RUMUSAN SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID BAGI MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

BAND

DESKRIPTOR

EVIDEN

NAMA
1.

B1

D1

B2

D1

D2
D3
D4
D5
D6
B3
D1
D2
D3
D4

D5

D6
D7
D8
D9
D10
D11

B4

D12
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

D11

E1
E2
E3
E1
E2
E3
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E1
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E3
E1
E2
E3
E4
E1
E2
E1
E2
E1
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E1
E1
E2
E1
E2
E1
E1
E2
E1
E1
E1
E1
E1
E2
E1
E2
E1
E2
E3
E1
E2

2.

3.

4.

5.

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID BAGI MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: BAND EVIDEN B1 B1D1E1 B1D1E2 BID1E3 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D2E2 B2D3E1 B2D3E2 B2D4E1 B2D4E2 B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1 B2D6E2 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D5E1 B3D5E2 B3D5E3 B3D5E4 B3D6E1 B3D6E2 B3D7E1 B3D7E2 B3D8E1 B3D9E1 B3D9E2 B3D10E1 B3D10E2 B3D11E1 B3D11E2 B3D12E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 B4D4E1 B4D4E2 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D9E2 B4D10E1 B4D10E2 B4D10E3 B4D11E1 B4D11E2 B4D11E3 B4D11E1 B4D11E2 B2 B3 B4 KELAS: PENCAPAIAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN .