Está en la página 1de 24

DST SJKC T3

JULAI 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
ELEMEN SAINS DAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 3

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

:
1
2
3
4
5
6
7

DST SJKC T3
JULAI 2013


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

DST SJKC T3
JULAI 2013

DST SJKC T3
JULAI 2013

B1

B1DS1

B1DS1E1

B1DS2

B1DS2E1

B1DS2E2

B1DS2E3

B1DS2E4

B1DS3

B1DS3E1

B1DS4

B1DS4E1

10

DST SJKC T3
JULAI 2013

B1DS4E2

B1DS4E3

B1DS4E4

B1DS4E5

B1DS4E6

B1DS4E7

B1DS5

B1DS5E1
U

11

DST SJKC T3
JULAI 2013

B1DS6

B1DS6E1

B1DS6E2

B1DS6E3

B1DT1

B1DT1E1
1 3

12

DST SJKC T3
JULAI 2013

B2

B2DS1

B2DS1E1

B2DS2

B2DS2E1

B2DS3

B2DS3E1

B2DS4

B2DS4E1

B2DS5

B2DS5E1

B2DS5E2

13

DST SJKC T3
JULAI 2013

B2DS6

B2DS6E1

B2DT1

B2DT1E1

B2DT1E2

B2DT2

B2DT2E1

B2DT2E2

14

DST SJKC T3
JULAI 2013

B3

B3DS1

B3DS1E1

(
)
B3DS1E2

()
B3DS1E3

()
B3DS1E4

()
B3DS1E5

(
)
15

DST SJKC T3
JULAI 2013

B3DS1E6

(
)

B3DS2

B3DS2E1

B3DS2E2

B3DS3

B3DS3E1

B3DS3E2

B3DS4

B3DS4E1

B3DS5

B3DS5E1

16

DST SJKC T3
JULAI 2013

B3DS6

B3DS6E1

B3DS6E2

B3DS7

B3DS7E1

B3DS8

B3DS8E1

B3DS9

B3DS9E1

B3DS9E2

B3DT1

B3DT1E1

B3DT2

MS PowerPoint

B3DT2E1

MS PowerPoint
17

DST SJKC T3
JULAI 2013

B3DT3
2 X
3 ,

B3DT3E1
MS Excel 2
X 3
B3DT3E2
MS Excel
2 X 3
B3DT3E3
MS Excel
2 X 3

B3DT4
(MS Excel)
AutoSum

B3DT4E1
(MS Excel)
Auto Sum

B3DT5

B3DT5E1

B3DT6

B3DT6E1

18

DST SJKC T3
JULAI 2013

B4

B4DS1

B4DS1E1

B4DS2

B4DS2E1

B4DS2E2

B4DS2E3

B4DS3

B4DS3E1

B4DS4

B4DS4E1

B4DS4E2

19

DST SJKC T3
JULAI 2013

B4DS5

4DS5E1

B4DT1

B4DT1E1

B4DT1E2
Bullets
B4DT1E3
Numbering

B4DT2

MS PowerPoint

B4DT2E1
MS PowerPoint

B4DT2E2
MS PowerPoint

20

DST SJKC T3
JULAI 2013

B5

B5DS1

B5DS1E1

B5DS1E2

B5DS2

B5DS2E1

B5DS3

B5DS3E1

B5DS4

B5DS4E1

B5DS5

B5DS5E1

21

DST SJKC T3
JULAI 2013

B5DT1

B5DT1E1
MS PowerPoint

B5DT2

MS Excel
Pie

B5DT2E1
MS Excel

B5DT3

MS Excel
MS PowerPoint
MS Word

B5DT3E1
MS Excel
MS PowerPoint
MS Word
B5DT3E2

22

DST SJKC T3
JULAI 2013

B6

B6DS1

B6DS1E1

B6DS1E2

B6DS2

B6DS2E1

B6DS3

B6DS3E1

B6DS4

B6DS4E1

B6DS4E2

23

DST SJKC T3
JULAI 2013

B6DT1

MS Excel

B6DT1E1
MS Excel

B6DT1E2
MS Excel

B6DT2

MS ExcelMS
PowerPoint

B6DT2E1
MS Excel
MS PowerPoint
B6DT2E2
MS PowerPoint
MS Excel
B6DT2E3

MS Excel
MS PowerPoint

24