Está en la página 1de 2

K nng hc v thi chng ch cng ngh thng tin quc t

Hu nh mi hng cng ngh ln v cng ngh thng tin trn th gii u c cc chng
ch ca ring mnh. Vic chn la chng ch theo hc nn da vo mc ch phc v ph hp vi lnh vc mnh ang cng tc. Vit Nam hin nay, cc chng ch ca Cisco v Microsoft c kh nhiu bn tr chn la. Tm hiu thng tin v cc chng ch Bn nn dnh thi gian tm hiu v chng ch mnh d nh thi, sch no cn cho k thi, dng nhng phn mm no, thc tp nhng bi no? Cc thng tin ny c th tm cc din n tin hc trong v ngoi nc. Thng tin cng c th tm trong website ca chnh hng m bn nh thi. Thng tin t website s l ngun chnh xc nht trong trng hp bn c nhiu thng tin tri ngc nhau. Vic chn la gio trnh cng rt quan trng. Thng thng, mt chng ch ngh s c nhiu b gio trnh ph hp cho nhiu dng i tng khc nhau. C gio trnh ph hp cho ngi c kinh nghim, c gio trnh ph hp cho ngi mi bt u. Hc chng ch quc t nh th no? C 3 cng vic chnh m hc vin phi thc hin trong qu trnh theo hc cc chng ch quc t: c sch, thc hnh v t nh gi thng qua cc chng trnh kim tra. S khc bit ln nht gia chng ch quc t vi cc chng trnh o to chnh qui khc l ngi hc phi thc hnh trn thit b tht. Bn khng nn d bt c k thi Cisco no nu cha tng thc tp trn Cisco routers hay bt c k thi Microsoft no nu bn cha tng lm vic vi sn phm Microsoft . Cc k thi mi nht lun c dng cu hi m phng (simulations), i hi ngi d thi phi thc s lm vic trn sn phm tht th mi c kh nng tr li. iu cn nh l bn phi chn tht vi chnh mnh. Bi thi quc t (trc tuyn) c chm t ng bi my tnh. Cng gn n ngy thi, bn cng phi tp trung cho vic c li l thuyt. C th phn b 80% thi gian hc tp cho vic hc l thuyt, 20% cn li cho vic hc thc hnh. Tm l cng l yu t quyt nh Nn n a im thi sm, trc 10 n 15 pht. Giy nhp v vit s do trung tm kho th cung cp. Bn khng cn phi chun b cc vt dng ny. My tnh c nhn cng khng c php mang vo phng thi. Bn nn ghi ra giy khong thi gian c php thi v s cu hi cn tr li. c lng khong thi gian trung bnh cho tng cu hi. Vi cc bi thi ca Cisco, tr li mi cu hi bnh qun mt mt pht. iu quan trng cn nh l bn phi lun bnh tnh trong lc thi. Cc k thi chng ch quc t khng phi l k thi tuyn sinh. Nu rt, bn vn c th ng tin thi li. Vi cc mn thi Cisco, im u ca k thi CCNA l 849 im (trn 1.000). y l mt im yu cu kh cao vi im chun thng thy trong cc trng hc Vit Nam. Ngha l, nu bi thi c khong 65 cu hi, bn ch c tr li sai ti a 9 cu hi. Cc bi thi ca hng Cisco khng cho php bn quay ngc tr li cu hi tr li

trc . Do , bn phi tr li quyt on v chc chn cho tng cu hi. C nhiu dng cu hi: cu hi dng chn la n (single-choice), cu hi dng "nhiu chn la" (multiple choice), cu hi dng "ko v th" (drag and drop), cu hi m phng (simulation). i vi cc cu hi m phng, bn nn thc hin chnh xc cc tc v m cu hi yu cu. Thng thng s c nhiu thng tin "gi" c a ra, ngi d thi phi bit chnh xc tc v m cu hi yu cu. Khi kt thc dng cu hi ny, bn ch thc hin cc tc v lu cc kt qu bn thc hin. Net