P. 1
BIG PPG Panduan

BIG PPG Panduan

|Views: 13|Likes:
Publicado porChe Shuk Shuka
buku panduan big
buku panduan big

More info:

Published by: Che Shuk Shuka on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemasyarakatan dan ketuhanan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . Selaras dengan FPK dan FPG. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. pemimpin dan sebagai agen perubahan. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. teori pembelajaran. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. bahan kurikulum. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. patriotisme. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. daya ketahanan.

penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Nilai : Merujuk kepada penerapan. serta memiliki dan menampilkan nilai. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .

Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Etika dan moral profesional. ii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. iii. Ceramah A. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. C. Guru sebagai insan mulia ii. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.masyarakat setempat ) i. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. B. iii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. iv.

khidmat kebajikan dan lainlain). Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. hospital.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Kempen kesedaran ( AADK. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. rumah anak yatim. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. pusat-pusat komuniti. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. bencana alam) iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Kelas tambahan ii. kebakaran. rumah ibadat. Tertib / adab di meja makan iv. Kesantunan berbahasa iii. Aktiviti Kemasyarakatan A. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Bengkel ( kumpulan sasaran . Etika berpakaian 2. Khidmat kepada komuniti i. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Pengucapan awam ii. bantuan bencana (banjir. Pengendalian Majlis v.

Perkhemahan II . Jenis Khidmat Masyarakat – i. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . rumah ibadat. iii. rumah anak yatim. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. Malaysia Cergas dan patriotik f. Interaksi dengan komuniti setempat c. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. dan khidmat kebajikan). Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Reengineering – interpersonal ii. pusat penjagaan warga emas) ii. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. hospital. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. kebakaran. pusat-pusat komuniti. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Aktiviti kerohanian / moral d. Penyediaan tapak b.

Akta 550 / Akta Pendidikan d. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i.kumpulan pelajar PPG ) a. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Pengurusan ( sistematik. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. misi sekolah. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. visi sekolah ) iii.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a.

pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Selaras dengan hasrat ini. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. modal intelektual. kemahiran. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1.

Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Melalui aktiviti yang dirancang. kemahiran. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. daya intelek. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu.

5. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. emosi. 7. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. nilai. etika dan akhlak keguruan. 4. 6. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. 2. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. rohani ( spritual ) dan sosial. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 3. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak.

Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. 9. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. . bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . Memupuk semangat berpasukan.

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . v. iii. ii. iv.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan.PERKHEMAHAN Bil 1. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Sentiasa berada di tapak perkhemahan. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .

00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.00 petang Rehat / Solat .00 petang 2. Makan 2.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.30 – 12.30 – 7.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 – 6.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 petang Rehat / Solat 6.00 petang 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 tengahari 8. Solat dan Tazkirah 5.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.30 – 6.30 – 6. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 – 2.30 4.30 petang 6.30 – 8.00 11.00 – 10.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 4.00 – 4.00 – 10.00 malam 9.00 – 11.00 – 8.00 – 5.30 – 2.00 pagi 10.

c. d. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. e. semasa dan sesudah program dijalankan. b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . h. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. f. g. Oleh sebab itu.

Teori keselamatan di air b. Objektif BIG PPG c. Taklimat Umum BIG a. Peralatan g. Arahan. Rasional BIG PPG b. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Persiapan awal d.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Taklimat Perkhemahan a. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Kuatermaster makanan i. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Keadaan Fizikal f. Kebajikan dan Keselamatan k. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Struktur Organisasi B. Status Kesihatan h. Taklimat Keselamatan di air a. Jadual Pelaksanaan C. Penulisan Refleksi / Folio c. Etika Peserta BIG PPG e. Kuatermaster peralatan j.

Kuatermaster peralatan viii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Taklimat LDK a. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Peralatan vi. Kos viii. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Peralatan v. Kebajikan dan Keselamatan ix. b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Keadaan Fizikal iv. ii. Lawatan Tapak iv. Perhubungan luar v. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Status Kesihatan vi. Cara dan pengendalian LDK c. Tarikh Program iii. Kuatermaster makanan vii. Jadual Pelaksanaan x. Lokasi Program ii. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i.

iii. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). iii. 2. Pelaksanaan Aktiviti i. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. ii. Penutup Aktiviti i. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. xiii. 1. xiv. 3. 3. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. ii. Menyusun peralatan. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. xii. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. 4. 2. 2. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 .

3.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan Hutan. Penghulu) – jika perlu. 4. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Jabatan Laut / Marin. .

6. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 13. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 4. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . berdisiplin. 9. 2. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. Hendaklah mengawal diri sendiri. 7. 8. 10. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. selamat dan mencapai objektif.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 3. 11. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. Mematuhi arahan. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 5.

10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 18. 20. berburu. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 17. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 23. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.00 malam. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. peralatan dan harta persendirian. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. 24. 16. 15. 21. 19. 22. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan. Peserta dilarang memancing.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. pemilihan tapak. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . Malaysia cergas dan patriotik. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Aktiviti di IPG • • • • 2. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. pembahagian tugas Pembinaan khemah.

6. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " . • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. JAM INTERAKSI 5. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 .. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta....perihal kepimpinan..

Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 . JAM INTERAKSI 7.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8.

i. g.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. e. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. Pelajar PPG a. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 . l. b. f. d. j. m. k. dan semua AJK. c. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. h.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. f. c. e. g. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . d. c. d. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. i. b. f. g. h. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. e. KEM KOMANDAN a.

i. f. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . j. c. KEM KOMANDAN a. e. h. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. Jabatan Bomba dan Penyelamat. d. g. Polis Marin.

IPGM. KPM Pusat Pengembangan Akademik. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. KPM IPG Kampus Darulaman.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En.Noriati binti Abd. Hishamuddin bin Hassan En. Latiff En.Penyelaras Pen. IPGM. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. Zainol En. Ahmad Sukri b. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Rashid Tuan Haji Ust.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Salleh En. IPGM.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Mohamad Hafedz b.Aleas bin Mat Isa En.Baharuddin bin Ab.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->