Está en la página 1de 8

LES HORES

Aquest material està pensat per a nouvinguts que ja saben llegir l’ hora i
que “l'única” cosa que han d'aprendre és com es llegeix en català, de fet
ho he fet servir amb aquests tipus d'alumnat majoritàriament. Però
també en spot servir amb alumnes de primària i educació especial.

La “novetat” del mateix és que he seguit les recomanacions de Corbera en


el seu llibre els barbarismes de Mallorca, que recomana es faci servir la
forma “falten...” millor que “menys” o “manco”.

Obviament s'ha de complementar amb un rellotge d'aquest de jogina que


permeten moure les busques.

Hi ha moltes planes sobre el tema de les hores i activitats CLIC, el que


passa és que fan servir el sistema català de llegir la hora que aquí a
Mallorca no es fa servir.

També teniu planes per fer-vos el vostres exercicis de rellotges:

http://www.free-web-hosting-list.com/mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php

1
2
Vocabulari Bàsic:

- Rellotge - Rellotges

- Busca (agulla) - Busques (agulles)

- Quina hora és ?

És la una i… / en punt/ i quart/ i mitja

Són les… i … / en punt/ i quart/ i mitja

Falten... per la una

Falten… per les…(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

- Una hora - Unes hores

- Un minut - Uns minuts

-Un quart d’hora

-Mitja hora

-En punt
3
Cóm llegir la hora ?

Primerament la part dreta del rellotge

(Possam el rellotge marcant la una i anem avançant)

Llegim:

És la (una) i…

Són les (dos, tres, quatre, cinc,…) i…

EN PUNT (13:00)
ÉS LA UNA I QUART (13:15)
I MITJA (13:30)

Ara amb el rellotge de joguina llegim:

I DEU (13:10)
I ONZE (13:11)
I DOTZE (13:12)
I TRETZE (13:13)
I CATORZE (13:14)
I QUINZE (13:15) I QUART
I SETZE (13:16)
I DESSET (13:17)
I DEVUIT (13:18)
I DENOU (13:19)
I VINT (13:20)
....
I TRENTA (13:30) I MITJA

4
-Ara possam el rellotge marcant altra hora i anem avançant.
- Hem de remarcar que la forma de dir les hores a partir de la
una canvia perquè ara són en “plural”.

(QUAN MARCA LES 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

EN PUNT (14:00)

SÓN LES DUES I QUART (14:15)

I MITJA (14:30)

I DEU, I QUINZE, I VINT, I TRENTA-CINC….

EN PUNT (__:00)

SÓN LES _____ I QUART (__:15)

I MITJA (__:30)

I DEU, I QUINZE, I VINT, I TRENTA-CINC….

5
Ara la part esquerra del rellotge

FALTA UN QUART PER LA UNA (12:45)

FALTA UN MINUT PER LA UNA (12:59)

FALTEN ........ MINUTS PER LA UNA (12:…)

FALTA UN QUART PER LES____ (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

FALTA UN MINUT PER LES ___ (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

FALTEN ___ MINUTS PER LES ____(2,34,5,6,7,8,9,10,11,12)

6
ESCRIU:

3:00 Són les tres en punt (són les tres)

1:00 És la una en punt (és la una)

12:15 Són les dotze i quart (dotze i quart)

11:45 Falta un quart per les dotze

11:40 Falten vint per les dotze

10:20 ………………………………………………

11:30 ……………………………………………… ………………………………

9:15 ……………………………………………… ………………………………

8:30 ……………………………………………… ……………………………..

7:40 ……………………………………………….

6:10 ………………………………………………..

7:35 ………………………………………………..

8:00 ……………………………………………….. ………………………………

7:20 ………………………………………………….. ………………………………

7
Dibuixa:

Tres i quart

Falten vint per les quatre

Quatre i mitja

Sis i vint

Una en punt

Una i quart

Falta un quart per la una

Una i mitja