Está en la página 1de 12

CNG TY TNHH THIN VIT

GII PHP K THUT


H THNG IU KHIN GIM ST T XA CHO CC TRM VIN THNG BU IN THNH PH NNG

H NI 06 - 2006

MC LC Trang

I. II.

Tng quan............................................................................. 3 Phn tch hin trng v yu cu ......................................... 5


II.1. II.2. Hin trng........................................................................................5 Yu cu ...........................................................................................6

III.
III.1. III.2.

Gii php............................................................................ 8
M hnh h thng ..........................................................................10 Tnh nng k thut.........................................................................10 RTU FarSite: ..........................................................................10 B iu khin PLC..................................................................11 CAMERA - FarEyes ...............................................................11 NOC FarSite Manager.........................................................12

III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4.

I.

Tng quan

H thng iu khin gim st t xa cc trm vin thng l mt phn ca h thng h tr khai thc vn hnh OSS. N c nhim v thu thp v truyn ti cc thng tin cnh bo v iu khin t cc phn t mng v t mi trng n cc trung tm iu khin, bin i cc dng tn hiu khc nhau thnh mt dng tn hiu chun, ph hp vi cc tiu chun qun l mng. M hnh h thng iu khin gim st t xa

M t chung H thng iu khin gim st t xa bao gm cc thit b u xa RTU v cc thit b trung tm NOC, c lin kt qua mng LAN/WAN.

RTU L cc thit b u xa , c nhim v thu thp cc thng tin cnh bo t thit b mng, mi trng, bin i thnh dng tn hiu chun (TL-1, SNMP, E2A, TABS) ri truyn v trung tm hoc truyn ti ngi qun l mng. N cng tip nhn cc tn hiu iu khin c truyn qua mng t ngi qun l, iu khin cc thit b mng v thit b mi trng ti cc trm xa. Tu theo s lng cnh bo, iu khin m c th s dng cc thit b RTU c cu hnh t nh n ln. NOC L thit b c t ti trung tm iu hnh mng, n bao gm cc my tnh chy cc chng trnh phn mm cho php qun l v iu khin cc RTU. NOC cng c cc thit b lu tr lu li cc s liu, hnh nh, phc v cho vic phn tch d liu sau ny. Li ch ca h thng iu khin, gim st t xa: Hn ch thi gian h hng ca h thng o Gim st lin tc v thng minh cho php pht hin sm cc nguy c gy ra h hng cho h thng, t hn ch thi gian h hng. Gim chi ph nhn cng kim tra cc trm xa o Theo di t xa gim ng k chi ph cho vic c ngi trc ti trm hoc i kim tra trm thng xuyn. o C th cho php thit lp cu hnh, iu khin thit b t xa, gim thiu chi ph v sai st. Ti u ho vic phn b ngun lc o Vic gim st t xa mt cch thng minh khng ch cho php pht hin cc s c, m cn c th phn loi cc s c, mc u tin khi x l, t c cc phng n c ng ngi n gii quyt s c . Tng tui th cho cc h thng vin thng o C th tch hp cc thit b gim st thng minh vi cc thit b vin thng sn c nng cp kh nng qun l t xa, gim chi ph u t i mi thit b. Bo v ti sn o Gim thiu nguy c ri ro do chy, n, mt cp

II.
II.1.

Phn tch hin trng v yu cu


Hin trng

Mng vin thng Bu in thnh ph nng hin ti bao gm 3 tng i Host v 30 trm CSND c kt ni bi h thng mch vng cp quang dung lng ln. Bn cnh vic phc v kt ni lu lng thoi, mng cp quang cn m bo cung cp bng thng ng trc cho cc mng truyn s liu, mng my tnh din rng WAN. y chnh l c s trin khai cc ng dng trn nn IP ca h thng iu khin gim st t xa. Hin ti, cc cnh bo mi trng c thu thp t cc trm CSND v truyn v tng i HOST thng qua cc knh tn hiu ni b ca tng i ALCATEL. H thng ny c mt s nhc im nh sau: S lng cnh bo gii hn Cc thng tin cnh bo ch c truyn v tng i HOST Khng truyn c cc thng tin i hi bng thng ln nh Hnh nh, m thanh Khng truyn c cc tn hiu iu khin t trung tm n cc trm xa iu khin cc thit b ngoi vi nh my n, iu ho Khng nng cp dung lng c khi cn thit. Khng truyn c cc tn hiu dng Analog nh in p, dng in, nhit

II.2.

Yu cu

Cng vi s tng trng nhanh chng ca mng li v cc loi hnh dch v, Bu in nng v ang u t nng cp cc thit b mng nhm mc ch tho mn ngy cc tt hn nhu cu ca khch hng. m bo cho cc h thng thit b hot ng hiu qu, cc h thng iu khin gim st t xa cn phi c i mi, p dng nhng cng ngh mi, gip cho vic qun l, khai thc thit b an ton v hiu qu. H thng iu khin, gim st t xa cc trm vin thng phi p ng c cc yu cu sau: Gim st: 1. Gim st cc thit b bo chy, bo khi 2. Gim st thit b ngun: a. Cnh bo mt ngun in li AC b. Cnh bo in p cao c. Cnh bo in p thp d. Gim st in p ngun DC e. Gim st in p acquy 3. Gim st thit b chng st 4. Gim st my n a. Cnh bo mc du my n b. Cnh bo khi chy my n 5. Gim st iu ho 1, 2 6. Gim st nhit 7. Gim st m 8. Gim st ca ra vo 1,2. 9. Gim st trm bng Camera 1 10. Gim st trm bng Camera 2 iu khin 1. iu khin khi ng/tt my n 2. iu khin chuyn ngun in li / my n (ATS)

3. iu khin tt/ bt iu ho 1,2 H thng cc thit b gim st u xa c kt ni v trung tm iu hnh qua mng WAN, s dng cng ngh IP Qun l: C thit b thu nhn v x l thng tin t ti trung tm NOC v cc phn mm qun l iu khin cc u cnh bo cc trm xa RTU. C thit b lu tr cc thng tin cnh bo, iu khin. C thit b lu tr cc thng tin hnh nh thu c bng cc Camera ( ghi hnh ) tip tc phn tch s l sau. Bo mt: C tnh nng bo v truy nhp bng mt khu nhiu lp

III.

Gii php

p ng cc yu cu nu trn cho h thng iu khin, gim st t xa cho cc trm vin thng ca bu in thnh ph nng, chng ti xin gii thiu mt gii php xy dng h thng iu khin, gim st t xa da trn cc thit b ca hng Dantel nh sau: H thng bao gm: RTU FARSITE lp t ti cc trm vin thng. Mi RTU c cc chc nng : o Lp t d dng o Hin th cc trng thi hot ng o Phn hi cc thng s lin tc o Gim chi ph vn hnh o Gim chi ph qun l o Gim st cc trng hp ri ro v gim chi ph qun l site. o a ra nhng cnh bo sm nhm ngn chn hin tng treo mng. o D dng ln k hoch m rng h thng. o p ng tiu chun SLA (Service Level Agreement). o C kh nng hot ng trong c hai mi trng IP tnh v IP ng. o C kh nng a ra cc bn bo co theo yu cu. o C kh nng a ra nhiu giao din cnh bo nh Email, SMS, SNMP hoc do ngi s dng nh dng. o C kh nng h tr v kt hp bt c h thng vin thng no. o D dng theo di cc thng s v trng thi hot ng ca h thng o Qun l d liu tp trung v sao lu d liu vi cht lng cao. o Theo di cc cnh bo hoc xem thng tin ca h thng. o C kh nng thit lp cc ng dng theo yu cu.

B iu khin PLC: s dng iu khin vic tt, bt my n, iu ho, ATS theo cc lnh c a ti t trung tm iu hnh thng qua RTU.

Camera: S dng kt ni IP truyn hnh nh v cho ngi iu hnh mng c th quan st t xa phng t thit b. Cc camera ny c chc nng t ng pht hin cc chuyn ng, a ra cnh bo nu cn. NOC: Thit b trung tm, gm c: o 01 my ch ci t phn mm qun l cnh bo o Cc my trm, trang b trnh duyt Internet truy nhp ti cc RTU. Nh c mng WAN ca bu in thnh ph v mng Internet, ngi s dng c thm quyn c th truy nhp h thng ti mi ni, thm ch t my di ng cm tay c chc nng truy cp Internet.

III.1. M hnh h thng

III.2. Tnh nng k thut


III.2.1. RTU FarSite:
1. Cc phng thc thng bo/ Bo co: RTU FarSite a cc thng bo theo cc phng thc: o Qua giao thc IP o Qua giao thc SMS o Qua Email o Qua giao thc do ngi s dng thit lp.

2. Cc giao din truyn dn: RTU FarSite cung cp cc giao din truyn dn: o 10/100 Base T o RS232/RS485 o 56K Dial-up modem o Wireless (Cellular) 3. Cc u vo/Gim st: RTU FarSite h tr cc modul tp trung tn hiu cnh bo u vo v cc chc nng gim st: o Modul tp trung cc tn hiu cnh bo s o Modul tp trung cc tn hiu cnh bo tng t o Gim st truyn thng IP o H tr I/O RTU tng t m rng. o H tr giao thc ModBus. o Chc nng gim st thit b TBOS 4. Cc u ra/iu khin: o Modul cung cp cc u ra chuyn tip iu khin o Chc nng iu khin t ng da trn c s s kin 5. Thit lp cu hnh o Truy nhp thit lp cu hnh thng qua mt m o Tin ch thit lp cu hnh da trn Windows 6. Security o Mt m truy nhp vo cc mc ngi s dng o S dng cng ngh m ho mt m SSL 40-bit

III.2.2.

B iu khin PLC

B iu khin PLC c th c s dng cho nhiu loi ng dng khc nhau. Thit b bao gm 08 u vo s v 08 u ra iu khin, thit b c th m rng ln ti 32 u vo s v 32 u ra iu khin.

III.2.3.

CAMERA - FarEyes

B camera FarEyes s dng cng ngh camera CCTV v giao din IP mang n cho ngi s dng nhng hnh nh v m thanh c cht lng cao. H thng camera FarEyes a ra chun hnh nh nn MPEG4 trn mt knh.

III.2.4.

NOC FarSite Manager

L thit b c t ti trung tm iu hnh mng, n bao gm cc my tnh chy cc chng trnh phn mm cho php qun l v iu khin cc RTU. NOC cng c cc thit b lu tr lu li cc s liu, hnh nh, phc v cho vic phn tch d liu sau ny. o Theo di cc cnh bo trc tip trn ton b h thng o D dng theo di cc thng s v trng thi hot ng ca h thng o Qun l d liu tp trung v sao lu d liu vi cht lng cao. o Theo di cc cnh bo hoc xem thng tin ca h thng. o C kh nng thit lp cc ng dng theo yu cu.