Núm.

ORDRE

Seguiment :

SOL·LICITUD D’INGRÉS

DADES PERSONALS
És important que ompliu correctament totes les dades
personals.
Carnet
Fitxa
Alta ordinador
Domiciliat

COGNOMS .............................................................................................
............................
NOM ......................................................................................................
............................
ADREÇA .................................................................................................
............................
LOCALITAT..............................................................CODI
POSTAL.......................................
DATA
NAIXEMENT........................................................DNI...............................
.................
TELÈFON:..................................................MÒBIL ...................................
............................
CORREU
ELECTRÒNIC: .........................................................................................
..............

ESTUDIS

REALITZATS I PROFESSIÓ

(fins a la jubilació):

...............................................................................................................
.............................

QUÈ L’IMPULSA

A INGRESSAR A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ I AFICIONS

...............................................................................................................
.............................
...............................................................................................................
.............................
¿Estaríeu disposat a col·laborar com a voluntari en alguna de las
tasques d’organització interna d’AUGG? No
Si
Indiqueu quina:
Butlletí  Col·laboració aula  tasques coordinació  coordinació
viatges 
Biblioteca

Informàtica
quina) ......................................

altres

(indiqueu

DATA
........................................
SIGNATURA .....................................................................

D’acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que les dades que ens
faciliten en aquesta inscripció s’incorporaran al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar-nos
l’accés a les vostres dades, modificar-les o cancel·lar-les escrivint a auggbcn@gmail.com

Si us plau guardeu aquest comprovant per fer qualsevol consulta.
NOM
I
COGNOMS .............................................................................................
.................
Núm. ORDRE..............................................
BARCELONA
SIGNATURA ........................................

......................................

Sol·licitud d’ingrés – Aules Universitàries de la Gent Gran de Barcelona (AUGG)
C/Casanova, 36, et 2ª - 08011 BARCELONA – 93.451.60.40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful