Está en la página 1de 1

Deividas Rimeikis, 4c Ko gamtoje ieko mogaus siela?

Gamta mogaus pagrindin ventov, suteikianti ne tik materiali dalyk, bet ir dvasin atgaiv, menin kvpim ar tiesiog fizin poils. Kaip bebt keista, su kiekviena nauja moni karta, gamta vis spariau naikinama, kertami mikai, apleidiami kaimai, vietoje j pleiami miestai, statomi komerciniai pastatai bei gamyklos. Gera inia ta, kad yra moni, suprantani kokia ateitis ms laukia, jei gamt naikinanios veiklos bus tsiamos. Pirma, kad ir kokia situacija bt beviltika, atsiranda didi moni, keleni gamtos svarbos klausim. Vieni, suprasdami tikrj natraliosios aplinkos reikm, rao straipsnius, renka paraus peticijoms, kuri paskirtis saugoti gamt, o treti skleidia idjas per kryb. Vienas toki, gamt puoseljani meninik buvo Antanas Baranauskas. Savo gerai inomoje poemoje Anyki ilelis, autorius ikelia skaudia problem, kuri gali susieti su visais lietuviais mik naikinimas. A. Baranauskas savo krinyje atskleidia tikrj personos ir gamtos ry, sukuria Lietuvos istorijos bei mik kontrast, parodo gamtos vert, jos prasm mogui. Autorius skatina puoselti gamt, nes tik joje individas jauiasi atsipalaidavs ir saugus. Kita vertus, net ir inomiausi raytojai ne visada savo kriniais stengia kvpti mog mylti gamt. Jei tai bt taip paprasta, mes neturtumme tokios svokos kaip urbanizacija, kapitalizmas, materialins vertybs. Didioji i laik visuomen rpinasi savo gerbviu, pinigais, taiau pamirta tikrus ir tyrus dalykus, kuriuos praranda ikeisdami dvasinius dalykus materialinius. Na ir kas, kad nukirts med gausi pinig, jei dl to neteksi gaivaus oro, dvasins ramybs, atmosferos, kuri pulsuoja energija ir padeda atsiskleisti mogui kaip individualybei. mogus privalo suprasti kokia svarbi yra gamt, turi j puoselti ir skleisti idj, jog nors ir miestas dabar yra daugelio moni namai, natrali aplinka kiekvienam turi likti prioritetu. Treia, natrali aplinka viena i nedaugelio viet, kur mogus gali pasislpti nuo miesto urmulio, pamirti i laik asmeniui bdingas problemas ir atskleisti save. Puikus gamtos kaip sielos atgaivos rodymas - gerai inomo lietuvi autoriaus, Vaiganto apysaka Dds ir ddiens. Krinio pagrindinis veikjas - gyvenimo nuskriaustas vyras, vardu Mykoliukas. Jis yra vis inaudojamas, stumdomas, taiau vis itverti jam padeda bvimas gamtoje su pai savimi. Vaigantas siek parodyti, jog mogui yra svarbi saviraika, savs atradimas bei fizinis ir dvasinis atsipalaidavimas, taiau autorius pabria, jog tik gamtoje vis tai yra manoma. mogus privalo puoselti gamt, kad ne tik jis, bet ir tolimesns kartos turt galimyb pabti su savimi ir pailsti nuo greitos miestietiko gyvenimo bdo rutinos. Taigi, gamtoje mogus atranda save, upildo siel idjomis, atsipalaidoja ir jauiasi lyg namuose. To mes negalime pamirti, tad privalome puoselti gamt, nes be jos mes neteksime dvasins atgaivos, o toliau niekindami natrali aplink, kitoms moni kartoms paliksime tik vien altas, pilkas betonines sienas.

/424 odiai