EDUCACIÓ INFANTIL

P3
Llibre d’activitats
RALET, RALET 3 ANYS: • Contes, poemes i cançons (literatura i fets populars) • Petits projectes (Entorn i matemàtiques)

Editorial
Barcanova Barcanova

ISBN
978-84-489-2750-9 978-84-489-2752-3

P4
Llibre d’activitats
RALET, RALET 4 ANYS: • Contes, poemes i festes • Matemàtiques i entorn

Editorial
Barcanova Barcanova

ISBN
978-84-489-2917-6 978-84-489-2923-7

MATERIAL D’ÚS A L’AULA : • • • • • • Una bata amb beta al coll per poder-la penjar (model de l’escola) Un got de plàstic amb nansa Un tovalló per esmorzar Una tovallola menuda amb beta llarga per poder-la penjar i el nom Una bosseta de roba per portar l’esmorzar Un poal i una pala de plàstic per jugar al pati (podeu aprofitar el que hagin fet servir a l’estiu)

Tot aquest material d’aula que portin a classe, ha d’anar marcat amb el nom del vostre fill/a.

Aquest material hauran de portar-lo el dimecres dia 4 de setembre de 11.00 a 13.00 hores a les aules d’E.I,

P5
Llibre d’activitats
RALET, RALET 5 ANYS: • Contes, poemes i festes • Matemàtiques i entorn

Editorial
Barcanova Barcanova

ISBN
978-84-489-2928-2 978-84-489-2930-5

MATERIAL D’ÚS A L’AULA : • • • • • • Una bata amb beta al coll per poder-la penjar (model de l’escola) Un got de plàstic amb nansa Un tovalló per esmorzar Una tovallola menuda amb beta llarga per poder-la penjar i el nom Una bosseta de roba per portar l’esmorzar Un poal i una pala de plàstic per jugar al pati (podeu aprofitar el que hagin fet servir a l’estiu)

Tot aquest material d’aula que portin a classe, ha d’anar marcat amb el nom del vostre fill/a.

Aquest material hauran de portar-lo el dimecres dia 4 de setembre de 11.00 a 13.00 hores a les aules d’E.I,

PRIMÀRIA
1r
ÀREA
Llengua Catalana

CICLE INICIAL
LLIBRE
Xiu 1 Lectures Xiu 1 Activitats (1,2 i 3)

EDITORIAL
Vicens Vives

ISBN
978-84-6820197-9 978-84-6820182-5 978-84-6820224-2 978-1-40507807-8 978-1-40506936-6 978-84-6820144-3 978-84-6830051-1

Llengua Castellana Llengua estrangera: anglès

Zum 1 (1,2 i 3) Find Out 1 Activity Book Find Out 1 Pupil's Book

Vicens Vives MCMILLAN

Matemàtiques Religió Agenda Escolar 2013-14 FINOCAM A-5 SET/VISTA

Xifres 1 (1,2 i 3) Religió Catòlica. 1r

Vicens Vives Edebé

2on
ÀREA
Llengua Catalana

LLIBRE
Xiu 2 Lectures Xiu 2 Activitats (1,2 i 3)

EDITORIAL
Vicens Vives

ISBN
978-84-6820200-6 978-84-6820205-1 978-84-6820279-2 978-1-40507818-4 978-1-40507826-9 978-84-6820165-8 978-84-4893009-7 978-84-6830052-8

Llengua Castellana Llengua estrangera: anglès

Zum 2 (1,2 i 3) Find Out 2 Activity Book Find Out 2 Pupil's Book

Vicens Vives MCMILLAN

Matemàtiques Música Religió Agenda Escolar 2013-14 FINOCAM A-5 SET/VISTA

Xifres 2 (1,2 i 3) Ventíjol música 2n Religió Catòlica. 2n.

Vicens Vives Barcanova Edebé

PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ
EDITORIAL
Edebé Edebé Macmillan Edebé Barcanova Edebé

3R
ÀREA
Llengua Catalana * llibre de reutilització Llengua Castellana * llibre de reutilització Llengua estrangera: Anglès Matemàtiques * llibre de reutilització Música Religió Agenda

LLIBRE
Llengua 3 Palabra y comunicación 3 Pupil’s book * llibre de reutilització Activity book) * Tothom Matemàtiques 3 Música 1 C.M Religió Catòlica. 3r

ISBN
978-84-2368800-5 978-84-2369038-1 1-4050-7827-6 1-4050-7828-3 978-84-6830542-4 84-489-2249-8 978-846830526-4

* Els llibres que tenen un * són els que formen part del programa de reutilització de llibres, per tant, la gent que s’ha acollit no cal que els compri, menys l’Activity book que se l’ha de comprar tothom.

4t
ÀREA
Llengua Catalana * llibre de reutilització Llengua Castellana * llibre de reutilització Llengua estrangera: Anglès Matemàtiques * llibre de reutilització Música Religió Agenda

LLIBRE
Llengua 4 Palabra y comunicación 4 Pupil's book * llibre de reutilització Activity book) * Tothom Matemàtiques 4 Música 2 C.M Religió Catòlica. 4t

EDITORIAL
Edebé Edebé Macmillan Edebé Barcanova Edebé 978-84-2368799-2 978-84-2369039-8 1-4050-7838-2 1-4050-7839-9 978-84-6830543-1 978-84-4892254-2 978-84-6830527-1

* Els llibres que tenen un * són els que formen part del programa de reutilització de llibres, per tant, la gent que s’ha acollit no cal que els compri, menys l’Activity book que se l’ha de comprar tothom.

PRIMÀRIA

ÀREA
Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua estrangera: Anglès Matemàtiques Música Agenda

CICLE SUPERIOR
LLIBRE
Llengua 5 Palabra y Comunicación 5 Find out 5 Pupil’s book Activity book Matemàtiques 5 Música 1 CS

EDITORIAL
Edebé Edebé Macmillan Edebé Barcanova

ISBN
978-84-236-9280-4 978-84-236-9349-8 9781405078498 9781405078481 978-84-236-9478-5 978-84489-2417-1


ÀREA
Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua estrangera: Anglès Matemàtiques Música Agenda

LLIBRE
Llengua 6 Palabra y Comunicación 6 Find out 6 Pupil’s book Activity book Matemàtiques 6 Música 2 CS

EDITORIAL
Edebé Edebé Macmillan Edebé Barcanova

ISBN
978-84-236-9268-2 978-84-236-9350-4 9781405078597 9781405078603 978-84-236-9479-2 978-84-489-2421-8

SECUNDÀRIA

1r
LLIBRES DE TEXT MATÈRIA LLIBRE
Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua estrangera: Anglès Matemàtiques Música Francès Llengua catalana i literatura 1 Lengua castellana y literatura 1 Real English 1: Student's Book + Workbook Nou Vèrtex 1 Música I Essentiel et plus 1: livre de l'élève + cahier d'exercices

EDITORIAL
Text - La Galera Text - La Galera Burlington Vicens-Vives Edebé Santillana

ISBN
978-84-412-1343-2 978-84-412-1345-6 978-99-634-8209-2 978-99-634-8211-5 978-84-682-0123-8 978-84-683-0045-0 978-84-965-9703-7 978-84-927-2928-9

LLIBRES DE LECTURA MATÈRIA LLIBRE
La ratera Català Què farem, què direm?

AUTOR
Agatha Christie Pep Coll Joanot Martorell

EDITORIAL
Vicens-Vives Cruïlla Bromera – Col. El Micalet Galàctic Ediciones SM Teide Tusquets

ISBN
978-84-316-9223-0 978-84-762-9685-1 978-84-766-0086-3 978-84-675-3967-7 978-84-307-6090-9 978-84-831-0288-6 978-84-316-9099-1 978-84-965-9737-2

Castellà

Tirant lo Blanc Crónicas de la Torre I: El valle de los lobos Laura Gallego Bram Stoker Adaptación de Drácula Carmen G. Aragón Vida de un piojo llamado Matías Fernando Aramburu Bathsheba the Witch L'arc-en-ciel

Anglès Francès

Vicens Vives - col. Green Apple Santillana - collection évasion

Agenda Escolar

SECUNDÀRIA

2n
LLIBRES DE TEXT MATÈRIA LLIBRE
Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua estrangera: Anglès Socials Matemàtiques Música Tecnologia Francès * Llengua catalana i literatura 2 Lengua castellana y literatura 2 English in Motion 2: Student's Book + Workbook Nou Polis 2 Nou Vèrtex 2 Música II Tecnologies 3r ESO Essentiel et plus 1: livre de l'élève + cahier d'exercices

EDITORIAL
Text - La Galera Text - La Galera Richmond Santillana Vicens-Vives Vicens-Vives Edebé Teide Santillana

ISBN
978-84-412-1500-9 978-84-412-1502-3 978-84-668-0935-1 978-84-668-1141-5 978-84-682-0897-8 978-84-682-0934-0 978-84-683-0046-1 978-84-307-8569-8 978-84-965-9703-7 978-84-927-2928-9

LLIBRES DE LECTURA MATÈRIA LLIBRE
Juls, Juliette Català Tristan i Isolda El retaule del flautista Finish Mundi Castellà La maldición de bronce De pasos y entremeses Around the World in 80 Days Sherlock Holmes: The Blue Diamond

AUTOR
Antonio Villalobos Anònim Jordi Teixidó Laura Gallego Fernando Lalana Varios Jules Verne Arthur Connan Doyle

EDITORIAL
Barcanova Castellnou – Col. Kalafat Edicions 62 SM – Col. El Barco de Vapor Alfaguara Everest – Col. Punto de Encuentro Oxford Oxford

ISBN
978-84-489-2158-3 978-84-980-4231-3 978-84-926-7241-7 978-84-348-7011-8 978-84-204-4475-8 978-84-241-7710-2 978-0-19-424665-1 978-0-19-424723-8

Anglès

Agenda Escolar
* Llibres utilitzats per l’alumnat de 1r d’ESO del curs 2012-13.

SECUNDÀRIA

3r
LLIBRES DE TEXT MATÈRIA LLIBRE
Llengua Catalana Llengua estrangera: Anglès Biologia i geologia Física i química Socials Tecnologia * Francès Llengua i literatura 3r ESO English Plus 3: Student's Book + Workbook Nou Espai 3 Física i Química 3 Nou Polis 3 Tecnologies 3r ESO Essentiel et plus 3: livre de l'élève + cahier d'exercices

EDITORIAL
Edebé Oxford University Press (OUP) Vicens-Vives Santillana Vicens-Vives Teide Santillana

ISBN
978-84-683-0040-5 978-019-484-829-9 978-019-484-831-2 978-84-682-0253-2 978-84-7918-746-0 978-84-682-0254-9 978-84-307-8569-8 978-84-927-2926-5 978-84-927-2943-2

LLIBRES DE LECTURA MATÈRIA LLIBRE
Català

AUTOR

EDITORIAL
Onada Edicions Mc Graw Hill Edebé

ISBN
978-84-96623-95-8 978-84-481-6079-1 978-84-236-9605-5 978-84-246-2469-9 978-84-307-6128-9 978-019-479-025-3 978-019-479-033-8

Manel Garcia Grau i Vicent El magma silenciós Pallarés Carme Arenas Antologia de lectures 3r ESO et alt. Jordi Sierra i Tester (Probador) Fabra Las andanzas de Kip Parvati La casa de Bernarda Alba

Castellà

Anglès Huckleberry Finn The Last Sherlock Holmes Story

Miguel Larrea La Galera Federico García Lorca Teide Oxford, col·lecció Bookworms, Stage Mark Twain 2 Oxford, col·lecció Bookworms, Stage Michael Dibdin 3

Agenda Escolar
* Llibre utilitzat per l’alumnat de 2n d’ESO del curs 2012-13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful