DINAMIKA BAHASA MELAYU

VARIASI BAHASA

Definisi Variasi Bahasa(VB)

Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk – bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu.

.Halliday(1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu.kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. (a) Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa. dan (b) Penggunaan .

Idiolek Pengguna Bahasa Melayu Variasi Bahasa Melayu Dialek daerah Dialek Dialek Dialek Dialek Dialek Dialek Dialek Dialek Dialek Utara Perak Negeri Sembilan Selatan Kelantan Terengganu Pahang Sabah Sarawak Penggunaan Dialek Sosial (Laras Bahasa) Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Baku Formal Tak Formal Halus Kasar Istana Biasa Slanga Pasar .

Idiolek ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan individu. Dialek daerah atau loghat daerah ialah kelainan bahasa yang wujud pada peringkat kawasan disebabkan oleh faktor geografi. Isoglos atau garis sempadan linguistik ialah satu pemisah antara dialek dengan dialek yang lain dalam satu bahasa. .

Ciri-ciri Bahasa Baku dan Dialek Bahasa Baku • Untuk tujuan rasmi • Tiada mempunyai penutur asli • Mematuhi peraturan tatabahasa • Digunakan dalam konteks formal • Pelbagai laras • Menggunakan sistem panggilan formal • Bersifat fonemik • Mengalami perancangan yang sistematik • Menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat • Tiada unsur kependekan • Tersusun • Menekankan ketepatan dan kejelasan makna • • • • Dialek Tujuan tidak rasmi Tidak mementingkan tatabahsa Banyak menggunakan istilah berdasarkan daerah Menggunakan bahasa biasa yang bersifat tidak formal Menggunakan imbuhan tertentu atau tidak sama sekali Menggunakan sebutan yang tidak tepat atau tidak mengikut ejaan Banyak menggunakan unsur kependekan kata Secara lisan Sistem sapaan yang berbeza • • • • • .

dan persuratan Bahasa Tidak Formal • Tiada terikat kepada peraturan tatabahasa • Binaan ayat tidak perlu tersusun dan tanpa intonasi yang sempurna • Menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri • Penggunaan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim • Terdapat unsur percampuran kod dan kependekan kata • Pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi dialek daerah dan tidak begitu mementingkan kehalusan bahasa .Ciri-ciri Bahasa Formal dan Bahasa Tidak Formal Bahasa Formal • Mematuhi peraturan tatabahasa yang ditetapkan • Ayat-ayat diucapkan dengan intonasi yang betul • Menggunakan bahasa baku • Menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan atau gelaran yang formal • Tidak menggunakan nama sendiri.nama ringkas atau nama timbangan • Tiada unsur kependekan kata dan pencampuran kod • Menggunakan kosa kata yang lebih halus dan sopan • Binaan dan susunan ayat yang betul • Mematuhi format tertentu seperti ucapan. ceramah.

Ciri-ciri Bahasa Halus dan Bahasa Kasar Bahasa Halus Bahasa Kasar • Diucapkan dengan nada yang lembut dan rendah diri • Pemilihan diksi memperlihatkan kesopanan • Menggunakan tatabahasa yang lengkap dan teratur • Menggunakan kata ganti nama diri yang lengkap dan sopan • Menggunakan peribahasa atau kiasan • Penggunaan kata yang kesat dan kurang menyenangkan pendengarnya • Menggunakan kata sindiran • Penggunaaan ganti nama diri yang kurang sopan • Tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap • Penggunaan dalam emosi yang negatif .

Ciri-ciri Bahasa Istana dan Bahasa Biasa Bahasa Istana • Penggunaan kata dan ungkapan yang khusus • Penggunaan kata ganti nama diri orang • Penggunaan gelaran dan rujukan kehormat • Penggunaan unsur pemulukan (menyanjung raja) dan pendinaan (merendah-rendahkan dirinya) Bahasa Biasa • Menggunakan struktur ayat yang mudah • Tidak mengikut peraturan tatabahasa • Kosa kata atau perkataan yang mudah difahami • Terdapat juga pemilihan kata-kata yang kurang sopan • Unsur singkatan atau kependekan kerap digunakan • Menggunakan kata ganti nama diri mengikut kesesuaian • Terdapat percampuran kod .

Contoh Dialek Bahasa Baku Dialek Kedah Dialek Perak Dialek Kelantan Dialek Terengganu Dialek Negeri sembilan air apa pergi ular ayaq apa pi ulaq ayo ape pegi ulo aye apo gi ula aye ape gi ulo aye apo poyi ula .

Dialek Sosial Contoh Bahasa Slanga/Bahasa Kutu/Bahasa Rocker • Tangkap relaks la brader.Gua tak main cintan sama lu punya awek. . • Bro • Poyo • Sempoi • Kantoi • Tangkap lentok • Cool • Cun • dll.

(Orang itu kalau diberi makan suka tetapi kalau disuruh bekerja malas.Bahasa Pasar • Sekalang gua punya mini sutat tatak mau dengar gua punya cakap.) • Banyak cantik • Banyak sakit . (Sekarang isteri/bini saya sudah tidak mahu mendengar kata saya) • Itu worang makan kasi kalu banyak suka. kerja panggil kalu banyak malas.

• Insya-Allah. you enjoy kat disko. esok ana akan jemput anta dari airport . • Sorrylah. Kata sister you. I tak nampak you semalam.Contoh Unsur percampuran Kod • I cari you last night tapi you tak ada di rumah.

Bahasa Basahan/bahasa cakap mulut/bahasa kolokial/bahasa bersama/bahasa biasa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang hendak ambil pula sihat kenapa macam mana tengah nak ambek/amek pulak sehat Bahasa basahan .

Contoh Bahasa Kasar dan Bahasa Halus Bahasa yang kurang manis/kasar • Kencing • Berak • Mengandung/hamil • Menguburkan • Mati • Bersetubuh suami isteri • Keluar darah haid • Suami • Isteri • Membuta • Muntah kedarah Bahasa Halus/Kiasan Pemanis • Ke sungai kecil/buang air kecil • Ke sungai besar/buang air besar • Berbadan dua • Mengebumikan • Menghembuskan nafas yang terakhir • Nafkah batin • Datang bulan • Bapa budak ini • Orang rumah • Tidur • makan .

hamba Tuan hamba . Penggunaan kata ganti nama diri orang – Penggunaan kata ganti • Penggunaa kata kekeluargaan seperti ayahanda. bonda.adinda dan anakanda Kata ganti pertama kedua ketiga Raja Rakyat Beta Tuanku Baginda Patik.kakanda.Contoh Bahasa Istana a.

Kedah. diraja mempunyai gelaran tertentu mengikut negeri masingmasing – Raja: Perak dan Selangor – Tunku/Ungku: Johor. Pahang. Gol. Dan sultanah negeri lain Rujukan kehormat Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Paduka Baginda Ke Bawah duli yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Balu Raja Raja Muda dan Tengku Mahkota Kerabat diraja Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Teramat Mulia Yang Amat Mulia . dan Terengganu ii. dan Negeri Sembilan – Tengku: Kelantan.Status b. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat atau status: Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri agong Sultan dan Sultanah Kelantan Sul. Penggunaan gelaran i.

menjunjung kasih tuanku. Contohnya: Bahasa Istana Santap Titah Murka mangkat Bersiram Gering Betah Bersemayam Beradu Mencemar duli Bahasa Biasa Makan Perintah/kata Marah Meninggal dunia Mandi Sakit pulih Duduk/tinggal Tidur Datang . titah tuanku patik junjung – Perbendaharaan kata leksis/kosa kata. Terbahagi dua: – Bahasa yang bersifat rutin atau jumud. daulat tuanku. iaitu tidak berubah-ubah sejak dahulu.c. Contoh: ampun tuanku beribu-ribu ampun. Perkataan atau ungkapan khusus i.

Pemulukan dan Pendinaan (i) Pemulukan bermaksud perbuatan menyanjung dan ditunjukan kepada raja untuk meletakkan baginda pada satu taraf yang lebih tinggi. Contohnya: – Duli yang di-Pertua… – Duli Yang Maha mulia… – Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia… (ii) Pendinaan bermaksud merendah-rendahkan diri apabila bertutur dengan raja – Patik pacal yang hina. – Patik merafakkan sembah – Ampun tuanku beribu-ribu ampun .d.

Bahasa biasa ialah bahasa yang digunakan dalam pertuturan harian oleh masyarakat biasa.Ciri-cirinya ialah: • • • • • • • Menggunakan struktur ayat yang mudah.dan Terdapat percampuran kod . Tidak mengikut peraturan tatabahasa Kosa kata atau perkataan yang mudah difahami Terdapat juga pemilihan kata-kata yang kurang sopan Unsur singkatan atau kependekan kerap digunakan Menggunakan kata ganti nama diri mengikut kesesuaian.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.