliams saugos odiai nereikalingi, jis suraukia kakt. Juk nereikalingi? Turbt ne, sumurmu. I kur man inoti. Paadu tau pasakyti. Kristianas atidiai velgia man veid, tarsi iekodamas enkl, kad testi paad man gali pritrkti drsos, o a ir nervinuosi, ir jaudinuosi. A daug laimingesn darydama tai ir inodama, kad jis mane myli. Man tai atrodo paprasta ir i akimirk nenoriu i naujo visko permstyti. Kristiano veide palengva nuvinta ypsena, jis ima sagstyti man palaidin, gud pirtai ilgai neutrunka, bet io drabuio jis man

618/1343

nenuvelka. Utat pasilenks man u nugaros paima biliardo lazd. Oi, mlas, k jis ketina su ta lazda daryti? I baims net iurpas nukreia. Puikiai aidiate, panele Stil. Turiu prisipainti, kad nustebinote. Gal mutumte juodj? Pamirusi baim papuiu lpas nepatenkinta, ko gi, po galais, jis stebisi, itas patrauklus pasipts niekelis. Mano vidin dievait tolumoje manktinasi guldama ant grind ir kvailai isiiepusi daro pratimus. Pasidedu balt rutul. Kristianas apeina aplink stal, o kai pasilenkiu ketindama smgiuoti, atsistoja man u nugaros. Priglaudia rank man prie deins launies ir velniai glosto: pirtais brauko auktyn, iki sdmens, ir vl emyn.

619/1343

Jei ir toliau taip braukysi, nepataikysiu, sunabdu usimerkusi nuo malonaus jo prisilietimo. Man tas pats, ar pataikysi, ar pramausi, mayte. Norjau tik matyti tave tai toki pusnuog, palinkusi vir biliardo stalo. Ar bent numanai, kokia patraukli i akimirk atrodai? Iraustu, o mano vidin dievait sikanda ro ir ima okti tango. Giliai atsidususi pamginu nekreipdama Kristian dmesio nusitaikyti. Bet tai nemanoma. Jis nesiliauja glamonjs man upakalio. Kampin kair, tyliai sakau, o tada lazda smgiuoju balt rutul. Kristianas man stipriai pliaukteli iilgai sdmen. Smgis toks netiktas, kad net kteliu. Baltas rutulys atsimua juod, o is atoka nuo biliardo stalo borto tolokai nuo kiens. Kristianas vl ima glamonti man upakal.

620/1343

Oi, atrodo, tau teks mginti dar kart, sunabda jis. Susikaupk, Anastazija. Sujaudinta io aidimo, jau nopuoju. Kristianas nueina iki stalo galo, vl padeda juod rutul, o tada paridena man baltj. Jis toks vilioklis, geidulingai velgia ir galiai ypsosi. Argi galiau jam atsispirti? Sugaunu rutul, nusitaikau jau smgiuosiu. Ne, ne, priekaitingai sudraudia mane Kristianas. Palauk. Ak, jam patinka mane kankinti. Prijs vl atsistoja man u nugaros. Vl usimerkiu, o jis kart ima glamonti kair laun, paskui vl pasiekia sdmen. Nusitaikyk, paragina. Kankinama aistros, nesusilaikau ir sudejuoju. Mginu, tikrai mginu galvoti, kuri juodo rutulio viet turiu pataikyti baltuoju. Pasislenku truput dein, o Kristianas tuoj pat prie mans prisitaiko. Vl pasilenkiu vir stalo. Sukaupusi

621/1343

paskutines vidines jgas, kuri labai sumajo nuo tos akimirkos, kai supratau, kas nutiks, kai lazda smgiuosiu balt rutul, prisitaikau ir kaukteliu baltj. Kristianas vl pliaukteli. Stipriai. Oi! Vl pro al. Ne! sudejuoju. Dar kart, mayte. Jei ir dabar nepataikysi, a tau tikrai parodysiu. K? K parodysi? Kristianas dar kart padeda juod rutul, kankinamai ltai grta prie mans ir atsistojs u nugaros vl ima glamonti man upakal. Tau pavyks, padrsina jis mane. Ne, nepavyks, jei ir toliau taip blakysi man dmes. Priremiu upakal Kristianui prie delno, o jis man velniai pliaukteli. Nekantraujate, panele Stil? suburba. Taip. Geidiu tavs. K gi, gal atsikratykime it

622/1343

Jis atsargiai nutraukia apatines kelnaites per launis, paskui visai numauna. Nusitaikau balt rutul, smgiuoju ir per nekantrum n nepataikau juodj. Laukiu pliaukteljimo, bet veltui. Utat Kristianas ugula mane, priploja prie stalo, paima i rankos lazd ir parita j prie oninio biliardo stalo krato. Jauiu j kiet, lieiant man upakal. Pramovei, aus velniai sukuda Kristianas. Guliu priglaudusi skruost prie biliardo stalo gelumbs. Itiesk rankas ir padk ant stalo. Padarau, kas liepta. Gerai. Dabar persiu tau upakal, kad kit kart pataikytum. Kristianas pasislenka, sustoja prie kairio ono, jo penis remiasi man klub. Dejuoju, irdis dauosi taip, kad, rodos, tuoj ioks i krtins. Kvpuoju greitai ir negiliai, o gyslomis plsta krauj kaitinantis, klampus

623/1343

jaudulys. Viena ranka glostydamas upakal, kit Kristianas udeda man ant sprando, pirtus stipriai apsivynioja mano plaukais, alkn remia nugar ir mane prispaudia. A visikai bejg. Prasierk, sumurma, bet a akimirk dvejoju. O tada jis man stipriai smogia ir dar liniuote! Smgio garsas baisesnis u skausm, be to, a ito nesitikjau. Aikteliu, o jis kerta vl. Praerk kojas, pakartoja sakym. Sunkiai alsuodama prasiergiu. Kristianas vl kerta liniuote. Oi, kaip nudiegia, bet tas pliaukteljimo garsas baisesnis u skausm. Usimerkiu, pasiduodu kaniai. Skausmas ne toks jau ir stiprus, o Kristianas ima alsuoti vis greiiau. Jis kerta man dar por kart, a sudejuoju. Neinau, kiek pliaukteljim dar iksiu, bet girdiu j, inau, koks siaudrins, ir tai skatina jaudul ir nor, kad jis toliau mane pert. Perengiu rib ir atsiduriu tamsioje

624/1343

vietoje, kurios mano dvasia gerai nepasta, bet inau, kad joje lankiausi bdama aidim kambaryje su Taliu. Sulaukiu dar vieno smgio liniuote, garsiai suvaitoju ir Kristianas, atsiliepdamas mano aiman, dusliai sudejuoja. Tada kerta vl vl ir vl kart smarkiau, a susiraukiu. Liaukis, is odis isprsta i lp dar nespjus suvokti, kad j itarsiu. Kristianas t pat akimirk numeta liniuot ir mane paleidia. Pakaks? panabdomis klausia. Taip. Dabar noriu tave dulkinti, susijaudins ir sitemps sako jis. Gerai, sumurmu apimta geiduli. Man tebegulint ant biliardo stalo ir nopuojant, Kristianas atsisega kelni antuk, ir a inau, kad kart velnumo nesulauksiu.

625/1343

Stebdamasi dar kart pagalvoju, kaip itvriau visk, k jis iki ios akimirkos su manimi idarinjo, ir kodl tuo net mgavausi? Tai taip brutalu, bet jam labai bdinga. Kristianas kia du pirtus man makt ir ima sukti ratus. Jausmas nuostabus. Usimerkiu ir mgaujuosi juo. Igirstu folijos dryksteljim, iduodant, kas dabar bus, o dar po akimirkos jis jau stovi man tarp koj ir veria ergtis plaiau. Tada neskubdamas siskverbia ir mane upildo. Girdiu j sudejuojant i malonumo ir ta dejon labai sujaudina. Stipriai laikydamas mane u klub, itraukia ir vl stumia nesiterliodamas, taip, kad garsiai suunku. Tada trumpai sustingsta. Dar? velniai klausia. Taip Man viskas gerai. Nesivaryk Pasiimk mane kartu, nabdu vos atgaudama kvap.

626/1343

Kristianas dusliai sudejuoja, vl atsitraukia, o tada smeigia ir tyia ima kartoti iuos judesius ltai, jau pastamu baudiamuoju, iauriu ir dangiku ritmu. Velniava. A visa viduje suadinta. Jis tai irgi jauia, tad pagreitina temp, stumia giliau, stipriau, greiiau, ir a pasiduodu, isitakau jo priremta, patiriu jgas isunkiant, sukreiant orgazm ir lieku visikai isekusi. Lyg per migl matau, kad ir Kristianas liaujasi tvardsis, nuleidia aukdamas mano vard, pirtais stipriai spausdamas man klubus, paskui sustingsta ir visu svoriu uvirsta ant mans. Mudu susmunkame ant grind ir jis velniai mane apglbia. Ai tau, mayte, sunabda Kristianas ir apiberia man veid velniausiais pasaulyje buiniais. Atsimerkusi iriu Kristian, o jis tviriau mane apglbia. Nuo gelumbs tavo

627/1343

skruostas parauds, sumurma jis, atsargiai trindamas man skruost. Ar patiko? Jo akys plaiai atmerktos, vilgsnis atsargus. Kentjau dantis sukandusi. Bet buvo labai gera, sukudu. Kristianai, man patinka ir iurkiai, ir velniai. Kad tik su tavimi. Jis usimerkia ir dar stipriau suspaudia mane glbyje. Jzau, kokia a pavargusi Tu niekada nenuvili, Ana. Esi grai, protinga, reikli, smojinga, patraukli ir a kasdien dkoju Apvaizdai, kad imti i mans interviu atvaiavai tu, o ne Ketrina Kavanag. Kristianas pabuiuoja man plaukus. Nusiypsau ir, priglaudusi galv jam prie krtins, nusiiovauju. A tave varginu, sako jis. Eik. Isimaudysime, o tada lov.

628/1343

SDIME KRISTIANO VONIOJE VIENAS prie

kit, iki smakro pasinr putas, gaubiami malonaus jazmin aromato. Kristianas masauoja man pdas vien, paskui kit. Jausmas toks puikus, kad itoks masaas turt bti laikomas neteistu. Ar galiu kai ko paprayti? sumurmu. inoma. Prayk, ko tik nori, Ana. Juk inai. Giliai kvpusi ir truputl virpdama atsisdu tiesiai. Kai rytoj eisiu darb, ar galt Sojeris tik palydti mane iki laukuj leidyklos dur, o darbo dienai pasibaigus vl pasiimti? Praau, Kristianai, labai praau maldaujamai priduriu. Jis liaujasi masaavs man pdas, suraukia kakt. Maniau, dl to jau susitarme, nepatenkintas suburba.

629/1343

Praau nesiliauju maldauti. O kaipgi piets? sidsiu ko nors pavalgyti i nam, kad nereikt ieiti. Praau Kristianas pabuiuoja man kelt. Man labai sunku ko nors tau neleisti, sumurma jis, tarsi tai bt jo silpnyb. Bet i leidyklos niekur neisi? Ne. Gerai. Diugiai jam nusiypsau. Ai. Palinkstu priek, atsiklaupiu, itkdama ant vonios kambario grind nemaai vandens, ir pabuiuoju Kristian. Nra u k, panele Stil. Kaip gyvuoja js upakaliukas? Skauda. Bet ne per daug. Vanduo skausm ramina.

630/1343

Diaugiuosi, kad mane sustabdei, dmiai velgdamas mane sako jis. Mano upakalis taip pat diaugiasi. Kristianas linksmai nusiypso.
ISITIESIU LOVOJE MIRTINAI NUVARGUSI.

Dar tik pus vienuoliktos, o atrodo, lyg bt treia nakties. Ko gero, savaitgal prireik daugiausiai jg mano gyvenime. Ar panel Akton nepristat naktini drabui? perliejs mane nepritariamu vilgsniu pasiteirauja Kristianas. Neinau. Man patinka vilkti tavo markinlius, sumurmu mieguista. Jis atlyta, pasilenkia ir pabuiuoja man kakt. Dar turiu padirbti. Bet nenoriu palikti tavs vienos. Ar galiu tavo neiojamuoju kompiuteriu prisijungti prie savo kontoros? Ar netrukdysiu tau ia dirbdamas?

631/1343

Tas kompiuteris ne mano, teatsakau jau grimzdama miegus.


SUPYPSI ADINTUVAS, NUO TO PYPSJIMO pakirstu i miego ir igirstu

praneimus apie transporto spstis. Trindamasi akis vilgteliu laikrod. Pus septintos keltis per anksti. Pirm kart per neinia kiek dien lauke lyja, tad miegamajame viesa blausi ir pilkva. Pabundu jaukiai ir patogiai sitaisiusi iame milinikame monolitiniame pastate, vienoje lovoje su Kristianu. Pasirau ir, versdamasi ant kito ono, atsisuku alia gulint nuostabiai av vyr. Jis staiga atsimerkia ir, vaikydamas miegus, kelis kartus sumirksi. Labas rytas, nusiypsau, paglostau jam veid ir pasilenkiu pabuiuoti.

632/1343

Labas rytas, mayte. Paprastai pabundu prie suskambant adintuvui, nustebs sumurma jis. adintuvas anksti nustatytas. Tiesa, panele Stil, plaiai nusiypso Kristianas. Man reikia keltis. Trumpai mane pabuiavs, Kristianas atsisda ir atsikelia i lovos. O a vl isidrebiu ant pagalvi. Pabusti darbo dienos ryt alia Kristiano Grjaus ia tai bent! Kaip galjo taip nutikti? Usimerkiu ir vl imu snduriuoti. Nagi, miegale, riskis i lovos. Kristianas pasilenkia prie mans. Jis jau nusiskuts, nusiprauss, valus, hm taip maloniai kvepiantis, apsivilks baltus kaip sniegas markinius, juod kostium be kaklaraiio, odiu, vl tikras generalinis direktorius. Kas yra? klausia. Noriau, kad grtum lov.

633/1343

Nustebintas mano vilions, jis truput praskiria lpas ir beveik droviai ypteli. Js tikra besot, panele Stil. Kad ir kokia gundanti i mintis, vis dlto pus devyni mans laukia susitikimas, tad netrukus tursiu ivaiuoti. A, vadinasi, a dar ger valand miegojau?! Mlas. Liuokteliu i lovos labai pralinksmindama Kristian.
GREITAI NUSIPRAUSIU PO DUU ir

apsivelku i vakaro pasidtus drabuius: pilk prigludus sijon ir viesiai pilk ilkin palaidinuk; apsiaunu juodus auktakulnius, kuriuos taip pat radau tarp nauj savo drabui ir bat. Stropiai susiukuoju, susisuku kuod ir nueinu didij svetain, gerai neinodama, ko tiktis. Pavyzdiui, kaip nusigausiu leidykl?

634/1343

Kristianas sdi prie pusryi baro ir gurknoja kav. Ponia Douns sukasi virtuvje: kepa blynus ir irkina onin. Atrodai avingai, tarsteli Kristianas ir apglbs mane pakteli paaus. Akies krateliu matau, kad ponia Douns ypteli. Nuraustu. Labas rytas, panele Stil, pasisveikina ji, patiekdama man blyn ir onins. Oi, ai. Labas rytas, sumurmu. Jzau gal ir galiau prie viso ito priprasti Ponas Grjus minjo, kad nortumte vetis darb pietus. Ko pageidautumte? vilgteliu Kristian, kuris kaip manydamas slepia ypsenl. Sumutinio Salot I ties man ne taip ir svarbu, nuoirdiai nusiypsau poniai Douns.

635/1343

Tuoj paruoiu ir supakuosiu jums pietus, ponia. Ponia Douns, prayiau vadinti mane Ana. Ana, ypsodamasi pasitaiso ji ir nusisuka virti arbatos. Oho kaip aunu. Atsisuku Kristian ir pakreipiu galv mesdama jam nebyl ik: nagi, dabar gali kaltinti mane, kad flirtuoju su ponia Douns! Man jau metas, mayte. Grs Teiloras nuve tave su Sojeriu iki leidyklos. Bet tik iki laukuj dur. Taip. Tik iki laukuj dur, subaltakiuoja Kristianas. Bet bk atsargi. Apsidairau ir pastebiu tarpduryje stovint Teilor. Kristianas atsikelia nuo baro kds ir pabuiuoja mane, sums smakr. Iki, mayte.

636/1343

Geros darbo dienos, mielasis! kteliu jam pavymui. Kristianas atsisuka, apdovanoja mane kvap gniauiania ypsena ir ieina. Ponia Douns paduoda man puodel arbatos, bet, mudviem likus dviese, staiga pasidaro nejauku. Ar seniai dirbate pas Kristian? klausiu nusprendusi, kad i mandagumo turiu su ja apie k nors pasikalbti. Madaug ketverius metus, maloniai atsako ji pakuodama man pietus. Beje, pati galiu tai padaryti, sakau sutrikusi, kad ponia Douns dirba u mane. Pusryiaukite, Ana. Tai mano darbas. Ir man jis patinka. Malonu pasirpinti kuo nors kitu, ne vien ponu Teiloru ir ponu Grjumi, ir ji man labai mielai nusiypso. I malonumo man ukaista skruostai, usinoriu apipilti i moter klausimais. Apie Penkiasdeimt ji turt inoti labai daug ir vis

637/1343

dlto, nors su manimi elgiasi maloniai ir draugikai, n akimirkos nepamirta savo pareig iuose namuose. inau, kad jei imsiu poni Douns kamantinti, nieko nebus, tik abi pasijusime nejaukiai, todl baigiu pusryiauti n kiek netrikdanioje tyloje, drumsiamoje vien ponios Douns klausim, kok maist labiausiai mgstu. Po dvideimt penki minui didiosios svetains tarpduryje idygsta Sojeris. Isivaliusi dantis jau laukiu, kada vaiuosime leidykl. A, rankoje tvirtai spausdama rud popierin piet maiel (net nepamenu, kad mama bt kada nors ruousi man pietus), su Sojeriu liftu nusileidiu pirm aukt. Jis labai nekalbus ir nepriekaitingai slepia savo jausmus bei nuotaik. Prie Audi vairo jau laukia Teiloras, Sojeriui atidarius dureles klesteliu ant upakalins sdyns.

638/1343

Labas rytas, Teilorai, linksmai pasisveikinu. Panele Stil atsako jis ir nusiypso. Teilorai, atleiskite man u vakarykt elges ir netinkamas pastabas. Tikiuosi, nemalonum nepatyrte. Suglums ir surauks kakt, Teiloras tik vilgteli mane pro upakalinio vaizdo veidrodl ir maina silieja Siatlo gatvmis plstant transporto sraut. Panele Stil, nemalonum patiriu labai retai, ramiai patikina jis mane. Ak, tai gerai. Galbt Kristianas nedav jam pylos. Vadinasi, ibar tik mane, pykteliu. Malonu girdti, Teilorai, linkteliu jam ir nusiypsau.
INGSNIUOJANI PRIE RAOMOJO STALO mane vertinamu vilgsniu nuvelgia

Dekas.

639/1343

Labas, Ana. Gerai praleidai savaitgal? Taip, ai. O js? Puikiai. Taisykis prie stalo turiu tau darbo. Linkteljusi atsisdu prie kompiuterio. Jauiuosi taip, tarsi paskutin kart darbe biau buvusi prie metus. sijungiu kompiuter, paleidiu elektronin pat ir, inoma, dutje randu Kristiano laik.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Virininkas Data: 2011 m. birelio 13 d. 08:24 Gavjas: Anastazija Stil Labas rytas, panele Stil, norjau tik padkoti u nuostab savaitgal, ir nesvarbu tas ms ginas. Tikiuosi, niekada neieisite. Taip pat noriau dar kart priminti, kad naujienas apie SIP leidyklos akcij

640/1343

perpirkim draudiama skelbti keturias savaites. elektronin laik itrinkite vos gavusi. Js
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Tikisi, kad niekada neieisiu? Ar Kristianas nori, kad persikraustyiau gyventi pas j? ventasis Moze A vyr menkai pastu. Paspaudiu Trinti.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Valdingajam Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:03 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus pone Grjau, ar praote, kad persikeliau gyventi pas jus? Na, inoma, puikiai pamenu, kad js

641/1343

neprilygstam gebjim persekioti rodymus reikia laikyti paslaptyje dar keturias savaites. Ar galiau irayti ek Dirbkime ivien fondui ir nusisti js tiui? io elektroninio laiko prayiau neitrinti. Geriau j atsakykite. A. t. m. xxx
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Ana! rikteli Dekas taip, kad net paoku. Klausau, nuraudusi atsiliepiu, o Dekas iri mane surauks antakius. Ar viskas gerai? inoma. Paskubomis atsistoju, griebiu bloknot ir nuskubu jo kabinet. Taigi Kaip tikriausiai pameni, ketvirtadien skrendu t groins literatros

642/1343

simpozium Niujorke. Turiu bilietus, rezervavau viebut, bet noriau, kad vyktum su manimi. Niujork? Taip. Mums teks ivaiuoti treiadien ir nakvoti viebutyje. Manau, dalyvaudama tame simpoziume daug ko imoksi, tariant iuos odius Deko akys geidulingai blyksteli, bet ypsosi jis mandagiai. Tad ar galtum susiruoti kelionei? Ir rezervuoti dar vien kambar tame viebutyje, kuriame apsistosiu a? Manau, buvusi mano padjja Sabrina vis reikaling informacij paliko nesunkiai prieinam. Gerai, vangiai ypteliu Dekui. Mlas. Grtu prie savo raomojo stalo. Penkiasdeimt iai kelionei nepritars, bet taip jau yra, kad man norisi ten vaiuoti. Man tai atrodo puiki galimyb pasisemti patirties, be to, jei Dekas ir kvieia mane skristi kartu

643/1343

turdamas slapt ksl, sugebsiu neprisileisti jo per arti. Grusi darbo viet randu Kristiano atsakym.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: A valdingas? Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:07 Gavjas: Anastazija Stil Taip. Praau persikelti.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Jis nori, kad apsigyventume kartu. Ak, Kristianai, per anksti. Pasiremiu rankomis galv mgindama susivokti. Po tokio neprasto savaitgalio btina atgauti nuovok. Dar neturjau progos n minutls pabti viena ir apmstyti

644/1343

visk, k per pastarsias dvi dienas suinojau ir patyriau.


Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Flinizmai Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:20 Gavjas: Kristianas Grjus Kristianai, argi nesakei, kad prie leisdamiesi bgti turtume imokti vaikioti? Gal galtume apie tai pasikalbti iandien vakare? Virininkas mans papra susiruoti ir treiadien skristi konferencij Niujorke. Tai reikia, kad teks nakvoti viebutyje, nes renginys numatytas ketvirtadien. Tik pamaniau, kad turtum inoti Ax
Anastazija Stil

645/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: K?! Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:21 Gavjas: Anastazija Stil Taip. Imkime ir vakar apie tai pasikalbkime. Vyksti viena?
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Pirmadienio ryt prayiau apsieiti be pusjuodi bauginani raidi! Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:30 Gavjas: Kristianas Grjus Ar galtume aptarti tai iandien vakare?

646/1343

Ax
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Bauginani raidi tu dar nematei Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:35 Gavjas: Anastazija Stil Pasakyk man. Jei vaiuoji drauge su tuo itvirkliu savo virininku, tai nesutinku. Nevaiuosi. Tik per mano lavon.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Labai nusimenu. Velniai raut, jis elgiasi taip, lyg bt mano tvas.

647/1343

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Ne, tai TU dar nematei bauginani raidi Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:46 Gavjas: Kristianas Grjus Taip. Vaiuoju su Deku. Noriu vaiuoti. Man tai puiki galimyb gyti patirties. Be to, niekada nesu buvusi Niujorke. Nepyk.
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Ne, tai TU dar nematei bauginani raidi Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:50 Gavjas: Anastazija Stil

648/1343

Anastazija, a visai nepykstu. Bet NELEIDIU tau vaiuoti.


Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Ne! garsiai suunku kompiuteriui ir visi leidyklos darbuotojai, met darbus, suira mane. Ar viskas gerai, Ana? Taip. Atsipraau, burbteliu. Tik neisaugojau dokumento. A sutrikusi, iraudusi kaip vys. Dekas man nusiypso, bet i veido matyti, kad truput suglums. Kelis kartus giliai kvpusi, paskubomis paraau atsakym. A ne juokais siuntu.
Siuntjas: Anastazija Stil

649/1343

Tema: Penkiasdeimt atspalvi Data: 2011 m. birelio 13 d. 09:55 Gavjas: Kristianas Grjus Kristianai, tvardykis. NEKETINU sugulti su Deku nesutikiau net mainais vis Kinijoje uauginam arbat. MYLIU tave. Taip jau bna, kai mons vienas kit myli. Jie vienas kitu PASITIKI. Nemanau, kad ketini sugulti su kita moterimi, perti jai upakal, dulkinti j arba plakti biznu. TIKIU IR PASITIKIU tavimi. Ir tavs taip pat praau tokios pat malons. Ana
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

650/1343

Sdiu ir laukiu atsakymo. Bet jis neatrao. Tada paskambinu oro uosto kasas, usisakau biliet ir pasitikslinu, ar tikrai skrisiu tuo paiu reisu kaip ir Dekas. Staiga igirstu dzingteljim, praneant, kad gavau nauj laik.
Siuntjas: Elena Linkoln Tema: Piets Data: 2011 m. birelio 13 d. 10:15 Gavjas: Anastazija Stil Miela Anastazija, tikrai noriau susitikti su tavimi papietauti. Manau, ms paintis prasidjo apmaudiu nesusipratimu, ir noriau tai itaisyti. Ar i savait turtum laiko? Elena Linkoln

Po velni, tik ponios Robinson man ir trko! Ir i kur, po galais, ji suinojo mano pato

651/1343

adres? Pasiremiu galv rankomis. Ar iandien gali nutikti kas nors dar blogesnio? Suskamba telefonas, vangiai paklusi galv ir irdama laikrod atsiliepiu. Dar tik dvideimt minui po deimtos, o jau gailiuosi, kad lipau i Kristiano lovos. Deko Haido biuras, prie telefono Ana Stil. Igirstu pikt puikiai pastam bals: Prayiau tuoj pat itrinti paskutin man sist elektronin laik ir truput apdairiau rinktis odius tarnybiniu elektroniniu patu siuniamiems laikams. Sakiau tau, kad sistema stebima. Pasistengsiu i savo kontoros kiek galdamas sumainti galim al. Kristianas baigia pokalb. Po perknais. Sdiu ir spoksau telefon. Kristianas numet ragel. is mogus trypte trypia prasidedani mano karjer ir dar mto ragel? Dbteliu ragel taip, kad jei tas daiktas

652/1343

bt gyvas, nuo nuomaus mano vilgsnio neabejotinai susigt apimtas siaubo. Atsidarau gaut laik dut ir itrinu k tik jam nusist laik. Nieko baisaus ten neparayta. Paminjau tik upakalio prim ir plakim biznu. Jei i veiksm Kristianas taip gdijasi, tai po velni, tegul to nedaro. Paimu savo telefon ir skambinu jam mobilj. Ko? piktai atsiliepia Kristianas. Vaiuoju Niujork, ir nesvarbu, ar tau tai patinka, piktai sunypiu. Nesitikk, kad Paspaudiu mygtuk neleidusi jam baigti sakinio. Mano gyslomis plsta adrenalinas. tai ir pasakiau jam. A baisiai pykusi. Giliai atsidstu mgindama nusiraminti. Usimerkusi sivaizduoju esanti ten, kur puikiai jauiausi. Hm laivo kajutje su Kristianu. Nuveju vaizdin alin, mat i akimirk taip

653/1343

siuntu ant Penkiasdeimties, jog nenoriu, kad jis artintsi prie vietos, kurioje kadaise jauiausi laiminga. Atsimerkusi ramiai pasiimu bloknot ir dmiai peririu, k dar turiu padaryti. Giliai kvepiu, neskubdama ikvepiu ir pajuntu, kad atgavau ramyb. Ana! rikteli Dekas vl mane igsdindamas. Neusisakyk to skrydio! Ak, per vlu. Jau usisakiau, atsakau jam, i darbo kabineto spriai atingsniuojaniam prie mans. Dekas atrodo siuts. Klausyk, ia dedasi kakokios keistybs. Neinia kodl staiga ileistas sakymas, kad visas personalo komandiruoi ir viebui ilaidas turi patvirtinti vyriausioji leidyklos valdyba. Tai paios aukiausios vadovybs sakymas. Nueisiu pas senj Rou. Tikriausiai k tik nutarta aldyti visas ilaidas.

654/1343

Nesuprantu, Dekas pirtais suspaudia virunos, usimerkia. Jis mirtinai iblyks, o man net kojas pakerta. Penkiasdeimt! Jei man kas nors skambint, atsiliepk. Einu paklausyti, k pasakys Rouas. Dekas pamerkia man ak ir nuingsniuoja pas savo virinink ne pas virininko virinink. Prakeikimas. Kristianas Grjus Man vl uverda kraujas.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: K padarei? Data: 2011 m. birelio 13 d. 10:43 Gavjas: Kristianas Grjus Praau, pasakyk, kad nesikii mano darbo reikalus. A tikrai noriu vaiuoti t konferencij.

655/1343

Tavs atsiklausti neprivalau. eidiam laik itryniau.


Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: K padarei? Data: 2011 m. birelio 13 d. 10:46 Gavjas: Anastazija Stil A tik ginu tai, kas mano. Elektroninis laikas, kur paraei man pasidavusi emocijoms, dabar jau paalintas i SIP leidyklos serverio, kaip ir mano tau rayti laikai. Beje, tavimi pasitikiu visikai. Bet nepasitikiu juo.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

656/1343

Patikrinu, ar tebeturiu jo laikus, ir matau, kad jie dingo. Tas vyras nepaprastai takingas. Kaipgi tai padaroma? K jis pasta, jei gali slapta raustis po SIP leidyklos serverius ir alinti elektroninius laikus? Toki dalyk visikai neimanau.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Suaugusi Data: 2011 m. birelio 13 d. 10:48 Gavjas: Kristianas Grjus Kristianai, nereikia mans ginti nuo mano virininko. Galbt jis mgint mane kabinti, bet a pasakyiau ne. Negali visur kitis. Tai neteisinga ir tokios grietos kontrols a nenusipelniau.
Anastazija Stil

657/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: NESUTINKU Data: 2011 m. birelio 13 d. 10:50 Gavjas: Anastazija Stil Ana, maiau, kaip veiksmingai kovoji su nepageidaujamu dmesiu. Pamenu tai dar i t laik, kai man teko malonumas praleisti su tavimi pirm nakt. Fotografas tave bent jau myljo. O tas itvirklis nemyli. Jis nepataisomas donuanas ir mgins tave suvilioti. Paklausk jo, koks likimas itiko buvusi asmenin jo asistent ir t, kuri dirbo pas j dar anksiau. Neketinu dl to ginytis. Jei nori Niujork, a tave nusiveiu. Galime vaiuoti savaitgal. Turiu ten erdv but.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

658/1343

Ak, Kristianai! Juk ne tai svarbiausia. Prakeikimas, kaip jis erzina Na, inoma, Niujorke jis turi erdv but. Kur dar turi nekilnojamojo turto? Taip ir maniau, kad usimins apie Chos. Ar kada nors ipirksiu an nakt usitraukt kalt? Dl Dievo meils, buvau girta. Su Deku nepasigeriau. velgdama monitori papurtau galv, bet dingteli, kad negaliu toliau kivirytis su Kristianu raindama jam elektroninius laikus. Teks palaukti iki vakaro. vilgteliu laikrod. Dekas dar negrs i susitikimo su Deriu, o man reikia sutvarkyti t reikal su Elena. Dar kart perskaitau jos laik ir nusprendiu, kad bus geriausia persisti j Kristianui. Tegul sutelkia dmes j, o ne mane.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Silom piet data, arba Erzinanti praeitis

659/1343

Data: 2011 m. birelio 13 d. 11:15 Gavjas: Kristianas Grjus Kristianai, kol uoliai kiaisi mano darbo reikalus ir gelbjai savo upakal naikindamas kompromituojanius mano laikus, i ponios Linkoln gavau laikel. Visai nenoriu su ja susitikti, o jei ir noriau, man draudiama kelti koj i leidyklos. I kur ji suinojo mano elektroninio pato adres, nenutuokiu. K patartum daryti? tai jos laikelio tekstas: Miela Anastazija, tikrai noriau susitikti su tavimi papietauti. Manau, ms paintis prasidjo apmaudiu nesusipratimu, ir noriau tai itaisyti. Ar i savait turtum laiko? Elena Linkoln
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

660/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Erzinanti praeitis Data: 2011 m. birelio 13 d. 11:15 Gavjas: Anastazija Stil Neirsk ant mans. A tau noriu tik gero. Jei tau kas nors atsitikt, niekada sau neatleisiau. Su ponia Linkoln pasikalbsiu.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Iki Data: 2011 m. birelio 13 d. 11:32 Gavjas: Kristianas Grjus Ar galtume apie tai pasikalbti vakare? Mginu dirbti, bet tu nuolat kidamasis labai blakai dmes.

661/1343

Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Po vidurdienio grs Dekas pranea, kad mano komandiruot Niujork ataukta, bet jis vis tiek vaiuosis ir niekaip negaljs paveikti leidyklos vadovybs, kad pakeist savo nuostat. Taip tars, rytingai nuingsniuoja savo kabinet ir, akivaizdiai irsdamas, utrenkia duris. Ko gi jis taip pyksta? Nujauiu, kad Deko ketinimai toli grau nra garbingi, bet neabejoju galinti jam atsispirti, tik pasvarstau, k Kristianas ino apie buvusias Deko asmenines padjjas. Nuvijusi ias mintis, vl susikaupiu ketindama darbuotis, bet netrukus nusprendiu pamginti kalbti Kristian apsigalvoti, nors skms tikimyb visai menka.

662/1343

Pirm valand Dekas praveria savo kabineto duris ir kyteli galv. Ana, ar negaltum nupirkti man ko nors pietums? inoma, galiau. Ko nortumte? Sumutinio su rugine duona, rkyta jautiena ir garstyiomis. Kai gri, atiduosiu pinigus. Gal nupirkti ir kokio grimo? Prayiau kokakolos. Ai, Ana. Vos tik spju pasiimti rankin, jis vl dingsta savo darbo kabinete. lamtas. Paadjau Kristianui, kad neieisiu i pastato. Atsidstu. Ak, jis niekaip to nesuinos, o a ilgai neutruksiu. Priimamajame dirbanti Kler pasilo pasiimti lietsarg, nes lauke vis dar pila lietus. Pro paradines duris ijusi lauk, tviriau susisiauiu varkel ir slapta apsivalgau i po

663/1343

didiulio golfo skio kupolo. Regis, viskas kaip visuomet. mklos niekur nematyti. Spariu ingsniu ir, reikia tiktis, neatkreipdama niekieno dmesio, nueinu kulinarijos parduotuvl kitame gatvs gale. Vis dlto artinantis prie parduotuvls stiprja iurpi nuojauta, kad esu stebima, ir neimanau, ar kalta paranoja nuo pertempt nerv, ar taip ir yra. Mlas. Tikiuosi, mans neseka Leila su ginklu rankoje. Tu tik prisigalvoji, piktai drebia pasmon. Po galais, kas gali norti tave nuauti? Po penkiolikos minui grtu ne tik sveika ir gyva, bet ir labai palengvjusia irdimi. Ta baisi Kristiano paranoja ir pastangos pernelyg mane saugoti ima nusibosti. Kai atneu Dekui darbo kabinet pietus, jis, kalbdamas telefonu, pakelia akis. Ai, Ana. Kadangi nevaiuosi su manimi Niujork, reiks, kad iandien padirbtum

664/1343

ilgiau. Turime parengti ias santraukas. Tikiuosi, ypating plan iam vakarui neturi. Dekas maloniai nusiypso, o a nuraustu. Ne, galiu padirbti, sakau plaiai ypsodamasi, o irdyje labai nusiminusi. Visa tai geruoju nesibaigs. Kristianas tikrai t. Pdindama prie savo darbo stalo nusprendiu, kad ios inios i karto jam nepraneiu, kitaip jis dar turs laiko kaip nors sugriauti Deko planus. Sdiu ir valgau sumutin ir salotas su vitiena, kuri man djo ponia Douns. Jos labai skanios. Sumutinis irgi neblogas. inoma, jei apsigyveniau su Kristianu, ji ruot man pietus kiekvien darbo dien. i mintis kelia nerim. Niekuomet nesvajojau apie pasakikus turtus ir kitk, k jie suteikia, tik apie meil. Svajojau sutikti mog, kuris mane mylt ir nesekt kiekvieno mano ingsnio. Suskamba telefonas.

665/1343

Deko Haido kontora adjai, kad i leidyklos nekelsi kojos, grietai, rsiai pertraukia mane Kristianas. Jau neinia kelint kart iandien irdis nusirita kulnus. Velnias. I kur jis ino? Dekas pasiunt mane nupirkti io to pietums. Negaljau atsisakyti. Ar tu mane stebi? Itarusi iuos odius net paiurpstu. Nenuostabu, kad jauiausi kaip paranoik mane i ties kakas stebjo. Pagalvojusi apie tai pykteliu. Todl ir nenorjau, kad grtum darb, piktai ria Kristianas. Kristianai, praau Tu toks toks Penkiasdeimt, tu mane tiesiog dusini. Dusinu? nustebs sunabda jis. Taip. Turi liautis. Vakare norsiu su tavimi pasinekti. Gaila, bet iandien darbe utruksiu ilgiau, nes neskrisiu Niujork.

666/1343

Anastazija, nenoriu tavs dusinti, pribloktas tyliai sako Kristianas. Bet dusini. Turiu darbo. Pasikalbsime vliau. Isekusi ir truput prislgta padedu ragel. Po nuostabaus savaitgalio drauge grtu tikrov. Dar niekada taip netrokau sprukti. Bgti koki nors tyli nuoali vietel, kad galiau ramiai pamstyti apie t vyr, apie jo bd ir kaip turiau su juo elgtis. Viena vertus, inau, kad jis sueistas dabar tai aikiai suprantu, jo aizdos slegia man ird, bet ir sekina jgas. I t yki Kristiano gyvenimo nuotrup, kurias jis pats man atskleid, suprantu, kodl taip yra. Jis buvo nemylimas vaikas, gyveno nesaugioje, traumuojanioje aplinkoje ir turjo motin, kuri negaljo jo apginti, kurios jis negaljo apginti ir kuri mir jam akyse. Mane nukreia iurpas. Vargas mano Penkiasdeimt Priklausau jam, bet nesutinku bti

667/1343

laikoma paauksuotame narvelyje. Kaipgi jam tai suprantamai paaikinti? Nors ir prislgta, vis dlto pasiimu rankrat, kurio santraukos Dekas pageidauja, pasidedu ant keli ir skaitau toliau. Niekaip nesugalvoju, kaip lengvai isprsti t prakeikt Kristiano bd polink kontroliuoti. Matyt, vliau man teks su juo pasikalbti akis ak. Po pusvalandio Dekas elektroniniu patu atsiunia dokument, kurio jam reiks per konferencij ir kur turiu suredaguoti, nudailinti ir laiku parengti spausdinti. Kol visk padarysiu, sdsiu ne tik vis popiet, bet dar ir iki vlyvo vakaro. Negaiuodama imuosi darbo. Kai pakeliu galv, laikrodis jau rodo truput po septintos, leidyklos darbuotojai ij, tik Deko kabinete tebedega viesa. N nepastebjau, kaip visi ijo, bet ir a jau beveik baigiau darb. Elektroniniu patu grinu dokument Dekui, kad dar kart j perirt, ir

668/1343

pasitikrinu gautus laikus. I Kristiano joki ini, tad umetu ak savo telefon ir net paoku: jis ima birbti rankose. Kristianas. Labas, tyliai sakau. Sveika, kada baigsi? Manau, apie pus atuntos. Pasitiksiu tave prie dur. Gerai. Kristianas neka tyliai, galima sakyti, nervindamasis. Kodl? Gal bgtauja, kaip reaguosiu? Vis dar pykstu ant tavs, bet tik tiek, sunabdu. Turime apie daug k pasikalbti. inau. Susitiksime pus atuntos. I kabineto ieina Dekas. Nebegaliu kalbti. Iki greito. Baigiu pokalb. Pakeliu akis Dek, o jis neskubdamas lyg niekur nieko eina prie mans.

669/1343

Dar reikia t patobulinti. Dar kart pasiuniau tau santrauk. Kol iekau dokumento, Dekas palinksta prie mans gana arti, nemaloniai arti. Jo ranka brkteli man per platak. Atsitiktinai? Krpteliu, bet apsimetu nieko nepajutusi. Kit rank jis udjs ant kds atloo ir pirtais lieia man nugar. Atsisdu taip, kad nesiremiau atlo. eioliktas ir dvideimt treias puslapiai. Tada bus gerai, sunabda jis, prikis lpas vos per kelis centimetrus nuo ausies. Nuo tokio artumo iurpstu, bet nutariu jo nepaisyti. Atsidariusi dokument imu virpaniais pirtais rinkti pataisas. Dekas tebestovi palinks prie mans, o a sitempusi ir perdm jautri. Jis blako dmes ir trikdo, giliai irdyje visa gerkle rkiu: Pasitrauk! Pataisysi ir bus galima spausdinti. T a padarysiu rytoj. Ai tau, Ana, kad pasilikai po

670/1343

darbo ir pataisei tekst, velniai ir meiliai sako jis, tarsi kalbindamas sueist gyvn. Man leiktu. Neinau, kaip tau atsilyginti, nebent pakviesiau usukti bar ko nors igerti. Tikrai to nusipelnei. Dekas ukia man u ausies plauk sruog ir velniai paglosto ausies spenel. Susigusi, sukandusi dantis, trkteliu galv. Mlas! Kristianas buvo teisus. Neliesk mans. Ties sakant, vakar negaliu. Ir jok kit vakar negalsiu, Dekai. Tik trumpai. Po vien taur dar mgina kalbti jis. Ne, negaliu. Bet ai u kvietim. Dekas prisda ant raomojo stalo galo ir susiraukia. Man galvoje garsiai suskamba pavojaus varpai. Leidykloje esu vienui viena su juo. Ieiti negaliu. Nervingai vilgteliu laikrod.

671/1343

Dar po penki minui turt atvaiuoti Kristianas. Ana, manau, mudu vyk kolegos. Atsipraau, kad nepavyko irpinti tau tos komandiruots Niujork. Be tavs kelion nebus tokia puiki. Neabejoju. Nesugalvoju, k Dekui atsakyti, tad vos ypteliu. Pirm kart per vis dien nors ir menkai, bet vis dlto palengvja, kad Niujork neskrendu. K gi, ar smagiai praleidai savaitgal? n kiek nesutriks klausia Dekas. Taip, ai. Kodl jis klausia? Buvai su savo vaikinu? Taip. Kokia jo profesija? Jis tavo iknos virininkas Jis verslininkas. domu Kuo veriasi?

672/1343

Na, yra investavs vairias verslo sritis Pakreips galv, Dekas pasilenkia prie mans vl lsdamas mano asmenin erdv. Tu labai neneki, Ana. Na, jis dalyvauja telekomunikacij versle, taip pat usiima gamyba, ems kiu. Dekas nustebs kilsteli antakius. Kokie plats umojai. Kam jis dirba? Niekam. Jei dokumentas jums tinka, tai, jei neprietaraujate, noriau jau eiti. Jis pasitraukia. Mano asmenin erdv vl saugi. inoma, eik. Atleisk, nenorjau tiek ulaikyti, apsimestinai apgailestaudamas sako. Kada udaromas is pastatas? Apsauga budi iki vienuoliktos. Gerai. Nusiypsau, o mano pasmon klesteli krsl jai labai palengvja, kad mes pastate ne

673/1343

vieni. Ijungusi kompiuter iumpu rankin ir atsistoju ketindama eiti. Vadinasi, tau jis patinka? Tavo vaikinas? A j myliu, sakau, irdama Dekui tiesiai akis. Aiku. Vl susirauks jis atsistoja nuo mano raomojo stalo. Kokia jo pavard? Nuraustu. Grjus. Kristianas Grjus, sumurmu. Dekui net lpa atvimpa. Turtingiausias Siatlo jaunikis? Tas Kristianas Grjus? Taip. Tas pats. Taip, tas Kristianas Grjus, bsimas tavo virininkas, kuris, jei dar kart prieisi prie mans pernelyg arti, sudoros tave kaip ilt viln. Jau ankart pagalvojau, kad jis man kakur matytas, susimsts sako Dekas ir vl suraukia kakt. Na, jam labai pasisek.

674/1343

irdama j, kelis kartus mirkteliu. K gi dar sakyti? Linkiu tau gero vakaro, Ana. Dekas nusiypso, bet nenuoirdiai, ir visas pastirs, daugiau n karto mane nevilgteljs, grta savo kabinet. Su palengvjimu atsidstu. K gi, i problema greiiausiai jau isprsta. Penkiasdeimt padar dar vien stebukl. Vien jo pavard man tarsi talismanas, veriantis vyr sprukti pabrukus uodeg. Leidiu sau pergalingai yptelti. Matai, Kristianai? Vien tavo pavard mane saugo, net nereikia vargti ir reikalauti riboti leidyklos ilaid. Susitvarkau stal, vilgteliu rankin laikrod. Kristianas jau turt bti prie laukuj dur. Audi stovi prie aligatvio, Teiloras ilips skuba atidaryti man upakalini dureli. J matyti malonu kaip niekad, tad, sprukdama nuo lietaus, tuoj pat sdu automobil.

675/1343

Ant upakalins sdyns randu Kristian, iplstomis akimis nepatikliai irint mane. Nusiteikus iksti pykio priepuol, sitempus ir stipriai sukandus dantis. Labas, tyliai sakau. Sveika, atsargiai pasisveikina jis. Tada paima u rankos, stipriai suspaudia, ir pyktis mano irdyje ima tirpti. A visikai sutrikusi. I anksto n neapmsiau, k jam pasakyti. Vis dar pyksti? klausia Kristianas. Neinau, burbteliu. Jis kilsteli mano rank ir apiberia krumplius velniais buiniais. Diena buvo sumauta, sako. Taip, ities. Bet nuo iandien ryto, kai jis ivaiavo darb, tik dabar pajuntu slgstant tamp. Vien jo draugija mane veikia kaip raminamieji; palengva umirtu visk: ir Deko

676/1343

priekabiavim, ir nervus gadinant susirainjim internetu, ir nemalon Elenos laik. Ant upakalins sdyns liekame tik mudu: a ir mano kontrols maniakas. Dabar, kai tu ia, man geriau, sumurma jis. Vaiuojame tyldami, Teiloras plukdo automobil per vakarin transporto sraut, o mudu sdime susimst ir paskend savo mintyse. Bet vis dlto jauiu, kad, bdamas alia, palengva ir Kristianas kratosi tampos, atsikvepia lengviau, nykiu velniai, raminamai ir ritmingai brauko man per krumplius. Kai Teiloras ileidia mudu prie gyvenamojo namo, neriame vid susig, gindamiesi nuo lietaus. Belaukiant lifto Kristianas, spausdamas man rank, akylai stebi duris. Kaip suprantu, Leilos dar neradote. Ne. Velas jos ieko, niriai atsako Kristianas.

677/1343

Nusileidus liftui lipame. Kristianas dirsteli mane neperprantamu vilgsniu. Ak, kaip nuostabiai jis atrodo susitariusiais plaukais, baltais markiniais ir juodu kostiumu. Staiga mane vl apima tas neinia i kur kylantis jausmas. Viepatie, trokimas, geismas, elektrinanti srov Jei i energija bt matoma, aplink ir tarp ms tvyrot rykiai mlyna aura toks stiprus tas jausmas. Truput pravrs lpas, Kristianas stebeilija mane. Jauti? panabdomis klausia. Taip. Ak, Ana sudejuoja jis, puola prie mans, apglbia, vienos rankos pirtais suspaudia man sprand ir atloia galv, jo lpos randa mano lpas. Paskui, panardins pirtus man plaukus ir glamondamas skruost, priremia prie lifto sienos. Labai nemgstu su tavimi ginytis, sunabda prikis lpas ir

678/1343

apdovanoja mane palusiu, aistringu buiniu, o a atsakau jam tuo paiu. Manyje sprogsta aistra, per dien susikaupusi tampa btinai turi isiverti, mano kn traukia prie jo, artyn. Mudu tarsi itirpstame lieka vien besigalynjantys mudviej lieuviai, greitas nelygus alsavimas, rankos, prisilietimai ir neapsakomai malonus jausmas. Kristiano ranka man ant klubo, paskui staiga kilsteli sijon ir pirtai nuslysta mano launimi. Dieve mano, tu mvi kojines apimtas pagarbios nuostabos sudejuoja jis, nykiu glamondamas od vir prisegam kojini. Noriu pamatyti, sunabda ir drsiai pakelia sijon, apnuogindamas ir virutin laun dal. ingteljs atgal, jis itiesia rank, paspaudia mygtuk Stop ir liftas palengva sustoja tarp dvideimt antro ir dvideimt treio aukto. Kristiano vilgsnis drumstas, burna praverta, o nopuoja jis n kiek ne liau u

679/1343

mane. dmiai velgiame vienas kit nesiliesdami. Diaugiuosi, kad nugara remiuosi lifto sien: taip laikausi ant koj ir galiu grtis ituo grauoliu vyru, vertinti jo jausmingum ir ivaizd. Pasileisk plaukus, prikimusiu balsu sako jis. Isitraukiu gum, paleisti plaukai nukrinta ir tarsi sunkus debesis apgaubia peius ir krtis. Atsisek dvi virutines palaidinuks sagas, sunabda Kristianas, o jo vilgsnis dar labiau kaista. Su juo jauiuosi it itvirkl. Kilsteliu rank ir atsisegu vien, paskui kit sag kankinamai ltai, gundomai apnuoginu virutin krt dal. Jis nuryja seil. Ar bent nutuoki, kaip viliojamai i akimirk atrodai? Tyia, puikiai suprasdama, k darau, prikandu lp ir papurtau galv. Kristianas trumpai usimerkia, o kai vl atsimerkia, jo vilgsnis

680/1343

toks liepsningas ingteljs priek, jis delnais atsiremia lifto sien abipus mano veido. Jis taip arti, kad bti ariau mans nelieiant nemanoma. Pakeliu galv nordama irti jam akis, jis truput pasilenkia ir nosimi brkteli man per nos tik ia ir susilieia mudviej knai. Anktoje lifto kabinoje su juo man tvanku. Man reikia jo tuoj pat. Manau, nutuokiate, panele Stil. Sakyiau, jums patinka mane kaitinti. Ar jus kaitinu? sunabdu. Visomis prasmmis, Anastazija. Tu sirena, deiv. Kristianas itiesia rank, suiumpa man koj vir kelio ir usikelia sau ant klubo; dabar stoviu ant vienos kojos ir remiuosi j. Jauiu j, prisispaudus man prie papilvs, kiet, pritvinkus i geismo, o Kristianas tuo metu

681/1343

slinkdamas emyn buiuoja man kakl. Sudejuoju ir rankomis apsiveju jam sprand. Dabar tave paimsiu, sunabda jis, o a atsakydama irieiu nugar, stipriau prisiglaudiu prie jo, trokdama tos trinties. Kristianas tyliai, dusliai suniurna ir, segdamasis kelni antuk, kilsteli mane. Stipriai laikykis, mayte, perspja ir tarsi burtininkas tiesiai man prie lpas itraukia folijos paketl. Sukandu j, Kristianas trkteli ir atpliame j bendromis jgomis. Gera mergait. Truputl atsitrauks, jis usimauna sarg. Dieve, dar ei dien neitversiu, suniurzga ir nuvelgia mane drumstu vilgsniu. Tikiuosi, itos kelnaits nra tavo mgstamiausios. Vikriai, gudusiu judesiu Kristianas jas dryksteli ir kelnaits suplyta tiesiog jam tarp pirt. Kraujas mano gyslomis teka kaip pals. I geismo nopuoju.

682/1343

Kristiano odiai svaigina, vis dien grauus nerim pamirau. ia tik mudu ir darome tai, k geriausiai mokame. Neatitraukdamas nuo mans aki, jis ltai siskverbia. Isirieiu, atloiu galv, usimerkiu ir mgaujuosi jusdama Kristian savyje. Jis itraukia ir vl smunka taip ltai, taip maloniai. Sudejuoju. Priklausai man, Anastazija, prikis lpas man prie kaklo, nabda jis. Taip. Tau. Kada pagaliau tai suprasi? Dsuoju. Kristianas dejuodamas ima judti ir juda vis greiiau. O a pasiduodu negailestingam jo ritmui, mgaujuosi kiekvienu stmiu, jo nelygiu alsavimu, jo reikme mane turti, kuri kaip du vandens laai panai manj. Todl jauiuosi galinga, stipri, geidiama ir mylima mylima io patrauklaus, bet nelengvai perprantamo vyro, kur savo ruotu myliu i visos irdies. Jis stumia vis stipriau, kvpuoja

683/1343

trkiodamas, pasineria mane, o a pasineriu j. Ak, mayte sudejuoja Kristianas, krimsiodamas man pasmakr, ir staiga patiriu galing orgazm. Jis sustingsta, stipriai suspaudia mane ir, nabddamas mano vard, taip pat patiria palaim.
KRISTIANAS NUVARGS, RAMUS, velniai

mane buiuoja, jo kvpavimas palengva rimsta. Jis tebelaiko mane stovini prispauds prie lifto sienos, mudu surm kaktas, man linksta kojos, silpna, bet jauiuosi orgazmo pasotinta ir patenkinta. Ak, Ana, murma Kristianas. Kaip man tavs reikia, ir pakteli man kakt. Ir man tavs, Kristianai. Paleids mane, jis patempia emyn sijon, usega dvi virutines palaidinuks sagas, o tada klaviatroje surenka kod ir liftas pajuda.

684/1343

Kildamas jis net dreba, tad stipriai sikimbu Kristiano rank. Teiloras stebsis, kur taip ilgai utrukome, geidulingai nusiypso jis. Oi, mlas Pirtais pabraukau per plaukus, neskmingai mgindama apsitvarkyti, kad neatrodyiau kaip k tik idulkinta, bet paskui, numojusi ranka, susiriu juos uodeg. Bus gerai. Kristianas vypteljs usisega kelni antuk, o sarg sikia kien. Jis vl tikras amerikietis verslininkas, o jo ukuosena ir taip daniausiai tokia, tarsi jis bt k tik dulkinsis, tad ivaizda beveik nepasikeitusi. Tik dabar jis ypsosi, atrodo atsipalaidavs, o jo akys spinduliuoja jaunatviku avesiu. Ar visus vyrus taip lengva nuraminti? Durims atsidarius, Teiloras ms jau laukia. Ustrigo liftas, mudviem lipant i kabinos paaikina Kristianas, o a n vienam i

685/1343

dviej vyr negaliu pavelgti akis. Pro dvivres duris greitai sprunku Kristiano miegamj iekoti vari apatini.
GRUSI RANDU KRISTIAN NUSIVILKUS

vark, sdint prie pusryi baro ir besinekuiuojant su ponia Douns. Maloniai ypsodamasi, ji patiekia mums dvi lktes karto maisto. Hm, kvepia skaniai. Jei neklystu, vitiena su vyno padau. Mirtu i bado. Skanaus, pone Grjau, Ana, pasako ji ir ieina. I aldytuvo Kristianas atsinea butel vyno ir bevalgant papasakoja, kaip jam sekasi tobulinti mobilj su sauls baterijomis. iuo projektu jis labai susidomjs, labai usidegs, ir i to suprantu, kad darbo diena jam vis dlto nebuvo visikai sumauta. Pasiteirauju apie nekilnojamj turt. Kristianas atsainiai ypteli ir netrukus suinau, kad

686/1343

jis turi butus tik Niujorke, Aspene ir Eskaloje. Daugiau niekur. Kai pavalgome, paimu lktes ir nuneu kriaukl. Palik jas. Geil visk sutvarkys, sako Kristianas. Atsisukusi atidiai pavelgiu j, o jis taip pat atidiai iri mane. Ar kada nors priprasiu, kad kakas plauna mano indus? O dabar, kai jau iek tiek aprimote, panele Stil, gal galtume pasikalbti apie iandienos vykius? Man rodos, romesnis tik js. Sakyiau, neblogai pasidarbavau jus tramdydama. Tramdydama? prunkteli Kristianas. Kai linkteliu, jis suraukia kakt, tarsi apmstydamas mano odius. Taip. Gal ir tikrai mane tramdei, Anastazija. Dl Deko buvai teisus, staiga surimtjusi tyliai pasakau ir usikvempiu ant pusryi baro laukdama jo reakcijos.

687/1343

Kristiano veidas papilkja, vilgsnis pasidaro atiaurus. Ar jis lindo? panabdomis klausia, o jo odiai alti kaip pati mirtis. Skubdama j nuraminti papurtau galv. Ne. Ir daugiau nels, Kristianai. iandien jam pasakiau, kad esu tavo mergina, ir jis pasitrauk. Tu tikra? Galiu t itvirkl atleisti, piktai iria Kristianas. Nuo taurs vyno sidrsinusi, atsidstu. Turi leisti man u save kovoti paiai. Juk negali visada i anksto nuspti mano veiksm ir mginti mane apsaugoti. Taip mane dusini, Kristianai. Jei nuolat kiiesi, niekad taip ir neatsiskleisiu. Man reikia iek tiek laisvs. Man n galv neaut kitis tavo reikalus. Jis tik iri ir mirksi.

688/1343

A tik noriu, kad btum saugi, Anastazija. Jei tau kas nors nutikt, a ir nutyla nebaigs sakinio. inau ir suprantu, kodl jauti pareig mane ginti. Ir i dalies tuo diaugiuosi. inau, kad jei reiks, padsi man, kaip ir a padsiu tau. Bet jei norime puoselti bent koki vilt bti kartu ir ateityje, turi pasitikti ir manimi, ir mano gebjimu sprsti. Taip, kartais imu ir suklystu, darau klaid, bet man reikia i j mokytis. Kristianas velgia mane tokiu nerimastingu vilgsniu, kad prieinu ir atsistoju jam tarp koj. Suimu jo rankas, apkabinu jomis save, pati udedu rankas jam ant pei. Negali kitis mano darbo reikalus. Tai neteisinga. Man nereikia, kad atjotum tarsi baltasis riteris ir padtum man pasiekti pergal. inau, kad nori visk kontroliuoti, ir suprantu kodl, bet taip negalima. Tai nemanoma

689/1343

misija turi imokti nesikiti, paglostau Kristianui veid, o jis spokso mane ipts akis. Jei padarysi tai dl mans, jei man tai duosi, persikraustysiu gyventi pas tave, velniai priduriu. Jis i nuostabos staiga giliai kvepia. Apsigyventum kartu? panabdomis klausia. Taip. Bet tu mans nepasti, sako susirauks, aikiai sukrstas, staiga persigands visai ne kaip Penkiasdeimt. Pakankamai tave pastu, Kristianai. Kad ir k apie save pasakotum, mans neatbaidytum, krumpliais atsargiai perbraukiu jam per skruost. Nerim jo veide pakeiia tarimas. Jei tik duotum man iek tiek laisvs maldaujamai priduriu. A stengiuosi, Anastazija. Negaljau tiesiog sdti rankas sudjs ir leisti tau skristi

690/1343

Niujork su tuo itvirkliu. Jo reputacija toli grau ne pati geriausia. N viena asmenin jo padjja neibuvo toje vietoje ilgiau nei tris mnesius ir n viena neliko dirbti leidykloje. Nenoriu, kad ir tau taip nutikt, mayte, atsidsta jis. Nenoriu, kad tau atsitikt kas blogo. Kad tave kas nors nuskriaust Vien i mintis man iurp kelia. Negaliu paadti, kad nesikiiu, juolab jei manysiu, kad gali nukentti, jis patyli, giliai kvepia. A tave myliu, Anastazija. Ir padarysiu visk, k galiu, kad tave apginiau. Be tavs nesivaizduoju gyvenimo. Po galais Mes visos trys su vidine dievaite ir pasmone sukrstos dbsome Penkiasdeimt. Trys odeliai. Mano pasaulis sustoja, kresteli ir vl ima suktis, tik jau apie kit a; o a, irdama nuoirdias, graias, pilkas jo akis, diaugiuosi akimirka.

691/1343

Ir a tave myliu, Kristianai. Pasilenkusi j pabuiuoju, buinys utrunka. Niekieno nepastebtas eina Teiloras ir taktikai krenkteli. Kristianas, dmiai tebeirdamas mane, truput atsitraukia. Viena ranka apglbs mane per juosmen, atsistoja. Kas yra? iurkiai klausia Teiloro. Pas jus eina ponia Linklon, sere. K?! Teiloras tarsi atsipraydamas gteli peiais. Sunkiai atsiduss, Kristianas papurto galv. K gi, turt bti domu, burbteli ir nuolankiai, kreivai man ypteli. Po velni! Kodl ta prakeikta boba negali palikti ms ramybje?

DVYLIKTAS SKYRIUS

Ar iandien su ja kalbjaisi? kol laukiame ponios Robinson, klausiu Kristiano. Taip. K jai sakei? Pasakiau, kad nenori su ja susitikti ir kad suprantu tavo motyvus. Dar pasakiau, kad man nepatinka, kai ji man u aki rezga intrigas. Kristiano vilgsnis ramus, visikai nieko neiduodantis. Ak, kaip gerai. O k atsak ji?

693/1343

Ji visa tai praleido pro ausis, kaip geba tik Elena. Stipriai suiaups lpas, jis lidnai vypteli. Kaip manai, ko ji ia ateina? Nesivaizduoju, gteli Kristianas. Didiajame kambaryje vl pasirodo Teiloras. Ponia Linkoln, pristato jis vieni. tai ir ji. Ir kodl ita moteris tokia patraukli? Ji vilki vien juodai: priglud dinsai, palaidin, irykinanti tobul figr, o apie galv viesi, tviskani plauk nimbas. Kristianas prisitraukia mane ariau. Labas, Elena, tarsi klausiamai pasisveikina. Apstulbusi ji sispokso mane ir sustoja kaip besta. Prie atitokdama, kelis kartus stipriai sumirksi.

694/1343

Atleisk. Neinojau, kad turi draugij, Kristianai. Juk pirmadienis sako ji, tarsi nurodydama savo vizito prieast. Ji mano mergina, lyg pristato mane, lyg pasiteisina Kristianas ir, pakreips galv, liai nusiypso. Neskubdama, irdama tiesiai j, Elena taip pat atsako plaia ypsena. Siutina. Suprantu. Sveika, Anastazija. Nesitikjau tavs ia sutikti. inau, kad nenori su manimi nektis. Gerbiu tavo sprendim. Tikrai? tyliai pasitikslinu stebeilydama j, stebindama ir juos abu, ir save. Truput suraukusi antakius, ji engia toliau svetain. Taip, tavo atsakym supratau. Atjau ne pas tave. Kaip sakiau, darbo dienomis Kristianas retai vakaroja ne vienas, ji patyli. Ikilo problema ir man reikia j aptarti su Kristianu.

695/1343

it kaip? Kristianas atsitiesia. Gal nortum igerti? Taip, prayiau, dkinga murmteli ji. Kristianas nueina atneti taurs, o mudvi su Elena tuo metu vilgiojame viena kit ir abiem nejauku. Ji sukinja didel sidabrin ied ant didiojo pirto, o a neinau, kur dti akis. Pagaliau ji, nors ir sitempusi, ypteli, prieina prie virtuvs spinteli salels ir atsisda ant kds pusryi baro gale. Akivaizdu, kad iuos apartamentus ji gerai pasta ir vaiktindama po svetain puikiai jauiasi. Ar man pasilikti? Ar ieiti? Ak, kaip sunku. Mano pasmon velgia it moter nutaisiusi bais pikiurnos veid. itai moteriai noriu pasakyti daug, tik toje kalboje nebt n vieno gero odio. Bet ji Kristiano draug, vienintel jo draug, be to, kad ir kaip jos neksiau, i prigimties esu mandagi. Nuspendusi pasilikti, kaip

696/1343

manydama grakiau sitaisau ant baro kds, nuo kurios k tik pakilo Kristianas. Grs jis visiems trims pila vyno ir atsisda prie pusryi baro tarp mudviej. Ar ir jis jauia, kokia keista i situacija? Kas atsitiko? klausia jis Elenos. i nervingai vilgteli mane, o Kristianas tvirtai paima mane u rankos. Mudu su Anastazija dabar drauge, atsako jis nebyl Elenos klausim ir spusteli man rank. Nuraustu, o pasmon, pamirusi pikiurnos min, diugiai jam nusiypso. Elenos veidas pragiedrja, tarsi jai bt diugu dl Kristiano. Ities diugu. Ak, visikai nesuprantu itos moters, todl esu ir sutrikusi, ir suirzusi. Sddama ant baro kds ji, rodos, jaudindamasi sunkiai atsidsta, krusteli. Nervingai

697/1343

nuleidia akis ir kaip maniak ima sukioti ied ant didiojo pirto. Kas jai yra? Gal a j trikdau? Ar tikrai taip j veikiu? Mat pati nenoriu, kad ji ia bt. Pagaliau Elena pakelia galv ir pavelgia tiesiai Kristianui akis. Mane antauoja. Po velni. ito i jos igirsti nesitikjau. Kristianas sustingsta. Gal kas nors suinojo apie jos pomg muti ir dulkinti nepilnameius vaikinukus? Sutramdau leiktul, msteli mintis apie atlyg u piktadarybes. Mano pasmon, neskmingai slpdama digaujanti, trina rankas. Gerai. Dl ko? pasibaisjs klausia Kristianas. I per didels firmins geriausios kokybs odos rankins ji itraukia ratel ir duoda Kristianui. Padk ir ilankstyk, Kristianas krypteli smakr pusryi baro stalvir.

698/1343

Nenori prie jo liestis? Ne. Pirt atspaudai Kristianai, puikiai inai, kad negaliu praneti policijai. Kodl turiu klausytis ito pokalbio? Ar ji prievartauja kit varg berniuk? Elena ilanksto ratel, Kristianas pasilenkia jo perskaityti. Jie reikalauja tik penki tkstani doleri, kone atsainiai sako jis. Ar numanai, kas galt tave antauoti? Gal kas nors i bendruomens? Ne, tyliai, meiliu balsu paneigia Elena. Gal Linkas? Linkas? Kas tas Linkas? Po itiek met? Vargu, suniurna ji. Aizekas ino? Nesakiau jam. Kas tas Aizekas? Manau, jis turt inoti, sako Kristianas.

699/1343

Elena papurto galv, o a sumoju, kad tik trukdau. Nenoriu to klausytis. Pamginu itraukti rank i Kristiano gniaut, bet jis tik dar stipriau j suspaudia ir atsisuks pavelgia mane. Kas yra? klausia. Pavargau. Bus geriau, jei eisiu miegoti. Jis dmiai pavelgia mane, tikdamasis ivysti k? Pasmerkim? Pritarim? Prieikum? Bet a pasistengiu ilaikyti kuo abejingesn veid. Gerai, sutinka jis. Mes ilgai neutruksime. Kristianas paleidia rank ir a atsistoju. Elena nepatikliai mane stebi. O a, vis dar stipriai suiaupusi lpas ir neisiduodama, k jauiu, atlaikau jos vilgsn. Labos nakties, Anastazija, mandagiai ypteli ji. Labanakt, santriai atsakau.

700/1343

Pasisuku ketindama eiti. Tokios tampos ilgai tverti negaliu. Einu i svetains, o juodu vl sunenka. Kain ar galiau daug padti, Elena, sako jai Kristianas. Jei visa tai dl pinig jis nebaigia minties, o paskui priduria: Galiau paprayti Velo, kad paniuktint. Ne, Kristianai, tik norjau tau pasipasakoti, prisipasta Elena. Jau ijusi i svetains girdiu j sakant: Atrodai labai laimingas. Toks ir esu, atsako Kristianas. Tu tos laims nusipelnei. Noriau, kad tai bt tiesa. Kristianai priekaitingai tarsteli Elena. Sustoju kaip besta, suklstu. Negaliu atsispirti. Ar ji ino, kokios prastos nuomons esi apie save? Ar ino, kokios bdos tave kankina? Ji mane pasta geriau u visus.

701/1343

Ak! Man skaudu tai girdti. Bet tai tiesa, Elena. Su ja man nereikia joki aidim. Ir dar kart primygtinai kartoju: atstok nuo Anos. O kas jai nepatinka? Tu Tai, kad mudu buvome kartu. Tai, k darme. Ji to nesupranta. Tai paaikink, kad suprast. Elena, tai jau praeitis, tad kam terti jai prot pasakojimais apie seniai nutrauktus ikryplikus mudviej santykius? Ana gera, miela ir naivi, be to, tikras stebuklas, bet ji mane myli. Anoks ia stebuklas, Kristianai, gerairdikai pasiaipo Elena. Galtum bent truput savimi pasitikti. Esi tikrai puikus jaunikis. Daug kart tau sakiau. O ji taip pat atrodo avi. Stipri. Mergina, galinti tau pasiprieinti. Kristiano atsakymo neigirstu. Vadinasi, esu stipri? Bet tokia nesijauiu.

702/1343

Ar nepasiilgsti jo? tsia pokalb Elena. Ko? Savo aidim kambario. Sulaikau kvpavim. Tai visai ne tavo sumautas reikalas, piktai atkerta Kristianas. O!.. Atleisk, demonstratyviai prunkteli Elena. Man rodos, bus geriau, jeigu jau eisi. O kit kart prie ateinant prayiau paskambinti. Kristianai, atsipraau, jau nuoirdiai sako ji. Ar seniai tu toks jautrus? Elena vl ima jam priekaitauti. Elena, mus sieja verslo santykiai, abiem padj labai praturtti. Tegul taip ir lieka. Tai, kas mudu siejo anksiau, jau praeitis. Savo ateit sieju su Anastazija ir nenoriu, kad jai kilt koks nors pavojus, tad liaukis kalbti apie vis t ml.

703/1343

Savo ateit! Suprantu. Klausyk, man gaila, kad turi nemalonum. Gal tau reikt elgtis ramiau ir nesileisti provokuojamai? jau velniau priduria Kristianas. Nenoriu tavs prarasti, Kristianai. Nesu tavo, tad mans prarasti negali, Elena, vl suirzs atkerta jis. A ne apie tai O apie k? Jis iurktus, piktas. Klausyk, nenoriu su tavimi ginytis. Labai branginu mudviej draugyst. Prie Anastazijos daugiau nelsiu. Bet jei tau mans reiks, kreipkis. Padsiu. Visada. Anastazija mano, kad praeit etadien buvome susitik. Bet tu tik skambinai. Kodl jai melavai?

704/1343

Norjau, kad suprast, koks buvai nusimins, kai tave paliko. Nenoriu, kad ji tave skaudint. Ji ino. Pats papasakojau. Liaukis kitis. Dievai, kaip vita perekl. Dabar Kristianas kalba nuolaidiau ir Elena nusijuokia, bet su tuo juoku suskamba ir lidesio gaidel. inau. Atleisk. Juk supranti, kad nesu tau abejinga. Niekada nemaniau, kad simylsi, Kristianai. Labai malonu tai matyti. Bet nepaksiau, jei ji tave ugaut. Rizikuosiu, trumpai drtai sako jis. Tai ar nori, kad Velas paniuktint? Elena sunkiai atsidsta. Nepakenkt. Gerai. Rytoj ryt a jam paskambinsiu. Girdiu, kaip juodu tariasi, aikinasi. I alies atrodo, kad nekasi du seni biiuliai, kaip Kristianas ir sak. Tik biiuliai. Ir jai Kristianas

705/1343

rpi galbt net per daug. Bet kuriai gi jo pastamai nerpt? Ai, Kristianai. Ir atleisk. Nenorjau tau trukdyti. Jau eisiu. Kit kart paskambinsiu. Gerai. Ji ieina! Mlas! Pirt galais per koridori nustriksiu Kristiano miegamj ir atsisdu ant lovos. Po keli akimirk kambar engia jis. Elena ijo, irdamas, kaip reaguosiu, sako jis. Pakeliu j akis mintyse formuluodama klausim. Gal papasakotum man apie j visk? Mginu suprasti, kodl, tavo nuomone, ji tau padjo, patyliu galvodama, k sakysiu toliau. Nekeniu jos, Kristianai. Manau, ji tau labai pakenk. Neturi draug. Ar ji neleido tau j susirasti? Kristianas atsidsta, ranka persibraukia per plaukus.

706/1343

Po galais, kam tau apie j visk inoti? Tarp mudviej ilgai buvo romanas, ji danai mane prilupdavo kaip reikiant, o a kruau j visais manomais bdais ir pozomis, kuri tu net negali sivaizduoti. Takas. Iblyktu. Po galais, jis supyko. Ant mans. Stebeilydama Kristian, sumirksiu. Kodl taip siunti? Todl, kad visas tas mlas jau praeity! surinka jis, varstydamas mane piktu vilgsniu. Tada suirzs atsidsta ir papurto galv. Iblu kaip drob. Nuleidiu akis sterblje sunertas rankas. A tik mginu suprasti. Kristianas klesteli alia ant lovos. K nori suinoti? neslpdamas nuovargio klausia. Neprivalai man pasakoti. Nenorjau kitis ne savo reikalus. Anastazija, ne tai svarbiausia. Nenoriu nekti apie t bjaurast. Daug met gyvenau

707/1343

tarsi atsiribojs nuo pasaulio, neveikiamas jo ir niekam dl nieko neprivaldamas aikintis. Turjau vien j patikim draug, kuriai galdavau visk papasakoti. O dabar mano praeitis ir ateitis susidr taip, kaip nemaniau esant manoma. vilgteliu Kristianui akis. Niekada nemaniau, Anastazija, kad sutiksiu mergin, su kuria siesiu savo ateit. Tu teiki man vilties ir skatini svarstyti paias vairiausias galimybes jis staiga nutyla. A klausiausi, sunabdu ir vl nudelbiu akis. Ko? Mudviej su Elena pokalbio? Taip. Na ir kas? patraukia peiais jis. Ji tau neabejinga. Tiesa, neabejinga. O a tam tikra prasme neabejingas jai, bet to jausmo n i tolo

708/1343

negalima lyginti su tuo, k jauiu tau. Jei kalbi apie jausmus. A nepavyduliauju. sieidiu, kad jis taip paman, bet gal pavyduliauju? Po galais. Gal tai ir yra bda. Tu jos nemyli, sumurmu. Kristianas vl atsidsta. Jis tikrai siuts. Kadaise, labai seniai, maniau, kad myliu, pro sukstus dantis ikoia. Ak Kai buvome Dordijoje sakei, kad jos nemyljai. Taip, sakiau. Susiraukiu. Tada a myljau tave, Anastazija, sukuda jis. Esi vienintelis mogus, kurio pamatyti skrisiau beveik penkis tkstanius kilometr.

709/1343

Po velni. Nesuprantu. Tuomet jis vis dar norjo, kad biau jo nuolankioji. Man kakt ivagoja dar gilesns raukls. Jausmai tau labai skiriasi nuo to, k esu jauts Elenai, lyg ir pasiaikina Kristianas. Kada tai supratai? Jis gteli peiais. Ironika, bet ne kas kitas, o Elena atkreip tai mano dmes. Ji paragino mane skristi Dordij. Taip ir inojau! Jau Savanoje inojau. Nieko nesuprasdama vilgteliu Kristian. K man manyti? Gal ji tikrai mane palaiko, tik nerimauja, kad jo neskaudiniau? i mintis man nemaloni. N u k neskaudiniau Kristiano. Ponia Linkoln teisi: jis pakankamai prisikentjo. Gal ji ne tokia ir bloga? Papurtau galv. Nenoriu pripainti toki santyki kaip tarp jdviej. A grietai prie. Taip, tai ir yra esm.

710/1343

Kad ir k Kristianas nekt, ji bjauri boba, sumediojusi apsiginti negebant berniuk, atmusi i jo paauglyst. Vadinasi, tu jos geidei? Kai buvai jaunesnis. Taip. Ak Ji mane daug ko imok. Pavyzdiui, tikti savimi. Ak Bet ji tave ir kaip reikiant mudavo. Jis meiliai ypteli. Taip, mudavo. Ir tau patikdavo? Tuomet taip. Taip, kad usimanei perti kitas? Kristianas ipleia akis, jo vilgsnis visikai rimtas. Taip. Ar ji tau padjo gyvendinti plan?

711/1343

Taip. Buvo tavo nuolankioji? Taip. Po perknais. Tikiesi, kad j pamgsiu? klausiu ir supykusi, ir susijaudinusi. Ne. Nors, jei pamgtum, man bt lengviau gyventi, nuvargs sako jis. Bet suprantu tavo atsargum. Atsargum! Jzau, Kristianai, kaip jaustumeisi, jei ten btum buvs ne tu, o tavo snus? Jis kelis kartus mirkteli tarsi nesuprasdamas klausimo. Paskui suraukia kakt. Per prievart ji mans nelaik. Pats nusprendiau likti, Anastazija, sumurma. Suprantu, kad tsti io pokalbio neverta. Kas tas Linkas? Jos buvs vyras.

712/1343

Linkolnas, prekiautojas statybine mediena? Tas pats, vypteli Kristianas. O Aizekas? Dabartinis jos nuolankusis. Ak Anastazija, jis trei deimt pusjs vyras. Pilnametis, suaugs, teisingai suprats pasibjaurjim mano veide, paskubomis priduria Kristianas. Madaug tokio pat amiaus kaip tu, suburbu. Klausyk, Anastazija, kaip ir sakiau Elenai, ji dalis mano praeities. O tu ateitis. Praau, neleisk jai griauti ms santyki. Ties sakant, man i tema jau pabodo. Ketinu dar iek tiek padirbti. Jis atsistoja ir pavelgia mane. Daugiau apie tai nekalbkime. Praau. Usispyrusi stebeiliju Kristian.

713/1343

Tiesa, vos nepamirau, priduria jis. iandien pristat tavo automobil. Stovi garae. Rakteliai pas Teilor. ia tai bent Saab? Ar rytoj galsiu j vairuoti? Ne. Kodl? Pati inai. Beje, kai k prisiminiau. Jei vl ketintum ieiti i leidyklos, i anksto man pranek. Ten buvo Sojeris ir tave stebjo. Rodos, negaliu tavimi pasitikti ir bti ramus, kad rpinsiesi savo saugumu. Kristianui eriant priekaitus vl jauiuosi kaip prasikalts vaikas. Pasiginyiau, bet jis ir taip jau gerokai suirzs dl Elenos, tad nenoriu siutinti jo dar labiau; ir vis dlto tylti negaliu. Regis, ir a tavimi negaliu pasitikti, sumurmu sau po nosimi. Galjai ir pasakyti, kad Sojeris mane stebi.

714/1343

Nori pasibarti dar ir dl to? irzliai klausia jis. Man n galv neatjo, kad mudu barams. Maniau, bendraujame, aiktingai atriu. Kristianas usimerkia tvardydamasis. iriu j nuiuvusi, nerimaudama. Neinia, kuo viskas baigsis. Turiu darbo, tyliai sako Kristianas ir ieina i miegamojo. Giliai atsidstu. N nejutau, kad buvau sulaikiusi kvpavim. Auktielninka krintu ant lovos ir bedu vilgsn lubas. Ar galime bent kart normaliai pasikalbti ir nesusikiviryti? Tai atima jgas. Mudu vienas kito gerai nepastame. Ar tikrai noriu apsigyventi su Kristianu? Net neinau, ko ivirti jam dirbant: puodel arbatos ar puodel kavos? O gal apskritai nedert jo trukdyti? Visikai nenutuokiu, k jis mgsta, o ko ne.

715/1343

Akivaizdu, kad visa ta Elenos istorija Kristianui nusibodo ir jis ties sako, man reikia gyventi toliau ir velgti priek. Daugiau apie tai neusiminti. Na, Kristianas bent jau nepuoselja vilties, kad su ja susidraugausiu, ir tikiuosi, kad dabar ji liausis kyriai kvietusi mane susitikti. Atsikeliu nuo lovos ir nupdinu prie lango. Atsidarau balkono duris ir prieinu prie stiklini turkl. Baugu, kad jie permatomi. Oras lauke vsokas, gaivus, o a taip auktai. velgiu tolyn, mirguliuojanias Siatlo viesas. Kristianas usidars ia, savo tvirtovje, ir labai nutols nuo viso pasaulio. Niekam neprivalantis atsiskaityti. Jis k tik prisipaino, kad mane myli, o tada per t bjauryb pasmirdo visas senas mlas. Uveriu akis auktyn. Jo gyvenimas sunkus. Jo bdas taip pat ne i lengvj

716/1343

Sunkiai atsidususi ir paskutin kart apvelgusi Siatl, kuris driekiasi man po kojomis nelyginant milinikas auksinis audeklas, nusprendiu paskambinti Rjui. Jau seniai su juo kalbjau. Kaip paprastai, pokalbis ilgai netrunka, taiau sitikinu, kad jam sekasi gerai ir kad sutrukdiau irti svarbias europietiko futbolo rungtynes. Tikiuosi, su Kristianu sutari gerai, lyg niekur nieko sako Rjus, vadinasi, laukia ini, bet i ties smulkmen inoti nenori. Taip. Ms santykiai kuo puikiausi. Tai yra lyg ir neblogi, ir a ketinu persikraustyti pas j. Nors dar neaptarme kada. Myliu tave, tti. Ir a tave, Ane. Baigusi pokalb, vilgteliu rankin laikrod. Dar tik deimta valanda. Po gino su Kristianu a keistai susinervinusi ir nerami.

717/1343

Greitai nusipraususi po duu ir grusi miegamj, nusprendiu apsivilkti vienus i naktini, kuriuos Karolina Akton parpino man i Neiman Marcus parduotuvs. Kristianas vis skundiasi, kad miegu vilkdama sportinius markinlius. Naktinius turiu trejus. Isirenku viesiai roinius ir apsivelku per galv. Mediaga nuslysta emyn, glamondama od apgaubia kn. Jauiuosi apsirengusi prabangiai juk tai aukiausios kokybs, ploniausias atlasas. Oho! Veidrodyje atrodau kaip praeito amiaus ketvirtojo deimtmeio vaigd. Naktiniai ilgi, elegantiki ir su jais a tarsi nesava. Nusikabinusi prie naktini derant chalat, nusprendiu i bibliotekos pasiimti koki nors knyg. Galiu skaityti ir planetiniame kompiuteryje, bet i akimirk troktu paguodos ir padrsinimo, kur teikia lieiama knyga.

718/1343

Netrukdysiu Kristianui. Gal, kai baigs darbus, jam pasitaisys nuotaika? Kristiano bibliotekoje daugyb knyg. Jei skaitysiu kiekvienos pavadinim, utruksiu aminyb. Kartais vilgteliu biliardo stal ir nuraustu prisiminusi prajus vakar. Pamaiusi ant grind tebegulini liniuot, ypteliu. Paklusi maukteliu ja sau per deln. Oi! Net nusvilina. Kodl negaliu iksti daugiau skausmo, kad mano vaikinui bt maloniau? Nulidusi padedu liniuot ant raomojo stalo ir vl imu iekoti geros knygos. Dauguma knyg pirmieji krini leidimai. Ir kaip jis taip greitai sukaup toki bibliotek? Galbt Teiloro pareigas eina ir pirkti knygas? Nusprendiu pasiimti Dafns du Morj Rebek. Jau seniai jos neskaiiau. sitaisau minktame krsle ir ypteliu skaitydama pirmj eilut:

719/1343

Praeit nakt sapnavau vl nuvykusi Menderl Kristiano keliama nuo krslo, staiga pakirstu. Ei, sukuda jis, tu umigai. Niekur tavs neradau. Jis nosimi brkteli man per plaukus. Mieguista rankomis apsiveju Kristianui kakl ir kvepiu jo aromato, ak, kaip gardiai jis kvepia, o jis nunea mane miegamj. Paguldo lov ir apkloja. Miegok, mayte, sunabda ir pakteli man kakt.
STAIGA PABUNDU NUO SUNKAUS SAPNO ir

kelias akimirkas nesuvokiu, kur esu. Netrukus susigriebiu baimingai velgianti lovos kojgal, bet ten nieko nra. Ausis pasiekia vos

720/1343

girdima i didiojo kambario sklindanti fortepijono melodija. Kelinta dabar valanda? Pavelgiu adintuv antra nakties. Ar Kristianas buvo umigs? Ipainiojusi kojas i chalato skvern, ilipu i lovos. Didiojoje svetainje stoviu elyje ir klausausi. Kristianas atsidavs muzikai. viesos apskritime jis atrodo ramus ir saugus. Skambina linksm melodij, kai kurie fragmentai kakur jau girdti, bet ji tokia sudtinga Kristianas ities puikiai skambina. Kodl kaskart tuo stebiuosi? Taiau matau, jog kart kakas kitaip, ir netrukus susiprotju, kad nuleistas fortepijono dangtis, todl vaizdo niekas neustoja. Kristianas pakelia akis pilkas, blausiai spindinias isklidusioje lempos viesoje, ir mudviej vilgsniai susitinka. Man engiant artyn, jis n kiek nesutriks skambina toliau. vilgsniu seka

721/1343

mane, ryte ryja vis rykiau spindiniomis akimis. Kai prieinu, liaujasi skambins. Kodl sustojai? Krinys buvo toks avingas. Ar sivaizduoji, kaip gundomai i akimirk atrodai? velniai klausia jis. Ak Eime lov, panabdomis sakau, o Kristianas, velgdamas liepsningomis akimis, itiesia rank. Kai paduodu savj, jis netiktai trkteli ir a klesteliu jam ant keli. Kristianas apglbia mane, nosimi ima braukyti per paaus net iurpuliukai nukreia. Kodl mes pykstams? sukuda Kristianas ir dantimis grybteli man ausies spenel. Man trumpai sustoja irdis, paskui vl ima smarkiai plakti ir po vis kn pasklinda iluma. Todl, kad palengva imame vienas kit painti, o tu esi usispyrs, links vaidytis,

722/1343

nepastovios nuotaikos ir sunkiai sugyvenamas, murmu vos atgaudama kvap ir lenkdama galv, kad Kristianui bt lengviau pasiekti kakl. Jis brkteli per j nosimi ir pajuntu, kaip nusiypso. Taip, toks a ir esu, panele Stil. Tikras stebuklas, kad dar itveriate su manimi. Jis krimsteli ausies spenel, a sudejuoju. Ar a visuomet toks? atsiduss klausia. Neinau. Ir a neinau. Kristianas trkteli dir ir mano chalatas prasiskleidia, o tada jo ranka per krt nuslysta mano knu emyn. velniai lieiami jo pirt ir naktini atlaso, krt speneliai sustandja. Jo ranka slysta dar emiau, pasiekia juosmen, paskui strnas. Su iais naktiniais puikiai atrodai ir a visk galiu matyti net juos.

723/1343

Kristianas per naktini audin peteli man gaktos plaukus taip, kad aikteliu, o kitos rankos pirtus suleidia plaukus prie pakauio. Paskui, atlos man galv, buiuoja, o jo lieuvis nekantrus, negailestingas ir troktantis mans. Atsakydama sudejuoju ir imu glamonti neapsakomai miel Kristiano veid. Jo ranka kelia mano naktinius atsargiai ir kankinamai ltai, paskui ima glamonti nuogus sdmenis, o vliau vidine launies puse nuslysta nyktys. Staiga Kristianas mane igsdina, nes atsistoja ir ukelia ant fortepijono. Pdoms lieiant klavius suskamba padrikos, nedarnios gaidos, o jo rankos slysteli mano kojomis ir praskiria kelius. Tada Kristianas suiumpa mane u rank. Gulkis ant nugaros, liepia, laikydamas rankas, ir a atsargiai guluosi ant fortepijono.

724/1343

Nugara jauiu kiet ir tvirt jo dangt. Kristianas paleidia rankas, praskeia man kojas, pdos brkteldamos per klavius igauna emas ir auktesnes natas. O Dieve inau, k jis ketina daryti, ir tas laukimas Garsiai vaitoju nuo buinio pakinkl, paskui jis, iulpiodamas ir krimsiodamas, nuslenka iki launies viraus. Stumiamas jo rankos, velnus naktini atlasas per jautri od slenka dar aukiau. Surieiu pdas ir fortepijonas vl suskamba. Kai Kristiano lpos pasiekia mano tarpkoj, usimerkiu ir atsiduodu jam. Jis mane buiuoja ten Dieve Paskui velniai iulpteli ir ima jaudrinti klitor sukdamas lieuv. Praargdina mane dar plaiau. Jauiuosi visikai atvira atvira ir nesaugi. Kristianas laiko mane vir keli, kad nejudiau, ir kankina mane lieuviu negailestingai, nestabiodamas neleisdamas

725/1343

atsikvpti. Keldama duben, pasitikdama j ir derindamasi prie jo ritmo jauiuosi inaudojama. Ak, Kristianai, praau vaitoju. Oi, ne, mayte, dar ne laikas, paerzina jis mane, bet jauiu temp greitjant ir staiga jis liaujasi. Ne, verksmingai sakau. Toks mano kertas, Ana, tyliai suniurna Kristianas. Kivirykis su manimi, ir apmaud a kaip nors iliesiu ant tavo kno. Jis apiberia buiniais man papilv, jo rankos vl kyla mano launimis glamondamos, spusiodamos, jaudrindamos. Lieuviu jis suka ratus man apie bamb, o jo rankos jo nykiai ak, jo nykiai pasiekia tarpkoj Aaa! kteliu, kai jis vien kia vidun. Kitas nyktys toliau neduoda ramybs: ltai ir kankinamai suka ir suka ratus. Guldama ant fortepijono irieiu nugar, nuo Kristiano

726/1343

prisilietim imu rangytis. Tai beveik nepakeliama. Kristianai! rikteliu nebetverdama i geismo. Pasigailjs jis liaujasi. Pakls kojas nuo klavi, stumteli mane; ir staiga, tarsi guldama ant atlasins banglents, lengvai slysteliu fortepijono dangiu, o jis irgi neatsilieka, tik trumpai atsiklaupia apergs mano kojas usimauti sargio. Kristianas palinksta vir mans, o a geismingai velgiu j ir tik dabar pamatau, jog jis visikai nuogas. Kada gi spjo nusirengti? Kristianas taip pat dmiai velgia mane, akyse atsispindi nuostaba, meil ir aistra, ir nuo viso to man gniauia kvap. Beprotikai tavs geidiu, sako Kristianas ir labai ltai, labai atsargiai siskverbia.

727/1343

MUDU GULIME ANT FORTEPIJONO a

uvirtusi ant Kristiano, isekusi, apsunkusiomis, suglebusiomis kojomis ir rankomis. Dieve Tysoti ant fortepijono Kristianui, rodos, visai patogu. Atsargiai, kad neprisiliesiau prie krtins, skruostu prisiglaudiu prie jo ir guliu visikai nejuddama. Kristianas nesiprieina, tad klausausi palengva slopstanio jo nopavimo. Ir savojo. Jis velniai paglosto man plaukus. K geri vakare: kav ar arbat? apsndusi klausiu. Koks keistas klausimas, isiblaks atsiliepia jis. Pamaniau, galiau atneti tau darbo kambar arbatos, o tada susigriebiau, kad neinau, ko nortum. A, tai kas Vakare geriu vanden arba vyn, Ana. Nors gal ir vertt pamginti igerti arbatos.

728/1343

Jis ima velniai, ritmikai glostyti man nugar. Mudu dar nelabai gerai vienas kit pastame, sumurmu. inau, niriai sako Kristianas. Atsisdu ir dmiai pavelgiu j. Kas yra? klausiu. Bet Kristianas tik papurto galv tarsi vydamas kakoki nemaloni mint ir, pakls rank, paglosto man skruost, velgdamas giedru, nuoirdiu vilgsniu. Myliu tave, Ana Stil, sako. et ryto suskamba adintuvas, per radij imami transliuoti praneimai apie eismo slygas ir spstis keliuose taip a iurkiai paadinama i neramaus sapno apie dvi moteris: vien per viesiais plaukais, kit tamsiaplauk. Taip ir nespju suvokti to sapno esms, nes dmes tuoj pat iblako Kristianas Grjus: apglbs

729/1343

mane nelyginant ilkin skraist, galv su neklusniais, susitariusiais plaukais padjs man ant krtins, rank umets ant krties, koja prislgs mano koj, jis spaudia mane prie lovos. Jis tebemiega, o man per ilta. Bet, nekreipdama dmesio nepatogum, pakeliu rank ir velniai perbraukiu jam per plaukus. Kristianas krusteli. Atmerkia viesiai pilkas akis ir mieguistai nusiypso. Dieve koks jis avus. Labas rytas, grauole, pasisveikina Kristianas. Labas, grauoli, nusiypsau jam. Pabuiavs mane, jis atlyja ir, alkne pasirms patalus, dmiai pavelgia. Ar gerai miegojai? klausia. Taip, nors vakar vakare miegas buvo sutrikdytas. Jo ypsena iplatja.

730/1343

Hm Tuo reikalu gali mane trukdyti, kada tik nori. Jis dar kart mane pabuiuoja. O tu? Kaip tu miegojai? Su tavimi visada gerai miegu, Anastazija. Komar jau nesapnuoji? Ne. Suraukusi antakius rytuosi uduoti klausim: O apie k tavo komarai? Kristianas susiraukia, ypsena jo veide iblsta. Po velni, tas kvailas mano smalsumas Tie komarai ankstyvos vaikysts prisiminimai, bent jau taip sako daktaras Flinas. Vieni labai ryks, kiti blankesni. Kristianas susimsts nutyla, veide msteli rpestis. Jis isiblaks ima pirtu braukti man per raktikaul, matyt, mgindamas nukreipti dmes.

731/1343

Ar pabundi apsipyls aaromis ir aukdamas? mginu juokauti, bet neskmingai. Jis suglums iri mane. Ne, Anastazija. Niekada nesu verks. Bent jau neprisimenu. Kristianas suraukia kakt, tarsi temptai galvodamas, tarsi mintimis grdamas praeit. Ak, ne, dabar t baisybi tikrai neverta prisiminti. Ar isaugojai ir grai vaikysts prisiminim? paskubomis klausiu galima sakyti, vien tam, kad iblakyiau nirias jo mintis. Dar kelias akimirkas Kristianas atrodo susimsts ir tebebrauko pirtu man per od. Pamenu, kaip ta kek narkoman kak kep. Pamenu kvap. Rodos, tai buvo gimtadienio tortas. Man. Dar prisimenu, kaip mama ir ttis parsive Mij. Mama labai jaudinosi dl mano reakcijos, bet a maj Mij i karto pamgau. Pirmasis mano odis ir buvo Mija. Taip pat pamenu pirmj fortepijono pamok.

732/1343

Panel Keit, mano mokytoja, buvo nuostabi. Be to, ji augino irgus, msliai ypteli jis. Sakei, mama igelbjo tau gyvyb. Kaip? Kristianas atitoksta, nuveja alin prisiminimus ir dbteli mane taip, tarsi negebiau suprasti to, kas akivaizdu. Ji mane snijo, paprastai paaikina. Kai pirm kart t moter pamaiau, maniau, kad ji angelas. Buvo apsirengusi baltai ir taip velniai, ramiai mane apirjo Niekada to nepamirau. Jei bt pasakiusi ne arba Karikas nesutiks Kristianas gteli ir per pet vilgteli adintuv. Tok ankstyv ryt is pokalbis pernelyg rimtas, tyliai priduria. Prisiekiau sau, kad pasistengsiu geriau tave painti. it kaip, panele Stil? Maniau, norjote suinoti, k labiau mgstu: kav ar arbat, patenkintas ypteli jis. Beje, jau sugalvojau vien bd, kaip galtumte geriau mane

733/1343

painti, ir ikalbingai stumteli duben prie mans. Man rodos, iuo poiriu jau gana gerai jus pastu, sakau ididiai, priekaitingai ir Kristianas dar plaiau nusiypso. O man rodos, iuo poiriu niekada tavs iki galo nepainsiu, sumurma jis. Nubusti alia tavs tam tikra prasme labai paranku, velniai ir nepaprastai gundomai sako Kristianas. Ar tau nereikia keltis? tyliai klausiu prikimusiu balsu. Ak, k jis man daro ryt ne. Dabar troktu bti vienoje vienintelje vietoje, panele Stil. Jo akyse siiebia aistra. Kristianai! nustebusi net aikteliu. Jis staiga pasislenka, ugula mane ir prispaudia prie lovos. Suiups rankas, pakelia man vir galvos ir ima buiuoti kakl.

734/1343

Hm, panele Stil prikis lpas prie mans, jis nusiypso ir man knu nusirita malonus virpulys, o jo ranka nuslysta emyn ir ima palengva traukti auktyn atlasinius naktinius. Ak, k noriau su tavimi daryti tyliai sumurma. A pasiduodu, mano kvota baigta.
PONIA DOUNS PATIEKIA PUSRYIUS: man

blyn su onine, Kristianui omlet su onine. Mudu sdime jaukioje tyloje vienas alia kito prie pusryi baro. Kada susitiksiu su tavo treneriu Klodu, kad jis galt parodyti, k sugeba? klausiu. Kristianas nuoirdiai ypsodamasis pavelgia mane. Tai priklausys nuo to, ar savaitgal nori vaiuoti Niujork, o gal rastum laiko susitikti su juo i savait, kur nors ryt. Papraysiu

735/1343

Andrjos, kad perirt jo darbo grafik, ir tau praneiu. Andrjos? Taip, savo asmenins padjjos. Ak, tiesa. Vienos i daugelio savo viesiaplauki, pasiaipau i Kristiano. Ji ne mano. Ji pas mane dirba. Tu esi mano. Bet ir a pas tave dirbu, nepatenkinta atkertu. Kristianas nusiypso, tarsi bt tai pamirs. Ities, dirbi. Nuoirdi jo ypsena pralinksmina ir mane. Gal Klodas galt imokyti mane kikbokso gudrybi, sakau spdama Kristian. Kad kovodama su manimi turtum daugiau galimybi laimti? Kristianas linksmai kilsteli antak. Gal ir galt, panele Stil.

736/1343

Po galais, palyginti su prasta nuotaika vakar vakare ijus Elenai, iandien Kristianas digauja. Taip nusiteikusiam jam tiesiog nemanoma atsispirti. Gal seksas j taip veikia gal dl to jis toks valus? vilgteljusi fortepijon u nugaros pasimgauju prisiminimu, kas ia vyko nakt. Vl paklei fortepijono dangt. Nakt buvau j nuleids, kad netrukdyiau tau. Rodos, vis tiek sutrukdiau, bet dl to nesigailiu. Kristiano lpos trkteli, veide nuvinta geidulinga ypsena, jis sideda burn gaball omleto. Iraudusi atsakau jam paika ypsenle. Ak, taip ant to fortepijono buvo smagu. Ponia Douns pasilenkia ir ant pusryi baro prie mans padeda popierin maiel su pietumis. Vl pasijuntu kalta ir nuraustu. Vlesniam ukandiui. Ar bus gerai tunas? inoma. Ai, ponia Douns.

737/1343

Droviai jai nusiypsau, ponia Douns atsako man tuo paiu ir ieina i didiojo kambario. Matyt, nordama palikti mudu su Kristianu vienus. Ar galiau kai ko paklausti? vl kreipiuosi Kristian. Linksmumas i jo veido akimirksniu dingsta. inoma. Ir nepyksi? Klausimas apie Elen? Ne. Tada nepyksiu. Bet dabar man kilo ir papildomas klausimas. it kaip? Susijs su ja. Kristianas uveria akis. Koks? klausia jau akivaizdiai suirzs.

738/1343

Kodl taip siunti, kai paklausiu ko nors apie j? Nori, kad atsakyiau atvirai? Suraukusi antakius, dbteliu j. Maniau, su manimi visada bni atviras. Stengiuosi toks bti. Prisimerkusi pavelgiu Kristian. Tai ne atsakymas, o veikiau mginimas nuo jo isisukti. Ana, visada bnu su tavimi atviras. Nenoriu joki aidim. Na, bent jau ne toki, patikslina ir jo akys suspindi, blyksteli. O koki aidim nortum? Jis vypteljs palenkia galv. Panele Stil, kaip lengva iblakyti js dmes. Sukikenu. Jis teisus. Pone Grjau, js blakote mane visomis prasmmis.

739/1343

dmiai pavelgiu neramias, spindinias, pilkas jo akis. Nieko pasaulyje taip nemgstu, Anastazija, kaip klausytis tavs kikenant. Bet grkime prie pradinio tavo klausimo, n kiek nesutriks sako Kristianas, regis, aipydamasis i mans. Mginu papsdama lpas rodyti nepasitenkinim, bet aismingas Penkiasdeimt man patinka, su juo smagu. Mgstu anksti ryte i ko nors nepiktai pasiaipyti ir bti paiepta. Susiraukusi stengiuosi prisiminti, ko klausiau. Ak, taip. Su savo nuolankiosiomis susitikdavai tik savaitgaliais? Taip, tiesa, linkteli Kristianas, nervingai velgdamas mane. ypteliu jam. Vadinasi, darbo dienomis apsieidavai be sekso? Jis nusijuokia.

740/1343

Ak, tai kas tau rpi. Rodos, jis truput aprimsta. O kaip manai, kodl kiekvien darbo dien tiek daug laiko skirdavau sportui? Kristianas atvirai i mans aiposi, bet man n motais. Jauiuosi labai savimi patenkinta. Dar vienas pirmas kartas, tiksliau, net keli isyk. Atrodote labai patenkinta savimi, panele Stil. Taip ir yra, pone Grjau. Taip ir turt bti, nusiypso jis. O dabar valgyk pusryius. Ak, valdingasis Penkiasdeimt jis niekad toli nepasitraukia.
SDIME ANT UPAKALINS Audi sdyns.

Vairuoja Teiloras: jam liepta nuveti darb mane, o paskui Kristian. Sojeris akylai visk stebi.

741/1343

Rodos, sakei, kad iandien grta tavo kambario draugs brolis? klausia Kristianas, galima sakyti, visikai ramiai, nei intonacija, nei veido iraika neiduodamas savo jausm. Ak, Etanas! aikteliu. Visai pamirau. Kristianai, ai, kad priminei. Tursiu grti but. Kristiano veidas apsiniaukia. Kada? Tiksliai neinau, kada Etanas atvaiuos. Nenoriu, kad kur nors vaiuotum viena, grietai pareikia Kristianas. inau, burbteliu, bet iaip taip susilaikau neuvertusi aki ponui Perdedaniajam matant. Ar iandien mane seks hm tai yra saugos Sojeris? Slapta dirsteliu Sojer ir pastebiu, kad jo ausys staiga parausta. Taip, nukerta Kristianas.

742/1343

Jo vilgsnis altas kaip ledas, nukreiptas tiesiai priek. Jei pati vairuoiau Saab, bt daug paprasiau, paprietarauju. Sojeris turs automobil ir nuve tave but, tik neinia kada. Gerai. Manau, iandien iki pavakars Etanas su manimi susisieks. Tada paskambinsiu tau ir pasakysiu, kokie jo planai. Kristianas iri mane netardamas n odio. Ak, apie k jis galvoja? Gerai, nusileidia jis. Bet viena niekur nevaiuok. Supratai? Jis pagrmoja man pirtu. Taip, mielasis, sumurmu. Jo veide pasirodo vos pastebima ypsenl. Ir gal pagaliau pradtum naudotis BlackBerry telefonu a tau atsisiu laikel elektroniniu patu. Tada mano samdomam informacini technologij specialistui is rytas

743/1343

bt visikai nuobodus, kaip manai? paaipiai klausia jis. Gerai, pradsiu, Kristianai. Negaliu atsispirti, suirzusi uveriu akis, o jis ikalbingai ypteli. K gi, panele Stil, dl js elgesio man jau panio delnas. Ak, pone Grjau, jums nuolat nieti deln. K darysime? Kristianas nusijuokia, o tada jo dmesys nukrypsta telefon, matyt, mus vibruoti, nes skambuio negirdiu. Pamats, kas skambina, jis susiraukia. Kas yra? atariai atsiliepia Kristianas, o tada ima dmiai klausytis. Naudodamasi proga, apirinju dailius jo bruous: tiesi nos, susitariusius, ant kaktos krintanius plaukus. Vogiomis j tirti liaujuosi tik pastebjusi, kad jo veide tarum pakeit linksmumas. Suklstu.

744/1343

Juokauji? Tik paerzinti Kada jis taip sak? tarsi nenoromis Kristianas sukikena. Ne, nesijaudink. Neatsipraink. Diaugiuosi, kad pagaliau radosi logikas paaikinimas. Taip, suma buvo juokingai maa. Neabejoju, kad atkerysi skaudiai ir iradingai. Vargas Aizekas, nusiypso jis. Gerai. Sudie. Kristianas uvoia telefono dangtel ir vilgteli mane. Jo vilgsnis budrus, bet, net keista, jame aikiai matyti ir palengvjimas. Kas skambino? pasiteirauju. Tikrai nori inoti? tyliai klausia jis. Igirdusi klausim, tuoj pat visk suprantu. Papurtau galv ir nusiminusi pavelgiu pro automobilio lang pilk Siatlo dien. Kodl ji nepalieka jo ramybje? Liaukis. Kristianas paima mano rank, pakteli kiekvien krumpl ir staiga ima uoliai iulpti maj pirtel.

745/1343

Oho! Nuo to iulpimo man tuoj pat aptirpsta tarpkojis, tyliai aikteljusi, nervingai vilgteliu Teilor ir Sojer, paskui Kristian, irint mane blausiomis akimis. Jis pamau geidulingai nusiypso. Nesuk sau galvos, Anastazija, sumurma Kristianas, ta moteris jau praeityje. Jis stipriai pabuiuoja delno vidur, man virpulys nusirita per vis kn ir akimirksniu pamirtu nuoskaudas. LABAS RYTAS, ANA, pasisveikina Dekas, kai einu prie savo darbo stalo. Grai suknel. Nuraustu. Ta suknel i naujosios drabui kolekcijos, dovanotos neapsakomai turtingo mano vaikino. Tai berankov, viesiai melsva, linin, gana prigludusi suknel paauktintu juosmeniu, be to, prie jos aviu rusvus batelius aukta pakulne. Man rodos,

746/1343

Kristianui auktakulniai patinka. Nuo ios minties slapta ypteliu, bet tuoj pat susigriebiu ir nutaisau santr ir mandag virininkui skirt ypsn. Labas rytas, Dekai. Pirmiausia ikvieiu pasiuntin, kad nunet broirl spausdinimo skyri. Netrukus Dekas kyteli galv pro savo kabineto duris. Ana, gal atnetum man kavos? inoma. Nueinu virtuvl ir ten sutinku Kler i priimamojo, taip pat verdani kav. Sveika, Ana, linksmai pasisveikina ji. Labas, Klere. Mudvi nektelime apie praeit savaitgal vykus jos gimins susitikim, kur jai be galo patiko, o tada papasakoju jai apie tai, kaip mudu su Kristianu buriavome. Tavo vaikinas tikras romantikas, Ana, sako ji, velgdama svajingomis akimis.

747/1343

Pajuntu pagund uversti akis lubas. Ir atrodo neprastai, ypteliu ir abi pratrkstame juoktis. BET IR UTRUKAI! kai atneu kav, atvirai papriekaitauja Dekas. Oho! Atleiskite. Nuraustu, paskui suraukiu kakt. Utrukau tiek, kiek paprastai utrunkama. Kas jam yra? Gal Dekas dl ko nors nervinasi? Jis papurto galv. Atsipraau, Ana. Nenorjau tavs aprkti, mieloji. Mieloji? Leidyklos vadovybje kakas dedasi, o a neinau kas. Klausykis ausis itempusi, gerai? Jei k nugirsi Juk inau, kad js, merginos, mgstate paplepti.

748/1343

Jis man nusiypso, o a pajuntu silpn leiktul. Jis n nenumano, kaip ir apie k mes, merginos, nekams. Be to, a ir taip inau, kas dedasi. Jei k suinosi, pasakysi man, gerai? inoma, murmteliu. Isiuniau broir spausdinimo skyri. Antr valand jau bus paruota. Puiku. tai, jis paduoda man krv rankrai. Reikia parayti trump pirmj skyri apvalg, o tada visus juos archyv. Tuoj pat imsiuosi darbo. Ijus i Deko kabineto ir atsisdus prie stalo palengvja. Ak, kaip sunku, kai visk inai. K Dekas darys suinojs ties? Man net kraujas gyslose stingsta. Nuojauta sako, kad jis supyks. vilgteliu savo BlackBerry telefon ir nusiypsau. Gavau laik nuo Kristiano.

749/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Saultekis Data: 2011 m. birelio 14 d. 09:23 Gavjas: Anastazija Stil Man patinka pabusti ryt su tavimi.
Kristianas Grjus Beviltikai ir visikai simyljs Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Isiiepiu taip, kad andai vos neplyta pusiau.


Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Saullydis Data: 2011 m. birelio 14 d. 09:35 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus beviltikai ir visikai simyljs Grjau,

750/1343

man irgi patinka pabusti su tavimi. Bet taip pat mgstu bti su tavimi lovoje, liftuose, ant fortepijon, ant biliardo ir raomj stal, laivuose, duo kabinose, voniose, prie keist medini kryi su antrankiais ir lovose su baldakimu, utiestose raudonomis atlasinmis paklodmis, taip pat elinguose ir vaikysts kambariuose. Tavo iprotjusi dl sekso ir nepasotinama xx

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Drgna technin ranga Data: 2011 m. birelio 14 d. 09:37 Gavjas: Anastazija Stil Miela iprotjusi dl sekso ir nepasotinama, griau kav ir k tik apipurkiau ja kompiuterio klaviatr. Nepamenu, kad man kada nors taip bt nutik.

751/1343

aviuosi moterimi, tiek daug dmesio skiriania geografijai. Ar turiau manyti, kad geidi vien mano kno?
Kristianas Grjus Beviltikai ir visikai sukrstas Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Kikenanti ir taip pat drgna Data: 2011 m. birelio 14 d. 09:42 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus beviltikai ir visikai sukrstasis, nuolat tavs geidiu. O dabar turiu darbo. Netrukdyk man. I. dl s. ir n. xx

752/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: O a neturiu? Data: 2011 m. birelio 14 d. 09:50 Gavjas: Anastazija Stil Miela i. dl s. ir n., kaip visada, tavo noras man sakymas. Man patinka, kad kikeni ir esi drgna. Iki, mayte. x
Kristianas Grjus Beviltikai ir visikai simyljs, sukrstas ir suavtas Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Padedu telefon ir imuosi darbo.


ARTJANT PIET METUI Dekas vl paprao

mans sulakstyti kulinarijos parduotuvl.

753/1343

Vos ijusi i Deko biuro paskambinu Kristianui. Anastazija. Jis atsiliepia i karto, jo mielas balsas glamonja man aus. Ir kaip is vyras net kalbdamas telefonu pasiekia, kad man pakirst kojas? Kristianai, Dekas papra atneti jam pietus. Tingus niekelis, piktai suniurna Kristianas. Nepaisydama jo tono priduriu: Taigi einu pirkti jam valgio. Gal bt patogiausia, jei turiau Sojerio numer? Tada man nereikt tau trukdyti. Tu man netrukdai, mayte. Ar tu vienas? Ne. i akimirk mane iri ei mons ir svarsto, su kuo a ia, po galais, nekuosi. Mlas. Tikrai? igstingai aikteliu.

754/1343

Taip. Tikrai. Tai mano mergina, truput atsitrauks nuo telefono garsiakalbio, paaikina Kristianas monms. Po perknais! Tikriausiai jie visi iki iol man, kad esi gjus? Kristianas nusijuokia. Taip, tikriausiai. Nors nematau, bet, rodos, igirstu, kaip jis nusiypso. Hm Tai gal a geriau jau eisiu Neabejoju, kad Kristianas supranta, kaip man nesmagu jam sutrukdius. A paskambinsiu Sojeriui, vl nusijuokia jis. Ar jau atsiliep tavo biiulis? Dar ne. Kai paskambins, js pirmas apie tai suinosite, pone Grjau. Gerai. Iki, mayte. Iki, Kristianai.

755/1343

Isiiepiu iki aus. Kaskart taip sakydamas jis priveria mane nusiypsoti. Tai neprasta Penkiasdeimiai, kita vertus, ir taip bdinga
PO KELI AKIMIRK ieinani i pastato

mane pasitinka Sojeris. Panele Stil, mandagiai pasisveikina. Labas, Sojeri, atsakydama linkteliu ir mudu drauge patraukiame kulinarijos krautuvl. Sojerio draugija man ne tokia maloni kaip Teiloro. ingsniuojant gatve, jis nuolat akylai stebi aplink. Ties sakant, matydama j taip elgiantis a tik dar labiau nervinuosi, o netrukus susigriebiu mgdiojanti Sojer ir taip pat besidairanti aplink. Ar Leila kakur ia? O gal visi usikrtme Kristiano paranoja? Ar tai vienas i penkiasdeimties jo atspalvi? Daug k paaukoiau,

756/1343

kad galiau bent pusvaland atvirai pasikalbti apie tai su daktaru Flinu ir suinoti ties. Nieko tartino nepastebiu, tiesiog einu Siatlo gatve per pietus: mons skuba ukandines, vaikto po parduotuves, susitinka su draugais. Mano vilgsnis ukliva u dviej moter, kurios susitikusios trumpai apsikabina. Pasiilgau Keits. Atostog ji ivaiavo vos prie dvi savaites, bet atrodo, kad tos dvi savaits paios ilgiausios mano gyvenime. Tiek daug visko nutiko kai papasakosiu, ji nepatiks. inoma, pateiksiu jai paredaguot, konfidencialumo sutarties slyg nepaeidiani versij. Dar reiks pasinekti apie tai su Kristianu. Kain k Keit apie visa tai pamanys? Nuo tos minties net iblyktu. Gal ji gr su Etanu? Pagalvojusi apie tai pagyvju, bet paskui imu raminti save, kad tai maai tiktina. Ji greiiausiai liko su Eliotu.

757/1343

Kur bnate laukdamas ir stebdamas gatv? atsistojus eil prie kasos klausiu Sojerio. Sojeris stovi prie mane, atsisuks duris, n akimirkos neileisdamas i aki gatvs ir vertindamas kiekvien einant parduotuv. Tai nervina. Sdiu kavos parduotuvlje kitoje gatvs pusje, tiesiai prie js leidykl, panele Stil. Turbt labai nuobodu, ar ne? Man nenuobodu, ponia. Toks mano darbas, santriai paaikina jis. Nuraustu. Atleiskite, visai ne tai norjau pasakyti matydama draugik, suprating jo veid, nutylu nebaigusi minties. Na, k js, panele Stil. Mano darbas jus saugoti. T a ir darau. Tai kol kas Leilos n kvapo? N kvapo, ponia.

758/1343

Suraukiu kakt. I kur inote, kaip ji atrodo? Maiau jos nuotrauk. Ak, gal ir dabar j turite? Neturiu, ponia. Jis pirtu pabaksnoja sau kakt. siminiau jos ivaizd. Suprantama. Tik norjau atidiai siirti Leilos nuotrauk, kad inoiau, kaip ji atrod prie tapdama mkla. domu, ar Kristianas leist ir man turti jos nuotrauk? Taip, tikriausiai leist kad biau saugesn. Apmetu plan, o mano pasmon pradiugusi pritariamai palinkioja.
KONTOR ATNEAMOS ISPAUSDINTOS

broiros ir a lengviau atsikvepiu pamaiusi, kad jos atrodo puikiai. Nuneu broiras Deko kabinet. Jo akys suspindi neinau, ar dl t broir, ar dl to, kad atjau a. Nusprendiu, kad dl broir.

759/1343

Jos puikios, Ana. Dekas vien atsainiai pavarto. Taip, puikiai padirbta. Ar iandien vakare susitinki su savo vaikinu? sakydamas vaikinu, jis truput perkreipia lpas. Taip. Mudu kartu gyvename. Tai beveik tiesa. Na, pastarosiomis dienomis tikrai gyvename kartu. Ir iaip jau sutikau persikraustyti pas j, tad net jei ir meluoju, tai tik truputl. Tikiuosi, to pakaks, kad Dekas atsisakyt savo umai. Ar jis prietaraut, jei vakar usuktume bar ko nors igerti? Atvsti, kad taip auniai atlikai darb? iandien vakare i kelions grta vienas mano biiulis ir visi trys ketiname eiti kur nors pavakarieniauti. Tad bsiu usimusi vis vakar, Dekai. Suprantu, jis suirzs atsidsta. Tada gal kai griu i Niujorko, k pasakytum?

760/1343

Laukdamas atsakymo jis kilsteli antakius, vilgsnis ikalbingai apsiniaukia. Ak. Sukdamasi i ios keblios padties nusiypsau, kaip manydama stengiuosi neisiduoti, kad mane nukrt nemalonus iurpas. Gal nortumte kavos ar arbatos? klausiu. Prayiau kavos, tyliai sako Dekas prikimusiu balsu, tarsi prayt visai ko kito. Mlas Taip lengvai jis nepasiduos. Dabar jau aikiai matau. Ak k daryti? Ijusi i Deko kabineto su palengvjimu giliai atsidstu. Su juo a visuomet sitempusi. Kristianas dl Deko neklydo ir viena mano dalis baisiausiai siunta kaip tik dl to, kad Kristianas buvo teisus. Atsisdu prie savo darbo stalo ir staiga suskamba mano telefonas. Numeris nepastamas.

761/1343

Ana Stil, atsiliepiu. Sveika, Stil! igirstu Etan nutsiant mano pavard ir trumpai sutrinku. Etanai! Kaip laikaisi? kone suklykiu i diaugsmo. Diaugiuosi grs. Man jau iki soties sauls voni, puno su romu ir aukls sesuts, iki aus simyljusios t taking vyruk. Buvo tikras pragaras, Ana. Aiku! Jra, smlis, saul ir punas su romu labai panau Dants Pragar, nusijuokiu. Kur tu dabar? Siatlo-Takomos oro uoste, laukiu bagao. O k tu veiki? A darbe. Taip, gavau gerai mokam darb, paaikinu igirdusi jo aikteljim. Gal nortum atvaiuoti pas mane ir pasiimti raktus? Vliau susitiktume bute.

762/1343

Gera mintis. Usuksiu pas tave madaug po keturiasdeimt penki minui, galbt po valandos. Koks adresas? Pasakau jam SIP leidyklos adres. Lauksiu tavs, Etanai. Iki, atsisveikina jis ir baigia pokalb. K? Ar t od pasigavo ir Etanas? Tada man topteli, kad jis juk vis savait praleido su Eliotu. Paskubomis paraau laik Kristianui.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Sveiai i Piet Data: 2011 m. birelio 14 d. 14:55 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus beviltikai ir visikai ., s. ir s., gro Etanas ir vaiuoja pas mane darb pasiimti buto rakt. Noriu bti tikra, kad jis patogiai sikurs.

763/1343

O gal po darbo uvaiuok mans pasiimti? Galtume nuvaiuoti but ir galbt visi trys nueiti kur nors pavakarieniauti? Ir gal sskait apmoksiu a? Tavo Ana x Vis dar i. dl s. ir n.
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Vakarien restorane Data: 2011 m. birelio 14 d. 15:05 Gavjas: Anastazija Stil Tavo planui pritariu. Iskyrus t dal, kurioje numatoma, kad sskait apmoksi tu! Vaiinu a. Atvaiuosiu tavs pasiimti 6 valand.

764/1343

x P. S. Kodl nesinaudoji savo BlackBerry telefonu!!!


Kristianas Grjus Beviltikai ir visikai suirzs Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Valdingumas Data: 2011 m. birelio 14 d. 15:11 Gavjas: Kristianas Grjus Ak, nebk toks irzlus ir piktas. Mano silymas elgesio norm nepaeidia. Pasimatysime 6 valand. Ana x
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

765/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: I proto varanti moteris Data: 2011 m. birelio 14 d. 15:18 Gavjas: Anastazija Stil Irzlus ir piktas! A tau parodysiu irzl ir pikt. Nekantrauju tai padaryti.
Kristianas Grjus Beviltikai ir visikai, dar labiau suirzs, bet neinia kodl besiypsantis Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Paadai, paadai Data: 2011 m. birelio 14 d. 15:23 Gavjas: Kristianas Grjus Taip ir padarykite, pone Grjau. Ir a to nekantriai laukiu. :)

766/1343

Ana x
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Daugiau Kristianas neatsako, bet a atsakymo ir nesitikiu. sivaizduoju j besiskundiant, kad siuniu prietaringus signalus, ir ta mintis mane pralinksmina. Trumpai usimirtu ir pasvajoju, k jis galt man padaryti, bet netrukus susigriebiu, kad rangausi sddama ant kds. Pasmon nepritariamai velgia mane per akini pusmnulio formos rmeliais vir, tarsi ragindama: Grk prie darbo.
IEK TIEK VLIAU SUSKAMBA mano telefo-

nas. Skambina Kler i priimamojo. ia tavs laukia avus jaunuolis. Ana, btinai turime nueiti kartu kur nors igerti.

767/1343

Akivaizdu, kad pasti bent kelet patraukli vyruk, lyg smokslinink sunabda ji ragel. Etanas! iumpu i rankins buto raktus ir i Deko kontoros lekiu leidyklos vestibiul. Tai bent: viess ir dar sauls iblukinti plaukai, degis, kad net kojas pakerta, ir spindinios viesiai rudos akys jos velgia mane nuo alios odins sofos. Vos mane pamats, Etanas net isiioja, tuoj pat atsistoja ir engia pasitikti. Nieko sau, Ana. Jis suraukia kakt ir pasilenks draugikai mane apkabina. Puikiai atrodai, sakau nuoirdiai ypsodama. O tu atrodai Nieko sau Atrodai pasikeitusi. Labiau patyrusi, rafinuotesn. Kas nutiko? Pakeitei ukuosen? mei kitaip rengtis? Neinau, Stil, bet atrodai pritrenkiamai!

768/1343

Nukaistu kaip arija. Eik jau, Etanai. A tik vilkiu darbe prastais drabuiais, ir pasiteisinu, ir papriekaitauju jam, juolab kad Kler iri mane paklusi antak ir kreivai ypsodamasi. Ar patiko Barbadose? Buvo smagu, sako Etanas. Kada gr Keit? Juodu su Eliotu parskris penktadien. Jdviej santykiai prakeiktai rimti, Etanas uveria akis lubas. A jos pasiilgau. it kaip? O kaip tau seksi su tuo ponu magnatu? Su ponu magnatu? prunkteliu. Buvo visai domu. iandien vakare jis tave kvieia kartu pavakarieniauti. aunu! Etanas, rodos, nuoirdiai diaugiasi. Ai Dievui!

769/1343

tai, paduodu jam raktus. Adres inai? inau. Iki. Jis pasilenkia ir pakteli man skruost. Kalbi Elioto odiais? Aha, per ilg laik prilimpa. Tiesa. Iki. Etanas pasiima alia alios odins sofos gulint didel ant peties neiojam krep ir eina, o a ilydiu j ypsodamasi. Atsisukusi pamatau prie tolimosios vestibiulio sienos stovint ir mane irint Dek, nutaisius neperprantam min. Nuoirdiai jam nusiypsojusi, grtu prie raomojo stalo, bet vis laik jauiu, kad jis nenuleidia nuo mans aki. Palengva tai pradeda nervinti. K man daryti? Neinau. Matyt, tursiu sulaukti Keits. Ji tikrai k nors sugalvos. Vien pagalvojus apie tai niri nuotaika tirpte itirpsta ir a paimu kit rankrat.

770/1343

BE PENKI MINUI ET suskamba mano

telefonas. Kristianas. ia irzlus ir piktas, sako jis ir a nusiypsau. Vis dar aismingai nusiteiks Penkiasdeimt. Mano vidin dievait i diaugsmo ploja rankomis kaip maa mergyt. K gi, o ia iprotjusi dl sekso ir nepasotinama. Kaip suprantu, tu prie dur? trumpai pasiteirauju. Taip, panele Stil. Nekantrauju vl jus pamatyti. Jis kalba maloniu, gundomu balsu ir man irdis ima dauytis kaip palusi. Ir a jus, pone Grjau. Tuoj ateisiu. Padedu ragel. Ijungiu kompiuter, pasiimu rankin ir viesiai rud susagstom megztin. Ieinu, Dekai! kteliu. Eik, Ana. Ai u iandienos darb! Ir gero vakaro.

771/1343

Jums taip pat. Ir kodl Dekas negali taip elgtis visada? Nesuprantu jo.
AUDI STOVI PRIE ALIGATVIO ir man

prijus i jos ilipa Kristianas. Jis be varko ir mvi tas pilkas kelnes mano mgstamas, tas paias, kuri klens emiau klub taip gundomai krinta Argi gali bti, kad itas graik dievas man skirtasis? Netrukus susigriebiu, kad, atsakydama paik jo ypsen, ir pati stoviu isiiepusi iki aus kaip paskutin kvaia. Kristianas vis dien elgsi kaip simyljs vaikinas mane simyljs mano vaikinas. is avus, sudtingo charakterio, yd turintis vyras mane myli, o a myliu j. Netiktas diaugsmas vos neisprogdina krtins, stoviu ir diaugiuosi tomis keliomis akimirkomis, kai jauiu galinti ukariauti vis pasaul.

772/1343

Panele Stil, atrodote aviai kaip ir ryt. Kristianas apkabina mane ir stipriai pabuiuoja. Ir js, pone Grjau. Vaiuokime pas tavo biiul. Nusiypsojs Kristianas atidaro man automobilio dureles. Kol Teiloras vea mus Keits but, Kristianas papasakoja, kaip praleido dien rodos, gerokai skmingiau nei vakarykt. Susiavjusi iriu Kristian, o jis mgina man paaikinti, kok svarb atradim padar Vankuverio valstybinio universiteto Aplinkotyros fakulteto mokslininkai. Man jo odiai beveik nesuprantami, bet jauiuosi pakerta jo aistros ir susidomjimo iuo projektu. Gal ms bendras gyvenimas toks ir bus: pasitaikys ir blog, ir ger dien, bet jei gerosios bus panaios iandien, netursiu kuo skstis. Kristianas paduoda man popieriaus lap.

773/1343

tai kada Klodas i savait laisvas, sako jis. A! Treneris. Vos sustojus prie mano daugiabuio, Kristianas isitraukia i kiens telefon. Grjus, trumpai atsiliepia. Ros, kas yra? Jis dmiai klausosi ir a suprantu, kad is pokalbis svarbus. Einu atsivesti Etano. Po poros minui griu, vien lpomis suiopioju Kristianui ir kilsteliu rank itiesusi du pirtus. Jis linkteli, bet akivaizdu, kad vis dmes sutelks pokalb. Maloniai ypsodamasis, Teiloras atidaro man dureles. A taip pat atsakau jam ypsena; net Teiloras jauia, kad digauju. Paspaudiu telefonspyns mygtuk ir linksmai kteliu: Labas, Etanai, ia a. Atidaryk.

774/1343

Dur uraktas suzirzia ir a laiptais ulipu prie buto dur. Staiga topteli, kad nebuvau ia nuo etadienio ryto. Rodos, labai ilgai. Gerasis Etanas buto duris paliko praviras. engiu vidun ir neinia kodl vos klusi koj but sustoju kaip stabo itikta. Tik po poros sekundi suvokiu, kad virtuvs zonoje stovi, nedidel revolver laiko ir visikai ramiai mane velgia iblykusi ir isekusi Leila.

TRYLIKTAS SKYRIUS

Po perknais. Ji ia ir, atkiusi ginkl, spokso mane tuiu, bauginaniu vilgsniu. Mano pasmon nualpusi sukniumba lyg negyva, n uostomja druska neatgaivinsi. Vl sistebeiliju Leil, sumirksiu, o mano protas dirba visu pajgumu. Kaip ji jo? Kur Etanas? Po velni! Kur Etanas?! Didiul baim sugniauia man ird, i siaubo susitraukus plauk folikulams paiurpsta galvos oda. O jeigu Leila j sueid? Gyslomis plsteljus adrenalinui ir vis kn apmus

776/1343

stingdaniai baimei, imu alsuoti greiiau. Ramiai, ramiai mintyse kartoju sau tarsi mantr. Leila iri mane pakreipusi galv, lyg biau isigimli parodos eksponatas. Jzau, bet juk isigiml ne a Kol visk suvokiu, rodos, praslenka visa aminyb, nors i ties praeina vos akimirka. Leilos veide vis dar buka iraika, ji atrodo nevalyva ir nesusiukavusi kaip pirma. Tebevilki purvin neperlampam lietpalt, rodos, jai labai reikt nusiprausti po duu. Plaukai seniai netrinkti, nuts, prilip prie galvos, akys dulsvai rudos, apsiblaususios, vilgsnis sutriks. Nors burna visikai idivusi, vis dlto mginu prabilti. Labas, Leila. Juk tu Leila, tiesa? klausiu gargdiu balsu.

777/1343

Ji nusiypso, bet tai labiau primena baug vypsn, o ne tikr ypsen. Ji kalba, ir tyliai, ir kimiai, ir iurpiai sunabda Leila. Taip, kalbu, velniai sakau tarsi maam vaikui. Ar tu ia viena? Kur Etanas? Vien pagalvojus, kad jis galjo nukentti, irdis ima dauytis kaip palusi. Leilos veide msteli lidesys, toks beviltikas, jog man dingteli, kad ji tuoj pravirks tokia nelaiminga atrodo. Viena, sunabda ji. Viena. Tas vienas vienintelis odis nuskamba taip lidnai, kad man nudiegia ird. K ji tuo nori pasakyti? Kad a viena? Kad ji viena? Kad ji viena, nes nuskriaud Etan? Ak, ne Privalau nugalti gerkl gniauiani, dusinani baim ir sulaikyti besitvenkianias aaras.

778/1343

K ia veiki? Gal galiu kuo nors padti? klausiu ramiai ir velniai, nors ir kaustoma baims. Leila suraukia kakt tarsi visikai suglumusi nuo toki klausim. Bet prie mans ji staiga nepuola. Ir ginklo rankoje stipriai nespaudia. Nors ir iurpdama, nutariu keisti taktik. Gal nortum arbatos? Kodl gi silau jai arbatos? Tai i Rjaus imoktas, tik ne laiku prisimintas bdas suktis i bet kokios emocikai sunkios padties. Jzau, jei Rjus dabar mane pamatyt, sprogt i pykio. Pasitelks kariuomenje gyt patirt, jis jau seniai bt Leil nuginklavs. Ties sakant, jos ginklo vamzdis nenukreiptas tiesiai mane. Gal galiau pajudti? Leila pasuka galv vien pus, tada kit, tarsi manktindama kaklo raumenis. Giliai kvepiu taip reikalingo oro, pasistengiu apraminti nuo panikos padanjus alsavim

779/1343

ir palengva imu slinkti prie virtuvs zonos. Leila susiraukia, tarsi nevisikai suprasdama, k darau, ir truput krusteli, kad bt atsisukusi mane. Pamusi virdul drebania ranka atsuku iaup ir pripilu vandens. Juddama pradedu kvpuoti lygiau. Taip, jei Leila bt norjusi mane nudti, jau tikrai bt taip ir padariusi. Ji iri mane smalsiai, bet ir keistai abejinga, suglumusi. jungiu virdul ir vl pagalvoju apie Etan. Ar jis sueistas? O gal suritas? Ar bute dar kas nors yra? nedrsiai klausiu. Leila pakreipia galv, deine ranka ta, kurioje nelaiko revolverio, suiumpa ilg sulipusi plauk sruog ir ima j sukinti, iupinti, timpioti ir vynioti ant pirto. Akivaizdu, kad ji pratusi taip daryti nervindamasi, ir man usiirjus t plauk sruog staiga vl topteli, kokia ji panai mane. Sulaikiusi kvap

780/1343

ir sunkiai tramdydama nekantr laukiu, k ji atsakys. Viena. Vienui viena, burbteli Leila. Jos odiai man iokia tokia paguoda. Gal Etano ia nra? Pajuntu jg teikiant palengvjim. Tikrai nenori arbatos ar kavos? Trokulys nekankina, tyliai sako ji ir nedrsiai ingteli artyn. Jausmas, kad gavau jg, staiga igaruoja. Prakeikimas! Imu sunkiai nopuoti: vl sukausto baim, tarsi tirtas klampus skystis tekanti gyslomis. Ir vis dlto, nors ir klaikiai bijodama, nusisuku ir i virtuvs spintels paimu du puodelius. K turi tu, ko trksta man? vl prabyla ji monotoniku balsu kaip vaikas. Apie k tu neki, Leila? kuo velniausiai klausiu.

781/1343

eimininkas, ponas Grjus leidia tau kreiptis j vardu. Nesu jo nuolankioji, Leila. Hm eimininkas supranta, kad a negaliu, kad tam vaidmeniui netinku. Ji vl pakreipia galv. is judesys toks nenatralus ir labai bauginantis. Ne-tin-ki Leila vertina od garsiai tardama, tirdama, kaip j artikuliuojant juda lieuvis. Bet eimininkas laimingas. Maiau j. Jis juokiasi ir ypsosi. Jis retai toks bna labai retai. Ak Atrodai labai panai mane, Leila nustebina mane staiga keisdama taktik ir, rodos, tik dabar atidiai siiri. eimininkui patinka klusnios, atrodanios kaip mudvi. Kitos irgi tokios pat visos tokios pat ir vis dlto tu miegi jo lovoje. Maiau tave.

782/1343

Mlas! Ji buvo miegamajame. Man nepasivaideno. Matei mane jo lovoje? sunabdu. Niekada nemiegodavau eimininko lovoje, suniurna Leila. Ji kaip mkla ne i io pasaulio. Pusiau mogus, pusiau dvasia. Atrodo tokia glena, kad, nors laiko rankoje ginkl, staiga pasidaro jos gaila. Ji abiem rankomis suspaudia revolver ir man taip ivirsta akys, kad, rodos, tuoj ioks i akiduobi. Kodl mes eimininkui patinkame tokios? Dl to man atrodo, kad jis kad jis eimininkas tamsus Jis tamsos mogus, bet a j myliu. Ne, ne, jis ne toks, ikart pasiiauiu, bet nepratariu n odio. Jis ne tamsus. Jis geras, ne tamsos mogus. A ivediau j vies. O dabar atsibeld ji, sikalusi galv nesveik

783/1343

mint, kad j myli, ir usimaniusi nusitempti Kristian atgal. Leila, gal atiduotum man ginkl? tyliai papraau. Ji tviriau suspaudia revolver ir priglaudia prie krtins. Jis mano. Tiek teliko, Leila meiliai paglosto ginkl. Kad ji galt sutikti savo meil. Mlas! Meil kam Kristianui? Tarsi ji bt spyrusi man pilv. inau, kad netrukus ia idygs Kristianas pasidomti, ko taip ilgai utrukau. Ar tada ji ketina j nuauti? Nuo ios siaubingos minties pajuntu gerklje gumul, j suspaudia stiprus spazmas ir perveria atrus skausmas, vos neudstu, juolab kad stoviu visa nutirpusi i baims. Staiga atsidaro durys ir tarpduryje pasirodo Kristianas, o jam u nugaros Teiloras. Kristianas dbteli mane, nuvelgia nuo galvos iki koj, ir jo akyse pamatau palengvjimo

784/1343

blyksn. Bet tas palengvjimas akimirksniu dingsta, nes jis beda akis Leil ir ne tik j neatitraukia, bet, n trupuio nesvyruodamas, sistebeilija j. Kristianas iri Leil taip valdingai, kaip dar niekada niek nemaiau jo velgiant: jo akys plaiai atmerktos, paklaikusios, jose ir pyktis, ir baim. Ne Ne Leila taip pat ipuia akis ir, rodos, trumpai atgauna sveik nuovok. Ji kelis kartus smarkiai sumirksi ir vl stipriau suspaudia revolverio ranken. Man ugniauia kvap, irdis dauosi taip, kad girdiu ausyse muant puls. Ne, ne, ne! Mano pasauliui ikyla didiulis pavojus, nes dabar jo likimas priklauso nuo itos vargs pamiusios merginos. Ar ji aus? Ar nuaus mus abu? Ar tik Kristian? Nuo ios minties kreia iurpas.

785/1343

Tvyrant tokiai tampai atrodo, kad praeina visa aminyb, bet pagaliau Leila truput nunarina galv, nuleidusi ilgas blakstienas vilgteli Kristian, o jos veide pasirodo atgaila. Kristianas kilsteli rank duodamas Teilorui enkl nesijudinti. Ibals Teiloro veidas iduoda sit. Tokio jo dar nemaiau, bet stovi kaip bestas, o Kristianas ir Leila iri vienas kit. Po akimirkos susizgrimbu, kad laukiu sulaikiusi kvap. K ji darys? Ko imsis? Bet juodu toliau stebeilija vienas kit. Kristiano veidas atiaurus, atspindintis kakok sunkiai nusakom jausm. Tai gali bti ir gailestis, ir baim, ir velnumas, ir Ar gali bti ir meil? Ne, maldauju, tik ne meil! Kristiano vilgsnis smigte sminga Leil ir atmosfera bute, nors ir kankinamai ltai, ima keistis. Atsiranda tampa, pajuntu ry, juodu siejani ypating elektrinani srov.

786/1343

Ne! Staiga pajuntu, kad a esu sibrovl, kad a trukdau jiedviem tai taip stovti ir irti vienam kit. Tarsi biau paaliet vujarist, stebinti udraust, asmenik scen u utraukt uuolaid. Dabar dmus Kristiano vilgsnis dar liepsningesnis, ir laikysena iek tiek pasikeitusi. Jis atrodo auktesnis, labiau pasitemps, rstesnis ir labiau atsiribojs. i elgsena man pastama. Esu j tok maiusi aidim kambaryje. Man vl paiurpsta oda. Tai dominantas Kristianas ir kaip laisvai jis jauiasi! Neinau, ar jis gim iam vaidmeniui, ar j imoko, bet, nusiminusi ir lyktdamasi, stebiu Leilos reakcij: ji prasiioja, ima greiiau alsuoti, skruostai iek tiek parausta. Ne! Nenoromis matau Kristiano praeit ir man tikra kankyn bti ios scenos liudininke.

787/1343

Pagaliau Kristianas jai kak pasako. Neigirstu k, bet tas odis Leil paveikia aibikai. Ji puola ant keli, nuleidia galv, o jau niekam nepavojingas revolveris tarkteli grindis. Po galais. Kristianas ramiai prieina prie ginklo ir grakiai pasilenkia jo paimti. Tada su neslepiamu pasibjaurjimu pavelgia revolver ir sikia j varko kien. Dar kart vilgteli Leil, klusniai klpani prie virtuvs spinteli. Anastazija, eik su Teiloru, liepia man jis. Teiloras perengia slenkst ir sistebeilija mane. Etanas sunabdu. Apaioje, trumpai drtai atsako Kristianas, nenuleisdamas aki nuo Leilos. Apaioje. Ne ia. Etanui nieko nenutiko. Staiga gyslomis tarsi galinga banga plsteli palengvjimas, akimirk atrodo, kad tuoj nualpsiu.

788/1343

Anastazija, grietai, spjamai vl tarsteli Kristianas. Pakeliu j akis, sumirksiu ir staiga suprantu negalinti pajudti. Nenoriu jo ia palikti su ja nieku gyvu. Jis stovi prie Leilos klpanios jam prie koj. Kristianas stovi u j daug pranaesnis, kaip tikras globjas. O ji tokia tyli, net keista. Negaliu atplti nuo j aki nuo j, esani drauge Dl Dievo meils, Anastazija, ar bent kart gyvenime padarysi, kas tau liepta?! lediniu balsu sako Kristianas, paskui rsiai dbteli ir mudviej vilgsniai susitinka. Aikiai jauiu, kad tyliai, bet sakmiai itarti jo odiai slepia pykt. Jis ant mans pyksta? Negali bti. Maldauju, ne! Tarsi bt stipriai tvojs man per veid. Kodl jis nori likti su Leila?

789/1343

Teilorai. Veskis panel Stil emyn. Tuoj pat. Teiloras linkteli, o a stebeiliju Kristian. Kodl? sunabdu. Eik. Grk apartamentus, jo vilgsnis altas, veriantis. Man reikia pabti su Leila vienam, primygtinai paaikina jis. Matyt, Kristianas nori perduoti man kakoki slapt ini, bet taip sukrsta jos nesuprantu. vilgteliu Leil ir pamatau jos lpose vos pastebim ypsenl, bet iaip ji ir toliau lieka visikai rami. Tobula nuolankioji. Velnias! Man bado ird. To jam ir reikia. Kaip tik tai jis ir mgsta. Ne! Staiga pajuntu nenugalim nor klykti. Panele Stil, Ana Teiloras tiesia man rank, ragindamas eiti kartu. O a negaliu pajudti, apstulbinta siaubingo reginio. Tai, k matau, patvirtina baisiausius nuogstavimus, imua em i po koj:

790/1343

Kristianas ir Leila kartu dominantas ir jo nuolankioji Teilorai, vl paragina Kristianas ir Teiloras pams glb kelia mane nuo grind. Neama i buto dar spju pamatyti Kristian, velniai glostant Leilai galv ir tyliai kak sakant. Ne! Neama laiptais emyn, guliu bejg Teiloro glbyje stengdamasi suvokti, kas nutiko per pastarsias deimt minui. Ar per ilgesn laik? O gal per trumpesn? Visai praradau laiko nuovok. Kristianas ir Leila, Leila ir Kristianas kartu? K jis dabar su ja daro? Jzau, Ana! Po galais, kas ia dabar? Ivydus Etan maame vestibiulyje vis su tuo paiu dideliu kelioniniu krepiu, tarsi akmuo nuo irdies nusirita. Ak, ai Dievui, jam

791/1343

nieko blogo nenutiko! Kai tik Teiloras mane paleidia, a i karto puolu ant kaklo Etanui. Etanai Ak, ai Dievui! Apkabinu j ir stipriai priglaudiu. Taip dl jo bgtavau, kad leidiu sau kelias akimirkas pasidiaugti atokvpiu, nors panika dl to, kas dedasi viruje, mano bute, vis didja. Po perknais, Ana, kas ia darosi? Kas tas vyrukas? Ak, atleisk, Etanai. Tai Teiloras. Jis dirba pas Kristian. Teilorai, ia Etanas, mano kambario draugs brolis. Vyrai sveikindamiesi vienas kitam linkteli. Ana, kas ten, viruje? Ramiai sau susiiekau buto raktus, bet staiga i kakur idygsta tie du vyrukai, prioka ir iplia juos i rank. Vienas buvo Kristianas Etanas nutyla nebaigs pasakoti. Tu vlavai Ai Dievui.

792/1343

Taigi. Sutikau biiul i Pulmano ir nutarme usukti bar igerti. Kas ia dedasi? Ten mergina, buvusi Kristiano draug. Ms bute. Jai pasimai protas, o Kristianas man ulta balsas, akyse tvenkiasi aaros. Neverk, sunabda Etanas ir vl mane apkabina. Ar kas nors ikviet policij? Ne, policijos nereikia. sikniaubusi Etanui krtin sukkioju, o tada, jau pravirkusi, niekaip negaliu liautis, mat su aaromis palengva atsikratau tampos. Etanas apkabina mane tviriau, bet jauiu, kad ir jis suglums. Klausyk, Ana, eime, igersim po taurel. Jis nerangiai patapnoja man nugar. Kakodl ir a pasijuntu nejaukiai, nepatogiai, atvirai sakant, labiausiai man norisi bti vienai. Bet pritariamai linkteliu. Noriu bti kuo toliau nuo ia, kuo toliau nuo to, kas vyksta ten, viruje.

793/1343

Atsisuku Teilor. Ar apartamentus tikrinote? graudiai klausiu, atgalia ranka braukdama per lapi nos. iandien popiet, apgailestaudamas gteli Teiloras ir paduoda man nosin. Jis atrodo pribloktas. Atleiskite, Ana, sumurma. Suraukiu kakt. Jzau, jis atrodo prasikalts. Nenoriu, kad is mogus jaustsi dar blogiau. Rodos, ji turi iurp gebjim nuo ms isisukti, niriai velgdamas priduria jis. Mudu su Etanu trumpai nueisime ko nors igerti, o tada grime Eskal. Nusiluostau akis. Teiloras ima neramiai mindikuoti. Ponas Grjus pageidavo, kad i karto grtumte apartamentus, tyliai sako jis. Na, dabar inome, kur Leila, stengiuosi neisiduoti, kad jauiuosi eista. Tad visos

794/1343

saugumo priemons nebereikalingos. Pasakykite Kristianui, kad susitiksime su juo vliau. Teiloras iojasi ketindamas kak sakyti, bet paskui imintingai suiaupia lpas ir patyli. Gal nori palikti krep Teilorui? pasiteirauju Etano. Ai, ne, pasiimsiu. Linkteljs Teilorui, Etanas pro duris isiveda mane gatv. Tik tada prisimenu, kad rankin palikau ant upakalins Audi sdyns. Nieko neturiu. Mano rankin Nesuk galvos, tarsteli Etanas susirpinusiu veidu. Puiku, a tave pavaiinsiu.
ISIRENKAME BAR KITAPUS GATVS ir

sitaisome ant aukt medini kdi prie lango. Noriu matyti, kas vyksta: kas eina but,

795/1343

o svarbiausia kas i jo ieina. Etanas paduoda man butel alaus. Rpesiai dl buvusios? atsargiai klausia jis. Reikalas truput sudtingesnis, sumurmu ir staiga susigriebiu. Negaliu apie tai nekti, juk pasiraiau konfidencialumo sutart. Pirm kart nuoirdiai pasigailiu, kad j pasiraiau ir kad iki iol Kristianas n odiu neusimin apie tos sutarties panaikinim. Laiko turiu, maloniai taria Etanas ir godiai gurkteli alaus. Ji buvo Kristiano draug, bet prie kelerius metus. Dl kakokio vaikino paliko savo vyr. Madaug prie por savaii tas vaikinas uvo avarijoje ir dabar ji persekioja Kristian. Gteliu peiais. tai, tiek papasakodama neatskleidiau joki paslapi. Persekioja? Ji turi ginkl.

796/1343

Velniai raut! Ties sakant, tuo ginklu ji dar niekam tiesiogiai negrasino. Man rodos, pati ketino nusiauti. Bet kaip tik dl to taip bijojau dl tavs. Neinojau, ar esi bute. Suprantu. Atrodo, ji psichikai nestabili. Tai tiesa. O k Kristianas dabar su ja veikia? Iblyktu, burnoje pajuntu leiktul. Neinau, sunabdu. Etanas ipuia akis pagaliau susiprotjo. tai kur tikra bda. Po galais, k juodu ten veikia? Tikiuosi, nekasi. Tik nekasi. Bet vis dlto niekaip negaliu pamirti jo rankos, velniai glostanios Leilai galv. Leila sutrikusi ir Kristianas ja rpinasi. tai ir viskas, mginu mstyti blaiviai. Bet pasmon lidnai purto galv.

797/1343

Juodu sieja is tas daugiau. Leila gebjo tenkinti jo poreikius taip, kaip a negebu. i mintis slegia. Mginu susikaupti ir galvoti vien apie tai, k mudu su Kristianu patyrme per kelias pastarsias dienas: apie jo prisipainim, kad mane myli, apie gundant jo humor, aisming elges. Bet man neduoda ramybs Elenos odiai. Teisingai sakoma, kad tie, kurie klausosi slapiomis, tik kenkia patys sau. Ar nepasiilgsti jo? Savo aidim kambario? Per kelias minutes ilupu bokal alaus, Etanas usako dar vien. A Etanui prasta draugija, bet jis geras, vis tiek lieka su manimi, nekina, mgina kelti nuotaik, pasakoja apie Barbados, Keits ir Elioto kvailiojim ir visa tai mane prablako. Bet tik prablako. Mintimis, irdimi ir visa siela tebesu tame bute su savo Penkiasdeimia ir moterimi, kuri

798/1343

buvo jo nuolankioji. Su moterimi, manania, kad j tebemyli. Su moterimi, kuri labai panai mane. Mudviem geriant po trei alaus, privaiavs prie Audi sustoja didelis visureigis tamsintais stiklais. Atpastu i jo ilipus daktar Flin, j lydi moteris melsvais drabuiais, i pirmo vilgsnio primenaniais ligonins slaugs uniform. Dar spju pamatyti Teilor, atidarius jiems laukujes duris. Kas jie? klausia Etanas. Jis gydytojas Flinas. Kristianas j pasta. Kokios srities? Psichiatras. Hm. Abu nenuleidiame aki nuo dur ir po keli minui jie vl ieina. Kristianas nea Leil, apgobt antklode. K? Pasibaisjusi iriu, kaip jie visi sulipa visureig ir dideliu greiiu nuvaiuoja.

799/1343

Etanas ujauiamai vilgteli mane, o a jauiuosi apleista, palikta visikai viena. Ar galiau paprayti ko nors stipresnio? nedrsiai klausiu Etano. inoma. Ko nortum? Prayiau brendio. Etanas linkteli ir nueina prie baro. Pro lang spoksau laukujes daugiabuio duris. Po poros minui pro jas ieina Teiloras, sda Audi ir nuvaiuoja Eskal paskui Kristian? Neinau. Etanas pastato man po nosimi didel taur brendio. Nagi, Stil. Pasigerkime. Jau seniai negirdjau tokio gero pasilymo. Susidauiame ir gurkteliu deginanio viesiai rusvo skysio, negailestinga io grimo kaitra tampa malonia atsvara baisiam ird verianiam skausmui.

800/1343

JAU VLU, O A APSVAIGUSI. Mudu su

Etanu negalime eiti but. Jis primygtinai silosi psiomis palydti mane iki Eskalos, bet nakvoti tenai nesutinka. Mat jau paskambino biiuliui, su kuriuo iandien buvo usuks bar, ir susitar, kad pernakvos pas j. Oho, tai tai kur gyvena magnatas, nustebs vilpteli jis. Linkteliu. Tikriausiai nenori, kad eiiau kartu? klausia. Ne, pati turiu isrbti t ko arba i karto eiti gulti. Tai iki rytojaus? Taip. Ai, Etanai, padkoju ir apkabinu j. Tu susitvarkysi, Stil, burbteli jis, prikis lpas man prie ausies. Paskui paleidia mane ir palydi vilgsniu. Iki! dar kteli.

801/1343

Vangiai ypteljusi, pamoju jam ir paspaudiu lifto mygtuk. Ilipusi i kabinos, einu Kristiano but. Keista, bet Teiloras mans nepasitinka. Atsidariusi dvivres duris, traukiu didj kambar. Vaiktindamas po svetain palei fortepijon, Kristianas kalba telefonu. Ji ia, trumpai ir be ceremonij tarsteli. Tada atsisuka, perveria mane rsiu vilgsniu ir nutraukia pokalb. Kur tu, po galais, buvai? suurzgia, bet prie mans nesiartina n per ingsn. Jis ant mans pyksta? Bet juk pats k tik neinia kiek laiko praleido su beprote savo buvusija ir dar ant mans pyksta? Grei? baisdamasis klausia Kristianas. Truput. Nemaniau, kad girtumas toks akivaizdus. Jis aikteli, ranka persibraukia per plaukus.

802/1343

Liepiau tau grti ia, grsmingai tyliai sako jis. Dabar penkiolika po deimtos. Man dl tavs buvo neramu. Su Etanu nujome igerti po taur, o gal ir po tris, kol tu okinjai apie savo buvusij, piktai atkertu. Neinojau, ar ilgai ketini su ja utrukti. Kristianas prisimerkia, engia kelis ingsnius prie mans, bet sustoja. Kodl taip sakai? Gteliu ir nudelbiu akis. Ana, kas yra? Pirm kart jo balse igirstu kakoki kit, ne pykio, gaidel. Bet koki? Gal baims? Dar patyliu galvodama, k noriu pasakyti. Kur Leila? klausiu paklusi akis. Psichiatrijos ligoninje Frimonte, paaikina Kristianas, atidiai irdamas mane. Ana, kas negerai? Jis engia dar

803/1343

ingsn prie mans ir sustoja visai arti. Kas yra? vl panabdomis klausia. Papurtau galv. A tau netinku. K?! vos atgaudamas kvap, isigands, ipts akis kteli jis. Kodl taip manai? Kas tau ov galv? Negaliu duoti visko, ko tau reikia. Man nieko daugiau nereikia, tik tavs. Vos tik pamaiau tave su ja usikertu ir nutylu. Kodl taip su manimi elgiesi? Tu ia niekuo dta, Ana. Tai dl jos staiga jis garsiai kvepia ir vl persibraukia ranka per plaukus. Ta mergina dabar sunkiai serga. Bet a pajutau Kas tarp js buvo K? Ne. Kristianas itiesia rank, o a nevalingai ingteliu atatupsta. Jis nuleidia rank ir iri

804/1343

mane iplstomis akimis. Atrodo apimtas panikos. Bgi nuo mans? sukuda plaiai atmerks baims kupinas akis. Nieko neatsakau, mginu surikiuoti pakrikusias mintis. Negali taip daryti, maldaujamai sako Kristianas. Kristianai a kartligikai galvoju, k noriu jam pasakyti. Man reikia laiko, kad galiau tiksliai suformuluoti mint. Duok man laiko. Ne. Ne! sudejuoja jis. A Kristianas kaip paklaiks pasivalgo po svetain. Gal iekodamas kvpimo? Gal tikdamasis, kad siki Dievas? Neinau. Tu negali ieiti, Ana. A tave myliu! Ir a tave, Kristianai, tiesiog

805/1343

Ne Ne! prarads paskutin vilt suunka jis ir griebiasi u galvos. Kristianai Ne, igstingai sunabda jis iplstomis akimis ir staiga puola prie mane ant keli, nulenkia galv, platakomis siremia launis. Giliai kvepia ir sustingsta. K?! Kristianai, k darai? Jis tebeiri grindis, mane aki nepakelia. Kristianai! K darai?! pakartoju, kart pakeltu balsu. Jis n nekrusteli. Kristianai, pavelk mane! liepiu apimta panikos. Jis nedvejodamas pakelia galv ir nuolankiai pavelgia mane romiomis pilkomis akimis toks tylus laukiantis sakym. Po perknais. Kristianas. Nuolankusis.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS

Man prie koj klpantis ir pilk aki nenuleidiantis Kristianas tokio iurpaus ir blaivinanio reginio dar nebuvau maiusi, jam neprilygsta n Leila su revolveriu rankoje. Lengvas alkoholio sukeltas svaigulys akimirksniu igaruoja, a vl paiurpstu ir iblyktu prislgta besiartinanios praties. Pasibaisjusi staigiai kvepiu. Ne. Ne, tai neteisinga, neteisinga ir baisu. Praau tavs, Kristianai, liaukis. A to nenoriu.

807/1343

Bet jis vis tiek romiai velgia mane nejuddamas ir nieko nesakydamas. Ak, velniava. Vargas mano Penkiasdeimt Skausmas varsto man ird. Po galais, k a jam padariau? Akyse tvenkiasi aaros. Kodl taip elgiesi? Kalbk su manimi, sunabdu. Jis sumirksi. K man sakyti? tyliai, mandagiai paklausia ir man truput palengvja, kad jis prabilo, betgi ne, tik ne itaip. Ne. Man skruostais ima ristis aaros, daugiau nebegaliu irti j tok klpant, tok pat sugniudyt kaip ta nelaiml Leila. Galingas vyras, kuris i ties tebra maas berniukas, kuris buvo siaubingai skriaudiamas ir apleistas, kuris jauiasi nevertas nei savo tobulos eimos, nei toli grau netobulos savo draugs meils, koks graudus vaizdas.

808/1343

ird uplsta uuojauta, netekties jausmas ir neviltis, pajuntu smaugiant nusivylim. Tursiu kautis, kad j susigriniau, kad susigriniau savo Penkiasdeimt. Vien mintis, kad galiau bti dominant, kelia pasibaisjim. Pagalvojus, kad galiau bti Kristiano dominant, pasidaro bloga. Tuomet tapiau tokia kaip ji moteris, kuri j sugadino. msteljus iai miniai nukreia iurpas, burnoje pajuntu leiktul. io vaidmens n u k nesiimsiu. A to nenoriu. Aprimusi ir surikiavusi mintis, matau tik vien ieit. Neatitraukdama aki nuo Kristiano, atsiklaupiu prie j. Medins grindys kietos, spaudia kelius, bet a rytingai atgalia ranka nusibraukiu aaras. Dabar mudu lygs. Vieno lygmens. Tai vienintelis bdas man susigrinti Kristian.

809/1343

Kai atidiai pavelgiu j, Kristianas iek tiek ipleia akis, bet nei jo veidas, nei laikysena nepasikeiia. Kristianai, tau nereikia to daryti, maldaujamai aikinu. Neketinu tavs palikti. imt kart tau kartojau, kad nepabgsiu. Nuo vis t vyki man apsisuko galva. Man reikia truput laiko viskam apgalvoti reikia laiko sau. Kodl visuomet galvoji apie blogiausia? Man vl nudiegia ird, nes inau kodl todl, kad jis taip nepasitiki savimi ir savs nekenia. Ausyse vl nuskamba Elenos odiai: Ar ji ino, kokios prastos nuomons esi apie save? Ar ino, kokios bdos tave kankina? Ak, Kristianai. Baims kaustoma irdimi leidiuosi nekti daug negalvodama. Ketinau pasilyti, kad gal iandien griu nakvoti savo but. Tu man visai neduodi

810/1343

laiko laiko viskam apgalvoti, sakau kkiodama ir Kristianas truput suraukia kakt. Tiesiog neduodi laiko pagalvoti. Mudu menkai vienas kit pastame, o ta paskui tave besivelkanti praeities nata Man reikia Reikia laiko pamstyti. Ir dabar, kai Leila na, kad ir kokia ji jau nesilaisto gatvmis ir nekelia grsms Tad pamaniau pamaniau nutylu irdama Kristian. Jis atidiai mane stebi ir, rodos, klausosi. Kai pamaiau judu su Leila usimerkiu, nes mane vl prislegia skausmingas prisiminimas. Patyriau sukrtim. Turjau prog pamatyti, kok gyvenim gyvenai, ir nudelbiu akis, skruostais ritasi aaros. Todl ir supratau, kad a tau netinku. Supratau, kaip gyvenai, todl bijau, kad tau nusibosiu ir mane paliksi o a gal gale tapsiu tokia kaip Leila i mans liks tik mogaus elis. Nes a tave myliu, Kristianai, ir jei mane paliksi, mano pasaulis aptems.

811/1343

Pasksiu tamsoje. Nenoriu bgti. Bet taip bijau, kad mans nepaliktum Tardama iuos odius ir vildamasi, kad Kristianas mans klausosi, suprantu, kokia yra tikroji bda. A neinau, kodl jam patinku. Niekada to nesupratau. Nesuprantu, kodl atrodau tau patraukli, sumurmu. Tu esi na esi, kas esi, o a gteliu ir pakeliu j akis. Tiesiog nesuprantu. Tu graus, patrauklus, daug pasieks, geras, kilnus, rpestingas ir taip toliau, o a tokia nesu. Be to, negaliu daryti to, kas tau patinka. Negaliu duoti to, ko tau reikia. Tad argi gali bti su manimi laimingas? Argi galiau tave ilaikyti? panabdomis isakau didiausias savo baimes. Taip ir nesupratau, k ypatingo manyje velgei. O kai pamaiau tave su Leila, staiga supratau irdama ram Kristiano veid niurkteliu ir ranka nusiluostau nos.

812/1343

Ak, kaip jis mane siutina. Po velni, kalbk su manimi! Ketini vis nakt ia klpoti? Jei taip, a irgi, piktai priduriu. Kristiano veidas lyg ir suvelnja galbt truput pralinksmja. Bet sunku pasakyti. Galiau itiesti rank ir Kristian paliesti, bet man, dabar dl jo klpaniai, tai bt iurktus elgesio taisykli paeidimas. To nenoriu, bet neinau nei ko jis nori, nei k mgina man pasakyti. Tiesiog nesuprantu. Kristianai, praau, praau kalbk su manimi, imu maldauti grydama nuleistas rankas. Klpoti nepatogu, bet nesistoju, tik iriu rimtas, graias pilkas jo akis ir laukiu. Laukiu. Laukiu. Praau, dar pakartoju.

813/1343

Staiga dmus jo vilgsnis apsiblausia ir Kristianas sumirksi. Labai isigandau, sunabda jis. Ak, ai Dievui! Mano pasmon nusvirduliuoja prie krslo, sudrimba ant jo ir godiai gurkteli dino. Jis prabilo! Dkingumo kupina irdimi nuryju seil, mgindama sutramdyti jausmus ir sulaikyti nauj besiveriani aar plipsn. Jis kalba tyliai ir velniai: Kai pamaiau prie laukuj dur einant Etan, supratau, kad but tave leido kakas kitas. Mudu su Teiloru akimirksniu iokome i automobilio. Supratome, kas atidar tau duris, bet kai pamaiau j bute su tavimi ginkluot Ana, t akimirk turbt tkstant kart numiriau. Tau grasino didiausios mano baims staiga virto tikrove. Tada labai supykau ant Leilos, ant tavs, ant Teiloro ir ant savs, Kristianas papurto galv

814/1343

isiduodamas, kaip baisiai kenia. Neinojau, ar ji rimtai nusiteikusi smurtauti. Neinojau, k daryti. Neinojau, kaip turiau elgtis, jis patyli surauks kakt. Bet paskui Leila pati uved mane ant kelio; ji atrod tokia romi. Tada staiga susiprotjau, k turiu daryti, Kristianas vl nutyla dmiai stebdamas mano reakcij. Pasakok toliau, sunabdu. Jis dar patyli. Kai pamaiau j toki, kai supratau, kad gal ir a kaltas dl Leilos dvasins ligos Kristianas vl usimerkia. Ji visada buvo idykusi, tokia pilna gyvybs Jis suvirpa, garsiai ir trkiojamai kvepia, tarsi kkiot. Tikra kania to klausytis, bet klpau susikaupusi, ddamasi galv kiekvien io prisipainimo od. Ji galjo tave nuskriausti. O kaltas biau buvs a.

815/1343

Kristiano vilgsnis nukrypsta kakur tol, akys prisipildo neapsakomo siaubo ir jis vl nutyla. Bet nenuskriaud, sukudu. Ir tu nesi atsakingas u Leilos dvasin bsen, Kristianai. Sumirksiu, ragindama j kalbti. Man dingteli, kad Kristianas visaip stengsi utikrinti saugum man ir galbt Leilai, nes ir ji jam rpi. Tik ar labai? io nemalonaus klausimo negaliu imesti i galvos. Kristianas sako, kad mane myli, bet elgsi iurkiai ir kone ivijo mane i mano buto. Tik norjau, kad ieitum, sumurma jis, vl parodydamas slpining gebjim skaityti mintis. Norjau, kad btum kuo toliau nuo pavojaus, o tu tiesiog njai, pro sukstus dantis piktai ikoia Kristianas ir papurto galv. Pasipiktinimas kone uiuopiamas. Paskui jis atidiai pavelgia mane.

816/1343

Anastazija Stil, js labiausiai usispyrusi moteris i vis mano pastam. Kristianas usimerkia ir tarsi netikdamas tuo vl papurto galv. Ak, jis vl ia. Giliai, su palengvjimu atsidstu. Kristianas vl atsimerkia, jo veidas toks nuoirdiai nelaimingas. Tu neketinai pabgti? klausia. Ne! Jis vl usimerkia, knu nusirita palengvjimo banga. Kai Kristianas vl atsimerkia, akyse matau kani ir sielvart. Maniau jis patyli. Toks jau esu, Ana. Esu toks, koks esu, ir visas tavo. Neinau, k man daryti, kad tai suprastum. Kad suprastum, jog geidiu tavs visokios. Kad sitikintum, jog tave myliu.

817/1343

Ir a tave myliu, Kristianai, bet matyti tave tok man ulta balsas, o i aki vl plsteli aaros. Maniau, kad tave sulugdiau. Sulugdei? Mane? Ak, ne, Ana. Kaip tik prieingai, jis paima mane u rankos. Tu kvepi man gyvybs, sunabda jis, apiberia buiniais man krumplius, o tada priglaudia mano deln prie savojo. Kristiano akys iplstos ir baimingos, jis velniai trkteli mano rank ir priglaudia deln sau prie krtins, toje vietoje, kur plaka irdis draudiamoje zonoje. Ir ima alsuoti greiiau. Jo irdis dauosi kaip palusi, mua it bgnas. Kristianas neatitraukia nuo mans aki; jis stipriai sukands dantis, temps smakr. A aikteliu. Ak, mano Penkiasdeimt! Leidiasi lieiamas. Atrodo, tarsi man i plaui bt istumtas visas oras. Ausyse girdiu muant puls, irdis dauosi.

818/1343

Kristianas paleidia mano rank, priglaust jam prie irdies. iek tiek stipriau prispaudusi pirtus juntu po markiniais ilt od. Kristianas sulaiks kvpavim. Negaliu to tverti. Pamginu patraukti rank. Ne, paskubomis sudraudia jis, vl udeda ant viraus savo rank ir prispaudia mano pirtus sau prie krtins. Nepatrauk. Padrsinta i dviej odi, pasislenku ariau, mudviej keliai susilieia ir a atsargiai pakeliu kit rank aikiai spju Kristian, k ketinu daryti. Jis ipleia akis, bet mans nestabdo. Imu atsargiai sagstyti jam markini sagas. Darbuotis viena ranka labai nepatogu. Pajudinu prispaustus pirtus ir Kristianas patraukia rank, leisdamas man sagstyti markinius abiem rankomis. Nenuleisdama nuo jo aki, plaiai praskleidiu markinius ir apnuoginu krtin.

819/1343

Jis nervingai nuryja seil, truput prasiioja, pradeda greiiau alsuoti, bet nesitraukia. Ar vis dar sivaizduoja ess nuolankusis? Neinau. Ar turiau taip elgtis? Nenoriu jo skaudinti nei fizikai, nei dvasikai. Pamaiusi j tok, visikai atsidavus man, tarsi praregjau. Tiesiu rank prie jo krtins ir dmiai velgiu j praydama leidimo. Kristianas vos pastebimai pakreipia galv, pasirys itverti mano prisilietim, nuo jo sklinda didiul tampa, tik kart keliama ne pykio, o baims. Suabejojusi stabteliu. Ar tikrai galiu taip su Kristianu elgtis? Taip, sunabda jis, vl parodydamas stebukling gebjim atsakyti garsiai neuduodamus mano klausimus. Itiest pirt galiukais palieiu krtins plaukus ir imu atsargiai braukti per juos krtinkauliu emyn. Kristianas usimerkia ir susiraukia taip, tarsi kst neapsakom

820/1343

skausm. Negaliu irti j tok, tad nieko nelaukdama atitraukiu pirtus, bet jis mitriai suiumpa mano platak ir vl tvirtai prispaudia sau prie krtins plaukeliai pakutena deln. Ne, nors ir sitemps, sako jis, man to reikia. Kristiano akys stipriai umerktos. Jis, be abejo, kenia. Labai skaudu irti. Atsargiai braukiu pirtais skersai krtins, prie jo irdies, ir mgaudamasi, kad galiu j liesti, ir isigandusi, kad nujau truput per toli. Jis atsimerkia ir beda mane pilkas, liepsningas, deginanias akis. Po galais. Jo vilgsnis veriantis kiaurai, kraupus, nepaprastai dmus, o alsavimas toks greitas Kraujas stingsta gyslose. Nuo to vilgsnio neramiai krusteliu. Jis mans nesulaiko, tad vl pirtais perbraukiu per krtin ir jis prasiioja. Kristianas

821/1343

smarkiai alsuoja neinia, ar i baims, ar dl ko kito. Taip seniai troktu pabuiuoti jam krtin, kad dabar klpodama pasvyru priek ir kelias akimirkas nenuleidiu aki aikiai leisdama suprasti, k ketinu daryti. Tada pasilenkiu ir velniai pabuiuoju Kristianui truput vir irdies, priglaudiu lpas prie iltos ir maloniai kvepianios odos. Dusli jo dejon taip sujaudina, kad loteljusi atsisdu baimindamasi, k ivysiu jo veide. Kristiano akys stipriai umerktos, bet jis nesitraukia. Dar kart, sukuda jis ir a vl pasilenkiu prie jo krtins, kart ketindama paktelti vien i rand. Jis aikteli, o a pabuiuoju antr, paskui trei Kristianas garsiai sudejuoja ir staiga apkabina mane, panardina pirtus plaukus, skaudiai atloia man galv, kad lpos pakilt

822/1343

prie valdingos jo burnos. Mudu buiuojams, a taip pat suimu jam u plauk. Ak, Ana, sukuda Kristianas, tada sujuda, paguldo mane auktielnink ant grind ir ugula. Pakeliu rankas, delnais suspaudiu gra jo veid ir t akimirk pajuntu Kristian verkiant. Jis verkia ne. Ne! Kristianai, maldauju, neverk. Kai sakiau, kad niekada tavs nepaliksiu, kalbjau rimtai. Jei tau pasirod kitaip, atleisk man Praau, praau, atleisk man. Myliu tave. Ir visada mylsiu. Jis vir mans, rankomis remiasi grindis, dmiai velgia man akis kanios ikreiptu veidu. Kas yra? Jis dar labiau ipleia akis. K nuo mans slepi, jei manai, kad galiau sprukti nuo tavs kuo toliau? Ar dl

823/1343

tos paslapties taip tvirtai tiki, kad galiau tave palikti? maldaujamai, virpaniu balsu klausiu. Pasakyk man, Kristianai, praau Kristianas atsisda, turkikai sukryiuoja kojas, tad a irgi atsisdu, tik kojas itiesiu. Dingteli, kad galtume ir atsistoti nuo grind. Bet nenoriu trikdyti jo mini tkms. Rodos, Kristianas pagaliau nusprend man isipasakoti. Jis pavelgia mane toks beviltikai nelaimingas. Ak, mlas Negerai Ana Kristianas ieko tinkam odi, o jo veide skausmas. Po galais, kuo viskas baigsis? Giliai atsiduss, jis dar patyli, susikaupia. A sadistas, Ana. Man patinka biznu pliekti dailias rudaplaukes, tokias kaip tu, nes js visos atrodote taip, kaip atrod ta kek narkoman mano tikroji motina. Neabejoju, kad numanai kodl, berte iberia Kristianas,

824/1343

tarsi sakin jau seniai susidliojs galvoje ir nekantraudamas jo atsikratyti. A sustingstu. Varge. ito nesitikjau. Prasti popieriai. Labai prasti. Stebeiliju Kristian stengdamasi suprasti tikrj itart odi prasm. Tad tai kodl mes visos panaios. Pirmiausia man auna galv, kad Leila buvo teisi: eimininkas tamsus. Prisimenu pirmj pokalb Raudonajame kani kambaryje apie jo polinkius. Sakei, kad nesi sadistas, sunabdu, i paskutinij mgindama suprasti rasti jam pateisinim. Ne, sakiau, kad esu dominantas. Jei melavau, tai ne tiesiogiai, o t nutyldamas. Atleisk. Jis nudelbia akis ipuoseltus savo pirtus. Manau, jam gda. Gda, kad man melavo? O gal dl to, kas jis toks?

825/1343

Tuomet, kai mans to klausei, mudviej santykius sivaizdavau visikai kitokius, sumurma Kristianas. I jo vilgsnio suprantu, kad mirtinai bijo. Man kaip aibas trenkia mintis. Jei Kristianas sadistas, vadinasi, jam tikrai reikia t sumaut bizn ir lazd. Prakeikimas. Griebiuosi u galvos. Vadinasi, tai tiesa, keldama j akis sakau panabdomis. Negaliu duoti to, ko tau reikia. Tai tiesa mudu vienas kitam netinkame. Apima panika, ugniauia gerkl, visas pasaulis payra ipulius. tai ir viskas. Mudu negalime bti kartu. Kristianas suraukia kakt. Ne, ne, ne. Ana. Ne. Gali. Tu jau duodi, ko man reikia, jis sugniauia kumius. Praau, patikk, priduria tyliai, aistringai, maldaujamai.

826/1343

Jau neinau, kuo tikti, Kristianai. Visa taip susivl, dusliai sunabdu pertinia gerkle, smaugiama aar. Jis vl pakelia mane iplstas blizganias akis. Patikk manimi, Ana. Kai tave nubaudiau ir mane palikai, pasaul pradjau irti visikai kitaip. Nejuokavau sakydamas, kad vengsiu dar kart tai patirti, Kristianas iri mane ir kentdamas, ir maldaudamas. Kad mane myli, man buvo didiul naujiena. Niekas nebuvo man to saks, pasijutau taip, tarsi biau palaidojs dal savo praeities arba tu btum palaidojusi, n pats neinau Mudu su daktaru Flinu to dar gerai neinagrinjome. Ak Man irdyje trumpai atgyja viltis. Gal viskas bus gerai. Noriu, kad taip bt. O gal ne? K tai reikia? tyliai klausiu.

827/1343

Tai reikia, kad man to nereikia. Dabar jau ne. K? I kur inai? Kaip gali bti tikras? Tiesiog inau. Vien mintis, kad galiau kelti tau skausm tikr fizin skausm man lykti. Nesuprantu. O kaipgi liniuots, primas ir tas ikryplikas dulkinimasis? Kristianas persibraukia ranka per plaukus, rodos, tuoj nusiypsos, bet tik gailiai atsidsta. Kalbu apie tikr ml, Anastazija. Turtum pamatyti, k galiu nuveikti su maikiu ar rimbu. Net isiioju. Geriau nereikia inau. Jei pati to nortum, viskas bt gerai, bet tu nenori, ir a tai suprantu. Negaliu daryti su tavimi t lyktyni, jei nenori. Jau anksiau sakiau tau, kad visa galia

828/1343

tavo rankose. O dabar, kai grai, to potraukio apskritai nejauiu. Kelias akimirkas spoksau Kristian, mgindama sismoninti, k igirdau. Bet kai susipainome, tu to norjai, tiesa? Taip, inoma. Kristianai, kaip tas tavo potraukis gali tiesiog dingti? Lyg biau tau vaistas nuo vis lig ir kaip ia tiksliau pasakius biau tave pagydiusi. Nieko nesuprantu. Jis vl atsidsta. Nevadiniau savs pagydytu Tu manimi netiki? Tiesiog man tai atrodo netiktina. O tai ne tas pats. Jei nebtum mans palikusi, tikriausiai nebiau taip pasijuts. Palikdama mane padarei mudviem didiul paslaug. Tada supratau, kaip stipriai tavs geidiu tavs vienos, ir

829/1343

sakydamas, kad geidiu tavs tokios, koki galiu turti, kalbjau rimtai. iriu j iplstomis akimis. Ar man tuo tikti? Vos mus apie visa tai mstyti, siskausta galva, jauiuosi tarsi suakmenjusi. Tu vis dar ia. Maniau, jau seniai bsi ijusi, sunabda jis. Kodl? Nes turjau pamanyti, kad esi psichas, jei plaki biznais ir dulkini moteris, atrodanias taip, kaip tavo motina? Kodl tau susidar toks spdis? piktai riu. Igirds grietus mano odius, Kristianas ibla. Na, a reikalo esm nusakyiau truput kitaip, bet i tikrj tu teisi, sako jis, iplts sielvarto kupinas akis. Matydama jo veid atitokstu ir pasigailiu, kad pratrkau. Nuo kalts jausmo susiraukiu.

830/1343

Ak, k man daryti? iriu Kristian, o jis atrodo toks romus, taikus atrodo kaip manasis Penkiasdeimt Netiktai prisimenu nuotrauk jo vaikysts kambaryje ir akimirksniu susiprotju, kodl ta moteris pasirod kakur matyta. Ji atrod kaip jis. Tikriausiai ji moteris, pagimdiusi Kristian. Atmintyje nuskamba ir atsainus jo atsakymas: iaip sau, moteris Tai ji dl visko kalta O a atrodau kaip ji Mlas! Jis dmiai velgia mane, akivaizdiai laukdamas, k dabar darysiu. Rodos, Kristianas elgiasi nuoirdiai. Jis sak, kad myli, bet a vis tiek labai sutrikusi. Viskas taip sumauta. Jis nuramino mane dl savo elgesio su Leila, bet dabar kaip niekad gerai suprantu, kaip jai pavykdavo j audrinti. i mintis bjauri ir nemaloni.

831/1343

Kristianai, a labai pavargau. Gal galtume apie visk pasikalbti rytoj? Noriu eiti gulti. Jis nustebs keliskart sumirksi. Tu neieisi? Ar tu to nori? Ne! Tik maniau, kad suinojusi mane paliksi. Staiga man dingteli, kad Kristianas vis usimena, jog suinojusi didiausias paslaptis a j paliksiu, ir jau suprantu. Po galais. eimininkas tamsus. Ar turiau ieiti? dmiai nuvelgiu j, beprot vyr, kur myliu taip, myliu. Ar galiu j palikti? Kart jau palikau ir tuo ingsniu vos nesulugdiau ir savs, ir jo. A j myliu. inau, kad myliu net ir dabar, kai jis atskleid didij savo paslapt. Nepalik mans, sukuda jis.

832/1343

Ak, ar reiks garsiai rkti ne? N neketinu! kteliu ir, regis, patiriu dvasin ikrov. tai ir pasakiau. A neieisiu. Tikrai? i nuostabos ipleia akis Kristianas. K daryti, kad suprastum a nebgsiu? K pasakyti? Kristianas vl iri mane, neslpdamas nei baims, nei sielvarto. Jis stipriai suiaupia lpas, patyli. Paskui sako: Kai k gali padaryti. K? pykteljusi klausiu. Tekk u mans, sunabda Kristianas. K? Ar jis tikrai k tik Jau antr kart per pusvaland man pritrksta odi. Po velni. Spoksau beviltikai sugadint vyr, kur myliu. Negaliu patikti tuo, k jis k tik pasak.

833/1343

Vedybos? Jis man perasi? Turbt juokais? Negaliu susilaikyti i pai irdies gelmi isiveria negarsus, nervingas, nepatiklus kikenimas. Prikandu lp, kad tas kikenimas nevirst garsiu, isteriku kvatojimu, bet nieko neieina. Auktielninka grinu ant grind ir pasiduodu juoko priepuoliui, juokiuosi taip, kaip gyvenime nebuvau juokusis, kvatojuosi sulig kiekviena juoko paplipa jusdama vis didesn palengvjim. Kelias akimirkas atrodo, tarsi biau ia viena, tarsi i alies matyiau i absurdik scen: kvatojani, vyki priblokt mergin, o prie jos gra, sutrikus vyr. Usidengiu ranka akis ir netrukus juokas virsta kariomis aaromis. Ne, ne to jau per daug. Isterijos priepuoliui pasibaigus, Kristianas atsargiai patraukia mano rank nuo veido. Pasisuku ir pavelgiu j.

834/1343

Jis pasilenks prie mans. Kreivai ypsosi, atrodo gerai nusiteiks, bet pilkos akys liepsningos, gal jis net sieids. Ak, ne Jis krumpliais velniai nubraukia man dar usilikusi aar. Mano pasilymas jums juokingas, panele Stil? Ak, Penkiasdeimt! Paklusi rank velniai paglostau jam skruost, pirt pagalvlmis palieiu barzdos erelius. Viepatie, kaip stipriai myliu vyr. Pone Grjau Kristianai Tu gebi nutaikyti tinkam akimirk Kristianas ypteli, bet aplink akis susimetusios rauklels iduoda, kad jis eistas. Nuo to prablaivju. Tu mane skaudini, Ana. Ar teksi u mans? Atsisdu, palinkstu prie jo, padedu rankas jam ant keli. Tada pavelgiu miel jo veid.

835/1343

Kristianai, iandien akis ak susitikau su iprotjusia ir ginkluota buvusia tavo mergina, buvau imesta i savo buto ir patyriau atomin vis penki deimi tavo asmenybs atspalvi sprogim Kristianas iojasi ketindamas kak sakyti, bet a kilsteliu rank. Jis klusniai usiiaupia. Atvirai sakant, k tik atskleidei apie save gana priblokianios informacijos, o dabar dar pasipirai. Kristianas pakraipo galv tarsi apmstydamas, k pasakiau. Jo nuotaika gera. Ai Dievui. Taip, manau, padtis apibendrinta gana tiksliai ir objektyviai, ramiai sako jis. velgdama j papurtau galv. O kodl nesivadovauji nuostata atidti pasitenkinim? Pakeiiau j ir dabar esu tvirtas neatidliotino pasitenkinimo nuostatos alininkas. Carpe diem, Ana, tyliai sako Kristianas.

836/1343

Klausyk, Kristianai, pastu tave madaug tris minutes ir dar daug k turiu apie tave suinoti. Esu per daug igrusi, alkana, pavargusi ir noriu miegoti. Turiu apsvarstyti tavo silym, kaip anksiau turjau apsvarstyti ir tavo silom sutart. Be to stipriai suiaupiu lpas nordama ir parodyti nepasitenkinim, ir bent kiek praskaidrinti tvyrani nuotaik, itokios pirlybos ne paios romantikiausios. Kristianas pakreipia galv, trkteli lp kampuius ir nusiypso. Js pastaba, panele Stil, kaip visada taikli ir puikiai suformuluota, tyliai, bet su aikiu palengvjimu sako jis. Vadinasi, mano silymas neatmestas? Atsidstu. Ne, pone Grjau, nei atmestas, nei priimtas. Bet j pateikte tik todl, kad esate isigands ir manimi nepasitikite.

837/1343

Ne, peruosi, nes pagaliau sutikau mog, su kuriuo noriu nugyventi vis likus gyvenim. Ak. Man suspurda irdis, jauiu, kaip pakerta kojas. Kaip jis geba paiomis keisiausiomis aplinkybmis pasakyti romantikiausius dalykus? Net isiioju. Niekada nemaniau, kad man taip nutiks, priduria Kristianas, o jo veidas spinduliuoja pat tyriausi nuoirdum. Spoksau j iekodama tinkam odi. Ar galiau apie tai pagalvoti? Praau Ir apie visa kita, kas iandien nutiko? Taip pat ir apie tai, k pasakei prie kelias akimirkas. Esi mans pras, kad pasitikiau ir biau kantri. K gi, dabar a tavs praau to paties, Grjau. Man to reikia. Kristianas atidiai pavelgia man akis, o tada palinks ukia u ausies plauk sruog. Gerai, galiu palaukti, jis pakteli man lpas. Nelabai romantika, tiesa? Kristianas

838/1343

kilsteli antakius, o a, irdama j, priekaitingai papurtau galv. Nori irdeli ir glyi? tyliai klausia jis. Linkteliu ir jis ypteli. Tu alkana? Taip. Nieko nevalgei. Nepatenkintas, sukands dantis, jis perveria mane lediniu vilgsniu. Ne, nevalgiau, atsisdusi klpomis ramiai pavelgiu j. Kai pamaiau savo draug, intymiai bendraujant su buvusia nuolankija, ir u tai buvau imesta i savo buto, man visai dingo apetitas. Sugniauusi kumius ir sisprendusi rsiai nudelbiu vilgsniu Kristian. Palingavs galv, jis vikriai atsistoja. Ak, pagaliau atsikl nuo grind. Jis itiesia man rank. Paiekosiu tau ko nors uksti, sako.

839/1343

Gal tiesiog einu gulti? suburbu nuvargusi duodama jam rank. Kristianas padeda man atsistoti. A visa sustingusi. Jis dmiai, bet velniai pavelgia mane. Ne, tau reikia pavalgyti. Eik. Valdingasis Kristianas gro ir man i karto palengvja. Nusiveds mane virtuv, jis mostu paragina sstis ant baro kds, o pats nueina prie aldytuvo. Umetu ak savo laikrod: jau beveik pus dvyliktos, o man rytoj reiks anksti keltis darb. Kristianai, a tikrai nealkana. Uoliai nekreipdamas mane dmesio, jis didiuliame aldytuve toliau ieko ko nors valgomo. Gal srio? pasilo. Tik ne taip vlai. Gal sri riestainiuk?

840/1343

Ar ir jie aldytuve? Ne, grietai atsisakau. Atsisuks jis plaiai man nusiypso. Nemgsti sri riestainiuk? Tik ne pus dvyliktos. Kristianai, einu gulti. Jei nori, gali savo aldytuve raustis iki ryto. Labai pavargau, nes i diena man buvo net per daug domi. Noriau kuo greiiau j pamirti. Lipant nuo baro kds Kristianas nepatenkintas dbteli, bet dabar man tai n motais. Noriu atsigulti, nes visikai nusivariau nuo koj. Gal makaron su tarkuotu sriu? Jis kilsteli balt folija udengt duben. Atrodo toks kupinas vilties, toks mielas Mgsti makaronus su tarkuotu sriu? klausiu. Jis skubiai linkteli ir a nusileidiu. Kristianas staiga vl pasirodo toks jaunas. Kas bt

841/1343

pamans? Kristianas Grjus mgsta vaikik maist. Nori? neprarasdamas vilties dar kart pasiteirauja Kristianas. Negaliu jam atsispirti, be to, tikrai noriu valgyti. Linkteliu ir santriai jam ypteliu. Nuo atsakomosios Kristiano ypsenos net ad ukanda. Jis nuima nuo indo folij ir deda j mikrobang krosnel. Vl atsisdu ant kds ir iriu grauol pon Kristian Grj vyr, norint mane vesti, grakiai ir lengvai vaiktinjant po savo virtuv. Tai naudotis mikrobang krosnele vis dlto moki? nepiktai pasiaipau. Jei maistas jau paruotas ir inde, paprastai kaip nors padarau j valgom. Tik ruoiant patiekal kyla sunkum. Nejau ia tas pats vyras, kuris vos prie pusvaland klpojo prie mane. Kristianas vl

842/1343

judrus ir nepastovus kaip visada. Jis padeda ant baro lktes, stalo rankius, padkliukus. Jau labai vlu, sumurmu. Rytoj darb neik. Turiu eiti. Rytoj mano virininkas iskrenda Niujork. Kristianas susiraukia. Ar nori savaitgal ten skristi? Pairjau or prognoz, pranea liet, purtydama galv sakau. it kaip? O k nori veikti? Mikrobang krosnel dzingteldama pranea, kad vakarien paildyta. Dabar nieko nenoriu, tik gerai permstyti ios dienos vykius. Visas tas jaudulys labai vargina. Kilsteliu antak, bet Kristianas imintingai apsimeta to nepastebjs. Jis pastato balt duben vidury stalo, tarp ms lki, ir sitaiso alia mans. Atrodo

843/1343

susimsts, nutols. dedu lktes makaron. Jie kvepia dangikai, man burnoje ima rinktis seils. A ibadjusi. Atleisk dl Leilos, murmteli jis. U k btent turiau atleisti? Mm makaron skonis nenusileidia kvapui. Pilvas dkingas suurzgia. Tikriausiai tau buvo sukrtimas pamatyti j savo bute. iek tiek anksiau Teiloras pats t but tikrino. Jis labai nusimins. Teiloro a nekaltinu. Ir a ne. Jis vainjo po miest iekodamas tavs. Mans? Kodl? Neinojau, kur esi. Palikai mainoje rankin ir telefon. Negaljau tavs net susekti. Kur tu jai? klausia Kristianas. Kalba velniai, bet vos vos girdti grsminga gaidel. Mudu su Etanu nujome bar kitapus gatvs. I ten buvo matyti, kas dedasi.

844/1343

Aiku. Nuotaika iek tiek pasikeiia. Dabar ji jau ne tokia jauki. K gi, gerai, jei aidiam, tai aidiam. Ir a kai ko paklausiu Penkiasdeimties. Deginama smalsumo, bet ir baimindamasi atsakymo, kuo nerpestingiau teiraujuosi: O k tu veikei, liks bute vienas su Leila? Pakeliu akis Kristian ir matau, kad jo ranka, kelianti prie burnos akute pasmeigtus makaronus, sustingsta. Oi, negerai Tikrai nori inoti? Viduriuose pajuntu spazm, apetitas dingsta. Tikrai, sunabdu. Tikrai? Ar tikrai to nori? vysteljusi ant grind tui dino butel, mano pasmon atsisda krsle tiesiai ir siiri mane siaubo kupinomis akimis. Kristianas stipriai suiaupia lpas, matau, kad svyruoja.

845/1343

Mudu kalbjoms, paskui a j imaudiau, sako jis kimiu balsu ir, nesulauks mano atsako, skubiai priduria: Be to, aprengiau j tavo drabuiais. Tikiuosi, neprietarausi. Ji buvo suskretusi. Po velni. Jis j imaud? Ir sugalvok tu man. Apdujusi iriu nebaigtus valgyti makaronus. Dabar man bloga vien nuo j vaizdo. Bk protinga, ragina mane pasmon. Racionali, intelektin mano smegen dalis supranta, jog Kristianas taip padar tik todl, kad Leila buvo nevari, bet i mintis pernelyg slegia. Trapioji ir pavydioji mano dalis negali su tuo susitaikyti. Staiga susigraudinu noriu pasiduoti ne moterikam verklenimui, kai aaros graiai ritasi per skruostus, o nevaldomam raudojimui, prilygstaniam staugimui prie mnul. Giliai kvepiu, kad susitvardyiau, bet gerkl

846/1343

nemaloniai perti nuo neprasiverianios raudos. Daugiau niekuo negaljau jai padti, Ana, tyliai sako jis. Tu jai vis dar kak jauti? Ne! pasibaisjs kteli Kristianas ir sielvartingai usimerkia. Vl bedu akis leiktul keliant maist lktje. Negaliu irti Kristian. Bet matyti j toki taip pasikeitusi ir palusi Man ji mogikai rpi, jis gteli, tarsi nordamas atsikratyti nemalonaus prisiminimo. Jzau, gal dar ir uuojautos tikisi? Ana, pavelk mane. Negaliu. inau, kad paklusi akis prapliupsiu verkti. Man visko per daug, galvoje netelpa. Jauiuosi tarsi perpildyta benzino cisterna pripildyta iki pat krat. Daugiau vietos nra. Priimti daugiau to mlo negaliu.

847/1343

Usiliepsnoiau ir sprogiau bt lyktu. Jzau! Kristianas, taip intymiai besirpinantis savo buvusia nuolankija, galvoje vl msteli tas vaizdas. Po perknais, jis j maud nuog. Knu nusirita stiprus, skausmingas virpulys. Ana. K? Liaukis. Tai nieko nereikia. Rpinausi ja tarsi vaiku, palusiu, sutrikusiu vaiku, sumurma Kristianas. Po velni, k jis imano apie rpinimsi vaiku? Juk su ta moterimi j siejo tikri ikryp lytiniai santykiai. Ak, kaip skaudu. Giliai kvepiu, kad galiau alsuoti lygiau. O gal Kristianas kalba apie save? Gal tas pals vaikas tai jis? Tai bt lengviau suprantama o gal niekas ia nesuprantama? Ak, kokia velniava. Staiga

848/1343

pasijuntu nuvargusi kaip uo. Man reikia isimiegoti. Ana. Atsistoju, nusineu lkt prie kriaukls ir sueriu maisto likuius iukliad. Ana, praau. Staiga atsisuku j. Liaukis, Kristianai! Praau tavs, liaukis karksjs Ana! surinku ir skruostais ima ristis aaros. iandien man jau gana. Einu gulti. A pavargusi ir imuta i vi. Todl palik mane ramybje. Apsisukusi protekine pasileidiu miegamj, o man prie akis ipltusio akis, priblokto Kristiano vilgsnis. Gerai, kad ir a galiu j priblokti. Paskubomis nusirengiu, pasiraususi po jo komodos stalius apsivelku jo markinlius ir patraukiu vonios kambar. Pairiu veidrod ir vos atpastu mane velgiani ragan nusikamavusi,

849/1343

paraudusiomis akimis ir nuo aar lapiais skruostais. To jau per daug. Susmunku ant grind ir pasiduodu jausmui, kurio ilgiau negaliu tramdyti: purtausi kkiodama, pagaliau leidiu laisvai lietis aaroms.

PENKIOLIKTAS SKYRIUS

Ana, velniai prataria Kristianas ir prisitrauks apkabina. Praau, neverk, Ana, praau maldauja. Jis sdi ant vonios kambario grind, o a jam ant keli. Apsiveju rankomis jam kakl, sikniaubiu ir verkiu. Glausdamas lpas man prie plauk, Kristianas ramina mane, glosto nugar, galv. Atleisk, mayte, sunabda, o a, igirdusi iuos odius, imu dar graudiau verkti ir dar stipriau j apkabinu.

851/1343

Taip ir sdime vis aminyb. Pagaliau, kai isiverkiu, Kristianas, laikydamas mane ant rank, svirduliuodamas atsistoja, nunea mane savo kambar ir paguldo lov. Po keli sekundi isitiesia alia ir ijungia vies. Tada tvirtai apglbia, prisitraukia artyn ir a pagaliau nugrimztu blog, neram mieg. Staiga pabundu. Man tvinksi galvoje, be to, per ilta. Kristianas apsivijs mane nelyginant vijoklis. Kol vaduojuosi i glbio, jis per miegus kak niurna, bet neprabunda. Atsisdusi vilgteliu adintuv. Treia valanda nakties. Man reikia igerti advilio ir numalinti trokul. Nuleidiu kojas nuo lovos krato, atsistoju ir nutipenu virtuv didiajame kambaryje. aldytuve randu pak apelsin suli ir prisipilu stiklin. Mm skanu ir tas tvinksjimas galvoje aprimsta. Tada virtuvs spintelse imu

852/1343

iekoti ko nors nuo skausmo ir gal gale randu plastikin dut, piln vaist. Igeriu dvi tabletes advilio ir sipilu dar apelsin suli. Nueinu prie didiuls stiklo sienos ir pavelgiu miegant Siatl. Auktai danguje pastatytos Kristiano pilies o gal geriau j vadinti tvirtove? papdje spindi ir mirksi viesos. Priglaudus kakt prie vsaus stiklo palengvja. Vakar suinojusi naujien, turiu apie daug k pagalvoti. Atremiu nugar stikl ir susmunku ant grind. Tamsoje didysis kambarys atrodo it ola, ia vienintelis viesos altinis trys lemputs vir virtuvs salels. Ar itekjusi u Kristiano galiau ia gyventi? ia, kur jis yra neinia k idarinjs? iame bute, kur slypi jam vienam inoma istorija? Santuoka. Tai beveik netiktina ir visikai netikta. Kita vertus, kiekviena diena su Kristianu kupina netiktum. Lidnai ypteliu. I

853/1343

Kristiano Grjaus, t penkiasdeimties pagedlio atspalvi, visada tikkis netikto. Mano ypsena iblsta. A atrodau kaip jo motina. Nuo ios skaudios minties plauiuose pritrksta oro. Mes visos panaios jo motin. Po galais, kodl iaikjus iai maai paslapiai a vis dar ia? Nenuostabu, kad Kristianas nenorjo man jos atskleisti. Bet jis juk negali gerai prisiminti savo motinos. Dar kart pasvarstau, ar nedert pasikalbti su daktaru Flinu. Ar Kristianas man leist? Galbt gydytojas suteikt man trkstamos informacijos? Papurtau galv. Nors ir negyvai pervargusi, vis dlto diaugiuosi didiojo kambario tyla, ramybe ir jame kabaniais nuostabiais dails kriniais altais ir santriais, bet skendiniais eliuose, savotikai graiais ir, be abejo, nesuvokiamai vertingais. Ar galiau ia gyventi? Laimje ir nelaimje? Sirgdama ir bdama sveika? Usimerkiu, atlodama galv vl

854/1343

atremiu pakau stikl ir, tarsi nordama apsivalyti, giliai atsidstu. Ramyb ir tyl sutrikdo laukinis riksmas toks klaikus, kad visas knas nueina pagaugais. Kristianas! Po velni, kas atsitiko? Dar nenutilus siaubingo auksmo aidui, i baims besidauania irdimi paoku ir tekina lekiu miegamj. Paspaudiu vien viesos jungikl ir usidega lempa ant Kristiano naktins spintels. Jis vartosi ir blakosi lovoje, kankinamai raiiojasi. Ne! vl surinka, is iurpus, sukreiantis jo klyksmas mane kiaurai perveria. Po galais, komaras! Kristianai! Pasilenkiu prie jo, suimu u pei ir purtydama adinu. Jis atsimerkia, akys paklaikusios, tuios kaip duburiai baimingai pasidairo po tui kambar ir pagaliau sminga mane.

855/1343

Tu ijai, ijai, turjai ieiti, veblena Kristianas plaiai atsimerks, jo akyse vis rykja priekaitas. Jis atrodo toks sutriks, kad man i gailesio spaudia ird. Vargas Penkiasdeimt A ia, prisdu alia jo ant lovos krato. A ia, tyliai murmteliu j ramindama. Paskui guodiamai priglaudiu deln Kristianui prie skruosto. Tu ijai, susijaudins nabda Kristianas. vilgsnis dar paklaiks ir baimingas, bet, rodos, jis po truput rimsta. Nujau atsigerti. Itrokau. Kristianas usimerkia, delnais pasitrina veid. Kai vl atsimerkia, atrodo baisiai nelaimingas. Tu ia. Ak, ai Dievui. Jis itiesia rankas, stipriai mane apkabina ir pargriauna ant lovos. A tik nujau atsigerti, sunabdu.

856/1343

Ak, kokia stipri jo baim a jauiu. Kristiano markinliai permirk nuo prakaito, be to, jis laiko mane prispauds prie krtins, tad girdiu, kaip dauosi irdis. Jis spokso mane lyg tikrindamas, ar esu ia. velniai paglostau jam plaukus, paskui skruost. Kristianai, prayiau A ia. Ir niekur neieisiu, sakau ramindama j. Ak, Ana sukuda jis. Pirtais stipriai suspaudia smakr, kad nejudiau, ir lpos susiranda mano lpas. Jo knu sibteli aistra, mano knas netiktai atsiliepia taip jis susijs su Kristiano knu, taip prie jo prisitaiks. Kristianas lpomis palieia man aus, kakl, vl grta prie burnos, dantimis velniai grybteli apatin lp, jo ranka keliauja auktyn, nuo mano klubo prie krties, pakeliui traukdama markinlius. Glamondamas, iupindamas mano od ir kno linkius bei dubas, jis sukelia jau inom

857/1343

reakcij: nuo jo prisilietim mano knas ima virpti. Sudejuoju, jis suima man krt, pirtais spusteli spenel. Geidiu tavs, sukuda Kristianas. A ia, visa tavo. Tik tavo, Kristianai. Jis suniurna ir vl mane pabuiuoja, aistringai, bet ir kartligikai, ir beviltikai to dar niekada nebuvau pajutusi. Sumusi u apaios, trkteliu Kristiano markinlius auktyn, jis padeda man juos nuvilkti. Klpodamas man tarp koj, Kristianas paskubomis mane pasodina ir nurengia. Jo vilgsnis rimtas, geismingas, kupinas baisi, dabar jau atskleist paslapi. Delnais sums veid, jis mane pabuiuoja ir mudu vl nuvirstame ant lovos, jo launis sispraudusi man tarp laun, jis mane pusiau uguls. Jo varpa standi, pldama trumpikes remiasi man klub. Kristianas mans trokta, bet a kakodl kaip tik dabar prisimenu bauginanius jo

858/1343

odius apie motin. Staiga pasijuntu taip, tarsi mano lytin instinkt kas nors bt perliejs kibiru alto vandens. Po velni. Negaliu myltis. Dabar ne. Kristianai liaukis. A negaliu, paskubomis sunabdu prikiusi lpas jam prie burnos, rankomis remdamasi jam astus. K? Kas negerai? sumurma jis ir ima buiuoti man sprand, paskui lieuvio galiuku velniai brkteli per kakl emyn. Oi Ne, praau. A negaliu, ne dabar. Duok man truput laiko, praau Ak, Ana, daug negalvok, sunabda Kristianas ir atsargiai krimsteli man ausies spenel. Oi! aikteliu, to krimsteljimo atliep pajutusi tarpkojyje, o knas isirieia mane iduodamas. Visai sutrinku. A n kiek nepasikeiiau, Ana. Myliu tave ir man tavs reikia. Liesk mane. Praau.

859/1343

Kristianas nosimi brkteli man per nos ir a pasiduodu sujaudinta io tylaus, irdingo praymo. Liesti j. Liesti j mudviem mylintis. Dieve Kristianas pasikelia, iki puss pakimba vir mans, atidiai iri mane, net blausioje naktins lempels viesoje aikiai matau, kad visikai pakertas laukia mano sprendimo. Paklusi rank nedrsiai priglaudiu deln prie velni krtins plauk. Kristianas tyliai aikteli ir, tarsi ksdamas skausm, stipriai usimerkia, bet kart rankos a neatitraukiu. Keliu j auktyn ir, jusdama Kristiano drebul, pasiekiu peius. Jis sudejuoja, o a staigiai prisitraukiu j ir abu delnus udedu ant nugaros, kurios dar nebuvau lietusi, spaudiu rankas prie meni ir laikau j prie savs. Kristianas dusliai sudejuoja, bet daugiau nieko nedaro. sikniaubs man kakl, jis buiuoja, iulpioja ir krimsioja, paskui nosimi brkteli

860/1343

per smakr auktyn ir pabuiuoja mane: jo lieuvis savininkikai smunka man burn, o rankos dar kart nuslysta visu knu. Kristiano lpos pagarbiai, tarsi lovindamos mano kn, slenka emyn emyn emyn prie krt, o a laikau rankas jam ant pei ir nugaros jusdama, kaip sitempia ir vl atsipalaiduoja puikiai itreniruoti raumenys ir nuo sapnuoto komaro dar drgna oda. Jis lpomis suspaudia krties spenel, ima spaudyti ir traukyti, o is kiek galdamas stiepiasi pasitikti nuostabiai gudusios Kristiano burnos. Mykteljusi nagais perbraukiu jam per nugar. Kristianas i netiktumo aikteli, dusliai sudejuoja. Po velni, Ana, nopuodamas pusiau rikteli, pusiau suvaitoja. Nuo t odi man suspaudia ird, bet taip pat sitempia visi raumenys emiau juosmens. Ak, kaip galiu j paveikti! Ir pati jau nopuoju,

861/1343

kvpuoti man n kiek ne lengviau negu Kristianui. Jo ranka slysta emyn, papilve, pasiekia lyt ir pirtai lenda makt. Sudejuoju, Kristianas judina pirtus manyje prasta trajektorija, o a, noriai ji pasitikdama, kilsteliu duben. Ana, sukuda jis. Tada staiga atlyja nuo mans ir atsisda, nusimauna trumpikes ir, pasilenks prie naktins spintels, paima folijos paketl. velgdamas pilkomis liepsningomis akimis, paduoda man sarg. Gal pati nori umauti? Vis dar gali atsisakyti. Visada gali atsisakyti, sumurma. Geriau nesuteik man progos galvoti, Kristianai. A taip pat tavs geidiu. Dantimis perpliu paketl, Kristianas atsiklaupia man tarp koj ir a virpaniais pirtais j umaunu. Patikimai kaip visada, sako Kristianas. Ana, tu griauni mano vyrik savigarb.

862/1343

Stebiuosi, kad galiu valdyti vyr vien prisilietimu. Jis ugula mane, isitiesia ir visos abejons kol kas nuvejamos alin ir grdamos tamsias, bauginanias gelmes smons paribiuose. is vyras, mano vyras, mano Penkiasdeimt, apsuko man galv. Kristianas netiktai pasiveria ir a atsiduriu ant jo. Nieko sau Tu paimk mane sukuda jis, svilindamas mane liepsningu, laukiniu vilgsniu. Dieve Labai labai ltai j usdu. Kristianas atloia galv ir dejuodamas usimerkia. Suiupusi j u rank imu spuotis digaudama, kad visikai priklausau jam, mgaudamasi Kristiano reakcija, irdama, kaip jis man atsiveria. Jauiuosi kaip deiv. Pasilenkusi pakteliu jam smakr, dantimis brkteliu per iurkiais plaukeliais aplusi skruosto apai. Kristiano skonis malonus. Jis suspaudia man klubus ir ilygina ritm dabar spuojuosi lengvai ir ltai.

863/1343

Ana, liesk mane praau O! Palinkusi priek, rankomis atsiremiu jam krtin. Kristianas suunka tas ksnis primena kkteljim ir siskverbia giliai mane. Aaa! suvaitoju ir nagais velniai brkteliu jam per krtin, per jos plaukus, o Kristianas garsiai aikteli, vikriai apsiveria ir a vl atsiduriu po juo. Gana, sudejuoja jis. Daugiau nereikia. Tai taip pat nuoirdus praymas. Paklusi rankas, delnais suspaudiu jam skruostus ir pajuntu, jog jie drgni, imu traukti j artyn, kad galiau pabuiuoti. Apglbiu jam nugar. Tyliai ir dusliai mykteljs, Kristianas ima judti manyje, traukia ir stumia, bet palengvjimo vis dar nepatiriu. Galva pilna neaiki mini, neisprst problem. A per daug galvoju apie Kristian.

864/1343

Atsiverk man, Ana, ragina jis mane. Ne. Atsiverk, piktai burbteli Kristianas, tada truput pasikelia ir ima sukti klubus. Jzau aaa! Nagi, mayte, man to reikia. Parodyk man Ir a perengiu rib, mano knas jo kno vergas, stipriai apkabinu Kristian, apsiveju tarsi vijoklis, ir jis, aukdamas mano vard, patiria orgazm tuo paiu metu, o paskui suglemba, ugula mane visu svoriu ir prispaudia prie iuinio.
LAIKAU KRISTIAN ATSARGIAI APGLBUSI, jis padjs galv man ant krt-

ins, abu diaugiams k tik patirtu myljimosi malonumu. Pirtais glostydama plaukus, klausausi, kaip jo alsavimas rimsta.

865/1343

Niekada mans nepalik, sukuda Kristianas, o a, puikiai inodama, kad jis nematys, uveriu akis lubas. inau, kad uvertei akis, sumurma jis su aikia ironijos gaidele. Tu gerai mane pasti, burbteliu. Noriau painti dar geriau. Grkime prie tavs, Grjau. Apie k buvo tas komaras? Kaip visuomet. Papasakok. Kristianas sitemps patyli, paskui sunkiai ir giliai atsidsta. Man madaug treji metai, o rinktins keks svadautojas vl siuts kaip bulius. Jis nesiliauja rks, traukia cigaret po cigarets ir neranda pelenins Kristianas nutyla, a sustingstu, ird sugniauia iurpas ir altis.

866/1343

Skaudjo, vl prabyla jis. T skausm pamenu. Dl jo ir sapnuoju komarus. Dl to skausmo ir dl to, kad ji n nemgino jo sustabdyti. Ak, ne. Tai nepakeliama. Dar stipriau apkabinu Kristian, laikau j apsivijusi rankomis, kojomis ir stengiuosi neudusti i nevilties. Kas gali itaip elgtis su vaiku? Jis pakelia galv ir dmiai pavelgia pilkomis akimis. Tu ne tokia kaip ji. Niekada taip nemanyk. Praau. irdama j sumirksiu. Kristiano odiai labai drsinantys. Kai jis vl padeda galv man ant krtins, pagalvoju, kad kalba baigta, bet netrukus jis nustebina mane vl prabildamas. Kartais sapne ji tiesiog guli ant grind. Ir a manau, kad miega. Bet ji nejuda. Niekada nejuda. O a alkanas. Labai alkanas Ak, koks mlas.

867/1343

Staiga kyla baisus triukmas, jis grta ir, keikdamas t kek narkoman, skaudiai man smogia. Jis visuomet pirmiausia pasivaistydavo kumiu arba diru. Dl to nenori bti lieiamas? Kristianas usimerkia ir stipriau mane apkabina. Tai sunku paaikinti, sumurma. Nosimi brkteli tarp krt ir giliai kvepia, mgindamas nukreipti mano dmes. Pasistenk, paraginu j. Kristianas atsidsta. Ji mans nemyljo. A pats savs nemyljau. Neinojau, kad gali bti ir kitoks prisilietimas, ne tik iurktus. Nuo to viskas ir prasidjo. Flinas visa tai gali paaikinti geriau u mane. Ar galiau su juo susitikti? Jis pakelia galv ir pavelgia mane.

868/1343

Penkiasdeimt atspalvi jau spalvina ir tave? Matyt. Bet i akimirk man patinka, kaip jie mane spalvina, taip sakydama gundomai pasirangau po Kristianu ir jis nusiypso. Taip, panele Stil, ir man patinka. Jis pasilenks pabuiuoja mane. Paskui dar kelias sekundes iri akis. Tu man tokia brangi, Ana. Silydamas u mans tekti, kalbjau rimtai. Ir po vestuvi galsime vienas kit geriau painti. Galsiu tavimi rpintis. Tu galsi rpintis manimi. Jei norsi, galsime turti vaik. A pasiliau, bet sprsk tu, Anastazija. Geidiu ir tavo kno, ir sielos amiams. Praau, pagalvok apie tai. Pagalvosiu, Kristianai. Tikrai, patikinu j jusdama, kad man vl ima svaigti galva. Vaik? Jzau Ir vis dlto, jei neprietarauji, pirmiausia noriau pasikalbti su daktaru Flinu.

869/1343

Sutinku su viskuo, mayte. Su viskuo. Kada nortum su juo susitikti? Kuo greiiau, tuo geriau. Puiku. Ryt suderinsiu su juo vizito laik, Kristianas umeta ak laikrod. Jau vlu. Turtume miegoti. Jis pasilenkia ijungti naktins lempels ir prisitraukia mane. vilgteliu adintuv. Po galais, jau be penkiolikos minui ketvirta. Kristianas guldamas u nugaros viena ranka mane apglbia ir priglaudia nos prie sprando. Myliu tave, Ana Stil, ir noriu, kad visada btum alia, sumurma jis ir pakteli man sprand. O dabar miegok. Usimerkiu.
NENORIAI PAKELIU APSUNKUSIUS VOKUS

ir akis uplsta ryki viesa. Sudejuoju. A iprakaitavusi, tarsi atskirta nuo sunki kaip

870/1343

vinas savo rank ir koj, o Kristianas guli apsivijs mane nelyginant vijoklis. Kaip visada, man per ilta. Dabar negali bti daugiau kaip penkta ryto, adintuvas dar neskambjo. Isitiesiu vaduodamasi i Kristiano skleidiamo kario, pasisuku jo glbyje, o jis per miegus kak suniurna. Pavelgiu laikrod. Be penkiolikos minui devynios. Mlas, a pavluosiu. Prakeikimas. Isiropiu i lovos ir nukuriu vonios kambar. Per keturias minutes spju nusiprausti po duu ir grti miegamj. Kristianas pusiausda guli lovoje ir, ne itin uoliai slpdamas paaip, bet ir dmiai iri, kaip a luostausi ir kartu renkuosi drabuius. Gal jis laukia, k pasakysiu apie vakar igirstas naujienas? Bet dabar a tam neturiu laiko. Permetu vilgsniu drabuius: juodos, ilgos, laisvos kelns, juoda palaidinuk truput pani ponios Robinson stili, bet apsigalvoti

871/1343

kart tiesiog nra kada. Paskubomis usisegu juod liemenl, apsimaunu juodas kelnaites puikiai inodama, kad Kristianas stebi kiekvien mano krusteljim. Tai nervina. Tos kelnaits ir liemenl puikiausiai tiks. Graiai atrodai, tebeguldamas lovoje tyliai sako Kristianas. inai, galtum paskambinti ir pasakyti, kad susirgai. Jis apdovanoja mane priblokiania, kreiva, nepaprastai gundoma ypsena. Ak, jis moka vilioti. Vidin dievait provokuodama mane priekaitingai papuia lpas. Ne, Kristianai, negaliu. Nesu didybs manijos apimtas ir graiai ypsotis mokantis generalinis direktorius, kuris gali ateiti ir ieiti kada usinori. O man patinka tada, kada usinoriu, patenkintas Kristianas isiiepia taip, kad jau atrodo nelyginant plokiaekranis televizorius.

872/1343

Kristianai! priekaitingai kteliu. Sviediu j rankluost ir jis nusijuokia. Grai ypsena, ar ne? Taigi. Juk inai, kaip ji mane veikia. Usisegu rankin laikrod. Ne, neinau, apsimestinai naiviai atsako jis ir sumirksi. Dar ir kaip inai. Taip pat tu veiki ir visas kitas moteris. Gyva bda irti jas, nuolat alpstanias. it kaip? dar labiau pralinksmjs, jis kilsteli antak. Nevaidinkite naivuolio, pone Grjau, jums is vaidmuo visai netinka, idroiu, ridamasi plaukus uodeg ir audamasi juodus auktakulnius. tai, turt bti gerai. Kai pasilenkiu atsisveikinti ir pasibuiuoti, Kristianas iumpa mane, pargriauna ant lovos ir, pasirms iuin, pakimba vir mans isiieps iki aus. Dieve Jis toks graus:

873/1343

akys idyklikai spindi, plaukai susitar kaip k tik idykavusio lovoje, o dar ta akinanti ypsena Dabar jis nusiteiks aismingai. A dar pavargusi, nuo vakar atskleist paslapi man dar sukasi galva, o jis valus kaip vieversys ir vl alkanas sekso. Ak, erzinantis Penkiasdeimt Kaip man sugundyti tave pasilikti? tyliai klausia jis ir mano irdis trumpai apmirta, o tada ima smarkiai plakti. Jis siknijusi pagunda. Nepavyks, suniurnu, i vis jg grumdamasi, kad galiau atsissti. Paleisk mane. Jis perkreipia lpas ir a pasiduodu. Plaiai ypsodamasi, pirtais perbraukiu per puiki lp kontrus mano Penkiasdeimt Neapsakomai j myliu net ir nepataisomai sugadint. Nors kol kas net nepradjau gilintis vakarykius vykius ir svarstyti, kaip jauiuosi dl to, kas nutiko.

874/1343

Keliu galv jo pabuiuoti, patyliukais diaugdamasi, kad isivaliau dantis. Kristianas apdovanoja mane ilgu, geismingu buiniu, o paskui vikriai mane pakelia ir pastato ant grind apsvaigusi, gaudani kvap, truput virpaniais keliais. Teiloras tave nuve. Bus greiiau, nes tau nereiks iekoti, kur pastatyti automobil. Jis laukia prie dur, maloniai paaikina Kristianas, rodos, gerokai atlgusia irdimi. Ar jis nerimavo, k a darysiu ryte? iaip ar taip, po nakties, tai yra paryi, visikai aiku, kad sprukti nesiruoiu. Gerai. Ai, sumurmu gaildamasi, kad neguliu lovoje, sutrikusi dl Kristiano abejoni ir truput suirzusi, kad vl nevairuosiu savo Saab. Bet jis, inoma, teisus: su Teiloru darb pasieksiu greiiau. Diaukits ramiu rytu lovoje, pone Grjau. Mielai pasilikiau, bet mons, kurioje dirbu,

875/1343

savininkui nepatikt, jei jo pavaldiniai numot ranka darb vien dl beprotiko sekso. Taip tarusi, iumpu rankin. A, panele Stil, neabejoju, kad jam tai patikt. Ties sakant, tos mons savininkas net primygtinai to reikalaut. Kodl tebetysote lovoje? Jums tai visai nebdinga. Kristianas susideda rankas vir galvos ir plaiai nusiypso. Nes galiu sau tai leisti, panele Stil. Nepritariamai papurtau galv. Iki, mielasis. Pasiuniu Kristianui oro buin ir engiu pro duris.
TEILORAS MANS JAU LAUKIA ir, rodos,

ino, kad vluoju, nes lekia kaip akis idegs ir penkiolika po devintos atvea mane leidykl. Jam sustojus prie aligatvio, atsikvepiu

876/1343

lengviau diaugiuosi, kad likau gyva, nes jis kaip reikiant var man baims. Bet esu jam ir dkinga u tai, kad pavlavau nedaug, vos penkiolika minui. Ai, Teilorai, ibalusi sumurmu. Pamenu, Kristianas sak, kad Teiloras vairavo tankus; tai gal ir NASCAR ralyje yra dalyvavs? Ana atsisveikindamas Teiloras linkteli, o a pasileidiu tekina ir tik atidariusi leidyklos priimamojo duris sumoju, kad Teiloras, rodos, pagaliau liovsi kreiptis mane panele Stil. Nejuia ypteliu. Priimamajame Kler nusiypso ir a nudumiu prie savo darbo stalo. Ana! i karto pasiaukia mane Dekas. Eik ia. Atsipraau. Pramiegojau nuraustu kaip arija.

877/1343

irk, kad daugiau tai nepasikartot. Ivirk man kavos, o paskui praysiu, kad paruotum isisti kelis laikus. Judinkis! rikteli Dekas. Krpteliu. Ko jis taip siunta? Kas jam ujo? K a padariau? Nuskubu virtuvl virti kavos. Gal reikjo apsimesti sergania ir darb neiti? Dabar galiau na, galiau su Kristianu usiimti malonia veikla, pusryiauti arba tiesiog nektis tiesa, tai bt iek tiek neprasta. Kai neina kava nedrsiai engiu Deko kabinet, jis mans, galima sakyti, n nepastebi. Tik vysteli man lap popieriaus vos skaitomai prikeverzot ranka. Surink tekst, atnek man pasirayti, tada nukopijuok ir isisk visiems ms leidyklos autoriams. Gerai, Dekai.

878/1343

Man ieinant, jis net aki nepakelia. Dieve, koks siuts Lengviau atsikvepiu tik vl atsisdusi prie savo stalo. Laukdama, kol pasileis kompiuteris, gurkteliu arbatos. Ir pasitikrinu elektronin pat.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Pasiilgau tavs Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:05 Gavjas: Anastazija Stil Praau naudotis BlackBerry telefonu. x
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil

879/1343

Tema: Gerai, jei tai kai kam labai svarbu Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:27 Gavjas: Kristianas Grjus Mano virininkas pasiuto. Kaltinu tave, kad iki paryi neleidai umigti su savo kvailystmis. Gdytumeisi.
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Kokiomis kvailystmis? Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:32 Gavjas: Anastazija Stil Tau nereikia dirbti, Anastazija. N nesivaizduoji, kaip tos mano kvailysts mane nustebino.

880/1343

Bet man patinka neleisti tau umigti iki paryi. :) Praau, naudokis BlackBerry telefonu. Ak, tiesa, taip pat praau, kad u mans tektum.
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Usidirbti pragyvenimui Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:35 Gavjas: Kristianas Grjus Tavo gimtas polinkis priekabiauti man inomas, bet gal tiesiog liaukis. Man reikia pasikalbti su tavo psichiatru. Tik tada igirsi mano atsakym. Nesu grietai nusiteikusi prie gyvenim nuodmje.
Anastazija Stil

881/1343

SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: BLACKBERRY TELEFONAS Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:40 Gavjas: Anastazija Stil Anastazija, jei ketini kalbti apie daktar Flin, tai NAUDOKIS BLACKBERRY. Tai ne praymas.
Kristianas Grjus Dabar supyks Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Oi, velnias Dabar dar ir jis ant mans siunta. Na ir tegul, man tas pats. I rankins isitraukiu BlackBerry telefon ir nepatikliai j pavelgiu. Man beirint jis suskamba. Ar Kristianas negali palikti mans ramybje?

882/1343

Klausau, grietai atsiliepiu. Ana, sveika. Chos! Kaip sekasi? Ak, kaip gera girdti jo bals. Puikiai, Ana. Klausyk, ar vis dar susitikinji su tuo Grjumi? Hm taip O k? Kodl Chos apie tai klausinja? Na, jis nupirko visas tavo nuotraukas, tad pamaniau, galiau atveti jas Siatl ir pristatyti jam namus. Ketvirtadien parodos udarymas, todl penktadien vakare galiau jas atveti ir palikti, kaip manai? Gal nueitume kur nors pasdti, igerti Ties sakant, tikjausi pas tave ir pernakvoti Puiki mintis, Chos. Taip, neabejoju, kad galsime k nors panaaus suorganizuoti. Pasikalbsiu su Kristianu ir tau paskambinsiu, gerai?

883/1343

Puiku, lauksiu tavo skambuio. Sudie, Ana. Sudie. Jis padeda ragel. Po galais. Chos nemaiau ir nieko apie j negirdjau nuo parodos atidarymo. Net nepaklausiau, ar paroda pavyko ir ar jis pardav daugiau nuotrauk. Kokia a draug Taigi penktadienio vakar galiau praleisti su Chos. Bet k apie tai pasakys Kristianas? Staiga susigriebiu taip smarkiai kramtanti apatin lp, kad net skauda. Ak, tas mogus taiko dvejopus standartus. Jis prisiminus nukreia iurpas gali maudyti suskretusi buvusi meilu, bet mans greiiausiai laukia didiuliai nemalonumai vien dl to, kad noriu su Chos igerti por tauri. Kaip man sutvarkyti reikal?

884/1343

Ana! kteli Dekas, akimirksniu iblakydamas mano mintis. Ar jis vis dar nirta? Kur tas laikas? Hm Jau einu. Mlas Kas jam ujo? viesos greiiu surenku Deko laiko tekst, ispausdinu ir susinervinusi lekiu jo kabinet. Praom. Padedu laik ant jo stalo ir jau ketinu pasialinti. Skvarbiu ir kritiku vilgsniu Dekas paskubomis permeta tekst. Neinau, k veiki prie stalo, bet moku tau u tai, kad dirbtum, nepatenkintas iria. inau, u k man mokate, Dekai, sakau tyliai ir nuolankiai. Jauiu, kad palengva raustu. Tekstas pilnas korektros klaid, ria jis. Sutvarkyk. Prakeikimas. Dekas ima kalbti kaip kitas mano pastamas vyras, tik Kristiano

885/1343

iurktum galiu paksti. O Dekas ne juokais nervina. Ir atnek man dar puodel kavos. Atsipraau, sunabdu ir kuo greiiau maunu i jo kabineto. Po velni. Jis nepakeniamas. Grtu prie savo stalo, greitai pataisau laiko tekst dvi korektros klaidas ir, prie spausdindama, dar kart atidiai j perskaitau. Dabar laikas nepriekaitingas. Sulakstau dar vieno puodelio kavos Dekui ir, eidama pro Kler, uveriu akis lubas rodydama, kad ryt virininkas mane vaiko. Giliai atsidususi vl prisiartinu prie jo kabineto dur. Dabar geriau, nepatenkintas burbteli jis ir pasirao laik. Padaryk laiko kopij, original padk dokument spint, o tas kopijas patu isisk visiems autoriams. Supratai? Taip. Nesu idiot. Dekai, ar kas negerai?

886/1343

Jis pakelia ydras, vis labiau besidrumsianias akis ir dmiai nuvelgia mane nuo galvos iki koj. Man net kraujas sustingsta gyslose. Viskas gerai. Atsakymas trumpas, atarus ir formalus. Pastovjusi kaip paskutin kvaia, nors i paskutinij mginau tokia nepasirodyti, sunkiai vilkdama kojas ieinu i jo kabineto. Gal ir Dekas turi psichologini problem? Ak, mane supa dvasios ligoniai Nueinu prie kopijavimo aparato, kuriame, inoma, stringa popieriaus tiekimo mechanizmas, o kai gedim paalinu, pasirodo, kad nra popieriaus. iandien man tikrai nesiseka. Kai pagaliau grusi prie savo darbo stalo imu kaiioti vokus laikus, suskamba BlackBerry telefonas. Pro stiklin sien matau, kad Dekas kalbasi telefonu. Atsiliepiu. Skambina Etanas.

887/1343

Labas, Ana. Na, kaip tau vakar vakare seksi? Vakar vakare Galvoje greitai praplaukia vaizd virtin: klpantis Kristianas, jo paslapties atskleidimas, pirlybos, makaronai su sriu, mano aaros, jo susapnuotas komaras, seksas, a, lieianti jam krtin Hm gerai, tyliai ir netikinamai sakau. Etanas patyli, bet nusprendia nesigilinti, kaip i ties jauiuosi. Puiku. Ar galiau pasiimti raktus? inoma. Ueisiu madaug po pusvalandio. Ar tursi laiko puodeliui kavos? Oi, iandien ne. Pavlavau darb, o mano virininkas kaip dks lokys sopania galva ir su dagiu ieinamojoje. Bjauru klausytis. lyktu ir bjauru, sukikenu.

888/1343

Etanas nusijuokia ir man iek tiek pasitaiso nuotaika. Gerai. Pasimatom po pusvalandio, ir jis baigia pokalb. Pakeliu akis Dek, o jis dmiai spokso mane. Velnias Kaip manydama stengiuosi nekreipti j dmesio ir toliau kaiioju vokus laiko kopijas. Po pusvalandio vl suskamba mano telefonas. Kler. Jis vl ia, priimamajame. viesiaplaukis dievas Po neramios vakardienos ir Deko pykio priepuolio diaugiuosi matydama Etan, bet jis apsisuka ant kulno ir jau vl eina pro duris. Ar vakare susitiksime? Tikriausiai liksiu su Kristianu, sakau ir nuraustu. Na ir klimpai gerairdikai tarsteli Etanas.

889/1343

Gteliu. Jis neino n puss tiesos, ir t akimirk suprantu, kad tikrai klimpau vos ne iki kaklo. Ir visam gyvenimui. Keista, bet Kristianas, rodos, jauiasi taip pat. Etanas trumpai mane apkabina. Iki, Ana. Grtu prie darbo stalo, gromuliuodama k tik suprast ties. Ak, kiek daug paaukoiau u dien vienumoje, u dien, per kuri galiau visk apgalvoti. Kur buvai? klausia Dekas, staiga idygs prie stalo ir grsmingai palinks prie mans. Priimamajame turjau sutvarkyti vien reikal. Jis neabejotinai mane nervina. Noriu piet. To paties kaip visada, staiga idroia Dekas ir apsisuks nupdina savo kabinet.

890/1343

Kodl nelikau namie su Kristianu? Mano vidin dievait sukryiuoja rankas ant krtins ir papuia lpas; ji nori igirsti atsakym ir klausim. Pasiimu rankin, BlackBerry telefon ir patraukiu prie laukuj dur. Pasitikrinu elektronin pat.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Pasiilgau tavs Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:06 Gavjas: Anastazija Stil Be tavs mano lova per didel. Rodos, vis tiek teks eiti darb. Net didybs manijos apimtiems generaliniams direktoriams reikia kuo nors usiimti. x
Kristianas Grjus

891/1343

Nuobodiaujantis Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Yra ir dar vienas, iek tiek vliau jo atsistas laikas.


Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Diskretikumas Data: 2011 m. birelio 15 d. 09:50 Gavjas: Anastazija Stil Tam reikia tikros drsos. Praau diskretikumo i leidyklos elektroninio pato duts siuniami tavo laikai stebimi. KIEK KART TURIU TAU KARTOTI? Taip. Tavo odiais tariant, tai rksmingos didiosios raids. NAUDOKIS BLACKBERRY TELEFONU. Daktaras Flinas priims mus rytoj vakare. x

892/1343

Kristianas Grjus Vis dar labai pykstantis Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Ir dar vienas, gerokai vliau raytas laikas Ak, ne


Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Interneto tinkl trikdiai Data: 2011 m. birelio 15 d. 12:15 Gavjas: Anastazija Stil Nesulaukiau i tavs jokio atsakymo. Praau, parayk, kad tau viskas gerai. Juk inai, kaip man neramu. Atsisiu Teilor patikrinti! x
Kristianas Grjus Labai nekantraujantis Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

893/1343

Uveriu akis lubas ir paskambinu Kristianui. Nenoriu, kad jis jaudintsi. Kristiano Grjaus telefonas, kalba Andrja Parker. Ak Dl to, jog atsiliepia ne Kristianas, taip sutrinku, kad sustoju vidury gatvs kaip besta, o paskui ingsniuojantis jaunuolis metasi al, vengdamas mane atsitrenkti, ir kak piktai suniurna. Palendu po alia kulinarijos parduotuvls stogine. Alio. Kuo galiau padti? nutraukia nejauki tyl Andrja. Atsipraau a norjau pasikalbti su Kristianu iuo metu ponas Grjus susirinkime, n kiek nesutrikusi paaikina ji. Ar galiau jam k nors perduoti? Ar galtumte pasakyti, kad skambino Ana? Ana? Ar tik ne Anastazija Stil?

894/1343

Na taip. Jos klausimas mane suglumina. Luktelkite, panele Stil. dmiai klausydamasi girdiu, kaip ji padeda telefon, bet kas vyksta paskui, nesusigaudau. Po keli sekundi igirstu Kristiano bals: Ar tau viskas gerai? Taip, man nieko blogo nenutiko. Neslpdamas palengvjimo, jis garsiai ikvepia. Kristianai, kodl man turt kas nors atsitikti? nordama galutinai j nuraminti panabdomis klausiu. Paprastai mano laikus atsakai i karto. Vakar tau pasipasakojus, man buvo neramu tyliai sako jis, o tada ima nektis su kakuo kontoroje. Igirstu Andrjos bals. Ne. Sakiau, tegul palaukia, grietai liepia Kristianas.

895/1343

Kristianai, akivaizdu, kad tu usims. A tik paskambinau pasakyti, kad man viskas gerai, tikrai gerai, tiesiog iandien turiu labai daug darbo. Dekas pliauki biznu. Na Ne tai turjau omenyje staiga iraustu ir nutylu. Kristianas taip pat patyli. Pliauki biznu, mat kaip? K gi, o buvo metas, kai laikiau j tokiu, kuriam sekasi, niriai pajuokauja jis. Tik irk, mayte, kad jis ant tavs nelipt. Kristianai! priekaitingai kteliu ir inau, kad jis plaiai nusiypso. Tik norjau pasakyti, kad btum su juo atsargi. Klausyk, diaugiuosi, kad tau viskas gerai. Kada man atvaiuoti tavs paimti? Praneiu elektroniniu patu. Rayk i BlackBerry telefono, grietai primena jis. Klausau, sere, ataunu.

896/1343

Iki, mayte. Iki Bet ragelio jis nepadeda. Padk ragel, ypsodamasi priekaitingai paraginu Kristian. Jis sunkiai atsidsta. Kaip gaila, kad ryt ivaiavai darb. Ir a gailiuosi. Bet dabar turiu k veikti. Padk ragel. Tu padk. Girdiu j ypsantis. Ak, aismingasis Kristianai aismingas Kristianas man patinka. Hm Myliu Kristian. Myliu, ir viskas. Tu vl apie t pat Tu kramtai lp. Po galais, Kristianas teisus. Ir i kur jis ino? Matai, tau atrodo, kad tavs nepastu, Anastazija. O i ties pastu geriau, nei manai,

897/1343

sunabda jis taip gundomai, kad man pakerta kojas, be to, pajuntu, kad sudrkstu. Kristianai, pasineksime vliau. i akimirk a irgi gailiuosi, kad ijau darb. Lauksiu js laiko, panele Stil. Linkiu geros dienos, pone Grjau. Paspaudusi telefono mygtuk, atremiu nugar alt ir kiet kulinarijos parduotuvls vitrinos stikl. Dieve, net kalbdamasi telefonu jam priklausau. Papurtau galv, kad atsikratyiau mini apie Grj, ir engiu kulinarijos parduotuvl prislgta mini apie Dek.
GRUSI JIS MANE perveria rsiu

vilgsniu. Ar dabar galiu ir a nueiti pavalgyti? atsargiai pasiteirauju. Dekas mane pavelgia dar rsiau.

898/1343

Jei btinai reikia, piktai burbteli. Keturiasdeimt penkias minutes. Atmiau tiek, kiek ryt vlavai. Dekai, ar galiu js kai ko paklausti? Ko? iandien js kakoks nesavas. Ar kaip nors jus eidiau? Jis kelis kartus sumirksi. Kain ar a dabar nusiteiks vardyti visus tavo nusiengimus. Turiu darbo. Ir Dekas vl sispokso monitori, aikiai leisdamas suprasti, kad dingiau jam i aki. Pala, pala K a padariau? Apsisukusi ieinu i jo kabineto ir kelias akimirkas graudulys grauia man gerkl. Kodl jis taip staiga ir taip stipriai m mans neksti? Man dingteli labai negera mintis, bet pasistengiu ivyti j i galvos. Dabar ito mlo man tikrai nereikia savo turiu iki kaklo.

899/1343

Ijusi i leidyklos, pasuku prie Starbucks kavins, usisakau lats kavos ir sitaisau prie lango. Isimusi i rankins iPod grotuv, sijungiu ausines. Pasirenku atsitiktin dain ir paspaudiu Kartoti, kad ji nesiliaut skambjusi. Turiu pagalvoti, o geriausia tai daryti skambant muzikai. Mano mintys padrikos. Kristianas sadistas. Kristianas nuolankusis. Kristianas nelieiamasis. Kristianas, turintis Edipo kompleks. Kristianas, maudantis Leil. Atmintyje ikilus pastarajam vaizdui sudejuoju ir usimerkiu. Ar tikrai galiu tekti u io vyro? Dar tiek daug turiu apie j suinoti. Jo charakteris sudtingas ir nelengvas itverti, bet giliai irdyje inau: kad ir koki jis turi bd, nenoriu jo palikti. Myliu j. Palikdama j, tarsi nusikirsiau dein rank. Dar niekada nesijauiau tokia gyvybinga ir kupina jg kaip dabar. Susipainusi su juo

900/1343

patyriau visus manomus gilius ir gluminanius jausmus, gijau visikai naujos patirties. Su Penkiasdeimia n viena akimirka nebna tiesiog nuobodi. Prisiminusi savo gyvenim iki painties su Kristianu matau, kad jame viskas buvo tik juoda arba balta, kaip Chos nuotraukose. O dabar mano gyvenime daugyb ryki, intensyvi spalv. Sklendiu ore, apvieiamame akinamos viesos Kristiano skleidiamos akinamos viesos spindulio. A vis dar Ikaras, skrendantis per arti Sauls. Tyliai prunkteliu. Skristi su Kristianu kas atsispirt vyrui, mokaniam skraidyti? Ar galiu jo atsisakyti? Ar noriu jo atsisakyti? Rodos, tarsi jis bt jungs jungikl ir apviets mane i vidaus. Jo painimas man prilygo mokymuisi. Per kelias savaites apie save suinojau daugiau, nei buvau suinojusi per vis gyvenim. Painau savo kn,

901/1343

nusibriau grietas ribas, slygines ribas, vertinau savo pakantum, kantryb, gebjim ujausti ir mylti. Staiga smegenis tarsi aibas perskrodia dar viena mintis: tai ko Kristianui i mans reikia ir k gauti jis tikrai turi teis beslygik meil. I savo motinos, keks narkomans, tokios meils nesulauk, o jam kaip tik to ir reikia. Ar galiu beslygikai j mylti? Ar galiu priimti Kristian tok, koks yra, nepaisydama visko, k jis vakar vakare man atskleid? inau, kad Kristianas sugadintas, bet nemanau, kad nepataisomai. Atsidususi prisimenu Teiloro odius: Jis geras mogus, panele Stil. Maiau svari jo gerumo rodym jo labdaring veikl, jo verslo etik, jo dosnum, ir vis dlto jis pats i gerj savo savybi nemato. Jauiasi ess nevertas jokios meils. Turdama omenyje jo gyvenimo istorij ir

902/1343

polinkius numanau, kad Kristianas nekenia savs tai kodl pernelyg arti neprisileidia jokio mogaus. Ar man pavyks perengti i klit? Kart Kristianas man sak, girdi, a negalinti n sivaizduoti jo sugedimo laipsnio. K gi, jis t laipsn man atskleid ir, turint omenyje pirmuosius jo gyvenimo metus, nra ko stebtis, nors igirdusi apie tai ir pasibaisjau. Bet Kristianas bent jau pasak, ir dabar, atrodo, jam geriau. Dabar inau visk. Ar dl to jo meil man menkesn? Ne, taip nemanau. Kristianas dar niekada taip nesijaut, a taip pat. Mudu abu jau tiek visko patyrme Akyse susitvenkia aaros prisiminus, kaip nakt, kai Kristianas leidosi lieiamas, veikme paskutines klitis. Taiau, kad mums pavykt, reikjo susidurti su Leila ir jos beprotybe.

903/1343

Galbt turiau bti dkinga. Dabar jau nejuntu burnoje to bjauraus leiktulio dl to, kad Kristianas j maud. Pasvarstau, kokiais mano drabuiais jis j apreng. Tikiuosi, ne tamsiai violetine suknele. T a mgau. Tad ar galiu beslygikai mylti vyr su visomis jo bdomis? Nes tai maiausia, ko jis nusipelno. Jam vis dar reikia imokti atskirti tam tikras ribas ir pajusti kit mog, taip pat nebti tokiam valdingam. Jis tvirtina daugiau nejauis poreikio mans muti; galbt daktaras Flinas gals apie Kristiano jausm paaikinti isamiau. Apskritai labiausiai nerimauju tai dl ko: kad jam to reikia ir kad jis visada rasdavo toki pai poreiki turini moter. Susiraukiu. Taip, reikia, kad mane kas nors nuramint ir tikint. Noriu bti tam vyrui viskas, jo alfa, jo omega ir viskas, kas yra tarp t raidi, nes ir jis man yra viskas.

904/1343

Tikiuosi, daktaras Flinas atsakys mano klausimus ir galbt galsiu itarti Kristianui taip. Tada mudu su Kristianu galtume rasti savo dangaus lopinl netoli sauls. velgiu piet meto Siatl, piln skubani, lekiani moni. Ponia Grj, Kristiano mona, tik pamanyk. vilgteliu laikrod. Mlas! Paokusi nuo kds, puolu prie dur prasdjau vis valand, ir kur tas laikas pasidjo? Dekas mane nudobs!
NUTYKINU PRIE SAVO STALO. Laim,

Deko kabinete nra. Rodos, isisukau. dmiai spoksau monitori nieko nematydama, tik rikiuodama mintis ir mgindama nusiteikti darbui. Kur buvai? Paoku. Man u nugaros, sukryiavs rankas ant krtins, stovi Dekas.

905/1343

Buvau rsyje padaryti dokument kopij, pameluoju. Dekas stipriai suiaupia lpas ir nusileisti, rodos, neketina. Pus septintos ivaiuoju oro uost. Iki to laiko tursi pasilikti. Gerai, sakau ir kuo maloniau nusiypsau. Ispausdink mano kelions marrut Niujorke ir padaryk deimt jo kopij. Ir supakuok broiras. Ir atnek man kavos! piktai rikteli jis ir nuirglioja savo kabinet. Kai Dekas udaro kabineto duris, su palengvjimu atsikvepiu ir ikiu lieuv. Niekas.
KETVIRT VALAND I PRIIMAMOJO

paskambina Kler. Tau skambina Mija Grj.

906/1343

Mija? Tikiuosi, nekvies mans pasibastyti po parduotuves. Sveika, Mija! Ana, labas. Kaip laikaisi? Girdti, kad ji susijaudinusi. Gerai. iandien labai daug darbo. Kaip tu? Mirtu i nuobodulio! Turiu kuo nors usiimti, tad organizuoju Kristiano gimtadienio vakarl. Kristiano gimtadienio? O a n neinojau. Kada? inojau Taip ir inojau, kad jis tau nepasakys. etadien. Mama su tiu nori, kad visi susirinkt ventins vakariens. Oficialiai tave kvieiu. Ak, kaip malonu. Ai, Mija. Jau skambinau Kristianui ir visk pasakiau, o jis dav man tavo darbo telefon. aunu.

907/1343

Mano smegenys i auktybi suktuku sminga emyn po galais, k dovanosiu Kristianui gimtadienio proga? K gali nupirkti vyrui, kuris turi visk? Gal kada susitiktume piet? inoma. Gal rytoj? Mano virininkas iskrenda Niujork. Ak, bt tikrai puiku, Ana. Kada? Ar be penkiolikos pirm tikt? Prisistatysiu. Sudie, Ana. Sudie. Padedu ragel. Kristianas. Gimtadienis. Dl Dievo meils, k man jam padovanoti?
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Prietvaninis Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:11 Gavjas: Kristianas Grjus

908/1343

Brangus pone Grjau, kada ketinote man pasakyti? K turiau padovanoti savo senukui gimtadienio proga? Gal nauj baterij klausos aparatui? Ax
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Prietvaninis Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:20 Gavjas: Anastazija Stil Nesiaipyk i vyresnij. Diaugiuosi, kad esi gyva ir kandiojiesi. Ir kad Mija su tavimi susisiek. Baterijos visada praveria. Nemgstu vsti savo gimtadienio.

909/1343

x
Kristianas Grjus Kurias kaip stulpas Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Hm Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:24 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus pone Grjau, sivaizduoju, kaip raydamas paskutin sakin buvote papts lpas. Mane tai veikia. A xox
Anastazija Stil SIP leidyklos redaktoriaus Deko Haido asistent

910/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Aki vartymas Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:29 Gavjas: Anastazija Stil Panele Stil, GAL GALTUMTE NAUDOTIS SAVO BLACKBERRY TELEFONU?! x
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius nietiniais delnais

Uveriu akis lubas. Kodl jis neranda ramybs dl susirainjimo elektroniniu patu?
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: kvpimas Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:33

911/1343

Gavjas: Kristianas Grjus Brangus pone Grjau, ak nietintys js delnai negali ilgai tverti vienoje vietoje, tiesa? domu, k apie tai pasakyt daktaras Flinas? Bet dabar jau inau, k jums padovanoti per gimtadien, ir tikiuosi, kad nuo tos dovanos man perts :)
Ax

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Stenokardija Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:38 Gavjas: Anastazija Stil Panele Stil, kain ar mano irdis, o juo labiau kelns atlaikys dar vien tok js laik.

912/1343

Valdykite aistras. x
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: kyrioji Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:42 Gavjas: Kristianas Grjus Kristianai, mginu dirbti savo labai priekabiam virininkui. Praom man netrukdyti ir paiam nebti kyriam. Nuo paskutinio tavo laiko vos neusiliepsnojau. x

913/1343

P. S. Ar galsi atvaiuoti mans paimti pus septintos?

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Atvaiuosiu Data: 2011 m. birelio 15 d. 16:47 Gavjas: Anastazija Stil Niekas nesuteikt man didesnio malonumo. Nors, ties sakant, galiu nurodyti daug dalyk, kurie teikt man ir dar didesn malonum, bet visi jie susij su tavimi. x
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Skaitydama jo atsakym nuraustu ir papurtau galv. Erzinti vienam kit elektroniniais laikais malonu ir gera, bet i ties mudviem reikia pasikalbti. Galbt po susitikimo su

914/1343

daktaru Flinu. Padjusi al BlackBerry pabaigiu smulk pavest darbel.


PENKIOLIKA MINUI PO ETOS leidykla

itutjusi. Visk, ko Dekas pra, paruoiau. Taksi oro uost usakytas ir man beliko perduoti jam dokumentus. Neramiai vilgioju anapus stiklins pertvaros, bet jis, regis, labai sitrauks pokalb telefonu, tad nenoriu jam trukdyti, tuo labiau iandien, kai jis taip prastai nusiteiks. Laukiant, kol Dekas baigs nektis, topteli, kad iandien nieko burnoje neturjau. Velnias, Penkiasdeimiai nepatiks Nemaiomis sprunku virtuvl pairti, gal dar liko sausaini. Mginant atidaryti bendr sausaini ind, mane igsdina virtuvls tarpduryje netiktai idygs Dekas. Oi Ko jam ia reikia?

915/1343

Jis spokso mane. K gi, Ana, dabar gera proga pakalbti apie tavo nusiengimus. Jis ingteli ariau, udaro virtuvls duris, o man akimirksniu idista burna, galvoje garsiai ir veriamai ukaukia pavojaus sirena. Po velni. Dekas atgrasiai vypteli, jo patamsjusios ydros akys blizga. Pagaliau likome vienudu, sako jis ir neskubdamas lyteli apatin lp. K?! Taigi Ar bsi gera mergait ir atidiai klausysi, k dabar pasakysiu?

EIOLIKTAS SKYRIUS

Deko akys, dabar jau tamsiai mlynos, blyksteli, jis geidulingai mane nuvelgia ir paaipiai vypteli. Mane sukausto baim. Kas ia vyksta? Ko jis nori? Nors burna visikai idivusi, iaip taip randu ryto ir jg pralementi kelis odius, mat smonje tarsi neemikas sargybinis vis skamba ir skamba mantra nekink. Dekai, galbt dabar tam ne pats tinkamiausias metas. Po deimt minui atvaiuos js taksi, be to, man reikia jums paduoti visus

917/1343

dokumentus, tyliai sakau, bet prikims balsas iduoda baim. Dekas nusiypso kaip despotas, suvokiantis savo virenyb, ir i ypsena pagaliau pasiekia jo akis. ios suspindi rykioje viesoje nuo fluorescencini lemp, plieskiani mudviem vir galv belangje, nirioje patalpoje. Dekas ingteli dar ariau rsiai velgdamas, n akimirkos nenuleisdamas nuo mans aki. Man beirint jo vyzdiai isipleia juodi skrituliai ugoia tams aki ml. Ak, ne Mane apima dar didesn baim. inai, kad priimiau tave darb, man teko grumtis su Elizabete. Dekas nutyla, engia dar ariau, o a atatupsta traukiuosi prie nutriuusi sienini virtuvs spinteli. nekink j, nekink j, nekink j. Dekai, kas btent jums nepatinka? Jei norite isakyti savo nuoskaudas, galbt

918/1343

turtume pasikviesti Personalo skyriaus vadov. Galime reikal aptarti formalesnje aplinkoje dalyvaujant Elizabetei. Kur apsauga? Ar apsaugininkai dar budi pastate? Ana, nereikia mums tos Personalo skyriaus vadovs, kad dar labiau sukomplikuot padt, piktai atria jis. Priimdamas tave darb maniau, kad dirbsi savs netausodama. Maniau, teiki vili. Bet dabar jau abejoju. Pastaruoju metu tu isiblakiusi ir apsileidusi. Tad miau svarstyti gal tavo vaikinas veda tave i kelio? od vaikinas Dekas itaria su tokia panieka, kad mane net iurpas nukreia. Nusprendiau perirti tavo darbo pato dut, tikdamasis rasti bent kok atsakym. Ir inai, Ana, k pamaiau? inai, kas buvo negerai? Ogi tai, kad visi asmeniniai laikai i tavo tarnybinio pato buvo adresuoti tavo

919/1343

takingajam vaikinui, Dekas patyli irdamas, kaip reaguoju. Tada ir pagalvojau o kur jo sisti laikai? J nra. N vieno. Tuia. Tad kas gi ia darosi, Ana? Kaip gali bti, kad jo laik tavo pato sistemoje nra? Gal tu kokios nors Grjaus organizacijos ms leidykl atsista nip? Ar a teisus? Po velni, tie laikai. Ak K a sakiau? Dekai, apie k js nekate? Deduosi suglumusi, ir gana skmingai. is pokalbis rutuliojasi ne taip, kaip tikjausi, be to, Deku nepasitikiu n per nago juodym. Kakoks pasmon veikiantis Deko skleidiamas feromonas veria mane sitempti ir bti kaip niekad budri. is vyras pyks, nusiteiks smurtauti ir visikai neprognozuojamas. Mginu j paprotinti. K tik sakte, kad jums teko tikinti Elizabet priimti mane dirbti. Tai kaip galiu bti

920/1343

infiltruota nip? Apsisprskite, kaip i ties buvo, Dekai! Bet komandiruot Niujork sumov Grjus, ar ne? Ak, koks mlas. Kaip jam tai pavyko, Ana? K tavo pinig perteks ir prestiinius universitetus baigs draugas padar? Jau ir taip pablykusi, dabar iblu kaip drob ir man dingteli, kad tuoj nualpsiu. Nesuprantu, apie k kalbate, Dekai, sunabdu. Netrukus atvaiuos js taksi. Ar man atneti js daiktus? Ak, praau, paleisk mane. Liaukis kamantinjs. Bet Dekas, patenkintas, kad jauiuosi nepatogiai, vl prabyla. Jis mano, kad biau mgins prie tavs lsti? nusiviepia, o jo akys blyksteli. K gi, kol bsiu Niujorke, apie kai k pamstyk.

921/1343

Parpinau tau darb ir tikiuosi iokio tokio dkingumo. Ties sakant, turiu teis. Man teko kovoti, kad tave darbiniau. Elizabet norjo daugiau patirties turinios darbuotojos, bet a a velgiau, kad i tavs gali is tas ieiti. Tad turime sudaryti sandor. Jo esm tursi stengtis, kad biau patenkintas. Ar supranti, apie kalbu, Ana? Mlas! Jei nori, laikyk tai pareigini instrukcij papildymu. Jei stengsiesi, kad biau patenkintas, daugiau nesiknaisiosiu ir nesidomsiu, kaip tavo vaikinas manipuliuoja monmis, naudojasi paintimis ar reikalauja koki nors paslaug i kokio nors buvusio student brolijos nario palaino. I nuostabos net isiioju. Jis mane antauoja. Dl sekso! Ir k a jam galiu pasakyti? Kad leidykla jau priklauso Kristianui,

922/1343

reikia slpti dar tris savaites. Netikiu savo ausimis. Jis reikalauja sekso su manimi! Dekas prieina dar ariau ir, sustojs prieais, pavelgia tiesiai akis. nos duria leiktus, salsvas odekolono kvapas, vos nesupykina, ir, jei neklystu, alkoholio dvokas i burnos. Po perknais, jis gr tik kada? inai, Ana, tavo toks dailus upakaliukas, tu neduodi ramybs kotui ir provokuoji kaip strigs dyglys, pro sukstus dantis tyliai koia jis. K? A provokuoju? A? Dekai, nesuprantu, apie k nekate, sunabdu jusdama, kaip gyslomis plsta adrenalinas. Dabar Dekas dar ariau. Laukiu, kol ateis mano eil. Rjus manimi didiuosis. Jis imok mane, k daryti. Apie savigyn Rjus nusimano. Jei Dekas bent pirtu mane palies, jei bent kvptels per arti prikis lpas, a j

923/1343

pargriausiu. Kvpuoju greitai, negiliai. Tik nenualpk, tik nenualpk. Pairk save, galiai mane nuvelgia Dekas. Matau, kad tu jau kaip reikiant siaudrinusi. I tikrj nori mans. A inau. Po perknais. is vyras visikai nesuvokia tikrovs. Baim pasiekia aukiausi tak ir ikyla grsm, kad visikai mane sukaustys. Ne, Dekai. Niekada nedaviau jums pagrindo taip manyti. Davei, tu kale provokatore. enklus a dar suprantu. Itiess rank, jis krumpliais velniai paglosto man skruost, paskui smakr. Smiliumi ima braukti per kakl, o a kaip manydama tvardausi, kad neimiau iaukioti, irdis okinja kone iki gerkls. Jis pasiekia duobut tarp raktikauli, ties kuria yra virutin atsegta mano palaidinuks saga, ir prispaudia deln prie krtins.

924/1343

Geidi mans. Prisipaink, Ana. Narsiai nenuleisdama nuo Deko aki, susikaupusi ir galvodama vien apie tai, k turiu daryti, kad tik negalvoiau apie leiktul ir ikilusi grsm, velniai priglaudiu deln Dekui prie krtins, tarsi ketindama glamonti. Jis pergalingai ypteli. Staiga, suiupusi u maojo pirtelio, pasuku j, ulauiu ir stipriai trkteliu emyn, prie jo klubo. Aaai! i skausmo ir netiktumo suklinka Dekas, o kai praranda pusiausvyr, a vikriai, stipriai ir labai tiksliai keliu smogiu jam tarpkoj. Vikriai metuosi kair, Dekui sulinksta keliai ir jis, rankomis susigriebs u tarpkojo, vaitodamas griva ant virtuvls grind. Daugiau n nemgink mans liesti, piktai sunypiu. Tavo kelions marrutas ir broiros supakuotos ir padtos ant mano raomojo stalo. Dabar einu namo. Linkiu geros

925/1343

kelions. O ateityje pats atsinek prakeiktos kavos. Sumauta kale! pro sukstus dantis pusiau sunypia, pusiau sudejuoja Dekas, bet a jau engiu pro duris. Kiek kabindama pasileidiu prie savo stalo, iumpu varkel, rankin ir tekina lekiu priimamj, nekreipdama dmesio nei dejones, nei keiksmus i lp nieko, vis dar tysanio virtuvje. Ipuolu i pastato ir pajutusi vs or stabteliu. Giliai kvpdama mginu nusiraminti. Bet vis dien nieko nevalgiau ir, atslgus visai nepageidautai adrenalino bangai, keliai sulinksta, a susmunku ant aligatvio. iek tiek apdujusi tarsi sultintame filme matau, kas toliau vyksta man prie akis: tamsiais kostiumais ir baltais markiniais vilkintys Kristianas ir Teiloras ioka i automobilio ir pasileidia prie mans. Kristianas parklumpa

926/1343

alia ir a, temstant smonei, dar suspju pagalvoti: Jis ia. Mano mylimasis ia. Ana, Ana! Kas atsitiko? Kristianas apkabina mane, pasiguldo ant keli, kelis kartus perbraukia delnais man nuo pei iki platak tikrindamas, ar nra koki sueidim. Tada, rankomis spausdamas man galv, pavelgia iplstomis, pilkomis, siaubo kupinomis akimis. Staiga pajutusi didiul palengvjim ir apimta nuovargio, susmunku jam ant keli. Ak, a Kristiano glbyje. Niekur kitur ir nenoriau bti. Ana, jis velniai mane papurto. Kas atsitiko? Ar sergi? Papurtau galv ir susizgrimbu, kad turiu prabilti. Dekas, sunabdu ir tuoj veikiau pajuntu, nei pamatau, kad Kristianas dirsteli Teilor, o Teiloras negaidamas laiko nubga leidykl.

927/1343

Prakeikimas! Kristianas suspaudia mane glbyje. K tas itvirklis tau padar? Kakur i pai mano gelmi, besiribojani su beprotybe, pakyla ir gerkl pakutena juoko burbuliukai. Nejuia prisimenu, koks pribloktas atrod Dekas, kai suiupau j u maojo pirtelio. Geriau paklausk, k a jam padariau, imu kikenti ir niekaip negaliu liautis. Ana! Kristianas vl mane papurto ir juoko priepuolis baigiasi. Ar jis tave paliet? Tik kart prisiliet. Kristiano raumenys isipuia, sitempia, vis kn perlieja niris; tebelaikydamas mane glbyje jis vikriai atsistoja stiprus, nepajudinamas kaip uola. Jis ts. Ne! Kur tas niekas? Mudviej ausis pasiekia prislopintas auksmas i pastato. Kristianas nuleidia mane ant ems.

928/1343

Ar isilaikysi ant koj? Linkteliu. Neik vid. Neik, Kristianai. Staiga mane vl apima neapsakoma baim baim dl to, k Kristianas padarys Dekui. Lipk main, sakmiai liepia Kristianas. Kristianai, ne, iumpu jam u rankos. Lipk t prakeikt main, Ana. Jis isilaisvina i mano gniaut. Ne! Praau! imu maldauti. Neik ten. Nepalik mans vienos. Neturiu kitos ieities, pasinaudoju galingiausiu savo ginklu. Vis dar nesitverdamas pykiu, Kristianas ranka persibraukia per plaukus ir rsiai dbteli mane, akivaizdiai neapsisprsdamas. I pastato sklindantys riksmai pagarsja, o paskui akimirksniu nutyla. Ak, ne. K Teiloras padar? Kristianas isitraukia telefon.

929/1343

Kristianai, Dekas turi mano elektroninius laikus. K?! Tau sistus elektroninius laikus. Jis norjo isiaikinti, kur tavo man sisti laikai. Mgino mane antauoti. Sprendiant i Kristiano veido, jis gali k nors nudobti. Oi, velnias. das! nusikeikia jis ir prisimerks pavelgia mane. Paskui ima skambinti telefonu. Ak Bsiu prisivirusi kos. Kam jis skambina? Barni, ia Grjus. Man reikia, kad sigautum pagrindin SIP leidyklos server ir itrintum visus Anos Stil man sistus elektroninius laikus. Paskui sibrauk asmenines Deko Haido laikmenas ir patikrink, ar

930/1343

jose nra t laik kopij. Jei yra, itrink Taip, visas. Tuoj pat. Kai baigsi, pranek man. Baksteljs mygtuk Ijungti, jis skambina kitu numeriu. Rouai, ia Grjus. Noriu, kad imestum i darbo Haid. Tuoj pat. i akimirk. Ikviesk apsaug. Liepk jam tuoj pat atlaisvinti darbo stal, o jei ne, rytoj ryt a leidykl likviduosiu. Manyk, kad jau turi visus reikalingus rodymus ir gali atleisti j u seksualin priekabiavim. Supratai? Trumpai pasiklauss, Kristianas pokalb baigia, rodos, patenkintas. BlackBerry pro sukstus dantis piktai ikoia jis. Praau, nepyk ant mans, pakeliu Kristian akis, sumirksiu. i akimirk taip pykstu ant tavs suniurna jis ir vl persibraukia per plaukus. Lipk main.

931/1343

Kristianai, praau Lipk t sumaut main, Anastazija, o jei ne, Dievas mato, a pats tave sodinsiu, pagrasina tiu liepsnojaniomis akimis. Na ir mlas. Praau tavs, tik nekrsk kvailysi, maldaujamai sakau. KVAILYSI! pratrksta Kristianas. Sakiau, kad naudotumeisi savo sumautu BlackBerry. Tad nepasakok man apie kvailystes. Eik sumaut main, Anastazija, TUOJ PAT! suirzs urinka Kristianas ir a pajuntu, kaip vl suvirpu nuo besitvenkiani aar. LABAI PYKS KRISTIANAS. Dar nesu jo tokio maiusi. Jis vos tvardosi. Gerai, sumurmu, kad tik j nuraminiau. Bet praau, bk atsargus. Stipriai suiaups lpas ir verdamas mane rsiu vilgsniu, jis piktai itiesia rank automobil.

932/1343

Gerai jau, gerai, a gi supratau. Praau, pasisaugok. Bijau, kad tau nenutikt kas blogo. Tai mane praudyt tyliai sakau. Jis kelis kartus sumirksi ir sustingsta, nuleidia rank ir sunkiai atsidsta. Saugosiuosi, sako ir jo vilgsnis suvelnja. Ak, ai Dievui. Jis deganiu vilgsniu lydi mane, kai einu prie automobilio, atsidarau priekines keleivio dureles ir lipu vidun. Kai saugiai usidarau prabangioje Audi, Kristianas patraukia pastat ir a vl pajuntu gerklje besidauant ird. K jis ketina daryti? Sdiu ir laukiu. Ilgai laukiu. Labai ilgai. Penkias aminybei prilygstanias minutes. Prie Audi sustoja Dekui usakytas taksi. Deimt minui. Penkiolika. Jzau, k jie ten veikia ir kaip sekasi Teilorui? Tas laukimas man tikra kania.

933/1343

Po dvideimt penki minui i pastato ieina Dekas, neinas kartonine de. Paskui j ingsniuoja apsaugos darbuotojas. Kur tas vyrukas buvo anksiau? Paskui juos ieina Kristianas ir Teiloras. Dekas atrodo prastai. Jis i karto patraukia prie taksi ir a tyliai pasidiaugiu, kad Audi langai stipriai tamsinti ir jis negali mans matyti. Taksi nuvaiuoja tikriausiai ne Siatlo-Takomos oro uost, o Kristianas su Teiloru grta prie automobilio. Atsidars vairuotojo dureles, Kristianas vikriai atsisda prie vairo tikriausiai dl to, kad a sitaisiusi priekyje, o Teiloras lipa pro upakalines dureles ir klesteli man u nugaros. Kristianas jungia varikl ir ivaiuoja gatv, n vienas neprataria n odio. Surizikuoju ir vilgteliu Penkiasdeimt. Jis stipriai suiaups lpas, atrodo usigalvojs. Suskamba automobilio telefonas. Grjus, atsiliepia Kristianas.

934/1343

Pone Grjau, ia Barnis. Barni, kalbuosi per garsiakalb ir vaiuoju ne vienas, spja j Kristianas. Viskas sutvarkyta, sere. Bet man reikia su jumis pasikalbti apie tai, k dar radau pono Haido kompiuteryje. Pasieks kelions tiksl, a tau paskambinsiu. Ai, Barni. Nra u k, pone Grjau. Barnis baigia pokalb. Sprendiant i balso, jis daug jaunesnis, nei maniau. Ko dar yra Deko kompiuteryje? Ar su manimi neki? tyliai klausiu. Kristianas vilgteli mane, paskui vl beda vilgsn keli aiku, kad vis dar pyksta. Ne, niriai burbteli jis. Ak, tai dabar taip ir aisime? Kaip vaikika. Rankomis apsiglbiu onus ir nukreipiu vilgsn pro automobilio lang, bet i ties nieko nematau. Gal paprayti Kristiano, kad ileist

935/1343

mane prie mano buto; tada gals nesikalbti su manimi, usidars saugioje savo Eskaloje, ir ivengsime akivaizdiai brstanio kiviro. Bet vos apie tai pagalvoju, i karto suprantu nenorinti palikti Kristiano tokio susimsiusio, tuo labiau po vakaryki vyki. Gal gale sustojame prie pastato, kur yra jo apartamentai, ir Kristianas ilipa i automobilio. Lengvai ir grakiai prijs i mano puss, jis atidaro dureles. Eik, sakmiai paragina jis, o Teiloras tuo metu klesteli ant vairuotojo sdyns. Suspaudiu Kristiano rank ir paskui j per erdv vestibiul nuingsniuoju prie lifto. Jis n akimirkos mans nepaleidia. Kristianai, kodl taip ant mans siunti? mums belaukiant sunabdu. Pati inai, mudviem lipant kabin burbteli jis ir surenka aukto, kuriame yra jo butas, kod. Dieve, jei tau bt nutik kas nors

936/1343

blogo, dabar jis jau bt negyvas, priduria Kristianas tokiu tonu, kad mane nukreia altis. Lifto durys usidaro. Jis panardina pirtus man plaukus, prisitraukia ariau ir sisiurbia lpas ir aistringai, ir neviltingai. Neinau kodl, bet pasijuntu uklupta netiktai. Kol Kristiano lieuvis eimininkauja mano burnoje, spju pajusti palengvjimo, geismo ir slgstanio pykio skon. Jis liaujasi buiavs ir, prirms visu svoriu, kad negaliau pajudti, atidiai pavelgia mane. Pristigusi kvapo, sitveriu Kristiano, kad nepargriiau, iriu gra jo veid, kuriame atsispindi rytas, bet nematyti n laelio linksmumo. Jei tau bt kas nors atsitik Jei jis bt tave nuskriauds pajuntu, kad Kristian nukreia iurpas. BlackBerry telefonas, tyliai duoda sakym jis. Nuo iol naudokis tik juo. Supratai?

937/1343

Linkteliu netardama n odio, tebeirdama nirias, uburianias jo akis. Kristianas atsitiesia, atlyja nuo mans ir liftas sustoja. Jis sak, kad spyrei jam kiauius. kart Kristianas prabyla ne taip sitemps, net truputl avdamasis manimi, tad manau, kad jis man atleido. Taip, sunabdu, nuo karto jo buinio ir ramaus, bet grieto sakymo svaigsta galva. Gerai. Rjus buvs karys. Jis daug ko mane imok. Ir labai diaugiuosi, tyliai sako Kristianas ir, kilsteljs antak, priduria: Turiu tai siminti. Pams u rankos, Kristianas vedasi mane i lifto ir a, lengviau atsikvpusi, seku jam i paskos. Manau, prastesns nuotaikos jis jau negalt bti.

938/1343

Turiu paskambinti Barniui. Ilgai neutruksiu. Paliks mane vien didiulje svetainje, Kristianas usidaro darbo kambaryje. Ponia Douns baigia ruoti mudviem valg. Staiga pajuntu, kad esu ibadjusi, bet man reikia kuo nors usiimti. Gal galiu kuo nors padti? pasiteirauju. Ji nusijuokia. Ne, Ana. Gal pilti jums ko nors igerti? Atrodote sukrsta. Mielai igeriau taur vyno. Baltojo? Taip, prayiau. sitaisau ant baro kds, o ponia Douns paduoda man taur atvsinto vyno. Nenutuokiu, kokios jis ries, bet gardus, maloniai teka gerkle ir ramina itampytus nervus. Apie k visikai neseniai galvojau? Apie tai, kad nuo to laiko, kai susipainau su Kristianu, jauiu tikr

939/1343

gyvenimo skon. Koks jaudinantis tapo mano gyvenimas. Jzau, ar negalt bti bent keli nuobodi dien? O jei nebiau sutikusi Kristiano? Lindiau savo bute, tai, kas vyko, aptariniau su Etanu ir baisiai bijoiau vl stoti akis ak su tuo itvirkliu Deku, juolab inodama, kad penktadien neivengiamai vl tursiu su juo susitikti. O dabar labai tiktina, kad daugiau niekada jo nepamatysiu. Tik kam dabar dirbsiu? Susiraukiu. Apie tai nepagalvojau. Po velni, ar apskritai dar turiu darb? Labas vakaras, Geile, grs didj kambar pasisveikina Kristianas, iblakydamas mano mintis. Jis nueina tiesiai prie aldytuvo ir sipila taur vyno. Labas vakaras, pone Grjau. Vakarien po deimties minui. Ar gerai, sere? Puiku.

940/1343

Kristianas kilsteli taur. U buvusius karius, kurie puikiai apmok savo dukteris, paskelbia jis tost ir jo vilgsnis suvelnja. sveikat, sumurmu, keldama savo taur. Kas tau neduoda ramybs? klausia Kristianas. Neinau, ar vis dar turiu darb. Jis pakreipia galv. O vis dar jo nori? inoma. Tada turi. Kaip paprasta. Matai? Jis mano visatos valdovas. Uveriu akis lubas ir Kristianas nusiypso.
PONIA DOUNS IKEP PUIK pyrag su

vitienos daru. Skanauti jos darbo vaisi ji paliko mudu vienus, ir a, gavusi valgio, jauiuosi

941/1343

daug geriau. Sdint prie pusryi baro, kad ir kaip meiliai praau, Kristianas man neatskleidia, k Barnis rado Deko kompiuteryje. Tad nusprendiu daugiau nekyrti, geriau jau pereiti prie kitos nemalonios temos bsimo Chos apsilankymo. Skambino Chos, lyg niekur nieko sakau. A? Kristianas pasisuka mane. Penktadien jis nort atveti tavo nupirktas nuotraukas. Asmeninis pristatymas. Koks paslaugumas burbteli Kristianas. Paskui jis nori pavakaroti mieste. Nueiti kur nors igerti. Su manimi. Aiku. Be to, jau turt bti gr ir Keit su Eliotu, paskubomis priduriu. Kristianas padeda akut ir, surauks kakt, vilgteli mane.

942/1343

Ko i ties mans praai? Pykteliu. Nieko nepraau. Tik praneu, k ketinu veikti penktadien. Klausyk, noriu pasimatyti su Chos, be to, jis nori pernakvoti. Jis gali apsistoti arba ia, arba mano bute, bet kad ir kur apsistot, ten turiu bti ir a. Kristianas ipuia akis. Atrodo pribloktas. Jis mgino prie tavs lsti. Kristianai, tai buvo prie daug savaii. Chos buvo girtas, a taip pat, tu visk sutvarkei ir daugiau tai nepasikartos. Dl Dievo meils, jis ne Dekas. Ten yra ir Etanas. Jis gali palaikyti Chos draugij. Chos nori susitikti su manimi, o ne su Etanu. Kristianas nepatenkintas dbteli mane. Jis tik draugas, sakau pabrdama kiekvien od.

943/1343

Man tai nepatinka. Na ir kas? Viepatie, kaip jis kartais mane erzina. Sunkiai atsidstu. Jis mano biiulis, Kristianai. Nemaiau Chos nuo tos dienos, kai lankms jo parodoje. O ir tas susitikimas buvo per trumpas. inau, jog tu draug neturi, iskyrus t moter, deiv pabais, bet a nesiskundiu, kad su ja susitikinji, piktai idroiu. Kristianas sukrstas kelis kartus sumirksi. Noriu susitikti su Chos. Pastaruoju metu nebuvau jam gera draug. Mano pasmon sunerimusi. Ar trepsi kojyte? Liaukis! Grjus nusvilina mane vilgsniu. Tavo nuomon tikrai tokia? tyliai paklausia. Apie k? Apie Elen. Nenori, kad su ja susitikiniau?

944/1343

Ne. Nenoriu. Kodl man nepasakei? Nes tai ne mano reikalas. Nes tu manai, kad Elena vienintel tavo draug, gteliu suirzusi. Jis tikrai nesupranta. Ir kodl mme kalbtis apie j? Apie t moter nenoriu net galvoti. Pamginu sugrinti ms pokalb prie Chos. Taip pat, kaip ne tavo reikalas aikinti, galiu ar negaliu susitikti su Chos. Argi nesupranti? Kristianas spokso mane, rodos, visikai suglums. Ak, apie k jis galvoja? Manau, jis galt nakvoti ia, suburba. Galiau i tolo j stebti, aiktingai priduria. Aleliuja! Ai! inai, jei ketinu ia apsigyventi nutylu nebaigusi sakinio. Kristianas linkteli. Jis supranta, k norjau pasakyti. Nepasakytum, kad tavo apartamentuose stigt vietos, ypteljusi priduriu.

945/1343

Jo lp kampuiai i lto pakyla. aipots i mans, panele Stil? O kaipgi, pone Grjau. Atsistoju, dl viso pikto, jei Kristianui panit delnus, paimu ms lktes ir dedu jas indaplov. Geil sutvarkys. A jau djau. Atsitiesiu ir dmiai j pavelgiu. O jis atidiai iri mane. Man dar reikia truput padirbti, apgailestaudamas sako Kristianas. Gerai. A rasiu kuo usiimti. Eik, sakmiai, bet velniai ir gundomai liepia Kristianas, o jo vilgsnis liepsningas. Nedvejodama prieinu, leidiuosi apkabinama ir pati jam, sdiniam ant auktos baro kds, udedu rankas ant sprando. Jis tvirtai apglbia mane ir prispauds laiko.

946/1343

Ar tu gerai laikaisi? prikis lpas man prie plauk tyliai klausia. Apie k kalbi? Ar gerai laikaisi itiek patyrusi bdama akis ak su tuo nieku? Ir po vakaryki vyki? tyliai priduria Kristianas. iriu patamsjusias, rimtai velgianias jo akis. Ar a gerai laikausi? Taip, sunabdu. Kristianas dar stipriau mane suspaudia, pasijuntu saugi, branginama ir mylima. Tikra palaima. Usimerkiu ir mgaujuosi tuo, kad esu jo glbyje. Myliu vyr. Man patinka nuo jo sklindantis svaiginantis aromatas, jo stipryb, jo mus bdas tai mano Penkiasdeimt. Nesiginykime, sumurma jis. Pabuiuoja man plaukus ir giliai kvepia. Kaip visada, Ana, kvepi dangikai. Tu taip pat, sunabdu ir pabuiuoju Kristianui sprand.

947/1343

Gaila, bet netrukus jis mane paleidia. Padirbsiu tik dvi valandas.
NETURDAMA KO VEIKTI, vaiktinju po

but. Kristianas tebedirba. Nusiprausiau po duu, apsimoviau treningo kelnes, apsivilkau markinlius ir nuobodiauju. Skaityti nenoriu. Kai ramiai sdiu, i karto prisimenu Dek ir mane lieianius purvinus jo pirtus. Apiriu senj savo miegamj, nuolankiosios kambar. ia gals miegoti Chos vaizdas pro lang jam patiks. Dabar madaug ketvirtis po atuntos ir vakaruose palengva ima leistis saul. emai, man po kojomis, tviska miesto viesos. Vaizdas nuostabus. Taip, Chos ia patiks. Pasvarstau, kur Kristianas pakabins Chos darytas mano nuotraukas. Bt uvis geriausia, jei niekam j nerodyt. Visai nenoriu irti save.

948/1343

Grusi koridori n pati nepajuntu, kaip atsiduriu prie aidim kambario ir, daug negalvodama, pamginu atidaryti duris. Paprastai Kristianas kambar rakina, bet kart, mano nuostabai, durys atsidaro. Kaip keista. Kaip i pamok pabgusi mokinuk, engianti vis giliau udrausto miko tankm, einu kambar. Jame tamsu. Paspaudiu jungikl, po karnizais montuotos lempos usidega ir paskleidia velni vies. Taip, tok j ir prisimenu. Kambarys kaip gimda. msteli prisiminimai to vakaro, kai paskutin kart ia lankiausi. Diras Prisiminusi j susiraukiu. Dabar jis taikiai guli su kitais nagiais ant lentynos prie dur. Pirtais nedrsiai perbraukiu per dirus, biznus, lazdas ments pavidalo galais ir rimbus. Fu tai k turiu isiaikinti su daktaru Flinu. Ar tok gyvenim gyvenantis mogus gali tiesiog imti ir liautis? Man tai atrodo maai tiktina.

949/1343

Prijusi prie lovos, atsisdu ant rausvos atlasins paklods ir apvelgiu vis rang ir nagius. alia mans suolas, o vir jo lazd rinkinys. Kiek j daug! Tikriausiai pakakt ir vienos? K gi, kuo maiau dl to suksiu galv, tuo bus geriau. Ir didelis stalas. Kad ir k Kristianas bt prats ant jo veikti, jo dar neimginome. Mano vilgsnis ukliva u sofos, tad atsistoju ir nujusi klesteliu ant jos. Tai paprasta sofa, nematyti joki iky, prie kuri bt galima k nors pritvirtinti. vilgteljusi per pet pamatau komod, toki, kokias muziejuose dedami eksponatai. Mane pagauna smalsumas. K Kristianas joje laiko? Atidariusi virutin stali atkreipiu dmes, kaip greitai irdis varinja gyslomis krauj. Kodl taip nervinuosi? Jauiu, kad darau tai, ko negalima, perengiu rib, inoma, taip ir yra. Bet jei Kristianas nori mane vesti, tai

950/1343

Po perknais, kas ia? Vitrininiame staliuje rpestingai idliotas kakoki instrument ir keist ranki rinkinys nenutuokiu nei kas tai per nagiai, nei kam jie naudojami. Vien paimu. Jis kulkos pavidalo, su savotika rankena. Hm, po galais, kam jis galt bti skirtas? inoti neinau, bet vis dlto, rodos, t nutuokiu. Jie keturi skirting dydi! Paiurpstu ir pakeliu akis. Tarpduryje stovi Kristianas ir neperprantamu veidu iri mane. Ar seniai jis ia? Tarsi biau suiupta vogia kiusi rank sausaini ind. Sveikas. Nervingai nusiypsau ir suprantu, kad stoviu iptusi akis ir mirtinai ibalusi. K ia veiki? atsargiai klausia Kristianas, bet jo balse aikiai girdti grsminga gaidel. Oi, mlas. Jis vl pyksta?

951/1343

A man buvo nuobodu ir smalsu, murmu susigdusi, kad jis mane ia uklupo. Sak dirbsis dvi valandas. Nuobodulys ir smalsumas pavojingas miinys. Tylus ir susimsts, bet nenuleisdamas nuo mans aki jis smiliumi persibraukia per apatin lp. Nuiuvusi pajuntu, kad burnoje sausa. Kristianas ltai engia kambar, tyliai udaro duris, o jo akys tarsi pilkas, isilyds, kaits plienas. Dieve Jis nerpestingai atsiremia vitrinin komod, bet man dingteli, kad jo poza apgaulinga. Mano vidin dievait neino, k daryti: kautis ar sprukti. Na ir kas jums taip smalsu, panele Stil? Galbt galiau js smalsum patenkinti? Durys buvo neurakintos ir a iriu Kristian sulaikiusi kvap ir sumirksiu, kaip visada, neinodama nei kaip jis

952/1343

reaguos, nei k turiau sakyti. Jo akys patamsjusios. Regis, Kristianas puikiai nusiteiks, bet k gali inoti. Jis alknmis atsiremia muziejin komod, o smakr pasideda ant sunert pirt. iandien prie pietus buvau ia ujs ir svarsiau, k reiks daryti su visais itais daiktais. Matyt, pamirau urakinti duris. Kristianas suraukia kakt, tarsi neurakinti dur bt nedovanotinas nusiengimas. A taip pat susiraukiu, mat nepasakyiau, kad Kristianas uuomara. it kaip? Bet dabar ia atjai tu, kaip visuomet, vedama smalsumo, velniai, susidomjs sako Kristianas. Tu nepyksti? sutelkusi paskutines jgas, panabdomis klausiu. Kristianas pakreipia galv, jo lpos linksmai trkteli.

953/1343

O ko man pykti? Jauiuosi kaip sibrovl be to, tu nuolat ant mans pyksti, tyliai paaikinu ir man i karto palengvja. Kristianas vl suraukia kakt. Taip, tu sibrovei ten, kur nederjo, bet nepykstu. Tikiuosi, kad vien dien gyvensi su manimi ia, o visa tai, jis atsainiai mosteli ranka turdamas omenyje vis aidim kambar, priklausys ir tau. Mano aidim kambarys? sistebeiliju Kristian prie ios minties dar ilgai reiks pratintis. Dl to iandien ia ir buvau. Mginau nusprsti, k daryti, jis smiliumi patapnoja sau lpas. A nuolat ant tavs pykstu? iandien ryt nepykau. Ak, tiesa. Prisiminusi, koks Kristianas buvo mudviem vos nubudus, nusiypsau ir trumpai pamirtu, kad sprendiamas aidim kambario

954/1343

likimas. iandien ryt Penkiasdeimt buvo linksmas. Buvai toks aismingas. Juokauti nusiteiks Kristianas man patinka. it kaip? Kristianas kilsteli antak, aviose jo lpose pasirodo drovi ypsena. Oho! Kas ia? klausiu pamusi sidabro spalvos kulk pana daikiuk. Nuolat troktate suinoti k nors naujo, panele Stil. Tai analinis kaitis, meiliai paaikina jis. A Nupirktas tau. K? Man? Kristianas ltai linkteli, o jo veidas dabar rimtas ir budrus. Suraukiu kakt. Perki naujus, hm aislus kiekvienai nuolankiajai?

955/1343

Taip. Kai kuriuos. Ir upakalio kaiius? Taip. Gerai Trumpai prarandu kalbos dovan. Jis i gryno metalo tikriausiai nepatogus? Prisimenu, kaip vos man baigus universitet kalbjoms apie sekso aislus ir grietas ribas. Rodos, tuomet sakiau, kad galbt pamginiau. Bet dabar, i arti matydama vien tok daikiuk, anaiptol neinau, ar noriu tai daryti. Dar kart apirjusi, padedu j atgal stali. O kas ia? Iimu ilg juod gumin daikt, suvert i tolydio majani rutuli: pirmasis gana didelis, paskutinis gerokai maesnis. I viso atuoni. Tai analiniai rutuliukai, dmiai mane stebdamas sako Kristianas. Ak! Apiriu juos ir suavta, ir baisdamasi. Visi jie manyje ten! N nemaniau, kad

956/1343

Jei itrauki juos per orgazm, poveikis stiprokas, dalykikai paaikina Kristianas. Ir jie skirti man? sunabdu. Taip, tau, pamau linkteli jis. Tai upakalio reikmen stalius? Jis kreivai ypteli. Gali vadinti ir taip. Pajuntu, kad raustu kaip vys, tad paskubomis t stali udarau. Upakalio stalius tau nepatinka? linksmai, lyg niekur nieko klausia Kristianas. Pavelgiu j ir gteliu, mgindama nuslpti, kokia a sukrsta. Mano pageidaujam Kald dovan srao pradioje is stalius tikrai nepamintas, nerpestingai atsakau. Nedrsiai itraukiu antr stali. Kristianas nusiypso. Antrame staliuje vibratori kolekcija. Greitai j udarau.

957/1343

O kas kitame? sunabdu vl ibalusi, tik kart i gdos. Jame jau yra ir domesni dalykli. Ak! Nedrsiai itraukiu t stali, nenuleisdama aki nuo graaus, bet ir pasiptusio Kristiano veido. Staliuje kakokie metaliniai daikiukai ir keli skalbini spaustukai. Skalbini spaustukai! Paimu didel metalin irkles pana rank. Genitalij gnybtas, paaikina Kristianas. Jis atsitiesia ir ramiai prieina prie mans. Tuoj pat padedu t rank atgal ir pasirenku subtilesn rank grandine sujungtus spaustukus. Kai kurie i j skirti skausmui kelti, bet dauguma malonumui teikti, tyliai sako jis. Kas ia? Krt speneli spaustukai abiem. Abiem? Krt speneliams? Kristianas vypteli.

958/1343

Matai, mayte, spaustukai du. Taip, jie skirti abiem speneliams, bet ne tai turjau galvoje. Jie skirti ir malonumui, ir kaniai. Ak. Jis paima man i rank t daikt. Atkik maj pirtel. Padarau kaip liepiama, ir jis vienu spaustuku sugnyba man maojo pirtelio galiuk. Skausmas pakeniamas. Jausmas labai intensyvus, bet tik nusegti jie teikia didiausi skausm ir malonum. Nusisegu spaustuk. Hm gali bti gana malonu. Nuo tos minties neramiai pasimuistau. Man jie patinka, sumurmu ir Kristianas nusiypso. Taip ir maniau, kad jums patiks, panele Stil. Droviai linkteliu ir vl padedu spaustukus stali. Kristianas pasilenkia ir iima dar du. ie reguliuojami, jis pakelia spaustukus, kad galiau gerai apirti.

959/1343

Reguliuojami? Gali daugiau verti arba maiau. Priklauso nuo tavo nuotaikos. Kaip Kristianui pavyksta suteikti odiams toki erotin potekst? Nuryju seil ir, nordama nukreipti jo dmes, iimu i staliaus daikiuk, kuris atrodo kaip dantytas ratukinis peiliukas telai pjaustyti. O kas ia? suraukusi kakt klausiu. Juk aidim kambaryje tikrai niekas nieko nekepa. Tai Vartenbergo ratukas. Kam jis skirtas? Kristianas itiesia rank ir paima i mans t daikt. Duok man rank. Delnu vir. Itiesiu kair rank, Kristianas j paima ir nykiu velniai perbraukia per krumplius. Man knu nusirita virpulys. Kai Kristiano oda

960/1343

lieiasi prie mano odos, visuomet susijaudinu. Jis pabraukia ratuku man per deln. Aaai! Dantukai kandioja man od ir tai ne iaip sau skausmas. Ties sakant, tai daugiau kutenimas. sivaizduok, kaip itas ratukas riedt tau per krtis, geismingai sumurma Kristianas. Ak! Nuraustu ir staiga patraukiu rank. Imu greiiau alsuoti, o irdis dauosi kaip palusi. Anastazija, malonum ir skausm skiria vos matoma riba, tyliai sako jis, tada pasilenks padeda rank stali. Skalbini spaustukai? sukudu. Su skalbini spaustuku galima daug k nuveikti, jo akys ybteli. Atsiremiu stali ir jis usidaro. Viskas? Kristianui, atrodo, linksma. Ne.

961/1343

Itraukiu ketvirt stali ir apstulbstu nuo odini dir ir virvi gausos. Trkteliu vien direl pasirodo, prie jo galo pritvirtintas nemaas rutuliukas. Rutulinis burnos kamalas. Kad tyltum, dar labiau pralinksmjs sako Kristianas. Slygin riba, burbteliu. Prisimenu, linkteli jis. Bet kvpuoti gali. Rutuliuk laikai sukandusi dantimis. Pams j i mans, Kristianas apgniauia rutuliuk pirtais, rodydamas, kaip bna, kai sikii j burn. Ar kada nors tokiu naudojaisi? klausiu. Jis sustingsta, sispokso mane. Taip. Kad nuslopintum savo riksmus? Kristianas usimerkia man rodos, suirzs. Ne, j paskirtis kita. it kaip?

962/1343

Visa esm kontrol, Anastazija. Pagalvok, kokia jaustumeisi bejg, jei btum surita ir negaltum kalbti? Kaip beslygikai turtum pasitikti inodama, kad turiu tiek daug gali tave valdyti? Kad visk turiu suprasti i tavo kno ir reakcijos, o ne i odi? Tas rutuliukas daro tave labiau priklausom, o a gaunu visikos kontrols teis. Nuryju seil. Rodos, tau to trksta. inau, sumurma Kristianas. Jis plaiai atsimerks, rimtas, ir atmosfera tarp mudviej pasikeitusi, tarsi jis ruotsi ipainiai. Tu turi gali mane valdyti. Juk inai, sunabdu. Nejaugi? Tu verti mane jaustis bejg. Ne! Ak, Penkiasdeimt Kodl? Nes tu vienintel i vis pastam moni gali mane skaudinti.

963/1343

Itiess rank, Kristianas ukia man u ausies plauk sruog. Ak, Kristianai t pat galiau pasakyti apie tave. Jei mans nenortum nukrsta iurpo, nudelbiu akis savo sunertus pirtus. Tai dar vienas tamsus reikalas, dl kurio abejoju ms ateitimi. Jei jis nebt toks sugadintas, ar geist mans? Papurtau galv. Turiu stengtis taip negalvoti. A tikrai nenoriu tavs skaudinti. Myliu tave, sumurmu ir, pirtais perbraukusi jam per smilkinius, velniai paglostau skruostus. Pajuts mano prisilietim, Kristianas prikia veid ariau, burnos kamal meta stali ir stipriai apglbia mane per juosmen. Tada prisitraukia. Ar jau baigme aidim Pasakyk, kas ia? tyliai ir valikikai klausia. Jo plataka mano nugara slysta auktyn, prie sprando. Kodl klausi? K norjai daryti?

964/1343

Jis palinksta, velniai pabuiuoja ir man pakerta kojas, tad sitveriu jo rank. Ana, iandien tavs vos neupuol, tyliai, bet sitemps sako Kristianas. Na ir kas? gteliu mgaudamasi Kristiano prisilietimu ir artumu. Jis truput atlyja ir rsiai mane nuvelgia. Kaip na ir kas? papriekaitauja. Pakeliu akis jo aving, bet irzulio apniaukt veid ir pajuntu, kad man sukasi galva. Kristianai, man nieko nenutiko. Jis apglbia mane, prispaudia prie krtins. Kai pagalvoju, kas galjo atsitikti sunabda, sikniaubs man plaukus. Kada suprasi, kad esu stipresn, negu atrodau? raminamai sukudu prikiusi lpas jam prie kaklo, kvpdama malon aromat. Pasaulyje nieko nra geriau, kaip bti Kristiano glbyje.

965/1343

inau, kad tu stipri, msliai itaria Kristianas. Jis pabuiuoja plaukus, o tada kaip gaila! mane paleidia. Kodl? Pasilenkusi i atdaro staliaus itraukiu dar vien daikt. Kelis prie metalinio strypo priritus dirus. Pakeliu j. Tai, sako Kristianas ir jo akys patamsja, sktiklis su dirais kulknims ir rieams. Kaip jis naudojamas? nuoirdiai susidomjusi klausiu. Nori, kad parodyiau? nustebs sunabda jis usimerkdamas. irdama Kristian kelis kartus sumirksiu. Kai jis atsimerkia, akys degte dega. Taip, noriau, kad parodytum. Man patinka bti prirakintai, sukudu ir mano vidin dievait, pasiiupusi kart, i blindao vienu uoliu peroka papldimio kd.

966/1343

Ak, Ana suniurna Kristianas. Atrodo, lyg j kas bt ms kankinti. Kas yra? Ne ia. K? Noriu, kad btum mano lovoje, ne ia. Eik. Jis griebia sktikl, iumpa mane u rankos ir greitai isiveda i aidim kambario. Kodl paliekame aidim kambar? Ieidama dar vilgteliu per pet. Kodl ne ia? Kristianas stabteli ant laipt ir pavelgia mane apniukusiu vilgsniu. Ana, tu gal ir pasiruousi ten grti, o a ne. Kai paskutin kart buvome tame kambaryje, tu mane palikai. Kiek kart tursiu kartoti ir kada tu suprasi? surauks kakt jis paleidia mane, kad vien rank turt laisv ir galt gestikuliuoti. Nuo tada mano poiris

967/1343

i esms pasikeit. Dabar visikai kitaip iriu pasaul. A tau jau sakiau. Tik nepaaikinau, kad jis nutyla ir, iekodamas tinkam odi, ranka persibraukia per plaukus. A kaip sveikstantis alkoholikas, supranti? Kitokio palyginimo nesugalvoju. Nenugalimas potraukis inyko, bet nenoriu tyia kurti sau pagund. Nenoriu tavs skaudinti. Rodos, jis atgailauja, ir t akimirk mane tarsi smaigas perveria stiprus skausmas. K padariau iam vyrui? Ar padariau jo gyvenim geresn? Juk prie mudviem susipastant Kristianas jautsi laimingas, tiesa? Jei tave kaip nors skaudiniau, neitveriau, nes tave myliu, priduria Kristianas dmiai velgdamas mane, o jo veide atsispindi visikas nuoirdumas, tarsi jis bt maas berniukas, teigiantis labai paprast ties.

968/1343

Jis kalba visikai nuoirdiai ir man ugniauia kvap. Nieko pasaulyje nedievinu labiau u j. Myliu vyr beslygikai. Puolu prie Kristiano taip staiga ir taip energingai, kad jam tenka paleisti t daikt i rankos, kad, stumiamas ir remiamas prie sienos, galt sugauti mane. Delnais suspaudusi jam skruostus, prisitraukiu veid, susirandu lpas ir, leidusi lieuv jam burn, pajuntu nuostabos skon. Stoviu viena laipt pakopa aukiau u j, tad ms akys vienos prie kitas ir a nesitveriu diaugsmu jausdama savo gali. Aistringai j buiuodama, panardinusi pirtus plaukus, troktu liesti Kristian visur, bet susitvardau, nes inau, kad jis to bijo. Taiau aistra siplieskia karta ir klampi ir iplinta mano kno gelmse. Kristianas sudejuoja, suiumpa mane u pei ir atstumia.

969/1343

Nori, kad idulkiniau tave tiesiog ant laipt? nelygiai alsuodamas sumurma. Nes, dievai, taip ir padarysiu. Noriu, sukudu neabejodama, kad mano vilgsnis toks pat liepsningas kaip ir jo. Jis dbteli mane neperprantamu vilgsniu. Ne. Noriu tavs savo lovoje. Taip tars, staiga iumpa mane, persimeta per pet, kad net garsiai klykteliu, o tada stipriai ploja per upakal ir a dar kart surinku. Lipdamas laiptais Kristianas stabteli ir pasilenks paima nukritus sktikl. Kristianui ingsniuojant koridoriumi i pagalbins patalpos ieina ponia Douns. Ji mums nusiypso, o a, tabaluodama emyn galva, droviai jai pamoju. Kristianas jos, rodos, n nepastebi. Miegamajame jis pastato mane ant grind, o sktikl vysteli ant lovos. Manau, mans nesueisi, tyliai sakau.

970/1343

A irgi taip manau, linkteli jis. Tada delnais suspaudia man galv ir buiuoja ilgai ir godiai, dar labiau kaitindamas ir taip jau kaitus krauj. Beprotikai tavs geidiu, vl sunabda jis, prikis lpas prie mano lp, dsuodamas. Ar ir tu to nori, nors iandien tiek daug kas nutiko? Taip. A irgi tavs geidiu. Noriu tave nurengti. Nekantrauju paliesti jo kn net pirtus nieti. Kristianas plaiai atsimerkia, akimirk dvejoja, matyt, neapsisprsdamas, ar patenkinti mano praym. Gerai, pagaliau nerytingai sako. Jei nenori, neliesiu tavs, sunabdu. Ne, paskubomis atsako Kristianas. Liesk. Viskas gerai. Jauiuosi puikiai, sumurma.

971/1343

Atsargiai atsegu vien sag ir mano pirtai nuslysta per markini mediag prie kitos. Kristianas iri ipstomis, spindiniomis akimis, pravrs lpas, negiliai kvpuodamas. Jis toks graus, net bijodamas o gal kaip tik dl tos baims? Atsegusi trei sag pamatau i po prasagstytos markini apykakls kyanius velnius krtins plaukus. Noriu buiuoti tau ia, tyliai sakau. Jis staiga garsiai kvepia. Buiuoti? Taip, murmteliu. Kai atsegu dar vien sag ir labai ltai pasilenkiu atvirai rodydama savo ketinimus, Kristianas aikteli. Sulaiko kvpavim, bet stovi kaip bestas, tad a lpomis priglundu prie kyani velni garbanli. Pagaliau atsegusi paskutin sag, pakeliu j akis. Kristianas atidiai iri mane, veide pasitenkinimas, ramyb ir nuostaba.

972/1343

Tau vis lengviau, tiesa? tyliai klausiu. Jis linkteli, neskubdamas nusivelka markinius ir numeta ant grind. K tu man darai, Ana? sumurma jis. Neinau k, bet tik nesustok. Kristianas suspaudia mane glbyje, abiej rank pirtus panardina plaukus ir timpteldamas atloia galv, kad lengviau pasiekt mano kakl. velniai buiuoja ir krimsioja, lpomis brkteli per skruosto apai. Sudejuoju. Ak, kaip geidiu io vyro Imu negrabiai iupinti jo kelni juosmen, atsegu sag, nuleidiu utrauktuk. Ak, mayte sukuda jis ir pabuiuoja man paaus. Jauiu jo pen stand, ipampus, iekant mans. Noriu jo burnoje. Staiga ingteliu atatupsta ir atsiklaupiu. O! nustebs aikteli Kristianas.

973/1343

Nesiterliodama nusmaukiu kelnes, trumpikes ir ilaisvinu j. Kristianui nespjus sudrausti, apioju, imu uoliai iulpti ir digauju matydama Kristian priblokt, i nuostabos net isiiojus. Jis spokso emyn, mane, stebi kiekvien judes, jo akys patamsjusios, kupinos knikos palaimos. Dieve Dantimis suimu j stipriau ir imu dar smarkiau iulpti. Jis usimerkia ir atsiduoda iam palaimingam knikam malonumui. Suprantu, k jam darau, ir tai savanaudika, laisva ir velnionikai seksualu. Nuo to jausmo sukasi galva; a ne iaip sau galinga a visagal. Dar sunabda jis, velniai suima mano galv ir stumteli duben priek, kidamas kot giliau burn. Ak, taip. A to ir noriu: suku apie j lieuviu, stipriai iulpiu ir nesiliauju. Ana Kristianas mgina atsitraukti.

974/1343

Oi, ne, nesitrauk, Grjau. Geidiu tavs. Stipriai suiumpu jam u klub, imu darbuotis dar uoliau ir pajuntu, kad jis priartjo prie ribos. Maldauju, nopuodamas prataria jis. Ana, a tuoj nuleisiu, sudejuoja. Gerai. Apimta ekstazs, mano vidin dievait atloia galv ir jis nuleidia garsiai aukdamas visk ilieja man burn. Kristianas atmerkia viesiai pilkas akis, pavelgia mane, o a nusiypsau jam ir apsilaiau. Jis atsako man ypsena idyklika ir geisminga. Ak, panele Stil, tai kok aidim aidiame. Pasilenks jis suima mane u paast ir pastato ant koj. Tada staiga sisiurbia man lpas. Geidulingai sudejuoja. Galiu paragauti savs. Tavo skonis geresnis, sunabda jis, lpomis liesdamasis prie mano lp.

975/1343

Kristianas nuvelka man sportinius markinlius, atsainiai vysteli juos ant grind, o tada parsimeta mane ant lovos. Sums u treningo kleni gal, stipriai trkteli ir vienu vikriu judesiu numauna man kelnes. Lieku nuoga, isipleikusi pataluose. Laukianti. Deginama geismo. Ryte rydamas mane vilgsniu, jis pamau nusivelka likusius drabuius. Tu labai grai moteris, Anastazija, pagarbiai sako. Hm Koketikai pakreipiu galv ir meiliai jam nusiypsau. Ir tu visai neprastas vyrukas, Kristianai, be to, ir tavo skonis geras. Jis idyklikai man ypteli ir paima sktikl. Mitriai sukausto kair kulkn: diro sagt usega gana tvirtai, bet neuveria. Tada kia maj pirtel tarp diro ir kulknies tikrindamas, kiek turiu vietos. N akimirk nenuleidia nuo mans aki; jam nereikia

976/1343

irti, k daro. Hm matyt, yra tai dars jau daug kart. Tursime patikrinti, koks tavo skonis. Jei atmintis mans neapgauna, panele Stil, esate retai aptinkamas, neprilygstamas skanstas. Ak. Kristianas vikriai sukausto ir kit kulkn, tad dabar mano pdas skiria truput daugiau nei pusmetris. is sktiklis geras tuo, kad j galima pailginti, sumurma Kristianas. Jis paspaudia kak strype, o tada trkteli ir mano kojos prasiskeia. Oho, dabar pdas skiria beveik metras. Isiioju, giliai kvepiu. Po galais, kaip kaitina krauj. A apimta geismo, nekantri, geidianti pasitenkinimo. Kristianas apsilaio apatin lp. Ak, Ana, su iuo daikiuku mudu pasilinksminsime.

977/1343

Jis stipriai suspaudia sktikl, staiga j pasuka ir a apsiveriu ant pilvo. ito nesitikjau. Matai, k galiu su tavimi daryti? galiai sako jis ir nespjs dar kart staiga pasuka sktikl akimirksniu vl isitiesiu ant nugaros ir spoksau j neatgaudama kvapo. Kiti dirai rieams. Dl j dar pagalvosiu. irsime, ar tinkamai elgsiesi. O kada a netinkamai elgiausi? Prisimenu kelis tavo nusiengimus, meiliai sako jis pirtais braukdamas man per padus. Kutena, bet sktiklis neleidia judinti pd, tad bent jau rangydamasi mginu ivengti jo prisilietim. Pirmiausia BlackBerry telefonas. Aikteliu. K ketini daryti? Et, savo plan niekada neatskleidiu, jis patenkintas ypteli ir idyklikai pavelgia mane.

978/1343

Nieko sau! Kristianas toks seksualus, kad j irint temsta protas ir trksta oro. Atropojs per lov, jis atsiklaupia tarp iskst mano koj visikai nuogas, o a bejg. Hm Kokia js atvira, panele Stil. Neskubdamas, pasitikdamas savimi, jis abiej rank pirtais braukia per vidin mano koj pus sukdamas ratukus. Ir n akimirkos nenuleidia nuo mans aki. Svarbiausia ia nekantrus laukimas, Anastazija. K a su tavimi darysiu? Jo odiai ukliudo paius giliausius ir tamsiausius mano klodus. Guldama pasimuistau ir sudejuoju. Jo pirtai tsia neskubr mano koj puolim, slenka per pakinklius. Nevalingai stengiuosi suglausti kojas, bet negaliu. Nepamirk: jei kas nors nepatiks, i karto liepk man liautis, tyliai primena Kristianas. Pasilenks jis velniai, paiulpiodamas, nubuiuoja man pilv, o jo delnai toliau ltai ir

979/1343

kankinamai slenka auktyn vidinmis mano laun pusmis, jo pirtai lieia od ir tas prisilietimas jaudrina. Ak, praau, Kristianai maldaujamai pratariu. Ak, panele Stil. sitikinau, kad js meils atakos gali bti labai negailestingos. Manau, dert atsilyginti jums tuo paiu. Stipriai gniauydama antklod atsiduodu Kristianui: jo lpos palengva slenka emyn, o pirtai auktyn, prie jautriausios mano kno vietos apnuogint laun viraus. Kai jis kia pirtus, sudejuoju ir, sutikdama juos, kilsteliu duben. Kristianas atsakydamas irgi suvaitoja. Vis nesiliauji mans stebinusi, Ana. Tu tokia sudrkusi, sukuda jis, prikis lpas man prie papilvs, kur prasideda gaktiplaukiai. Kai jo burna pasiekia mane, mano knas isirieia. Dieve

980/1343

Tada jis neskubdamas pradeda jaudinani atak: suka ir suka burnoje lieuviu, o pirtais glamonja makt. Kadangi negaliu nei suglausti koj, nei pajudti, jausmas stiprus, ities stiprus. Irieiu nugar ir pamginu atsiduoti iems pojiams. Oi, Kristianai! kteliu. inau, mayte, sunabda jis, pasislenka ir, uguls mane, ima velniai iulpti jautriausi mano kno vietel. Aaai! Maldauju! garsiai sudejuoju. Itark mano vard, sakmiai liepia jis. Kristianai! kteliu, bet vos atpastu savo bals toks jis spigus ir geismingas. Dar kart, sunabda Kristianas. Kristianai, Kristianai, Kristianai Grjau! sukliegiu. Priklausai man. Jo balsas velnus, bet negailestingas, ir sulig paskutiniu jo lieuvio krusteljimu a nugarmu

981/1343

bedugn patirdama stab, vis kn purtant orgazm, o kadangi mano kojos plaiai iskstos, jis trunka labai ilgai ir visikai isekina jgas. Neaikiai suvokiu, kad Kristianas vl apvert mane ant pilvo. Dabar t imginsime, mayte. Jei nepatiks arba bus pernelyg nepatogu, pasakyk ir i karto liausims. K? A apimta tokios palaimos, kad galvoje nekyla jokia aiki ar rili mintis. Sdiu Kristianui ant keli. Kaip ia atsidriau? Pasilenk, mayte, sukuda jis man aus. Galv ir krtin padk ant iuinio. Apsvaigusi padarau, kas liepta. Kristianas trkteli man rankas ir priria jas prie sktiklio strypo, alia kulkni. Oi Mano keliai sulenkti, upakalis ikils, labai paeidiamas, visas jo.

982/1343

Ana, atrodai nuostabiai, neslpdamas nuostabos sako Kristianas ir a igirstu drykstelint folij. Jis pirtais perbraukia man per strnas, keliauja emyn, prie makties, bet, pasieks upakal, trumpai stabteli. Kai bsi pasiruousi, norsiu nuleisti ir ieinamj, jo pirtas stabteli prie upakalio. Garsiai aikteliu ir sitempiu pajutusi veln jo pirto baksteljim. Ne iandien, nuostabioji Ana, kada nors vliau. Noriu dulkinti tave visais manomais bdais. Noriu, kad kiekvienas tavo kno centimetras priklausyt man. Tu esi mano. Prisimenu upakalio kait ir visi vidiniai raumenys sitempia. Nuo jo odi geismingai sudejuoju, o jo pirtai slenka emyn ir pasiekia geriau pastam plot. Po keli akimirk jis be ceremonij grda. Aaai! velniau! kteliu ir jis sustingsta.

983/1343

Ar viskas gerai? velniau leisk man apsiprasti. Jis ltai itraukia, o tada vl velniai kia, upildydamas mane, iplsdamas vien, du, tris kartus, ir to gana. Taip, gerai, jau apsipratau, mgaudamasi sumurmu. Jis suniurna ir ima spuotis energingiau. Stumia ir stumia negailestingai pirmyn, atgal, vl upildo mane, ir tas jausmas nuostabus. Mano bejgikumas, atsidavimas jam ir suvokimas, kad Kristianas gali pasinerti mane ir usimirti taip, kaip nori, teikia man diaugsmo. A galiu tai padaryti. Jis parodo man tas tamsias zonas, kuri n netariau esant, ir drauge mudu nuviesime jas akinama viesa. O taip rykia, akinama viesa. Liaujuosi tvardytis, diaugdamasi tuo, k jis man daro, ir netrukus aplanko malonus palengvjimas garsiai aukdama Kristiano

984/1343

vard, vl patiriu orgazm. O jis sustingsta, iliedamas savo ird ir siel mane. Ana, mayte! kteli Kristianas ir neteks jg susmunka alia.
KRISTIANO PIRTAI MITRIAI atlaisvina

dirus, paskui jis patrina man kulknis ir rieus. Kai pagaliau atgaunu laisv, jis apkabina mane, o a, visikai isekusi, imu snduriuoti. Prabudusi truput vliau matau, kad guliu jaukiai susirietusi prie Kristiano, o jis iri mane. Nenutuokiu, kelinta valanda. Ana, tave miegani galiau irti aminai, sunabda jis ir pakteli man kakt. ypsodamasi tingiai krusteliu ir sitaisau patogiau. Noriu, kad niekad neieitum, tyliai priduria Kristianas ir apglbia mane. Hm

985/1343

A ir neieisiu. Niekada neleisk man ieiti, mieguista sumurmu, bet vininiai aki vokai tiesiog nebepakyla. Man tavs reikia, sukuda jis, bet jo balsas atrodo tolimas, neemikas, tarsi i sapno. Jam mans reikia reikia Kai smon vl apgaubia tamsa, paskutins msteli mintys apie ma, droviai besiypsant berniuk pilkomis akimis ir netrinktais, susitariusiais rusvais plaukais.

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS

Hm Kristianas nosimi velniai brauko man per kakl ir a palengva bundu. Labas rytas, mayte, sukuda jis ir atsargiai krimsteli ausies spenel. Tuoj pat atmerkiu akis ir staiga vl usimerkiu. kambar plsta ryki ankstyvo ryto viesa, o jo ranka maloniai glamonja man krt adindama geism. Guldamas u

987/1343

nugaros, Kristianas pasislenka emyn ir suspaudia man sdmen. Guldama alia jo isitiesiu, mgaujuosi jo prisilietimu ir jauiu strnas besiremiani pabudusi jo varp. Dieve Tai tarsi Kristiano Grjaus adintuvo signalas. Tau malonu mane matyti? mieguista suniurnu ir gundomai pasimuisiusi prisiglaudiu prie jo. Kristianas guli priglauds skruost man prie andikaulio, tad pajuntu, kaip nusiypso. Man labai malonu tave matyti, linkteli jis, tada, ranka brkteljs per pilv, atsargiai suima mano lyt, paiupinja. Pabusti alia js neabejotinai iokia tokia nauda, panele Stil, pasiaipo Kristianas ir velniai apveria mane ant nugaros. Gerai miegojai? klausia, o jo pirtai toliau mane jaudrina ir kankina. Kristianas man ypsosi akinama, tikra ypsena amerikieio modelio, kurio dantys

988/1343

tobuli ir kur pamaiusi turiau kristi negyva. Man ugniauia kvap. Mano dubuo ima sibuoti jo pirt pradto okio ritmu. velniai pakteljs man lpas, Kristianas nuslenka kaklu emyn, palengva krimsiodamas, buiuodamas ir iulpiodamas. Sudejuoju. Jis velnus, jo prisilietimai lengvi ir dangikai malons. ls jo pirtai slenka dar emiau, paskui vienas palengva smunka mane ir Kristianas nustebs garsiai kvepia. Ak, Ana, pagarbiai sunabda, prikis lpas man prie kaklo. Tu visada pasiruousi. Jis judina pirt, derindamas t judjim su beriamais buiniais, jo lpos mano raktikauliu pamau keliauja prie krties. Dantimis ir lpomis i pradi jis pakankina vienos, paskui kitos krties spenel, bet ak, kaip neapsakomai velniai, ir speneliai nuo tokio malonumo sustandja, paburksta. Sudejuoju.

989/1343

Hm tyliai mykteli Kristianas ir pakls galv perveria mane liepsningu pilk aki vilgsniu. Geidiu tavs. Dabar. Itiesia rank prie naktins spintels. Uguls mane, iek tiek pasislenka, alknmis sirms patalus truput perkelia kno svor ir, nosimi velniai braukdamas man per nos, kojomis tarsi pleitu praargdina mane plaiau. Tada atsiklaups atplia folijos paketl. Laukiu nesulaukiu etadienio, sako, o jo akys spindi galiu pasitenkinimu. Lauki gimtadienio vakarlio? nopuodama klausiu. Ne. Laukiu, kada galsiu nesinaudoti tais kruikliais. Taikliai vardijai, sukikenu. Maudamasis sarg jis patenkintas nusiypso. Kikenate, panele Stil? Ne, mginu nutaisyti rimt veid, bet nepavyksta.

990/1343

Dabar ne metas kikenti, tyliai, dusliai ir priekaitingai sako Kristianas, bet jo veido iraika kad mane kur! primena ir ledkaln, ir ugnikaln. Nebegaliu n kvpti. Maniau, tau patinka, kai juokiuosi, kimiai sunabdu, dmiai velgdama tamsi audring jo aki gelm. Tik ne dabar. Reikia inoti, kada ir kur dera kikenti. O dabar tam nei laikas, nei vieta. Turiu tave uiaupti ir, rodos, jau inau kaip, grsmingai sako Kristianas ir ugula mane visu svoriu. KO NORTUMTE PUSRYI, Ana? Pakaks trupuio javaini. Ai, ponia Douns. Ssdamasi prie pusryi baro alia Kristiano nuraustu. Paskutin kart nepriekaitingai mandagi ir tvarking poni Douns maiau,

991/1343

kai be ceremonij permesta per pet buvau neama miegamj. Atrodai aviai, meiliai sako Kristianas. ryt vl segiu pilk tiesaus kirpimo sijon ir vilkiu pilk ilkin palaidinuk. Ir tu. Droviai jam nusiypsau. Kristianas vilki viesiai mlynus markinius, mvi dinsus ir atrodo aunus, valus ir tobulas, kaip visada. Reikia nupirkti tau daugiau sijon, dalykikai sako jis. Ties sakant, labai noriau pavedioti tave po parduotuves, kad nusipirktum drabui. Hm vaikioti po parduotuves. Nemgstu vaikioti po parduotuves. Bet su Kristianu taip nuobodu gal ir nebt. Nusprendiu, kad nukreipti jo dmes bus pati geriausia gynyba. Svarstau, kas iandien mans laukia darbe. T itvirkl jiems teks pakeisti kitu mogumi, Kristianas susiraukia taip baisiai,

992/1343

tarsi bt simyns kak neapsakomai lyktaus. Tikiuosi, naujja mano virininke bus paskirta moteris. Kodl? Na, jei vykiau komandiruot su moterimi, tu taip neprietarautum, mginu j paerzinti. Kristiano lpos krusteli ir jis pradeda valgyti omlet. Kas ia taip juokinga? klausiu. Tu. Valgyk javainius, ir irk man, suvalgyk visus, jei jau nusprendei tenkintis tokiais kukliais pusryiais. Valdingas kaip visada. Nepatenkinta papuiu lpas ir pradedu valgyti. TAIGI, RAKTEL KII tai ia. Kristianas parodo man spynel, montuot po pavar perjungimo svirtimi.

993/1343

Keista vieta, burbteliu. Bet aviuosi kiekviena io automobilio detale, sddama patogioje odinje sdynje noriu okinti i diaugsmo kaip maas vaikas. Pagaliau Kristianas leis man vairuoti i main. Jis ramiai mane stebi, nors akys linksmai spindi. Rodos, tu labai susidomjusi, tiesa? kuo puikiausiai nusiteiks, tyliai klausia. Isiiepusi kaip kvail linkteliu. Tik kvpk io naujo automobilio kvapo Jis net geresnis u ypatingj nuolankij tai yra u A3, nuraudusi paskubomis priduriu. Kristiano lpos persikreipia. Sakai, ypatingj nuolankij? odio kienje neiekote, panele Stil, jis atsiloia ddamasis nepatenkintas, bet mans apgausi. inau, kad Kristianui smagu. K gi,

994/1343

vaiuokime, Kristianas mosteli poeminio garao vartus. Suplojusi rankomis jungiu varikl ir is ima velniai burgzti. Stumteliu pavar svirt judjimo pozicij, pamau atleidiu stabdi pedal ir Saab ima riedti priek. Teiloras jungia u ms stovinios Audi varikl ir, pakilus garao vart utvarai, paskui mus i Eskalos ivaiuoja gatv. Ar galtume sijungti radij? pasiteirauju laukiant prie pirmojo Stop enklo. Noriau, kad susikauptum, grietai atkerta Kristianas. Kristianai, liaukis, galiu vairuoti ir grojant muzikai, uveriu akis. Jis rsiai mane dbteli, paskui itiesia rank prie radijo. Prie io aparato gali prijungti savo iPod, taip pat leisti MP3 ir paprastus muzikos diskus, tyliai paaikina jis.

995/1343

Automobilio salon upildo per garsi, bet maloni The Police muzika. Kristianas pritildo radij. Hm Skausmo karalius17. Tavo himnas, nusiaipau ir i karto pasigailiu, nes Kristianas nepatenkintas stipriai suiaupia lpas. Ak, ne. Kakur turiu album. Mginu kuo greiiau nukreipti jo dmes. Hm kakur bute, kuriame iki iol praleidau labai maai laiko, is albumas tikrai yra. Pasvarstau, kaip sekasi Etanui. iandien turiau jam paskambinti. Leidykloje daug darbo greiiausiai nebus. Staiga mane sukausto nerimas. Kas mans laukia leidykloje? Ar visi ino, kas atsitiko Dekui? Ar visi inos, kad ia sikio Kristianas? Ar vis dar tursiu darb? Velnias, jei prarasiu darb, k tada reiks daryti?

996/1343

Tekti u milijardieriaus, Ana! nutaisiusi bjaur veid vl prabyla pasmon. Nekreipiu j t kal grobuon dmesio. Ei, panele atrialieuve, grk ia, sustojus prie dar vieno raudono viesoforo signalo subara mane Kristianas. Tu labai isiblakiusi. Susikaupk, Ana. Kai vairuoji nesusikaupusi, gali padaryti avarij. Ak, dl Dievo meils Mintimis grtu tuos laikus, kai Rjus mok mane vairuoti. Antro tvo man nereikia. Nebent sutuoktinio, itvirkusio sutuoktinio. Hm Tiesiog galvoju apie darb. Mayte, viskas bus gerai. Patikk, nusiypso Kristianas. Tik prayiau nesikiti reikal noriu tvarkyti pati. Kristianai, a tavs praau Man tai svarbu, kuo velniau sakau.

997/1343

Gino nenoriu. Jis usispyrs vl stipriai suiaupia lpas ir man dingteli, kad vl ketina mane aprkti. Ak, ne Nesipykim, Kristianai. Taip nuostabiai praleidome ryt. O naktis buvo nakiai apibdinti man pritrksta odio, tikras rojus. Kristianas nieko neatsako. vilgteliu j ir pamatau usimerkus. Taip. Tikras rojus, tyliai pritaria. Ir a kalbjau rimtai. Apie k? Nenoriu tavs paleisti. O a nenoriu niekur eiti. Kristianas nusiypso ir i dar nematyta, drovi ypsena akimirksniu paalina visas klitis. Oho, kokia jos galia Gerai, paprastai tarsteli, o a aikiai matau, kaip jam palengvja.

998/1343

suku aiktel u keli gatvi nuo SIP leidyklos. Palydsiu tave iki darbo, pasisilo Kristianas. Teiloras paims mane prie leidyklos. Nerangiai ilipu i automobilio, mat judesius varo siauras sijonas, o Kristianas ioka lengvai ir grakiai, visikai patenkintas tokiu knu, kok turi, ar bent jau sudarydamas tok spd. Hm kain ar mogus, nepakeniantis prisilietim, gali jausti pasitenkinim savo knu. Dingteljus iai miniai paklydlei, suraukiu kakt. Nepamirk, kad septint susitinkame su daktaru Flinu, primena Kristianas ir itiesia man rank. Spusteldama mygtuk jungiu centrin automobilio dureli urakt ir paimu jo rank. Nepamiriu. Susiraysiu klausimus. Klausimus? Apie mane? Linkteliu.

999/1343

visus su manimi susijusius klausimus galiu atsakyti pats. Kristianas, atrodo, sieid. Nusiypsau jam. inau, bet noriu igirsti nealik arlatano brangininko nuomon. Jis susiraukia ir staiga, abi rankas tvirtai prispauds prie nugaros, suspaudia mane glbyje. Ar tai tikrai gera mintis? tyliai klausia prikimusiu balsu. Pasilenkusi matau jo akyse gil, neaprpiam nerim. Suspaudia ird. Jei nenori, kad Flino klausiniau, neklausinsiu. Atidiai velgiu j mirksdama, trokdama glamonmis nuvyti susirpinim, dabar atsispindint veide. Trkteliu vien rank ir Kristianas j paleidia. Atsargiai paglostau jam skruost iandien ryte nuskusta oda velnutl.

1000/1343

Kas tau neduoda ramybs? maloniai ir raminamai klausiu. Kad paspruksi. Kristianai, kiek kart turiu tau sakyti: a niekur neieisiu. Visa, kas blogiausia, man jau papasakojai. A tavs nepaliksiu. Tai kodl man dar neatsakei? Neatsakiau? deduosi nustebusi, bet veltui. Tu inai, apie k kalbu, Ana. Atsidstu. Noriu sitikinti, kad tau mans pakaks tokios, kokia esu, Kristianai. Ir tiek. O mano patikinimo nepakanka? suirzs klausia jis, paleisdamas mane i glbio. Kristianai, viskas vyko labai greitai. Be to, kaip pats prisipainai, esi tarsi penkiasdeimt pagedlio atspalvi. Negaliu duoti to, ko tau reikia, sumurmu. Tiesiog toks gyvenimas ne man. Kita vertus, jauiuosi tau

1001/1343

netinkama, ypa pamaiusi judu su Leila. Argi nemanoma, kad vien grai dien sutiksi moter, mgstani daryti tai, kas patinka ir tau? Ir kas gi utikrint, kad tu na, kad tu jos nesimylsi? Moters, galinios daug geriau patenkinti tavo poreikius? Nuo minties, kad Kristianas galt bti su kita, pasidaro bloga. Nudelbiu akis. Pastu kelias moteris, kurioms patinka tokie pat aidimai kaip ir man. Bet n vienai i j nejauiu to, k jauiu tau. Niekada n su viena i j nebuvo usimezgs joks emocinis ryys. Tik su tavimi, Ana. Bet tik todl, kad niekada nesuteikdavai joms progos. Per ilgai sdjai usidars savo tvirtovje, Kristianai. Klausyk, pasikalbsime apie tai vliau. Man reikia darb. Galbt daktaras Flinas gals pasilyti ir sav valg. i diskusija per sudtinga, kad bt galima j tsti ryt, penkiolika minui po atuntos,

1002/1343

automobili aiktelje, ir Kristianas, rodos, bent kart pripasta, jog esu teisi. Jis linkteli, bet vilgsnis vis tiek lieka budrus. Eik, sakmiai liepia jis, tiesdamas man rank.
PRIJUSI PRIE SAVO DARBO STALO, randu

ratel, kuriame praoma tuoj pat prisistatyti Elizabetei. Man ima dauytis irdis. Ak, tai kas mans laukia. Bsiu atleista. Anastazija Elizabet maloniai nusiypso ir mosteli kviesdama sstis ant kds prie jos stal. Atsisdu ir pakeliu akis laukdama, k ji pasakys, slapia vildamasi, kad i moteris negirdi, kaip smarkiai plaka mano irdis. Ji persibraukia ranka per velius tamsius plaukus ir nuvelgia mane apniukusiomis ydromis akimis. Turiu tau gana lidn naujien. Lidn! Ak

1003/1343

Pasikvieiau tave praneti, kad Dekas staiga ijo i darbo leidykloje. Nuraustu. Man i inia nra lidna. Ar pasakyti jai, kad visk jau inau? Dekui taip staiga pasitraukus, jo darbo vieta liko laisva ir mes norime, kad laikinai, kol rasime tinkam mog, j uimtum tu. K? Jauiu, kad blu kaip drob. A? Bet a leidykloje dirbu vos por savaii Taip, Anastazija, suprantu, bet Dekas labai gerai vertino tavo gabumus. Jis su tavimi siejo dideles viltis. Man ugniauia kvap. inoma, jis puoseljo didel vilt pasiguldyti mane lov. tai isamus pareigybs apraas. Atidiai j perskaityk, o vliau galsime visk aptarti. Bet Prayiau Suprantu, kad silymas netiktas, bet su svarbiausiais Deko autoriais

1004/1343

jau esi iek tiek susipainusi. pastabas, kurias paraei perskaiiusi kai kuriuos roman skyrius, atkreip dmes ir kiti redaktoriai. valgumo tau netrksta, Anastazija. Mes visi manome, kad susitvarkysi. Gerai. Tai negali bti tiesa Klausyk, ramiai apie tai pagalvok. Kol kas gali sikurti buvusiame Deko kabinete. Ji atsistoja, aikiai leisdama suprasti, kad pokalbis baigtas, ir itiesia rank. Apsvaigusi, visikai nesusivokdama, a j paspaudiu. Diaugiuosi, kad jis ijo, panabdomis priduria Elizabet, jos veide msteli nerimas. Po galais K jis jai padar? Grusi prie savo stalo iumpu BlackBerry telefon ir skambinu Kristianui. Jis atsiliepia po antro signalo. Anastazija! Ar viskas gerai? susirpins klausia.

1005/1343

Man k tik pasilytos Deko pareigos, tai yra laikinai tiesiai ikloju. Juokauji? nustebs sunabda jis. Ar ia tu prikiai pirtus? paklausiu grieiau, nei ketinau klausti. Ne. Ne, tikrai ne. Na, nesupyk, Anastazija, bet leidykloje dirbi tik antra savait. Vis dlto suprask mane teisingai: nemanau, kad dl to esi maiau vertinga darbuotoja. inau, suraukiu kakt. Akivaizdu, kad Dekas mane tikrai vertino. it kaip, rsiai atsiliepia Kristianas ir garsiai atsidsta. K gi, mayte, jei leidyklos vadovyb mano, kad gali eiti tas pareigas, tai, matyt, taip ir yra. Sveikinu. Gal po susitikimo su Flinu turtume tai atvsti? Hm Ar tikrai tu neprikiai nag? Kristianas patyli, o paskui tyliai, bet grsmingai sako: Abejoji mano odiais? Mane tai piktina.

1006/1343

Nuryju seil. Dieve, kaip lengvai jis supyksta. Atsipraau, sakau nordama itaisyti klaid. Jei reiks pagalbos, skambink. A tau padsiu. Be to, Anastazija K? Naudokis BlackBerry telefonu, grietai priduria Kristianas. Taip, Kristianai. Jis nebaigia pokalbio, kaip tikjausi, bet sunkiai atsidsta. A rimtai. Jei reiks, kreipkis. Dabar jis kalba daug ramiau ir taikiau. Ak, Kristianas tokio maus bdo jo nuotaika vytuoja kaip metronomas presto tempu. Sutarta, sunabdu. Geriau jau eisiu. Turiu persineti daiktus kit kabinet. Jei prireiks mano pagalbos nesivaryk, dar kart sumurma jis.

1007/1343

Supratau. Ai, Kristianai. Myliu tave. Pajuntu, kad jis nusiypso. Vl palenkiau j savo pusn. Ir a tave myliu, mayte. Ak, ar kada nors pavargsiu klausytis it jo odi? Pasikalbsime vliau. Iki, mayte. Baigusi pokalb, apvelgiu Deko kabinet. Savo kabinet. Velniai raut Anastazija Stil, einanti redaktors pareigas. Tik pamanyk. Reikt paprayti didesns algos. K pagalvot Dekas, suinojs i naujien? Nuo tos minties net paiurpstu ir pasvarstau, kaip jis leidia ryt, akivaizdu, kad ne Niujorke, kaip tikjosi. Grakiai nuingsniuoju savo naujj kabinet, atsisdu prie stalo ir pradedu skaityti pareigybs apra. Pus pirmos paskambina Elizabet.

1008/1343

Ana, pirm valand laukiame tavs susirinkime valdybos posdi kabinete. Jame bus Deris Rouas ir Kajus Bestis mons prezidentas ir viceprezidentas. Taip pat dalyvaus visi redaktoriai. Mlas! Ar parengti kokius nors dokumentus? Ne, tai tik neformalus susitikimas, organizuojamas kart per mnes. Su pietumis. Gerai, ateisiu, sakau ir padedu ragel. Po galais! Peririu naujausi Deko autori sra. Taip, daugiau ar maiau esu susipainusi su j darbais. Turiu penkis palankiai jo vertintus rankraius ir dar du, kuriuos reikia rimtai apsvarstyti ir nusprsti, ar leisti. Giliai atsidstu sunku patikti, kad jau piet metas. Diena lkte lekia, ir gerai. iandien ryt reikjo tiek daug suvokti Telefone esanio kalendoriaus dzingteljimas pranea apie planuojam susitikim.

1009/1343

Ak, Mija! Per vis iandienin jaudul ir pamirau, kad sutarme susitikti piet. Susiradusi BlackBerry, kartligikai iekau jos telefono numerio. Suskamba telefonas. Tai jis, vl priimamajame, ragelyje igirstu prislopint Klers bals. Kas? Sekunds dal man topteli, kad galbt atjo Kristianas. viesiaplaukis dievas. Etanas? Ak, ko jam ia reikia? I karto pajuntu kalt, kad jam nepaskambinau. Kai einu priimamj, Etanas, vilkintis melsvais languotais markiniais, baltais sportiniais markinliais ir dinsais, diugiai man nusiypso. Oho! Atrodai pritrenkiamai, Stil, sako jis ir pritariamai linkteli. Paskui mane apkabina.

1010/1343

Ar viskas gerai? klausiu. Jis susiraukia. Viskas kuo puikiausiai, Ana. Tik norjau tave pamatyti. Jau senokai nieko apie tave negirdjau, tad norjau patikrinti, ar ponas magnatas graiai su tavimi elgiasi. Nuraustu ir nesusilaikau neypteljusi. Gerai jau, gerai! kilsteljs rankas suunka Etanas. Visk supratau i tos paslaptingos ypsenos. Daugiau nieko nenoriu inoti. jau pro al ir pagalvojau, gal turtum laiko kartu papietauti. Nuo rugsjo stojau psichologij Siatlo universitete. Magistro studijos. Ak, Etanai Tiek daug visko nutiko. Turiu tau daug naujien, bet dabar nra kada papasakoti. Turiu eiti susirinkim. Man topteli viena mintis. Todl svarstau, ar nesutiktum padaryti man didiuls paslaugos? ir, lyg maldaudama, suglaudiu delnus.

1011/1343

Kodl gi ne, sako jis, truput suglums. Buvau susitarusi eiti pietauti su Kristiano ir Elioto seserimi, bet man niekaip nepavyksta su ja susisiekti, o apie t susirinkim suinojau k tik. Praau, bk geras, nusivesk j kur nors pavalgyti. Praau Eik sau, Ana! Visai nenoriu vaidinti aukls ir priirti kakokios mergikts. Labai praau, Etanai Pavelgiu j paiomis didiausiomis, ydriausiomis, ilgiausiomis blakstienomis pagraintomis akimis. Etanas suirzs uveria akis lubas, ir jau inau, kad j kalbjau. Bet u tai tursi man k nors ikepti, pareikia jis. Gerai, tik pasakyk, kada ir k. Tai kur ji? Tuoj turt ateiti. Vos itarusi iuos odius, igirstu Mijos bals.

1012/1343

Ana! kteli ji, vos klusi koj pro duris. Mudu abu atsisukame ir pamatome j aukt, gundomos figros, vilganiais trumpai kirptais plaukais, vilkini dulsvai alia mini suknele, avini prie jos deraniais auktakulniais su direliais, suritais per laibas kulknis. Mija atrodo priblokiamai. Mergikt?.. spoksodamas j suvapa Etanas. Taip. Mergikt, kuriai reikia aukls, panabdomis jam atsakau. Sveika, Mija. Sveikindamasi vikriai j apkabinu, o ji gana atvirai spokso Etan. Mija, tai Etanas, Keits brolis. Jis linkteli, i nuostabos pakls antakius. Kelis kartus sumirksjusi, Mija itiesia jam rank.

1013/1343

Malonu susipainti, nesutriks tyliai sako Etanas ir Mija vl sumirksi bent kart pritrkusi odi. Negana to, dar ir nurausta. Dieve Nepamenu, kad biau maiusi j raustant. Negaliu eiti su tavimi piet, usikirsdama paaikinu. Etanas sutiko nusivesti tave kur nors pavalgyti, jei tik neprietarauji. Gal galtume papietauti kit kart? inoma, tyliai sako ji. Tyliai kalbanti Mija tikra naujiena. Taip, dabar jau a viskuo pasirpinsiu. Iki, Ana, tarsteli man Etanas, silydamas Mijai kibtis jam parank. Droviai ypsodamasi, silym ji priima. Sudie, Ana, Mija atsisuka mane, be garso, vien lpomis, priduria: Dieve! ir iraikingai pamerkia ak. Jis jai patinka! Pamoju jiems, einantiems i leidyklos. Paskui trumpai pasvarstau, k apie

1014/1343

sesers pasimatymus su vaikinais pasakys Kristianas. Ta mintis trikdo. Mija madaug tokio pat amiaus kaip ir a, tad Kristianas negali prietarauti, tiesa? Bet turime reikal su Kristianu. Nubudo bjaurioji pasmon stipriai suiaupusi lpas, apsivilkusi susegam nertin, po paasia suspaudusi rankin. Nuveju t vaizdin alin. Mija suaugusi moteris, o Kristianas juk gali bti protingas, ar ne? Imetusi i galvos i mint, grtu Deko tai yra savo kabinet ruotis susirinkimui. Grtu i jo pus ketvirtos. Susirinkimas prajo gerai. Net gavau leidim priimti du mano numatytus rankraius. Tai svaiginantis jausmas. Ant darbo stalo randu didiul pint krep, piln nuostabi balt ir rausv roi. Oho! Vien nuo j sklindantis kvapas dangikas. ypsodamasi paimu kortel. inau, kas jas atsiunt.

1015/1343

Sveikinimai panelei Stil, visk pasiekusiai savo jgomis! Be pernelyg draugiko, kaimyniko, didybs manijos kankinamo generalinio direktoriaus pagalbos. Su meile Kristianas Paimu BlackBerry telefon ir paraau elektronin laik.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Kankinamas didybs manijos Data: 2011 m. birelio 16 d. 15:43 Gavjas: Kristianas Grjus yra mano mgstamiausias maniak tipas. Ai u nuostabias gles. Jos pristatytos didiulje pintinje, skatinanioje mane prisiminti ikylas gryname ore ir patiesalus.

1016/1343

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Grynas oras Data: 2011 m. birelio 16 d. 15:55 Gavjas: Anastazija Stil Maniakas, it kaip? Daktaras Flinas tikriausiai turs k pasakyti iuo klausimu. Nori ikylos gryname ore? Galtume puikiai papramogauti gamtoje, Anastazija Kaip tau iandien sekasi, mayte?
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Dieve Skaitydama jo atsakym iraustu kaip vys.


Siuntjas: Anastazija Stil

1017/1343

Tema: Beprotikai tempta diena Data: 2011 m. birelio 16 d. 16:00 Gavjas: Kristianas Grjus Diena pralk akimirksniu. Galima sakyti, neturjau n minutls sau, neturjau laiko galvoti apie niek daugiau, iskyrus darb. Manau, su naujomis pareigomis susitvarkysiu! Grusi namo papasakosiu daugiau. Gamtoje skamba intriguojamai. Myliu tave Ax P. S. Dl daktaro Flino nesijaudink.

Suskamba telefonas. Tai Kler i priimamojo: ji nekantrauja suinoti, kas atsiunt gli ir kas nutiko Dekui. Vis dien praleidusi kabinete, negirdjau leidykloje sklandani gand. Greitai jai papasakoju, kad

1018/1343

gls nuo mano vaikino, o apie Deko pasitraukim beveik nieko neinau. Zvimbteli mano BlackBerry: gaunu dar vien Kristiano laik.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Stengiuosi Data: 2011 m. birelio 16 d. 16:09 Gavjas: Anastazija Stil nesijaudinti. Iki, mayte. x
Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Pus etos nusikraustau stal. Negaliu patikti, kad taip greitai pralk diena. Turiu grti Eskal ir pasiruoti susitikimui su daktaru Flinu. Net neturjau kada sugalvoti

1019/1343

klausim. Gal iandien galt bti anginis susitikimas ir gal Kristianas leist man dar kart nueiti pas daktar Flin? Ilkusi i savo kabineto ir skubriu mostu atsisveikinusi su Klere, nuveju i mint alin. Dar reikia pagalvoti apie Kristiano gimtadien. Jau inau, k jam dovanosiu. Noriau, kad dovan jis gaut jau vakar, prie susitikim su daktaru Flinu, bet kaip tai padaryti? Parduotuvl alia automobili aiktels prekiauja turistams skirtais niekuiais. Mane pagauna kvpimas ir pro duris neriu vidun.
PO PUSVALANDIO ENGUSI didj kam-

bar, randu Kristian kalbant BlackBerry mobiliuoju, stovint prie vitrininio lango ir velgiant pro stikl. Jis atsisuks plaiai nusiypso ir baigia pokalb. Puiku, Ros. Pasakyk Barniui ir vyksime i ten Iki.

1020/1343

Kristianas prieina prie mans, kukliai stovinios tarpduryje. Jau spjs persirengti baltais markinliais ir dinsais, atrodo kaip tikras blogiukas, o jo vilgsnis deginantis. Nieko sau. Labas vakaras, panele Stil, sumurma ir pasilenkia mans pabuiuoti. Sveikinu gavus paauktinim. Kristianas apglbia mane. Nuo jo sklinda puikus aromatas. Prauseisi po duu. K tik baigiau pratybas su Klodu. A. Pavyko du kartus spirti jam upakal. Kristianas nusiypso pergalingai, berniokikai, patenkintas savimi. Jo ypsena persiduoda ir man. Taip nutinka nedanai, tiesa? Tiesa. Bet kai taip nutinka, bnu labai patenkintas. Ar tu alkana? Papurtau galv.

1021/1343

Kodl? jis susirauks dbteli mane. Nervinuosi. Dl susitikimo su daktaru Flinu. Ir a. Kaip tau iandien seksi? Kristianas paleidia mane i glbio, o a trumpai papasakoju, kas vyko. Jis atidiai klausosi. Tiesa, turiu tau pasakyti dar kai k, priduriu. Su Mija buvome sutarusios papietauti. Kristianas nustebs kilsteli antakius. Tu apie tai n odiu neusiminei. inau, visai pamirau. Bet pietauti su ja negaljau, nes turjau dalyvauti susirinkime, tad jai draugij palaik Etanas. Kristiano veidas apsiniaukia. tai kaip. Liaukis kramiusi lp. Ketinu nusiprausti ir truput atsigaivinti, sakau ir, nelaukdama, k jis atsakys, apsisukusi ieinu.

1022/1343

NUO KRISTIANO APARTAMENT iki daktaro

Flino psichoterapijos kabineto kelion automobiliu visikai netolima. Labai patogu, pagalvoju, ypa jei prireikia skubaus seanso. Paprastai i nam einu ia psias, statydamas mano Saab sako Kristianas. Puiki maina, nusiypso jis. Ir a taip manau, atsakau jam ypsena. Kristianai a nedrsiai vilgteliu j. Kas yra, Ana? tai, i rankins iimu juod dovan dut. ia tau, gimtadienio proga. Norjau teikti j dabar, bet tik jei paadsi, kad iki etadienio neatidarysi, gerai? Nustebs jis neprataria n odio, keliskart sumirksi. Gerai, truput sitemps tyliai sako. Giliai atsidususi ir, nekreipdama dmesio suglumus jo veid, teikiu dovan. Kristianas pakrato dut ir ji maloniai sutarka. Jis

1023/1343

suraukia kakt. inau, kad labai nekantrauja pamatyti, kas viduje. Paskui Kristianas ypteli, o jo akys suspindi jaunatviku, nerpestingu jauduliu. Dieve Jis atrodo taip, kaip dert pagal ami, ir toks graus Negali jos atidaryti iki etadienio, dar kart spju. Supratau, linkteli jis. O kodl teikei dabar? Jis sikia dut vidin mlyno su dryeliais varko kien, kad turt prie irdies. Koks puikus sprendimas, dingteli man. Patenkinta nusiypsau Kristianui. Todl, kad galiu sau tai leisti, pone Grjau. Pralinksmjs jis kreivai ypteli. Panele Stil, nuplagijavote mano posak. Energinga ir draugika sekretor palydi mus didiul daktaro Flino kabinet. Kristian ji sutinka iltai (mano nuomone, per iltai, juolab

1024/1343

kad pagal ami beveik tikt jam motinas), o is ino, kuo ji vardu. Kabinetas rengtas pabrtinai kukliai: sien apmualai viesiai ali, prie du odinius krslus dideliais ranktriais stovi dvi tamsiai alios sofos, be to, tvyro dentelmen klubo atmosfera. Daktaras Flinas sdi prie raomojo stalo tolimajame kambario gale. Mudviem engus, jis atsistoja ir prieina prie minktasuoli. Daktaras Flinas mvi juodas kelnes, vilki viesiai mlynus markinius prasagstyta apykakle, kaklaraiio neryi. Pro ydras jo akis, rodos, nepraslys niekas. Kristianai sveikindamasis jis draugikai nusiypso. Donai Kristianas paspaudia jam rank. Turbt prisimeni Anastazij? Argi galiau pamirti? Sveika, Anastazija.

1025/1343

Praom vadinti mane Ana, sumurmu daktarui tvirtai spaudiant man rank. Anglikas jo akcentas man patinka. Ana, maloniu balsu pakartoja daktaras Flinas, mostu kviesdamas mus prissti ant sof. Kristianas mosteli vien i j, duodamas man enkl sstis tenai. Atsisdu ir, ddamasi atsipalaidavusi, atsainiai padedu rank ant ranktrio, o Kristianas klesteli ant kitos sofos, bet alia mans, tad mudu sdime pasisuk vienas kit staiu kampu. Tarp ms stovi stalelis, o ant jo paprasta lempa. Atkreipiu dmes, kad prie lempos padta pakuot vienkartini nosinaii. Tikjausi visikai ne to. sivaizdavau pateksianti steriliai balt kambar su juoda oda aptrauktu gulimuoju krslu. I pirmo vilgsnio ramus ir visikai valdantis padt daktaras Flinas atsisda odin krsl masyviais ranktriais ir pasiima bloknot

1026/1343

odiniais vireliais. Kristianas vienos kojos kulkn padeda ant kitos kelio, itiess vien rank atsainiai umeta iilgai sofos atloo. Kita ranka susiranda mano rank ant ranktrio ir spusteli, nordamas kvpti man drsos. Kristianas reikalavo, kad dalyvautumte viename i ms seans, atsargiai prabyla daktaras Flinas. Turite inoti, kad ie psichoterapijos seansai visikai konfidencials velgdama Flin kilsteliu antakius ir nuo to vilgsnio jis nutyla nebaigs minties. Na a pasiraiau konfidencialumo sutart, sutrikusi, kad priveriau daktar nutilti, sumurmu. Juodu sispokso mane, Kristianas paleidia mano rank. Konfidencialumo sutart? daktaras Flinas suraukia kakt ir klausiamai pavelgia Kristian. Kristianas gteli.

1027/1343

Ar su visomis moterimis santykius pradedi pasiraydamas konfidencialumo sutart? klausia jo daktaras Flinas. Grindiamus santyki sutartimi taip. Daktaras Flinas vypteli. O ar palaikei ir kitokio pobdio santykius su moterimis? rodos, gerokai pralinksmjs, pasiteirauja. Ne, po akimirkos papurto galv Kristianas, taip pat gerai nusiteiks. Taip ir maniau. Daktaras Flinas vl sutelkia dmes mane. K gi, dl konfidencialumo tikriausiai neturtume sukti galvos, bet gal galiau pasilyti, kad tam tikru santyki etapu judu aptartumte ir klausim? Kaip suprantu, judu jau neketinate pradti sutartimi grindiam santyki? Tikiuosi, sutart pasiraysime, tik visikai kitoki, nenuleisdamas nuo mans aki, maloniai paaikina Kristianas.

1028/1343

Nuraustu, o daktaras Flinas prisimerkia. Ana, praom man atleisti, bet apie jus tikriausiai inau daug daugiau, nei manote. Kristianas su manimi kalbjosi labai atvirai. Nervingai dbteliu Kristian. K jis papasakojo? Ta konfidencialumo sutartis toliau kalba daktaras, jus turbt priblok. irdama j por kart sumirksiu. Ak, manau, tas sukrtimas visikai nevertas dmesio, palyginti su tuo, k Kristianas man atskleid pastaruoju metu, tyliai ir neutikrintai, labai nervingai atsakau. Taip ir maniau, daktaras Flinas maloniai man nusiypso. Tad, Kristianai, apie k nortumte pasikalbti? Kristianas gteli peiais nelyginant paniurs paauglys. Anastazija norjo su tavimi susitikti. Gal geriau paklausti jos?

1029/1343

Daktaro Flino veide vl msteli nuostaba ir skvarbus jo vilgsnis nukrypsta mane. Po perknais. Kaip nemalonu. Nudelbiu akis. Gal jaustumts laisviau, jei Kristianas kuriam laikui palikt mudu vienus? Mano vilgsnis nukrypsta Kristian, o jis iri mane akivaizdiai laukdamas sprendimo. Taip, sunabdu. Kristianas susiraukia, iojasi, jau kak sakys, bet vl susiiaupia ir vikriai, grakiai pakyla nuo sofos. Bsiu laukiamajame, tarsteli supyks ir stipriai suiaupia lpas. Ak, ne Ai, Kristianai, ramiai padkoja daktaras Flinas. Kristianas dar kart neskubdamas perveria mane skvarbiu vilgsniu ir ididiai ieina i

1030/1343

kambario, bet durimis netrinkteli. Ak I karto lengviau atsikvepiu. Jis jus baugina? Taip. Bet jau ne taip, kaip anksiau. Jauiuosi iduodanti Kristian, bet tai tiesa. Nesistebiu, Ana. Kuo galiau jums padti? Vis dar nudelbusi akis iriu sunertus savo pirtus. Ko paklausti? Daktare Flinai, anksiau niekada nebuvau su vyru, o Kristianas yra Kristianas. Per pastarj savait ar iek tiek ilgesn laikotarp daug kas pasikeit. Dar neturjau galimybs visko apmstyti. O k jums reikia apmstyti? Paklusi daktar akis matau, kad jis, pakreips galv, ujauiamai iri mane. Bent jau man taip atrodo. Na Kristianas man vis kartoja, kad mielai atsisakyt na usikertu ir nutylu.

1031/1343

Kalbti apie tokius dalykus daug sunkiau, nei sivaizdavau. Daktaras Flinas atsidsta. Ana, per labai trump laik, kai judu pastami, js dka mano pacientas padar didesn paang, nei mano konsultuojamas dvejus metus. Js darote jam didiul poveik. Turite tai suprasti. Ir jis daro man didiul poveik. Tiesiog neinau, ar jam mans pakaks. Saviems poreikiams patenkinti, panabdomis sakau. Tai tai ko i mans norite? Garantij? Linkteliu. Poreikiai keiiasi, labai paprastai nuramina jis mane. Kristianas pateko toki padt, kurioje ankstesni reikal tvarkymo bdai neveikia. Tai labai paprasta. Js privertte j stoti akis ak su kai kuriais vidiniais demonais ir daug k pergalvoti.

1032/1343

Spoksau daktar iptusi akis. ios mintys primena tas, kurias neseniai isak Kristianas. Taip, su vidiniais demonais sunabdu. Prie t demon mes neapsistosime, nes jie jau praeitis. Ir Kristianas, ir a inome, kokie tie demonai, o dabar tuo n kiek neabejoju inote ir js. Man daug labiau rpi ateitis ir galimyb padti Kristianui bti tuo, kuo jis nori bti. A susiraukiu, o daktaras Flinas kilsteli antak. reikin mes, psichiatrai, vadiname TST. Atleiskite nusiypso jis. Iifravus tai reikia trumpa sprendimo terapija. I esms ji orientuota tikslo siekim. Sutelkiame dmes tai, kuo nori bti Kristianas ir kaip padti jam tuo tapti. Tai dialektinis metodas. Nra prasms mutis krtin ir atgailauti dl praeities visa tai jau inagrinjo visi

1033/1343

bendrosios praktikos gydytojai, psichologai ir psichiatrai, pas kuriuos Kristianas yra lanksis. Mes inome, kodl jis toks, koks yra, taiau svarbiausia ateitis. Svarbiausia, kok save Kristianas sivaizduoja ateityje ir kuo jis nori bti. Kristianui reikjo, kad j paliktumte: tik tuomet jis rimtai msi ios terapijos formos. Jis supranta, kad jo tikslas meile grsti santykiai su jumis. Tai paprasta ir dabar mudu siekiame btent io tikslo. inoma, susiduriame ir su klitimis, pirmiausia su jo hafenofobija. Su kuo? I nuostabos net isiioju. Atleiskite Turiu omenyje jo baim bti lieiamam, paaikina daktaras Flinas purtydamas galv, tarsi sau priekaitaut. Kuri jums, be abejo, inoma. Nuraustu ir linkteliu. Ak, tai apie k jis kalba! Be to, j kankina ir liguistas bjaurjimasis savimi. Esu tikras, kad jums tai ne naujiena.

1034/1343

inoma, negalime pamirti ir parasomnijos hm atleiskite, paprasiau tai vadinama naktiniais komarais. velgdama j mginu siminti visus tuos ilgus odius. A visa tai inau. Bet vis dlto apie pagrindin mano rpest Flinas dar neusimin. Bet jis sadistas. Bdamas toks jis, inoma, turi poreiki, kuri a negaliu patenkinti. Daktaras Flinas demonstratyviai uveria akis lubas ir stipriai suspaudia lpas. Dabar tokio termino psichiatrijoje apskritai nra. Neinau, kiek kart jam tai sakiau. Pastarj deimtmet tai net nepriskiriama prie parafilijos atmain. A vl nesuprantu, k daktaras Flinas sako. Klapsdama blakstienomis iriu j. Jis man maloniai nusiypso. Ramybs man neduoda tai kas, jis palinguoja galv. Kiekvienoje situacijoje

1035/1343

Kristianas sivaizduoja blogiausia. Tai jo bjaurjimosi savimi dalis. inoma, seksualinio sadizmo esama, taiau tai ne liga, o smoningai pasirinktas gyvenimo bdas. Jeigu j saugioje aplinkoje praktikuoja normalius santykius palaikantys ir pilnametysts sulauk asmenys, toks seksualinis sadizmas apskritai ne problema. Kaip suprantu, visi sadomazochistiniai Kristiano santykiai buvo tokie. Js esate pirmoji tokiems santykiams nepritarusi meilu, tad daugiau jis to daryti nenori. Meilu! Bet tikriausiai nra taip jau paprasta Kodl? gerairdikai gteli peiais daktaras Flinas. O kaipgi prieastys, dl kuri jis taip elgiasi? Ana, tai ir yra svarbiausia. Kalbant sprendimo terapijos terminais, tai yra labai paprasta. Kristianas nori bti su jumis. Kad gaut, ko

1036/1343

nori, jis turi atsisakyti pai ekstremaliausi toki santyki aspekt. Gal gale tai, ko js praote, yra visikai suprantama tiesa? Nuraustu. Taip, tai visikai suprantama. Juk taip? Man tai visikai suprantama. Bet nerimauju, ar taip atrodys ir Kristianui. Kristianas js reikalavim pripasta ir pastaruoju metu atitinkamai elgiasi. Jis nra beprotis, daktaras Flinas atsidsta. I esms jis nra sadistas, Ana. Jis pyks, baugintas, talentingas jaunas vyras, kuriam vos gimusiam labai nepasisek. Galime mutis krtin, gailtis ir iki paskutinio atokvpio analizuoti, kas, kaip ir kodl, arba Kristianas gali mginti gyventi toliau ir pats sprsti, koks bus tolesnis jo gyvenimas. Kelerius metus jis buvo rads daugma tenkinant santyki model, bet nuo tos dienos, kai susipaino su jumis, tas modelis neveikia. Todl jis keiia savo elges. Mudu

1037/1343

turime gerbti Kristiano pasirinkim ir jam padti. dmiai pavelgiu daktar Flin. Tai js garantija? Daugiau nieko negaliu padaryti. Ms gyvenime garantij nra, nusiypso jis. Taiau tokia mano, kaip profesionalo, nuomon. A taip pat gailiai ypteliu. Gydytoj humoras Jzau Bet jis laiko save sveikstaniu alkoholiku. Kristianas apie save visuomet bus tik blogos nuomons. Kaip sakiau, tai jo bjaurjimosi savimi dalis. Toks Kristiano charakteris, ir jo nemanoma pakeisti. Suprantama, dl pastarosios permainos savo gyvenime jis nerimauja. Gali bti, kad atsiveria visam dvasins kanios pasauliui, kurio skon, beje, spjo pajusti, kai j palikote. inoma, jis nuogstauja. Daktaras Flinas patyli. Nenoriu pernelyg pabrti, koks

1038/1343

svarbus vaidmuo dl io atsivertimo kelyje Damask tenka jums. Bet taip jau yra. Jei ne js, iandien Kristiano ia nebt. Man neatrodo, kad palyginimas su alkoholiku labai geras, nors kol kas jis Kristianui tinka. Manau, turime juo tiesiog pasitikti. Pasitikti Kristianu. Nuo ios minties susiraukiu. Ana, dvasiniu poiriu Kristianas yra paauglys. io gyvenimo tarpsnio jis tiesiog neturjo. Visas jgas skyr tam, kad skmingai sitvirtint verslo pasaulyje, ir pasiek daugiau, nei kas nors bt galjs i jo tiktis. O tai dvasin pasaul jis dar turi ugdytis. O kuo a galiau padti? Daktaras Flinas nusijuokia. Darykite t pat, k darte iki iol, jis man nusiypso. Kristianas atrodo labai pasikeits. Malonu j tok matyti.

1039/1343

Nuraustu, mano vidin dievait patenkinta nesitveria diaugsmu, bet vis tiek is tas neduoda man ramybs. Ar galiau dar kai ko js paklausti? inoma. Giliai atsidstu. Man vis kirba mintis, kad jei Kristianas nebt toks sugadintas, jis mans nenort. Nustebs daktaras Flinas kilsteli antakius. Tai labai neigiama nuomon apie save, Ana. Atvirai sakant, ji labiau atskleidia js, o ne Kristiano asmenyb. inoma, tokia nuomon toli grau neprilygsta Kristiano neapykantai sau, bet labai mane stebina. Na, js tik pairkite j o tada mane. Daktaras Flinas suraukia kakt. Pairjau. Matau dail, patraukl vyr ir patraukli grai mergin. Ana, kodl laikote save nepatrauklia?

1040/1343

Ak, ne Nenoriu kalbti apie save. Nudelbiu akis. Kakas rytingai pasibeldia duris, net paoku. Perliejs mudu rsiu vilgsniu, kambar grta Kristianas. Nuraudusi vilgteliu Flin, o is maloniai nusiypso Kristianui. Sveikas sugrs, Kristianai. Regis, vizito laikas baigsi, Donai. Beveik, Kristianai. Ssk prie ms. Kristianas atsisda, kart alia mans, ir savininkikai udeda rank ant kelio. is jo gestas nepraslysta pro akis daktarui Flinui. Ar turite dar klausim, Ana? pasiteirauja daktaras Flinas, aikiai matyti, kad susirpins. Mlas Man nereikjo uduoti to klausimo. Papurtau galv. O tu, Kristianai? iandien ne, Donai. Flinas linkteli.

1041/1343

Bt naudinga, jei dar kart atvyktumte abu. Neabejoju, kad Ana turs ir daugiau klausim. Kristianas nenoriai linkteli. A iraustu. Po galais jis nori pasiknaisioti giliau. Kristianas stipriai suspaudia man rank ir atidiai pavelgia akis. Ar viskas gerai? velniai klausia. ypsodamasi linkteliu. Taip, mudu pasitiksime vienas kitu ir kliausims gerojo gydytojo i Anglijos malone. Spusteljs man rank, Kristianas vl kreipiasi daktar Flin. Kaip ji? tyliai klausia. A? Ji apsipras, patikina Kristian gydytojas. Gerai. Pranek man, kaip ji laikosi. Praneiu. Po velni, jie kalba apie Leil.

1042/1343

Gal turtume atvsti tavo paauktinim? pabrtinai pasiteirauja Kristianas. Droviai linkteliu ir Kristianas atsistoja. Negaiuodami atsisveikiname su daktaru Flinu ir Kristianas su nederama skuba isiveda mane i kabineto.
IJUS GATV, Kristianas atsisuka mane.

Na, kaip seksi? susirpins klausia. Gerai. Jis tariai mane nuvelgia. Pakreipiu galv. Pone Grjau, prayiau mane taip neirti. Privalau laikytis gydytojo nurodym ir jumis pasitikti. K tai reikia? Pamatysi. Jis suraukia lpas, prisimerkia. Lipk main, liepia darydamas Saab keleivio dureles.

1043/1343

A, pokalbis vl staiga pakrypo kita vaga. Suzirzia mano telefonas. Isitraukiu j i rankins. Po galais, skambina Chos! Sveikas! Ana, labas. iriu Penkiasdeimt, velgiant dmiai ir tariai. Chos, be garso suiopioju jam. Kristianas tebeiri mane, akyse pasirodo pyktis. Ar jis mano, kad to nematau? Sutelkiu dmes pokalb su Chos. Atsipraau, kad anksiau nepaskambinau. Ar tu dl rytojaus? klausiu Chos, bet nenuleidiu aki nuo Kristiano. Taip, klausyk kalbjau su kakokiu vyruku Grjaus namuose, tad jau inau, kur atveti nuotraukas, ir nuvaiuosiu ten tarp penktos ir etos popiet o paskui bsiu laisvas. Ak.

1044/1343

Na, ties sakant, dabar gyvenu pas Kristian ir jis sako, kad jei nori, gali nakvoti jo namuose. Kristianas stipriai suiaupia lpas. Hm nieko sau svetingas eimininkas. Chos kelias akimirkas patyli, kol supranta, k jam silau. Apimta nerimo susigiu. Neturjau progos pasikalbti su Chos apie Kristian. Gerai, pagaliau vl prabyla jis. Ar tu su Grjumi ar tai rimta? Nusisuku nuo automobilio ir engiu kit aligatvio pus. Taip. Ar labai? Uveriu akis ir trumpai patyliu. Ir kodl pokalb btinai turi girdti Kristianas? Labai rimta. Ar jis dabar su tavimi? Tai dl to kalbi puse lp?

1045/1343

Taip. Gerai. Tai ar jis rytoj leis tau ieiti miest? inoma. Tikiuosi. N pati nepajuntu, kaip sukryiuoju pirtus. Tai kur susitinkame? Po darbo galtum atvaiuoti pas mane leidykl, pasilau. Gerai. Atsisiu tau inut ir paraysiu adres. Kada atvaiuoti? et. Gerai. Tad iki rytojaus, Ana. Nekantriai laukiu susitikimo. Pasiilgau tavs. Nusiypsau. Puiku. Iki pasimatymo. Baigusi pokalb atsisuku. Pasirms automobil, Kristianas atidiai mane stebi, jo veidas neperprantamas.

1046/1343

Kaip sekasi tavo biiuliui? rsiai klausia. Puikiai. Rytoj jis pasiims mane po darbo ir tikriausiai nueisime kur nors igerti. Gal ir tu nortum? Kristianas svyruoja, pilkos jo akys kaip ledins. Ar nemanai, kad jis vl mgins prie tavs lsti? Ne! suirzusi kteliu, bet susilaikau neuvertusi aki. Gerai, pasiduodamas Kristianas kilsteli rankas. Pabk su savo biiuliu, o a susitiksiu su jumis vliau, vakare. Tikjausi kiviro, tad, Kristianui taip lengvai nusileidus, sutrinku. Matai? Galiu bti supratingas, patenkintas vypteli jis. Perkreipiu lpas. Dar pairsim. Ar galiu vairuoti?

1047/1343

Nustebintas mano praymo, Kristianas kelis kartus sumirksi. Nenoriau Kodl gi? Nes nemgstu bti veamas. iandien ryt itvrei, be to, rodos, pakenti, kai vairuoja Teiloras. Teiloro vairavimo gdiais visikai pasitikiu. O mano ne? sugniauusi kumius sisprendiu. Dievai, tu tikras kontrols maniakas ir ta manija berib. Vairuoju nuo penkiolikos met. Atsakydamas jis tik gteli, tarsi tai, iaip ar taip, neturt jokios reikms. Ak, kaip jis mane siutina! Paklusti jam? Na jau ne. Ar tai mano automobilis? klausiu. Kristianas surauks kakt vilgteli mane. inoma.

1048/1343

Tad prayiau duoti man raktelius. Vairavau j tik du kartus ir tik darb ir atgal. O dabar visas malonumas tenka tau. A rimtai nusiteikusi aiktytis. Kristiano lpos trkteli, slopindamos ypsen. Bet tu neinai, kur mes vaiuojame. Neabejoju, kad mane informuosite, pone Grjau. Iki iol jums puikiai seksi plsti mano akirat. Jis sutriks pairi mane, tada jo veide praysta ta naujoji drovi ypsena, kuri visikai mane pavergia ir atima ad. Man puikiai seksi, tiesa? murmteli Kristianas. Nuraustu. Daniausiai taip. K gi, jei jau itaip Jis paduoda man raktelius, apjs automobil engia prie vairuotojo dureli ir man jas atidaro.

1049/1343

IA ISUK, LIEPIA KRISTIANAS ir mes

sukame iaur, Penktojo tarpregioninio greitkelio pusn. Po perknais, velniau, Ana, jis griebia u automobilio prietais skydo. Ak, dl Dievo meils. Uveriu akis, bet galvos nepasuku ir Kristian nevilgteliu. Man u nugaros per automobilio garsiakalbius ird lieja Vanas Morisonas. Stabdyk! A ir stabdau! Kristianas atsidsta. K sak Flinas? Girdiu, kad jo bals sismelks nerimas. A tau jau pasakojau. Jis sako, kad turiau tavimi pasitikti. Prakeikimas, gal tikrai reikjo leisti vairuoti Kristianui? Taip galiau j irti. Nors galiau ir dabar jungiu poskio signal parodyti, kad sustosiu. K darai? sunerims grietai klausia jis.

1050/1343

Leisiu vairuoti tau. Kodl? Kad galiau tave irti. Kristianas nusijuokia. Ne, ne, juk norjai vairuoti. Tad vairuok, o a tave irsiu. Piktai dbteliu j. irk keli! rikteli jis. Man uverda kraujas. Na jau ne! Sustoju prie vaiuojamosios dalies krato visai netoli viesoforo, ioku i mainos, stipriai utrenkiu dureles ir, sukryiavusi rankas ant krtins, atsistoju ant aligatvio. Perveriu Kristian rsiu vilgsniu. Jis ilipa i mainos. K ia idarinji? klausia supyks, svilindamas mane vilgsniu. Ne a. K tu idarinji? Negali statyti ia automobilio. inau. Tai kodl sustojai?

1051/1343

Nes man jau nusibodo tavo riksmai ir komandos. Arba vairuok pats, arba usiiaupk ir mano vairavimo nekomentuok! Anastazija, grk prie vairo, kol dar negavome baudos. Ne. Nieko nesuprasdamas Kristianas stebeilija mane, sumirksi, paskui abiem rankomis persibraukia per plaukus ir pyktis virsta sumiimu. Staiga jis pasirodo toks juokingas, kad nesusilaikiusi ypteliu. Jis susiraukia. Kas taip juokinga? vl piktai tarsteli. Tu juokingas. Ak, Anastazija! Tu labiausiai erzinanti pasaulio moteris, jis staiga iraikingai ikelia rankas. Gerai, a vairuosiu. Suiupusi u varko skvern, prisitraukiu j ariau. Ne, tai js esate labiausiai erzinantis vyras visame pasaulyje, pone Grjau.

1052/1343

Jis iri mane tamsiomis, skvarbiomis akimis, paskui apglbia per juosmen ir prisitraukia. Gal mudu skirti vienas kitam, velniai sako ir, kis nos man plaukus, giliai kvepia. Apkabinu j ir usimerkiu. iandien pirm kart nuo pat ryto jauiuosi atsipalaidavusi. Ak Ana, Ana, Ana, kuda jis, priglauds lpas man prie plauk. Apkabinu j stipriau ir mudu stovime gatvje nejuddami, mgaudamiesi netikta ramybs akimirka. Paleids mane, Kristianas atidaro keleivio dureles. lipu ir tyliai sddama iriu, kaip jis eina apie automobil. Vl jungs varikl ir atsainiai niniuodamas Vano Morisono dain, jis silieja transporto sraut. ia tai bent. Dar niekada negirdjau jo dainuojant, net prausiantis po duu. Suraukiu

1053/1343

kakt. Kristiano balsas, inoma, labai graus. Hm ar jis kada nors girdjo dainuojant mane? Jei bt girdjs, nebt tau pasipirs! Mano pasmon, vilkinti drabu i firmins languotos Burberry mediagos, sukryiavusi ant krtins rankas. Daina baigiasi ir Kristianas plaiai nusiypso. inai, jei btume gav baud is automobilis registruotas tavo vardu. K gi, gerai, kad leidykloje mane paauktino bent jau turiau i ko susimokti, sakau patenkinta, velgdama av Kristiano profil. Jo lpos trkteli. Prasideda kita Vano Morisono daina ir Kristianas suka keli, kuriuo vaiuosime Penktj tarpregionin greitkel. Kur vaiuojame? Staigmena. K dar sak Flinas? Atsidstu.

1054/1343

Dar jis kalbjo apie TTSST ar kak panaaus. Apie TST. Naujausi terapijos form, suburba jis. O kitas ibandei? Kristianas niekinamai prunkteli. Mayte, perjau visas. Kognityvizm, froidizm, funkcionalizm, vadinamj getalto terapij, biheviorizm ir taip toliau. Per tiek met imginau visas, sako Kristianas ir i tono suprantu, kad jis jauia kartl. Dl to kartlio balse man neramu. Manai, i naujoji terapija tau pads? O k sak Flinas? Jis patar nesilaikyti sikabinus praeities. Sutelkti dmes ateit tai, kuo nori bti. Kristianas ir linkteli, ir gteli peiais, o jo veidas budrus. K dar sak? prisispyrs kamantinja.

1055/1343

Dar nekjo apie tavo baim bti lieiamam, nors vadino j kakokiu kitokiu odiu. Taip pat apie tavo komarus ir bjaurjimsi savimi. Pavelgiu Kristian vakaro viesoje jis atrodo susimsts, be to, vairuodamas kramto nykio nag. Jis vilgteli mane. irkite keli, pone Grjau, papriekaitauju kilsteldama antak. Jis, atrodo, ir ypteli, ir pasipiktina. Judu kalbjots vis aminyb, Anastazija. K dar jis sak? Kiek patyljusi sunabdu: Jis mano, kad nesi sadistas. it kaip? tyliai tarsteli Kristianas ir susiraukia. Nuotaika automobilyje staiga pasikeiia bloga. Flinas tvirtina, kad psichiatrijos mokslas tokio termino nepripasta. Bent jau pastarj

1056/1343

deimtmet, paskubomis susakau, mgindama grinti jauki atmosfer. Kristiano veidas apsiniaukia, jis ltai ikvepia. iuo klausimu Flino ir mano nuomon skiriasi, tyliai sako. Jis sak, kad tu apie save visada paios blogiausios nuomons. inau, kad tai tiesa, sumurmu. Flinas taip pat usimin apie seksualin sadizm, bet pabr, kad tai gyvenimo bdo pasirinkimas, o ne psichologin bsena. Gal apie tai galvoji? Kristianas vl dirsteli mane ir nepatenkintas stipriai suiaupia lpas. Vadinasi, kart pasinekjusi su geruoju gydytoju tapai i dalyk inove, gelia jis ir vl beda vilgsn keli. Dieve Atsidstu. Klausyk, jei nenori girdti, k Flinas sak, tai ir neklausink mans, tyliai sakau.

1057/1343

Kiviro nenoriu. Be to, jis teisus: k, po galais, a imanau apie vis t ml? Ir ar apskritai noriu k nors inoti? Galiu ivardyti svarbiausius dalykus: Kristiano manij valdyti, polink savininkikum, pavyduliavim, perdt rpinimsi, ir gerai inau, kokia jo praeitis. Net pajgiu suprasti, kodl jis nemgsta bti lieiamas juk maiau apiuopiamus randus. Dvasinius randus galiu tik sivaizduoti, o komarus turjau prog vilgtelti tik kart ir labai trumpai. Ir daktaras Flinas sak Noriu inoti, k judu aptarte, iblako mintis Kristianas, sukdamas i Penktojo tarpregioninio greitkelio 172-ja nuovaa ir toliau vaiuodamas vakarus, link palengva besileidianios sauls. Jis mane pavadino tavo meilue. it kaip? taikiai tarsteli Kristianas. Na, terminus jis renkasi labai skrupulingai. Manau,

1058/1343

is odis tiksliai apibdina tavo padt. Ar tau taip neatrodo? Ar nuolankisias laikydavai savo meilumis? Kristianas vl suraukia kakt, bet kart msto. Ltai pasuka vair ir Saab vl vaiuoja iaur. Kur mes keliaujame? Ne. Jos buvo lytins partners, suburba Kristianas, vl budrus ir atsargus. Tu vienintel mano meilu. Ir noriu, kad btum kai kas daugiau. Ak vl tas stebuklingas odis, persmelktas, prisigrs galimybs. J igirdusi ypteliu ir apsidiaugiu, bet stengiuosi to diaugsmo neparodyti. inau, sunabdu, i paskutinij slpdama susijaudinim. Man tik reikia trupuio laiko, Kristianai. Susigaudyti, kas nutiko per kelias pastarsias dienas.

1059/1343

Jis keistai vilgteli mane suglums, pakreips galv. Stovime prie viesoforo ir po keli sekundi usidega alia viesa. Kristianas linkteli, pagarsina muzik ir ms pokalbis baigiasi. Vis dar dainuoja Vanas Morisonas, tik dabar jau linksmiau ir apie tai, kad i naktis nuostabiai tinka okiui mnesienoje. Pro automobilio langus valgausi puis ir egles, tarsi aukso dulkmis barstomas rausvai gelsvos blstanios sauls viesos, metanias ilgus elius skersai kelio. Kristianas suko gyvenamojo rajono gatv ir dabar vaiuojame vakarus, ssiaurio link. Kur mes vaiuojam? dar kart klausiu, kai sukame kit keli. Prie akis msteli uraas: 9-asis aveniu V. Nebeinau, k manyti. Staigmena, pakartoja Kristianas ir paslaptingai nusiypso.

1060/1343

17 Angl. King of Pain.

ATUONIOLIKTAS SKYRIUS

Kristianas tebevaiuoja pro vienaaukius namus su lentelmis apkaltomis sienomis, kur kiemuose vaikai aidia krepin, gatvje vainja dviraiais arba iaip laksto. velgiant tuos namelius tarp medi, kvartalas atrodo gana turtingas ir jaukus. Gal vaiuojame sveius? Tik pas k? Po keli minui Kristianas staiga pasuka kair ir atsiduriame prie dvivri, puoni, balt metalini vart beveik dviej metr

1062/1343

aukio smiltainio sienoje. Kristianas spusteli mygtuk automobilio dureli rankenoje ir duryse tyliai dgzdamas atsiveria elektra valdomas langelis. Skaii klaviatroje jis surenka kod ir vartai svetingai atsiveria. Tada Kristianas vilgteli mane jo veidas jau pasikeits. Jis atrodo neutikrintas, net nervingas. Kas ia? klausiu ir balsas iduoda susirpinim, kad ir kaip tvardausi. Idja, tyliai sako jis ir Saab pro vartus ltai rieda kiem. Toliau vaiuojame keliuku, kurio ploio pakakt prasilenkti dviem automobiliams. I vienos puss tankus mikas, o kitoje pusje atsiveria plati pieva kadaise dirbtas, bet dabar dirvonuoti paliktas laukas. Vis plot ulusi ol ir laukins gls sukr tikr kaimo idil lank, kurioje vlyvo vakaro vjelis velniai iurena olyn virnes, o

1063/1343

besileidianios sauls spinduliai auksina laukines gles. ia avinga, tvyro visika ramyb ir a jau sivaizduoju save, gulini olje ir irini giedr, ydr vasaros dang. i mintis skaudi, be to, pati neinau kodl, staiga ird uplsta nam ilgesys. Kaip keista Rieddami keliuku padarome didel posk ir atsiduriame plaioje vaoje, vedanioje prie spdingo Viduremio jros regiono stiliaus namo i viesiai rausvo smiltainio. Jis nepaprastai didingas. Visos viesos jungtos, vakaro prieblandoje rykiai vieia kiekvienas langas. Prie keturvieio garao stovi prabangus juodas BMW, bet Kristianas pastato automobil prie puikaus portiko. Hm domu, kas ia gyvena? Ir ko ia atvaiavome? Neramiai vilgteljs mane, Kristianas ijungia automobilio varikl.

1064/1343

Ar tu pasiruousi priimti naujoves? klausia. Suraukiu kakt. Kristianai, naujoves a pasiruousi priimti nuo tos dienos, kai susipainau su tavimi. Jis paaipiai vypteli ir linkteli. Taikli ir puikiai suformuluota pastaba, panele Stil. Eime. Atsidaro tamsios medins durys ir tarpduryje nuoirdiai ypsodamasi mudu pasitinka moteris tamsiai rudais plaukais, vilkinti rykiai alyviniu kostiumliu. Dabar diaugiuosi, kad, nordama padaryti geresn spd daktarui Flinui, apsivilkau tamsiai mlyn suknel paauktintu juosmeniu. Gerai jau, gerai, neaviu toki saviudik auktakulni kaip ji, bet vis dlto nestoviu ia apsitempusi dinsais. Sveiki, pone Grjau. Moteris maloniai nusiypso ir juodu spusteli vienas kitam rank.

1065/1343

Labas vakaras, panele Keli, mandagiai pasisveikina jis. ypsodamasi ji itiesia rank ir man, a j paspaudiu. Man nepraslysta pro akis, kad panel Keli nuraudusi, tarsi sakyt: Argi jis ne uburiamai avingas, noriau, kad bt mano. Olga Keli, nuotaikingai sako ji. Ana Stil, prisistatau. Kas ta moteris? Kviesdama mudu ueiti, ji ingteli al. engusi vid apstulbstu. Namas tuias kaip iluotas. Pirmiausia atsiduriame erdviame vestibiulyje. Sienos pablukusios, kadaise daytos viesiai geltonais daais, su matomais rykesniais staiakampiais ten, kur kadaise, matyt, kabojo paveikslai. Lik tik senamadiki kritoliniai viestuvai. Grindys pilkvos, medins. Abiejuose vestibiulio onuose matyti udarytos durys, bet Kristianas man

1066/1343

neduoda laiko apsiprasti ir susigaudyti, kas ia vyksta. Eik, pakvieia jis mane ir, pams u rankos, pro ark vedasi dar erdvesn vidin vestibiul. Jame pirmiausia ak patraukia velniai sukti prabangs laiptai menikais geleiniais turklais, bet Kristianas ir ia nesustoja. Jis nusiveda mane per didij svetain, kurioje taip pat visikai tuia, tik patiestas didelis ibluks aukso spalvos kilimas pats didiausias i mano matyt. Ak, tiesa, svetainje dar kabo ir keturi kritoliniai sietynai. Bet dabar, kai perj svetain pro atdaras stiklines duris engiame erdvi, akmenimis grst teras, Kristiano ketinimas man pasidaro aikus. Prie mus driekiasi madaug puss futbolo stadiono dydio kruopiai priirima veja, o u jos atsiveria vaizdas. Ir dar koks

1067/1343

Visikai neustojama panorama tokia, kad ugniauia kvap, net kojos ima pintis: ssiauris, gaubiamas tirtjani sutem. Tolumoje matyti Beinbrido sala, o dar toliau, u jos ir u Olimpo nacionalinio parko, visikai giedr vakar palengva leidiasi saul raudona kaip kraujas ir gelsvai rausva kaip liepsnos. Rykiai raudoni spinduliai liejasi vaiskiai ydr, balsv ir alsvai melsv dang, maiosi su tamsiai raudonais, nedidukais lengvais debesliais ir pasiekia u ssiaurio plytini sausum. Tai geriausia, k turi gamta, danguje atliekama ir giliuose, ramiuose ssiaurio vandenyse atsispindinti vaizd simfonija. Reginys nenusakomas: spoksau niekaip negaldama atsiirti itok gro. Netrukus susivokiu, kad stoviu i susiavjimo sulaikiusi kvap, o Kristianas tebelaiko mane u rankos. Nenoriai atplusi akis

1068/1343

nuo io vaizdo pamatau, kad jis nerimaudamas mane iri. Atveei mane ionai pasigrti vaizdu? panabdomis klausiu. Kristianas visikai rimtu veidu linkteli. Vaizdas stulbinamas, Kristianai. Ai, sakau dar kart apmesdama vis groyb akimis. Kristianas paleidia mano rank. Ar nortum matyti vaizd vis likus gyvenim? tyliai klausia. K?! Staiga atsisuku Kristian ir nuostabos kupinos ydros akys sutinka mslias pilkas akis. Rodos, man atvimpa lpa ir iriu iptusi akis, nieko nesuprasdama. Visada norjau gyventi prie jros. Buriuodamas pirmyn atgal po ssiaur usigeidiau io namo. Jis ilgai buvo neparduodamas. Noriu j nupirkti, nugriauti ir pastatyti nauj mums, tyliai sako Kristianas spindiniomis akimis, kuriose vieia jo viltys ir svajons.

1069/1343

Po perknais Neinia kaip, bet isilaikau ant koj. Man sukasi galva. Gyventi ia! iame nuostabiame kampelyje! Vis likus gyvenim Tai tik mintis, nerytingai priduria Kristianas. vilgteliu per pet nordama vertinti namo vid. Kokia galt bti jo kaina? Tikriausiai penki, o gal deimt milijon doleri? Nenutuokiu. Po galais Kodl nori j griauti? klausiu vl atsisukusi Kristian. Jo veidas apsiniaukia. Ak, ne Noriau ekologikesni nam, pastatyt naudojant naujausias technologijas. Statyb galt imtis Eliotas. Dar kart pavelgiu svetain. Panel Olga Keli stoviniuoja prie dur kitame jos gale. Ji, inoma, i nekilnojamojo turto agentros. Atkreipiu dmes, kad svetain didiul ir labai auktomis lubomis, truput panai didj

1070/1343

kambar Eskaloje. Viruje kakas panaaus balkon, matyt, antr aukt vedani laipt aiktel. Be to, ia yra didelis idinys ir teras ieinantys vitrininiai langai su durimis. is namas turi senojo pasaulio avesio. Ar galime apirti nam? Kristianas ipuia akis. inoma, jis sutriks gteli peiais. Mums grus vid, panels Keli veidas nuvinta nelyginant Kald eglut. Labai patenkinta, kad gali aprodyti mums nam, ji ima grabyliauti. Namas didiulis, daugiau nei tkstanio kvadratini metr ploto, pastatytas pustreio hektaro sklype. Be pagrindins svetains, jame yra valgomasis ne, pokyli sal! su virtuve, alia jo eimos eimos! kambarys, muzikos kambarys, biblioteka, darbo kambarys ir, didiai mano nuostabai, udaras baseinas su treniruoi sale, pirtimi ir sauna. Apaioje,

1071/1343

rsyje, rengtas kino Viepatie! ir aidim kambarys. Hm kain kokius aidimus galtume ia aisti? Panel Keli vardija visokius pranaumus, bet ir taip matyti, kad namas puikus ir kad kadaise jame, be jokios abejons, gyveno laiminga eima. Tiesa, dabar jis truput apleistas, bet en ten pridjus rpesting eimininko rank visk galima pataisyti. Mudviem lipant paskui panel Keli didingais pagrindiniais laiptais antr aukt, vos tramdau jaudul mat ie namai kaip tik tokie, kokius sivaizdavau kada nors tapsiant mano namais. Ar negaltum io namo padaryti ekologikesnio ir ergonomikesnio negriaudamas? Kristianas suglums pavelgia mane, sumirksi. Reikt paklausti Elioto. Jis tokius dalykus geriau imano.

1072/1343

Panel Keli nuveda mudu eiminink apartamentus su vitrininiais langais, ieinaniais balkon, pro kuriuos taip pat atsiveria nuostabi panorama. Galiau sdti lovoje ir vis dien grotis tuo vaizdu, stebti plaukiojanius burlaivius ir oro kait. iame aukte dar yra penki miegamieji. Vaikams! Paskubomis nuveju i mint alin. Jau ir taip turiu daug k apgalvoti. Panel Keli usidegusi aikina Kristianui, kaip namui priklausant sklyp bt galima pritaikyti lenktynini irg arklidms ir aptvarui. irgai! Smonje msteli vaizdai i keli gyvenime pasitaikiusi jojimo pamok, be to, atkreipiu dmes, kad Kristianas panels Keli, rodos, n nesiklauso. Aptvaras irgams bt ten, kur dabar pieva? klausiu. Taip, nuotaikingai linkteli panel Keli.

1073/1343

Man pieva atrodo tinkamesn gulti auktoje olje ir rengti ikylas, o ne trypti kakokiems keturkojams tono bendrams. Kai grtame didij svetain, panel Keli taktikai pasitraukia ir Kristianas vl nusiveda mane teras. Saul nusileidusi, kitame ssiaurio krante mirga Olimpo pusiasalio miesteli viesos. Kristianas prisitraukia mane, apkabina, smiliumi kilsteli smakr ir atidiai pavelgia akis. Turi daug k apgalvoti? klausia, bet jo veidas neperprantamas. Linkteliu. Prie pirkdamas nam norjau sitikinti, kad jis tau patinka. Ar patinka panorama? Jis linkteli. Man labai patinka ir vaizdas, ir namas. it kaip?

1074/1343

Droviai ypteliu. Kristianai, uteko pievos, kad mane paimtum. Kristiano lpos prasiskiria, jis staiga kvepia, paskui veid nuvieia ypsena ir staiga, panardins pirtus man plaukus, jis sisiurbia lpas.
AUTOMOBILIU GRTANT SIATL, Kristi-

ano nuotaika gerokai pasitaisiusi. Vadinasi, ketini t nam pirkti? klausiu. Taip. O Eskal parduosi? Jis suraukia kakt. Kodl gi turiau j parduoti? Kad galtum sumokti u Nutylu nebaigusi minties. Na, inoma Nuraustu. Jis patenkintas ypteli. Patikk, galiu sau tai leisti. Patinka bti turtingam?

1075/1343

inoma. Parodyk bent vien, kuriam nepatikt, paniurs atkerta Kristianas. Gerai, reikia kuo greiiau keisti tem. Anastazija, jei sutiksi u mans tekti, tau taip pat teks imokti bti turtingai, tyliai sako jis. Turt niekada nesiekiau, Kristianai, suraukiu kakt. inau. Todl man ir patinki. Kita vertus, tau niekada neteko ksti bado, tiesiai pareikia Kristianas. Nuo toki odi tuoj prablaivju. Kur vaiuojame? linksmai pasiteirauju tikdamasi sunekti apie k nors kita. vsti, lengviau atsikvepia Kristianas. Ak! Ko vsti? Namo pirkimo? Ar jau pamirai? Atvsime, kad nors ir laikinai, esi vyriausioji redaktor. A, taip, ypteliu.

1076/1343

Sunku patikti, bet tikrai buvau pamirusi. Kur? Auktybse, mano klube. Tavo klube? Taip. Viename i klub.
KILOMETRO IR EI IMT METR

auktyje sikrs klubas yra septyniasdeimt etame Kolumbijos bokto aukte aukiau ir u Kristiano apartamentus Eskaloje. Jis labai iuolaikikai rengtas, pro langus atsiveria svaiginanti Siatlo panorama. Christal, ponia? Man, sdiniai ant baro kds, Kristianas paduoda taur alto ampano. Ak, dkoju, sere, koketikai pabriu paskutin od ir irdama j tyia suvasnoju blakstienomis. Kristiano veidas dmiai velgiant mane ima niauktis.

1077/1343

Flirtuojate su manimi, panele Stil? Taip, pone Grjau, flirtuoju. K gi darysite? Neabejotinai k nors sugalvosiu, atsako jis kimiu balsu. Eik, mums jau paruotas stalelis. Mudviem artinantis prie stalelio, Kristianas spusteldamas alkn mane sustabdo. Eik ir nusimauk kelnaites, nipteli. Ak! Nugar nukreia malonus iurpas. Eik, tyliai liepia jis. Pala, kas ia dabar? Kristianas nesiypso, jis visikai rimtas. Visi raumenys emiau juosmens sitempia. Paduodu jam taur ir, apsisukusi ant kulno, patraukiu prie tualet. Velnias. K jis ketina daryti? Gal is klubas tik dl aki taip vadinamas?.. Tualetai rengti nepaprastai iuolaikikai, vadovaujantis moderniausio dizaino principais: visur tamsi mediena, juodas granitas, o

1078/1343

reikiamose vietose montuoti halogeniniai viestuvai meta viesos apskritimus. Usidarau kabinoje ir kreivai ypsodamasi atsikratau apatini. Vl pasidiaugiu, kad apsivilkau tamsiai mlyn suknel paauktintu juosmeniu. Maniau, ji bus tinkamas drabuis einant susitikti su geruoju daktaru Flinu nesitikjau, kad vakaras itaip susiklostys. A jau susijaudinusi. Kodl jis mane taip veikia? Truput gaila, kad itaip lengvai pasiduodu Kristiano kerams. Dabar jau inau, kad vakarosime ne aptarindami visas ms problemas ir pastarj dien vykius, bet argi galiu jam atsispirti? vilgteliu veidrod pasitikrinti, kaip atrodau. Akys spindi, skruostai i susijaudinimo paraud. Ak, velniop tuos galvoskius. Giliai kvpusi grtu sal. iaip ar taip, anksiau po klub be kelnaii nevaikiojau. Mano vidin dievait, pasipuousi ilgu roiniu

1079/1343

aliku i plunksn ir deimantais, ididiai ingsniuoja kaukdama gundaniais auktakulniais. Kai grtu, Kristianas, nutaiss neperprantam veid, mandagiai pakyla nuo stalelio. Atrodo tobulas, beaistris, ramus ir susikaups kaip visada. inoma, dabar a suprantu, kad tai tik apgaulinga ior. Ssk alia, paprao Kristianas. Klesteliu ant gretimos kds ir jis atsisda. Usakiau tau valgio. Tikiuosi, patiks. Atidiai irdamas, jis paduoda nugert ampano taur ir nuo to dmaus vilgsnio man vl ukaista kraujas. Jis pasideda platakas ant laun. sitempiu ir truput praergiu kojas. Prieina padavjas, neinas lkte ant smulkinto ledo idliot austri. Austrs. Staiga prisimenu, kaip sdjome atskirame Heathman viebuio valgomajame ir aptarinjome sutarties slygas. Dieve Nuo tos dienos nujome ilg keli.

1080/1343

Manau, austrs tau patiko, kai pastarj kart ragavai, dusliai, gundomai sako Kristianas. Tuomet ragavau j pirm kart. A kvpioju, trkiojantis balsas mane iduoda. Kristianas nusiypso. Ak, panele Stil, kada gi js imoksite msliai prataria. Jis paima i lkts austr, kit rank irgi pakelia nuo launies. I nekantrumo krpteliu, bet jis paima grieinl citrinos. K turiau imokti? klausiu. Viepatie, kaip man dauosi irdis. Ilgais mitriais pirtais jis velniai ispaudia citrinos suli ant austrs. Valgyk, paragina, keldamas kriaukl man prie burnos. Prasiioju ir jis atsargiai padeda kiaukut man ant apatins lpos. Ltai atlok galv, burbteli.

1081/1343

Padarau kaip liepiama ir austr velniai nuslysta gerkle. Mans jis net nepalieia, tik austrs kiaukutas. Kristianas nugurkia vien pats, tada sumaitina man antr. kankinam aidim tsiame tol, kol nelieka n vienos i dvylikos austri. Jo oda n akimirk neprisilieia prie mano odos. Visa tai varo i proto. Vis dar mgsti austres? klausia jis, kai nuryju paskutin. Linkteliu iraudusi, geisdama jo prisilietimo. Gerai. Neramiai pasimuistau. Kodl tai taip erotika? Kristianas lyg niekur nieko vl pasideda rank ant launies ir man pakerta kojas. Dabar. Maldauju. Paliesk mane. Mano vidin dievait klpo nuoga, vien su apatinmis kelnaitmis, ir maldauja. Jis ranka por kart persibraukia

1082/1343

per laun, pakelia j, paskui vl nuleidia ten, kur buvo. Padavjas vl pripila mums taures ampano ir skubiai nurenka lktes. Po keli akimirk jis grta neinas pirmuoju patiekalu: jr eeriu negaliu patikti! su paragais, riebaluose skrudintomis bulvytmis ir olandiku padau. Mgstamiausias js patiekalas, pone Grjau? Tikra tiesa, panele Stil. Nors Heathman viebutyje, kiek pamenu, valgme menk. Jo plataka vl keliauja launimi emyn, paskui auktyn. Imu alsuoti greiiau, bet jis vis tiek mans nepalieia. Tai taip erzina. Mginu galvoti apie pokalb. Rodos, tkart buvome atskirame valgomajame ir aptarinjome sutartis.

1083/1343

Geri buvo laikai, isiieps sako Kristianas. Vis dlto kart tikiuosi tave idulkinti. Jis patraukia rank ir paima peil. Ak!.. Kristianas sideda burn ksnel jr eerio. Tyia taip daro. Nesitikk, susiraukusi burbteliu, o jis vypteli. Beje, jei jau usiminei apie sutartis, priduriu, ta konfidencialumo sutartis Gali j suplyti, lyg niekur nieko pareikia Kristianas. Tai bent K? Tikrai? Taip. Tu tikras, kad nenulksiu Seattle Times ir vieai tavs nedemaskuosiu? truput j paerzinu. Kristianas nusijuokia, tas garsas nuostabus. Jis atrodo jaunuolis.

1084/1343

Visikai. Pasitikiu tavimi. Ir toliau ketinu pasitikti. Ak Droviai jam nusiypsau. Ir a ketinu tavimi pasitikti, sunabdu. Kristiano akys staiga suiba. Labai diaugiuosi, kad vilki suknel, sumurma jis. Man su jau ir taip perkaitusiu krauju plsteli geismas. Tai kodl mans n nepalietei? piktai sunypiu. Ilgiesi mano prisilietimo? ypsodamasis klausia Kristianas. Jis smaginasi Niekas. Taip, sakau netverdama pykiu. Valgyk, liepia jis. Tu neketini mans liesti, tiesa? Neketinu, papurto galv jis. K?! Garsiai aikteliu.

1085/1343

sivaizduok, kaip jausiesi, kai grime namo, sukuda Kristianas. Nekantrauju parsiveti tave namo. Jei ia, septyniasdeimt etame aukte, sudegsiu i geismo, dl to bsi kaltas tu, tyliai ikoiu pro sukstus dantis. Ak, Anastazija. Mes rasime, kaip t ugn ugesinti, geismingai ypsodamasis sako Kristianas. Vis dar nesitverdama pykiu imu valgyti jr eer, o mano vidin dievait susimsiusi suktai prisimerkia. aidim mokame ir mudvi. Jo pagrindus perpratau per vakarien Heathman viebutyje. sidedu burn jr eerio. Skanu, lieuv gali praryti. Gardiuodamasi usimerkiu. O atsimerkusi pradedu Kristiano Grjaus gundym ltai pasitraukdama sijon ir labiau apnuogindama launis. Kristianas sustingsta, akut su pasmeigtu uvies gaballiu stabteli ore.

1086/1343

Paliesk mane. Po akimirkos jis valgo toliau. Nekreipdama j dmesio, atsignybu kit gaball jr eerio. Tada, padjusi peil, pirtu persibraukiu per vidin launies pus prie pakinklio, pirt galiukais velniai teknodama per od. Tai blako net mane, juolab kad geidiu jo prisilietimo. Kristianas vl liaujasi valgs. inau, k darai, tyliai sako jis prikimusiu balsu. inau, kad inote, pone Grjau, meiliai atsakau. Tai ir svarbiausia. Paimu parag, truput nuleidusi blakstienas vilgteliu j, sdint alia, paskui bedu parag olandik pada ir pasukioju daydama jo gal. Ne, panele Stil, mano paties ginklu mans nenugalsite. Jis patenkintas savimi nusiypso ir, itiess rank, paima i mans parago kot per

1087/1343

kakok stebukl jam vl pavyksta mans nepaliesti ir dl to labai suirztu. Ne, taip negerai, ne pagal mano plan. Prakeikimas! Isiiok, liepia jis. Pralaimiu dvasin kov. Vl pavelgiu Kristian, o jo pilkos akys liepsnote liepsnoja. Truput prasiiojusi, lyteliu apatin lp. Kristianas nusiypso ir jo akys dar patamsja. Plaiau sukuda jis ir praskiria lpas taip, kad matyiau jo lieuv. Giliai irdyje sudejuoju, prikandu apatin lp, o tada padarau, ko jis prao. Igirstu Kristian staiga garsiai kvepiant, vadinasi, jis nra nepaeidiamas. Gerai, pagaliau j priiupau. Nenuleisdama nuo jo aki, sikiu parago kot burn ir imu velniai atsargiai iulpti jo gal. Nuo olandiko padao burnoje renkasi seils. Gaball nukandu ir i malonumo tyliai sudejuoju.

1088/1343

Kristianas usimerkia. Pavyko! Kai jis vl atsimerkia, aki vyzdiai isiplt. Tai mane paveikia akimirksniu. Suniurnu ir itiesiu rank ketindama paliesti jo laun. Ir labai nustembu, nes kita ranka Kristianas suiumpa man u rieo. Na jau ne, panele Stil, ito nedarysite, tyliai sumurma jis. Pakls mano platak prie burnos, lpomis velniai brkteli per krumplius ir a neramiai pasimuistau. Pagaliau! Prayiau dar. Neliesk, tyliai ir priekaitingai sako Kristianas, o tada padeda mano rank ant kelio. is trumpas ir nepakankamas kontaktas suerzina Tu aidi ne pagal taisykles, paptusi lpas pareikiu. inau. Jis pakelia ampano taur ketindamas paskelbti tost ir a paseku jo pavyzdiu.

1089/1343

Sveikinu gavus paauktinim, panele Stil. Susidauiame ir a nuraustu. Taip, tai buvo gana netikta, sumurmu. Kristianas suraukia kakt, tarsi jam bt msteljusi nemaloni mintis. Valgyk, vl liepia. Neveiu tavs namo, kol nebaigsi valgyti, o tada galsime deramai vsti. Jo veide laukin aistra ir valdingumas Man pakerta kojas. A nealkana. Bent jau ne maisto ialkusi. Kristianas papurto galv ir, nors akivaizdiai mgaujasi vakaru, vis tiek prisimerks mane nuvelgia. Valgyk, o jei ne, persimesiu per kel ia, prie stalelio, ir padarysime pramog kitiems klubo sveiams. Igirdusi iuos odius, pasimuistau. Jis neidrst! Ak, tas Kristianas nietiniu delnu Nepatenkinta, suiaupusi lpas bedu j

1090/1343

akis. O jis, pams parago kot, dao jo gal olandikame padae. Valgyk it, paliepia kimiu ir gundomu balsu. Noriai paklstu. Tu tikrai nepakankamai valgai. Nuo to laiko, kai susipainome, sulysai, velniai sako jis. Nenoriu galvoti apie savo kno svor; ties sakant, man patinka bti tokiai lieknai. Nuryju parag. A tik noriu grti namo ir myltis, lidnai sunabdu. Kristianas ypteli. A irgi. Mes taip ir padarysime. Baik valgyti. Nenoriai pavelgiu savo lkt ir imu valgyti. Dl Dievo meils, juk nusimoviau kelnaites ir padariau visk, k jis liep. Jauiuosi kaip ledinuko negavs vaikas. Jis toks

1091/1343

erzintojas mielas, patrauklus, galus erzintojas, ir visas priklauso man. Kristianas klausinja apie Etan. Pasirodo, jis su Keits ir Etano tvu turi verslo reikal. Hm koks maas tas pasaulis. Gerai, kad jis neusimena nei apie daktar Flin, nei apie nam, nes susikaupti tokiam pokalbiui man bt sunku. Noriu namo. Tarp mudviej vis labiau juntama knika, geisminga tampa. Kristianas meistrikai tai daro. Veria mane laukti. Kuria ang. Nurijs ksn, vis pasideda rank ant launies, taip arti mano rankos, bet jos nepalieia, tik toliau erzina. Niekas! Pagaliau baigiu valgyti ir padedu peil su akute ant lkts. Gera mergait, burbteli jis, tie du odiai, rodos, daug ada Susiraukusi vilgteliu Kristian.

1092/1343

Kas toliau? klausiu, o geismas atriais nagais drasko man vidurius. Ak, kaip geidiu io vyro Toliau? Vaiuosime. Matyt, panele Stil, dar turite ioki toki nor. Kiek leis jgos, stengsiuosi juos vykdyti. Pala! Kiek leis jgos? usikirsdama pakartoju. Po galais Jis ypsodamasis pakyla nuo stalelio. Ar neturtume susimokti? vos atgaudama kvap pasiteirauju. Kristianas pakreipia galv. A klubo narys. Jie atsis man sskait. Eik, Anastazija, tik po tavs Jis ingteli al, o a atsistoju ruodamasi ieiti ir puikiai inodama, kad nemviu apatini kelnaii. Jis iri mane galiai, tarsi nurengdamas akimis, o a mgaujuosi tokiu vertinimu.

1093/1343

Jauiuosi patraukli, nes is grauolis mans geidia. Ar is jausmas svaigins mane vis gyvenim? Tyia sustojusi prie Kristian, delnais persibraukiu per klubus, tarsi taisydamasi suknel. Kristianas nipteli man aus: Nekantrauju parsiveti tave namo. Bet vis tiek prie mans neprisilieia. Mums ieinant jis klubo administratoriui burbteli kak apie automobil, bet a nesiklausau; mano vidin dievait spindi i nekantrumo tarsi iki baltumo kaitinta geleis. Viepatie, galt apviesti vis Siatl Belaukiant lifto, prieina dvi vidutinio amiaus poros. Kai durys atsidaro, Kristianas paima man u alkns ir nuveda prie galins kabinos sienos. Apsivalgiusi pamatau, kad aplink tamsus, dulsvas, veidrodinis stiklas. kabin lipa kitos poros ir vienas vyras ne itin dailiu rudu kostiumu pasisveikina su Kristianu.

1094/1343

Grjau mandagiai linkteli jis. Kristianas atsakydamas taip pat linkteli, bet neprataria n odio. Poros stovi prie mus, nusisukusios duris. Akivaizdu, kad jie biiuliai: moterys, po vakariens pavaljusios ir pagyvjusios, garsiai nekuiuojasi. Man rodos, jie visi apgirt. Kai durys usidaro, Kristianas pasilenkia usiriti bato raitelio. Keista, nes jo raiteliai neatsiri. Jis igsdina mane nemaiom priglausdamas deln prie kulknies, o jam stojantis ranka, maloniai slysdama per od, atkeliauja auktyn mano koja iki na iki pat viraus. Kai jo delnas palieia upakal, turiu tvardytis, kad nekteliau i nuostabos. Kristianas atsistoja man u nugaros. Viepatie Spoksau stovini moni pakauius. Jie n nenumano, kas ia dedasi. Laisva ranka Kristianas apglbia mane per juosmen ir prisispaudia, o kitos rankos pirtai

1095/1343

nesiliauja iuop. Kad mane kur, prakeikimas jie iuopia ten? Liftas tyliai leidiasi, stabteli penkiasdeimt treiame aukte paimti dar keli moni, bet man n motais. Visas dmesys vos pastebimiems vienos jo rankos pirt judesiukams. Mudu traukiams dar ariau galins lifto kabinos sienos, o jo pirtai suka ratukus dabar slysta pirmyn tyrinja Kai jo pirtai randa ko iekoj, tenka ugniauti dejon. Panele Stil, js visuomet pasiruousi, sunabda jis kidamas pirt vidun. Be garso aikteliu ir neramiai krusteliu. Kaip jis gali taip elgtis, kai aplink mons? Tylk ir nejudk, spjamai sumurma Kristianas. A raudusi, suilusi, nebetverianti i geismo, kalinta lifte su septyniais monmis, i kuri ei n nenumano, kas vyksta kampe. Jo pirtas smunka mane, vl islysta, smunka,

1096/1343

islysta Mano alsavimas Dieve, kaip nemalonu. Noriu jam pasakyti, kad liautsi ir nesiliaut ir liautsi. Atsiremiu Kristian ir jis apkabina mane stipriau, o jo pen jauiu besilieiant prie klubo. Keturiasdeimt ketvirtame aukte vl stabtelime. Ak ar ilgai dar truks i kankyn? Pirmyn atgal pirmyn atgal Neatkreipdama niekieno dmesio imu sibuoti, paddama nerimstaniam pirtui. Kodl, taip ilgai mans neliets, jis daro itai kaip tik dabar?! Ir dar ia?! Ir veria mane jaustis itvirkle? nipteli Kristianas, n trupuio nesijaudindamas, kad lift lipo dar du mons. Kabinoje vis ankiau. Nepaleisdamas mans, Kristianas dar pasitraukia, tad sispraudiame kamp ir jis kankina mane toliau. Nosimi brkteli per plaukus. Jei kas atsisukt pairti, k veikiame, neabejoju, kad

1097/1343

atrodytume kaip jauna simyljli porel, besiglamonjanti kampe. O Kristianas tuo metu kia vidun dar vien pirt. Prakeikimas! Sudejuoju. Laim, prieais susigrd mons vis dar garsiai nekuiuojasi ir visikai mumis nesidomi. Ak, Kristianai, k tu man darai? Atremiu galv jam krtin, usimerkiu ir atsiduodu negailesting jo pirt valiai. irk, neperenk ribos, sunabda jis. Noriu, kad tai vykt vliau. Iskts pirtus, jis priglaudia deln man prie papilvs, truput j suspaudia ir tsia malon priekabiavim. Jausmas nuostabus. Pagaliau liftas pasiekia pirm aukt. Garsiai dzingteljusios durys atsidaro ir keleiviai nieko nelaukdami plsteli i kabinos. Kristianas neskubdamas itraukia i mans pirtus ir pakteli pakau. Atsisuku j, jis nusiypso, paskui dar kart linkteli ponui prastai pasitu

1098/1343

rudu kostiumu, is atsakydamas taip pat mandagiai linkteli ir su mona ilipa i lifto. Bet to a, galima sakyti, n nepastebiu, mat labai susikaupusi stengiuosi isilaikyti ant koj ir suvaldyti kvpavim. Viepatie, a visa kaip sudauyta ir apdujusi. Kristianas mane paleidia ir lieku stovti ant sav koj, j nesiremdama. vilgteliu j. Atrodo susikaups ir visikai nesusijaudins, ramus kaip visada. Hm Tai neteisinga. Pasiruousi? klausia Kristianas ir, velgdamas idyklikai spindiniomis akimis, sikia burn smili, paskui didj pirt ir paiulpia. Visai neblogai, panele Stil, sunabda. T pai akimirk vos nesutrkioju nuo konvulsij. Negaliu patikti, kad taip padarei, sumurmu jusdama, kad neitvrusi tuoj imsiu trkinti per siles.

1099/1343

Turtumte kuo stebtis pamaiusi, k dar galiu padaryti, panele Stil, sako Kristianas. Itiess rank, jis ukia man u ausies plauk sruog, velni ypsenl iduoda puiki jo nuotaik. Noriu parsiveti jus namo, bet gali bti, kad toliau automobilio nenueisime, priduria jis, ypsodamasis paima mane u rankos ir isiveda i lifto. K?! Seksas automobilyje? Ar negaltume pasimylti tiesiog ia, ant vsi vestibiulio grind i marmuro ploki? Praau Eik. Taip, noriau. Panele Stil! apsimesdamas pasibaisjs priekaitingai kteli jis. Dar nesu myljusis mainoje, sumurmu. Kristianas staiga sustoja, tais paiais dviem pirtais suima man u pasmakrs, pakelia galv ir rsiai pavelgia.

1100/1343

Malonu girdti. Turiu pasakyti, kad labai nustebiau, o gal ir supykiau, jei btum ten myljusis. Iraudusi ir iptusi akis spoksau j. Na, inoma Esu myljusis tik su juo. Suraukiu kakt. Ne t norjau pasakyti. O k? netiktai iurkiai klausia jis. Kristianai, juk tai tik posakis. Gerai inomas posakis nesu myljusis mainoje. Kurgi ne, tau nuo lieuvio nusprdo. Kas jam ujo? Kristianai, a negalvojau, k sakau. Dievai, a tik Prisimink, k man darei moni pilname lifte. Mano mintys visikai sujauktos. Jis kilsteli antakius. O k a tau dariau? provokuojamai klausia.

1101/1343

Rsiai dbteliu. Jis nori, kad t veiksm vardyiau. Tu mane audrinai taip, kad labiau nemanoma. Dabar vekis mane namo ir idulkink. I nuostabos Kristianui net lpa atvimpa, bet po akimirkos jis nusijuokia. Dabar atrodo jaunas ir nerpestingas. Ak, kaip gera girdti j juokiantis! Dievinu Kristiano juok, nes retai j girdiu. Js romantik i prigimties, panele Stil. Jis paima mane u rankos ir, ij i pastato, traukiame prie Saab, alia kurio stovi patarnautojas. TAI NORI SEKSO MAINOJE, jungdamas varikl suniurna Kristianas. Ties sakant, mielai biau tai dariusi ir ant vestibiulio grind. Patikk, Ana, a irgi. Bet nelabai noriau tok vl vakar bti sulaikytas policijos, o

1102/1343

tualete tavs dulkinti nenorjau. Tad iandien vestibiul geriau pamirkime. K?! Nori pasakyti, kad apskritai tai buvo manoma? O kaipgi. Grkim. Pasisuks jis dmiai pavelgia mane ir nusijuokia. Tuo juoku usikreiu ir a, tad netrukus kvatojame abu nuoirdiai, su palengvjimu, atlo galvas. Kristianas udeda rank man ant kelio ir gudusiais pirtais j paglamonja. A liaujuosi juoktis. Kantrybs, Anastazija, tyliai sako jis ir automobilis silieja Siatlo transporto sraut.
JIS PASTATO SAAB ESKALOS GARAE ir

ijungia varikl. Staiga atmosfera automobilio salone pasikeiia. vilgteliu Kristian su geidulingu nekantrumu, mgindama apraminti

1103/1343

besidauani ird. Jis atsisuks mane, pasirms dureles, alkn udjs ant vairo. Sums nykiu ir smiliumi, jis timpteli sau apatin lp. Jo burna labai blako dmes. Noriu, kad tos lpos mane buiuot. Jis atidiai iri mane, akys pilkos, patamsjusios. Man dista burna. Kristianas ltai, geidulingai nusiypso. Automobilyje dulkinsims, bet laik ir viet nustatysiu a. O dabar noriu paimti tave ant vis savo buto paviri. Tarsi jis kreiptsi t, kuri tno emiau juosmens Mano vidin dievait padaro keturis arabeskus ir pas de basque. Gerai. Viepatie, a vos gaudau kvap ir negaliu numaldyti geismo. Kristianas truputl pasilenkia priek. Usimerkiu laukdama jo buinio ir tardama sau: Pagaliau! Bet nieko nenutinka.

1104/1343

Atsimerkusi po keli aminybei prilygstani sekundi, pamatau j, velgiant mane. Neimanau, apie k jis galvoja, bet dar nespjus prasiioti jis vl iblako dmes. Jei dabar tave pabuiuosiu, buto mudu nepasieksime. Eik. Ak! Ar galt is vyras dar labiau mane erzinti? Jis ilipa i automobilio.
VL LAUKIAME LIFTO, o mano knas net

virpa i nekantrumo. Kristianas laiko mane u rankos, nykiu ritmingai braukydamas per krumplius, ir nuo kiekvieno brkteljimo tarsi vilnis per vis kn nusirita. Ak, troktu, kad ta ranka liest mane visur. Jis jau pakankamai mane prikankino. O kaipgi neatidliotinas pasitenkinimas? mums belaukiant tyliai klausiu. Ne kiekvienoje situacijoje jis dera, Anastazija.

1105/1343

Nuo kada gi? Nuo io vakaro. Kodl mane taip kankini? Dantis u dant, panele Stil. O kaipgi a jus kankinu? Pakeliu Kristian akis, bet i jo veido nieko neiskaitysi. Ak, tai kas jis laukia mano atsakymo. A taip pat linkusi atidedam pasitenkinim, sunabdu ir droviai nusiypsau. Kristianas netiktai trkteli u rankos ir atsiduriu jo glbyje. Suiups u plauk prie pakauio, jis velniai timpteli, kad atloiau galv. K man daryti, kad sutiktum tekti? jausmingai klausia Kristianas, vl imus mane i vi. Sumirksiu irdama j jo miel, rimt, nevilties apniaukt veid.

1106/1343

Praau tavs, duok man laiko sumurmu. Pagaliau Kristianas pabuiuoja mane buiuoja godiai ir ilgai. Paskui lipame lift, o jame susipina visa: mudviej rankos, burnos, lieuviai, lpos, pirtai ir plaukai. Mano gyslas aibikai upildo klampi ir stipri aistra, visikai aptemdydama prot. Jis stumteli mane prie sienos, priremia, vienos rankos pirtus panardina plaukus, kitos pirtais suspaudia smakr, kad nejudiau. Priklausau tau, sunabda. Mano likimas tavo rankose, Ana. Nuo i odi sukasi galva, o kadangi a nepaprastai siaudrinusi, troktu nuplti jam drabuius. Nusmaukiu nuo pei vark ir, liftui pakilus iki apartament, virste ivirstame vestibiul. Kristianas priremia mane prie sienos alia lifto, varkas nukrinta ant grind, jo ranka

1107/1343

slysta mano koja auktyn, o lpos nesitraukia nuo mano lp. Jis pakelia man sijon. Pirmas pavirius ia, sukuda jis ir staiga mane kilsteli. Apsivyk mane kojomis. Taip ir padarau, o jis pasisuka, paguldo mane ant vestibiulio stalo ir atsistoja man tarp koj. Man dingteli, kad ant stalo nra paprastai ia stovinios vazos su glmis. Hm Kyteljs rank dins kien, Kristianas isitraukia folijos paketl, paduoda man, o pats ima sagstytis kelni antuk. Ar inai, kaip mane kaitini? K? dsuoju. Ne a Taip, kaitini, sako jis, vis laik. Kristianas itraukia man i rank paketl. Ak, kaip greitai viskas vyksta, bet itaip ilgai gundomai erzinta beprotikai jo geidiu noriu ia ir dabar. Maudamasis sarg, jis iri mane, paskui pakia rankas man po launimis ir praargdina plaiau.

1108/1343

Atsistojs reikiama poza, jis stabteli. Neusimerk. Noriu tave matyti, sunabda, o tada suneria pirtus su mano pirtais ir, tvirtai laikydamas u rank, ltai siskverbia. Mginu neusimerkti, stengiuosi kaip manydama, bet jausmas pernelyg nuostabus. Kaip tik toks, kokio ilgai gundyta ir laukiau. Ak, ta pilnatv, tas pojtis Sudejuoju ir, stipriau remdamasi peiais stal, irieiu nugar. Atsimerk! nepatenkintas suniurna jis dar stipriau spausdamas man rankas ir staiga smeigia taip, kad net rikteliu. Atsimerkiu jis iri mane. Tada ltai itraukia, siskverbia vl truput atkidamas apatin lp, paskui sudeda lpas taip, lyg aimanuot Ooo, nors neileidia n garso. Matydama j tok susijaudinus ir taip reaguojant mano kn, taip pat siaudrinu, ukaits kraujas tvilko gyslas. Pilkas liepsningas jo vilgsnis veria mane kiaurai. Kristianas ima

1109/1343

judti ritmingai, o a mgaujuosi, diaugiuosi, iriu j, velgiant mane, jo aistr, jo meil, ir mudu kartu perengiame rib. kteliu ir sprogstu, o po akimirkos isilieja ir Kristianas. Taip, Ana! kteli jis. Tada ugriva visu svoriu, paleidia mano rankas ir padeda galv ant krtins. A, vis dar gulinti po kantriai, motinikai velgianios Madonos paveikslais kojomis apsivijusi Kristian, gaudydama kvap velniai suimu jo galv. Kristianas pakelia galv ir pavelgia mane. Su tavimi dar nebaigiau sumurma ir truput pakils vl mane pabuiuoja.
GULIU NUOGA KRISTIANO LOVOJE,

sudribusi jam ant krtins, nopuojanti. Po galais, ar jam kada nors isenka jgos? Kristianas glosto man nugar. Patenkinta, panele Stil?

1110/1343

Pritariamai murmteliu. Kalbti nebeturiu jg. Paklusi galv, bedu Kristian nieko nematanias akis ir mgaujuosi iltu, geru jo vilgsniu. Labai ltai nulenkiu galv, kad jis inot, jog ketinu pabuiuoti krtin. Kristianas trumpai sitempia, o a velniai pabuiuoju krtins plaukus, kvepiu ypatingojo Kristiano aromato, sumiusio su prakaito ir sueities kvapu. Tas kvapas svaigina. Jis pasiveria ant ono, kad isitiesiau alia, ir pavelgia mane. Ar visiems seksas toks? Stebiuosi, kaip mons ieina i nam, staiga susidrovjusi sunabdu. Jis ypteli. Negaliu kalbti vis vardu, bet, po galais, su tavimi, Anastazija, seksas tikrai ypatingas, ir pasilenks pabuiuoja mane.

1111/1343

Todl, kad, po galais, tu ypatingas, pone Grjau, pritariu ypsodamasi ir glostydama jam veid. Kristianas suglums sumirksi. Jau vlu. Miegok, sako. Pabuiuoja, tada atsigula ir prisitraukia mane, kad galtume jaukiai myluotis lovoje. Kompliment tu nemgsti. Miegok, Anastazija. Hm Bet Kristianas tikrai ypatingas. Viepatie kodl jis to nesupranta? Namas man patiko, murmteliu. Jis kur laik nieko nesako, bet jauiu, kad ypsosi. Myliu tave. Miegok. Kristianas nosimi pasitrina man plaukus, o a umiegu saugi jo glbyje, sapnuoju saullydius, vitrininius langus su durimis teras, plaius laiptus ir rudaplauk berniuk:

1112/1343

vejuosi j, o jis, bgdamas per piev, juokiasi ir kryktauja. Man jau metas, mayte, Kristianas pakteli man paaus. Atsimerkiu; jau rytas. Atsisuku Kristian: jis atsikls, apsirengs, valus, puikiai atrodantis ir pasilenks prie mans. Kelinta valanda? Ak, ne nenoriu pavluoti. Neisigsk. Mans laukia dalykiniai pusryiai. Jis pasitrina nosimi man nos. Skaniai kvepi, sumurmu rydamasi po juo ir jusdama, kad po vakaryki lioni maudia sustirusias rankas ir kojas. Apkabinu jam kakl. Neieik. Kristianas pakreipia galv ir kilsteli antak. Panele Stil, ar tik nemginate atitraukti vyro nuo doro kasdienio darbo?

1113/1343

Mieguista linkteliu ir jis apdovanoja mane naujovika drovia ypsena. Nors pagunda labai didel, vis dlto turiu eiti. Kristianas pabuiuoja mane ir atsistoja. Jis vilki grieto klasikinio stiliaus tamsiai mlyn kostium, baltus markinius, be to, pasiris tamsiai mlyn kaklarait atrodo kaip tikras generalinis direktorius patrauklus generalinis direktorius. Iki, mayte, sumurma jis ir ieina. vilgteljusi laikrod pamatau, kad jau septinta valanda matyt, bsiu neigirdusi adintuvo. K gi, ir man metas keltis.
PRAUSIANTIS PO DUU MANE aplanko k-

vpimas. Sugalvoju, k dar padovanoti Kristianui gimtadienio proga. Labai sunku k nors nupirkti mogui, kuris jau visk turi. Jau teikiau jam svarbiausi dovan ir tebeturiu kit

1114/1343

turistams skirtoje krautuvlje pirkt daikt, bet ta dovana i ties labiau pritaikyta man. Usukusi vanden jauiu ir pasitenkinim savimi, ir nekantr lkest. Man tik reikia t dovan paruoti. jusi drabuin, apsivelku rykiai raudon prigludusi suknel gilia kvadrato formos ikirpte. Taip, darb i suknel bus kaip tik. O dabar reikia paruoti Kristianui dovan. Imu raustis po jo komodos stalius kaklaraii. Apatiniame staliuje aptinku tuos iblukusius, suplytus dinsus, kuriuos jis apsimauna eidamas aidim kambar, tuos paius, kuriuos mvdamas atrodo toks velnionikai patrauklus. velniai perbraukiu per juos delnu. Ak, Dieve, kokia velni mediaga Po dinsais randu didel, juod, neaukt kartonin d. Ji akimirksniu suadina smalsum. Kas viduje? iriu j inodama, kad vl perengiu draudiam rib. Pakeliu j,

1115/1343

pakratau. D sunki, joje kakokie popieriai, gal rankraiai. Negaliu atsispirti atvoiu dangt ir tuoj pat vl uvoiu. Po perknais, toje dje nuotraukos i Raudonojo kambario. Baisiai sukrsta klesteliu ant grind, mgindama itrinti tuos vaizdus i atminties. Kam irjau d? Kodl jis saugo tas nuotraukas? Nukreia iurpas. Pasmon priekaitingai sako: Visa tai buvo pirma tavs. Pamirk tas nuotraukas. Ji teisi. Atsiklusi nuo grind pamatau, kad kaklaraiiai kabo ant drabuiams skirto strypo galo. Susiiekau mgstamiausi ir tuoj pat ieinu. Tos nuotraukos p. A. prie An. Pasmon pritariamai linkioja, bet didij svetain pusryiauti vis tiek engiu sunkia irdimi. Ponia Douns maloniai nusiypso, o paskui staiga suraukia kakt.

1116/1343

Ar kas nutiko, Ana? gerairdikai klausia. Ne, isiblakiusi tarsteliu. Ar turite rakt nuo na nuo aidim kambario? I nuostabos ji trumpai sustingsta. Taip, inoma, ir nusisega rakt ryull nuo diro. Ko norsite pusryi, mieloji? duodama raktus klausia. Tik javaini. A ilgai neutruksiu. Dabar jau nesu tokia tikra, kad antra dovana tinkama, bet abejons mane apniko tik radus tas nuotraukas. Niekas nepasikeit! vl piktai subara mane pasmon, rsiai velgdama vir akini pusmnulio formos rmeliais. Ta viena tavo matyta nuotrauka buvo iurpi, siterpia mano vidin dievait, o a sivaizduoju piktai j dbtelinti. Taip, ities, man per iurpi. K dar jis turi paslps? Paskubomis pasirausiu senovinje skrynioje, pasiimu, ko

1117/1343

iekojau, ir ijusi i aidim kambario udarau duris. Bt geriau, jei Chos ito nerast! Grinusi poniai Douns raktus atsisdu prie stalo ir, be Kristiano jausdamasi kaip nesava, greitai sukemu pusryius. Kad ir kaip nemalonu, niekaip negaliu pamirti to vaizdo nuotraukoje. domu, kas ji. Gal Leila?
VAIUODAMA DARB SVARSTAU, ar pa-

sakyti Kristianui, kad radau jo nuotraukas. Ne! klykia pasmon, nutaisiusi Edvardo Munko veid. Nusprendiu, kad ji tikriausiai teisi. Vos atsisdu prie darbo stalo, suzirzia telefonas.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Paviriai

1118/1343

Data: 2011 m. birelio 17 d. 08:59 Gavjas: Anastazija Stil Apmeiau, kad dar reikia imginti bent trisdeimt paviri. Nekantriai laukiu vis j patikros. Paskui dar liks grindys, sienos, taip pat nedert pamirti balkono. O tada mano darbo kambarys Pasiilgau tavs. x
Kristianas Grjus Priapu virstantis Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Perskaiiusi laik ypteliu ir visos ankstesns abejons isisklaido. Dabar jis geidia mans, uplsta prisiminimai apie sekso vent praeit nakt: lifte, vestibiulyje, lovoje Priapas tinkamas palyginimas. O koks galt bti moterikasis atitikmuo?

1119/1343

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Meils nuotykis? Data: 2011 m. birelio 17 d. 09:03 Gavjas: Kristianas Grjus Pone Grjau, esate riboto mstymo mogus. Per pusryius man js trko. Bet ponia Douns buvo labai paslaugi. Ax

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Sudomintas Data: 2011 m. birelio 17 d. 09:07 Gavjas: Anastazija Stil Koki paslaug jums padar ponia Douns? K rezgate, panele Stil?
Kristianas Grjus

1120/1343

Susidomjs Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

I kur jis ino, kad kak rezgu?


Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Pirtu baksnojanti nosies nerv Data: 2011 m. birelio 17 d. 09:10 Gavjas: Kristianas Grjus Palaukite ir pamatysite tai staigmena. Man reikia dirbti, tad palikite mane ramybje. Myliu tave. Ax

Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Suirzs Data: 2011 m. birelio 17 d. 09:12 Gavjas: Anastazija Stil

1121/1343

Man nepatinka, kai nuo mans k nors slepi.


Kristianas Grjus Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

Spoksau nediduk telefono ekranl. Laiko odiuose pulsuojantis, nors atvirai ir neireiktas irzulys stebina. Kas jam? Juk ne a slepiu savo buvusij nuotraukas.
Siuntjas: Anastazija Stil

Tema: Pataikaujanti tau


Data: 2011 m. birelio 17 d. 09:14 Gavjas: Kristianas Grjus Tai skirta tavo gimtadieniui. Dar viena staigmena. Nebk toks aiktingas. Ax

1122/1343

I karto jis neatrao, o a ikvieiama susirinkim, tad ilgai apie tai galvoti neturiu laiko. Vl vilgteljusi savo telefon pamatau, kad jau ketvirta popiet, ir mane apima siaubas. Kodl taip greitai pralk diena? O nuo Kristiano jokios inios. Nusprendiu parayti jam dar vien laikel.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Labas Data: 2011 m. birelio 17 d. 16:03 Gavjas: Kristianas Grjus Nesikalbi su manimi? Nepamirk, kad su Chos eisiu bar ir kad jis pas mus nakvos. Praau, dar kart apsvarstyk, ar nenortum prie ms prisidti.

1123/1343

Ax

Kristianas neatsako, todl darosi truput neramu. Tikiuosi, jam nieko nenutiko. Paskambinus jam mobiliuoju, sijungia balso patas. raas paprastas ir pabrtinai dalykikas: Grjus, palikite inut. Labas hm ia a, Ana. Ar tau viskas gerai? Paskambink, usikirsdama kalbu inut. Dar niekada neteko palikti Kristianui balso pato inuts. Nuraudusi paspaudiu mygtuk Baigti. Aiku, jis supras, kad ia tu, kvaia! piktai kteli mano pasmon ir uveria akis. Jauiu pagund paskambinti jo asmeninei sekretorei, Andrjai, bet nusprendiu, kad ito vis dlto jau bt per daug. Kad ir nenoriai, imuosi savo darb.

1124/1343

NETIKTAI SUSKAMBA MOBILUSIS ir man

ima dauytis irdis. Kristianas! Bet ne, skambina Keit, mano geriausia draug, pagaliau! Ana! kteli Keit. Keite! Jau grai? Pasiilgau tavs. Ir a tavs. Turiu tiek daug papasakoti Mes a su savikiu dabar Siatlo-Takomos oro uoste. Ji sukikena, o toks kikenimas Keitei visikai nebdingas. aunu. Ir a turiu tau daug k papasakoti. Tai pasimatysime bute? Su Chos eisiu bar. Ateik ir tu. Chos mieste? inoma, ateisiu! Parayk inut, kada ir kuriame bare. Sutarta, diugiai nusiypsau. Ar tau gerai sekasi, Ana? Taip, viskas gerai. Tu vis dar su Kristianu? Taip.

1125/1343

Gerai. Iki! Ak, ir ji usikrt tuo odiu? Elioto taka berib. Taip, iki, mieloji. Isiiepiu iki aus, Keit nutraukia pokalb. ia tai bent. Keit gro. Kaip jai papasakoti visk, kas nutiko? Gal usirayti, kad nieko nepraleisiau?
PO VALANDOS SUSKAMBA mano darbo tele-

fonas. Gal Kristianas? Ne, Kler. Ateik pas vaikin, kuris laukia tavs priimamajame. Ana, kaipgi tu susipasti su visais tais grauoliais? Matyt, atjo Chos. vilgteliu laikrod jau be penkiolikos minui eta ir i susijaudinimo nugara nubga virpuliukas. Labai seniai nemaiau Chos. Ana, oho! Nuostabiai atrodai. Tokia suaugusi, ypsosi jis man.

1126/1343

Tik todl, kad vilkiu daili suknel Viepatie! Jis stipriai mane apkabina. O kokia aukta, nustebs murmteli. Tik dl to, kad aviu auktakulnius. Ir pats neprastai atrodai. Jis mvi dinsus, vilki juodus markinlius ir flanelinius markinius juodais ir baltais langeliais. Pasiimsiu daiktus ir galsime eiti. Gerai. Palauksiu ia.
PAIMU DU ROLLING ROCK alaus nuo

moni apgulto baro ir prieinu prie stalelio, kur sdi Chos. Ar tau patiko Kristiano butas? Patiko. Nors viduje nebuvau. Tik pristaiau nuotraukas iki tarnybinio lifto. Jas pam ir uve kakoks vyrukas, vardu Teiloras. Vestibiulis spdingas.

1127/1343

Taigi. Pamatytum, kaip rengtas butas! Nekantrauju pamatyti. Salud18, Ana. Gyvendama Siatle labai igrajai. Nuraustu ir mudu susidauiame buteliais. Tai gyvenimas su Kristianu mane igraino. Salud. Papasakok apie parod ir kaip ji prajo. Chos nuoirdiai nusiypso ir ima pasakoti. Jis pardav visas nuotraukas, liko tik trys, atidav studij metais susikaupusias skolas ir dar iek tiek atsidjo juodai dienai. Be to, Portlando turizmo centras usak padaryti kelis peizaus. Visai neblogai, ar ne? neslpdamas pasididiavimo baigia pasakojim jis. Ak, Chos, tai nuostabu. Bet ar darbas netrukdys studijuoti? susirpinusi pavelgiu j. Ne. Dabar, ivaiavus judviem su Keite ir dar trims vaikinams, su kuriais buvome neiskiriami, turiu daugiau laiko.

1128/1343

Argi neatsirado kokios avios merginos, kuri pasirpint, kad btum uimtas? Kai paskutin kart tave maiau, buvai apspistas bent deimties mergeli, gaudani kiekvien tavo od, sakau ikalbingai kilsteldama antak. Ne, Ana. N viena man netinka. Jis demonstratyviai branginasi. Na, inoma, Chos Rodrigesas irdi dikas, nusijuokiu. Ei, pala, Stil, ir a turiu prog. Chos atrodo truput sieids, tad pajuntu ioki toki kalt. Neabejoju, kad turi, paraminu j. O kaip tau su Grjumi? kitokiu tonu, daug santriau, pasiteirauja jis. Gerai. Mudviem viskas gerai, sumurmu. Sakei, kad santykiai rimti, ar ne? Taip. Rimti. Ar jis tau ne per senas?

1129/1343

Eik jau, Chos inai, k sako mano mama? Kad a jau gimiau sena. Chos kreivai ypteli. Kaip gyvena tavo mama? Sulig iuo klausimu mudu nutolstame nuo pavojingos temos. Ana! Atsisuku ir ivystu Keit su Etanu. Ji atrodo nuostabiai: gelsvi plaukai pabluk nuo sauls, oda degusi, viesiai bronzin, ypsena plati, dantys balti kaip pieno puta, o ji pati su plona palaidinuke ir aptemptais juodais dinsais tokia dailut Vis akys nukrypsta Keit. Paoku nuo kds ir apkabinu j. Ak, kaip man trko ios merginos! Netrukus ji isprsta man i glbio ir ingteli atgal, kad galt geriau apirti. Nuo skvarbaus jos vilgsnio nuraustu. Tu netekai svorio. Ir nemaai. Be to, atrodai pasikeitusi. Suaugusi. Kas tau nutiko?

1130/1343

kudakuoja ji kaip vita perekl. Grai suknel. Tau tinka. Kol buvai ivaiavusi, daug kas nutiko. Papasakosiu vliau, kai liksime dviese. Kol kas a nenusiteikusi Ketrinos Kavanag kvotai. Ji tariai mane nuvelgia. Ar tau viskas gerai? atsargiai pasiteirauja. Taip, ypteliu, nors bt kur kas geriau, jei inoiau, kur Kristianas. Puiku. Labas, Etanai, diugiai nusiypsau ir jis sveikindamasis trumpai mane apkabina. Sveika, Ana, sukuda aus. Chos susirauks dbteli Etan. Kaip papietavote su Mija? klausiu Etano. Buvo domu, mslingai atsako jis. it kaip? Etanai, juk pasti Chos, tiesa?

1131/1343

Kart buvome susitik, suburba Chos, spausdamas Etanui rank ir j vertindamas. Taip, Keits bute, Vankuveryje, maloniai ypsodamasis patvirtina Etanas. Na, gerai, kas nori igerti?
NUEINU TUALET. I ten isiuniu Kristi-

anui inut, kur esame; galbt ateis. Jis man neskambino ir nesiunt elektronini laik. Keista Kas yra, Ana? grus prie stalelio klausia Chos. Negaliu prisiskambinti Kristianui. Tikiuosi, jam nieko nenutiko. Kas jam gali nutikti? Nori dar alaus? Aiku. Kitoje stalelio pusje sdinti Keit pasilenkia prie mans.

1132/1343

Etanas sako, kad kakokia iprotjusi persekiotoja, Kristiano buvusioji, blaksi po ms but ir vaistsi ginklu. Na taip. Atsipraomai gteliu. Viepatie, ar dabar btina apie tai nektis? Po galais, Ana, kas ia vyksta? Staiga Keit nutyla ir vilgteli savo mobilj. Labas, mielasis, atsiliepia. Mielasis! Ji suraukia antakius, vilgteli mane. inoma, tarsteli, o tada kreipiasi mane: Skambina Eliotas jis nori su tavimi nektelti. Ana tyliai ir sitemps prabyla Eliotas ir man staiga paiurpsta oda. Kas atsitiko? Kristianas Jis negro i Portlando. K? Kaip negro? Jo sraigtasparnis kakur dingo. arlis Tango? sunabdu i paskutinij, nes man ugniauia kvap. Ne!

1133/1343

18 sveikat (isp.).

DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS

Spoksau liepsnas tarsi uburta. Kristiano apartament idinyje jos okioja ir pinasi rykios, rausvai gelsvos, viesiai mlynais lieuvli galiukais. Bet man alta, nors nuo idinio sklinda kartis, o peiai apgobti antklode. Net kaulus gelia. Girdiu prislopintus balsus daug prislopint bals. Bet jie kakur antrame plane ir susilieja tolim gaudes. odi negirdiu. Nieko negirdiu, niek daugiau negaliu sutelkti dmesio, tik tyl i idinio sklindant degani duj nyptim.

1135/1343

Prisimenu vakar mudviej apirt nam ir tuos didiulius idinius tikrus, malkomis krenamus idinius. Kaip bt gera pasimylti su Kristianu prie ukurto tikro idinio. Taip, bt puiku. Neabejoju, kad Kristianas sugalvot k nors ypatingo ir tas kartas simint ilgam, kaip ir visi kiti kartai, kai myljoms. Taip, mintyse paaipiai primenu sau, net ir tie kartai, kai kruoms. Taip, tie kartai taip pat gana simintini. Kur jis? Liepsnos virpa ir okioja, visikai pavergia mane, atbukina pojius. Matau vien blykiojant, deginant gro. Jis mane uburia. Anastazija, tu mane pakerjai. Taip jis pasak, kai pirm kart miegojo mano lovoje. Ak, ne Apglbiu sau onus ir pasaulis griva, o man smon siveria skaudi tikrov. iurpi tutuma krtinje dar labiau isipleia. arlis Tango dingo.

1136/1343

Ana tai, paimk, velniai ukalbina ponia Douns ir a, igirdusi jos bals, grtu svetain, dabart, prisimenu itikus sielvart. Ji paduoda man puodel arbatos. Dkinga paimu puodel ir lktel, j tarkjimas iduoda, kad man dreba rankos. Ai, sunabdu ukimusi nuo neiliet aar ir dusinama gumulo gerklje. Mija sdi prie mane ant milinikos U raids pavidalo sofos ir laiko Greiss rank. Jos iri mane, abiej veiduose aikiai matyti skausmas ir irdgla. Greis atrodo pasenusi kaip motina, susisielojusi dl snaus. velgiu jas visikai bejausm, mirksiu. Negaliu padti joms nei drsinama ypsena, nei aara nejauiu nieko, iskyrus beprasmyb ir vis labiau plintani tutum. vilgteliu Eliot, Chos ir Etan, susibrusius prie pusryi baro ir rimtais veidais apie kak besikalbanius. Tyliai,

1137/1343

prislopintais balsais kak svarstanius. Ponia Douns trisia virtuvje jiems u nugaros. Keit televizijos kambaryje iri per vietin kanal transliuojamas inias. Mano ausis pasiekia neaiks i didiulio plazminio televizoriaus skindantys riksmai. Daugiau negaliu irti ini, nes ekrane vl pamatysiu ura Kristianas Grjus dingo be inios ir miel jo veid, o to neitveriau. Pastirusi mano smon staiga perskrodia mintis, kad iame kambaryje dar nesu maiusi tiek daug moni; ir vis dlto ioje didiulje svetainje jie vis tiek atrodo kaip nyktukai. Mai breliai sutrikusi ir nerimaujani moni Penkiasdeimties namuose. Kas bt pamans, kad jie visi ia susirinks? Teiloras ir Karikas kalbasi su policijos pareignais, kurie kakodl ykti informacijos, bet koks skirtumas. iaip ar taip, Kristianas dingo. Prie atuonias valandas. Nedavs jokio

1138/1343

enklo, niekam nepratars n odio. inau tik tiek, kad paieka nutraukta. Mat per tamsu. Ir mes neinome, kur jis. Galbt sueistas, gal alkanas, o gal ir Ne! Dar kart tyliai pasimeldiu Dievui. Praau, neleisk, kad Kristianui nutikt kas blogo. Praau, neleisk, kad Kristianui nutikt kas blogo. Mintyse daug syki kartoju sakin tai mano mantra, mano gyvybs altinis, is tas tikro, ko galiu sitverti apimta ios baisios nevilties. Nenoriu galvoti apie blogiausia. Ne, tokias mintis veju alin. Dar yra vilties. Tu mano gyvybs altinis. Niekaip negaliu pamirti i Kristiano odi. Taip, visada reikia tiktis. Negalima pulti nevilt. Mintyse vl nuskamba jo odiai. Esu tvirtas neatidliotino pasitenkinimo nuostatos alininkas. Carpe diem, Ana. Kodl a nesidiaugiu kiekviena diena?

1139/1343

Peruosi, nes pagaliau sutikau mog, su kuriuo noriu nugyventi vis likus gyvenim. velniai spuodamasi, usimerkiu ir vl imu tyliai melstis. Praau, neleisk, kad liks gyvenimas bt tai toks. Praau, praau Mudu neturjome pakankamai laiko mums reikia daugiau. Per kelias savaites tiek daug nuveikme ir taip toli paengme. Tai negali tiesiog baigtis. Prisimenu ypatingas akimirkas: lpdaius, kaip pirmkart myljoms Olympic viebutyje, Kristian, klpant prie mane ir praant u jo tekti, pagaliau t akimirksn, kai j palieiau. A nepasikeiiau, Ana. Myliu tave ir man tavs reikia. Praau, liesk mane Ak, kaip a j myliu. Be jo bsiu niekas, tik elis, ugesusi viesa. Ne, ne, ne vargas mano Kristianas. Toks jau esu, Ana. Esu toks, koks esu, ir visas tavo. Neinau, k man daryti, kad tai

1140/1343

suprastum. Kad suprastum, jog geidiu tavs visokios. Kad sitikintum, jog tave myliu. Ir a tave myliu, mano Penkiasdeimt Atsimerkiu ir vl buku vilgsniu sispoksau ugn, o smonje msioja akimirk su Kristianu nuotrupos: berniukikas jo diaugsmas, kai buriavome ir sklandme; jo meilus, mslingas ir beprotikai gundantis vilgsnis kauki pokylyje; ir okis, ak, taip, okis ia, ioje svetainje, dainuojant Sinatrai, kai jis suko ir suko mane; slaptas jo nerimas ir viltis vakar, kai apirinjome nam, ir tas priblokiantis vaizdas Atiduosiu tau visk, k turiu, Anastazija. Geidiu ir tavo kno, ir sielos amiams. Ak, praau, kad tik jam nieko blogo nenutikt. Jis negali mirti. Jis mano pasaulio ais. Nejuia i krtins isiveria rauda ir delnu usidengiu burn. Ne. Turiu bti stipri.

1141/1343

Staiga alia idygsta Chos o gal jis jau seniai ia? Nenutuokiu. Gal nori paskambinti mamai ar tiui? atsargiai pasilo jis. Ne! Papurtau galv ir stipriau suspaudiu Chos rank. Kalbti negaliu, mat inau: jei pratarsiu bent od, praskysiu; net nuo idinio sklindanti iluma ir velnus Chos rankos paspaudimas n kiek neguodia. Ak, mama Vos j prisiminus ima virpti lpa. Gal jai paskambinti? Ne. Neitveriau jos reakcijos. Gal paskambinti Rjui? Jis nepasiduot jausmams niekada nepasiduoda, net kai pralaimi The Mariners. Mintis iblako nuo sofos atsistojusi ir prie vaikin prijusi Greis. Tikriausiai pirm kart ji taip ilgai sdjo nejuddama. Mija prijusi klesteli alia mans ir paima u kitos rankos. Jis gr, labai rytingai pradeda sakin, bet tariant paskutin od jai ulta balsas. Jos

1142/1343

akys iplstos, paraudusios, veidas iblyks ir suvargs nuo miego trkumo. Pakeliu akis Etan, velgiant Mij ir Eliot, kuris apkabins Greis. vilgteliu laikrod. Jau po vienuoliktos, artja vidurnaktis. Prakeiktas laikas! Kiekvien valand ird draskanti tutuma pleiasi, rydama mane ir dusindama. inau, kad giliai irdyje ruoiuosi blogiausiam. Usimerkiu ir, spausdama Mijos ir Chos rankas, mintyse sukalbu dar vien mald. Atsimerkusi vl bedu akis idinio liepsnas. Prie akis ikyla drovi Kristiano ypsena mgstamiausia i vis jo veido iraik, blyksnis tikrojo Kristiano, mano Kristiano Jis viskas vienu metu: ir kontrols maniakas, ir generalinis direktorius, ir persekiotojas, ir sekso dievas, ir dominantas, bet kartu ir berniukas su savo aislais. ypteliu. Jo automobilis, jo laivas, jo lktuvas, jo sraigtasparnis

1143/1343

arlis Tango mano pasimets berniukas kart tikrai pasimets. ypsena iblsta ir mane perveria skausmas. Prisimenu j duo kabinoje, besivalant lpdai ymes. Esu tuia vieta, Anastazija. Visikai niekam tiks vyras. Ir irdies neturiu. Gumulas gerklje dar padidja. Ak, Kristianai, turi, tu turi ird ir ji priklauso man. Noriu mylti j aminai. Nors Kristianas toks mus ir sunkaus bdo, a j myliu. Visada mylsiu. Mano gyvenime kito vyro nebus. Niekada. Prisimenu, kaip sdjau Starbucks ukandinje ir svarsiau visus santyki su Kristianu u ir prie. Visi prietaravimai, net ryt rastos nuotraukos, dabar visikai nesvarbu. Svarbu tik Kristianas ir ar jis gr. Ak, praau, Viepatie, grink j, praau, neleisk, kad jam nutikt kas blogo. Vaikiosiu banyi padarysiu bet k Ak, jei atgauiau Kristian,

1144/1343

inaudoiau kiekvien dien. Mintyse vl nuskamba jo odiai: Carpe diem, Ana. Atidiau siiriu idin: skaisiai viesdamos, liepsnos vis dar rangosi, laio viena kit. Paskui Greis suspiegia ir toliau viskas vyksta lyg sultintame kine. Kristianai! Atsisuku kaip tik t akimirk, kai Greis, vis ingsniavusi kakur man u nugaros, tekina pasileidia per svetain, ir pamatau tarpduryje stovint sunerimus Kristian. Jis vilki tik markinius ir liemen, mvi kostiumo kelnes, o tamsiai mlyn vark, batus ir kojines laiko rankose. Atrodo pavargs, purvinas ir neapsakomai graus. Po galais Kristianas. Jis gyvas. iriu j tarsi stabo itikta ir neinau, ar man tik vaidenasi, ar ia tikrai jis. Kristiano veide atsispindi visikas sumiimas. Jis vos spja padti ant grind vark ir

1145/1343

batus, kad galt apkabinti Greis, kuri puola jam ant kaklo ir jausmingai buiuoja skruost. Mama Kristianas velgia j visikai suglums. Jau maniau, kad daugiau tavs nepamatysiu, sunabda Greis, iais odiais ireikdama vis ms baim. Mama, a ia, Kristiano balse igirstu nuostab. iandien man atrod, kad miriau daugyb kart, vos girdimai nabda Greis ir jos odiai tarsi aidu atkartoja mano mintis. Nebegaldama tvardytis, ji ima kvpioti ir kkioti. Neinau, ar labiau pasibaisjs, ar sieids, Kristianas suraukia kakt, bet po akimirkos stipriai apkabina motin ir priglaudia prie krtins. Ak, Kristianai, vos atgaudama kvap sukuda ji, apkabina sn ir, sikniaubusi link

1146/1343

tarp kaklo ir peties, jau visikai pamirusi tvardytis, pravirksta, o Kristianas n nemgina jos atstumti. Tik laiko motin glbyje, glosto, ramina. Man akyse susitvenkia deginanios aaros. I koridoriaus Karikas rikteli: Jis gyvas! Po velni tu jau ia! Karikas grta i Teiloro kabineto, tvirtai spausdamas rankoje mobilj, ir usimerks su akivaizdiu palengvjimu apkabina juos abu. Tti alia sdinti Mija klykteli, paoka, nubga prie tv ir brolio, apglbia visus tris. Pagaliau man skruostais pasrva aaros. Jis ia, jam nieko blogo nenutiko. Bet pajudti negaliu. Pirmas nusiramina Karikas, nusiluosto aaras ir patapnoja Kristianui per nugar. Tada juos i glbio paleidia Mija ir pagaliau nuo snaus atlyja Greis.

1147/1343

Atsipraau sumurma ji. Nieko, mama, viskas gerai, sako Kristianas, bet jo veide vis dar aikiai atsispindi nuostaba. Kur tu buvai? Kas atsitiko? Susimusi rankomis galv, Greis vl pravirksta. Mama burbteli Kristianas. Jis vl apkabina motin ir pabuiuoja virugalv. A ia. Gyvas ir sveikas. Tik baisiai ilgai utrukau, kol parsiradau i Portlando. O kam i pasitinkanij delegacija? pakls akis, Kristianas valgosi po svetain, kol mudviej vilgsniai susitinka. Sumirksjs jis vilgteli Chos, kuris kaip tik paleidia mano rank. Kristianas nepatenkintas suiaupia lpas. iriu j neatitraukdama aki ir uplsta palengvjimas, staiga pasijuntu isekusi, visikai netekusi jg ir apimta

1148/1343

neapsakomos ekstazs. Bet aaros tebesirita. Kristiano dmesys vl nukrypsta motin. Mama, a gyvas ir sveikas. Kas yra? sako Kristianas, mgindamas j nuraminti. Ji delnais suspaudia snui skruostus. Kristianai, buvai dings be inios. Tavo skrydio planas Siatle tu taip ir nenusileidai. Kodl su mumis nesusisiekei? Kristianas nustebs kilsteli antakius. Nemaniau, kad taip ilgai utruksiu. Kodl nepaskambinai? Isikrov mobilusis. Kodl kur nors nestabteljai ir nepaskambinai i taksofono? Mama, daug pasakoti Ak, Kristianai! Kad man daugiau niekada taip nedarytum! Supratai?! nepiktai aprkia sn Greis. Taip, mama.

1149/1343

Kristianas nykiais nubraukia jai aaras ir dar kart suspaudia glbyje. Kai Greis nusiramina, Kristianas paleidia j ir apkabina Mij, i smarkiai trinkteli broliui krtin. Ne juokais rpinoms! tiesiai idroia ji, taip pat apsiaarojusi. Dl Dievo meils, juk jau grau, suniurzga Kristianas. Prieina Eliotas, tad Mij Kristianas atiduoda globoti Karikui, viena ranka jau apglbusiam mon. Kita jis apglbia dukter. Eliotas trumpai apkabina brol, tuo labai nustebindamas, ir stipriai papleknoja jam per nugar. Gerai, kad grai, garsiai ir iek tiek iurktokai sako Eliotas, slpdamas jaudul. Nors man skruostais teka aar upeliai, akys staiga tarsi atsiveria. Visa didioji svetain ulieta ja beslygika meile. Tokios meils Kristianas turi su kaupu; tik niekada anksiau to

1150/1343

nepripaino, be to, ir dabar atrodo visikai suglums. irk, Kristianai, visi ie mons tave myli! Gal pagaliau imsi tuo tikti? U nugaros stovi Keit, matyt, ijusi i kambario, kuriame yra televizorius, ir velniai glosto man plaukus. Jis tikrai ia, Ana, ramindama mane murma ji. Dabar noriau pasisveikinti ir su savo mergina, sako Kristianas tvams. Jie abu linkteli, nusiypso ir pasitraukia. Jis engia prie mans, pilkos akys spindi, nors jose matyti ir nuovargis, ir sumiimas. Paiose savo esybs gelmse randu jg iaip taip atsistoti ir tekina pasileidiu jo, isktusio rankas, glb. Kristianai! sukkioju. sunabda Kristianas ir apkabina mane, sikniaubia plaukus ir giliai kvepia.

1151/1343

Pakeliu galv, pavelgiu j uverktomis akimis, o jis mane pabuiuoja, tik pernelyg trumpai. Sveika, murmteli Kristianas. Sveikas, atsakau, giliai strigs gumulas degina gerkl. Pasiilgai mans? Truput. Jis ypteli. Taip ir maniau, ir pirtais velniai nubraukia aaras, nesiliaujanias tekti man skruostais. O a maniau maniau pritrkstu odi. Suprantu. A ia. A ia kuda Kristianas ir vl apdovanoja mane tyru buiniu. Ar tau nieko neatsitiko? klausiu staiga j paleidusi ir liesdama krtin, rankas, juosmen ak, iupindama ilt, gyvybing, jusling io vyro kn sitikinu, kad jis ia,

1152/1343

stovi prie mane. Jis gro. Kristianas nesiprieina, tik vos pastebimai krpioja. Ir atidiai iri mane. Ne, man nieko neatsitiko. Ir a niekur nedingsiu. Ak, ai Dievui, vl apglbiu Kristian per juosmen, o jis vl mane priglaudia. Ar tu alkanas? Gal nori gerti? Taip. ingteliu atatupsta ketindama jam ko nors atneti, bet Kristianas nepaleidia. Viena ranka apkabins mane per peius, kit rank jis itiesia Chos. Labas vakaras, pone Grjau, ramiai pasisveikina is. Kristianas prunkteli. Praom vadinti mane Kristianu, sako. Sveikas sugrs, Kristianai. Diaugiuosi, kad jums viskas gerai ir hm ai, kad leidiate man ia pernakvoti.

1153/1343

Nra u k. Kristianas prisimerkia, bet jo dmes patraukia staiga greta idygusi ponia Douns. Man tik dabar dingteli, kad ji ne tokia pasitempusi kaip visada. Anksiau to nepastebjau. Ji palaidais plaukais, mvi viesiai pilkas tampres ir vilki plat, pilk, medvilnin sportin bluzon su urau WSU COUGARS, kuriame kone sksta. Ji atrodo keleriais metais jaunesn. Gal jums ko nors atneti, pone Grjau? klausia ji popierine nosinaite luostydamasi akis. Kristianas jai maloniai nusiypso. Prayiau alaus, Geile, Budvar ir ko nors uksti. A atneiu, sumurmu, nordama bent kaip nors patarnauti savo mogui. Ne. Niekur neik, stipriau mane apkabindamas sudraudia Kristianas.

1154/1343

Tada visi eimos nariai susirenka draugn. Etanas ir Keit taip pat prieina. Kristianas paspaudia Etanui rank, o Keitei pakteli skruost. Ponia Douns grta neina buteliu alaus ir bokalu. Kristianas paima butel, umets ak bokal tik papurto galv. Ponia Douns nusiypsojusi vl nueina virtuv. Stebiuosi, kad nenori ko nors stipresnio, prabyla Eliotas. Po velni, tai kas gi tau nutiko? Kad kakas ne taip, supratau, kai paskambino ttis ir pasak, jog dingo tas helikopteris. Eliotai! priekaitingai kteli Greis. Sraigtasparnis, niriai pataiso Kristianas Eliot, is isiiepia iki aus ir a sumoju, kad tai senas eimos poktas. Prisskime, a jums papasakosiu. Kristianas priveda mane prie sofos ir visi, nenuleisdami aki nuo jo, atsisda. Kristianas godiai gurkteli alaus. Tada pamato prie

1155/1343

svetains dur stoviniuojant Teilor ir linkteli. Teiloras atsako jam tuo paiu. Kaip tavo dukt? Jau viskas gerai. Netikro pavojaus signalas, sere. Gerai, nusiypso Kristianas. Dukt? Kas atsitiko Teiloro dukteriai? Diaugiuosi, kad grote gyvas ir sveikas, sere. Ar bus koki nurodym? Turime pargabenti sraigtasparn. Teiloras linkteli. Dabar? Ar galime palaukti rytojaus ryto? Manau, galime. Puiku, pone Grjau. Gal dar kas nors, sere? Kristianas papurto galv ir, dkodamas jam, kilsteli alaus butel. Teiloras pamalonina eiminink reta ypsena, man rodos, jis ypsosi net reiau u Kristian, ir ieina:

1156/1343

matyt, grta savo kabinet ar asmenin kambar. Kristianai, kas atsitiko? paklausia Karikas. Ir Kristianas visk ikloja. Juodu su Ros, deinija jo ranka, arliu Tango skrido Vankuver sprsti Valstybinio Vaingtono universiteto labdaros fonde ikilusios problemos. Man taip sukasi galva, kad vos spju sekti mint. Tik laikau Kristiano rank ir iriu ipuoseltus nagus, ilgus pirtus, krumpli raukleles ir rankin laikrod Omega marks, su trimis rodyklytmis. Kristianui tebekalbant, pakeliu akis ir pavelgiu gra jo profil. Ros niekad nemat ventosios Elenos kalno, tad grdami nutarme lyg ir atvsti padarydami nedidel lankst. Girdjau, kad neseniai buvo paskelbtas laikinas draudimas skraidyti kalno apylinkse, bet vis tiek norjau

1157/1343

j pamatyti. Na ir, galima sakyti, mums pasisek, kad nukrypome nuo pirminio skrydio plano. Skridome emai, madaug eiasdeimties metr auktyje, tik staiga nuvito visas prietais skydas. Deg sraigtasparnio uodega, todl neturjau kitos ieities, tik ijungti visus elektroninius prietaisus ir leistis, jis papurto galv. Nutupdiau j prie Sidabrinio eero, itempiau i kabinos Ros ir iaip taip ugesinau gaisr. Gaisr? Deg abu varikliai? paiurps siterpia Karikas. Taip. Mlas! O a maniau inau, pertraukia j Kristianas. Man labai pasisek, kad skridau taip emai, sumurma jis. Mane nukreia iurpas. Kristianas paleidia rank ir apkabina mane. alta? paklausia.

1158/1343

Papurtau galv. Kaip tu ugesinai ugn? atitokusi ir atgavusi Karlo Bernteino vert urnalisto instinkt, pasiteirauja Keit. Viepatie, kokia ji kartais tiesmuka ir kyri Gesintuvu. Pagal taisykles sraigtasparnyje privaloma j turti, ramiai paaikina Kristianas. Man galvoje vl nuskamba seniai jo itarti odiai: Kasdien dkoju Apvaizdai, kad imti i mans interviu atvaiavai tu, o ne Ketrina Kavanag. Kodl nepaskambinai ir nesusisiekei radijo ryiu? klausia Greis. Kristianas papurto galv. Ijung elektronik, radijo ryio neturjome. O rizikuoti jungti elektronini prietais nenorjau dl gaisro. Mano telefone palydovin vietovs paiekos programa tebeveik, tad radau artimiausi keli. Kol j pasiekme,

1159/1343

utrukome keturias valandas. Ros visai nusivar nuo koj, Kristianas stipriai suiaupia lpas. Mobiliaisiais susisiekti negaljome. Giforde nra ryio. Pirmiausia isikrov Ros baterija. Manik nusilpo pakeliui. Po galais. sitempiu ir Kristianas pasisodina mane ant keli. O kaip grote Siatl? klausia Greis, be jokios abejons, truput stebdamasi, kad mudu su Kristianu taip sdime. Nuraustu. Sumetme bendr fond visus iteklius. I viso turjome eis imtus doleri, tad manme sumoksiantys kam nors, kad parvet mus Siatl, bet sustojo vilkiko vairuotojas ir sutiko mus paveti. Jis atsisak umokesio ir pasidalijo su mumis pietumis, tai prisimindamas Kristianas palinguoja galv. Ta kelion truko vis aminyb. O mobiliojo jis neturjo keista, bet taip ir buvo. N nemaniau

1160/1343

velgdamas savo eimos narius, Kristianas nutyla. Kad mes galtume dl tavs jaudintis? priekaitingai pabaigia sakin Greis. Ak, Kristianai! subara ji sn. Mes visi ia jome i proto! Net ini laid patekai, brolau. Kristianas uveria akis lubas. Taip Supratau tai, kai prie biuro mane pasitiko keli fotografai. Atleisk, mama, turjau paprayti vairuotojo stabtelti, kad galiau paskambinti. Bet norjau kuo greiiau grti, jis vilgteli Chos. Ak, tai kodl! Dl to, kad ia sveiuojasi Chos. Pagalvojusi apie tai suraukiu antakius. Viepatie, bta ko jaudintis Greis palinguoja galv. Mielasis, diaugiuosi, kad apskritai grai gyvas ir sveikas.

1161/1343

Priglaudusi galv jam prie krtins, pradedu atsipalaiduoti. Nuo jo sklinda gamtos, nestiprus prakaito ir kno prausiklio kvapas pats maloniausias pasaulyje Kristiano kno kvapas. Man skruostais vl ima riedti aaros, kart dkingumo. Abu varikliai? surauks kakt, nepatikliai klausia Karikas. sivaizduok, Kristianas gteli ir ranka perbraukia man per nugar. Na jau, nipteli. Tada kyteli pirtus man po smakru, kad pakeliau galv. Liaukis verkti. Nusibraukiu nos atpakalia ranka, nors damai taip elgtis visikai nedera. Liaukis dinginti. niurkteliu nosimi, o Kristiano lp kampuiai krusteli ir truput pakyla. Elektros gedimas keista, ar ne? vl prabyla Karikas.

1162/1343

Taip, ir man keista, tti. Bet dabar tiesiog noriu atsigulti, o apie vis t ml galvosiu rytoj. Vadinasi, iniasklaida ino, kad ymusis Kristianas Grjus rastas gyvas ir sveikas? pasiteirauja Keit. Taip. Su iniasklaida pabendraus Andrja ir mano Viej ryi skyriaus darbuotojai. Rosas jai paskambino, kai tik gro namo. Taip, paskui Andrja paskambino man ir prane, kad tu gyvas, ypsodamasis paaikina Karikas. Reiks pakelti tai moteriai atlyginim. Jau vlu, sako Kristianas. K gi, man rodos, ponios ir ponai, tai uuomina, kad mano brangiajam broleliui reikt pailsti, taigiai pareikia Eliotas. Kristianas vilgteli j ir isiviepia. Kari, mano snus saugus. Gali veti mane namo.

1163/1343

Kari? Greis nepaprastai meiliai pavelgia savo vyr. Taigi. Pamiegoti mums visiems bt ne pro al, ypsodamasis atsako jai Karikas. Nakvokite ia, pasilo Kristianas. Ne, mielasis, noriu namo. Dabar jau inau, kad tau niekas negresia. Kristianas nenoromis pasodina mane ant sofos ir atsistoja. Greis dar kart j apkabina, priglaudia galv prie krtins ir patenkinta usimerkia. Kristianas apkabina motin. A taip nerimavau, mielasis, sunabda ji. Man viskas gerai, mama. Greis snaus glbyje loteli ir atidiai j pavelgia. Taip. Manau, tau ities viskas gerai, ltai itaria ji, vilgteli mane ir nusiypso. Nuraustu.

1164/1343

Palydime Karik ir Greis vestibiul. Girdiu, kad man u nugaros Mija su Etanu kariuodamiesi apie kak nabdasi, bet apie k nesuprantu. Mija droviai ypsosi Etanui, o jis ryte ryja j akimis ir purto galv. Staiga ji sukryiuoja rankas ant krtins ir nusisuka. Aikiai suirzs, Etanas pasitrina kakt. Mama, tti, palaukite mans, kteli Mija rkanu veidu. Gal ji tokio pat maus bdo kaip ir brolis? Keit stipriai suspaudia mane glbyje. Matau, kad kol nieko neinodama palaimingai buvau sau Barbadose, ia vyko daug svarbi dalyk. Aiku kaip dien, kad judu simylj iki aus. Diaugiuosi, kad Kristianas gyvas ir sveikas. Ir ne tik dl jo, Ana, taip pat ir dl tavs. Ai, Keite, tyliai padkoju.

1165/1343

Taigi. Ir kas bt pamans, kad abi tuo pat metu atrasime savo mylimuosius? nuoirdiai nusiypso Keit. Oho! Ji atvirai prisipaino. Ir kad simylsime brolius! sukikenu. irk, dar ir svainmis tapsime, pamaiktauja ji. sitempiu ir pykteliu ant savs, mat Keit truput atsitraukia ir perveria mane tokiu vilgsniu, lyg klaust: K tu nuo mans slepi? Nuraustu. Po galais, ar papasakoti, kad jis man pasipiro? Eime, mayte, pakvieia j prie lifto stovintis Eliotas. Pasineksime rytoj, Ana. Tu tikriausiai baisiai pavargusi. I karto lengviau atsikvepiu. inoma. Kaip ir tu, Keite, juk iandien teko itverti toki ilg kelion.

1166/1343

Mudvi dar kart apsikabiname, o tada ji su Eliotu paskui Greis lipa lift. Etanas atsisveikindamas paspaudia Kristianui rank, paskui skubriai apkabina mane. Jis atrodo sutriks, lipa lift paskutinis ir durys usidaro. Gr i vestibiulio, randame Chos stoviniuojant koridoriuje. Tai gal a jau eisiu gulti. Paliksiu judu vienus, sako jis. Mane imua raudonis. Kodl Chos jauiasi taip nesmagiai? Ar rasi savo kambar? pasiteirauja Kristianas. Chos linkteli. Taip, kved Ponia Douns pasufleruoju. Taip, ponia Douns jau anksiau man parod, kur nakvosiu. spdingi apartamentai, Kristianai.

1167/1343

Ai, mandagiai padkoja Kristianas ir, prijs prie mans, udeda rank ant peties. Tada pasilenks pabuiuoja plaukus. A dar suvalgysiu, k ponia Douns man paruo. Labanakt, Chos. Paliks mudu su Chos tarpduryje, Kristianas vl nuingsniuoja didij svetain. Oho! Mane paliko vien su Chos. K gi, labos nakties, Chos staiga pasirodo susidrovjs. Labanakt, Chos, ir ai, kad likai nakvoti. Na, k tu, Ana. Atlksiu pas tave kaskart, kai tik tavo turtingas ir garsus drauguis dings be inios. Chos! priekaitingai kteliu. Pajuokavau. Nepyk. Rytoj anksti ryt ivaiuosiu. Dar kada nors pasimatysime, tiesa? Buvau tavs pasiilgs.

1168/1343

Aiku, pasimatysime, Chos. Tikiuosi, greitai. Atsipraau, kad iandien viskas susiklost taip nevykusiai, apgailestaudama ypteliu. Taigi, plaiai nusiypso Chos, nevykusiai. Jis apkabina mane. Rimtai, Ana, diaugiuosi, kad esi laiminga, bet jei tau mans reiks, tik pranek. Pavelgiu jam akis. Ai. Jis apdovanoja mane dar viena gerairdika, bet lidna ypsena ir ulipa laiptais. Atsisuku didij svetain. Kristianas stovi prie sofos ir iri mane, o jo veidas neperprantamas. Pagaliau likome tik mudu ir velgiame vienas kit. inai, jis vis dar kankinasi dl tavs, sumurma Kristianas. I kur inote, pone Grjau?

1169/1343

Atpastu simptomus, panele Stil. Manau, ir mano negalavimas toks pat. Maniau, jau niekada tavs nebepamatysiu, sunabdu. tai ir pasakiau. Visas didiausias savo baimes graiai sudjau trump sakin ir j atsikraiau. Nebuvo taip blogai, kaip atrod. Pakeliu nuo grind Kristiano vark, batus ir engiu prie jo. A paimsiu, sumurma jis, tiesdamas rank prie varko. Kristianas velgia mane taip, tarsi biau jo gyvenimo prasm, o jo vilgsnis tuo n kiek neabejoju atspindi manj. Jis ia, tikrai ia. Prisitraukia mane ir stipriai apkabina. Kristianai, atsidusdama sakau ir man i aki vl pasrva aaros. buiuodamas plaukus, ramina jis mane. inai kelias sekundes prie nutupiant

1170/1343

mane buvo apms visikas siaubas ir tada galvojau vien apie tave. Tu mano talismanas, Ana. Maniau, jau praradau tave, sukudu. Mudu stovime apsikabin, vl susitik ir vienas kit ramindami. Stipriai j apkabinusi susigriebiu tebelaikanti batus. Atgniauiu pirtus ir batai su trenksmu nukrinta ant grind. Eik, nusiprausime po duu, tyliai sako Kristianas. Gerai. Pavelgiu j. Ir nenoriu nuleisti aki. Kristianas suima man u smakro ir kilsteli. inai, Ana Stil, net ir apsiverkusi tu grai, jis pasilenks velniai mane pabuiuoja. O tavo lpos velnios vl pabuiuoja, tik kart aistringiau. Dieve kai pagalvoju, kad galjau jo netekti ne Liaujuosi mstyti ir atsiduodu Kristianui.

1171/1343

Turiu kur nors padti vark, sumurma jis. Mesk ant grind, sakau prikiusi lpas prie pat jo lp. Negaliu. Suglumusi ingteliu atatupsta ir sispoksau Kristian. Jis patenkintas ypteli. tai kodl. I vidins varko kiens jis itraukia ma dut su dovana, kuri jam daviau. Umeta vark ant sofos atloo, o ant jo padeda dut. Diaukis ia diena, Ana, paragina mane pasmon. Na, jau po vidurnakio, tad galima sakyti, kad jau Kristiano gimtadienis. Atidaryk, paraginu ir man ima dauytis irdis. Tikjausi, kad taip pasakysi, sumurma jis. Ta dut nedav man ramybs.

1172/1343

Idyklikai nusiypsau. A apsvaigusi. Kristianas droviai ypteli ir a, nors irdis dauosi, negaliu atsiirti jo veid, kuriame atsispindi ir linksmumas, ir smalsumas, nuo to malonumo pakerta kojas. Kristianas vikriais pirtais ivynioja dut ir atidaro. Ims i jos ma, staiakamp, plastikin rakt pakabut, imargint miniatiriniais spalvotais takeliais ir blyksint kaip skystj kristal ekranas, jis suraukia kakt. Tame staiakampyje pavaizduoti Siatlo pastat kontrai, o per vis horizont pajuodintu riftu uraytas miesto pavadinimas SIATLAS. Kristianas paspokso dovan, paskui suglums pakelia akis mane daili jo kakt ivagojusios raukls. Apversk, sunabdu ir sulaikau kvap. Kristianas apveria pakabut ir staiga pavelgia mane, iplts pilkas akis, kupinas

1173/1343

diaugsmo ir nuostabos, i netiktumo truput prasiiojs. Kitoje rakt pakabuio pusje sublykioja odis TAIP. Su gimtadieniu, tyliai pasveikinu j.

DVIDEIMTAS SKYRIUS

Tu u mans teksi? nepatikliai klausia Kristianas. Nervingai linkteliu raudonuodama, nerimaudama, vis dar netikdama, kad taip reaguoja jis vyras, kur jau maniau praradusi. Ir kaip jis nesupranta, kad beprotikai j myliu? Pasakyk tai, tyliai liepia jis, dmiai ir aistringai velgdamas mane. Taip, teksiu u tavs. Staiga Kristianas kvepia, puola artyn, iumpa mane glb ir ima sukti ratu, nors Penkiasdeimiai taip elgtis visikai nebdinga. Jis

1175/1343

juokiasi jaunas ir nerpestingas, spinduliuodamas diaugsm ir pakili nuotaik. Laikausi sikibusi jo ast, pirtais jauiu sitempiant ir atsipalaiduojant raumenis, ukreiamas jo juokas pavergia mane: a apdujusi, apimta geismo, iki aus simyljusi savo vyr. Kristianas pastato mane ant grind ir pabuiuoja. Stipriai. Jis delnais spaudia man skruostus, jo lieuvis atkaklus, taigus ir audrinantis. Ak, Ana, sukuda jis prie pat lp ir man i diaugsmo ima suktis galva. Jis mane myli tuo n kiek neabejoju, tad gardiuojuosi skoniu io nepaprasto vyro, kurio maniau daugiau nebepamatysianti. Kristianas diaugsmo neslepia: akys spindi, jis ypsosi kaip jaunuolis, o palengvjimas, kur jauia, kone apiuopiamas.

1176/1343

Jau maniau, kad tave praradau, sumurmu, vis dar apsvaiginta jo buinio ir gaudydama kvap. Mayte, vien 135-ojo gedimas tikrai neatitrauks mans nuo tavs. 135-ojo? Kalbu apie arl Tango. Tai eurokopteris EC135, saugiausias tokios klass sraigtasparnis. Atkreipiu dmes, kad Kristiano veide msteli sunkiai vardijamas, bet negeras jausmas. K Kristianas nutyli? Dar nespju to paklausti, o jis nutyla, pairi mane surauks kakt ir akimirksn atrodo, kad tuoj iklos vis ties. Atidiai velgdama mslias jo akis sumirksiu. Pala, t dut man davei prie susitikim su Flinu, sako Kristianas, pakls rakt pakabut. Jo veide atsispindi kakas panaaus siaub.

1177/1343

Viepatie, k jis tuo nori pasakyti? Rimtu veidu pritariamai linkteliu. Kristianas i nuostabos net isiioja. Tarsi teisindamasi gteliu peiais. Norjau, kad inotum: nesvarbu, kokia bus Flino nuomon, dl jos a tikrai neapsigalvosiu. Kristianas netikdamas savo ausimis iri mane. Vadinasi, vakar vis vakar, kai maldavau tavs atsakyti, t atsakym jau turjau? Jis atrodo nusimins. Vl linkteliu atidiai stebdama jo reakcij. Apstulbs ir nustebs Kristianas velgia mane, paskui prisimerkia, truput perkreipia lpas ir jo veide pasirodo linksma ir paaipi ypsenl. itiek nerimo grsmingai sunabda jis. Nusiypsau jam ir dar kart gteliu. Ak, panele Stil, n nemginkite mans apgauti. i akimirk noriu jis persibraukia per plaukus, papurto galv ir keiia taktik. Kaip tu

1178/1343

galjai versti mane laukti, stebdamasis sunabda. Jo veidas truput pasikeiia, akys idyklikai ybteli, o veide pasirodo geidulinga ypsena. Po perknais. Man per kn nuvirva jaudulys. Apie k jis galvoja? Man regis, panele Stil, nusipelnte iokios tokios bausms, velniai sako jis. Bausms? Oi, koks mlas! inau, kad Kristianas tik aidia, bet dl viso pikto ingteliu atatupsta. Jis plaiai nusiypso. Ar ia toks aidimas? tyliai klausia. Nes a tave pagausiu, jo akys aismingai suimba, usidega. Be to, kramtai lp, grsmingai priduria jis. Staiga sustingstu. Dieve Mano bsimas vyras nori aisti. Dar truput pasitraukiu, o tada apsisukusi puolu bgti, bet mano pastangos nueina perniek. Kristianas lengvai mane

1179/1343

suiumpa ir a spygteliu i malonumo, nuostabos ir baims. Persimets mane per pet, jis patraukia koridoriumi. Kristianai! piktai sunypiu, nes viruje yra Chos, nors ir abejoju, ar jis galt mudu girdti. Kad nenuslysiau emyn, stipriai sitveriu Kristiano strn, paskui sidrsinusi pliaukteliu jam per sdyn. Jis nieko nelaukdamas atsako man tuo paiu. Oi! kteliu. Metas praustis, diaugdamasis pergale pareikia Kristianas. Paleisk mane! pareikalauju ddamasi, kad piktinuosi, bet kas i to. Prieintis beprasmika: jis tvirtai laiko suspauds launis, be to, neinia kodl niekaip negaliu liautis kikenusi. ie bateliai tau patinka? linksmai klausia jis, darydamas vonios kambario duris. Man labiau patikt, jei j padai liest grindis, vl mginu piktai niurnti, bet vl

1180/1343

nelabai pavyksta, juolab kad niekaip nesutramdau juoko. Js noras man sakymas, panele Stil. Nepaleisdamas mans, jis nuauna abu batelius ir meta ant plyteli taip, kad pasigirsta nemenkas bildesys. Stabteljs prie tualetinio staliuko, jis itutina kienes: isiima isikrovus telefon, raktus, pinigin ir rakt pakabut. Galiu tik sivaizduoti, kaip itaip kybodama atrodau veidrodyje. Inars savo kienes, jis engia tiesiai prie didiuls duo kabinos. Kristianai! garsiai ir priekaitingai kteliu. Dabar jo ketinimai man visikai aiks. Jis iki galo atsuka iaup. Viepatie! Man upakal staiga perlieja stipri ledinio vandens srov, rikteliu ir staiga usiiaupiu vl prisiminusi, kad vir ms yra Chos. Nors esu apsirengusi, man alta. Ledinis vanduo

1181/1343

permerkia suknel, kelnaites ir liemenl. Bet, nors ir lapia iki silo galo, negaliu liautis kikenusi. Ne! spiegiu. Paleisk mane! Vl pliaukteliu jam, tik kart stipriau, ir Kristianas paklsta: paleidia mane tiek, kad nuslystu per lapi jo kn. Balti jo markiniai prilip prie krtins, kostiumo kelns taip pat permirkusios. A irgi visa lapia, raudusi, apsvaigusi, gaudanti kvap, o jis plaiai man ypsosi ir atrodo toks toks neapsakomai patrauklus. Kristianas liaujasi kvailiojs, velgdamas mane spindiniomis akimis, delnais vl suspaudia man skruostus ir prisitraukia tiek, kad mano lpos priartja prie jo. Buinys velnus, kupinas meils ir temdantis prot. Man jau nerpi, kad stoviu Kristiano duo kabinoje permirkusiais drabuiais. Likome tik dviese po

1182/1343

niokiania vandens srove. Jis gro, jis sveikas ir gyvas, be to, jis mano. Nejuiomis pakeliu rankas prie jo markini, per kuri audin, prilipus prie odos, matyti kiekvienas krtins linkis, raumens ikilumas ir susiraizg krtins plaukai. Itraukiu markini skvernus i u kelni juosmens ir Kristianas, buiuodamas mane, sudejuoja, bet lp neatitraukia. Kai imu sagstyti jam markinius, jis susiranda mano suknels utrauktuk ir palengva ima traukti j emyn. Jo lpos darosi lesns, provokuoja, lieuvis ima tyrinti burn ir mano kne plyksteli aistra. Smarkiai trkteliu jo markini skvernus ir praskleidiu juos pldama audin. Sagos payra alis, atsimua plytelmis iklijuotas sienas ir nukrinta ant duo kabinos grind. Traukdama lapius markinius Kristianui nuo pei ir rank, priremiu j prie sienos ir sukliudau nurengti mane.

1183/1343

Ssagos nipteli jis ikls rieus, ant kuri tabaluoja permirkusi ir suplyt markini rankovs. Virpaniais pirtais atsegu vien, paskui kit auksin rankogali ssag ir atsainiai numetu jas ant grind, po akimirkos ten pat lepteli ir markiniai. Pro krintanio vandens skraist Kristianas dmiai velgia man akis, tas vilgsnis deginantis, kupinas kniko geismo, kartas kaip duo vanduo. Suimu kelni juosmen, bet jis papurto galv, tvirtai suiumpa mane u pei ir apsuka, kad stoviau nugara j. Iki galo atitrauks suknels utrauktuk, Kristianas nubraukia lapius plaukus man nuo sprando ir lyteli iki pat plauk augimo linijos, pakeliui buiuodamas ir iulpiodamas od. Sudejuoju, o jis neskubdamas nusmaukia suknel man nuo pei, paskui nuo krt ir apiberia buiniais kakl ties paausiu. Atsega liemenl ir ilaisvina krtis. Tada apglbia

1184/1343

mane, delnais suima krtis ir patenkintas sunabda aus: Kaip grau. Mano rankos paniojamos liemenls ir suknels, laisvai kabanios emiau krt, astai vis dar vilkti rankoves, bet dilbiai ir platakos laisvi. Uveriu galv, kad Kristianui bt lengviau pasiekti kakl, ir stumteliu krtis stebukladares jo rankas. Itiesiu rankas sau u nugaros, smalsiais pirtais imu iuopti jo tarpkoj ir nudiungu igirdusi j staiga garsiai kvepiant. Kristianas stumteli duben priek, leidiasi iupinjamas. Po galais, kodl jis neleido numauti kelni? Kristianas ima timpioti man spenelius, nuo imoning prisilietim jie sustandja ir paburksta, man i galvos idulka visos mintys apie jo kelnes, o papilvje staiga susitvenkia malonumas ir sunkiai tramdomas geismas. Atremiu pakau jam krtin ir sudejuoju.

1185/1343

Taip, sukuda Kristianas ir vl atsuka mane save, o tada sisiurbia lpas. Nuvelka man suknel, nutraukia liemenl, numauna kelnaites ir visa sukrinta ant duo kabinos grind bendr vandens permerkt drabui krv. iumpu kno prausikl. Suprats, k ketinu daryti, Kristianas sustingsta. velgdama jam akis, spaudiu sauj truput salsvo kvapo gelio, pakeliu rank jam prie krtins ir laukiu atsakymo nebyl klausim. Kristianas plaiai atsimerkia, o paskui vos pastebimai linkteli. velniai priglaudiu deln prie krtinkaulio ir imu trinti prausikliu od. Kristianas staiga kvepia, krtin pakyla, bet jis stovi kaip bestas. Netrukus stipriai suspaudia man klubus, bet mans neatstumia. Tik nepatikliai iri mane vilgsnis atidus ir kupinas igsio, bet lpos pravertos, o kvpavimas padanjs. Ar taip gerai? panabdomis klausiu.

1186/1343

Taip. Atsakymas toks trumpas ir tylus, kad labiau primena aikteljim. Tai man primena daugyb kart, kai mudu maudms po duu, bet tik vienas i t prisiminim, btent maudyns Olympic viebutyje, malonus ir lidnas. K gi, dabar galiu Kristian liesti. Trinu j velniais sukamaisiais judesiais, prausiu savo vyr, pasiekiu paastis, brkteliu per onkaulius, keliauju plokiu raumeningu pilvu prie vertikalios plauk juostos ir kelni juosmens. Dabar mano eil, sumurma Kristianas, paima ampn, patraukia mane nuo vandens srovs ir upila truput ampno ant galvos. Man dingteli, kad metas liautis j prausus, tad ukiu pirtus jam u kelni juosmens. Kristianas trina man plaukus ampn stipriais ir ilgais pirtais masauodamas galvos od. Dejuoju i pasitenkinimo. Usimerkiu ir

1187/1343

atsiduodu iam dangikam pojiui. Atslgus visai vakaro tampai kaip tik ito ir reikia. Kristianas tyliai nusijuokia, tad pramerkiu vien ak ir pamatau j besiypsant. Patinka? Aha. Jo ypsena iplatja. Ir man, sako ir pasilenks pakteli kakt, iek tiek skausmingai, bet maloniai masauodamas galvos od. Nusisuk, valdingai liepia jis. Paklstu ir jo pirtai palengva nukeliauja mano kiauu teikdami katars, atpalaiduodami ir taip savotikai reikdami man meil. Ak, tikra palaima. Kristianas vl ispaudia ampno ir atsargiai itrenka mano ilgus, ant nugaros krintanius plaukus. Baigs darb, vl nusiveda mane po duu. Palenk galv, tyliai, bet sakmiai paragina.

1188/1343

Noriai vykdau nurodym ir Kristianas stropiai iplauna i plauk putas. Kai baigia darb, vl atsisuku j ir i karto itiesiu rank prie jo kelni. Noriu nuprausti tave vis, sunabdu. Kreivai ypteljs, Kristianas pakelia rankas tarsi sakydamas: A visas tavo, mayte. Isiiepiu iki aus; koks diaugsmas. Vikriai atitraukiu utrauktuk ir netrukus jo kostiumo kelns ir trumpiks papildo ms drabui krv. Atsistojusi paimu kno prausikl ir natrali plau kempin. Rodos, tau malonu mane matyti, dalykikai sakau. Man visada malonu jus matyti, panele Stil, sako Kristianas ir patenkintas ypteli. Ispaudiu ant kempins prausiklio, pagniauau j, kad suputot, ir mano ranka vl keliauja per jo krtin. kart Kristianas labiau atsipalaidavs galbt dl to, kad nei pirtais, nei

1189/1343

delnu jo nelieiu. Kempin slysta emyn, per pilv, per vertikali plauk linij, per tarpkojo plaukus ir per jo varp iki pat galo. Pakeliu Kristian akis, o jis iri mane neperprantamu vilgsniu ir sunkiai tramdydamas geism. Hm is vilgsnis man patinka. Numetusi kempin, imu darbuotis rankomis, tvirtai j suimu. Kristianas usimerkia, atloia galv, sudejuoja ir stumteli duben priek, kad liesiau stipriau. O taip! is jaudulys nepaprastas. Vis vakar kaip beprot lingavusi ir verkusi kampe, vl pasirodo mano vidin dievait, pasidaiusi rykiai raudonais prostituts lpdaiais. Kristianas velgia liepsningomis akimis, staiga mudviej vilgsniai susitinka. Jis kak prisimin. iandien etadienis! kteli Kristianas su aistringa nuostaba akyse, sugriebia mane per

1190/1343

juosmen, prisitraukia ir ima buiuoti kaip laukinis. Pala, kokia ia permaina?! Jo rankos nuslysta glotnia, lapia mano oda, susiranda mano lyt, pirtai ima j iuopti, jaudrinti, o jo buinys negailestingas, ugniauiantis kvap. Kitos rankos pirtais jis sugriebs mano drgnus plaukus, kad nejuddama itveriau visu smarkumu besiliejani jo aistr. Jis kyteli pirtus mane. Aaa sudejuoju nenutraukdama buinio. Taip, nopuodamas tarsteli Kristianas ir pakelia mane, sums u sdmen. Apsivyk kojomis man juosmen, mayte. Mano kojos i karto paklsta ir a pakimbu jam ant kaklo. Jis atremia mane duo kabinos sien ir, irdamas veid, stabteli. Atsimerk, sumurma. Noriu matyti tavo akis.

1191/1343

irdama j sumirksiu, man dauosi irdis, tirtas ir kartas kraujas plsta gyslomis, o kn palengva apima tikra ir nevaldoma aistra. Kankinamai ltai Kristianas siskverbia, upildydamas ir pasisavindamas mane, ms oda susilieia. Kiek galdama stumteliu duben priek ir garsiai sudejuoju. Iki galo mane panirs, Kristianas vl stabteli, jo veidas perkreiptas tampos. Priklausai man, Anastazija, sunabda jis. Aminai. Jis pergalingai nusiypso ir krusteli taip, kad aikteliu. Ir dabar jau galime nieko nesivaryti, nes itarei lemting taip, pagarbiai sako, tada pasilenkia, lpomis susiranda mano lpas ir ima spuotis ltai ir maloniai. Usimerkiu, atloiu galv, irieiu nugar, mano valia sumenksta,

1192/1343

atsiduodu jam, tampu jo primetamo lto, svaiginamo ritmo verge. Jis dantimis velniai grybteli man skruosto apai, smakr, keliauja emyn per kakl vis spartindamas ritm, stumdamas mane, gindamas tolyn, keldamas auktyn toliau nuo emikj rpesi, nuo niokianio duo vandens, nuo vakar krauj stingdiusios baims. Liekame dviese tik a ir mano vyras, judantys sutartinai, vienu ritmu, tap absoliuiu vieniu, kurdami vien dejoni ir niurnesi pyn. Mgaujuosi nuostabiu jausmu, kad priklausau Kristianui, o mano knas atsiveria jam ir praysta. Galjau j prarasti o taip myliu A j taip myliu, kad staiga pasijuntu priblokta tos beslygikos meils ir atsidavimo. Vis likus gyvenim nugyvensiu myldama vyr, ir nuo ios pagarbi baim kelianios ir kvepianios minties tiesiog sprogstu jo glbyje aukdama

1193/1343

jo vard ir nevalingai aarodama, patiriu gydant, siel tyrinant orgazm. Jis taip pat perengia rib ir isilieja manyje. Paskui, sikniaubs man kakl, stipriai apglbs, buiuodamas veid ir tais buiniais diovindamas man aaras, Kristianas susmunka ant grind, o ant mudviej vis dar pilasi variai prausiantis vanduo.
PIRTAI NUO VANDENS IBRINKO,

sumurmu po sueities nurimusi, pasitenkinusi, remdamasi jam krtin. Kristianas pakelia mano rank prie lp ir paeiliui pabuiuoja visus pirtus. Mums reikt eiti lauk i kabinos. Man ia patogu. Sdiu Kristianui tarp koj, o jis laiko mane priglauds. Nenoriu n pajudti. Kristianas pritariamai suniurna. Bet staiga pasijuntu mirtinai nuvargusi, persisotinusi

1194/1343

gyvenimu. Per i savait tiek daug visko nutiko, t vyki pakakt viso gyvenimo dramai, o dabar dar ketinu ir tekti. Visko neaprpdama, nejuia sukikenu. Jus kakas pralinksmino, panele Stil? meiliai klausia jis. Savait buvo sunki. Kristianas nusiypso. Tikra tiesa. Dkoju Dievui, kad grote gyvas ir sveikas, pone Grjau, sunabdu pagalvojusi, kas galjo atsitikti. Kristianas sitempia ir a i karto pasigailiu, kad tai priminiau. Buvau labai isigands, nustebina mane prisipainimu. Anksiau? Jis linkteli, veidas atrodo rimtas. Po galais.

1195/1343

Vadinasi, pasakodamas visk supaprastinai, kad neigsdintum tv? Taip. Skridau taip emai, kad saugiai nusileisti nebuvo kaip. Bet man kakaip pavyko. Prakeikimas. Ant mudviej tebesiliejant vandeniui staiga pakeliu akis ir Kristianas atsako man niriu vilgsniu. Ar pavojus buvo labai didelis? Jis dmiai nuvelgia mane. Labai. Patyljs priduria: Kelias sekundes maniau, kad jau niekada tavs nebepamatysiu. Stipriai j apkabinu. Negaliu sivaizduoti savo gyvenimo be tavs, Kristianai. A tave taip myliu, kad net baisu. Ir a, sukuda jis. Be tavs mano gyvenimas bt beprasmis. A tave labai myliu,

1196/1343

apkabina mane ir nosimi palieia plaukus. Niekada tavs nepaleisiu. O a niekada ir nenorsiu ieiti. Pakteliu jam kakl, o jis pasilenkia ir velniai pabuiuoja mane lpas. Po keli akimirk jau stojasi. Eik. Nusiluostykime ir lov. A pavargau, o tu atrodai kaip sudauyta. Igirdusi od loteliu ir kilsteliu antak. Kristianas pakreipia galv ir paaipiai ypteli. Norite k nors pasakyti, panele Stil? Papuriusi galv, nors ir sunkiai, atsistoju.
SDIU LOVOJE. KRISTIANAS USISPYR

idiovinti man plaukus, ir is darbas jam, rodos, ne naujiena. Man dingteli nemalonus klausimas, kada jis imoko tai daryti, bet t mint nuveju alin. Jau po antros valandos nakties, a nusiteikusi miegoti. Kristianas vilgteli mane ir, prie lipdamas lov, dar kart

1197/1343

atidiai apiri rakt pakabut. Dar kart, tarsi netikdamas savo skme, papurto galv. Kaip puiku. Man tai geriausia gimtadienio dovana i vis gaut, jis vl meiliai pavelgia mane. Geresn net u plakat su Duzeps DeNatals autografu. Biau pasakiusi anksiau, bet kadangi artjo tavo gimtadienis K dovanoti visk turiniam vyrui? Pamaniau, padovanosiu save. Padjs rakt pakabut ant naktins spintels, Kristianas jaukiai sitaiso lovoje, apkabina mane, priglaudia prie krtins ir mudu gulime kaip tikri simyljliai. Tas pakabutis nuostabus. Kaip ir tu. Kreivai ypteliu, nors mano veido jis nemato. Toli grau nesu nuostabi, Kristianai. aipots i mans, panele Stil? Ir i kur jis ino?

1198/1343

Galbt, sukikenu. Ar galiu kai ko paklausti? inoma. Jis nosimi trinasi man kakl. Grdamas i Portlando taip ir nepaskambinai. Ar dl to, kad Siatle sveiuojasi Chos? Nerimavai, kad mudu su juo ia vieni? Kristianas nieko neatsako. Atsisuku j, i nuostabos plaiai atmerkus akis, ir dar papriekaitauju: Ar supranti, kaip tai juokinga? Ar inai, koki didiul nerimo nat buvai ukrovs savo eimai ir man? Mes visi tave labai mylime. Por kart sumirksjs, Kristianas droviai man ypteli. N nepamaniau, kad taip jaudinsits. Supykusi papuiu lpas. Kada tau per stor kaukol prasismelks inia, kad esi mylimas? Per stor kaukol? nustebs jis iveria akis ir pakelia antakius.

1199/1343

Linkteliu. Taip. Per stor kaukol. Kain ar mano kaukol tankiu pranoksta kitus kaulus. Kalbu rimtai! Liaukis mane juokins. Vis dar truput irstu ant tavs, nors t pykt i dalies ir maldai grs namo gyvas ir sveikas, mat maniau, kad nutylu nebaigusi minties prisimindama tas kelias nerimo valandas. Na, pats inai, k maniau. Kristiano vilgsnis suvelnja ir jis paglosto man veid. Atleisk. Gerai? O tavo varg mama! Labai susigraudinau matydama judu drauge, sunabdu. Jis droviai ypteli. Dar nebuvau jos tokios mats, prisimindamas mam, Kristianas neramiai sumirksi. Taip, tai buvo ypatinga akimirka. Paprastai ji labai santri. kart buvo labai sukrsta.

1200/1343

Matai? Visi tave myli, nusiypsau. Gal pagaliau tuo patiksi, pasilenkusi velniai j pabuiuoju. Su gimtadieniu, Kristianai. Diaugiuosi, kad esi ia ir i ypating dien mes drauge. Beje, dar nematei, k paruoiau tau rytojui hm tai yra jau iandienai, sakau ir patenkinta ypteliu. Gausiu dar vien dovan? apstulbs klausia Kristianas ir jo veide nuvinta kvap gniauianti ypsena. O kaipgi, pone Grjau, bet dar tursite palaukti.
STAIGA NUBUDUSI I SAPNO ar komaro

pajuntu, kaip smarkiai plaka irdis. Apimta panikos atsisuku ir man labai palengvja pamaius alia ramiai miegant Kristian. Kadangi sujudjau, jis taip pat krusteli, per miegus itiess rank apglbia mane, galv padeda man ant peties ir tyliai atsidsta.

1201/1343

Miegamajame viesu. Jau atunta ryto. Taip ilgai Kristianas niekada nemiega. Vl isitiesiu lovoje ir laukiu, kol nurims irdis. I kur tas nerimas? Ar tai vakaryki vyki atgarsiai? Atsisukusi dmiai pavelgiu Kristian. Jis ia. Saugus. Ramindamasi giliai atsidstu ir siiriu av jo veid. Veid, kuris dabar man gerai pastamas, kurio kiekvienas bruoas, kiekvienas linkis amiams sirs atmint. Miegodamas Kristianas atrodo gerokai jaunesnis; ypteliu, nes iandien jis jau visais metais vyresnis. Galvodama apie savo dovan a patenkinta savimi. Ak k jis darys? Gal pirmiausia reikt atneti pusryius jam lov? Juolab kad ia dar tebebus Chos. Chos randu prie pusryi baro, kabinant i dubenlio ko. Pamaiusi j nenoromis nuraustu. Jis ino, kad praleidau nakt su Kristianu. Ir kodl staiga taip susidrovjau? Juk nesu

1202/1343

nei nuoga, nei kuo nors prasikaltusi. Vilkiu beveik grindis siekiant ilkin apsiautal. Labas rytas, Chos, pasisveikinu ir liai nusiypsau. Sveika, Ana! Chos nuvinta, rodos, ities pradiugs, kad mane mato. Jo veide n menkiausio patyios ar paniekos pdsako. Gerai miegojai? pasiteirauju. Aiku. ia, i viraus, neprastas vaizdas. Taip. Vaizdas ypatingas. Kaip ir io buto savininkas. Gal nori tikro vyro pusryi? paaipiai klausiu. Bt neblogai gauti ksnel. iandien Kristiano gimtadienis, tad paruoiu jam pusryius ir nuneiu lov. Ar jis jau pabudo? Ne, man rodos, vakar jis mirtinai nuvargo. Paskubomis nusuku vilgsn nuo Chos ir einu prie aldytuvo, kad jis nematyt skruostus imuusio raudonio. Viepatie, bet juk ia tik

1203/1343

Chos. Imusi i aldytuvo kiauinius ir onin pamatau, kad Chos plaiai ypsosi. Jis tau tikrai patinka, ar ne? Papuiu lpas. A j myliu, Chos. Jis trumpai ipleia akis, o tada vl nusiypso. Aiku, kaipgi nemylsi? gteli jis ir plaiu rankos mostu parodo puiki svetain. Perveriu j rsiu vilgsniu. Po velni, ai ir u tai! Ei, Ana, a pajuokavau. Hm Ar aminai tursiu klausytis t priekait? Kad teku u Kristiano tik dl jo turt? A tikrai tik pajuokavau. Tu niekada tokia nebuvai. Omletas tiks? klausiu, kad daugiau apie tai nenektume. Leistis gin nenoriu. inoma.

1204/1343

Man taip pat, neskubriai eidamas svetain sako Kristianas. Po galais, jis mvi tik piamos kelnes, kurios emiau klub taip gundomai kabo Labas, Chos, sveikindamasis linkteli. Kristianai oriai atsako Chos. Kristianas atsisuka mane, irini j, ir atsainiai ypteli. Jis tyia atjo taip apsirengs. Prisimerkiu i paskutinij stengdamasi neprarasti dvasins pusiausvyros ir Kristiano veido iraika truput pasikeiia. Jis supranta, kad man jo ketinimai aiks, bet nesuka dl to galvos. Norjau atneti pusryius tau lov. Ididiai prijs, Kristianas apglbia mane, sums u smakro kilsteli galv ir demonstratyviai, garsiai mane pabuiuoja. Penkiasdeimt niekada taip nedarydavo! Labas rytas, Anastazija, sako jis.

1205/1343

Noriau perlieti j rsiu vilgsniu ir liepti padoriai elgtis, bet iandien jo gimtadienis. Nuraustu. Kodl Kristianas pasidar toks savininkikas? Labas rytas, Kristianai. Sveikinu tave su gimtadieniu, nusiypsau, jis irgi patenkintas ypteli. Nekantriai laukiu kitos tavo dovanos, sako jis, ir vien t odi gana. Mano skruostai gauna Raudonojo kani kambario spalv, a nervingai vilgteliu Chos, kuris atrodo tarsi prarijs kak labai neskanaus. Nusisuku ruoti maisto. Na, k iandien ketini veikti, Chos? atsisds ant baro kds nerpestingai klausia Kristianas. Vaiuosiu susitikti su savo tiu ir Rjumi, Anos tvu. Kristianas suraukia kakt. Ar juodu pastami?

1206/1343

Taip, jie drauge tarnavo kariuomenje. Bet nebendravo, kol mudu su Ana nesusitikome kolede. Labai grau. Dabar jie geriausi draugai. Ketiname vaiuoti vejoti. vejoti? Kristianas nuoirdiai susidomjs. Aha Pajrio vandenyse galima tiktis neblogo laimikio. Vaivoryktiniai uptakiai uauga labai dideli. Tiesa. Mudu su broliu, Eliotu, kart itraukme vien penkiolikos kilogram. Juodu nekasi apie vejyb? Kuo ypatinga ta vejyba? Niekaip nesuprantu. Penkiolikos kilogram? Neblogai. Bet Anos tvui priklauso rekordas. Jis yra suvejojs devyniolikos su puse kilogramo. Eik sau! O man tai nesak. Beje, sveikinu gimtadienio proga. Ai. Tai kur mgsti vejoti?

1207/1343

Toliau nesiklausau. Man nra reikalo to inoti. Kita vertus, tarsi akmuo nuo irdies nusirita. Matai, Kristianai? Chos ne toks jau blogas.
KAI CHOS SUSIRUOIA IEITI, juodu jau

rad bendr kalb. Greitai apsimovs dinsus ir apsivilks markinlius, Kristianas basas palydi Chos ir mane vestibiul. Ai, kad leidai pernakvoti, padkoja Chos, kai juodu spaudia vienas kitam rank. Nra u k, ypteli Kristianas. Chos mane trumpai apkabina. Lik sveika, Ana. Ai. Buvo malonu su tavimi pasimatyti. Kit kart tikrai pavakarosime mieste. A tau paad priminsiu. Stovdamas lifto kabinoje Chos pamojuoja, o tada dingsta mums i aki. Matai, ne toks jis ir blogas.

1208/1343

Ana, jis vis dar nori sitempti tave lov. Bet nepasakyiau, kad a j dl to kaltinu. Kristianai, tai netiesa! Tu apie tai n nepagalvojai, ar ne? paaipiai isivieps, jis pavelgia mane. Jis tavs geidia. Beprotikai. Suraukiu kakt. Kristianai, jis tik draugas, geras draugas. Staiga susigriebiu, kad neku kaip Kristianas apie poni Robinson. i mintis bauginanti. Kristianas taikingai kilsteli rankas. Nenoriu pyktis, tyliai sako. Ak! Mes juk nesipykstame tiesa? Ir a nenoriu. Tu jam nepasakei, kad mudu tuoksims. Ne. Pamaniau, pirmiausia turiu pasakyti mamai ir Rjui. Mlas. Nuo tos akimirkos, kai itariau taip, tik dabar pirm kart apie tai

1209/1343

pagalvojau. Viepatie, k suinoj i naujien pasakys mano tvai? Kristianas linkteli. Taip, tu teisi. O a hm turiu paskambinti Rjui ir paprayti tavo rankos. Nusijuokiu. Ak, Kristianai, juk gyvename ne atuonioliktame amiuje. Po perknais. K pasakys Rjus? Vien pagalvojus apie tok pokalb apima siaubas. Tokios tradicijos, gteli Kristianas. Pasikalbkime apie tai vliau. Dabar noriau teikti tau kit dovan. Tyia nukreipiu Kristiano dmes. Mintis apie dovan degina smonje skyl nelyginant arija. Turiu j teikti ir pamatyti, kaip jis reaguos. Kristianas droviai ypteli ir man trumpai sustoja irdis. Kol gyva bsiu, nepabos i ypsena.

1210/1343

Vl kramtai lp, sako jis ir trkteli man u smakro. Vos tik Kristiano pirtai palieia smakr, man per vis kn nusirita virpulys. Netardama n odio, kol dar liks laelis drsos, paimu j u rankos ir nusivedu miegamj. Tada paleidiu rank, palieku j stovti prie lovos ir i savosios puss palovio itraukiu dvi likusias dovan des. Net dvi? nustebs sako jis. Giliai kvepiu. Nupirkau prie vakarykt nelaiming atsitikim. Dabar nebeinau, ar gerai padariau. Paskubomis, kol neapsigalvojau, paduodu jam vien paket. Kristianas, jausdamas t abejon, klausiamai velgia mane nenuleisdamas aki. Ar tikrai nori, kad atpliau? Nekantriai linkteliu.

1211/1343

Kristianas nuplia dovan popieri ir nustebs siiri dut. arlis Tango, sunabdu. Jis plaiai nusiypso. Dutje maas medinis sraigtasparnio modeliukas su dideliu sauls energij naudojaniu propeleriu. Kristianas j ipakuoja. Naudojantis sauls energij, sumurma jis. Puiku. Vienas akimirksnis, o Kristianas jau sdi ant lovos ir konstruoja. Surinkti sraigtasparn ilgai netrunka, Kristianas j ikelia pasidjs ant delno. Mlyn medin sraigtasparn. Tada pavelgia mane, apdovanoja nuostabia tikro amerikieio vaikino ypsena, prieina prie lango, kad sraigtasparniuk apviest tiesioginiai sauls spinduliai, ir propeleris ima suktis. Tik pairk, atidiai irdamas modeliuk, sukuda jis. Matai, k jau dabar galime padaryti panaudodami i technologij?

1212/1343

Jis pakelia sraigtasparn dar aukiau, iki aki lygmens, ir grisi besisukaniu propeleriu. Kristianas susiavjs, o man nuostabu, kaip jis susimsts, usimirs, irdamas sraigtasparniuk. Apie k galvoja? Patinka? Ana, a tiesiog apkertas. Ai. Jis apkabina mane, paskubomis pabuiuoja ir vl nusisuka irti, kaip sukasi propeleris. Pasidsiu j kontoroje alia sklandytuvo, usigalvojs sako, n akimirkos neatitraukdamas aki nuo besisukani meni. Jis patraukia rank i sauls apvieiamo ploto ir propeleris palengva sustoja. Nesusilaikiusi isiiepiu iki aus, nors imk ir save pagirk. Kristianui dovana labai patiko. To ir reikjo tiktis juk jam galva alternatyviomis technologijomis pramuta. Per t skub pirkdama modeliuk buvau visai pamirusi.

1213/1343

Kristianas padeda dovan ant komodos ir vl atsisuka mane. Jis palaikys man draugij, kol gelbsime arl Tango. Ar j dar galima igelbti? Neinau. Tikiuosi. Jei ne, labai jo ilgsiuosi. Labai ilgsiuosi Pasibaisiu savimi, juk pavyduliauju net dl to, kad Kristianas prisiris prie daikto. Mano pasmon piktai prunkteli. Ir tegu sau. O kas kitoje dje? klausia Kristianas, i jaudulio kaip vaikas iplts akis. Po perknais. Gerai neinau, ar i dovana skirta tau, ar man. it kaip? nusistebi Kristianas ir suprantu j sudominusi.

1214/1343

Nervindamasi paduodu kit d. Kristianas atsargiai j pakrato ir abu igirstame dusl barkjim. Jis pakelia mane akis. Kodl taip nerviniesi? suglums klausia. Susigdusi ir susijaudinusi gteliu peiais ir nuraustu. Jis kilsteli antak. Suintrigavote mane, panele Stil, sunabda ir jo odiai veria mane kiaurai, papilvje tvenkiasi geismas ir nekantrus laukimas. Turiu prisipainti, kad tavo reakcija man patinka. K sumanei? klausia jis msliai primerks akis. Stoviu stipriai suiaupusi lpas, sulaikiusi kvpavim. Kristianas nukelia ds dangt ir iima perlenkt kortel. Kiti daiktai suvynioti popieri. Jis atlenkia kortel ir staiga ipstomis akimis pavelgia mane neinia, nustebs ar sukrstas. Bti su tavimi iurkiam? sumurma.

1215/1343

Linkteliu, nuryju seil. Kristianas atsargiai pakreipia galv, vertindamas mano reakcij, ir suraukia antakius. Paskui jo dmesys vl nukrypsta d. Jis nuplia melsv vyniojamj popieri ir iima kauk, kelis krt speneli gnybtus, upakalio kait, savo iPod, sidabro spalvos kaklarait, o galiausiai pat svarbiausi daikiuk rakt nuo savo aidim kambario. Kristianas velgia mane niriu, neperprantamu veidu. Po velni. Ar padariau klaid? Nori aisti? tyliai klausia jis. Taip, sukudu. Mano gimtadienio proga? Taip, kuo nuolankiausiai atsakau. Jo veide msteli daugyb jausm, i kuri n vieno negaliau vardyti, bet gal gale lieka tik aikiai matomas nerimas. Hm Ne tokios reakcijos laukiau

1216/1343

Tvirtai apsisprendei? pasiteirauja Kristianas. Tik be bizn ir panai nagi. T jau supratau. Tada taip. Apsisprendiau. Apirindamas i ds iimtus daiktus, jis palinguoja galv. Iprotjusi dl sekso ir nepasotinama. K gi, su itais daikteliais galsime t nuveikti, po nosimi sumurma Kristianas, o tada sudeda daiktus atgal d. Kai vl pakelia mane akis, jo veidas visikai pasikeits. Po velni, jo akys degte dega, o lpas pamau itempia gundoma ypsena. Jis itiesia man rank. Dabar, taria Kristianas, anaiptol ne praomai. Raumenys giliai papilvje stipriai sitempia. Paduodu jam rank.

1217/1343

Eime, sako Kristianas ir a, jusdama gerklje besidauant ird, seku paskui j. Krauj atskiedia staigus ir kartas aistros plipsnis, nuo nekantraus laukimo pakerta kojas. Pagaliau!

DVIDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Prie aidim kambario dur Kristianas stabteli. Ar tikrai to nori? dar kart klausia velgdamas liepsningu, bet ir neramiu vilgsniu. Taip, sumurmu droviai ypsodamasi. Jo vilgsnis suvelnja. Gal tik ko nors nenori? Netikto klausimo imuta i vi, kartligikai galvoju, k atsakyti. Viena mintis dingteli. Nenoriu, kad mane fotografuotum.

1219/1343

Kristianas sustingsta, jo veidas sugrietja, jis pakreipia galv ir msliai mane nuvelgia. Ak, koks mlas. Matyt, jis ketina klausti kodl, bet, laim, apsigalvoja. Gerai, burbteli. Surauks kakt, jis atrakina duris ir leidia mane kambar. Jauiu, kad eidamas paskui mane ir rakindamas duris Kristianas nenuleidia nuo mans aki. Padjs dovan d ant komodos, jis iima iPod, jungia j, paskui nukreips pultel mosteli grotuv ant sienos ir matinio stiklo durels tyliai atsidaro. Kristianas paspaudia kelis mygtukus ir kambar suvirpina metro traukinio dundesys. Jis pritildo gars ir ltas, hipnotizuojantis, elektroninis ritmas tampa visa apimantis. Tada udainuoja moteris, neinau, kas tokia, bet jos balsas, nors ir kiek gergdiantis, skamba velniai, o muzikos ritmas toks

1220/1343

monotonikas, ltas toks erotikas. Dieve Tai muzika, skirta myltis. Kristianas atsigria mane, stovini vidury kambario: man dauosi irdis, kraujas greitai teka gyslomis ir pulsuoja, regis, gundomu muzikos ritmu. Kristianas ramiai, neskubdamas prieina prie mans ir trkteli emyn smakr, kad nekramtyiau lpos. K nori daryti, Anastazija? tyliai klausia, velniai ir nekaltai buiuodamas man lp kamput ir suspauds tebelaikydamas smakr. iandien tavo gimtadienis. Darysime, ko nori tu, sunabdu. Jis nykiu perbraukia man per apatin lp ir vl suraukia kakt. Ar mes ia todl, kad manai, jog a to noriu? odius jis taria velniai, bet iri labai dmiai. Ne, sukudu. A taip pat noriu ia bti.

1221/1343

Kol vertina mano atsakym, Kristiano akys patamsja, vilgsnis sulja. Rodos, pratyljs vis aminyb, jis vl prabyla. Ak, panele Stil, esama daugybs galimybi, tyliai ir jausmingai sako. Bet pradkime nuo js drabui. Nurenkime jus. Jis trkteli mano chalato dir, is itrauktas i kilpeli nukrinta, skvernai prasiskleidia ir pasimato mano ilkiniai naktiniai, tada jis ingteli atatupstas ir nerpestingai klesteli ant aukto sofos porankio. Nusirenk. Pamau. Kristianas jausmingai ir provokuojamai mane nuvelgia. Nervingai nuryju seiles, suspaudiu launis. Mano tarpkojis jau drgnas. Mano vidin dievait isirengusi nuoga, pasiruousi laukia savo eils ir maldauja mane paaisti gaudyni. Neatitraukdama aki nuo Kristiano, nusimetu nuo pei chalat, gteliu ir jis plasteljs

1222/1343

nusileidia ant grind. Uburianios pilkos Kristiano akys spindi vis rykiau, dmiai velgdamas mane jis smiliumi persibraukia sau per lpas. Nusismaukusi siaurutes naktini markini petneles nuo pei, vilgteliu Kristian, o tada paleidiu juos. Naktiniai markiniai vilnydami nuslysta oda ir nukrinta prie koj. A nuoga, nopuoju ir esu visikai pasiruousi. Kristianas kelias sekundes lukteli, mane nustebina jo veide atsispindintis atviras knikas avjimasis. Atsistojs nuo sofos, jis prieina prie komodos ir paima sidabrikai pilk kaklarait mano mgstamiausi. Suspaudia j tarp pirt, paskui itraukia, pasisuka ir lyg niekur nieko ypsodamasis eina prie mans. Kai sustoja prieais, tikiuosi, kad paprays itiesti rankas, bet jis neprao. Manau, panele Stil, per daug apsinuoginote, suniurna jis.

1223/1343

Tada umeta kaklarait man ant kaklo ir neskubdamas, bet vikriai j uria nujauiu, kad sumezga dail Vindzoro mazg. Deramai suvers, jis pirt galais perbraukia per kakl: nuo to prisilietimo tarsi elektros srov nukreia, aikteliu. Platj kaklaraiio gal Kristianas palieka ilg tok ilg, kad jis siekia gaktiplaukius. Dabar atrodote visai neprastai, panele Stil, sako jis ir pasilenks velniai pabuiuoja lpas. Buinys trumpas, a usinoriu daugiau ir knu nusirita audringo geismo banga. Ir k gi dabar su jumis daryti? garsiai pasvarsto Kristianas, tada pakelia kaklaraiio gal ir staigiai trkteldamas siveria mane tiesiai sau glb. Panardins pirtus plaukus, jis atloia man galv ir kart pabuiuoja tikrai, godiai, leisdamas geisming ir negailesting lieuv. Viena ranka laisva nuslysta nugara ir suima sdmen. Tada Kristianas pasitraukia, taip pat

1224/1343

nopuodamas ir dmiai velgdamas mane liepsningomis, pilkomis kaip isilyds plienas akimis; lieku stovti audrinta, gaudydama kvap, o mano mintys visikai pakrikusios. Neabejoju, kad nuo io juslinio smurto mano lpos sutins. Apsisuk, velniai paliepia Kristianas ir a paklstu. Itraukdamas plauk rait jis paleidia man plaukus, paskui greitai supina kas ir uria gal, kad neisileist. Tada sums j trkteli, kad kilsteliau galv. Gras tavo plaukai, Anastazija, pagiria jis ir ima buiuoti man kakl, nuo t buini per nugar nubga iurpuliukai. Tau tereikia pasakyti, kad liauiausi. Juk inai, tiesa? prikis lpas prie gerkls sunabda Kristianas.

1225/1343

Usimerkusi, mgaudamasi jo lp prisilietimais, linkteliu. Jis mane vl apsuka ir sugriebia kaklaraiio gal. Eik, atsargiai timpteldamas liepia ir nusiveda mane prie komodos, ant kurios sudtos visos kitos dovanos i ds. Anastazija, ie daiktai jis paima upakalio kait. itas vienu dydiu per didelis. Kadangi dar nesi patyrusi analini aidim, nenoriu j pradti su iuo kaiiu. Kristianas itiess kilsteli maj pirtel ir a apstulbusi aikteliu. Pirtas ten? Jis paaipiai ypteli ir a prisimenu labai nemalon dalyk: pirt kiim iang, apie kur buvo usiminta sutartyje. Tik iuo pirteliu vienu, velniai sako Kristianas vl atskleisdamas iurp gebjim skaityti mano mintis. vilgteliu jam akis. Koks gudruolis.

1226/1343

ie gnybtai labai skauds, jis pirtu baksteli krt speneli gnybtus. Naudosims itais, taip tars, Kristianas padeda ant komodos kit por gnybt. Jie panas didelius juodus plauk segtukus, bet papuoti karuliais su inkrustuotu juoduoju gintaru. Jie reguliuojami, truput susirpins paskubomis priduria Kristianas. Pairiu j ipltusi akis, sumirksiu. Kristianas, mano sekso studij vadovas. Jis apie iuos dalykus imano daug daugiau u mane. ios srities iniomis niekada jam neprilygsiu. Susiraukiu. Jis visk imano geriau u mane, iskyrus valgio gaminim. Ar viskas aiku? klausia jis. Taip, sunabdu distania burna. Ar pasakysi, k ketini daryti? Ne. A improvizuoju. Ana, tai ne i anksto sureisuotas spektaklis. Kaip turiau elgtis?

1227/1343

Kristianas suraukia kakt. Kaip nori. Ak! Tikjaisi pamatyti mane kitok, Anastazija? ir paaipiai, ir linksmai klausia Kristianas. Nieko neatsakau, tik sumirksiu. Na, taip. Tas kitas Kristianas man patinka, sumurmu. Jis paslaptingai ypteli ir nykiu perbraukia man per skruost. it kaip? sunabda ir brkteli per apatin lp. A tavo meiluis, Anastazija, o ne dominantas. Man labai patinka girdti tave juokiantis ir mergaitikai kikenant. Patinka matyti tave rami ir laiming, toki kaip Chos nuotraukose. Tai mergina, kuri pargriuvo engdama mano darbo kabinet. Tai mergina, kuri simyljau.

1228/1343

I nuostabos net isiioju, krtinje pajuntu plintant maloni ilum. Tai diaugsmas tyras diaugsmas. Taiau kad ir k dabar pasakiau, mgstu elgtis su jumis iurkiai, panele Stil, ir tas kitas Kristianas ino por gudrybi. Taigi darykite, kas liepta, ir nusisukite. Jo akys idyklikai spindi, tuo diaugsmu usikreiu ir a, o visi raumenys emiau juosmens sitempia. Padarau kaip liepiama. Man u nugaros Kristianas atitraukia vien stali, o po akimirkos jau vl stovi prie mane. Eik, liepia ir trkteljs kaklarait nusiveda mane prie stalo. Kai einame pro sof, pirm kart atkreipiu dmes, kad visos lazdos inetos. Susimstau. Ar jos ia tebebuvo vakar? Nepamenu. Ar Kristianas jas ine? O gal ponia Douns? Bet Kristianas netrukus nutraukia mano apmstymus.

1229/1343

Noriu, kad atsiklauptum ia, sako jis, mudviem stovint prie stalo. A gerai K jis sugalvojo? Mano vidin dievait nekantrauja tai suinoti ji jau tyso ant stalo isktusi rankas ir kojas ir iri Kristian susiavjimo kupinomis akimis. Kristiano atsargiai ukelta ant stalo, parieiu kojas, sulenkiu jas per kelius ir, stebdamasi savo graktumu, atsiklaupiu prie j. Dabar mudviej akys vienos prie kitas. Jis delnais perbraukia man per launis, spusteli kelius, praargdina ir atsistoja tiesiai prie mane. Atrodo labai susikaups, akys patamsjusios, apniukusios kupinos aistros. Rankas u nugaros. Udsiu tau antrankius. I upakalins kelni kiens jis isitraukia odinius antrankius ir itiesia rankas man u nugaros. tai taip. Kur kart ketina mane vestis?

1230/1343

Kristiano artumas svaigina. is vyras bus mano sutuoktinis. Ar normalu taip beprotikai geisti bsimo vyro? Nepamenu, kad kur nors biau apie tai skaiiusi. Negaliu atsispirti: mano truput pravertos lpos slysteli jo andikauliu, o lieuvis ugriebia barzdos erelius nuo to velnumo ir dygumo pojio svaigsta galva. Kristianas sustingsta ir usimerkia. Tau nemanoma atsispirti, patempiu lp. it kaip? teatsako jis. Linkteliu. Na, neblakyk mans, nes ukimiu burn. Man patinka tave blakyti, usispyrusi nabdu nenuleisdama nuo jo aki, o jis kilsteli antak. Arba ipersiu. Ak! Mginu nuslpti ypsen. Dar visai neseniai nuo tokio Kristiano grasinimo biau

1231/1343

apstulbusi. Dar visai neseniai nebiau drsusi iame kambaryje spontanikai jo pabuiuoti. Dabar suvokiu, kad Kristianas mans jau nebaugina. Man tai didiul naujiena. Idyklikai nusiypsau, o jis patenkintas ypteli man. Elkis, kaip dera, burbteli Kristianas, tada engia atatupstas ir, nenuleisdamas nuo mans aki, odiniais antrankiais pliaukteli sau per deln. Tai spjimas nebylus, ireiktas veiksmu. Stengiuosi atrodyti nuolanki ir man, rodos, pavyksta. Jis vl prieina prie mans. Jau geriau, sunabda ir, laikydamas antrankius, vl pasilenkia man u nugaros. Atsispiriu pagundai j liesti, utat kvepiu nuostabaus Kristiano aromato vis dar gaivaus po vakaryki maudyni. Hm T aromat reikt susemti buteliuk ir ukimti. Tikiuosi, kad Kristianas sukaustys man rieus, bet jis usega antrankius kiek vir

1232/1343

alkni. Nelieka kitos ieities, tik iriesti nugar ir atkiti priek krtis. Baigs darb, Kristianas truput atsitraukia pasigroti. Gerai jautiesi? klausia. Kno padtis ne pati patogiausia, bet a taip susijaudinusi ir taip nekantrauju nordama suinoti, k jis darys, kad linkteliu, o nuo geismo man darosi silpna. Puiku. I upakalins kelni kiens jis isitraukia kauk. Man rodos, jau pakankamai pamatei, sumurma jis. Kristianas umauna kauk man ant galvos ir udengia akis. Imu alsuoti greiiau. ia tai bent. Kodl negaljimas matyti taip jaudina? A ia, sukaustyta, parklupdyta ant stalo, laukianti tas nekantrus laukimas klampus ir kartas, telkiasi papilvje. Taiau visk girdiu taip pat ir melodingos, nenutrkstanios muzikos

1233/1343

ritm. Jis aidu ritasi per vis kn. Anksiau neatkreipiau dmesio. Matyt, jis jung kartojimo funkcij. Kristianas pasitraukia. K jis daro? Vl eina prie komodos, atidaro stali, paskui vl j udaro. Po akimirkos grta jauiu, kad sustoja prie mane. Kambaryje pasklinda stiprus muskusinis, pikantikas kvapas. Toks malonus, kad burnoje kone ima rinktis seils. Nenoriu sugadinti savo mgstamo kaklaraiio, sako Kristianas. Neskubdamas j atria ir nutraukia man nuo kaklo. Jo galui slenkant oda ir kutenant, staiga giliai kvepiu. Sugadinti kaklarait? tempiu ausis mgindama suprasti, k Kristianas ketina daryti. Jis trina rankas. Staiga jo krumpliai nuslysta mano skruostu, pasiekia jo apai ir toliau keliauja smakru. Mano knas pabunda, nuo Kristiano prisilietimo nukreia malonus iurpuliukas. Jis spusteli

1234/1343

man gerkl ranka, itepta slidiu ir kvapiu aliejumi, ji velniai nuslysta per kakl, tarp krt, paskui kyla auktyn prie peties, o pirtai velniai glamonja od. Ak, mans laukia masaas. To tikrai nesitikjau. Kit rank Kristianas udeda man ant kito peties ir i taip pat neskubdama ir jaudindama nukeliauja prie raktikaulio. Kai jo delnas slysta prie vis labiau maudiani ir prisilietimo troktani krt, tyliai sudejuoju. Nepaprastas gundymas. Irieiu nugar, kad ie masauoti gud delnai liest mano kn stipriau, bet jo rankos slysta mano onais ltai, monotonikai, paklusdamos muzikos ritmui, kruopiai aplenkdamos krtis. Sudejuoju, tik pati neinau, i malonumo ar i susierzinimo. Tu labai grai, Ana, tyliai ir dusliai sumurma jis, prikis lpas prie ausies. Nosies galiuku jis braukia per andikaul ir vis nesiliauja masaavs jo delnai nuslysta po

1235/1343

krtimis, per papilv ir dar emiau Pakteljs man lpas, Kristianas nosimi perbraukia iilgai kaklo. Po galais, a jau degu i geismo Jo artumas, jo rankos, odiai Ir jau greitai bsi mano mona, kol mirtis mus iskirs, sunabda jis. O Viepatie Mylima ir gerbiama. Dieve Garbinsiu tave savo knu. Atloiu galv ir sudejuoju. Jo pirtai keliauja per mano gaktos plaukus, per mano lyt, o paskui jis delnu ima masauoti klitor. Ponia Grj, panabdomis priduria uoliai darbuodamasis delnu. Sudejuoju. Taip, priduria Kristianas, o jo delnas toliau mane jaudrina. Isiiok. A ir taip jau isiiojusi, nes giliai alsuoju. Isiioju plaiau ir Kristianas man burn

1236/1343

grda kakok didel, vs, metalin daikt. Jo forma panai didiul kdiki iulptuk, jame yra grioveli ir rant, gale, rodos, gandin. Be to, jis didelis. iulpk, velniai, bet sakmiai sako Kristianas. Ketinu daikiuk kiti tave. mane? mane bet kur? Vl pajuntu gerklje tvaksint ird. iulpk, vl paragina mane jis ir liaujasi darbavsis ranka. Ne, nesustok! noriu riktelti, bet man ukimta burna. Aliejumi itepti jo delnai slysta auktyn ir pagaliau suima nepelnytai pamirtas krtis. iulpk, iulpk Suspauds nykiais ir smiliais, jis velniai trina spenelius ir ie, paadinti imanaus jo lietimo, sustandja ir papra, o per vis kn iki pat kirkni koncentriniais ratais nusirita virpulys.

1237/1343

Kokios graios tavo krtys, Ana, sunabda Kristianas, ir nuo t odi speneliai dar labiau sustandja. Jis patenkintas kak suniurna, o a sudejuoju. Jo lpos slysta mano kaklu prie krties, jis velniai kandioja ir iulpia mano od, nesiliauja, kol nepasiekia spenelio, o tada staiga pajuntu, kad j suspaudia gnybtas. Aaa! surinku, bet riksm ikraipo burn kitas daiktas. Po galais, jausmas nuostabus, toks pirmyktis, skausmingas, malonus ak, tas nybimas Kristianas lieuviu ima velniai laiyti suspaust spenel, o laiydamas panaudoja kit gnybt. Vl nutvilko skausmas bet ir malonumas. Garsiai sudejuoju. Mgaukis, sukuda Kristianas. Ak, a mgaujuosi. Mgaujuosi. Mgaujuosi. Duok man it.

1238/1343

Jis ima atsargiai traukti man i burnos raiyt metalin iulptuk ir a j paleidiu. Jo rankos vl nuslysta emyn, prie mano lyties. Jis dar kart aliejumi isitepa rankas. Ir jos pasiekia sdmenis. Aikteliu. K jis ketina daryti? Klpodama sitempiu, o jis pirtais braukia per griovel tarp sdmen. , ramiai, sukuda Kristianas, prikis lpas man prie ausies, ir pakteli sprand, o jo pirtai nesiliauja mans glostyti ir jaudrinti. K jis darys? Kita jo ranka nuslysta papilve, pasiekia lyt ir vl ima j masauoti. Jis kia pirtus vidun ir a i pasitenkinimo garsiai sudejuoju. Noriu kiti it daikiuk tave, murma Kristianas. Bet ne ia. Jo pirtai vl nuslysta grioveliu tarp sdmen, plaiau paskleisdami aliej. O ia.

1239/1343

Jis pirtais suka ratus, stumia juos ir itraukia, brauko per priekin vaginos sienel. Sudejuoju, sugnybti krt speneliai dar pastandja. Aaa Dabar tyliau. Kristianas itraukia pirtus ir kia mane t daikt. Delnais spausdamas skruostus, pabuiuoja mane, leidia lieuv ir igirstu tyl trakteljim. T pai akimirk tas kaitis manyje ima virpti ten! Jausmas nepaprastas nieko panaaus dar nesu jautusi. Ai! Ramiai, maldo mane Kristianas, buiniu slopindamas aikiojim. Paskui nuleidia rankas ir labai atsargiai timpteli krt speneli gnybtus. Garsiai suunku. Kristianai, maldauju! a, mayte. Laikykis.

1240/1343

Man to per daug tokio stipraus viso kno stimuliavimo. Mano knas perpildytas tampos, o klpodama negaliu jos valdyti. Dieve Ar susilaikysiu? Gera mergait, ramina mane jis. Kristianai, dsuodama beviltikai pratariu ir pati pajuntu, kaip gailiai mano lpose skamba is vardas. a, mgaukis, Ana. Nebijok. Dabar Kristiano rankos ant mano liemens, jis laiko mane, bet negaliu tvardytis vienu metu lieiama jo rank, to, kas viduje, ir dar gnybt. Mano kne kaupiasi neivengiamai prasiverianti audra j tvenktis skatina negailestingas vibravimas ir nepaprastai malonus krt speneli maudulys. Po perknais. Tai bus per stipru. Kristiano rankos nuslysta man ant klub, paskui dar emiau ir ima sukti ratus, slidios, aliejuotos lieia, iupinja, glamonja mano od ir upakal.

1241/1343

Tokia grai sumurma jis ir staiga kyteli aliejuot pirtel mane ten! upakal. Po galais. Jausmas keistas, labai intensyvus, nuodmingas, bet ak koks geras Negana to, pirtelis ima judti, pirmyn atgal, o Kristianas dantimis velniai grybioja pakelt mano smakr. Tokia grai, Ana. Jauiuosi lyg pakibusi ore, auktai, vir labai plataus tarpeklio, sklendiu ir tuo pat metu apsvaigusi krintu, puolu emyn. Daugiau tverti negaliu, knas ima nevalingai trkioti ir pasiekia visik pilnatv. Tai tarsi sprogimas, o a tuo metu vienas itisas pojtis, daugiau niekas. Kristianas nuima vien, paskui kit gnybt ir mano speneliais nusirita kartu ir malonumas, ir kania, bet jausmas toks saldus, kad kart orgazmas vis nesibaigia. Kristiano pirtas ten pat kur buvs, tai atsargiai traukiasi, tai vl skverbiasi gilyn.

1242/1343

Aaa! garsiai kteliu ir Kristianas apglbia mane, laiko apkabins, o mano knas vis dar negailestingai trkioja. Ne! vl surinku, tik kart maldaudama, Kristianas itraukia ir vibratori, ir maj pirtel, o mano kn vis dar purto konvulsijos. Jis atsega vien antrank ir ilaisvina rankas. Mano galva nusvirusi jam ant peties, jauiuosi bejg, visikai atsidavusi iam visa apimaniam pojiui. Kvpuoju negiliai ir neritmingai, jauiuosi mirtinai nuvarginta aistros, panirusi maloni ir geidiam umart. Tarsi per rk suvokiu, kad Kristianas pakls mane nunea prie lovos ir paguldo vsius atlasinius patalus. Po akimirkos jo delnai, vis dar itepti aliejumi, jau velniai trina man laun apai, kelius, blauzdas ir peius. Pajuntu, kad iuinys dumba: Kristianas isitiesia alia mans.

1243/1343

Jis nuima kauk, bet atsimerkti neturiu jg. Sums kas, Kristianas nutraukia plauk rait ir pasilenks velniai pabuiuoja lpas. Tyl kambaryje trikdo vien trkiojantis mano alsavimas, bet palengva rimsta ir jis. Muzika nebeskamba. Tokia grai murmteli Kristianas. iaip taip atmerkusi vien ak matau, kad jis iri mane meiliai ypsodamasis. Sveika sugrusi, sako. Atsakydama kak suniurnu ir jo ypsena paplatja. Ar tau buvo pakankamai iurktu? Linkteliu ir tingiai nusiypsau. Viepatie, jei bt buv dar truput iurkiau, mudu abu bt reikj iperti. Manau, tu nori mane nuudyti, sumurmu. Mirtis nuo orgazmo, paaipiai ypteli jis. Yra ir ne toki maloni bd mirti, priduria,

1244/1343

bet staiga truput susiraukia matyt, jam dingteli kokia nors nemaloni mintis. Gaila. Itiesusi rank, paglostau jam veid. Taip gali udyti mane kada tik nori, sunabdu. Atkreipiu dmes, kad Kristianas visikai nuogas ir pasiruos. Kai jis pams mano rank pabuiuoja krumplius, a pasilenkiu, delnais suspaudiu jam skruostus ir prisitraukiu, nordama pabuiuoti. Jis apdovanoja mane trumpu buiniu ir i karto atsitraukia. tai ko a noriu, sumurma jis ir i po pagalvs isitraukia muzikos grotuvo pultel. Paspaudia mygtuk ir kambar uplsta aidu nuo sien atsimuantys, velns gitaros garsai. Noriu pasimylti, velgdamas man akis pareikia Kristianas, o liepsningose pilkose jo akyse meil ir nuoirdumas. I kambario gilumos atsklinda pastamas dainininks balsas. Kai pirm kart tave

1245/1343

pamaiau . Ir Kristiano lpos susiieko mano lpas.


STIPRIAI JO LAIKYDAMASI dar kart patiriu

19

palaim, o Kristianas sitempia, atlos galv, garsiai aukdamas mano vard, isilieja ir sukniumba mano glbyje. Jis tvirtai priglaudia mane, apergusi j, prie krtins ir mudu liesdamiesi nosimis sdime vidury didiuls lovos. Ir t akimirk t diaugsmo akimirk su iuo vyru ir skambant iai muzikai tai, k mudu igyvenome iandien ryt, ir visa, k patyriau pastarj savait, staiga grta ir atsiliepia ne tik knui, bet ir dvasiai. A visikai uvaldyta vis i jausm. Taip stipriai j myliu. Pirm kart pasitaik proga bent iek tiek suprasti, k jis jauia rpindamasis mano saugumu. Prisimenu, kad vakar skrisdamas arliu Tango Kristianas vos per plauk liko gyvas, ir mane nukreia iurpas, o akys paplsta

1246/1343

aaromis. O jeigu jam bt kas nors atsitik A j taip myliu Staiga skruostais ima ristis aaros. Myliu Kristian visok: ir miel, veln, ir iurkt dominant, kuris mano, kad gali elgtis su manimi kaip tinkamas ir versti mane patirti vien orgazm po kito. Visas jis nuostabus. Visas priklauso man. Suprantu, kad mudu vienas kito dar gerai nepastame ir kad turime isprsti nemaai klausim, bet inau, kad dl savo santyki tai padarysime ir iai uduoiai atlikti tursime vis gyvenim. Ana, sukuda Kristianas, delnais spausdamas man skruostus ir dmiai velgdamas akis. Jis vis dar manyje. Kodl verki? susirpins klausia. Nes taip stipriai tave myliu, tyliai sakau. Jis usimerkia lyg apsvaigs, lyg jam reikt laiko suprasti, k pasakiau. Kai vl atsimerkia, jo akys spindi i meils.

1247/1343

O a myliu tave, Ana. Su tavimi jauiu pilnatv. Jis velniai mane pabuiuoja ir Robertos Flak daina nutyla.
SDDAMI ANT LOVOS aidim kambaryje,

a sitaisiusi Kristianui ant keli, mudviej kojos susipynusios, kalbams ir kalbams. Mudu apsigob antklode raudono atlaso uvalkalu tarsi prieglobst teikiania karalika mantija, ir a nenutuokiu, kiek laiko prajo. Mgdioju Keits elges per fotosesij Heathman viebutyje ir Kristianas i mans juokiasi. Tik pagalvok, juk tai ji galjo ateiti imti i mans interviu. Ai Dievui u paprast peralim, susako jis ir pakteli man nos. Kristianai, manau, ji buvo pasigavusi grip, priekaitingai jam sakau, usisvajojusi pirtais braukydama per krtins plaukus ir

1248/1343

stebdamasi, kad jis taip lengvai tai pakenia. Visos lazdos dingo. Prisimenu, kad atkreipiau tai dmes anksiau, vos engusi kambar. Jau neinia kelint kart jis ukia plauk sruog man u ausies. Nemanau, kad kada nors veiksi i griet rib. Taip, a irgi manau, kad neveiksiu, sunabdu iplstomis akimis ir netrukus sugaunu save dirsiojant botagus, biznus ir maikius, sukabintus prie kitos sienos. Kristianas paseka mano vilgsn. Nori, kad ir juos ineiau? su iokia tokia paaipa, bet nuoirdiai klausia jis. Iskyrus maikt rudu kotu. Ir t aksomin bizn, sakau nuraudusi. Kristianas nusiypso.

1249/1343

Gerai, maiktis rudu kotu ir aksominis biznas. Bet kodl, panele Stil? Js mane nuolat stebinate. Js mane taip pat, pone Grjau. Tai viena i js savybi, kurios man patinka. velniai pabuiuoju jam lp kamput. Kokios dar mano savybs jums patinka? iplts akis klausia Kristianas. Suprantu, kad uduoti klausim jam tikras ygdarbis. Droviai pavelgiu j, sumirksiu. Man patinka visos Kristiano savybs net penkiasdeimt atspalvi. inau, kad gyvenimas su juo niekada nebus nuobodus. itos lpos, smiliumi perbraukiu jam per lpas. Man patinka tavo lpos ir visa, k jos sukuria, visa, k su manimi darai. Taip pat patinka visa, kas yra ia, paglostau smilkin. Tu toks protingas, smojingas, toks sumanus ir imanantis tiek daug dalyk. Bet labiausiai myliu tai, kas yra ia, velniai priglaudiu

1250/1343

deln jam prie krtins ir pajuntu ritmingai plakani ird. Esi jautriausias vyras i vis mano pastam. aviuosi tavo darbu. Ir tuo, kaip dirbi. Tai daro spd, tyliai sakau. Daro spd? Kristianas sutriks, bet jo veide matyti ir trupinlis linksmumo. Paskui iraika pasikeiia, pasirodo drovi ypsena, tarsi jis nepatogiai jaustsi, ir man kyla nenugalimas noras pulti jam ant kaklo. To noro netramdau.
SNDURIUOJU SUSISUPUSI ATLASINIUS PATALUS ir apgobta Grjaus. Kristianas

paadina mane trindamasis nosimi. Ialkusi? panabdomis klausia. Hm Tiesiog ibadjusi. Ir a. Atsiremiu pagalv ir vilgteliu j, tysant ant lovos.

1251/1343

iandien js gimtadienis, pone Grjau. Pati k nors jums paruoiu. Ko pageidautumte? Nustebink mane, jis pirtais perbraukia man per nugar ir velniai paglosto. Turiu pairti telefon ir iklausyti balso pato inutes. Atsiduss jis sdasi, tad man aiku, kad ypatingasis ms metas baigsi kol kas. Eime praustis, pakvieia jis. Kaipgi galiau nuvilti t, kuris iandien venia gimtadien?
KRISTIANAS SAVO DARBO KAMBARYJE

kalbasi telefonu. Su juo Teiloras nusiteiks rimtai, bet apsirengs kasdienikai: dinsais ir prigludusiais juodais sportiniais markinliais. A darbuojuosi virtuvje ruodama pietus. aldytuve radusi laios kepsneli, nusprendiau aplakstyti juos citrin sultimis, paruoti

1252/1343

salot ir ivirti bulvyi. Jauiuosi visikai rami ir laiminga, ikilusi padebesius tikrja i odi prasme. Atsisukusi didiul lang, pavelgiu nuostabiai ydr dang. Visi tie panekesiai Seksas hm Nebt sunku prie to priprasti Svajas iblako i darbo kambario ijs Teiloras. Ijungiu grotuvo gars ir isiimu ausin. Labas, Teilorai. Labas, Ana, linkteli jis. Kaip jauiasi js dukt? Ai, gerai. Mano buvusi mona man, kad jai apendicitas, bet ji, kaip paprastai, visk perdjo, Teiloras nustebina mane uversdamas akis lubas. Sofi nieko rimto, tik kankina bjaurs pilvo skausmai. Ujauiu. Jis ypteli. Ar jau radote arl Tango?

1253/1343

Taip. Gelbtoj brigada ten jau ivyko. iandien vlai vakare sraigtasparnis turt bti pargabentas Boeing gamyklos dirbtuves. Ak, kaip gerai. Jis vl mandagiai nusiypso ir klausia: Viskas, ponia? Taip, inoma, inoma Nuraustu. Ar kada nors priprasiu, kad Teiloras kreipiasi mane ponia? Taip vadinama jauiuosi sena. Kaip kokia trisdeimtmet. Linkteljs man, Teiloras ieina i didiosios svetains. Kristianas tebesikalba telefonu. Laukiu, kol ivirs bulvyts. Ir man auna mintis. Pamusi rankin susirandu telefon. Gavau inut nuo Keits.
iandien vakare pokalbis akis ak. Tikiuosi labai ilgo panekesio

Atsakau jai.

1254/1343

A taip pat.

Bus malonu paplepti su Keite. sijungiu elektronin pat ir paskubomis paraau laikel Kristianui.
Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Piets Data: 2011 m. birelio 18 d. 13:12 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus pone Grjau, siuniu Jums elektronin laik nordama praneti, kad piets beveik paruoti. Ir kad ryt mgavausi prot temdaniu, ikrypliku dulkinimusi. Per gimtadien toks ikryplikas dulkinimasis turt bti rekomenduojamas. Ir dar: myliu Jus. Ax

1255/1343

(Js suadtin)

Atidiai pasiklausau, kaip Kristianas reaguos, bet jis vis dar kalbasi telefonu. Gteliu. Galbt jis per daug usims. Mano telefonas suvibruoja.
Siuntjas: Kristianas Grjus Tema: Ikryplikas dulkinimasis Data: 2011 m. birelio 18 d. 13:15 Gavjas: Anastazija Stil Kuri dalis labiausiai utemd prot? sidmsiu
Kristianas Grjus Ibadjs ir nuo rytini stang nusilps Grjaus moni holdingo generalinis direktorius

P. S. Man patinka tavo paraas. P. P. S. Ar praradote gebjim kalbtis?

1256/1343

Siuntjas: Anastazija Stil Tema: Ibadjs? Data: 2011 m. birelio 18 d. 13:18 Gavjas: Kristianas Grjus Brangus pone Grjau, noriau atkreipti Js dmes pirm ankstesnio mano laiko eilut, kurioje Jums praneama, kad piets beveik paruoti, todl nenoriu girdti t niek apie ibadjim ir nusilpim. O dl prot temdanio ikrypliko dulkinimosi aspekt ties sakant, prot temd viskas nuo pradios iki pabaigos. Bt domu suinoti, k esate sidmjs. Paraas skliaustuose man taip pat patinka. Ax (Js suadtin) P. S. Ar seniai tapote toks nekus? Be to, juk kalbate telefonu!

1257/1343

Paspaudiu Sisti ir pakeliu akis, o Kristianas jau stovi prie mane ir paaipiai ypsosi. Man nespjus n odio pratarti, jis apeina virtuvs salel, iumpa mane glb, pakelia ir aistringai pabuiuoja. Tik tiek, panele Stil, paleisdamas mane sako jis ir paliks be ado neskubdamas vl nueina darbo kambar su dinsais, basas, u juosmens nesukitais sportiniais markinliais.
PARUOIAU RIUK SALOT su

kalendromis, grietins padao lai kepsneliams ir padengiau pusryi bar. Nemgstu atitraukti Kristiano nuo darbo, bet dabar stoviu jo kabineto tarpduryje. Jis tebekalba telefonu, jo plaukai vis dar susitar kaip k tik atsiklusio, pilkos akys spindi yra k pairti. Pastebjs mane, Kristianas pakelia akis ir vilgsnio jau nebeatitraukia. Truput susiraukia, tik nesuprantu, ar dl mans, ar dl pokalbio.

1258/1343

Tiesiog leisk juos ir palik ramybje. Ar supratai, Mija? sunypia jis ir uveria akis lubas. Gerai. Pakilnoju rank prie burnos it valgydama, Kristianas nusiypso ir linkteli. Iki pasimatymo, baigia pokalb jis. Ar galiu dar paskambinti? klausia. inoma. Ta suknel labai jau trumpa, priduria jis. Patinka? Greitai apsisuku aplink, kad Kristianas galt pasigroti. Tai vienas i Karolinos Akton pirkini. Melsvai alia suknel i plono audinio, tikriausiai tinkamesn eiti papldim, bet iandien visais atvilgiais puiki diena Jis susiraukia, tad mano veidas irgi apsiniaukia. J vilkdama, Ana, atrodai fantastikai. Tik nenoriu, kad kas nors kitas matyt tave taip apsirengusi.

1259/1343

Ak it kaip! rsiai dbteliu j. Mes namie, Kristianai. ia daugiau nieko nra, tik personalas. Kristianas perkreipia lpas: arba mgina nuslpti, kad mano odiai j pralinksmino, arba jam tikrai nejuokinga. Bet gal gale nurims linkteli. Papurtau galv nejau jis rimtai? Grtu virtuv. Po penki minui jis vl stovi prie mane laikydamas rankoje mobilj. nektelk su Rjumi, sumurma atsargiai irdamas mane. Staiga man pritrksta oro. Paimu telefon ir udengiu mikrofon. Tu jam pasakei! piktai sunypiu. Kristianas pritariamai linkteli ir ipleia akis, pamats, kaip a nusimenu. Mlas! Giliai kvepiu. Sveikas, tti.

1260/1343

Kristianas k tik mans klaus, ar galt tave vesti, sako Rjus. Tarp mudviej siviepatauja tyla, a kartligikai galvoju, k pasakyti. Rjus, kaip visada, tyli neisiduodamas, k mano apie naujienas. K jam pasakei? pirmoji nutraukiu tyl. Pasakiau, kad noriu pasinekti su tavimi. Lyg ir skubotas sprendimas, ar taip nemanai, Ane? Neseniai j pasti. Taip, jis geras vaikinas, nusimano apie vejyb, bet taip greitai? tyliai ir santriai kalba Rjus. Taip. Staiga Palauk. Greitai ieinu i virtuvs, kad mans nesiekt nerimastingas Kristiano vilgsnis, ir prieinu prie vitrininio lango. Durys balkon atidarytos, tad engiu laukan, sauls apviest plot. Bet iki krato eiti negaliu. Man per auktai. inau, kad netikta ir iaip, bet na, a j myliu. O jis myli mane. Kristianas nori mane

1261/1343

vesti ir daugiau gyvenime tokio vyro nesutiksiu. Nuraustu pagalvojusi, kad tai turbt pats intymiausias mano pokalbis su tviu. Ilgokai patyljs, Rjus klausia: Mamai jau sakei? Ne. Ane inau, kad pinig jis turi kaip ieno ir iaip tinkamas, bet tekti? Tai svarbus ingsnis. Ar esi tikra? Taip, jis mano laiminga ateitis, sunabdu. it kaip, po akimirkos jau velniau prataria Rjus. Jis man viskas. Ane, Ane, Ane Tu usispyrusi jauna moteris. Dl Dievo meils, tikiuosi, inai, k darai. O dabar vl duok man Kristian, gerai? inoma, tti, o ar nuvesi mane prie altoriaus? tyliai klausiu.

1262/1343

Ak, mieloji Rjui ulta balsas, jis kelias akimirkas tyli, nuo jo jaudulio net susigraudinu. Su didiausiu malonumu, pagaliau sutinka jis. Ak, Rjau. Kaip a tave myliu. Nuryju gumul gerklje, kad nepravirkiau. Ai, tti. Dabar vl perduosiu telefon Kristianui. Bk su juo velnus. A j myliu, sunabdu. Manau, Rjus ypsosi, bet sunku pasakyti. Toks jau tas Rjus. Aiku, Ane. Atvaiuok kada nors aplankyti senio ir atsivek t savo Kristian. Nuingsniuoju atgal svetain, tebepykdama ant Kristiano, kad i anksto mans nespjo, ir paduodu telefon nutaisiusi tok veid, kad jis suprast, kokia esu suirzusi. Jis patenkintas paima telefon ir grta savo darbo kambar. Po poros minui Kristianas i ten ieina.

1263/1343

Turiu tavo tvio palaiminim, nors ir nenoromis duot, pareikia taip didiuodamasis, kad sukikenu, o jis plaiai nusiypso. Tarsi k tik bt baigs derybas dl didiausi moni suliejimo arba sigijimo, nors tam tikra prasme panaiai ir yra. PO GALAIS, TU PUIKI VIRJA, moterie. Kristianas nuryja paskutin ksn ir, reikdamas man pagarb, kilsteli taur baltojo vyno. Pagirta visa praystu, bet tada dingteli, kad valg jam ruoiu tik savaitgaliais. Susiraukiu. Man patinka ruoti valg. Gal reikjo gimtadienio proga ikepti jam tort? vilgteliu laikrod. Laiko dar yra. Ana, iblako mano mintis Kristianas, kodl praei, kad tavs nefotografuoiau?

1264/1343

iuo klausimu jis mane uklumpa visikai i netyi, juolab kad klausia apsimestinai velniai. Ak mlas. Tos nuotraukos. Sdiu nudrusi akis tui lkt, grydama rankas sterblje. K atsakyti? Prisiekiau neprasitarti, kad radau jo Penthouse Pets urnalo variant. Ana, kur kas grieiau klausia jis, kas yra? Paoku nuo stalo, o jo tonas priveria pakelti akis. O jau buvau pradjusi manyti, kad Kristianas mans nebebaugina. Radau tavo nuotraukas, sunabdu. I igsio jo akys isipleia. Buvai lindusi seif? apstulbs klausia. seif? Ne. Net neinojau, kad turi seif. Kristianas susiraukia. Nieko nesuprantu. Radau jas tavo drabuinje. Dje. Iekojau kaklaraiio, o d buvo po dinsais po

1265/1343

tais, kuriuos paprastai mvi aidim kambaryje. Iskyrus iandien. Iraustu. Jis spokso mane apstulbs, dar gerai nesuprasdamas, k igirdo, nervingai persibraukia ranka per plaukus. Usigalvojs pasitrina smakr, bet veide atsispindinio suglumimo ir irzulio nuslpti negali. Staiga Kristianas piktai, bet kartu ir pagyvjs papurto galv ir vos pastebimai ypteli. Tada pasiremia alknmis stal, suneria pirtus ir vl beda akis mane. Viskas ne taip, kaip tau atrodo. Tas nuotraukas buvau visai pamirs. D atsidr ne savo vietoje. Ji turt bti seife. Kas j ten padjo? panabdomis klausiu. Kristianas nuryja seil. Tai galjo padaryti tik vienas mogus. A. Kas? Ir k turi omenyje sakydamas, kad viskas ne taip, kaip man atrodo?

1266/1343

Kristianas atsidsta, pakreipia galv, atrodo susigds. Taip, jam ir turt bti gda! piktai suurzgia mano pasmon. Galbt mano odiai nuskambs cinikai, bet tos nuotraukos savotikas draudimo polisas, sunabda jis, ruodamasis mano atsakui. Draudimo polisas? Kad nebiau demaskuotas. i minti