Rencana Tindak Lanjut 1.

Melakukan rujukan kepada 6 orang dengan kadar gula darah sangat tinggi namun tidak mengetahui dirinya mengidap diabetes ke puskesmas ciputat untuk dilakukan pemeriksaan ulang. 2. Memasukan 6 orang tersebut ke dalam kelompok diabetes dan melibatkannya secara aktif. 3. Melakukan pembinaan 6 orang tersebut brsama anggota diabetes yang lain.