Está en la página 1de 1

Leende, intelligent med de människor som vi tror att vi bör umgås med?

Är
allt en välputsad yta?
underhållning
Författare: Muriel Barbery Språket känns nytt men inte konstruerat. Det har att
Titel: Igelkottens elegans (originaltitel: göra med att språket inte matchar vår föreställning
L’élégance du hérrison) om hur en tolvåring respektive en femtiofyraårig
Översättare: Marianne Öjerskog (Renée) & portvakterska talar och tänker. Paloma inleder sitt
Helén Enquist (Paloma) projekt ”Djupa tankar” med att kritisera de vuxnas
Förlag: Sekwa förlag sätt att se på sitt liv och utbrister: ”Jag avskyr denna
mognadens falska klarsynthet” och menar att de vuxna
Har inte vi alla, vid något tillfälle, känt oss lurar sina barn med att säga att ”’Livet har en mening
utanför? Känt oss främmande inför de människor som de vuxna sitter inne med’” men menar att det ”är
som omger oss? I denna bok får vi följa två den universallögn som alla tvingas tro på.” Som vi
personer vars tillvaro styrs av detta problem. förstår håller inte Paloma med om de vuxnas sanning.
Genom ett skrivprojekt och en tankevärld.
Renée å sin sida studerar filosofi på sin fritid och har
Redan innan jag öppnar boken anar jag att denna mycket att säga om det. ”Efter en månads intensiva
bok är annorlunda på något sätt, kan inte sätta studier bestämmer jag mig till min oändliga lättnad
fingret på hur. Det är något lekfullt över den. att fenomenologin är en bluff.” En utsaga som kanske
Utformad som ett vykort med en enkel tecknad skulle kunna utfärdas av en filosofistudent.
siluett av en igelkott. Man kan se denna berättelse
som en hyllning till intellektet och de sköna Ljuset och uppbrytandet av ingrodda mönster kommer
konsterna, eller all kultur egentligen. Från språk med mr Kakuro Ozu, en japansk man som flyttar in i
till japansk manga till opera. Paloma och Renée huset. Han är en frisk fläkt och hjälper både Paloma
tänker i smyg, känner i smyg och ser världens och Renée att få hopp om livet, om än på olika sätt.
skönhet i smyg. Till skillnad från resten av Han ser som ingen annan och han är inte tyngd av
världen. Man kan också se den som en kritik av klass- eller åldersklichéer. Han är också exotiskt i detta
vår tendens att dela in människor i fack och hur konservativa hus vilket ger berättelsen ytterligare vatten
svårt vi har att se bortom klichéerna. Men det är på kvarn.
inte bara en hyllning och en kritik, det är roligt
också. Jag ser Igenkottens elegans som en lättsam,
underhållande bok som genom filosofiska men
Paloma är tolv år och kommunicerar med oss vardagliga resonemang försiktigt välter omkull och
genom två projekt som hon har: att skiva ner bekräftar vår syn på världen och dess invånare. Den
djupa tankar och att se världens fulländande ger också hopp inför framtiden. Den ger oss hoppet om
rörelse. Renée är en femtiofyraårig portvakterska att det finns människor som liknar oss och som vi kan
som försöker dölja sin hängivenhet, helt riktat hitta bara vi har öppna ögon, öppet sinne och om vi inte
mot kulturens och filosofins värld. Båda kämpar dömer hunden efter håren.
med att rätta sig i ledet, att uppföra sig som de
ska, som det förväntas av dem. Men tillsammans My Thorin
med sig själva kan de släppa loss tankarna men
endast tillsammans med sig själva. De ser på
världen med skepticism och humor. De ser det
komiska i möten och vardagliga händelser.

Man kan tro att tolvåringens djupa tankar skulle


vara banala, liksom vi lockas att tro att en
portvakterskas, i ett rikemanshus i centrala Paris,
skulle vara det. Men icke, det är omöjligt att
bestämma ålder och klass på tankarna. I denna
bok ställs alla normer försiktigt på ända. Den
sätter ord på det vi ofta tänker: vad håller vi
människor på med? Försöker vi uppnå något slags
vettigt liv genom att umgås och tycka tillsammans

Intereses relacionados