Está en la página 1de 2

Nota de prensa

O PSOE esixir no Parlamento que a Xunta explique a autorizacin da conexin elctrica dunha nave propia coa dunha empresa privada de Vilalba na que ten intereses un concelleiro local
Partido dos Socialistas de Galicia

Os socialistas vense na obriga de dar este paso logo de que o Alcalde deste municipio recoecese que o edil tia intereses econmicos en dita empresa, e que tamn por declaracin do propio Concelleiro, que a conexin careca dos permisos pertinentes Ante a gravidade das afirmacins, e das que se deduce que cos cartos de todos os galegos se estaba a pagar, alomenos, unha parte da electricidade dunhas instalacins particulares, o PSOE demandar que se clarifique se existiu algunha comunicacin Executivo galego e por qu a Consellera s reaccionou cando se fixo pblica a chapuza Denuncian que, logo dos recoecidos contratos pblicos a empresas relacionadas cos tamn concelleiros Garca-Leira e Vzquez Otero, son xa demasiados os casos nos que eds vilalbeses teran actuado en beneficio propio, e sempre co visto e prace dos mximos responsables do Partido, sen que pase nada Os socialistas esixirn no Parlamento galego que a Xunta de Galicia clarifique os motivos da autorizacin da conexin trifsica existente dunha nave propia coa dunha empresa de formacin situada no polgono industrial de Vilalba, e na que ten intereses particulares o Concelleiro encargado das reas de Desenvolvemento Local, Emprego e Medio Rural, Ivn Fernndez Hermida. O voceiro do grupo municipal socialista, Eduardo Vidal Baamonte, sublia que os socialistas vense na obriga de dar este paso logo de que fose o propio Alcalde deste municipio, o que recoeceu no Pleno, celebrado o 30 de setembro, que o edil en cuestin tia intereses econmicos en dita empresa, e que tamn por declaracin do propio Concelleiro, que esa conexin careca dos permisos oportunos. Ante a gravidade de tales afirmacins que certifican a irregularidade cometida, e das que se deduce que cos cartos de todos os galegos e galegas se estaba a pagar, alomenos, unha parte da electricidade dunha empresa particular, os socialistas tamn demandarn da administracin autonmica que clarifique se existiu algunha comunicacin a algn cargo institucional do Executivo galego sobre este asunto e, no caso de que existise, por que non se oficializou a correspondente resposta. As mesmo, instarn Consellera de Industria a que explique por que s reaccionou cando se fixo pblica a chapuza da conexin. Condutas vergoentas Para os socialistas de Vilalba, a actidude manifestada polos gobernos do Partido Popular forma parte dunha serie de condutas que avergoan tanto a quen as autoriza como a quen solicita este tipo de favores; e que poen de manifesto o uso que fai o PP do poder institucional para o beneficio particular dun concelleiro dun goberno amigo. Neste senso, Eduardo Vidal criticou que, precisamente, na Comisin de Urbanismo, celebrada o 18 de decembro de 2012, Fernndez Hermida se ausentase, alegando para elo intereses persoais hora de informar sobre o inicio da actividade promovida pola empresa Forma-T 2011 S.L. para a implantacin do centro de formacin de ensinanzas diversas, situado no polgono industrial As Sete Pontes. Vidal Baamonde destacou que esta resposta se debe nica e exclusivamente a querer tapar unha situacin irregular, pois a nave colindante en cuestin est alugada Consellera de Medio Rural e do Mar. Unha vez mis, os eds actan en beneficio propio O socialista lembra que esta non a primeira vez que o grupo municipal do PSOE denuncia publicamente actuacins deste concelleiro nas que tera aproveitado a sa influenza no goberno vilalbs en beneficio tanto dos seus intereses persoais como dos seus achegados. Confiamos en que, 1

LUGO

Nota de prensa

de xeito exemplarizante, a Xunta de Galicia tome medidas no asunto, igual que os cargos representativos da Consellera de Medio Rural, pois estaran facilitando o enchufe trifsico a un negocio no que ten intereses un concelleiro do PP, afirma o socialista. Dende o PSdeG denuncian que son xa demasiados os casos nos que eds do gobern o vilalbs teran actuado en beneficio propio, e con manifesta incompatibilidade dos seus cargos, e sempre co beneplcito do Alcalde, do presidente do PP vilalbs e dos mximos responsables do partido, sen que pase nada. Os socialistas refrense as s recoecidos contratos pblicos a empresas relacionadas cos tamn concelleiros Garca-Leira e Vzquez Otero.

Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO

9 de outubro de 2013

Sados, Gabinete de Comunicacin PSdeG-PSOE da provincia de Lugo