Está en la página 1de 13

“Sólo el aire es más grande que el mar.

Y el viento
más fuerte que el agua”.
Federico Mayor Zaragoza

04’ 140409_12:35/01
SOBRE BARRETS I ALTRES
APARICIONS //////////////

La cosa va de vaixells, de viatges a terres inexplorades i El truc del mag és una artesania, i les fotografies que es mostren
d’enigmàtiques construccions que surten de la sorra com restes en aquest catàleg s’han d’entendre com a tals. En el millor
fòssils d’una altra era. I, és clar, de personatges perduts en un sentit de la paraula. Quan ens fixem en la fotografia molt sovint
temps mític que donen voltes buscant qui sap què. També va parlem de la “imatge tecnològica”. És clar que les fotografies
de la mesura exacta de l’ombra del mar sobre les dunes, i de són deutores d’una tecnologia, de l’aplicació d’uns coneixements
la línia que dibuixa la tela d’un paraigües quan el vent deixa de científics; però amb aquesta paraula, “tecnologia”, passa sovint
bufar, i de cargols monumentals, i de fars… que si la usem massa ens acaba desapareixent el constructor,
l’usuari, i qualsevol rastre de l’home. Finalment ens queda
Definitivament, de Robert Vilaplana emanen imatges. O potser l’estranya sensació que tot és fruit d’un simple automatisme.
simplement les troba, potser només ha anat al camp a fer
collita de fotografies. Des de fa temps, tot el que fa amb les L’artesania és tota una altra cosa, demana un home capaç, és un
seves càmeres màgiques, amb aquests minúsculs dispositius saber fer.
autoconstruïts, em fa pensar en la qüestió de la font de les
imatges. D’on surten aquestes fotos estranyament familiars que Però quin és, doncs, aquest saber fer d’en Robert? Jo crec que és
ens presenta? Ja hi eren, o han sortit de la seva imaginació? de l’ordre de la cacera: sap crear dispositius per atrapar imatges
O potser de la meva quan les miro? Deia Calvino que la poesia que finalment ens oferirà per a què gaudim. Però el procés no
és quelcom que se’ns apareix, ni creació ni recreació, simple és senzill: busca els materials, n’avalua les dimensions i els
aparició. Aquesta és exactament la sensació que tinc veient el manipula amb precisió mil·limètrica. Després els col·loca allà on
treball d’en Robert: em trobo davant d’aparicions poètiques, pensa que hi pot passar alguna cosa, destapa el minúscul foradet
d’imatges sorgides d’una font inesgotable i misteriosa que jo no de la caixa i s’amaga, espera pacientment fins que s’omple
puc sinó acceptar tal qual. d’ombres. Finalment, només quedarà comprovar quin aspecte té 6x7_f:150-133º/df:45mm/10 5 ’ 4 x 5 ’ 7 _ f : 2 00 - 8 1 º / d f : 2 0 m m / 1 2
la peça que ha pogut retenir dins la cambra fosca. Això és el que
Potser en Robert és un mag? millor sap fer en Robert: construir trampes per a caçar imatges,
o potser màquines per atraure espectres, tant se val. Això sí, i
Si ho és, és un mag constructor, un mag inventor d’estranys especialitzar-se en llunyanies i barrets…
aparells que fan visible en l’aire dens l’atzar de les ombres.
Un mag que convoca aparicions amb la paciència i la precisió Marc Coromina
de qui s’ha marcat una missió. Perquè en Robert és tossut Professor de fotografia de l’EADT
i perseverant, i no para fins que no té afinat l’últim model de
càmera estenopeica. Fins que aconsegueix que no es noti el
truc i que la imatge sorgeixi amb la precisió i l’exactitud que
requereix tot allò que té alguna relació amb els somnis.
63º 54’ 34. 33’’ N - 16º 42’ 26. 01’’ O

06’ 230409_0 9 : 2 1 / 1 0 08’ 250409_15:55/12 08’ 250409_16:02/12


40º 47’ 34. 82’’ N - 0º 44’ 42. 64’’ E

07’ 260409_08:11/13
12’ 260409_10:03/13 12’ 260409_12:22/13
2 0 ’ 2 60409_18:01/13
1 1 ’ 2 6 0 4 0 9 _ 1 8 : 32/13 06’ 260409_ 1 8 : 4 2 / 1 3 10’ 260409_18:59/13 06’ 260409_19:09/13
40º 47’ 56. 07’’ N - 0º 44’ 13. 59’’ E

07’ 270409_09:11/14
07’ 270409_ 1 1 : 0 9 / 1 4 12’ 270409_12:11/14 07’ 270409_13:44/14
10’ 270409_18:09/14
Dades tècniques: Agraïments:

Còpies al gelatino-bromur de plata Hector Matilla


sobre paper baritat. Ismael Bernal
Victor Rubio
Edu Alabart
Marc Coromina
Gonzalo Vilaplana
Mª Lluïsa de la Torre
Robert Vilaplana
Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus
L’Antàrtida

© d’aquesta edició: Generalitat de Catalunya.


Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
© de les imatges: Robert Vilaplana
© dels textos: Marc Coromina
Sala d’exposicions dels Serveis
Territorials de Cultura i Mitjans de
Aquesta publicació s’emmarca dins de les accions del cicle Art
Comunicació a Tarragona
Emergent, organitzat pels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans
de Comunicació a Tarragona. El projecte de Robert Vilaplana va
ser seleccionat a través de convocatòria pública per un jurat
08/05/09 - 05/06/09
format per Rosa Pera, Joan Rom i Marc Ferran.

Coordinació artística del cicle: Blai Mesa


Coordinació tècnica del cicle: Sílvia Iturria
Curador: Marc Coromina
Fotografies: Robert Vilaplana
Disseny: L’Antàrtida
Impressió: Indústries Gràfiques Gabriel Gibert
Dipòsit legal: T.357-2009
15’ 300409_1 9 : 3 3 / . . .

También podría gustarte