8/13/13

abubakar69.blogspot.com: Makna Ayat - Semantik

Share

0

More

Next Blog»

Create Blog

Sign In

D I HA L A L K A N C O P Y A ND P A S T E. . . . . NO P R O B L EM . . . . . . S EM O G A B ER J A YA . . . .

JU M A A T, 22 JA N U A RI 2010

L ENCA NA FA CEBOOK

Makna Ayat - Semantik
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap bahasa merupakan satu sistem yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui bunyi. Kajian makna dikenali sebagai bidang semantic, iaitu bidang yang telah begitu lama diabaikan oleh linguistik kerana persoalan makna banyak mendatangkan masalah jika tingkahlaku bahasa itu ditinjau dari sudut itu. Makna tidak mungkin dapat dikaji secara formal atau secara terasing daripada konteks atau teks. Keadaan ini berlaku kerana ada makna yang tersurat dan tersirat. Ahli falsafah dan ahli bahasa lebih menitik beratkan tentang hubungan makna-makna perkataan. Persoalan ini nempaknya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan rujukan. Makna juga sebahagian besarnya ( atau keseluruhannya) adalah berkenaan hubungan antara bahasa dengan dunia bahasa. Dunia bahasa ini bermaksud konteks yang melayari satu-satu unsur linguistik itu dituturkan. 1.2 Objektif kajian Kertas kerja ini disediakan dengan tujuan untuk menerangkan makna ayat. 1.3 Kaedah Kajian Dalam menyiapkan tugasan ini, penulis menggunakan kaedah kepustakaan. Sumber rujukan utama adalah buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kertas kerja. Di samping itu penulis juga merujuk seperti majalah, jurnal dan bahan dari internet sebagai bahan rujukan tambahan dalam menyiapkan tugasan ini. 1.4 Batasan Kajian Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah membuat batasan
abubakar69.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik.html

AreVu Buckcar Buckcar

Reka Lencana Anda

CA RI BL OG INI

Search

RA N DA U RU A I

1/8

. ( the meaning of words is use in the language ).. 1981:222). BBM 3101 : SEJARAH RUMPUN DAN BAHASA MELAYU . 2/8 .0152s Rahimah Hj. Menurut Stuart Chase (1938 : 7 ) menerangkan makna secara “ operasional”. Tiap-tiap sekumpul perkataan yang sempurna maksudnya demikian tetaplah tak dapat tidak ia mencakapkan darihal sesuatu benda dan menyatakan apa hal benda itu. Menurut Wittgenstien (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa.8/13/13 abubakar69. A RKIB BL OG A IRPL A NES Click here to check it out now! 0..com: Makna Ayat . Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi konsep makna ayat penulis telah mengambil kira pendapat beberapa tokoh bahasa untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang makna ayat. Ayat adalah suatu ucapan yang mengandungi satu fikiran yang sempurna (Arbak Othman. iaitu The truth meaning of word is to be found by observing what the man does with it. 2. Sabran dan Rahim Syam (1985:183) pula mendefinisikan ayat sebagai kumpulan perkataan yang diucapkan dengan intonasi tertentu dan di dalamnya terkandung satu idea atau pernyataan yang lengkap. kita memakai susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya. serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.5 Definisi Konsep Pada kebiasaan kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami dalam bentuk ayat.0 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan.. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang abubakar69.blogspot. Tanpa unsur ini.Semantik dengan mmebicarakan makna ayat dalam bahasa Melayu sahaja.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik. Manakala menurut Kamus Dewan ayat membawa maksud satu perkataan atau (lebih kerap lagi) serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa suatu maksud.html ► 2011 (9) ▼ 2010 (25) ► Mei (2) ▼ Januari (23) TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Mela. not what he says about it. Menurut Za’ba (2000:264 ) apabila kita bercakap atau menulis. ShoutMix Live chat software for your website 1.

Alat Artikulasi Fonetik -Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu fonetik Artikulasi TITAS : Nilai Dalam Tamadun Islam KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF2303: TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN Stalistik Dalam Kesusasteraan Yuna Dan Sebenarnya Cm Bb 2x Cm Oh bulan Bb enggan.Hikayat Abdullah Maksud Komunikasi. ada bercincin ada tidak (3) Ibarat mencurah air kedaun keladi abubakar69. Bahasa Melayu Klasik. Contohnya dalam ujaran “ Banyak cantik kerja kamu”. Makna ayat ini ditentukan oleh konteks pengguna. Dalam konteks berbahasa. 2. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. kata cantik tidaklah membawa maksud “lawa” atau “indah” tetapi makna yang sebaliknya. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Dengan kata lain... “naik angin”.blogspot.. Contohnya. Teori Dan Teori Komunikasi Media massa memainkan peranan penting dalam .com/2010/01/makna-ayat-semantik.. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. dan “harapkan pagar.. makna ungkapan itu diambil kira daripada keseluruhan perkataan dalam peribahasa itu.Semantik Semantik ..Semantik ditulis. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi Hubungan Etnik .ayat pendek mengandungi gan. (1) Puteri lilin (2) Umpama jari ditangan. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut. Misalnya buah tangan.. Makna ini lebih mengutamakan nilai komunikatif..1 Makna Konotatif ( Tersirat) Makna konotatif ialah makna yang diperolehi berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat.sistem pendidikan semasa zaman pe.Untuk mengkaji dan memberi . Yang dimaksudkan oleh pengujar dalam ayat ini ialah kerja orang yang dilawan cakap itu bukanlah cantik atau kemas tetapi tidak tersusun atau kemas. Bahasa Melayu Tinggi . ► 2009 (29) Tegasnya makna peribahasa ialah makna yang diperolehi hasil daripada gabungan kata-kata terkadang didalamnya itu kerana. Bahasa seperti ini wujud dalam masyarakat melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain. Komujikasi Makna Ayat . pagar makan padi”...html 3/8 RENUNGKA NL A H KEBESA RA NNYA . maknanya tidak difahami secara literal tetapi secara kiasan. Selain daripada itu makna konotatif ( tersirat) juga saling dikaitkan dengan peribahasa. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurangkurangnya dengan satu makna.com: Makna Ayat .8/13/13 abubakar69. Peribahasa lazimnya ( termasuk simpulan bahasa ) mengandungi hanya satu makna walaupun terdiri daripada dua atu lebih perkataan.blogspot. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna.Faktor Perubahan Makna 10 Bahasa Arab 1 . “kuah tumpah kenasi”.

yang tinggal di dalam air. Dalam ayat (2) “ buaya” tidak membawa makna leksikal lagi.blogspot. mata lepas badan terkurung Dalam ayat (1) kiasan tidak membawa makna “puteri yang diperbuat daripada lilin”. Sebagai contoh.blogspot. Seperti Perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat diberi yang tujuannya ingin menyatakan tentang kehidupan manusia. perkataan-perkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna dalam sesuatu ayat. tetapi boleh juga naik kedarat.18SG 3 hari yang lalu sarikei Kisah pilu Kugiran The Beatles 1966 bila mengingkar 1st Lady Imelda Marcos di Filipina Seminggu yang lalu Jomss Layansss!! Kemenangan Sam. 2. Makna perkataan “ tadi”. (1) Buaya disungai itu telah ditangkap. misalnya sememangnya berlainan diantara satu sama lain.Semantik (4) Ibarat balam. (2) Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya.1. “tali”. Misalnya.1 Leksikal Perkataan leksikal diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. tetapi sebaliknya membawa membawa makna seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. “tari”. tetapi ayat ini membawa maksud “ seorang yang tidak boleh tahan dengan panas “. abubakar69. Dengan kata lain makna leksikal sesuatu perkataan ialah gambaran tentang sesuatu konsep yang dilambangkan oleh perkataan dan secara lansung membawa makna kepada ayat. 2. Jadi ini bermakna.2 Intonasi Di peringkat intonasi ayat pula sekiranya kita mengucapkan perkataan “haus” dalam intonasi berlainan. “tahi”. Manakala pada ayat (2) kiasan itu membawa maksud kehidupan manusia umpama jari ditangan. Sebagai perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat di beri yang tujuannya ingin menyatakan bahawa hidup manusia ada perbezaannya antara seorang dengan seorang yang lain. ia akan membawa maksud atau makna yang berlainan.html 4/8 SENA RA I BL OG SA YA B A R V I DE O pow ered by Pulakdah! BUNUH Dan Pamer MAYAT ISTERI Dalam FACEBOOK . “tani”. sememangnya sesuatu perkataan itu membawa makna yang berlainan.com/2010/01/makna-ayat-semantik.1. Makna itu nampak jelas dalam ayat berikut. Wawa dan Yana jadi pertikaian 4 b ulan yang lalu Buaya-Merah (Gambar) Wajah 3 Orang Melayu Islam Masuk Gereja Untuk Murtad . Kiasan dalam ayat (3) membayangkan usaha yang sis-sia dalam menasihati seseorang . ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berlainan. Sementara itu kiasan dalam ayat (4) mengibaratkan kehidupan seseorang seperti burung balam di dalam sangkar. Di peringkat leksikal. dimana ia bebas melihat alam sekelilingnya tetapi tidak bebas hendak kemana-mana atau mengecapinya.8/13/13 abubakar69. ada yang kaya dan ada yang miskin. makna leksikal “buaya” ialah sejenis binatang yang buas.com: Makna Ayat .

Sementara itu ujaran “haus?” ( dengan intinasi ayat tanya). orang yang menjemput atau pengujar itu tidak menghuni di sebuah teratak (yakni rumah kecil yang lazimnya dibina di sawah ) tetapi di rumah yang diperbuat daripada batu. Mungkin bagi anak yang pertama itu.com/2010/01/makna-ayat-semantik.blogspot. Umpamanya apabila disebut “sekolah” maka akan dibayangkan sebuah bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan oleh murid-murid dan guru. maka ia memungkinkan jawapan yang berhubung dengannya seperti pada contoh diatas.3 Makna Stilistik Makna stilistik lazimnya merujuk kepada penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang tertentu. bukan lagi merupakan penglahiran rasa penutur tetapi merupakan pertanyaan kepada si pendengar ujaran tersebut. seseorang yang menjemput kawannya kerumah akan mengatakan .com: Makna Ayat .8/13/13 abubakar69. Disamping itu. PENGIKUT Setahun yang lalu Che Det DEMONSTRASI 2 tahun yang lalu Aina & Nani Pemuda Dan Professor 2 tahun yang lalu den2020 Rayuan Balotelli ditolak.” Sebenarnya. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan keadaan “tapak kasut” misalnya. dimana disini “haus” bukan lagi beerti dahaga tetapi “ kasut yang telah kehilangan bunga”. katakana seseorang anak kecil yang sentiasa didera oleh ibunya dengan anak kecil yang sentiasa menerima kasih saying secukupnya daripada ibunya. makna konseptual seseorang itu mingkin berbeza daripada individu yang lain.. mislnya “ Tidak”. tentunya si A akan menjawab. saya tidak haus! Atau “ Ya. Manakala bagi anak yang berikutnya pula membawa makna seorang dewi kerana amat dikasihi ibunya.blogspot. “ Jika ada masa lapang.2 Makna Konseptual Makna konseptual merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna yang diucapkan sahaja. sila dating keteratak saya di Likas.kajian teks 4 tahun yang lalu Sertai tapak ini dengan Sambung Rakan Google Ahli (40) Lagi � 2. Sekiranya perkataan “haus” dimaksudkan kepada “dahaga”. Sekiranya ujaran ini ( haus?) ditujukan kepada A.Semantik Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri. Dalam keadaan ini. saya berasa haus! “ atau mungkin juga katanya “Belum” masih boleh di pakai lagi. kekal digantung tiga perlawanan 2 tahun yang lalu Akademi Fantasia Musim Ke7 Tiara Terbit Konsert Untuk Top 3 AF7 3 tahun yang lalu Hari Guru 2009 Jackson's Private Viewing 4 tahun yang lalu Buat Renungan Untuk k c dak minat ngan ttbhs. Kedua-dua anak ini akan mempunyai presepsi yang berbeza dengan perkataan “ibu”. 2. abubakar69. Misalnya. Tidak semestinya dua orang itu mempunyai makna konseptual yang sama. Misalnya untuk mengatakan rasa rendah hati. nyata bahawa “konteks” ujaran benar-benar menentukan makna sesuatu ayat. ibu baginya ialah sebagai syaitan kerana pengalaman yang dilaluinya terlalu perit dan tidak berperikemanusiaan. Dari itu dalam menentukan makna sesuatu ayat atau perkataan intonasi juga memainkan peranan..html 5/8 Sudah menjadi ahli? Log masuk .

(2) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi.8/13/13 abubakar69. (7) Ayah menghadaihkan saya jam tangan. Ayat yang sempurna itu mestilah memenuhi kedua-dua syarat. angin hanya boleh dihisap. Jesteru itu binaan ayat atau ujaran seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu.Semantik 2. Jadi ayat itu menyimpang. nahu dan makna ( Abdullah Hassan. Tetapi walaubagaimanapun “angin” dan “ais” dating dari jenis kata nama. (1) Mereka-mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua-dua ibu dan bapanya yang meninggal dunia.blogspot. Kita akan menganggapnya sebagai betul kerana sesuatu ayat atau bahasa itu tersebut biasa digunakan.com/2010/01/makna-ayat-semantik. berlaku kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. “ mereka-mereka” dalam ayat (1) merupakan kelewahan semantic atau dengan kata lain makna yang berlebihan dimana ianya tidak diperlukan. Kita lebih bergantung kepada kebiasaan.4 Makna Tersurat Makna tersurat merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna ujaran sahaja. abubakar69. Perkataan “berdukun” pada ayat (5) meknanya agak kabur kerana berdukun boleh membawa dua makna. (5) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan.blogspot. Ayat ini mempunyai “angin” sebagai penyambut bagi kata kerja “minum”. Dalam ayat di atas. Perhatikan contoh-contoh berikut. kerana dalam ayat ini yang dihadiahkan bukanlah jam tetapi saya. (6) Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Tuaran. Sementara itu dalam ayat (3) . iaitu ‘orang yang berubat’ atau orang yang mengubati orang lain. tetapi tidak memberi makna.com: Makna Ayat . (8) Ali minum angina. Angin tidak boleh diminum. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. Oleh itu ayat ini cukup syarat dari segi tatabahasa. Umpamanya . Demikian juga bagi ayat (2). (3) Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik (4) Pekrja-pekerja akan mulakan kerja mereka bila hujan berhenti. Ayat (7) perlu diperbetulkan menjadi “ Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya” atau “ Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan”. perkataan “merasa” membawa makna ‘mengalami sesuatu menggunakan indera’ dan bukannya ‘ mengalami sesuatu dengan hati’.html 6/8 .

Kuala Lumpur Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (Ph.com: Makna Ayat .blogspot. Dewan Bahasa dan abubakar69. Andrian Akmajian et al. ujaran atau bunyibunyi bahasa itu tidak berfungsi. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan atau ayat. Nathesan ( 2001 ) : Makna dalam Bahasa Melayu. S. Bhd.com/2010/01/makna-ayat-semantik.html 7/8 .0 Kesimpulan Daripada ulasan dan contoh diatas makna adalah penting dalam penggunaan dan pemakaian bahasa. Dalam setiap bahasa untuk membentuk satu ayat hendaklah disusun dan untuk mendapat makna ayat bergantung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Alias bin Mohamad Yatim (Ph. 3. Setiap perkataan dan setiap ayat biasanya yang dikaitkan dengan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Kulim : Penerbitan Sarlis.Semantik 1984:230).8/13/13 abubakar69. Percetakan Paarai. (1995) Linguistik : Pengantar Bahasa dan Komunikasi: Percetakan Ti.D) (1992).blogspot. Mengenali Bahasa Melayu. D) (2005). Modul Pembelajaran : BBM3206 Semantik. Bibliografi Ahmad Mahmood Musanif (Ph.D) . Kuala Lumpur : Pengantar Linguistik Am. Tanpa makna. Penerbitan Sarjana. (2000). Pusat Pendidikan Luar UPM : Pro-office shoppe Sdn.

blogspot. .com/2010/01/makna-ayat-semantik. DI C A T A T O LEH A B UB A K A R DI 8: 33 P G TI ADA ULAS AN: CATAT ULAS AN M a s u k k a nu l a s a na n d a .com: Makna Ayat .Semantik Pustaka. Ulas sebagai: Akaun Google Terbitkan Pratonton Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama Langgan: Catat Ulasan (Atom) abubakar69.blogspot. Kuala Lumpur.8/13/13 abubakar69.html 8/8 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful