P. 1
BIG PPG Panduan

BIG PPG Panduan

|Views: 13|Likes:
Publicado porChe Shuk Shuka
buku panduan big
buku panduan big

More info:

Published by: Che Shuk Shuka on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

kemasyarakatan dan ketuhanan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 .

kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. daya ketahanan. bahan kurikulum. patriotisme. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. teori pembelajaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . pemimpin dan sebagai agen perubahan. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Selaras dengan FPK dan FPG.

penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Nilai : Merujuk kepada penerapan. serta memiliki dan menampilkan nilai.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.

Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.rakan sejawat ) i. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Etika dan moral profesional. iii. ii. Ceramah A. iii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . C. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.masyarakat setempat ) i. iv. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A.rakan sejawat ) i. iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. B. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Guru sebagai insan mulia ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1.

bantuan bencana (banjir. Etika berpakaian 2. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. rumah anak yatim. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. Tertib / adab di meja makan iv. Kempen kesedaran ( AADK. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. hospital. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. Pengucapan awam ii. Aktiviti Kemasyarakatan A. rumah ibadat. Khidmat kepada komuniti i. Kelas tambahan ii. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. bencana alam) iii. Pengendalian Majlis v. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. pusat-pusat komuniti. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Kesantunan berbahasa iii. kebakaran.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. khidmat kebajikan dan lainlain). Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Bengkel ( kumpulan sasaran . ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 .

Jenis Khidmat Masyarakat – i. Malaysia Cergas dan patriotik f.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. dan khidmat kebajikan). kebakaran. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Reengineering – interpersonal ii. iii. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. rumah ibadat. Aktiviti kerohanian / moral d. hospital. Interaksi dengan komuniti setempat c. Perkhemahan II . gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. pusat-pusat komuniti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. rumah anak yatim. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. pusat penjagaan warga emas) ii. Penyediaan tapak b. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI .

Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Akta 550 / Akta Pendidikan d.kumpulan pelajar PPG ) a. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. visi sekolah ) iii. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Pengurusan ( sistematik. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. misi sekolah. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1.

Bengkel a. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2.

memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. modal intelektual. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Selaras dengan hasrat ini. kemahiran. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan.

Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . kemahiran. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). daya intelek. Melalui aktiviti yang dirancang.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.

5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 6. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. nilai. 5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. 3. etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. 2. rohani ( spritual ) dan sosial.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. emosi. 7. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.

kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. . Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. 9. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Memupuk semangat berpasukan. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . v. iii. iv.

Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan.PERKHEMAHAN Bil 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .

00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 petang Rehat / Solat .00 11.00 – 2.30 – 6.00 pagi 10.00 4.30 – 8.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.00 petang 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.00 petang 2.30 – 12.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.30 – 2.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.30 – 6.00 – 10. Makan 2.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 – 11.00 malam 9.00 – 5.30 – 7.00 – 8.00 – 10.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 – 4.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.30 4.00 petang Rehat / Solat 6.00 – 6.30 tengahari 8.30 petang 6. Solat dan Tazkirah 5.

h. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. Oleh sebab itu. semasa dan sesudah program dijalankan. f. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. c. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. g. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. b. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. d.

Kuatermaster makanan i. Taklimat Umum BIG a. Etika Peserta BIG PPG e. Keadaan Fizikal f. Rasional BIG PPG b. Kebajikan dan Keselamatan k. Objektif BIG PPG c. Teori keselamatan di air b. Penulisan Refleksi / Folio c. Jadual Pelaksanaan C. Persiapan awal d. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Status Kesihatan h. Taklimat Perkhemahan a. Kuatermaster peralatan j. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Struktur Organisasi B. Taklimat Keselamatan di air a. Peralatan g. Arahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2.

Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Kos viii. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Kebajikan dan Keselamatan ix. Peralatan vi. Cara dan pengendalian LDK c. Lokasi Program ii. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perhubungan luar v. Kuatermaster makanan vii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Lawatan Tapak iv. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. b. Tarikh Program iii. Peralatan v. Taklimat LDK a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Kuatermaster peralatan viii. ii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Jadual Pelaksanaan x. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Status Kesihatan vi. Keadaan Fizikal iv.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. 2. Penutup Aktiviti i. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Menyusun peralatan. 2. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. xiv. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. xiii. 2. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. iii. 3. 4. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. ii. 1. ii. Pelaksanaan Aktiviti i. iii. 3. xii. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4.

Jabatan Laut / Marin.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. 3. Penghulu) – jika perlu. Jabatan Hutan. 4. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Jabatan Bomba dan Penyelamat. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. .

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 13. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. Hendaklah mengawal diri sendiri. 10. 11. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. 8. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. berdisiplin. 6. 7. 2. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . 12. 9. selamat dan mencapai objektif. 4. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 3. 5. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Mematuhi arahan. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan.

16. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. berburu. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 18.00 malam. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta dilarang memancing. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 15. 24. 19. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 22. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. 21.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 20. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 23. 17. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. peralatan dan harta persendirian. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri.

pembahagian tugas Pembinaan khemah. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pemilihan tapak. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. Aktiviti di IPG • • • • 2. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . Malaysia cergas dan patriotik. JAM INTERAKSI 5 Jam 3.

perihal kepimpinan... • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan.. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. JAM INTERAKSI 5. 6.. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " .. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 .

JAM INTERAKSI 7. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.

h. Pelajar PPG a. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. dan semua AJK. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. f.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. l. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. d. g. m. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . e. k. b. j.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. c. i.

b. h. f. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . KEM KOMANDAN a. d. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. g. e. c. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. c. i. d. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. e. f. g.

j. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . i. c. h. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. b. f. d. Polis Marin. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Jabatan Bomba dan Penyelamat. KEM KOMANDAN a. g. e.

Penyelaras Pen. Salleh En. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Zainol En.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. IPGM. Mohamad Hafedz b.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. KPM Pusat Pengembangan Akademik. IPGM. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Ahmad Sukri b. KPM IPG Kampus Darulaman. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Baharuddin bin Ab. Hishamuddin bin Hassan En.Aleas bin Mat Isa En. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Rashid Tuan Haji Ust. IPGM. Latiff En. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. KPM Pusat Pengembangan Akademik.Noriati binti Abd. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->