Está en la página 1de 1

Ral Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Comproms a lAjuntament d'Almoines,

presenten a la discussi del Ple Municipal la segent MOCI Mitjanant el Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 dabril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i que s dobligat compliment per les Comunitats Autnomes, els beneficiaris de 42 frmacs indicats per a pacients amb malalties crniques o greus (processos cancergens, per exemple) hauran de satisfer el 10% del cost del medicament, amb un lmit de 42 euros per recepta. Aquesta mesura, dobligat compliment a partir del dia 1 doctubre del 2013 s un clar exemple del copagament sanitari que recullen altres mesures de lesmentat Decret Llei 16/2012. Entre els medicaments afectats es troben frmacs per al tractament de pacients amb cncer de mama (Afinitor, Tyverb), de reny (Votrient), tumors cerebrals (Temodal). Tamb contra la leucmia, lartritis reumatoide, per a tractaments de reproducci assistida, entre d'altres. Sn compostos cars. Aix per exemple, un envs de 168 comprimits dIncivo de 325 milligrams, per a lhepatitis C crnica, costa 8.870,40 euros. El grup municipal de Comproms per Almoines ha conegut de primera m el testimoni d'una vena d'Almoines que t cncer i una discapacitat del 65%, per la qual cosa no cobra pensi. Ara amb el copagament per a crnics haur d'afrontar la despesa de les medicines per a tractar el cncer. s un exemple de la injustcia d'aquesta mesura. El President dels Farmacutics Hospitalaris, Jos Luis Poveda, considera que no t cap sentit cobrar per aquestes medicines ats que: El copagament t dos objectius, el dissuasori i el recaptatori; i en aquest cas no es complix cap dels dos. El president de la societat dels farmacutics hospitalaris explica que com la major part dels pacients sn crnics, no es donen les condicions dabs de frmacs que podrien alludir-se en altres circumstncies. I com els tractaments sn continus, tampoc hi ha el perill de que sobren i sacumulen en la farmaciola domstica. Per tot aix, proposem els segents ACORDS: 1) LAjuntament d'Almoines insta al Govern Estatal a la compensaci econmica, a les Comunitats Autnomes, de totes les despeses derivades de la posada en marxa del Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 dabril, a lefecte que aquestes puguen preservar els seus recursos en atendre veritablement els pacients i no en les despeses burocrtiques derivades de la implantaci del Copagament Sanitari. 2) LAjuntament d'Almoines insta al Consell de Generalitat a adoptar mesures econmiques que compensen el nou retall als drets dels pacients imposats des del Ministeri de Sanitat, que establix que els malalts greus o crnics que no estiguen ingressats hauran de pagar a partir de l1 doctubre un 10% dels medicaments que sols es dispensen en les farmcies dels hospitals. 3) Comunicar el present acord al centre de salut d'Almoines, aix com a la farmcia de la nostra poblaci. Almoines, 14 d'octubre de 2013 Ral Ribes Regidor de Comproms SR. ALCALDE-PRESIDENT DE LAJUNTAMENT D'ALMOINES