8/13/13

abubakar69.blogspot.com: Makna Ayat - Semantik

Share

0

More

Next Blog»

Create Blog

Sign In

D I HA L A L K A N C O P Y A ND P A S T E. . . . . NO P R O B L EM . . . . . . S EM O G A B ER J A YA . . . .

JU M A A T, 22 JA N U A RI 2010

L ENCA NA FA CEBOOK

Makna Ayat - Semantik
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap bahasa merupakan satu sistem yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui bunyi. Kajian makna dikenali sebagai bidang semantic, iaitu bidang yang telah begitu lama diabaikan oleh linguistik kerana persoalan makna banyak mendatangkan masalah jika tingkahlaku bahasa itu ditinjau dari sudut itu. Makna tidak mungkin dapat dikaji secara formal atau secara terasing daripada konteks atau teks. Keadaan ini berlaku kerana ada makna yang tersurat dan tersirat. Ahli falsafah dan ahli bahasa lebih menitik beratkan tentang hubungan makna-makna perkataan. Persoalan ini nempaknya lebih mudah diterangkan dengan menggunakan rujukan. Makna juga sebahagian besarnya ( atau keseluruhannya) adalah berkenaan hubungan antara bahasa dengan dunia bahasa. Dunia bahasa ini bermaksud konteks yang melayari satu-satu unsur linguistik itu dituturkan. 1.2 Objektif kajian Kertas kerja ini disediakan dengan tujuan untuk menerangkan makna ayat. 1.3 Kaedah Kajian Dalam menyiapkan tugasan ini, penulis menggunakan kaedah kepustakaan. Sumber rujukan utama adalah buku-buku yang berkaitan dengan tajuk kertas kerja. Di samping itu penulis juga merujuk seperti majalah, jurnal dan bahan dari internet sebagai bahan rujukan tambahan dalam menyiapkan tugasan ini. 1.4 Batasan Kajian Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah membuat batasan
abubakar69.blogspot.com/2010/01/makna-ayat-semantik.html

AreVu Buckcar Buckcar

Reka Lencana Anda

CA RI BL OG INI

Search

RA N DA U RU A I

1/8

Ayat adalah suatu ucapan yang mengandungi satu fikiran yang sempurna (Arbak Othman. Manakala menurut Kamus Dewan ayat membawa maksud satu perkataan atau (lebih kerap lagi) serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa suatu maksud. A RKIB BL OG A IRPL A NES Click here to check it out now! 0.5 Definisi Konsep Pada kebiasaan kita berpendapat bahawa makna sesuatu bahasa akan mudah difahami dalam bentuk ayat. not what he says about it.blogspot.blogspot. Tiap-tiap sekumpul perkataan yang sempurna maksudnya demikian tetaplah tak dapat tidak ia mencakapkan darihal sesuatu benda dan menyatakan apa hal benda itu. kita memakai susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya.com: Makna Ayat .0152s Rahimah Hj. 2.0 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. ShoutMix Live chat software for your website 1. Tanpa unsur ini. 1981:222).com/2010/01/makna-ayat-semantik.. iaitu The truth meaning of word is to be found by observing what the man does with it. BBM 3101 : SEJARAH RUMPUN DAN BAHASA MELAYU . Menurut Wittgenstien (1953) menegaskan bahawa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa. Menurut Stuart Chase (1938 : 7 ) menerangkan makna secara “ operasional”. Sabran dan Rahim Syam (1985:183) pula mendefinisikan ayat sebagai kumpulan perkataan yang diucapkan dengan intonasi tertentu dan di dalamnya terkandung satu idea atau pernyataan yang lengkap.8/13/13 abubakar69. 2/8 . maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang abubakar69.... serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu. Menurut Za’ba (2000:264 ) apabila kita bercakap atau menulis. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang definisi konsep makna ayat penulis telah mengambil kira pendapat beberapa tokoh bahasa untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang makna ayat. ( the meaning of words is use in the language ).Semantik dengan mmebicarakan makna ayat dalam bahasa Melayu sahaja.html ► 2011 (9) ▼ 2010 (25) ► Mei (2) ▼ Januari (23) TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Mela.

. Contohnya. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit.Semantik Semantik . Makna ini lebih mengutamakan nilai komunikatif. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi Hubungan Etnik . Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. makna ungkapan itu diambil kira daripada keseluruhan perkataan dalam peribahasa itu.com: Makna Ayat ... Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut. (1) Puteri lilin (2) Umpama jari ditangan. Yang dimaksudkan oleh pengujar dalam ayat ini ialah kerja orang yang dilawan cakap itu bukanlah cantik atau kemas tetapi tidak tersusun atau kemas.. Contohnya dalam ujaran “ Banyak cantik kerja kamu”.blogspot. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurangkurangnya dengan satu makna. maknanya tidak difahami secara literal tetapi secara kiasan.com/2010/01/makna-ayat-semantik. ada bercincin ada tidak (3) Ibarat mencurah air kedaun keladi abubakar69. Dalam konteks berbahasa.. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat.. Dengan kata lain.Semantik ditulis.html 3/8 RENUNGKA NL A H KEBESA RA NNYA . “naik angin”. dan “harapkan pagar. Misalnya buah tangan. Bahasa Melayu Klasik.. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan.Faktor Perubahan Makna 10 Bahasa Arab 1 ..blogspot.sistem pendidikan semasa zaman pe.Untuk mengkaji dan memberi . Makna ayat ini ditentukan oleh konteks pengguna. Selain daripada itu makna konotatif ( tersirat) juga saling dikaitkan dengan peribahasa. ► 2009 (29) Tegasnya makna peribahasa ialah makna yang diperolehi hasil daripada gabungan kata-kata terkadang didalamnya itu kerana. “kuah tumpah kenasi”. Peribahasa lazimnya ( termasuk simpulan bahasa ) mengandungi hanya satu makna walaupun terdiri daripada dua atu lebih perkataan. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. kata cantik tidaklah membawa maksud “lawa” atau “indah” tetapi makna yang sebaliknya. 2. Alat Artikulasi Fonetik -Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu fonetik Artikulasi TITAS : Nilai Dalam Tamadun Islam KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF2303: TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN Stalistik Dalam Kesusasteraan Yuna Dan Sebenarnya Cm Bb 2x Cm Oh bulan Bb enggan.8/13/13 abubakar69.1 Makna Konotatif ( Tersirat) Makna konotatif ialah makna yang diperolehi berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan. Komujikasi Makna Ayat . Teori Dan Teori Komunikasi Media massa memainkan peranan penting dalam ..ayat pendek mengandungi gan. pagar makan padi”. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat.. Bahasa Melayu Tinggi . Bahasa seperti ini wujud dalam masyarakat melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain.Hikayat Abdullah Maksud Komunikasi.

Dengan kata lain makna leksikal sesuatu perkataan ialah gambaran tentang sesuatu konsep yang dilambangkan oleh perkataan dan secara lansung membawa makna kepada ayat. perkataan-perkataan itu berfungsi membawa pengertian yang tersendiri dan makna dalam sesuatu ayat. Makna itu nampak jelas dalam ayat berikut. “tali”. ujaran “haus!” dan “haus?” membawa maksud yang berlainan. makna leksikal “buaya” ialah sejenis binatang yang buas.com: Makna Ayat . yang tinggal di dalam air. Sebagai perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat di beri yang tujuannya ingin menyatakan bahawa hidup manusia ada perbezaannya antara seorang dengan seorang yang lain. tetapi ayat ini membawa maksud “ seorang yang tidak boleh tahan dengan panas “. 2. “tahi”.2 Intonasi Di peringkat intonasi ayat pula sekiranya kita mengucapkan perkataan “haus” dalam intonasi berlainan.Semantik (4) Ibarat balam. misalnya sememangnya berlainan diantara satu sama lain.blogspot. Makna perkataan “ tadi”. (2) Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya. Jadi ini bermakna.8/13/13 abubakar69. Kiasan dalam ayat (3) membayangkan usaha yang sis-sia dalam menasihati seseorang . mata lepas badan terkurung Dalam ayat (1) kiasan tidak membawa makna “puteri yang diperbuat daripada lilin”. Dalam ayat (2) “ buaya” tidak membawa makna leksikal lagi.18SG 3 hari yang lalu sarikei Kisah pilu Kugiran The Beatles 1966 bila mengingkar 1st Lady Imelda Marcos di Filipina Seminggu yang lalu Jomss Layansss!! Kemenangan Sam.1. tetapi sebaliknya membawa membawa makna seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Misalnya.html 4/8 SENA RA I BL OG SA YA B A R V I DE O pow ered by Pulakdah! BUNUH Dan Pamer MAYAT ISTERI Dalam FACEBOOK . Di peringkat leksikal. Sementara itu kiasan dalam ayat (4) mengibaratkan kehidupan seseorang seperti burung balam di dalam sangkar. tetapi boleh juga naik kedarat. Seperti Perumpamaan bentuk kiasan masih banyak makna lain yang dapat diberi yang tujuannya ingin menyatakan tentang kehidupan manusia. “tari”. (1) Buaya disungai itu telah ditangkap. Manakala pada ayat (2) kiasan itu membawa maksud kehidupan manusia umpama jari ditangan.1. “tani”. abubakar69. ia akan membawa maksud atau makna yang berlainan. Wawa dan Yana jadi pertikaian 4 b ulan yang lalu Buaya-Merah (Gambar) Wajah 3 Orang Melayu Islam Masuk Gereja Untuk Murtad . Sebagai contoh. 2. sememangnya sesuatu perkataan itu membawa makna yang berlainan.blogspot. dimana ia bebas melihat alam sekelilingnya tetapi tidak bebas hendak kemana-mana atau mengecapinya.com/2010/01/makna-ayat-semantik.1 Leksikal Perkataan leksikal diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. ada yang kaya dan ada yang miskin.

ibu baginya ialah sebagai syaitan kerana pengalaman yang dilaluinya terlalu perit dan tidak berperikemanusiaan. sila dating keteratak saya di Likas.html 5/8 Sudah menjadi ahli? Log masuk . saya berasa haus! “ atau mungkin juga katanya “Belum” masih boleh di pakai lagi. Dari itu dalam menentukan makna sesuatu ayat atau perkataan intonasi juga memainkan peranan. Sekiranya ujaran ini ( haus?) ditujukan kepada A. “ Jika ada masa lapang. Misalnya untuk mengatakan rasa rendah hati. Dalam keadaan ini. Sementara itu ujaran “haus?” ( dengan intinasi ayat tanya). seseorang yang menjemput kawannya kerumah akan mengatakan .kajian teks 4 tahun yang lalu Sertai tapak ini dengan Sambung Rakan Google Ahli (40) Lagi � 2. Makna perkataan ini berbeza sekali sekiranya konteks ujaran itu berhubung dengan keadaan “tapak kasut” misalnya. dimana disini “haus” bukan lagi beerti dahaga tetapi “ kasut yang telah kehilangan bunga”.” Sebenarnya. Umpamanya apabila disebut “sekolah” maka akan dibayangkan sebuah bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan oleh murid-murid dan guru. orang yang menjemput atau pengujar itu tidak menghuni di sebuah teratak (yakni rumah kecil yang lazimnya dibina di sawah ) tetapi di rumah yang diperbuat daripada batu.blogspot. kekal digantung tiga perlawanan 2 tahun yang lalu Akademi Fantasia Musim Ke7 Tiara Terbit Konsert Untuk Top 3 AF7 3 tahun yang lalu Hari Guru 2009 Jackson's Private Viewing 4 tahun yang lalu Buat Renungan Untuk k c dak minat ngan ttbhs.3 Makna Stilistik Makna stilistik lazimnya merujuk kepada penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang tertentu. Tidak semestinya dua orang itu mempunyai makna konseptual yang sama. Sekiranya perkataan “haus” dimaksudkan kepada “dahaga”. Kedua-dua anak ini akan mempunyai presepsi yang berbeza dengan perkataan “ibu”. Manakala bagi anak yang berikutnya pula membawa makna seorang dewi kerana amat dikasihi ibunya. 2. bukan lagi merupakan penglahiran rasa penutur tetapi merupakan pertanyaan kepada si pendengar ujaran tersebut. Disamping itu. abubakar69.8/13/13 abubakar69. nyata bahawa “konteks” ujaran benar-benar menentukan makna sesuatu ayat. Misalnya. makna konseptual seseorang itu mingkin berbeza daripada individu yang lain. PENGIKUT Setahun yang lalu Che Det DEMONSTRASI 2 tahun yang lalu Aina & Nani Pemuda Dan Professor 2 tahun yang lalu den2020 Rayuan Balotelli ditolak. katakana seseorang anak kecil yang sentiasa didera oleh ibunya dengan anak kecil yang sentiasa menerima kasih saying secukupnya daripada ibunya..blogspot. Mungkin bagi anak yang pertama itu. tentunya si A akan menjawab.com: Makna Ayat .2 Makna Konseptual Makna konseptual merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna yang diucapkan sahaja. maka ia memungkinkan jawapan yang berhubung dengannya seperti pada contoh diatas.com/2010/01/makna-ayat-semantik.Semantik Ujaran “haus!” lebih merupakan satu penglahiran rasa dahaga yang dialami oleh penutur sendiri. saya tidak haus! Atau “ Ya. mislnya “ Tidak”..

Ayat (7) perlu diperbetulkan menjadi “ Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya” atau “ Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan”. (8) Ali minum angina. Ayat ini mempunyai “angin” sebagai penyambut bagi kata kerja “minum”. Oleh itu ayat ini cukup syarat dari segi tatabahasa.html 6/8 . sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. kerana dalam ayat ini yang dihadiahkan bukanlah jam tetapi saya. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua-dua ibu dan bapanya yang meninggal dunia. “ mereka-mereka” dalam ayat (1) merupakan kelewahan semantic atau dengan kata lain makna yang berlebihan dimana ianya tidak diperlukan. (1) Mereka-mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. Sementara itu dalam ayat (3) . Jadi ayat itu menyimpang.blogspot. abubakar69. Tetapi walaubagaimanapun “angin” dan “ais” dating dari jenis kata nama. (6) Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Tuaran.com: Makna Ayat . angin hanya boleh dihisap. (2) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. Perhatikan contoh-contoh berikut. tetapi tidak memberi makna. Kita lebih bergantung kepada kebiasaan. (7) Ayah menghadaihkan saya jam tangan. Jesteru itu binaan ayat atau ujaran seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. berlaku kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Demikian juga bagi ayat (2). Angin tidak boleh diminum.8/13/13 abubakar69. Ayat yang sempurna itu mestilah memenuhi kedua-dua syarat. perkataan “merasa” membawa makna ‘mengalami sesuatu menggunakan indera’ dan bukannya ‘ mengalami sesuatu dengan hati’. Umpamanya . tidak jelas siapa yang meninggal dunia. (5) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu.4 Makna Tersurat Makna tersurat merupakan makna yang diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna ujaran sahaja. Dalam ayat di atas.Semantik 2.blogspot. Kita akan menganggapnya sebagai betul kerana sesuatu ayat atau bahasa itu tersebut biasa digunakan. Perkataan “berdukun” pada ayat (5) meknanya agak kabur kerana berdukun boleh membawa dua makna. iaitu ‘orang yang berubat’ atau orang yang mengubati orang lain. (3) Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik (4) Pekrja-pekerja akan mulakan kerja mereka bila hujan berhenti. nahu dan makna ( Abdullah Hassan.com/2010/01/makna-ayat-semantik.

3. Tanpa makna.com/2010/01/makna-ayat-semantik.blogspot. Pusat Pendidikan Luar UPM : Pro-office shoppe Sdn.com: Makna Ayat . Dewan Bahasa dan abubakar69.0 Kesimpulan Daripada ulasan dan contoh diatas makna adalah penting dalam penggunaan dan pemakaian bahasa. Modul Pembelajaran : BBM3206 Semantik. S. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan atau ayat. Bibliografi Ahmad Mahmood Musanif (Ph. Bhd.Semantik 1984:230). (1995) Linguistik : Pengantar Bahasa dan Komunikasi: Percetakan Ti. Nathesan ( 2001 ) : Makna dalam Bahasa Melayu.D) (1992). D) (2005). Setiap perkataan dan setiap ayat biasanya yang dikaitkan dengan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Mengenali Bahasa Melayu.html 7/8 . (2000).8/13/13 abubakar69. Andrian Akmajian et al. Kuala Lumpur : Pengantar Linguistik Am.D) . Penerbitan Sarjana. Percetakan Paarai. Kulim : Penerbitan Sarlis. Alias bin Mohamad Yatim (Ph. ujaran atau bunyibunyi bahasa itu tidak berfungsi. Kuala Lumpur Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (Ph.blogspot. Dalam setiap bahasa untuk membentuk satu ayat hendaklah disusun dan untuk mendapat makna ayat bergantung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut.

blogspot. .blogspot.8/13/13 abubakar69. Ulas sebagai: Akaun Google Terbitkan Pratonton Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama Langgan: Catat Ulasan (Atom) abubakar69.Semantik Pustaka.html 8/8 .com/2010/01/makna-ayat-semantik.com: Makna Ayat . . Kuala Lumpur. DI C A T A T O LEH A B UB A K A R DI 8: 33 P G TI ADA ULAS AN: CATAT ULAS AN M a s u k k a nu l a s a na n d a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful