Está en la página 1de 14

GERMINACIÓ DE LLAVORS

AMB UN MÈTODE CASOLÀ

Cristina Miquel Cristina Fullana Jaume Perez Neus Vidal

1
ÍNDEX

Pàgina 1 Juan y las judías mágicas

Pàgina 2 Introducció

Pagina 3 Material, mètode i procediment

Pàgina 4 Procediment i recollida d’informació

Pàgina 5 Recollida d’informació

Pàgina 6 recollida d’informació

Pàgina 7 Taules creixement

Pàgina 8 Taules creixement

Pàgina 9 Resultats experimentals

Pàgina 10 Fotografies

Pàgina 11 Conclusió, bibliografia i agraïments.

2
Juan y las judías mágicas

Érase una vez una viuda que vivía en una casita en el campo con su hijo Juan. Eran
muy pobres y su trabajo consistía en vender leche y mantequilla que les daba una
vaca llamada Linda. Pero hubo un día que…
–Linda, ¿qué te pasa? ¿No tienes más leche? –dijo Juan.
–Tendremos que venderla para sacar un poco de dinero, porque si no tenemos
leche no podremos hacer queso y mantequilla –dijo la madre.
–No te preocupes, mamá, yo venderé la vaca a un buen precio –dijo el hijo.
Al día siguiente, Juan se llevó a Linda para venderla en el pueblo, y se cruzó en el
camino con un extraño viejecito que le habló así:
–Buenos días, joven. ¿Me equivoco, o vas a vender esa hermosa vaca?
–No se equivoca, buen hombre –contestó Juan educadamente.
–Yo quiero comprarla y, además, te daré cinco judías mágicas. Si las plantas por la
noche, al día siguiente habrán crecido tanto que llegarán hasta el cielo.
A Juan le encantó la idea, de modo que cambió la vaca por las judías y se fue a su
casa.
–Mira, mamá, he traído unas judías mágicas que he cambiado por la vaca.
–Pero ¿qué has hecho? ¡Cómo van a ser mágicas! Ya estás con tus fantasías.
Y, enfadada, la madre de Juan tiró las judías por al ventana.
Cuando despertó al día siguiente vio algo maravilloso: las judías eran mágicas de
verdad y una de ellas había crecido hasta el cielo. Juan subió y subió por la judía
hasta que vio un camino que le llevó a una casa en la que había una señora.
–Amable señora, ¿podría darme algo de comer?
–¡Tienes que marcharte, porque aquí vive un ogro que se come a los niños como
tú!
–Bueno, pues me arriesgaré –dijo Juan–. Me gustaría verlo.
Y la mujer le preparó una tostada con mermelada y mantequilla, un vaso de leche y
un pastel.
De pronto, el suelo retumbó: ¡PLAM, PLAM, PLAM!
–¡Es mi marido, rápido, escóndete en el radiador!
–¿Aún no está listo mi desayuno, mujer? –gritó el ogro–. Pero ¿qué es este olorcillo
que me viene a la nariz? ¡Huelo a carne fresca de jovencito!
–Te confundes, querido –dijo la mujer–. Lo que pasa es que estoy haciendo sopa
con los huesos del niño que has comido ayer. Cómete esta comida tan rica.
Y le puso en la mesa jamones, pollo asado y huevos. Entonces el ogro se comió la
comida y se quedó dormido encima de la mesa dejando una bolsa con monedas de
oro.
–Aprovecharé que está dormido para escaparme –dijo Juan. Y cogió la bolsa con las
monedas y se fue corriendo hacia la judía. Cuando comenzó a bajar, el ogro se
despertó y lo siguió.
–¡Mamá, mamá! ¡Trae el hacha, que viene el ogro! –gritó Juan.
–¿Qué ogro? –preguntó la madre.
–¡Corta la judía, corta la judía, que me pilla!
–¡Me las pagarás! –decía el ogro.
Y cuando empezó a cortar, el ogro se dio cuenta de que se iba a caer contra el suelo
y le suplicó:
–¡Por favor, no sigas cortando, me vuelvo a mi casa!
Y se fue sin que se volviera a saber de él. Desde entonces, Juan y su madre
vivieron muy felices y, gracias a las monedas, no les volvió a faltar comida.
Por cierto, aún quedan dos judías que no han florecido. ¿Lo harán alguna vez? ¿Y
quién será el valiente que suba por ellas? ¿Quizá tú?

3
Des de l’antiguitat les llavors han estat molt usades per les seves
qualitats nutritives i terapèutiques. El primer lloc on va sorgir la
germinació de llavors va ser a la Xina l’any 3000 a.C, però també hi
ha evidències que demostren que les utilitzaven les antigües
civilitzacions orientals en la seva dieta. Cap al segle XVIII, aquests
mètodes arribaren a Occident i sobretot es van utilitzar com a remei
per combatre l’escorbut. Els germinats són una font d’enzims,
vitamines i clorofil·la molt bons per a qualsevol dieta.

La germinació és un procés de reproducció sexual de les plantes que


comença en el moment de plantació de la llavor i dura fins que
aquesta creix. Quan les llavors germinen, el seu contingut nutricional
canvia, millora i augmenta. Quan aquestes entren en contacte amb
l’aigua, l’oxigen i el calor necessaris, comença a desenvolupar-se i
tenen lloc altres fenòmens com: la duplicació del volum de la llavor i
esclata la membrana protectora, aleshores els enzims s’activen i
provoquen una sèrie de transformacions.

El treball proposat pel grup és fer una investigació general de la


germinació de les llegums dividint-lo en diferents aspectes: llum,
concentració de sal, creixement, etc. Cada grup realitzarà una
estadística sobre les variables obtingudes i finalment posarem en
relació tots els resultats; per això cal que tothom empri el mateix
mètode, el mateix material i les mateixes llavors.
Les llavors que hem escollit són de germinació ràpida ja que la nostra
investigació és té que dur a terme en un temps curt.

En el nostre cas l’aspecte escollit és la determinació de l’altura en


funció del temps. Cada component del nostre grup s’ocuparà de la
plantació d’una llavor diferent i anotarà els resultats que observi dia a
dia en una graella per després ajuntar-ho tot i fer el treball teòric. El
grup que hem format consta de quatre components: Cristina Fullana
Rotger, Cristina Miquel Vidal, Jaume Pérez Florit i Neus Vidal Portella.

L’objectiu d’aquest experiment és observar i comparar l’altura de les


diferents llavors durant els primers quinze dies de creixement. Per
avaluar-lo, confeccionarem una taula estadística on podrem comparar
els resultats obtinguts, utilitzant les tècniques estadístiques que em
après a classe.

El que volem demostrar és que la germinació de diferents llavors


plantades amb les mateixes condicions tenen una relació, però
creixen a diferents velocitats.

4
MATERIAL I MÈTODES:

- 4 plats de plàstic
- Cotó
- Aigua (Font bella)
- Regle
- Paper quadriculat
- Llapis
- 4 tipus de llavors:
 llenties Lens esculenta
 mongetes Phaseolus vulgaris var
 guixons
 cigrons Cicer arietinum

El mètode que hem utilitzat per a la germinació de les llavors, és el


del cotó, ja que és un procediment molt senzill, casolà i amb un
material fàcil d’aconseguir. Aquest ens permet fer una distribució de
les llavors ordenada i sistematitzada de manera que puguem regar
totes les llavors per igual i controlar el creixement individual de cada
una durant un període aproximat de 15 dies.

PROCEDIMENT:

En primer lloc hem agafat 4 fulles de paper i les hem dividit en 16


caselles de 4x4cm, segons l’esquema següent:

Després varem agafar 4 plats de plàstic i els vam omplir amb cotó, i
el vam humitejar. Seguidament vam col·locar els papers a sobre del
cotó i vam foradar cada un dels vèrtex on després col·locarem les
respectives llavors. En el nostre cas sols vam fer la investigació de 15

5
llavors de cada un dels tipus citats anteriorment, distribuïdes cada
una dins un plat diferent. Finalment, per dur a terme un seguiment
constant cada un dels components de l’equip vam decidir regar les
llavors un cop al dia amb la mateixa aigua i mesurar el seu
creixement durant 15 dies. Per recollir aquestes dades, vam elaborar
una taula a partir la qual realitzarem uns estudis estadístics sobre el
creixement de cada llavor, i els vam posar amb relació.

RECOLLIDA DE L’INFORMACIÓ OBTINGUDA:

En general, el creixement de les llavors ha estat regular; tot i que


algunes no han sortit, podem suposar que és per la posició en què es
trobaven (als cantons dels plats on no hi havia prou cotó ni arribava
suficient aigua) o bé per un defecte de les llavors. En totes les llavors
podem observar una evolució, tot i que no constant ja que al principi
van tardar uns dies en germinar i a partir d’aquest moment van anar
creixent més ràpid fins a arribar a un punt en que s’estabilitzaren.

Resultats gràfics de les diferents llavors:

y = 0,935x - 2,591
Creixement cigrons
R2 = 0,9659

14,00
12,00
10,00

8,00
6,00
cm

4,00
2,00

0,00
-2,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-4,00
Dies

Els cigrons ens han sortit d’una mida mitjana de 12 cm al final dels
15 dies; fins el tercer dia només es va desenvolupar l’arrel i més tard
començà a créixer la tija i algunes fulles. Totes les plantes han
crescut amb una mida molt semblant excepte alguns casos que ni tan
sols han germinat. A la gràfica es pot observar una bona correlació.

6
Creixement guixons y = 1,2579x - 4,1029
R2 = 0,9089
20,00

15,00

10,00
cm

5,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-5,00
Dies i el seu desenvolupament
Els guixons han tardat uns dies en créixer
ha estat gradual fins als últims dies que l’altura es mantingué estable.
La mitja final obtinguda és d’uns 15 cm, tenint en compte que dues
de les llavors no van germinar. En quant a la gràfica podem observar
els fenòmens descrits anteriorment i una bona correlació.

y = 1,6084x - 3,953
Creixement Llenties
R2 = 0,9663
25,00

20,00

15,00
cm

10,00

5,00

0,00
1 2 de 3
Les llenties 4 han
mitjana 5 crescut
6 721,73
8 centímetres.
9 10 11 Van 12 13 14
començar 15
a arrelar al segon dia i al tercer ja començaven a créixer. En proporció
-5,00
són les que han crescut més ràpid respecte les altres, i també cal dir
Dies

7
que són les úniques que no han tingut llavors sense germinar. En
aquest cas, la tija era molt prima i això propicia que quan arribaren a
una certa altura no s’aguantaven dretes.

Creixement Mongetes y = 1,2001x - 4,4365


R2 = 0,8705
20,00

15,00

10,00
cm

5,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-5,00
Dies

Les mongetes han estat les llavors que han assolit més altura; la més
alta és de 29 cm i tenen uns 18 cm de mitja, tenint en compte que
tres llavors no han germinat. En aquest cas, gràcies a que la tija era
un poc més forta han pogut aguantar-se, tot i que igualment
s’entrecreuaren entre elles dificultant la medició. Com s’observa en la
gràfica tardaren uns quatre dies en germinar, i a partir d’aquest
moment creixeren bastant regularment fins a arribar a un punt on
disminuïren un poc el seu desenvolupament; als darrers dies ja
s’observaven moltes ramificacions i algunes fulles.

8
CREIXEMENT DELS CIURONS

DIES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x
1 0,00 0,00 0,50 1,50 2,00 2,90 3,40 5,00 7,56 8,40 10,40 13,30 15,80 17,80 20,10 7,24
2 0,00 0,40 1,60 2,70 4,10 5,00 6,40 7,60 8,00 8,90 10,20 12,70 14,90 16,90 19,80 7,95
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,70 2,60 3,40 4,10 5,90 6,80 8,70 11,00 12,80 14,50 4,83
4 0,00 0,00 0,80 1,40 2,30 4,00 5,20 6,30 7,50 8,90 10,00 12,10 13,90 15,40 16,80
L 6,97
5 0,00 0,00 0,70 1,30 3,00 5,20 7,10 9,00 11,30 13,60 15,60 17,90 19,40 21,90 23,50
L 9,97
6 0,00 0,00 0,00 0,50 1,40 2,40 3,20 4,10 5,30 6,70 7,50 9,10 11,30 12,50 14,00
A 5,20
7 0,00 0,30 1,00 1,70 3,00 4,20 6,10 7,90 9,60 11,80 14,10 16,90 18,30 19,30 21,00
V 9,01
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R 0,00
10 0,00 0,00 0,90 2,00 4,20 5,10 6,20 7,20 8,30 9,40 12,40 15,00 17,70 19,30 21,00
S 8,58
11 0,00 0,00 0,00 0,50 1,30 2,70 3,10 5,00 6,50 7,80 9,10 11,30 13,60 14,50 15,50
6,06
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 2,10 3,20 4,50 5,10 6,70 7,40 8,90 10,70 12,10 4,18
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,60 2,50 4,00 5,10 5,90 6,80 7,00 8,20 8,20 3,34
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Mitja (X) 0,00 0,05 0,37 0,77 1,51 2,37 3,13 4,08 5,11 6,11 7,25 8,75 10,12 11,29 12,43 4,89

CREIXEMENT DELS GUIXONS

DIES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 3,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00 15,00
4,43
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 3,00 5,00
0,67
4 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 3,00 3,00 4,50 8,50 11,00 15,00 17,00 19,00 20,00 20,00
8,30
5 0,00 0,00 1,00 1,50 2,00 2,50 2,50 3,00 8,00 10,00 16,00 16,00 17,50 18,00 18,50
L 7,77
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 5,00 10,00 13,00 17,00 21,00 19,00
L 5,77
7 0,00 0,00 1,00 3,00 4,50 5,00 6,50 7,00 10,00 18,00 19,00 19,00 21,00 22,00 22,00
A 10,53
8 0,00 0,00 0,50 1,00 2,50 3,00 4,00 5,50 8,00 15,00 19,00 21,00 21,00 22,00 21,50
V 9,60
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 6,00 6,00 7,50 14,00 15,00
O 3,53
10 0,00 0,00 2,00 3,50 4,00 5,50 7,00 8,50 10,00 18,00 17,00 18,00 20,00 20,00 20,00
R 10,23
11 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 3,50 4,00 5,00 6,00 12,00 17,00 17,00 18,00 24,00 19,00
S 8,53
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 10,00 13,50 16,00 17,00 17,50
5,40
13 0,00 0,00 1,00 3,00 4,50 5,00 6,50 7,00 12,00 20,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00
11,87
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 6,50 7,50 10,00 13,00
2,77
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Mitja (X) 0,00 0,00 0,37 0,90 1,47 1,83 2,27 2,80 4,53 8,37 10,87 11,90 13,47 15,27 15,37 5,96

CREIXEMENT DE LES LLENTIES

1
DIES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x
1 0,00 1,00 1,60 2,30 3,00 5,30 7,50 9,20 10,70 13,50 16,00 18,30 22,00 24,00 26,00
10,69
2 0,00 1,00 1,50 2,30 2,80 5,00 7,10 8,90 10,30 12,80 15,70 17,70 21,00 22,80 24,00
10,19
3 1,00 1,10 2,10 2,60 4,50 6,00 6,80 9,50 10,70 13,60 15,20 17,60 18,50 20,00
8,61
4 0,00 1,00 1,70 2,40 3,30 5,10 7,00 8,80 10,60 13,50 15,00 17,80 20,30 23,20 25,00
10,31
5 0,00 0,50 1,30 2,00 2,70 3,50 4,70 5,80 7,60 8,90 11,20 14,30 15,10 16,00 17,00
L 7,37
6 0,00 0,30 1,00 1,90 2,40 3,00 3,70 4,90 6,00 7,20 8,50 10,00 12,50 14,60 16,00
L 6,13
7 0,00 0,60 1,60 2,10 2,70 3,60 4,50 5,80 8,00 10,10 12,20 14,30 16,30 18,50 21,00
A 8,09
8 0,00 0,60 1,30 2,10 2,80 3,60 4,90 5,80 7,70 8,90 11,20 14,50 15,60 16,10 18,00
V 7,54
9 0,00 1,20 1,60 2,40 3,10 5,40 7,60 9,30 10,70 13,40 16,10 18,50 22,20 24,10 26,00
O 10,77
10 0,00 1,00 2,00 2,50 3,20 5,10 7,30 9,00 10,00 12,70 15,60 18,00 21,30 22,00 24,00
R 10,25
11 0,00 1,00 1,60 2,50 3,00 3,90 4,50 5,90 8,30 10,20 12,00 14,20 16,40 18,70 22,00
S 8,28
12 0,00 0,20 0,80 1,70 2,50 3,10 3,90 4,80 6,50 7,40 8,70 10,30 12,70 14,00 16,00
6,17
13 0,00 0,70 1,70 2,50 3,00 5,10 7,20 8,90 10,40 13,50 15,40 17,40 20,60 21,90 23,00
10,09
14 0,00 0,80 2,00 2,70 3,10 3,90 4,70 5,90 8,00 9,20 12,10 14,30 16,90 19,50 22,00
8,34
15 0,00 1,00 1,90 2,70 3,70 5,60 7,80 9,50 10,80 13,40 16,30 18,60 21,90 23,80 26,00
10,87
Mitja
(X) 0,00 0,79 1,51 2,28 2,93 4,38 5,89 7,29 9,01 11,03 13,31 15,56 18,16 19,85 21,73 8,91

CREIXEMENT DE LES MONJETES

DIES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,50 3,00 4,50 7,00
1,13
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 3,50 4,50 6,00 7,50 8,50 12,00 15,50 19,00 24,00 6,87
5 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 3,00 3,50 5,00 6,00 8,00 12,00 14,50 17,00 20,50 26,00 7,80
L 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,50 3,00 4,50 7,00 8,50 14,00 2,63
L 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 5,00 7,00 9,00 12,00 15,00 17,50 21,00 27,00 7,97
A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 6,00 8,50 10,00 14,50 16,00 19,00 24,50 7,03
V 9 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 2,50 3,50 5,00 6,50 7,00 10,50 15,00 18,00 24,50 29,00 8,20
O 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 4,50 6,00 8,00 9,50 13,00 15,50 19,50 26,00 31,50 9,13
R 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,50 4,00 5,00 6,50 8,00 9,50 12,50 16,50 20,00 23,50 7,23
S 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,50 3,50 5,00 5,50 7,00 9,50 13,00 15,50 19,00 24,00 7,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 4,50 6,50 7,50 8,50 10,50 14,00 15,00 18,50 23,00 7,43
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 3,50 4,50 6,00 7,50 9,00 11,00 13,50 16,50 5,03
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Mitja
(X) 0,00 0,00 0,00 0,07 0,37 1,50 2,33 3,33 4,27 5,40 7,10 9,40 11,43 14,27 18,00 5,16

2
RESULTATS EXPERIMENTALS:

En general, l’experiment va sortir bé i hem pogut observar que els


resultats obtinguts són coherents, encara que en la etapa de
l’experimentació hem tingut alguns dificultats.

En el moment mesurar la llargària de les plantes, se’ns va fer difícil


tant al principi perquè eren massa petites i es confonien amb les
arrels, com al final quan l’altura ja era considerable en la majoria de
les plantes i la tija per la seva feblesa es doblegava i dificultava la
medició. També era complicat pel fet de les fulles i ramificacions que
anaven apareguent.

Alhora de regar, s’havia de tenir en compte l’aigua que usàvem i


també mirar de repartir-la a totes les llavors per igual. Per altre
banda, havíem de ser estrictes en el moment de regar-les, ja que si
un dia no ho fèiem es podien alterar els resultats o simplement
s’observava amb l’emmusteïment de les fulles.

Quasi totes les llavors han germinat adequadament, excepte algunes


poques que no ho han fet i no en sabem exactament la causa, tot i
que pensem que podria ser degut a un defecte de les llavors, o a
unes condicions inadequades com falta o excés d’aigua, així com
també poca superfície pel seu desenvolupament.

Finalment, després de tota l’experimentació pràctica, em sintetitzat


els resultats de manera teòrica amb la fulla de càlcul excel i els em
representat amb les gràfiques anteriors de manera que poguéssim
veure millor els resultats mentre utilitzàvem algunes de les tècniques
estadístiques apreses a classe.

1
2
CONCLUSIÓ:

El treball ha estat un seguiment de 15 dies en les quals hem pogut


observar la germinació, desenvolupament i el creixement de diferents
llavors, analitzant l’alçada de cada una. Segons els resultats
obtinguts, volem destacar, que les llavors que han assolit una major
alçada han estat les mongetes amb una marca de 29 cm i també
volem dir que les llenties han estat les que han germinat totes.

Amb tot això, hem pogut posar en pràctica les tècniques estadístiques
explicades a classe d’una manera divertida. A partir de la informació
registrada concloem que sembrant quatre tipus de llavors diferents en
les mateixes condicions, les característiques de desenvolupament són
semblants.

BiBLIOGRAFÍA:

http://www.uam.es/boletin/Comunicacion/Lagerminacionmejora.doc

Llibreta de tècniques (tema d’estadística)

Enciclopèdia virtual Wikipedia

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Alumnos/al-
22/al-22b.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicer_arietinum

http://www.botanical-online.com/legumbrestipos.htm

http://nutricion.nichese.com/legumbres.html

AGRAÏMENTS:

Volem agrair la col·laboració de l’enginyer agrònom Francesc Vidal


Palliser.

3
4