P. 1
PROSIDAR Tahap 2

PROSIDAR Tahap 2

|Views: 4|Likes:
Publicado porBusrah Tani Ini

More info:

Published by: Busrah Tani Ini on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Sections

  • KANDUNGAN
  • SUKATAN PELAJARAN
  • TAHUN 4
  • TAHUN 5
  • TAHUN 6
  • LAMPIRAN

KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Selepas kemerdekaan, Malaysia telah diancam dengan masalah penggunaan dadah dalam kalangan penduduknya. Menyedari cabaran dan kesukaran berdepan dengan fenomenom ini, maka kerajaan telah mengisytiharkan ‘Dadah Sebagai Musuh Nombor Satu Negara’. Dengan pengisytiharan itu, semua pihak seharusnya memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam memerangi gejala ini daripada terus berleluasa. Kita juga menyedari bahawa punca dan permasalahan dadah hari ini semakin rumit kerana bukan saja melibatkan golongan remaja dan dewasa, tetapi juga murid sekolah. Fenomenom ini menjadi lebih serius disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan yang semakin bertambah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha memainkan peranan dan tanggung jawab bagi merancang dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah secara berterusan di sekolah. Kementerian telah mengarahkan semua sekolah melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah secara bersepadu dan sistematik. Penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai agensi harus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kurikulum yang sedia ada harus dipantau dan dinilai semula mengikut keadaan dan kesesuaian. Dalam konteks ini, penghasilan Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) sebagai suatu pendekatan baru ke arah menjadikan matlamat ‘Sekolah Bebas Dadah 2012’ terlaksana. Pihak pentadbiran sekolah dinasihatkan supaya melihat gejala dadah sebagai sesuatu yang serius dan perlu sentiasa diberi perhatian. Mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Saya berharap dengan komitmen yang menyeluruh daripada pentadbir sekolah, guru, ibu bapa, dan masyarakat, gejala dadah yang sekian lama menjadi musuh utama negara dapat dibendung dan dipulihkan mengikut jangkaan yang ditetapkan. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Kit PROSIDAR ini. Semoga usaha ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.

DATO’ SRI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
i

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Sekolah merupakan institusi penting dalam usaha mendidik dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berguna dan produktif kepada negara. Di samping itu, sekolah juga berperanan mendidik muridnya agar sentiasa kekal cergas, sihat dan selamat dari segala ancaman. Dalam hal ini, sekolah-sekolah telah mengambil segala langkah perlu bagi mempastikan murid sekolah mendapat segala maklumat dan pengetahuan berguna bagi mempastikan mereka bukan saja berjaya menjauhkan diri daripada dadah tetapi mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang dadah. Strategi utama Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah ialah melalui aktiviti pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum, dan pembangunan sahsiah. Dalam memenuhi hasrat kerajaan menjadikan sekolah bebas dadah menjelang 2012, penghasilan Kit Pelaksanaan Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) di sekolah amat penting, dan usaha menghasilkan Kit Pelaksanaan ini amat dialu-alukan kerana bertepatan dengan keperluan semasa. Saya berharap Kit Pelaksanaan PROSIDAR ini akan digunakan secara bersungguhsungguh oleh semua guru bagi mempastikan pendidikan pencegahan dadah di sekolah berkesan dan berjaya. Semoga program ini dapat mencetus kesedaran baru kepada seluruh masyarakat Malaysia agar terus bekerjasama bagi mencapai hasrat murni Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012 dan Negara Bebas Dadah Tahun 2015. Insya Allah. Sekian, terima kasih.

DATO’ HJ. ALIMUDDIN BIN MOHD DOM

ii

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAH

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menghasilkan Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) ini. Sesungguhnya untuk menghasilkan kit ini memerlukan komitmen dan kerjasama yang padu daripada semua pihak yang terlibat. Kit ini dipercayai amat sesuai digunakan di sekolah rendah. Di samping itu, kit ini juga berguna kepada semua warga pendidik dan murid sekolah untuk memberikan pendidikan pencegahan dadah melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Kit ini telah digubal sedemikian rupa supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah, sistematik, dan memberi impak yang maksimum kepada murid. Saya berkeyakinan penuh Kit PROSIDAR ini akan dapat membantu merealisasikan Sekolah Bebas Dadah menjelang tahun 2012. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menghasilkan kit ini. Sekian, terima kasih.

HJ. ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR

iii

Murid sekolah rendah merupakan modal insan yang sangat berharga. Kejayaan program ini adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Mereka perlu diberi pendedahan tentang Program Pendidikan Pencegahan Dadah sejak dari awal lagi supaya tidak terjebak dengan dadah. Kesedaran dan tanggungjawab terhadap anak bangsa serta sifat ikhlas dalam melaksanakan program ini amatlah penting. Murid diberi pendedahan dan maklumat yang jelas tentang kesan pengambilan rokok. inhalan. dan dadah . Panduan yang jelas dan mesra pengguna diharap dapat membantu guru-guru sekolah rendah melaksanakan aktiviti dengan lebih sempurna dan mencapai matlamat. iv .PRAKATA Kit Pengajaran dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) diterbitkan bertujuan untuk memantapkan lagi program dan aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. arak.

PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan Pencegahan Dadah Pada 28 Februari 1983, Jawatankuasa Kabinet Anti Dadah telah mengisytiharkan ‘Dadah Musuh Utama Negara’. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah. Sasaran utama program ialah kepada murid, guru, kakitangan sekolah, dan ibu bapa. Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi utama iaitu pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum, dan pembentukan sahsiah. Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Matlamat pendidikan pencegahan dadah di sekolah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran ‘Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012’. Rasional Masalah penggunaan dadah yang berleluasa hari ini bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi menular kepada murid sekolah. Senario ini menjadi lebih membimbangkan disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan yang semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan murid sentiasa terdedah dan berada dalam keadaan berisiko untuk turut terlibat. Menyedari hakikat ini Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah secara sistematik dan berkesan melalui Program Sifar Dadah Sekolah Rendah atau ringkasnya, PROSIDAR. Objektif • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positif serta mengamalkan nilai-nilai murni. Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah.
v

Prinsip Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah • Semua sekolah rendah dan menengah hendaklah melaksanakan program PPDa. Pendidikan Pencegahan dadah adalah untuk semua murid, guru, kakitangan sekolah, dan ibu bapa. Pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman, sikap dan kelakuan yang disampaikan kepada murid hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendekatan yang digunakan hendaklah berupaya meningkatkan ketahanan dan jati diri murid. Pendidikan Pencegahan Dadah adalah tanggungjawab semua warga sekolah. Program Pendidikan Pencegahan Dadah hendaklah menjurus ke arah ‘Sekolah Bebas Dadah 2012’.

vi

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR)

KANDUNGAN

‘SEKOLAH BEBAS DADAH’

BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA

Topik 3 Sumber bahan Link/ Pautan Sekalung Budi Jawatankuasa Induk Penggubal Kit Panel Penggubal Kit Panel Pemurnian Kit 68 73 79 84 84 84 85 86 88 38 48 50 4 13 28 i iv v 2 viii . Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 5. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 4. Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 6. Topik 3 Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 6 Rancangan Pengajaran Tahun 6. Topik 2 Rancangan Pengajaran Tahun 4. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 5. Topik 3 Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 5 Rancangan Pengajaran Tahun 5.KANDUNGAN Kata Alu-aluan Prakata Pendahuluan Sukatan Pelajaran Kit Pengajaran Dan Pembelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR) Tahun 4 Rancangan Pengajaran Tahun 4. Topik 1 Rancangan Pengajaran Tahun 6.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) SUKATAN UKATAN N PELA PELAJARAN ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

Topik 2 Jenis-jenis Dadah. Topik 1 Masalah Dadah Semasa. Ubat. Dan Kesihatan. Topik 1 Faktor-faktor Penagihan Dadah. Keselamatan. dan Racun. Topik 2 Faktor Penagihan Dadah: Pengaruh Rakan Sebaya. Topik 2 Kesan Penggunaan Dadah Dari Aspek Sosial. 2 . Ekonomi. Topik 3 Amalan Gaya Hidup Sihat. Inhalan. Topik 3 Kesan dan Akibat Penagihan Dadah. Topik 3 Undang-undang dan Hukuman Dadah di Malaysia. Dan Air Daun Ketum / Biak.SUKATAN PELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Topik 1 Perbezaan Dadah.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN AHUN 4 ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

ISI Mengenal pasti dan membezakan antara dadah. Menyatakan perbezaan antara dadah. dan racun. Murid membentangkan hasil perbincangan tentang perbezaan dadah.SUKATAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS / TAHUN OBJEKTIF 1 Perbezaan Dadah. ubat dan racun. ubat. Mengenal pasti maksud dadah. 2. (rujuk slaid 2-7 ) 2. Langkah 1 (15 minit ) 1. Ubat. dan racun. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru bersoal jawab dengan murid tentang ubat-ubat yang pernah diambil. 3. ubat. dan racun. ubat. ubat. Langkah 2 (15 minit) 1. Murid diminta menyebut nama-nama bahan yang ditayangkan. 2. Dan Racun. 3. 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. dan racun. Murid diagihkan kepada kumpulan . Menyenaraikan contoh dadah. dan racun. 4 . Tayangan slaid tentang dadah. ubat. Murid berbincang dalam kumpulan.

Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. ubat dan racun . Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. (rujuk slaid 8. 9. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan dan pengukuhan tentang perbezaan antara dadah. 2. dan 10) BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point LCD / Skrin Kertas mahjung / Kertas A4 Lampiran 5 .Langkah 3 (20 minit) 1.

Lampiran 1 Aras 1 Suaikan Dadah Ubat Racun 6 .

Lampiran 2 Aras 2 Suaikan gambar dengan perkataan Heroin Antibiotik Racun Paracetamol Ganja 7 .

Lampiran 3 Aras 2 Cari dan tulis semula perkataan yang tersembunyi 8 .

iii. ii. Dadah ……………………………… ……………………………… ……………………………… b. Racun ……………………………… ……………………………… ……………………………… 9 . i. i. iii. iii. ii. ii. i. Ubat ……………………………… ……………………………… ……………………………… c.a.

10 .

11 .

12 .

(rujuk slaid 2-6) 2. Guru menayangkan slaid tentang jenis-jenis dadah. 3. Dan Air Daun Ketum / Biak 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ISI Jenis-jenis dadah. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru memperdengarkan lagu ‘Dadah Durjana’ dan meminta murid memahami lirik lagu tersebut. (rujuk lampiran) Langkah 1 (5 minit) Guru meminta murid-murid menyatakan mesej lagu tersebut. inhalan.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS / TAHUN OBJEKTIF 2 Jenis-jenis Dadah. dan air daun ketum / biak. dan daun ketum / biak. Menyenaraikan jenis-jenis dadah. Guru dan murid bersoal jawab tentang tayangan tersebut. dan air daun ketum / biak. Guru memberi penerangan tentang bahan-bahan yang ditayangkan. Inhalan. inhalan. dan air daun ketum / biak. inhalan. Langkah 2 (15 minit) 1. 13 . 2. inhalan. Mengenal pasti jenis-jenis dadah.

Penutup (5 minit) Murid menyanyikan lagu ‘Dadah Durjana’ dengan iringan muzik.Langkah 3 (20 minit) 1. 2. Guru mengedarkan kertas bergambar (jenis-jenis dadah. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Setiap kumpulan dikehendaki menggunting. menampal dan melabel gambar-gambar untuk dijadikan buku skrap. dan daun ketum / biak) kepada setiap kumpulan. 2. inhalan. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. (rujuk lampiran) Langkah 4 (10 minit) 1. 3. Bahan Bantu Mengajar Slaid Power Point Kertas A4 bewarna Gunting dan gam Kertas bergambar Pemain CD LCD dan skrin Laptop Lampiran 14 .

Lampiran LAGU : DADAH DURJANA DADAH DURJANA KAU PENGHAPUS BANGSA KAU MUSUH RAKYAT KAU MUSUH NEGARA KINI KAMI TEGUH KINI KAMI KUAT DADAH KAMI TEMPUR HANCUR DADAH JAYA RAKYAT KAMI ANTI DADAH KAMI BENCI PADAMU SEKUTU KITA PERANGI DADAH MULIA BANGSA TANPAMU MARI SEMUA MARI SAUDARA JANGAN HANCURKAN USIA MUDA SEMANGAT BANGSA BERGELORA TANPA DADAH KITA BERJASA 15 .

Lampiran 1 Aras 1 Suaikan candu morfin ekstasi heroin daun ketum ganja 16 .

Lampiran 2 Aras 2 Asingkan bahan-bahan di bawah mengikut kumpulannya. Pil khayal Gam Petrol Penanggal cat Butane Syabu Pil kuda Ekstasi Heroin Ganja Candu Morfin Nama-nama dadah Nama-nama inhalan 17 .

. Pil ekstasi terdiri daripada pelbagai warna seperti …………. Butane tergolong dalam jenis ………………....... 5.Lampiran 3 Aras 2 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.. Dadah boleh didapati dalam bentuk serbuk dan …………… 18 . diperolehi daripada getah buah popi. 2.. 4..... 1.. 3. Kanabis ialah nama lain bagi ……. ………….

PIL ECSTACY BEBERAPA GAMBAR UNTUK BUKU SKRAP INHALAN 19 .

PIL PSIKOSTROPIK Pil Penenang = SYABU 20 .

PIL PSIKOSTROPIK Pil Penenang SERBUK HEROIN PIL ECSTASY PIL KUDA 21 .

DAUN GANJA CANDU 22 .

POKOK GANJA BUNGA POPI 23 .

DAUN KETUM CANDU 24 .

ROKOK GANJA DAUN GANJA KERING 25 .

26 .

27 .

dan masyarakat. 3. Guru dan murid berbincang tentang gambar tersebut. ISI Kesan dan akibat penagihan dadah terhadap diri. (rujuk slaid 2) 2. (iii) Menyatakan rasa takut dan benci akan dadah. LANGKAHLANGKAH 28 . (ii) Menyenaraikan kesan-kesan penggunaan dadah daripada aspek diri. keluarga. keluarga. 2. keluarga dan masyarakat. Guru meminta murid menyatakan ciri-ciri fizikal seorang penagih dadah. Guru mempamerkan dua keping gambar iaitu orang yang sihat dan penagih dadah. Langkah 1 (15 minit) 1. Guru dan murid berbincang tentang ciri-ciri fizikal penagih dadah. dan masyarakat.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Kesan Dan Akibat Penagihan Dadah 1 Jam 4 Pada akhir pembelajaran murid dapat : (i) Menyatakan kesan penggunaan dadah kepada diri. Set Induksi (5 minit) 1. Murid menulis ciri-ciri fizikal seorang penagih dadah.

4. Penutup (5 minit) Murid dan guru menyanyikan lagu “Mari Benci Dadah”. Slaid Power Point 2. 2. Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. dan masyarakat (rujuk slaid 3-9) 2. Langkah 3 (15 minit) 1. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan. skrin. Kesan dadah terhadap masyarakat. Lampiran 3. keluarga. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. LCD. iii. Murid berbincang dalam kumpulan tentang aspek -aspek berikut:i Kesan dadah terhadap diri. Guru menayangkan slaid tentang kesan-kesan penagihan dadah kepada diri.Langkah 2 (20 minit) 1.laptop 29 . 3. Kesan dadah terhadap keluarga. (rujuk slaid 10) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. ii. Guru membuat rumusan hasil perbincangan. 5.

gemuk C. aman 30 .. kuat B. gagah 3. Penagihan dadah akan menyebabkan keluarga menjadi… A. rekreasi 5. Kanabis D. orang tua 6. kanak-kanak D. bayi C.Lampiran 1 Aras 1 Bulatkan jawapan yang betul 1. AIDS 4. pergaulan bebas D. bahagia C. Heroin B. lemah D. Denggi B. Antara bahan yang berikut manakah bukan jenis dadah ? A. Taun D. remaja B. Protein C. Golongan ini paling banyak terlibat dengan penagihan dadah A. memancing C. pincang B. Ganja 2. A. Keadaan fizikal penagih dadah biasanya…………… A. bersenam B. Penyakit berbahaya yang berpunca daripada penagihan dadah ialah…. Malaria C. Aktiviti yang berikut mengakibatkan gejala penagihan dadah. A. harmoni D.

Lampiran 2 Aras 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Aras 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. dadah AIDS penyakit

ragut

bekerjasama

1. Penggunaan………………… boleh memudaratkan diri, keluarga, dan masyarakat. 2. Tubuh penagih dadah mudah dihinggapi pelbagai jenis ………… 3. Masyarakat mestilah ………………… untuk menangani masalah penagihan dadah. 4. Masalah kecurian, pecah rumah dan ………………. sering dikaitkan dengan penagih dadah. 5. Penyakit ………….. berpunca daripada penagihan dadah.

31

Lampiran 3 Lampiran 3

Aras 3 Lengkapkan Silang Kata
1

2

A

3

4 6

5

R

E
7 8

J

MELINTANG 2. Musuh negara nombor satu 5. Golongan yang paling ramai menagih 6. Lawan perkataan kuat 7. Nama lain bagi Kanabis

KE BAWAH 1. Panggilan bagi orang yang menagih dadah 3. Serbuk dadah yang berwarna putih 4. Air daun ini boleh memabukkan. 8. Sejenis alat untuk menyuntik.

32

Lampiran Lampiran 4 MARI BENCI DADAH Mari membenci najis dadah Najis dadah a... a... a... Musuh remaja Remaja oh hari ini Akibat buruk Dicuba jangan dicuba a... a... a... Jauhilah ia, remaja Sesungguh hati Mengapa kau bermenung Oh adik berhati bingung Mengapa kau bermenung Oh adik berhati bingung Janganlah engkau percaya dadah durjana 2x ( korus ) Sekarang bukan bermenung zaman bermenung 2x Mari bersama oh adik jauhilah dadah 2x Mari membenci najis dadah Najis dadah a... a... a... Musuh remaja Remaja oh hari ini ( ulang korus )

33

34 .

35 .

36 .

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN AHUN 5 ‘SEKOLAH ‘SE ‘SEKOLA SEKOLA EKOLA AH BE BEBAS EBAS D E DADA DADAH DADAH’ ADAH’ AH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA 37 .

(rujuk slaid 3-12) 3. (rujuk slaid 2) Langkah 1 (20 minit) 1. Set Induksi (5 minit) Guru menayangkan dokumentari ‘Dadah Pembunuh’ tentang masalah penggunaan dadah dalam kalangan masyarakat di negara ini. Menyatakan faktor-faktor penyebab berlakunya penagihan dadah. ISI Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penagihan dadah dalam kalangan murid dan remaja. Guru dan murid berbincang tentang faktor-faktor seseorang itu terlibat dengan penggunaan dadah. LANGKAHLANGKAH 38 . 2. 1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Guru menanyakan sebab-sebab seseorang terjerumus dengan penggunaan dadah berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Guru menayangkan slaid “Sepuluh Anak Muda” berkenaan faktor-faktor seseorang itu terlibat dengan penggunaan dadah. 2. Menyatakan rasa takut akan dadah. Menyenaraikan cara-cara melindungi diri daripada ancaman dadah. 3.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 1 Faktor-faktor Penagihan Dadah.

(rujuk slaid 13 . Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. BAHAN BANTU MENGAJAR Klip video ‘Dadah Pembunuh’ Slaid Power Point Lampiran LCD Skrin Laptop 39 . 2. Setiap kumpulan diminta menyatakan hasil perbincangan mereka secara lisan. 2. Langkah 3 (10 minit) 1.Langkah 2 (20 minit) 1.18) 3. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan keseluruhan. Guru membuat rumusan. Guru meminta setiap kumpulan berbincang tentang cara-cara mengelakan diri daripada ancaman dadah. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. 4. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid.

. D....... duit yang banyak keluarga yang kaya rumah yang besar ketahanan diri yang kuat 5.. A. cantik pendiam suka merokok pengawas sekolah 40 . C. Sikap tidak memilih rakan mengakibatkan amalan buruk seperti ...... B.. untuk mengelakkan diri daripada ancaman dadah. berbasikal makan minum tidur merokok 2. Pengedar menggunakan murid sekolah untuk mengedar dadah.... pengotor kedekut pembazir menagih dadah 3.... Antara berikut yang manakah tingkah laku yang dikatakan ‘tidak berdisiplin’ ? A.. B...... Kumpulan murid yang manakah akan menjadi sasaran pengedar ? A..... A..... C...... D...Aras 1 Bulatkan jawapan yang paling tepat......... D. Lampiran 1 Penagihan dadah berpunca daripada aktiviti .. C. A... C.. D......... B... 1. B. B.. Seorang murid mestilah memiliki ... C.. suka membaca suka berbincang ponteng sekolah makan makanan seimbang 4... D......

Lampiran 2 Aras 2 Isi tempat-tempat kosong di bawah dengan kata yang sesuai berdasarkan pernyataan di bawah ini. Keluarga yang terhindar daripada ancaman najis dadah. agar 7. Penagihan dadah dalam kalangan remaja berpunca daripada faktor 2. Kita hendaklah menghormati ibu bapa dan 8. Amalan ponteng sekolah boleh mengakibatkan seseorang itu terperangkap dengan 3. Gaya hidup sihat patut kita amalkan bagi menghindarkan diri seseorang itu daripada penggunaan 41 . Melepak adalah kegiatan yang boleh menyebabkan berlakunya gejala sosial seperti . Penagihan dadah bermula dengan amalan 4. 1. Kita hendaklah sentiasa memilih rakan yang mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. 6. ialah kunci utama seseorang 5.

................................................................... iii............................................................................................................ iv................................. ......... iii........................................................................................... B............................ ................... ii........................................................................................... .......................................... v.......................................... ....................................................................................................................................................... ii........................Lampiran 3 Aras 3 A......................................... i. .................................... v.......................................................................................... i.............. .................................................................. ................................................................. ............................................. .... ...... Sila nyatakan lima faktor penagihan dadah dalam kalangan remaja................... Sila nyatakan lima cara untuk melindungi diri daripada ancaman dadah................ 42 .............. iv................................

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

Guru memperdengarkan lagu “Teman Sejati”. Guru meminta murid menyenarai lima kelebihan dan lima kelemahan diri pada kertas yang diedarkan. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Langkah 2 (15 minit) 1. 2. 2. Menyatakan kelebihan dan kelemahan diri. Murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil kerja. (rujuk slaid 2-6) 2. Aktiviti Main Peranan Guru meminta murid menggayakan watak-watak berikut: 48 . LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) 1.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 2 Faktor Penagihan Dadah: Pengaruh Rakan Sebaya 1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Guru berbincang dengan murid mengenai rakan sebaya. ISI Mengenal pasti tingkah laku rakan sebaya yang berisiko tinggi. 3. Langkah 1 (10 minit) 1. Menyenaraikan contoh perlakuan yang diperoleh daripada rakan sebaya.

Mengapa perwatakan guru dan doktor disukai ? ii. Guru meminta murid membincangkan perlakuan negatif yang terdapat dalam slaid.Watak penagih dadah 2. Langkah 4 (15 minit) 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Gambar Lampiran Slaid Power Pont LCD / Skrin Laptop Kertas A4 49 .Watak guru .Watak doktor . Penutup (5 minit) Guru menasihati murid supaya memilih rakan yang baik. Mengapa penagih dadah sentiasa dicemuh oleh masyarakat ? Langkah 3 (10 minit) 1.Watak kaki buli . Guru menayangkan slaid perlakuan yang negatif (rujuk slaid 7-12) 2. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. Guru bersoal jawab dengan murid: i.. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan.

5. 5. 1.Lampiran 1 Aras 1 Memilih dan menyenaraikan lima sikap baik dan lima sikap buruk Mencuri Suka bergaduh Menolong kawan Mendengar nasihat Berbudi bahasa Ponteng sekolah Menghisap rokok Menghormati jiran Menolong ibu bapa Merosakkan harta benda awam Sikap Baik 1. 2. 3. 4. 3. 4. 2. Sikap Buruk 50 .

KHIANAT HARGA DIRI MEMUKUL UGUT LIAR SIMPATI JUJUR PONTENG SABAR MENCURI A H A D A D L A E W B M A B L B A M B U T E B R M E M U K U L A R W G N K S G J E I C K K A W S A U A K A O G H D R F B T T E R I A I I U O A U P U W D M A R J I R T O B C B S N I U K A E N I A A Y A E J H U O T C U G U T K I L N E E A T H T K S C A M E N C U R I E U B S K U G B F G K 51 .Lampiran 2 Aras 2 Cari dan warnakan perkataan-perkataan yang disenaraikan dalam teka kata di bawah.

Mereka pernah dipanggil oleh pihak sekolah kerana Suhaimi didapati merokok. Siapakah Suhaimi? ___________________________________________________________ 2. Ibu bapanya tidak menyedari perlakuan Suhaimi kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Walau bagaimanapun. 1. Siapakah kawan-kawan Suhaimi? ____________________________________________________________ 4. Suhaimi dan kawankawannya ditangkap polis semasa mengambil dadah. Suhaimi juga gemar berkawan dengan rakan-rakan yang lebih tua daripadanya. Pada suatu hari . Setelah Suhaimi meningkat remaja. Suhaimi juga turut terpengaruh dengan amalan tersebut. Apakah tabiat buruk yang dilakukan oleh Suhaimi? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Setelah didapati bersalah Suhaimi dihantar ke pusat pemulihan. Dia juga mula mengambil dadah kerana dicabar oleh kawan-kawannya. Ayahnya seorang ahli perniagaan yang berjaya. Suhaimi diberikan segala kemewahan oleh kedua-dua ibu bapanya. kedua-dua ibu bapanya tidak mempercayainya. Ibunya pula sibuk menguruskan kedai pakaian.? ____________________________________________________________ 3. Apakah pekerjaan ibu bapa Suhaimi.Lampiran 3 Aras 3 Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut: Suhaimi seorang murid yang pintar. Kenapakah ibu bapanya gagal mengesan kegiatan Suhaimi? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 52 . dia masih meneruskan tabiat merokok. Ayah dan ibunya perokok. Ramai kawan Suhaimi merokok. Kedua-dua ibu bapanya menyesal kerana tidak mengambil berat tentang Suhaimi.

53 .

54 .

55 .

Guru meminta murid-murid memberi pandangan tentang mesej slaid tersebut. (rujuk slaid 3 . 1. (rujuk slaid 2) 2. 1 Jam 5 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) 1. Guru menayangkan slaid yang menunjukkan amalan hidup yang salah dan berisiko. Guru menayangkan slaid ‘Keluarga Bahagia’.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Amalan Gaya Hidup Sihat. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. Menyatakan amalan-amalan hidup yang baik. ISI Amalan gaya hidup sihat. 56 . Langkah 1 (10 minit) 1.9) 2. Guru menanyakan murid –murid tentang kesan yang akan wujud berdasarkan daripada gambargambar tersebut.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. 4. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Wakil setiap kumpulan dipanggil untuk menampal hasil kerja tersebut . Guru menayangkan slaid gaya hidup sihat kepada murid. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan bahawa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi kejayaan hidupnya. Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan lima gaya hidup yang berisiko dan lima gaya hidup sihat. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Kertas mahjung Marker pen Lampiran LCD/ Skrin Laptop 57 .(rujuk slaid 10-15) Langkah 3 (20 minit) 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Langkah 4 (10 minit) 1.(rujuk slaid 10-15) 3. 2.Langkah 2 (15 minit) Guru memberikan penerangan amalan hidup sihat akan mengelakkan seseorang daripada terjebak dengan gejala negatif seperti penggunaan dadah.

2. Alisa menolong ibunya di dapur. 5. 3. 4. 9 10. Memimpin orang tua melintas jalan raya. Sekumpulan pelajar berlumba motosikal BAIK / TIDAK BAIK ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 58 .Lampiran 1 Aras 1 Tandakan ( ¥ ) pada aktiviti yang baik dan ( x ) pada aktiviti yang tidak baik AKTIVITI 1. 6. Berkelah di tepi pantai Menconteng dinding sekolah. Abu menghisap rokok. Ali mengulangkaji pelajaran. 7. Ramu mandi di tali air. Watson melastik burung. Bermain bola sepak. 8.

Melepak ialah suatu amalan yang baik. Rokok tidak membahayakan kesihatan. Mengambil ubat tanpa nasihat doktor ialah perbuatan yang betul.Lampiran 2 Aras 2 Bahagian A Tuliskan benar atau salah pada penyataan di bawah. 5. 2. 3. 59 . 1. Merokok boleh menyebabkan kanser paru-paru. 4. Aktiviti bersukan menyihatkan badan.

makan 2. memarahi mereka B. membiarkan mereka C. bergaduh C.Bahagian B Pilih jawapan yang betul 1. menghebohkan kepada orang lain 5. melaporkan kepada guru 60 . musuh 3. Gaya hidup sihat patut diamalkan kerana A. Sekiranya salah seorang adik beradik anda terlibat dengan penggunaan dadah. Apakah tindakan anda jika terserempak dengan rakan anda yang sedang merokok di sekolah? A. apakah tindakan anda? A. A. ibu bapa tidak memberikan kebebasan dalam pergaulan C. Kita hendaklah bijak memilih ____________________ A. bersenam B. dapat menjimatkan kewangan keluarga 4. dapat menghindarkan diri daripada penggunaan dadah B. melaporkan kepada ibu bapa C. lawan B. Kita hendaklah sentiasa _________ untuk membina tubuh badan yang sihat. kawan C. mendiamkan diri B.

................................................... .................. 3................................... 2........................... 5........................Lampiran 3 Aras 3 A.............................. Senaraikan lima aktiviti gaya hidup sihat........ ................................................................ ............................................................................................................................................. 4............................................................................................................................................................................ B....................................................................... 1................................................................................................................................................................................................. 1....... 4.................. ....... .................................................. 5.... ....................................... Senaraikan lima aktiviti yang tidak menunjukkan gaya hidup sihat................ 3........................................... 2.... ............ .......................................... 61 ............................................................. ................. .......................................................................

62 .

63 .

64 .

65 .

.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) TAHUN 6 ‘SEKOLAH BEBAS DADAH’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

Guru menayangkan slaid tentang aliran pengedaran dadah ke Malaysia. 2.(sila rujuk slaid 4) 2. ISI LANGKAHLANGKAH Senario semasa masalah dadah di Malaysia. Melabel negara-negara pengeluar dadah di dunia. Guru menayangkan slaid pengedaran dadah antara bangsa. Menyatakan lokasi yang berisiko tinggi terdapat aktiviti penagihan dadah di persekitaran mereka. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan klip video .( rujuk slaid 3) 2. Guru memberi penerangan dan bersoal jawab dengan murid. 68 .RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 1 Masalah Dadah Semasa 1 Jam 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Langkah1 (10 minit) 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pandangan mereka terhadap situasi tersebut. Langkah 2 (10 minit) 1. Tayangan klip video “Adegan penggunaan dadah” (rujuk slaid 2) 2. Set Induksi (5 minit) 1.

(rujuk slaid 9) Langkah 4 (15 minit) 1. Guru menerangkan hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah dadah. . 3.(rujuk slaid 5-8) 2. Guru menayangkan slaid statistik penagihan dadah. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Lampiran LCD / Skrin Laptop 69 . Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan hasil pembelajaran.Masalah dadah adalah ancaman besar kepada kesejahteraan hidup dan keselamatan sesebuah negara. 2. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang perasaan mereka tentang statistik di atas. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid.Langkah 3 (15 minit) 1.

eksport B. 2005 5. 42 orang C. musuh C. rakan dagang 70 . 52 orang 2. Ancaman dadah merupakan………………nombor satu negara. A. Berapakah bilangan penagih baru setiap hari? A. 2004 C. Brunei C. Dari negara manakah dadah diseludup ke negara kita? A. Thailand B. Arab Saudi 3 Golongan……………. 32 orang B. wanita 4. 2003 B. Pada tahun berapakah bilangan penagih dadah yang paling ramai dapat dikesan di Malaysia? A.ialah yang paling mudah terjebak dengan dadah. remaja B.Lampiran 1 Aras 1 Pilih jawapan yang betul 1. tua C. A.

.Lampiran 2 Aras 2 Namakan negara dan labelkan aliran pengedaran dadah di dunia dalam peta di bawah.

.…………………………...... Dadah dibawa masuk ke negara kita melalui jalan ………........................ .... …………………………………………........…………................... .Lampiran 3 Aras 3 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 1......... ………………………………………... . ii ………………………....... iii...... ii........………………...............…......... Berikan tiga faktor murid mungkin terlibat dengan penggunaan dadah ? …………………………………. Senaraikan tiga buah negara pengeluar dadah di kawasan Segi Tiga Emas i ……………………….................……...dan……………… 3..........……...…......….....…… 72 . iii ………………………...... Nyatakan tiga buah negeri yang mencatat taburan tertinggi bilangan penagih dadah di Malaysia i...... 2.............……........ 4.................................... ……..........................

RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK 2 Kesan Penggunaan Dadah Daripada Aspek Sosial. Keselamatan. Menyebut secara lisan bahaya dadah. Murid diminta membuat perbincangan dalam kumpulan tentang kesan penggunaan dadah daripada aspek: Sosial Runtuhnya nilai-nilai agama serta nilai murni (Biadap dan tidak berakhlak serta tidak bermoral terhadap ibu bapa.Ekonomi . dan HIV / AIDS. 73 .Sosial . MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF ISI Kesan penggunaan dadah daripada aspek : . Ekonomi. 1 Jam 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. ekonomi.HIV / Aids LANGKAHLANGKAH Set Induksi (5 minit) Guru menayangkan klip video “Anakku Sazali” Guru bersoal jawab tentang pengetahuan sedia ada murid berkaitan masalah sosial. keluarga. keselamatan negara.Kesematan Negara . dan Kesihatan. dan masyarakat). 2. Menyatakan akibat penggunaan dadah daripada aspek sosial. Langkah 1 ( 30 minit ) 1.

.Kadar jenayah meningkat (mencuri. menipu. Murid diminta membuat perbentangan. BAHAN BANTU MENGAJAR LCD / Laptop Lampiran Klip video 74 . 2. Penutup (5 minit ) Guru memberi penekanan supaya menjauhi dadah kerana memberi kesan kepada aspek sosial. dan lain-lain) . Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. peras ugut. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. meragut. ekonomi. dan kesihatan. Langkah 2 ( 20 minit ) 1.Ponteng sekolah .Membawa maut . 2. keselamatan negara.Maruah bangsa dan negara tercemar dan tergadai.Lepak .Vandalisme (tingkah laku musnah) Ekonomi Kekurangan tenaga kerja Pembangunan tergendala Pembaziran Produktiviti berkurangan Keselamatan Negara Keselamatan negara terancam Musuh negara mengaut untung Menggalakkan rasuah HIV / AIDS .

( ) 6. ( ) 4. ( ) 2. ( ) 5. ( ) 75 . Pengambilan dadah akan menyebabkan seseorang mendapat lebih ramai kawan. Penggunaan dadah menyebabkan peningkatan kadar jenayah. Pengambilan dadah akan meninggalkan kesan buruk sosial. 1. ekonomi. dan keselamatan negara. ( ) 8. Benteng negara akan bertambah kukuh tanpa penagih dadah. Dadah ialah musuh utama negara. ( ) 7. Penagihan dadah akan menyebabkan pembaziran. Pengambilan dadah meningkatkan semangat cinta akan tanah air. ( ) 3.Lampiran 1 Aras 1 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah. Penambahan penagih dadah akan menjamin keharmonian dan keselamatan negara.

.... Masyarakat akan berada dalam …………………….... apabila berlakunya penambahan penagih dadah secara mendadak.. Seseorang penagih akan hilang ………………………………............... 3... 5.... Kadar . apabila anaknya terlibat dengan penagihan dadah.. 4.... 76 .. Ibu bapa akan berasa .... Pengambilan dadah akan menyebabkan seseorang itu terdedah kepada penyakit ………………………… 2.. akan meningkat apabila bilangan penagih dadah bertambah.....Lampiran 2 Aras 2 Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan di bawah... maruah diri jenayah Aids kecewa ketakutan 1... apabila mengambil dadah..

( ) 8. Penagih dadah wanita tidak boleh dimasukkan ke pusat serenti. Penggunaan dadah boleh meningkatkan kadar jenayah. 1.Lampiran 2 Aras 2 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah. Pengambilan ganja tidak boleh disabitkan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952. ( ) 5. ( ) 6. Salah satu daripada Undang-Undang Dadah di Malaysia ialah Akta Racun 1952. Di Malaysia terdapat hukuman mati terhadap pengedar dadah. ( ) 77 . Pengedar dadah yang didapati bersalah boleh dirampas hartanya. ( ) 4. ( ) ( ) 3. 2. Hukuman bagi kesalahan mengedar dadah di bawah Seksyen 39A (2) Akta Dadah Berbahaya 1952 ialah penjara tidak kurang 10 tahun. Warga negara asing yang disabitkan dengan kesalahan dadah di Malaysia tidak boleh dikenakan hukuman. ( ) 7.

Lampiran 3 Aras 3 Jawab soalan-soalan di bawah 1. b …………………………………………. 2. Sesebuah negara akan …………. apabila ramai golongan belia terjebak dengan dadah.. a ………………………………………….. a .. Nyatakan tiga kesan pengambilan dadah daripada aspek sosial.……………………………………… b ……………………………………… c ……………………………………… 4... Penagih dadah kebiasaannya melakukan perkara. Nyatakan tiga sebab pengambilan dadah boleh menjejaskan ekonomi.perkara yang melanggar ………………………… 3.. c …………………………………………… 78 .

Set Induksi (5 minit) 1. (rujuk slaid 13-17) 79 . Guru menayangkan slaid tentang operasi penangkapan penagih dan pengedar dadah oleh pihak polis. 2.RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH (PROSIDAR) TOPIK TAJUK MASA KELAS/TAHUN OBJEKTIF 3 Undang-undang dan Hukuman Dadah Di Malaysia. Langkah 1 (20 minit) Guru menayangkan dan menerangkan tentang hukuman kepada penagih dan pengedar dadah. 1 JAM 6 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. (rujuk slaid 10 dan 12) Langkah 2 (10 minit) 1. Menyatakan bentuk-bentuk hukuman kepada pesalah kes dadah. Menyenaraikan secara umum undang-undang dan hukuman dadah di Malaysia. Guru menayangkan dan menerangkan slaid pengedaran dan penggunaan dadah. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan slaid. ISI LANGKAHLANGKAH Akta Dadah Berbahaya Di Malaysia. (rujuk slaid 2 .9) 2.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid. BAHAN BANTU MENGAJAR Slaid Power Point Lampiran LCD / Skrin 80 . . Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan. Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan hasil pembelajaran. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan tersebut.2.(rujuk slaid 18-19) 3. Guru juga menayangkan gambar pusat serenti dan penjara. Langkah 3 (15 minit) 1.Sesiapa tidak boleh terlepas daripada undangundang jika melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang negara.

akhirnya aku dijatuhi hukuman gantung sampai mati.Lampiran 1 Lampiran 1 Aras 1 Padankan pernyataan berikut dengan Seksyen-seksyen Undangundang Dadah di bawah: Tak ku sangka. dahlah kena penjara seumur hidup. Seksyen 39A(2) Akta Dadah Berbahaya 1952 Apa jadi dengan nasib aku. Seksyen 39B(1) Akta Dadah Berbahaya 1952 81 . Seksyen 61A Akta 283 (Pindaan 1998) Nampak gayanya terkurunglah aku selama 2 tahun di sini.kena rotan 10 sebatan pulak.

Warga negara asing yang disabitkan dengan kesalahan dadah di Malaysia tidak boleh dikenakan hukuman. 1. Penagih dadah wanita tidak boleh dimasukkan ke pusat serenti. Hukuman bagi kesalahan mengedar dadah di bawah Seksyen 39A (2) Akta Dadah Berbahaya 1952 ialah penjara tidak kurang 10 tahun. ( ) ( ) 3. Di Malaysia terdapat hukuman mati terhadap pengedar dadah.Lampiran 2 Aras 2 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah. Pengedar dadah yang didapati bersalah boleh dirampas hartanya. ( ) 8. Salah satu daripada Undang-Undang Dadah di Malaysia ialah Akta Racun 1952. ( ) 4. Pengambilan ganja tidak boleh disabitkan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952. ( ) 82 . ( ) 5. ( ) 6. 2. ( ) 7. Penggunaan dadah boleh meningkatkan kadar jenayah.

............................... ii.. 3........ ............ i...................... Namakan dua tempat pesalah dadah menjalani hukuman........ . …………………………………………... Senaraikan tiga perbuatan yang boleh disabitkan dengan kesalahan pengedaran dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952....................................Lampiran 3 Aras 3 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai..... Nyatakan dua daripada undang-undang Akta Dadah Berbahaya di Malaysia.................................. . 4......... i ii iii ………………………...... 83 ........... ii................... . .... ii.......................……........................................................….... 1.........................................… ……………………………………………. .................... i........................ Tuliskan tiga bentuk hukuman ke atas pengedar dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya di Malaysia..................... 2................................. iii...... ............................. i.........

.

KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH (PROSIDAR) LAMPIRAN AMPIRA ‘LAMPIRAN’ ‘ LAMP PIRAN’ P ’ BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA .

LINK / PAUTAN ª ª ª ª ª ª ª ª http://www.gov.gettingwell.pemadam.com http://www.org http://www.health.prn.gov. Universiti Sains Malaysia Agensi Anti Dadah Kebangsaan PEMADAM Malaysia Radio Televisyen Malaysia Laman-Laman Web Serta bahan-bahan yang diubahsuai untuk tujuan pengajaran dan pemelajaran Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR). Kementerian Pelajaran Malaysia dan tidak bertujuan untuk dikomersialkan.org.moh.my http://www.gov.infosihat.SUMBER BAHAN Bahan-bahan yang terdapat di dalam CD ini dipetik daripada bahan-bahan umum:Kementerian Kesihatan Malaysia Pusat Racun Negara.usm.drugs.adk.my http://www.my http://www.my http://www.com 86 .my http://www.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu. dan memurnikan Modul Program Sifar Dadah Sekolah Rendah (PROSIDAR). menyunting. dan panel guru yang telah bertungkus lumus menggubal.Sekalung Budi Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak khususnya Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 87 . Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah Daerah.

Muhamad Pengelola Kanan Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Naib Setiausaha 1 En Mohd Adnan bin Salleh Ketua Unit. Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha En. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Jabatan Pelajaran Terengganu. 88 . Naib Pengerusi 11 En Abdul Rahim bin Sulaiman Penolong Ketua Unit Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Jabatan Pelajaran Terengganu.JAWATANKUASA INDUK PENGGUBAL KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH Pengerusi Hj Zulkifly bin Mohd Wazir Pengarah. Badrul Hisham bin Abd Karim Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Penolong Setiusaha En. Ahmad Hashimi b.

M. Abdullah Sani b. Hj. Yusoff En. Hj. Hj Mohd. Ab Rashid En. JPN Sarawak Unit PPDa. Mohd Yusof bin Hj Mamat En.Ahli Jawatankuasa En. Musah Pn. Zubir bin Harun En. Daim Tn. Salleh En. Lumpur Unit PPDa. Muhamed Suhaimi b. Hamzah En. Asmawi b. Hj. Manan b. Ghazali b. Abdullah En. JPN Sabah Unit PPDa. Salim b. Ismail b Ibrahim En. Mohamad Hazawawi b Yusof En. JPN Melaka Unit PPDa. Umar En. JPN Pahang Unit PPDa. Dikin b. Radzi Tn. Sembilan Unit PPDa.Pinang Unit PPDa. Abdul Hamid bin Daud Unit PPDa. JPN Labuan PPD Kuala Terengganu PPD Dungun PPD Setiu PPD Kemaman PPD Besut PPD Hulu Terengganu PPD Marang PPD Marang 89 . JPN Perlis Unit PPDa. Sohaimi bin Mohamed En. JPN Kelantan Unit PPDa. Samsudin b. JPN Kedah Unit PPDa. Rahman En. JPN K. JPN Johor Unit PPDa. Aluyah bt Hj. Baharin b. Abd. Ahmad En. Sabar En. Megat Zulkifli bin Ahmad En. Hj. Abd. Hanafi bin Abd Aziz En. Ayub bin Kassim En. Abd Razak bin Bakar En. JPN N. JPN Selangor Unit PPDa. Hj. Rahim b. Nordin b. JPN P. JPN Perak Unit PPDa.

Setiu En Mohd Khairi bin Idris SK Lembah Jaya. Kemaman En Zulhaizat bin Yusoff SMK Tengku Ibrahin. Besut En Mohd Diah bin Yahya SK Kg Chabang. Kemaman En Napatah bin Ariffin SMK Binjai. Setiu Pn Salimah binti Ismail SK Bintang. Kemaman En Wan Mohd Azri bin Wan Ismail SK Putera Jaya. Setiu En Nasiruddin bin Ibrahim SMK Pelong. Setiu En Zaidi bin Embong SMK Sultan Ismail. Setiu En Zulkifli bin Ab Majid SK Bukit Putera.PANEL PEMURNIAN KIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SIFAR DADAH SEKOLAH RENDAH x x x x x x x x x x x x x Tn Haji Mohamad Noor bin Ahmad SMK Putera Jaya. Setiu 90 . Setiu Pn Saridah binti Mohamad SK Sungai Tong. Setiu En Wan Mahader bin Wan Mohamed SK Bukit Puteri. Setiu En Mohd Nazri bin Mat Nawi SMK Langkap.

Kementerian Pelajaran Malaysia. sama ada secara elektronik. rakaman atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Sekolah. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. 91 . fotokopi mekanik. tidak dibenarkan sesiapa mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. illustrasi dan isi kandungan modul ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun.HAK CIPTA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Hak cipta terpelihara. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->