Está en la página 1de 8

Introducción

Tarefa

Proceso

Avaliaciòn
rocio.mendez@edu.xunta.es
z
www.rociomendezpt.blogspot.com
INTRODUCCIÓN
Xa sabedes que este venres temos festa no colexio porque
pouco a pouco o curso foi pasando e chegou o mes de maio e
con el,
el o día das letras galegas,
galegas que este ano rememoramos a
Ramón Piñeiro e á súa obra.

Introducción

Tarefa

Proceso

Avaliaciòn
TAREFA 1 : Elabora unha liña cronolóxica coas datas máis importantes da
vida de Ramón Piñeiro.
Piñeiro
Faino no teu caderno seguindo este modelo:

1915 1924
Nace en Estuda o
Introducción Láncara bacharelato
en Lugo

Podes usar se queres as imaxes do arquivo en PDF ou o buscador de imaxes


Tarefa de google.
Vai premendo sobre as imaxes ou as palabras en azul claro para acceder á
información.
Proceso TAREFA 2 : Elabora un cómic sobre a vida de Ramón Piñeiro.
Piñeiro

Avaliaciòn
Esta semana celebramos o día das
letras galegas, un día moi especial
para a nosa lingua.

Este
E t ano adicamos
di o dí
día a Ramón
R ó
Introducción
Piñeiro. Preme nas súas imaxes
Tarefa
para saber algo da súa vida.

Proceso

Avaliaciòn
Como sabedes, a historia das letras
galegas
l comeza en 1963,
1963 ano en que
estiveron adicadas a Rosalía de
Castro. Seguro que todos
Introducción recordades este poema que nos
canta
t o músico
ú i A Amancio
i PPrada.
d
Tarefa

Proceso

Avaliaciòn
O día das letras galegas é a nosa
f
festa, af
festa d
do pobo
b galego.
l
Unha festa hai que animala con
música.

Introducción
O noso instrumento típico é a gaita.
Antes eran poucas as mulleres
Tarefa
que a tocan p
q pero hoxe en día
moitas se atreven, como
Proceso SUSANA SEIVANE na súa visita
a Lugo fai 3 anos.
Avaliaciòn
A música tradicional está a renovarse con novos
músicos
ú i e novos sons.

Introducción

Tarefa
Escoita este poema de Celso Emilio Ferreiro
rapeado ¡A VER QUE CHE PARECE!

Proceso

Avaliaciòn
Incompleto Medio Bien Excelente Nota

1 2 3 4
Boa presentación e letra
Falta de limpeza Boa presentación e Boa presentación e lexible facendo uso de
cores, organizadores
e orde na letra lexible letra lexible gráficos, marcadores,
Presentación visual imaxes,, etc.
presentación facendo uso de

cores e marcadores

Número e  3 datas ben 5 datas ben 6 datas ben 8 datas ben ordeadas

secuenciación das 
Introducción ordeadas ordeadas ordeadas
datas recollidas 

Selección de feitos  Selección de Selección de 3 Selección de 6 Selección e


Tarefa relevantes para o  feitos pouco feitos importantes feitos relevantes. representación dos
cómic
importantes. feitos máis importantes.

Cohesión e relación  Viñetas Conexión entre a Conexión entre o Correcta conexión entre


Proceso entre as viñetas do  desconectadas metade das viñetas 70% das viñetas.
viñetas todas as viñetas.
viñetas
cómic.
entre sí.

Avaliaciòn