Está en la página 1de 1

AXEGA

Contrato a

fecha
21/01/2013

objeto Contratacin del servicio de gestin , soporte, mantenimiento y desarrollo de las plataformas informticas y dems sistemas informticos de la Agencia y del Centro de Atencin de Emergencias 112 Galicia. Servicio de gestin, soporte, mantenimiento y desarrollo de las plataformas tegnolgicas y dems sistemas informticos de la Axencia Galega de Emergencias y del Centro de Atencin de Emergencias 112 Galicia. Servicio de gestin informtica, mantenimiento de sistemas y desarrollo de nuevas funcionalidades tecnolgicas de la Axencia Galega de Emerxencias y del Centro de Atencin de Emerxencias 112Galicia. ontratacin dun servizo de mantemento anual da Plataforma de xestin de emerxencias ?SENECA? do Centro de Atencin de Emerxencias 112 Galicia, que incle a asistencia tcnica ante calquera eventualidade relacionada co servizo. Subministracin dunha gravadora de voz para o Centro de Atencin de Emerxencias 112 no marco do proxecto ARIEM 112, Cofinanciado polo Fondo Europeo de Cooperacin transfronteiriza EspaaNorte de Portugal Subministracin dun sistema de videoconferenciapara os centros 112 da zona ARIEM 112 e sistema de telecomunicacins para o vehculo de posto de mando avanzado da AXEGA, no marco do proxecto ARIEM 112, Cofinanciado co proxecto POCTEP Contratacin da aplicacin informtica de xestin e mobilizacin de medios de emerxencias no marco do proxecto ARIEM 112, cofinanciado polo POCTEP Servicio de gestin informtica, mantenimiento de sistemas y desenvolvimiento de nuevas funionaidades tecnolgicas de la Agencia Galllega de Emergencias (AXEGA) y del Centro de Atencin de Emergencias 112 Galicia (CAE 112). Contratacin do servizo de explotacin operativa para a atencin do telfono nico de emerxencias 112 no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia

Sistemas 450.359,00 informticoscoremaintelemark Sistemas 900.718 informticoscoremaintelemark (abierto) Sistemas 909.164,04 informticosproconsitelemark Mantenimient 175.000 o seneca telefonica

16/02/2013

14/03/2011

21/02/2011

Grabadora -R 25.377,80

31/01/2013

Sist de videoconfere ncia Ricarsat

41.248,55

31/01/2013

Aplicacin ARIEM telemark

40.548,00

31/01/2013

Gestin IVA excluido informtica 770 478 EUR proconsi telemark Explotacin 112 telemark 5.150.000,00

28/12/2010

02/08/2010

Reach112: http://www.europapress.es/galego/noticia-galicia-pon-marcha-proxectopioneiro-atender-persoas-minusvalidez-caso-emerxencias-20110428173747.html