Está en la página 1de 8

Enguany, com cada any ens trobarem aviat a les reunions dinici de curs, mentrestant, aquest document, recull

molta informaci i dates necessries daquest curs 2013-14 que comencem . Per a qualsevol consulta, tindreu penjades a la pgina web novetats que puguin anar sortint. Llegiu-lo atentament i conserveu-lo com a eina imprescindible! Donem la benvinguda a totes les fam lies de la nostra escola i us desitgem un bon i profits curs. Ben cordialment, LEquip de Mestres totes les

EQUIP DIRECTIU: Ma Asuncin Latorre, directora. Ma Teresa Badia, cap destudis. Vicki Martorell, secretria. CURSOS I TUTORIES: Gemma Ferrer Inma Escalona Elisenda Guerra Carmen Anguita Assumpta Vilallonga Tere Amer Planell Elisabeth Ullastre Emi Casado Marisa Bercero Merc Giner Gemma Renobell Mati Sol Imma Gonzalez Olga Foro Angel Martinez Vict ria Martorell Hortensia Pina Josep A. Masia COORDINADORS/ES : Esther Castan Marisa Bercero Imma Gonzalez Josep Antoni Masia Olga Foro ngel Mart nez MESTRES ESPECIALISTES : Ma Teresa Badia Marta Umbert Silvia Blanco Joan Parejo Ma Jess Poves Olga Foro Gemma Renobell Pilar Costa Flora Terensi Toni Roca Carmen Pmpols Esther Castn P3-A P3-A P4-A P4 B P5-A P5-B 1r A 1r B 2n A 2n B 3r A 3r B 4t A 4t B 5 A 5 B 6 A 6 B E Infantil C Inicial C Mitj C Superior Informtica Riscos Laborals Educaci Especial Educaci Especial Angls Parvulari Angls Angls Educaci F sica Educaci F sica i Dansa Educaci F sica i dansa Msica Msica al Parvulari Religi suport al parvulari ,

Laia Llensa, TEI ; David Lloreta Vetllador

CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar s lrgan representatiu dels diferents sectors que composen la Comunitat Educativa: fam lies, professorat, personal administratiu i de serveis (PAS), lAMPA i lAjuntament. Actualment, en formen part com a representants: PRESIDENTA: SECRETRIA: CAP DESTUDIS: REPRESENTANT AJUNTAMENT: REPRESENTANT AMPA: SECTOR PARES/MARES: Ma Asuncin Latorre Ma Vict ria Martorell Ma Teresa Badia Sergi Sancho Antoliano Lahiguera Merc Cabrera Magda Altisent Iria Aparicio Sergi Pach Albert Pan Josep Antoni Masia ngel Martinez Marisa Bercero Emi Casado Joan Parejo Imma Gonzalez

SECTOR PAS: SECTOR PROFESSORAT:

EQUIP DASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC (EAP) Per atendre alumnes de necessitats educatives especials (NEE). PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS Administratiu: Albert Pan, Conserge: Carmina Gonzalez HORARI SECRETARIA: Secretaria : cada dia de 9h a 11h DIRECCI i CAP DESTUDIS amb cita prvia Horari de ladministraci de menjador : dilluns i dimecres de 16,35-17,30 TELFON I FAX: 93 4908159 E-MAIL: a8002681@xtec.net WEB: http://www.xtec.es/ceipduranibas/

REUNIONS DINICI DE CURS PARVULARI P-3 24 doctubre P-4 15 doctubre P5 10 doctubre PRIMRIA 1r 1 doctubre 2n 2 doctubre 3r 3 doctubre 4t 7 doctubre 5 8 doctubre 6 9 doctubre Remarquem lobligatorietat dassistir a aquestes reunions per assabentarvos de tots els aspectes relatius al procs educatiu. BATES Lalumnat porta bata fins a segon de Primria. LAmpa posar a la vostra disposici el model que es duu a la nostra escola, tanmateix es recomana la compra del xandall . Totes les peces de roba han destar marcades amb el nom i cognoms i beta per penjar-les, en cas contrari no ens en fem responsables. Si es recull alguna pea de roba perduda, passat un temps prudencial es lliurar a entitats benfiques. RECORDEM El Centre no es fa responsable de la prdua o desperfecte de daparells o joguina electrnica, mbil i objecte que no sigui ds escolar. Donat que no est perms portarlo , ser requisat. Tanmateix, per acord del Consell Escolar no es poden portar begudes, tetrabrics, iogurts, sucs o ampolles... en el recinte escolar, tant en horari lectiu com extraescolar. CELEBRACI DANIVERSARIS Llaminadures i pastissos no es poden portar! Educaci Infantil : poden portar una capsa de galetes per compartir a lhora desmorzar, o , un pasts comprat en establiment autoritzat tal com mana la nova normativa. Primria poden portar una capsa de galetes o b un detall per repartir a la classe. Remarquem que la normativa no autoritza el menjar pastissos fets a casa . PSICOMOTRICITAT, EDUCACI F SICA I DANSA: Per aquestes classes cal dur roba esportiva i calat adequat i a poder ser el xandall de lEscola.

ESBARJO Els i les alumnes no portaran pilotes personals cap dia de la setmana. Lescola en proporcionar a cada nivell i curs. ESMORZARS Per esmorzar no es poden portar sucs, iogurts , tetrabrics o begudes . LEscola participa en el Pla destimulaci del consum de fruita . Com que no es garanteix la distribuci regular, el dimarts escollit com a dia de fruita, sha de portar esmorzar de casa i prendre la fruita com a complement . MATERIAL ESCOLAR, QUOTES Els materials i llibres que sutilitzen a laula son imprescindibles per a la realitzaci dels treballs escolars, i van a crrec dels pares i mares. La quota de material escolar s unificada per a tots els cicles en la quantitat de 80 que sha dabonar obligadament al compte de La Caixa : 2100-0813-62-0200593132 fins el dilluns 30 de setembre. Per a la Primria en aquesta quantitat est inclosa lagenda escolar. ASSISTNCIA MDICA A lEscola no es pot administrar cap medicament ! Si per absoluta necessitat sha de prendre en horari escolar, s imprescindible que el pare, mare o tutor/a legal aporti la recepta , linforme del metge o metgessa on consti el nom de lalumne/a , del medicament i de la pauta dadministraci del que hagi de prendre. En cas durgncia lescola sencarregar davisar la famlia i prendre les mesures oportunes amb la mxima diligncia. En casos no tan urgents, savisar la famlia per tal que acompanyi el nen o nena. Sactuar sempre amb diligncia. Cada curs es duen a terme les revisions mdiques determinades des del Departament de Salut. Abans us arribar la demanda dautoritzaci corresponent i el carnet de vacunacions actualitzat si sescau.

CALENDARI ESCOLAR Inici de les classes: Vacances escolars : Nadal: del 21de desembre al 7 de gener, ambds inclosos. Es far jornada nica matinal el 20 de desembre de 2013 Setmana Santa: del 12 al 21 dabril de 2014, ambds inclosos. 12 de setembre de 2013

Dies festius de lliure disposici : 4 de novembre de 2013 3 de mar de 2014 2 de maig de 2014 Finalitzaci de les classes: 20 de juny de 2014 HORARI ESCOLAR Servei dacollida : de les 7,45 fins les 9 en que comencen les classe. Lhorari lectiu s: Mat : de 9-12,30h Tarda: de 15-16,30h. Activitats extraescolars : a partir de les 16,30h AVALUACI DIAGN STICA Durant el mes d'octubre s'aplica a l'alumnat de CINQU la prova d'avaluaci diagn stica . Savalua: Competncia comunicativa ling stica (comprensi i expressi escrita) en llengua catalana i castellana. Competncia matemtica. Per tal de proporcionar als centres educatius un instrument homogeni de mesura, l'elaboraci de les proves i les pautes per a l'administraci la correcci i l'anlisi de resultats de les proves sn a crrec del professorat dels centres. Les proves tenen un carcter orientador i formatiu per al conjunt de la comunitat educativa. No tenen, per tant, cap efecte en l'expedient acadmic individual de l'alumnat. COMPETNCIES BSIQUES El Departament d'Educaci duu a terme una prova d'avaluaci externa al sis curs d'educaci primria . Aquesta prova avalua les competncies ling stiques i matemtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. Els resultats d'aquestes proves externes es comuniquen al centre mitjanant un informe global i a cada fam lia, en un informe individual que emet el mateix Departament d'Educaci.

AVALUACIONS , Informes EDUCACI INFANTIL Dos informes: Segon Trimestre i Tercer Trimestre EDUCACI PRIMRIA Tres informes: Un per trimestre PUNTUALITAT I ASSISTNCIA Es obligaci de les fam lies tenir la mxima cura de la puntualitat i assistncia dels seus fills/es, com a condici indispensable per al correcte funcionament del centre educatiu. Les absncies shan de justificar per escrit aix com els retards Els retards es registren sempre i shan de signar a Consergeria. Es transmeten a la Comissi de seguiment de labsentisme del Consorci Educatiu de Barcelona i , si fos el cas, igualment a lassistncia social municipal . Cinc minuts abans de comenar les classes, sobren les portes de lescola. Quan toqui el timbre, els i les alumnes esperaran al lloc que tenen assignat. Els pares i les mares de lalumnat de Parvulari i Primria shauran dabstenir dentrar dins el recinte escolar llevat del perode dadaptaci de P3. Lalumnat de Parvulari entrar i sortir per la porta del passatge del poliesportiu. Primria ho far per la porta central del carrer Vallespir. Els i les alumnes de Cicle Inicial de Primria, a lhora de sortir, tant al migdia com a la tarda sesperaran dins del pati a la reixa tocant al carrer Vallespir fins que els vinguin a recollir. Passats cinc minuts de lhora de sortida, es portaran al servei de cangur de lAmpa . Quan un nen/a hagi de sortir abans de la finalitzaci de lhorari lectiu ha de portar comunicaci signada pel pare, mare o tutors/es legals. ACTIVITATS COMPLEMENTRIES SORTIDES FORA DEL CENTRE Se ninforma concretament a les Reunions Informatives dInici de curs RELACI AMB LES FAM LIES LEscola fa servir agenda escolar des de 1r de de Primria: com a eina dorganitzaci de lalumnat en responsabilitzant-se de les seves tasques, deures... per comunicar-vos qualsevol incidncia, per sollicitar i consensuar entrevistes de tutoria . Els pares i mares heu de vetllar, perqu els vostres fills/es realitzin les tasques proposades. En horari de classes, no es permet de pujar a les aules cap persona que no sigui alumne/a o mestre/a. Si algun pare o mare en horari especial t

concertada entrevista amb el tutor/a, romandr a la planta baixa , on ser ats o atesa. En aquelles situacions en que la demanda o els suggeriments dels pares i mares sobrepassin lmbit de la classe, es podran adrear a la Direcci del Centre Reutilitzaci de llibres de text Per acord del Consell Escolar es porta a terme el reciclatge i la reutilitzaci de llibres de text des de 3r de primria fins a 6.Sinformar acuradament a les reunions dinici de curs. MENJADOR ESCOLAR El Menjador Escolar s un Servei que les fam lies podeu utilitzar de forma regular o espordica per si ho feu de forma continuada sha de domiciliar obligat riament el pagament . Tots els rebuts es cobren per mesos avanats a primers de mes. Preu menjador curs 2013 2014 MES DIES PREU DIA (6,20 ) Tiquet 6,20 Setembre 12 74,40 octubre 23 142,60 Novembre 19 117,80 Desembre 14 86,80 Gener 18 111,60 Febrer 20 124 Mar 20 124 Abril 16 99,20 Maig 20 124 Juny 14 86,80 Per acord del Consell Escolar, si es produeix un deute o devoluci de rebut impagat i no es soluciona durant la primera quinzena del mes en curs es donar de baixa del servei de menjador fins que saboni . . La facturaci de menjador es fa segons els dies lectius i es tramita anticipadament els primers dies de cada ms . Amb 3 dies seguits de falta per malaltia es retornar la part corresponent a lpat. Recordeu que si heu de canviar el nm. de compte o donar-vos de baixa, heu de comunicar-ho la primera quinzena de mes, en cas contrari rebreu automticament el rebut. Horari dadministraci de menjador: Dilluns i dimecres de 16:35 a 17:25h.