Rajin bekerja, rajin bercakap

BAGUS…

Rajin bekerja, malas bercakap

KENA BULI…

Malas bekerja, rajin bercakap…..

MAIN WAYANG...

Malas bekerja, malas bercakap

LANGSUNG

TAK GUNA!

Malas bekerja, suka mengada
KAKI AM

PU

Suka bercakap, pandai gebang LEBIH BAIK

PENCEN…