Está en la página 1de 4

A.l-1.

Constante R de la ley de los gases

Valor numrico
1.9872
1.9872
82.057
83 14.34
82.057 x 1
83 14.34
10.73 1
0.7302
1545.3
83 14.34

A.l-2 Volumen y demsidad


mm de Hg = 22.4140 lt = 22414 mm3
1 g mal de gas ideal a 0 G,
1 Ib mal de gas ideal a 0 C,
1 kg mal de gas ideal a 0 C, 76
Densidad del aire seco a 0 C, 760 mm de
Peso molecular del aire = 2 .w Ibmm mal = 2
1 @cm3 = 62.43 lb,,$ie3 = 1000 kghn
1 g/cm3 = 8.345 lb,/gal ~su~~~~~~~~s~
1 lb,/pie3 = 16.0185 kgimY

A.l-3. Longitud
1 pulg. = 2.540 cm
100 cm = 1 m

1 J = 1 N . m = 1 kg *m*,@
1 kg . m*/s* = 1 J ($wBe) = 10 g 0 cm% (er&
1 btu = 1055.06 J = B.05506 kJ
1 btu = 252.16 cal ~t~~~q~~~~~~~
1 kcal (t~~~~~~~~~~~~
= B
1 cal (termoqumica) = 4.
1
1
1
1
1
1

btu = 251.996 cal (HT)


btu = 778.17 pie a Ibf
hp . h = 0.7457 k
bp ~h = 2544.5
pie . Ibf= B-355
pie *Ibf/Pb, = 2

1 btu/h . pie . F = 4.1365 x 10-j cd/s bcm C


1 btu/b . pie 1F = 1.73073 whl s K

1
1
1
1

btdh . pie* *F = 1.3571 x PO4 caLIs c ctd ~*C


btuih *pie* . F = 5.67
btdh . pie* . T = 5.6785 Wld *
kcal/h *d . T = 0.2048 btdh . pie2 . F

btdlb, . F = 4.1
Jkg *
btdlb, . F = 1.000 Cxnlig * T
btdlb, = 2324.0 Jkg