Está en la página 1de 19

DESARROLLO DE CUERPOS GEOMTRICOS POLIEDROS o TETRAEDRO o HEXAEDRO O CUBO o OCTAEDRO o DODECAEDRO o ICOSAEDRO PRISMA o PRISMA TRIANGULAR o PRISMA CUADRANGULAR

AR o PRISMA PENTAGONAL o PRISMA HEXAGONAL PIRMIDE o PIRMIDE TRIANGULAR o PIRMIDE CUADRANGULAR o PIRMIDE PENTAGONAL o PIRMIDE HEXAGONAL o PIRMIDE OCTAGONAL o PIRMIDE CUADRANDULAR TRUNCADA CILINDRO CONOS o CONO TRUNCADO o CONO TRUNCADO

2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

TETRAEDRO

HEXAEDRO O CUBO

OCTAEDRO

DODECAEDRO

ICOSAEDRO

PRISMA TRIANGULAR

PRISMA CUADRANGULAR: Este ejemplo se denomina PARALELEPPEDO porque las bases son paralelogramos.

PRISMA PENTAGONAL

PRISMA HEXAGONAL

10

PIRMIDE TRIANGULAR

11

PIRMIDE CUADRANDULAR

12

PIRMIDE PENTAGONAL

13

PIRMIDE HEXAGONAL

14

PIRMIDE OCTAGONAL

15

PIRMIDE CUADRANDULAR TRUNCADA

16

CILINDRO

17

CONO

18

CONO TRUNCADO

19