Está en la página 1de 19

La Cumparsita

/or String Quartet and Piano.


Jiola part can be plaved bv Jiolin III.
Score ............................................................................. 2
Violin I ............................................................................. 9
Violin II ............................................................................. 11
Viola
(Violin III)
............................................................................. 13
Cello ............................................................................. 15
Piano ............................................................................. 17
http://www.netmuz.org
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
Violin I
j
,
,
g
_

- -
Violin II
j
,
,
g
_
- -
Viola
(Violin III) j
,
,
g
_
- -
Cello
´
,
,
g
_
- -

Piano
j
,
,
g
_ ,

¡ ,
,
¡,

,
,
,

¡,
,
¡
¡ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸,
,
¸
,

,
,
¡,
,
,

¡ ,

,
,
,
,
ad lib.
´
,
,
g
_
,
- ¡
,
¡ ,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
-
,
¸

, ,
,
,
j
,
,
-
,

, ,, , ,
j
,
,
- - -
´
,
,
-
,
¸

j
,
,
,

,
¡,
,
,
,
,
,
¡,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
¸
¸
.

¸ ,

,
,
,,
¸,
,
,
.

, ,
¸ ,

¸
-
´
,
,
,

¸
-
,
-

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,

, ,

,
,

,
, ¸

, ,
,
.
,

, ,

¡,

j
,
,

,
¸
,

¡, , ¡,

,
,

¡,

¸,

¸, , , ,

,,

,
¸
,

j
,
,
- - - - - - - -
´
,
,
¸ ¸

·
,

, , ,

, ,

¸
¸

¡ ,

¸ ,

¸
,

¡ ,

j
,
,
¡
¸
,
.

¸,
,
,
¸,
,
.

,
¸,
,
,

¸
¡ -
¸
.

,
,
,
,
,
,

,
,
,

¸
- ¡
¸
,

,
,
,
,
,

,
,,
¸
¡ -
´
,
,
- - - - - - - -

La Cumparsita
for String Quartet and Piano.
Jiola part can be plaved bv Jiolin III.
http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

¡, ¸,
¸,
-
,,

,
,
¡,

¸
,

¡ ,

¸
,

¡ ,

,
,
¡,

¡ ,

j
,
,

¡ , ¸ ,
¸ ,

-
, ,

,
,

¸
,

j
,
,
-
¸
,
,
,

,
¸
,

,
,

_
¸
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
¸
,

,
,

_
¸
,
,

,
,

,
,

,
,

,
¸
,

,
,

_
¸
,

, ,
,

, ,
,

,
,

¸
,

,
´
,
,
-
pizz.
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
,

_
¸ ,

_ ¸
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

j
,
,

, ,

-
,

,
- ¡
,
¸
¡ ,

´
,

`
¸
¡ ¡
¸
,

´
,

¡ ¡
¸
,

´
,

¡
´
,
,
¡
¿
¸
¡ ,

´
¡ ,

¸
¡ - - - - - -

14

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
¸
,

¡ ,

,
,
¡,
,

¸
¡,

,
,

,
¡,
,

¸
¡,

,
,

_
_
¸

,
,
,

¡,

¸
g
_
,
,

,
,

,
,
,

j
,
,
¸

,
,
¸

,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

¸
¡
_
_
¸

,
,

¸
g
_

,
,
,

,
,
,
,
j
,
,
,

_
¸
,

,
,

,
,

¡
¸
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
_
_

,
,

,
,

, ,
,

,
¸
g
_
,
-
´
,
,
arco.
,

_
¸
,

`
¸
,

,
,
,
¸

,
,
,

¸,

¡,

,
,
,

,
,
,
,

¸
-
_
_
¸
¸ ,

´
´

¸
g
_
,
,

j
,
,
-
¸
,

,

, ¸ ,
,

,

¡
¸
,
,

`
, ¡
¸

,
,
,
,

¸
¸

¡,
,

,
,

, ,
,

¸
_
_
,

¡,

,

,
,

,
,

,
,
,
,
,

g
_
,
,

,
´
,
,
-
,

,
,
,
¸
,

,
,

¸,

¡,

,
,
,

,
,
,
,

¸ ¸
¡,

_
_
¸

,
,
,

g
_
,
,

22

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,

_
,

, ,

¸
,

¡,

¸ ¸

, ,
, ,

¸
¸

¸¸

,
,
,
,

`
¸
¡
j
,
,
,

_
,


¸
,

¡,

¡,
, ,

¸ ¸

,
,
¡, ,

¸
- -
j
,
,
- - - - - -
¸
,

,
¡,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
´
,
, ¸,

,,

¡
¸

¸ ¸

,
,
,

¸
,

¸¸

¸ ,

¡,

,
,
,

j
,
,
,

,
,

,
¸
¸

¸
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,

,
,

,
,

¡ ,

¸ ¸
,
,

,
,
,
,
¡
¸
,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,
,

,
,
,

,
¡,
,
,

,
,
,
,
,

´
,
,
¸ ,

, ,

- - -
¸
,

,
,
,

,
,
,

30

http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

_
,

, ,
, ,

, ,
,
,

¸
¸

,
,

¸
,

¡,

, ,

¡,

¸
j
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,

_
,


¸
,

,
,,

,
, ,
,
,

¸
,

¸
¡
,

¸
¡
j
,
,

,
,
,
,
, ,

,
,
,
,

`
,

- ¡
¸

,
,
,
,
¸

,
¸ ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,

,
¡,
,

,
,
,
,
,
,
,

´
,
,
,
,

¸ ,

, ,

¸,

¸
¸
pizz.
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸

j
,
,

,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

¡
¸

,
,
,
,

¸
¡
¸
,

´
,

¸ ¸
,

,
,

´
,
,
,
,

¸,

,,

¸,

¸
,
¸,
,
,

,
,

,
,
,

¸ ¸
¸
,

_
_
,

¸ ¸

,
,
,

37

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
¸

¡,

,
,
,
,

,
,
,
pizz.
,

,
,
,
¡,
¸
,

,
,

¡ ,
,

,
,
,
,
¸

,
,
,

¡ ,
,
j
,
,
¸

¡,

,
,
,
,

,
,
,
pizz.
,

, , , ,
¸

, , ,

, , ,
¸

j
,
,

¸ ,
,
,
,
,

,
,
v

,
,
,

, ,

,
,
,

,
,

,
¡,

¸,
,
,

¡,

¡,¸,

,
,
,
´
,
,
,

_
¸ ,

´ ¸
,

´
¸
,

´
¸
pizz.
arco.
,

´
¸

,
,
,
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
,

_
¸ ,

_ ¸

j
,
,
,

,
¸
¡ -
,
¡,
¡ ,

,
¸
¡ - - ,
,

¸
¡
´
,
,
¡,

¸
¡ -
,
- - - -

43

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

,
,
,
¡,
¸

,
,
,

¡ ,
,
,
,

,
,
,
,
,
arco.
¸

,
,
,

¡ ,
,

,
,
¡,
,

¡,
,
,

,
,

,
¡,
,

¡,
,
,

,
j
,
,

, , ,
¸
,

, ,

,
,

, , ,
arco.
¸
,

,
,
¸

,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

j
,
,
¸

¡,

¸,
,
,

,
,
¸

,
,
,

,
,
´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
arco.
,

_
¸
,

`
¸
,
,
,

,
,
,
¸

,
,
,

¸,

¡,

,
,
,

,
,
,

j
,
,
-
,
,

¸
¡ - - - - - -
´
,
,
- - - ¡
¸
¸
¸ ,

¸ ,

´
¿
,

¸
¡ - - -

49

http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 3/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

_
_
¸

,
,
,

¡,

¸
g
_
,
,

¡,
,
,
¸

,
,

,
, ,

,
,
¸,
,

,
,

, ,

¸
,

¡,
,
,
¸

,
,

j
,
,

¡,

_
_
¸
,

¸
g
_

,
,
,
,
¸
,

,
,
,

, ,
,
¸,

,
,

,
, ,

`
¸

,
,
,
,
¸

,
,

j
,
,
,

_
_
,

`
¸
.
g
_
,
-
¸
,
,

_ ,

¡
¸
,

,
, ,

¸
-
´
,
,

¡,

,,

_
_
¸
¸¸,

´
´

¸
g
_
,

,
,
,

,
¡,

¸,

,
¸,
,
,

,
,
,,

,
,
,
, ¸

,
¡,

j
,
,
-

_
_
¸

,
,
,
.

g
_
,

,
¡,
,
,
¸

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

¡,
,
,
, ¡
¸

,
¸,
¡,
´
,
,
-
_
_
¸
,

,
,

g
_

,
,
,
,
¸

,
,

_
¸
¸
- - - ¡
¸

¡,

¸,

57

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

,
, ,

,
,
,
¸,

,
,
¸

¸
,
,


,
,

,
,


,
,

¸
,

j
,
,

,
,
,

, ,
,
¸,

,
,
¸

¸
,
,

,
,


,
¡,

¸
,

j
,
,
- - - - ¡
¸
,

,
,


,
,

´
,
,

¸,

¸,
,
,

,
,

,
¸

j
,
,

,
,
,

¸ ,

¡ ,

_
¸
¸

,
,
,

,
,

_,
¸
,

¸,
¡,
,
,
,

,
,
,
¸
¡,

¸
,

¡
,
,

j
,
,

,
¡,
,
,
,

,
,
,
,

_ ¸

, ,

,
,
,
, ¡
,
¸
¸
,

_
,

,
¸

64

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,


,
,

¸
,

¡,
,

¸
¡ - - -
j
,
,

¡ ,


, ,

¸
¸ ,

¸
¡ -

,
¡,
,

j
,
,
,


,
,

_
¸
¡
¸

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
_

¡,
, , ,
,
, , ,

,
, ,,
,
, ,,

,
, , ,
,
, ,,
,

, , ,
,
, , ,
´
,
,
¸

¸
¡
,
-
pizz.
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

j
,
,
-
,

,
¡,
¸
¡
¸
¸
,

¸
,

,
,

¸ ¸
,

¡,

´
,
,
-
,
-
¸
¸
,
,

_
,

,
,

,
,

,
,

,
,
¡,
,

¸ ¸

¡,

¡,

72

http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 4/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
- - - - -
j
,
,

, ,
,

, ,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

, ,
,

j
,
,

,
,,,
,
,,,
,

,,,
,
,,,
,

,,,
,
,,,
,

,,,
,
,,,

,
,,,
,
,,,
,

,,,
,
,,,

,
,,,
,
,,,

,
,,,
,
,,,

,
,,,
,
,,,
,

,,,
,
,,,
´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

j
,
,

,
,
,
,

¡,
,

¡,

,
,

¡,

j
,
,

, ,

¡,

,
¡, ,

,
,

78

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
- - - - -
j
,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

, ,
,

,
,

, ,
,

,
,

j
,
,

,, ,
,
,,,
¸,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
¸,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
v

`
´
,
,

¸,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸ ,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸ ,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

j
,
,
¸

,
,
,
,

¡,
,

,
,
,
,

¡,

¡,
,
,

, ,
,

, ,
,

, ,
,

¡,

,
,

,
¸
,

¡,
,

,
,
,

,
,

,
,
j
,
,
¸

, ,

¸,
,

¸
,

¸
,

83

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
-
_
_
¸

,
,
,

¡,

¸
g
_
¡
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

¸
,

,
,

,
,
,

¡,
,
,
,
j
,
,
¡,

,
,

,
,

,
,

_
_
¸
,

,
,

¸
g
_

,
,
, ,

_
¸
¸

¡,

j
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
_
v

,
v

, ,
,
,

¸
g
_
,
,

,
,
,

,
,
,
,

_
,

, , ,
,

,
, ,
,

,
,
,
,

´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
_
_
arco.
,
¸

,
,
,

¸
g
_
,
,

¸ ,

, ,

,
,

¡,

j
,
,

¡,
,

,
,

,
,
,

_
_
¸
,
,

,
¡,

, ¸
,

, ,
,

¸
g
_
,

,
,

, - - -
j
,
,


_
_
¸
,

,
,
,

,
,

,
g
_
,
,
,

,
,

¸,

,,

¡ -

88

http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 5/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

,
,
,

,
,

,
, ,

¡,
,
,

,
,
.
,
, ,

,
,
,
¡,
piu
,

,
,

,
,
.

,
,
,
¸ ,

¸ ,

,
,

, ,

,
,
,

j
,
,

¡,

,
,

,
¡,
,
,
,

¡,

piu
,

¿
,

j
,
,
¸

, ,
,

,
¡, ,
¸

, ,
, ,

,
, ,

,
,
,

,
, ,

piu

,
,
,
,
,

,
,
,
,

_
,

,, ,
,

,
, ,
,
,

¡
´
,
,


¡,


¡,

,
,
¸ ,
¡,

,
,
,

piu
,

,
,

¸ ,

, ,

¿
,

j
,
,
- - - -

,
,

,
,

,
,

¸¸

¿

,
,

´
,
,
- - - -
,
,

¸,

,,

,
,

¸ ,

94

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
¸
,

¡,

¡,

, ,
,
¸

j
,
,
¸
,

,
,

¡,

,
,
,
¸
,

¡,
,

,
,

, ,
,

,
,
j
,
,
,

¸ ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
¡,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
¡,

,
,
,
,
,
,
,
,

¡ ,

¸ ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,

¸ ,

´
¸

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
¡,

´
¸
¡
´
,
,
,
¸
,

¸
,

,
,

,
,

,
,
,
pizz.
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

´
,
,
,
,

,
¸
¸

,
,
,

,
,

,
,

,
,

¸
,
,

,
,

,
,

,
¡,
,

,
,
,

,
,

,
,

¸
¡
,
-
´
,
,
,

¸
¡ - - - -

102

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,,
,
,
,

, ,

, ,
,
,
,

, ,

,
,
,

,
¡,
,
,

,
j
,
,

,
,

¡,
,

, ,
,

, ,
,

,
,

, ,
,

, ,
,

,
,

¡, ,
,

,
,

,
,

¡,
,

,
,

, ,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

j
,
,
- - - - - - -
,

,
poco a poco cresc.
,

´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

,
,

,
,

,
,

,
,

j
,
,
- - - - - - -
poco a poco cresc.
- -
´
,
,
- - - - - - ¡
,
,

,
,
,

¡ ¡
,

107

http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 6/7
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,

, ,
,
,
,
,

¡,
,
,
,

, ,
,
,
,

¡,

, ,

¸,
¡,
,
,
,

,
,
,
¡,

,
,
,
j
,
,

,
,

, ,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

¡,

, ,
,

,
,

¡,
,

¸
¡

,
,
,
,
¸

,
,
,

j
,
,

,
,

¸
¡ -
,
- -
´
,
,

,
,
,

,
,
arco.

,
,

¸
¡
,

,
,
,
, ¸

¡,

¸,

j
,
,
- - -
,
¸¸

,
,
,

,
,

,
¡,

,
¡
,

,
¡,
,
, ¸

`
¸
¡
´
,
,
,
,

¡ -
,
,
,

¡
¸
,

,
,
,

`
,

,
,
, ¸

¡,

¸,

116

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
¸

,
,
,¡,

,
,
,

,
,

,
¡,¸,

,
,
,
,

,
,
¸

,
¸

j
,
,

, ,
,
¸,

,
,
,

`
,

,
,
,
,
¸

,
,
,

, ,
,
¸,

,
,
¸

¸
,
,

,
,

,
,

,
,
,
j
,
,
- - - - -
¸
,

¸ ¸
,

,
, ,

,
,

,
,
,
´
,
,

,
¸,
,
,

,
,

,, ,
,

,
,
, ¸

¡,

¸,

,
¸,
,
,

,
,
¸

,
¸

j
,
,

,
,
,
,
,

,
,

`
,

,
¡,
,
, ¸

`
¸
¡

,
,
,
,

,
¸
¸

,
,
,
,

`
,

´
,
,

,
¸,
,
,

,
,

,, ,
,

,
,
,
, ¸

¡,

¸,

,
¸,
,
,

,
,
,

,
,
,

`,
,

,
,
,

123

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
¸

¸
,

¡,

¸
¡,

-
¸

_
,

¸
¡
j
,
,
¸ ,

,
,
,

,
,
, ¸
,

,
,

,
,

,
,
,
¸
,

¸
,

-
¸

¸
¡
j
,
,
¸
,

, ,

,
¡,

,
,
,
¸
,

`
,

, ,

¡,
¸,

,
,
,
- - -
_
-
´
,
,
¸

¸
,

¸
,

-
¸

_
,

¸
¡

j
,
,
¸
,

,
,

¸
,

,
,

,
,

- - - -
´
,
, ¸
,

,
,
,

,
,
¸
,

,
,
,
,

,
,
- - - -

131

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 7/7
Violin I
j
,
,
g
_
3

,
¸

, ,
,
, ,

, ,

_
,

, ,

, ¸


j
,
,

, ,
,
.
, ,

, ,

¡,

¡, ¸,
¸,
-
,,

,
,
¡,

¸
,

¡ ,

10

j
,
,

¸
,

¡ ,

,
,
¡,

¸
,

¡ ,

¸
,

¡ ,

17

j
,
,
,

,
,
¡,
,

¸
¡,

,
,
,

,
¡,
,

¸
¡,

,
,
,

_
_

23

j
,
,
_
_
¸

,
,
,
,

¡,

¸
g
_
,
,

,
,

,
,
,
,

_
,

, ,


28

j
,
,
¸

¡,

¸ ¸
,

,
, ,

¸
¸

¸ ¸
,

,
,
,

`
¸
¡

,
,
,

,
,
,
,

_
,

33

j
,
,
¸

, ,
, ,

, ,
,
,

¸
¸

,
,

¸
,

¡,

, , ,

¡,

¸ ¸

¡,

,
,
,
,

,
,
39

j
,
,
pizz.
,

,
,
,
¡,
¸
,

,
,
¡ ,

,
,
,
,
¸
,

,
,
¡ ,

,
,
,
¡,
¸
,

,
,

¡ ,
, ,
,

45

j
,
,

,
,
,
,
,
arco.
¸
,

,
,
¡ ,

,
,

,
,
¡,
,

¸
¡,

,
,
,

,
¡,
,

¸
¡,

,
,
,

51

j
,
,

_
_
¸

,
,
,
,

¡,

¸
g
_
,

,
¡,
,
,
¸
,

,
, ,

,
,
¸,
,

,
,

, ,

¸
57

La Cumparsita
Violin I http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/2
j
,
,

,
¡,
,
,
¸
,

,
, ,

,
,
¸,
,

,
¸

¸
,
,

,
,
,

63

j
,
,
¸
cresc.
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

¸
,

¡,
,

¸
¡

69

j
,
,
-

-


_
_
,
¸

,
,
,
,

¡,

¸
g
_
¡
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

¸
,

,
,

,
,
,
¡,

,
,
,

87

j
,
,
,

,
, ,

,
,

,
¡,
,
, ,

.
,
,
,

,
, ,

,
,
¡,
piu
,

,
,

94

j
,
,
,

,
,
,
.

,
,
¸ ,

¿
¸ ,

,
,

, ,

,
,

¸
,

¸
,

¸
,

¡,

¡,

¸
,

99

j
,
,
,

`
,

,
,
¸
¸

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

, ,

,
,
,
,

105

j
,
,
,

,
,
,
,

poco a poco cresc.


,

¡,
,
,
,

, ,
,
,
,
,

¡,
,
,
,

112

j
,
,

, ,
,
,
,

,
,

¡,

, ,

¸,
¡,
,
,
,

,
,
,
¡,

,
,
,
¸

118

j
,
,

,
,
,
, ¡,

,
,
,

,
,

,
¡, ¸,
,

,
,
,
,

,
¸

,
¸

124

j
,
,
¸

¸
,

¡,

¸
¡,

-
¸

_
,

¸
¡

130
11
Violin I http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/2
Violin II
j
,
,
g
_

3
,

, ,, , ,
,

,
¸
,

¡,

¡, ,
,

¡,

¸,

j
,
,

¸, , , , ,,

,
¸
,

rit.
,

¡ , ¸ ,
¸ ,

-
, ,

¸
,

,
,

10

j
,
,

¸
,

¸
,

,
,

¸
,

17

j
,
,
,
¸

¸ ,

,
,
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

¸
¡
_
_
¸

,
,

¸
g
_

23

j
,
,
g
_
,
,

,
, ,

,
,
,
,

_
,

¡,

¡,

, ,

¸ ¸ ,

,
¡, ,

´
¸

29

j
,
,
- -
piu
,

,
,
, ,

,
,
,
,

_
,

, ,
,, ,

, ,
,
,

¸
¸
,

¸
¡
,

¸
¡

35

j
,
,
¸

¡,

,
,

,
,
,
,

,
,
pizz.
,

, , , ,
¸
,

, ,
,

, , ,
¸
,

43

j
,
,

, , ,
¸
,

, ,
,

, , , ,
arco.
¸
,

,
¸

¸ ,

,
,
,

49

j
,
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

¡,

_
_
¸

,
,

¸
g
_
,

,
,
,
,
¸
,

55

j
,
,

,
,
,

,
,
¸,
,

,
,

, ,

`
¸

,
,
,
,
¸
,

,
,
,

,
,
¸,
,

,
¸

60

j
,
,
¸
,
,

,
,
,

¸
cresc.
,

,
¡,
,

¸
,

¡ ,

, , ,

67

La Cumparsita
Violin II http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/2
j
,
,
¸
¸ ,

¸
¡ -
,

,
¡,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

73

j
,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

, ,
,

80

j
,
,

, ,
,

,
,

¡,
,

,
,

,
,

,
_
_
¸
,

,
,

¸
g
_
,
,

,
, ,

_
¸
¸

87

j
,
,
¡,

¡,

,
¡,
,
,
,

¡,

piu
,

,
,

93

j
,
,
,

¿
,

¸
,

¸
,

¸
,

¡,

¸
,

,
,

99

j
,
,
,

¡,
,

, ,
,

,
,
,

,
,

¡, ,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

¡,
,

, ,
,

,
,

¡,
,

,
,

,
,

106

j
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

poco a poco cresc.

, ,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

112

j
,
,

¡, ,
,

, ,
,

,
¡,
,

,
,

¸
¡
,

,
,
,
,
¸
,

,
,
,

,
,
¸,
,

,
,

`
,

118

j
,
,

,
,
,
,
¸
,

,
,
,

,
,
¸,
,

,
¸

¸
,
,

_
,

, ,

,
,
,

,
,
¸ ,

_
,

125

j
,
,
,

,
,
,

,
, ¸
,

_
,

, ,

,
,
,

,
,
¸
,

¸
,

-
¸

_
,

¸
¡

132
11
Violin II http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/2
Viola
(Violin III) j
,
,
g
_

13

-
¡, ¸ ,
¸ , ,,

¸
,
,

, ,
,

¸
,

,
,

_
¸
,
,

,
,

,
,

, ,
,

¸
,

,

j
,
,
,

_
¸
,
,

,
,

,
,

, ,
,

¸
,

,
,

_
¸
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
¸
,

,
,

_
¸
,

,
,

,
,

¡
¸
,

,
,

18

j
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

, ,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

_
_

, ,
,

,
,

,
,
,

¸
g
_
4

24

j
,
,

-
¸

, ,
, ,

¡, ,
¸
¸
-
,

,
, ,

´
¸
-
¸

, ,
¸ ¸
,

,
,
¸
,
,

¡,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
piu
,

,
,
, ,

,
,
,

33

j
,
,
,

`
,

- ¡
¸
¸
,

,
,
,

,
¸ ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

, ,

,
,
,
,

,
¡,
,

,
,
,
,
,
,
,

38

j
,
,

¸ ,
,
,
,
,
,

,
v

,
,
,

, ,

,
,
,

,
,

,
¡,

¸,
,
,

¡,

43

j
,
,
,

¡,¸,
,

,
,
¸

¡,

¸,
,
,

,
,

,
,
¸

,
,
,

,
,

48

j
,
,
,

_
_
,

`
¸
.
g
_
-
¸
,
,

_ ,

¡
¸
,

_
,

, ,

¸
4
57

j
,
,

¸
-
,

`
,

¡
,

,
,

¸
,
,
,
,
,

,
cresc.
¸


,
,

,
cresc.
¸


,
,

,
cresc.
¸

_
¸
¡

67

j
,
,
¸
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
_

¡,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

75

La Cumparsita
Viola (Violin III) http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/2
j
,
,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

78

j
,
,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
,

, , ,
,
, , ,

,
, , ,
,
, , ,
¸,

,
,
,
,
,
,
,

81

j
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
¸,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

84

j
,
,

,
,
,
,
v

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
_
,
v
,

,
,
,

¸
g
_
,
,

,
,

,
,
,
,

_
,

87

j
,
,

, , ,
, ,

, ,
,

,
,
,
,

, ,
, ,

¡, ,
¸
,

,
, ,

, , ,

,
,
,

, ,

92

j
,
,
piu
,

,
,
,

,
,
,
,

_
,

, , ,
, ,

, ,
,
,

¡
,

,
¸ ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
¡,
,
,

98

j
,
,

, ,

,
,
,
,
,
¡,
,

,
,
,
,
,
,
,

¡ ,

¸ ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,

¸ ,

´
¸
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

103

j
,
,
¡,

´
¸
¡

,
,

poco a poco cresc.


,

106

j
,
,

¸
¡

¸
,
,

117

j
,
,
¸
,

_
,

, ,

,
,
,

,
,
¸
,

`
,

, ,

,
¡,
,

,
,
¸
,

`
,

, ,

¡,
¸,
,

,
,

129
11
Viola (Violin III) http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/2
Cello
´
,
,
g
_

3
¸

,
¸

¸ ¸

, ,

, ,

,
,

¸
¸

¡ ,


´
,
,
¸ ,

¸
,

¡ ,

rit.
,

pizz.
,
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

11

´
,
,
,

_
¸ ,

_ ¸
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
,

_
¸
,

`
¸
arco.
,

,
,
,
¸
,

,
,
¸,

¡,

18

´
,
,
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

¸
-
_
_
¸
¸ ,

´
´
,

¸
g
_
,

,
,

¸,

,,

25

´
,
,
,

¡
¸
,

¸ ¸ ,

,
, ,

¸
,

¸ ¸
,

¸ ,

¡,

,
,
,

piu
,

,
,

32

´
,
,
¸ ,

, ,

¸,

¸
pizz.
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
¸,

´¸
,

´
¸
,

´
¸
,

´
arco.
¸
,

,
,

38

´
,
,
,
pizz.
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
,

_
¸ ,

_ ¸
,

`
¸
,

´
¸
¡,

´
¸
,

´
,

_
¸
¡,

`
¸

45

´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
,

´
¸
,

_
,

_
¸
,

`
¸
arco.
,

,
,
,
¸
,

,
,
¸,

¡,
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

51

´
,
,
¡,

,,

_
_
¸
¸ ,

´
´
,

¸
g
_ ,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

,
,,

57

´
,
,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

,

,
¸

cresc.
¸

63

La Cumparsita
Cello http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/2
´
,
,
¸

¸
¡ -
pizz.
,

`
,
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

71

´
,
,
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
¸,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
,
¸
,

´
¸ ,

_
¸

79

´
,
,
,

`
¸
,

´
¸ ,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
_
_
arco.
,
¸
,

,
,
,

¸
g
_
,
,

85

´
,
,
¸ ,

, ,

¡,

¡,

¡,

,
¸ ,
¡,
,

,
,

91

´
,
,
piu
,

,
¸ ,

, ,

¿
¸

¸
,

¸
,

¸
,

¸ ,

,
,

98

´
,
,
pizz.
,

`
,
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸
,

`
¸
,

´
¸
,

_
¸

106

´
,
,
,

,
poco a poco cresc.
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

112

´
,
,
,
arco.
,

¸
¡
,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

,
,,

,
,

119

´
,
,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

,
¸

,
¸

125

´
,
,
¸

¸
,

¸
,

-
,

`
_
¸
¡

132
11
Cello http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/2
_
_
Piano
j
,
,
g
_

,
¡,
,
¡ ,

,
,
,
¡,
¡ ,
,

¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸,
,

,
¸
,

,
,
¡,
,
,

¡ ,

,
,
,
,

´
,
,
g
_
- ¡
¡ ,

_
_
j
,
,
,

,
¡,
,
,
,
,
,
¡,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
¸
´
,
,
,


·
¸

3
_
_
j
,
,
¸
¸ ,

,
,
,,
¸,
,
,
·

, ,
¸ ,

¸
- ¡
¸
,
·

¸,
,
,
¸,
,
,

¸ ,

¸
¡ -
¸
,
·

,
,
,
,
,

,
,

¸
´
,
,
-
,
- - - - -

_
_
j
,
,
- ¡
¸

,
,
,
,
,
,

,,
¸
¡ -

, ,

-
,

- ¡
¸
¡ ,

`
,

`
¸
¡ ¡
¸
,

`
,

¡
´
,
,
- - - - ¡
¸
¿
¡ ,

¡ ,

` ,

¸
¡ -
,
- - -

10

_
_
j
,
,
¡
¸
,

`
,

¡ -
¸
,
,

,

¸
,

,

,
¡
¸
,

`
,
,
¡
¸
,

,
,
,

¸
¡,
,

¸
,
,

,
,

,
¸
_
_
´
,
,
- - -
,

,
,
,
¸
,

,
,
¸,

¡,
,

,
,
,

¸
,

,
,
,

¸ ¸
¡,

_
_

20

_
_
j
,
,
_
_
,

¡,

,
,

,

,
,

,
,

,
,
g
_ ,

, ,
,

,
,

,
,

¸
¸
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,
,

,
,

¡ ,

¸ ¸
,

,
,

,
,
¡
¸
,
,

,
,
,
,

´
,
,
_
_
¸

,
,
,

,
,

g
_
,
,

¸ ,

, ,

- -

28

La Cumparsita
Piano http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 1/3
_
_
j
,
,
,

,
,

¸
,
,

,
,

,
,

,
¡,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,

¡
¸
¸
,

,
,
,
,

¡
¸
,

`
´
,
,
-
¸
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,

¸,

,,

¸,

,
¸,
,
,
,

, ,
,

,
¸ ¸
¸
,

_
_

35

_
_
j
,
,
,

¸ ¸
,

,
,

,
,

`
¸
¡ -
¡ ,

,
¡,
¸
¡ - -
,

,
¸
¡ -
,

, ¸
¡ -
´
,
,
,

¸ ¸
,

,
,
¡,

_
¸
¡ -
,
- - - - - - -

42

_
_
j
,
,
- -

_
_
¸

,
,
.
g
_
,
,

¡,
,
,
¸
,
,

,
´
,
,
¡
¸
¸
¸ ,

`
¸ ,

¿
,

`
,

¸
¡

-
_
_
¸
,

,
,

g
_
,

,
,
,
¸
,
,

52

_
_
j
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
¡,

,
,
, ¡
¸
,

¸,
¡,
,

,
,

¸ ,

¡ ,

_
¸
¸
,
,

,
,

´
,
,
,

_
¸
¸
- - - ¡
¸

¡,

¸,
,

¡,
,
,
,

,
,
,
,

_ ¸
¸
,

60

_
_
j
,
,
,
,

_
¸
,

¸,
¡,
,
,
,

_
,
,

,
,
¸
¡,

¸
,

_
¸

¡ ,

,
-
¡,
,

,
¸
¡
´
,
,
,

,
,
, ¡
¸
¸
,

_
,

,
¸

¡ - -

66

_
_
j
,
,
¸
¸
,

`
,

¸
,

¸ ¸
,

¸
,

¡,

¸
,
,

,
,
,

¡,
,

,
´
,
, ¸
¸
,

_
,
,

¸
,

,
,

,
,

,
,

,
,

¡,
,
¸ ¸
¡,

¸ ,

,
¡,

¸
,

74

Piano http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 2/3

j
,
,
,

¡,

¸
,

¡,

¸
,
,

,
,
,

¡,
,

,
,
,

¡,

¸
¡,
,

,
,

,
,

,
,
,
j
,
,
¡,

¸ ,
¡,

, ,

,
,

¸
,

¸,
,

¸
,

80

j
,
,
,

,
,

,
¡,

,
,

,
¸
,
¡,

,
,

,
,

,
,
¡,
,

,
,
,

,
_
_
¸
,
,
,

¡,

¸
,

, ,
,

¸
g
_
,
,

,
,

, -
j
,
,
,

¸
,

, ,

_
_

¸
,
,

,
,
,

,
,

,
g
_
,
,

,
,

¸,

,,

86

j
,
,
-

, ,
,

,
,

¸¸
¸

¿
,

,
,

,
¸

¸
,

,
,

,
,
,

´
,
,
,

¡

-
,

,
,

¸,

,,

,
,

,
,

¸ ,

,
,

¸
¡

92

j
,
,
,

,
,

¸
,

, ,
,

,
¡,
,

¸
,
,

,
,

,
,

¸
¡

- - -
´
,
,
- - -

-
,
¡
,

,
,
,

¡ ¡
,

,
,
,

103

j
,
,
- -
¸¸
,
,

,
,
,
,

,
¡,

,
,

¡
,

¡,
,
, ¸
,

`
¸
¡
,

,
,
,
,

,
´
,
,
-
,
,
,

¡
¸
,
,

,
,
,

`
,

,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

117

j
,
,
,

`
,

¡,
,
, ¸
,

`
¸
¡
,

,
,
,
,

,
¸

¸
,

`
,
,
,

_
,

´
,
,
,,

,
,

,
,
, ¸
,

¡,

¸,

¸,
,
,
,

,
,

, ,
,

`
,
,

_
,

124

j
,
,

¸
,

_
,

,
,

¸
,

_
,

,
,

,
,


´
,
,
,

,
,
,

¸
,

_
,

, ,

,
,
,

,
,
¸
,

_
,

, ,

,
,
,

,
,

130

1
1
1
1
Piano http://www.netmuz.org
La Cumparsita Page 3/3