Está en la página 1de 2

ITUNA edo HITZARMENA?

EUSKAL SINDIKATUA

- Datorren 2013ko abenduaren 31 n amaituko da gure enpresa-hitzarmenaren ¡ndarraldia eta hori

salatu aurretik, enpresaren alorrean gure lan-baldintzak arautzeko etorkizuneko akordioaren

negoziazioak hasiko dirá.

-Amaiera horrekin, gureegungo enpresa-hitzarmena atdatzeko garaia iritsida, egin berridiren lan-

erreformak gure enpresan sartu ez daitezen beharrezkoak diren artikulu guztiak jasoko dituen

hitzarmenera aldatzeko garaia, hain zuzen ere. Zehazki, ez aplikatzeko, aurreraeragineko eta

abarretako klausulaktxertatuta, hau da, hitzarmen blindatua.

- Ituna hitzarmen bihurtzea ez da besterik gabeko kapritxoa. Lan-erreformek langile-klasea egoera

okerragoetan egotea bultzatzen duten tresnak jarri dituzte patronalaren eskuetan, amaierako

helburu argiarekin: soldatak murriztea.

Testuinguru horretan, 2012ko otsaileko eta uztaileko lan-erreformek aldaketa erabakigarriak

ekarri dituzte negoziazio kolektiboan:

-Alde batetik, enpresa-hitzarmenen lehentasuna finkatzen da (langileen estatutuko 84.2. artikulua) beste edozein akordioren gainetik (hitzarmen probintziaia, autonomikoa nahiz

estatu mailakoa izan) gai garrantzitsuenetan, eta enpresan goragoko alorretako hitzarmenetan

finkatutakoak baino baldintza okerragoak finkatzera irits daiteke; izan ere, jada ez dago bete

beharreko gutxienekorik, lehen gertatzen ez zen bezala.

- Hitzarmenetan soldata-erregimena ez aplikatzea izan da beste aldaketetako bat, horretarako,

enpresaríak argudiatzeko errazagoak diren arrazoiak finkatu dirá, hitzarmenak ez aplikatzeko. Horretarako nahikoa da salmenten edo diru-sarreren beherakada argudiatzea, esaterako.

- Enpresa-hitzarmen blindatua izan ordez ituna edukitzeak egoera jakinetan alde bakarretik

langileen lan-baldintzak aldatzeko aukera ematen dio enpresariari, langileen estatutuko 41.

artikuluarenbidez, enpresa-batzordearekinadostasunera iritsi beharrikgabe.

- Lan-erreforma arte, mugatu gabeko aurreraeragina genuen eta, beraz, hurrengo hitzarmena

sinatu arte ordura arte indarrean zegoen hitzarmeneko baldintzak aplikatzen jarraitzen zen. Hori dagoeneko ez da posible izango, alderdien artean adosten ez bada behintzat, aurreraeragina

urtebetean finkatu baita.

-Logikakesaten digu, Langileen Estatutuko 84.2, artikulua irakurríta, erreaiitatehorriaurreegiteko

legeak aitortzen digun tresna bakarra gure lan-baldintzei eusteko enpresako hitzarmen blindatuak direla, beste edozein hitzarmenen aurrean lehentasuna baitute.

Lan-erreformarenosteanetaenpresariarenaldebakarrekoerabakizaskoizandiráenpresa-itunakizan arren, langileei lan-baídintzak aldatu dizkieten enpresak, hitzarmena eduki beharrean ¡tuna

edukitzeagatik, baita metalaren probintziakohitzarmena ¡ndarreanegonda ere;esatebaterako:ALFA

enpresan % 10 eta % 30 artean jaitsi dirá soldatak, TYSSENKRUPP MANUFACTURING enpresan

Gipuzkoako metalaren probintziako hitzarmenean finkatutakoa baino 15 ordu gehiagotan areagotu

zenlanaldia,OASAenpresan300orduartekolanaldiarenbanaketairregularrafinkatuzenetaabar.

- Negoziazio kolektiboaren egoerak okerrera egin du uztailaren 7az geroztik, probintziako

hitzarmenen ¡ndarraldia amaitzearekin batera. Halaxe gertatu da Gipuzkoako metalaren

hitzarmenarekin, eta gaur egun blokeatuta dago patronalak negoziatzeko borondaterik ez duelako

eta itxikeriazjokatzen duelako, agintarien gehiengoaren babesarekin. Hori hórrela, uztailaren 7aren

ostean, gure ¡nguruko enpresek, ESTANDA, GRÚAS JASO eta abarrek, hitzarmen sektorialaren

¡ndarraldia amaitu déla eta zenbait lan-baldintzak okerrera egingo dutela (nahiz eta dagozkien enpresa-itunak ¡ndarrean egon) jakinarazteko gutunak jaso dituzte; ondorioz, sindikatuek

beharrezkoa ikusidute enpresa-hitzarmenak izatera igarotzea.

-Dagoeneko 200 enpresa baino gehiago dirá neurri handiagoan edo txikiagoan Euskal Herrian lan-

baldintzak blindatuta dituztenak; enpresa txiki,ertaineta handiekenpresa-hitzarmena negoziatu eta adostu dute, blindatuta egonik gutun bat ez baita nahikoa ¡zango lan-baldintzak aldatzeko,

horretarako beharrezkoa izango da Enpresa Batzordearekin adostasunera heltzea.

CAFeko langileek gure lan-baldintzei ahalik eta marko juridikorik onena emateko eskubidea eta betebeharra dugu eta geure buruarengan ere pentsatu behar dugu. Objektiboki, blindatutako

enpresa-hitzarmena enpresa-ituna baino hobea da. Ezin dugu oinarri hartu orain arte Enpresak

enpresa-itunean jasotako konpromisoak bete ¡zana soilik; izan ere, baliteke egunen batean, eskura duten lege-testuingurua ¡zanda, bertakoedukia ezbetetzea.

Hori guztia déla eta, azken negoziazioan (2012/2013) ELAtik hitzarmena bultzatuko dugu enpresan; izan ere, gaur egun CAFen Enpresa Ituna izatea gehiengo sindikalak hala erabaki

izanarenondorioda.

ELAtiksinatutako akordioak nahitaez bete beharrekoak izatea bermatuko duen hitzarmena nahi dugu

CAFen; hori etorkizunean gainditu beharreko erronken artean egongo da, hainbat alorretan

ziurgabetasuna azalduko baitu eta CAFeko langileok modu positiboan irten behar dugu hortik.

BLINDATUTAKO ENPRESA HITZARMENA edukitzea eman beharreko lehen urratsetako bat da. Gure etorkizuna horretan oinarritzen da.

Xede horretarako, ekainaren 17tik21erako astean gertatu zen moduan,

ELAkmobilizazioakdeitu ditu urriaren 21 etik25erako astean,enpresa-

hitzarmenak lortzeko. CAFeko ELAtik ez dugu mobilizazio-astea

deituko; izan ere, gure hitzarmena negoziatzeko aldira eramango

ditugu mobilizazioak, langileek blindatutako Enpresa-hitzarmena

lortzeko babesten gaituzten heinean.

Beasain, 2013-10-17