PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovnoumetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovnoumetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke • strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr • Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr.

astron. • Spec.matematičke nauke • Mat. analit. • Mast. • Dipl. živ. zašt. astron. sred. analit. geol. živ. • Spec. • Spec. astron. struk. mat. živ. • Mast. sred. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. zašt. • matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar • master astronom • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . struk. analit. • Dipl.(180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni geolog • Spec. živ.nauke o zaštiti životne (300+180=480 sredine ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne (180 ESPB) sredine specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite (180+60=240 životne sredine . analit. živ. sred. sred. analit. mat. • Dipl. mat. struk. zašt. zašt. zašt. sred. • Dr • Struk. • Spec. mat. sred. . NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne ESPB) sredine master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne ESPB) sredine (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista analitičar zaštite životne (300+60=360 sredine ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. • Mast. zašt. mat.specijalista • Analit. • Astron. živ.

inform. • Spec. • Spec. inform. met. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz. fiz. • Spec. inform. • Dipl. . struk. fiz.računarske nauke • Spec. • Dr • Dr • Struk. inform.ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • informatičar • diplomirani informatičar • Inform. met. met.meteorološke nauke • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Spec.fizičke nauke • doktor nauka . • Struk. struk. • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. struk. met. • Spec. Fiz. met. • Dipl. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . fiz. inform. • Dipl. • master informatičar • Mast. • Met. • Mast. • Mast. • specijalista informatičar • doktor nauka . fiz.

• Spec. • Mast. • Spec. • Struk. • Spec. hem. . fiz.biohemijske nauke • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Hem.fizikohemijske nauke ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni fizikohemičar (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni fizikohemičar ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • Fiz. biohem. struk. • Dr • Struk. biohem.-hem.-hem.hemijske nauke • doktor nauka . fiz. biohem.FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • fizikohemičar ESPB) osnovne (240 • diplomirani fizikohemičar ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master fizikohemičar (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista fizikohemičar ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . fiz.-hem. • Dipl. biohem. • Spec. • Dr • Dr • Struk. • Mast.spec.-hem. struk. hem. • Dipl. biohem. fiz. hem. • hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . • Biohem. • Dipl. • Spec.-hem. • Spec. • Mast. hem. fiz.-hem. struk. hem.

metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE STRUČNI. inž. inž. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž. • doktor nauka . • Mast. • Dipl. šum. arh. inž. • master inženjer arhitekture • Mast. arh. • Dr . inž. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž. • Inž. inž. struk. • Dipl. polj. inž. inž. • Mast. inž. polj. šum. polj. arh. inž. • Dipl.biotehničke nauke • Spec.arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Struk.AKADEMSKE doktorske • doktor nauka . • Spec. inž. • Spec. • specijalista inženjer arhitekture • Spec. arh. arh. arh. šum. polj. šum. inž. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka .

šum. građ. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer građevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer građevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer građevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer građevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Mast. inž. • Dr . struk. polj.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk. • Mast. polj. struk. inž. inž. • Spec. inž. građ. inž. inž. inž. inž. • Spec. građ. • Spec. struk. • Dr • Struk.građevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer građevinarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 građevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geodezije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geodezije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geodezije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geodezije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. geodez. geodez.geodezija ESPB) STRUKOVNE • Inž. • Inž. • Dipl. geodez. • Dipl. inž. • Struk. • Spec. građ. inž. • Spec. građ. inž. građ. šum. geodez.

• Spec. industr. i računar. elektr. inž. • Spec. • Spec. • Inž. inž. inž. • Dipl. inž. industr. menadžm. • Dipl. menadžm. elektr. inž. geodez. • Spec. inž. i računar. menadžm. inž. • Mast.elektrotehnika i (300+180=480 računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 elektrotehnike i računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta • diplomirani inženjer industrijskog osnovne (240 inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master (180+120=300 • master inženjer industrijskog ESPB) inženjerstva (240+60=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) specijalističke • specijalista inženjer industrijskog (300+60=360 inženjerstva ESPB) • specijalista inženjer menadžmenta doktorske • doktor nauka .osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. • Dipl. • Inž. • Mast. inž. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva master (180+120=300 • master inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer elektrotehnike i (300+60=360 računarstva ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. • Dr • Struk. i računar. elektr. • Mast. industr. struk. inž.industrijsko (300+180=480 inženjerstvo / inženjerski menadžment ESPB) STRUKOVNE • Inž. industr. struk. elektr. • Dr . i računar. i računar. geodez. inž. • Spec. inž. elektr. inž. inž. menadžm. elektr. inž. i računar. inž. inž.

živ. inž. inž. inž. maš.spec. inž. inž. inž. • Struk. na ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu radu. inž. industr. . inž. menadžm. (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine sred. maš.inženjerstvo zaštite na • Dr ESPB) radu STRUKOVNE • Struk. struk. zašt. inž. (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. zašt. zašt. živ. na radu master • Mast. sred. maš. maš. inž. industr. • Mast. inž. • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. na • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) radu. • specijalista inženjer zaštite životne specijalističke sred. živ. inž. ESPB) • inženjer zaštite na radu • Inž. inženj. inž. • Spec. inž. osnovne (240 sredine sred. na radu • diplomirani inženjer zaštite životne • Dipl. struk. zašt. zašt. zašt.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva .specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. živ. sredine (300+60=360 • Spec. zašt. zašt. zašt. ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu • Dipl. zašt. . struk. • Struk. inž. inž. inž. • Spec. na • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 radu ESPB) • Spec. menadžm. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine • Inž. ESPB) • Mast. specijalističke životne sredine živ. sred. • Dipl. zašt. • strukovni inženjer zaštite životne sred.inženjerstvo zaštite doktorske životne sredine • Dr (300+180=480 • doktor nauka . zašt. živ. ESPB) na radu na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer mašinstva • Inž. inž. • doktor nauka . osnovne (180 sredine • Struk.

nauk. • Spec. inž. nauk.organizacione nauke • Spec. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . rud. inž. inž. inž. • Spec. organizac. . • master inženjer organizacionih nauka • specijalista inženjer organizacionih nauka • doktor nauka . struk. organizac.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk. inž. rud. maš. maš. • Mast. organiz. inž. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer rudarstva (300+60=360 • Inž. • Spec. • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. inž. nauk. • Mast. nauk. nauk. rud. rud. inž. • Dipl. organizac. organiz. nauk. • Dipl. organizac. struk. inž. inž.

inž. • Spec. • Spec. rud. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geologije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Mast. geol. • Dipl. geol. • Spec. inž. saobr.rudarsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer rudarstva • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Struk. inž. geol. struk. • Inž. inž.ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . geol. inž. geol. inž. geol. • Dipl. inž. saobr. • Dr • Struk.geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) • Inž. . inž. inž. saobr. inž. rud. struk. • Spec. • Mast. saobr.

inž. • Dr • Struk. tehnol. inž. • Dipl.saobraćajno inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer saobraćaja • specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Struk. metalurg. struk. tehnol. inž. metalurg.doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. inž. • Spec. inž. • Dipl. • Dr . • Mast.tehnološko (300+180=480 inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer tehnologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 tehnologije ESPB) METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. inž. • Inž. inž. tehnol. saobr.metalurško • Inž. • Spec. metalurg. inž. tehnol. inž. saobr. struk. • Mast. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer tehnologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer tehnologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer tehnologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer tehnologije ESPB) doktorske • doktor nauka . tehnol. metalurg. tehnol. • Spec.

• Mast. struk. • Spec. • Spec. • Dipl. inž. • Posl. • Spec. muzeol. EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • ekonomista ESPB) • poslovni informatičar osnovne (240 • diplomirani ekonomista • Ekon. bibliot. arhiv. • Dipl. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO.(300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) inženjerstvo • strukovni inženjer metalurgije • specijalista strukovni inženjer metalurgije • Struk.nauke o (300+180=480 bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji ESPB) STRUKOVNE • strukovni bibliotekar osnovne (180 • strukovni arhivar ESPB) • strukovni muzeolog specijalističke • specijalista strukovni bibliotekar (180+60=240 • specijalista strukovni arhivar ESPB) • specijalista strukovni muzeolog • Bibliot. muzeol. • Dr • Struk. bibliot. • Spec. • Spec. • Spec. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. ekon. . bibliot. struk. arhiv. metalurg. arhiv. • Struk. • Muzeol. • Arhiv. • Mast. arhiv. muzeol. inform. • Dipl. • Struk. struk. • Mast. arhiv. bibliot. • Spec. • Dipl. muzeol. struk. inž. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE • bibliotekar osnovne (180 • arhivar ESPB) • muzeolog • diplomirani bibliotekar osnovne (240 • diplomirani arhivar ESPB) • diplomirani muzeolog master (180+120=300 • master bibliotekar ESPB) • master arhivar (240+60=300 • master muzeolog ESPB) specijalističke • specijalista bibliotekar (300+60=360 • specijalista arhivar ESPB) • specijalista muzeolog doktorske • doktor nauka . muzeol. bibliot. metalurg.

• Spec. posl. istorič. istorič. inform.poslovna informatika • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar specijalističke • specijalista strukovni ekonomista (180+60=240 • specijalista strukovni poslovni informatičar ESPB) ISTORIJSKE. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti • arheolog ESPB) • klasični filolog osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • specijalista istoričar specijalističke • specijalista istoričar umetnosti (300+60=360 • specijalista arheolog ESPB) • specijalista klasični filolog doktorske • doktor nauka . inform. • Mast.. • Spec. filol. • Spec. ekon. arheol. klasič. umet. ekon. • Dipl. • Spec. • master ekonomista • master poslovni informatičar • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka . klasič. istorič.ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • diplomirani poslovni informatičar • Dipl. umet. arheol. • Spec. • Mast. inform. • Dr • Dr • Struk. struk. • Arheol. • Spec. • Dipl. • Klasič. • Struk. • Mast. umet.istorija umetnosti KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA • Istorič. posl. filol. umet. klasič.ekonomske nauke • doktor nauka .istorijske/arheološke/klasične (300+180=480 nauke ESPB) • doktor nauka . inform. • Spec. ekon. ekon. • Mast. • Istorič. • Spec. • Dr • Dr . • Mast. istorič. • Dipl. istorič. • Mast. • Dipl. filol. posl. struk. istorič. posl. posl. arheol. inform. filol.

/Žurnal. • Spec.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • komunikolog • kulturolog • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog • diplomirani kulturolog • diplomirani novinar/žurnalista • Komunik. • Škol. • Vasp. novin.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni menadžer ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • Menadž. • Učit. • Mast. • Master menadž. komunik. • Dr • Struk. • Dipl. novin. • Dr master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka . kulturol. • Dipl.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. • Spec. • Spec. komunik. • Dipl. novin. kulturol. • Mast. menadž. . menadž./žurnal. struk. menadž. • Kulturol. • Pedag. medijatek. menadž./žurnal. • Dipl. kulturol./žurnal. • Novin. • Andrag. komunik. • Mast. • Spec.

diz. • Mast. u obraz. • master politikolog • Mast. • Dr • Dr • Dr • Struk. struk. • Mast.• dizajner medija u obrazovanju osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog • diplomirani andragog • diplomirani učitelj • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • master pedagog • master andragog • master učitelj • master vaspitač • master školski medijatekar • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • doktor nauka . med. vasp. učit. • Spec. škol. • Mast. u obraz. učit. u obraz. diz. vasp. andrag. pedag. • Mast. med. • Dipl. • Spec. vasp. • Spec. vasp. škol. diz.metodika nastave • doktor nauka . • Dipl. škol. • Dr . • Dipl. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik. politik. politik.dizajner medija u obrazovanju • strukovni vaspitač • specijalista strukovni vaspitač • Diz. • Spec. u obraz. med.pedagoške/andragoške nauke • doktor nauka . andrag. vasp. pedagog • Spec. • Dipl. • Spec. • Dipl. • specijalista politikolog • doktor nauka . pedag. • Mast. • Mast. • Dipl. • Spec.političke nauke • Spec. med. andrag. medijatek. učit. medijatek. • Dipl. politik. medijatek.

prav. • Spec. psihol. • master psiholog • Mast. prav. • Dipl.(300+180=480 ESPB) PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • Prav. • Mast. prav. • Dipl. posl.pravne nauke • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk. • specijalista psiholog Spec. • Spec. • Dipl. psihol. posl. prav. prav. struk. prav.psihološke nauke • Dr . posl. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol. • Mast. • doktor nauka . psihol. • Spec. unutr. unutr. • Dr • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka . unutr. unutr. • Prav. prav. posl. prav.

-antropol. filoz. etnol. • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. • Dipl. sociol • Spec. • Dr • master sociolog • master etnolog-antropolog • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka sociološke/etnološke/antropološke nauke • teolog • diplomirani teolog Teol. • specijalista filozof • doktor nauka . teol. teol. • Mast. • Dipl. • Dipl. etnol. teol. filoz. • specijalista teolog • Spec. sociol. sociol. etnol. • Etnol. • Dipl.antropol. filoz. • master teolog • Mast.antropol. • Mast.antropol. • Spec.filozofija • Spec.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • Sociol. • Dr . • master filozof • Mast.

i sport.. umet. komparatista itd.nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • Teor.) • Prof. itd. • Spec. • Spec. i knjiž. germ. • Spec.. klasič. filol • Dr osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • diplomirani filolog ESPB) • diplomirani klasični filolog master (180+120=300 • master filolog ESPB) • master klasični filolog (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Dipl. germanista. • Dipl. vasp. fiz. • Prof.. anglista. • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije .filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master teoretičar umetnosti (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista teoretičar umetnosti ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . filol. filol. teor. romanista. jez. klasič. teor. filol.) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • Filol. slavista. • Dr • Prof. vasp. slav.(300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • filolog (srbista. klasič. • Mast.. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i vasp. roman.. umet. • Mast. fiz. i sport. fiz. prof. filol. • Dipl. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • Dipl. • Mast. angl. kompar. umet. i kineziterap. filol. teor. (srb. • Klas. filol. umet.

struk. terap. defektol. sport. • Dipl. terap. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA AKADEMSKE osnovne (180 • defektolog ESPB) • terapeut osnovne (240 • diplomirani defektolog ESPB) • diplomirani terapeut master (180+120=300 • master defektolog ESPB) • master terapeut (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista defektolog (300+60=360 • specijalista terapeut ESPB) doktorske • doktor nauka . terap. organiz. fiz. prof. sport i • Dr (300+180=480 kineziterapija ESPB) STRUKOVNE • Tren. • Dipl. • Spec. ESPB) kineziterapije vasp. prof. i sport. • Mast. i sport. i kinezit. tren.kineziterapije • Dipl. prof. • Spec. vasp. defektol. rekreac. i kinezit. Polje 4: Medicinske nauke . • Mast. • specijalista organizator sportske rekreacije ESPB) sport. vasp. • Spec. terap. fiz.specijalna edukacija i (300+180=480 rehabilitacija ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni defektolog ESPB) • strukovni terapeut specijalističke • specijalista strukovni defektolog (180+60=240 • specijalista strukovni terapeut ESPB) • Defektol. i kineziterap. defektol. • Terap. fiz. fiz. master (180+120=300 • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ESPB) • master profesor fizičkog vaspitanja i (240+60=300 kineziterapije ESPB) • Spec. defektol.fizičko vaspitanje. defektol. specijalističke • Spec. prof. struk. doktorske • doktor nauka . • Spec. • Mast. vasp. fiz. osnovne (180 • trener • Organiz. • specijalista trener (180+60=240 • Spec. • Mast. • Struk. • Dr • Struk. (300+60=360 • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i • Spec. terap. ESPB) • organizator sportske rekreacije rekreac. prof. specijalističke • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta vasp.

. vet. • Struk. • doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr. med. organiz. vet. • Mast. zdrav.specijalista • doktor medicinskih nauka veterinarska medicina • Dr. sestr. med. nege • Dipl. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • Org. radiol. • Struk. sestr. struk. nege • Dipl. • Spec. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine . vet. • Struk. vet. • Spec. zdrav. dr. • Dr sci. • Struk. dijet. sestr. • Struk. med. zub. dr. • Struk. inž. estet. instrum. sanit. med. kozm. med. organiz. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. • Struk. med. tehnič. vet. med. • master organizator zdravstvene nege nege • master medicinska sestra • Mast. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. lab. nutr. zdrav. • Spec. tehnol. tehnič. med. ekol. med. osnovne (180 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • Struk. protet.OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne STRUČNI.

• Spec. • Dipl. med. • Spec. • Dr sci.medicinski biohemičar • magistar farmacije • magistar farmacije . struk.med. • Mag. sestr. struk. struk. anest. • Spec. sest. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • doktor medicinskih nauka stomatologija • Dr. lab. hig. dr. struk. struk. • Spec. kozm. hig. radiol. stom. med. struk. farm. zub. • Spec. ekol. biohem • Mag. med. struk. struk. . med.medicinski biohemičar • Farm. instrum. dijet. anest. • Spec. • Spec. fizioterap. • Spec. • Mag. oral. estet. tehnol. stom. struk. • farmaceut • diplomirani farmaceut • magistar farmacije • magistar farmacije . stom. • Mast. struk. farm.specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarnoekološki inženjer • specijalista strukovni medicinskolaboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk. farm. farm. med. fizioterap. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. • Spec. nutr. • Spec. • Mag. • Struk. . sanit. • Spec. • Spec. protet. farm. biohem. inž.

umet. umet. i audioviz. umet. umet. biohem. lik. dram. i audioviz. • Dipl.medicinski biohemičar • Spec. dram. • Spec. • Mast. • Dipl. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik master (180+120=300 • master dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista dramski i audiovizuelni (300+60=360 umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti . med. i audioviz. teh. med. teh. umet. • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk.farmacija • Dr sci. umet. umet. • Spec. umet. i audioviz.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista farmacije • specijalista farmacije . • Spec. struk. farm. i audioviz. farm. dram. struk. farm. lik. • Struk. dram. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • master likovni umetnik • Lik.dramske i (300+180=480 audiovizuelne umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 • Dram. • Dr um. . i audioviz. umet. farm. • Spec. • doktor medicinskih nauka . dram. • Mast.

komp. • Dipl. . umet. konz. prim. umet. • Dr um. umet. struk. • Dipl. • Mast. umet. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. umet. • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master.muzičke umetnosti • Muz. umet. muz. i restaur. • Spec. • Komp. muz. lik. muz. i restaur. • Diz. kompozitor • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . lik. • Dipl. muz. • Spec. umet. • Dipl. komp. struk. prim. umet. lik. • Dr um. • Mast. muz. umet. diz. • Dipl.ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . umet.likovne umetnosti • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. • Spec. umet. • Struk. PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik • diplomirani konzervator i osnovne (240 restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master • master primenjeni umetnik • Prim. komp. • Mast. • Spec. Umet. • Konz.

• Dipl. diz. multidisciplinarne. mat. inž. biomed. • Turizmol. • Dipl. mehatron. fiz. bezb. tekst. inženj. tehnol. . diz. i diz. • Spec. umet. arh. Interdisciplinarne. • Dipl. fiz. menadž. umet. • Inž. • Inž. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike osnovne • inženjer primenjene fizike • inženjer biomedicinskog inženjerstva (180 • inženjer pejzažne arhitekture ESPB) • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i osnovne dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike (240 • diplomirani inženjer primenjene fizike ESPB) • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . • Spec. i diz • Dipl. i restaur.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master konzervator i restaurator • master dizajner • Mast. tekst. inž. prim. teor. • Inž. inform. • Dipl. i restaur. inž. diz. • Dipl. prim. • Inž. • Menadž. • Dipl. • Dipl. konz. i med. inž. plan. i diz • Inž. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLA VRSTA ST STUDIJA STRUČNI. konz. • Dipl. inženj. i medij. inform. prim. inž. • Spec. • Struk. diz.primenjene umetnosti i dizajn • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Spec. struk. • Demogr. prim. • Inž. u vis.umetnost i mediji • Inž. • Kriminalist. pejz. • Dr um. tehnol.umet. obr. . struk. umet. • specijalista primenjeni umetnik • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . • Struk. graf. • Mast. u kult. • Inž. prim. mat. menadž. inž. mehatron. prim. • Spec. graf. prim. • Prostor. inženj. i diz.

scen. turizmol.teor. posl. umet. • Dipl. org. ekol. umet. polit. razv. inženj. ekon. • Dipl. sred. efikas. umet. umet. • Mast. • Mast. višemed. org. teor. tekst. inž. plan. • Mast. • Mast.kult. prava zašt. • Mast. • Mast. inž. prim. fiz. inž. graf.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija • diplomirani umetnik scenskog dizajna • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . arh. inž. • Dipl. • Dipl. i reg. inženj. i razv. prof. i med. teor. inž. . scen.račun. log. • Dipl. • Dipl.teor.umetnost i mediji • master teoretičar . bezb. mat. org. kriminalist. dig. arh.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master (180+120= • master ekolog prava zaštite životne sredine • master ekonomista za poslovnu informatiku 300 • master inženjer pejzažne arhitekture ESPB) (240+60=3 • master inženjer urbanizma i regionalnog 00 ESPB) razvoja • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • Dipl. • Mast. prof. reg. . • Dipl. nauka • Dipl. • Dipl. umet. inž. inž. • Mast. org. tehnol. zašt. živ. diz. pejz. • Mast. račun. • Mast. inž.. • Dipl. • Dipl.kultura i mediji • master teoretičar . živ. i reg. scen. mehatron. reg. inf. prim. inž. umet. • Dipl. graf. • Dipl. diz. • Mast. energ. posl. teor. i diz • Mast. prir. inž. višemed. efikas. med. inž. • Dipl. inž. inž. inž. • Dipl. log. scen. umet. • Mast. • Dipl. menadž. prav. grafik. prir. • Mast. inž. inform. dig. pejz. ekon. • Mast. • Mast. • Mast. ekol. diz. umet. diz. • Mast. umet. i diz. inženj. umet. • Dipl. • Mast. nauka . demogr. energ. inform. u zgrad. u zgrad. prostor. inž. . menadž. sred. • Dipl. i med. urb. • Mast. • Mast. i razv. • Mast. urb. razv. polit.umet.• diplomirani teoretičar . med.

obr. menadž. • Mast. umet. tehnol.nauke bezbednosti • Dr • doktor nauka . višemed. i • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i diz. • Spec. • specijalista menadžer bezbednosti obr.pravno-ekonomske nauke • Dr (300+180= • doktor nauka . scen. inženj. prim. prostor. prof. org. • specijalista umetnik scenskog dizajna • Spec. reg.kultura i mediji • Dr 480 • doktor nauka .pravno-sociološke nauke • Dr • Dr doktorske • doktor nauka . plan. prir. • Mast.kult.. demogr. menadž. . specijalisti sredine • Spec. tekst. umet. inž.umetnost i mediji • Dr ESPB) • doktor nauka . • Mast. • specijalista organizator regionalne politike i • Spec. .kultura i mediji • Spec. demogr. • specijalista ekolog prava zaštite životne • Spec. teor. diz. • doktor nauka . • specijalista turizmolog • Spec. • Spec. menadž u vis. nauk. mehatron. • specijalista inženjer informacionih tehnologija • Spec.primenjena matematika • Dr • doktor nauka .teorije umetnosti • Dr • doktor nauka . med. pejz. inž. sred. inž. teor. turizmol. bezb. ekon. obrazovanju • Spec. • specijalista prostorni planer • Spec. • specijalista profesor prirodnih nauka • Spec. • specijalista umetnik digitalnih medija umet. log. • specijalista ekonomista za poslovnu čke živ. mat. • specijalista inženjer mehatronike • Spec. dig.kriminalistika • Dr • doktor prostornog planiranja • Dr • doktor turizmologije • Dr • master turizmolog • master demograf .• Mast. • Spec. inž.teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • Spec. polit. • specijalista kriminalista • Spec. • Spec. prava zašt. inform. menadž. i • specijalista teoretičar . • specijalista inženjer logističkog inženjerstva razv. graf. razvoja • Spec. inž. i • specijalista inženjer primenjene fizike med. umet. turizmol. ekol. org. inženj.grafičko inženjerstvo i dizajn • Dr • doktor nauka .umetnost i mediji med. • specijalista menadžer . • Mast. posl. prim. menadž. • specijalista demograf • Spec. i reg.informacione tehnologije • Dr • doktor nauka . razvoja • Spec. scen. • Spec.pravno-političke nauke • doktor nauka . inž. 60 ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog • Spec. umet. inž. fiz. kriminalist. plan. i • specijalista organizator scenskog dizajna razv. urb.mehatronika • Dr • doktor nauka . i diz. • Spec. inž. diz • specijalista menadžer u visokom • Spec. prostor. inform. arh. dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • Spec. bezb.umet. • specijalista teoretičar . u vis. • Mast. kriminalist. (300+60=3 informatiku • Spec.teor.

scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • strukovni pravnik pravnog novinarstva • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • Dr • Dr um. tekst. i hem • Spec. inž. • Dipl. prim. struk. inform. 40 ESPB) • specijalista strukovni optometrista • Spec. • Struk. • Dipl. menadž. prof. mat. pravnog (180 novin. prof. tekst. struk. i inform • Spec. inž. i fiz. fiz. • Spec. • Dr um. biol. i mat. • Mast. struk. fiz. i diz. i fiz. prav. dizajna • Spec. inž. i geogr. inform. prof. • specijalista strukovni menadžer bezbednosti bezb. inž. inform. • Mast. i mat. i hem • Mast. i fiz. struk.• doktor demografije • doktor umetnosti . menadž. prof. • Dipl. i hem • Dipl.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . i fiz. biol. i • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i diz. i geogr. • Spec. pravn. inž. i inform. biol. inform. • Mast. čke • specijalista strukovni pravnik pravnog novin. inform. prof. inž. osnovne • Struk. inž. optomet. • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženj. prof. prav. • Struk. prof. i mat. prof. optomet. . prof. mat. • Dipl. inženj. (180+60=2 novinarstva • Spec. • specijalista strukovni kriminalista • Spec. • Spec. prof. i fiz. prof. biol. specijalisti inženjerstva i dizajna • Spec. prim. ESPB) • Struk. biol. inform. mat. kriminalist. • Struk. biol. prof. • Spec.digitalni mediji • doktor umetnosti . bezb. prof. graf. i fiz. fiz. struk. prof. prim. DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne • diplomirani profesor informatike i fizike • diplomirani profesor informatike i matematike (240 ESPB) • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120= • master profesor informatike i fizike 300 • master profesor informatike i matematike ESPB) • master profesor matematike i fizike (240+60=3 • master inženjer za primenjenu fiziku i 00 ESPB) informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalisti • specijalista profesor informatike i fizike čke • specijalista profesor informatike i matematike (300+60=3 • specijalista profesor matematike i fizike 60 ESPB) • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dipl. graf. kriminalist. i diz. i inform. i diz. • Mast. • Mast. prof. struk. • Dr um. • Struk. • Spec. i geogr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful