PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovnoumetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrđuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovnoumetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke • strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr • Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr.

analit. mat. sred. analit. analit. zašt. živ. sred. zašt. astron.nauke o zaštiti životne (300+180=480 sredine ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne (180 ESPB) sredine specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite (180+60=240 životne sredine . sred. • Mast. • matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar • master astronom • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . . živ. živ. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. analit. astron. NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne ESPB) sredine master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne ESPB) sredine (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista analitičar zaštite životne (300+60=360 sredine ESPB) doktorske • doktor nauka .(180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni geolog • Spec. • Dipl. zašt. mat. zašt. • Astron. živ. sred. mat.matematičke nauke • Mat. zašt. geol. struk. sred. • Mast. sred. živ. mat. živ. • Dipl. • Spec. analit. • Spec.specijalista • Analit. • Spec. • Mast. struk. • Spec. • Dipl. zašt. astron. • Dr • Struk. struk. • Spec. mat.

met. • Dipl. • Spec.fizičke nauke • doktor nauka . met. • Met. • Dipl. inform. • Mast. struk. struk. inform.meteorološke nauke • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Spec. fiz. • master informatičar • Mast. fiz. Fiz. fiz. inform. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . met. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz. . • Spec. met. • Dr • Dr • Struk.ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • informatičar • diplomirani informatičar • Inform. • Spec. • Spec.računarske nauke • Spec. struk. • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. • specijalista informatičar • doktor nauka . • Struk. fiz. inform. inform. met. • Mast. • Dipl.

biohem. hem.-hem. • Spec. biohem. .hemijske nauke • doktor nauka . fiz. • Dipl. fiz. • Spec.-hem.fizikohemijske nauke ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni fizikohemičar (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni fizikohemičar ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • Fiz. hem.-hem. hem. struk.-hem.biohemijske nauke • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Hem. • Mast. • Biohem. fiz.-hem. fiz. • Spec. • Struk. • Dipl. biohem. • Spec. hem. • Dipl. • Dr • Struk. • Spec. fiz.spec.-hem. • Mast. biohem. hem. struk. • hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . struk. biohem. • Dr • Dr • Struk.FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • fizikohemičar ESPB) osnovne (240 • diplomirani fizikohemičar ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master fizikohemičar (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista fizikohemičar ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Mast. • Spec.

šum. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž. inž. • doktor nauka . šum.AKADEMSKE doktorske • doktor nauka .arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Struk. • Dipl. • master inženjer arhitekture • Mast. arh. • Inž. polj. • Spec. šum. šum. inž. • Dipl. • Mast. polj. • specijalista inženjer arhitekture • Spec.biotehničke nauke • Spec. inž. inž. inž. inž. • Dipl. struk. arh. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka . arh. inž. • Dr . inž. • Spec. arh.metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE STRUČNI. inž. arh. • Mast. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž. polj. inž. arh. polj. inž.

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer građevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer građevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer građevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer građevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. građ. • Dipl. inž. • Dr • Struk. • Dr . inž. • Spec. struk. inž. • Spec. geodez. građ. inž. šum. • Inž. geodez. • Mast. šum. inž. inž. • Spec. • Mast. građ. struk. • Struk. geodez. geodez. • Spec. građ. polj. • Spec. struk. inž.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk.građevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer građevinarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 građevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geodezije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geodezije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geodezije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geodezije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. inž. inž.geodezija ESPB) STRUKOVNE • Inž. građ. polj. inž. • Dipl. građ.

i računar. inž.industrijsko (300+180=480 inženjerstvo / inženjerski menadžment ESPB) STRUKOVNE • Inž. inž. inž. inž. elektr. industr. struk. • Dipl. • Mast. inž. struk. menadžm. menadžm. inž. i računar. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva master (180+120=300 • master inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer elektrotehnike i (300+60=360 računarstva ESPB) doktorske • doktor nauka . elektr. inž. • Spec. geodez. elektr. elektr. industr. inž. • Spec. inž. i računar. menadžm.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. inž. elektr. inž.elektrotehnika i (300+180=480 računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i ESPB) računarstva specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 elektrotehnike i računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta • diplomirani inženjer industrijskog osnovne (240 inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master (180+120=300 • master inženjer industrijskog ESPB) inženjerstva (240+60=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) specijalističke • specijalista inženjer industrijskog (300+60=360 inženjerstva ESPB) • specijalista inženjer menadžmenta doktorske • doktor nauka . inž. industr. • Inž. • Inž. • Spec. inž. • Spec. i računar. • Dr . • Mast. • Dipl. i računar. inž. menadžm. • Spec. inž. i računar. industr. • Dipl. • Dr • Struk. elektr. inž. • Mast. geodez. inž.

zašt. inž. na • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) radu. inž. menadžm. maš. sred. inž. maš. zašt. specijalističke životne sredine živ. • Struk.osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva . zašt. struk. inž. ESPB) • inženjer zaštite na radu • Inž. (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine sred. menadžm. zašt. . zašt. živ. inž. ESPB) • Mast. živ. zašt. zašt. inž. inženj. inž. inž. zašt. inž. sred. struk. inž.spec. industr. . • specijalista inženjer zaštite životne specijalističke sred. živ. inž. zašt. • Struk. zašt. • doktor nauka . • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine • Inž. živ.inženjerstvo zaštite doktorske životne sredine • Dr (300+180=480 • doktor nauka . (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer zaštite • Spec. na radu master • Mast. maš. živ. • Spec. inž.inženjerstvo zaštite na • Dr ESPB) radu STRUKOVNE • Struk. inž. ESPB) na radu na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer mašinstva • Inž. inž. • Mast. ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu • Dipl. zašt. industr. • Dipl. maš. inž. struk. sredine (300+60=360 • Spec. na ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu radu. osnovne (180 sredine • Struk. na radu • diplomirani inženjer zaštite životne • Dipl. osnovne (240 sredine sred. • Spec. inž. inž. • strukovni inženjer zaštite životne sred. na • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 radu ESPB) • Spec. inž.specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. zašt.

organiz. rud. inž.organizacione nauke • Spec. inž. struk. nauk.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . struk. • Dipl. rud. • Dipl. inž. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž. • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. • Spec. nauk. inž. inž. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer rudarstva (300+60=360 • Inž. nauk. rud. nauk. inž. inž. organizac. organizac. • master inženjer organizacionih nauka • specijalista inženjer organizacionih nauka • doktor nauka . organiz. organizac. • Spec. nauk. inž. inž. • Mast. . maš. nauk. rud. • Mast. organizac. • Spec. inž.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk. maš.

inž. geol. • Mast. inž. inž. inž. struk. geol. inž. saobr. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer geologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer geologije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . saobr. • Mast. • Spec. inž. • Inž. inž. geol.rudarsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer rudarstva • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Struk. geol. • Dipl. • Dr • Struk. • Spec. struk. saobr. rud. .ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka .geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) • Inž. geol. inž. • Spec. • Spec. geol. inž. saobr. inž. rud. • Dipl.

metalurg. struk. • Mast. metalurg. inž.tehnološko (300+180=480 inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer tehnologije ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer (180+60=240 tehnologije ESPB) METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske • doktor nauka . inž. saobr. inž. • Spec. • Spec. inž.metalurško • Inž. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer tehnologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer tehnologije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer tehnologije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer tehnologije ESPB) doktorske • doktor nauka .saobraćajno inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer saobraćaja • specijalista strukovni inženjer saobraćaja • Struk. • Spec. struk. inž. • Dipl. • Mast. • Spec. tehnol. tehnol. • Dr • Struk. metalurg. inž. inž. tehnol. metalurg. inž. tehnol. tehnol. • Dr . • Dipl.doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . saobr. inž. inž. • Inž. tehnol.

• Mast. arhiv. struk. • Mast. • Dipl. muzeol. • Spec. • Spec. inž. • Struk. • Posl. arhiv. muzeol. • Spec. ekon. • Spec. struk. inform. muzeol. metalurg. muzeol. metalurg. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. . • Dipl. bibliot. inž. struk. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE • bibliotekar osnovne (180 • arhivar ESPB) • muzeolog • diplomirani bibliotekar osnovne (240 • diplomirani arhivar ESPB) • diplomirani muzeolog master (180+120=300 • master bibliotekar ESPB) • master arhivar (240+60=300 • master muzeolog ESPB) specijalističke • specijalista bibliotekar (300+60=360 • specijalista arhivar ESPB) • specijalista muzeolog doktorske • doktor nauka . • Arhiv. • Struk. arhiv. • Mast.(300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) inženjerstvo • strukovni inženjer metalurgije • specijalista strukovni inženjer metalurgije • Struk. • Spec. • Dipl. arhiv. bibliot. arhiv. bibliot. bibliot. muzeol. • Spec. • Dipl. bibliot.nauke o (300+180=480 bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji ESPB) STRUKOVNE • strukovni bibliotekar osnovne (180 • strukovni arhivar ESPB) • strukovni muzeolog specijalističke • specijalista strukovni bibliotekar (180+60=240 • specijalista strukovni arhivar ESPB) • specijalista strukovni muzeolog • Bibliot. • Spec. EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 • ekonomista ESPB) • poslovni informatičar osnovne (240 • diplomirani ekonomista • Ekon. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO. • Muzeol. • Dr • Struk. struk.

arheol. struk. posl. umet. • Mast. • Spec. istorič. • Spec. • Istorič. posl. istorič. inform. inform. • Mast. umet.ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • diplomirani poslovni informatičar • Dipl. filol.ekonomske nauke • doktor nauka .poslovna informatika • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar specijalističke • specijalista strukovni ekonomista (180+60=240 • specijalista strukovni poslovni informatičar ESPB) ISTORIJSKE. • Arheol. klasič. ekon. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti • arheolog ESPB) • klasični filolog osnovne (240 ESPB) • diplomirani istoričar • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • specijalista istoričar specijalističke • specijalista istoričar umetnosti (300+60=360 • specijalista arheolog ESPB) • specijalista klasični filolog doktorske • doktor nauka .istorijske/arheološke/klasične (300+180=480 nauke ESPB) • doktor nauka . istorič. • Mast. istorič. • Spec. • master ekonomista • master poslovni informatičar • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka .. • Dr • Dr • Struk. inform. inform. • Struk. klasič. • Dipl. • Dipl. • Klasič. istorič. arheol. posl.istorija umetnosti KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA • Istorič. ekon. filol. filol. • Dipl. arheol. • Mast. • Spec. umet. struk. filol. ekon. • Dipl. klasič. umet. istorič. • Spec. • Spec. • Mast. posl. posl. • Spec. inform. • Spec. ekon. • Dr • Dr . • Mast.

• Spec. • Spec. menadž. • Novin. komunik. . • Vasp./žurnal. • Dipl. • Učit. • Pedag. menadž. • Dipl. • Škol. • Mast./žurnal. • Kulturol./Žurnal. novin. • Andrag. kulturol. menadž. • Dipl. menadž. • Spec. • Dr • Struk. • Mast.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . medijatek. struk. • Master menadž. kulturol. • Spec.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni menadžer ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • Menadž. • Spec. komunik. • Dipl. novin. kulturol. komunik. • Mast. novin.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • komunikolog • kulturolog • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog • diplomirani kulturolog • diplomirani novinar/žurnalista • Komunik./žurnal. • Dr master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka .

dizajner medija u obrazovanju • strukovni vaspitač • specijalista strukovni vaspitač • Diz.političke nauke • Spec. • Mast. med. struk. med. • Spec. škol. medijatek. • Spec. • Dipl. • master politikolog • Mast. u obraz. pedag. • Mast. vasp. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik. u obraz. • Spec. u obraz. škol. • Mast. učit. vasp. pedag. • Dipl. škol. andrag. politik.metodika nastave • doktor nauka . diz. • Mast. u obraz. • Spec. • Dr . politik. • Spec. medijatek. vasp. • Dipl. andrag. • Mast. učit. vasp. • Mast. učit.• dizajner medija u obrazovanju osnovne (240 ESPB) • diplomirani pedagog • diplomirani andragog • diplomirani učitelj • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • master pedagog • master andragog • master učitelj • master vaspitač • master školski medijatekar • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • doktor nauka . diz. pedagog • Spec. medijatek. diz. med. • Dipl. • specijalista politikolog • doktor nauka . • Spec.pedagoške/andragoške nauke • doktor nauka . med. politik. • Dipl. vasp. andrag. • Dipl. • Dipl. • Dr • Dr • Dr • Struk.

prav. • Spec. prav. prav. • doktor nauka . prav. psihol. posl. • master psiholog • Mast. unutr. unutr. struk. prav. • Spec. • specijalista psiholog Spec.psihološke nauke • Dr . prav. • Dr • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka . psihol. • Mast. prav. unutr. • Dipl. posl. posl. • Dipl.(300+180=480 ESPB) PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • Prav. posl. psihol. • Dipl. unutr. • Spec.pravne nauke • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk. • Prav. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol. prav. • Mast.

• specijalista teolog • Spec. • master teolog • Mast. etnol. • specijalista filozof • doktor nauka . • Mast. • Dipl. • Dipl. filoz. • Spec. • master filozof • Mast. sociol. • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. filoz. teol. • Dipl. sociol • Spec.antropol. teol.-antropol.filozofija • Spec. sociol. teol. etnol. filoz. • Dipl.antropol.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • Sociol. • Dr • master sociolog • master etnolog-antropolog • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka sociološke/etnološke/antropološke nauke • teolog • diplomirani teolog Teol. • Etnol. • Mast. etnol.antropol. • Dr .

komparatista itd. filol. kompar. fiz. filol. germanista. • Spec. germ. teor. fiz. filol. (srb. filol. i kineziterap. prof. filol. • Dipl.. klasič. i sport.. fiz. • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije . teor. • Spec.) • Prof.) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • Filol. i knjiž. umet. filol. vasp.nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • Teor. • Dr • Prof. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i vasp. i sport. klasič. • Mast. anglista. romanista. jez. • Mast.. • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • Dipl. umet. • Mast. • Prof. filol • Dr osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • diplomirani filolog ESPB) • diplomirani klasični filolog master (180+120=300 • master filolog ESPB) • master klasični filolog (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Klas.(300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE • filolog (srbista. slav.filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master teoretičar umetnosti (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista teoretičar umetnosti ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . umet. vasp. • Spec. itd. roman. • Dipl. • Dipl.. angl. klasič. teor.. slavista. umet.

prof. • Dipl. ESPB) • organizator sportske rekreacije rekreac. fiz. • Terap. prof.fizičko vaspitanje. defektol. sport i • Dr (300+180=480 kineziterapija ESPB) STRUKOVNE • Tren. sport. fiz. • Mast. doktorske • doktor nauka . organiz. specijalističke • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta vasp. prof. fiz. osnovne (180 • trener • Organiz. i sport. • specijalista organizator sportske rekreacije ESPB) sport. specijalističke • Spec. defektol. • Mast. • Spec. • Mast. defektol. prof. • Spec. i kinezit. fiz. vasp. master (180+120=300 • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ESPB) • master profesor fizičkog vaspitanja i (240+60=300 kineziterapije ESPB) • Spec. i kineziterap. defektol. rekreac. terap. • Spec. struk.kineziterapije • Dipl. (300+60=360 • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i • Spec.specijalna edukacija i (300+180=480 rehabilitacija ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni defektolog ESPB) • strukovni terapeut specijalističke • specijalista strukovni defektolog (180+60=240 • specijalista strukovni terapeut ESPB) • Defektol. • Dr • Struk. terap. • specijalista trener (180+60=240 • Spec. prof. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA AKADEMSKE osnovne (180 • defektolog ESPB) • terapeut osnovne (240 • diplomirani defektolog ESPB) • diplomirani terapeut master (180+120=300 • master defektolog ESPB) • master terapeut (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista defektolog (300+60=360 • specijalista terapeut ESPB) doktorske • doktor nauka . • Dipl. • Mast. terap. i kinezit. i sport. struk. terap. tren. terap. defektol. • Spec. ESPB) kineziterapije vasp. vasp. • Struk. fiz. vasp. Polje 4: Medicinske nauke .

inž. osnovne (180 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • Struk. . • Struk. sestr. dr. • Dr sci. nege • Dipl. ekol. • Struk. med. tehnič. • doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr. • Spec. vet. med. tehnič. • master organizator zdravstvene nege nege • master medicinska sestra • Mast. organiz. dijet. • Struk.specijalista • doktor medicinskih nauka veterinarska medicina • Dr. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. • Struk. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. med. lab. estet. med. struk. tehnol. • Spec. vet. sestr. radiol. zub. • Mast.OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne STRUČNI. • Struk. • Struk. med. sanit. nege • Dipl. • Struk. organiz. instrum. med. med. zdrav. zdrav. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine . vet. • Spec. vet. dr. med. med. sestr. vet. protet. kozm. zdrav. nutr. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • Org.

dr. anest. tehnol. sanit. . med. struk. farm. kozm.specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarnoekološki inženjer • specijalista strukovni medicinskolaboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk. anest. struk. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. farm. med. • Mag. struk. • Spec. • Mast. stom. instrum. lab. protet. biohem. fizioterap. • Spec. struk. biohem • Mag. • Spec. • farmaceut • diplomirani farmaceut • magistar farmacije • magistar farmacije . struk.med. hig. fizioterap. • Spec. inž. • Spec. med. dijet. stom. • Spec. med. • Dipl. • Mag. • Spec. sestr. • Spec.medicinski biohemičar • Farm. • Spec. • Spec. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • doktor medicinskih nauka stomatologija • Dr. struk.medicinski biohemičar • magistar farmacije • magistar farmacije . radiol. nutr. • Spec. oral. • Spec. stom. • Dr sci. • Mag. farm. • Struk. struk. struk. struk. sest. estet. struk. med. farm. farm. . zub. hig. ekol.

medicinski biohemičar • Spec. umet. biohem. • Spec. umet. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • master likovni umetnik • Lik. . • Mast. i audioviz. dram. • Spec.dramske i (300+180=480 audiovizuelne umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 • Dram. i audioviz. • Dr um.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista farmacije • specijalista farmacije . med. farm. dram. farm. i audioviz. dram. • Spec. • Struk. struk. • doktor medicinskih nauka . dram. • Dipl. farm. umet. umet. dram. teh. umet. teh. i audioviz. umet. lik. • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk. med. farm. i audioviz. umet.farmacija • Dr sci. • Mast. i audioviz. struk. lik. • Dipl. umet. umet. • Spec. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik master (180+120=300 • master dramski i audiovizuelni ESPB) umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista dramski i audiovizuelni (300+60=360 umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti .

lik. umet. Umet. • Dr um. • Spec. umet. komp. umet. komp. • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master. diz. komp. umet. • Struk. muz. • Komp. i restaur. konz. struk. • Dipl. • Spec. muz. lik. • Mast. umet. • Spec. muz. umet. • Dipl. umet. . muz. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. • Mast. • Dipl.ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . umet. i restaur. umet. umet. kompozitor • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . prim. umet. • Spec. • Dipl. lik. PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik • diplomirani konzervator i osnovne (240 restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master • master primenjeni umetnik • Prim. • Mast. muz. • Dr um. struk.likovne umetnosti • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Spec. prim. • Konz.muzičke umetnosti • Muz. • Diz. • Dipl.

• Inž. menadž. mat. • Dipl. tehnol. inž. • Demogr. fiz. • Dipl. tekst. inž. mehatron. menadž. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLA VRSTA ST STUDIJA STRUČNI. i medij. • Dipl. prim. Interdisciplinarne. • Spec. prim. • Inž. u vis. i restaur. . AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike osnovne • inženjer primenjene fizike • inženjer biomedicinskog inženjerstva (180 • inženjer pejzažne arhitekture ESPB) • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i osnovne dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike (240 • diplomirani inženjer primenjene fizike ESPB) • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . • Kriminalist. umet. arh. pejz. multidisciplinarne. konz. struk. i diz • Dipl. mehatron. i diz • Inž. struk. graf. • Dipl. obr. teor. • Struk. • Spec. inform. biomed. mat. • Inž. u kult. inž. • Prostor.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master konzervator i restaurator • master dizajner • Mast. • Dipl. inž. prim. diz. • Dipl. diz.primenjene umetnosti i dizajn • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Spec. inženj. inž. inženj. umet. • Inž. • Turizmol. inženj. i diz. diz. • Dipl. • Struk. plan.umetnost i mediji • Inž. i restaur. prim. prim. • Mast. fiz. • Dr um. • Menadž. inž. diz.umet. umet. i med. i diz. tehnol. tekst. bezb. • Inž. graf. • Spec. konz. • Spec. • Dipl. inform. prim. prim. . • specijalista primenjeni umetnik • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . • Inž.

polit. umet. • Mast. fiz. i med.teor. prof. umet. inž. • Mast. • Mast.račun. • Mast. prava zašt. urb. med. inž. inž. prir. prim. inženj. višemed. ekol. ekol. umet. diz. • Dipl. • Dipl. živ. demogr. ekon. tekst. prav. i diz. scen. i reg. diz. višemed.• diplomirani teoretičar . scen. nauka • Dipl. • Dipl. posl. graf. • Mast. energ. nauka . • Dipl. prostor. • Dipl. scen. inž.. energ.teor. • Mast. • Mast. org. diz. inženj. i reg. log. • Mast. pejz. inž. • Dipl. • Mast. • Mast. arh. posl. • Mast. graf. zašt. • Dipl. inform. • Mast.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija • diplomirani umetnik scenskog dizajna • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . pejz. umet. • Mast.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master (180+120= • master ekolog prava zaštite životne sredine • master ekonomista za poslovnu informatiku 300 • master inženjer pejzažne arhitekture ESPB) (240+60=3 • master inženjer urbanizma i regionalnog 00 ESPB) razvoja • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • Dipl. inž. dig.umet. • Mast. živ. umet. inf. inž. arh. • Dipl. tehnol. inž. reg. inž. • Mast. med. inform. menadž. prir. . i razv. org. dig. razv. menadž. u zgrad. teor. diz. umet.umetnost i mediji • master teoretičar . polit.kultura i mediji • master teoretičar . inž. i med. .kult. i razv. sred. efikas. • Dipl. u zgrad. . grafik. org. • Dipl. inž. efikas. teor. prof. umet. umet. urb. • Mast. inž. • Dipl. • Mast. • Dipl. i diz • Mast. log. inž. • Dipl. • Dipl. inženj. • Mast. mehatron. sred. plan. prim. turizmol. scen. teor. inž. umet. bezb. org. • Dipl. inž. • Mast. • Mast. inž. kriminalist. mat. • Mast. • Dipl. • Dipl. račun. razv. ekon. reg. umet.

kriminalistika • Dr • doktor prostornog planiranja • Dr • doktor turizmologije • Dr • master turizmolog • master demograf . • specijalista menadžer bezbednosti obr. ekol. mat. • Mast. turizmol. turizmol. • Mast. • specijalista kriminalista • Spec.kultura i mediji • Spec. posl.• Mast.grafičko inženjerstvo i dizajn • Dr • doktor nauka . diz • specijalista menadžer u visokom • Spec. i • specijalista organizator scenskog dizajna razv. specijalisti sredine • Spec. inform. • specijalista prostorni planer • Spec. i • specijalista inženjer primenjene fizike med. tehnol. pejz. plan. i diz. • specijalista umetnik scenskog dizajna • Spec. 60 ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog • Spec.kult. log.teorije umetnosti • Dr • doktor nauka . umet. • specijalista organizator regionalne politike i • Spec. ekon. • specijalista inženjer logističkog inženjerstva razv.primenjena matematika • Dr • doktor nauka . • specijalista ekonomista za poslovnu čke živ. inž.kultura i mediji • Dr 480 • doktor nauka . • specijalista teoretičar . diz. • Mast. mehatron. umet. • specijalista ekolog prava zaštite životne • Spec. dig.pravno-sociološke nauke • Dr • Dr doktorske • doktor nauka . prim. fiz. menadž. umet. inž. i • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i diz. org. inž. menadž. med. urb. tekst. razvoja • Spec. u vis. menadž.umet. • specijalista menadžer . kriminalist. • specijalista umetnik digitalnih medija umet. reg.pravno-ekonomske nauke • Dr (300+180= • doktor nauka . • specijalista inženjer mehatronike • Spec. višemed. (300+60=3 informatiku • Spec. • doktor nauka .teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • Spec. i • specijalista teoretičar . arh. scen.. inž. org.teor. inž. inform. polit. • Spec. plan. • specijalista inženjer informacionih tehnologija • Spec.pravno-političke nauke • doktor nauka . inž. • specijalista profesor prirodnih nauka • Spec. inženj. obrazovanju • Spec. bezb. • Spec. inž. prof.informacione tehnologije • Dr • doktor nauka . • specijalista turizmolog • Spec. dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • Spec.nauke bezbednosti • Dr • doktor nauka . prostor. menadž u vis. • Spec. demogr.umetnost i mediji med. . • Spec. inženj. menadž. • Mast. graf. scen. umet. . • specijalista demograf • Spec. kriminalist. prim. • Mast. prava zašt.mehatronika • Dr • doktor nauka .umetnost i mediji • Dr ESPB) • doktor nauka . prostor. teor. demogr. razvoja • Spec. sred. bezb. nauk. obr. • Spec. • Spec. i reg. inž. teor. prir.

inform. prav. struk. inž. menadž. prof. prof. inform. tekst. i mat. biol. i fiz. inž. prim. prof. prof. • Dipl. • Spec. • specijalista strukovni menadžer bezbednosti bezb. i geogr. • Mast. inž. kriminalist. i mat. • Mast. inž. prof. i inform. i mat. prof. • Dipl. DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne • diplomirani profesor informatike i fizike • diplomirani profesor informatike i matematike (240 ESPB) • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120= • master profesor informatike i fizike 300 • master profesor informatike i matematike ESPB) • master profesor matematike i fizike (240+60=3 • master inženjer za primenjenu fiziku i 00 ESPB) informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalisti • specijalista profesor informatike i fizike čke • specijalista profesor informatike i matematike (300+60=3 • specijalista profesor matematike i fizike 60 ESPB) • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dipl. struk. ESPB) • Struk. 40 ESPB) • specijalista strukovni optometrista • Spec. fiz. i hem • Mast. • Dipl. biol. prof. i geogr. i diz. inform. prof. prof. fiz. biol. i fiz. bezb. fiz. inženj. i inform • Spec. biol. prim. i fiz. prof.scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • strukovni pravnik pravnog novinarstva • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • Dr • Dr um. prav. biol. graf. • Struk. i fiz. • Spec. prof. inž. (180+60=2 novinarstva • Spec. • Dr um. prof. i diz. mat. • Spec. i hem • Dipl. i • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i diz. • Struk. • specijalista strukovni kriminalista • Spec. inž. prof. • Struk. struk. struk. pravn. specijalisti inženjerstva i dizajna • Spec. optomet. struk. struk. • Mast. biol. inform. osnovne • Struk. čke • specijalista strukovni pravnik pravnog novin. mat. i diz. kriminalist. • Dipl. inform. i fiz. • Mast. . • Mast. optomet.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . • Spec. pravnog (180 novin. inž. prim. inform. i fiz. i geogr. • Struk. mat. • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženj. menadž. • Spec. i inform. graf. prof.digitalni mediji • doktor umetnosti . i hem • Spec. • Dr um.• doktor demografije • doktor umetnosti . prof. dizajna • Spec. tekst.