Está en la página 1de 3

REGLAMENT OFICIAL DEL JOC DEL 42

Què és el joc del 42? El 42 és un joc inspirat en la novel·la de Douglas Adams “Guia del autoestopista galàctico”. Es tracta d’un joc que no precissa de tauler, ni naips ni fitxes ni cap altre objecte extern per poder jugar. Va ser inventat per Ignacio Lois i Victor Nubla, membres de la Benèvola Federació del 42, el 25 de maig de 2011. Actualment se juga per tot arreu.

Perfil del jugador: Aquest joc probablement agradarà a persones aficionades a la ciència-ficció, fans de Douglas Adams i/o del coneixement inútil.

Reglament: Definició d’una partida 0. Una partida amistosa consta de la quantitat de rondes que pactin els participants de la partida. 0.1. Una partida de competició oficial consta indefectiblement de 42 rondes, però això no és obligatori en partides amistoses.

Objectiu 1. L’objetiu del joc és guanyar la major quantitat de rondes. Guanya la ronda el jugador que arribi al número 42.

Dinàmica de joc 2. Poden jugar qualsevol quantitat de jugadors, amb un mínim de dos, que no poden ser la mateixa persona. 3. El jugador que inicia la ronda ho fa enunciant una referència cultural qualsevol que contingui un número cardinal sencer positiu. 4. El següent jugador, ubicat a la dreta, ha d’efectuar una operació aritmètica bàsica (suma, resta, multiplicació o divisió) aportant una altra referència que també contingui un número sencer. El següent jugador haurà d’operar amb el resultat d’aquest compte, etc. 4.1. Els jugadors han de manifestar clarament l’operació realitzada, i la referència cultural ha de contenir el número explícitament. 5. El procés es repeteix amb la resta de jugadors fins que un d’ells arribi al número 42 o bé perdi la ronda. 6. Els següents supòsits fan que un jugador perdi la ronda: 6.1. El resultat de la seva operació no sigui sencer positiu. 6.2. El resultat de la seva operació es superior a 42. 6.3. La referència cultural és incorrecta. 7. El jugador que inicia la ronda pot sortir amb un número superior a 42, en aquest cas la resta de jugadors han de reduïr aquest número i mai superar-lo. En el moment que el joc arriba a baixar de 42, depassar aquesta xifra novament porta a l’aplicació de la norma 6.2.

Dels números 8. Pot utilitzar-se qualsevol referència que contingui un número sencer positivu, excepte l’ú i el 42. 8.1. El número 42 solament pot utilitzar-se en partides d’exhibició i solament pels membres de la Benèvola Federació del 42. 8.2. El zero solament pot utilitzar-se una vegada per partida, i donada la seva naturalesa no requereix de referència cultural, tot i que la moralitat d’aquell que l’utilitzi quedarà en dubte. 8.2.1. Si el jugador que utilitza el zero ho fa efectuant una divisió, quedarà en dubte la seva intel·ligencia. 9. Mentre es juga per sota del número 42, els jugadors poden pujar o baixar el resultat segons ho requireixi l’estratègia, però mai sobrepassar el 42. 10. En tot moment la matemàtica de la partida és pública: un jugador pot preguntar quin serà el resultat de la seva jugada o consultar una calculadora si així ho desitja.

De les referències culturals 11. Són referències culturals aquells esdeveniments, títols, frases o dades de coneixement comú que continguin xifres senceres. Exemples: * Els 100.000 fills de Sant Lluís * Els 7 dies de la setmana * Les 4 fases de la Lluna * Els 12 apòstols * 39 escalones, de Hitchcock * 2001 Una Odisea del Espacio

12. No són utilitzables com a referències culturals aquelles que per la seva pròpia naturalesa validin una altra sèrie de referències amb altres números. Exemples: * El 7 de cors (valdrien “els 48 naips de la baralla”, però no cadascun d'ells ja que es tornarien comodins) * Les 4 de la tarda (valdrien “les 24 hores del dia”, però no cadascuna de les hores ja que el joc guanyaria en avorriment el que perdria en coneixement inútil) 13. Tota referència que s'utilitzi en una ronda queda descartada per a la resta de la partida. En el cas que es jugui una referència ja utilitzada el jugador perd la ronda. 13. Tota referència cultural que es jugui ha de ser contrastable en la seva veracitat si la resta dels jugadors la desconeix, i en la seva correcció si hi ha una sospita raonable que la xifra és incorrecta. 14. Les referències han de contenir clarament el nombre, és a dir, la xifra. Exemple: “els 10 manaments” és vàlid, però “el decàleg de Moisés, no ho seria”. 15. El joc del 42 està pensat per a terrícoles que, com Arthur Dent abans d’emprendre el seu viatge, no tenim la Guía del Autoestopista Galàctico al nostre abast, per això solament s’utilitzaran referències històrico-artístiquesculturals relatives a les civilitzacions de la Terra.