8/13/13

abubakar69.blogspot.com: Makna Ayat - Semantik

Share

0

More

Next Blog»

Create Blog

Sign In

D I HA L A L K A N C O P Y A ND P A S T E. . . . . NO P R O B L EM . . . . . . S EM O G A B ER J A YA . . . .

JU M A A T, 22 JA N U A RI 2010

L ENCA NA FA CEBOOK

Makna Ayat - Semantik
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap bahasa merupakan satu sistem yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui bunyi. Kajian makna dikenali sebagai bidang semantic, iaitu bidang yang telah begitu lama diabaikan oleh linguistik kerana persoalan makna banyak mendatangkan masalah jika tingkahlaku bahasa itu ditinjau dari sudut itu. Makna tidak mungkin dapat dikaji secara formal atau secara terasing daripada konteks atau teks. Keadaan ini berlaku kerana ada makna yang tersurat dan tersirat. Ahli falsafah dan ahli bahasa lebih menitik beratkan tentang hubungan makna-makna perkataan. Persoalan ini nempaknya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan rujukan. Makna juga sebahagian besarnya ( atau keseluruhannya) adalah berkenaan hubungan antara bahasa dengan dunia bahasa. Dunia bahasa ini bermaksud konteks yang melayari satu-satu unsur linguistik itu dituturkan. 1.2 Objektif kajian Kertas kerja ini disediakan dengan tujuan untuk menerangkan makna ayat. 1.3 Kaedah Kajian Dalam menyiapkan tugasan ini, penulis menggunakan kaedah kepustakaan. Sumber rujukan utama adalah buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kertas kerja. Di samping itu penulis juga merujuk seperti majalah, jurnal dan bahan dari internet sebagai bahan rujukan tambahan dalam menyiapkan tugasan ini. 1.4 Batasan Kajian Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah membuat batasan
abubakar69.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik.html

AreVu Buckcar Buckcar

Reka Lencana Anda

CA RI BL OG INI

Search

RA N DA U RU A I

1/8

Sabran dan Rahim Syam (1985:183) pula mendefinisikan ayat sebagai kumpulan perkataan yang diucapkan dengan intonasi tertentu dan di dalamnya terkandung satu idea atau pernyataan yang lengkap. Menurut Wittgenstien (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa. A RKIB BL OG A IRPL A NES Click here to check it out now! 0. kita memakai susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya. 2/8 . maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang abubakar69.0152s Rahimah Hj. Manakala menurut Kamus Dewan ayat membawa maksud satu perkataan atau (lebih kerap lagi) serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa suatu maksud. 2.blogspot.0 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan.. BBM 3101 : SEJARAH RUMPUN DAN BAHASA MELAYU .8/13/13 abubakar69. Menurut Stuart Chase (1938 : 7 ) menerangkan makna secara “ operasional”. Tanpa unsur ini. ( the meaning of words is use in the language ). Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi konsep makna ayat penulis telah mengambil kira pendapat beberapa tokoh bahasa untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang makna ayat..com: Makna Ayat .html ► 2011 (9) ▼ 2010 (25) ► Mei (2) ▼ Januari (23) TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Mela.5 Definisi Konsep Pada kebiasaan kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami dalam bentuk ayat.. Menurut Za’ba (2000:264 ) apabila kita bercakap atau menulis.blogspot. serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu. ShoutMix Live chat software for your website 1. 1981:222). iaitu The truth meaning of word is to be found by observing what the man does with it.. Tiap-tiap sekumpul perkataan yang sempurna maksudnya demikian tetaplah tak dapat tidak ia mencakapkan darihal sesuatu benda dan menyatakan apa hal benda itu. not what he says about it.Semantik dengan mmebicarakan makna ayat dalam bahasa Melayu sahaja. Ayat adalah suatu ucapan yang mengandungi satu fikiran yang sempurna (Arbak Othman.com/2010/01/makna-ayat-semantik.

Teori Dan Teori Komunikasi Media massa memainkan peranan penting dalam .Faktor Perubahan Makna 10 Bahasa Arab 1 . Dalam konteks berbahasa. makna ungkapan itu diambil kira daripada keseluruhan perkataan dalam peribahasa itu. Bahasa Melayu Klasik. Yang dimaksudkan oleh pengujar dalam ayat ini ialah kerja orang yang dilawan cakap itu bukanlah cantik atau kemas tetapi tidak tersusun atau kemas. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Bahasa Melayu Tinggi . Peribahasa lazimnya ( termasuk simpulan bahasa ) mengandungi hanya satu makna walaupun terdiri daripada dua atu lebih perkataan.Semantik ditulis. Makna ayat ini ditentukan oleh konteks pengguna. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. “naik angin”. Bahasa seperti ini wujud dalam masyarakat melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain. Komujikasi Makna Ayat . Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. ► 2009 (29) Tegasnya makna peribahasa ialah makna yang diperolehi hasil daripada gabungan kata-kata terkadang didalamnya itu kerana.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna..1 Makna Konotatif ( Tersirat) Makna konotatif ialah makna yang diperolehi berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan. (1) Puteri lilin (2) Umpama jari ditangan. Selain daripada itu makna konotatif ( tersirat) juga saling dikaitkan dengan peribahasa. Makna ini lebih mengutamakan nilai komunikatif.sistem pendidikan semasa zaman pe. pagar makan padi”.. 2. kata cantik tidaklah membawa maksud “lawa” atau “indah” tetapi makna yang sebaliknya. dan “harapkan pagar.. “kuah tumpah kenasi”. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi Hubungan Etnik ..Untuk mengkaji dan memberi ..Hikayat Abdullah Maksud Komunikasi.. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan.. ada bercincin ada tidak (3) Ibarat mencurah air kedaun keladi abubakar69. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Alat Artikulasi Fonetik -Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu fonetik Artikulasi TITAS : Nilai Dalam Tamadun Islam KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF2303: TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN Stalistik Dalam Kesusasteraan Yuna Dan Sebenarnya Cm Bb 2x Cm Oh bulan Bb enggan. Contohnya. maknanya tidak difahami secara literal tetapi secara kiasan.com: Makna Ayat .ayat pendek mengandungi gan.8/13/13 abubakar69....blogspot. Misalnya buah tangan.blogspot. Contohnya dalam ujaran “ Banyak cantik kerja kamu”. Dengan kata lain. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut.html 3/8 RENUNGKA NL A H KEBESA RA NNYA .Semantik Semantik . Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurangkurangnya dengan satu makna.

Makna perkataan “ tadi”. Misalnya. perkataan-perkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna dalam sesuatu ayat. makna leksikal “buaya” ialah sejenis binatang yang buas. sememangnya sesuatu perkataan itu membawa makna yang berlainan. Dengan kata lain makna leksikal sesuatu perkataan ialah gambaran tentang sesuatu konsep yang dilambangkan oleh perkataan dan secara lansung membawa makna kepada ayat. Dalam ayat (2) “ buaya” tidak membawa makna leksikal lagi. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berlainan. “tahi”. misalnya sememangnya berlainan diantara satu sama lain.blogspot. 2.8/13/13 abubakar69. “tali”. ia akan membawa maksud atau makna yang berlainan.Semantik (4) Ibarat balam. Jadi ini bermakna.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Sebagai perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat di beri yang tujuannya ingin menyatakan bahawa hidup manusia ada perbezaannya antara seorang dengan seorang yang lain.1. dimana ia bebas melihat alam sekelilingnya tetapi tidak bebas hendak kemana-mana atau mengecapinya. yang tinggal di dalam air.2 Intonasi Di peringkat intonasi ayat pula sekiranya kita mengucapkan perkataan “haus” dalam intonasi berlainan. abubakar69.1. “tari”. mata lepas badan terkurung Dalam ayat (1) kiasan tidak membawa makna “puteri yang diperbuat daripada lilin”.html 4/8 SENA RA I BL OG SA YA B A R V I DE O pow ered by Pulakdah! BUNUH Dan Pamer MAYAT ISTERI Dalam FACEBOOK . Di peringkat leksikal.blogspot. Seperti Perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat diberi yang tujuannya ingin menyatakan tentang kehidupan manusia. Sementara itu kiasan dalam ayat (4) mengibaratkan kehidupan seseorang seperti burung balam di dalam sangkar. Manakala pada ayat (2) kiasan itu membawa maksud kehidupan manusia umpama jari ditangan. tetapi ayat ini membawa maksud “ seorang yang tidak boleh tahan dengan panas “. Wawa dan Yana jadi pertikaian 4 b ulan yang lalu Buaya-Merah (Gambar) Wajah 3 Orang Melayu Islam Masuk Gereja Untuk Murtad . (2) Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya.com: Makna Ayat . Kiasan dalam ayat (3) membayangkan usaha yang sis-sia dalam menasihati seseorang .18SG 3 hari yang lalu sarikei Kisah pilu Kugiran The Beatles 1966 bila mengingkar 1st Lady Imelda Marcos di Filipina Seminggu yang lalu Jomss Layansss!! Kemenangan Sam.1 Leksikal Perkataan leksikal diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. Sebagai contoh. tetapi sebaliknya membawa membawa makna seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. tetapi boleh juga naik kedarat. ada yang kaya dan ada yang miskin. Makna itu nampak jelas dalam ayat berikut. 2. (1) Buaya disungai itu telah ditangkap. “tani”.

dimana disini “haus” bukan lagi beerti dahaga tetapi “ kasut yang telah kehilangan bunga”. Kedua-dua anak ini akan mempunyai presepsi yang berbeza dengan perkataan “ibu”. 2. abubakar69.blogspot. Dalam keadaan ini. Manakala bagi anak yang berikutnya pula membawa makna seorang dewi kerana amat dikasihi ibunya.blogspot. maka ia memungkinkan jawapan yang berhubung dengannya seperti pada contoh diatas. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan keadaan “tapak kasut” misalnya. Sekiranya ujaran ini ( haus?) ditujukan kepada A. mislnya “ Tidak”. Disamping itu. Misalnya untuk mengatakan rasa rendah hati. Umpamanya apabila disebut “sekolah” maka akan dibayangkan sebuah bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan oleh murid-murid dan guru. bukan lagi merupakan penglahiran rasa penutur tetapi merupakan pertanyaan kepada si pendengar ujaran tersebut. makna konseptual seseorang itu mingkin berbeza daripada individu yang lain.3 Makna Stilistik Makna stilistik lazimnya merujuk kepada penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang tertentu.. sila dating keteratak saya di Likas. Sementara itu ujaran “haus?” ( dengan intinasi ayat tanya).Semantik Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri. saya tidak haus! Atau “ Ya.kajian teks 4 tahun yang lalu Sertai tapak ini dengan Sambung Rakan Google Ahli (40) Lagi � 2. ibu baginya ialah sebagai syaitan kerana pengalaman yang dilaluinya terlalu perit dan tidak berperikemanusiaan. Dari itu dalam menentukan makna sesuatu ayat atau perkataan intonasi juga memainkan peranan. Tidak semestinya dua orang itu mempunyai makna konseptual yang sama.” Sebenarnya.html 5/8 Sudah menjadi ahli? Log masuk . kekal digantung tiga perlawanan 2 tahun yang lalu Akademi Fantasia Musim Ke7 Tiara Terbit Konsert Untuk Top 3 AF7 3 tahun yang lalu Hari Guru 2009 Jackson's Private Viewing 4 tahun yang lalu Buat Renungan Untuk k c dak minat ngan ttbhs.com: Makna Ayat . Misalnya. Sekiranya perkataan “haus” dimaksudkan kepada “dahaga”. PENGIKUT Setahun yang lalu Che Det DEMONSTRASI 2 tahun yang lalu Aina & Nani Pemuda Dan Professor 2 tahun yang lalu den2020 Rayuan Balotelli ditolak. seseorang yang menjemput kawannya kerumah akan mengatakan . “ Jika ada masa lapang.com/2010/01/makna-ayat-semantik. tentunya si A akan menjawab.8/13/13 abubakar69. Mungkin bagi anak yang pertama itu. nyata bahawa “konteks” ujaran benar-benar menentukan makna sesuatu ayat..2 Makna Konseptual Makna konseptual merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna yang diucapkan sahaja. katakana seseorang anak kecil yang sentiasa didera oleh ibunya dengan anak kecil yang sentiasa menerima kasih saying secukupnya daripada ibunya. orang yang menjemput atau pengujar itu tidak menghuni di sebuah teratak (yakni rumah kecil yang lazimnya dibina di sawah ) tetapi di rumah yang diperbuat daripada batu. saya berasa haus! “ atau mungkin juga katanya “Belum” masih boleh di pakai lagi.

Ayat yang sempurna itu mestilah memenuhi kedua-dua syarat.4 Makna Tersurat Makna tersurat merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna ujaran sahaja.com: Makna Ayat . “ mereka-mereka” dalam ayat (1) merupakan kelewahan semantic atau dengan kata lain makna yang berlebihan dimana ianya tidak diperlukan. Ayat ini mempunyai “angin” sebagai penyambut bagi kata kerja “minum”. Sementara itu dalam ayat (3) . Umpamanya . tetapi tidak memberi makna. Ayat (7) perlu diperbetulkan menjadi “ Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya” atau “ Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan”.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik. (7) Ayah menghadaihkan saya jam tangan. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. angin hanya boleh dihisap.8/13/13 abubakar69. Angin tidak boleh diminum. Perhatikan contoh-contoh berikut. Jesteru itu binaan ayat atau ujaran seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. berlaku kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.html 6/8 . Jadi ayat itu menyimpang. (5) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. (3) Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik (4) Pekrja-pekerja akan mulakan kerja mereka bila hujan berhenti. perkataan “merasa” membawa makna ‘mengalami sesuatu menggunakan indera’ dan bukannya ‘ mengalami sesuatu dengan hati’.blogspot. Perkataan “berdukun” pada ayat (5) meknanya agak kabur kerana berdukun boleh membawa dua makna. abubakar69. Demikian juga bagi ayat (2). nahu dan makna ( Abdullah Hassan.Semantik 2. (6) Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Tuaran. (1) Mereka-mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. (8) Ali minum angina. iaitu ‘orang yang berubat’ atau orang yang mengubati orang lain. Dalam ayat di atas. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua-dua ibu dan bapanya yang meninggal dunia. kerana dalam ayat ini yang dihadiahkan bukanlah jam tetapi saya. Oleh itu ayat ini cukup syarat dari segi tatabahasa. Kita akan menganggapnya sebagai betul kerana sesuatu ayat atau bahasa itu tersebut biasa digunakan. Tetapi walaubagaimanapun “angin” dan “ais” dating dari jenis kata nama. (2) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. Kita lebih bergantung kepada kebiasaan.

D) . Bhd. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan atau ayat. Pusat Pendidikan Luar UPM : Pro-office shoppe Sdn. Percetakan Paarai.html 7/8 .Semantik 1984:230). Nathesan ( 2001 ) : Makna dalam Bahasa Melayu. S.D) (1992). 3. Modul Pembelajaran : BBM3206 Semantik. Kuala Lumpur Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (Ph. Dalam setiap bahasa untuk membentuk satu ayat hendaklah disusun dan untuk mendapat makna ayat bergantung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.blogspot. Andrian Akmajian et al. Bibliografi Ahmad Mahmood Musanif (Ph. Mengenali Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan abubakar69.8/13/13 abubakar69. (2000). Alias bin Mohamad Yatim (Ph.blogspot. (1995) Linguistik : Pengantar Bahasa dan Komunikasi: Percetakan Ti. Kulim : Penerbitan Sarlis.0 Kesimpulan Daripada ulasan dan contoh diatas makna adalah penting dalam penggunaan dan pemakaian bahasa. Penerbitan Sarjana.com/2010/01/makna-ayat-semantik. ujaran atau bunyibunyi bahasa itu tidak berfungsi. Setiap perkataan dan setiap ayat biasanya yang dikaitkan dengan sekurang-kurangnya dengan satu makna.com: Makna Ayat . Tanpa makna. Kuala Lumpur : Pengantar Linguistik Am. D) (2005).

Ulas sebagai: Akaun Google Terbitkan Pratonton Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama Langgan: Catat Ulasan (Atom) abubakar69.com/2010/01/makna-ayat-semantik.blogspot. DI C A T A T O LEH A B UB A K A R DI 8: 33 P G TI ADA ULAS AN: CATAT ULAS AN M a s u k k a nu l a s a na n d a .com: Makna Ayat . .html 8/8 . Kuala Lumpur.Semantik Pustaka.blogspot.8/13/13 abubakar69. .