Está en la página 1de 11
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH KEMAHIRAN KOMUNIKASI BERKESAN

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA

KRITIS

 • Kebolehan manusia berfikir secara abstrak dan menjana idea-idea baharu dapat membezakan manusia dengan makhluk yang lain.

Konsep Kemahiran Berfikir

 • Tujuan untuk mencari makna

 • John Dewey “operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta yang lain supaya fakta yang baharu dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada

 • Beyer “ manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran, sebab atau keputusan

Komponen Berfikir

Sikap

Operasi Mental

Komponen Berfikir Sikap Operasi Mental Berfikir Pengetahuan
Berfikir
Berfikir

Pengetahuan

Kognitif : • Kemahiran Pemprosesan – menganalisis dan mensintesis, penaakulan dan pemikiran kritis serta kreatif •

Kognitif :

Kemahiran Pemprosesan menganalisis dan mensintesis,

penaakulan dan

pemikiran kritis serta kreatif Strategi atau proses yang kompleks seperti

membuat keputusan

dan menyelesaikan masalah

Operasi Befikir

Kognitif : • Kemahiran Pemprosesan – menganalisis dan mensintesis, penaakulan dan pemikiran kritis serta kreatif •

Metakognitif:

Meliputi operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran dan proses kognitif Melibatkan operasi untuk memandu usaha seseorang demi mencari makna, khususnya operasi merancang,

mengarah, dan menilai

pemikirannya

Kemahiran Berfikir Secara Kritis

dan Kreatif

 • Pemikiran Kritis - Pemikiran yang mahir dan bertanggungjawab untuk memudahkan proses memberi pendapat, membuat anggaran, kesimpulan atau keputusan yang bijak

 • Pemikiran kreatif pemikiran produktif yang bercapah. Melibatkan penjanaan atau sintesis idea atau hasil yang baharu, asli dan inovatif

Pemikiran Biasa

Kesan

Pemikiran kritis

Kesan

Meneka

Mungkin

Menganggar

Semakin hampir

betul/salah

(peranan berbeza drp sultan, raja dan YDPA)

dengan jawapn

Menerima

Sekadar tahu

Menilai (bertanyakan

Tahu menjana

maklumat

sahaja

kenapa tidak boleh)

maklumat

Mempercayai

Mungkin

Mengandaikan (jika

Ada sikap kritis

betul/salah

boleh apakah masalahnya)

Memberi

Mungkin tidak

Memberi pendapat yg

Lebih logik, kritis

pendapat tanpa sebab

logik

bersebab

dan kreatif

Menyelesaikan masalah secara

Mungkin silap

Menyelesaikan masalah dgn

Risiko kesilapan rendah dan

terburu-buru

mempertimbangkan

menjana

alternatif yg lain

maklumat

tambahan

Kepentingan KBKK

 • Mengelakkan kesilapan berfikir

 • Meningkatkan pemikiran secara kritis dan kreatif

 • Memperkembangkan daya intelek

 • Memupuk pembelajaran berdaya fikir

 • Kepentingan global, nasional dan individu

Pengelasan Kemahiran Berfikir

 • Terbahagi kepada dua

1. Kemahiran berfikir secara kritis

 • a. Kemahiran menganalisis secara kritis

 • b. Kemahiran menilai secara kritis

2. Kemahiran berfikir secara kreatif memperluas idea dan memperkembangkan imaginasi

Alat berfikir

 • Pengurusan grafik

 • Peta minda

Kesimpulan

 • KBKK

 • 1. Membantu pelajar membuat keputusan dan menyelasikan masalah

 • 2. Membolehkan pelajar memahami isu semasa dengan lebih baik