INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama. kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . iaitu kendiri.

pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. daya ketahanan. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. pemimpin dan sebagai agen perubahan. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. teori pembelajaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. Selaras dengan FPK dan FPG. patriotisme. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. bahan kurikulum. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat.

dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. serta memiliki dan menampilkan nilai. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . penyelesaian masalah dan membuat keputusan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. Nilai : Merujuk kepada penerapan.

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Etika dan moral profesional. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A.rakan sejawat ) i. Ceramah A. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . iii. iii. C. B. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Guru sebagai insan mulia ii. ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. iii.masyarakat setempat ) i. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. iv. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.

gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Etika berpakaian 2. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Aktiviti Kemasyarakatan A. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. pusat-pusat komuniti. Khidmat kepada komuniti i.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. khidmat kebajikan dan lainlain). ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. hospital. bencana alam) iii. Kesantunan berbahasa iii. kebakaran. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. bantuan bencana (banjir. Kelas tambahan ii. Kempen kesedaran ( AADK. rumah ibadat. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. rumah anak yatim. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Bengkel ( kumpulan sasaran . Tertib / adab di meja makan iv. Pengendalian Majlis v. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Pengucapan awam ii.

Interaksi dengan komuniti setempat c. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. pusat penjagaan warga emas) ii. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. hospital. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Aktiviti kerohanian / moral d. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . Penyediaan tapak b. rumah ibadat. pusat-pusat komuniti. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. iii. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. rumah anak yatim. Jenis Khidmat Masyarakat – i. dan khidmat kebajikan). Reengineering – interpersonal ii.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. kebakaran. Malaysia Cergas dan patriotik f. Perkhemahan II .

kumpulan pelajar PPG ) a. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Pengurusan ( sistematik. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. visi sekolah ) iii. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. misi sekolah. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .

memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. kemahiran. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. modal intelektual.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. Selaras dengan hasrat ini. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.

daya intelek.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. Melalui aktiviti yang dirancang. kemahiran. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan.

daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. etika dan akhlak keguruan. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 4. 2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. 5. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). nilai. 7. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. rohani ( spritual ) dan sosial.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . emosi.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. 3.

. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. 9.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Memupuk semangat berpasukan. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.

Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. iii. iv. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. ii. v.

PERKHEMAHAN Bil 1. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI .

10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 . Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.

30 – 7.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.30 petang 6.00 – 10.00 petang Rehat / Solat 6.00 petang Rehat / Solat .00 petang 2.00 – 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.30 – 8.00 11.00 – 11.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 12.30 – 6.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 petang 4.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 4.30 4.30 – 2.00 pagi 10.00 – 2. Makan 2. Solat dan Tazkirah 5.00 malam 9.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 – 4. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.30 tengahari 8.30 – 6.00 – 8.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 – 5.00 – 10.

PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. g. c. f. d. Oleh sebab itu. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. b. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. h. semasa dan sesudah program dijalankan. e.

Kuatermaster makanan i. Taklimat Perkhemahan a. Arahan. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Jadual Pelaksanaan C. Taklimat Keselamatan di air a. Keadaan Fizikal f. Penulisan Refleksi / Folio c. Etika Peserta BIG PPG e. Taklimat Umum BIG a. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Objektif BIG PPG c. Rasional BIG PPG b. Status Kesihatan h. Kebajikan dan Keselamatan k. Kuatermaster peralatan j. Peralatan g.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Struktur Organisasi B. Teori keselamatan di air b. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Persiapan awal d.

Peralatan vi. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Jadual Pelaksanaan x. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Kuatermaster makanan vii. Keadaan Fizikal iv. ii. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Kebajikan dan Keselamatan ix. Kuatermaster peralatan viii. Lokasi Program ii. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Perhubungan luar v.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Peralatan v. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. b. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Taklimat LDK a. Status Kesihatan vi. Lawatan Tapak iv. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Kos viii. Cara dan pengendalian LDK c. Tarikh Program iii.

Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. 2. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. 3. xiii. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. 3. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . iii. 1. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. 2. Menyusun peralatan. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. xii. ii. 2. iii. ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. xiv. Pelaksanaan Aktiviti i. Penutup Aktiviti i. 4. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. . 4. 3. Jabatan Laut / Marin. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Penghulu) – jika perlu. Jabatan Hutan.

12. 4. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. 9. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 5. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Mematuhi arahan. berdisiplin. Hendaklah mengawal diri sendiri. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. selamat dan mencapai objektif. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. 6. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 10. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 11. 2. 8. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 13. 3.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 7. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan.

Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 16. 18.00 malam. 24. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. 21. Peserta dilarang memancing. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 15. peralatan dan harta persendirian. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 22. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. berburu. 20. 19. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. 17. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 23. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri.

pembahagian tugas Pembinaan khemah. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . JAM INTERAKSI 5 Jam 3. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Malaysia cergas dan patriotik. Aktiviti di IPG • • • • 2.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pemilihan tapak.

.."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.. 6. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " .perihal kepimpinan... Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering. JAM INTERAKSI 5.

JAM INTERAKSI 7. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

Pelajar PPG a. h. g. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. j. f. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . l. dan semua AJK. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. m. b. d. i. c.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. k. e.

c. i. h. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . d. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. KEM KOMANDAN a. f. c. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. b. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. g. e. f. e. d. g.

h. e. c. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. d. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. KEM KOMANDAN a. f. g. Polis Marin. j. i. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. b.

Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Penyelaras Pen. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Ahmad Sukri b.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Hishamuddin bin Hassan En. IPGM. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas.Aleas bin Mat Isa En. IPGM.Baharuddin bin Ab. Zainol En. Mohamad Hafedz b. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Noriati binti Abd.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. KPM IPG Kampus Darulaman.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Rashid Tuan Haji Ust. Salleh En. Latiff En. IPGM. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim.