Gorputz lauen izenak Laukia

Irudiak

Perimetroa kalkulatzeko formula P= a x 4

Azaleraren formulak (A) A = a2

Laukizuzena

P= 2b+2a

A= a x o

Zirkunferetzia

P= D x ∏

A= r2 x ∏

Hirukia

P= a x 3

A= o x a : 2

Pentagonoa

P= a x 5

A= P x ap : 2

Hexagonoa

P= a x 6

A= P x ap : 2