Está en la página 1de 1

Nombre:

que

Fecha:
Qu e
Qu i

qui

Escribe la letra "q" y el nombre de los dibujos.

que que qui qui Que Qui

que que qui qui Que Qui


LA

que que qui qui Que Qui


2

que que que que que qui qui qui qui qui Que Que Qui Qui

x QUINIELA

1 X 2 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 2 X 1 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 2 1 X 2 1 X 2 1 X 1 2 X 1 X 2 1 X 2 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 1 2 X 1 2 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 2 X 1 2 1 X 2 X 1 2 1 X 2 2 1 X 2 1 X X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 1 X 2 1 X 2 1 2 X 1 2 X 1 1 X 2 1 X 2 1 X 2 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 2 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1 X 2 1

NOTI C IA S NOTI C IA
S

actiludis.com

focaclipart.wordpress.com

focaclipart.net23.net