Pravilnik o Listi Strucnih Akademskih i Naucnih Naziva

PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovnoumetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovnoumetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke • strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr • Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr.

astron. mat. . • Mast.nauke o zaštiti životne (300+180=480 sredine ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne (180 ESPB) sredine specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite (180+60=240 životne sredine . • Spec. zašt. NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne ESPB) sredine master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne ESPB) sredine (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista analitičar zaštite životne (300+60=360 sredine ESPB) doktorske • doktor nauka . živ. astron. zašt. • Dipl. • Dr • Struk. • Astron. sred. • Spec. analit. • Dipl. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. živ. analit. • Spec. astron. sred. • Spec. mat.specijalista • Analit. struk. analit. sred. zašt. • Mast. sred. • Mast. zašt. mat. živ. živ. zašt. zašt. • Dipl.(180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni geolog • Spec.matematičke nauke • Mat. živ. analit. analit. struk. mat. • Spec. sred. • matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar • master astronom • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . živ. sred. mat. struk. geol.

• Dr • Dr • Struk. • Mast. struk. fiz. inform. • Met. • Spec. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz. • master informatičar • Mast. met. met. .ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • informatičar • diplomirani informatičar • Inform.fizičke nauke • doktor nauka . inform. fiz.računarske nauke • Spec. met. • Spec. fiz. • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. met. • Dipl. inform.meteorološke nauke • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Spec. struk. • Spec. inform. fiz. • Dipl. • Struk. • Mast. • Dipl. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . Fiz. inform. met. • specijalista informatičar • doktor nauka . struk. • Spec.

• Dipl. fiz. struk. • Mast. hem. biohem. • hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . biohem.-hem.spec. hem. • Spec. biohem. • Dr • Dr • Struk.FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • fizikohemičar ESPB) osnovne (240 • diplomirani fizikohemičar ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master fizikohemičar (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista fizikohemičar ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. • Spec. • Struk.biohemijske nauke • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Hem. struk. • Spec.-hem.hemijske nauke • doktor nauka . • Biohem. biohem. • Spec.-hem. • Spec.-hem. struk. • Mast.fizikohemijske nauke ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni fizikohemičar (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni fizikohemičar ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • Fiz. • Dipl. • Dr • Struk. fiz. • Dipl.-hem. • Mast. hem. . fiz. biohem. fiz. hem. fiz.-hem. hem.

šum. arh. inž. polj. • Inž. inž. inž. • master inženjer arhitekture • Mast. arh. • Spec. arh. inž. • Dipl. inž. inž. šum. inž. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka . šum. polj. inž.metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE STRUČNI. polj. šum. arh. • Dipl.arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Struk. • Dr . • Mast. inž. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž. inž. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž. arh. struk.biotehničke nauke • Spec. • Mast.AKADEMSKE doktorske • doktor nauka . inž. arh. • Dipl. • specijalista inženjer arhitekture • Spec. • doktor nauka . polj. • Spec.

inž. građ. inž. inž. geodez. šum. šum. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk. • Struk. struk. građ. građ. geodez. inž. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer građevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer građevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer građevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer građevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Dipl.geodezija ESPB) STRUKOVNE • Inž. • Spec. građ. • Dr • Struk. • Mast. građ. polj. struk. inž. • Mast. struk. • Dipl. inž. • Spec. inž. inž. geodez.građevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer građevinarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 građevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geodezije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geodezije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geodezije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geodezije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. polj. građ. inž. geodez. • Spec. • Dr . inž. • Inž. inž. • Spec.

inž. industr. struk. inž. • Dr • Struk. inž. • Mast. geodez. elektr. inž. menadžm. • Spec. • Dr .elektrotehnika i (300+180=480 računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 elektrotehnike i računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta • diplomirani inženjer industrijskog osnovne (240 inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master (180+120=300 • master inženjer industrijskog ESPB) inženjerstva (240+60=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) specijalističke • specijalista inženjer industrijskog (300+60=360 inženjerstva ESPB) • specijalista inženjer menadžmenta doktorske • doktor nauka . inž. • Inž. inž. inž. inž. menadžm. elektr. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva master (180+120=300 • master inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer elektrotehnike i (300+60=360 računarstva ESPB) doktorske • doktor nauka . • Dipl. inž. inž. i računar. • Inž. elektr. geodez. inž. elektr. industr. i računar. industr. • Dipl. • Mast. inž. i računar. industr. i računar. inž. i računar. inž. • Spec. • Spec. struk. • Dipl. elektr. i računar. inž. • Spec. menadžm. • Spec. menadžm. inž. elektr. • Mast.industrijsko (300+180=480 inženjerstvo / inženjerski menadžment ESPB) STRUKOVNE • Inž.

maš.inženjerstvo zaštite doktorske životne sredine • Dr (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. živ. specijalističke životne sredine živ. • Spec. inž. živ. inž. • specijalista inženjer zaštite životne specijalističke sred. inž. zašt. inž. industr. (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. zašt. sred. zašt. maš. maš. (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine sred. na ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu radu. zašt. inž. inž. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine • Inž. osnovne (240 sredine sred. zašt. menadžm. zašt. menadžm. živ.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva .specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. inženj. inž. . inž. inž. zašt. • Dipl. ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu • Dipl. industr. zašt. • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. . inž. inž. zašt. inž. sredine (300+60=360 • Spec. inž. ESPB) na radu na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer mašinstva • Inž. zašt. struk. živ.inženjerstvo zaštite na • Dr ESPB) radu STRUKOVNE • Struk.spec. ESPB) • Mast. na radu • diplomirani inženjer zaštite životne • Dipl. zašt. na • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) radu. • Mast. • Struk. inž. inž. struk. • Struk. na • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 radu ESPB) • Spec. • doktor nauka . maš. živ. zašt. inž. osnovne (180 sredine • Struk. inž. sred. inž. na radu master • Mast. ESPB) • inženjer zaštite na radu • Inž. • strukovni inženjer zaštite životne sred. struk.

struk. rud. rud.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . nauk. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer rudarstva (300+60=360 • Inž. inž. inž. inž. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž. organizac. organizac. organiz. . rud. maš.organizacione nauke • Spec. nauk. inž. nauk. • Dipl.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk. inž. • Mast. inž. • Spec. organiz. organizac. nauk. • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. struk. • master inženjer organizacionih nauka • specijalista inženjer organizacionih nauka • doktor nauka . • Mast. inž. nauk. inž. nauk. • Dipl. • Spec. inž. • Spec. maš. organizac. inž. rud.

• Inž. geol. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geologije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. saobr. geol. saobr. geol. inž. inž. geol. saobr. inž. saobr. • Spec.rudarsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer rudarstva • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Struk. geol.geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) • Inž. struk. inž. rud.ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. . inž. • Spec. struk. inž. • Mast. inž. • Mast. geol. rud. • Dipl. inž. • Spec. inž. • Dr • Struk. • Dipl.

• Dr • Struk. inž. inž. inž. • Spec. • Dipl. saobr. metalurg. inž.doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka .saobraćajno inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer saobraćaja • specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Struk. inž. tehnol. inž. tehnol. struk.metalurško • Inž. • Dipl. metalurg.tehnološko (300+180=480 inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer tehnologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 tehnologije ESPB) METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske • doktor nauka . struk. tehnol. tehnol. • Spec. • Spec. • Mast. inž. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer tehnologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer tehnologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer tehnologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer tehnologije ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. inž. • Mast. metalurg. metalurg. tehnol. • Spec. saobr. • Inž. • Dr . inž. tehnol.

bibliot. metalurg. arhiv. muzeol.nauke o (300+180=480 bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji ESPB) STRUKOVNE • strukovni bibliotekar osnovne (180 • strukovni arhivar ESPB) • strukovni muzeolog specijalističke • specijalista strukovni bibliotekar (180+60=240 • specijalista strukovni arhivar ESPB) • specijalista strukovni muzeolog • Bibliot. • Mast. • Muzeol. • Dipl. struk. inž. bibliot. • Posl. muzeol. • Spec. • Spec. struk. • Dipl. • Mast. • Arhiv. . struk. bibliot. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • ekonomista ESPB) • poslovni informatičar osnovne (240 • diplomirani ekonomista • Ekon. bibliot. metalurg. arhiv. arhiv. • Spec. • Dr • Struk. arhiv. • Spec. • Struk. • Struk. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE • bibliotekar osnovne (180 • arhivar ESPB) • muzeolog • diplomirani bibliotekar osnovne (240 • diplomirani arhivar ESPB) • diplomirani muzeolog master (180+120=300 • master bibliotekar ESPB) • master arhivar (240+60=300 • master muzeolog ESPB) specijalističke • specijalista bibliotekar (300+60=360 • specijalista arhivar ESPB) • specijalista muzeolog doktorske • doktor nauka . arhiv. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO. muzeol. struk. • Spec. • Mast. muzeol. ekon. • Dipl. bibliot. • Spec. inž. muzeol.(300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) inženjerstvo • strukovni inženjer metalurgije • specijalista strukovni inženjer metalurgije • Struk. • Spec. inform. • Dipl.

• Spec. • Spec. • Dr • Dr . • Struk. struk. ekon. • Mast. • Dipl. • Istorič. • Arheol. • Klasič.ekonomske nauke • doktor nauka . inform. istorič. inform. klasič. arheol. filol. inform. filol. • Spec. • Dipl. • Mast. • Mast.istorijske/arheološke/klasične (300+180=480 nauke ESPB) • doktor nauka . • Spec. inform. • Mast. umet. • Spec. istorič. • Dipl. • Spec. umet. istorič. posl. umet. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti • arheolog ESPB) • klasični filolog osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • specijalista istoričar specijalističke • specijalista istoričar umetnosti (300+60=360 • specijalista arheolog ESPB) • specijalista klasični filolog doktorske • doktor nauka .ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • diplomirani poslovni informatičar • Dipl. struk. • Dr • Dr • Struk. klasič. istorič..poslovna informatika • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar specijalističke • specijalista strukovni ekonomista (180+60=240 • specijalista strukovni poslovni informatičar ESPB) ISTORIJSKE. posl. istorič. inform. posl. filol. umet. klasič. • Dipl. filol. posl. • Mast.istorija umetnosti KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA • Istorič. • Mast. arheol. • master ekonomista • master poslovni informatičar • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka . ekon. istorič. ekon. posl. ekon. • Spec. • Spec. arheol.

kulturol. • Dipl. • Mast. • Spec. . menadž. • Dr master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka . • Spec. • Novin.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . menadž. • Dr • Struk. • Mast. • Kulturol./žurnal. komunik./žurnal.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni menadžer ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • Menadž. • Spec. menadž. • Dipl. • Spec. novin. kulturol. • Mast. • Pedag. kulturol. • Spec. • Vasp. novin. komunik. novin./žurnal. • Učit. • Master menadž./Žurnal. • Škol. komunik. medijatek. • Dipl. menadž. • Andrag. • Dipl. struk.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • komunikolog • kulturolog • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog • diplomirani kulturolog • diplomirani novinar/žurnalista • Komunik.

vasp. • Mast. učit. • Dipl. andrag. škol. • Spec. • Mast. škol. • Mast. med. • specijalista politikolog • doktor nauka . • Dipl. vasp. • master politikolog • Mast. andrag. škol.pedagoške/andragoške nauke • doktor nauka . • Mast. politik. politik. • Spec. medijatek. diz. • Spec.dizajner medija u obrazovanju • strukovni vaspitač • specijalista strukovni vaspitač • Diz. • Dipl. u obraz. • Spec. u obraz. u obraz. medijatek. učit. • Dipl. • Dipl. • Dipl.političke nauke • Spec. učit. • Dr . • Spec. pedag. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik.• dizajner medija u obrazovanju osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog • diplomirani andragog • diplomirani učitelj • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • master pedagog • master andragog • master učitelj • master vaspitač • master školski medijatekar • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • doktor nauka . medijatek. pedagog • Spec. struk. • Dr • Dr • Dr • Struk. pedag. vasp. politik. • Dipl. andrag. • Mast. diz. med. diz. u obraz. vasp. med.metodika nastave • doktor nauka . • Spec. • Mast. med. vasp.

• Dipl. struk. unutr.psihološke nauke • Dr .pravne nauke • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk. prav. • doktor nauka . psihol. • Spec. posl. • specijalista psiholog Spec. • Dr • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka . • Dipl. prav. • Spec. prav. prav. unutr. psihol. • Prav.(300+180=480 ESPB) PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • Prav. prav. • Mast. prav. • Spec. • Mast. • Dipl. posl. • master psiholog • Mast. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol. unutr. posl. prav. psihol. prav. posl. unutr.

• Dipl.antropol. • Dipl.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • Sociol. sociol • Spec. • Spec.antropol.-antropol. filoz. filoz. • Etnol. etnol. • specijalista filozof • doktor nauka . teol. • Mast. filoz. • Dr • master sociolog • master etnolog-antropolog • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka sociološke/etnološke/antropološke nauke • teolog • diplomirani teolog Teol. etnol. teol. • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. • Dipl. • Dr . • master teolog • Mast. • Mast. teol. etnol.antropol. • Dipl. sociol.filozofija • Spec. sociol. • master filozof • Mast. • specijalista teolog • Spec.

nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • Teor.. slavista. filol. • Dipl. vasp. teor.. filol • Dr osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • diplomirani filolog ESPB) • diplomirani klasični filolog master (180+120=300 • master filolog ESPB) • master klasični filolog (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . itd. • Mast. • Dipl. klasič. fiz.) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • Filol. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • Dipl. umet.. • Dipl.) • Prof. germanista. umet.filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master teoretičar umetnosti (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista teoretičar umetnosti ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . komparatista itd. filol. umet. vasp. teor. (srb. • Spec. klasič. i sport. i sport. kompar.(300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • filolog (srbista. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i vasp. fiz. germ. • Prof. prof. filol. umet. fiz.. • Mast. • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije . i knjiž. filol. • Mast. slav. • Spec. teor. anglista. angl. • Dr • Prof. i kineziterap. roman.. jez. • Spec. filol. romanista. klasič. filol. • Klas.

i sport. • Spec. • Dipl. terap. vasp. • specijalista organizator sportske rekreacije ESPB) sport. • Mast. fiz. specijalističke • Spec. i kinezit. defektol. • Spec.specijalna edukacija i (300+180=480 rehabilitacija ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni defektolog ESPB) • strukovni terapeut specijalističke • specijalista strukovni defektolog (180+60=240 • specijalista strukovni terapeut ESPB) • Defektol. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA AKADEMSKE osnovne (180 • defektolog ESPB) • terapeut osnovne (240 • diplomirani defektolog ESPB) • diplomirani terapeut master (180+120=300 • master defektolog ESPB) • master terapeut (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista defektolog (300+60=360 • specijalista terapeut ESPB) doktorske • doktor nauka . struk. vasp. i kineziterap. defektol. terap. • specijalista trener (180+60=240 • Spec. vasp.fizičko vaspitanje. ESPB) • organizator sportske rekreacije rekreac. tren. prof. defektol. struk. prof. • Dr • Struk. • Struk. prof. • Mast. fiz. • Spec. organiz. terap.kineziterapije • Dipl. master (180+120=300 • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ESPB) • master profesor fizičkog vaspitanja i (240+60=300 kineziterapije ESPB) • Spec. osnovne (180 • trener • Organiz. • Spec. • Terap. defektol. prof. • Mast. sport. • Mast. fiz. • Dipl. Polje 4: Medicinske nauke . sport i • Dr (300+180=480 kineziterapija ESPB) STRUKOVNE • Tren. doktorske • doktor nauka . fiz. (300+60=360 • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i • Spec. terap. fiz. rekreac. defektol. i sport. specijalističke • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta vasp. terap. prof. i kinezit. ESPB) kineziterapije vasp.

• doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr. • Mast. protet. nege • Dipl. zdrav. • Struk. med. kozm. nege • Dipl. med. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. zub. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine . inž. vet. • master organizator zdravstvene nege nege • master medicinska sestra • Mast. • Struk. dr. • Struk. vet.OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne STRUČNI. osnovne (180 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • Struk. tehnič. med. organiz.specijalista • doktor medicinskih nauka veterinarska medicina • Dr. radiol. sestr. instrum. nutr. dr. organiz. med. sanit. sestr. • Struk. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. • Struk. med. • Struk. sestr. med. struk. dijet. . • Struk. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • Org. zdrav. med. vet. zdrav. ekol. • Spec. tehnol. med. estet. med. vet. tehnič. • Dr sci. lab. • Spec. • Spec. vet.

• Mag. • Spec. med. • Mag. oral. • Dr sci. biohem. • Dipl. sest. med. • Spec. • Spec. kozm. anest. nutr. zub. struk. radiol. instrum. • Spec. • Spec. med. tehnol. stom. • Spec. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. sanit. • Spec. . struk. • Mast. struk. ekol. sestr. • Struk. med. estet. lab. struk. dijet. farm.specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarnoekološki inženjer • specijalista strukovni medicinskolaboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • doktor medicinskih nauka stomatologija • Dr. • Spec. • Spec. inž. • Mag. med. farm. stom. struk. • Spec. stom. anest. hig. dr. protet. . farm. farm. struk. fizioterap.medicinski biohemičar • Farm. struk. • Spec. struk. • Spec.med. • farmaceut • diplomirani farmaceut • magistar farmacije • magistar farmacije . biohem • Mag.medicinski biohemičar • magistar farmacije • magistar farmacije . struk. farm. struk. fizioterap. hig.

i audioviz. lik.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista farmacije • specijalista farmacije .dramske i (300+180=480 audiovizuelne umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 • Dram. i audioviz. med. biohem. • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk. lik. umet. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik master (180+120=300 • master dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista dramski i audiovizuelni (300+60=360 umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti . umet. dram. dram. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • master likovni umetnik • Lik. • Struk. dram. umet. • Dipl. umet. i audioviz. • Spec. teh. med. • Dipl. • Dr um. • doktor medicinskih nauka . • Mast. . • Spec.farmacija • Dr sci. i audioviz. dram. dram. umet. umet. farm.medicinski biohemičar • Spec. • Spec. i audioviz. umet. umet. farm. • Mast. i audioviz. farm. • Spec. farm. struk. teh. struk. umet.

umet. umet. i restaur.muzičke umetnosti • Muz. • Diz. • Dipl. Umet. struk. umet. umet. umet. umet. kompozitor • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . • Dr um. • Spec.ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master. struk. komp. • Komp. konz. prim. • Konz. lik. i restaur. diz. komp. lik. • Spec. • Dipl. • Dipl. PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik • diplomirani konzervator i osnovne (240 restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master • master primenjeni umetnik • Prim. . • Spec.likovne umetnosti • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. • Dr um. • Struk. lik. umet. komp. • Spec. umet. • Dipl. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. • Dipl. umet. umet. muz. • Mast. prim. • Mast. umet. muz. muz. muz. • Mast. muz.

• Inž. inž. mat. • Dipl. • specijalista primenjeni umetnik • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . • Spec. diz. konz.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master konzervator i restaurator • master dizajner • Mast. tehnol. • Inž. • Dipl. multidisciplinarne. inženj. • Spec. • Inž. • Inž. prim. prim. inženj. inž. inž.primenjene umetnosti i dizajn • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Spec. • Menadž. . struk. teor. diz. graf. bezb. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike osnovne • inženjer primenjene fizike • inženjer biomedicinskog inženjerstva (180 • inženjer pejzažne arhitekture ESPB) • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i osnovne dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike (240 • diplomirani inženjer primenjene fizike ESPB) • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . mehatron. • Dipl. fiz.umet. prim. • Inž. • Dipl. umet. u vis. Interdisciplinarne. i diz. • Kriminalist. inženj. i med. inform. graf. inž. • Mast. inž. menadž. • Dipl. • Dr um. umet. • Dipl. struk. • Prostor. tehnol. arh. . inform. • Dipl. • Spec. obr. i diz • Dipl. diz. inž. • Spec. i restaur. • Struk. tekst.umetnost i mediji • Inž. • Struk. plan. prim. menadž. • Turizmol. diz. prim. prim. prim. • Inž. konz. biomed. • Dipl. i diz. umet. fiz. tekst. mehatron. u kult. • Demogr. pejz. i medij. mat. i diz • Inž. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLA VRSTA ST STUDIJA STRUČNI. i restaur.

kult. u zgrad. živ.umetnost i mediji • master teoretičar . • Dipl. turizmol. grafik. • Mast. razv. • Dipl. urb. inž. inž. med. scen. i reg. i med. pejz. • Mast. • Mast. • Mast. diz. • Dipl. nauka • Dipl. • Dipl. • Dipl.. • Mast. . efikas. graf. diz.teor. ekol. dig. reg. tehnol. umet. prostor. inž. diz. inž. plan. i razv. arh. umet. inž. org. inf. prava zašt. • Mast. • Mast. • Dipl. višemed. • Mast. polit. mehatron. nauka . inženj. inž. i razv. • Dipl. prir. inž. bezb. inženj. teor. i med. ekon. prim. inž. reg. scen. tekst. menadž. • Mast. • Mast. inž. demogr. umet. org. i diz. scen. med. živ. račun. • Mast. • Dipl. razv. umet. inž. • Mast. arh. kriminalist. prav. umet. • Dipl. • Mast. polit. efikas. sred. prir. menadž. pejz. ekol. • Dipl. • Dipl. i diz • Mast. umet. • Dipl. umet. fiz. urb. scen. inž. prim. teor. inž. dig. i reg. org.teor. inž. u zgrad. inženj. mat. • Dipl. . umet. diz. posl. energ. energ.• diplomirani teoretičar . inž. inform. • Mast. graf. umet. • Mast. • Mast. log. .kultura i mediji • master teoretičar . • Mast. • Dipl. prof.umet. • Dipl. inž. ekon. inform. • Dipl. višemed. sred.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master (180+120= • master ekolog prava zaštite životne sredine • master ekonomista za poslovnu informatiku 300 • master inženjer pejzažne arhitekture ESPB) (240+60=3 • master inženjer urbanizma i regionalnog 00 ESPB) razvoja • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • Dipl. prof. • Mast. posl. teor. log. • Mast. org. umet.račun. • Dipl. zašt. • Mast.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija • diplomirani umetnik scenskog dizajna • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . inž. • Mast.

menadž. org. • Spec. • Spec. menadž. • Spec. • Mast. diz • specijalista menadžer u visokom • Spec.pravno-političke nauke • doktor nauka . prof. ekon. reg. • specijalista umetnik digitalnih medija umet. • doktor nauka .teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • Spec. (300+60=3 informatiku • Spec.mehatronika • Dr • doktor nauka . i reg. posl. . prostor. • Spec. fiz.informacione tehnologije • Dr • doktor nauka . i • specijalista teoretičar . višemed. menadž. graf. mat. obrazovanju • Spec. sred. diz. inž. umet. mehatron. inž. • specijalista teoretičar . razvoja • Spec.umetnost i mediji • Dr ESPB) • doktor nauka . urb. teor. prir. • specijalista inženjer informacionih tehnologija • Spec. dig. inž. turizmol. kriminalist. inž.umetnost i mediji med.teor.kultura i mediji • Dr 480 • doktor nauka . org. • specijalista ekolog prava zaštite životne • Spec. prostor. inženj. inž. • specijalista demograf • Spec. • Mast. • specijalista organizator regionalne politike i • Spec. i • specijalista inženjer primenjene fizike med. menadž u vis. prim. prim. demogr. • specijalista inženjer logističkog inženjerstva razv. • Spec.kultura i mediji • Spec. • specijalista profesor prirodnih nauka • Spec.grafičko inženjerstvo i dizajn • Dr • doktor nauka . bezb. umet. • Mast. tekst. 60 ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog • Spec. demogr. • specijalista turizmolog • Spec. • specijalista prostorni planer • Spec.kriminalistika • Dr • doktor prostornog planiranja • Dr • doktor turizmologije • Dr • master turizmolog • master demograf . inform. i • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i diz. • specijalista menadžer bezbednosti obr.. umet. kriminalist. • specijalista inženjer mehatronike • Spec. arh. inž. inženj. pejz. • Mast. . ekol. med. • specijalista ekonomista za poslovnu čke živ. umet. scen. • specijalista umetnik scenskog dizajna • Spec. specijalisti sredine • Spec. tehnol. menadž. • specijalista kriminalista • Spec.nauke bezbednosti • Dr • doktor nauka . • Spec. • Mast.pravno-sociološke nauke • Dr • Dr doktorske • doktor nauka . razvoja • Spec. teor. obr.teorije umetnosti • Dr • doktor nauka . log. polit. scen.umet. dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • Spec.pravno-ekonomske nauke • Dr (300+180= • doktor nauka .kult. turizmol. prava zašt.• Mast. nauk. inform. plan. plan. • specijalista menadžer . inž. bezb. inž.primenjena matematika • Dr • doktor nauka . i diz. u vis. i • specijalista organizator scenskog dizajna razv.

optomet. i • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i diz. • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženj. • Dr um. struk. pravn. menadž. optomet. i mat. i mat. tekst. i inform • Spec. mat. • Struk.• doktor demografije • doktor umetnosti . i mat. • Mast. inform. fiz. prav. i fiz. menadž. prof. prof. prof. prof. i inform. inž. mat.digitalni mediji • doktor umetnosti . inform. prof. biol. • Spec. . i fiz. DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne • diplomirani profesor informatike i fizike • diplomirani profesor informatike i matematike (240 ESPB) • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120= • master profesor informatike i fizike 300 • master profesor informatike i matematike ESPB) • master profesor matematike i fizike (240+60=3 • master inženjer za primenjenu fiziku i 00 ESPB) informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalisti • specijalista profesor informatike i fizike čke • specijalista profesor informatike i matematike (300+60=3 • specijalista profesor matematike i fizike 60 ESPB) • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dipl. • Dr um. i geogr. inform. inž. prof. dizajna • Spec. i fiz. osnovne • Struk. prim. prof. • Mast.scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • strukovni pravnik pravnog novinarstva • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • Dr • Dr um. biol. prof. inform. (180+60=2 novinarstva • Spec. tekst. struk. • Spec. biol. mat. prav. struk. prof. fiz. i diz. • Mast. • specijalista strukovni kriminalista • Spec. prof. inž. • specijalista strukovni menadžer bezbednosti bezb. i diz. inform. čke • specijalista strukovni pravnik pravnog novin. bezb. specijalisti inženjerstva i dizajna • Spec. • Spec. ESPB) • Struk. inž. biol. struk. biol. 40 ESPB) • specijalista strukovni optometrista • Spec. graf. inž. prim. graf. i inform. i hem • Dipl. prof. • Mast. biol. i geogr. kriminalist. • Struk. i diz. prim. i hem • Spec. inž. i fiz. prof. • Dipl. • Spec. prof. • Spec. kriminalist. i hem • Mast. • Dipl. prof. inženj. • Dipl. struk. • Dipl. i fiz. • Struk. fiz. • Mast. struk.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . inž. i geogr. pravnog (180 novin. • Struk. i fiz. inform. prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful