Está en la página 1de 11

N MN HC 1

ti: Mch thu pht RF

S khi thu pht RF

S mch pht

S Module pht

S mch thu

S Module thu

IC m ha PT 2262

C kh nng m ha 12 bits a ch 3 trng thi. C kh nng truyn 6 bits d liu. Tm in p hot ng rng: Vcc= 4 ~ 15V.

IC gii m PT 2272 - M4/L4


C kh nng gii m 8 bits a ch 3 trng thi C kh nng xut song song 4 bits d liu. Tm in p hot ng rng: Vcc= 4 ~ 15V.

Hng m rng ti

Dng vi iu khin thay cho cp IC 2262 v 2272 x l d liu linh hot hn. Hin th ra LCD thay v dng IC nhc Dng cm bin thay cho nt nhn, dng trong cc h thng cnh bo.

ng dng thc t

iu khin ng m thit b t xa. Thit lp h thng yu cu trong nh hng (quy m nh) hin ra LCD.