Matapelajaran Tahun Bilangan Pelajar Bidang Kegiatan Tajuk Aktiviti Kemahiran/Tema Teknik

: Pendidikan Seni Visual :4 : /39

: Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman Perhiasan dinding : Membuat anyaman kraf : “ Alam Semulajadi “ : Anyaman Kelarai Siku Keluang

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) Menujukkan kefahaman tentang unsur dan prinsip seni dalam penghasilan karya. 2) Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur. 3) Menyatakan perasaan seperti seronok, gembira dan bangga apabila dapat menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.

Hasil Pembelajaran  Aras 2 : Membina anyaman dengan menggunakan motif yang menarik

Nilai-nilai murni 1) Kekemasan 2) Kebersihan 3) Ketelitian 4) Ketekunan 5) Menjaga keselamatan diri

Keperluan    Alatan Bahan Bahan Bantu mengajar : gunting : gam. jalur sisip anyaman bersaiz besar. contoh anyaman kelarai siku keluang. kad gambar jenis-jenis anyaman. Desa Tasik & Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4. kertas warna.kelarai tapak harimau.  Rujukan : Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Sek Keb. kertas lukisan : contoh anyaman kelarai bunga api. kertas anyaman bersaiz besar. .

KBKK : menjanakan idea -Membina konsep -Membuat penilaian Nilai : -ketekunan  Murid melihat beberapa contoh gambar objek lain yang menggunakan . beg tangan kain. Murid melihat contoh beg yang menggunakan teknik anyaman yang ditunjukkan oleh guru TKP -interpersonal -intrapersonal -visual ruang -verbal linguistik  Banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman atau tidak.  Guru membuat banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman dan beg biasa.PELAKSANAAN LANGKAH/ FASA/ MASA(MIN) Set Induksi (5 minit)  Guru masuk ke dalam kelas dan memberi kata-kata semangat kepada murid untuk memulakan pengajaran.   BBM : -beg yang menggunakan teknik anyaman. kad gambar ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Pendedahan teknik anyman kepada murid menggunakan beg.

TKP -interpersonal -spatial ruang .anyaman kelarai tapak harimau.  Guru menyatakan bahan sebenar yang digunakan untuk menghasilkan anyamananyaman tersebut. AKTIVITI 1 (5 minit)  Pendedahan tentang jenis anyaman lain  Guru menunjukkan BBM beberapa contoh anyaman kelarai yang sudah siap seperti : contoh anyaman kelarai yang sudah siap. kad warna primier dan warna sekunder .teknik anyaman.jalinan.  Pengenalan tajuk pembelajaran. Murid diberi pendedahan tentang prinsip seni rupa.  Pendedahan bahan sebenar yang digunakan untuk membuat anyaman.   Pendedahan tentang prinsip dan asas seni reka. Tajuk : Anyaman hiasan dinding  Guru memberi pengenalan kepada murid mengenai tajuk pengajaran hari ini iaitu anyaman hiasan dinding.anyaman bunga kelarai .

.  Murid meneka dan didedahkan tentang bahan dan alatan yang digunakan untuk membuat anyaman kelarai siku keluang. AKTIVITI 2 (5 minit)  Penggunaan alat dan bahan yang diperlukan dalam penghasilan anyaman kelarai siku keluang. ALAT DAN BAHAN : -gunting. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang sudah siap dan menyatakan teknik anyaman yang akan dilakukan oleh murid hari ini.warna primer dan warna sekunder.   Pengenalan teknik anyaman yang digunakan. gam. -visual ruang  Guru mengagihkan bahan dan alatan yang diperlukan oleh murid-murid. kertas lukisan. kertas warna TKP -interpersonal  Penyediaan alat dan bahan.

AKTIVITI 3 (40 minit)  Demonstrasi penghasilan anyaman kelarai siku keluang. kertas lukisan. kertas warna yang dipotong. NILAI: -kekemasan -ketelitian -menjana idea -kreatif TKP -visual ruang -Interpersonal . gam.  Aktiviti penghasilan anyaman kelarai siku keluang. ALAT DAN BAHAN : -gunting.  Murid memulakan aktiviti menghasilkan anyaman berdasarkan arahan yang diberi oleh guru. Langkah-langkah seperti berikut : 1) Sediakan alat dan bahan secukupnya.  Guru menunjukkan BBM demonstrasi langkah menghasilkan anyaman kelarai siku keluang satu per satu menggunakan jalur sisip anyman dan kertas warna yang bersaiz besar. -jalur sisip anyaman dan kertas warna dipotong yang bersaiz besar.

gunting setiap garisan tersebut dengan .2) Lipat kertas lukisan yang telah dilukis garisan kepada dua bahagian 3) Gunting garisan dihujung bahagian kertas dalam jarak yang sedikit sahaja. kemudian. 4) Buka kertas yang telah dilipat.

5) Setelah siap membentuk jalur sisip. . 6) Anyaman dilakukan secara selang seli menggunakan teknik anyaman kelarai siku keluang dengan betul.cermat untuk membentuk jalur sisik anyaman. mulakan aktiviti menganyam menggunakan satu jenis warna kertas sahaja.

9) Anyaman hiasan dinding teknik kelarai siku keluang siap dihasilkan. PENILAIAN DAN PENUTUP  Sesi apresiasi dan refleksi  Murid dan guru mengadakan sesi apresiasi : TKP -Interpersonal -Verbal .7) Kemas kini anyaman dengan cara menyusun setiap kelarai dengan betul dan kemas 8) Gam setiap hujung bahagian kertas warna pada kertas lukisan.

Guru merumuskan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan  penilaian dan pengukuhan yang terdapat pada hasil kerja pelajar secara umum. Guru menyuruh beberapa orang murid mempamerkan hasil karya mereka. linguistik -visual ruang  penggunaan laras bahasa seni ii.(5 minit) i. REFLEKSI P&P : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful