INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama. kemasyarakatan dan ketuhanan. iaitu kendiri.

bahan kurikulum. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. patriotisme. teori pembelajaran. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. Selaras dengan FPK dan FPG. pemimpin dan sebagai agen perubahan. daya ketahanan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.

Nilai : Merujuk kepada penerapan. serta memiliki dan menampilkan nilai. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

Ceramah A.rakan sejawat ) i. iii.masyarakat setempat ) i. ii. iii. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iii.rakan sejawat ) i. Etika dan moral profesional. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. iv. Guru sebagai insan mulia ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. B. C. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.

Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. Khidmat kepada komuniti i. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Tertib / adab di meja makan iv. kebakaran. Kempen kesedaran ( AADK. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. bencana alam) iii. rumah anak yatim.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel ( kumpulan sasaran . Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Aktiviti Kemasyarakatan A. rumah ibadat. Kelas tambahan ii. hospital. Pengucapan awam ii.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. Kesantunan berbahasa iii. Pengendalian Majlis v. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. pusat-pusat komuniti. khidmat kebajikan dan lainlain). Etika berpakaian 2. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. bantuan bencana (banjir.

Malaysia Cergas dan patriotik f. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Penyediaan tapak b. rumah ibadat. pusat-pusat komuniti. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. hospital. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. iii. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . dan khidmat kebajikan). rumah anak yatim. pusat penjagaan warga emas) ii. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Reengineering – interpersonal ii. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Aktiviti kerohanian / moral d. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Interaksi dengan komuniti setempat c. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Perkhemahan II .3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. kebakaran.

Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. visi sekolah ) iii. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. misi sekolah. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Pengurusan ( sistematik.kumpulan pelajar PPG ) a. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Bengkel a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .

penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. Selaras dengan hasrat ini. modal intelektual. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. kemahiran. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia.

Melalui aktiviti yang dirancang.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. daya intelek. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. kemahiran. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu.

rohani ( spritual ) dan sosial. nilai. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. 2. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 5. 6. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. 3. 7. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. etika dan akhlak keguruan. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). nilai- nilai kerohanian dan keguruan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. emosi. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. 4. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. . 9. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Memupuk semangat berpasukan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8.

Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . iv. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. iii. v.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii.

Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG .PERKHEMAHAN Bil 1. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

00 11.30 – 8.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 petang 2.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 . Makan 2.00 – 2.00 petang 4.30 – 6.00 petang Rehat / Solat . Ikatan asas & mendirikan khemah 5.30 – 6.30 tengahari 8.00 – 4.00 malam 9.00 petang Rehat / Solat 6.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 – 5.00 pagi 10.00 – 11.30 4.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 4.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.00 – 8.30 – 7.30 petang 6.00 – 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 12.00 – 10. Solat dan Tazkirah 5.30 – 2.00 – 10.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.

b. d. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. e. h. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. g. Oleh sebab itu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . c. f. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. semasa dan sesudah program dijalankan. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik.

ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Jadual Pelaksanaan C. Taklimat Keselamatan di air a. Etika Peserta BIG PPG e. Arahan. Taklimat Umum BIG a. Keadaan Fizikal f. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Rasional BIG PPG b. Peralatan g. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Status Kesihatan h. Kuatermaster makanan i. Objektif BIG PPG c. Kebajikan dan Keselamatan k. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Kuatermaster peralatan j. Struktur Organisasi B. Penulisan Refleksi / Folio c. Teori keselamatan di air b. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Persiapan awal d. Taklimat Perkhemahan a.

Peralatan vi. b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Tarikh Program iii. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Taklimat LDK a. Perhubungan luar v. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kebajikan dan Keselamatan ix. Lawatan Tapak iv. Kuatermaster makanan vii. Cara dan pengendalian LDK c. Kos viii. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Status Kesihatan vi. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Jadual Pelaksanaan x. Keadaan Fizikal iv. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Kuatermaster peralatan viii. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Lokasi Program ii. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Peralatan v. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta.

2. Penutup Aktiviti i. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Menyusun peralatan. 4. xii. iii. ii. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. xiv. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). 3. xiii. 1. 2. 2. ii. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 3. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. iii. Pelaksanaan Aktiviti i.

Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. 4. 3. Jabatan Laut / Marin. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Jabatan Hutan. . Penghulu) – jika perlu. Jabatan Bomba dan Penyelamat.

Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. 4. Hendaklah mengawal diri sendiri. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 11. 7. berdisiplin. selamat dan mencapai objektif. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 6. 10. 9. 12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 8. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 5. 13. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 2. 3. Mematuhi arahan. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain.

18.00 malam. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. berburu. 17. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 22. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 19. Peserta dilarang memancing. 23. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 21. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 24. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. 16. 15. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. peralatan dan harta persendirian. 20. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pemilihan tapak. Malaysia cergas dan patriotik. Aktiviti di IPG • • • • 2. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. pembahagian tugas Pembinaan khemah. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI .

Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . JAM INTERAKSI 5. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.perihal kepimpinan. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " ... 6. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan...PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta..

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8. JAM INTERAKSI 7. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

e. m. Pelajar PPG a. i. k. dan semua AJK. j. b. c. g. d. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. l.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. h.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. f. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB.

f. h. e. g. c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. e. KEM KOMANDAN a. c. f. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. b. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . g. i. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. d. d. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b.

Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. j. Jabatan Bomba dan Penyelamat. f.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. d. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . b. KEM KOMANDAN a. e. i. h. Polis Marin. g. c.

Hishamuddin bin Hassan En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Rashid Tuan Haji Ust. IPGM. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 .Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Ahmad Sukri b. Mohamad Hafedz b. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Latiff En. IPGM.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. KPM IPG Kampus Darulaman.Noriati binti Abd.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. KPM Pusat Pengembangan Akademik.Penyelaras Pen. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. Zainol En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Aleas bin Mat Isa En. IPGM. Salleh En. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.Baharuddin bin Ab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful