Está en la página 1de 2
Octubre/ Urriaren 1 al 31, CENTRO'DE'SALUD'BURLADA BURLATAKO'OSASUN'ETXEA
Octubre/ Urriaren 1 al 31,
CENTRO'DE'SALUD'BURLADA
BURLATAKO'OSASUN'ETXEA

EN'PAMPLONA

CONCENTRACIÓN'SOLIDARIA

JUEVES&&17&OCTUBRE

“CONTRA'LA'RIQUEZA'

COOPERACIÓN&Y&SOLIDARIDAD

IRUÑEAN ELKARRETARATZE'SOLIDARIOA OSTEGUNA,&URRIAREN&&17&A “POBRETZEN'DUEN'
IRUÑEAN
ELKARRETARATZE'SOLIDARIOA
OSTEGUNA,&URRIAREN&&17&A
“POBRETZEN'DUEN'
ABERASTASUNAREN'
LANKIDETZA&ETA&ELKARTASUNA

BURLATA BURLADA

Otoño Otoño solidario solidario Elkartasunerako Elkartasunerako Udazkena Udazkena 2013
Otoño Otoño
solidario solidario
Elkartasunerako Elkartasunerako
Udazkena Udazkena
2013
BURLADA SE MUEVE Y COOPERA BURLATA ARI DA ETA LAGUNTZEN DU

BURLADA SE MUEVE Y COOPERA

BURLATA ARI DA ETA LAGUNTZEN DU

BURLATA ARI DA ETA LAGUNTZEN DU
Udazkena 2013 BURLADA SE MUEVE Y COOPERA BURLATA ARI DA ETA LAGUNTZEN DU AYUNTAMIENTO DE BURLADA

AYUNTAMIENTO

DE BURLADA

BURLATAKO UDALA

Udazkena 2013 BURLADA SE MUEVE Y COOPERA BURLATA ARI DA ETA LAGUNTZEN DU AYUNTAMIENTO DE BURLADA

BURLADA''ACTIVIDADES

MESA'

REDONDA

Septiembre 24, martes, 19:30 h.

GASTRONOMÍA

Septiembre 27, viernes, 17 a 20 h.

CASA'DE'CULTURA GAZTELEKU PUEBLOS'INDIGENAS DE'AMÉRICA K&Situación&Social.
CASA'DE'CULTURA
GAZTELEKU
PUEBLOS'INDIGENAS
DE'AMÉRICA
K&Situación&Social.
K&Acceso&a&Servicios&de&SaK
lud&Pública&Interculturales
Plazas&limitadas&(20)
10&para&jóvenes&de&entre&18&
K&FERNANDO&CARBONE
y&35&años,&y&10&para&adultos
Médico&de&PERU
K&JAVIER&ROMÁN
hasta&llenar&el&aforo,&en:
Economista&de&BOLIVIA
K&JUAN&C.&VERDUGO
Médico&de&GUATEMALA
&hasta&el&24&de&
septiembre. &

EXPOSICIÓN'DE'

ESCULTURAS

Octubre, 1 al 31

CENTRO'DE'SALUD' BURLADA “EL'RETO'DE'LA' 6&Esculturas&en&cartón&
CENTRO'DE'SALUD'
BURLADA
“EL'RETO'DE'LA'
6&Esculturas&en&cartón&
fallero&creadas&en&el&taller&
Herrero&Gargallo&de&BurriaK
na&(Castellón)
Para&expresar&las&desigualK
dades&injustas&y&evitables&y&
defender&el&derecho&univerK
sal&a&la&salud.

MESA'

REDONDA

Octubre 10, jueves, 19:30 h.

CASA'DE'CULTURA LA'POBREZA'LOCAL EN'BURLADA K&Técnicas&de&Servicios&SociaK
CASA'DE'CULTURA
LA'POBREZA'LOCAL
EN'BURLADA
K&Técnicas&de&Servicios&SociaK
les&del&Ayuntamiento
K&Caritas&Interparroquial
K&Asociación&de&CameruneK
ses
K&Plataforma&Afectados&por
Hipotecas
K&Red&pro&Renta&Social&Básica

CINE

SOBRE'ÁFRICA

Octubre 18 , viernes, 19:30 h.

CASA'DE'CULTURA FLORES'SILVESTRES en&hechos&reales.&Rodada&
CASA'DE'CULTURA
FLORES'SILVESTRES
en&hechos&reales.&Rodada&
en&Mozambique&con&actoK
res&mozambiqueños.
MIKEL'ARDANAZ
?
hasta&llenar
el&aforo.

TEATRO

Octubre 25, viernes, 20:00 h.

CASA'DE'CULTURA COMBATE'DE'NEGRO'Y'DE' PERROS De&B.&M.&Koltès
CASA'DE'CULTURA
COMBATE'DE'NEGRO'Y'DE'
PERROS
De&B.&M.&Koltès
La&acción&en&un&país&de&
África&Occidental.
Una&reclamación&de&digniK
dad&y&justicia&ante&una&
Multinacional&de&Obras&
Públicas.
En&taquilla&y&en&Medicus&
Mundi,&Ronda&Ventas&4,&1º

(Lunes&a&Viernes&de&9&a&14&&h.)

BURLATA'JARDIERAK

MAHAI

INGURUA

Irailaren 24a, asteartea,19:30 h.

AFRIKAKO

Irailaren 27a, ostirala, 17 a 20 h.

KULTUR'ETXEA GAZTELEKU AMERIKAKO'HERRI' INDIGENAK Egoera&soziala&Osasun&
KULTUR'ETXEA
GAZTELEKU
AMERIKAKO'HERRI'
INDIGENAK
Egoera&soziala&Osasun&
Publikoaren&Zerbitzuak&
eskuratu&ahal&izatea
?
?
Plaza&kopuru&mugatua&(20)
10&plaza&18&eta&35&urte&bitarK
K&FERNANDO&CARBONE
teko&gazteentzat,
PERUko&medikua
eta&10&plaza&helduentzat
K&JAVIER&ROMÁN
BOLIVIAko&Ekonomista&
plaza&kopurua&bete&arte:
K&JUAN&C.&VERDUGO
GUATEMALAko&medikua
Irailaren&24&arte. &

ESKULTURA

ERAKUSKETA

Urriaren 1etik 31ra,

BURLATAKO' OSASUN'ETXEA “ZUZENTASUNAREN' ERRONKA'OSASUN'
BURLATAKO'
OSASUN'ETXEA
“ZUZENTASUNAREN'
ERRONKA'OSASUN'
Fallako&kartoiaz&egindako&6&
eskultura.&Burrianako&(CasK
telló)&Herrero&Gargalloren&
tailerrak&eginda.
Saihets&daitezkeen&bideK
gabeko&desberdintasunak&
adierazteko&eta&osasunKesK
kubide&unibertsala&defenK
datzeko.

MAHAI

INGURUA

Urriaren 10a, osteguna,19:30 h.

KULTUR'ETXEA TOKIKO'POBREZIA'BURLA? TAN K&Udaleko&Gizarte&Zerbitzuetako& teknikariak
KULTUR'ETXEA
TOKIKO'POBREZIA'BURLA?
TAN
K&Udaleko&Gizarte&Zerbitzuetako&
teknikariak
K&Parrokien&arteko&Caritas&
Kamerundarren&Elkartea
K&Hipotekak&eragindako&
Plataforma&
K&Oinarrizko&Errenta&SozialaK
ren&aldeko&Sarea

ZINEMA

AFRIKARI'BURUZ

Urriaren 18a ,

ostirala, 19:30 h.

KULTUR'ETXEA BASOKO'LOREAK Gertaera&errealen&oinarri K Mozambikeko&aktoreekin.
KULTUR'ETXEA
BASOKO'LOREAK
Gertaera&errealen&oinarri K
Mozambikeko&aktoreekin.
plaza&kopurua&bete&arte

?

ANTZERKIA

Urriaren & 25a, ostirala, 20:00 h.

KULTUR'ETXEA COMBATE'DE'NEGRO'Y'DE' PERROS B.&M.&KoltèsKena
KULTUR'ETXEA
COMBATE'DE'NEGRO'Y'DE'
PERROS
B.&M.&KoltèsKena
Ekintza&mendebaldeko&AfriK
kan&gertatzen&da.
Duintasun&eta&justizia&erreK
klamazioa,&Obra&PublikoeK
tako&multinazional&baten&
aurrean.
Leihatilan&eta&Medicus&Mun
K
din,&Bentetako&ingurabidean&
4,&1º&(Astelehenetik&ostirale
K
ra,& 9etatik&14etara).