PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovnoumetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovnoumetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke • strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr • Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr.

analit. sred.nauke o zaštiti životne (300+180=480 sredine ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne (180 ESPB) sredine specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite (180+60=240 životne sredine . živ. • Spec. struk. zašt. analit. • Spec. zašt. astron. geol.matematičke nauke • Mat. zašt. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. zašt. mat. mat. sred. • Dipl. astron. analit. NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne ESPB) sredine master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne ESPB) sredine (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista analitičar zaštite životne (300+60=360 sredine ESPB) doktorske • doktor nauka . sred. sred. sred. • Spec. analit. zašt. mat. analit. • Mast. sred. • Mast. mat. . • Dipl. • Dipl. živ. • Spec. mat. živ. astron. struk.(180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni geolog • Spec. • Spec. struk. • Mast. živ. • Astron. • matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar • master astronom • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . • Dr • Struk. živ. zašt. živ.specijalista • Analit.

• Dr • Dr • Struk. inform. Fiz. struk. • master informatičar • Mast. fiz. met. met. . inform. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . • Spec. • Mast. fiz. • Dipl.fizičke nauke • doktor nauka . inform. fiz. struk. met. fiz. • Spec. • Met. • Spec. • Mast.meteorološke nauke • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Spec. met. • Spec. • Dipl. • Struk.ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • informatičar • diplomirani informatičar • Inform. met. inform. • Dipl. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz.računarske nauke • Spec. struk. inform. • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. • specijalista informatičar • doktor nauka .

• Spec. • Spec. • Mast. biohem.biohemijske nauke • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Hem. fiz.-hem. • Dr • Struk. • Spec. hem. biohem.-hem. • Struk. hem. • Mast. • Dipl.spec. biohem.-hem. • Spec. • Mast. • Dipl. struk.-hem.fizikohemijske nauke ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni fizikohemičar (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni fizikohemičar ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • Fiz. biohem. fiz. fiz. • Dipl. hem. • Spec. • hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . struk. biohem.-hem. • Dr • Dr • Struk. fiz. fiz. struk. hem. . • Spec.hemijske nauke • doktor nauka . hem.-hem.FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • fizikohemičar ESPB) osnovne (240 • diplomirani fizikohemičar ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master fizikohemičar (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista fizikohemičar ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Biohem.

struk. arh.metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE STRUČNI. inž. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž. inž. arh. polj. • Inž. • Spec. • Dipl.biotehničke nauke • Spec. • master inženjer arhitekture • Mast. arh. inž.arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Struk. • Mast. arh. inž. arh. inž. • Dipl. arh. šum.AKADEMSKE doktorske • doktor nauka . polj. • Mast. inž. • Dr . AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž. polj. • specijalista inženjer arhitekture • Spec. šum. inž. šum. • Dipl. inž. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka . • doktor nauka . polj. • Spec. inž. šum. inž. inž.

inž. inž. struk. • Spec. geodez. građ. inž. • Spec. inž. • Spec. geodez. građ. inž. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer građevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer građevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer građevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer građevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. građ. građ. građ. • Struk. građ. • Inž. • Dipl. inž. inž. • Dr • Struk. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk. • Dr .geodezija ESPB) STRUKOVNE • Inž. struk. • Spec. inž. • Mast. • Mast. polj.građevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer građevinarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 građevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geodezije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geodezije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geodezije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geodezije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . šum. inž. inž. šum. geodez. • Spec. polj. • Dipl. geodez. struk.

menadžm. • Inž. inž. • Mast. industr. inž. elektr. elektr. i računar. inž. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. geodez. inž. elektr. elektr. industr. inž. inž. menadžm. i računar. • Mast. • Spec.industrijsko (300+180=480 inženjerstvo / inženjerski menadžment ESPB) STRUKOVNE • Inž. i računar. struk. inž. menadžm. inž. • Mast. inž. geodez. elektr. i računar.elektrotehnika i (300+180=480 računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 elektrotehnike i računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta • diplomirani inženjer industrijskog osnovne (240 inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master (180+120=300 • master inženjer industrijskog ESPB) inženjerstva (240+60=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) specijalističke • specijalista inženjer industrijskog (300+60=360 inženjerstva ESPB) • specijalista inženjer menadžmenta doktorske • doktor nauka . ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva master (180+120=300 • master inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer elektrotehnike i (300+60=360 računarstva ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. • Spec. • Dr . • Dipl. inž. industr. menadžm. • Dr • Struk. inž. • Spec. inž. • Spec. • Spec. • Dipl. i računar. inž. i računar. inž. struk. • Inž. elektr. industr. • Dipl. inž.

inž. • Struk. specijalističke životne sredine živ. struk. ESPB) na radu na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer mašinstva • Inž. • Struk. inž. maš. sred. • Mast. inž. • Spec. zašt. maš. živ. inž. • Dipl. na ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu radu. (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine sred. živ. živ. . zašt. živ. ESPB) • Mast. inž. maš. zašt. na radu • diplomirani inženjer zaštite životne • Dipl. inž. inž. inž. zašt. zašt. zašt. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine • Inž. inž. ESPB) • inženjer zaštite na radu • Inž.spec. zašt. inž. • doktor nauka . maš. zašt. • strukovni inženjer zaštite životne sred. inženj. na radu master • Mast. industr. . osnovne (240 sredine sred. • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. inž. živ. inž. ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu • Dipl. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva . zašt. inž.inženjerstvo zaštite doktorske životne sredine • Dr (300+180=480 • doktor nauka . sred. zašt. sredine (300+60=360 • Spec. inž. inž. • Spec. osnovne (180 sredine • Struk.specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. industr. zašt. menadžm. struk. zašt. struk.inženjerstvo zaštite na • Dr ESPB) radu STRUKOVNE • Struk. menadžm. inž. (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. na • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) radu. inž. na • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 radu ESPB) • Spec. • specijalista inženjer zaštite životne specijalističke sred.

inž. • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. • Dipl.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . • Spec. • master inženjer organizacionih nauka • specijalista inženjer organizacionih nauka • doktor nauka . inž. maš. organizac. organiz. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž. struk. inž. nauk. organizac. maš. nauk. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer rudarstva (300+60=360 • Inž. inž.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk. rud. inž. nauk. inž. • Dipl. nauk. rud. organizac. struk. nauk. rud. rud. inž. inž. inž. . • Mast. organizac. • Mast. inž. • Spec. nauk. organiz. • Spec.organizacione nauke • Spec.

• Mast. • Spec.geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) • Inž. inž. inž. saobr. • Spec. saobr.rudarsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer rudarstva • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Struk.ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . . • Dipl. geol. struk. saobr. inž. inž. geol. • Spec. • Dipl. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geologije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. inž. struk. • Spec. rud. geol. saobr. inž. geol. geol. inž. inž. • Mast. inž. geol. • Dr • Struk. rud. • Inž.

• Mast. inž. inž. • Dr . inž. • Dipl. • Dr • Struk. inž. • Spec. tehnol. tehnol. saobr.metalurško • Inž.tehnološko (300+180=480 inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer tehnologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 tehnologije ESPB) METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. metalurg. • Spec. tehnol. tehnol. metalurg. metalurg. • Dipl. metalurg. inž. inž. struk. saobr.saobraćajno inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer saobraćaja • specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Struk. tehnol. inž. inž. • Spec. • Spec. • Inž. struk. tehnol. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer tehnologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer tehnologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer tehnologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer tehnologije ESPB) doktorske • doktor nauka .doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. • Mast.

bibliot. • Spec. EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • ekonomista ESPB) • poslovni informatičar osnovne (240 • diplomirani ekonomista • Ekon. • Mast. arhiv. • Spec. • Mast. • Posl. inform. arhiv. struk. • Dipl. bibliot. • Spec. • Arhiv.(300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) inženjerstvo • strukovni inženjer metalurgije • specijalista strukovni inženjer metalurgije • Struk. • Dr • Struk. arhiv. muzeol. arhiv. metalurg. • Dipl. struk. metalurg. muzeol.nauke o (300+180=480 bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji ESPB) STRUKOVNE • strukovni bibliotekar osnovne (180 • strukovni arhivar ESPB) • strukovni muzeolog specijalističke • specijalista strukovni bibliotekar (180+60=240 • specijalista strukovni arhivar ESPB) • specijalista strukovni muzeolog • Bibliot. struk. inž. • Dipl. muzeol. inž. ekon. • Mast. • Spec. • Muzeol. • Struk. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. bibliot. bibliot. • Spec. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO. • Struk. • Spec. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE • bibliotekar osnovne (180 • arhivar ESPB) • muzeolog • diplomirani bibliotekar osnovne (240 • diplomirani arhivar ESPB) • diplomirani muzeolog master (180+120=300 • master bibliotekar ESPB) • master arhivar (240+60=300 • master muzeolog ESPB) specijalističke • specijalista bibliotekar (300+60=360 • specijalista arhivar ESPB) • specijalista muzeolog doktorske • doktor nauka . • Dipl. . struk. muzeol. muzeol. arhiv. bibliot. • Spec.

filol. • Spec. umet.ekonomske nauke • doktor nauka . inform. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti • arheolog ESPB) • klasični filolog osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • specijalista istoričar specijalističke • specijalista istoričar umetnosti (300+60=360 • specijalista arheolog ESPB) • specijalista klasični filolog doktorske • doktor nauka . ekon. • Dipl. filol. • Mast. istorič.istorijske/arheološke/klasične (300+180=480 nauke ESPB) • doktor nauka . istorič. posl. • Spec. arheol.poslovna informatika • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar specijalističke • specijalista strukovni ekonomista (180+60=240 • specijalista strukovni poslovni informatičar ESPB) ISTORIJSKE. • Dipl. • Mast. • Mast. • Spec. istorič. struk. • Mast. inform. • Klasič. • Arheol. posl. posl. • Spec. klasič. • Spec. istorič. posl. • master ekonomista • master poslovni informatičar • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka . arheol. • Spec. istorič. umet. ekon. • Struk. ekon. • Spec. • Mast. • Dr • Dr • Struk. klasič.istorija umetnosti KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA • Istorič. filol. posl. • Dipl. struk.. filol. • Dipl. inform.ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • diplomirani poslovni informatičar • Dipl. umet. • Mast. inform. arheol. • Istorič. • Spec. inform. klasič. istorič. ekon. • Dr • Dr . umet.

• Spec. • Spec. kulturol. • Dipl. • Dr • Struk. • Učit.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. kulturol. • Spec. • Dipl. menadž./žurnal. • Novin. novin.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • komunikolog • kulturolog • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog • diplomirani kulturolog • diplomirani novinar/žurnalista • Komunik. • Mast./žurnal. medijatek. menadž. menadž.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni menadžer ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • Menadž. • Kulturol. menadž. • Mast. • Dipl. • Spec. • Vasp. . • Dipl. novin. komunik. • Master menadž. struk. • Mast. • Pedag. • Andrag./Žurnal. komunik. novin. komunik./žurnal. kulturol. • Škol. • Dr master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka .

struk. politik. škol. vasp. vasp. pedagog • Spec. učit. • Spec. medijatek. • Mast. vasp. medijatek. u obraz. • Spec. učit. u obraz. diz. pedag. • Dr . škol. pedag. diz. politik. • Mast. • Spec. • Mast.metodika nastave • doktor nauka . medijatek. • specijalista politikolog • doktor nauka . andrag. • Dipl. • Dipl. u obraz.političke nauke • Spec.• dizajner medija u obrazovanju osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog • diplomirani andragog • diplomirani učitelj • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • master pedagog • master andragog • master učitelj • master vaspitač • master školski medijatekar • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • doktor nauka . andrag. škol. učit. • Spec. med. • Spec. andrag. med. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik. • Mast. med. med.dizajner medija u obrazovanju • strukovni vaspitač • specijalista strukovni vaspitač • Diz. • Dipl. • Mast.pedagoške/andragoške nauke • doktor nauka . • Dipl. diz. politik. vasp. u obraz. • Spec. • Dipl. • Dr • Dr • Dr • Struk. • Dipl. • master politikolog • Mast. vasp. • Dipl. • Mast.

posl. psihol. prav. prav. • Dipl. psihol. posl. • Spec. posl. • doktor nauka . • Spec. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol.psihološke nauke • Dr . unutr. • Dipl. • Mast. posl. prav. • Mast. struk. prav. prav. unutr. prav. unutr. • Prav. • master psiholog • Mast. psihol. • Dipl. prav. • Dr • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka . unutr.(300+180=480 ESPB) PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • Prav. • Spec. prav.pravne nauke • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk. • specijalista psiholog Spec.

filoz. • Dipl.antropol. teol. teol. • Mast. • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. • Mast.antropol. teol. • Dipl. • Dr . etnol. filoz. • Dipl. sociol.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • Sociol.filozofija • Spec. • Dr • master sociolog • master etnolog-antropolog • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka sociološke/etnološke/antropološke nauke • teolog • diplomirani teolog Teol. • Etnol. sociol • Spec. • specijalista teolog • Spec. etnol. • Dipl. • specijalista filozof • doktor nauka . • master teolog • Mast.-antropol. • master filozof • Mast. • Spec.antropol. sociol. filoz. etnol.

• Prof. slavista. • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije . i sport. • Mast. • Mast. umet. umet. klasič.. jez. kompar. filol. • Klas. filol. vasp. roman.nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • Teor. • Spec. i knjiž. germ. klasič.. filol. slav.filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master teoretičar umetnosti (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista teoretičar umetnosti ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka .) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • Filol. fiz. i kineziterap. germanista. i sport. filol • Dr osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • diplomirani filolog ESPB) • diplomirani klasični filolog master (180+120=300 • master filolog ESPB) • master klasični filolog (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . angl. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • Dipl.. teor. (srb. • Dr • Prof. • Dipl. vasp. romanista.. klasič. prof.. anglista. itd. umet. filol. filol. • Mast. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i vasp. • Dipl. filol. • Dipl. umet. teor. • Spec.(300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • filolog (srbista. fiz.) • Prof. komparatista itd. fiz. • Spec. teor.

• Mast. Polje 4: Medicinske nauke . prof. • Dr • Struk. struk.fizičko vaspitanje. sport. ESPB) kineziterapije vasp. terap. master (180+120=300 • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ESPB) • master profesor fizičkog vaspitanja i (240+60=300 kineziterapije ESPB) • Spec. i kinezit. defektol. defektol. rekreac. terap. vasp. sport i • Dr (300+180=480 kineziterapija ESPB) STRUKOVNE • Tren. fiz. • specijalista organizator sportske rekreacije ESPB) sport. vasp. • Spec. terap. ESPB) • organizator sportske rekreacije rekreac. • Mast. specijalističke • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta vasp. • Mast. osnovne (180 • trener • Organiz. specijalističke • Spec. • specijalista trener (180+60=240 • Spec. i sport. prof.specijalna edukacija i (300+180=480 rehabilitacija ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni defektolog ESPB) • strukovni terapeut specijalističke • specijalista strukovni defektolog (180+60=240 • specijalista strukovni terapeut ESPB) • Defektol. tren. terap. doktorske • doktor nauka . • Struk. struk. prof.kineziterapije • Dipl. defektol. i sport. • Dipl. fiz. • Spec. • Dipl. i kinezit. fiz. organiz. vasp. (300+60=360 • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i • Spec. • Mast. i kineziterap. • Spec. fiz. fiz. • Terap. terap. • Spec. defektol. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA AKADEMSKE osnovne (180 • defektolog ESPB) • terapeut osnovne (240 • diplomirani defektolog ESPB) • diplomirani terapeut master (180+120=300 • master defektolog ESPB) • master terapeut (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista defektolog (300+60=360 • specijalista terapeut ESPB) doktorske • doktor nauka . prof. defektol. prof.

med. kozm. struk. inž. zdrav. med. vet. nutr. ekol. dr. • Spec. med. med. vet. zdrav. • Spec. • doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • Org. • Struk. osnovne (180 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • Struk. vet. • Struk. • Struk. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. • Struk. zub.specijalista • doktor medicinskih nauka veterinarska medicina • Dr. med. nege • Dipl. med. sestr. tehnol. med. • Dr sci. • Struk. tehnič. organiz. zdrav. med. • Struk. protet. vet. • Spec. nege • Dipl. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine .OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne STRUČNI. sestr. med. radiol. • master organizator zdravstvene nege nege • master medicinska sestra • Mast. lab. vet. tehnič. dijet. dr. estet. • Struk. sanit. sestr. • Mast. instrum. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. . organiz.

med. farm. • Mag. inž. • Spec. tehnol. estet. ekol. biohem. med. struk. med. struk. • Spec. sestr. • Struk. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • doktor medicinskih nauka stomatologija • Dr. • Spec. • Spec. hig. farm. • farmaceut • diplomirani farmaceut • magistar farmacije • magistar farmacije . oral. instrum. biohem • Mag. struk. • Spec. • Spec. med. sanit. zub. nutr. med.medicinski biohemičar • Farm. stom.med. kozm. lab. stom. • Dr sci. sest. struk. • Mag. hig. protet. .specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarnoekološki inženjer • specijalista strukovni medicinskolaboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk. struk. • Spec. stom. farm. . • Dipl. anest. fizioterap. • Spec. dijet. radiol. struk. struk. • Mag. farm. struk. • Spec.medicinski biohemičar • magistar farmacije • magistar farmacije . fizioterap. dr. anest. • Spec. • Spec. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. • Mast. struk. struk. farm. • Spec.

umet. i audioviz. • Spec. farm. i audioviz. farm. umet. dram. struk. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik master (180+120=300 • master dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista dramski i audiovizuelni (300+60=360 umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti . • Dipl. umet.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista farmacije • specijalista farmacije . teh. • Dr um. umet. • Spec. i audioviz. • Spec. med. umet. farm. . • Dipl. med. struk.dramske i (300+180=480 audiovizuelne umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 • Dram. dram. umet. i audioviz. • doktor medicinskih nauka . • Struk.medicinski biohemičar • Spec. • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk. lik. dram. biohem. i audioviz. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • master likovni umetnik • Lik. umet. dram. farm. • Mast. • Spec. umet. teh.farmacija • Dr sci. • Mast. dram. lik. umet. i audioviz.

komp. umet. umet. • Dipl. • Dipl. umet. Umet. muz. umet. umet. lik. • Mast. konz. • Spec. struk. umet. • Dipl. umet. umet. • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master. umet. lik. • Mast. struk. prim. muz.ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . . • Komp. prim.muzičke umetnosti • Muz. lik. • Dr um. diz. • Struk. umet. muz. • Spec. • Diz. • Dipl. • Konz. • Mast. komp. i restaur. muz. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. • Spec. komp. • Dipl.likovne umetnosti • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. muz. i restaur. PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik • diplomirani konzervator i osnovne (240 restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master • master primenjeni umetnik • Prim. kompozitor • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . • Dr um. umet. • Spec.

umet. • Dipl. tekst. • specijalista primenjeni umetnik • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . i diz • Inž. u kult. • Spec. inženj. • Dr um. • Struk. prim. pejz. • Spec. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLA VRSTA ST STUDIJA STRUČNI. • Inž. umet. diz. inž. • Menadž. diz. • Inž. prim. menadž. fiz. inž. diz. • Turizmol. mat. • Dipl. • Inž. • Dipl. konz. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike osnovne • inženjer primenjene fizike • inženjer biomedicinskog inženjerstva (180 • inženjer pejzažne arhitekture ESPB) • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i osnovne dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike (240 • diplomirani inženjer primenjene fizike ESPB) • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . prim. • Struk. tehnol. • Dipl. tehnol. • Prostor. prim. struk. • Dipl. mehatron. mehatron. • Mast. • Dipl.primenjene umetnosti i dizajn • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Spec.umetnost i mediji • Inž. inženj. .umet. Interdisciplinarne. i restaur. i medij. menadž. inženj. prim. • Inž. i diz. i diz. • Spec. inž. inform. • Dipl. tekst. biomed. inž. • Spec. i restaur. • Inž. inž. u vis. fiz. inž. struk. • Kriminalist. graf. • Inž. diz. konz. graf. teor. i med. i diz • Dipl. prim. • Demogr. multidisciplinarne. • Dipl. bezb. plan. arh. umet.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master konzervator i restaurator • master dizajner • Mast. prim. . inform. obr. mat.

ekol. inž.teor. scen. scen. umet. • Dipl. • Mast. reg. • Mast. scen. i med. umet. umet. tehnol. inž. • Mast. • Dipl. polit. inž. umet. scen. • Mast. energ. posl. nauka • Dipl. pejz. živ. i razv. tekst. • Mast. teor. • Mast. • Mast. i diz. prim. • Mast. • Mast. • Dipl. ekon. u zgrad. zašt. inž. umet. i diz • Mast. prim. • Mast. umet.umet. živ. efikas. teor. razv. org. reg. razv. graf. inž.teor. • Dipl. inženj. prof. višemed. inž.kultura i mediji • master teoretičar . u zgrad. polit. diz. • Mast. račun. inž. menadž.račun. bezb. • Mast. fiz. dig. višemed. • Mast.• diplomirani teoretičar .umetnost i mediji • master teoretičar . i reg. inž. • Dipl. inž. mat. • Dipl. • Mast. • Mast. sred. • Dipl. dig. nauka . • Dipl. med. prava zašt. i reg. sred. i razv. ekol. med. • Dipl. inž. inž. energ. arh. • Dipl.kult. diz. efikas. • Mast.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija • diplomirani umetnik scenskog dizajna • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . prostor. plan. • Dipl. inž. diz. prir. • Mast. turizmol. i med. ekon.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master (180+120= • master ekolog prava zaštite životne sredine • master ekonomista za poslovnu informatiku 300 • master inženjer pejzažne arhitekture ESPB) (240+60=3 • master inženjer urbanizma i regionalnog 00 ESPB) razvoja • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • Dipl. posl. inž. prof. inž. • Mast. log. org. pejz. . log. umet. prir. kriminalist. teor. • Dipl. inženj. • Dipl. arh. umet. inž. inženj. menadž. demogr. • Mast. urb. • Dipl. • Dipl. org. • Dipl. • Mast. inform. org. • Mast. .. graf. diz. umet. . mehatron. inž. urb. umet. inf. • Dipl. grafik. inform. prav.

mat. inform. • specijalista kriminalista • Spec.kult. specijalisti sredine • Spec. • specijalista inženjer mehatronike • Spec. • specijalista organizator regionalne politike i • Spec. i • specijalista teoretičar . • Mast. • Spec. arh. 60 ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog • Spec. turizmol. umet. inženj. tehnol. prostor. plan. umet.primenjena matematika • Dr • doktor nauka . inž. .kultura i mediji • Spec. i • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i diz. • specijalista umetnik scenskog dizajna • Spec. prir.• Mast.teorije umetnosti • Dr • doktor nauka . demogr.umetnost i mediji med. bezb. menadž. mehatron. diz • specijalista menadžer u visokom • Spec. menadž u vis. log. • specijalista profesor prirodnih nauka • Spec.mehatronika • Dr • doktor nauka . • specijalista menadžer . • Mast. • Spec. org. scen. • Spec.pravno-političke nauke • doktor nauka .teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • Spec. urb. i • specijalista inženjer primenjene fizike med. pejz.teor. graf. u vis. • specijalista umetnik digitalnih medija umet. umet. med.pravno-ekonomske nauke • Dr (300+180= • doktor nauka .umet. nauk.umetnost i mediji • Dr ESPB) • doktor nauka . inž. demogr. razvoja • Spec. inž. prostor. • Mast. posl. ekol. org. višemed. i reg. prim. inž. prof. . i • specijalista organizator scenskog dizajna razv. kriminalist. inž. dig. kriminalist. ekon. razvoja • Spec. inž. • specijalista teoretičar . • specijalista inženjer informacionih tehnologija • Spec. • specijalista inženjer logističkog inženjerstva razv. inž. inženj. (300+60=3 informatiku • Spec. plan. prim.kriminalistika • Dr • doktor prostornog planiranja • Dr • doktor turizmologije • Dr • master turizmolog • master demograf . polit. inž. inform.grafičko inženjerstvo i dizajn • Dr • doktor nauka . turizmol. • Spec. • specijalista menadžer bezbednosti obr. menadž.nauke bezbednosti • Dr • doktor nauka . diz. fiz.kultura i mediji • Dr 480 • doktor nauka . • Spec. • specijalista turizmolog • Spec. tekst. • Spec. menadž. • Mast. obrazovanju • Spec. • doktor nauka .pravno-sociološke nauke • Dr • Dr doktorske • doktor nauka . teor. • specijalista demograf • Spec. • specijalista ekonomista za poslovnu čke živ. i diz.informacione tehnologije • Dr • doktor nauka . dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • Spec. menadž.. prava zašt. bezb. sred. obr. teor. reg. • specijalista ekolog prava zaštite životne • Spec. scen. umet. • specijalista prostorni planer • Spec. • Mast.

• Mast. i hem • Mast. fiz. inform. • Struk. inž. menadž. inform. specijalisti inženjerstva i dizajna • Spec. inform. • Dipl. tekst. struk. prof. i diz. 40 ESPB) • specijalista strukovni optometrista • Spec. prim. • Dipl. graf.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . i inform. • Mast. inž. mat. i geogr. prof. i mat. inform. • specijalista strukovni menadžer bezbednosti bezb.digitalni mediji • doktor umetnosti . prav. mat. struk. i mat. prof. kriminalist. • Struk. prof. kriminalist. inž. i geogr. • Dr um. čke • specijalista strukovni pravnik pravnog novin. • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženj. • Spec.scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • strukovni pravnik pravnog novinarstva • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • Dr • Dr um. inž. DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne • diplomirani profesor informatike i fizike • diplomirani profesor informatike i matematike (240 ESPB) • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120= • master profesor informatike i fizike 300 • master profesor informatike i matematike ESPB) • master profesor matematike i fizike (240+60=3 • master inženjer za primenjenu fiziku i 00 ESPB) informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalisti • specijalista profesor informatike i fizike čke • specijalista profesor informatike i matematike (300+60=3 • specijalista profesor matematike i fizike 60 ESPB) • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dipl. optomet. fiz. i inform • Spec. prof. inženj. pravn. i fiz. i hem • Spec. inž. • Mast. prof. i diz. • Struk. biol. tekst. graf. biol. prof. prav. • Struk. pravnog (180 novin. • Mast. struk. i fiz. (180+60=2 novinarstva • Spec. osnovne • Struk. i fiz. • specijalista strukovni kriminalista • Spec. prim. mat. i geogr. prof. i mat. biol. • Spec. i fiz. menadž. inform. inž.• doktor demografije • doktor umetnosti . i • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i diz. biol. dizajna • Spec. prof. struk. • Spec. inž. i hem • Dipl. inform. prof. ESPB) • Struk. • Dipl. fiz. prof. prof. i diz. . prof. prim. biol. prof. i fiz. bezb. • Spec. • Dr um. • Spec. struk. i inform. i fiz. prof. • Dipl. • Mast. biol. struk. optomet.