Matapelajaran Tahun Bilangan Pelajar Bidang Kegiatan Tajuk Aktiviti Kemahiran/Tema Teknik

: Pendidikan Seni Visual :4 : /39

: Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman Perhiasan dinding : Membuat anyaman kraf : “ Alam Semulajadi “ : Anyaman Kelarai Siku Keluang

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) Menujukkan kefahaman tentang unsur dan prinsip seni dalam penghasilan karya. 2) Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur. 3) Menyatakan perasaan seperti seronok, gembira dan bangga apabila dapat menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.

Hasil Pembelajaran  Aras 2 : Membina anyaman dengan menggunakan motif yang menarik

Nilai-nilai murni 1) Kekemasan 2) Kebersihan 3) Ketelitian 4) Ketekunan 5) Menjaga keselamatan diri

kad gambar jenis-jenis anyaman. kertas anyaman bersaiz besar. contoh anyaman kelarai siku keluang.  Rujukan : Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Sek Keb.kelarai tapak harimau. kertas lukisan : contoh anyaman kelarai bunga api. . Desa Tasik & Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4. kertas warna. jalur sisip anyaman bersaiz besar.Keperluan    Alatan Bahan Bahan Bantu mengajar : gunting : gam.

PELAKSANAAN LANGKAH/ FASA/ MASA(MIN) Set Induksi (5 minit)  Guru masuk ke dalam kelas dan memberi kata-kata semangat kepada murid untuk memulakan pengajaran.  Guru membuat banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman dan beg biasa. Murid melihat contoh beg yang menggunakan teknik anyaman yang ditunjukkan oleh guru TKP -interpersonal -intrapersonal -visual ruang -verbal linguistik  Banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman atau tidak. kad gambar ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Pendedahan teknik anyman kepada murid menggunakan beg. beg tangan kain.   BBM : -beg yang menggunakan teknik anyaman. KBKK : menjanakan idea -Membina konsep -Membuat penilaian Nilai : -ketekunan  Murid melihat beberapa contoh gambar objek lain yang menggunakan .

AKTIVITI 1 (5 minit)  Pendedahan tentang jenis anyaman lain  Guru menunjukkan BBM beberapa contoh anyaman kelarai yang sudah siap seperti : contoh anyaman kelarai yang sudah siap. TKP -interpersonal -spatial ruang .  Pendedahan bahan sebenar yang digunakan untuk membuat anyaman. Tajuk : Anyaman hiasan dinding  Guru memberi pengenalan kepada murid mengenai tajuk pengajaran hari ini iaitu anyaman hiasan dinding.jalinan.  Pengenalan tajuk pembelajaran.  Guru menyatakan bahan sebenar yang digunakan untuk menghasilkan anyamananyaman tersebut.anyaman bunga kelarai . kad warna primier dan warna sekunder . Murid diberi pendedahan tentang prinsip seni rupa.teknik anyaman.   Pendedahan tentang prinsip dan asas seni reka.anyaman kelarai tapak harimau.

  Pengenalan teknik anyaman yang digunakan.warna primer dan warna sekunder.  Murid meneka dan didedahkan tentang bahan dan alatan yang digunakan untuk membuat anyaman kelarai siku keluang. -visual ruang  Guru mengagihkan bahan dan alatan yang diperlukan oleh murid-murid. AKTIVITI 2 (5 minit)  Penggunaan alat dan bahan yang diperlukan dalam penghasilan anyaman kelarai siku keluang. . kertas warna TKP -interpersonal  Penyediaan alat dan bahan. ALAT DAN BAHAN : -gunting. kertas lukisan. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang sudah siap dan menyatakan teknik anyaman yang akan dilakukan oleh murid hari ini. gam.

kertas lukisan. kertas warna yang dipotong. ALAT DAN BAHAN : -gunting. -jalur sisip anyaman dan kertas warna dipotong yang bersaiz besar.AKTIVITI 3 (40 minit)  Demonstrasi penghasilan anyaman kelarai siku keluang.  Murid memulakan aktiviti menghasilkan anyaman berdasarkan arahan yang diberi oleh guru. NILAI: -kekemasan -ketelitian -menjana idea -kreatif TKP -visual ruang -Interpersonal . Langkah-langkah seperti berikut : 1) Sediakan alat dan bahan secukupnya.  Guru menunjukkan BBM demonstrasi langkah menghasilkan anyaman kelarai siku keluang satu per satu menggunakan jalur sisip anyman dan kertas warna yang bersaiz besar. gam.  Aktiviti penghasilan anyaman kelarai siku keluang.

kemudian. 4) Buka kertas yang telah dilipat.2) Lipat kertas lukisan yang telah dilukis garisan kepada dua bahagian 3) Gunting garisan dihujung bahagian kertas dalam jarak yang sedikit sahaja. gunting setiap garisan tersebut dengan .

mulakan aktiviti menganyam menggunakan satu jenis warna kertas sahaja. 6) Anyaman dilakukan secara selang seli menggunakan teknik anyaman kelarai siku keluang dengan betul. . 5) Setelah siap membentuk jalur sisip.cermat untuk membentuk jalur sisik anyaman.

PENILAIAN DAN PENUTUP  Sesi apresiasi dan refleksi  Murid dan guru mengadakan sesi apresiasi : TKP -Interpersonal -Verbal .7) Kemas kini anyaman dengan cara menyusun setiap kelarai dengan betul dan kemas 8) Gam setiap hujung bahagian kertas warna pada kertas lukisan. 9) Anyaman hiasan dinding teknik kelarai siku keluang siap dihasilkan.

(5 minit) i. REFLEKSI P&P : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Guru merumuskan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan  penilaian dan pengukuhan yang terdapat pada hasil kerja pelajar secara umum. Guru menyuruh beberapa orang murid mempamerkan hasil karya mereka. linguistik -visual ruang  penggunaan laras bahasa seni ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful