Está en la página 1de 13

The details of the implemetion phase activities 1.

In preparation time the two countries youth exchange particapants will distribute activties. The same jobs will be done in both countries. 2. Parengiamasis susitikimas jaunimo main vietoje vyks 2013 met balandio mnes (2 vadovai + 2 jaunimo dalyviai). Susitikime bus aptarti darb grafikai, uduoi paskirstymai, kiti praktiniai dalykai. Siekiant geriau koordinuoti vykdomus darbus, jau iki Parengiamojo susitikimo Trakuose, Lenkijos ir Lietuvos pusse bus sudarytos mokini koordinavimo grups, kuri, kiekvienoje alyje traukiami visi jaunimo main dalyviai: a. Group leader; b. Two public realtions manager; c. Two radio correspodents; d. Two IT specialists ; e. Statistics manager; f. Theater director; g. Foreign language guide; 2. Activties untill exchange in Trakai: The two countries students responsible for their acivities will communicate with each other, actively cooperate . Communication will be on Facebook, Skype and e-mail. Project leaders will be helpers for both countries students for completing activities foreseen before the echange.

Veikla: Project dissemination and introduction of schools (school newspaper, news board, Facebook ir ect.) Group activity coordination (Poland and Lithuania ir ads in joint internet page) Contest for projects logo organization in Facebook page Info collection for question What kind of neighbour countrie does people see in their own country social media? (info about country and jokes)

Atsakingi asmenys (lietuvi ir lenk): public realtions manager VPG Grupi vadovai, public realtions manager VPG public realtions manager ; Statistics manager ; History, politology and literature teacher School psychologist VPG jaunimas Theater manager, Statistics manager VPG jaunimas

Questionnarie Opinion about the two countries people in social media compiling, results processing and their presentation in pantomime form Social media stereotypes Young people preperation for being days leader Preparation for cultural evening Evaluation in each project kiekviename projekto implementation step.

Project leaders Diffrent countries groups Statistics manager Project leaders

3. Jaunimo mainai (susitikimas Trakuose) Susitikimo metu lenk ir lietuvi jaunimas dalyvauja visose veiklos srityse, projekto vadovai tik padeda. Programa sukurta atsivelgiant abiej pusi mokini idjas, ir kiekvienas teminis seminaras bus koordinuojamas 1-2 moksleivi i abiej ali (Mokiniai patys isirinks dien, bei savo partner, su kuriuo bus atsakingi u programoje numatytas veiklas, vykdomas metodas A esu dienos lyderis). Uduoties tema lems darbo pobd. Bus dirbama ir su visa grupe, bus skirstomasi vienos tautybs ir mirias grupeles. 4.Sklaida: Veiklos etapai Students from various mixed groups creative workshop organization and leading Critical thinking cure from media manipulation In KABG, traditional dance evening with community people Interview in Vilnius streets about traditional media and usage of social media Facebook group High Five 2 creation, vaizdaraio, fototinklaio, videotinklaraio krimas, radijo laid talpinimas internete, internetinio Diffrent Lithuanian and Poland group project introduction, workshop Critical thinking cure from media manipulation execution in one of neighbour schools after the project . Five radio shows in polish, lithuanian and english languages with project theme creation, tape publication in internet. Project ideas and participants introduction; Show after pre-visit; Show during the exchange; Show in KABG Ninth wave studio Show about results after the project All project group, diffrent in Lithuania and Poland Atsakingi mons (lietuvi ir lenk) Day leaders; Group leaders; Project leaders; All participants All participants, IT specialist is leading

Directors; Group leaders; Project leaders. Radio correspodents

Letters, created in the last exchange day about the project, issues raised in it about youth activity delivery to local goverment

(Visi veiksmai atliekami abiej ali mokyklose ): Veikla Facebook" page creation Info about the project start Introduction of schools; Project logotype creation contest announcement in both schools. Radijo laid (5) rengimas, talpinimas internetinje erdvje Lithuania and introduction; School and presentation. Poland its group surrounding Cooperation with your group theater director. Questionary result adaptation pantomime, script creation to Country presentation in cultural evening, preparation for talents night. Info in social media collection, presentation about neigbhouring country I am the days leader days leader gathering and preparation for each day Statistikas; Maiausiai 3 VPG mokiniai; Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas; Mokyklos psichologas. Theater director; Maiausiai 3 VPG nariai; Teatro mokytojas projekto vadov; arba vienas i Radio correspodents Maiausiai 3 VPG nariai; Group leader; Maiausiai 3 VPG nariai; Atsakingi, Lietuvoje ir Lenkijoje IT spec.; 1 VPG narys; public realtions managers; Maiausiai 3 VPG nariai;

Joint questionary and results

Colective work in each country. All group.

Project leader; Group leader;

1. Jaunimo mainai Susitikimo metu lenk ir lietuvi jaunimas dalyvauja visose veiklos srityse, projekto vadovai atlieka padjjo ir konsultanto vaidmen. Programa yra sukurta atsivelgiant abiej pusi mokini idjas, kiekvienas usimimas bus koordinuojamas 1-2 moksleivi. (Studentai patys nusprs, su kuo ir koki dien bus koordinatoriais). Nuo seminaro priklausys ir temos darbo pobdis: kolektyvinis, grupinis sudarytos i mokini vienos tautybs ir mirios grups. Pagrindins atsakomybs, skiriamos jaunimo koordinatoriams jaunimo main metu yra ios: Veikla Atsaking veikl paskirstymas tarp dalyvi; Atsakingi Lietuvos ir Lenkijos grupi vadovai;

Refleksijos; Apsilankymo Kaiiadori Algirdo Brazausko gimnazijoje koordinavimas. Projekto dokumentavimas; Radijo laid ruoimas; Darbo koordinavimas ruoiant autorin aktyv usimim Kritinis mastymas skiepas nuo medij manipuliacij; Twitterio lentos vertinimas; Geriausio tweeto rinkimas; Nuotaik tyrimas. Informacijos talpinimas internet; Geocachingas Kultros vakarai Trakuose ir Kaiiadoryse Talent ou Gatvs apklausa Miesto painimo aidimas A esu dienos lyderis Krybini dirbtuvi Kritinis mastymas skiepas nuo medij manipuliacij pravedimas Kaiiadori gimnazijoje 2. Po jaunimo main Trakuose Veikla Aktyvios paskaitos Kritinis mastymas skiepas nuo medij manipuliacij pravedimas vienoje i vietos mokykl Oborniki Slskie ir Kaiiadoryse; Geocachingas Oborniki Slskie ir Kaiiadori miestuose; Facebook puslapio ra atnaujinimas; Informacins skelbim lentos pildymas, skelbim atnaujimas; Radijo laida, apibendrinanti vis projekt (trimis kalbomis: angl, lietuvi, lenk), jos talpinimas internete; Projekto informacijos sklaida vietinje spaudoje; Atsakingi Teatro reisieriai, dalyvauja visa jaunimo main grup; IT specialistai, dalyvauja visa jaunimo main grup; IT specialistai; Viej ryi vadybininkai; Radijo urnalistai; Vienas mogus i Lietuvos, vienas i Lenkijos yra atsakingas u dienos veiklas Teatro reisieriai, dalyvauja visa jaunimo main grup; Visa grup IT specialistai Lietuvos ir Lenkijos statistikos vadybininkai; Lietuvos ir Lenkijos radijo korespondentai; Lietuvos ir Lenkijos teatro reisieriai;

Lietuvos ir Lenkijos statistikos vadybininkai;

Viej ryi vadybininkas;

Kuo isamiau ir aikiau upildykite lentel apie jaunimo mainus:

Temos, veiklos
Apraymas

Kokie keliami udaviniai atitinkamoms veikloms? Koki rezultat siekiama atitinkamomis veiklomis?

Kokie taikomi darbo metodai (kaip planuojamos veiklos bus gyvendinamos praktikai)?

Data ir vieta DATA ir vieta 2013 09 21 Trakai Rytas Pirmoji diena: Ledlauis

Kelion

Diena

Atvykimas gyvenamj viet, sikrimas

Vakaras

1.

Apilimo, susipainimo aidimai; Susipainimas su vieta; vadas jaunimo mainus; programos aptarimas; nuomoni apie projekto lkesius isakymas;

1.

2. 3.

Dalyviai susipains, pralau bendravimo ir kalbos barjerus, Skirting ali jauni mons bursis vien bendruomen, mains baim bendrauti usienio kalba; Susipains su aplinka;

1.

aidimai, moksleivi i anksto paruoti projekto pasiruoimo stadijoje; Pasivaikiojimas- lobio iekojimas ( susiskirst grupes mons kiekvienoje erdvje ieko paslpt lapeli su frazmis).

2.

2. 4. Saugumo instruktaai, bendravimo taisykls. 3.

3. Isakys savo nuomon ir lkesius a. b. Pokalbis; Bendras darbas RATAS BE PRIEVARTOS: moksleiviai sdi ratu, dienos lyderis prao kiekvien kalbti, arba pasakyti stop, jei jis kalbti nenori. Mokini mintys yra uraomos ant raomosios lentos;

5.

Twiterio pildymas; Asmenini pato dui krimas 4. Parengtoje specialioje raymo erdvje, kurioje kiekvienas dalyvis turi speciali savo administruojam mini erdv. Joje yra uraomos kylanios dienos mintys. Beraydami savo mintis projekto dalyviai vertins kit paraytas mintis, ant j bus uklijuojami tam tikro simbolio lipdukai. Daugiausiai simboli surinkusi mintis yra apdovanojama paskutin 5. susitikimo dien; parengiama bendra pato d, susitikimo dalyviai rays laikus vienas kitam. Kiekvien susitikimo vakar laikai atsakingo patininko idalijami.

Jaunimas pristatys ir aptars program, numatys bendravimo taisykles ir saugumo utikrinim; Isakys savo nuomon, iklausys kit, iekos nuomoni panaum; Isiaikins darbo reikalavimus, atsakomybes. Vieai urays kylanias mintis arba pastebjimus, aktualius vieni kitiems, kurs mini duomen baz, suinos vieni kit nuotaikas ir

4.

Pokalbis, instrukcija, grupinis darbas; Vykdoma praktin veikla.

5.

prireikus darys minimalius pakeitimus programoje; parays bent dvi kylanias mintis (tweetus) per dien; turs galimyb pareikti savo nuomon kitam asmeniui;

DATA ir vieta Antroji diena: Kas yra socialins medijos? Stereotipai jose. 2013 09 22 Trakai Rytas 1. Apilimo, painties 1. Pralau bendravimo ir kalbos tvirtinimo aidimai; barjerus, skirting ali mokinius burs vien bendruomen, mains tamp ir baim bendrauti usienio 2. Kas yra medija, socialins kalba; medijos, j santykis su tradicine iniasklaida, poveikis jauniems 2. Pagilins inias apie medijas, sukurs monms terp diskusijai, iskirs teigiamas ir 3. Uduoties aptarimas neigiamas socialini medij puses Diena 1. Stereotipai socialinse medijose. Kaip lenk socialins medijose pristatoma Lietuva, o lietuvi- Lenkija. Pantomim pristatymas (pagal anketos rezultatus apie abiej ali bendruomeni poir vienas kit) Uduoties aptarimas aidimai lauke Lietuvik ir lenkik anekdot vakaras. Geriausi anekdot rinkimai; 1. Isiaikins, kokie stereotipai pastebimi pristatant Lietuvai Lenkij, Lietuvai Lenkij pritars arba paneigs informacij; Aikinsis stereotip prieastis, bdus jiems veikti

1.

aidimai, moksleivi i anksto paruoti projekto pasiruoimo stadijoje; Grupinis darbas, grafinis vaizdavimas;diskusija Pokalbis

2. 3.

1. 2.

Diskusija; Grupinis darbas; Prezentacijos; Nuomoni isakymas Nenoriu girti, bet, nenoriu peikti, bet...

2.

Vakaras

2. 1. 2.

1.

Bendraus, gaus teigiam emocij; I anksto urays anekdotus.

1.

aidimai, i anksto apgalvoti parengiamajame etape Grupinis darbas Europietik juok konkursas1 Konkursas Diskusija, pokalbis

2.

2. 3.

3.

3.

Vaidins situacijas pagal anekdotus;rinks geriausius anekdotus, motyvuos, kodl juos pasirinks, Aptars bendradarbiavimo ir projekto temos vystymo klausimus, reflektuos ;

4.

4.

Dienos refleksija. 4.

Metodinis rinkinys Visi skirtingi - visi lygs, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto reikal direktoratas, 2 -asis leidimas, p. 91, P. 76

DATA ir Treioji diena: alikumas iniakliadoje. Kaip mums atrodo? vieta 2013 09 23 Trakai Rytas 1. Apilimo aidimai; 1. Pralau bendravimo ir kalbos barjerus, skirting 2. Kaip skirtingi mons skirtingai suvokia ali mokinius burs vien vykius? bendruomen, mains 3. Uduoties aptarimas tamp ir baim bendrauti usienio kalba; 2.

1.

aidimai, moksleivi i anksto paruoti projekto pasiruoimo stadijoje; aidimas Istorijos vykiai2

2.

Analizuos skirting poir 3. svarbius Lietuvai ir Lenkijai istorinius momentus mones ymius mones; suvoks, kas yra etnocentrizmas ir nacionalizmas, kokie u j slypi pavojai; isiaikins vertinimo skirtumus, j prieastis, sieks objektyvumo, vertins vykius i globalios puss 1.

Diskusija, pokalbis

Diena

1. 2.

Manipuliavimas socialiniuose tinkluose. Herojaus ir antiherojaus krimas Uduoties aptarimas

1. 2. 3. 4.

Aptars, ar galima tikti iniasklaida. Kurs herojaus ir antiherojaus portret. Suvoks dominuojant kultros model Mokysis atskirti manipuliacijas stebdami vairias itraukas i socialini tinkl. Bendraus neformalioje aplinkoje, geriau pains vieni kitus, oks, dainuos, ais; Aptars bendradarbiavimo ir projekto temos vystymo klausimus, reflektuos program. 1. 2.

a. b.

aidimas Fotoroboto krimas3; aidimas viktorina Atspk, kas pasislp po garsu, vaizdu ir odiu4.

Vakaras

1. 2.

Lenk kultrinis vakaras Dienos refleksija.

1.

Krybin veikla; Diskusija, pokalbis

2.

Metodinis rinkinys Visi skirtingi - visi lygs, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto reikal direktoratas, 2 -asis leidimas, p. 91 3 Visoms grupms idalinami vienodi lapai su nupieto mogeliuko kontru. Dvejoms grupms duodama uduotis pavaizduoti mogeliuk kaip heroj (pieti, aprayti, papasakoti istorij), kitoms dvejoms grupms kaip antiheroj. Vliau darbai pristatomi, aptariami, daromos ivados apie manipuliacij. 4 Projekto pasiruoimo metu yra renkama mediaga socialinse medijose, kurioje krybini dirbtuvi metu yra bandoma surasti ir atpainti kas i tikro ia mediaga norta pasakyti. Iekoma pasislpusi manipuliacij.

DATA ir vieta 2013 09 24 Trakai Rytas

Ketvirtoji diena: Daugiakultrikumas Vilniuje ir Trakuose

1.

Tradicins iniasklaidos rys ir daromas poveikis politikoje, ekonomikoje, socialiniame gyvenime;

1.

Aplankys Lietuvos radij ir televizij, Lietuvos rytos credakij, susitiks su urnalistais Lietuvos ryto redakcijoje.

1.

Ekskursija, paskaita, atidusis klausymas;

Diena

1.

Bendrumo paieka daugiakultriniame Vilniuje Objektai: a. A. Mickeviiaus muziejus (lenk kultros atspindys); b. ventosios dvasios cerkv (rus kultros atspindys); c. yd getas, paminklas; d. Paminklas Gaonui (yd kultros atspindys); e. Vilniaus universitetas (bendrakultrinis atspindys); f. Gedimino pilis (lietuvi kultros atspindys); g. Auros vartai (bendrakultrinis atspindys); h. Taraso evenkos paminklas (ukrainiei kultros atspindys); Gatvs apklausa (kiekviena grup apklausia po mones) a. Projekto ir Fondo pristatymas; b. Koki dal socialins medijos uima moni gyvenimuose; c. Kokia tradicin iniasklaid labiausia vertina ir kodl?; d. Kokiais socialiniais tinklais naudojasi ir kodl? e. Ar tiki informacija, gaunama socialinse medijose. Uduoties aptarimas Pasivaikiojimas po vakarinius Trakus, karaim ir totori

1. a. Atpains, rinks ir pasirinktoje medijoje ufiksuos vairi kultr atspindius; pozityviai vertins kitas kultras; Dirbs penki asmen grupse, Naudosis emlapiu, iekodami objekt;

1.

Miesto painimo aidimas;Fotografavimas, filmavimas; Interviu, Pokalbis

2.

b. c.

2.

Isiaikins moni nuomon apie tradicin iniasklaid ir socialinius tinklus.

2.

3. Vakaras 1.

1.

Atpains, rinks, ir pasirinktoje medijoje ufiksuos kit

1.

Pasivaikiojimas;

kultros paiekos; 2. Dienos refleksija. 2.

kultr pavyzdius Aptars bendradarbiavimo ir projekto temos vystymo klausimus, reflektuos program.

2.

Diskusija;

DATA ir vieta 2013 09 25 Trakai Rytas

Penktoji diena: Kritinis mastymas skiepas nuo medij manipuliacij

1. 2.

Apilimo aidimai;

1.

Mediagos, surinktos Vilniuje apdorojimas, pristatymas (foto galerijos sukrimas), kultros pdsak aptarimas remiantis fotonuotraukomis, poirio apie daugiakultrikum 2. isakymas;

Pralau bendravimo ir kalbos barjerus, skirting ali mokinius burs vien bendruomen, mains tamp ir baim bendrauti usienio kalba; Iekos atsakym, koki tak Vilniuje esantys vairi kultr pdsakai daro visuomenei, supras europietikum;

1.

aidimai, moksleivi i anksto paruoti projekto pasiruoimo stadijoje; Praktinis darbas grupse: a. Mediagos apdorojimas; b. Praktinis darbas grupse; c. Atskir grupi parengtos mediagos pristatymas (galerija, grafiniai vaizdai).

2.

3.

Rinkt nuomoni Vilniuje statistins analizs darymas ir pristatymas ir aptarimas

3.

Diena

1.

Pasiruoimas vesti krybines dirbtuves

1. 2.

3. Iklausys nuomones ir atliks statistin analiz, isakys individuali savo nuomon bendrakultrikum , tradicin iniasklaid ir socialinius tinklus Panaudos usimimuose 1. gytus gdius ir mediag; Sukurs autorines krybines dirbtuves medij ratingumo tematika.

Diskusija

Darbas grupse, planavimas, idj generavimas.

Vakaras

1.

Pasiruoimas vesti krybines dirbtuves; pasiruoimas vizitui Kaiiadori rajono Algirdo Brazausko gimnazij . Vadov susirinkimas;

1. a. b. Sukurs seminaro plan; Atrinks mediag, reikaling krybinms dirbtuvms; Surinks reikalingas priemones

1.

2.

Trumpas projekto grups susitikimas, vadovaujamas projekto vadov, nuomoni ir idj bendradarbiavimo tematika isakymas; Grupin ir individuali veiklos; Bendro krybini dirbtuvi pristatymo krimas Diskusija;

c.

2.

2.

Aptars bendradarbiavimo ir projekto temos vystymo klausimus, reflektuos program.

DATA ir vieta 2013 09 26 Trakai Rytas

etoji diena: Vizitas mokykl, linksmavakaris

1.

Praktinis seminaras Kaiiadori rajono Algirdo Brazausko gimnazijoe KRITINIS MSTYMAS SKIEPAS NUO INIASKLAIDOS MANIPULIACIJ

1. a. Praves dviej akademij valand trukms praktin seminar; gis seminaro vedimo patirties; Naikins stereotipus, esanius tarp lietuvi ir lenk. Perteiks patirt, kaip atpainti manipuliacijas medijose.

1. a. b. Praktin veikla; Darbas grupse;

b. c.

d.

Diena

1.

Problemins radijo laidos socialini medij ir j manipuliacij tema angl kalba rengimas. Radijo laida vliau veriama lenk ir lietuvi kalbas bei talpinama projekto Facebook puslapyje ir gimnazijos internetinje svetainje. Geocaching.

1.

Atliks projekto rezultat sklaid bei vieins projekt; Vieins projekt; aktyviai praleis laik lauke Susipains su lietuvi tradicijomis, pristatys savo talent; praleis vakar neformalioje aplinkoje Aptars bendradarbiavimo ir projekto temos vystymo klausimus, reflektuos program.

1. 2.

Diskusija radijo studijoje; Praktin veikla; Krybin veikla; Laisvi pokalbiai Diskusija;

2.

3. 4. 5.

3.

2. Vakaras 3.

4. Lietuvi kultrinis vakaras, liaudik oki pamokos, talent ou; linksmavakaris Grimas nakvyns viet; Dienos refleksija; 5.

4. 5.