Está en la página 1de 46

LASSERTIVITAT

UNA FORMA POSITIVA DENTENDRE

LAUTOESTIMA

per Llucia Calds i Adrover


Psicloga/sexloga responsable del programa Sexconsulta al Centre dInformaci Palmajove

Qu s ser assertiu?

QU S LASSERTIVITAT?

la capacitat de dir el que sentim i pensam duna forma adequada, sense sentir-nos culpables i respectant els altres i nosaltres mateixos.

Qu s ser assertiu?
NO S SOLS

EL QUE DIUS... COM HO DIUS

SIN TAMB

el que es diu
la paraula

comunicaci verbal

com es diu
mirada, gest, to de veu, actitud
Comunicaci no verbal

Qu s ser assertiu?

SER ASSERTIU

una clau mgica amb la qual es pot aconseguir SEMPRE el que un vol i desitja

NO S

PER...
Ser assertiu/iva fa que la persona estigui b amb si mateixa i amb els altres, ja que ha pogut expressar el que sentia sense contradir-se ni humiliar-se i, alhora, ha estat respectus/uosa amb laltre.

Qu s ser assertiu?

FRASES DUNA PERSONA ASSERTIVA

Aquests sn els meus sentiments sobre aquest tema Aix s el que pens, crec, opn Jo som aix Aquests sn els meus drets

LASSERTIVITAT:

ENEMIC N01 DE

COMUNICAR-SE DUNA FORMA

AGRESSIVA

Lagressivitat

ES CARACTERITZA PER:

La persona diu el que pensa duna forma agressiva que no s ladequada, ja que pot ferir els sentiments de laltra persona i no respectar-la.

Lagressivitat ENTENEM PER COMPORTAR-SE DUNA FORMA

AGRESSIVA:

Insultar Humiliar Deixar de parlar amb laltra persona Girar-se a un costat per a no mirar a la cara Mirar amb menyspreu Desqualificar No fixar-se en els drets dels altres i voler tenir control sobre les persones i les situacions

Lagressivitat

La mirada: amenaCadora o desaFiant

Lagressivitat

la veu: parla molt alt o Crida

Lagressivitat

Parla rpid

Lagressivitat

A nivell Corporal: postura intimidatria i envaiNT lespai de laltre

Lagressivitat

Tensi al Cos

Lagressivitat

A nivell intern: la persona t sensaCi de rbia i Culpa

Lagressivitat

Baixa autoestima

Lagressivitat

Lagressivitat

Sensaci de soledat

Lagressivitat

Frustraci

LASSERTIVITAT:
COMUNICAR-SE DUNA FORMA

ENEMIC N02 DE

PASSIVA

La passivitat

ES CARACTERITZA PER: La persona calla i no diu el que sent i pensa perqu... creu que ferir els sentiments dels altres t por que senfadin i a quedar-se sol/a Simplement no sap com afrontar la situaci.

La passivitat ENTENEM PER COMPORTAR-SE DUNA FORMA

PASSIVA

Callar en comptes de parlar Evitar el conflicte Voler tenir contents els altres Voler ser un tot per als altres Li s molt difcil dir que NO

La passivitat

La mirada s baixa o sevita

La passivitat

La passivitat

T vacillacions

La passivitat

Hi ha tensi a la cara

...i als llavis

La passivitat

Fals somriure

La passivitat

Baixa autoestima

La passivitat

Desemparament

La passivitat

Sentiment de disgust

La passivitat

Sensaci que el control el tenen els altres

La passivitat

Manca de respecte cap a un mateix perqu no sha actuat com es volia

EN CANVI,
LA PERSONA QUE ES COMPORTA DE FORMA

ASSERTIVA...

La persona assertiva

S es respecta, a si mateixa i als altres

La persona assertiva

T una bona autoestima

La persona assertiva

Mira als ulls sense evitar la mirada

La persona assertiva

El to de veu s adequat a la conversa

Per tant, no crida, ni parla tan baix que no sel pugui sentir

La persona assertiva

Se sent a gust amb si mateixa

TRUCS PER A SER

+ ASsERTIuS

Trucs per a ser + assertius

LASSERTIVITAT ES FA I SAPRN
Per aix s imprescindible:

Practicar moltes vegades


+

Insistir en la prctica

Trucs per a ser + assertius

COM ES FA?
1. Comena a practicar la teva comunicaci assertiva en llocs senzills i amb persones amb les quals tinguis ms confiana 2. De - a + difcil. Es tracta danar afrontant situacions de menor a major cost o impacte emocional 3. Respondre de forma tranquilla i amb veu moderada 4. Mirar laltra persona als ulls

Trucs per a ser + assertius

COM ES FA?
5. Mantn una posici corporal tan relaxada com sigui possible 6. Sigues constant i caparrut/uda amb la negativa de laltre 7. Decideix el missatge que vols donar i mantn-lo 8. Si no ho veus convenient, no has de donar explicacions per la negativa

Trucs per a ser + assertius

POT SUCCEIR QUE ELS ALTRES...

ens facin xantatge emocional

reaccionin de forma agressiva

la soluci s mantenirmantenirse fidel al que un pensa i ser pacient

Trucs per a ser + assertius

Es tracta daprendre a defensar i respectar els teus drets i els dels altres

Trucs per a ser + assertius

Recorda que no som ni superiors ni inferiors als altres

Trucs per a ser + assertius

I HO ACONSEGUIREM!!!

Ser assertiu/iva s un treball lent, per si hi treballes cada dia nanirs notant els grans beneficis.

per Llucia Calds i Adrover


Psicloga/sexloga responsable del programa Sexconsulta al Centre dInformaci Palmajove

También podría gustarte