Está en la página 1de 144

Valstybs mon Seimo leidykla Valstybs inios Ofcialus leidinys

2012 m. lapkriio 15 d. Nr. 132


ISSN 1392-4559, ISSN 1684-6552 (ONLINE)
Kaina 6,30 Lt
132
Leidiamas nuo 1918 m. gruodio 29 d.
T U R I N Y S
I skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAI
6641. Lietuvos Respublikos teism statymo 14 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2313) 7
6642. Lietuvos Respublikos teiskros pagrind statymo 25 ir 26 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2314) 7
6643. Lietuvos Respublikos administracini byl teisenos statymo 117 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2315) 8
6644. Lietuvos Respublikos advokatros statymo 52 ir 59 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2316) 8
6645. Lietuvos Respublikos antstoli statymo 8 ir 47 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2317) 8
6646. Lietuvos Respublikos biudeto sandaros statymo 11 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2318) 9
6647. Lietuvos Respublikos buhalterins apskaitos statymo 3 ir 7 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2319) 9
6648. Lietuvos Respublikos chemini mediag ir preparat statymo 17 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2320) 10
6649. Lietuvos Respublikos elektroninio parao statymo 14 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2321) 10
6650. Lietuvos Respublikos elektronini ryi statymo 10, 11 ir 12 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2322) 10
6651. Lietuvos Respublikos rinkim Europos Parlament statymo 4
1
, 11, 44, 84, 89, 93 ir 94 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2323) 11
6652. Lietuvos Respublikos farmacijos statymo 57 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2324) 12
6653. Lietuvos Respublikos gyventoj turto deklaravimo statymo 10 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2325) 13
6654. Lietuvos Respublikos moni bankroto statymo 9 ir 11 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2326) 13
6655. Lietuvos Respublikos moni restruktrizavimo statymo 7 ir 15 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2327) 14
6656. Lietuvos Respublikos indli ir sipareigojim investuotojams draudimo statymo 4, 8, 10 ir 14 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2328) 14
6657. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statymo 18, 26 ir 84 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2329) 15
6658. Lietuvos Respublikos lito patikimumo statymo 5 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2330) 16
6659. Lietuvos Respublikos lobistins veiklos statymo 14 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2331) 16
6660. Lietuvos Respublikos mokjimo staig statymo 12, 32 ir 33 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2332) 16
6661. Lietuvos Respublikos pilietybs statymo 36 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2333) 17
6662. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkim statymo 8, 11 ir 38 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2334) 17
2012 m. lapkriio 15 d.
2
6663. Lietuvos Respublikos produkt saugos statymo 4 ir 17 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2335) 18
6664. Lietuvos Respublikos referendumo statymo 16, 18, 23, 73 ir 78 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2336) 18
6665. Lietuvos Respublikos saugios laivybos statymo 4 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2337) 19
6666. Lietuvos Respublikos Seimo rinkim statymo 5
1
, 9, 10, 45 ir 93 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2338) 19
6667. Lietuvos Respublikos ilumos kio statymo 19 ir 32 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2339) 20
6668. Lietuvos Respublikos asmen, slapta bendradarbiavusi su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipainimo,
skaitos ir prisipainusij apsaugos statymo 8 ir 9 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2340) 21
6669. Lietuvos Respublikos socialini paslaug statymo 23 ir 32 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2341) 21
6670. Lietuvos Respublikos standartizacijos statymo 6 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2342) 22
6671. Lietuvos Respublikos specialij tyrim tarnybos statymo 6 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2343) 22
6672. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos statymo 59 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2344) 23
6673. Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinje statuto patvirtinimo ir gyvendinimo statymo 11 straipsnio pakeitimo
statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2345) 23
6674. Lietuvos Respublikos tarptautini sutari statymo 4 ir 16 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2346) 23
6675. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizs statymo 8 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2347) 24
6676. Lietuvos Respublikos teism statymo 39 straipsnio pakeitimo statymo pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2348) 24
6677. Lietuvos Respublikos teritorij planavimo statymo 11, 18, 18
1
, 26 ir 31 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2349) 25
6678. Lietuvos Respublikos Vaik ilaikymo fondo statymo 14 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2350) 26
6679. Lietuvos Respublikos valstybs ir savivaldybi turto privatizavimo statymo 5 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2351) 26
6680. Lietuvos Respublikos sakomj ir paprastj vekseli statymo 83 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2352) 27
6681. Lietuvos Respublikos visuomens informavimo statymo 31, 46, 47, 49 ir 50 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2353) 27
6682. Lietuvos Respublikos Vyriausybs statymo 43 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2354) 28
6683. Lietuvos Respublikos valstybs kontrols statymo 13 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2355) 28
6684. Lietuvos Respublikos Valstybins lietuvi kalbos komisijos statymo 6 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2356) 29
6685. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybins etikos komisijos statymo 17 ir 19 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2357) 29
6686. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo statymo 6 straipsnio pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2359) 29
6687. Lietuvos Respublikos mik statymo 4, 11 straipsni pakeitimo ir papildymo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2361) 30
6688. Lietuvos Respublikos mik statymo 5 ir 11 straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2362) 30
6689. Lietuvos Respublikos statymas dl Europos Sjungos bei jos valstybi nari ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvs susitarimo ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2363) 31
6690. Lietuvos Respublikos statymas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir Kazachstano Respublikos Vyriausybs susitarimo dl asmen
readmisijos ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2364) 31
Valstybs inios nr. 132
3
6691. Lietuvos Respublikos statymas dl Taryboje posdiavusi Europos Sjungos valstybi nari susitarimo dl slaptintos informacijos,
kuria keiiamasi Europos Sjungos interesais, apsaugos ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2365) 32
6692. Lietuvos Respublikos statymas dl Tarptautins telekomunikacij sjungos stat ir Tarptautins telekomunikacij sjungos konvencijos
pakeitimo akt ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2366) 32
6693. Lietuvos Respublikos statymas dl 1995 m. tarptautins konvencijos dl vejybos laiv personalo rengimo, atestavimo ir budjimo
normatyv ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2367) 32
6694. Lietuvos Respublikos statymas dl Europos Tarybos konvencijos dl vaik apsaugos nuo seksualinio inaudojimo ir seksualins prievartos
ratifkavimo
(2012 11 06 Nr. XI-2368) 33
6695. Lietuvos Respublikos administracini teiss paeidim kodekso 43
1
, 43
2
ir 259
1
straipsni pakeitimo statymas
(2012 11 06 Nr. XI-2374) 33
II skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINS SUTARTYS
6696. Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir Rusijos Federacijos Vyriausybs Susitarimas dl tilto per Nemun tarp Panemuns ir Sovetsko
bei jo prieig statybos
(2011 10 04) 37
Usienio reikal ministerijos praneimas dl tarptautini sutari sigaliojimo 39
III skyrius. KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISS AKTAI
6697. Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Dl 2014 met paskelbimo Kristijono Donelaiio metais ir Kristijono Donelaiio
300-j gimimo metini minjimo 20102014 met programos metmen 3 straipsnio pripainimo netekusiu galios ir 4, 5 straipsni pakeitimo
(2012 11 08 Nr. XI-2405) 40
IV skyrius. RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI
6698. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs suteikimo
(2012 11 07 Nr. 1K-1256) 40
6699. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs suteikimo
(2012 11 07 Nr. 1K-1257) 41
6700. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs suteikimo supaprastinta tvarka
(2012 11 07 Nr. 1K-1258) 41
6701. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs grinimo
(2012 11 07 Nr. 1K-1259) 42
6702. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs grinimo
(2012 11 07 Nr. 1K-1260) 42
6703. Dekretas dl Lietuvos Respublikos pilietybs suteikimo
(2012 11 07 Nr. 1K-1261) 42
6704. Dekretas dl a. Gelno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinje
atstovybje prie uNEScO
(2012 11 09 Nr. 1K-1269) 43
6705. Dekretas dl naujai irinkto Lietuvos Respublikos Seimo pirmojo posdio suaukimo
(2012 11 13 Nr. 1K-1270) 43
V skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS NUTARIMAI
6706. Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2001 m. balandio 30 d. nutarimo Nr. 490 Dl Klaipdos valstybinio jr uosto
kompleksinio saugos plano patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 07 Nr. 1352) 43
6707. Nutarimas dl kreipimosi Respublikos Prezident su praymu pritarti a. Dambrauskaits kandidatros silymui Europos Sjungos
Bendrojo Teismo teisjus
(2012 11 12 Nr. 1353) 44
6708. Nutarimas dl Gamtini duj tiekimo diversifkavimo tvarkos aprao patvirtinimo
(2012 11 07 Nr. 1354) 44
6709. Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2012 m. birelio 6 d. nutarimo Nr. 670 Dl Naikintin vaistini preparat primimo
i gyventoj ir apmokjimo u j tvarkym tvarkos aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 07 Nr. 1355) 48
2012 m. lapkriio 15 d.
4
VI skyrius. KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI,
IVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI
6710. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkis dl pareikjo praymo primimo
(2012 11 12 Nr. 2B-67) 48
6711. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkis dl pareikjo praymo primimo
(2012 11 13 Nr. 2B-69) 49
VIII skyrius. MINISTR, VYRIAUSYBS STAIG, KIT VALSTYBS VALDYMO
INSTITUCIJ VADOV NORMINIAI TEISS AKTAI
6712. Energetikos ministro sakymas dl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilms garantij
paymjim idavimo taisykli patvirtinimo
(2012 11 05 Nr. 1-216) 49
6713. ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2007 m. rugsjo 25 d. sakymo Nr. 3D-426 Dl Kooperatini bendrovi (kooperatyv)
pripainimo ems kio kooperatinmis bendrovmis (kooperatyvais) taisykli ir Paymos apie kooperatins bendrovs (kooperatyvo)
atitikt Lietuvos Respublikos kooperatini bendrovi (kooperatyv) statymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 07 Nr. 3D-851) 56
6714. ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2008 m. vasario 29 d. sakymo Nr. 3D-109 Dl leidimo naudoti neekologikas
sklas pakeitimo
(2012 11 08 Nr. 3D-855) 60
6715. ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2004 m. gegus 4 d. sakymo Nr. 3D-289 Dl Laboratorij, turini teis atlikti
alkoholio produkt tyrimus ir iduoti itirt produkt atitikt patvirtinanius dokumentus, patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. 3D-856) 62
6716. ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2002 m. rugpjio 30 d. sakymo Nr. 329 Dl alkoholini grim klasifkavimo
pakeitimo
(2012 11 12 Nr. 3D-862) 62
6717. ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2012 m. balandio 5 d. sakymo Nr. 3D-249 Dl Lietuvos kaimo pltros
20072013 met programos priemons Pelno nesiekianios investicijos gyvendinimo taisykli patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 12 Nr. 3D-863) 64
6718. Socialins apsaugos ir darbo ministro sakymas dl Politini kalini ir tremtini bei j eim nari sugrimo Lietuv veiklos
20132015 met plano patvirtinimo
(2012 11 07 Nr. a1-491) 64
6719. Susisiekimo ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegus 7 d. sakymo Nr. 3-301 Dl Teiss valdyti
geleinkeli riedmenis gijimo tvarkos aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 3-723) 68
6720. Socialins apsaugos ir darbo ministro sakymas dl Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialins apsaugos ir darbo
ministerijos statistins veiklos ataskaitos formos patvirtinimo
(2012 11 09 Nr. a1-498) 69
6721. Vidaus reikal ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2008 m. lapkriio 27 d. sakymo Nr. 1V-420
Dl 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo
administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.2-VRm-02-R Regionins pltros tobulinimas, region pltros
planai ir savivaldybi (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai pltros planai projekt fnansavimo slyg aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 1V-787) 83
6722. Vidaus reikal ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2009 m. vasario 18 d. sakymo Nr. 1V-71
Dl 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo
administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.2-VRm-03-V Vieojo administravimo subjekt sistemos
tobulinimas projekt fnansavimo slyg aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 1V-788) 83
6723. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. liepos 14 d. sakymo Nr. 1V-478 Dl fnansavimo skyrimo projektui,
fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo
ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas
pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 08 Nr. 1V-789) 84
6724. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-04-R Socialinio bsto pltra ir jo kokybs gerinimas, Lietuvos Respublikos vidaus reikal
ministro 2010 m. vasario 11 d. Nr. 1V-84 Dl fnansavimo skyrimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-04-R Socialinio bsto pltra ir jo kokybs gerinimas pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins
paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-790) 85
Valstybs inios nr. 132
5
6725. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugsjo 29 d. sakymo Nr. 1V-611 Dl fnansavimo skyrimo projektams,
fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros
paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam
atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-791) 86
6726. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugsjo 17 d. sakymo Nr. 1V-596 Dl fnansavimo skyrimo projektams,
fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros
paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam
atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-792) 88
6727. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. liepos 27 d. sakymo Nr. 1V-507 Dl fnansavimo skyrimo projektams,
fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros
paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam
atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-793) 89
6728. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugpjio 24 d. sakymo Nr. 1V-559 Dl fnansavimo skyrimo projektams,
fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros
paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam
atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-794) 91
6729. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo sumainimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai
gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum,
Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. spalio 27 d. sakymo Nr. 1V-668 Dl fnansavimo skyrimo projektams,
fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros
paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRm-03-R Daugiabui nam
atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum pakeitimo ir Europos Sjungos fnansins paramos l grinimo
(2012 11 09 Nr. 1V-795) 92
6730. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo skyrimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. mogikj itekli pltros
veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo
priemon VP1-4.1-VRm-04-R Savivaldybi institucij ir staig dirbanij kvalifkacijos tobulinimas
(2012 11 09 Nr. 1V-796) 93
6731. Vidaus reikal ministro sakymas dl fnansavimo skyrimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. mogikj itekli pltros
veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo
priemon VP1-4.1-VRm-04-R Savivaldybi institucij ir staig dirbanij kvalifkacijos tobulinimas
(2012 11 09 Nr. 1V-797) 93
6732. Vidaus reikal ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2008 m. rugsjo 10 d. sakymo Nr. 1V-328
Dl motorini transporto priemoni vairuotojo paymjim idavimo taisykli patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 1V-800) 94
6733. aplinkos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandio 27 d. sakymo Nr. D1-365 Dl Europos
Sjungos aplinkos fnansinio instrumento LIFE+ lomis fnansuojam projekt, kuriems aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos
Respublikos valstybs biudeto specialiosios Europos Sjungos fnansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo fnansavimo l
(2010 m. kvietimas), srao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 02 Nr. D1-896) 99
6734. aplinkos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. sakymo Nr. D1-401 Dl VP3-3.1-am-01-V
priemons Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo sistem renovavimas ir pltra projekt fnansavimo slyg aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 05 Nr. D1-900) 100
6735. aplinkos ministro sakymas dl nekilnojamj daikt Kaune, L. Sapiegos g. 12, perdavimo pagal panaudos sutart
(2012 11 12 Nr. D1-920) 100
6736. Finans ministro sakymas dl fnans ministro 2009 m. kovo 27 d. sakymo Nr. 1K-078 Dl 20072013 met Europos Sjungos
struktrins paramos paeidim kontrolieri skyrimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 1K-378) 101
6737. kio ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos kio ministro 2008 m. kovo 26 d. sakymo Nr. 4-118 Dl kvietimo teikti paraikas
dokument patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. 4-1082) 101
2012 m. lapkriio 15 d.
6
6738. Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo
komisijos sudarymo, jos nuostat ir paraikos dl vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo
ir pripainimo formos patvirtinimo
(2012 11 08 Nr. V-1006) 101
6739. Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodio 12 d. sakymo Nr. V-733
Dl Farmacijos specialist profesins kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. V-1007) 107
6740. Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodio 9 d. sakymo Nr. V-714
Dl Farmacijos specialist profesins kompetencijos vertinimo nuostat patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. V-1008) 107
6741. Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodio 27 d. sakymo Nr. V-1131
Dl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir ilaid apmokjimo tvarkos aprao patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. V-1010) 108
6742. Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birelio 28 d. sakymo Nr. V-638
Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodio 27 d. sakymo Nr. V-1131 Dl Greitosios medicinos pagalbos
teikimo ir ilaid apmokjimo tvarkos aprao patvirtinimo pakeitimo pakeitimo
(2012 11 09 Nr. V-1011) 109
6743. vietimo ir mokslo ministro sakymas dl vietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjio 3 d. sakymo Nr. V-1318 Dl Klasifkatori
patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 07 Nr. V-1534) 109
6744. Viej pirkim tarnybos direktoriaus sakymas dl Perkanij organizacij praym dl Viej pirkim tarnybos sutikim, numatyt
Lietuvos Respublikos viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statyme, pateikimo ir nagrinjimo taisykli patvirtinimo
(2012 11 02 Nr. 1S-261) 110
6745. Viej pirkim tarnybos direktoriaus sakymas dl Tarptautins verts viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, praneim
rengimo ir teikimo Viej pirkim tarnybai tvarkos aprao patvirtinimo
(2012 11 06 Nr. 1S-268) 112
6746. Valstybins mokesi inspekcijos virininko sakymas dl Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos
virininko 2003 m. rugpjio 29 d. sakymo Nr. V-238 Dl Gyventojams imokt imok, pagal mokesio mokjimo tvark priskiriam
b klass pajamoms, paymos FR0471 formos, jos upildymo ir pateikimo taisykli patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. Va-99) 136
6747. Valstybins mokesi inspekcijos virininko sakymas dl Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos
virininko 2007 m. kovo 28 d. sakymo Nr. Va-25 Dl baud skyrimo ir delspinigi skaiiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. Va-100) 137
6748. Lietuvos policijos generalinio komisaro sakymas dl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodio 30 d. sakymo Nr. V-619
Dl apsaugos darbuotoj paymjim idavimo ir panaikinimo taisykli patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 12 Nr. 5-V-784) 138
6749. Lietuvos policijos generalinio komisaro sakymas dl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. sakymo Nr. 5-V-166
Dl Juridini asmen ginkl ir audmen civilins apyvartos ir jos kontrols taisykli patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 12 Nr. 5-V-785) 138
6750. uvininkysts tarnybos direktoriaus sakymas dl uvininkysts tarnybos prie Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos direktoriaus
2012 m. liepos 25 d. sakymo Nr. V1-78 Dl uvininkysts tarnybos prie Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos Vidaus vanden
ir akvakultros skyriaus uv lig ir vandens tyrim poskyrio atliekam tyrim kaini patvirtinimo pakeitimo
(2012 11 08 Nr. V1-144) 139
IX skyrius. KOLEGIALI INSTITUCIJ NORMINIAI TEISS AKTAI
6751. Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos nutarimas dl udarosios akcins bendrovs Intergas gamtini duj skirstymo
kainos virutins ribos koregavimo
(2012 11 08 Nr. O3-348) 141
6752. Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos nutarimas dl Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos 2009 m. liepos 21 d.
nutarimo Nr. O3-106 Dl Karto vandens kainos nustatymo metodikos pakeitimo
(2012 11 09 Nr. O3-353) 141
6753. Valstybins lietuvi kalbos komisijos nutarimas dl vieosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
(2012 11 08 Nr. N-5(136)) 142
6754. Privatizavimo komisijos sprendimas dl pritarimo pirkimopardavimo sutari projektams
(2012 11 09 (protokolo Nr. 2V-23 (646) 142
6755. Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimas dl pakartotini Lietuvos Respublikos Seimo rinkim vienmandatje ZarasVisagino
rinkim apygardoje Nr. 52
(2012 11 13 Nr. Sp-328) 143
6756. Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimas dl Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho galiojim pripainimo nutrkusiais
(2012 11 13 Nr. Sp-329) 143
6757. Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimas dl Europos Parlamento nario mandato pripainimo naujam Europos Parlamento nariui
(2012 11 13 Nr. Sp-330) 144
Valstybs inios nr. 132
7
66416642
I skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISM STATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2313
Vilnius
(in., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2012, Nr. 6-181)
1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsn ir j idstyti taip:
14 straipsnis. Apylinks teismas
apylinks teismas susideda i io teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo (pavaduotoj) ir kit teisj. Teismo
pirmininko pavaduotojas gali bti skiriamas apylinks teisme, kuriame yra ne maiau kaip deimt teisj. apylinks teisme,
kuriame yra daugiau kaip dvideimt teisj, gali bti skiriami du teismo pirmininko pavaduotojai, apylinks teisme, kuriame
yra daugiau kaip penkiasdeimt teisj, trys teismo pirmininko pavaduotojai, apylinks teisme, kuriame yra daugiau kaip
atuoniasdeimt teisj, keturi teismo pirmininko pavaduotojai.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2013 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISKROS PAGRIND STATYMO 25 IR 26 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2314
Vilnius
(in., 2012, Nr. 110-5564)
1 straipsnis. 25 straipsnio 3 ir 4 dali pakeitimas
1. Pakeisti 25 straipsnio 3 dal ir j idstyti taip:
3. Valstybs mon Registr centras iki 2013 m. rugpjio 31 d. perduoda Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss
akt registro duomenis, dokumentus ir iam registrui tvarkyti naudojam technin ir programin rang Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijai. is perdavimas forminamas turto perdavimo ir primimo aktu.
2. Pakeisti 25 straipsnio 4 dal ir j idstyti taip:
4. Teiss akt registro veiklos pradia 2013 m. rugsjo 1 d.
2 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 26 straipsn ir j idstyti taip:
26 straipsnis. statymo sigaliojimas ir gyvendinimas
1. is statymas, iskyrus 25 ir 28 straipsnius, sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
2. Teiss akt registre tvarkomi ir iki io statymo sigaliojimo Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss akt registre
sukaupti teiss aktai.
3. Teiss aktai, kurie buvo pateikti Valstybs ini redakcijai, bet nepaskelbti iki io statymo sigaliojimo, ne vliau
kaip kit darbo dien po io statymo sigaliojimo registruojami ir paskelbiami Teiss akt registre.
4. Galiojaniuose teiss aktuose nustatytas pareigojimas skelbti informacij leidinio Valstybs inios priede
Informaciniai praneimai reikia pareigojim t informacij skelbti atitinkamo subjekto interneto svetainje, jeigu teiss
aktuose nenustatyta kitaip.
5. Savivaldybi administracijos iki 2014 m. liepos 31 d. pateikia Teiss akt registrui 2014 m. sausio 1 d. galiojanius
savivaldybi institucij norminius teiss aktus elektronine forma, suvestins i teiss akt redakcijos Teiss akt registre
paskelbiamos iki 2015 m. balandio 15 d.
6. Visos suvestins teiss akt redakcijos Teiss akt registre turi bti paskelbtos iki 2015 m. balandio 30 d.
7. Nacionalin teism administracija parengia elektronine forma iki 2014 m. sausio 1 d. priimt Lietuvos aukiausiojo
Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus, nutartis ir nutarimus, taip pat administracini teism siteisjusius
sprendimus dl normini administracini akt teistumo ir iki 2015 m. birelio 30 d. pateikia Teiss akt registrui.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6641
6642
2012 m. lapkriio 15 d.
8
66436645
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINI BYL TEISENOS STATYMO
117 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2315
Vilnius
(in., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566)
1 straipsnis. 117 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 117 straipsn ir j idstyti taip:
117 straipsnis. Teismo sprendimo skelbimas
1. administracinio teismo sprendimas dl norminio administracinio akto (ar jo dalies) pripainimo neteistu ir jo
panaikinimo visais atvejais skelbiamas Teiss akt registre. Teismo sprendime taip pat gali bti nurodytas spaudos leidinys,
kuriame turi bti paskelbtas teismo sprendimas.
2. administracinio teismo sprendimo skelbimo teismo nurodytame spaudos leidinyje ilaidas apmoka institucija, staiga,
tarnyba, mon, organizacija, kurios administracinis aktas (ar jo dalis) buvo pripaintas neteistu. Prireikus skelbimo ilaidos
iiekomos remiantis teismo nutartimi, priimta po sprendimo paskelbimo.
3. Institucija, staiga, tarnyba, mon ar organizacija, kurios norminis administracinis aktas (ar jo dalis) buvo pripaintas
neteistu, pateikia atitinkamam administraciniam teismui spaudos leidinio numer (egzempliori), kuriame buvo paskelbtas
administracinio teismo sprendimas dl norminio akto.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATROS STATYMO 52 IR 59 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2316
Vilnius
(in., 2004, Nr. 50-1632; 2008, Nr. 50-1843)
1 straipsnis. 52 straipsnio 4 dalies pakeitimas
52 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
4. advokat drausms byl nagrinjimo tvark nustato Lietuvos advokatra. advokat drausms byl nagrinjimo
tvark teisingumo ministras skelbia Teiss akt registre. Teisingumo ministras gali atsisakyti skelbti advokat drausms
byl nagrinjimo tvark, jeigu ji prietarauja iam statymui ar kitiems teiss aktams. Teisingumo ministro atsisakymas
skelbti i tvark gali bti skundiamas teismui administracini byl teisenos statymo nustatyta tvarka.
2 straipsnis. 59 straipsnio 2 dalies 4 punkto pakeitimas
59 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir punkt idstyti taip:
4) priima ir keiia Lietuvos advokatros status, Lietuvos advokat etikos kodeks, kur teisingumo ministras skelbia
Teiss akt registre. Teisingumo ministras gali atsisakyti skelbti Lietuvos advokat etikos kodeks, jeigu jis prietarauja iam
statymui ar kitiems teiss aktams. Teisingumo ministro atsisakymas skelbti Lietuvos advokat etikos kodeks gali bti
skundiamas teismui administracini byl teisenos statymo nustatyta tvarka;.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLI STATYMO 8 IR 47 STRAIPSNI PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2317
Vilnius
(in., 2002, Nr. 53-2042; 2008, Nr. 138-5444)
1 straipsnis. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas
8 straipsnio 5 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teisingumo ministerijos interneto svetainje ir
i dal idstyti taip:
6645
6644
6643
Valstybs inios nr. 132
9
66456647
5. Lietuvos antstoli sra sudaro ir tvarko Teisingumo ministerija. Teisingumo ministras Lietuvos antstoli sra
skelbia Teisingumo ministerijos interneto svetainje.
2 straipsnis. 47 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas
47 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir punkt idstyti taip:
5) priima Lietuvos antstoli rm status, antstoli profesins etikos kodeks; teisingumo ministras juos skelbia Teiss
akt registre;.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDETO SANDAROS STATYMO 11 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2318
Vilnius
(in., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 132-5357)
1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas
11 straipsnio 2 dalyje ibraukti odius ofcialiame leidinyje Valstybs inios ir, vietoj odio tinklalapyje rayti
od svetainje ir i dal idstyti taip:
2. Informacija apie patvirtint valstybs biudet, jo pajamas ir asignavimus, j vykdym skelbiama Finans ministerijos
interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINS APSKAITOS STATYMO 3 IR
7 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2319
Vilnius
(in., 2001, Nr. 99-3515; 2003, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654; 2008, Nr. 82-3236,
Nr. 137-5372; 2011, Nr. 121-5707; 2012, Nr. 51-2531)
1 straipsnis. 3 straipsnio 4 ir 5 dali pakeitimas
1. 3 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
4. Ribotos civilins atsakomybs juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, iskyrus io straipsnio 3 dalyje
nurodytus kio subjektus, tvarkydami apskait, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais.
Verslo apskaitos standartus rengia, tvirtina ir Teiss akt registre skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiota staiga.
Verslo apskaitos standart rengimo klausimais staigoje sudaromas kolegialus patariamasis organas apskaitos standart
komitetas. Verslo apskaitos standartai turi bti parengti vadovaujantis Europos Sjungos teise ir tarptautiniais apskaitos
standartais. Neribotos civilins atsakomybs juridiniai asmenys, tvarkydami apskait, vadovaujasi verslo apskaitos standartais
tuo atveju, kai savo nuoira nusprendia sudaryti fnansines ataskaitas arba kai moni fnansins atskaitomybs statymas
pareigoja jas sudaryti.
2. 3 straipsnio 5 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
5. Vieojo sektoriaus subjektai, tvarkydami apskait, vadovaujasi vieojo sektoriaus apskaitos ir fnansins atskaitomybs
standartais, kuriuos tvirtina ir Teiss akt registre skelbia Finans ministerija. Vieojo sektoriaus apskaitos ir fnansins
atskaitomybs standartai turi bti parengti pagal tarptautinius vieojo sektoriaus apskaitos standartus ir kit Tarptautins
buhalteri federacijos Vieojo sektoriaus apskaitos standart valdybos rengiam metodik (nurodymus, studijas).
2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
7 straipsnio 1 ir 2 dalyse vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir vis straipsn idstyti taip:
7 straipsnis. Sskait planas
1. Ribotos civilins atsakomybs juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno, pavyzdin sskait plan rengia,
tvirtina ir Teiss akt registre skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiota staiga.
6647
6646
2012 m. lapkriio 15 d.
10
66476650
2. Vieojo sektoriaus subjektams privalomj bendrj sskait plan, kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilins
atsakomybs juridiniams asmenims pavyzdin sskait plan rengia, tvirtina ir Teiss akt registre skelbia Finans ministerija.
3. kio subjektas susidaro savo sskait plan. J tvirtina to kio subjekto vadovas.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINI MEDIAG IR PREPARAT STATYMO
17 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2320
Vilnius
(in., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-7967)
1 straipsnis. 17 straipsnio 9 dalies pakeitimas
17 straipsnio 9 dalyje vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
9. io straipsnio 4 ir 8 dalyse nurodyti sprendimai turi bti skelbiami Teiss akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIO PARAO STATYMO 14 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2321
Vilnius
(in., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572)
1 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies 6 punkto pakeitimas
14 straipsnio 2 dalies 6 punkte vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius savo interneto svetainje ir
punkt idstyti taip:
6) rengia kvalifkuotus sertifkatus sudarani sertifkavimo paslaug teikj registravimo tvark, juos registruoja ir
vieai skelbia j sra savo interneto svetainje;.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINI RYI STATYMO 10, 11 IR
12 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2322
Vilnius
(in., 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 137-5383; 2011, Nr. 91-4327, Nr. 153-7200)
1 straipsnis. 10 straipsnio 7 punkto pripainimas netekusiu galios
10 straipsnio 7 punkt pripainti netekusiu galios.
2 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies pakeitimas
11 straipsnio 4 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
4. Ryi reguliavimo tarnyba nustato konsultavimosi taisykles, apibrianias konsultacij atvejus, tvark ir slygas.
Informacija, susijusi su visomis tuo metu vykstaniomis konsultacijomis, skelbiama Ryi reguliavimo tarnybos interneto
svetainje. Ryi reguliavimo tarnyba skelbia konsultacij rezultatus, iskyrus informacij, kuri yra valstybs, tarnybos ar
komercin paslaptis ar susijusi su fzinio asmens privaiu gyvenimu.
3 straipsnis. 12 straipsnio 12 dalies pakeitimas
12 straipsnio 12 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius susitarusi
institucij interneto svetainse ir i dal idstyti taip:
6650
6649
6648
Valstybs inios nr. 132
11
66506651
12. Lietuvos Respublikos institucij bendradarbiavimo tvarka ir slygos, skaitant slygas, skirtas kiekvienos i susitarusi
institucij funkcijoms tinkamai atlikti, kompetencij kolizijoms sprsti ir vienodos praktikos formavimui utikrinti, gali bti
reglamentuotos i institucij susitarimais. Tokie susitarimai skelbiami susitarusi institucij interneto svetainse.
4 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIM EUROPOS PARLAMENT STATYMO 4
1
, 11, 44,
84, 89, 93 IR 94 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2323
Vilnius
(in., 2003, Nr. 115-5192; 2008, Nr. 59-2202; 2010, Nr. 63-3092; 2012, Nr. 119-5978)
1 straipsnis. 4
1
straipsnio 3 dalies pakeitimas
4
1
straipsnio 3 dalyje vietoj odio internete rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
3. Rinkj ir rinkim teis turini asmen papirkimo faktus tiria ir vertina Vyriausioji rinkim komisija jos nustatyta
tvarka. apie nustatyt papirkimo fakt Vyriausioji rinkim komisija paskelbia savo interneto svetainje kartu su kandidato,
paeidusio statymo straipsn, pasiadjimu laikytis draudimo papirkti rinkjus ar rinkim teis turinius asmenis. Pripainus
papirkimo faktus iurkiu io statymo paeidimu, atsiranda iame ir kituose statymuose nurodytos pasekms.
2 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas
11 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius savo interneto
svetainje ir i dal idstyti taip:
2. Savivaldybs teritorijos suskirstymas rinkim apylinkes yra pastovus organizuojant ir vykdant rinkimus bei
referendumus, taiau prireikus mero teikimu j gali keisti Vyriausioji rinkim komisija. Patvirtint rinkim apylinki sra,
jo pakeitimus Vyriausioji rinkim komisija skelbia savo interneto svetainje.
3 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas
44 straipsnyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir straipsn idstyti taip:
44 straipsnis. Kandidat ir kandidat sra paskelbimas
Likus ne maiau kaip 30 dien iki rinkim, Vyriausioji rinkim komisija savo interneto svetainje paskelbia: partij ir
koalicij kandidat sra pavadinimus ir juose raytus kandidatus; kandidat sraams burtais suteiktus rinkim numerius;
kandidat srauose rayt kandidat rinkim numerius. Vyriausioji rinkim komisija kandidat paymjimus su juose
raytais kandidat rinkim numeriais perduoda atstovui rinkimams. Kandidato rinkim numeris jo suteikimo metu yra
tapatus kandidato eils numeriui keliam kandidat srae (jungtiniame srae). Suteiktas kandidato rinkim numeris negali
bti keiiamas iki rinkim rezultat paskelbimo.
4 straipsnis. 84 straipsnio 1 dalies pakeitimas
84 straipsnio 1 dalyje vietoj odio internete rayti odius Vyriausiosios rinkim komisijos interneto svetainje ir
i dal idstyti taip:
1. Iankstinius rinkim rezultatus gali praneti tik Vyriausioji rinkim komisija. Jeigu savivaldybs rinkim komisija perdav
rinkim rezultat visose rinkim apylinkse iankstinius duomenis, Vyriausioji rinkim komisija turi nedelsdama parengti
praneim visuomens informavimo priemonms. is praneimas pirmiausiai skelbiamas Vyriausiosios rinkim komisijos
interneto svetainje, bet ne anksiau, negu baigiasi balsavimas rinkimuose visose Europos Sjungos valstybse narse.
5 straipsnis. 89 straipsnio 2 dalies pakeitimas
89 straipsnio 2 dalyje po odi nuo rinkim rayti odius savo interneto svetainje, sakin iuos rezultatus ji
pirmiausiai paskelbia internete ir artimiausiame Valstybs ini numeryje ibraukti ir i dal idstyti taip:
2. Galutinius rinkim rezultatus ne vliau kaip per 7 dienas nuo rinkim savo interneto svetainje skelbia Vyriausioji
rinkim komisija.
6 straipsnis. 93 straipsnio 2 ir 4 dali pakeitimas
1. Pakeisti 93 straipsnio 2 dal ir j idstyti taip:
2. Jeigu kandidatas apie savo bendradarbiavim su kitos valstybs specialiosiomis tarnybomis nenurod ir galioja teismo
sprendimas, kuriuo nustatytas juridin reikm turintis faktas (arba fakt statym nustatyta tvarka yra patvirtins pats
kandidatas), kad is asmuo ne pagal savo kilms valstybs nars uduotis smoningai bendradarbiavo su kitos valstybs
specialiosiomis tarnybomis (tarnyba), Vyriausioji rinkim komisija jo neregistruoja kandidatu, o jeigu buvo j registravusi,
nedelsdama panaikina jo registracij kandidatu. Jeigu kandidatas to nenurod ir po rinkim Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas statym nustatyta tvarka pripasta, kad asmuo ne pagal savo kilms valstybs nars uduotis smoningai
bendradarbiavo su kitos valstybs specialiosiomis tarnybomis (tarnyba), per 5 darbo dienas po teismo sprendimo siteisjimo
6651
2012 m. lapkriio 15 d.
12
66516652
Vyriausioji rinkim komisija privalo pripainti asmen netekusiu Europos Parlamento nario mandato, apie tai paskelbti
savo interneto svetainje ir praneti Europos Parlamentui. Laisva Europos Parlamento nario vieta uimama io statymo
92 straipsnyje nustatyta tvarka.
2. 93 straipsnio 4 dalyje vietoj odio internete rayti odius savo interneto svetainje, odius ir artimiausiame
Valstybs ini numeryje ibraukti ir i dal idstyti taip:
4. Jeigu kandidatas apie turt teismo paskirt bausm nenurod, kaip to reikalaujama io straipsnio 3 dalyje, arba
pateik tikrovs neatitinkanius duomenis ir per 10 paskutini met iki nustatytosios dienos yra siteisjs Lietuvos Respublikos
ar kitos Europos Sjungos valstybs nars teismo nuosprendis, kuriuo asmuo pripaintas kaltu dl nusikalstamos veikos
padarymo, arba yra siteisjs teismo nuosprendis, kuriuo asmuo bet kada buvo pripaintas kaltu dl sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo padarymo (iskyrus atvej, kai asmuo okupacinio reimo teismo buvo pripaintas kaltu dl nusikaltimo valstybei),
Vyriausioji rinkim komisija jo neregistruoja kandidatu, o jei buvo registravusi, nedelsdama panaikina jo registracij
kandidatu. Jei kandidatas to nenurod ir po rinkim nustatoma, kad per 10 paskutini met iki nustatytosios dienos yra
siteisjs Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sjungos valstybs nars teismo nuosprendis, kuriuo asmuo pripaintas
kaltu dl nusikalstamos veikos padarymo, arba yra siteisjs teismo nuosprendis, kuriuo asmuo bet kada buvo pripaintas
kaltu dl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo (iskyrus atvej, kai asmuo okupacinio reimo teismo buvo pripaintas
kaltu dl nusikaltimo valstybei), Vyriausioji rinkim komisija per 15 dien teismo nuosprendio dl asmens pripainimo
kaltu ir kandidato Europos Parlamento narius anketos nuoraus perduoda Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
kad is priimt sprendim, kuriuo asmuo pripastamas paeidusiu io straipsnio 3 dalies reikalavim. Jeigu Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas priima sprendim pripainti asmen paeidusiu io straipsnio 3 dalies reikalavim,
Vyriausioji rinkim komisija per 5 darbo dienas po teismo sprendimo siteisjimo privalo pripainti asmen netekusiu
Europos Parlamento nario mandato, apie tai paskelbti savo interneto svetainje ir praneti Europos Parlamentui. Laisva
Europos Parlamento nario vieta uimama io statymo 92 straipsnyje nustatyta tvarka.
7 straipsnis. 94 straipsnio 3 ir 4 dali pakeitimas
1. 94 straipsnio 3 dalyje vietoj odio internete rayti odius savo interneto svetainje, odius ir artimiausiame
Valstybs ini numeryje ibraukti ir i dal idstyti taip:
3. Jeigu irinktas Europos Parlament asmuo per nustatyt termin neatsistatydina arba io straipsnio 1 dalyje nurodytas
asmuo pradjo eiti Europos Parlamento nario pareigas, Vyriausioji rinkim komisija per 5 darbo dienas po to, kai tapo inoma
apie Europos Parlamento nario mandato ir einam pareig nesuderinamum, motyvuotu sprendimu privalo pripainti
asmen netekusiu Europos Parlamento nario mandato, apie tai paskelbti savo interneto svetainje ir praneti Europos
Parlamentui. Laisva Europos Parlamento nario vieta uimama io statymo 92 straipsnyje nustatyta tvarka.
2. 94 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius jos interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
4. Skundai dl Europos Parlamento nario mandato netekimo paduodami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
per 10 dien nuo Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimo paskelbimo jos interneto svetainje ir turi bti inagrinti ne
vliau kaip per 3 dienas nuo j gavimo. Pavluotai teismui paduoti skundai nenagrinjami. Teismo sprendimai iais klausimais
sigalioja nuo paskelbimo.
8 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS STATYMO 57 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2324
Vilnius
(in., 2006, Nr. 78-3056; 2011, Nr. 69-3291)
1 straipsnis. 57 straipsnio 1 dalies pakeitimas
57 straipsnio 1 dalyje vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
1. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina bazines ir didiausias mamenines kompensuojamj vaistini preparat ir
kompensuojamj medicinos pagalbos priemoni kainas. Vien kart per metus jos skelbiamos Kompensuojamj vaistini
preparat kainyne ir Kompensuojamj medicinos pagalbos priemoni kainyne. ie kainynai papildomi ir (ar) patikslinami
ne reiau kaip kart per ketvirt. Visi kainynai ir j papildymai skelbiami Teiss akt registre. Kainynai sigalioja po vieno
mnesio nuo j paskelbimo, j papildymai ir (ar) patikslinimai teiss akt nustatyta tvarka.
6652
Valstybs inios nr. 132
13
66526654
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJ TURTO DEKLARAVIMO STATYMO
10 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2325
Vilnius
(in., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583; 2009, Nr. 85-3579; 2010, Nr. 41-1936; 2012, Nr. 122-6105)
1 straipsnis. 10 straipsnio 3 ir 4 dali pakeitimas
1. Pakeisti 10 straipsnio 3 dal ir j idstyti taip:
3. io straipsnio 2 dalyje ivardyt gyventoj deklaracij duomenys skelbiami centrinio mokesio administratoriaus
interneto svetainje. Pagrindini deklaracijos duomen ira nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb arba jos galiota
institucija. i gyventoj deklaracij ira duomenys ir paskutini kalendorini met deklaracij patikslinti duomenys
kasmet paskelbiami iki spalio 1 dienos.
2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dal ir j idstyti taip:
4. Kiti valstybs tarnautojai ir j eimos nariai gali centriniam mokesio administratoriui pateikti praym paskelbti j
deklaracij duomenis centrinio mokesio administratoriaus interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS MONI BANKROTO STATYMO 9 IR 11 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2326
Vilnius
(in., 2001, Nr. 31-1010, Nr. 110-3991; 2002, Nr. 116-5193, Nr. 124-5627; 2003, Nr. 17-708; 2008, Nr. 65-2456;
2010, Nr. 137-6988; 2011, Nr. 85-4132, Nr. 146-6841; 2012, Nr. 4-112, Nr. 76-3935, Nr. 78-4018)
1 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies pakeitimas
9 straipsnio 3 dalyje vietoj odi specialiame interneto tinklalapyje rayti odius specialioje interneto svetainje
ir i dal idstyti taip:
3. Teismui primus pareikim dl bankroto bylos iklimo, jeigu dl mons buvo priimti teism ir kit institucij
sprendimai ir pagal juos iduoti vykdomieji dokumentai, mons turtas (los) pagal iuos vykdomuosius dokumentus gali
bti aretuojamas, taiau io turto realizavimas ir (ar) iiekojimas sustabdomas, iskyrus io statymo 33 straipsnio 4 dalyje
nustatytus atvejus. Jeigu teismas atsisako ikelti monei bankroto byl, iiekojimas ir turto realizavimas atnaujinamas,
taikytos laikinosios apsaugos priemons panaikinamos. Informacij apie priimt pareikim dl bankroto bylos iklimo,
taip pat informacij apie atsisakym ikelti bankroto byl teismas privalo paskelbti ne vliau kaip kit darbo dien po teisjo
rezoliucijos priimti pareikim dl bankroto bylos iklimo, taip pat po teismo nutarties dl atsisakymo ikelti bankroto byl
siteisjimo. i informacija skelbiama vieai specialioje interneto svetainje.
2 straipsnis. 11 straipsnio 10 dalies pakeitimas
11 straipsnio 10 dalyje vietoj odi skelbti leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai teikia rayti
odius savo interneto svetainje skelbia ir i dal idstyti taip:
10. administratoriaus veikl priiri ir duomenis apie mons bankroto proces savo interneto svetainje skelbia
Vyriausybs galiota institucija.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6653
6654
2012 m. lapkriio 15 d.
14
66556656
LIETUVOS RESPUBLIKOS MONI RESTRUKTRIZAVIMO STATYMO 7 IR
15 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2327
Vilnius
(in., 2001, Nr. 31-1012; 2010, Nr. 86-4529; 2011, Nr. 74-3543, Nr. 146-6842)
1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas
7 straipsnio 2 dalyje vietoj odi specialiajame interneto tinklalapyje rayti odius specialioje interneto svetainje
ir i dal idstyti taip:
2. Dl pareikimo ikelti mons restruktrizavimo byl primimo teismas priima nutart. Teismo nutartis dl pareikimo
ikelti mons restruktrizavimo byl primimo yra neskundiama. Teismas ne vliau kaip kit darbo dien nuo nutarties dl
pareikimo ikelti mons restruktrizavimo byl primimo dienos ios nutarties kopij isiunia monei, io statymo
15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiotai institucijai, antstoliams, nurodytiems io statymo
6 straipsnio 4 dalies 5 punkte, Juridini asmen registro tvarkytojui ir paskelbia informacij apie nutarties dl pareikimo
ikelti mons restruktrizavimo byl primim specialioje interneto svetainje. Jeigu dl mons buvo priimti teism ir kit
institucij sprendimai ir pagal juos iduoti vykdomieji dokumentai, teismui primus nutart dl pareikimo ikelti mons
restruktrizavimo byl primimo, mons turtas (los) pagal iuos vykdomuosius dokumentus gali bti aretuojamas, taiau
nuo teismo nutarties dl pareikimo ikelti mons restruktrizavimo byl primimo dienos io turto realizavimas ir (ar)
iiekojimas sustabdomas. Tuo atveju, jeigu mons sskaitos yra aretuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai,
teismas nutartyje dl pareikimo ikelti monei restruktrizavimo byl primimo privalo nurodyti, kad i vienos ar keli
konkrei sskait gali bti mokami visi mons kinei komercinei veiklai reikalingi mokjimai ir mokos, skaitant ir
privalomsias mokas, neatsivelgiant tai, kad sskaitos yra aretuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Jeigu
nurodoma vykdyti mokjimus i aretuotos sskaitos, teismo nutartis nedelsiant siuniama turto areto akt registrui.
2 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas
15 straipsnio 3 dalyje ibraukti odius skelbti leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai teikia ir
i dal idstyti taip:
3. Restruktrizavimo administratoriaus veikl Restruktrizavimo administratori veiklos prieiros taisykli nustatyta
tvarka priiri, duomenis apie mons restruktrizavim, restruktrizavimo administratori sra sudaro, tvarko ir savo
interneto svetainje skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiota
institucija, priirdama restruktrizavimo administratoriaus veikl, nustatyta tvarka atlieka restruktrizavimo administratoriaus
veiklos patikrinimus ir restruktrizavimo administratori veiklos stebsen.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS INDLI IR SIPAREIGOJIM INVESTUOTOJAMS
DRAUDIMO STATYMO 4, 8, 10 IR 14 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2328
Vilnius
(in., 2002, Nr. 65-2635; 2004, Nr. 54-1829; 2005, Nr. 18-578; 2008, Nr. 15-512;
2009, Nr. 93-3969; 2011, Nr. 146-6828, Nr. 146-6856)
1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas
4 straipsnio 1 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
1. Jeigu Europos valstybs jurisdikcijai nepriklausanio usienio banko ar mons Lietuvos Respublikoje steigtame
fliale laikomi indliai ar prisiimti sipareigojimai investuotojams yra apdraudiami (kompensuojami) arba kitaip utikrinamas
j saugumas pagal usienio valstybs teiss aktus, taiau draudimo mons taryba nustato, kad ios indli ar sipareigojim
investuotojams apdraudimo (kompensavimo) arba kitokios saugumo utikrinimo slygos yra blogesns, negu nustatyta iame
statyme, tai flial steigs usienio bankas ar mon privalo draudimo mons tarybos nustatyta ir Teiss akt registre paskelbta
tvarka papildomai apdrausti fliale laikomus indlinink indlius, usienio banko ar mons fliale prisiimtus sipareigojimus
investuotojams. Europos valstybs jurisdikcijai priklausantis usienio bankas ar mon, steig flial Lietuvos Respublikoje,
iuo atveju turi teis papildomai apdrausti fliale laikomus indlius ir fliale prisiimtus sipareigojimus investuotojams.
2 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas
8 straipsnio 1 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
1. Draudimo mokos apskaiiavimo ir mokjimo tvark bei terminus, draudimo mokos normos pakeitimus nustato
draudimo mons taryba ir skelbia Teiss akt registre.
6655
6656
Valstybs inios nr. 132
15
66566657
3 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas
10 straipsnio 3 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
3. Draudimo imok apskaiiuoja ir moka draudimo mon, remdamasi draudjo draudiamojo vykio dienos duomenimis
apie indlininkus ar investuotojus, j indlius ar sipareigojimus investuotojams ir apie papildomai apdraust indli ar
sipareigojim investuotojams sumas. Draudimo imok apskaiiavimo ir mokjimo tvark nustato draudimo mons taryba
ir paskelbia Teiss akt registre.
4 straipsnis. 14 straipsnio 4 dalies pakeitimas
14 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius savo interneto
svetainje ir i dal idstyti taip:
4. apie indli ir sipareigojim investuotojams draudimo nutraukim draudimo mon paskelbia savo interneto svetainje.
5 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO STATYMO 18, 26 IR
84 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2329
Vilnius
(in., 1993, Nr. 6-120; 1996, Nr. 73-1749; 1998, Nr. 55-1519; 2003, Nr. 108-4815)
1 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas
18 straipsnio 1 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
apie Konstitucinio Teismo teisminius posdius paskelbiama Konstitucinio Teismo patalpose, taip pat Konstitucinio
Teismo interneto svetainje ir praneama visuomens informavimo priemonms.
2 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 26 straipsnio 2 dal ir j idstyti taip:
Jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendim priimti nagrinti praym, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat
apie tai paskelbia Konstitucinio Teismo interneto svetainje ir Teiss akt registro tvarkytojui pateikia praneim, kuriame
nurodo tiksl ginijamo akto pavadinim, jo primimo dat ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsn
minto akto galiojimas sustabdomas nuo io praneimo ofcialaus paskelbimo Teiss akt registre dienos iki Konstitucinio
Teismo nutarimo dl ios bylos paskelbimo. Teiss akt registro tvarkytojo gautas Konstitucinio Teismo pirmininko praneimas
nedelsiant paskelbiamas Teiss akt registre.
3 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 84 straipsn ir j idstyti taip:
84 straipsnis. Konstitucinio Teismo akt ir Konstitucinio Teismo pirmininko potvarki paskelbimas ir
sigaliojimas
Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dl Konstitucinio Teismo nutarimo iaikinimo ofcialiai skelbiami Teiss
akt registre Teiskros pagrind statymo nustatyta tvarka ir Konstitucinio Teismo interneto svetainje.
Konstitucinio Teismo ivados, taip pat sprendimai priimti nagrinti praym ar paklausim, sprendimai atsisakyti nagrinti
praym ar paklausim, sprendimai nutraukti byl (teisen), Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai io statymo
25 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais skelbiami Konstitucinio Teismo interneto svetainje.
io straipsnio pirmojoje dalyje nurodyti Konstitucinio Teismo aktai sigalioja j ofcialaus paskelbimo Teiss akt registre
dien.
io straipsnio antrojoje dalyje nurodyti Konstitucinio Teismo aktai sigalioja j paskelbimo Konstitucinio Teismo interneto
svetainje dien.
Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai io statymo 25 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais
klausimais sigalioja kit dien po j paskelbimo Konstitucinio Teismo interneto svetainje, jeigu paiuose potvarkiuose
nenustatyta kita j sigaliojimo data.
4 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6657
2012 m. lapkriio 15 d.
16
66586660
LIETUVOS RESPUBLIKOS LITO PATIKIMUMO STATYMO 5 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2330
Vilnius
(in., 1994, Nr. 24-378)
1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
5 straipsnyje po odio bankas rayti odius savo interneto svetainje skelbia ir, vietoj odi skelbia Valstybs
iniose rayti od atnaujina ir straipsn idstyti taip:
5 straipsnis. Informacija apie lit
Lietuvos bankas savo interneto svetainje skelbia ir ne reiau kaip kart per mnes atnaujina informacij apie bendr
lit kiek apyvartoje ir turimas aukso atsargas bei konvertuojamos usienio valiutos rezerv.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS LOBISTINS VEIKLOS STATYMO 14 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2331
Vilnius
(in., 2000, Nr. 56-1644; 2003, Nr. 35-1461)
1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 2 ir 3 dalis ir vis straipsn idstyti taip:
14 straipsnis. Informacija apie lobistin veikl
1. Informacija apie lobistin veikl yra viea. Vyriausioji tarnybins etikos komisija negali riboti asmen teiss gauti duomenis
ir informacij apie lobistin veikl (lobistus, teiss aktus ar j projektus, dl kuri buvo vykdoma lobistin veikla).
2. Informacija apie raytus lobist sra lobistus, lobistins veiklos sustabdym, atnaujinim, nutraukim ar pasibaigim
skelbiama Vyriausiosios tarnybins etikos komisijos interneto svetainje.
3. Vyriausiosios tarnybins etikos komisijos interneto svetainje gali bti skelbiama ir kita informacija apie lobistin veikl.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKJIMO STAIG STATYMO 12, 32 IR 33 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2332
Vilnius
(in., 2009, Nr. 153-6887)
1 straipsnis. 12 straipsnio 5 dalies pakeitimas
12 straipsnio 5 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
5. Vieojo mokjimo staig srao tvarkytojas prieiros institucija apie mokjimo staigos, jos flialo ar tarpininko
traukim sra, j duomen ar informacijos pakeitim skelbia ir i informacij reguliariai atnaujina prieiros institucijos
interneto svetainje.
2 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas
32 straipsnio 3 dalyje vietoj odi leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai rayti odius
prieiros institucijos interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
3. apie priimt sprendim nualinti mokjimo staigos vadov (vadovus) nuo pareig praneama mokjimo staigai ir
Juridini asmen registro tvarkytojui, taip pat paskelbiama prieiros institucijos interneto svetainje.
6660
6659
6658
Valstybs inios nr. 132
17
66606662
3 straipsnis. 33 straipsnio 5 dalies pakeitimas
33 straipsnio 5 dalyje vietoj odi leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai rayti odius
prieiros institucijos interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
5. apie priimt sprendim paskirti atstov veiklos prieirai ar j ataukti ne vliau kaip kit darbo dien po sprendimo
primimo dienos praneama mokjimo staigai ir Juridini asmen registrui, taip pat paskelbiama prieiros institucijos
interneto svetainje.
4 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS STATYMO 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2333
Vilnius
(in., 2010, Nr. 144-7361)
1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 36 straipsnio 1 dal, 2 dal pripainti netekusia galios ir vis straipsn idstyti taip:
36 straipsnis. Sprendim dl Lietuvos Respublikos pilietybs skelbimas
Respublikos Prezidento dekretai dl Lietuvos Respublikos pilietybs suteikimo ir Lietuvos Respublikos pilietybs
grinimo, vidaus reikal ministro sakymai dl Lietuvos Respublikos pilietybs atkrimo ir Lietuvos Respublikos pilietybs
netekimo, taip pat galutiniai ir neskundiami administracini teism sprendimai dl Lietuvos Respublikos pilietybs netekimo
statym nustatyta tvarka skelbiami Teiss akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIM STATYMO 8, 11 IR
38 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2334
Vilnius
(in., 1993, Nr. 2-29; 2008, Nr. 71-2721; 2010, Nr. 63-3094)
1 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies pakeitimas
8 straipsnio 3 dalyje vietoj odio internete rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
3. Rinkj ir rinkim teis turini asmen papirkimo faktus tiria ir vertina Vyriausioji rinkim komisija jos nustatyta
tvarka. apie nustatyt papirkimo fakt Vyriausioji rinkim komisija paskelbia savo interneto svetainje kartu su kandidato
Respublikos Prezidentus, paeidusio statymo straipsn, pasiadjimu laikytis draudimo papirkti rinkjus ar rinkim teis
turinius asmenis. Pripainus papirkimo faktus iurkiu io statymo paeidimu, atsiranda iame ir kituose statymuose
nurodytos pasekms.
2 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas
11 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti
taip:
2. Savivaldybs teritorijos suskirstym rinkim apylinkes savivaldybs administracijos direktoriaus teikimu tvirtina
ir keiia Vyriausioji rinkim komisija. Patvirtint rinkim apylinki sra, jo pakeitimus Vyriausioji rinkim komisija skelbia
savo interneto svetainje.
3 straipsnis. 38 straipsnio 5 dalies pakeitimas
38 straipsnio 5 dalyje vietoj odi leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai rayti odius savo
interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
5. Pretendentai bti kandidatais Respublikos Prezidentus kandidato Respublikos Prezidentus status gyja, kai
Vyriausioji rinkim komisija juos registruoja kandidatais Respublikos Prezidentus ir savo interneto svetainje paskelbia
kandidatais Respublikos Prezidentus registruot asmen sra.
6662
6661
2012 m. lapkriio 15 d.
18
66626664
4 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKT SAUGOS STATYMO 4 IR 17 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2335
Vilnius
(in., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324; 2004, Nr. 25-757)
1 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas
4 straipsnio 3 dalyje po odi Valstybs iniose rayti odius ar Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
3. Produktas yra saugus, kai pavojaus ir pavojaus kategorij aspektu jis atitinka savanorikai taikomus kaip nacionalinius
standartus perimtus Europos standartus, nuorodos kuriuos buvo paskelbtos Europos Bendrij ofcialiajame leidinyje, o Lietuvos
nuorodos tokius nacionalinius standartus nustatyta tvarka buvo paskelbtos Valstybs iniose ar Teiss akt registre.
2 straipsnis. 17 straipsnio 7 dalies pakeitimas
17 straipsnio 7 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai Vyriausybs nustatyta tvarka
rayti odius atitinkamai Tarybos arba kontrols institucij interneto svetainse ir i dal idstyti taip:
7. Tarybos nutarimai arba kontrols institucij sprendimai dl rinkos ribojimo priemoni taikymo turi bti skelbiami
atitinkamai Tarybos arba kontrols institucij interneto svetainse.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO STATYMO 16, 18, 23, 73 IR
78 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2336
Vilnius
(in., 2002, Nr. 64-2570; 2003, Nr. 21-874)
1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas
16 straipsnio 2 dalyje vietoj odi interneto tinklalapyje rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
2. sigaliojus Seimo nutarimui paskelbti referendum, Vyriausioji rinkim komisija visuomens informavimo priemonse
ir savo interneto svetainje skelbia referendumui teikiamo sprendimo tekst.
2 straipsnis. 18 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 3 dal ir j idstyti taip:
3. Vyriausioji rinkim komisija savo interneto svetainje papildomai pranea visuomens informavimo priemonms
apie savo posdius, kuriuose sprendiami klausimai: dl grups registravimo ir nustatymo, ar grups pateikti paraai atitinka
io statymo reikalavimus; dl miest, rajon referendumo komisij sudarymo ir sudties keitimo; dl sprendim burtais;
dl referendumo rezultat, galutini referendumo rezultat nustatymo; taip pat pranea apie posdius, kuriuose nagrinjami
ginai dl referendumo agitacijos bei io statymo paeidim. Savo interneto svetainje Vyriausioji rinkim komisija taip
pat skelbia referendumo organizavimo ir vykdymo metu savo priimtus sprendimus bei iankstinius balsavimo referendume
rezultatus. Iankstiniai balsavimo referendume rezultatai paskelbiami Vyriausiosios rinkim komisijos interneto svetainje,
kai tik yra gauti Vyriausiojoje rinkim komisijoje.
3 straipsnis. 23 straipsnio 2 dalies pakeitimas
23 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius savo interneto
svetainje ir i dal idstyti taip:
2. miesto, rajono teritorijos suskirstym, kuris yra pastovus organizuojant ir vykdant referendumus, prireikus
referendumo apylinkes mero teikimu keiia Vyriausioji rinkim komisija. Patvirtint referendumo apylinki sra, jo
pakeitimus Vyriausioji rinkim komisija skelbia savo interneto svetainje.
4 straipsnis. 73 straipsnio 1 dalies pakeitimas
73 straipsnio 1 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
1. Galutinius referendumo rezultatus ne vliau kaip per 4 dienas po balsavimo referendume dienos ofcialiai savo
interneto svetainje skelbia Vyriausioji rinkim komisija.
6664
6663
Valstybs inios nr. 132
19
66646666
5 straipsnis. 78 straipsnio 5 dalies pakeitimas
78 straipsnio 5 dalyje vietoj odi j ofcialaus paskelbimo Valstybs iniose dien rayti odius kit dien po
j ofcialaus paskelbimo Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
5. Referendumu priimtas statymas, iskyrus Konstitucijos pataisas, kitas aktas ar sprendimas sigalioja kit dien po
j ofcialaus paskelbimo Teiss akt registre, jeigu juose paiuose nenustatyta vlesn sigaliojimo diena.
6 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIOS LAIVYBOS STATYMO 4 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2337
Vilnius
(in., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974)
1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas
4 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
4. administracija atlieka galiot klasifkacini bendrovi veiklos prieir, skelbia interneto svetainje informacij
apie naujas galiotas klasifkacines bendroves ir apie galiotas klasifkacines bendroves, kuri teis Lietuvos Respublikos
vardu vykdyti technin prieir sustabdyta susisiekimo ministro nustatyta tvarka.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIM STATYMO 5
1
, 9, 10, 45 IR 93 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2338
Vilnius
(in., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760; 2002, Nr. 68-2766; 2004, Nr. 83-2986;
2005, Nr. 143-5171; 2008, Nr. 50-1839; 2010, Nr. 63-3093; 2012, Nr. 44-2148)
1 straipsnis. 5
1
straipsnio 3 dalies pakeitimas
5
1
straipsnio 3 dalyje vietoj odi interneto tinklalapyje rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
3. Rinkj ir rinkim teis turini asmen papirkimo faktus tiria ir dl j sprendia rinkim komisijos Vyriausiosios
rinkim komisijos nustatyta tvarka. apie nustatyt papirkimo fakt Vyriausioji rinkim komisija paskelbia savo interneto
svetainje kartu su kandidato, paeidusio straipsn, pasiadjimu laikytis draudimo papirkti rinkjus ir rinkim teis
turinius asmenis. Rinkj ir rinkim teis turini asmen papirkimo faktus pripainus iurkiu io statymo paeidimu,
atsiranda iame ir kituose statymuose nustatytos pasekms.
2 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas
9 straipsnio 1 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama 71 vienmandat rinkim apygard,
atsivelgiant rinkj skaii rinkim apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstym vienmandates rinkim
apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracin teritorin padalijim. Rinkim apygarda sudaroma i bendr rib
turini rinkim apylinki. Rinkj skaiius apygardoje turi bti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkj visose vienmandatse rinkim
apygardose skaiiaus. Vyriausioji rinkim komisija, likus ne maiau kaip 95 dienoms iki rinkim, nustato ir, likus ne maiau
kaip 90 dien iki rinkim, savo interneto svetainje skelbia rinkim apygardas sudarani rinkim apylinki sra, j
balsavimo bstini adresus ir telefonus, apygardos rinkj skaii, apygard rinkim komisij adresus ir telefonus.
3 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimas
10 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
2. miesto, rajono teritorijos suskirstym, kuris yra pastovus organizuojant ir vykdant rinkimus ir referendumus, prireikus
rinkim apylinkes mero teikimu keiia Vyriausioji rinkim komisija. Patvirtint rinkim apylinki sra, jo pakeitimus
Vyriausioji rinkim komisija skelbia savo interneto svetainje.
6666
6665
2012 m. lapkriio 15 d.
20
66666667
4 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas
45 straipsnyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius savo interneto svetainje ir straipsn idstyti taip:
45 straipsnis. Kandidat ir kandidat sra paskelbimas
Likus ne maiau kaip 30 dien iki rinkim, Vyriausioji rinkim komisija savo interneto svetainje paskelbia rinkimuose
dalyvaujani partij ir koalicij kandidat sraus, kandidat sraams burtais suteiktus rinkim numerius, i sra
kandidat rinkim numerius, taip pat vienmandatse rinkim apygardose ikeltus kandidatus. Vyriausioji rinkim komisija
kandidat Seimo narius paymjimus su juose raytais kandidat rinkim numeriais perduoda atstovui rinkimams. Kandidato
rinkim numeris jo suteikimo metu yra tapatus kandidato eils numeriui keliam kandidat srae (jungtiniame srae).
Suteiktas kandidato rinkim numeris negali bti keiiamas iki rinkim rezultat paskelbimo.
5 straipsnis. 93 straipsnio 2 dalies pakeitimas
93 straipsnio 2 dalyje vietoj odi pirmiausia paskelbia internete ir artimiausiame Valstybs ini numeryje rayti
odius skelbia savo interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
2. Galutinius rinkim rezultatus ne vliau kaip per 7 dienas nuo rinkim arba pakartotinio balsavimo skelbia Vyriausioji
rinkim komisija. Jei renkant nauj Seim yra rengiamas pakartotinis balsavimas, galutiniai rinkim daugiamandatje rinkim
apygardoje rezultatai skelbiami kartu su pakartotinio balsavimo rezultatais. Galutinius rinkim rezultatus Vyriausioji rinkim
komisija skelbia savo interneto svetainje.
6 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ILUMOS KIO STATYMO 19 IR 32 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2339
Vilnius
(in., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088)
1 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas
19 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
4. ilumos pirkimopardavimo sutari standartines slygas tvirtina Vyriausyb arba jos galiota institucija ir paskelbia
Teiss akt registre. ilumos pirkimopardavimo sutari su buitiniais ilumos vartotojais standartines slygas tvirtina
Vyriausyb arba jos galiota institucija, suderinusi su Valstybine vartotoj teisi apsaugos tarnyba (toliau Tarnyba), ir
paskelbia Teiss akt registre.
2 straipsnis. 32 straipsnio 4 dalies pakeitimas
32 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius savo interneto
svetainje ir i dal idstyti taip:
4. ilumos tiekjas, kuris realizuoja ne maiau kaip 10 GWh ilumos per metus, vadovaudamasis ilumos kain nustatymo
metodikomis ir atsivelgdamas savivaldybs institucijos ir Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos pastabas,
parengia ir teikia Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai bei savivaldybs institucijai ilumos bazins kainos
projekt. Savivaldybs institucija ne vliau kaip per 30 dien teikia Komisijai bazins kainos suderinimo dokumentus ir (ar)
pagrstas pastabas. Komisija, inagrinjusi savivaldybs institucijos pastabas arba per 30 dien j negavusi, ne vliau kaip
per 15 dien nustato ilumos bazin kain. Dalyvauti nustatant ilumos bazines kainas kvieiamos ilumos vartotoj teises
ginanios organizacijos. Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Valstybin kain ir energetikos kontrols komisija
nustatytas ilumos bazines kainas skelbia savo interneto svetainje. ilumos tiekjas, valdantis skirtingose savivaldybse
esanias ilumos tiekimo sistemas, gali teikti Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai nustatyti skirtingas ilumos
bazines kainas ioms sistemoms. ilumos tiekjas, teikdamas pasilym dl skirting ilumos bazini kain ilumos tiekimo
sistemoms, esanioms skirtingose savivaldybse, nustatymo, privalo j teikti dl vis skirtingose savivaldybse esani
ilumos tiekimo sistem. ilumos tiekjas arba savivaldyb turi teis teisme apsksti Valstybin kain ir energetikos kontrols
komisij dl nustatyt ilumos bazini kain.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6667
Valstybs inios nr. 132
21
66686669
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMEN, SLAPTA BENDRADARBIAVUSI SU BUVUSIOS
SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAINIMO,
SKAITOS IR PRISIPAINUSIJ APSAUGOS STATYMO 8 IR 9 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2340
Vilnius
(in., 1999, Nr. 104-2976; 2000, Nr. 52-1485; 2010, Nr. 86-4519)
1 straipsnis. 8 straipsnio 4 dalies pakeitimas
8 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
4. Duomenys apie slapt bendradarbiavim su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis skelbiami Teiss akt registre
tuo atveju, jeigu asmuo, slapta bendradarbiavs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, per 6 mnesius nuo Komisijos
paskelbto registravimo ir prisipainim primimo pradios neprisipaino slapta bendradarbiavs su buvusios SSRS specialiosiomis
tarnybomis, taip pat jei pateik inomai melagingas inias apie save, kitus asmenis ir specialij tarnyb veikl ar toki informacij
nuslp. apie Komisijos priimt sprendim vieai paskelbti duomenis ratu praneama asmeniui, slapta bendradarbiavusiam su
buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis. Jis nutarim per 15 dien nuo praneimo gavimo gali apsksti administraciniam
teismui. Nutarimo vieai paskelbti duomenis vykdymas sustabdomas iki teismo sprendimo siteisjimo.
2 straipsnis. 9 straipsnio 2 ir 4 dali pakeitimas
1. 9 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius Teiss akt
registre ir i dal idstyti taip:
2. Kai Komisijos sprendimu io statymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka Teiss akt registre paskelbiami duomenys
apie asmenis, slapta bendradarbiavusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, darbdavys ar valstybs tarnautoj
pareigas priimantis asmuo privalo ne vliau kaip kit darbo dien po i duomen paskelbimo nutraukti darbo sutart arba
atleisti i einam pareig statym nustatyta tvarka, nepaisant to, kad toks atleidimo pagrindas nenustatytas i asmen
atleidim i darbo ar pareig reglamentuojaniuose specialiuose statymuose (statutuose).
2. 9 straipsnio 4 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius Teiss akt
registre ir i dal idstyti taip:
4. Europos Parlamento ar savivaldybs tarybos nario pareigas einani asmen, neprisipainusi Lietuvos valstybei
slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikusi inomai melagingas inias apie save, kitus
asmenis ir specialij tarnyb veikl ar toki informacij nuslpusi, galiojimai pripastami nutrkusiais nepasibaigus
nustatytam terminui. Vyriausioji rinkim komisija atitinkam sprendim priima per 14 dien nuo Komisijos sprendimo Teiss
akt registre paskelbti duomenis apie asmenis, slapta bendradarbiavusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis,
paskelbimo dienos.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINI PASLAUG STATYMO 23 IR 32 STRAIPSNI
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2341
Vilnius
(in., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702)
1 straipsnis. 23 straipsnio 8 dalies pakeitimas
23 straipsnio 8 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius savo interneto
svetainje ir i dal idstyti taip:
8. apie licencijos idavim, jos galiojimo sustabdym, galiojimo sustabdymo panaikinim ir galiojimo panaikinim
Socialini paslaug prieiros departamentas informuoja savivaldyb, kurios teritorijoje veikia mon, staiga, eimyna, ir
skelbia savo interneto svetainje.
2 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas
32 straipsnio 3 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
3. Turto verts normatyvui nustatyti taikomos kiekvien met vasario 1 d., gegus 1 d., rugpjio 1 d. ir lapkriio 1 d.
valstybs mons Registr centro nustatomos ir Teiss akt registre skelbiamos vidutins nekilnojamojo turto rinkos verts
Lietuvos miestuose ir savivaldybi centruose bei kitose savivaldybi teritorijose piniginei socialinei paramai nepasiturinioms
eimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti.
6668
6669
2012 m. lapkriio 15 d.
22
66696671
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS STANDARTIZACIJOS STATYMO 6 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2342
Vilnius
(in., 2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435)
1 straipsnis. 6 straipsnio 1, 6 ir 10 dali pakeitimas
1. 6 straipsnio 1 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
1. Lietuvos standartai ir kiti leidiniai rengiami pagal standart program, kuri sudaro ir tvirtina nacionalin standartizacijos
institucija. Informacija apie standart program skelbiama nacionalins standartizacijos institucijos periodiniame leidinyje
ir interneto svetainje.
2. 6 straipsnio 6 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
6. Lietuvos Respublikoje vykdoma vieoji apklausa dl Lietuvos standart projekt. Vieosios apklausos organizavimo
tvark nustato nacionalin standartizacijos institucija. Informacija apie vieajai apklausai teikiam Lietuvos standart projektus
skelbiama nacionalins standartizacijos institucijos interneto svetainje. Vieosios apklausos metu suinteresuotos alys gali
pateikti savo pastabas ir pasilymus nacionalins standartizacijos institucijos nustatyta tvarka. Nacionalins standartizacijos
institucijos sprendimu vieajai apklausai gali bti teikiami ir kit leidini projektai.
3. 6 straipsnio 10 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje, vietoj odi Valstybs iniose rayti
odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
10. Informacij apie vieajai apklausai pateiktus, ileistus, numatomus skelbti netekusiais galios bei netekusius galios
Lietuvos standartus ir kitus leidinius nacionalin standartizacijos institucija skelbia naujausiame savo periodiniame leidinyje
per 5 darbo dienas nuo atitinkamo fakto patvirtinimo interneto svetainje. Informacija apie darniuosius Lietuvos standartus
skelbiama Teiss akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIJ TYRIM TARNYBOS STATYMO
6 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2343
Vilnius
(in., 2000, Nr. 41-1162; 2007, Nr. 81-3328)
1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas
6 straipsnio 1 dalyje po odi Valstybs iniose rayti odius ar Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb, ministerijos ir kitos valstybs ar savivaldybi institucijos ir staigos, Specialij
tyrim tarnybai pareikalavus, per 5 darbo dienas privalo jai pateikti priimtus, taiau Valstybs iniose ar Teiss akt registre
neskelbtus teiss aktus.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6671
6670
Valstybs inios nr. 132
23
66726674
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS STATYMO 59 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2344
Vilnius
(in., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)
1 straipsnis. 59 straipsnio 2 dalies pakeitimas
59 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
2. Normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys visuomens sveikatos saugos, ukreiamj lig proflaktikos ir
kontrols bei farmacins veiklos reikalavimus, tampa privalomi monms, staigoms ir fziniams asmenims, patvirtinus juos
Sveikatos apsaugos ministerijos teiss aktais, ir sigalioja kit dien po j paskelbimo Teiss akt registre, jeigu paiuose
teiss aktuose nenustatoma vlesn j sigaliojimo data.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINJE
STATUTO PATVIRTINIMO IR GYVENDINIMO STATYMO 11 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2345
Vilnius
(in., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2012, Nr. 122-6120)
1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 11 straipsnio 2 dal ir j idstyti taip:
2. Konkursas muitins pareigno pareigas skelbiamas muitins departamento interneto svetainje. Konkursas muitins
departamento generalinio direktoriaus pareigas skelbiamas ir Finans ministerijos interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINI SUTARI STATYMO 4 IR
16 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2346
Vilnius
(in., 1999, Nr. 60-1948; 2005, Nr. 88-3295; 2012, Nr. 36-1770)
1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas
4 straipsnio 4 dalyje vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti
taip:
4. Sprendimai dl prietaravimo kit tarptautins teiss subjekt padarytoms ilygoms dl Lietuvos Respublikos tarptautini
sutari priimami io straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, gavus Lietuvos Respublikos Seimo Usienio reikal komiteto
ivad, ir skelbiami Teiss akt registre. Jeigu prietaraujant ilygai dl ratifkuotos Lietuvos Respublikos tarptautins sutarties
prietaraujama ir ios sutarties sigaliojimui tarp Lietuvos Respublikos ir ilyg padariusio tarptautins teiss subjekto, sprendim
dl prietaravimo io statymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos Seimas.
2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas
16 straipsnio 1 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre, 2 dal pripainti netekusia
galios ir straipsn idstyti taip:
16 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautini sutari skelbimas
Lietuvos Respublikos tarptautins sutartys Usienio reikal ministerijos teikimu skelbiamos Teiss akt registre.
6672
6673
6674
2012 m. lapkriio 15 d.
24
66746676
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTIZS STATYMO 8 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2347
Vilnius
(in., 2002, Nr. 112-4969)
1 straipsnis. 8 straipsnio 6 dalies pakeitimas
8 straipsnio 6 dalyje vietoj odi Valstybs ini priede Informaciniai praneimai rayti odius Teisingumo
ministerijos interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
6. Duomenys apie teismo ekspertus, raytus Lietuvos Respublikos teismo ekspert sra ar i jo ibrauktus, skelbiami
Teisingumo ministerijos interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISM STATYMO 39 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2348
Vilnius
(in., 2012, Nr. 51-2527)
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos teism statymo 39 straipsnio pakeitimo statymo nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos teism statymo 39 straipsnio pakeitimo statym ir j idstyti taip:
LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISM STATYMO 39 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMAS
(in., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2010, Nr. 63-3089)
1 straipsnis. 39 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 39 straipsnio 1 dal ir j idstyti taip:
1. Teism baigiamieji aktai, atskirosios nutartys ir metins aukiausiojo Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos apvalgos skelbiami Nacionalins teism administracijos interneto svetainje Teisj tarybos nustatyta tvarka,
iskyrus statymuose nustatytus atvejus. aukiausiojo Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys,
nutarimai, taip pat siteisj administracini teism sprendimai dl normini administracini akt teistumo skelbiami Teiss
akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6676
6675
Valstybs inios nr. 132
25
6677
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJ PLANAVIMO STATYMO 11, 18, 18
1
, 26 IR
31 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2349
Vilnius
(in., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429, Nr. 82-3256;
2007, Nr. 39-1437; 2009, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195; 2012, Nr. 63-3172)
1 straipsnis. 11 straipsnio 10 ir 11 dali pakeitimas
1. Pakeisti 11 straipsnio 10 dal ir j idstyti taip:
10. Patvirtintas valstybs, apskrities bendrasis (generalinis) planas sigalioja kit dien po j tvirtinanios institucijos
sprendimo dl bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo ir viso teritorij planavimo dokumento paskelbimo Teiss akt
registre, jeigu paiame sprendime nenustatyta vlesn jo sigaliojimo data.
2. 11 straipsnio 11 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
11. Patvirtintas savivaldybs ar jos dalies teritorijos bendrasis planas sigalioja kit dien po jo paskelbimo vietinje
spaudoje arba kit dien po ofcialaus informacinio praneimo vietinje spaudoje apie teritorij planavimo dokumento
patvirtinim ir viso teritorij planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybs interneto svetainje, jeigu paiame
teiss akte nenustatyta vlesn jo sigaliojimo data.
2 straipsnis. 18 straipsnio 8 dalies pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 8 dal ir j idstyti taip:
8. Patvirtintas specialusis planas sigalioja kit dien po to, kai Seimo, Vyriausybs, ministerij ar Vyriausybs staig
ir kit valstybs institucij sprendimas dl specialiojo plano patvirtinimo ir visas teritorij planavimo dokumentas statym
nustatytais atvejais paskelbiamas Teiss akt registre, savivaldybs patvirtintas specialusis planas sigalioja kit dien po jo
paskelbimo vietinje spaudoje arba kit dien po ofcialaus informacinio praneimo vietinje spaudoje apie teritorij planavimo
dokumento patvirtinim ir viso teritorij planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybs interneto svetainje,
jeigu paiuose teiss aktuose nenustatyta vlesn j sigaliojimo data. Patvirtinti specialieji planai galioja neterminuotai.
3 straipsnis. 18
1
straipsnio 4 dalies pakeitimas
18
1
straipsnio 4 dalyje vietoj odi tinklalapyje rayti odius svetainje ir i dal idstyti taip:
4. Planavimo organizatorius apie parengt ypatingos valstybins svarbos projekto specialj plan, susipainimo su iuo
planu ir jo svarstymo tvark, viet ir laik turi paskelbti spaudoje, savo interneto svetainje, savivaldybs, kurios teritorijoje
yra planuojama gyvendinti ypatingos valstybins svarbos projekt, interneto svetainje, seninijos skelbim lentoje, taip
pat apie tai ratu praneti ems sklyp, kurie patenka specialiuoju planu planuojam teritorij, ir su ia teritorija besiribojani
ems sklyp savininkams, nuomininkams, asmenims, valdantiems tokius ems sklypus patikjimo ar panaudos teise, taip
pat asmenims, turintiems daiktini teisi tokius ems sklypus, ir kito nekilnojamojo turto, esanio tokiuose ems sklypuose,
savininkams ar naudotojams. ie praneimai siuniami ems pamimo visuomens poreikiams gyvendinant ypatingos
valstybins svarbos projektus statymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka.
4 straipsnis. 26 straipsnio 8 dalies pakeitimas
26 straipsnio 8 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
8. Patvirtintas detalusis planas sigalioja kit dien po jo paskelbimo vietinje spaudoje arba kit dien po ofcialaus
informacinio praneimo vietinje spaudoje apie teritorij planavimo dokumento patvirtinim ir viso teritorij planavimo
dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybs interneto svetainje. Patvirtintas detalusis planas turi bti paskelbtas ne
vliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos.
5 straipsnis. 31 straipsnio 1 ir 4 dali pakeitimas
1. 31 straipsnio 1 dalyje ibraukti odius Valstybs iniose ir, vietoj odi tinklalapiuose, tinklalapyje rayti
atitinkamai odius svetainse, svetainje ir i dal idstyti taip:
1. Teritorij planavimo proceso parengiamojo etapo metu ministerij, Vyriausybs staig ir kit valstybs valdymo
institucij sprendimai dl teritorij planavimo dokument rengimo pradios ir planavimo tiksl, planavimo darb programa
skelbiami institucij interneto svetainse. auktesnij administracini vienet valdymo institucij sprendimai dl teritorij
planavimo dokument rengimo pradios ir planavimo tiksl, planavimo darb programa skelbiami vietinje spaudoje ir
institucij interneto svetainse. Savivaldybi ir j vykdomj institucij priimti sprendimai dl teritorij planavimo dokument
rengimo, planavimo darb programa skelbiami vietinje spaudoje, savivaldybs interneto svetainje ir seninijose, kuriose
vyksta teritorijos planavimas. Tokia pat tvarka planavimo organizatorius skelbia informacij apie teritorij planavimo
dokumento koncepcijos, jei ji rengiama, patvirtinim. Detaliojo planavimo organizatorius apie ems sklypo ar grups ems
sklyp teritorijos planavimo dokument rengimo pradi ir planavimo tikslus ratu informuoja kaimynini ems sklyp
valdytojus ir naudotojus, taip pat detalij plan rengimo taisyklse nustatyta tvarka prie planuojamos teritorijos rengia
stend su ia informacija.
2. 31 straipsnio 4 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
4. Planavimo organizatoriai apie parengt teritorij planavimo dokument, susipainimo su juo, svarstymo tvark, viet
ir laik turi paskelbti spaudoje ir sprendim rengti teritorij planavimo dokument primusios valstybs institucijos ar
6677
2012 m. lapkriio 15 d.
26
66776679
savivaldybs interneto svetainje. Planavimo organizatoriai apie parengt savivaldybs ar jos dalies teritorij planavimo
dokument, susipainimo su juo, svarstymo tvark, viet ir laik taip pat turi paskelbti seninij, kuriose yra planuojama
teritorija, skelbim lentoje, o ems sklypo ar grups ems sklyp teritorijos detaliojo planavimo atveju ir prie planuojamos
teritorijos rengtame stende. Tais atvejais, kai pagal detaliojo plano arba savivaldybs lygmens specialiojo plano sprendinius
ems sklypas rezervuojamas svarbiems valstybs, apskrities ar savivaldybs objektams pltoti arba kai numatoma pakeisti
jo pagrindin tikslin ems naudojimo paskirt, naudojimo bd ar pobd, planavimo organizatorius apie tai turi ratu
praneti ems sklyp valdytojams ir naudotojams.
6 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIK ILAIKYMO FONDO STATYMO 14 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2350
Vilnius
(in., 2006, Nr. 144-5464)
1 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas
14 straipsnio 2 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Fondo administratoriaus interneto svetainje
ir i dal idstyti taip:
2. Tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra neinoma, informacija apie Fondo administratoriaus sprendim
mokti Fondo imokas ir io straipsnio 1 dalyje nurodytas pasekmes skolininkui ne vliau kaip per 20 darbo dien nuo tokio
sprendimo primimo paskelbiama Fondo administratoriaus interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBS IR SAVIVALDYBI TURTO PRIVATIZAVIMO
STATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2351
Vilnius
(in., 1997, Nr. 107-2688; 1999, Nr. 66-2120, Nr. 101-2905; 2001, Nr. 112-4077; 2004, Nr. 167-6104)
1 straipsnis. 5 straipsnio 8 dalies pakeitimas
5 straipsnio 8 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
8. Vyriausybs nutarimai, priimti io statymo numatytais atvejais, ir Privatizavimo komisijos sprendimai yra skelbiami
Teiss akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6679
6678
Valstybs inios nr. 132
27
66806681
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAKOMJ IR PAPRASTJ VEKSELI STATYMO
83 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2352
Vilnius
(in., 1999, Nr. 30-851)
1 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas
83 straipsnyje ibraukti odius kas dvi savaites, vietoj odi Valstybs ini priede rayti odius Lietuvos
notar rm interneto svetainje ir straipsn idstyti taip:
83 straipsnis. Uprotestuot vekseli registras
Notarai tvarko uprotestuot dl neapmokjimo ar neakceptavimo vekseli vie registr. Informacij apie uprotestuotus
dl neapmokjimo vekselius (veksel uprotestavs notaras, vekselio moktojo pavadinimas ar vardas, pavard, moktojo
adresas, vekselio suma) notarai skelbia Lietuvos notar rm interneto svetainje.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENS INFORMAVIMO STATYMO 31, 46, 47, 49 IR
50 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2353
Vilnius
(in., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2008, Nr. 87-3456; 2009, Nr. 89-3804;
2010, Nr. 123-6260, Nr. 123-6263; 2011, Nr. 78-3797, Nr. 91-4335; 2012, Nr. 76-3924)
1 straipsnis. 31 straipsnio 8 dalies pakeitimas
31 straipsnio 8 dalyje vietoj odi leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai rayti odius
Komisijos interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
8. Transliavimo ir retransliavimo licencijos iduodamos konkurso bdu, iskyrus io straipsnio 9 dalyje nustatytus
atvejus. Komisija konkurs transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijai gauti paskelbia ne vliau kaip per 15 dien nuo io
straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos i Ryi reguliavimo tarnybos gavimo dienos. Komisijos sprendimai dl konkurs
paskelbimo skelbiami Komisijos interneto svetainje. Komisijos atsisakymas iduoti transliavimo ir (ar) retransliavimo
licencij turi bti motyvuotas ir konkurso dalyviui pateiktas ratu.
2 straipsnis. 46 straipsnio 7 dalies pakeitimas
46 straipsnio 7 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti odius interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
7. Komisija dirba pagal paios patvirtint reglament. Komisijos sprendimai dl profesins etikos ar kit paeidim
turi bti skelbiami nedelsiant tose paiose visuomens informavimo priemonse, kuriose Komisija nustat iuos paeidimus,
ir tokia pat kaip ir io statymo 44 straipsnyje nustatyta paneigimo paskelbimo tvarka. Jei vieosios informacijos rengjas ir
(ar) skleidjas per dvi savaites nepaskelbia Komisijos sprendimo dl profesins etikos ar kit paeidim savo visuomens
informavimo priemonje, Komisijos sprendimas paskelbiamas per Lietuvos nacionalinio radijo pirmj program. is
sprendimas taip pat paskelbiamas Komisijos interneto svetainje.
3 straipsnis. 47 straipsnio 6, 14 ir 17 dali pakeitimas
1. 47 straipsnio 6 dalyje ibraukti odius leidinyje Valstybs inios ir, vietoj odio tinklalapyje rayti odius
interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
6. Tais atvejais, kai Komisijos nario galiojimai nutrksta anksiau laiko iame straipsnyje numatytais pagrindais,
Komisija kreipiasi institucij ar organizacij, paskyrusi Komisijos nar, kurio galiojimai nutrksta anksiau laiko, praydama
paskirti nauj Komisijos nar iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas Komisijos narys, kurio galiojimai nutrko anksiau laiko,
pabaigos. Informacija apie Komisijos sudt ir jos pasikeitimus skelbiama Komisijos interneto svetainje informacins
visuomens informavimo priemonje, kurios valdytoja yra Komisija.
2. 47 straipsnio 14 dalyje vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius Teiss akt registre, vietoj odio
tinklalapyje rayti odius interneto svetainje ir i dal idstyti taip:
14. Komisijos sprendimus pasirao Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, kai Komisijos pirmininkas yra laikinai
ivyks usien arba dl ligos laikinai negali eiti savo pareig. Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka ir kitas funkcijas,
kai Komisijos pirmininkas laikinai negali eiti savo pareig. Komisijos sprendimai, kurie yra norminiai teiss aktai, skelbiami
Teiss akt registre. Komisijos sprendimai sigalioja kit dien po j paskelbimo, jeigu paiuose sprendimuose nenustatyta
vlesn j sigaliojimo data. Kiti Komisijos priimti individuals teiss aktai skelbiami Komisijos interneto svetainje
informacins visuomens informavimo priemonje, kurios valdytoja yra Komisija, ir sigalioja j paskelbimo dien, jeigu
6680
6681
2012 m. lapkriio 15 d.
28
66816683
juose nenustatyta vlesn j sigaliojimo data. Visi Komisijos normini teiss akt projektai derinami su visuomene viej
konsultacij bdu. Viej konsultacij tvarka nustatoma Komisijos nuostatuose. Komisijos sprendimai radijo ir (ar) televizijos
program transliuotojams, retransliuotojams ar usakomj visuomens informavimo audiovizualinmis priemonmis paslaug
teikjams yra privalomi, juos ie asmenys gali sksti teismui per 30 dien nuo Komisijos sprendim sigaliojimo dienos.
3. 47 straipsnio 17 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
17. Komisija kiekvienais metais rengia detali metin planuojam pajam ir ilaid smat. Komisijos buhalterin
apskaita organizuojama ir tvarkoma, fnansini ataskait rinkiniai sudaromi ir teikiami Buhalterins apskaitos statyme ir
Vieojo sektoriaus atskaitomybs statyme ir kituose teiss aktuose bei vieojo sektoriaus apskaitos ir fnansins atskaitomybs
standartuose nustatyta tvarka. Komisijos prajusi met fnansini ataskait rinkin patikrina Komisijos parinktas auditorius
ar audito mon ne vliau kaip iki balandio 1 dienos. auditorius ar audito mon parenkami Viej pirkim statyme
nustatyta tvarka. atlikus audit, Komisijai pateikiama nepriklausomo auditoriaus ivada ir audito ataskaita, kurias Komisija
paskelbia vieai savo interneto svetainje. Komisijos valstybin audit atlieka Lietuvos Respublikos valstybs kontrol.
4 straipsnis. 49 straipsnio 14 dalies pakeitimas
49 straipsnio 14 dalyje vietoj odi tinklalapyje (svetainje) rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
14. Inspektorius kart per metus atsiskaito Seimui u savo ir urnalist etikos inspektoriaus tarnybos veikl ir iki
kiekvien met balandio 1 dienos pateikia metin veiklos ataskait. Ji vieai skelbiama urnalist etikos inspektoriaus
tarnybos interneto svetainje.
5 straipsnis. 50 straipsnio 16 dalies pakeitimas
50 straipsnio 16 dalyje ibraukti odius neatlygintinai, Valstybs ini priede Informaciniai praneimai ir, vietoj
odi tinklalapyje (svetainje) rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
16. Inspektoriaus sprendimai, iskyrus io straipsnio 17 dalyje nustatytus atvejus, skelbiami urnalist etikos inspektoriaus
tarnybos interneto svetainje. iais atvejais rezoliucin inspektoriaus sprendimo dalis turi bti nedelsiant paskelbta toje
visuomens informavimo priemonje, kurioje inspektorius nustat paeidim.
6 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS STATYMO 43 STRAIPSNIO PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2354
Vilnius
(in., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2006, Nr. 17-596; 2007, Nr. 72-2831)
1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas
43 straipsnio 2 dal pripainti netekusia galios ir straipsn idstyti taip:
43 straipsnis. Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos
ministras Pirmininkas pagal savo kompetencij organizaciniais, personaliniais ir kitais klausimais priima potvarkius arba
operatyvinius sprendimus pavedimus, forminamus rezoliucija.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBS KONTROLS STATYMO 13 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2355
Vilnius
(in., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070; 2006, Nr. 4-101)
1 straipsnis. 13 straipsnio 3 dalies pakeitimas
13 straipsnio 3 dalyje vietoj odi leidinyje Valstybs inios rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti
taip:
3. Valstybinio audito reikalavimai skelbiami Teiss akt registre.
6683
6682
Valstybs inios nr. 132
29
66836686
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINS LIETUVI KALBOS KOMISIJOS STATYMO
6 STRAIPSNIO PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2356
Vilnius
(in., 1993, Nr. 11-265; 2001, Nr. 102-3628)
1 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas
6 straipsnio 3 dalyje vietoj odi Valstybs iniose rayti odius Teiss akt registre ir i dal idstyti taip:
3. Kalbos komisijos nutarimai skelbiami Teiss akt registre.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS TARNYBINS ETIKOS KOMISIJOS
STATYMO 17 IR 19 STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2357
Vilnius
(in., 2008, Nr. 81-3176)
1 straipsnis. 17 straipsnio 11 punkto pakeitimas
17 straipsnio 11 punkte vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje, odius leidinyje Valstybs inios ir
kituose ibraukti ir punkt idstyti taip:
11) informuoja visuomen apie savo veikl VTEK interneto svetainje. VTEK sprendimai ir rezoliucijos gali bti
skelbiami informacinio pobdio leidiniuose.
2 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas
19 straipsnio 2 dalyje vietoj odio tinklalapyje rayti od svetainje ir i dal idstyti taip:
2. VTEK veiklos ataskaita paskelbiama VTEK interneto svetainje.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2014 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO STATYMO 6 STRAIPSNIO
PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2359
Vilnius
(in., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2004, Nr. 68-2370, Nr. 171-6235, Nr. 188-7002; 2005, Nr. 61-2159,
Nr. 86-3209; 2006, Nr. 57-2023; 2008, Nr. 135-5239, Nr. 149-6022; 2009, Nr. 25-985, Nr. 93-3983; 2011, Nr. 160-7564)
1 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 5 punkt ir j idstyti taip:
5) vienas i tv (tvi), auginantis vaik iki 8 met, vienas i globj, eimoje globojantis vaik iki 8 met, taip pat
vienas i tv (tvi), auginantis du ir daugiau nepilnamei vaik, vienas i globj (rpintoj), eimoje globojantis
(besirpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamei vaik;.
2 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas sigalioja 2013 m. sausio 1 d.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6686
6684
6685
2012 m. lapkriio 15 d.
30
66876688
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIK STATYMO 4, 11 STRAIPSNI PAKEITIMO IR
PAPILDYMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2361
Vilnius
(in., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2003, Nr. 123-5593; 2011, Nr. 74-3548)
1 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies papildymas 4 punktu
Papildyti 4 straipsnio 3 dal 4 punktu:
4) atidalijama privati miko valda buvusiai sodybai atstatyti.
2 straipsnis. 11 straipsnio 1, 2, 3 dali papildymas ir pakeitimas
1. Papildyti 11 straipsnio 1 dal 7 punktu:
7) buvusioms sodyboms privaioje miko emje atstatyti Vyriausybs nustatyta tvarka. Teis atstatyti neilikusi
sodyb, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neilik nustatant juridin fakt, turi
tik ios sodybos buv savininkai ir (ar) j pirmos, antros ir treios eils pdiniai, paveldintys pagal statym.
2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punkt ir j idstyti taip:
3) III grups draustini mikuose ir valstybini rezervat apsaugos zon mikuose, iskyrus io straipsnio 1 dalies
7 punkte nustatytu atveju;.
3. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 4 punkt ir j idstyti taip:
4) kituose mikuose, esaniuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jros ir Kuri mari, II grups rekreaciniuose
mikuose ir III grups vandens telkini apsaugos zon, lauk apsauginiuose ir valstybini park apsaugos zon mikuose,
iskyrus io straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytus atvejus, jeigu atitinkam objekt statyba ar pltra numatyta
Teritorij planavimo statymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose bendruosiuose planuose ir numatomas miko
ems pavertimas kitomis naudmenomis neprietarauja valstybini park ar biosferos rezervat teritorij planavimo
dokumentams ir biosferos poligon nuostatams arba jeigu tai numatyta i saugom teritorij planavimo dokumentuose.
iame punkte nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi miko em paveriant kitomis naudmenomis io straipsnio
1 dalies 7 punkte nustatytu atveju.
4. Pakeisti 11 straipsnio 3 dal ir j idstyti taip:
3. Valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose esani miko em paversti kitomis
naudmenomis leidiama tik reikmms, susijusioms su saugom teritorij apsauga, tvarkymu, pritaikymu visuomens
poreikiams ir naudojimu rekreacijai, jeigu tai numatyta i saugom teritorij planavimo dokumentuose ir neprietarauja
valstybini park, biosferos rezervat ir biosferos poligon nuostatams. ie apribojimai netaikomi io straipsnio 1 dalies
7 punkte nustatytu atveju.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas
is statymas, iskyrus 4 straipsn, sigalioja 2013 m. sausio 1 d.
4 straipsnis. Pasilymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos galiotai institucijai
Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija iki 2012 m. gruodio 31 d. priima io statymo gyvendinamuosius
teiss aktus.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS MIK STATYMO 5 IR 11 STRAIPSNI PAKEITIMO
STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2362
Vilnius
(in., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2003, Nr. 123-5593; 2005, Nr. 31-977; 2011, Nr. 74-3548, Nr. 163-7744)
1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies 4 punkto pakeitimas
Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 4 punkt ir j idstyti taip:
4) aplinkos ministerijos nustatyta tvarka iduoda leidimus kirsti mik miko valdytojams ir naudotojams, skaitant
servituto turtojus tais atvejais, kai miko kirtimas yra btinas gyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorij
planavimo dokument sprendinius;.
2 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 4 ir 9 dali pakeitimas
1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 4 punkt ir j idstyti taip:
4) kituose mikuose, esaniuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jros ir Kuri mari, II grups rekreaciniuose
mikuose ir III grups vandens telkini apsaugos zon, lauk apsauginiuose ir valstybini park apsaugos zon mikuose,
iskyrus io straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytus atvejus, jeigu atitinkam objekt statyba ar pltra numatyta
Teritorij planavimo statymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose bendruosiuose planuose ar ypatingos valstybins
6688
6687
Valstybs inios nr. 132
31
66886690
svarbos projekt specialiuosiuose planuose ir numatomas miko ems pavertimas kitomis naudmenomis neprietarauja
valstybini park ar biosferos rezervat teritorij planavimo dokumentams ir biosferos poligon nuostatams arba jeigu tai
numatyta i saugom teritorij planavimo dokumentuose. iame punkte nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi miko
em paveriant kitomis naudmenomis io straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu atveju.
2. Pakeisti 11 straipsnio 4 dal ir j idstyti taip:
4. io straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytuose mikuose miko em paversti kitomis naudmenomis leidiama, jeigu io
straipsnio 1 dalies 16 punktuose nurodyti atvejai yra numatyti Teritorij planavimo statymo nustatyta tvarka parengtuose
ir patvirtintuose bendruosiuose planuose ar ypatingos valstybins svarbos projekt specialiuosiuose planuose ir numatomas
miko ems pavertimas kitomis naudmenomis neprietarauja valstybini park ar biosferos rezervat teritorij planavimo
dokumentams ir biosferos poligon nuostatams.
3. Pakeisti 11 straipsnio 9 dal ir j idstyti taip:
9. Privaios miko ems savininkai, organizuojantys privaios miko ems pavertim kitomis naudmenomis, privalo
Vyriausybs nustatyta tvarka nuosavybs teise priklausanioje emje veisti mik ne maesniame plote negu kitomis
naudmenomis paveriamos miko ems plotas arba sumokti valstybs biudet io straipsnio 8 dalyje nurodyt pinigin
kompensacij. Privai miko em paveriant kitomis naudmenomis III grups mikuose, veisiamo miko plotas turi bti
ne maesnis negu dvigubo dydio kitomis naudmenomis paveriamos miko ems sklypo plotas, II grups mikuose ne
maesnis negu trigubo dydio kitomis naudmenomis paveriamos miko ems sklypo plotas. Privaios miko ems
naudotojai, skaitant servituto turtojus, organizuojantys privaios miko ems pavertim kitomis naudmenomis, privalo
sumokti valstybs biudet io straipsnio 8 dalyje nurodyt pinigin kompensacij.
3 straipsnis. statymo sigaliojimas ir gyvendinimas
1. is statymas, iskyrus io straipsnio 2 dal, sigalioja 2013 m. kovo 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausyb ar jos galiota institucija iki io statymo sigaliojimo priima io statymo
gyvendinamuosius teiss aktus.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL EUROPOS SJUNGOS BEI JOS
VALSTYBI NARI IR GRUZIJOS BENDROSIOS AVIACIJOS ERDVS SUSITARIMO
RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2363
Vilnius
1 straipsnis. Susitarimo ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. birelio 12 d. dekret Nr. 1K-1092, ratifkuoja 2010 m.
gruodio 2 d. Briuselyje pasirayt Europos Sjungos bei jos valstybi nari ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvs susitarim.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBS IR KAZACHSTANO RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS SUSITARIMO
DL ASMEN READMISIJOS RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2364
Vilnius
1 straipsnis. Susitarimo ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 2 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. liepos 9 d. dekret Nr. 1K-1142, ratifkuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybs ir Kazachstano Respublikos Vyriausybs susitarim dl asmen readmisijos, pasirayt 2011 m.
spalio 6 d. astanoje.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6690
6689
2012 m. lapkriio 15 d.
32
66916693
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL TARYBOJE POSDIAVUSI EUROPOS
SJUNGOS VALSTYBI NARI SUSITARIMO DL SLAPTINTOS INFORMACIJOS,
KURIA KEIIAMASI EUROPOS SJUNGOS INTERESAIS, APSAUGOS
RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2365
Vilnius
1 straipsnis. Susitarimo ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 2 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. liepos 24 d. dekret Nr. 1K-1159, ratifkuoja 2011 m.
gegus 25 d. Briuselyje priimt Taryboje posdiavusi Europos Sjungos valstybi nari susitarim dl slaptintos
informacijos, kuria keiiamasi Europos Sjungos interesais, apsaugos.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL TARPTAUTINS TELEKOMUNIKACIJ
SJUNGOS STAT IR TARPTAUTINS TELEKOMUNIKACIJ SJUNGOS
KONVENCIJOS PAKEITIMO AKT RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2366
Vilnius
1 straipsnis. stat ir Konvencijos pakeitimo akt ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. rugpjio 28 d. dekret Nr. 1K-1187, ratifkuoja 2010 m.
spalio 22 d. Gvadalacharoje priimtus Tarptautins telekomunikacij sjungos stat ir Tarptautins telekomunikacij sjungos
konvencijos pakeitimo aktus.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL 1995 M. TARPTAUTINS KONVENCIJOS
DL VEJYBOS LAIV PERSONALO RENGIMO, ATESTAVIMO IR BUDJIMO
NORMATYV RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2367
Vilnius
1 straipsnis. Konvencijos ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. rugpjio 28 d. dekret Nr. 1K-1188, ratifkuoja 1995 m.
liepos 7 d. Londone priimt 1995 m. tarptautin konvencij dl vejybos laiv personalo rengimo, atestavimo ir budjimo
normatyv.
2 straipsnis. Pasilymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausyb iki 2014 m. liepos 1 d. nustato 1995 m. tarptautins konvencijos dl vejybos laiv
personalo rengimo, atestavimo ir budjimo normatyv gyvendinimo tvark.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
6693
6692
6691
Valstybs inios nr. 132
33
66946695
LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYMAS DL EUROPOS TARYBOS KONVENCIJOS
DL VAIK APSAUGOS NUO SEKSUALINIO INAUDOJIMO IR SEKSUALINS
PRIEVARTOS RATIFIKAVIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2368
Vilnius
1 straipsnis. Konvencijos ratifkavimas
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio
1 dalies 6 punktu ir atsivelgdamas Respublikos Prezidento 2012 m. spalio 2 d. dekret Nr. 1K-1219, ratifkuoja Europos
Tarybos konvencij dl vaik apsaugos nuo seksualinio inaudojimo ir seksualins prievartos, priimt 2007 m. spalio 25 d.
Lansarotje.
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareikimas
Lietuvos Respublikos Seimas pareikia, kad pagal Europos Tarybos konvencijos dl vaik apsaugos nuo seksualinio
inaudojimo ir seksualins prievartos 37 straipsnio 2 dal informacija Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui bus pateikta
iki ios konvencijos sigaliojimo Lietuvos Respublikoje.
3 straipsnis. Pasilymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausyb paskiria institucij, atsaking u Europos Tarybos konvencijos dl vaik apsaugos nuo
seksualinio inaudojimo ir seksualins prievartos 37 straipsnio 1 dalies nuostat gyvendinim.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINI TEISS PAEIDIM KODEKSO 43
1
,
43
2
IR 259
1
STRAIPSNI PAKEITIMO STATYMAS
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. XI-2374
Vilnius
(in., 1985, Nr. 1-1, Nr. 33-370; 2000, Nr. 22-552; 2002, Nr. 75-3214, Nr. 123-5526, Nr. 124-5623; 2003, Nr. 28-1126,
Nr. 74-3421, Nr. 102-4581, Nr. 112-4997; 2004, Nr. 25-763, Nr. 68-2368, Nr. 72-2491, Nr. 115-4275, Nr. 134-4840,
Nr. 135-4896, Nr. 166-6060, Nr. 171-6317; 2005, Nr. 18-576, Nr. 47-1553, Nr. 83-3040, Nr. 137-4911, Nr. 143-5167;
2006, Nr. 73-2759, Nr. 119-4548, Nr. 132-4986; 2007, Nr. 12-492, Nr. 49-1880, Nr. 81-3316, Nr. 138-5641,
Nr. 138-5644; 2008, Nr. 11-375, Nr. 81-3181, Nr. 82-3234, Nr. 123-4661, Nr. 135-5227; 2009, Nr. 89-3805,
Nr. 147-6550; 2010, Nr. 1-2, Nr. 13-613, Nr. 55-2680, Nr. 60-2960, Nr. 63-3098, Nr. 116-5918, Nr. 137-6987,
Nr. 145-7436, Nr. 157-7968; 2011, Nr. 40-1917, Nr. 68-3216, Nr. 72-3463, Nr. 72-3473, Nr. 91-4326, Nr. 117-5507,
Nr. 153-7204, Nr. 163-7758, Nr. 163-7778; 2012, Nr. 50-2441, Nr. 57-2832)
1 straipsnis. 43
1
straipsnio pakeitimas
43
l
straipsnyje vietoj odi Valstybins medicininio audito inspekcijos rayti odius Valstybins akreditavimo
sveikatos prieiros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir straipsn idstyti taip:
43
1
straipsnis. Kliudymas Valstybins akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos pareignams ar j galiotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas,
taip pat Valstybins akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos pareign sprendim nevykdymas
Neleidimas Valstybins akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareign
ar j galiot asmen tikrinti pagal j kompetencij asmens sveikatos prieiros staig, nepateikimas jiems dokument,
ligoni medicinini apir ir tyrim duomen, reikaling patikrinimui atlikti, arba j nuslpimas, klaidingas ar ne vis
dokument, ligoni medicinini apir ir tyrimo duomen pateikimas, taip pat Valstybins akreditavimo sveikatos prieiros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareign teist reikalavim ir sprendim nevykdymas
utraukia baud asmens sveikatos prieiros staig valdymo organ vadovams nuo penki imt iki vieno tkstanio
lit ir kitiems darbuotojams nuo penkiasdeimties iki vieno imto lit.
Tos paios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda u io straipsnio pirmojoje dalyje numatytus
paeidimus,
utraukia baud asmens sveikatos prieiros staig valdymo organ vadovams nuo vieno tkstanio iki dviej tkstani
lit ir kitiems darbuotojams nuo vieno imto iki dviej imt lit.
2 straipsnis. 43
2
straipsnio pakeitimas
43
2
straipsnyje vietoj odi Valstybinei medicininio audito inspekcijai rayti odius Valstybinei akreditavimo
sveikatos prieiros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir straipsn idstyti taip:
6694
6695
2012 m. lapkriio 15 d.
34
6695
43
2
straipsnis. Tyinis melagingas pareikimas apie suteiktas asmens sveikatos prieiros paslaugas
Tyinis melagingas pareikimas Valstybinei akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos prieiros paslaugas
utraukia baud nuo penkiasdeimties iki vieno imto lit.
3 straipsnis. 259
1
straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
Pakeisti 259
1
straipsnio 1 dalies 1 punkt ir j idstyti taip:
1) tam galioti:
vidaus reikal ir policijos pareignai (41
3
, 42
4
, 44, 44
1
straipsniai, 44
2
straipsnio treioji dalis, 50, 50
2
, 50
3
, 110 straipsniai,
124 straipsnio etoji dalis, 124
2
straipsnio treioji ir ketvirtoji dalys, 126 straipsnio pirmoji, ketvirtoji ir penktoji dalys,
127 straipsnio treioji dalis, 128 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 129 straipsnis, 130 straipsnio pirmoji dalis, 130
2
,
134
1
straipsniai, 143 straipsnis dl paeidim automobili transporte, 152
14
, 153
1
, 160162, 163
1
, 163
2
, 163
11
, 164 straipsniai,
171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 171
1
straipsnio antroji dalis, 171
2
straipsnio antroji dalis, 171
4
, 171
5
, 172
11
, 173, 173
3
,
173
6
, 173
7
, 173
9
, 173
13
, 173
18
, 173
20
, 173
21
, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio treioji, ketvirtoji, penktoji, etoji ir septintoji
dalys, 178
1
, 180, 181, 181
1
straipsniai, 181
2
straipsnio antroji dalis, 181
3
ir 181
4
straipsniai, 182 straipsnio antroji dalis,
182
1
straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio treioji dalis, 184, 185, 185
1
, 185
5
, 186, 186
5
straipsniai, 187 straipsnio pirmoji
ir antroji dalys, 187
4
, 187
11
straipsniai, 187
12
straipsnis dl politini sankcij paeidimo, 188188
2
, 188
5
straipsniai,
188
7
straipsnio pirmoji dalis, 188
11
, 188
15
, 188
18
, 188
20
, 189
9
, 191, 193
2
, 198, 202, 205
2
, 207, 207
2
, 207
3
, 207
4
, 207
5
, 207
6
,
207
7
, 207
8
, 207
9
, 207
14
straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (iskyrus Lietuvos metrologijos
inspekcijos pareigno ar aplinkos apsaugos valstybins kontrols pareigno udtos plombos sualojim arba nuplim),
214 straipsnis, 214
8
straipsnis dl statym udraustos informacijos ir informacijos apie statym udraust ar neteist
veikl skleidimo);
aplinkos ministerijos organ pareignai (42
4
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49 straipsniai, 51
3
straipsnio penktoji,
etoji, septintoji, atuntoji, devintoji, deimtoji, vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 51
5
straipsnio treioji dalis, 51
8
, 51
9
straipsniai,
51
10
straipsnio treioji dalis, 51
14
straipsnio antroji dalis, 51
15
straipsnis, 51
18
straipsnio septintoji, atuntoji, devintoji, deimtoji
ir vienuoliktoji dalys, 51
19
straipsnio penktoji, etoji ir septintoji dalys, 51
20
straipsnio treioji, ketvirtoji ir penktoji dalys,
51
21
straipsnio ketvirtoji dalis, 51
23
straipsnio etoji, devintoji, dvyliktoji, atuonioliktoji ir devynioliktoji dalys, 51
26
straipsnis,
56 straipsnio septintoji, atuntoji, devintoji, deimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio treioji,
ketvirtoji, penktoji, septintoji, atuntoji, devintoji ir deimtoji dalys, 62
1
straipsnio treioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji,
atuntoji, devintoji ir deimtoji dalys, 62
2
straipsnio treioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, atuntoji, devintoji ir deimtoji
dalys, 84
1
straipsnio treioji, ketvirtoji, deimtoji, tryliktoji, keturioliktoji, eioliktoji, septynioliktoji ir atuonioliktoji dalys,
84
2
straipsnio pirmoji dalis, 89
1
, 89
2
, 162, 189
9
, 193
2
straipsniai, 214
1
straipsnio treioji ir ketvirtoji dalys dl iorins
reklamos saugomose teritorijose rengimo reikalavim ir draudim paeidim);
Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiotos atlikti auditori ir audito moni viej prieir staigos galioti asmenys
(173
15
straipsnis);
Finans ministerijos ir jos tam galioti pareignai (172
17
, 172
28
straipsniai);
Krato apsaugos ministerijos pareignai (189
9
straipsnis);
Kultros ministerijos galioti pareignai (173
19
straipsnis, 187
12
straipsnis dl visuomenini sankcij paeidimo,
214 straipsnio pirmoji dalis);
Kultros paveldo departamento prie Kultros ministerijos pareignai (188
4
straipsnis, 214
1
straipsnio ketvirtoji dalis dl
iorins reklamos kultros paveldo objektuose, j teritorijose ir apsaugos zonose rengimo reikalavim ir draudim paeidim,
207
9
straipsnio treioji dalis dl nustatytos iorins politins reklamos rengimo ir skleidimo tvarkos paeidimo kultros
paveldo objektuose, j teritorijose ir apsaugos zonose);
Susisiekimo ministerijos ir jos tam galioti asmenys (42
4
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 50
3
straipsnis dl turto
sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 117
1
, 119
2
, 137
1
, 138
1
straipsniai, 143 straipsnis dl automobili transporte padaryt
paeidim, 185
1
straipsnio antroji dalis, 187
12
straipsnis dl susisiekimo sankcij paeidimo, 189
2
straipsnio antroji dalis,
189
4
straipsnio ketvirtoji, penktoji ir etoji dalys);
Sveikatos apsaugos ministerijos organ pareignai (42
4
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 44
2
, 89
1
, 89
2
,
186 straipsniai);
vietimo ir mokslo ministerijos galioti pareignai (185
1
straipsnio antroji dalis, 187
12
straipsnis dl visuomenini
sankcij paeidimo, 214
9
, 215 straipsniai);
kio ministerijos ir jos tam galioti pareignai (187
12
straipsnis dl ekonomini sankcij paeidimo, 189
9
straipsnis);
ems kio ministerijos ir jos valdymo sriiai priskirt staig pareignai (42
4
straipsnio pirmoji ir antroji dalys,
50
8
straipsnis iskyrus paeidimus, susijusius su augalo veisls, kuriai suteikta teisin apsauga, dauginamosios mediagos
eksportu ir importu, 89
1
, 89
2
, 103, 104, 110
1
, 163
14
, 172
19
, 172
21
, 188
17
straipsniai);
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybs archyv pareignai (188
10
straipsnis);
Lietuvos statistikos departamento pareignai (173
17
straipsnis);
valstybs mons Valstybs turto fondo administracijos vadovas arba jo galioti asmenys (215
1
215
3
straipsniai);
Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento pareignai (44
2
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 163
2
straipsnis
dl prekybos alkoholiniais grimais ir tabako gaminiais, taip pat dl toki preki laikymo, 164, 173
12
straipsniai, 185
1
straipsnio
antroji dalis, 185
3
, 185
5
straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
Valstybs inios nr. 132
35
6695
Viej pirkim tarnybos pareignai (171
3
straipsnio antroji, treioji ir ketvirtoji dalys);
Valstybins vaist kontrols tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos galioti pareignai (44
1
, 44
3
, 44
4
, 44
5
,
44
6
straipsniai);
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareignai (43
11
,
43
12
straipsniai);
Finansini nusikaltim tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos pareignai (41
3
, 163
1
, 163
2
,
163
11
, 164, 169, 170, 171, 171
1
, 171
2
, 171
4
, 171
5
, 172
14
, 172
15
, 173, 173
3
straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 187
12
straipsnis
dl fnansini sankcij paeidimo, 188
6
straipsnio antroji dalis, 193
2
, 214
10
straipsniai);
Valstybs kontrols pareignai (172
13
, 188
3
straipsniai);
Valstybs dokument technologins apsaugos tarnybos prie Finans ministerijos pareignai (189
8
, 214
28
,
214
29
straipsniai);
Lietuvos banko tarnautojai (173
5
straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys, 187
12
straipsnis dl ekonomini ir fnansini
sankcij paeidimo);
kooperatins bendrovs Lietuvos kooperatyv sjungos organ pareignai (163, 163
1
, 163
2
, 163
9
, 163
13
, 164,
173
6
straipsniai dl kooperatinse monse padaryt paeidim);
Valstybins energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareignai (99
4
, 99
8
, 99
10
straipsniai, 99
11
straipsnio
antroji dalis);
Valstybins atomins energetikos saugos inspekcijos pareignai (51
5
straipsnio treioji dalis, 94
1
, 173 straipsniai,
189
2
straipsnio antroji dalis, 189
9
straipsnis, 211 straipsnis (iskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigno ar aplinkos
apsaugos valstybins kontrols pareigno udtos plombos sualojim arba nuplim);
Valstybins darbo inspekcijos pareignai (41
2
, 41
3
straipsniai, 41
4
straipsnio antroji, treioji ir ketvirtoji dalys, 41
5
straipsnio
antroji dalis, 84
1
straipsnio tryliktoji dalis (dl pavojing chemini mediag, atskir ir esani preparat ar gamini sudtyje,
naudojimo paeidim), keturioliktoji dalis, eioliktoji dalis (dl pavojing chemini mediag ir preparat naudojimo
paeidim), septynioliktoji dalis (dl pavojing chemini mediag ir preparat, j turini gamini naudojimo apribojim
paeidim), 173 straipsnis);
Valstybins duomen apsaugos inspekcijos pareignai (214
14
straipsnis (iskyrus asmens duomen tvarkym visuomens
informavimo priemonse paeidiant Lietuvos Respublikos asmens duomen teisins apsaugos statym), 214
15
, 214
16
, 214
17
,
214
23
straipsniai);
Lietuvos geologijos tarnybos pareignai (51
8
, 53
1
straipsniai);
Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos pareignai (43 straipsnis, 89
1
straipsnio pirmoji ir antroji dalys (dl genetikai
modifkuot organizm ir genetikai modifkuot produkt tiekimo rinkai, naudojimo paeidim), 89
2
, 163
1
, 163
2
,
164 straipsniai, 214
1
straipsnio ketvirtoji dalis (iskyrus iorins reklamos rengimo reikalavim ir draudim paeidimus),
214
8
straipsnis dl reklamos skleidimo reikalavim paeidim);
Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos pareignai (99
7
straipsnis);
Valstybins ne maisto produkt inspekcijos prie kio ministerijos pareignai (84
1
straipsnio ketvirtoji, deimtoji, tryliktoji,
eioliktoji ir septynioliktoji dalys, 84
2
straipsnio pirmoji dalis dl gamini ir rangos tiekimo rinkai, draudimo fuorintas
iltnamio dujas ir j preparatus naudoti automobili padangoms pildyti paeidim, 152
14
, 163
1
, 163
2
, 171
5
straipsniai,
185
1
straipsnio antroji dalis, 189
6
straipsnis, 214
1
straipsnio ketvirtoji dalis (iskyrus iorins reklamos rengimo reikalavim
ir draudim paeidimus), 214
8
straipsnis dl reklamos skleidimo reikalavim paeidim);
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareignai (189
7
straipsnio ketvirtoji dalis, 189
10
straipsnis);
Valstybins kultros paveldo komisijos nariai ir Valstybins kultros paveldo komisijos galioti jos administracijos valstybs
tarnautojai (188
9
straipsnis, 214
1
straipsnio treioji dalis dl iorins reklamos rengimo reikalavim ir draudim paeidim);
muitins pareignai (44
2
straipsnio treioji dalis, 50
8
straipsnis dl paeidim, susijusi su augalo veisls, kuriai suteikta
teisin apsauga, dauginamosios mediagos importu ir eksportu, 51
23
straipsnio etoji, devintoji, dvyliktoji, atuonioliktoji
ir devynioliktoji dalys dl atliek eksporto, importo ir veimo tranzitu reikalavim paeidim, 84
2
straipsnio pirmoji
dalis dl gamini ir rangos importo, 163
2
, 163
11
straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 171
2
straipsnio antroji
dalis, 171
4
, 171
5
straipsniai, 173
2
straipsnio antroji ir treioji dalys, 173
20
straipsnis dl euro monetas panai medali ir
eton importo tvarkos paeidimo, 187
12
straipsnis dl ekonomini ir fnansini sankcij paeidimo, 189
9
, 193
2
, 208,
209 straipsniai, 209
1
straipsnio antroji dalis, 209
2
straipsnio treioji dalis, 209
3
straipsnio antroji, treioji, etoji ir septintoji
dalys, 209
4
straipsnio antroji, treioji ir ketvirtoji dalys, 209
7
straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 214
10
straipsnis
dl literatros, mokslo ar meno krinio (skaitant kompiuteri programas ir duomen bazes), audiovizualinio krinio ar
fonogramos neteist kopij importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtins naudos, 214
27
straipsnis);
Valstybins teritorij planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos pareignai (159 straipsnio penktoji,
etoji, septintoji, atuntoji, devintoji, deimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 159
1
straipsnio penktoji, etoji, septintoji,
atuntoji, devintoji, deimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 159
2
straipsnio devintoji, deimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji
dalys, 159
4
, 160 straipsniai, 189
4
straipsnio pirmoji, antroji ir treioji dalys, 189
13
, 189
16
straipsniai);
Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamento prie Vidaus reikal ministerijos pareignai (186 straipsnis,
187 straipsnio antroji dalis, 188
20
, 192
1
straipsniai, 211 straipsnis (iskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigno ar
aplinkos apsaugos valstybins kontrols pareigno udtos plombos sualojim arba nuplim);
2012 m. lapkriio 15 d.
36
6695
Radiacins saugos centro pareignai (43
5
straipsnis, 51
5
straipsnio treioji dalis, 173 straipsnis, 211 straipsnis (iskyrus
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigno ar aplinkos apsaugos valstybins kontrols pareigno udtos plombos sualojim
arba nuplim);
ofcialij statistik tvarkani institucij ir staig pareignai (173
2
straipsnio antroji ir treioji dalys);
valstybiniai mik pareignai ir valstybiniai saugom teritorij pareignai (45, 49, 51
9
straipsniai, 62 straipsnio treioji,
ketvirtoji, penktoji, septintoji, atuntoji, devintoji ir deimtoji dalys, 62
1
straipsnio treioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji,
atuntoji, devintoji ir deimtoji dalys, 62
2
straipsnio treioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, atuntoji, devintoji ir deimtoji
dalys, 162 straipsnis, 189
5
straipsnio antroji dalis, 207
9
straipsnio treioji dalis dl nustatytos iorins politins reklamos
rengimo ir skleidimo tvarkos paeidimo saugomose teritorijose, 214
1
straipsnio treioji ir ketvirtoji dalys dl iorins
reklamos saugomose teritorijose rengimo reikalavim ir draudim paeidim);
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo staig pareignai (188
6
straipsnio antroji dalis);
valstybins mokesi inspekcijos pareignai (41
3
straipsnis, 41
4
straipsnio antroji, treioji ir ketvirtoji dalys, 163
2
, 163
11
,
164 straipsniai, 171
1
straipsnio antroji dalis, 171
2
straipsnio antroji dalis, 171
4
, 171
5
, 172
3
, 172
11
, 172
12
, 172
19
, 172
21
, 173,
173
6
, 173
9
straipsniai, 188
6
straipsnio antroji dalis, 193
2
straipsnis, 211 straipsnis (iskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos
pareigno ar aplinkos apsaugos valstybins kontrols pareigno udtos plombos sualojim arba nuplim);
urnalist etikos inspektorius (187
13
straipsnis, 214
6
straipsnis, 214
7
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 214
14
straipsnis
dl asmens duomen tvarkymo visuomens informavimo priemonse paeidiant Lietuvos Respublikos asmens duomen
teisins apsaugos statym);
Seimo kontrolieriai (187
3
straipsnis);
Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (187
7
straipsnis);
savivaldybs kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybs kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (188
12
straipsnis);
Vyriausiosios rinkim komisijos pirmininkas ir ios komisijos nariai, miest, rajon, apygard, apylinki rinkim komisij
ar referendumo komisij pirmininkai ir i komisij nariai (207
1
, 207
2
, 207
3
, 207
4
, 207
5
, 207
6
, 207
7
, 207
8
, 207
9
,
207
11
straipsniai);
Vyriausiosios rinkim komisijos pirmininkas arba jo galiotas ios komisijos narys (207
10
, 207
12
,

207
13
,
207
14
straipsniai);
Valstybs saugumo departamento pareignai (187 straipsnio antroji dalis, 187
6
, 187
9
, 214
18
straipsniai);
Specialij tyrim tarnybos pareignai (187 straipsnio antroji dalis);
Lietuvos Respublikos ginkl fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos pareignai (188
14
straipsnis);
Nacionalins ems tarnybos prie ems kio ministerijos pareignai (45 straipsnis dl savavaliko ems umimo
ir vengimo j grinti);
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos galioti pareignai (189
11
straipsnis, 214
1
straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
vaiko teisi apsaugos kontrolierius (187
10
straipsnis);
Valstybins vartotoj teisi apsaugos tarnybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybs galiot kontroliuoti Lietuvos
Respublikos reklamos statyme nustatyt reklamos naudojimo draudim ir reikalavim gyvendinim institucij pareignai
(189
14
straipsnis);
Ryi reguliavimo tarnybos galioti pareignai (154
1
, 154
2
straipsniai, 187
12
straipsnis dl susisiekimo sankcij
paeidimo, 214
19
straipsnio penktoji ir etoji dalys);
savivaldybi vaiko teisi apsaugos tarnyb pareignai ar j tam galioti valstybs tarnautojai (181, 181
1
, 181
2
, 181
3
,
181
4
straipsniai);
Visuomens sveikatos centr apskrityse galioti pareignai (43
9
straipsnis);
Loim prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos direktorius ir jo tam galioti valstybs tarnautojai
(173
18
, 173
22
straipsniai);
valstybs mons Registr centro darbuotojai (172
2
, 172
5
, 172
6
, 172
27
straipsniai);
Civilins aviacijos administracijos pareignai (116
1
straipsnio treioji dalis, 116
4
straipsnis, 187
12
straipsnis dl
susisiekimo sankcij paeidimo);
Valstybins akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnybos valstybs tarnautojai (43
1
, 43
2
, 43
3
, 43
4
, 43
10
,
43
13
straipsniai);
Kno kultros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs tam galioti asmenys (187
12
straipsnis dl
visuomenini sankcij paeidimo);
Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos kio ministerijos tam galioti asmenys (187
12
straipsnis dl
politini ir visuomenini sankcij paeidimo);
Vadovybs apsaugos departamento prie Vidaus reikal ministerijos pareignai (187 straipsnio antroji dalis);
Informacins visuomens pltros komiteto prie Susisiekimo ministerijos pareignai (214
26
straipsnis);
Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareignai (173 straipsnis (dl keleivi ir krovini
veimo veiklos);.
skelbiu lietuvos Respublikos seimo priimt statym.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
Valstybs inios nr. 132
37
6696
II skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINS SUTARTYS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBS
SUSITARIMAS DL TILTO PER NEMUN TARP PANEMUNS IR SOVETSKO BEI JO
PRIEIG STATYBOS
Lietuvos Respublikos Vyriausyb ir Rusijos Federacijos Vyriausyb, toliau alys,
vadovaudamosi 1995 m. vasario 24 d. maskvoje pasirayto Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir Rusijos Federacijos
Vyriausybs susitarimo dl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybs sienos perjimo punkt nuostatomis;
siekdamos stiprinti ekonomin bendradarbiavim ir transporto ryius tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos;
nordamos pltoti transporto, pasienio ir muitins infrastruktr prie Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
sienos,
s u s i t a r :
1 straipsnis
io Susitarimo sudarymo tikslas tilto per Nemun, jo prieig statyba, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
automobili keli valstybs sienos perjimo punkto infrastruktros pltra automagistrals E77 ruoe PskovasRygaJonikis
iauliaiTolpakiKaliningradasGdanskasElblongasVaruvaRadomasKrokuvaTretenaRozumberokasZvolenas
Budapetas (Panemuns ir Sovetsko aplinkkeliuose).
2 straipsnis
iame Susitarime vartojamos svokos:
tiltas automobili tiltas per Nemun tarp Panemuns (Lietuvos Respublika) ir Sovetsko (Rusijos Federacija);
prieiga automobili kelio ruoas su kelio statiniais, skirtas automobili transporto eismui ir jungiantis automobili
kelius su tiltu;
udara statybos zona kiekvienos alies valstybs teritorijoje atitvertas plotas, apimantis Nemuno akvatorij (iskyrus
laivybai skirt ups akvatorij), kuriame statomas tiltas;
personalas asmenys, dalyvaujantys tilto statyboje ar utikrinantys tokios statybos vykdym udaroje statybos zonoje;
statybos pradia diena, kada institucijos, tiesiogiai atsakingos u io Susitarimo nuostat gyvendinim, priima sprendim
dl tilto ininerini tyrim, projektavimo ir statybos darb, susijusi su specialist vykimu darb atlikimo viet, pradios;
statybos pabaiga sprendimo dl tilto ir jo prieig primimo eksploatuoti ali valstybi teiss akt nustatyta tvarka data.
3 straipsnis
1. Veikl, susijusi su io Susitarimo gyvendinimu, koordinuoja ali valstybi kompetentingos institucijos:
Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
Rusijos Federacijoje Rusijos Federacijos transporto ministerija.
2. Institucijos, tiesiogiai atsakingos u io Susitarimo nuostat gyvendinim, yra:
Lietuvos Respublikoje:
klausimais, susijusiais su prieigos projektavimu ir statyba Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos automobili
keli direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos;
klausimais, susijusiais su automobili keli pasienio kontrols punkto Lietuvos Respublikos teritorijoje infrastruktros
pltra, Pasienio kontrols punkt direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos;
klausimais, susijusiais su vaiavimo udar statybos zon, buvimo ioje zonoje ir ivaiavimo i jos tvarka, Valstybs
sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos ir muitins departamentas prie Lietuvos
Respublikos fnans ministerijos;
Rusijos Federacijoje:
klausimais, susijusiais su tilto ir jo prieigos projektavimo, statybos darbais ir j fnansavimu Rusijos Federacijos
teritorijoje, Kaliningrado srities vyriausyb;
klausimais, susijusiais su automobili keli pasienio kontrols punkto Rusijos Federacijos teritorijoje infrastruktros
pltra, Rusijos Federacijos federalin valstybs sienos rengimo agentra;
klausimais, susijusiais su vaiavimo udar statybos zon, buvimo ioje zonoje ir ivaiavimo i jos tvarka, Rusijos
Federacijos federalin saugumo tarnyba, Federalin muitins tarnyba ir Federalin migracijos tarnyba.
3. apie institucij pavadinim ir funkcij, nurodyt io straipsnio 1 ir 2 dalyse, pasikeitimus, taip pat apie i klausim
perdavim kit institucij kompetencijai alys nedelsdamos ratu diplomatiniais kanalais informuoja viena kit.
4 straipsnis
1. Lietuvos Respublika utikrina fnansavim:
prieigai projektuoti ir statyti Lietuvos Respublikos teritorijoje;
automobili keli pasienio kontrols punkto Lietuvos Respublikos teritorijoje infrastruktros pltrai.
2. Rusijos Federacija utikrina fnansavim:
tiltui projektuoti ir statyti;
prieigai projektuoti ir statyti Rusijos Federacijos teritorijoje;
automobili keli pasienio kontrols punkto Rusijos Federacijos teritorijoje infrastruktros pltrai.
6696
2012 m. lapkriio 15 d.
38
6696
5 straipsnis
Tilto statyba neturi pakeisti Nemuno vandens srovs krypties arba jo vagos bei kranto linijos, siekiant ivengti valstybs
sienos linijos padties pasikeitimo ir alos ekologiniam bei kitokiam saugumui iame rajone.
Tilto inineriniai tyrimai, projektavimas ir statyba vykdomi laikantis laivybos saugum utikrinani reikalavim pagal
ali valstybi teiss aktus.
Pagrindinius tilto techninius parametrus derina ali valstybi kompetentingos institucijos.
Statybai pasibaigus tiltas tampa Rusijos Federacijos subjekto Kaliningrado srities nuosavybe.
6 straipsnis
Siekdamos gyvendinti Susitarim, ali valstybi kompetentingos institucijos tilto statybos laikotarpiu nustato udaros
statybos zonos ribas.
Personalo ir transporto priemoni judjimas, statybini ir kit mediag, rangos ir technikos priemoni perveimas
udaroje statybos zonoje ali nelaikoma valstybs sienos kirtimu.
Udaros statybos zonos teritorijos ribos paymimos atitinkamais atpainimo enklais.
Laivams ir plaukiojanioms priemonms, nesusijusioms su tilto statyba, draudiama sustoti Nemuno akvatorijoje udaros
statybos zonoje.
vaiavimo (buvimo, ivaiavimo) udar statybos zon tvark nustato Valstybs sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikal ministerijos ir muitins departamentas prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos, suderin
su Rusijos Federacijos federaline saugumo tarnyba, Federaline muitins tarnyba ir Federaline migracijos tarnyba.
Personalas gali ivaiuoti i udaros statybos zonos tik tos alies valstybs teritorij, i kurios jis vaiavo i zon.
Udar statybos zon kontroliuoja ali valstybi pasienio ir muitins institucijos.
Tilto statybai udaroje statybos zonoje rengiami vaiavimo ir ivaiavimo kontrols punktai. alys, vadovaudamosi
ali valstybi teiss aktais, utikrina, kad nurodytuose vaiavimo ir ivaiavimo punktuose bt sudarytos reikiamos
slygos pasienio ir muitins kontrols institucij veiklai. Nurodyt vaiavimo ir ivaiavimo punkt atidarymo terminus
nustato Valstybs sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos ir muitins departamentas
prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos, suderin su Rusijos Federacijos federaline saugumo tarnyba ir Federaline
muitins tarnyba, likus mnesiui iki tilto statybos pradios.
Iki vaiavimo udar statybos zon ir ivaiavimo i jos kontrols punkt atidarymo ali valstybi kompetentingos
institucijos ratu pasikeiia personalo sraais.
7 straipsnis
Prie pradedant statyti tilt, o prireikus ir tilt statant, ali valstybi pasienio, muitins institucijos bei su migracija
susijusios ali valstybi institucijos rengia konsultacijas, siekdamos koordinuoti veiksmus, susijusius su personalo vaiavimu
(buvimu, ivaiavimu), taip pat statybini ir kit mediag, rangos ir technikos priemoni veimu (iveimu) udar
statybos zon.
Kaliningrado srities vyriausyb ratu informuoja Valstybs sienos apsaugos tarnyb prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikal ministerijos ir muitins departament prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos apie bsim darb terminus,
personalo skaii, jo vaiavim (buvim, ivaiavim) udar statybos zon, taip pat apie statybai reikalingas gamybines-
technines, sanitarines ir buities patalpas, rang, transporto ir technikos priemones, statybines ir kitas mediagas.
8 straipsnis
Tilto statybos metu personalui leidiama naudotis reikalingomis ryio priemonmis.
Neiojam radijo ryio priemoni tipus, skaii, modelius, veikimo danius ir aukinius prie pradedant naudoti ias
priemones suderina Valstybs sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos ir Rusijos
Federacijos federalin saugumo tarnyba.
9 straipsnis
Vykdydama darbus udaroje statybos zonoje, Kaliningrado srities vyriausyb utikrina personalo, taip pat turto ir
dokument, susijusi su statybos darbais, saugum. Udaros statybos zonos teritorijos apsaugai Kaliningrado srities vyriausyb
gali naudoti technines priemones ir (arba) pasitelkti saugos tarnybas.
Vykdydamos statybos darbus, susijusius su io Susitarimo gyvendinimu, Lietuvos automobili keli direkcija prie
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Pasienio kontrols punkt direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos, Kaliningrado srities vyriausyb, taip pat Rusijos Federacijos federalin valstybs sienos rengimo agentra
imasi btin atsargumo priemoni, siekdamos nepadaryti alos piliei turtui ir aplinkai.
10 straipsnis
Statybini ir kit mediag, taip pat rangos, transporto ir technikos priemoni veimo udar statybos zon tvark
nustato Valstybs sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos ir muitins departamentas
prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos, suderin su Federaline muitins tarnyba ir Rusijos Federacijos federaline
saugumo tarnyba.
Valstybs inios nr. 132
39
6696
Tilto statybai nesunaudotos statybins ir kitos mediagos, taip pat ranga, transporto ir technikos priemons, vetos
udar tilto statybos zon, turi bti ivetos i udaros statybos zonos ta paia tvarka, kokia jos buvo j vetos.
Transporto ir technikos priemons, taip pat laivai ir plaukiojanios priemons, naudojamos tilto statybai, vaiuoja
(plaukia) kitos alies valstybs udar statybos zon, bna toje zonoje ir grta atgal pagal ali valstybi pasienio ir
muitins institucij suderintus registracijos dokumentus ir sraus.
iuose srauose atitinkamai nurodoma transporto, technikos priemons ar laivo mark, ris, valstybins registracijos
enklas ir registracijos liudijimo numeris.
ranga ir transporto priemons privalo turti atpainimo enklus, suderintus ali valstybi kompetenting institucij,
koordinuojani su io Susitarimo gyvendinimu susijusi veikl, ali valstybi pasienio ir muitins institucij.
11 straipsnis
Siekdamos gyvendinti io Susitarimo nuostatas, ali valstybi kompetentingos institucijos turi teis sudaryti bendrj
komisij.
12 straipsnis
Ginai, kylantys tarp ali ir susij su io Susitarimo aikinimu ar taikymu, sprendiami konsultuojantis ali valstybi
kompetentingoms institucijoms.
13 straipsnis
Tilto eksploatavimo ir prieiros tvarka bei su tuo susijusi turtini santyki reglamentavimas yra atskiro ali susitarimo
objektas.
14 straipsnis
is Susitarimas abipusiu ali sutarimu gali bti keiiamas, pakeitimus forminant atskirais protokolais.
15 straipsnis
is Susitarimas sigalioja nuo tada, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis raytinis praneimas apie tai, kad
alys atliko valstybi vidaus procedras, reikalingas iam Susitarimui sigalioti.
Pasirayta Klaipdoje 2011 m. spalio 4 d. dviem egzemplioriais kiekvienas lietuvi ir rus kalbomis. abu tekstai turi
vienod gali.
LIETUVOS RESPUBLIKOS RUSIJOS FEDERaCIJOS
VYRIaUSYBS VaRDU VYRIaUSYBS VaRDU
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS USIENIO REIKaL mINISTERIJOS
P R a N E I m a S
DL TARPTAUTINI SUTARI SIGALIOJIMO
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir Rusijos Federacijos Vyriausybs susitarimas dl bendradarbiavimo standartizacijos,
metrologijos ir atitikties vertinimo srityje, pasiraytas Vilniuje 2011 m. gruodio 2 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybs 2012 m. rugsjo 5 d. nutarimu Nr. 1055, skelbtas Valstybs iniose 2012 m. Nr. 115-5818, sigaliojo 2012 m.
spalio 4 d.
2) Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir armnijos Respublikos Vyriausybs susitarimas dl bendradarbiavimo vietimo
ir mokslo srityje, pasiraytas Vilniuje 2012 m. vasario 22 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2012 m. rugsjo
19 d. nutarimu Nr. 1120, skelbtas Valstybs iniose 2012 m. Nr. 115-5817, sigaliojo 2012 m. rugsjo 27 d.
DEPaRTamENTO DIREKTORIaUS PaVaDUOTOJaS,
LaIKINaI aTLIEKaNTIS DEPaRTamENTO DIREKTORIaUS FUNKCIJaS RIDaS PETKUS
___________________
2012 m. lapkriio 15 d.
40
66976698
III skyrius. KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI
TEISS AKTAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEImO
N U T a R I m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DL 2014 MET PASKELBIMO
KRISTIJONO DONELAIIO METAIS IR KRISTIJONO DONELAIIO 300-J GIMIMO
METINI MINJIMO 20102014 MET PROGRAMOS METMEN 3 STRAIPSNIO
PRIPAINIMO NETEKUSIU GALIOS IR 4, 5 STRAIPSNI PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. XI-2405
Vilnius
(in., 2010, Nr. 68-3385)
Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:
1 straipsnis.
Pripainti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birelio 3 d. nutarimo Nr. XI-878 Dl 2014 met
paskelbimo Kristijono Donelaiio metais ir Kristijono Donelaiio 300-j gimimo metini minjimo 20102014 met
programos metmen (toliau Nutarimas) 3 straipsn.
2 straipsnis.
Buvus Nutarimo 4 straipsn laikyti 3 straipsniu, j pakeisti ir idstyti taip:
3 straipsnis.
Silyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti Kristijono Donelaiio 300-j gimimo metini minjimo komisij ir
jai pavesti Programos metmen pagrindu parengti ir gyvendinti Kristijono Donelaiio 300-j gimimo metini minjimo
20132014 met program. Programa fnansuojama pagal atskir biudeto eilut.
3 straipsnis.
Buvus Nutarimo 5 straipsn laikyti 4 straipsniu.
SEImO PIRmININK IRENa DEGUTIEN
__________________
IV skyrius. RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS SUTEIKIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1256
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 18 straipsniu ir 30 straipsniu,
s u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiais tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai
prisiekia Lietuvos Respublikai, ie asmenys:
Galina BORTSOVa, gimusi 1989 m. lapkriio 26 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
mykolas EENIKOVaS, gims 1946 m. gruodio 9 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Yuriy FEDURTSYa, gims 1962 m. liepos 24 d. Ukrainoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Stella FEDURTSYa, gimusi 1965 m. rugsjo 10 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Igor GREBENIKOV, gims 1966 m. lapkriio 10 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Denis GUSaK, gims 1991 m. vasario 20 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
artur HOVaKImYaN, gims 1975 m. liepos 8 d. armnijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Natallia IHNaTaVICHENE, gimusi 1974 m. gruodio 11 d. Baltarusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
angelina IKONIKOVa, gimusi 1988 m. sausio 7 d. Kazachstane, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Jevgenij KaIRYS, gims 1989 m. rugsjo 25 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Liliana KLaDKEVYCH, gimusi 1931 m. lapkriio 27 d. Pranczijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Jurij KOLESNIKOV, gims 1964 m. gegus 11 d. Ukrainoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Kseniya KOZHUHaR, gimusi 1993 m. sausio 15 d. Baltarusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Valerij LENEVI, gims 1974 m. vasario 14 d. Latvijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
6698
6697
Valstybs inios nr. 132
41
66986700
Julija mEDVEDEVa, gimusi 1979 m. lapkriio 23 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Narine mESROPYaN, gimusi 1988 m. rugsjo 23 d. azerbaidane, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Svitlana mYRONENKO, gimusi 1985 m. lapkriio 3 d. Ukrainoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Olga NaRmONTIENE, gimusi 1981 m. sausio 14 d. Rusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Jevgenij PLIaSUNOV, gims 1979 m. kovo 23 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Svetlana SaFRONOVa, gimusi 1985 m. lapkriio 5 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Janina SZIRIPO, gimusi 1951 m. liepos 10 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Ina ZINKEVI, gimusi 1933 m. gruodio 18 d. Rusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS SUTEIKIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1257
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 19 straipsnio 1 dalimi ir 30 straipsniu,
s u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiais tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai
prisiekia Lietuvos Respublikai:
Tetiana BUKaUSKIENE, gimusi 1978 m. rugsjo 28 d. Ukrainoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Julija FEDOTOVa, gimusi 1977 m. balandio 25 d. Baltarusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
andrii IOVENKO, gims 1970 m. gruodio 3 d. Ukrainoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Elena JaKUTIENE, gimusi 1977 m. rugpjio 9 d. Baltarusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Elena LIKHTINSHaYN, gimusi 1977 m. balandio 29 d. Rusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Yelena PETRaUSKENE, gimusi 1972 m. spalio 24 d. Kazachstane, gyvenanti Lietuvos Respublikoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1258
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 10 straipsniu ir 30 straipsniu,
s u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiais tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai
prisiekia Lietuvos Respublikai, ie asmenys:
Nijole SamaUSKa, gimusi 1990 m. sausio 6 d. Latvijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
antanas EDYS, gims 1944 m. gegus 1 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Viktorija UPJa, gimusi 1988 m. lapkriio 22 d. Rusijoje, gyvenanti Rusijos Federacijoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________

6700
6699
2012 m. lapkriio 15 d.
42
67016703
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS GRINIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1259
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 7 straipsnio 3 ir 4 punktais, 21 straipsnio 4 dalimi bei 30 straipsniu,
g r i n u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiais tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai
prisiekia Lietuvos Respublikai, ie asmenys:
anna aVIDaN, gimusi 1968 m. kovo 9 d. Lietuvoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;
Dalia maKaROVa, gimusi 1961 m. kovo 26 d. Lietuvoje Respublikoje, gyvenanti Ukrainoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS GRINIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1260
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 21 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis bei 30 straipsniu,
g r i n u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiais tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai
prisiekia Lietuvos Respublikai, ie asmenys:
Eduard SINKO, gims 1978 m. lapkriio 27 d. Lietuvoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
Olga KYRPYCHENKO, gimusi 1994 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikoje, gyvenanti Ukrainoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBS SUTEIKIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1K-1261
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybs statymo
(in., 2010, Nr. 144-7361) 18 straipsniu, 30 straipsniu ir 37 straipsnio 4 dalimi,
s u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietyb io dekreto 2 straipsnyje nurodytam asmeniui.
2 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilieiu tampa ir Lietuvos Respublikos pilieio teises, laisves ir pareigas gyja tik po to, kai prisiekia
Lietuvos Respublikai:
Stella RaCHINSKENE, gimusi 1973 m. rugpjio 25 d. Kazachstane, gyvenanti Lietuvos Respublikoje.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
___________________
6703
6702
6701
Valstybs inios nr. 132
43
67046706
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL A. GELNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR
GALIOTUOJU AMBASADORIUMI LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINJE
ATSTOVYBJE PRIE UNESCO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1K-1269
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 3 punktu ir atsivelgdama Lietuvos Respublikos
Vyriausybs teikim,
s k i r i u nuo 2012 m. lapkriio 26 d. arn GELN Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotuoju ambasadoriumi
Lietuvos Respublikos nuolatinje atstovybje prie UNESCO.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
mINISTRaS PIRmININKaS aNDRIUS KUBILIUS
____________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D E K R E T a S
DL NAUJAI IRINKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMOJO POSDIO
SUAUKIMO
2012 m. lapkriio 13 d. Nr. 1K-1270
Vilnius
1 straipsnis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 65 straipsniu,
k v i e i u naujai irinkt Lietuvos Respublikos Seim pirmj posd 2012 m. lapkriio 16 d. 12 val. Lietuvos
Respublikos Seimo rmuose.
RESPUBLIKOS PREZIDENT DaLIa GRYBaUSKaIT
___________________
V skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS NUTARIMAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSYBS
N U T a R I m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 2001 M. BALANDIO 30 D. NUTARIMO
NR. 490 DL KLAIPDOS VALSTYBINIO JR UOSTO KOMPLEKSINIO SAUGOS
PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1352
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2001 m. balandio 30 d. nutarim Nr. 490 Dl Klaipdos valstybinio jr
uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo (in., 2001, Nr. 37-1258; 2010, Nr. 123-6274) ir ibraukti 2.2 punkto pirmojoje
pastraipoje odius ir Finans ministerija.
2. is nutarimas sigalioja 2013 m. sausio 1 dien.
mINISTRaS PIRmININKaS aNDRIUS KUBILIUS
SUSISIEKImO mINISTRaS ELIGIJUS maSIULIS
__________________
6706
6704
6705
2012 m. lapkriio 15 d.
44
67076708
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSYBS
N U T a R I m a S
DL KREIPIMOSI RESPUBLIKOS PREZIDENT SU PRAYMU PRITARTI
A. DAMBRAUSKAITS KANDIDATROS SILYMUI EUROPOS SJUNGOS
BENDROJO TEISMO TEISJUS
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 1353
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybs statymo (in., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2008, Nr. 117-
4442) 52 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
Kreiptis Respublikos Prezident su praymu, vadovaujantis Europos Sjungos sutarties 19 straipsniu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybs statymo 52 straipsnio 3 dalimi, pritarti astos Dambrauskaits kandidatros silymui Europos
Sjungos Bendrojo Teismo teisjus.
mINISTRaS PIRmININKaS aNDRIUS KUBILIUS
TEISINGUmO mINISTRaS REmIGIJUS ImaIUS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSYBS
N U T a R I m a S
DL GAMTINI DUJ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAO
PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1354
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo (in., 2012, Nr. 68-3466) 11 straipsnio
1, 2, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
1. Patvirtinti Gamtini duj tiekimo diversifkavimo tvarkos apra (pridedama).
2. Rekomenduoti Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai ir gamtini duj perdavimo sistemos operatoriui iki
2013 m. kovo 31 d. parengti ir patvirtinti Gamtini duj tiekimo diversifkavimo tvarkos aprao gyvendinamuosius teiss aktus.
mINISTRaS PIRmININKaS aNDRIUS KUBILIUS
ENERGETIKOS mINISTRaS aRVYDaS SEKmOKaS
__________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos Vyriausybs
2012 m. lapkriio 7 d. nutarimu Nr. 1354
GAMTINI DUJ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gamtini duj tiekimo diversifkavimo tvarkos apraas (toliau apraas) nustato Lietuvos Respublik tiekiam ir
Lietuvos Respublikos gamtini duj vidaus rinkoje suvartojam gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim
gyvendinimo tvark, gamtini duj moni teises, pareigas ir atsakomyb, taip pat gamtini duj tiekimo diversifkavimo
reikalavim gyvendinimo valstybins prieiros ir kontrols tvark.
2. apraas nereguliuoja teisini santyki, susijusi su gamtini duj tranzitu per Lietuvos Respublikos teritorij.
3. aprae vartojamos svokos apibrtos Lietuvos Respublikos energetikos statyme (in., 2002, Nr. 56-2224; 2011,
Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos gamtini duj statyme (in., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos
Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statyme (in., 2012, Nr. 68-3466) ir kituose teiss aktuose.
II. GAMTINI DUJ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4. Gamtini duj mons, jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais tiekianios gamtines
dujas Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem i Europos Sjungos valstybi nari ar treij valstybi jas toliau
parduoti ir (ar) suvartoti Lietuvos Respublikos gamtini duj vidaus rinkoje (toliau pareigotosios gamtini duj mons),
privalo vykdyti iuos gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimus:
4.1. per suskystint gamtini duj terminal (toliau terminalas) sigyti ne maiau kaip 25 procentus viso gamtini duj
kiekio, kur pareigotoji gamtini duj mon per metus patiekia Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem;
4.2. jungiamaisiais ar kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais patiekti ne maiau kaip 25 procentus viso gamtini
duj kiekio, kur pareigotoji gamtini duj mon per metus patiekia Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem.
5. Kai Lietuvos Respublikos gamtini duj sistemoje esanios gamtins dujos, teiss akt nustatyta tvarka ir slygomis
naudojantis Lietuvos Respublikos gamtini duj perdavimo sistema, igabenamos saugoti Europos Sjungos valstybje narje,
6707
6708
Valstybs inios nr. 132
45
6708
gamtini duj sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika, esani gamtini duj saugykl ir vliau pakartotinai atgabenamos
Lietuvos Respublik, tokiems pakartotinai atgabenam gamtini duj kiekiams aprao 4 punkto reikalavimai netaikomi.
6. Gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimai privaloma reguliuojamos veiklos gamtini duj sektoriuje slyga.
III. GAMTINI DUJ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIM GYVENDINIMAS
7. Gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimai aprao nustatyta tvarka utikrinami iki 2024 m. gruodio 31 d.
dviem diversifkavimo utikrinimo laikotarpiams:
7.1. pirmasis diversifkavimo utikrinimo laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodio 31 dienos;
7.2. antrasis diversifkavimo utikrinimo laikotarpis nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodio 31 dienos.
8. Gamtini duj mons, sudariusios arba planuojanios sudaryti gamtini duj, kurias numatoma patiekti Lietuvos
Respublik jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais, sigijimo sutartis, gamtini duj perdavimo
sistemos operatoriui (toliau perdavimo sistemos operatorius) pateikia informacij apie gamtini duj kiekius, kurie bus
tiekiami Lietuvos Respublik jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais pagal sudarytas ar
planuojamas sudaryti sutartis per j galiojimo laikotarp, nurod kasmet planuojam patiekti gamtini duj kiek.
9. aprao 8 punkte nurodyta informacija turi bti pateikta perdavimo sistemos operatoriui tokiais terminais:
9.1. ne vliau kaip iki 2012 m. gruodio 31 d. pirmajam diversifkavimo utikrinimo laikotarpiui ir ne vliau kaip iki
2017 m. gruodio 31 d. antrajam diversifkavimo utikrinimo laikotarpiui;
9.2. pateiktiems duomenims pakitus, praneimas apie tai turi bti pateiktas nedelsiant, taiau ne vliau kaip likus
3 mnesiams iki kalendorini met, kuriais mons vykdomai veiklai daro poveik pasikeitimas, pradios;
9.3. jeigu pareigotoji gamtini duj mon nutraukia aprao 4 punkte nurodyt veikl, praneimas apie veiklos nutraukim
turi bti pateiktas perdavimo sistemos operatoriui ne vliau kaip per 5 dienas po sprendimo nutraukti veikl primimo;
9.4. kai kio subjektas ketina pradti veikl, dl kurios jis taps pareigotja gamtini duj mone, aprao 8 punkte nurodyta
informacija turi bti pateikta u vis planuojam veiklos laikotarp atitinkamu diversifkavimo utikrinimo laikotarpiu ne
vliau kaip likus 3 mnesiams iki kalendorini met, kuriais planuojama pradti veikl, pradios.
10. aprao 8 punkte nurodytos ir (ar) kitos aprao 4 punkte nustatyt reikalavim gyvendinimo kontrolei reikalingos informacijos
teikimo (atnaujinimo) tvark ir apimt, suderins su Energetikos ministerija, nustato perdavimo sistemos operatorius.
11. Perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus aprao 9 punkte nustatytiems terminams, per 20 dien pateikia Valstybinei
kain ir energetikos kontrols komisijai (toliau Komisija) informacij apie pareigotj gamtini duj moni numatomus
patiekti gamtini duj kiekius pagal sudarytas gamtini duj tiekimo ir perdavimo sutartis, taip pat visus toki gamtini duj
moni perdavimo sistemos operatoriui pateiktus duomenis apie planuojamus perduoti gamtini duj kiekius ir numatytus
perdavimo pajgumus.
12. Perdavimo sistemos operatorius, patikrins gamtini duj moni aprao 11 punkte nustatyta tvarka pateiktus
duomenis, ne vliau kaip per tris mnesius patvirtina gamtini duj kiekius, kuriuos pareigotosios gamtini duj mons
turi sigyti kiekvienais kalendoriniais metais per atitinkam diversifkavimo laikotarp, kad bt gyvendinti aprao 4.1 ir
4.2 punktuose nustatyti gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimai. Perdavimo sistemos operatorius tikslina gamtini
duj kiekius, kuriuos pareigotosios gamtini duj mons turi sigyti kiekvienais kalendoriniais metais, pagal aprao 9 punkte
nustatyta tvarka gaut informacij ir patvirtina patikslintus duomenis ne vliau kaip likus 2 mnesiams iki atitinkam
kalendorini met pradios. Informacija apie pareigotj gamtini duj moni Lietuvos Respublik jungiamaisiais ir
kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais planuojamus patiekti gamtini duj kiekius, taip pat perdavimo sistemos
operatoriaus patvirtintus gamtini duj kiekius, kuriuos pareigotosios gamtini duj mons turi sigyti kiekvienais
kalendoriniais metais pagal aprao 4.1 ir 4.2 punkt reikalavimus, turi bti skelbiama vieai Komisijos tinklalapyje.
13. pareigotosios gamtini duj mons privalo usitikrinti aprao 4.1 punkte nustatytam gamtini duj tiekimo
diversifkavimo reikalavimui gyvendinti reikaling suskystint gamtini duj kiek visam atitinkamam diversifkavimo
utikrinimo laikotarpiui ar atitinkamai laikotarpio daliai, jeigu veikla vykdoma ne vis laikotarp. pareigotosios gamtini
duj mons aprao 4.1 punkte nustatyt gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim gyvendina vadovaudamosi
maiausi snaud principu, vienu ar keliais i i bd, kurie taikomi kiekvienas atskirai ar kartu:
13.1. sigydamos suskystintas gamtines dujas i tiekjo, atgabenanio suskystintas gamtines dujas terminal, ar paios
suskystintas gamtines dujas atgabendamos terminal, idujindamos naudodamosi terminalo operatoriaus teikiamomis
paslaugomis, gamtines dujas tiekdamos Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem arba suvartodamos;
13.2. pirkdamos idujintas gamtines dujas i kit gamtini duj moni, prekiaujani per terminal aprao 13.1 punkte
nurodytu bdu Lietuvos Respublik atgabentomis ir idujintomis gamtinmis dujomis, ir gamtines dujas tiekdamos Lietuvos
Respublikos gamtini duj sistem arba suvartodamos;
13.3. sigydamos gamtines dujas pagal main sandor, kurio pagrindu pareigotoji gamtini duj mon imaino
jungiamaisiais ar kitais perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem jos
patiektus gamtini duj kiekius kitos gamtini duj mons aprao 13.1 punkte nurodytu bdu per terminal Lietuvos
Respublik atgabentus gamtini duj kiekius.
14. pareigotosios gamtini duj mons privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui patvirtinimus, kad sudarytos
gamtini duj tiekimo sutartys, ir kitus dokumentus, patvirtinanius aprao 4.1 punkte nustatytos pareigos vykdym,
atitinkant Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo ir aprao reikalavimus:
14.1. ne vliau kaip iki 2013 m. birelio 1 d. pirmajam diversifkavimo utikrinimo laikotarpiui ir ne vliau kaip iki
2018 m. birelio 1 d. antrajam diversifkavimo laikotarpiui;
2012 m. lapkriio 15 d.
46
6708
14.2. pareigotosios gamtini duj mons, kurios pradeda atitinkam veikl po aprao 14.1 punkte nurodyt dat, ne
vliau kaip likus 3 mnesiams iki kalendorini met, kuriais mon planuoja pradti vykdyti atitinkam veikl, pradios.
15. pareigotosios gamtini duj mons privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui ir Komisijai patvirtinimus, kad
sudarytos gamtini duj tiekimo sutartys, ir kitus dokumentus, patvirtinanius aprao 4.1 punkte nustatytos pareigos vykdym,
atitinkant Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo ir aprao reikalavimus, ne vliau kaip likus
3 mnesiams iki kiekvien kalendorini met, kuriais planuojama vykdyti atitinkam veikl, pradios.
16. Komisija nustato per terminal importuojam ir Lietuvos Respublikos gamtini duj vidaus rinkoje suvartojam
gamtini duj, kurios turi sudaryti ne maiau kaip 25 procentus viso Lietuvos Respublikoje suvartojamo gamtini duj kiekio
per metus, kainos virutin rib. pareigotosios gamtini duj mons aprao 4.2 punkte nustatyt gamtini duj tiekimo
diversifkavimo reikalavim gyvendina sigydamos gamtines dujas, tiekiamas Lietuvos Respublik jungiamaisiais ar kitais
perdavimo sistemos gamtini duj vamzdynais pirkimopardavimo ar main sandori pagrindu.
17. Perdavimo sistemos operatorius utikrina pakankam jungiamj ir kit perdavimo sistemos gamtini duj vamzdyn
pralaidum, kad gamtini duj mons galt nepertraukiamai arba teiss akt nustatytais ar su perdavimo sistemos
operatoriumi suderintais laikotarpiais jais patiekti Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem tok gamtini duj kiek,
kurio reikia aprao 5 punkte nustatytiems gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimams tinkamai gyvendinti.
IV. SUSKYSTINT GAMTINI DUJ TIEKIMO UTIKRINIMAS
18. pareigotosios gamtini duj mons, iki aprao 14 punkte nustatyto laiko nepateikusios perdavimo sistemos operatoriui
pakankam rodym, kad aprao 4.1 punkte nustatytas tiekimo diversifkavimo reikalavimas tinkamai gyvendinamas, arba
Komisijai pripainus, kad pateikti dokumentai neatitinka aprao reikalavim, privalo aprao 4.1 punkte nustatytam tiekimo
diversifkavimo reikalavimui gyvendinti btin gamtini duj kiek sigyti i paskirtojo per terminal tiekiam gamtini
duj tiekjo (toliau paskirtasis tiekjas), kuris skiriamas aprao 20 punkte nustatyta tvarka. Ne vliau kaip per 2 mnesius
po to, kai pasibaigia aprao 14 punkte nustatyti terminai ir lieka ne maiau kaip 2 mnesiai iki kiekvien diversifkavimo
utikrinimo laikotarpio kalendorini met pradios, perdavimo sistemos operatorius pateikia paskirtajam tiekjui duomenis
apie pareigotsias gamtini duj mones, privalanias sigyti gamtines dujas i paskirtojo tiekjo, ir toki pareigotj
gamtini duj moni privalomus sigyti gamtini duj kiekius.
19. Paskirtj tiekj vieo konkurso bdu statym nustatyta tvarka paskiria Energetikos ministerija ne vliau kaip iki
2013 m. gruodio 31 dienos. Paskirtasis tiekjas privalo atskirai tvarkyti pagal apra vykdomos gamtini duj tiekimo
veiklos apskait. Paskirtojo tiekjo veikl priiri Komisija. Iki statym ir aprao nustatyta tvarka paskirtasis tiekjas
paskiriamas, paskirtojo tiekjo teises ir pareigas gyvendina valstybs mon Lietuvos naftos produkt agentra. Energetikos
ministerija parengia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia projektus teiss akt, kuri reikia, kad valstybs monei
Lietuvos naftos produkt agentrai statym nustatyta tvarka bt skiriamas papildomas fnansavimas, btinas aprae nustatytoms
funkcijoms atlikti. Energetikos ministerijai vieo konkurso bdu paskyrus paskirtj tiekj, valstybs mon Lietuvos naftos
produkt agentra perduoda paskirtajam tiekjui su aprae nustatyt funkcij atlikimu susijusias teises ir pareigas.
20. Paskirtasis tiekjas utikrina aprao 4.1 punkte nustatytam tiekimo diversifkavimo reikalavimui gyvendinti btin
gamtini duj tiekim aprao ir kit teiss akt nustatyta tvarka. Paskirtasis tiekjas gali utikrinti aprae nustatyt funkcij
atlikim, sudarydamas sutartis su kitais Europos Sjungos valstybi nari kio subjektais.
21. Paskirtasis tiekjas sudaro sandorius, kuri pagrindu utikrina gamtini duj tiekim aprao 13.1 punkte nustatytu bdu.
22. pareigotosios gamtini duj mons sigyja gamtines dujas i paskirtojo tiekjo vien kalendorini met laikotarpiui
ar atitinkamai vien met laikotarpio daliai, jeigu veikla vykdoma ne visus metus. Gamtini duj sigijim i paskirtojo
tiekjo utikrina perdavimo sistemos operatorius pagal Komisijos patvirtintus reikalavimus parengta, perdavimo sistemos
operatoriaus nustatyta ir su Komisija suderinta tvarka. Perdavimo sistemos operatorius privalo sudaryti su paskirtuoju tiekju
gamtini duj sigijimo i paskirtojo tiekjo utikrinimo sutart ne vliau kaip iki 2013 m. birelio 1 dienos. Pagrindines ios
sutarties slygas tvirtina Komisija.
23. Paskirtasis tiekjas tiekia gamtines dujas Komisijos pagal jos patvirtint metodik nustatyta reguliuojama tiekimo kaina.
24. Perdavimo sistemos operatorius ir paskirtasis tiekjas nedelsdami informuoja Komisij apie gamtini duj tiekimo
diversifkavimo reikalavimus paeidusias pareigotsias gamtini duj mones.
25. pareigotosios gamtini duj mons i paskirtojo tiekjo sigyjamas gamtines dujas perka pagal tolyg mnesio
grafk, kai kiekvien mnes nupirktas gamtini duj kiekis turi bti lygus 1/12 viso gamtini duj kiekio, kur gamtini
duj mon pareigota sigyti per terminal per vienus metus, iskyrus tuos atvejus, kai pareigotoji gamtini duj mon su
paskirtuoju tiekju ir terminalo operatoriumi susitaria dl kitokio gamtini duj tiekimo grafko, vadovaudamasi terminalo
operatoriaus nustatytomis naudojimosi suskystint gamtini duj terminalu taisyklmis, suderintomis su Komisija.
26. Siekdama utikrinti gamtini duj tiekim, terminalo projekto gyvendinimo bendrov arba jos kontroliuojama mon
Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka perka suskystintas gamtines dujas ir pasilo j sigyti pageidaujanioms
pareigotosioms gamtini duj monms ir paskirtajam tiekjui. Terminalo projekto gyvendinimo bendrov ar jos
kontroliuojama mon priima sprendimus dl suskystint gamtini duj sigijimo, j kieki ir kit sandorio slyg statym
nustatyta tvarka, atsivelgdamos tiekj pasilytas suskystint gamtini duj kainas ir pagal sudarytus su gamtini duj
monmis sandorius Lietuvos Respublikoje numatomus parduoti gamtini duj kiekius, taip pat kitas slygas.
Valstybs inios nr. 132
47
6708
27. Ne vliau kaip iki 2012 m. gruodio 31 d. pareigotosios gamtini duj mons privalo deklaruoti projekto gyvendinimo
bendrovei arba terminalo operatoriui, kokius terminalo pajgumus kiekviena pareigotoji gamtini duj mon planuoja
sigyti, siekdama gyvendinti jai nustatytus aprao 4.1 punkte nurodytus gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimus.
Deklaruodamos pageidaujamus sigyti pajgumus, gamtini duj mons privalo patvirtinti, kad jos atitiks pajgum suteikimo
pagrindines slygas, ir pateikti projekto gyvendinimo bendrovs arba terminalo operatoriaus nustatytas slygas atitinkanias
prievoli utikrinimo priemones, padengianias prognozuojam idujinimo tarif pareigotosios gamtini duj mons
nurodytam suskystint gamtini duj kiekiui, kur ji ketina patiekti gamtini duj sistem pirmuoju diversifkavimo
utikrinimo laikotarpiu.
28. Projekto gyvendinimo bendrov arba terminalo operatorius ne vliau kaip iki 2013 m. kovo 31 d. privalo atlikti
pirmj terminalo pajgum paskirstymo procedr konkurso bdu tokiomis slygomis:
28.1. terminalo pajgumas suteikiamas ne trumpiau kaip 5 metams;
28.2. per pirmj terminalo pajgum paskirstymo procedr skirstoma ne daugiau kaip 60 procent terminalo pajgumo;
28.3. gamtini duj tiekjai, tiekiantys gamtines dujas Lietuvos Respublik jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos
gamtini duj vamzdynais, kio subjektai, kurie pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos statym ir (arba) Lietuvos
Respublikos gamtini duj statym laikomi j kontroliuojamais ar juos kontroliuojaniais asmenimis, per pirmj terminalo
pajgum paskirstymo procedr negali pretenduoti terminalo pajgum, didesn u t, kurio reikia aprao 4.1 punkte
nustatytiems tiekimo diversifkavimo reikalavimams gyvendinti;
28.4. terminalo pajgumas suteikiamas tik tuo atveju ir tik tokios apimties, koki reikia suskystint gamtini duj kiekiui
pagal sudaryt pareigojant susitarim dl suskystint gamtini duj tiekimo terminalo pajgumo suteikimo terminui,
numatant suskystint gamtini duj tiekimo kain, kiek ir kokybs reikalavimus;
28.5. pareigotosios gamtini duj mons gali dalyvauti pirminiame terminalo pajgum paskirstymo etape tik tuo
atveju, jeigu jos aprao 28 punkte nustatyta tvarka deklaravo ketinam sigyti pajgumus ir pateik atitinkamas prievoli
utikrinimo priemones, tik deklaruot pajgum su leistinu nuokrypiu iki 10 procent;
28.6. terminalo pajgum paskirstymo konkurso laimtojai nustatomi pagal maiausi aprao 28.4 punkte nustatytus
reikalavimus atitinkaniame susitarime nurodyt suskystint gamtini duj tiekimo kain, kuri apskaiiuojama t dien,
kuri pasibaigia pareigojani pasilym pateikimo terminas.
29. Terminalo pajgumai, kuri reikia paskirtajam tiekjui aprae nustatytoms funkcijoms atlikti, Komisijos nustatytomis
slygomis suteikiami pirmumo tvarka.
V. GAMTINI DUJ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIM GYVENDINIMO PRIEIRA
IR KONTROL
30. Gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim tinkamo gyvendinimo prieir ir kontrol vykdo Komisija.
31. Komisija nustato informacijos, kurios reikia diversifkavimo reikalavim tinkamo gyvendinimo prieirai ir kontrolei
vykdyti, teikimo tvark ir slygas.
32. Valstybs institucijos, staigos ir organizacijos, perdavimo sistemos operatorius, terminalo operatorius, gamtini duj
rinkos operatorius (toliau rinkos operatorius), taip pat kitos gamtini duj mons Komisijos praymu privalo suteikti
Komisijai vis turim informacij, kurios reikia faktiniam gamtini duj tiekimo diversifkavimui vertinti. Komisija utikrina
gautos konfdencialios informacijos apsaug teiss akt nustatyta tvarka ir slygomis.
33. Komisijos tinklalapyje kiekvien kalendorin ketvirt vieai skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos
suskystint gamtini duj terminalo statymo ir aprao reikalavim gyvendinim, gamtini duj, kiekvienos pareigotosios
gamtini duj mons patiekt Lietuvos Respublikos gamtini duj sistem jungiamaisiais, kitais perdavimo sistemos
gamtini duj vamzdynais ir per terminal, kiekius, gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim vykdym
(nevykdym), nurodomos i reikalavim nevykdiusios gamtini duj mons, nevykdymo prieastys ir joms taikytos
poveikio priemons.
34. Energetikos ministerija vertina gamtini duj tiekimo Lietuvos Respublikoje diversifkavimo lyg ir prireikus teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasilymus dl papildom gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim nustatymo,
esam reikalavim keitimo ar panaikinimo. Gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimai, atsivelgiant j teisin
pagrind, gali bti nustatomi, keiiami ar panaikinami statymu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybs sprendimu.
VI. GAMTINI DUJ MONI ATSAKOMYB
35. Perdavimo sistemos operatorius atsako u naudojimosi gamtini duj perdavimo sistema ribojimus, dl kuri gamtini
duj mons negali gyvendinti vis ar dalies gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavim, iskyrus tuos atvejus, kai
galimyb pasinaudoti gamtini duj perdavimo sistema ribojama teiss akt nustatyta tvarka, slygomis ir terminais arba
perdavimo sistemos operatorius atleidiamas nuo atsakomybs esant teiss aktuose nustatytoms aplinkybms.
36. Perdavimo sistemos operatorius turi teis atsisakyti sudaryti perdavimo paslaugos tiekimo sutart su pareigotosiomis
gamtini duj monmis, kurios neatlieka aprao 4 punkte nustatyt pareig.
37. Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo 11 straipsnio ir aprao reikalavim paeidimai
nagrinjami ir atsakomyb u juos, skaitant ekonomines sankcijas, licencijos sustabdym ar panaikinim, taikoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtini duj statymu ir Lietuvos Respublikos energetikos statymu.
2012 m. lapkriio 15 d.
48
67086710
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. aprae nustatyti gamtini duj tiekimo diversifkavimo reikalavimai privalo bti vykdomi nuo terminalo, rengto
Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo nustatyta tvarka ir slygomis, veiklos pradios, apie
kuri vieai paskelbia terminalo operatorius.
39. Jeigu terminalo veiklos pradia nesutampa su kalendorini met pradia, gamtini duj tiekimo diversifkavimo
reikalavimai proporcingai mainami vis gamtini duj kiek, kur gamtini duj mon per metus patiekia Lietuvos
Respublikos gamtini duj sistem, neskaitomas gamtini duj kiekis, sigytas ir patiektas Lietuvos Respublikos gamtini
duj sistem iki terminalo veiklos pradios.
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSYBS
N U T a R I m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 2012 M. BIRELIO 6 D. NUTARIMO
NR. 670 DL NAIKINTIN VAISTINI PREPARAT PRIMIMO I GYVENTOJ IR
APMOKJIMO U J TVARKYM TVARKOS APRAO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 1355
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2012 m. birelio 6 d. nutarim Nr. 670 Dl Naikintin vaistini preparat
primimo i gyventoj ir apmokjimo u j tvarkym tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2012, Nr. 67-3399) ir idstyti
2 punkt taip:
2. is nutarimas sigalioja 2014 m. sausio 1 dien.
mINISTRaS PIRmININKaS aNDRIUS KUBILIUS
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
__________________
VI skyrius. KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI,
IVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISmO PIRmININKO
P O T V a R K I S
DL PAREIKJO PRAYMO PRIMIMO
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 2B-67
Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statymo 25 ir 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareikjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praymas (Nr. 1B-26/2012) itirti, ar Lietuvos
Respublikos Vyriausybs 1998 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 920 Dl nauj ems sklyp dydi miestuose patvirtinimo
(2010 m. kovo 31 d. redakcija) tiek, kiek juo patvirtintas maksimalus 0,12 ha nauj ems sklyp, numatom perduoti
individualiai statybai Kauno mieste, dydis, neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams,
konstituciniam teisins valstybs principui, Lietuvos Respublikos piliei nuosavybs teisi ilikus nekilnojamj turt
atkrimo statymo 5 straipsnio (2006 m. lapkriio 16 d. redakcija) 3 daliai,
ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posdiui.
Bylai suteikiamas numeris 17/2012.
is potvarkis sigalioja jo pasiraymo dien.
KONSTITUCINIO TEISmO PIRmININKaS ROmUaLDaS KSTUTIS URBaITIS
_________________
6709
6710
Valstybs inios nr. 132
49
67116712
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISmO PIRmININKO
P O T V a R K I S
DL PAREIKJO PRAYMO PRIMIMO
2012 m. lapkriio 13 d. Nr. 2B-69
Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statymo 25 ir 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareikjo Kauno miesto apylinks teismo praymas itirti, ar Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobili keliais statymo 25 straipsnio 4 dalis (2010 m. balandio 15 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybs
2002 m. gruodio 11 d. nutarimu Nr. 1950 Dl Keli eismo taisykli patvirtinimo patvirtint Keli eismo taisykli (2008 m.
liepos 16 d. redakcija) 240 punktas neprietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisins
valstybs principui,
ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posdiui.
Bylai suteikiamas numeris 18/2012.
is potvarkis sigalioja jo pasiraymo dien.
KONSTITUCINIO TEISmO PIRmININKaS ROmUaLDaS KSTUTIS URBaITIS
_________________
VIII skyrius. MINISTR, VYRIAUSYBS STAIG,
KIT VALSTYBS VALDYMO INSTITUCIJ VADOV
NORMINIAI TEISS AKTAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO
KOGENERACIJOS PROCESO METU, KILMS GARANTIJ PAYMJIM IDAVIMO
TAISYKLI PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 5 d. Nr. 1-216
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos statymo (in., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio
2 punktu ir gyvendindamas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB dl termofkacijos
skatinimo, remiantis naudingosios ilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir i dalies keiianios Direktyv 92/42/EEB
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 3 tomas, p. 3), 5 straipsnio nuostatas ir 2011 m. gruodio 19 d. Europos
Komisijos gyvendinimo sprendim Nr. 2011/877/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2004/8/EB
nustatomos atskirosios elektros energijos ir ilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitins verts ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2007/74/EB (OL 2011 L 343, p. 91),
t v i r t i n u Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilms garantij paymjim
idavimo taisykles (pridedama).
ENERGETIKOS mINISTRaS aRVYDaS SEKmOKaS
__________________
6711
6712
2012 m. lapkriio 15 d.
50
6712
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. lapkriio 5 d. sakymu Nr. 1-216
ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO KOGENERACIJOS PROCESO METU,
KILMS GARANTIJ PAYMJIM IDAVIMO TAISYKLS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilms garantij paymjim idavimo
taisykls (toliau Taisykls) nustato elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilms
garantij paymjim (toliau kilms paymjimas) idavimo reikalavimus ir tvark.
2. Taisykls taikomos iems asmenims:
2.1. elektros energijos gamintojams, gaminantiems elektros energij kogeneracijos proceso metu (toliau gamintojas)
ir norintiems gyti kilms paymjimus;
2.2. elektros perdavimo sistemos operatoriui.
3. Kilms paymjimai iduodami laikantis objektyvumo, skaidrumo ir nediskriminavimo reikalavim.
4. Taisyklse vartojamos svokos ir j apibrtys:
Didelio efektyvumo kogeneracija tai kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne maesnis kaip 10 % kuro (pirmins
energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamja ilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne maesnis
kaip 0 % kuro sutaupymas maesns nei 1 mW elektrins galios kogeneracijos blokui.
Ekonomikai pagrsta paklausa paklausa, nevirijanti ildymo ir vsinimo poreiki, kuri kitu atveju rinkos slygomis
patenkint ne kogeneracija, o kiti energijos gamybos procesai.
Elektros ir ilumos energij gamybos efektyvumo suderintosios atskaitins efektyvumo verts elektros ir ilumos
energij alternatyvios atskirosios gamybos, vietoje kurios planuojama naudoti kogeneracijos proces, efektyvumo verts.
Elektros ir ilumos energij santykis kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos ir naudingosios
ilumos energijos santykis.
Kilms paymjimas dokumentas, patvirtinantis didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros
energijos kilm ir jos kiek.
Kogeneracija vienalaik energijos gamyba, kai to paties technologinio proceso metu gaminama elektros energija ir
naudingoji ilumos energija.
Kogeneracijos blokas (toliau KB) technologikai susiet rengini grup, skirta elektros energijai ir ilumos energijai
to paties technologinio proceso metu gaminti. Kai vienas technologins sistemos ilumos energijos gamybos altinis (katilas)
tiekia gar kelioms garo turbinoms arba keli ilumos gamybos altiniai tiekia gar vienai garo turbinai, t. y. egzistuoja ryiai
tarp atskir ilumos energijos ir elektros energijos gamybos rengini, kogeneracijos blokas suprantamas kaip ryiais susiet
rengini visuma.
Kogeneracijos bloko bendrasis efektyvumo koefcientas kogeneracijos bloke pagamintos elektros energijos ir
naudingosios ilumos energijos ir j gamybai sunaudoto kuro santykis.
Kogeneracijos proceso metu pagaminta elektros energija elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingja
ilumos energija, kuris apskaiiuojamas pagal Taisykli 2 pried.
Kogeneracijos produkcija kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros ir mechanins energij bei naudingosios
ilumos energijos kieki suma.
Maos galios kogeneracijos renginiai maesns kaip 1 mW elektrins galios kogeneracijos renginiai.
Mikrokogeneracijos renginiai maesns kaip 50 kW elektrins galios kogeneracijos renginiai.
Naudingoji ilumos energija tai kogeneracijos proceso metu pagaminta ilumos energija, skirta ekonomikai pagrstai
paklausai tenkinti.
Registracijos urnalas registravimo ir apskaitos dokumentas (spausdintas ar skaitmeninje laikmenoje).
II. KILMS PAYMJIM IDAVIMAS IR PANAIKINIMAS
5. Kilms paymjimus iduoda arba panaikina elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau operatorius).
6. Gamintojas, pageidaujantis gyti kilms paymjim, pateikia operatoriui laisvos formos praym ir iuos duomenis:
6.1. gamintojo buveins registracijos arba gyvenamosios vietos adres;
6.2. elektros energijos gamybos vietos adres;
6.3. gamintojo vadovo patvirtintas leidimo gaminti elektros energij ir leidimo plsti elektros energijos gamybos pajgumus
kopijas;
6.4. eksploatuojam KB skaii ir kiekvieno KB technologijos tip pagal Taisykli 1 priedo 1 punkte pateikt
klasifkacij;
Valstybs inios nr. 132
51
6712
6.5. kiekvieno KB rengtj elektrin gali;
6.6. kiekvieno KB rengtj ilumin gali;
6.7. kiekviename KB galimas naudoti kuro ris;
6.8. kiekvieno KB prijungimo prie elektros tinkl tamp;
6.9. KB technologin schem, kurioje pavaizduotos KB menamos ribos, energijos ir kuro sraut kryptys ir apskaitos
prietais vietos;
6.10. kiekviename KB naudoto kuro ris, j kiekius (t arba m
3
) ir emutines kuro degimo ilumos vertes (kJ/kg arba kJ/m
3
);
6.11. kiekviename KB pagamint naudingosios ilumos energijos kiek (kWh);
6.12. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiek, apskaiiuot pagal Taisykli
1 pried (kWh);
6.13. kuro (pirmins energijos) sutaupym, apskaiiuot pagal Taisykli 2 pried (kWh).
7. Gamintojas atsako u operatoriui pateikt duomen tikslum ir patikimum. Pastebjs, kad pateik neteisingus
duomenis, arba jiems pasikeitus, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti operatori ir pateikti jam teisingus duomenis.
Gamintojo teikiami duomenys apie energijos srautus ir suvartot kur turi bti imatuoti apskaitos prietaisais, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos metrologijos statymo (in., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) ir kit teiss akt reikalavimais.
8. Operatorius ne vliau kaip per 20 darbo dien nuo praymo gavimo dienos, vadovaudamasis gamintojo pateiktais Taisykli
6.16.13 punktuose nurodytais duomenimis, iduoda arba pagrstai atsisako iduoti kilms paymjim.
9. Informacij apie iduotus kilms paymjimus operatorius skelbia savo interneto svetainje ir fksuoja registracijos urnale.
10. Kilms paymjimas iduodamas pagal operatoriaus nustatyt kilms paymjimo form, kuriame nurodomi ie duomenys:
10.1. gamintojo pavadinimas, buveins registracijos adresas, elektros energijos gamybos vietos adresas;
10.2. kilms paymjimo idavimo data ir jo identifkacijos numeris;
10.3. laikotarpis, kurio metu vyko elektros energijos gamyba didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu;
10.4. naudoto kuro rys, j kiekiai (t arba m
3
) ir emutins kuro degimo ilumos verts (kJ/kg arba kJ/m
3
);
10.5. pagamintas naudingosios ilumos energijos kiekis (kWh) ir jos panaudojimas;
10.6. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis (kWh), kuriam suteikiamas
kilms paymjimas;
10.7. kuro (pirmins energijos) sutaupymas (kWh) gaminant elektros energij didelio efektyvumo kogeneracijos proceso
metu.
11. Gamintoj pateiktus duomenis tikrina Valstybin energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos planini
patikrinim metu arba operatoriaus praymu.
12. Valstybin energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, patikrinimo metu nustaiusi, kad gamintojas pateik
klaidingus duomenis apie pagamintus energijos kiekius ar sunaudot kuro kiek, informuoja apie tai operatori, kuris
nedelsdamas priima sprendim panaikinti kilms paymjim, tai paskelbia savo interneto svetainje ir paymi registracijos
urnale.
13. apie panaikint kilms paymjim operatorius ratu informuoja gamintoj ne vliau kaip per 3 darbo dienas nuo
sprendimo panaikinti kilms paymjim primimo.
III. KITOSE EUROPOS SJUNGOS VALSTYBSE NARSE
IDUOT KILMS PAYMJIM PRIPAINIMAS
14. Gamintojai, turintys kitoje Europos Sjungos valstybje narje iduot kilms paymjim ir norintys j pripainti
Lietuvos Respublikoje, turi pateikti operatoriaus nustatytos formos praym pripainti kilms paymjim Lietuvos
Respublikoje (toliau praymas) ir kilms paymjim arba patvirtint gamintojo vadovo jo kopij.
15. Operatorius, gavs Taisykli 14 punkte nurodytus dokumentus, apie kilms paymjimo pripainim Lietuvos
Respublikoje skelbia savo interneto svetainje, paymi fakt registracijos urnale ir informuoja kilms paymjim idavusi
Europos Sjungos valstybs nars institucij.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Ginus tarp operatoriaus ir gamintojo dl pateikt duomen teisingumo sprendia Valstybin energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos.
17. Taisykles paeid asmenys atsako Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka.
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
52
6712
(
O
H
N
W
U
R
V

H
Q
H
U
J
L
M
R
V

S
D
J
D
P
L
Q
W
R
V

G
L
G
H
O
L
R

H
I
H
N
W
\
Y
X
P
R

N
R
J
H
Q
H
U
D
F
L
M
R
V

S
U
R
F
H
V
R

P
H
W
X

N
L
O
P

J
D
U
D
Q
W
L
M

S
D

\
P

M
L
P

G
D
Y
L
P
R

W
D
L
V
\
N
O
L

S
U
L
H
G
D
V

.
2
*
(
1
(
5
$
&
,
-
2
6

3
5
2
&
(
6
2

0
(
7
8

3
$
*
$
0
,
1
7
2
6

(
/
(
.
7
5
2
6

(
1
(
5
*
,
-
2
6

.
,
(
.
,
2

$
3
6
.
$
,

,
$
9
,
0
2

0
(
7
2
'
,
.
$

1
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
o

a
p
s
k
a
i

i
a
v
i
m
o

m
e
t
o
d
i
k
a

(
t
o
l
i
a
u


M
e
t
o
d
i
k
a
)

t
a
i
k
o
m
a

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
n
t

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

s
i
o
s

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
:

1
.
1
.

k
o
m
b
i
n
u
o
t
o
j
o

c
i
k
l
o

d
u
j


t
u
r
b
i
n
a

s
u

s
i
l
u
m
o
s

i
s
g
a
v
i
m
u
;

1
.
2
.

p
r
i
e
s
s
l

g
i
n


g
a
r
o

t
u
r
b
i
n
a
;

1
.
3
.

g
a
r


i
s
g
a
v
i
m
o

k
o
n
d
e
n
s
a
c
i
n


t
u
r
b
i
n
a
;

1
.
4
.

d
u
j


t
u
r
b
i
n
a

s
u

s
i
l
u
m
o
s

i
s
g
a
v
i
m
u
;

1
.
5
.

v
i
d
a
u
s

d
e
g
i
m
o

v
a
r
i
k
l
i
s
;

1
.
6
.

m
i
k
r
o
t
u
r
b
i
n
o
s
;

1
.
7
.

S
t
i
r
l
i
n
g
o

v
a
r
i
k
l
i
s
;

1
.
8
.

k
u
r
o

e
l
e
m
e
n
t
a
i
;

1
.
9
.

g
a
r
o

v
a
r
i
k
l
i
s
;


1
.
1
0
.

o
r
g
a
n
i
n
i
s

5
D
Q
N
L
Q
H

c
i
k
l
a
s
;


1
.
1
1
.

k
i
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s

a
r

j


d
e
r
i
n
i
a
i
,

a
t
i
t
i
n
k
a
n
t
y
s

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

s

v
o
k

,

p
a
t
e
i
k
t


E
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

d
i
d
e
l
i
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u
,

k
i
l
m

s

g
a
r
a
n
t
i
j

p
a
z
y
m

j
i
m


i
s
d
a
v
i
m
o

t
a
i
s
y
k
l
i


4

p
u
n
k
t
e
.

2
.

P
r
i
e
s

a
t
l
i
e
k
a
n
t

s
k
a
i

i
a
v
i
m
u
s
,

n
u
s
t
a
t
o
m
o
s
k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

b
l
o
k
o

(
t
o
l
i
a
u

K
B
)

r
i
b
o
s
.
3
.

M
i
k
r
o
k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

r
e
n
g
i
n
i
u
o
s
e

v
i
s
a
s

p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s

p
r
i
s
k
i
r
i
a
m
a
s

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
m

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
u
i
.
4
.

A
t
l
i
e
k
a
n
t

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
o

s
k
a
i

i
a
v
i
m

,
p
i
r
m
i
a
u
s
i
a

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

K
B

b
e
n
d
r
a
s
i
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

)

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
,

4
N
R
J
Q
H
N
R
J
I
I
4
(
K
,(
1
)

k
u
r
:
E


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

Q
k
o
g


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
*
,

k
W
h
;

I


s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I
n
e
k
o
g
,
Q


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.

*

P
r
i
e

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

p
r
i
s
k
i
r
i
a
m
a

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a

p
a
n
a
u
d
o
t
a

K
B

p
a
t
a
l
p
o
m
s

s
i
l
d
y
t
i
,

k
u
r
u
i

i
s
k
r
a
u
t
i

i
r

j
o

t
e
m
p
e
r
a
t

r
a
i

p
a
l
a
i
k
y
t
i
,

k
a
i

s
i
s

k
u
r
a
s

n
a
u
d
o
j
a
m
a
s

n
e

t
i
k

K
B
,

b
e
t

i
r

k
i
t
u
o
s
e

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

r
e
n
g
i
n
i
u
o
s
e
,

k
a
t
i
l
a
m
s
,

e
s
a
n
t
i
e
m
s

u
z

K
B

r
i
b

,

d
e
g
i
m
o

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

t
i
e
k
i
a
m
a
m

o
r
u
i

p
a
s
i
l
d
y
t
i
,

k
i
t
i
e
m
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

p
o
r
e
i
k
i
a
m
s
,

k
u
r
i
e

p
a
g
r

s
t
a
i

b


n
e
i
s
v
e
n
g
i
a
m
i

n
e
s
a
n
t

K
B
.

P
r
i
e

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

n
e
p
r
i
s
k
i
r
i
a
m
a

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
,

k
u
r
i

l
i
e
k
a

K
B
,

t
.

y
.

e
n
e
r
g
i
j
a
,

n
a
u
d
o
j
a
m
a

k
o
n
d
e
n
s
a
t
o
,

m
a
i
t
i
n
i
m
o

a
r

p
a
p
i
l
d
y
m
o

v
a
n
d
e
n
i
u
i

p
a
s
i
l
d
y
t
i
,

k
u
r
u
i

d
z
i
o
v
i
n
t
i
,

d
e
g
i
m
u
i

r
e
i
k
a
l
i
n
g
a
m

o
r
u
i

p
a
s
i
l
d
y
t
i
.

5
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s

Q
k
o
g

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
Q
k
o
g


Q

-

Q
n
e
k
o
g
,
(
2
)

k
u
r
:
Q


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

Q
n
e
k
o
g


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
a
i

n
e
p
a
n
a
u
d
o
t
a
s

(
n
e
p
a
t
e
n
k
a
n
t
i
s


t
u
r
b
i
n

)
p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.


6
.

N
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s


I
n
e
k
o
g
,
Q

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:4
N
R
J
Q
H
N
R
J
Q
H
4
N
R
J
Q
H
4
I
,
,
K

,


(
3
)

k
u
r
:
Q
n
e
k
o
g


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

n
e
p
a
n
a
u
d
o
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
a
i
,

k
W
h
;

K
n
e
k
o
g
,
Q


s
i
l
u
m
o
s

g
a
m
y
b
o
s

r
e
n
g
i
n
i
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

.

7
.

J
e
i

K
B

b
e
n
d
r
a
s
i
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

y
r
a

n
e

m
a
z
e
s
n
i
s

k
a
i
p

7
5

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
2
,

1
.
4
,

1
.
5
,

1
.
6
,

1
.
7
,

1
.
8

i
r

1
.
1
1

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
,

a
r
b
a

n
e

m
a
z
e
s
n
i
s

k
a
i
p

8
0

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
1
,

1
.
3
,

1
.
9

i
r

1
.
1
0

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
,

t
u
o
m
e
t

K
B

v
i
s
a

p
a
g
a
m
i
n
t
a

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a

y
r
a

p
r
i
s
k
i
r
i
a
m
a

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i
.
8
.

J
e
i

M
e
t
o
d
i
k
o
s

7

p
u
n
k
t
e

n
u
s
t
a
t
y
t
o
s

s

l
y
g
o
s

n
e
t
e
n
k
i
n
a
m
o
s
,

t
u
o
m
e
t

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s

E
k
o
g

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
E
k
o
g


Q
k
o
g

,

(
4
)

k
u
r
:
C


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

i
r

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

s
a
n
t
y
k
i
s

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

b
l
o
k
a
m
s

v
e
i
k
i
a
n
t

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u
,

k
u
r
i
s

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

M
e
t
o
d
i
k
o
s

5

a
r
b
a

6

I
o
r
m
u
l
e
s
.

K
a
i

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

b
l
o
k
o

I
a
k
t
i
n
i
s

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

s
a
n
t
y
k
i
s

n

r
a

z
i
n
o
m
a
s
,

r
e
i
k
i
a

n
a
u
d
o
t
i

M
e
t
o
d
i
k
o
s

l
e
n
t
e
l

j
e

p
a
t
e
i
k
t
a
s

n
u
s
t
a
t
y
t

s
i
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j


s
a
n
t
y
k
i
o

v
e
r
t
e
s
;

Q
k
o
g


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.

9
.

N
e
t
u
r
i
n
t

e
l
e
k
t
r
i
n

s

i
r

m
e
c
h
a
n
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

g
a
l
i
m
y
b

s
,

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

s
a
n
t
y
k
i
s

C

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
(
N
R
J
Q
H
N
R
J
(
N
R
J
Q
H
&
,
,
K
K
K

,


(
5
)

k
u
r
:

n
e

k
o
g
,
E


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

a
t
s
k
i
r
a
i

n
u
o

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

k
o
g


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

,

a
t
i
t
i
n
k
a
m
a
i

l
y
g
u
s

7
5

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
2
,

1
.
4
,

1
.
5
,

1
.
6
,

1
.
7
,

1
.
8

i
r

1
.
1
1

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
,

a
r
b
a

8
0

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
1
,

1
.
3
,

1
.
9

i
r

1
.
1
0

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
.
Valstybs inios nr. 132
53
6712
1
0
.

E
s
a
n
t

e
l
e
k
t
r
i
n

s

i
r

m
e
c
h
a
n
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

g
a
l
i
m
y
b
e
i
,

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

s
a
n
t
y
k
i
s

C

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
(
N
R
J
Q
H
N
R
J
N
R
J
(
N
R
J
Q
H
4
&
,
,
K
K
E
K

,
(
6
)

k
u
r
:

n
e
k
o
g
,
E


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

a
t
s
k
i
r
a
i

n
u
o

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,


e
l
e
k
t
r
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

k
u
r
i
s

n
u
r
o
d
o

s
a
n
t
y
k


t
a
r
p

g
a
m
i
n
a
m
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
o

p
o
k
y

i
o
,

e
s
a
n
t

g
a
m
i
n
a
m
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
o

p
o
k
y

i
u
i
;
Q
k
o
g


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
,

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

(
2
)

I
o
r
m
u
l

k
o
g


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

,

a
t
i
t
i
n
k
a
m
a
i

l
y
g
u
s

7
5

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
2
,

1
.
4
,

1
.
5
,

1
.
6
,

1
.
7
,

1
.
8

i
r

1
.
1
1

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
,

a
r
b
a

8
0

,

k
a
i

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1
.
1
,

1
.
3
,

1
.
9

i
r

1
.
1
0

p
u
n
k
t
u
o
s
e

n
u
r
o
d
y
t
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
.
1
1
.

N
e
s
a
n
t

e
l
e
k
t
r
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

g
a
l
i
m
y
b

s
,

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

n
e
k
o
g
,
E

(

)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
,
,

4
N
R
J
Q
H
(
N
R
J
Q
H
I
I
(
K
,
(
7
)

k
u
r
:
E


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I


s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I
n
e

k
o
g
,
Q


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
,

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

(
3
)

I
o
r
m
u
l

.
1
2
.

E
s
a
n
t

e
l
e
k
t
r
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

g
a
l
i
m
y
b
e
i
,

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

n
e
k
o
g
,
E

(

)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
,
,

4
N
R
J
Q
H
N
R
J
(
N
R
J
Q
H
I
I
4
(
E
K
,(
8
)

k
u
r
:
E


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;


e
l
e
k
t
r
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
;

Q
k
o
g


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I


s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s

I
,

k
W
h
;

I
n
e
k
o
g
,
Q


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.
1
3
.

E
l
e
k
t
r
i
n

s

i
r

m
e
c
h
a
n
i
n

s

g
a
l
i
o
s

p
r
a
r
a
d
i
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s


a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
N
R
J
N
R
J
N
R
J
Q
H
T
H
H

E
,
(
9
)

k
u
r
:
e
n
e
k
o
g


e
l
e
k
t
r
i
n


g
a
l
i
a

v
e
i
k
i
a
n
t

k
o
n
d
e
n
s
a
c
i
n
i
u

r
e
z
i
m
u
,

k
W
;

e
k
o
g


e
l
e
k
t
r
i
n


g
a
l
i
a

v
e
i
k
i
a
n
t

v
i
e
n

t
i
k

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
n
i
u

r
e
z
i
m
u
,

k
W
;

q
k
o
g


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
n
i
o

r
e
z
i
m
o

s
i
l
u
m
i
n


g
a
l
i
a
,

k
W
.

L
e
n
t
e
l

.

N
u
s
t
a
t
y
t
i
e
j
i

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

s
a
n
t
y
k
i
a
i

p
a
g
a
l

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s

t
i
p

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s

t
i
p
a
s

N
u
s
t
a
t
y
t
a
s
i
s

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j


s
a
n
t
y
k
i
s
,

C

K
o
m
b
i
n
u
o
t
o
j
o

c
i
k
l
o

d
u
j


t
u
r
b
i
n
a

s
u

s
i
l
u
m
o
s

i
s
g
a
v
i
m
u

0
,
9
5

P
r
i
e
s
s
l

g
i
n


g
a
r
o

t
u
r
b
i
n
a

0
,
4
5

G
a
r


i
s
g
a
v
i
m
o

k
o
n
d
e
n
s
a
c
i
n


t
u
r
b
i
n
a

0
,
4
5

D
u
j


t
u
r
b
i
n
a

s
u

s
i
l
u
m
o
s

i
s
g
a
v
i
m
u

0
,
5
5

V
i
d
a
u
s

d
e
g
i
m
o

v
a
r
i
k
l
i
s

0
,
7
5

E
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

d
i
d
e
l
i
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u
,

k
i
l
m

s

g
a
r
a
n
t
i
j

S
D

\
P

M
L
P

G
D
Y
L
P
R
t
a
i
s
y
k
l
i

2

p
r
i
e
d
a
s

.
2
*
(
1
(
5
$
&
,
-
2
6

3
5
2
&
(
6
2

(
)
(
.
7
<
9
8
0
2

1
8
6
7
$
7
<
0
2

0
(
7
2
'
,
.
$


1
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

n
u
s
t
a
t
y
m
o

m
e
t
o
d
i
k
a

(
t
o
l
i
a
u


M
e
t
o
d
i
k
a
)

t
a
i
k
o
m
a

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
u
i

n
u
s
t
a
t
y
t
i

i
r

s
u
t
a
u
p
y
t
a
m

k
u
r
u
i

a
p
s
k
a
i

i
u
o
t
i
.
2
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
u
i

i
r

s
u
t
a
u
p
y
t
a
m

k
u
r
u
i

a
p
s
k
a
i

i
u
o
t
i

n
a
u
d
o
j
a
m
i

d
y
d
z
i
a
i
,

n
u
s
t
a
t
y
t
i

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

b
l
o
k
u
i

(
t
o
l
i
a
u


K
B
)

v
e
i
k
i
a
n
t

p
r
a
s
t
o
m
i
s

e
k
s
p
l
o
a
t
a
c
i
j
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s
.

3
.

D
i
d
e
l
i
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
a
s

t
u
r
i

a
t
i
t
i
k
t
i

s
i
u
o
s

r
e
i
k
a
l
a
v
i
m
u
s
:

3
.
1
.

p
a
s
i
e
k
t
i

n
e

m
a
z
i
a
u

k
a
i
p

1
0


s
u
t
a
u
p
y
t
o

k
u
r
o
,

p
a
l
y
g
i
n
t
i

s
u

a
t
s
k
i
r
a

p
a
l
y
g
i
n
a
m

j
a

s
i
l
u
m
o
s

i
r

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
a
;

3
.
2
.

p
a
s
i
e
k
t
i

n
e

m
a
z
i
a
u

k
a
i
p

0


s
u
t
a
u
p
y
t
o

k
u
r
o

m
a
z
e
s
n

s

n
e
i

1

M
W

e
l
e
k
t
r
i
n

s

g
a
l
i
o
s

K
B
.

4
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

s
u
t
a
u
p
y
t
o

k
u
r
o

d
a
l
i
s

K
S
d

(

)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
)
1
1
(
,
,

(
D
W
V (
N
R
J
4
D
W
V 4
N
R
J
G
.
6
K
K
K
K

,
(
1
)

k
u
r
:

k
o
g
,

Q


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

Q
a
t
s


s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
j
i

a
t
s
k
a
i
t
i
n

v
e
r
t

k
o
g
,

E


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

E
a
t
s


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
j
i

a
t
s
k
a
i
t
i
n

v
e
r
t

.


5
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

k
o
g
,
Q
(

)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
,
,

4
N
R
J
Q
H
N
R
J
4
N
R
J
I
I
4
K
,
(
2
)

k
u
r
:
Q
k
o
g


n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I


s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I
n
e
k
o
g
,
Q


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.
2012 m. lapkriio 15 d.
54
6712

6
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s

k
o
g
,
E
(

)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

1
0
0
,
k
o
g
,

(
N
R
J
Q
H
(
N
R
J
I
I
(
K
,

(
3
)

k
u
r
:
E
k
o
g


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

k
a
r
t
u

s
u

n
a
u
d
i
n
g

j
a

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
,

k
W
h
;

I


s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I
n
e
k
o
g
,
E


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.
7
.

N
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s


I
n
e

k
o
g
,
E

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:(
N
R
J
Q
H
N
R
J
Q
H
(
N
R
J
Q
H
(
I
,
,
K

,

(
4
)

k
u
r
:
E
n
e

k
o
g


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

n
e

k
o
g
,
E


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

a
t
s
k
i
r
a
i

n
u
o

n
a
u
d
i
n
g
o
s
i
o
s

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
s
,

.

8
.

N
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s

E
n
e

k
o
g

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
E
n
e

k
o
g


E
k
o
g
,
(
5
)
k
u
r
:
E


p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

E
k
o
g


e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

k
i
e
k
i
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
a
s

k
a
r
t
u

s
u

n
a
u
d
i
n
g

j
a

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
,

k
W
h
.

9
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

k
u
r
o

s
u
t
a
u
p
y
m
a
s

K
S

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:
N
R
J
G
N
R
J
I
.
6
I
.
6

1
,(
6
)
k
u
r
:
K
S
d


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

s
u
t
a
u
p
y
t
o

k
u
r
o

d
a
l
i
s
,

,

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a

p
a
g
a
l

M
e
t
o
d
i
k
o
s

(
1
)

I
o
r
m
u
l

;
I
k
o
g


k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

s
u
n
a
u
d
o
t
o

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
.

1
0
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
a
s

I
k
o
g

(
k
W
h
)

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

I
o
r
m
u
l

:I
k
o
g


I
n
e

k
o
g
,
E


I
n
e
k
o
g
,
Q

,
(
7
)
k
u
r
:
I


s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
;

I
n
e
k
o
g
,

E


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
,

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

M
e
t
o
d
i
k
o
s

(
4
)

I
o
r
m
u
l

.
I
n
e

k
o
g
,

Q


n
e

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u

p
a
g
a
m
i
n
t
a
i

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
a
s

k
u
r
o

k
i
e
k
i
s
,

k
W
h
,

a
p
s
k
a
i

i
u
o
j
a
m
a
s

p
a
g
a
l

E
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s
,

p
a
g
a
m
i
n
t
o
s

d
i
d
e
l
i
o

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

m
e
t
u
,

k
i
l
m

s

g
a
r
a
n
t
i
j


p
a
z
y
m

j
i
m


i
s
d
a
v
i
m
o

t
a
i
s
y
k
l
i


1

p
r
i
e
d
o

(
3
)

I
o
r
m
u
l

.
1
1
.

S
k
a
i

i
u
o
j
a
n
t

k
o
n
k
r
e
t
a
u
s

K
B

v
y
k
u
s
i
o

k
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

p
r
o
c
e
s
o

K
S
,

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1

i
r

2

l
e
n
t
e
l

s
e

p
a
t
e
i
k
t
o
s

n
u
s
t
a
t
y
t
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

i
r

s
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j


g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
s
i
o
s

a
t
s
k
a
i
t
i
n

s
v
e
r
t

s
.

S
i
o
s

v
e
r
t

s

t
i
k
s
l
i
n
a
m
o
s

a
t
i
t
i
n
k
a
m
a
i
s

p
a
t
a
i
s
o
s

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
a
i
s
.

1
2
.

E
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
j
i

a
t
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t


(
t
o
l
i
a
u


a
t
s
k
a
i
t
i
n

v
e
r
t

)

p
a
r
e
n
k
a
m
a

i
s

M
e
t
o
d
i
k
o
s

1

l
e
n
t
e
l

s
,

a
t
s
i
z
v
e
l
g
i
a
n
t


K
B

n
a
u
d
o
t


k
u
r
o

r


i
r

m
e
t
u
s
,

k
a
i

m
i
n

t
a
m
e

b
l
o
k
e

b
u
v
o

p
r
a
d

t
a

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
a
.

K
o
g
e
n
e
r
a
c
i
j
o
s

b
l
o
k
a
m
s
,

r
e
n
g
t
i
e
m
s
d
a
u
g
i
a
u

k
a
i
p

p
r
i
e
s

1
0

m
e
t

,

t
a
i
k
o
m
a

1
0

m
e
t


p
r
i
e
s

a
t
s
k
a
i
t
i
n


l
a
i
k
o
t
a
r
p


n
u
s
t
a
t
y
t
a

a
t
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t

,

t
.

y
.

2
0
0
8

m
e
t
a
i
s

t
a
i
k
o
m
a

1
9
9
8

m
e
t

,

o

2
0
0
9

m
e
t
a
i
s


1
9
9
9

m
e
t


r
e
i
k
s
m


i
r

t
.

t
.

1
3
.

J
e
i

K
B

b
u
v
o

r
e
k
o
n
s
t
r
u
o
t
a
s

i
r

r
e
k
o
n
s
t
r
a
v
i
m
u
i

s
k
i
r
t
o
s

i
s
l
a
i
d
o
s

v
i
r
s
i
j
o

5
0


n
a
u
j
o

K
B

s
t
a
t
y
b
a
i

r
e
i
k
a
l
i
n
g


i
n
v
e
s
t
i
c
i
j


s
u
m
o
s
,

n
a
u
d
o
j
a
m
a

t


m
e
t

,

k
u
r
i
a
i
s
,

r
e
k
o
n
s
t
r
a
v
u
s

r
e
n
g
i
n
i
u
s
,

p
r
a
d

t
a
e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
a
,

a
t
a
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t

.
1
4
.

A
t
s
k
a
i
t
i
n

s

v
e
r
t

s

t
u
r
i

b

t
i

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
o
s

v
e
r
t
i
n
u
s

s
u
n
a
u
d
o
t


k
u
r
o

r

s
i


s
t
r
u
k
t

,


s
a
l
i
e
s

v
i
d
u
t
i
n


m
e
t
i
n


o
r
o

t
e
m
p
e
r
a
t


i
r

g
a
m
i
n
a
m
o
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

t
a
m
p


b
e
i

j
o
s

s
u
n
a
u
d
o
j
i
m
o

v
i
e
t

p
a
g
a
l

s
i


v
e
i
k
s
m


s
e
k

:
1
4
.
1
.

J
e
i

K
B

b
u
v
o

n
a
u
d
o
t
a

d
a
u
g
i
a
u

k
a
i
p

v
i
e
n
a

k
u
r
o

r

s
i
s
,

a
t
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t


t
u
r
i

b

t
i

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
a

n
a
u
d
o
j
a
n
t

s
v
e
r
t
i
n
i
o

v
i
d
u
r
k
i
o

m
e
t
o
d


p
r
o
p
o
r
c
i
n
g
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
o
m
s

k
u
r
o

r

s
i
m
s
.

1
4
.
2
.

A
t
s
i
z
v
e
l
g
i
a
n
t


v
i
d
u
t
i
n


m
e
t
i
n


o
r
o

t
e
m
p
e
r
a
t

,

L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
a
i

a
t
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t

r
e
i
k
i
a

p
a
d
i
d
i
n
t
i

0
,
9

p
r
o
c
e
n
t
i
n
i
o

p
u
n
k
t
o
.
1
4
.
3
.

A
t
a
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t


t
u
r
i

b

t
i

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
a

n
a
u
d
o
j
a
n
t

s
v
e
r
t
i
n
i
o

v
i
d
u
r
k
i
o

m
e
t
o
d


p
r
o
p
o
r
c
i
n
g
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

n
a
u
d
o
j
i
m
o

v
i
e
t
a
i

i
r

e
l
e
k
t
r
o
s

t
a
m
p
a
i
,

t
a
i
k
a
n
t

M
e
t
o
d
i
k
o
s

3

l
e
n
t
e
l

j
e

p
a
t
e
i
k
t
u
s

p
a
t
a
i
s
o
s

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t
u
s
,

k
u
r
i
e

s

l
y
g
i
s
k
a
i

v
e
r
t
i
n
a

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

n
u
o
s
t
o
l
i
u
s

p
e
r
d
a
v
i
m
o

i
r

p
a
s
k
i
r
s
t
y
m
o

t
i
n
k
l
u
o
s
e
.


1
5
.

S
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
j
i

a
t
s
k
a
i
t
i
n


v
e
r
t


t
u
r
i

b

t
i

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
a

n
a
u
d
o
j
a
n
t

s
v
e
r
t
i
n
i
o

v
i
d
u
r
k
i
o

m
e
t
o
d


p
r
o
p
o
r
c
i
n
g
a
i

s
u
n
a
u
d
o
t
o
m
s

k
u
r
o

r

s
i
m
s
,

j
e
i

K
B

b
u
v
o

n
a
u
d
o
t
a

d
a
u
g
i
a
u

k
a
i
p

v
i
e
n
a

k
u
r
o

r

s
i
s
.
Valstybs inios nr. 132
55
6712
1

l
e
n
t
e
l

.

E
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
s
i
o
s

a
t
s
k
a
i
t
i
n

s

v
e
r
t

s
,


E
l
e
k
t
r
o
s

g
a
m
y
b
o
s

p
r
a
d
z
i
o
s

m
e
t
a
i

K
u
r
o

r

s
i
s
i k i 2 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6 2 0 1 1
2 0 1 2 2 0 1 5
A
k
m
e
n
s

a
n
g
l
y
s

i
r

k
o
k
s
a
s
4
2
,
7

4
3
,
1

4
3
,
5

4
3
,
8

4
4
,
0

4
4
,
2

4
4
,
2

L
i
g
n
i
t
a
s

(
r
u
s
v
o
s
i
o
s

a
n
g
l
y
s
)

i
r

l
i
g
n
i
t
o

b
r
i
k
e
t
a
i
4
0
,
3

4
0
,
7

4
1
,
1

4
1
,
4

4
1
,
6

4
1
,
8

4
1
,
8

D
u
r
p

s

i
r

d
u
r
p
i

b
r
i
k
e
t
a
i
3
8
,
1

3
8
,
4

3
8
,
6

3
8
,
8

3
8
,
9

3
9
,
0

3
9
,
0

M
e
d
i
e
n
a

3
0
,
4

3
1
,
1

3
1
,
7

3
2
,
2

3
2
,
6

3
3
,
0

3
3
,
0

Z
e
m

k
i
o

b
i
o
m
a
s


2
3
,
1

2
3
,
5

2
4
,
0

2
4
,
4

2
4
,
7

2
5
,
0

2
5
,
0

B
i
o
l
o
g
i
s
k
a
i
s
k
a
i
d
z
i
o
s
k
o
m
u
n
a
l
i
n

s

a
t
l
i
e
k
o
s

2
3
,
1

2
3
,
5

2
4
,
0

2
4
,
4

2
4
,
7

2
5
,
0

2
5
,
0

K
o
m
u
n
a
l
i
n

s

i
r

p
r
a
m
o
n
i
n

s
n
e
a
t
s
i
n
a
u
j
i
n
a
n

i
o
s
a
t
l
i
e
k
o
s
2
3
,
1

2
3
,
5

2
4
,
0

2
4
,
4

2
4
,
7

2
5
,
0

2
5
,
0

K i e t a s i s k u r a s
D
e
g
i
e
j
i

s
k
a
l

n
a
i

3
8
,
9

3
8
,
9

3
8
,
9

3
8
,
9

3
8
,
9

3
9
,
0

3
9
,
0

M
a
z
u
t
a
s
,

k
r
o
s
n
i

k
u
r
a
s
,

d
y
z
e
l
i
n
a
s
,

s
u
s
k
y
s
t
i
n
t
o
s

n
a
I
t
o
s

d
u
j
o
s
4
2
,
7

4
3
,
1

4
3
,
5

4
3
,
8

4
4
,
0

4
4
,
2

4
4
,
2

B
i
o
k
u
r
a
s
4
2
,
7

4
3
,
1

4
3
,
5

4
3
,
8

4
4
,
0

4
4
,
2

4
4
,
2

B
i
o
l
o
g
i
s
k
a
i
s
k
a
i
d
z
i
o
s

a
t
l
i
e
k
o
s

2
3
,
1

2
3
,
5

2
4
,
0

2
4
,
4

2
4
,
7

2
5
,
0

2
5
,
0

S k y s t a s i s k u r a s
N
e
a
t
s
i
n
a
u
j
i
n
a
n

i
o
s
a
t
l
i
e
k
o
s
2
3
,
1

2
3
,
5

2
4
,
0

2
4
,
4

2
4
,
7

2
5
,
0

2
5
,
0

G
a
m
t
i
n

s

d
u
j
o
s

5
1
,
7

5
1
,
9

5
2
,
1

5
2
,
3

5
2
,
4

5
2
,
5

5
2
,
5

N
a
I
t
o
s

p
e
r
d
i
r
b
i
m
o

d
u
j
o
s

i
r

v
a
n
d
e
n
i
l
i
s

4
2
,
7

4
3
,
1

4
3
,
5

4
3
,
8

4
4
,
0

4
4
,
2

4
4
,
2

B
i
o
d
u
j
o
s

4
0
,
1

4
0
,
6

4
1
,
0

4
1
,
4

4
1
,
7

4
2
,
0

4
2
,
0

D u j i n i s k u r a s
K
o
k
s
a
v
i
m
o

d
u
j
o
s
,

a
u
k
s
t
a
k
r
o
s
n
i


d
u
j
o
s
,

k
i
t
o
s

a
t
l
i
e
k
i
n

s
d
u
j
o
s
,

a
t
g
a
u
t
a

a
t
l
i
e
k
i
n


s
i
l
u
m
a

3
5
,
0

3
5
,
0

3
5
,
0

3
5
,
0

3
5
,
0

3
5
,
0

3
5
,
0

2

l
e
n
t
e
l

.

S
i
l
u
m
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

g
a
m
y
b
o
s

e
I
e
k
t
y
v
u
m
o

s
u
d
e
r
i
n
t
o
s
i
o
s

a
t
s
k
a
i
t
i
n

s

v
e
r
t

s
,


K
u
r
o

r

s
i
s
G
a
r
a
s

a
r
b
a

k
a
r
s
t
a
s
v
a
n
d
u
o
T
i
e
s
i
o
g
i
n
i
s
i
s
m
e
t
a
m

d
u
j

p
a
n
a
u
d
o
j
i
m
a
s
*
A
k
m
e
n
s

a
n
g
l
y
s

i
r

k
o
k
s
a
s

8
8

8
0

L
i
g
n
i
t
a
s

(
r
u
s
v
o
s
i
o
s

a
n
g
l
y
s
)

i
r

l
i
g
n
i
t
o

b
r
i
k
e
t
a
i

8
6

7
8

D
u
r
p

s

i
r

d
u
r
p
i


b
r
i
k
e
t
a
i

8
6

7
8

M
e
d
i
e
n
a

8
6

7
8

Z
e
m

k
i
o

b
i
o
m
a
s


8
0

7
2

B
i
o
l
o
g
i
s
k
a
i

s
k
a
i
d
z
i
o
s

k
o
m
u
n
a
l
i
n

s

a
t
l
i
e
k
o
s

8
0

7
2

K
o
m
u
n
a
l
i
n

s

i
r

p
r
a
m
o
n
i
n

s

n
e
a
t
s
i
n
a
u
j
i
n
a
n

i
o
s
a
t
l
i
e
k
o
s
8
0

7
2

K
i
e
t
a
s
i
s

k
u
r
a
s
D
e
g
i
e
j
i

s
k
a
l

n
a
i

8
6

7
8

M
a
z
u
t
a
s
,

k
r
o
s
n
i


k
u
r
a
s
,

d
y
z
e
l
i
n
a
s
,

s
u
s
k
y
s
t
i
n
t
o
s

n
a
I
t
o
s

d
u
j
o
s

8
9

8
1

B
i
o
k
u
r
a
s

8
9

8
1

B
i
o
l
o
g
i
s
k
a
i

s
k
a
i
d
z
i
o
s

a
t
l
i
e
k
o
s

8
0

7
2

S
k
y
s
t
a
s
i
s
k
u
r
a
s
N
e
a
t
s
i
n
a
u
j
i
n
a
n

i
o
s

a
t
l
i
e
k
o
s

8
0

7
2

G
a
m
t
i
n

s

d
u
j
o
s

9
0

8
2

N
a
I
t
o
s

p
e
r
d
i
r
b
i
m
o

d
u
j
o
s

i
r

v
a
n
d
e
n
i
l
i
s

8
9

8
1

B
i
o
d
u
j
o
s

7
0

6
2

D
u
j
i
n
i
s

k
u
r
a
s
K
o
k
s
a
v
i
m
o

d
u
j
o
s
,

a
u
k
s
t
a
k
r
o
s
n
i


d
u
j
o
s

i
r

k
i
t
o
s

a
t
l
i
e
k
i
n

s

d
u
j
o
s

8
0

7
2

*

V
e
r
t

s

n
a
u
d
o
j
a
m
o
s
,

k
a
i

i
s
m
e
t
a
m


t
e
m
p
e
r
a
t

r
a


2
5
0

C
.

3

l
e
n
t
e
l

.

S

l
y
g
i
s
k
u
s

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
o
s

n
u
o
s
t
o
l
i
u
s

p
e
r
d
a
v
i
m
o

i
r

p
a
s
k
i
r
s
t
y
m
o

t
i
n
k
l
u
o
s
e

v
e
r
t
i
n
a
n

p
a
t
a
i
s
o
s

k
o
e
I
i
c
i
e
n
t


v
e
r
t

t
a
m
p
a
,

k
V


t
i
n
k
l


p
a
t
i
e
k
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

V
i
e
t
o
j
e

s
u
v
a
r
t
o
t
a
i

e
l
e
k
t
r
o
s

e
n
e
r
g
i
j
a
i

~

2
0
0

1

0
,
9
8
5

1
0
0

2
0
0

0
,
9
8
5

0
,
9
6
5

5
0

1
0
0

0
,
9
6
5

0
,
9
4
5

0
,
4

5
0

0
,
9
4
5

0
,
9
2
5


0
,
4

0
,
9
2
5

0
,
8
6
0

2012 m. lapkriio 15 d.
56
6713
LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL EMS KIO MINISTRO 2007 M. RUGSJO 25 D. SAKYMO NR. 3D-426 DL
KOOPERATINI BENDROVI (KOOPERATYV) PRIPAINIMO EMS KIO
KOOPERATINMIS BENDROVMIS (KOOPERATYVAIS) TAISYKLI IR PAYMOS
APIE KOOPERATINS BENDROVS (KOOPERATYVO) ATITIKT LIETUVOS
RESPUBLIKOS KOOPERATINI BENDROVI (KOOPERATYV) STATYMO
NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS FORMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. 3D-851
Vilnius
P a k e i i u Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2007 m. rugsjo 25 d. sakym Nr. 3D-426 Dl Kooperatini
bendrovi (kooperatyv) pripainimo ems kio kooperatinmis bendrovmis (kooperatyvais) taisykli ir Paymos apie
kooperatins bendrovs (kooperatyvo) atitikt Lietuvos Respublikos kooperatini bendrovi (kooperatyv) statymo
nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo (in., 2007, Nr. 102-4178; 2008, Nr. 10-364):
1. Nurodytuoju sakymu patvirtintose Kooperatini bendrovi (kooperatyv) pripainimo ems kio kooperatinmis
bendrovmis (kooperatyvais) taisyklse:
1.1. idstau 7.1 punkt taip:
7.1. administruoja praymus:
7.1.1. inagrinja kooperatins bendrovs (kooperatyvo) praym bei prie jo pateiktus dokumentus;
7.1.2. prireikus teikia kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) ratu paklausim;
7.1.3. pasirinktinai atlieka prayme ir prie jo pridtuose dokumentuose pateiktos informacijos patikr vietoje:
7.1.3.1. patikra vietoje atliekama pagal valstybs mons ems kio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus
patvirtint klausimyn;
7.1.3.2. patikra vietoje privalo bti atlikta ne maiau kaip 1/10 praym, pateikt kiekvienais kalendoriniais metais;
7.1.3.3. patikra vietoje atliekama prie pripainim arba kol galioja kooperatins bendrovs (kooperatyvo) pripainimas
ems kio kooperatine bendrove (kooperatyvu).
1.2. idstau 8 punkt taip:
8. atsivelgdama valstybs mons ems kio informacijos ir kaimo verslo centro teikim, Lietuvos Respublikos
ems kio ministerija priima galutin sprendim dl kooperatins bendrovs (kooperatyvo) pripainimo (nepripainimo)
ems kio kooperatine bendrove (kooperatyvu):
8.1. Probleminiais atvejais pripainimo (nepripainimo) klausimas svarstomas komisijoje, kuri tvirtina Lietuvos
Respublikos ems kio ministras, ir galutinis sprendimas dl pripainimo (nepripainimo) priimamas atsivelgiant ios
komisijos rekomendacijas;
8.2. Kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kuri yra nepripastama ems kio kooperatine bendrove (kooperatyvu),
nurodant nepripainimo motyvus, Lietuvos Respublikos ems kio ministerija pranea ratu, ministerijos darbo reglamento
nustatyta tvarka;
8.3. Pripainimas forminamas Lietuvos Respublikos ems kio ministro sakymu, kuriuo taip pat suteikiamas galiojimas
valstybs monei ems kio informacijos ir kaimo verslo centrui iduoti paymjimus kooperatinms bendrovms
(kooperatyvams), pripaintoms ems kio kooperatinmis bendrovmis (kooperatyvais). Pripainimas suteikiamas dvejiems
kalendoriniams metams. Valstybs mon ems kio informacijos ir kaimo verslo centras apie priimt sprendim ne vliau
kaip per 5 darbo dienas nuo sakymo sigaliojimo dienos informuoja praym pateikusi kooperatin bendrov
(kooperatyv).
1.3. papildau iuo 17.5 punktu:
17.5. vidutinis metinis kooperatins bendrovs (kooperatyvo) darbuotoj skaiius.
2. Idstau nauja redakcija nurodytuoju sakymu patvirtint Paymos apie kooperatins bendrovs (kooperatyvo) atitikt
Lietuvos Respublikos kooperatini bendrovi (kooperatyv) statymo nustatytiems reikalavimams form (pridedama).
EmS KIO mINISTRaS KaZYS STaRKEVIIUS
_________________
6713
Valstybs inios nr. 132
57
6713
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2007 m. rugsjo 25 d. sakymu Nr. 3D-426
(Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2012 m. lapkriio 7 d. sakymo Nr. 3D-851
redakcija)
_______________________________________________________
(kooperatins bendrovs (kooperatyvo) pavadinimas)
_______________________________________________________
(kodas, buveins adresas)
_______________________________________________________
(telefonas, faksas, el. p.)
Valstybs monei ems kio informacijos
ir kaimo verslo centrui
PAYMA
APIE KOOPERATINS BENDROVS (KOOPERATYVO)
ATITIKT LIETUVOS RESPUBLIKOS KOOPERATINI BENDROVI
(KOOPERATYV) STATYMO NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS
20 m. d. Nr.
1. ia payma, atsakydami iame punkte pateiktus klausimus, patvirtiname kooperatins bendrovs (kooperatyvo)
(toliau KB(K)) atitikt Lietuvos Respublikos kooperatini bendrovi (kooperatyv) statymo (in., 1993, Nr. 20-488; 2002,
Nr. 57-2296) (toliau statymas) nustatytiems reikalavimams:
Eil. Nr. Klausimas Atsakymas:
taip arba ne
1.1. ar KB(K) yra registruota Juridini asmen registre?
1.2. ar ios paymos sudarymo dien KB(K) turi ne maiau kaip 5 narius?
1.3. ar KB(K) statuose yra nurodytas stojamojo mokesio dydis?
1.4. ar KB(K) statuose yra nurodytas minimalus pajaus dydis?
1.5. ar KB(K) statuose yra nurodytas maksimalus pajaus dydis?
1.6. ar pagal KB(K) status turi bti renkami valdybos nariai ir jos pirmininkas?
1.7. ar KB(K) nari (nari atstov) susirinkimas (toliau nari susirinkimas) yra
patvirtins valdybos darbo reglament (tuo atveju, kai 1.6 punkte yra pateiktas
atsakymas ne, atsakym klausim paymti X)?
1.8. ar KB(K) nari susirinkimas yra irinks valdybos narius ir jos pirminink (tuo atveju,
kai 1.6 punkte yra pateiktas atsakymas ne, atsakym klausim paymti X)?
1.9. ar ios paymos sudarymo dien valdybos nari ir jos pirmininko kadencijos trukm
yra pasibaigusi (tuo atveju, kai 1.6 punkte yra pateiktas atsakymas ne, atsakym
klausim paymti X)?
1.10. ar KB(K) statuose yra nustatytas valdybos nari skaiius (tuo atveju, kai 1.6 punkte
yra pateiktas atsakymas ne, atsakym klausim paymti X)?
1.11. ar pagal KB(K) status turi bti renkami revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas
(revizorius)?
1.12. ar KB(K) nari susirinkimas yra patvirtins revizijos komisijos darbo reglament (tuo
atveju, kai 1.11 punkte yra pateiktas atsakymas ne, atsakym klausim paymti
X)?
1.13. ar KB(K) nari susirinkimas yra irinks revizijos komisijos narius ir jos pirminink
(revizori)

(tuo atveju, kai 1.11 punkte yra pateiktas atsakymas ne, atsakym
klausim paymti X) ?
1.14. ar ios paymos sudarymo dien revizijos komisijos nari ir jos pirmininko
(revizoriaus) kadencijos trukm yra pasibaigusi (tuo atveju, kai 1.11 punkte yra
pateiktas atsakymas ne, atsakym klausim paymti X)?
1.15. ar KB(K) statuose yra nustatytas audito mons tvirtinimas nari susirinkime?
1.16. ar KB(K) nari susirinkimas yra patvirtins audito mon (tuo atveju, kai 1.15 punkte
yra pateiktas atsakymas ne, atsakym klausim paymti X)?
1.17. ar prie praymo, teikiamo V ems kio informacijos ir kaimo verslo centrui, yra
pridedamos revizijos komisijos (revizoriaus; audito mons) ivados dl fnansini
ataskait u prajusius fnansinius metus?
1.18. ar KB(K) tvarko buhalterin apskait pagal Lietuvos Respublikos teiss akt
nustatytus reikalavimus?
2012 m. lapkriio 15 d.
58
6713
Eil. Nr. Klausimas Atsakymas:
taip arba ne
1.19. ar yra patvirtintas KB(K) administracijos vadovo darbo reglamentas?
1.20. ar yra irinktas KB(K) administracijos vadovas?
1.21. ar KB(K) nariai vykdo apyvart su KB(K)?
1.22. ar KB(K) atskaitymai atsargos (rezervin) kapital formuojami laikantis statymo
nuostat?
1.23. ar KB(K) statuose nustatytas maksimalus dividendo dydis?
1.24. ar kiekvienam KB(K) nariui yra iduotas pajaus vardinis dokumentas?
2. ios paymos 1 punkte pateikt atsakym pagrstum patvirtiname iame punkte teikiama informacija:
Eil. Nr. Teikiamos informacijos pavadinimas Duomuo, kuriuo
patvirtinama
teikiama
informacija
2.1. KB(K) nari, registruot KB(K) nari registre, skaiius ios paymos sudarymo dien
2.2. KB(K) nari, registruot KB(K) nari registre, skaiius prajusi kalendorini met
gruodio 31 d. (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais,
paymti X)
2.3. KB(K) nari, registruot KB(K) nari registre, skaiius prie prajusius kalendorinius
metus jusi kalendorini met gruodio 31 d. (tuo atveju, kai KB(K) registruota
einamaisiais ar prajusiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.4. KB(K) statuose nurodytas stojamojo mokesio dydis, litais
2.5. KB(K) statuose nurodytas minimalaus pajaus dydis, litais
2.6. KB(K) statuose nurodytas maksimalaus pajaus dydis, litais
2.7. Vliausiai vykusio galiojanio KB(K) nari susirinkimo data
2.8. Nari susirinkimo, kuriame priimtas sprendimas KB(K) nari susirinkim pakeisti
KB(K) nari atstov susirinkimu, data (kai toks sprendimas nra priimtas, paymti
X)
2.9. KB(K) statuose nustatytas valdybos nari skaiius (tuo atveju, kai 1.6 punkte yra
pateiktas atsakymas ne, paymti X).
2.10. KB(K) nari susirinkimo, kuriame irinkti valdybos nariai ir jos pirmininkas, data (tuo
atveju, kai 1.6 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.11. KB(K) valdybos kadencijos trukm, metais (tuo atveju, kai 1.6 punkte yra pateiktas
atsakymas ne, nurodoma X).
2.12. KB(K) nari susirinkimo, kuriame irinkti revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas,
data (tuo atveju, kai 1.11 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.13. KB(K) revizijos komisijos (revizoriaus) kadencijos trukm, metais (tuo atveju, kai
1.11 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.14. KB(K) nari susirinkimo, kuriame patvirtinta audito mon, data (tuo atveju, kai
1.15 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.15. KB(K) nari susirinkimo, kuriame patvirtintas valdybos darbo reglamentas, data (tuo
atveju, kai 1.16 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.16. KB(K) nari susirinkimo, kuriame patvirtintas revizijos komisijos (revizoriaus) darbo
reglamentas, data (tuo atveju, kai 1.11 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti
X)
2.17. KB(K) nari susirinkimo, kuriame patvirtintas administracijos vadovo darbo
reglamentas, data
2.18. KB(K) nari susirinkimo, kuriame patvirtinta audito mon, data (tuo atveju, kai
1.15 punkte yra pateiktas atsakymas ne, paymti X)
2.19. Vidutinis metinis darbuotoj skaiius prajusiais kalendoriniais metais (tuo atveju, kai
KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.20. Vidutinis metinis darbuotoj skaiius prie prajusius kalendorinius metus jusiais
kalendoriniais metais (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais
kalendoriniais metais, paymti X)
2.21. Prajusi fnansini met pradios data (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais
kalendoriniais metais, paymti X)
Valstybs inios nr. 132
59
6713
Eil. Nr. Teikiamos informacijos pavadinimas Duomuo, kuriuo
patvirtinama
teikiama
informacija
2.22. Prajusi fnansini met pabaigos data (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais
kalendoriniais metais, paymti X)
2.23. KB(K) preki pardavimo ir paslaug teikimo pajamos prajusiais fnansiniais metais,
Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.24. KB(K) turtas prajusi fnansini met pabaigoje, Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota
einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.25. KB(K) nuosavas kapitalas prajusi fnansini met pabaigoje, Lt (tuo atveju, kai
KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.26. atsargos (rezervinis) kapitalas prajusi fnansini met pabaigoje, Lt (tuo atveju, kai
KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.27. Grynasis pelnas prajusiais fnansiniais metais, Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota
einamaisiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.28. Prie prajusius fnansinius metus jusi fnansini met pradios data (tuo atveju, kai
KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.29. Prie prajusius fnansinius metus jusi fnansini met pabaigos data (tuo atveju, kai
KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.30. KB(K) preki pardavimo ir paslaug teikimo pajamos prie prajusius fnansinius
metus jusiais fnansiniais metais, Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar
prajusiais kalendoriniais metais, paymti X)
2.31. KB(K) turtas prie prajusius fnansinius metus jusi fnansini met pabaigoje, Lt
(tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais kalendoriniais metais,
paymti X)
2.32. KB(K) nuosavas kapitalas prie prajusius fnansinius metus jusi fnansini met
pabaigoje, Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais
kalendoriniais metais, paymti X)
2.33. atsargos (rezervinis) kapitalas prie prajusius fnansinius metus jusi fnansini met
pabaigoje, Lt (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais
kalendoriniais metais, paymti X)
2.34. Grynasis pelnas prie prajusius fnansinius metus jusiais fnansiniais metais, Lt (tuo
atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar prajusiais kalendoriniais metais,
paymti X)
2.35. Grynojo pelno, skirto prajusiais fnansiniais metais atskaitymams atsargos (rezervin)
kapital nuo prie prajusius fnansinius metus jusiais fnansiniais metais gauto
grynojo pelno, suma, litais (kai buvo gautas nuostolis, paymti X)
2.36. Grynojo pelno, skirto prajusiais fnansiniais metais apyvartai proporcingoms
imokoms mokti nuo prie prajusius fnansinius metus jusiais fnansiniais metais
gauto grynojo pelno, suma, litais (kai buvo gautas nuostolis, paymti X)
2.37. Grynojo pelno, skirto prajusiais fnansiniais metais dividendams mokti nuo prie
prajusius fnansinius metus jusiais fnansiniais metais gauto grynojo pelno, suma,
litais (kai buvo gautas nuostolis, paymti X)
3. ia payma taip pat patvirtiname, kad:
3.1. nra priimta jokio teissaugos institucijos arba valstybs kontrols sprendimo dl neteistos KB(K) veikos;
3.2. KB(K) byla dl bankroto ar restruktrizavimo nra ikelta;
3.3. KB(K) ikiteisminis tyrimas dl kins-komercins veiklos nra pradtas;
3.4. KB(K) laiku yra pateikusi visus dokumentus Juridini asmen registrui;
3.5. KB(K) nra likviduojama.
4. Suteikiame teis valstybs mons ems kio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojams susipainti su
dokumentais, kuriais patvirtinama ios paymos 1, 2 ir 3 punktuose pateikta informacija, taip pat gauti j kopijas.
(administracijos vadovas) (Paraas) (Vardas ir pavard)
___________________
2012 m. lapkriio 15 d.
60
6714
LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL EMS KIO MINISTRO 2008 M. VASARIO 29 D. SAKYMO NR. 3D-109
DL LEIDIMO NAUDOTI NEEKOLOGIKAS SKLAS PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. 3D-855
Vilnius
P a k e i i u augal ri, kuri skl ekologins gamybos kiai gali sigyti ir naudoti be atskiro sertifkavimo staigos
leidimo, sra, patvirtint Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2008 m. vasario 29 d. sakymu Nr. 3D-109 Dl leidimo
naudoti neekologikas sklas (in., 2008, Nr. 27-989; 2012, Nr. 38-1912), ir idstau j nauja redakcija (pridedama).
EmS KIO mINISTRaS KaZYS STaRKEVIIUS
_________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2008 m. vasario 29 d. sakymu Nr. 3D-109
(Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2012 m. lapkriio 8 d. sakymo Nr. 3D-855
redakcija)
AUGAL RI, KURI SKL EKOLOGINS GAMYBOS KIAI GALI SIGYTI IR NAUDOTI
BE ATSKIRO SERTIFIKAVIMO STAIGOS LEIDIMO, SRAAS
Lietuvikas pavadinimas Lotynikas pavadinimas Leidimo galiojimo
terminas
1. Runkeliai
Cukrinis runkelis beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. saccharifera alef. 2013-12-31
Paarinis runkelis beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba 2013-12-31
2. Javai
Paprastasis kukurzas Zea mays L. 2013-12-31
Tikroji sora Panicum miliaceum L. 2013-12-31
3. Paariniai augalai
3.1. Varpiniai
auktoji aviuol arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.
2013-12-31
Baltoji smilga agrostis stolonifera L. 2013-12-31
Beginkl dirsuol bromopsis inermis (Leyss.) Holub 2013-12-31
Nendrinis eraiinas Festuca arundinacea Schreb. 2013-12-31
Pievinis paiaulis alopecurus pratensis L. 2013-12-31
Paprastoji migl Poa trivialis L. 2013-12-31
Pelkin migl Poa palustris L. 2013-12-31
3.2. anktiniai
Paprastasis gargdenis lotus corniculatus L. 2013-12-31
Rausvasis dobilas trifolium hybridum L. 2013-12-31
Rytinis oiartis Galega orientalis Lam. 2013-12-31
Ruginis vikis Vicia villosa Roth 2013-12-31
Sjamasis esparcetas onobrychis viciifolia Scop. 2013-12-31
3.3. Kit ri augalai
Bitin facelija Phacelia tanacetifolia Benth. 2013-12-31
Paprastasis grietis brassica napus L.var. napobrassica (L.) Rchb. 2013-12-31
luotelinis burnotis amaranthus cruentus L. 2013-12-31
Valgomojo ridiko aliejinis varietetas Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. 2013-12-31
4. Darovs ir prieskoniniai augalai
Blakin kalendra Coriandrum sativum L. 2013-12-31
Bulvin saulgra (topinambas) Helianthus tuberosus L. 2013-12-31
Cukinija Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. pepo 2013-12-31
Darin pupel Phaseolus vulgaris L. 2013-12-31
Darinis poras allium porrum L. 2013-12-31
Darinis pinatas spinacia oleracea L. 2013-12-31
Didysis moligas Cucurbita maxima Duchesne 2013-12-31
Gumbinis salieras apium graveolens L. var. rapaceum (mill.) Gaudin 2013-12-31
Ginis kopstas brassica oleracea L. var. capitata (L.) alef. 2013-12-31
Laikinis esnakas allium schoenoprasum L. 2013-12-31
Lapinis salieras apium graveolens L. var. secalinum alef. 2013-12-31
Paprastasis agurotis Cucurbita pepo L. 2013-12-31
6714
Valstybs inios nr. 132
61
6714
Lietuvikas pavadinimas Lotynikas pavadinimas Leidimo galiojimo
terminas
Paprastasis baklaanas solanum melongena L. 2013-12-31
Paprastasis krapas anethum graveolens L. 2013-12-31
Paprastasis pastarnokas Pastinaca sativa L. 2013-12-31
Paprastoji rop brassica rapa L. 2013-12-31
Patisonas Cucurbita pepo L. subsp. pepo var.. var. pepo 2013-12-31
Plaialapis esnakas allium victorialis L. 2013-12-31
Ropinis kopstas brassica oleraceae var. gongylodes L. 2013-12-31
Sjamoji gragarst Eruca sativa mill. 2013-12-31
Sjamoji petraol Petroselinum crispum (mill.) Nyman ex a. W. Hill 2013-12-31
Sjamoji salota lactuca sativa L. 2013-12-31
Tikroji saulgra Helianthus annuus L. 2013-12-31
Valgomasis esnakas allium sativum L. 2013-12-31
Valgomasis krienas armocacia rusticana P. Gaertn., B. Mey et Scherb. 2013-12-31
Valgomasis lis lens culinaris medik. 2013-12-31
Valgomasis ridikas Raphanus sativus L. 2013-12-31
Valgomoji rgtyn Rumex acetosa L. 2013-12-31
Vienamet paprika Capsicum annuum L. 2013-12-31
iedinis kopstas brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) alef.
2013-12-31
5. aliejiniai ir pluotiniai augalai
Dainis dygminas Carthamus tinctorius L. 2013-12-31
Rapsas brassica napus L. var. napus 2013-12-31
Rapsukas brassica rapa L subsp. oleifera (DC.) metzg 2013-12-31
Sjamasis linas linum usitatissimum L. 2013-12-31
6. Vaistiniai ir aromatiniai augalai
Baltoji garstyia sinapis alba L. 2013-12-31
Citrininis iobrelis thymus citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. et Krte 2013-12-31
Didysis debesylas inula helenium L. 2013-12-31
Didioji dilgl Urtica dioica L. 2013-12-31
Didioji varnala arctium lappa L. 2013-12-31
Garbiniuotoji mta Mentha spicata L. 2013-12-31
Juodasis bastutis (juodoji garstyia) brassica nigra (L.) W. D. J. Koch 2013-12-31
Kartusis kietis artemisia absinthium L. 2013-12-31
Kvapioji stumbraol Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. 2013-12-31
Kvapusis bazilikas ocimum basilicum L. 2013-12-31
Kvapusis mairnas Majorana hortensis moench 2013-12-31
mikin sidabraol Potentilla erecta (L.) Raeuschel 2013-12-31
Paprastasis kmynas Carum carvi L. 2013-12-31
Paprastasis raudonlis origanum vulgare L. 2013-12-31
Paprastoji gyvatol bistorta major Gray 2013-12-31
Paprastoji sukatol leonurus cardiaca L. 2013-12-31
Pipirin mta (pipirmt) Mentha piperita L. 2013-12-31
Rausvaied eiuol Echinacea purpurea (L.) moench 2013-12-31
Sareptinis bastutis (rudoji garstyia) brassica juncea (L.) Czern. 2013-12-31
Sjamoji juodgrd nigella sativa L. 2013-12-31
Sjamoji pipirn lepidium sativum L. 2013-12-31
Smlyninis lamutis Helichrysum arenarium (L.) moench 2013-12-31
Tikrasis margainis silybum marianum L. 2013-12-31
Triskiautis lakiius bidens tripartita L. 2013-12-31
Tikroji levanda lavandula angustifolia mill. 2013-12-31
Trispalv nalait Viola tricolor L. 2013-12-31
Vaistinis iobrelis thymus vulgaris L. 2013-12-31
Vaistinis kietis artemisia dracunculus L. 2013-12-31
Vaistin svilaro althaea offcinalis L. 2013-12-31
Vaistinis alavijas salvia offcinalis L. 2013-12-31
Vaistinis valerijonas Valeriana offcinalis L. 2013-12-31
Vaistin agurkl borago offcinalis L. 2013-12-31
Vaistin gelsv levisticum offcinale W. D. J. Koch 2013-12-31
Vaistin medetka Calendula offcinalis L. 2013-12-31
Vaistin melisa Melissa offcinalis L. 2013-12-31
Vaistin ramun Matricaria recutica L. 2013-12-31
Vaistin tauk symphytum offcinale L. 2013-12-31
Vaistin ventagarv angelica archangelica L. 2013-12-31
Valgomoji geltekl scorzonera hispanica L. 2013-12-31
enenis Panax L. 2013-12-31
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
62
67156716
LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL EMS KIO MINISTRO 2004 M. GEGUS 4 D. SAKYMO NR. 3D-289 DL
LABORATORIJ, TURINI TEIS ATLIKTI ALKOHOLIO PRODUKT TYRIMUS IR
IDUOTI ITIRT PRODUKT ATITIKT PATVIRTINANIUS DOKUMENTUS,
PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. 3D-856
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2004 m. balandio 26 d. nutarim Nr. 473 Dl galiojim suteikimo
gyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statym (in., 2004, Nr. 63-2265; 2012, Nr. 102-5184) ir
gyvendindamas 2009 m. gegus 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009, kuriuo i dalies keiiamas reglamentas (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantis bendr ems kio rink organizavim ir konkreias tam tikriems ems kio produktams taikomas
nuostatas (Bendras bendro ems kio rink organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p.1), 185d straipsnio nuostatas,
p a k e i i u Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2004 m. gegus 4 d. sakym Nr. 3D-289 Dl Laboratorij,
turini teis atlikti alkoholio produkt tyrimus ir iduoti itirt produkt atitikt patvirtinanius dokumentus, patvirtinimo
(in., 2004, Nr. 77-2690) ir idstau j nauja redakcija:
LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS KIO MINISTRAS
SAKYMAS
DL LABORATORIJ, TURINI TEIS ATLIKTI ALKOHOLIO PRODUKT TYRIMUS IR IDUOTI
ITIRT PRODUKT ATITIKT PATVIRTINANIUS DOKUMENTUS, PATVIRTINIMO
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2004 m. balandio 26 d. nutarim Nr. 473 Dl galiojim suteikimo
gyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statym (in., 2004, Nr. 63-2265; 2012, Nr. 102-5184) ir
gyvendindamas 2009 m. gegus 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009, kuriuo i dalies keiiamas reglamentas (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantis bendr ems kio rink organizavim ir konkreias tam tikriems ems kio produktams taikomas
nuostatas (Bendras bendro ems kio rink organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p.1), 185d straipsnio nuostatas,
t v i r t i n u Laboratorijas, turinias teis atlikti alkoholio produkt tyrimus ir iduoti itirt produkt atitikt patvirtinanius
dokumentus (pridedama).
EmS KIO mINISTRaS KaZYS STaRKEVIIUS
__________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2004 m. gegus 4 d. sakymu Nr. 3D-289
(Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2012 m. lapkriio 8 d. sakymo Nr. 3D-856
redakcija)
LABORATORIJOS, TURINIOS TEIS ATLIKTI ALKOHOLIO PRODUKT TYRIMUS
IR IDUOTI ITIRT PRODUKT ATITIKT PATVIRTINANIUS DOKUMENTUS
Eil.
Nr.
Laboratorijos pavadinimas ir adresas atsakingas
asmuo
Telefono Nr. Fakso Nr. El. pato adresas
1. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institutas
J.Kairikio g. 10, LT-08409, Vilnius, Lietuva
Gediminas
Pridotkas
(8 5) 278 0470 (8 5) 278 0471 nmvrvi@vet.lt
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL EMS KIO MINISTRO 2002 M. RUGPJIO 30 D. SAKYMO NR. 329 DL
ALKOHOLINI GRIM KLASIFIKAVIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 3D-862
Vilnius
Siekdamas utikrinti tinkam Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statymo (in., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-
1548) 8 straipsnio nuostat gyvendinim,
6716
6715
Valstybs inios nr. 132
63
6716
p a k e i i u alkoholini grim grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ems kio
ministro 2002 m. rugpjio 30 d. sakymu Nr. 329 Dl alkoholini grim klasifkavimo (in., 2002, Nr. 87-3764; 2004,
Nr. 77-2691; 2007, Nr. 28-1047; 2011, Nr. 118-5589), ir idstau jas nauja redakcija (pridedama).
EmS KIO mINISTRaS KaZYS STaRKEVIIUS
__________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2002 m. rugpjio 30 d. sakymu Nr. 329
(Lietuvos Respublikos ems kio ministro
2012 m. lapkriio 12 d. sakymo Nr. 3D-862
redakcija)
ALKOHOLINI GRIM GRUPS, POGRUPIAI IR (AR) KATEGORIJOS
Grup Pogrupis Kategorija Kodas pagal KN
1. alus alus
alaus kokteilis
alus
Specialios technologijos alus
Kvietinis alus
aromatizuotas alus
Kaimikas alus
alaus kokteilis
2203
2206
2. Vynas Vyn klasifkavimas atitinka 2009 m. gegus 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009,
kuriuo i dalies keiiamas reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendr ems kio
rink organizavim ir konkreias tam tikriems ems kio produktams taikomas nuostatas
(Bendras bendro ems kio rink organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p. 1), nuostatas.
aromatint vyn klasifkavimas atitinka 1991 m. birelio 10 d. Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 1601/91, nustatanio bendrsias aromatint vyn, aromatint vyno grim ir aromatint
vyno kokteili apibrimo, apraymo ir pateikimo taisykles (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 3 skyrius 11 tomas, p. 286), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m.
gruodio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 (OL 2008 L
354, p. 34), nuostatas
2204
2205
3. Fermentuoti
grimai
Sidras / kriaui sidras
Vaisi vynas
Vaisi vyno kokteilis
Vaisi vyno grimas
midus
Kiti fermentuoti grimai
Fermentuot grim miiniai
Fermentuot ir nealkoholini
grim miiniai
Sidras / kriaui sidras
aromatizuotas sidras / aromatizuotas kriaui sidras
Putojantis sidras / putojantis kriaui sidras
Putojantis aromatizuotas sidras / putojantis aromatizuotas
kriaui sidras
Gazuotas sidras /gazuotas kriaui sidras
Gazuotas aromatizuotas sidras / gazuotas aromatizuotas
kriaui sidras
Natralus vaisi ir uog vynas
Putojantis vaisi ir uog vynas
Gazuotas vaisi ir uog vynas
Spirituotas vaisi ir uog vynas
Specialios technologijos vaisi ir uog vynas
Vaisi ir (ar) uog vyno kokteilis
Vaisi ir (ar) uog vyno grimas
midus
midaus grimas
Razin vynas
malton (grimas, pagamintas i salyklo ekstrakto ir vyno
nuosd)
Spruce (melsvj kanadini egli grimas)
Ryi vynas
Palmi vynas
Imbierinis alus ir oli (augalinis) alus
Fermentuot grim miiniai
1)
Fermentuot ir nealkoholini grim miiniai
2)
2206
2012 m. lapkriio 15 d.
64
67166718
Grup Pogrupis Kategorija Kodas pagal KN
4. Spiritiniai grimai Spiritini grim klasifkavimas atitinka 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dl spiritini grim apibrimo, apibdinimo,
pateikimo, enklinimo ir geografni nuorod apsaugos bei panaikinanio Tarybos
reglament (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p.16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2012 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1644/2012 (OL
2012 L 53, p. 1), nuostatas.
2208
Balzamas
Kiti spiritiniai grimai
5. alkoholiniai
kokteiliai
alkoholiniai kokteiliai alkoholiniai kokteiliai
Gazuoti alkoholiniai kokteiliai
2206, 2208
1)
Fermentuot grim miiniai miiniai, gauti sumaiius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupse nurodytus grimus.
2)
Fermentuot ir nealkoholini grim miiniai miiniai, gauti sumaiius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupse nurodytus grimus su nealkoholiniu grimu,
pvz., limonadu.
___________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL EMS KIO MINISTRO 2012 M. BALANDIO 5 D. SAKYMO NR. 3D-249 DL
LIETUVOS KAIMO PLTROS 20072013 MET PROGRAMOS PRIEMONS PELNO
NESIEKIANIOS INVESTICIJOS GYVENDINIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 3D-863
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos nuostat, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs
1998 m. rugsjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (in., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 8 ir 9.2 punktais,
p a k e i i u Lietuvos kaimo pltros 20072013 met programos priemons Pelno nesiekianios investicijos
gyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2012 m. balandio 5 d. sakymu Nr. 3D-249
Dl Lietuvos kaimo pltros 20072013 met programos priemons Pelno nesiekianios investicijos gyvendinimo taisykli
patvirtinimo (in., 2012, Nr. 42-2091, Nr. 53-2649, Nr. 67-3452), ir idstau 54 punkt taip:
54. Tais atvejais, kai agentra patikros metu nustato, kad dalis darb neatlikta pagal smat, apie tai informuoja
savivaldybs administracij. Tokiais atvejais organizuojama pakartotin patikra vietoje, kurioje kartu su agentros atsakingu
darbuotoju privalo dalyvauti savivaldybs administracijos specialistas, kuris sudar smat, arba kitas paskirtas savivaldybs
administracijos specialistas, atsakingas u Valstybei nuosavybs teise priklausanius melioracijos statinius, kuriuos patikjimo
teise valdo ir naudoja savivaldybs. Savivaldybs administracijos specialistas nustato neatlikt darb kieki vert, ireikt
procentais nuo sumos, nurodytos prie paramos paraikos pridtoje smatoje, ir pasirao agentros patikros lape.
EmS KIO mINISTRaS KaZYS STaRKEVIIUS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIaLINS aPSaUGOS IR DaRBO mINISTRO
S a K Y m a S
DL POLITINI KALINI IR TREMTINI BEI J EIM NARI SUGRIMO
LIETUV VEIKLOS 20132015 MET PLANO PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. a1-491
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministerijos nuostat, patvirtint Lietuvos Respublikos
Vyriausybs 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 Dl Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministerijos
nuostat patvirtinimo (in., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-6300), 8.5.8 punktu ir siekdamas utikrinti politiniams
kaliniams ir tremtiniams bei j eim nariams slygas sugrti Lietuv ir skatinti juos integruotis alies gyvenim:
1. T v i r t i n u Politini kalini ir tremtini bei j eim nari sugrimo Lietuv veiklos 20132015 met plan
(pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u savivaldybms dalyvauti gyvendinant 1 punkte nurodyt plan.
3. P a v e d u io sakymo vykdymo kontrol viceministrui pagal veiklos srit.
SOCIaLINS aPSaUGOS IR DaRBO mINISTRaS DONaTaS JaNKaUSKaS
__________________
6718
6717
Valstybs inios nr. 132
65
6718
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos socialins apsaugos
ir darbo ministro 2012 m. lapkriio 7 d.
sakymu Nr. a1-491
POLITINI KALINI IR TREMTINI BEI J EIM NARI SUGRIMO LIETUV VEIKLOS
20132015 MET PLANAS
1. Politini kalini ir tremtini bei j eim nari sugrimo Lietuv veiklos 20132015 met planas (toliau Planas)
nustato valstybs paramos teikim politiniams kaliniams ir tremtiniams bei j eim nariams sugrti Lietuv nuolat gyventi
ir integruotis alies gyvenim.
2. Rengiant Plan, atsivelgta Politini kalini ir tremtini bei j eim nari sugrimo Lietuv 20082012 met
programos (toliau Programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. lapkriio 13 d. nutarimu Nr. 1214
(in., 2007, Nr. 120-4896), gyvendinimo rezultatus.
3. Teis valstybs param turi politiniai kaliniai ir tremtiniai okupacij metais neteistai represuoti asmenys ir j vaikai,
kurie pagal Lietuvos Respublikos asmen, represuot u pasiprieinim okupaciniams reimams, teisi atkrimo statym
(in., 1990, Nr. 14-386; 2008, Nr. 137-5368) yra paskelbti nekaltais ir po 1991 m. kovo 11 d. su savo eimos nariais gr
(pageidaujantys grti) i buvusios SSRS teritorijos nuolat gyventi Lietuvos Respublik (toliau grtantys asmenys).
4. Plano parengim lm btinyb utikrinti valstybs paramos grtantiems asmenims tstinum, atsivelgiant i situacij:
4.1. Svarbiausia grtantiems asmenims galimyb apsirpinti gyvenamosiomis patalpomis (toliau butai) Lietuvoje.
Gyvenamj patalp suteikimo nuomos pagrindais grtantiems Lietuv nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams
bei j eim nariams tvarkos apraas (toliau tvarkos apraas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2002 m. kovo
5 d. nutarimu Nr. 320 (in., 2002, Nr. 26-930; 2006, Nr. 14-487), nustato dokument pateikimo tvark savivaldybse,
grtani asmen sra sudarym, but gijimo, paskyrimo bei nuomos sutarties sudarymo slygas. Grusiems asmenims
nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos privatizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybs paramos
bstui sigyti ar isinuomoti ir daugiabuiams namas atnaujinti (modernizuoti) statymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu (in.,
1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188).
19922011 m. butais aprpintos 1922 grtani asmen eimos ir panaudota 105504,79 tkst. lit, taiau dl nepakankamo
l skyrimo nebuvo vykdytas Programos udavinys gyti butus ir nuomos pagrindais juos skirti grtantiems asmenims,
todl nebuvo pasiektas numatytas rezultatas. 2012 m. pradioje savivaldybi grtani asmen, norini apsirpinti butais,
srauose uregistruota 411 grtani asmen eim (tvarkos aprae nustatyta, kad grtantiems asmenims galimyb apsirpinti
butais Lietuvoje suteikiama, jeigu praymas ir visi reikiami dokumentai pasirinktai savivaldybei buvo pateikti iki 2009 m.
gruodio 31 d.). Daugiausia grtani asmen eim but laukia Vilniuje 281, Klaipdos miesto savivaldybje 57, Kauno
miesto savivaldybje 11, Panevio miesto savivaldybje 3, kitose savivaldybse 59. iuo metu butais aprpinamos
grtani asmen eimos, uregistruotos savivaldybi srauose 19992000 metais.
4.2. Valstybs parama persiklimui ir socialinei integracijai 19942011 m. suteikta per 4000 grusi asmen ir panaudota
20160,0 tkst. lit. 19942011 m. paalpas persiklimui ir sikrimui gavo 2870 grusi asmen; lietuvi kalbos mokymo
kursus (I, II, III kategorijos) baig ir egzaminus ilaik 807 gr asmenys. Dl nepakankamo l skyrimo nebuvo iki galo
vykdytas Programos udavinys suteikti valstybs param grtantiems asmenims persiklimo ilaidoms padengti ir socialins
integracijos priemonms vykdyti, todl nebuvo pasiektas numatytas rezultatas (20082012 m. buvo numatyta padengti
persiklimo ilaidas ir vykdyti socialins integracijos priemones 370 grtani asmen eim (arba 1200 grtani asmen),
panaudojant 6000,0 tkst. lit, faktikai iki 2012 m. pabaigos numatoma panaudoti apie 3500,0 tkst. lit padengiant persiklimo
ilaidas ir vykdant socialins integracijos priemones 143 grtani asmen eimoms (arba 429 grtantiems asmenims).
5. Plano tikslas utikrinti, kad visiems grtantiems asmenims bt sudarytos slygos gauti nustatyt bsto nuomos ar
iperkamosios nuomos mokesio dalies kompensacij u rinkos slygomis nuomojam bst, kol patys sigis bst nuosavybs
teise Lietuvoje, ir integruotis alies gyvenim.
6. gyvendinus Plane nustatyt tiksl ir udavinius, bus sukurta efektyvesn grtani asmen apsirpinimo butais
poreikio patenkinimo sistema, skiriant nustatyt bsto nuomos ar iperkamosios nuomos mokesio dalies kompensacij u
rinkos slygomis nuomojam bst, kol patys sigis bst nuosavybs teise Lietuvoje, ir toliau bus teikiama valstybs parama
persiklimui ir socialinei integracijai.
7. Plano priemons fnansuojamos i valstybs biudeto.
8. Plano gyvendinim koordinuoja Socialins apsaugos ir darbo ministerija.
9. Nuolatin tarpinstitucin komisija, sudaryta i Socialins apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikal ministerijos,
Finans ministerijos, vietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos savivaldybi asociacijos ir Lietuvos politini kalini ir
tremtini bendrijos atstov, teiks pasilymus Socialins apsaugos ir darbo ministerijai dl valstybs biudeto l skyrimo
Plano priemoni gyvendinimui. Komisijos personalin sudt ir darbo reglament tvirtina Lietuvos Respublikos socialins
apsaugos ir darbo ministras.
10. U Plane numatyt priemoni gyvendinim atsakingos institucijos:
10.1. Savivaldybs kasmet:
10.1.1. pasibaigus kiekvienam ataskaitini met ketviriui, pateikia ketvirtines ataskaitas Socialini paslaug prieiros
departamentui;
10.1.2. iki vasario 1 d. pateikia metin prajusi met ataskait Socialini paslaug prieiros departamentui.
10.2. Socialini paslaug prieiros departamentas pateikia Socialins apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtines ataskaitas
ir metin prajusi met ataskait, atsivelgdamas 1 priede numatytus Plano tikslus, udavinius, priemones ir asignavimus
bei 2 priede numatytus vertinimo kriterijus ir j reikmes.
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
66
6718
P
o
l
i
t
i
n
i


k
a
l
i
n
i


i
r

t
r
e
m
t
i
n
i


b
e
i

j


s
e
i
m


n
a
r
i

s
u
g
r

z
i
m
o


L
i
e
t
u
v


v
e
i
k
l
o
s

2
0
1
3

2
0
1
5

m
e
t


p
l
a
n
o

1

p
r
i
e
d
a
s

2
0
1
3
-
2
0
1
5

M
E
T


P
L
A
N
O

T
I
K
S
L
A
S
,

U
Z
D
A
V
I
N
I
A
I
,

P
R
I
E
M
O
N

S
,

A
S
I
G
N
A
V
I
M
A
I

I
R

G
Y
V
E
N
D
I
N
A
N

I
O
S

I
N
S
T
I
T
U
C
I
1
O
S

E
i
l
.


N
r
.

T
i
k
s
l
o
,

u
z
d
a
v
i
n
i
o
,

p
r
i
e
m
o
n

s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s

N
u
m
a
t
o
m
i


2
0
1
3
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

N
u
m
a
t
o
m
i


2
0
1
4
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

N
u
m
a
t
o
m
i

2
0
1
5
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

g
y
v
e
n
d
i
n
a
n
t
i

i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
a

1
.
T
i
k
s
l
a
s
:

u
z
t
i
k
r
i
n
t
i
,

k
a
d

v
i
s
i
e
m
s

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

b


s
u
d
a
r
y
t
o
s

s

l
y
g
o
s

g
a
u
t
i

b

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j


u
z

r
i
n
k
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s

n
u
o
m
o
j
a
m

s
t

,

k
o
l

p
a
t
y
s

s
i
g
i
s

b

s
t


n
u
o
s
a
v
y
b

s

t
e
i
s
e

L
i
e
t
u
v
o
j
e
,

i
r

i
n
t
e
g
r
u
o
t
i
s


s
a
l
i
e
s

g
y
v
e
n
i
m

1

.
1
.

U
z
d
a
v
i
n
y
s

N
u
o

2
0
1
4

m
.

s
k
i
r
t
i

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

b

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j


u
z

r
i
n
k
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s

n
u
o
m
o
j
a
m

s
t

,

k
o
l

p
a
t
y
s

s
i
g
i
s
b

s
t


n
u
o
s
a
v
y
b

s

t
e
i
s
e

L
i
e
t
u
v
o
j
e

1
.
1
.
1
.

3
U
L
H
P
R
Q

I
k
i

2
0
1
3

m
.

r
u
g
s

j
o

1

d
.

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
i

g
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n

,

k
u
r
ip
r
a
s
y
m
a
s

i
r

v
i
s
i

r
e
i
k
i
a
m
i

d
o
k
u
m
e
n
t
a
i

p
a
s
i
r
i
n
k
t
a
i

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b
e
i

b
u
v
o

p
a
t
e
i
k
t
i

i
k
i

2
0
0
9

m
.

g
r
u
o
d
z
i
o

3
1

d
.
,

a
p
r

p
i
n
i
m
o
b
u
t
a
i
s

s

r
a
s
u
s

i
r

i
s
b
r
a
u
k
t
i

i
s

j


t
u
o
s

a
s
m
e
n
i
s
,

k
u
r
i
e


s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s

d
a
u
g
k
a
r
t
i
n
i
u
s

k
v
i
e
t
i
m
u
s

n
e
a
t
s
i
l
i
e
p
i
a

a
r
b
a

n
e
a
t
v
y
k
s
t
a

0

0

0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s
,


s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s
1
.
1
.
2
.

3
U
L
H
P
R
Q

S
u
d
a
r
y
t
i

s

r
a
s
u
s

p
a
g
e
i
d
a
u
j
a
n


g
r

z
t
i

a
s
m
e
n


(
s
u
d
a
r
a
n
t

g
a
l
i
m
y
b
e
s

r
e
g
i
s
t
r
u
o
t
i
s

i
r

a
s
m
e
n
i
m
s
,

k
u
r
i
e

n
e
p
a
t
e
i
k


p
r
a
s
y
m
o

i
r

v
i
s


d
o
k
u
m
e
n
t

,

r
e
i
k
a
l
i
n
g


v
a
l
s
t
y
b

s

l

s
o
m
i
s

g
y
t
i
e
m
s

b
u
t
a
m
s

n
u
o
m
o
t
i
,

p
a
s
i
r
i
n
k
t
a
i

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b
e
i

i
k
i

2
0
0
9

m
.

g
r
u
o
d
z
i
o

3
1

d
.
)
,

k
u
r
i
e

n
u
o

2
0
1
4

m
.

n
o
r


p
a
s
i
n
a
u
d
o
t
i

g
a
l
i
m
y
b
e

g
a
u
t
i

b

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j


u
z

r
i
n
k
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s

n
u
o
m
o
j
a
m

s
t

,

k
o
l

p
a
t
y
s

s
i
g
i
s
b

s
t


n
u
o
s
a
v
y
b

s

t
e
i
s
e

L
i
e
t
u
v
o
j
e
0

0

0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s
,

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s
1
.
1
.
3
.

3
U
L
H
P
R
Q

I
k
i

2
0
1
3

m
.

v
a
s
a
r
i
o

1

d
.

v
e
r
t
i
n
t
i

G
r

z
t
a
n


t
r
e
m
t
i
n
i


l
a
i
k
i
n
o

a
p
g
y
v
e
n
d
i
n
i
m
o

p
u
n
k
t
e

e
s
a
m


s
i
t
u
a
c
i
j


(
p
a
s
i
r
a
s
y
t


G
r

z
t
a
n


t
r
e
m
t
i
n
i


l
a
i
k
i
n
o

a
p
g
y
v
e
n
d
i
n
i
m
o

p
u
n
k
t
o

g
y
v
e
n
a
m


p
a
t
a
l
p


t
e
r
m
i
n
u
o
t


n
u
o
m
o
s

s
u
t
a
r


s
u

g
r

z
t
a
n

i
a
i
s

a
s
m
e
n
i
m
i
s

i
r

t
u
s


b
u
t

s
k
a
i

)
0

0

0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

1
.
1
.
4
.

3
U
L
H
P
R
Q

I
k
i

2
0
1
3

m
.

r
u
g
s

j
o

1

d
.

k
a
r
t
u

s
u

V
i
l
n
i
a
u
s

m
i
e
s
t
o

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
j
a

i
s
a
n
a
l
i
z
u
o
t
i

g
a
l
i
m
y
b
e
s

n
u
o

2
0
1
4

m
.

G
r

z
t
a
n


t
r
e
m
t
i
n
i


l
a
i
k
i
n
o

a
p
g
y
v
e
n
d
i
n
i
m
o

p
u
n
k
t
o

p
a
t
a
l
p
a
s

p
e
r
d
u
o
t
i


s
i
o
s

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s

s
o
c
i
a
l
i
n
i
o

b

s
t
o

I
o
n
d

0

0

0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s
,

V
i
l
n
i
a
u
s

m
i
e
s
t
o

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

1
.
1
.
5
.

3
U
L
H
P
R
Q

N
u
o

2
0
1
4

m
.

s
k
i
r
t
i

l

s
a
s

g
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j
a
i

p
a
g
a
l

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b
i


S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
a
i

p
a
t
e
i
k
t
a
s

l


p
o
r
e
i
k
i
o

p
a
r
a
i
s
k
a
s
,

v
a
d
o
v
a
u
j
a
n
t
i
s

t
e
i
s

s

a
k
t


n
u
s
t
a
t
y
t
a

t
v
a
r
k
a

0

1
0
2
5

1
0
2
5

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s
,

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b

s
1
.
2
.
8

G
D
Y
L
Q
\
V

S
u
t
e
i
k
t
i

v
a
l
s
t
y
b

s

p
a
r
a
m


g
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n


p
e
r
s
i
k

l
i
m
o

i
s
l
a
i
d
o
m
s

p
a
d
e
n
g
t
i

i
r

s
o
c
i
a
l
i
n

s
i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
o
s

p
r
i
e
m
o
n

m
s

v
y
k
d
y
t
i


1
.
2
.
1
.

3
U
L
H
P
R
Q

S
k
i
r
t
i

l

s
a
s

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

p
e
r
s
i
k

l
i
m
u
i

i
r

j


s
o
c
i
a
l
i
n

s

i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
o
s

p
r
i
e
m
o
n

m
s

g
y
v
e
n
d
i
n
t
i

p
a
g
a
l

L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
o
s

s
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
r
o

2
0
0
2

m
.

l
a
p
k
r
i

i
o

2
1

d
.

s
a
k
y
m
u

N
r
.
1
5
1

p
a
t
v
i
r
t
i
n
t


V
a
l
s
t
y
b

s

p
a
r
a
m
o
s

p
e
r
s
i
k

l
i
m
u
i

i
r

s
o
c
i
a
l
i
n
e
i

i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
a
i

p
r
i
e
m
o
n
i


t
e
i
k
i
m
o

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s


L
i
e
t
u
v


n
u
o
l
a
t

g
y
v
e
n
t
i

p
o
l
i
t
i
n
i
a
m
s

k
a
l
i
n
i
a
m
s

i
r

t
r
e
m
t
i
n
i
a
m
s

b
e
i

j


s
e
i
m


n
a
r
i
a
m
s

t
v
a
r
k
o
s

a
p
r
a
s


(
Z
i
n
.
,

2
0
0
2
,

N
r
.

1
1
4
-
5
1
1
1
;

2
0
0
6
,


N
r
.

5
0
-
1
8
4
5
)

4
5
2

4
5
2

4
5
2

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

Valstybs inios nr. 132
67
6718
E
i
l
.


N
r
.

T
i
k
s
l
o
,

u
z
d
a
v
i
n
i
o
,

p
r
i
e
m
o
n

s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s

N
u
m
a
t
o
m
i


2
0
1
3
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

N
u
m
a
t
o
m
i


2
0
1
4
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

N
u
m
a
t
o
m
i

2
0
1
5
-

m
e
t

a
s
i
g
n
a
v
i
m
a
i
(
t

k
s
t
.

L
t
)

g
y
v
e
n
d
i
n
a
n
t
i

i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
a

1
.
2
.
2
.

3
U
L
H
P
R
Q

I
k
i

2
0
1
3

m
.

r
u
g
s

j
o

1

d
.

i
s
a
n
a
l
i
z
u
o
t
i

g
a
l
i
m
y
b
e
s

i
r

v
e
r
t
i
n
t
i

t
i
k
s
l
i
n
g
u
m


p
e
r
d
u
o
t
i

s
o
c
i
a
l
i
n

s
i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
o
s

p
r
i
e
m
o
n
i


t
e
i
k
i
m


g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

L
i
e
t
u
v
o
s

p
o
l
i
t
i
n
i


k
a
l
i
n
i


i
r

t
r
e
m
t
i
n
i


n
e
v
y
r
i
a
u
s
y
b
i
n

m
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
m
s
0

0

0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

I
s

v
i
s
o

P
l
a
n
u
i

g
y
v
e
n
d
i
n
t
i

s
k
i
r
i
a
m
o
s

v
a
l
s
t
y
b

s

b
i
u
d
z
e
t
o

l

s
o
s


4
5
2

1
4
7
7

1
4
7
7


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

P
o
l
i
t
i
n
i


k
a
l
i
n
i


i
r

t
r
e
m
t
i
n
i


b
e
i

j


s
e
i
m


n
a
r
i

s
u
g
r

z
i
m
o


L
i
e
t
u
v


v
e
i
k
l
o
s

2
0
1
3

2
0
1
5

m
e
t


p
l
a
n
o

2

p
r
i
e
d
a
s

2
0
1
3
-
2
0
1
5

M
E
T


P
L
A
N
O

V
E
R
T
I
N
I
M
O

K
R
I
T
E
R
I
1
A
I

I
R

1


R
E
I
K
S
M

S
V
e
r
t
i
n
i
m
o

k
r
i
t
e
r
i
j


r
e
i
k
s
m

g
y
v
e
n
d
i
n
a
n
t
i

i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
a

E
i
l
.


N
r
.

T
i
k
s
l

,

u
z
d
a
v
i
n
i

,

v
e
r
t
i
n
i
m
o

k
r
i
t
e
r
i
j


p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
i

i
r

m
a
t
a
v
i
m
o

v
i
e
n
e
t
a
i

2
0
1
3

m
.

r
e
i
k
s
m

2
0
1
4

m
.

r
e
i
k
s
m

2
0
1
5

m
.

r
e
i
k
s
m

P
l
a
n
o

t
i
k
s
l
u
i
:

u
z
t
i
k
r
i
n
t
i
,

k
a
d

v
i
s
i
e
m
s

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

b


s
u
d
a
r
y
t
o
s

s

l
y
g
o
s

g
a
u
t
i

b

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o
d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j


u
z

r
i
n
k
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s

n
u
o
m
o
j
a
m

s
t

,

k
o
l

p
a
t
y
s

s
i
g
i
s

b

s
t

n
u
o
s
a
v
y
b

s

t
e
i
s
e

L
i
e
t
u
v
o
j
e
,

i
r

i
n
t
e
g
r
u
o
t
i
s


s
a
l
i
e
s

g
y
v
e
n
i
m


G
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n

,

g
a
v
u
s
i

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j

,

k
u
r
i
e

y
r
a

r
e
g
i
s
t
r
u
o
t
i

s
a
v
i
v
a
l
d
y
b
i

r
a
s
u
o
s
e
,

s
k
a
i

i
u
s
,

p
r
o
c
e
n
t
a
i
s

(
r
e
z
u
l
t
a
t
o
)
0

9
0

9
0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s


G
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n

,

g
a
v
u
s
i


p
e
r
s
i
k

l
i
m
o

i
s
l
a
i
d


k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j
a
s

i
r

l

s
a
s

s
o
c
i
a
l
i
n
e
i

i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
a
i
,

d
a
l
i
s

i
s

v
i
s
o

b
e
s
i
k
r
e
i
p
i
a
n


a
s
m
e
n


s
k
a
i

i
a
u
s
,

p
r
o
c
e
n
t
a
i
s

(
r
e
z
u
l
t
a
t
o
)

9
5

9
5

9
5

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

1
.
U
z
d
a
v
i
n
y
s

-

n
u
o

2
0
1
4

m
.
s
k
i
r
t
i

g
r

z
t
a
n
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s

b

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o
d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j


u
z

r
i
n
k
o
s

s

l
y
g
o
m
i
s

n
u
o
m
o
j
a
m

s
t

,

k
o
l

p
a
t
y
s

s
i
g
i
s

b

s
t

Q
X
R
V
D
Y
\
E

W
H
L
V
H

/
L
H
W
X
Y
R
M
H

1
.
2
.
*
U

W
D
Q

D
V
P
H
Q

J
D
Y
X
V
L

s
t
o

n
u
o
m
o
s

a
r

i
s
p
e
r
k
a
m
o
s
i
o
s

n
u
o
m
o
s

m
o
k
e
s

i
o

d
a
l
i
e
s

k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j

,

s
k
a
i

i
u
s

(
p
r
o
d
u
k
t
o
)
0

1
7
0

1
7
0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

i
r

d
a
r
b
o

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

2
.
8

G
D
Y
L
Q
\
V

V
X
W
H
L
N
W
L

Y
D
O
V
W
\
E

S
D
U
D
P

J
U

W
D
Q

D
V
P
H
Q

S
H
U
V
L
N

O
L
P
R

O
D
L
G
R
P
V

S
D
G
H
Q
J
W
L

L
U

V
R
F
L
D
O
L
Q

L
Q
W
H
J
U
D
F
L
M
R
V

S
U
L
H
P
R
Q

P
V

Y
\
N
G
\
W
L

2
.
1
.

G
r

z
t
a
n


a
s
m
e
n

,

g
a
v
u
s
i


p
e
r
s
i
k

l
i
m
o

i
s
l
a
i
d


k
o
m
p
e
n
s
a
c
i
j
a
s

i
r

l

s
a
s

s
o
c
i
a
l
i
n
e
i

i
n
t
e
g
r
a
c
i
j
a
i
,

s
k
a
i

i
u
s

(
p
r
o
d
u
k
t
o
)

8
0

8
0

8
0

S
o
c
i
a
l
i
n
i


p
a
s
l
a
u
g


p
r
i
e
z
i

r
o
s

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
s

p
r
i
e

S
o
c
i
a
l
i
n

s

a
p
s
a
u
g
o
s

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
2012 m. lapkriio 15 d.
68
6719
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKImO mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2010 M. GEGUS 7 D.
SAKYMO NR. 3-301 DL TEISS VALDYTI GELEINKELI RIEDMENIS GIJIMO
TVARKOS APRAO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 3-723
Vilnius
P a k e i i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegus 7 d. sakym Nr. 3-301 Dl Teiss valdyti
geleinkeli riedmenis gijimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2010, Nr. 55-2725):
1. Idstau 2 punkt taip:
2. N u s t a t a u, kad dokumentai, suteikiantys teis valdyti geleinkeli riedmenis, iduoti iki io sakymo sigaliojimo
dienos, galioja iki 2018 m. spalio 30 d. Iki ios datos iduoti dokumentai, suteikiantys teis valdyti geleinkeli riedmenis,
keiiami iuo sakymu tvirtinamo Teiss valdyti geleinkeli riedmenis gijimo tvarkos aprao 914 punktuose nustatyta
tvarka, pateikiant io aprao 29
1
punkte nurodytus dokumentus ir leidim tvarkyti asmens duomenis.
2. Nurodytuoju sakymu patvirtintame Teiss valdyti geleinkeli riedmenis gijimo tvarkos aprae:
2.1. Idstau 4 punkt taip:
4. Inspekcija iduoda traukinio mainisto paymjimus, j dublikatus, pakeiia traukinio mainisto paymjimus,
sustabdo traukinio mainisto paymjim galiojim, panaikina traukinio mainisto paymjim galiojimo sustabdym ir
ataukia j galiojim.
2.2. Idstau 5 punkt taip:
5. Traukinio mainisto sertifkatus iduoda geleinkelio mons (vejai) ir geleinkeli infrastruktros valdytojai,
vadovaudamiesi Geleinkeli transporto eismo saugos valdymo sistem reikalavim aprau, patvirtintu Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 3-297 (in., 2006, Nr. 81-3231; 2011, Nr. 121-5731).
2.3. Idstau 7 punkt taip:
7. asmuo, pageidaujantis gauti traukinio mainisto paymjim (toliau pareikjas), ar jo galiotas asmuo pateikia
Inspekcijai Reglamento Nr. 36/2010 IV priede nustatytos formos praym iduoti traukinio mainisto paymjim.
2.4. Idstau 8 punkt taip:
8. Kartu su praymu iduoti traukinio mainisto paymjim pateikiami ie dokumentai:
8.1. leidimas tvarkyti asmens duomenis;
8.2. asmens gyt isilavinim patvirtinanio dokumento kopija;
8.3. sveikatos patikrinimo payma;
8.4. asmens, pageidaujanio gauti traukinio mainisto paymjim, profesinio psichologinio vertinimo payma;
8.5. bendr profesin kompetencij rodantys dokumentai (Inspekcijos pripainto traukinio mainist mokymo centro
iduotas paymjimas ir Inspekcijos pripainto traukinio mainist egzaminavimo centro iduotas paymjimas);
8.6. paso, asmens tapatybs kortels arba kito, asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopija.
2.5. Idstau 28 punkt taip:
28. Traukinio mainisto paymjimas pakeiiamas:
28.1. kai norima itaisyti traukinio mainisto paymjime raytus privalomus duomenis;
28.2. kai norima pakeisti iki io aprao sigaliojimo dienos iduotus dokumentus, kuriais suteikiama teis valdyti
geleinkeli riedmenis;
28.3. kai norima atnaujinti jame raytus neprivalomus duomenis;
28.4. kai norima pratsti jo galiojim.
2.6. Papildau iuo 28
1
punktu:
28
1
. Traukinio mainisto paymjimo galiojimas pratsiamas, kai pasibaigia ankstesnio traukinio mainisto paymjimo
galiojimo terminas.
2.7. Papildau iuo 28
2
punktu:
28
2
. Traukinio mainisto paymjimo dublikatas iduodamas, kai iduotas traukinio mainisto paymjimas buvo
sugadintas, sunaikintas, pavogtas ar pamestas.
2.8. Papildau iuo 28
3
punktu:
28
3
. Traukinio mainisto paymjimas pakeiiamas mutatis mutandis io aprao 914 punktuose nustatyta tvarka.
2.9. Idstau 29 punkt taip:
29. Traukinio mainisto paymjimas pakeiiamas, pateikus Inspekcijai Reglamento Nr. 36/2010 IV priede nustatytos
formos praym.
6719
Valstybs inios nr. 132
69
67196720
2.10. Papildau iuo 29
1
punktu:
29
1
.

Kartu su praymu pakeisti traukinio mainisto paymjim, kai norima itaisyti traukinio mainisto paymjime
raytus privalomus duomenis, turi bti pateikti ie dokumentai:
29
1
.1. galiojantis traukinio mainisto paymjimas;
29
1
.2. sveikatos patikrinimo payma;
29
1
.3. dokumentas, kuriame nurodomos traukinio mainisto paymjimo pakeitimo prieastys.
2.11. Papildau iuo 29
2
punktu:
29
2
. Kartu su praymu pakeisti traukinio mainisto paymjim, kai norima pakeisti iki io aprao sigaliojimo dienos
iduotus dokumentus, kuriais suteikiama teis valdyti geleinkeli riedmenis, turi bti pateikti io aprao 29
1
punkte nurodyti
dokumentai ir leidimas tvarkyti asmens duomenis.
2.12. Papildau iuo 29
3
punktu:
29
3
. Kartu su praymu pakeisti traukinio mainisto paymjim, kai norima atnaujinti jame raytus neprivalomus
duomenis, turi bti pateikti ie dokumentai:
29
3
.1. galiojantis traukinio mainisto paymjimas;
29
3
.2. dokumentas, kuriame nurodomos traukinio mainisto paymjimo atnaujinimo prieastys.
2.13. Papildau iuo 29
4
punktu:
29
4
. Kartu su praymu pakeisti traukinio mainisto paymjim, kai norima pratsti jo galiojim, turi bti pateikti ie
dokumentai:
29
4
.1. galiojantis traukinio mainisto paymjimas;
29
4
.2. sveikatos patikrinimo payma;
29
4
.3. bendr profesin kompetencij rodantys dokumentai (Inspekcijos pripainto traukinio mainist mokymo centro
iduotas paymjimas ir Inspekcijos pripainto traukinio mainist egzaminavimo centro iduotas paymjimas) (jeigu
taikoma).
2.14. Papildau iuo 29
5
punktu:
29
5
. Kartu su praymu iduoti traukinio mainisto paymjimo dublikat turi bti pateikti ie dokumentai:
29
5
.1. dokumentas, kuriame nurodomos traukinio mainisto paymjimo dublikato reikalingumo prieastys;
29
5
.2. galiojantis traukinio mainisto paymjimas (tik tuo atveju, kai traukinio mainisto paymjimo dublikato praoma
dl to, kad traukinio mainisto paymjimas buvo sugadintas).
2.15. Pripastu netekusiu galios 35 punkt.
2.16. Idstau 36 punkt taip:
36. Traukinio mainisto paymjimo dublikat Inspekcija iduoda per 10 kalendorini dien nuo praymo dl traukinio
mainisto paymjimo dublikato idavimo gavimo dienos.
SUSISIEKImO mINISTRaS ELIGIJUS maSIULIS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIaLINS aPSaUGOS IR DaRBO mINISTRO
S a K Y m a S
DL NEGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STATISTINS VEIKLOS ATASKAITOS
FORMOS PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. a1-498
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statistikos statymo (in., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299; 2010, Nr. 53-
2596) 6 straipsnio 3 punktu ir 10 straipsnio 1 dalimi bei siekdamas surinkti duomenis apie darbingumo ir negalumo lygi
nustatym:
1. T v i r t i n u Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos statistins
veiklos ataskaitos form (pridedama).
2. P r i p a s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 31 d.
sakym Nr. a1-89 Dl Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos metins
statistins ataskaitos formos patvirtinimo (in., 2005, Nr. 45-1471).
SOCIaLINS aPSaUGOS IR DaRBO mINISTRaS DONaTaS JaNKaUSKaS
__________________
6720
2012 m. lapkriio 15 d.
70
6720
SUDERINTA Forma patvirtinta
Lietuvos statistikos departamento Lietuvos Respublikos socialins
2012 m. rugpjio 1 d. rastu Nr. SD-792 apsaugos ir darbo ministro
2012 m. lapkriio 9 d. sakymu Nr. A1-498
NEGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO
TARNYBA PRIE SOCIALINS APSAUGOS IR DARBO MINISTERI1OS

(staigos duomenys)
NEGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINS APSAUGOS IR DARBO MINISTERI1OS STATISTIN
VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
GDWD
Ataskaitinis periodas nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__ `
NDNT Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos
1. NDNT TERITORINIAI SKYRIAI IR PERSONALAS (ATASKAITINIO PERIODO PABAIGO1E)
Teritorini skyri skaiius
Bendras darbuotoj skaiius, is j:
socialini darbuotoj
gydytoj
einani pagrindines pareigas
kiti
2. NDNT SPRENDIM KONTROLS SKYRIAUS PERSONALAS (ATASKAITINIO PERIODO PABAIGO1E)
Bendras darbuotoj skaiius, is j:
teisinink
gydytoj
einani pagrindines pareigas
kiti
* Pateikiama per 15 darbo dien, ketviriui arba ataskaitiniams metams pasibaigus
3. NDNT VEIKLA
Vertinim skaiius, is j:
dl darbingumo lygio
dl negalumo lygio
dl bendrj pirmini specialij poreiki
dl kit priezasi
Isduota negali asmen automobili statymo korteli
Nustatytas proIesins reabilitacijos paslaug poreikis
'$5%,1*802/<*,21867$7<023,50,1,29(57,1,025(=8/7$7$,
Is j:
Vertinim
skaiius
Nustatytas
055 proc.
darbingumas
nustatytas
025 proc.
darbingumas
nustatytas
3040 proc.
darbingumas
nustatytas
4555 proc.
darbingumas
Is viso
dirbani
nedirbani
Valstybs inios nr. 132
71
6720
5. DARBO APLINKYBI NUSTATYMO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
Bazinio darbingumo
procentai
Palankios darbui aplinkybs
Vidutinio palankumo darbui
aplinkybs
Nepalankios darbui
aplinkybs
Is viso
025 proc.
3055 proc.
60 proc. ir daugiau
6. VAIK NEGALUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
Vertinim skaiius
Nustatytas negalumo lygis, is j:
sunkus
vidutinis
lengvas
7. DARBINGUMO LYGIO, SUSI1USIO SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS DARBE IR
PROFESINI LIG PADARINIAIS, VERTINIMAS
Pirm kart atlikt darbingumo lygio vertinim skaiius, is j:
nustatytas 055 proc. darbingumo lygis:
nustatytas 025 proc. darbingumo lygis
nustatytas 3040 proc. darbingumo lygis
nustatytas 4555 proc. darbingumo lygis
Pakartotinai atlikt darbingumo lygio vertinim skaiius, is j:
nustatytas 055 proc. darbingumo lygis
nustatytas 025 proc. darbingumo lygis
nustatytas 3040 proc. darbingumo lygis
nustatytas 4555 proc. darbingumo lygis
8. DIRBANI VYR DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
8.1. Vyr, kuriems pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir darbingumo
lygio procentus
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99

Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

2012 m. lapkriio 15 d.
72
6720
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19 S00-T98

gamybins traumos 19.1
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

8.2. Pirm kart vertinant, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos amziaus ; asmenims (-).
8.3. Dirbani vyr, kuriems pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
1824 met 2544 met 4555 met
55iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Valstybs inios nr. 132
73
6720
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
1824 met 2544 met 4555 met
55iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
9. DIRBANI MOTER DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
9.1. Moter, kurioms pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir darbingumo
lygio procentus
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99

Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

2012 m. lapkriio 15 d.
74
6720
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19
S00-S99
T00-T98

gamybins traumos 19.1
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

9.2. Pirm kart vertinant, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos amziaus ; asmenims (-).
9.3. Dirbani moter, kurioms pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
1824 met 2544 met 4555 met
55iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
10. NEDIRBANI VYR DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
10.1. Vyr, kuriems pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir darbingumo
lygio procentus
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99

Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
Valstybs inios nr. 132
75
6720
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19
S00-S99
T00-T98

gamybins traumos 19.1
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

2012 m. lapkriio 15 d.
76
6720
10.2. Pirm kart vertinant, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos amziaus ; asmenims (-).
10.3. Nedirbani vyr, kuriems pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
1824 met 2544 met 4555 met
55iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
11. NEDIRBANI MOTER DARBINGUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
11.1. Moter, kurioms pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir darbingumo
lygio procentus
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99

Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

Valstybs inios nr. 132
77
6720
is j: Darbingumo lygis, proc.
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
Senatvs
pensijos
amziaus
025 3040 4555
VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19
S00-S99
T00-T98

gamybins traumos 19.1
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

11.2. Pirm kart vertinant, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos amziaus ; asmenims (-).
11.3. Nedirbani moter, kurioms pirm kart nustatytas 055 proc. darbingumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
1824 met 2544 met 4555 met
55iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
2012 m. lapkriio 15 d.
78
6720
12. BERNIUK NEGALUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
12.1. Berniuk, kuriems pirm kart nustatytas negalumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir negalumo lyg
is j: Negalumo lygis
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
03
met
46
met
79
met
1014
met
1517
met
sunkus vidutinis lengvas
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99
Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19
S00-S99
T00-T98

gamybins traumos 19.1
Valstybs inios nr. 132
79
6720
is j: Negalumo lygis
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
03
met
46
met
79
met
1014
met
1517
met
sunkus vidutinis lengvas
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

12.2. Pirm kart vertinant, negalumo lygis nustatytas, iki asmeniui sukaks 18 met, ; asmenims (-).
12.3. Berniuk, kuriems pirm kart nustatytas negalumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
03 met 46 met 79 met 1014 met 1517 met
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
13. MERGAII NEGALUMO LYGIO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
13.1. Mergaii, kurioms pirm kart nustatytas negalumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas, amzi ir negalumo lyg
is j: Negalumo lygis
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
03
met
46
met
79
met
1014
met
1517
met
sunkus vidutinis lengvas
Is viso:
TAM TIKROS INFEKCINS IR
PARAZIT SUKELIAMOS
LIGOS
1 A00-B99
Tuberkulioz 1.1 A15-A19
kvpavimo organ tuberkulioz 1.1.1 A15-A16
NAVIKAI, is j: 2 C00-D48
piktybiniai navikai 2.1 C00-C96
KRAUJO IR KRAUJODAROS
ORGAN LIGOS BEI TAM
TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJ SU
IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
3 D50-D89

ENDOKRININS, MITYBOS IR
MEDZIAG APYKAITOS
LIGOS, is j:
4 E00-E89

cukrinis diabetas 4.1 E10-E14
PSICHIKOS IR ELGESIO
SUTRIKIMAI, is j:
5 F00-F99

sizoIrenija, sizotopinis ir
kliedesiniai sutrikimai
5.1 F20-F29

protinis atsilikimas 5.2 F70-F79
NERV SISTEMOS LIGOS, is j: 6 G00-G99
epizodiniai ir paroksizminiai
sutrikimai
6.1 G40-G47

AKIES IR JOS PRIEDINI
ORGAN LIGOS
7 H00-H59

AUSIES IR SPENINS
ATAUGOS LIGOS
8 H60-H95

2012 m. lapkriio 15 d.
80
6720
is j: Negalumo lygis
Lig ir j grupi pavadinimai
Eil.
Nr.
Lig kodas
pagal
TLK-10-
AM
Is
viso
03
met
46
met
79
met
1014
met
1517
met
sunkus vidutinis lengvas
KRAUJOTAKOS SISTEMOS
LIGOS, is j:
9 I00-I99

ltins reumatins sirdies ligos 9.1 I05-I09
hipertenzins ligos 9.2 I10-I15
sirdies isemins ligos 9.3 I20-I25
cerebrovaskulins (smegen
kraujagysli) ligos
9.4 I60-I69

KVPAVIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
10 J00-J99

ltins apatini kvpavimo tak
ligos
10.1 J40-J47

VIRSKINIMO SISTEMOS
LIGOS, is j:
11 K00-K93

kepen ligos 11.1 K70-K77
ODOS IR POODZIO LIGOS 12 L00-L99
JUNGIAMOJO AUDINIO IR
RAUMEN BEI SKELETO
LIGOS, is j:
13 M00-M99

artrozs 13.1 M15-M19
dorsopatijos 13.2 M40-M54
LYTINS IR SLAPIMO
SISTEMOS LIGOS
14 N00-N99

NSTUMAS, GIMDYMAS IR
LAIKOTARPIS PO GIMDYMO
15 O00-O99

TAM TIKROS PERINATALINIO
LAIKOTARPIO BKLS
16 P00-P96

GIMTOS FORMAVIMOSI
YDOS, DEFORMACIJOS IR
CHROMOSOM ANOMALIJOS
17 Q00-Q99

SIMPTOMAI, POZYMIAI IR
NENORMALS KLINIKINIAI
BEI LABORATORINIAI
RADINIAI, NEKLASIFIKUO-
JAMI KITUR
18 R00-R99

SUZALOJIMAI,
APSINUODIJIMAI IR TAM
TIKRI ISORINI POVEIKI
PADARINIAI, is j:
19
S00-S99
T00-T98

gamybins traumos 19.1
NAUJ NEAISKIOS
ETIOLOGIJOS LIG
LAIKINASIS PRISKYRIMAS
20 U00-U49

SERGAMUMO IR
MIRTINGUMO ISORINS
PRIEZASTYS
21 U50-Y98

SVEIKATOS BKL
VEIKIANTYS FAKTORIAI IR
APSILANKYMAI SVEIKATOS
PRIEZIROS STAIGOSE
22 Z00-Z99

PROFESINS LIGOS IR
APSINUODIJIMAI
23

13.2. Pirm kart vertinant, negalumo lygis nustatytas, iki asmeniui sukaks 18 met, ; asmenims (-).
13.3. Mergaii, kurioms pirm kart nustatytas negalumo lygis, Iunkcij sutrikimai
is j:
Funkcij pavadinimas Is viso
03 met 46 met 79 met 1014 met 1517 met
,YLVR
Psichikos
Regos
Klausos
Kalbos
Judjimo
Kraujotakos
Kvpavimo
Virskinimo
Urogenitalins
Kitos
Valstybs inios nr. 132
81
6720
14. DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO PAKARTOTINIO VERTINIMO REZULTATAI
Pakartotinai vertintas darbingo amziaus asmen darbingumas, is j:
pripazinti darbingais
14.1. Dirbani asmen darbingumo lygio pakartotinio vertinimo rezultatai
Darbingumo lygis iki pakartotinio vertinimo po pakartotinio vertinimo
Is viso
055 proc., is j:
025 proc.
3040 proc.
4555 proc.
14.2. Pakartotinai vertinant dirbani asmen darbingum, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos
amziaus X asmenims (-).
14.3. Nedirbani asmen darbingumo lygio pakartotinio vertinimo rezultatai
Darbingumo lygis iki pakartotinio vertinimo po pakartotinio vertinimo
Is viso
055 proc., is j:
025 proc.
3040 proc.
4555 proc.
14.4. Pakartotinai vertinant nedirbani asmen darbingum, 055 proc. darbingumo lygis nustatytas iki senatvs pensijos
amziaus X asmenims (-).
15. VAIK NEGALUMO LYGIO PAKARTOTINIO VERTINIMO REZULTATAI
Pakartotini vertinim skaiius, is j:
negalumas nenustatytas
15.1. Pakartotinio vaik negalumo lygio vertinimo rezultatai
Negalumo lygis iki pakartotinio vertinimo po pakartotinio vertinimo
Is viso
Sunkus
Vidutinis
Lengvas
15.2. Pakartotinai vertinant, negalumo lygis nustatytas, iki asmeniui sukaks 18 met, X asmenims (-).
16. BENDR1 PIRMINI SPECIALI1 POREIKI NUSTATYMO PIRMINIO VERTINIMO REZULTATAI
16.1. Bendrj pirmini specialij poreiki pirmini vertinim skaiius - X
16.2. Pirm kart nustatyt bendrj pirmini specialij poreiki pasiskirstymas pagal pobd
is j:
Nustatyt bendrj pirmini specialij
poreiki skaiius
Is viso
017 m.
18 m.iki senatvs
pensijos amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
Specialusis nuolatins slaugos poreikis
Specialusis nuolatins prieziros
(pagalbos) poreikis

Specialusis lengvojo automobilio sigijimo
ir jo techninio pritaikymo islaid
kompensacijos poreikis

Specialusis transporto islaid
kompensacijos poreikis

2012 m. lapkriio 15 d.
82
6720
17. BENDR1 PIRMINI SPECIALI1 POREIKI NUSTATYMO PAKARTOTINIO VERTINIMO
REZULTATAI
17.1. Bendrj pirmini specialij poreiki pakartotini vertinim skaiius - X
17.2. Pakartotinai nustatyt bendrj pirmini specialij poreiki pasiskirstymas pagal pobd
is j:
Nustatyt bendrj pirmini
specialij poreiki skaiius
Is viso
017 m.
18 m.iki senatvs pensijos
amziaus
Senatvs pensijos
amziaus
Specialusis nuolatins slaugos poreikis
Specialusis nuolatins prieziros
(pagalbos) poreikis

Specialusis lengvojo automobilio
sigijimo ir jo techninio pritaikymo
islaid kompensacijos poreikis

Specialusis transporto islaid
kompensacijos poreikis

18. PROFESINS REABILITACI1OS PASLAUG325(,.,21867$7<025(=8/7$7$,
Asmen, kuriems nustatytas proIesins reabilitacijos paslaug poreikis, pasiskirstymas pagal darbingumo lygio
procentus ir amzi
Pagal darbingumo lygio
procentus
Pagal amziaus grupes
Nustatytas proIesins
reabilitacijos paslaug
poreikis
Is viso
025
proc.
3040
proc.
4555
proc.
1824
met
2544
met
4555
met
55iki
senatvs
pensijos
amziaus
,YLVR
darbingumo lygis
vertintas pirm kart

darbingumo lygis
vertintas pakartotinai

19. SPRENDIM KONTROLS SKYRIAUS VEIKLOS REZULTATAI
Patikrint teritorini skyri sprendim skaiius:
remiantis asmen skundais
remiantis SODROS skundais
vykdant planin kontrol
vykdant neplanin kontrol
Pakeist teritorini skyri sprendim skaiius
Darbingo amziaus asmenims dl:
darbingumo lygio
bendrj pirmini specialij poreiki
darbingumo lygio priezasties
darbingumo lygio ir (ar) bendrj pirmini
specialij poreiki termino
Pensinio amziaus asmenims dl:
bendrj pirmini specialij poreiki
bendrj pirmini specialij poreiki termino
Asmenims iki 18 m. dl:
negalumo lygio
bendrj pirmini specialij poreiki
dl negalumo lygio ir (ar) bendrj pirmini
specialij poreiki termino
Direktorius
(parasas) (vardas ir pavard)

(ataskait uzpildziusio asmens vardas, pavard, teleIono nr., el. pastas)
Valstybs inios nr. 132
83
67216722
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2008 M. LAPKRIIO
27 D. SAKYMO NR. 1V-420 DL 20072013 M. MOGIKJ ITEKLI PLTROS
VEIKSM PROGRAMOS 4 PRIORITETO ADMINISTRACINI GEBJIM
STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
GYVENDINIMO PRIEMONS VP1-4.2-VRM-02-R REGIONINS PLTROS
TOBULINIMAS, REGION PLTROS PLANAI IR SAVIVALDYBI (ILGALAIKIAI /
TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLTROS PLANAI PROJEKT FINANSAVIMO
SLYG APRAO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-787
Vilnius
P a k e i i u 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim
stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.2-VRm-02-R Regionins
pltros tobulinimas, region pltros planai ir savivaldybi (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai pltros planai projekt
fnansavimo slyg apra, patvirtint Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2008 m. lapkriio 27 d. sakymu Nr. 1V-
420 Dl 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas
ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.2-VRm-02-R Regionins pltros
tobulinimas, region pltros planai ir savivaldybi (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai pltros planai projekt fnansavimo
slyg aprao patvirtinimo (in., 2008, Nr. 145-5836), ir idstau 4 punkt taip:
4. Priemonei gyvendinti numatoma skirti iki 23 227 412 lit l, i kuri 19 743 300 lit bt Europos socialinio
fondo los, 1 393 645 litai Lietuvos Respublikos valstybs biudeto los, 2 090 467 litai savivaldybi biudet
los.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2009 M. VASARIO 18 D.
SAKYMO NR. 1V-71 DL 20072013 M. MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM
PROGRAMOS 4 PRIORITETO ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR
VIEOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO
PRIEMONS VP1-4.2-VRM-03-V VIEOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKT SISTEMOS
TOBULINIMAS PROJEKT FINANSAVIMO SLYG APRAO PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-788
Vilnius
P a k e i i u 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim
stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.2-VRm-03-V Vieojo
administravimo subjekt sistemos tobulinimas projekt fnansavimo slyg apra, patvirtint Lietuvos Respublikos vidaus
reikal ministro 2009 m. vasario 18 d. sakymu Nr. 1V-71 Dl 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos
4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons
VP1-4.2-VRm-03-V Vieojo administravimo subjekt sistemos tobulinimas projekt finansavimo slyg aprao
patvirtinimo (in., 2009, Nr. 22-865, Nr. 106-4453; 2010, Nr. 95-4985, Nr. 99-5137; 2011, Nr. 54-2632; 2012, Nr. 10-427),
ir idstau 4 punkt taip:
4. Priemonei gyvendinti numatoma skirti iki 194 800 212 lit l, i kuri 165 580 180 lit bt Europos socialinio
fondo los, 17 658 808 litai Lietuvos Respublikos valstybs biudeto los, 11 561 224 litai savivaldybi biudet
los.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6721
6722
2012 m. lapkriio 15 d.
84
6723
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. LIEPOS 14 D. SAKYMO NR. 1V-478 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. 1V-789
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo Nr. 39 redakcija), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtint Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-
81-008/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija (toliau Projekto vykdytojas) neteisingai apskaiiuodama sigyt projekto ekspertizs paslaug pirkimo vert
ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkimo bd, paeid Lietuvos
Respublikos viej pirkim statymo (in. 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje
nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 625,00 Lt (eis imtus dvideimt penkis litus) ir agentros silym sumainti
projekto fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant sumokt l dal i Projekto vykdytojo teikiamuose
mokjimo praymuose nurodytos sumos:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui Daugiabuio namo, esanio Vasario 16-osios
g. 7, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-008) skirt fnansavimo l sum 531,25 Lt
(penkiais imtais trisdeimt vienu litu 25 ct) ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 414 516,10 Lt
(keturi imt keturiolikos tkstani penki imt eiolikos lit 10 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. liepos 14 d. sakym Nr. 1V-478 Dl fnansavimo
skyrimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir
urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 86-4563) ir idstau dstomj dal taip:
s k i r i u fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Vasario 16-osios g. 7, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-008) gyvendinti iki 414 516,10 Lt (keturi imt keturiolikos tkstani penki imt eiolikos lit 10 ct) i Vidaus
reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas
(programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin
bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03).
3. N u s t a t a u grintin Projekto vykdytojui imokt Europos Sjungos l dal 531,25 Lt (penkis imtus trisdeimt
vien lit 25 ct), iskaiiuojant j i Projekto vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym.
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6723
Valstybs inios nr. 132
85
6724
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL
20072013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-04-R SOCIALINIO BSTO PLTRA IR JO KOKYBS
GERINIMAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M.
VASARIO 11 D. NR. 1V-84 DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI,
FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM
PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS
PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI
GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-04-R SOCIALINIO BSTO PLTRA IR JO
KOKYBS GERINIMAS PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-790
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo Nr. 39 redakcija), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtint Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-04-R-
81-001/IT01, joje nustatytas faktines tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs administracija
(toliau Projekto vykdytojas) neteisingai apskaiiuodama sigyt rekonstruojam statini projekt bendrosios ekspertizs
paslaug pirkimo vert ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkimo
bd, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in. 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies
nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 4 386,25 Lt (keturis tkstanius tris imtus atuoniasdeimt
eis litus 25 ct) ir agentros silymus sumainti projekto fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant sumokt
l dal i Projekto vykdytojo teikiamuose mokjimo praymuose nurodytos sumos:
3. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui Socialinio bsto pltra maeiki rajone
(projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-04-R-81-001) skirt fnansavimo l sum 3 728,31 Lt (trimis tkstaniais septyniais
imtais dvideimt atuoniais litais 31 ct) ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 3 120 904,51 Lt (trij
milijon vieno imto dvideimties tkstani devyni imt keturi lit 51 ct).
4. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. vasario 11 d. sakym Nr. 1V-84 Dl fnansavimo
skyrimo projektui, fnansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir
urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-04-R Socialinio bsto pltra ir jo kokybs gerinimas (in., 2010, Nr. 20-942) ir idstau dstomj dal taip:
s k i r i u fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Socialinio bsto pltra maeiki rajone (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-04-R-81-001) gyvendinti iki 3 120 904,51 Lt
(trij milijon vieno imto dvideimties tkstani devyni imt keturi lit 51 ct) i Vidaus reikal ministerijos programos
Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03)
pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin bst) probleminse teritorijose
(priemons kodas 01-01-03).
3. N u s t a t a u grintin Projekto vykdytojui imokt Europos Sjungos l dal 3 728,31 Lt (tris tkstanius septynis
imtus dvideimt atuonis litus 31 ct), iskaiiuojant j i Projekto vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym.
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6724
2012 m. lapkriio 15 d.
86
6725
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. RUGSJO 29 D. SAKYMO NR. 1V-611 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-791
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo Nr. 39 redakcija), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtintas: Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-014/IT01, joje nustatytas faktines tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs administracija
neteisingai apskaiiuodama sigyt projektavimo ir projekto ekspertizs paslaug vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio
pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkim bdus, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo
(in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid
sum 4 064,21 Lt (keturis tkstanius eiasdeimt keturis litus 21 ct); Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-
81-015/IT01, joje nustatytas faktines tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs administracija,
joje nustatytas faktines tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs administracija neteisingai
apskaiiuodama sigyt projektavimo ir daugiabuio namo modernizavimo techninio projekto bendrosios ekspertizs paslaug
vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkim bdus, paeid
Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid
sum 2 397,58 Lt (du tkstanius tris imtus devyniasdeimt septynis litus 58 ct); Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-
VRm-03-R-81-016/IT01, joje nustatytas faktines tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija neteisingai apskaiiuodama sigyt projektavimo ir daugiabuio namo modernizavimo techninio projekto
bendrosios ekspertizs paslaug vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama
pirkim bdus, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio
1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 2 630,32 Lt (du tkstanius eis imtus trisdeimt
lit 32 ct) ir agentros silymus sumainti projekt fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant sumoktas
6725
Valstybs inios nr. 132
87
6725
l dalis i projekt vykdytojo maeiki rajono savivaldybs administracijos (toliau Projekt vykdytojas) teikiamuose
mokjimo praymuose nurodyt sum:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektams:
1.1. Daugiabuio namo, esanio Vyni g. 42, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-014) skirt fnansavimo l sum 3 454,58 Lt (trimis tkstaniais keturiais imtais penkiasdeimt keturiais litais 58 ct)
ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 540 876,47 Lt (penki imt keturiasdeimties tkstani
atuoni imt septyniasdeimt ei lit 47 ct);
1.2. Daugiabuio namo, esanio Naftinink g. 16, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-
03-R-81-015) skirt fnansavimo l sum 2 037,94 Lt (dviem tkstaniais trisdeimt septyniais litais 94 ct) ir nustatau
nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 838 033,31 Lt (atuoni imt trisdeimt atuoni tkstani trisdeimt
trij lit 31 ct);
1.3. Daugiabuio namo, esanio J. Basanaviiaus g. 9, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-
VRm-03-R-81-016) skirt fnansavimo l sum 2 235,77 Lt (dviem tkstaniais dviem imtais trisdeimt penkiais litais
77 ct) ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 785 602,72 Lt (septyni imt atuoniasdeimt penki
tkstani ei imt dviej lit 72 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugsjo 29 d. sakym Nr. 1V-611 Dl fnansavimo
skyrimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin
ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 119-6073):
2.1. idstau 1 punkt taip:
1. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Vyni g. 42, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-014)
gyvendinti iki 540 876,47 Lt (penki imt keturiasdeimties tkstani atuoni imt septyniasdeimt ei lit 47 ct
i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo
utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti
socialin bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);
2.2. idstau 2 punkt taip:
2. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Naftinink g. 16, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-
81-015) gyvendinti iki 838 033,31 Lt (atuoni imt trisdeimt atuoni tkstani trisdeimt trij lit 31 ct) i Vidaus
reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas
(programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin
bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);
2.3. idstau 3 punkt taip:
3. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio J. Basanaviiaus g. 9, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-016) gyvendinti iki 785 602,72 Lt (septyni imt atuoniasdeimt penki tkstani ei imt dviej lit 72 ct)
i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo
utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti
socialin bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03).
3. N u s t a t a u grintinas Projekt vykdytojui imoktas Europos Sjungos l dalis, iskaiiuojant jas i Projekt
vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym:
3.1. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-014 3 454,58 Lt (tris tkstanius keturis imtus penkiasdeimt keturis litus
58 ct);
3.2. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-015 2 037,94 Lt (du tkstanius trisdeimt septynis litus 94 ct);
3.3. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-016 2 235,77 Lt (du tkstanius du imtus trisdeimt penkis litus 77 ct).
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
88
6726
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. RUGSJO 17 D. SAKYMO NR. 1V-596 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-792
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo Nr. 39 redakcija), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtintas: Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-017/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija neteisingai apskaiiuodama sigyt techninio projekto rengimo ir daugiabui nam modernizavimo technini
projekt bendrosios ekspertizs paslaug pirkim vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei
neteisingai pasirinkdama pirkim bdus, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 2 950,00 Lt (du
tkstanius devynis imtus penkiasdeimt lit); Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-020/IT01, joje nustatytas
faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs administracija neteisingai
apskaiiuodama sigyt techninio projekto rengimo ir daugiabui nam modernizavimo technini projekt bendrosios
ekspertizs paslaug pirkim vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama
pirkim bdus, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio
1 dalies nuostatas ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 2 731,80 Lt (du tkstanius septynis imtus trisdeimt
vien lit 80 ct) ir agentros silymus sumainti nurodyt projekt fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant
sumoktas l dalis i nurodyt projekt vykdytojo maeiki rajono savivaldybs administracijos (toliau Projekt
vykdytojas) teikiamuose mokjimo praymuose nurodyt sum:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektams:
1.1. Daugiabuio namo, esanio P. Vileiio g. 2, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-
03-R-81-017) skirt fnansavimo l sum 2 507,50 Lt (dviem tkstaniais penkiais imtais septyniais litais 50 ct) ir nustatau
nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 869 702,41 Lt (atuoni imt eiasdeimt devyni tkstani septyni
imt dviej lit 41 ct);
1.2. Daugiabuio namo, esanio Gamyklos g. 6, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-
03-R-81-020) skirt fnansavimo l sum 2 322,03 Lt (dviem tkstaniais trimis imtais dvideimt dviem litais 3 ct) ir
6726
Valstybs inios nr. 132
89
67266727
nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 1 266 874,85 (vieno milijono dviej imt eiasdeimt ei
tkstani atuoni imt septyniasdeimt keturi lit 85 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugsjo 17 d. sakym Nr. 1V-596 Dl fnansavimo
skyrimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin
ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 113-5810):
2.1. idstau 1 punkt taip:
1. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio P. Vileiio g. 2, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
017) gyvendinti iki 869 702,41 Lt (atuoni imt eiasdeimt devyni tkstani septyni imt dviej lit 41 ct) i Vidaus
reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas
(programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin
bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);
2.2. idstau 4 punkt taip:
4. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Gamyklos g. 6, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
020) gyvendinti 1 266 874,85 Lt (vieno milijono dviej imt eiasdeimt ei tkstani atuoni imt septyniasdeimt
keturi lit 85 ct) i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program
gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius
namus ir pltoti socialin bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03).
3. N u s t a t a u grintinas Projekt vykdytojui imoktas Europos Sjungos l dalis, iskaiiuojant jas i Projekt
vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym:
3.1. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-017 2 507,50 Lt (du tkstanius penkis imtus septynis litus 50 ct);
3.2. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-020 2 322,03 Lt (du tkstanius tris imtus dvideimt du litus 3 ct).
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. LIEPOS 27 D. SAKYMO NR. 1V-507 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-793
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
6727
2012 m. lapkriio 15 d.
90
6727
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo Nr. 39 redakcija), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtintas: Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-
R-81-005/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija neteisingai apskaiiuodama sigyt projektavimo paslaug pirkimo vert ir taip virydama nustatyt tarptautinio
pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkimo bd, paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum
1 361,25 Lt (vien tkstant tris imtus eiasdeimt vien lit 25 ct); Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
006/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija neteisingai apskaiiuodama sigyt techninio projekto ekspertizs paslaug pirkimo vert ir taip virydama
nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkimo bd paeid Viej pirkim statymo
3 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 1 277,40 Lt (vien tkstant du imtus
septyniasdeimt septynis litus 40 ct) ir agentros silymus sumainti nurodyt projekt fnansavim ir susigrinti imoktas
las, iskaiiuojant sumoktas l dalis i nurodyt projekt vykdytojo maeiki rajono savivaldybs administracijos
(toliau Projekt vykdytojas) teikiamuose mokjimo praymuose nurodyt sum:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektams:
1.1. Daugiabuio namo, esanio P. Vileiio g. 4, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-
03-R-81-005) skirt fnansavimo l sum 1 157,06 Lt (vienu tkstaniu vienu imtu penkiasdeimt septyniais litais 6 ct)
ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 892 004,50 Lt (atuoni imt devyniasdeimt dviej tkstani
keturi lit 50 ct);
1.2. Daugiabuio namo, esanio Gamyklos g. 15, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-
03-R-81-006) skirt fnansavimo l sum 1 085,79 Lt ( vienu tkstaniu atuoniasdeimt penkiais litais 79 ct) ir nustatau
nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 2 127 002,26 Lt (dviej milijon vieno imto dvideimt septyni tkstani
dviej lit 26 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. liepos 27 d. sakym Nr. 1V-507 Dl fnansavimo
skyrimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin
ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 92-4885; 2012, Nr. 18-821):
2.1. idstau 3 punkt taip:
3. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio P. Vileiio g. 4, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
005) gyvendinti iki 892 004,50 Lt (atuoni imt devyniasdeimt dviej tkstani keturi lit 50 ct) i Vidaus reikal
ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas
(programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin
bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);
2.2. idstau 4 punkt taip:
4. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Gamyklos g. 15, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
006) gyvendinti iki 2 127 002,26 Lt (dviej milijon vieno imto dvideimt septyni tkstani dviej lit 26 ct) i Vidaus
reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas
(programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti socialin
bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);.
3. N u s t a t a u grintinas Projekt vykdytojui imoktas Europos Sjungos l dalis, iskaiiuojant jas i Projekt
vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym:
3.1. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-005 1 157,06 Lt (vien tkstant vien imt penkiasdeimt septynis litus
6 ct);
3.2. projektui Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-006 1 085,79 (vien tkstant atuoniasdeimt penkis litus 79 ct).
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
Valstybs inios nr. 132
91
6728
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. RUGPJIO 24 D. SAKYMO NR. 1V-559 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-794
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo redakcija Nr. 39), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtint Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-
81-013/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija (toliau Projekto vykdytojas) neteisingai apskaiiuodama sigyt projektavimo ir projekto ekspertizs paslaug
pirkim vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkim bdus,
paeid Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies
nuostatas, ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 2 019,95 Lt (du tkstanius devyniolika lit 95 ct) ir agentros
silym sumainti projekto fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant sumokt l dal i Projekto vykdytojo
teikiamuose mokjimo praymuose nurodytos sumos:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui Daugiabuio namo, esanio V. Burbos g. 2,
maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-013) skirt fnansavimo l sum 1 716,96 Lt
(vienu tkstaniu septyniais imtais eiolika lit 96 ct) ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l sum iki 518
394,32 Lt (penki imt atuoniolikos tkstani trij imt devyniasdeimt keturi lit 32 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugpjio 24 d. sakym Nr. 1V-559 Dl fnansavimo
skyrimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin
ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 103-5354) ir idstau 2 punkt taip:
2. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio V. Burbos g. 2, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
013) gyvendinti iki 518 394,32 Lt (penki imt atuoniolikos tkstani trij imt devyniasdeimt keturi lit 32 ct) i
Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo
utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius namus ir pltoti
socialin bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03).
3. N u s t a t a u grintin Projekto vykdytojui imokt Europos Sjungos l dal 1 716,96 Lt (vien tkstant
septynis imtus eiolika lit 96 ct), iskaiiuojant j i Projekto vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym.
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6728
2012 m. lapkriio 15 d.
92
6729
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SUMAINIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2007
2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO
VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS
ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO
PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA
DIDINANT J ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUM, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010 M. SPALIO 27 D. SAKYMO NR. 1V-668 DL
FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1 PRIORITETO VIETIN IR
URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-03-R
DAUGIABUI NAM ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT J ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUM PAKEITIMO IR EUROPOS SJUNGOS FINANSINS
PARAMOS L GRINIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-795
Vilnius
Vadovaudamasis Finansins paramos, imoktos ir (arba) panaudotos paeidiant teiss aktus, grinimo Lietuvos
Respublikos valstybs biudet taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2005 m. gegus 30 d. nutarimu
Nr. 590 (in., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2, 8.3 punktais, 20072013 m. Europos Sjungos struktrins
paramos grintin ir grint l administravimo ir grintin ir grint l ataskaitos rengimo taisykli, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2010 m. birelio 4 d. sakymu Nr. 1K-184 (in., 2010, Nr. 67-3378), 13 punktu,
Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. gruodio 19 d.
nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132), 198.2 punktu, metodini paeidim tyrimo ir nustatymo rekomendacij, patvirtint
Lietuvos Respublikos fnans ministro 2009 m. gegus 29 d. sakymu Nr. 1K-173 (in., 2009, Nr. 67-2716), 26, 28 punktais,
Europos Komisijos parengt Finansini korekcij taikymo dl paeidim viej pirkim srityje gairi (2007 m. lapkriio
29 d. galutin redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 21 punkte nurodytos rekomenduojamos pataisos analogija bei Netinkam
fnansuoti ilaid, susijusi su paeidimu, dydio nustatymo metodikos, patvirtintos vieosios staigos Centrins projekt
valdymo agentros (toliau agentra) 2012 m. birelio 29 d. Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (2012 m. liepos 26 d.
Taikomos praktikos sprendimo redakcija Nr. 39), 21 punkte nurodyta rekomenduojama pataisa ir atsivelgdamas agentros
direktoriaus 2012 m. rugsjo 27 d. sakymu Nr. 2012/8-1-24 patvirtint Paeidimo tyrimo ivad Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-
81-021/IT01, joje nustatytas faktines paeidimo tyrimo aplinkybes projekto vykdytojas maeiki rajono savivaldybs
administracija (toliau Projekto vykdytojas) neteisingai apskaiiuodama sigyt projektavimo ir ekspertizs paslaug pirkim
vertes ir taip virydama nustatyt tarptautinio pirkimo verts rib bei neteisingai pasirinkdama pirkim bdus, paeid
Lietuvos Respublikos viej pirkim statymo (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas,
ir joje nurodyt netinkam fnansuoti ilaid sum 3 525,78 Lt (tris tkstanius penkis imtus dvideimt penkis litus 78 ct)
ir agentros silym sumainti projekto fnansavim ir susigrinti imoktas las, iskaiiuojant sumokt l dal i
Projekto vykdytojo teikiamuose mokjimo praymuose nurodytos sumos:
1. S u m a i n u maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui Daugiabuio namo, esanio Naftinink g. 8,
maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-021) skirt fnansavimo l sum 2 996,91 Lt
(dviem tkstaniais devyniais imtais devyniasdeimt eiais litais 91 ct) ir nustatau nauj projektui skirt fnansavimo l
sum iki 1 469 612,96 Lt (vieno milijono keturi imt eiasdeimt devyni tkstani ei imt dvylikos lit 96 ct).
2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. spalio 27 d. sakym Nr. 1V-668 Dl fnansavimo
skyrimo projektams, fnansuojamiems pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin
ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-
1.1-VRm-03-R Daugiabui nam atnaujinimas pirmiausia didinant j energijos vartojimo efektyvum (in., 2010,
Nr. 129-6615) ir idstau 1 punkt taip:
1. fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam maeiki rajono savivaldybs administracijos projektui
Daugiabuio namo, esanio Naftinink g. 8, maeikiuose, modernizavimas (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRm-03-R-81-
021) gyvendinti iki 1 469 612,96 Lt (vieno milijono keturi imt eiasdeimt devyni tkstani ei imt dvylikos
lit 96 ct) i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program
gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Plsti bst (atnaujinti daugiabuius gyvenamuosius
namus ir pltoti socialin bst) probleminse teritorijose (priemons kodas 01-01-03);.
3. N u s t a t a u grintin Projekto vykdytojui imokt Europos Sjungos l dal 2 996,91 Lt (du tkstanius devynis
imtus devyniasdeimt eis litus 91 ct), iskaiiuojant j i Projekto vykdytojo agentrai teikiam mokjimo praym.
4. is sakymas gali bti skundiamas teiss akt nustatyta tvarka.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6729
Valstybs inios nr. 132
93
67306731
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013 M.
MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM PROGRAMOS 4 PRIORITETO
ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO PRIEMON VP1-4.1-VRM-04-R
SAVIVALDYBI INSTITUCIJ IR STAIG DIRBANIJ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-796
Vilnius
Vadovaudamasis Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m.
gruodio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682; 2012, Nr. 56-2785), 100 ir 101 punktais,
20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo
administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.1-VRm-04-R Savivaldybi institucij ir staig
dirbanij kvalifkacijos tobulinimas projekt fnansavimo slyg aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikal
ministro 2009 m. vasario 13 d. sakymu Nr. 1V-58 (in., 2009, Nr. 21-826), 58 punktu ir atsivelgdamas Europos socialinio
fondo agentros 2012 m. spalio 3 d. projekto paraikos Nr. VP1-4.1-VRm-04-R-52-005 tinkamumo fnansuoti vertinimo
ataskait Nr. 2012-VRm-a058,
s k i r i u fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam Kupikio rajono savivaldybs administracijos projektui
Kupikio rajono savivaldybs darbuotoj ini ir gebjim tobulinimas (paraikos kodas VP1-4.1-VRm-04-R-52-005)
gyvendinti iki 81 783,00 Lt (atuoniasdeimt vieno tkstanio septyni imt atuoniasdeimt trij lit 00 ct) i Vidaus
reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo
utikrinimas (programos kodas 03.03) (Europos Sjungos los, fnansavimo altinio kodas 1.3.2.3.1) pagal priemon
Tobulinti vieojo administravimo struktr, gerinti veiklos valdym, geriau gyvendinti viesias ir Europos Sjungos
politikas (priemons kodas 01-01-05).
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013 M.
MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM PROGRAMOS 4 PRIORITETO
ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO PRIEMON VP1-4.1-VRM-04-R
SAVIVALDYBI INSTITUCIJ IR STAIG DIRBANIJ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-797
Vilnius
Vadovaudamasis Projekt administravimo ir fnansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m.
gruodio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (in., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682; 2012, Nr. 56-2785), 100 ir 101 punktais,
20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto administracini gebjim stiprinimas ir vieojo
administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.1-VRm-04-R Savivaldybi institucij ir staig
dirbanij kvalifkacijos tobulinimas projekt fnansavimo slyg aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikal
ministro 2009 m. vasario 13 d. sakymu Nr. 1V-58 (in., 2009, Nr. 21-826), 58 punktu ir atsivelgdamas Europos socialinio
fondo agentros 2012 m. spalio 22 d. projekto paraikos Nr. VP1-4.1-VRm-04-R-02-006 tinkamumo fnansuoti vertinimo
ataskait Nr. 2012-VRm-a062,
s k i r i u fnansavim region projekt planavimo bdu pateiktam Trak rajono savivaldybs administracijos projektui
mokymai uolis ateit III (paraikos kodas VP1-4.1-VRm-04-R-02-006) gyvendinti iki 149 958,00 Lt (vieno imto
keturiasdeimt devyni tkstani devyni imt penkiasdeimt atuoni lit) i Vidaus reikal ministerijos programos
Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03)
(Europos Sjungos los, fnansavimo altinio kodas 1.3.2.3.1) pagal priemon Tobulinti vieojo administravimo struktr,
gerinti veiklos valdym, geriau gyvendinti viesias ir Europos Sjungos politikas (priemons kodas 01-01-05).
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
__________________
6730
6731
2012 m. lapkriio 15 d.
94
6732
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDaUS REIKaL mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2008 M. RUGSJO 10 D.
SAKYMO NR. 1V-328 DL MOTORINI TRANSPORTO PRIEMONI VAIRUOTOJO
PAYMJIM IDAVIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1V-800
Vilnius
1. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2008 m. rugsjo 10 d. sakym Nr. 1V-328 Dl motorini
transporto priemoni vairuotojo paymjim idavimo taisykli patvirtinimo (in., 2008, Nr. 106-4060):
1.1. Idstau preambul taip:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobili keliais statymo (in., 2000, Nr. 92-2883; 2007,
Nr. 128-5213) 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir gyvendindamas 2006 m. gruodio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyv 2006/126/EB dl vairuotojo paymjim (nauja redakcija) (OL 2006 L 403, p. 18):.
1.2. Nurodytuoju sakymu patvirtintose motorini transporto priemoni vairuotojo paymjim idavimo taisyklse:
1.2.1. idstau 2 punkto antrj pastraip taip:
asmens dokumentas Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatyb patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybs
kortel, pasas, Lietuvos Respublikos pilieio pasas, laikinasis paymjimas, usienio valstybs pilieio pasas, j atitinkantis
kelions dokumentas ar kitas usienio valstybs institucijos iduotas asmens tapatyb patvirtinantis dokumentas, Lietuvos
Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje).;
1.2.2. idstau 3 punkt taip:
3. Vairuotojo paymjimai iduodami Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ne jaunesniems, nei nustatyta Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobili keliais statymo 23 straipsnyje, pareikjams, kuri sveikatos bkl yra tinkama
vairuoti tam tikros kategorijos motorin transporto priemon, mokantiems Keli eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybs 2002 m. gruodio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (in., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), imanantiems
kitus teiss aktus, reglamentuojanius keli eism, mokantiems vairuoti ir nustatyta tvarka ilaikiusiems egzaminus.;
1.2.3. idstau 4 punkt taip:
4. Vairuotojo paymjimai iduodami 10 met. Iduodant vairuotojo paymjimus vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ir
(arba) D1E kategorij transporto priemones, nurodoma, kad teis vairuoti i kategorij transporto priemones galioja 5 metus
nuo vairuotojo paymjimo idavimo dienos. Pradedantiesiems vairuotojams vairuotojo paymjimas iduodamas 2 metams.;
1.2.4. idstau 6 punkt taip:
6. Vairuotojo paymjimai iduodami V Regitra padaliniuose, kuri sra nustato V Regitra generalinis direktorius.
Pareikjui pageidaujant, nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje vairuotojo paymjim gali pristatyti pasiuntini paslaug
teikjas (toliau Pasiuntiniai).;
1.2.5. papildau 8 punkt antrja pastraipa:
Pareikjai, kuri asmens tapatyb gali bti nustatyta elektroninje erdvje ir Lietuvos Respublikos keli transporto
priemoni vairuotoj registre (toliau Vairuotoj registras), praym gali pateikti elektroniniu bdu V Regitra interneto
svetains skiltyje Vairuotoj portalas (toliau portalas).;
1.2.6. idstau 9 punkto pirmj pastraip taip:
9. Pateikdamas praym galiotajam darbuotojui, pareikjas, iskyrus atvejus, kai praymas pateikiamas portale, pateikia
ir iuos dokumentus:;
1.2.7. idstau 9.2 punkt taip:
9.2. galiojani vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinin paym, patvirtinani, kad jo sveikatos bkl yra tinkama
vairuoti atitinkamos (-) kategorijos (-) motorines transporto priemones (toliau medicinin payma), jei taisykli 13.5 punkte
nurodytu atveju nustatoma, kad Vairuotoj registre nra duomen apie galiojani medicinin paym. medicinin payma
iduodama Vairuotoj sveikatos tikrinimo reikalavim ir tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. gegus 31 d. sakymu Nr. 301 (in., 2000, Nr. 47-1365; 2008, Nr. 121-4626), nustatyta tvarka.;
1.2.8. idstau 9.4 punkt taip:
9.4. jei pareikjo nuolatin gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, kai pareikjas studijavo
universitete, lank mokykl ar usienyje atlikinjo apibrtos trukms uduot, dokument, kuriuo patvirtinamas studijavimo
ar mokyklos lankymo Lietuvos Respublikoje ar usienyje, ar apibrtos trukms uduoties atlikimo usienyje faktas.;
1.2.9. idstau 9.5.1 punkt taip:
9.5.1. kvalifkacijos paymjim jei taisykli 7.6 punkte nurodytais atvejais pareikjas yra sulauks Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobili keliais statymo 23 straipsnyje nustatyto amiaus, kai btina gyti pradin profesin
kvalifkacij, ir jei taisykli 13.6 punkte nurodytu atveju nustatoma, kad kvalifkacijos paymjimo duomen nra V Regitra
vairuotoj egzaminavimo informacinje sistemoje.;
1.2.10. idstau 9.5.2 punkt taip:
9.5.2. kvalifkacijos paymjim arba vairuotoj profesins kvalifkacijos periodinio tobulinimo paymjim jei
pareikjas pageidauja gauti vairuotojo paymjim, kuriame nurodytas Europos Sjungos kodas (95) bei kvalifkacijos veti
6732
Valstybs inios nr. 132
95
6732
keleivius ar krovinius galiojimo data, ir jei taisykli 13.6 punkte nurodytu atveju nustatoma, kad nurodyt paymjim
duomen nra V Regitra vairuotoj egzaminavimo informacinje sistemoje.;
1.2.11. papildau 9
1
punktu:
9
1
. Taisykli 7.2 punkte nurodytu atveju, pareikjui pageidaujant, iduodamas naujas vairuotojo paymjimas, jame
raant Vairuotojo paymjimo blanko apraymo ir privalomosios formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikal
ministro 2005 m. birelio 14 d. sakymu Nr. 1V-186 (in., 2005, Nr. 76-2776; 2012, Nr. 70-3616), priede nurodyt kod (71)
ir prarastame vairuotojo paymjime nurodytus duomenis, iskyrus vairuotojo paymjimo numer. iuo atveju (ir kai
praymas nepateikiamas portale) pareikjas pateikia tik taisykli 9.1 punkte nurodyt dokument.;
1.2.12. papildau 9
2
punktu:
9
2
.

Pateikiant praym portale, praymas formuojamas pagal V Regitra turim informacij.;
1.2.13. idstau 11 punkt taip:
11. Taisykli 7.2 punkte numatytu atveju vairuotojo paymjimas iduodamas tik pareikjui, kurio nuolatin gyvenamoji
vieta yra Lietuvos Respublikoje; kitais taisykli 7 punkte nurodytais atvejais tik pareikjams, kuri nuolatin gyvenamoji
vieta yra Lietuvos Respublikoje arba ia studijuoja ar lanko mokykl ne trumpiau kaip 6 mnesius, o taisykli 7.6 punkte
nurodytu atveju ir nustatyta tvarka ilaikiusiems egzaminus.;
1.2.14. idstau 12 punkt taip:
12. Pareikjo veido atvaizdas (kai pareikjas nepateikia nuotraukos) ir parao pavyzdys parengiami V Regitra padalinyje.
Jei pareikjas, pateikdamas praym portale, sutinka, pareikjo veido atvaizdas ir paraas gali bti gaunami i Lietuvos
Respublikos gyventoj registro (toliau Gyventoj registras) (naudojamas ne seniau kaip prie 6 mnesius registr
raytas pareikjo veido atvaizdas).
Pareikjo pateikta nuotrauka turi atitikti Nuotrauk asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
vidaus reikal ministro 2002 m. gruodio 6 d. sakymu Nr. 569 (in., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657).;
1.2.15. papildau 12
1
punktu:
12
1
. Keiiant pradedaniojo vairuotojo 2 metus galiojant vairuotojo paymjim 10 met galiojant, gali bti naudojami
2 metus galiojanio vairuotojo paymjimo veido atvaizdas ir parao pavyzdys, bet ne ilgiau nei 6 mnesius po 2 metus
galiojanio vairuotojo paymjimo galiojimo pabaigos.;
1.2.16. idstau 13 punkto pirmj pastraip taip:
13. Pareikjui V Regitra padalinyje pateikus taisykli 9 punkte nurodytus dokumentus, iskyrus taisykli 9.2, 9.5.1 ir
9.5.2 punktuose nurodytus dokumentus, galiotasis darbuotojas upildo praym ir patikrina:;
1.2.17. idstau 13.2 punkt taip:
13.2. pareikjo asmens duomenis bei duomenis apie jo deklaruot gyvenamj viet Gyventoj registre.;
1.2.18. idstau 13.4 punkt taip:
13.4. administracini teiss paeidim ir eismo vyki registre ar pareikjui nra atimta teis (apribota teis gyti)
vairuoti transporto priemones ir ar kompetentingos institucijos nra primusios sprendimo paimti vairuotojo paymjim.;
1.2.19. idstau 13.5 punkt taip:
13.5. Lietuvos Respublikos keli transporto priemoni Vairuotoj registre ar pareikjui buvo suteikta teis vairuoti
tam tikr kategorij transporto priemones, ar yra duomenys apie galiojani medicinin paym. Jei nustatoma, kad duomen
apie galiojani medicinin paym nra, galiotasis darbuotojas paprao pareikjo pateikti dokument.;
1.2.20. idstau 13.6 punkt taip:
13.6. V Regitra vairuotoj egzaminavimo informacinje sistemoje ar pareikjas ilaik egzaminus, ar taisykli 9.5.1 ir
9.5.2 punktuose numatytais atvejais yra duomenys apie kvalifkacijos paymjim arba vairuotoj profesins kvalifkacijos
periodinio tobulinimo paymjim. Jei nustatoma, kad duomen apie kvalifkacijos paymjim arba vairuotoj profesins
kvalifkacijos periodinio tobulinimo paymjim nra, galiotasis darbuotojas paprao pareikjo pateikti iuos dokumentus.;
1.2.21. papildau iuo 13.7 punktu:
13.7. tariamj, kaltinamj ir nuteistj registre ar pareikjui nra udrausta naudotis specialia teise (atimta teis)
vairuoti keli transporto priemones ir ar nra paimtas vairuotojo paymjimas.;
1.2.22. papildau iuo 13
1
punktu:
13
1
. Pareikjui pateikiant praym portale, patikrinimai, nurodyti taisykli 13 punkte, atliekami automatikai.;
1.2.23. idstau 14 punkt taip:
14. Jei atlikus taisykli 13.3 punkte nurodyt patikrinim, nustatoma, kad pareikjas yra iekomas, galiotasis darbuotojas
nedelsdamas apie tai informuoja policijos komisariat pagal V Regitra padalinio buvimo viet, o vairuotojo paymjimo
idavimo procedra vykdoma toliau.
Jei pareikjas pateikia praym portale ir atlikus 13.3 punkte nurodyt patikrinim nustatoma, kad jis yra iekomas, apie
tai Policijos departamento prie Vidaus reikal ministerijos nurodyt elektroninio pato dut nedelsiant isiuniamas automatinis
praneimas, nurodant, kada, kas, i kur pateik praym, o vairuotojo paymjimo idavimo procedra vykdoma toliau.;
1.2.24. idstau 16 punkt taip:
16. Jei vairuotojo paymjimas ar vairuotojo kortel nepateikiami ir duomen apie vairuotojo paymjimo idavim
pareikjui nra Vairuotoj registre, galiotasis darbuotojas ne vliau kaip per 3 darbo dienas nuo praymo gavimo dienos
kreipiasi ratu dl prarasto vairuotojo paymjimo j idavusi policijos staig. Policijos staiga ne vliau kaip per 5 darbo
2012 m. lapkriio 15 d.
96
6732
dienas nuo galiotojo darbuotojo paklausimo gavimo dienos pateikia turim informacij apie pareikjui iduot vairuotojo
paymjim. vertins i policijos staigos gaut informacij, galiotasis darbuotojas ne vliau kaip per 3 darbo dienas nuo
atsakymo i policijos staigos gavimo dienos priima sprendim iduoti ar neiduoti vairuotojo paymjim ir per 3 darbo
dienas nuo nurodyto sprendimo primimo dienos informuoja pareikj ratu, kartu isisdamas sprendimo kopij, patvirtint
teiss akt nustatyta tvarka.;
1.2.25. idstau 18 punkt taip:
18. Jeigu nustatoma, kad Gyventoj registre nra pareikjo asmens duomen, negalioja jo pateiktas asmens dokumentas,
jis nra deklaravs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, nra trauktas gyvenamosios vietos neturini asmen
sra, pateikia ne visus taisykli 9 punkte nurodytus dokumentus, galiotasis darbuotojas pateiktus dokumentus grina bei
odiu paaikina dokument grinimo prieastis ir suteikia reikiam informacij. Teikiant praym portale, apie trkstamus
duomenis ir (arba) tai, kad pareikjas nedeklaravs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, netrauktas gyvenamosios
vietos neturini asmen sra, pareikjas informuojamas portalo informacinje sistemoje.
Kai pareikjas pateikia visus reikalingus dokumentus vairuotojo paymjimui gauti ir jam nra taikomos taisykli 13.4 ir
13.7 punktuose nurodytos priemons, galiotasis darbuotojas padaro pateikt dokument, iskyrus Lietuvos Respublikoje
iduoto asmens dokumento, kopijas, patvirtina jas parau ir vardiniu antspaudu, prayme nurodo vairuotojui taikom apribojim
ir (arba) papildomos informacijos kodus, ispausdina praym ir pateikia pareikjui pasirayti. Tuomet grina pareikjui
pateiktus dokumentus, iskyrus vairuotojo paymjim, kurio galiojimo terminas pasibaigs, ir (ar) vairuotojo kortel, jei i
jos Vairuotoj registr raomi vairuotojo paymjimo duomenys, priima sprendim iduoti vairuotojo paymjim, tai
patvirtindamas parau ir vardiniu antspaudu prayme, ir odiu nurodo vairuotojo paymjimo preliminari atsimimo dat
bei V Regitra padalin, kuriame pareikjas gali atsiimti vairuotojo paymjim, arba suteikia informacij apie galimyb
vairuotojo paymjim pristatyti per Pasiuntinius.
Jei pareikjas nepateikia vis reikaling dokument vairuotojo paymjimui gauti ar jam yra taikomos taisykli 13.4 ir
13.7 punktuose nurodytos priemons, taip pat taisykli 36 punkte nurodytais atvejais galiotasis darbuotojas priima sprendim
neiduoti vairuotojo paymjimo ir ne vliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo primimo informuoja pareikj
ratu, kartu isisdamas sprendimo neiduoti vairuotojo paymjimo kopij, patvirtint teiss akt nustatyta tvarka. Pateikus praym
portale, apie atsisakymo iduoti vairuotojo paymjim prieast pareikjas informuojamas portalo informacinje sistemoje.;
1.2.26. idstau 19 punkt taip:
19. Jei pareikjui iduodamas vairuotojo paymjimas vairuoti:
19.1. a2 kategorijos transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas gali vairuoti ir a1 kategorijos
transporto priemones;
19.2. a kategorijos transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas gali vairuoti ir a1,
a2 kategorijos transporto priemones;
19.3. B, C arba D kategorij transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas gali vairuoti
atitinkamai ir B1, C1, arba D1 kategorij transporto priemones;
19.4. C1E, CE, D1E ir (arba) DE kategorij transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas
gali vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones, jei turi teis vairuoti B kategorijos transporto priemones;
19.5. CE, DE kategorij transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas gali vairuoti atitinkamai
ir C1E, D1E kategorij transporto priemones;
19.6. CE kategorijos transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas gali vairuoti ir DE
kategorijos transporto priemones, jei turi teis vairuoti D kategorijos transporto priemones;
19.7. bet kurios kategorijos motorines transporto priemones, vairuotojo paymjime nurodoma, kad pareikjas turi teis
vairuoti ir am kategorijos transporto priemones.;
1.2.27. pripastu netekusiu galios 20.3 punkt;
1.2.28. pripastu netekusiu galios 21 punkt;
1.2.29. idstau 24 punkt taip:
24. Pareikjas, atsiimdamas vairuotojo paymjim, pateikia galiotajam darbuotojui ar Pasiuntiniui asmens dokument,
o vairuotojo paymjimo keitimo atveju ir ankstesn vairuotojo paymjim (jeigu jis nra prarastas).
Vairuotojo paymjim gali atsiimti pareikjo galiotas asmuo arba advokatas galiotajam darbuotojui atitinkamai
pateikdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (in., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka formint galiojim arba
atstovavimo sutart, kuriuose nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti ir savo asmens tapatyb patvirtinant
dokument, o vairuotojo paymjimo keitimo atveju ir pareikjo vairuotojo paymjim (jeigu jis nra prarastas).
Vairuotojo paymjim atsiimti gali ir pareikjo nurodytas asmuo, kurio asmens duomenis (vard, pavard, gimimo
dat) pareikjas nurod portale ar pateikdamas praym V Regitra padalinyje, galiotajam darbuotojui arba Pasiuntiniui
pateiks savo asmens tapatyb patvirtinant dokument, o vairuotojo paymjimo keitimo atveju ir pareikjo vairuotojo
paymjim (jeigu jis nra prarastas). Pasiuntinys paimt keiiam vairuotojo paymjim perduoda V Regitra.;
1.2.30. idstau 25 punkt taip:
25. Prie teikdamas pareikjui, jam atstovaujaniam advokatui, pareikjo galiotam ar nurodytam asmeniui nauj
vairuotojo paymjim, galiotasis darbuotojas atlieka taisykli 13.1, 13.4 ir 13.7 punktuose nurodytus patikrinimus. Jei
Valstybs inios nr. 132
97
6732
pareikjui nra taikomos taisykli 13.4 ir 13.7 punktuose nurodytos priemons, galiotasis darbuotojas ispausdina V
Regitra generalinio direktoriaus patvirtintos formos vairuotojo paymjimo teikimo paym ir pateikia pareikjui (jam
atstovaujaniam advokatui arba pareikjo galiotam ar nurodytam asmeniui) pasirayti. Tuomet grina pareikjui (jam
atstovaujaniam advokatui arba pareikjo galiotam ar nurodytam asmeniui) pateiktus dokumentus, iskyrus vairuotojo
paymjim, kuris keiiamas nauju, priima sprendim teikti vairuotojo paymjim, rao duomenis Vairuotoj registr ir
tai patvirtina parau ir vardiniu antspaudu vairuotojo paymjimo teikimo paymoje. Jei pareikjui taikomos taisykli
13.4 ir 13.7 punktuose nurodytos priemons, taip pat taisykli 36 punkte nurodytu atveju galiotasis darbuotojas priima
sprendim neiduoti vairuotojo paymjimo ir ne vliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo primimo informuoja
pareikj ratu, kartu isisdamas sprendimo neiduoti vairuotojo paymjimo kopij, patvirtint teiss akt nustatyta
tvarka.;
1.2.31. idstau 26 punkt taip:
26. Vairuotojo paymjimas, teikus pareikjui, jam atstovaujaniam advokatui, pareikjo galiotam ar nurodytam
asmeniui, paskelbiamas galiojaniu, Vairuotoj registre paymint Lietuvos Respublikos keli transporto priemoni vairuotoj
registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2007 m. balandio 3 d. sakymu Nr. 1V-121
(in., 2007, Nr. 40-1520) (toliau Nuostatai), vardyt vairuotojo paymjimo bkl. Nuo io momento pareikjas gyja
teis vairuoti vairuotojo paymjime nurodyt kategorij motorines transporto priemones.
Pasiuntinio pristatytas vairuotojo paymjimas paskelbiamas galiojaniu (Vairuotoj registre paymint Nuostatuose
vardyt vairuotojo paymjimo bkl) paiam pareikjui aktyvinus vairuotojo paymjim portale, paskambinus V
Regitra informacijos telefonu ir galiotajam darbuotojui nurodius vairuotojo paymjimo numer arba V Regitra gavus
i Pasiuntinio informacij apie vairuotojo paymjimo teikim. Prie paskelbiant vairuotojo paymjim galiojaniu,
automatikai atliekami taisykli 13.4 ir 13.7 punktuose nurodyti patikrinimai. Jei pareikjui taikomos taisykli 13.4 ir
13.7 punktuose nurodytos priemons, taip pat taisykli 36 punkte nurodytu atveju galiotasis darbuotojas atsisako vairuotojo
paymjim paskelbti galiojaniu, pranedamas pareikjui atsisakymo prieast telefonu. Pareikjui aktyvinant vairuotojo
paymjim portale, apie atsisakymo paskelbti vairuotojo paymjim galiojaniu prieast pareikjas informuojamas
portalo informacinje sistemoje.;
1.2.32. papildau 27 punkt antrja pastraipa:
atliekant io punkto pirmojoje pastraipoje nurodyt patikrinim, naudojamas ES vairuotojo paymjim tinklas, jam
pradjus veikti.;
1.2.33. idstau 30 punkt taip:
30. Taisykli 27, 33, 34 ir 39 punktuose nurodytais atvejais, V Regitra isiunia paklausim atitinkamai usienio
valstybei per 5 darbo dienas nuo pareikjo praymo gavimo dienos. vertins gaut informacij V Regitra padalinio
galiotasis darbuotojas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos priima sprendim iduoti ar neiduoti vairuotojo
paymjim ir per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo primimo dienos informuoja pareikj ratu, kartu isisdamas
sprendimo kopij, patvirtint teiss akt nustatyta tvarka.;
1.2.34. idstau 32 punkt taip:
32. Vairuotojo paymjimas, iduotas ES valstybje narje ar EEE valstybje pareikjams, kuri nuolatin gyvenamoji
vieta yra Lietuvos Respublikoje arba kurie ia studijuoja ar lanko mokykl ne trumpiau nei 6 mnesius, keiiamas Lietuvos
Respublikos vairuotojo paymjim be egzamin.;
1.2.35. papildau 34 punkt antrja pastraipa:
Jei yra pagrst prieasi tarti, kad vairuotojo paymjimas j idavusioje ES valstybje narje ar EEE valstybje
nebegalioja, taip pat keiiant vairuotojo paymjim, kurio galiojimo laikas yra pasibaigs, V Regitra ES valstybs nars
ar EEE valstybs kompetentingai institucijai siunia paklausim dl informacijos, ar pateiktas vairuotojo paymjimas galioja
(jei vairuotojo paymjime nurodytas galiojimo laikas nepasibaigs), ar pareikjui nebuvo iduotas kitas vairuotojo
paymjimas. atliekant patikrinim naudojamas ES vairuotojo paymjim tinklas, jam pradjus veikti;
1.2.36. idstau 37 punkt taip:
37. Pareikjo, turinio nacionalin vairuotojo paymjim, iduot ne ES ar EEE priklausanioje valstybje (toliau
treioji alis), kurio nuolatin gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vairuotojo paymjimas keiiamas Lietuvos
Respublikos vairuotojo paymjim, teiss akt nustatyta tvarka ilaikius teorijos ir praktikos egzaminus. i egzamin
laikyti nereikalaujama, jei visos, keiiamame nacionaliniame vairuotojo paymjime nurodytos, motorini transporto
priemoni kategorijos buvo gytos ES ar EEE valstybje, taip pat, jei nacionalinis vairuotojo paymjimas iduotas valstybs,
keiianios Lietuvos Respublikos vairuotojo paymjimus abipusio susitarimo slygomis ir kitais tarptautinse sutartyse ar
ES teiss aktuose numatytais atvejais.
Treiojoje alyje iduotas nacionalinis vairuotojo paymjimas keiiamas, jei yra atiduodamas V Regitra nepasibaigus
jo galiojimo terminui. Jei galiojimo terminas pasibaig vairuotojo paymjimo savininkui gyvenant Lietuvos Respublikoje,
vairuotojo paymjimas gali bti keiiamas, jei yra atiduodamas V Regitra per 1 metus nuo pareikjo atvykimo gyventi
Lietuvos Respublik dienos.;
1.2.37. idstau 38 punkt taip:
38. Kartu su treiojoje alyje iduotu nacionaliniu vairuotojo paymjimu V Regitra pateikiamas nacionalinio
vairuotojo paymjimo vertimas lietuvi kalb, patvirtintas j ivertusio vertjo parau, ir jei nacionalinis vairuotojo
2012 m. lapkriio 15 d.
98
6732
paymjimas neatitinka 1949 met enevos konvencijos dl keli eismo 9 priedo ar 1968 met Vienos konvencijos dl keli
eismo 6 priedo reikalavim, tarptautinis vairuotojo paymjimas, atitinkantis 1926 met Paryiaus konvencijos dl automobili
eismo E priedo, 1949 met enevos konvencijos dl keli eismo 10 priedo ar 1968 met Vienos konvencijos dl keli eismo
7 priedo reikalavimus.;
1.2.38. papildau 39 punkt antrja pastraipa:
Jei nacionalinis vairuotojo paymjimas treiojoje alyje iduotas daugiau nei prie 15 met ir vairuotojo paymjimo
galiojimo pabaigos data vairuotojo paymjime nenurodyta, V Regitra per Lietuvos Respublikos usienio reikal
ministerijos Konsulin departament siunia atitinkamai treiajai aliai paklausim dl vairuotojo paymjimo galiojimo
patvirtinimo.;
1.2.39. raau 40 punkte vietoj odio kitoje od treiojoje;
1.2.40. pripastu netekusiu galios 41 punkt;
1.2.41. pripastu netekusiu galios 46 punkt;
1.2.42. idstau 48 punkto pirmj pastraip taip:
48. Vairuotojo paymjimai skelbiami negaliojaniais, Vairuotoj registre paymint Nuostatuose vardyt vairuotojo
paymjimo bkl iais atvejais:;
1.2.43. idstau 48.7 punkt taip:
48.7. per 1 metus nuo teiss vairuoti atmimo termino pabaigos neatsimus vairuotojo paymjimo i policijos
staigos;
1.2.44. papildau iuo 48.9 punktu:
48.9. praradus vairuotojo paymjim;;
1.2.45. papildau iuo 48.10 punktu:
48.10. asmeniui, kuriam teis vairuoti keli transporto priemones atimta ir (arba) vairuotojo paymjimas paimtas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracini teiss paeidim kodekse (in., 1985, Nr. 1-1) nustatytais pagrindais,
ir (arba) kuriam udrausta naudotis teise vairuoti keli transporto priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
baudiamajame kodekse (in., 2000, Nr. 89-2741) nustatytais pagrindais, ir (arba) kuri vairuotojo paymjimas paimtas,
taikant Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekse (in., 2002, Nr. 37-1341) nustatyt kardomj priemon.
Panaikinus ias priemones, vairuotojo paymjimas skelbiamas galiojaniu, paymint Vairuotoj registre atitinkam
(Nuostatuose vardyt) vairuotojo paymjimo bkl.;
1.2.46. idstau 51 punkt taip:
51. Kitose valstybse iduoti vairuotojo paymjimai ar vairuotojo paymjimo idavim patvirtinani ES ar EEE
valstybi kompetenting institucij informacini rat kopijos (kai vairuotojo paymjimas keiiamas taisykli 33 punkte
numatytais atvejais vietoj prarastojo), nurodius keitimo prieastis, grinami juos idavusioms ES valstybs nars ar EEE
valstybs, taip pat valstybi, keiiani Lietuvos Respublikos vairuotojo paymjimus abipusio susitarimo slygomis arba
pasiraiusiomis susitarimus dl vairuotojo paymjim grinimo, kompetentingoms institucijoms.
Pakeisti treij ali vairuotojo paymjimai sunaikinami V Regitra direkcijoje, prajus 5 metams nuo j
pakeitimo.;
1.2.47. idstau 56 punkt taip:
56. Vairuotojo paymjimai grinami vairuotojams asmenikai, pateikus V Regitra galiotajam darbuotojui ratik
praym, taisykli 9.1 punkte vardyt dokument, o taisykli 54.1 punkte nurodytu atveju ir 9.2 punkte vardyt dokument,
jei galiotajam darbuotojui atlikus 13.5 punkte nurodyt patikrinim, nustatoma, kad Vairuotoj registre nra duomen apie
dokument. Vairuotojo paymjimai taip pat gali bti grinami vairuotojo paymjim savinink galiotiems asmenims
arba advokatams, galiotajam darbuotojui atitinkamai papildomai pateikusiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka formint galiojim arba atstovavimo sutart, kuriuose nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti,
arba vairuotojo paymjimo savininko nurodytam asmeniui, kurio asmens duomenis (vard, pavard, gimimo dat) vairuotojo
paymjimo savininkas nurod portale arba V Regitra padalinyje.;
1.2.48. raau 57 punkte po skaiiaus 13.4 skaii 13.7.
2. N u s t a t a u, kad sakymo 1.1, 1.2.3, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.26, 1.2.34, 1.2.36, 1.2.37 punktai sigalioja 2013 m.
sausio 19 d.
VIDaUS REIKaL mINISTRaS aRTRaS mELIaNaS
SUDERINTa
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2012 m. spalio 26 d. ratu Nr. 2-4813(102)
___________________
Valstybs inios nr. 132
99
6733
LIETUVOS RESPUBLIKOS aPLINKOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. BALANDIO 27 D.
SAKYMO NR. D1-365 DL EUROPOS SJUNGOS APLINKOS FINANSINIO
INSTRUMENTO LIFE+ LOMIS FINANSUOJAM PROJEKT, KURIEMS APLINKOS
MINISTERIJA NUMATO SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBS BIUDETO
SPECIALIOSIOS EUROPOS SJUNGOS FINANSINIO INSTRUMENTO LIFE+
PROGRAMOS BENDROJO FINANSAVIMO L (2010 M. KVIETIMAS), SRAO
PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 2 d. Nr. D1-896
Vilnius
1. Pa k e i i u Europos Sjungos aplinkos fnansinio instrumento LIFE+ lomis fnansuojam projekt, kuriems aplinkos
ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybs biudeto specialiosios Europos Sjungos fnansinio instrumento
LIFE+ programos bendrojo fnansavimo l (2010 m. kvietimas), sra, patvirtint Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. balandio 27 d. sakymu Nr. D1-365 Dl Europos Sjungos aplinkos fnansinio instrumento LIFE+ lomis
fnansuojam projekt, kuriems aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybs biudeto specialiosios
Europos Sjungos fnansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo fnansavimo l (2010 m. kvietimas), srao
patvirtinimo (in., 2012, Nr. 63-3200), ir idstau j nauja redakcija (pridedama).
2. Pa v e d u aplinkos ministerijos Europos Sjungos paramos administravimo departamentui pateikti aplinkos ministerijos
aplinkos projekt valdymo agentrai aplinkos ministerijos, kaip bendrojo fnansuotojo atnaujintos deklaracijos, skirtos
projektui Informacin kampanija dl pavojing mediag Baltijos jros alyse, kopij.
aPLINKOS mINISTRaS GEDImINaS KaZLaUSKaS
__________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. balandio 27 d. sakymu Nr. D1-365
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. lapkriio 2 d. sakymo Nr. D1-896
redakcija)
Europos Sjungos aplinkos fnansinio instrumento LIFE+ lomis fnansuojam projekt,
kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybs biudeto specialiosios
Europos Sjungos fnansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo fnansavimo l (2010 m. kvietimas),
sraas
2010 m. kvietimo projektai
Pareikjas (pagrindinis
naudos gavjas)
Numatoma
projekto
trukm
Projekto biudetas
EK tinkamu
fnansuoti
pripainto
projekto
biudetas, Lt
Europos
Komisijos
projektui
skiriamos
bendrojo
fnansavimo
los, Lt
Bendrasis
fnansavimas i
Specialiosios ES
fnansinio
instrumento
LIFE+ programos,
Lt
Degraduojani europins
svarbos buveini atkrimas
Lietuvos valstybiniuose parkuose
Salant regioninio parko
direkcija
2012-01-01
2016-12-31
2 178 851,46 1 089 424,00 544 712,00
Informacin kampanija dl
pavojing mediag Baltijos
jros alyse
Vieoji staiga Baltijos
aplinkos forumas
2011-10-01
2015-03-31
5 763 227,31 2 881 613,65 335 522,39
I viso: 7 942 078,77 3 971 037,65 880 234,39
__________________
6733
2012 m. lapkriio 15 d.
100
67346735
LIETUVOS RESPUBLIKOS aPLINKOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. LIEPOS 29 D.
SAKYMO NR. D1-401 DL VP3-3.1-AM-01-V PRIEMONS VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEK TVARKYMO SISTEM RENOVAVIMAS IR PLTRA PROJEKT
FINANSAVIMO SLYG APRAO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 5 d. Nr. D1-900
Vilnius
P a k e i i u VP3-3.1-am-01-V priemons Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo sistem renovavimas ir pltra
projekt fnansavimo slyg apra, patvirtint Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. sakymu
Nr. D1-401 Dl VP3-3.1-am-01-V priemons Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo sistem renovavimas ir pltra
projekt fnansavimo slyg aprao patvirtinimo (in., 2008, Nr. 99-3835; 2011, Nr. 75-3643):
1. idstau 6 punkt taip:
6. iame aprae vartojamos svokos:
Didels apimties projektas kai projekto bendrosios ilaidos virija 172,65 mln. lit.
Vandens tiekimo sutartis taip, kaip apibrta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo
statyme (in., 2006, Nr. 82-3260).
Kitos aprae vartojamos svokos atitinka atsakomybs ir funkcij paskirstymo tarp institucij taisyklse, Projekt
administravimo ir fnansavimo taisyklse, Ilaid ir fnansavimo reikalavim atitikties taisyklse ir kituose teiss aktuose
apibrtas svokas.;
2. idstau 34 punkt taip:
34. Pareikjas turi utikrinti, kad per 24 mnesius nuo projekto pabaigos, bet ne vliau kaip iki 2015 m. gruodio 31 d.,
visi paraikoje planuojami naujai prijungti gyventojai turs vandens tiekimo sutartis. Per nustatyt termin neprijungus
gyventoj prie vandentiekio ir nuotek tinkl, i projekto vykdytojo proporcingai bus susigrintos paramos los.;
3. idstau 4 priedo lentels treij eilut taip:
VP3-3.1-am-
01-V-P.NR.02
Produkto
rodiklis:
Gyventojai,
prisijung prie
naujai rengt
nuotek
surinkimo
tinkl
Gyventojai
laikomi
prisijung
sudarius su
vandens
tiekimo ir
nuotek
tvarkymo
mone
vandens
tiekimo
sutart.
Skaiius Skaiiuojamas gyventoj, prisijungusi prie
naujai rengt nuotek surinkimo tinkl,
skaiius, t. y. projekto vykdytojo nurodytas
prijungt bst skaiius dauginamas i
naujausi Lietuvos statistikos departamento
ofcialiai skelbiam duomen apie
savivaldybs teritorijoje esanio gyventoj ir
bst skaiiaus santykio.
Rodiklio pasiekimo reikms registruojamos
kaupiamuoju bdu, t. y. nuo projekto pradios
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (prie
ankstesniame mokjimo prayme arba
ataskaitoje po projekto ubaigimo nurodytos
reikms pridedama per ataskaitin laikotarp
pasiekta reikm).
Pirminis altinis:
sudaryt vandens
tiekimo sutari,
nurodant
konkreius bstus,
sraas, patvirtintas
vandens tiekimo ir
nuotek tvarkymo
mons vadovo.
antrinis altinis:
mokjimo praymai
ir ataskaitos po
projekto ubaigimo.
Kas ketvirt arba
kasmet:
duomenys apie
rodiklio pasiekim
pateikiami mokjimo
praymuose
kiekvien ketvirt ir
ataskaitose po
projekto ubaigimo
kasmet (ne vliau
kaip penkeri metai po
projekto ubaigimo)
iki sekani met
sausio 20 d. *
Projekto
vykdytojas
*Terminas dl gyventoj prijungimo nustatytas aprao 34 punkte.
aPLINKOS mINISTRaS GEDImINaS KaZLaUSKaS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS aPLINKOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL NEKILNOJAMJ DAIKT KAUNE, L. SAPIEGOS G. 12, PERDAVIMO PAGAL
PANAUDOS SUTART
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. D1-920
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybs ir savivaldybi turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo statymo
(in., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2004, Nr. 96-3520, Nr. 168-6175; 2006, Nr. 87-3397) 13 straipsniu ir
gyvendindamas Valstybs turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygtinai valdyti ir naudotis tvarkos apra,
patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2002 m. gruodio 3 d. nutarimu Nr. 1890 (in., 2002, Nr. 116-5215; 2007,
Nr. 28-1030), p e r d u o d u:
Valstybinei teritorij planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos jos nuostatuose iuo metu numatytai
veiklai vykdyti pagal panaudos sutart iki 2012 m. gruodio 31 d. valstybei nuosavybs teise priklausanias ir iuo metu
valstybs mons Valstybs turto fondo patikjimo teise valdomas negyvenamsias patalpas Kaune, L. Sapiegos g. 12
(nekilnojamojo daikto kadastro duomen byloje Nr. 9674, pastatas paymtas plane 4B4p, pastato unikalus numeris 1998-
6734
6735
Valstybs inios nr. 132
101
67356738
1008-4014, patalp indeksai nuo 1-34 iki 1-37, nuo 1-47 iki 1-54, bendras plotas 232,61 kv. metro, su dalimi bendro
naudojimo patalp).
aPLINKOS mINISTRaS GEDImINaS KaZLaUSKaS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINaNS mINISTRO
S a K Y m a S
DL FINANS MINISTRO 2009 M. KOVO 27 D. SAKYMO NR. 1K-078
DL 20072013 MET EUROPOS SJUNGOS STRUKTRINS PARAMOS
PAEIDIM KONTROLIERI SKYRIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 1K-378
Vilnius
P a k e i i u 20072013 met Europos Sjungos struktrins paramos paeidim kontrolierius, paskirtus Lietuvos
Respublikos fnans ministro 2009 m. kovo 27 d. sakymu Nr. 1K-078 Dl 20072013 met Europos Sjungos struktrins
paramos paeidim kontrolieri skyrimo (in., 2010, Nr. 42-2057; 2011, Nr. 148-6969):
1. Ibraukiu agn Kazlauskait.
2. raau Nerij mocevii Europos Sjungos struktrins paramos valdymo departamento Sanglaudos skatinimo
veiksm programos valdymo skyriaus vyriausij specialist.
FINaNS mINISTR INGRIDa ImONYT
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO 2008 M. KOVO 26 D. SAKYMO
NR. 4-118 DL KVIETIMO TEIKTI PARAIKAS DOKUMENT PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. 4-1082
Vilnius
P a k e i i u Lietuvos Respublikos kio ministro 2008 m. kovo 26 d. sakym Nr. 4-118 Dl kvietimo teikti paraikas
dokument patvirtinimo (in., 2008, Nr. 36-1297; 2011, Nr. 136-6472):
1. Pripastu netekusiu galios 2 punkt.
2. Papildau nurodytuoju sakymu patvirtint Verslo plano fnansavimui gauti pagal Lietuvos 20072013 m. Ekonomikos
augimo veiksm programos ir Sanglaudos skatinimo veiksm programos Lietuvos Respublikos kio ministerijos
administruojamas priemones turinio reikalavim apra iuo 10 skyriumi:
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Verslo plano struktra turi bti aiki ir logika. Rekomenduotina verslo plano apimtis iki 50 puslapi (be pried).
KIO mINISTRaS RImaNTaS YLIUS
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL VAISTININKO, VAISTININKO PADJJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESINS
KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTAT IR
PARAIKOS DL VAISTININKO, VAISTININKO PADJJO (FARMAKOTECHNIKO)
PROFESINS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO IR PRIPAINIMO FORMOS
PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. V-1006
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birelio 7 d. sakymo Nr. V-507 Dl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sriiai priskirt treij ali piliei reglamentuojamj
profesini kvalifkacij pripainimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2012, Nr. 66-3375) 2.2 punktu, atsivelgdamas
Europos Tarybos 1988 m. gruodio 21 d. rekomendacij 89/49/EB dl Bendrijos ali piliei diplom, gyt treiojoje
alyje, bei siekdamas utikrinti, kad nepriklausomai nuo asmens pilietybs ir treiosios alies, kurioje gyta profesin
kvalifkacija, bt nagrinjami praymai dl gytos profesins kvalifkacijos pripainimo:
1. S u d a r a u Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo komisij:
G. Krukien Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktor (pirminink);
6736
6738
6737
2012 m. lapkriio 15 d.
102
6738
m. Domeikien Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistini ir farmacijos
specialist skyriaus vedja (pirmininko pavaduotoja);
L. Liubinait Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistini ir farmacijos
specialist skyriaus vyriausioji specialist (sekretor);
E. Babonien Kauno kolegijos Sveikatos prieiros fakulteto lektor, einanti Farmakotechnikos katedros vedjos pareigas;
J. Bartlingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento Sveikatos prieiros
itekli valdymo skyriaus vedjas;
a. Dambrauskait Valstybins vaist kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacins veiklos licencijavimo skyriaus vedja;
H. Rodoviius Lietuvos sveikatos moksl universiteto medicinos akademijos Vaist chemijos katedros vedjas, profesorius.
2. T v i r t i n u pridedamus:
2.1. Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo komisijos nuostatus;
2.2. Paraikos dl vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo ir pripainimo form.
3. L a i k a u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birelio 5 d. sakym Nr. 319 Dl Usienyje gytos
vaistininko profesins kvalifkacijos vertinimo ir pripainimo nuostat patvirtinimo (in., 2001, Nr. 50-1761);
3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodio 5 d. sakymo Nr. V-1190 Dl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos 2001 m. birelio 5 d. sakymo Nr. 319 Dl Usienyje gytos vaistininko profesins
kvalifkacijos vertinimo ir pripainimo nuostat patvirtinimo pakeitimo (in., 2008, Nr. 145-5857);
3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birelio 4 d. sakymo Nr. V-450 Dl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birelio 5 d. sakymo Nr. 319 Dl Usienyje gytos vaistininko profesins kvalifkacijos
vertinimo ir pripainimo nuostat patvirtinimo pakeitimo (in., 2009, Nr. 70-2861).
4. P a v e d u sakymo vykdym kontroliuoti viceministrui pagal administruojam srit.
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
_________________
PaTVIRTINTa
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. lapkriio 8 d. sakymu
Nr. V-1006
VAISTININKO, VAISTININKO PADJJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESINS KVALIFIKACIJOS
VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo komisijos nuostatai (toliau
Nuostatai) nustato Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo komisijos
(toliau Komisija) sudt, udavin, funkcijas, teises, pareigas, atsakomyb ir darbo organizavim.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamj profesini kvalifkacij pripainimo
statymu (in., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2011 m. rugsjo 14 d. nutarimu Nr. 1069 Dl treij
ali piliei reglamentuojamj profesini kvalifkacij pripainimo (in., 2011, Nr. 115-5403), Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birelio 7 d. sakymu Nr. V-507 Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos kuravimo sriiai priskirt treij ali piliei reglamentuojamj profesini kvalifkacij pripainimo tvarkos
aprao patvirtinimo (in., 2012, Nr. 66-3375) (toliau apraas), iais Nuostatais ir kitais teiss aktais.
3. Nuostatuose vartojamos svokos atitinka aprae apibrtas svokas.
II. KOMISIJOS SUDTIS
4. Komisija sudaroma sveikatos apsaugos ministro sakymu i septyni asmen keturi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos valstybs tarnautoj, i kuri skiriamas Komisijos pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas,
vieno Valstybins vaist kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovo, vieno Lietuvos
sveikatos moksl universiteto medicinos akademijos atstovo ir vieno Kauno kolegijos Sveikatos prieiros fakulteto
Farmakotechnikos katedros atstovo.
5. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas i Komisijos nari.
Valstybs inios nr. 132
103
6738
III. KOMISIJOS UDAVINYS IR FUNKCIJOS
6. Komisijos udavinys teikti silymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau ministerija) dl
vaistininko ir vaistininko padjjo (farmakotechniko), treiojoje alyje baigusio farmacijos studijas ir gijusio formalios
kvalifkacijos rodym bei norinio Lietuvos Respublikoje usiimti atitinkamai vaistininko ar vaistininko padjjo
(farmakotechniko) praktika (toliau pareikjo), profesins kvalifkacijos pripainimo.
7. gyvendindama jai pavest udavin, Komisija:
7.1. nagrinja pareikjo ar jo galioto asmens pagal sveikatos apsaugos ministro nustatyt form pateikt Paraik dl
vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo ir pripainimo (toliau paraika) ir
dokumentus;
7.2. inagrinjusi pareikjo ar jo galioto asmens pateikt paraik ir dokumentus, silo ministerijai priimti vien i
aprao 14 punkte nurodyt sprendim;
7.3. jeigu pareikjui skiriamas profesinio tinkamumo testas, teikia ministerijai silymus dl profesinio tinkamumo testo
ir parengia pasilymus dl profesinio tinkamumo test vykdani institucij, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos
ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo ilaid padengimo tvarkos;
7.4. teikia silymus ministerijai dl vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo
ir pripainimo tvarkos gerinimo.
IV. KOMISIJOS TEISS, PAREIGOS IR ATSAKOMYB
8. Komisija turi teis:
8.1. reikalauti, kad pareikjas ar jo galiotas asmuo pateikt trkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su
pareikjo profesins kvalifkacijos vertinimu;
8.2. silyti ministerijai kreiptis treiosios alies, Europos Sjungos, Europos ekonomins erdvs arba veicarijos
Konfederacijos institucijas dl papildomos informacijos, susijusios su pareikjo formalios kvalifkacijos rodymais ar kitais
dokumentais, btinais profesinei kvalifkacijai vertinti ir pripainti;
8.3. organizuoti iplstinius Komisijos posdius, kuriuos gali bti kvieiami su svarstomu klausimu susij specialistai,
mokymo institucij, valstybs institucij atstovai.
9. Komisijos nariai privalo:
9.1. vykdyti Nuostatuose ir kituose teiss aktuose nustatytas Komisijos nario funkcijas;
9.2. dalyvauti Komisijos posdiuose, laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis etikos reikalavim (posdiuose
isakom nuomon grsti faktais ir pan.), objektyvumo, proporcingumo, bendradarbiavimo, nepiktnaudiavimo, konfdencialumo,
nealikumo princip;
9.3. upildyti ir pasirayti Vaistininko, vaistininko padjjo (farmakotechniko) profesins kvalifkacijos vertinimo
komisijos nario, komisijos posdyje dalyvaujanio specialisto ar specialisto, rengianio raytin informacij, asmens, teikianio
ivadas ar kitaip daranio tak komisijos sprendimo primimui, interes deklaracij ir pasiadjim nevieinti informacijos
(Nuostat priedas) (toliau deklaracija), bei pateikti j Komisijos pirmininkui pirmo kalendorini met Komisijos posdio
metu;
9.4. esant interes konfiktui nusialinti ir nedalyvauti klausimo svarstyme.
10. Komisijos nariai atsako u savo veikl ir konfdencialios informacijos isaugojim teiss akt nustatyta tvarka.
V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Komisijos posdiai kvieiami esant poreikiui, taiau ne vliau kaip per 35 darbo dienas nuo paraikos ir dokument
pateikimo Komisijai dienos. Komisijos posdius kvieia Komisijos pirmininkas (nustato Komisijos posdio dat, viet ir
laik) arba Komisijos sekretorius, suderins su Komisijos pirmininku.
12. Kvietimai posd bei reikiama mediaga Komisijos nariams elektroniniu patu pateikiami ne vliau kaip prie
3 darbo dienas iki Komisijos posdio.
13. Komisijos posdiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko (pvz., ligos, komandiruots,
atostog metu) ar jam nusialinus nuo klausimo svarstymo dl galimo interes konfikto, Komisijos posdiui ar atitinkamo
klausimo svarstymui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos pirmininko ir Komisijos pirmininko
pavaduotojo, arba jei jie nusialina nuo klausimo svarstymo dl galimo interes konfikto, posdio pirminink irenka
Komisijos nariai atviru balsavimu.
2012 m. lapkriio 15 d.
104
6738
14. Komisijos posdis yra teistas, kai jame dalyvauja ne maiau kaip du tredaliai turini teis balsuoti Komisijos
nari. Sprendimai priimami, kai u juos balsuoja ne maiau kaip du tredaliai posdyje dalyvavusi turini teis balsuoti
Komisijos nari. Balsuojama atviru vardiniu balsavimu. Jei Komisijos narys nesutinka su daugumos nuomone, jis turi teis
ratu idstyti atskirj nuomon, kuri pridedama prie Komisijos posdio protokolo.
VI. KOMISIJOS SPRENDIMAI IR J FORMINIMAS
15. Komisijos posdiai protokoluojami. Protokole nurodoma data, posdio dalyviai, nagrinto klausimo esm, Komisijos
nari pastabos ir silymai, balsavimo rezultatai, priimtas Komisijos sprendimas ir sprendimo motyvai. Protokolas turi bti
parengtas ir pasiraytas ne vliau kaip per 5 darbo dienas po posdio. Komisijos protokol pasirao Komisijos pirmininkas
arba Nuostat 13 punkte nurodytais atvejais Komisijos posdiui pirmininkaujantis Komisijos pirmininko pavaduotojas ar
Komisijos narys ir Komisijos sekretorius.
16. Kai svarstomas klausimas, dl kurio gali kilti Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo ar Komisijos
nario interes konfiktas, jis turi nusialinti. Nustatant Komisijos posdio teistum ir priimant Komisijos sprendimus,
laikoma, kad nusialins Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ar Komisijos narys posdyje svarstomu
klausimu nedalyvauja, ir tai paymima protokole.
17. Komisijos sprendimas taip pat raomas paraik, sprendim paraais patvirtina Komisijos pirmininkas, visi posdyje
dalyvav ir balsav Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius.
18. Du kartus su Komisijos nariais suderintu laiku nevykus Komisijos posdiui (nesant kvorumo arba ataukus posd)
arba vadovaujantis aprao 28 punktu pareikjui pateikus pakartotin paraik ir dokumentus, Komisijos pirmininkas arba
Komisijos sekretorius, suderins su Komisijos pirmininku, organizuoja posd elektroniniu bdu (toliau e. posdis):
18.1. Komisijos sekretorius visiems Komisijos nariams elektroniniu patu isiunia protokolo projekt, suderint su
Komisijos pirmininku arba, jo nesant ar jam nusialinus, su Komisijos pirmininko pavaduotoju, kuriame raytas svarstomo
klausimo silomas sprendimas;
18.2. susipain su silomu sprendimu Komisijos nariai elektroniniu patu balsuoja u arba prie. Elektroninio
balsavimo dokumentai pridedami prie protokolo;
18.3. balsavimas vyksta 2 darbo dienas nuo protokolo projekto isiuntimo dienos;
18.4. e. posdis yra teistas, kai jame balsuoja ne maiau kaip du tredaliai turini teis balsuoti Komisijos nari. Komisijos
silomas sprendimas laikomas priimtu, jei u jo primim elektroniniu patu balsavo ne maiau kaip du tredaliai balsavusi
Komisijos nari. Pasibaigus balsavimo terminui, Komisijos sekretorius ne vliau kaip per 3 darbo dienas parengia e. posdio
protokol ir elektroniniu patu su juo supaindina visus Komisijos narius. Protokol pasirao Komisijos pirmininkas arba
Komisijos pirminink pavaduojantis Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius.
19. Komisija, inagrinjusi pareikjo ar jo galioto asmens pateikt paraik ir dokumentus ir primusi sprendim silyti
ministerijai vien i aprao 14 punkte nurodyt sprendim, ne vliau kaip per 5 darbo dienas po posdio protokolo pasiraymo
dienos ministerijai pateikia posdio, kurio metu buvo priimtas silomas sprendimas, protokolo ira ir sveikatos apsaugos
ministro sakymo projekt.
20. Pareikjui ar jo galiotam asmeniui pateikiam informacij apie ministerijos priimtus sprendimus, atsakymus
ratus, susijusius su organizacinio pobdio klausimais, pasirao Komisijos pirmininkas, jo nesant Komisijos pirmininko
pavaduotojas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Komisij technikai aptarnauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentas.
22. Komisijos posdyje dalyvaujantys specialistai upildo ir pasirao deklaracij bei pateikia j Komisijos pirmininkui
posdio, kuriame dalyvauja, metu. Specialistai, rengiantys raytin informacij, kiti asmenys, teikiantys ivadas ar kitaip
darantys tak Komisijos sprendimo primimui, upildo ir pasirao deklaracij bei pateikia j Komisijos pirmininkui kartu
su ivadomis ar kita raytine informacija.
25. Komisijos posdi protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss akt nustatyta
tvarka.
_________________
Valstybs inios nr. 132
105
6738
V
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
,

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o
(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)

p
r
o
I
e
s
i
n

s
k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j
o
s

v
e
r
t
i
n
i
m
o

k
o
m
i
s
i
j
o
s

n
u
o
s
t
a
t

p
r
i
e
d
a
s
V
A
I
S
T
I
N
I
N
K
O
,

V
A
I
S
T
I
N
I
N
K
O

P
A
D

1
O

(
F
A
R
M
A
K
O
T
E
C
H
N
I
K
O
)

P
R
O
F
E
S
I
N

S
K
V
A
L
I
F
I
K
A
C
I
1
O
S

V
E
R
T
I
N
I
M
O

K
O
M
I
S
I
1
O
S

N
A
R
I
O
,

K
O
M
I
S
I
1
O
S

P
O
S

D
Y
1
E
D
A
L
Y
V
A
U
1
A
N

I
O

S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
O

A
R

S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
O
,

R
E
N
G
I
A
N

I
O

R
A
S
Y
T
I
N

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1

,

A
S
M
E
N
S
,

T
E
I
K
I
A
N

I
O

I
S
V
A
D
A
S

A
R

K
I
T
A
I
P

D
A
R
A
N

I
O

T
A
K

K
O
M
I
S
I
1
O
S

S
P
R
E
N
D
I
M
O

P
R
I

M
I
M
U
I
,

I
N
T
E
R
E
S


D
E
K
L
A
R
A
C
I
1
A

I
R

P
A
S
I
Z
A
D

1
I
M
A
S

N
E
V
I
E
S
I
N
T
I

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
O
S

(
d
a
t
a
)

(
v
i
e
t
a
)

A
s
,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,

b

d
a
m
a
s

(
-
a
)

V
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
,

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)

p
r
o
I
e
s
i
n

s

k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j
o
s

v
e
r
t
i
n
i
m
o

k
o
m
i
s
i
j
o
s

(
t
o
l
i
a
u


K
o
m
i
s
i
j
a
)

n
a
r
y
s

(
-

)

/

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
y
j
e

d
a
l
y
v
a
u
j
a
n
t
i
s

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
a
s

/

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
a
s
,

r
e
n
g
i
a
n
t
i
s

r
a
s
y
t
i
n


i
n
I
o
r
m
a
c
i
j


/

k
i
t
a
s

a
s
m
u
o
,

t
e
i
k
i
a
n
t
i
s

i
s
v
a
d
a
s

a
r

k
i
t
a
i
p

d
a
r
a
n
t
i
s

t
a
k


K
o
m
i
s
i
j
o
s

s
p
r
e
n
d
i
m
o

p
r
i

m
i
m
u
i

(
k
a
s

r
e
i
k
a
l
i
n
g
a
,

p
a
b
r
a
u
k
t
i
)

(
t
o
l
i
a
u


K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
s
)

i
r

s
i
e
k
d
a
m
a
s

s
k
a
i
d
r
u
m
o

i
r

n
e
s
a
l
i
s
k
u
m
o
,

u
z
p
i
l
d
a
u

i
r

p
a
s
i
r
a
s
a
u

s
i


V
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
,

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)

p
r
o
I
e
s
i
n

s

k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j
o
s

v
e
r
t
i
n
i
m
o

k
o
m
i
s
i
j
o
s

n
a
r
i
o
,

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
y
j
e

d
a
l
y
v
a
u
j
a
n

i
o

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
o

a
r

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
o
,

r
e
n
g
i
a
n

i
o

r
a
s
y
t
i
n


i
n
I
o
r
m
a
c
i
j

,

k
i
t
o

a
s
m
e
n
s
,

t
e
i
k
i
a
n

i
o

i
s
v
a
d
a
s

a
r

k
i
t
a
i
p

d
a
r
a
n

i
o

t
a
kK
o
m
i
s
i
j
o
s

s
p
r
e
n
d
i
m
o

p
r
i

m
i
m
u
i

i
n
t
e
r
e
s


d
e
k
l
a
r
a
c
i
j


i
r

p
a
s
i
z
a
d

j
i
m


n
e
v
i
e
s
i
n
t
i

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j
o
s

(
t
o
l
i
a
u


d
e
k
l
a
r
a
c
i
j
a
)
.

P
a
s
i
z
a
d
u

d
i
r
b
t
i

t
i
k

k
a
i
p

a
s
m
u
o
,

n
e
a
t
s
t
o
v
a
u
t
i

j
o
k
i
a
m

a
s
m
e
n
i
u
i
,

m
o
n
e
i
,

s
t
a
i
g
a
i

a
r

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
a
i

i
r

n
e
v
i
e
s
i
n
t
i

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j
o
s
,

g
a
u
t
o
s

b

n
a
n
t

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u
.

P
a
t
e
i
k
i
u

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j


a
p
i
e

p
r
i
v
a

i
u
s

i
n
t
e
r
e
s
u
s
,

k
u
r
i
e

g
a
l
i

s
u
k
e
l
t
i

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t

,

b

n
a
n
t

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u
.

A
s

d
i
r
b
u

(
-
a
u
)

D
a
r
b
o
v
i
e
t


D
a
t
a

K
a
i

k
a
s

i
s

m
a
n
o

a
r
t
i
m

`
d
i
r
b
a

(
-
o
)

V
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d


D
a
r
b
o
v
i
e
t


D
a
t
a


K
i
t
i

m
a
n
o

p
r
i
v
a
t

s

i
n
t
e
r
e
s
a
i
,

g
a
l
i
n
t
y
s

s
u
k
e
l
t
i

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t

n
a
n
t

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u
:
P
a
s
t
a
b
o
s
:
*
a
r
t
i
m
i
e
j
i

v
a
i

(

v
i
a
i
)
,

v
a
i
k
a
i

(

v
a
i
k
i
a
i
)
,

b
r
o
l
i
a
i

(

b
r
o
l
i
a
i
)
,

s
e
s
e
r
y
s

(

s
e
s
e
r

s
)
,

s
e
n
e
l
i
a
i
,

v
a
i
k
a
i

i
a
i
,

s
u
t
u
o
k
t
i
n
i
s
,

s
u
g
y
v
e
n
t
i
n
i
s
,

p
a
r
t
n
e
r
i
s
,

k
a
i

p
a
r
t
n
e
r
y
s
t

r
e
g
i
s
t
r
u
o
t
a

s
t
a
t
y
m


n
u
s
t
a
t
y
t
a

t
v
a
r
k
a
,

t
a
i
p

p
a
t

s
u
t
u
o
k
t
i
n
i
o
,

s
u
g
y
v
e
n
t
i
n
i
o
,

p
a
r
t
n
e
r
i
o
,

k
a
i

p
a
r
t
n
e
r
y
s
t

r
e
g
i
s
t
r
u
o
t
a

s
t
a
t
y
m


n
u
s
t
a
t
y
t
a

t
v
a
r
k
a
,

t

v
a
i
(

v
i
a
i
)
,

v
a
i
k
a
i

(

v
a
i
k
i
a
i
)
,

b
r
o
l
i
a
i

(

b
r
o
l
i
a
i
)
,

s
e
s
e
r
y
s

(

s
e
s
e
r

s
)
,

s
e
n
e
l
i
a
i
,

v
a
i
k
a
i

i
a
i
.
S
u
t
i
n
k
u
,

k
a
d

d
e
k
l
a
r
u
o
t
i
e
j
i

i
n
t
e
r
e
s
a
i

b


z
i
n
o
m
i

K
o
m
i
s
i
j
o
s

n
a
r
i
a
m
s
.

J
e
i

b

n
a
n
t

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u
,

g
a
l


k
i
l
t
i

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t
a
s
,

s
i
p
a
r
e
i
g
o
j
u
n
e
d
a
l
y
v
a
u
t
i

(
p
a
l
i
k
t
i

p
o
s

d
z
i


s
a
l

,

k
a
b
i
n
e
t


a
r

k
i
t


p
a
t
a
l
p

,

k
u
r
i
o
j
e

s
p
r
e
n
d
z
i
a
m
a
s

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t

g
a
l
i
n
t
i
s

s
u
k
e
l
t
i

k
l
a
u
s
i
m
a
s
)
,

r
e
n
g
i
a
n
t
,

s
v
a
r
s
t
a
n
t

a
r

p
r
i
i
m
a
n
t

s
p
r
e
n
d
i
m


a
r

s
p
r
e
n
d
z
i
a
n
t

k
i
t


k
l
a
u
s
i
m

,
k
u
r
i
s

g
a
l
i

s
u
k
e
l
t
i

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t

.

A
p
i
e

n
u
s
i
s
a
l
i
n
i
m


p
r
a
n
e
s
i
u

r
a
s
t
u

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
i
r
m
i
n
i
n
k
u
i
.

K
i
l
u
s

i
n
t
e
r
e
s


k
o
n
I
l
i
k
t
u
i
,

n
e
d
e
l
s
d
a
m
a
s

(
-
a
)

a
p
i
e

t
a
i

i
n
I
o
r
m
u
o
s
i
u

K
o
m
i
s
i
j


i
r

a
t
i
t
i
n
k
a
m
a
i

p
a
p
i
l
d
y
s
i
u

s
i


d
e
k
l
a
r
a
c
i
j

.
B

d
a
m
a
s

(
-
a
)

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u
,

p
a
s
i
z
a
d
u
:

1
)

s
a
u
g
o
t
i

i
r

t
i
k

s
t
a
t
y
m


i
r

k
i
t


t
e
i
s

s

a
k
t


n
u
s
t
a
t
y
t
a
i
s

t
i
k
s
l
a
i
s

i
r

t
v
a
r
k
a

n
a
u
d
o
t
i

b

n
a
n
t
K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
z
i
o

d
a
l
y
v
i
u

g
a
u
t


i
n
I
o
r
m
a
c
i
j

;
2
)

s
a
u
g
o
t
i

m
a
n

p
a
t
i
k

t
u
s

d
o
k
u
m
e
n
t
u
s
,

k
u
r
i
u
o
s
e

p
a
t
e
i
k
i
a
m
a

k
o
n
I
i
d
e
n
c
i
a
l
i

(
n
e
v
i
e
s
i
n
t
i
n
a
)

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j
a
,

t
a
i
p
,

k
a
d

t
r
e
t
i
e
j
i

a
s
m
e
n
y
s

n
e
t
u
r


g
a
l
i
m
y
b

s

s
u

j
a
i
s

s
u
s
i
p
a
z
i
n
t
i

a
r

j
a
i
s

p
a
s
i
n
a
u
d
o
t
i
;

3
)

n
a
u
d
o
t
i

v
i
s


i
n
I
o
r
m
a
c
i
j


a
p
i
e

K
o
m
i
s
i
j
o
s

d
a
r
b

,

K
o
m
i
s
i
j
o
s

t
u
r
i
m


m
e
d
z
i
a
g


t
i
k

K
o
m
i
s
i
j
a
i

n
u
s
t
a
t
y
t
o
m
s

I
u
n
k
c
i
j
o
m
s

a
t
l
i
k
t
i

i
r

n
e
s
k
l
e
i
s
t
i

k
i
t
i
e
m
s

a
s
m
e
n
i
m
s
.


P
a
t
v
i
r
t
i
n
u
,

k
a
d

n
u
r
o
d
y
t
i

d
u
o
m
e
n
y
s

y
r
a

t
e
i
s
i
n
g
i

i
r

i
s
s
a
m

s
.

P
a
s
i
k
e
i
t
u
s

d
e
k
l
a
r
a
c
i
j
o
j
e

n
u
r
o
d
y
t
i
e
m
s

d
u
o
m
e
n
i
m
s
,

p
a
z
a
d
u

n
e
d
e
l
s
d
a
m
a
s

j
u
o
s

p
a
t
e
i
k
t
i
.

(
u
z
p
i
l
d
z
i
u
s
i
o

d
e
k
l
a
r
a
c
i
j


a
s
m
e
n
s

p
a
r
a
s
a
s
,

v
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d

,

d
e
k
l
a
r
a
c
i
j
o
s

u
z
p
i
l
d
y
m
o

d
a
t
a
)


D
e
k
l
a
r
a
c
i
j
a

i
r

p
a
s
i
z
a
d

j
i
m
a
s

n
e
v
i
e
s
i
n
t
i

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j
o
s

p
i
l
d
o
m
a

v
i
e
n


k
a
r
t


p
e
r

m
e
t
u
s

p
i
r
m
a
m
e

k
a
l
e
n
d
o
r
i
n
i


m
e
t


K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
o
s

d
y
j
e

i
r

p
a
t
e
i
k
i
a
m
a

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
i
r
m
i
n
i
n
k
u
i
.

(
p
r
i

m
u
s
i
o

d
e
k
l
a
r
a
c
i
j


a
s
m
e
n
s

p
a
r
a
s
a
s
,

v
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d

,

p
r
i

m
i
m
o

d
a
t
a
)

2012 m. lapkriio 15 d.
106
6738
P
A
T
V
I
R
T
I
N
T
A

L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
o
s

s
v
e
i
k
a
t
o
s

a
p
s
a
u
g
o
s

m
i
n
i
s
t
r
o

2
0
1
2

m
.

l
a
p
k
r
i

i
o

8

d
.

s
a
k
y
m
u

N
r
.

V
-
1
0
0
6

(
v
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d

)
(
a
d
r
e
s
a
s

k
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
i
j
a
i
,

e
l
.

p
a
s
t
a
s
,

t
e
l
e
I
o
n
a
s
)

L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
o
s

s
v
e
i
k
a
t
o
s

a
p
s
a
u
g
o
s

m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s


V
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
,

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)


p
r
o
I
e
s
i
n

s

k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j
o
s

v
e
r
t
i
n
i
m
o

k
o
m
i
s
i
j
a
i

P
A
R
A
I
S
K
A

D

L

V
A
I
S
T
I
N
I
N
K
O
,

V
A
I
S
T
I
N
I
N
K
O

P
A
D

1
O

(
F
A
R
M
A
K
O
T
E
C
H
N
I
K
O
)

P
R
O
F
E
S
I
N

S

K
V
A
L
I
F
I
K
A
C
I
1
O
S

V
E
R
T
I
N
I
M
O

I
R

P
R
I
P
A
Z
I
N
I
M
O

2
0

m
.

d
.


P
a
r
a
i
s
k
a

t
e
i
k
i
a
m
a

p
i
r
m


k
a
r
tP
a
k
a
r
t
o
t
i
n
a
i

t
e
i
k
i
a
m
a

p
a
r
a
i
s
k
a


v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
P
r
a
s
a
u

v
e
r
t
i
n
t
i
i
r

p
r
i
p
a
z
i
n
t
i

m
a
n
o


v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)

p
r
o
I
e
s
i
n


k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j

.

(
p
a
z
y
m

t
i

x
)

P
r
a
s
y
m
o

v
e
r
t
i
n
t
i

i
r

p
r
i
p
a
z
i
n
t
i

p
r
o
I
e
s
i
n


k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j


p
r
i
e
z
a
s
t
i
s

A
s
m
e
n
s

k
o
d
a
s
P
a
s
o

s
e
r
i
j
a
,

n
u
m
e
r
i
s


a
r
b
a

a
s
m
e
n
s

t
a
p
a
t
y
b

s

k
o
r
t
e
l

s

n
u
m
e
r
i
s

K
i
t
o

d
o
k
u
m
e
n
t
o
,

l
e
i
d
z
i
a
n

i
o

g
y
v
e
n
t
i
L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
o
j
e
,

n
u
m
e
r
i
s

I
s
d
a
v
i
m
o

d
a
t
a
m
.
m

n
.
d
.
B
u
v
u
s
i
o
j
i

(
-
y
s
i
s
)

a
r
b
a

a
n
t
r
o
j
i

(
-
a
s
i
s
)

p
a
v
a
r
d

,
v
a
r
d
a
s
(
j
e
i

n
e
s
u
t
a
m
p
a

s
u

n
u
r
o
d
y
t
a

d
o
k
u
m
e
n
t
u
o
s
e
)

\
M
o
k
s
l
o

s
t
a
i
g
o
s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s


F
o
r
m
a
l
i


k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j

r
o
d
a
n

i
o

d
o
k
u
m
e
n
t
o

N
r
.I
s
d
a
v
i
m
o

d
a
t
a
s
t
o
j
i
m
o


m
o
k
s
l
o

s
t
a
i
g


d
a
t
ag
y
t
a

s
p
e
c
i
a
l
y
b


a
r
b
a
p
r
o
I
e
s
i
n


k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j
a

B
e
n
d
r
a
s

I
a
r
m
a
c
i
n
i
o

d
a
r
b
o

s
t
a
z
a
s

.
.
.
.
m
e
t
a
i

(
-

)
F
a
r
m
a
c
i
n
i
o

d
a
r
b
o

p
e
r

p
a
s
k
u
t
i
n
i
u
s

5

m
e
t
u
s

s
t
a
z
a
s

.
.
.
.

m
e
t
a
i

(
-(
p
a
r
a
s
a
s
)

V
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o
,

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
f
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)

p
r
o
f
e
s
i
n

s

k
v
a
l
i
f
i
k
a
c
i
j
o
s

v
e
r
t
i
n
i
m
o
k
o
m
i
s
i
j
o
s

i
s
v
a
d
a
:

P
o
s

d
z
i
o

d
a
t
a
:P
r
o
t
o
k
o
l
o

n
u
m
e
r
i
s
:


v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

/

v
a
i
s
t
i
n
i
n
k
o

p
a
d

j
o

(
I
a
r
m
a
k
o
t
e
c
h
n
i
k
o
)
(
v
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d

)(
p
a
b
r
a
u
k
t
i
)

P
R
I
P
A
Z
I
N
T
I
N
E
P
R
I
P
A
Z
I
N
T
I
p
r
o
I
e
s
i
n


k
v
a
l
i
I
i
k
a
c
i
j

s
i

l
o
m
a


(
p
a
b
r
a
u
k
t
i
)

S
K
I
R
T
I

K
O
M
P
E
N
S
A
C
I
N


P
R
I
E
M
O
N

(
p
i
l
d
o

K
o
m
i
s
i
j
o
s

s
e
k
r
e
t
o
r
i
u
s
)

K
o
m
i
s
i
j
o
s

p
i
r
m
i
n
i
n
k
a
s


(
p
a
r
a
s
a
s
)


N
a
r
i
a
i
:K
o
m
i
s
i
j
o
s

s
e
k
r
e
t
o
r
i
u
s


Valstybs inios nr. 132
107
67396740
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
GRUODIO 12 D. SAKYMO NR. V-733 DL FARMACIJOS SPECIALIST
PROFESINS KOMPETENCIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. V-1007
Vilnius
P a k e i i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodio 12 d. sakym Nr. V-733 Dl Farmacijos
specialist profesins kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo (in., 2003, Nr. 119-5454; 2011, Nr. 26-1278):
1. raau 1 punkte vietoj odi Farmacijos pramons moni inspekcijos vedja odius Inspektavimo skyriaus vedja.
2. Idstau 2 punkt taip:
2. P a v e d u Farmacijos specialist profesins kompetencijos vertinimo komisijai vertinti farmacijos specialist profesin
kompetencij Farmacijos specialist profesins kompetencijos vertinimo nuostat, patvirtint Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodio 9 d. sakymu Nr. V-714 (in., 2004, Nr. 5-103), nustatyta tvarka.
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
GRUODIO 9 D. SAKYMO NR. V-714 DL FARMACIJOS SPECIALIST PROFESINS
KOMPETENCIJOS VERTINIMO NUOSTAT PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. V-1008
Vilnius
1. P a k e i i u Farmacijos specialist profesins kompetencijos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodio 9 d. sakymu Nr. V-714 Dl Farmacijos specialist profesins kompetencijos
vertinimo nuostat patvirtinimo (in., 2004, Nr. 5-103; 2007, Nr. 121-4987; 2009, Nr. 117-5026):
1.1. Laikau netekusiu galios 1.1 punkt.
1.2. Idstau 6 punkt taip:
6. Komisijos posdiai kvieiami esant poreikiui, taiau ne vliau kaip per 35 darbo dienas nuo i nuostat 8
11 punktuose ivardyt dokument pateikimo komisijai dienos. Komisijos darb organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija
(toliau ministerija).
1.3. Idstau 7.1 punkt taip:
7.1. farmacijos specialistas, kurio profesin kompetencija turi bti vertinama Vaistininko praktikos licencijavimo taisykli
20 punkte nustatytais atvejais;.
1.4. Idstau 8 punkto pirmj pastraip taip:
8. Farmacijos specialistas, norintis, kad bt vertinta jo profesin kompetencija, ministerijai arba komisijos sekretoriui pateikia:.
1.5. Idstau 14 punkt taip:
14. Teorins inios kompiuterins apklausos bdu vertinamos Lietuvos sveikatos moksl universiteto (toliau LSmU)
Podiplomini studij centre ne anksiau kaip likus 6 mnesiams iki komisijos posdio pagal tobulinimosi kurs klausytoj
sraut kalendorinius planus, dalyvaujant komisijos sekretorei ir bent vienam komisijos nariui. Teorini ini vertinim
apmoka farmacijos specialistas, kurio teorins inios yra vertinamos, pagal LSmU Senato patvirtintus kainius, kurie negali
viryti puss Lietuvos Respublikos Vyriausybs patvirtintos minimalios mnesins algos dydio.
1.6. Idstau 15 punkt taip:
15. Teorini ini vertinimo payma galioja 6 mnesius. Specialisto, nepateikusio komisijai anksiau iduotos teorini ini
vertinimo paymos, inios gali bti vertinamos prie komisijos posd, taiau ne vliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posdio.
1.7. Idstau 19 punkt taip:
19. vertinus teorines inias teigiamai (atsakius ne maiau kaip 65 procentus pateikt klausim), iduodama teorini
ini vertinimo payma. Paym pasirao komisijos sekretorius, komisijos narys, dalyvavs vertinant teorines inias, ir
komisijos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas.
1.8. Idstau 23 punkt taip:
23. Komisijos posdiai vyksta lietuvi kalba. Komisijos posdiui pirmininkauja komisijos pirmininkas. Nesant
komisijos pirmininko (pvz., ligos, komandiruots, atostog metu) ar jam nusialinus nuo klausimo svarstymo esant galimam
interes konfiktui, posdiui ar atitinkamo klausimo svarstymui pirmininkauja komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant
komisijos pirmininko ir komisijos pirmininko pavaduotojo arba jei jie nusialina nuo klausimo svarstymo esant galimam
interes konfiktui, pirmininkaujant posdiui irenka komisijos nariai atviru balsavimu. Posdis yra teistas, jeigu jame
dalyvauja ne maiau kaip pus turini teis balsuoti komisijos nari.
6739
6740
2012 m. lapkriio 15 d.
108
67406741
1.9. Idstau 24 punkt taip:
24. Jei praym vertinti specialisto profesin kompetencij pateikia i nuostat 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytos institucijos,
silomas vertinti specialistas apie komisijos posd turi bti informuotas ratu ne vliau kaip prie 15 kalendorini dien iki
komisijos posdio, nurodant prieastis, dl kuri siekiama vertinti jo profesin kompetencij, ir numatom posdio dat.
1.10. Idstau 25 punkt taip:
25. Farmacijos specialistas, kurio profesin kompetencija vertinama, turi teis dalyvauti komisijos posdyje. Jei komisijai
vertinant farmacijos specialisto kompetencij jam nedalyvaujant kyla klausim, komisija turi teis pakviesti farmacijos
specialist kit posd. Farmacijos specialistui atsisakius atvykti, komisija sprendim dl farmacijos specialisto profesins
kompetencijos priima jam nedalyvaujant.
1.11. Idstau 26 punkt taip:
26. Su pareikj praymais, pateiktais dokumentais, teorini ini vertinimo paym, jei jos pateikiamos, duomenimis
komisijos narius supaindina komisijos pirmininkas ar jo paskirtas komisijos narys. Pareikjui, jei jis dalyvauja posdyje,
gali bti pateikiami klausimai apie jo farmacin praktik, profesin patirt, jos trukm, kompetencij ir motyvacij.
1.12. Idstau 27 punkt taip:
27. Komisija, susipainusi su pareikjo dokumentuose pateikta informacija, teorini ini vertinimo, jei jos vertintos, ir pokalbio
rezultatais balsuodama vertina farmacijos specialisto profesin kompetencij kaip pakankam arba nepakankam, arba priima
sprendim kompetencijos vertinim atidti iki bus vykdytas komisijos pareigojimas tobulinti farmacijos specialisto kompetencij
arba iki kito posdio, jei komisijai vertinant farmacijos specialisto kompetencij jam nedalyvaujant kilo klausim.
1.13. Idstau 28 punkt taip:
28. Gavus paraik skubiai vertinti specialisto profesin kompetencij dl specialisto praktikos klaidos, komisijos
sprendimas turi bti priimtas ne vliau kaip per 30 kalendorini dien nuo paraikos gavimo. Prireikus komisijos pirmininkas
turi teis posd pasikviesti ekspertus arba prayti j raytins ivados. Ekspert raytins ivados turi bti pateiktos laiku,
kad komisija galt priimti sprendim per nustatyt termin.
1.14. Idstau 29 punkt taip:
29. Visi komisijos nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomons nesutampa,
komisijos nario atskiroji nuomon paymima komisijos posdio protokole. Balsams pasiskirsius po lygiai, lemia komisijos
pirmininko balsas. Komisijos pirmininko pavaduotojas ar komisijos narys, i nuostat 23 punkte nurodytomis slygomis
pavaduojantis komisijos pirminink, turi tik vien bals. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu u j balsuoja daugiau kaip du
tredaliai posdyje dalyvavusi balsuoti turini teis komisijos nari.
1.15. Idstau 30 punkt taip:
30. Komisijos posdiai protokoluojami. Protokol surao komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius neturi balso
teiss. Protokole nurodoma posdio data, posdio dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai (paymima, kas balsavo
u, prie ar susilaik). Komisijos protokol pasirao komisijos pirmininkas arba nuostat 23 punkte nurodytais atvejais
posdiui pirmininkaujantis komisijos pirmininko pavaduotojas ar komisijos narys ir komisijos sekretorius.
1.16. Idstau 32 punkt taip:
32. Farmacijos specialistui, kurio profesin kompetencij vertina komisija, per 7 darbo dienas iduodamas komisijos
posdio protokolo iraas, kuriame nurodytas komisijos sprendimas dl farmacijos specialisto profesins kompetencijos:
kompetencija pakankama, nepakankama, kompetencijos svarstymas atidedamas iki bus vykdytas komisijos pareigojimas
tobulinti farmacijos specialisto kompetencij arba iki kito posdio, jei komisijai vertinant farmacijos specialisto kompetencij
jam nedalyvaujant kilo klausim.
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRO
S a K Y ma S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M.
GRUODIO 27 D. SAKYMO NR. V-1131 DL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
TEIKIMO IR ILAID APMOKJIMO TVARKOS APRAO PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. V-1010
Vilnius
P a k e i i u Greitosios medicinos pagalbos paslaug teikimo ir ilaid apmokjimo tvarkos apra, patvirtint Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodio 27 d. sakymu Nr. V-1131 Dl Greitosios medicinos pagalbos
teikimo ir ilaid apmokjimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2010, Nr. 158-8058; 2012, Nr. 82-4307), ir idstau
14 punkt taip:
14. TLK apskaiiuoja GmP paslaug teikjams skiriamas las u 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytas GmP paslaugas
(toliau aSP metins los) pagal Statistikos departamento vliausiai paskelbt patikslint sausio 1 d. nustatytos teritorijos
6741
Valstybs inios nr. 132
109
67416743
miesto ir kaimo gyventoj skaii (toliau statistinis gyventoj skaiius), vadovaudamasi io aprao 16 punkto 16 eilutse
nurodytomis bazinmis kainomis, pagal formul:
) (
3 3 2 2 1 1
k m k m k m K L
metams
ASP
+ + = ,
kai:
L
asP
metams

asP

metins los;
m
1
statistinis savivaldybs gyventoj skaiius;
k
1
vienam gyventojui GMP dispeerins tarnybos teikiam paslaug metin bazin kaina (balais);
m
2
statistinis savivaldybs miesto gyventoj skaiius;
k
2
vienam miesto gyventojui GMP brigad teikiam paslaug metin bazin kaina (balais);
m
3
statistinis savivaldybs kaimo gyventoj skaiius;
k
3
vienam kaimo gyventojui GMP brigad teikiam paslaug metin bazin kaina (balais);
K migracijos koefcientas lygus 1,0, iskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipdos, Panevio ir iauli miest GMP paslaug
teikjus, kuriems jis apskaiiuojamas pagal formul:
St
St
G
G G
K
2
Pr
+
=
,
kai:
K migracijos koefcientas;
G
st
statistinis savivaldybs gyventoj skaiius;
G
Pr
ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. prisiraiusij prie Vilniaus, Kauno, Klaipdos, Panevio ar iauli miesto
asmens sveikatos prieiros staig, teikiani PaasP paslaugas, gyventoj skaiius.
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRO
S a K Y ma S
DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRELIO
28 D. SAKYMO NR. V-638 DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO 2010 M. GRUODIO 27 D. SAKYMO NR. V-1131 DL GREITOSIOS
MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR ILAID APMOKJIMO TVARKOS APRAO
PATVIRTINIMO PAKEITIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. V-1011
Vilnius
P r i p a s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birelio 28 d. sakymo Nr. V-
638 Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodio 27 d. sakymo Nr. V-1131 Dl Greitosios
medicinos pagalbos teikimo ir ilaid apmokjimo tvarkos aprao patvirtinimo pakeitimo (in., 2012, Nr. 76-3961)
2.2 punkt.
SVEIKaTOS aPSaUGOS mINISTRaS RaImONDaS UKYS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETImO IR mOKSLO mINISTRO
S a K Y m a S
DL VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. RUGPJIO 3 D. SAKYMO
NR. V-1318 DL KLASIFIKATORI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 7 d. Nr. V-1534
Vilnius
P a k e i i u Studento atvykimo/ivykimo studijuoti tikslo klasifkatori, patvirtint Lietuvos Respublikos vietimo ir
mokslo ministro 2010 m. rugpjio 3 d. sakymu Nr. V-1318 Dl Klasifkatori patvirtinimo (in., 2010, Nr. 94-4953), ir
idstau Klasifkatoriaus duomenys lentel taip:
Klasifkatoriaus duomenys:
Eil.
Nr.
Kodas Pavadinimas
lietuvi kalba
Pavadinimas
angl kalba
apraymas
1. 2 Dalins
studijos
Period of
study
atvykusio/ivykusio studento mokymasis pagal studij programos dal,
suteikiani ini bei gebjim, kurie vertinami ir patvirtinami
paymjimu
6743
6742
2012 m. lapkriio 15 d.
110
67436744
Eil.
Nr.
Kodas Pavadinimas
lietuvi kalba
Pavadinimas
angl kalba
apraymas
2. 3 Praktika Internship atvykusio/ivykusio studento praktini gebjim gijimas monje,
staigoje ar organizacijoje, vadovaujant praktikos vadovui
3. 4 mokslin
stauot
Fellowship atvykusio/ivykusio mokslin stauot studento tikslas plsti
studijuojamos mokslo srities inias, dalyvauti moksliniuose tyrimuose,
rinkti disertacijai mediag
.
VIETImO IR mOKSLO mINISTRaS GINTaRaS STEPONaVIIUS
__________________
VIEJ PIRKIm TaRNYBOS DIREKTORIaUS
S a K Y m a S
DL PERKANIJ ORGANIZACIJ PRAYM DL VIEJ PIRKIM TARNYBOS
SUTIKIM, NUMATYT LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEJ PIRKIM, ATLIEKAM
GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, STATYME, PATEIKIMO IR NAGRINJIMO
TAISYKLI PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 2 d. Nr. 1S-261
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo (in., 2011,
Nr. 85-4135) 9 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
t v i r t i n u Perkanij organizacij praym dl Viej pirkim tarnybos sutikim, numatyt Lietuvos Respublikos
viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statyme, pateikimo ir nagrinjimo taisykles (pridedama).
DIREKTORIUS YDRNaS PLYTNIKaS
__________________
PaTVIRTINTa
Viej pirkim tarnybos
direktoriaus 2012 m. lapkriio 2 d.
sakymu Nr. 1S-261
PERKANIJ ORGANIZACIJ PRAYM DL VIEJ PIRKIM TARNYBOS SUTIKIM,
NUMATYT LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEJ PIRKIM, ATLIEKAM GYNYBOS
IR SAUGUMO SRITYJE, STATYME, PATEIKIMO IR NAGRINJIMO TAISYKLS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkanij organizacij praym dl Viej pirkim tarnybos sutikim, numatyt Lietuvos Respublikos viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statyme (toliau praymai), pateikimo ir nagrinjimo taisykls (toliau
Taisykls) reglamentuoja perkanij organizacij praym, susijusi su vieaisiais pirkimais (toliau pirkimas), vykdomais
pagal Lietuvos Respublikos viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statym (in., 2011, Nr. 85-4135)
(toliau statymas), pateikim ir nagrinjim.
2. Nagrindama perkanij organizacij praymus, Viej pirkim tarnyba (toliau Tarnyba) vadovaujasi statymu,
kitais teiss aktais, susijusiais su jo gyvendinimu, Tarnybos nuostatais, taip pat Taisyklmis. Jeigu prayme yra slaptintos
informacijos, Tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybs ir tarnybos paslapi statymu (in., 1999, Nr. 105-3019;
2004, Nr. 4-29) (toliau Valstybs ir tarnybos paslapi statymas) ir kitais teiss aktais, reglamentuojaniais slaptintos
informacijos apsaug.
3. Tarnybos ivados dl perkanij organizacij praym sutikti, kad bt pakeistos pirkimo sutarties slygos sutarties
galiojimo laikotarpiu, teikiamos remiantis perkaniosios organizacijos pateiktais dokumentais.
4. Taisyklse vartojamos svokos:
Praymas raytinis kreipimasis Tarnyb, praant sutikti pakeisti pirkimo sutarties slygas sutarties galiojimo laikotarpiu,
nurodant tai pagrindianias aplinkybes.
Kitos Taisyklse vartojamos svokos atitinka statyme apibrtas svokas.
II. TARNYBOS TEISS IR PAREIGOS, NAGRINJANT PERKANIJ ORGANIZACIJ PRAYMUS
5. Tarnyba turi teis:
5.1. inagrinjusi praym, jo nepatenkinti ir atmesti arba praym patenkinti ir sutikti su perkaniosios organizacijos
prayme nurodytais veiksmais ir (ar) sprendimais;
5.2. gauti i perkaniosios organizacijos papildomus praymui nagrinti reikalingus dokumentus ir informacij;
5.3. gauti perkaniosios organizacijos, vieojo pirkimo komisijos ar jos nari ir pirkimo procedrose dalyvaujani
ekspert veiksm ir (ar) sprendim, susijusi su pirkimu, paaikinimus;
6744
Valstybs inios nr. 132
111
6744
5.4. nustaius statymo ir kit su jo gyvendinimu susijusi teiss akt paeidimus, pareigoti perkanij organizacij
panaikinti arba pakeisti neteistus sprendimus ir (ar) veiksmus, ginant viej interes, ypa gynybos ir (arba) saugumo
interes, kreiptis teism dl pirkimo sutarties pripainimo negaliojania ir (arba) alternatyvi sankcij taikymo;
5.5. statym paeidusius asmenis Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka traukti administracinn atsakomybn;
5.6. nustaiusi statymo paeidimus ar galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos statymo paeidimus, galimas
korupcijos apraikas, mediag tolesniam tyrimui perduoti teissaugos institucijoms ar Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybai.
6. Tarnyba privalo:
6.1. inagrinti praym ir priimti sprendim nealikai, objektyviai, laikydamasi Taisyklse nustatyt termin;
6.2. neatskleisti praymo nagrinjimo metu gautos konfdencialios informacijos, kurios konfdencialum nurod perkanioji
organizacija.
III. PERKANIJ ORGANIZACIJ PRAYM PATEIKIMAS IR NAGRINJIMAS
7. Praymai registruojami Tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodio 30 d. sakymu
Nr. 1S-200 (aktualia redakcija), nustatyta tvarka. Praymas laikomas pateiktu t dien, kai j gauna Tarnyba. Praymai,
kuriuose yra slaptintos informacijos, teikiami laikantis Valstybs ir tarnybos paslapi statymo ir kit teiss akt,
reglamentuojani slaptintos informacijos apsaug.
8. Praymai inagrinjami per 20 darbo dien nuo praymo gavimo dienos. Tarnybos direktorius praymo nagrinjimo
termin gali pratsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dien.
9. Jeigu sprendimui priimti nepakanka pateiktos informacijos, atsakingas vykdytojas j prao pateikti ne vliau kaip per
5 darbo dienas nuo praymo Tarnyboje gavimo dienos.
10. Sprendimas idstomas ratu Tarnybos blanke ir pasiraomas Tarnybos direktoriaus. Tarnybos ratas, kuriuo
forminamas sprendimas, turi bti patvirtintas Tarnybos antspaudu. Tarnybos rate, kuriuo forminamas sprendimas, nurodoma
Tarnybos sprendimo apskundimo tvarka.
11. Sprendimas ne vliau kaip kit darbo dien nuo jo pasiraymo dienos isiuniamas praym pateikusiai perkaniajai
organizacijai.
IV. PERKANIOSIOS ORGANIZACIJOS PRAYMO FORMA IR TURINYS
12. Praymas pateikiamas ratu. Praymas turi bti pasiraytas perkaniosios organizacijos vadovo arba jo galioto
asmens. Jei praym pasirao galiotas asmuo, Tarnyba turi teis pareikalauti, kad bt pateiktas galiojimas arba kitas
dokumentas, rodantis, kad asmuo turi teis pasirayti Tarnybai teikiam praym.
13. Teikiant praym perkanioji organizacija nurodo:
13.1. duomenis apie pirkim, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis: pirkimo bdas, pirkimo objekto
pavadinimas, nuoroda praneim apie pirkim ir pirkimo numeris (jei skelbta);
13.2. konkreias pirkimo sutarties slygas, kurias btina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius perkaniajai organizacijai
ikilo btinyb pakeisti pirkimo sutarties slygas, argumentus ir paaikinimus, pagrindianius btinyb keisti sutarties
slygas;
13.3. perkanioji organizacija prie praymo Tarnybai turi pridti:
13.3.1. pirkimo sutarties kopij;
13.3.2. su tiekju suderint pirkimo sutarties pakeitimo projekt;
13.3.3. prayme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei paaikinimus patvirtinani dokument kopijas;
13.3.4. rodymus, kad pakeitus pirkimo sutarties slygas nebus paeisti statymo 6 straipsnyje nustatyti principai.
Draudiama keisti esmines sutarties slygas, kuriomis, jei jos bt nustatytos pradins pirkimo sutarties sudarymo metu,
bt suteikta galimyb pirkime dalyvauti kitiems tiekjams, arba laimjusiu pasilymu bt pripaintas kitas pasilymas.
Turi bti rodyta, kad dl tokio pirkimo sutarties pakeitimo nepasikeis ekonomin sutarties pusiausvyra asmens, su kuriuo
sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirmins pirkimo sutarties slygose ir pan.
14. Prie praymo pridedam j pagrindiani dokument kopijos, nuoraai ar iraai turi bti forminti Lietuvos archyv
departamento nustatyta tvarka.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Perkanij organizacij pateikti praymai ir su jais susij dokumentai (pirkimo dokument kopijos, aikinamieji
ratai bei juos pagrindiantys dokumentai ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokument ir archyv statymo (in., 1995,
Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
112
6745
VIEJ PIRKIm TaRNYBOS DIREKTORIaUS
S a K Y m a S
DL TARPTAUTINS VERTS VIEJ PIRKIM, ATLIEKAM GYNYBOS IR
SAUGUMO SRITYJE, PRANEIM RENGIMO IR TEIKIMO VIEJ PIRKIM
TARNYBAI TVARKOS APRAO PATVIRTINIMO
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. 1S-268
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo (in., 2011,
Nr. 85-4135) 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
t v i r t i n u Tarptautins verts viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, praneim rengimo ir teikimo
Viej pirkim tarnybai tvarkos apra (pridedama).
DIREKTORIUS YDRNaS PLYTNIKaS
__________________
PaTVIRTINTa
Viej pirkim tarnybos direktoriaus
2012 m. lapkriio 6 d. sakymu Nr. 1S-268
TARPTAUTINS VERTS VIEJ PIRKIM, ATLIEKAM GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE,
PRANEIM RENGIMO IR TEIKIMO VIEJ PIRKIM TARNYBAI TVARKOS APRAAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautins verts viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, praneim rengimo ir teikimo Viej
pirkim tarnybai tvarkos apraas (toliau Tvarkos apraas) reglamentuoja tarptautins verts viej pirkim, atliekam
Lietuvos Respublikos viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo (in., 2011, Nr. 85-4135) (toliau
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymas) II ir III skyriuose nustatyta tvarka (toliau vieieji
pirkimai), praneim rengimo ir j teikimo Viej pirkim tarnybai tvark.
2. Tvarkos aprae vartojamos svokos atitinka Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statyme ir Lietuvos
Respublikos viej pirkim statyme (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau Viej pirkim statymas)
vartojamas svokas.
II. PRANEIM TEIKIMAS
3. Perkanioji organizacija arba jos galiotoji centrin perkanioji organizacija (toliau perkanioji organizacija), arba
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 52 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytu atveju laimjs dalyvis
Viej pirkim tarnybai elektroninmis Centrins viej pirkim informacins sistemos (toliau CVP IS) priemonmis
teikia Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus praneimus,
upildydami 2011 m. rugpjio 19 d. Komisijos gyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartins
formos, naudojamos skelbiant su vieaisiais pirkimais susijusius praneimus, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005
(OL 2011 L 222, p. 1) (toliau Reglamentas (ES) Nr. 842/2011) patvirtintas praneim formas:
3.1. 8 standartin forma Skelbimas apie pirkjo profl;
3.2. 15 standartin forma Praneimas dl savanoriko ex ante skaidrumo;
3.3. 16 standartin forma Iankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis;
3.4. 17 standartin forma Skelbimas apie pirkim gynybos ir saugumo srityje;
3.5. 18 standartin forma Skelbimas apie sutari sudarym gynybos ir saugumo srityje;
3.6. 19 standartin forma Skelbimas apie subrang.
4. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, nordami pakeisti ar papildyti jau paskelbt Europos Sjungos ofcialiajame
leidinyje (toliau ES OL) praneim arba skelbdami apie pirkimo (subrangos) procedras, pasibaigusias nesudarius sutarties,
pateikia Viej pirkim tarnybai atitinkamai upildyt Tvarkos aprao priede pateikt Skelbimo, susijusio su papildoma
informacija, informacija apie pirkimo procedr pasibaigim nesudarius sutarties arba pataisa, pavyzd.
5. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyt informacij, kuri skirta skelbti ES OL ir CVP IS, teikia Viej pirkim tarnybai
elektroninmis CVP IS priemonmis. Praneim formose turi bti upildyti visi privalomi punktai.
6. Teis teikti praneimus, j priedus ar praneim pakeitimus turi tik Viej pirkim tarnybos nustatyta tvarka CVP IS
registruotas perkaniosios organizacijos arba laimjusio dalyvio naudotojas. Registracija CVP IS yra nemokama.
7. Viej pirkim tarnyba, gavusi perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio pateikt praneim, privalo per
3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos isisti j paskelbti Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
44 straipsnyje nustatyta tvarka.
8. Viej pirkim tarnyba, iki praneim isiuntimo ES OL ir paskelbimo CVP IS, patikrina, ar praneimas atitinka
Reglamento (ES) Nr. 842/2011 ir Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo reikalavimus. Jei praneimas
neatitinka nustatyt reikalavim, Viej pirkim tarnyba per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos apie tai informuoja
6745
Valstybs inios nr. 132
113
6745
praneim pateikusi perkanij organizacij ar laimjus dalyv. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis privalo itaisyti
Viej pirkim tarnybos nurodytus netikslumus.
9. Praneimo isiuntimo i Viej pirkim tarnybos diena yra praneimo paskelbimo data.
10. Kituose leidiniuose ar perkaniosios organizacijos, laimjusio dalyvio interneto svetainje praneimai negali bti
paskelbti anksiau negu CVP IS ir isisti ES OL biurui. iuose praneimuose turi bti nurodyta praneimo isiuntimo ES
OL biurui data. To paties praneimo turinys visur turi bti tapatus.
11. Praneimai saugomi Lietuvos Respublikos dokument ir archyv statymo nustatyta tvarka ne maiau kaip 4 metus
nuo pirkimo pabaigos. U praneimo turin atsako perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis.
12. Kiekvienam pirkimui, kuris skelbiamas ES OL ir CVP IS, Viej pirkim tarnyba suteikia pirkimo numer. Pirkimo
numeris naudojamas pirkimui identifkuoti. numer perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo vliau, skelbdami
ar teikdami Viej pirkim tarnybai bet koki informacij, susijusi su konkreiu pirkimu.
13. Praneimas skelbiamas perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio pasirinkta kuria nors ofcialija Europos
Sjungos kalba ir tik is tekstas laikomas autentiku.
III. 8 STANDARTINS FORMOS SKELBIMAS APIE PIRKJO PROFIL PILDYMAS
14. Vadovaujantis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 44 straipsnio 1 dalimi, iankstinius
praneimus galima skelbti perkaniosios organizacijos interneto svetainje, taiau tik prie tai isiuntus Europos Komisijai
skelbim apie pirkjo profl, parengt pagal 8 standartin form Skelbimas apie pirkjo profl. Formoje:
14.1. Perkanioji organizacija paymi, kad is praneimas susijs su paskelbtu iankstiniu informaciniu skelbimu (2009 m.
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dl darb, preki ir paslaug pirkimo tam tikr sutari, kurias
sudaro perkaniosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir i dalies keiiantis
direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 216, p. 76) (toliau Direktyva 2009/81/EB).
14.2. Formos I.1 punkto lentelje:
14.2.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos pavadinimas ir kodas;
14.2.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija yra kaime, adresui rayti skirtoje vietoje
nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti skirtame, langelyje,
raids LT neraomos) ir alis;
14.2.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit
reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas
pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas
daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti
praleidiamas. (pvz., +370 52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
14.2.4. lentels skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomas perkaniosios organizacijos pagrindinis interneto
adresas. Pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos tinklalapio dalis, specialiai skirta skelbti apie numatomus pirkimus)
interneto adresas turi bti nurodytas. Treioje ios skilties eilutje nurodomas interneto adresas, kuriame skelbiama informacija
apie pirkim, t. y. pirkimo dokumentai (CVP IS interneto adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Jei pirkimas atliekamas
CVP IS priemonmis, ketvirtoje skilties eilutje taip pat nurodomas CVP IS interneto adresas. Nurodant interneto adresus,
adreso pradioje raoma http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
14.2.5. jeigu daugiau informacijos apie pirkim galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkto lentelje, tai paymima ir pildoma
formos a priedo I dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti papildomos informacijos.
14.3. Perkanioji organizacija pildo formos I.2 punkt, paymdama tip, kuriam ji priklauso:
14.3.1. ministerija ar kuri nors kita nacionalins ar federacins valdios institucija, skaitant j regioninius ar vietos padalinius
paymima, jei perkanioji organizacija atlieka statym leidiamosios (pvz., lietuvos Respublikos seimo kanceliarija, nes seimas,
kurio institucija yra kanceliarija, atlieka statym leidiamj funkcij), vykdomosios (pvz., lietuvos Respublikos kio ministerija)
ar teismins (pvz., Vilniaus apygardos teismas) valdios funkcijas. Lietuvoje nra federacins valdios institucij;
14.3.2. Nacionalin ar federacin agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia visoje Lietuvos
teritorijoje, taiau neatlieka valdios funkcij, ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra (pvz., Centrin projekt
valdymo agentra). Lietuvoje nra federacini agentr ar tarnyb;
14.3.3. Regiono ar vietos valdios institucija paymima, kai perkanioji organizacija yra savivaldybi ar teritoriniai valstybinio
administravimo subjektai (pvz., miest ar rajon savivaldybi administracijos, apskrii valstybins mokesi inspekcijos);
14.3.4. Regiono ar vietos agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia tam tikroje Lietuvos
teritorijos dalyje, neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra;
14.3.5. staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis paymima, jei perkanioji organizacija yra vieasis juridinis
asmuo, nepriklausantis Tvarkos aprao 14.3.114.3.4 punktuose nurodytiems perkanij organizacij tipams (pvz., valstybs
mons, vieosios staigos, mokyklos);
14.3.6. Europos institucija arba agentra ar tarptautin organizacija paymima, jeigu perkanioji organizacija yra Lietuvoje
steigta, bet visoje Europos Sjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentra, arba Lietuvoje steigta tarptautin organizacija;
2012 m. lapkriio 15 d.
114
6745
14.3.7. Kita paymima, kai perkanioji organizacija nepriklauso n vienai i Tvarkos aprao 14.3.114.3.6 punktuose
nurodyt perkanij organizacij tip. ia taip pat reikia nurodyti konkret tip (pvz., ambasados, privats juridiniai
asmenys, kurie yra perkaniosios organizacijos pagal Viej pirkim statym).
14.4. Formos I.3 punkte perkanioji organizacija taip pat paymi pagrindin savo veiklos srit ar sritis, atsivelgdama
tos perkaniosios organizacijos status, nuostatus, kuriuose veiklos rys yra ivardintos, arba realiai vykdom veikl. Jei
perkanioji organizacija paymi Kita, reikia nurodyti konkrei savo veiklos srit ar sritis. Perkaniosios organizacijos,
kurios nurodytos Viej pirkim statymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji
organizacija, perkaniosios organizacijos, nurodytos Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel
Perkantysis subjektas.
14.5. Formos I.4 punkte taip pat reikia paymti, ar perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, yra galiota kitos
perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei paymima Taip, duomenys
apie perkanij(-isias) organizacij(-as), galiojusi(-ias) atlikti pirkim, nurodomi formos a priedo II dalyje.
14.6. Formos II.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui. ia nurodomas tikslus
pirkimo pavadinimas, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei pirkimo objektas. (pvz.,
perkamos architektrinio projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1, kurio pavadinimas
architektrini, ininerini, statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas tokiu atveju
bt architektrini projektavimo paslaug vieasis pirkimas).
14.7. Formos II.2 punkte nurodomas pirkimo objekto tipas preks, paslaugos ar darbai.
14.8. Formos II.3 punkte pateikiamas trumpas pirkimo sutarties (objekto) apibdinimas.
14.9. Formos II.4 punkte nurodomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal Bendrj viej pirkim odyn (toliau
BVP), patvirtint 2007 m. lapkriio 28 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 213/2008 i dalies keiianiu Europos Parlamento
ir Tarybos reglament (EB) Nr. 2195/2002 dl bendro viej pirkim odyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dl viej pirkim tvarkos, kad CPV bt atnaujintas (tekstas svarbus EEE) (OL
2008 L 74, p. 1) (toliau Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 213/2008). Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej
pirkim tarnybos interneto svetainje adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros,
yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti naudojama prapleiant pirkimo objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis
kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris dar isamiau apibdina perkam preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt.
Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups). Kai kurie skirsniai daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams
(pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U skirsniai) apibdinti. Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Perkanioji organizacija privalo nurodyti pagrindinio pirkimo objekto kod, nustatyt pagal BVP. Jei yra ir papildom
pirkimo objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti perkaniosios
organizacijos nuoira. Pagrindinis pirkimo objekto kodas turi atitikti pirkimo objekt, nurodyt II.2 dalyje ir yra tas, kuriam
priskirt perkam preki, paslaug ar darb vert pinigine iraika yra didiausia.
14.10. Formos VI.1 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti bet koki su pirkimu susijusi papildom
informacij.
14.11. Formos VI.2 punkto perkanioji organizacija nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim tarnyba.
14.12. Formos a priedo pildymas:
14.12.1. I dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad daugiau informacijos, nei pateikta praneime, galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu. I dalyje pateikiamas visas organizacijos pavadinimas, jos adresas (gatv, numeris),
miestas, pato kodas, alis. Taip pat treioje lentels eilutje nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su
atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono
numeris, elektroninio pato adresas (visuomet reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai
patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius,
prie tarptautinio skambinimo kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu.
(pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis
skambinimo kodas gali bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba
+370 52197012/13);
14.12.2. II dalis pildoma tuomet, kai perkanioji organizacija, pildanti form, I.4 punkte paymjo, kad yra galiota kitos
perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo procedras. ioje dalyje perkanioji organizacija pateikia duomenis apie perkanij
organizacij, galiojusi atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei galiojimus perkaniajai
organizacijai vykdyti pirkimo procedras suteik kelios perkaniosios organizacijos, duomenys apie jas nurodomi, pildant
II dal tiek kart, kiek yra perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo procedras.
Valstybs inios nr. 132
115
6745
IV. 15 STANDARTINS FORMOS PRANEIMAS DL SAVANORIKO EX ANTE SKAIDRUMO
PILDYMAS
15. Vadovaujantis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 43 straipsnio 6 dalimi, perkanioji
organizacija ar laimjs dalyvis, vykdydami tarptautins verts pirkim, apie kur, j manymu, neprivaloma skelbti ES OL,
gali paskelbti praneim dl savanoriko ex ante skaidrumo, upildydami 15 standartin form Praneimas dl savanoriko
ex ante skaidrumo. Formoje:
15.1. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymi, kad taikoma Direktyva 2009/81/EB (Gynyba).
15.2. Formos I.1 punkto lentelje:
15.2.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio pavadinimas ir kodas;
15.2.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis yra kaime, adresui rayti
skirtoje vietoje nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti
skirtame, langelyje, raids LT neraomos) ir alis;
15.2.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai ar laimjusiam dalyviui patvirtinim apie praneimo
paskelbim ir kit reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo
kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu
nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali
bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
15.2.4. lentels skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio
pagrindinis interneto adresas bei pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio tinklalapio dalis, specialiai
skirta skelbti apie numatomus pirkimus) interneto adresas. Treioje ios skilties eilutje nurodomas interneto adresas, kuriame
skelbiama informacija apie pirkim, t. y. pirkimo dokumentai (CVP IS interneto adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.
lt). Jei pirkimas atliekamas CVP IS priemonmis, ketvirtoje ios skilties eilutje taip pat nurodomas CVP IS interneto adresas.
Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.
eviesiejipirkimai.lt).
15.3. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis pildo formos I.2 punkt, paymdami tip, kuriam jie priklauso:
15.3.1. ministerija ar kuri nors kita nacionalins ar federacins valdios institucija, skaitant j regioninius ar vietos
padalinius paymima, jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis atlieka statym leidiamosios (pvz., lietuvos
Respublikos seimo kanceliarija, nes seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka statym leidiamj funkcij),
vykdomosios (pvz., lietuvos Respublikos kio ministerija) ar teismins (pvz., Vilniaus apygardos teismas) valdios funkcijas.
Lietuvoje nra federacins valdios institucij;
15.3.2. Nacionalin ar federacin agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis
veikia visoje Lietuvos teritorijoje, taiau neatlieka valdios funkcij, ir j pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra
(pvz., Centrin projekt valdymo agentra). Lietuvoje nra federacini agentr ar tarnyb;
15.3.3. Regiono ar vietos valdios institucija paymima, kai perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis yra
savivaldybi ar teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (pvz., miest ar rajon savivaldybi administracijos, apskrii
valstybins mokesi inspekcijos);
15.3.4. Regiono ar vietos agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis veikia tam
tikroje Lietuvos teritorijos dalyje, neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra;
15.3.5. staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis paymima, jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis
yra vieasis juridinis asmuo, nepriklausantis Tvarkos aprao 15.3.115.3.4 punktuose nurodytiems perkanij organizacij
ar laimjusi dalyvi tipams (pvz., valstybs mons, vieosios staigos, mokyklos);
15.3.6. Europos institucija arba agentra ar tarptautin organizacija paymima, jeigu perkanioji organizacija ar
laimjs dalyvis yra Lietuvoje steigta, bet visoje Europos Sjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentra, arba
Lietuvoje steigta tarptautin organizacija;
15.3.7. Kita paymima, kai perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepriklauso n vienai i Tvarkos aprao
15.3.115.3.6 punktuose nurodyt perkanij organizacij ar laimjusi dalyvi tip. ia taip pat reikia nurodyti konkret
tip (pvz., ambasados, privats juridiniai asmenys, kurie yra perkaniosios organizacijos pagal Viej pirkim statym).
15.4. Formos I.3 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis taip pat paymi pagrindin savo veiklos srit ar sritis,
atsivelgdami tos perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio status, nuostatus, kuriuose veiklos rys yra ivardintos,
arba realiai vykdom veikl. Jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymi Kita, reikia nurodyti konkrei savo
veiklos srit ar sritis. Perkaniosios organizacijos ar laimj dalyviai, kurie nurodyti Viej pirkim statymo 4 straipsnio
1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji organizacija, perkaniosios organizacijos ar laimj dalyviai,
nurodyti Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel Perkantysis subjektas.
15.5. Formos I.4 punkte taip pat reikia paymti, ar perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, pildantis praneimo
form, yra galiotas kitos perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo
forma, procedras. Jei paymima Taip, duomenys apie perkanij(-isias) organizacij(-as) ar laimjus (-ius) dalyv (-ius),
galiojus(-ius) atlikti pirkim, nurodomi formos a priedo I dalyje.
2012 m. lapkriio 15 d.
116
6745
15.6. Formos II.1.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis suteik pirkimui.
ia nurodomas tikslus pirkimo pavadinimas, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei
pirkimo objektas. (pvz., perkamos architektrinio projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1,
kurio pavadinimas architektrini, ininerini, statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas
tokiu atveju bt architektrini projektavimo paslaug vieasis pirkimas).
15.7. Formos II.1.2 punkte priklausomai nuo pirkimo objekto ries (preks, paslaugos ar darbai) atitinkamai pateikiama
reikalaujama informacija. Paslaug kategorija nustatoma pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje,
statymo 1 ir 2 priedliuose pateikt paslaug kategorij sra. iame punkte taip pat nurodoma pagrindin preki pristatymo,
paslaug teikimo ar darb atlikimo vieta bei gali bti raomas t viet nurodantis NUTS klasifkatoriaus kodas, nustatytas
pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglament (EB) Nr. 1888/2005, i dalies keiiant Reglament
(EB) Nr. 1059/2003 dl bendro teritorini statistini vienet klasifkatoriaus (NUTS) nustatymo, Europos Sjung stojus
ekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, maltai, Lenkijai, Slovnijai ir Slovakijai (OL 2005 L 309,
p. 1) (toliau Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1888/2005). (pvz., jei paslaugos bus teikiamos Vilniaus
apskrityje, ymimas kodas lt00a, jei paslaugos bus teikiamos visos lietuvos teritorijoje, ymimas kodas lt00). NUTS
klasifkatori galima rasti Viej pirkim tarnybos tinklalapyje adresu www.vpt.lt; skiltyje Klasifkatoriai.
15.8. Formos II.1.3 punkte paymima, ar praneimas susijs su preliminarija sutartimi.
15.9. Formos II.1.4 punkte pateikiamas trumpas pirkimo sutarties (objekto) apibdinimas.
15.10. Formos II.1.5 punkte nurodomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal BVP, patvirtint Komisijos Reglamentu
(EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje adresu www.
vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros, yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti naudojama
prapleiant pirkimo objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris dar isamiau
apibdina perkam preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt. Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups). Kai
kurie skirsniai daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams (pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U skirsniai)
apibdinti. Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis privalo nurodyti pagrindinio pirkimo objekto kod, nustatyt pagal BVP.
Jei yra ir papildom pirkimo objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti
perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio nuoira. Pagrindinis pirkimo objekto kodas turi atitikti pirkimo objekt,
nurodyt II.1.2 dalyje ir yra tas, kuriam priskirt perkam preki, paslaug ar darb vert pinigine iraika yra didiausia.
15.11. Formos II.1.6 punkto perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepildo.
15.12. Formos II.2.1 punkte nurodoma bendra galutin sudarytos pirkimo sutarties vert, vertinant visas galimas
pasirinkimo alternatyvas ir galimus pirkimo sutarties pratsimus. Jei ketinama sudaryti kelias pirkimo sutartis, nurodoma
bendra (susumuota) j vert, skaitant kiekvienos j pratsimo galimybes ir pirkimo dalis. Jei pirkimo sutartyje nustatomas
kainis, perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis apytiksliai apskaiiuoja pirkimo sutarties vert. Taip pat nurodoma
valiuta. Kaip alternatyv galima nurodyti svarstytus maiausios kainos ir didiausios kainos pasilymus bei valiut. Taip pat
reikia nurodyti, ar vert pateikiama su pridtins verts mokesiu (toliau PVm) ar be jo, bei PVm tarif, jei vert nurodoma
su PVm tarifu. Jei PVm tarifai skirtingoms pirkimo sutartims ar pirkimo dalims skirtingi, vert nurodykite be PVm.
15.13. Formos IV.1 punkte paymima, kok pirkimo bd taikant buvo atliktos pirkimo procedros:
15.13.1. jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis neskelb praneimo apie pirkim, paymimas langelis Deryb
procedra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkim ar kvietimas dalyvauti konkurse. Taip pat reikia upildyti formos
D3 priedo 1 dal, kurioje paymima io pasirinkimo prieastis;
15.13.2. jei buvo atliekamas Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 2 priedlyje ivardyt
paslaug, kuri vert yra didesn nei vert, nurodyta Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
16 straipsnio 1 dalyje, supaprastintas pirkimas ir apie j nebuvo skelbta ES OL, taip pat tais atvejais, kai pirkimo sutartis
nepatenka Direktyvos 2009/81/EB taikymo srit, t. y. perkanioji organizacija atliko Viej pirkim, atliekam gynybos
ir saugumo srityje, statymo 3 straipsnyje nustatyt pirkim, ymimas langelis Sutarties sudarymas i anksto nepaskelbus
skelbimo apie pirkim Europos Sjungos ofcialiajame leidinyje. Taip pat reikia upildyti formos D3 priedo 2 dal, kurioje
paymimos prieastys, dl kuri nusprsta sudaryti pirkimo sutart i anksto nepaskelbus praneimo apie pirkim ES OL.
15.14. Formos IV.2.1 punkte paymimas pasilym vertinimo kriterijus maiausios kainos ar ekonomikai naudingiausio
pasilymo, kuris buvo taikomas vertinant tiekj pasilymus. Jei pasilymai buvo vertinami pagal ekonomikai naudingiausio
pasilymo kriterij, reikia juos ivardinti ir nurodyti j lyginamj svor.
15.15. Formos IV.2.2 punkte paymima, ar buvo rengiamas elektroninis aukcionas.
15.16. Formos IV.3.1 punkto perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepildo. Pirkimo numer suteikia Viej
pirkim tarnyba.
15.17. Formos IV.3.2 punkte nurodomi ankstesni skelbim dl atlikto pirkimo duomenys (jei toki buvo). atitinkamai
nurodomas iankstinio informacinio skelbimo, skelbimo apie pirkjo profl numeris, kuris buvo suteiktas ES OL. Jei toki
praneim buvo ne vienas (pvz., buvo skelbti du iankstiniai informaciniai skelbimai, kuri pagrindu dabar skelbiamas
Valstybs inios nr. 132
117
6745
praneimas dl savanoriko ex ante skaidrumo), rekomenduojame toki praneim numerius rayti io punkto skiltyje Kiti
ankstesni skelbimai.
15.18. Formos V dalyje pateikiama informacija apie ketinamas sudaryti pirkimo sutartis. raomas pirkimo sutarties
numeris, numeruojama i eils (1, 2, 3 ir t. t.), pirkimo dalies numeris bei nurodomas pirkimo dalies pavadinimas.
15.19. Formos V.1 punkte raoma sprendimo sudaryti pirkimo sutart primimo data.
15.20. Formos V.2 punkte nurodoma, kiek dl ios pirkimo sutarties i viso buvo gauta pasilym ir kiek pasilym
gauta elektroninmis priemonmis.
15.21. Formos V.3 punkte pateikiama informacija apie tiekj, su kuriuo ketinama sudaryti pirkimo sutart. Nurodomas
ofcialus pavadinimas, jo buveins adresas (gatv, numeris), miestas, pato kodas ir alis. Jei tiekjas yra fzinis asmuo,
nurodomas jo vardas, pavard, gyvenamosios vietos adresas (gatv, numeris), miestas, pato kodas ir alis. Taip pat nurodomas
elektroninio pato adresas, telefono numeris, interneto adresas, faksas. Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio
skambinimo kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001).
Jeigu nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas
gali bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13).
15.22. Formos V.4 punkte pateikiama informacija apie pirkimo sutarties vert:
15.22.1. gali bti nurodoma pradin numatyta bendra pirkimo sutarties vert ir valiuta, taip pat paymima, ar vert
nurodoma su PVm ar be jo, bei PVm tarifas. Jei atskiroms pirkimo sutarties objekto dalims taikomas skirtingas PVm tarifas,
vert reikt rayti be PVm;
15.22.2. nurodoma bendra galutin pirkimo sutarties vert, atsivelgiant visas galimas pasirinkimo alternatyvas ir
galimus pirkimo sutarties pratsimus, ir valiuta arba galima nurodyti maiausi pasilymo kain ir didiausi pasilymo
kain bei valiut. Jei pirkimo sutartyje nustatomas kainis, perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis apytiksliai apskaiiuoja
pirkimo sutarties vert. Taip pat paymima, ar vert nurodoma su PVm ar be jo, bei PVm tarifas. Jei atskiroms pirkimo
sutarties objekto dalims taikomas skirtingas PVm tarifas, vert reikt rayti be PVm;
15.22.3. jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo metin arba mnesin pirkimo sutarties vert, reikia
nurodyti met arba mnesi, kuriems pirkimo sutartis sudaryta, skaii, skaitant tas vertes, kurios susidaryt vertinus visas
galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus pirkimo sutarties pratsimus.
15.23. Formos V.5 punkte:
15.23.1. paymima, ar tiekjas dal pirkimo sutarties vykdyti perduos subrangovams;
15.23.2. paymjus langel Taip, jei inoma, nurodoma preliminari pirkimo sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti
subrangovams, vert be PVm ir valiuta arba jos dalis procentais;
15.23.3. taip pat, jei inoma, galima trumpai apibdinti pirkimo sutarties dal, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos
sutart, nurodant vert ir dal procentais;
15.23.4. jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis reikalauja renkantis subrangovus visai ar daliai pirkimo sutarties
vykdyti, vadovautis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo III skyriaus nuostatomis, paymimas
langelis Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso bdu;
15.23.5. perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, paymjs langel Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams
konkurso bdu, nurodo maiausi pirkimo sutarties dal ireikt procentu intervalu (maiausias ir didiausias procentines
vertes) nuo pirkimo sutarties verts, kuriai subrangovai turi bti pasitelkiami vadovaujantis Viej pirkim, atliekam
gynybos ir saugumo srityje, statymo III skyriaus nuostatomis. Tokia pirkimo sutarties dalis turi sudaryti ne daugiau kaip
30 procent visos pirkimo sutarties verts.
15.24. Formos VI.1 punkte paymima, ar pirkimas yra susijs su projektu ir (arba) programa, fnansuojama Europos
Sjungos fond lomis. Jei paymimas langelis Taip, nurodomas to projekto ir (arba) programos pavadinimas.
15.25. Formos VI.2 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis savo nuoira gali pateikti bet koki su pirkimu
susijusi papildom informacij.
15.26. Pateikdama informacij apie skund pateikimo procedr, perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis gali
pasirinkti, ar pateikti informacij apie pretenzij teikim, ar apie iekini teikim teismui:
15.26.1. jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nusprendia pateikti informacij apie pretenzij teikim, formos
VI.3.1 ir VI.3.3 punktuose nurodo reikalaujamus savo duomenis;
15.26.2. jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nusprendia pateikti informacij apie iekini teikim teismui,
formos VI.3.1 ir VI.3.3 punkte nurodo teismo, kuriam bt teisminga byla dl pirkimo, dl kurio pildomas praneimas,
duomenis. Teismingumas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (in., 2002, Nr. 36-1340)
(toliau Civilinio proceso kodeksas) IV skyri;
15.26.3. formos VI.3.2 punkte pateikiama informacija apie skund (atitinkamai pretenzij arba iekini) pateikimo
terminus. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, nurodydami terminus, gali pateikti nuorod Viej pirkim, atliekamo
gynybos ir saugumo srityje, statymo 57 straipsn. Jei terminai nepateikiami, turi bti upildytas VI.3.3 punktas.
15.27. Formos VI.4 punkto perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim
tarnyba.
15.28. Formos a priedas yra pildomas, jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, pildantis praneimo form,
I.4 punkte paymjo, kad yra galiotas kitos perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio atlikti pirkimo procedras.
2012 m. lapkriio 15 d.
118
6745
ioje dalyje perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis pateikia duomenis apie perkanij organizacij ar laimjus dalyv,
galiojus atlikti pirkimo procedras. Jei galiojimus perkaniajai organizacijai ar laimjusiam dalyviui vykdyti pirkimo
procedras suteik kelios perkaniosios organizacijos ar keli laimj dalyviai, duomenys apie juos nurodomi, pildant lentel
tiek kart, kiek yra perkanij organizacij ar laimjusi dalyvi, galiojusi atlikti pirkimo procedras.
15.29. Formos C3 priede (Gynyba ir saugumas) ivardintos paslaug kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos.
Tai informacij perkaniosioms organizacijoms ar laimjusiems dalyviams pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
15.30. Formos D3 priede paymimas reikiamas langelis, priklausomai nuo to, kokiu pagrindu perkanioji organizacija
ar laimjs dalyvis pasirenka neskelbiam deryb pirkimo bd arba kitais pagrindais perka i anksto nepaskelbus apie
pirkim. Pildydami D3 pried perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis privalo aikiai ir suprantamai paaikinti ir teisikai
pagrsti, kodl jie pirkim atlieka i anksto apie j neskelbdama ES OL. Tuo tikslu perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis
nurodo pirkimo aplinkybes, faktus, atitinkamas teisines ivadas. Paaikinimas ir pagrindimas turi bti ne didesnis nei
500 odi.
15.31. Formos D3 priedo 1 punktas turi bti upildytas tuomet, kai perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis pirkim
atliko neskelbiam deryb bdu. D3 priedo 1 punkte paymimas atitinkamas langelis, jei neskelbiamos derybos buvo atliktos
vadovaujantis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo:
15.31.1. 19 straipsnio 4 dalies 1 punktu;
15.31.2. 19 straipsnio 4 dalies 2 punktu;
15.31.3. 19 straipsnio 4 dalies 3 punktu;
15.31.4. 19 straipsnio 4 dalies 4 punktu;
15.31.5. 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu;
15.31.6. 19 straipsnio 5 dalies 1 punktu;
15.31.7. 19 straipsnio 5 dalies 2 punktu;
15.31.8. 19 straipsnio 6 dalies 1 punktu arba 7 dalies 1 punktu;
15.31.9. 19 straipsnio 6 dalies 2 punktu;
15.31.10. 19 straipsnio 6 dalies 3 punktu;
15.31.11. 19 straipsnio 7 dalies 2 punktu;
15.31.12. 19 straipsnio 8 dalimi.
15.32. Formos D3 priedo 2 punkte paymimas atitinkamas langelis, jei:
15.32.1. perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis atliko supaprastint Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo
srityje, statymo 2 priedlyje ivardyt paslaug, kuri vert yra didesn nei vert, nurodyta Viej pirkim, atliekam
gynybos ir saugumo srityje, statymo 16 straipsnio 1 dalyje, pirkim ir apie j neskelb;
15.32.2. pirkimo sutartis nepatenka Direktyvos 2009/81/EB taikymo srit, t. y. perkanioji organizacija ar laimjs
dalyvis atliko Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 3 straipsnyje nustatyt pirkim;
15.33. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis formos D3 priede turi ne tik paymti langelius viruje, bet ir isamiai
paaikinti, kodl pirkimo sutarties sudarymas i anksto nepaskelbus apie pirkim ES OL yra teistas bet kuriuo atveju
reikia nurodyti faktus ir, jei btina, pateikti teisines ivadas, kaip reikalaujama (ne daugiau kaip 500 odi).
V. 16 STANDARTINS FORMOS IANKSTINIS INFORMACINIS SKELBIMAS
APIE GYNYBOS IR SAUGUMO SRITIES SUTARTIS PILDYMAS
16. Perkanioji organizacija, skelbdama apie numatomus pirkimus pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo
srityje, statymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalis, pildo 16 standartin form Iankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir
saugumo srities sutartis. Formoje:
16.1. Formos I.1 punkto lentelje:
16.1.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos pavadinimas ir kodas;
16.1.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija yra kaime, adresui rayti skirtoje vietoje
nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti skirtame, langelyje,
raids LT neraomos) ir alis;
16.1.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit
reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas
pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas
daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti
praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
16.1.4. skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi perkaniosios organizacijos pagrindinis interneto adresas bei
pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos tinklalapio dalis, specialiai skirta skelbti apie numatomus pirkimus) interneto
adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.
eviesiejipirkimai.lt);
16.1.5. jeigu daugiau informacijos apie pirkim galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkto lentelje, tai paymima ir pildoma
formos a priedo I dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti papildomos informacijos.
Valstybs inios nr. 132
119
6745
16.2. Formos I.2 punkte perkanioji organizacija paymi tip, kuriam ji priklauso:
16.2.1. ministerija ar kuri nors kita nacionalins ar federacins valdios institucija, skaitant j regioninius ar vietos
padalinius paymima, jei perkanioji organizacija atlieka statym leidiamosios (pvz., lietuvos Respublikos seimo
kanceliarija, nes seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka statym leidiamj funkcij), vykdomosios (pvz., lietuvos
Respublikos kio ministerija) ar teismins (pvz., Vilniaus apygardos teismas) valdios funkcijas. Lietuvoje nra federacins
valdios institucij;
16.2.2. Nacionalin ar federacin agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia visoje Lietuvos
teritorijoje, taiau neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra (pvz., Centrin projekt
valdymo agentra). Lietuvoje nra federacini agentr ar tarnyb;
16.2.3. Regiono ar vietos valdios institucija paymima, kai perkanioji organizacija yra savivaldybi ar teritoriniai
valstybinio administravimo subjektai (pvz., miest ar rajon savivaldybi administracijos, apskrii valstybins mokesi
inspekcijos);
16.2.4. Regiono ar vietos agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia tam tikroje Lietuvos
teritorijos dalyje, neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra;
16.2.5. staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis paymima, jei perkanioji organizacija yra vieasis juridinis
asmuo, nepriklausantis Tvarkos aprao 16.2.116.2.4 punktuose nurodyt perkanij organizacij tipams (pvz., valstybs
mons, vieosios staigos, mokyklos);
16.2.6. Europos institucija arba agentra ar tarptautin organizacija paymima, jeigu perkanioji organizacija yra
Lietuvoje steigta, bet visoje Europos Sjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentra, arba Lietuvoje steigta tarptautin
organizacija;
16.2.7. Kita paymima, kai perkanioji organizacija nepriklauso nei vienai i Tvarkos aprao 16.2.116.2.6 punktuose
nurodyt perkanij organizacij tip. ia taip pat reikia nurodyti konkret tip (pvz., ambasados, privats juridiniai
asmenys, kurie yra perkaniosios organizacijos pagal Viej pirkim statym).
16.3. Formos I.3 punkte perkanioji organizacija taip pat paymi pagrindin savo veiklos srit ar sritis, atsivelgdama
tos perkaniosios organizacijos status, nuostatus, kuriuose veiklos rys yra ivardintos, arba realiai vykdom veikl. Jei
perkanioji organizacija paymi Kita, reikia nurodyti konkrei savo veiklos srit ar sritis. Perkaniosios organizacijos,
kurios nurodytos Viej pirkim statymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji
organizacija, perkaniosios organizacijos, nurodytos Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel
Perkantysis subjektas.
16.4. Formos I.4 punkte taip pat reikia paymti, ar perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, yra galiota kitos
perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei paymima Taip, duomenys
apie perkanij(-isias) organizacij(-as), galiojusi(-ias) atlikti pirkim, nurodomi formos a priedo V dalyje.
16.5. Formos II.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui. ia nurodomas tikslus
pirkimo pavadinimas, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei pirkimo objektas. (pvz.,
perkamos architektrinio projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1, kurio pavadinimas
architektrini, ininerini, statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas tokiu atveju
bt architektrini projektavimo paslaug vieasis pirkimas).
16.6. Formos II.2 punkte priklausomai nuo pirkimo objekto tipo (darbai, preks ar paslaugos) paymimas reikiamas
langelis. Jei perkamos paslaugos, nurodoma paslaug kategorija, nustatyta pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir
saugumo srityje, statymo 1 priedl. iame punkte taip pat nurodoma pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
teikimo vieta bei gali bti raomas t viet nurodantis NUTS klasifkatoriaus kodas, nustatytas pagal Europos Parlamento
ir Tarybos Reglament (EB) Nr. 1888/2005. (pvz., jei darbai bus atliekami tik Vilniaus apskrityje, ymimas kodas lt00a,
jei darbai bus atliekami visos lietuvos teritorijoje, ymimas kodas lt00). NUTS klasifkatori galima rasti Viej pirkim
tarnybos tinklalapyje adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai.
16.7. Formos II.3 punkte paymima, ar praneimu informuojama apie tai, kad paskelbus praneim apie pirkim bus
sudaroma preliminarioji sutartis.
16.8. Formos II.4 punkte pateikiamas trumpas darb, preki ar paslaug pobdio ir j kiekio (apimties) fziniais mato
vienetais (pvz., kvadratiniais metrais, tonomis ir pan.) apraymas. Jei inoma, gali bti nurodoma numatoma darb, preki
ar paslaug smata (vert) be PVm arba numatomos maiausios ir didiausios smatos (verts) be PVm intervalas. Smata
(vert) raoma tik skaiiais, atskirai nurodoma valiuta. Skaiiai tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus
dalis nuo trupmenins turi bti atskiriama kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi
trumpiniais neraomi. (pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz.,
1 000 ltl). Specialieji simboliai (pvz., , $, ) neraomi.
16.9. Formos II.4 punkte taip pat paymima, ar pirkimas yra skaidomas dalis. Jeigu paymima Taip, dl kiekvienos
pirkimo dalies reikia pildyti formos B pried.
16.10. Formos II.5 punkte nurodomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal BVP, patvirtint Komisijos Reglamentu
(EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje adresu www.vpt.lt,
skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros, yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti naudojama prapleiant
pirkimo objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris dar isamiau apibdina
perkam preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt. Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups). Kai kurie skirsniai
2012 m. lapkriio 15 d.
120
6745
daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams (pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U skirsniai) apibdinti.
Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Perkanioji organizacija privalo nurodyti pagrindinio pirkimo objekto kod, nustatyt pagal BVP. Jei yra ir papildom
pirkimo objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti perkaniosios
organizacijos nuoira. Pagrindinis pirkimo objekto kodas turi atitikti pirkimo objekt, nurodyt II.2 dalyje ir yra tas, kuriam
priskirt perkam darb, preki ar paslaug vert pinigine iraika yra didiausia;
16.11. Formos II.6 punkte gali bti nurodoma numatoma pirkimo procedr pradios data, t. y. numatoma Viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 8 straipsnio 1 dalyje apibdinta pirkimo pradios data. Taip pat
nurodoma pirkimo sutarties trukm (mnesiais ar dienomis nuo pirkimo sutarties sudarymo) arba darb pradios ir pabaigos
datos. Pirkimo sutarties trukm nurodoma, atsivelgiant abipusi sipareigojim vykdymo termin. Darb pradios ir
pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dl objektyvi prieasi perkaniajai organizacijai btina nurodyti konkrei
kalendorin dat ir i dat galima tiksliai numatyti.
16.12. Formos II.7 punkte, jei reikia, pateikiama bet kokia su pirkimu susijusi papildoma informacija.
16.13. Perkant darbus, formos III.1 punkte, jei inoma, raomos pagrindins apmokjimo u atliktus darbus slygos
(pvz., terminas, per kur perkanioji organizacija sumoks rangovui atlyginim u atliktus darbus, 20 dien nuo darb
perdavimoprimimo akto pasiraymo).
16.14. Formos III.2 punktas pildomas, jei perkanioji organizacija pasinaudoja Viej pirkim, atliekam gynybos ir
saugumo srityje, statymo 18 straipsnio suteikta teise nustatyti slygas, sudaranias galimyb pirkimuose dalyvauti tik
negalij socialinms monms (iuo atveju ymimas langelis Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupms), arba
nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiam asmen, kuri dauguma yra negalieji, darbinimo programas (iuo
atveju ymimas langelis Sutartis turi bti vykdoma gyvendinant globojamas uimtumo programas).
16.15. Formos VI.1 punkte paymima, ar pirkimas yra susijs su projektu ir (arba) programa, fnansuojama Europos
Sjungos fond lomis. Jei paymimas langelis Taip, nurodomas to projekto ir (arba) programos pavadinimas.
16.16. Formos VI.2 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti su pirkimu susijusi papildom
informacij.
16.17. Formos VI.3 punkte perkanioji organizacija pateikia valstybini institucij interneto puslapius, kuriuose galima
gauti informacijos apie mokesius (silome nurodyti Lietuvos Respublikos fnans ministerijos bei Valstybins mokesi
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos tinklalapius), aplinkos apsaug (silome nurodyti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos tinklalap), darbuotoj apsaug ir j darbo slygas (silome nurodyti Lietuvos Respublikos
socialins apsaugos ir darbo ministerijos tinklalap) reglamentuojanius teiss aktus. Teiss akt pavadinim nurodyti nereikia.
Jei perkanioji organizacija nori pateikti papildom informacij apie valstybs institucijas, i kuri galima gauti informacijos
apie pamintus teiss aktus, pildomos formos a priedo IIIV dalys.
16.18. Formos VI.4 punkto perkanioji organizacija nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim tarnyba.
16.19. Formos a priedo pildymas:
16.19.1. I dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad daugiau informacijos, nei pateikta praneime, galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu. a priedo I dalyje pateikiamas visas organizacijos pavadinimas, mons kodas, jos adresas
(gatv, numeris), miestas, pato kodas, alis. Taip pat treioje lentels eilutje nurodomas asmens, galioto teikti informacij,
susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos),
telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai
patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius,
prie tarptautinio skambinimo kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu.
(pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis
skambinimo kodas gali bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370
52197012/13). Nurodomas organizacijos pagrindinis interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma
http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
16.19.2. IIIV dalys pildomos tuomet, kai norima pateikti papildom duomen apie valstybines institucijas, i kuri
galima gauti informacijos apie mokesius, aplinkos apsaug, darbuotoj apsaug ir j darbo slygas reglamentuojanius
teiss aktus;
16.19.3. V dalis pildoma tuomet, kai perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, I.4 punkte paymjo, kad yra
galiota kitos perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo procedras. ioje dalyje perkanioji organizacija pateikia duomenis
apie perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei galiojimus
perkaniajai organizacijai vykdyti pirkimo procedras suteik kelios perkaniosios organizacijos, duomenys apie jas nurodomi,
pildant V dal tiek kart, kiek yra perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo procedras.
16.20. Jei pirkimas skaidomas dalis, apie kiekvien pirkimo dal pildomas formos B priedas:
16.20.1. nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui;
16.20.2. nurodomas pirkimo dalies numeris ir pirkimo dalies tikslus pavadinimas;
Valstybs inios nr. 132
121
6745
16.20.3. 1 punkte pateikiamas trumpas pirkimo dalies apraymas;
16.20.4. 2 punkte nurodomas(-i) pirkimo daliai priskirtas(-i) kodas(-ai), nustatytas pagal BVP, patvirtint Komisijos
Reglamentu (EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje
adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Pagrindinis objektas yra tas, kurio vert pinigine iraika yra didiausia;
16.20.5. 3 punkte nurodomas tai pirkimo daliai priskirt preki, paslaug ar darb kiekis (apimtis) fziniais mato vienetais
(pvz.; tona, kvadratinis metras ir pan.), taip pat jei inoma, gali bti nurodoma smata (vert) be PVm arba numatomos
maiausios ir didiausios smatos (verts) intervalas. Smata (vert) raoma tik skaiiais, atskirai nurodoma valiuta. Skaiiai
tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins turi bti atskiriama kableliu. (pvz.,
1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi trumpiniais neraomi. (pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000).
Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji simboliai (pvz., , $, ) neraomi;
16.20.6. 4 punkte nurodoma pirkimo procedros pradios data ir (arba) pirkimo sutarties trukm, jei ji skiriasi nuo formos
II.6 punkte nurodytos pirkimo procedr pradios datos ir (arba) pirkimo sutarties trukms. Jei perkami darbai, nurodoma
pirkimo sutarties, sudarytos dl ios pirkimo dalies, trukm (mnesiais ar dienomis nuo pirkimo sutarties sudarymo) arba
darb pradios ir pabaigos datos. Pirkimo sutarties trukm nurodoma, atsivelgiant ne tik darb atlikimo termin, bet ir
abipusi sipareigojim vykdymo termin. Darb pradios ir pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dl objektyvi
prieasi perkaniajai organizacijai btina nurodyti konkrei kalendorin dat ir i dat galima tiksliai numatyti;
16.20.7. 5 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti su pirkimu susijusi papildom informacij apie
pirkimo dalis.
16.21. Formos C3 priede ivardytos paslaug kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai informacij
perkaniosioms organizacijoms pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
VI. 17 STANDARTINS FORMOS SKELBIMAS APIE PIRKIM GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE
PILDYMAS
17. Perkanioji organizacija, pranedama apie pirkimus pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo pirkim srityje,
statymo 43 straipsnio 3 dal, pildo 17 standartin form Skelbimas apie pirkim gynybos ir saugumo srityje. Formoje:
17.1. Formos I.1 punkto lentelje:
17.1.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos pavadinimas ir kodas;
17.1.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija yra kaime, adresui rayti skirtoje vietoje
nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti skirtame langelyje,
raids LT neraomos) ir alis;
17.1.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit
reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas
pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas
daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti
praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
17.1.4. skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi perkaniosios organizacijos pagrindinis interneto adresas bei
pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos tinklalapio dalis, specialiai skirta skelbti apie numatomus pirkimus) interneto
adresas. Treioje ios skilties eilutje nurodomas interneto adresas, kuriame skelbiama informacija apie pirkim, t. y. pirkimo
dokumentai (CVP IS interneto adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Jei pirkimas atliekamas CVP IS priemonmis,
ketvirtoje skilties eilutje taip pat nurodomas CVP IS interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma
http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
17.1.5. jeigu daugiau informacijos apie pirkim galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkto lentelje, tai paymima ir
pildoma formos a priedo I dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti papildomos informacijos.
Jei pirkimo dokumentus (papildomus dokumentus) galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkte, tai paymima ir pildoma
formos a priedo II dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti specifkacijas ir papildomus
dokumentus. Jei pasilymai ar paraikos turi bti siuniami kitu adresu, nei nurodyta I.1 punkte, tai paymima ir pildoma
formos a priedo III dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur turi bti siuniami pasilymai ir paraikos
dalyvauti pirkimo procedroje.
17.2. Formos I.2 punkte perkanioji organizacija paymi tip, kuriam ji priklauso:
17.2.1. ministerija ar kuri nors kita nacionalins ar federacins valdios institucija, skaitant j regioninius ar vietos
padalinius paymima, jei perkanioji organizacija atlieka statym leidiamosios (pvz., lietuvos Respublikos seimo
kanceliarija, nes seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka statym leidiamj funkcij), vykdomosios (pvz., lietuvos
Respublikos kio ministerija) ar teismins (pvz., Vilniaus apygardos teismas) valdios funkcijas. Lietuvoje nra federacins
valdios institucij;
17.2.2. Nacionalin ar federacin agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia visoje Lietuvos
teritorijoje, taiau neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra (pvz., Centrin projekt
valdymo agentra). Lietuvoje nra federacini agentr ar tarnyb;
2012 m. lapkriio 15 d.
122
6745
17.2.3. Regiono ar vietos valdios institucija paymima, kai perkanioji organizacija yra savivaldybi ar teritoriniai valstybinio
administravimo subjektai (pvz., miest ar rajon savivaldybi administracijos, apskrii valstybins mokesi inspekcijos);
17.2.4. Regiono ar vietos agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia tam tikroje Lietuvos
teritorijos dalyje, neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra;
17.2.5. staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis paymima, jei perkanioji organizacija yra vieasis juridinis
asmuo, nepriklausantis Tvarkos aprao 17.2.117.2.4 punktuose nurodyt perkanij organizacij tipams (pvz., valstybs
mons, vieosios staigos, mokyklos);
17.2.6. Europos institucija arba agentra ar tarptautin organizacija paymima, jeigu perkanioji organizacija yra Lietuvoje
steigta, bet visoje Europos Sjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentra, arba Lietuvoje steigta tarptautin organizacija;
17.2.7. Kita paymima, kai perkanioji organizacija nepriklauso nei vienai i Tvarkos aprao 17.2.117.2.6 punktuose
nurodyt perkanij organizacij tip. ia taip pat reikia nurodyti konkret tip (pvz., ambasados, privats juridiniai
asmenys, kurie yra perkaniosios organizacijos pagal Viej pirkim statym).
17.3. Formos I.3 punkte perkanioji organizacija taip pat paymi pagrindin savo veiklos srit ar sritis, atsivelgdama
tos perkaniosios organizacijos status, nuostatus, kuriuose veiklos rys yra ivardytos, arba realiai vykdom veikl. Jei
perkanioji organizacija paymi Kita, reikia nurodyti konkrei savo veiklos srit ar sritis. Perkaniosios organizacijos,
kurios nurodytos Viej pirkim statymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji
organizacija, perkaniosios organizacijos, nurodytos Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel
Perkantysis subjektas.
17.4. Formos I.4 punkte taip pat reikia paymti, ar perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, yra galiota kitos
perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei paymima Taip, duomenys
apie perkanij(-isias) organizacij(-as), galiojusi(-ias) atlikti pirkim, nurodomi formos a priedo IV dalyje.
17.5. Formos II.1.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui. ia nurodomas tikslus
pirkimo pavadinimas, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei pirkimo objektas. (pvz.,
perkamos architektrinio projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1, kurio pavadinimas
architektrini, ininerini, statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas tokiu atveju
bt architektrini projektavimo paslaug vieasis pirkimas).
17.6. Formos II.1.2 punkte priklausomai nuo pirkimo objekto ries (preks, paslaugos ar darbai) atitinkamai pateikiama
reikalaujama informacija. Paslaug kategorija nustatoma pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje,
statymo 1 ir 2 priedliuose pateikt paslaug kategorij sra. iame punkte taip pat nurodoma pagrindin preki pristatymo,
paslaug teikimo ar darb atlikimo vieta bei gali bti raomas t viet nurodantis NUTS klasifkatoriaus kodas, nustatytas
pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglament (EB) Nr. 1888/2005. (pvz., jei paslaugos bus teikiamos Vilniaus apskrityje,
ymimas kodas lt00a, jei paslaugos bus teikiamos visos lietuvos teritorijoje, ymimas kodas lt00). NUTS klasifkatori
galima rasti Viej pirkim tarnybos tinklalapyje adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai.
17.7. Formos II.1.3 punkte paymima, ar praneimu informuojama apie tai, kad paskelbus praneim apie pirkim bus
sudaroma preliminarioji sutartis.
17.8. Jei perkanioji organizacija formos II.1.3 punkte paymi, jog bus sudaroma preliminarioji sutartis, formos
II.1.4 punkte turi pateikti informacij apie t sutart:
17.8.1. paymima, ar preliminarioji sutartis bus sudaroma su keliais ar su vieninteliu tiekju;
17.8.2. jeigu preliminarioji sutartis bus sudaroma su keliais tiekjais, nurodomas numatomas preliminariosios sutarties
dalyvi (tiekj) skaiius arba didiausias galimas j skaiius;
17.8.3. nurodoma preliminariosios sutarties trukm metais (ne daugiau kaip 7 metai) arba mnesiais (ne daugiau kaip
84 mnesiai). Jei trukm nurodoma ilgesn, privaloma nurodyti pagrstas prieastis;
17.8.4. perkanioji organizacija, jei ino, gali nurodyti numatom pirkimo vert, apskaiiuot atsivelgiant vis
preliminariosios sutarties trukm. Nurodoma arba vert be PVm, arba maiausios ir didiausios verts intervalas. Vert
raoma tik skaiiais, atskirai nurodoma valiuta. Taip pat, jei inoma, nurodoma, kokiu danumu pagal i preliminari sutart
bus sudaromos pagrindins pirkimo sutartys ir kokia kiekvienos j vert. Skaiiai tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu,
o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins turi bti atskiriama kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000).
Skaiiai odi trumpiniais neraomi. (pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO
kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji simboliai (pvz., , $, ) neraomi.
17.9. Formos II.1.5 punkte pateikiamas trumpas pirkimo sutarties (objekto) apibdinimas.
17.10. Formos II.1.6 punkte nurodomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal BVP, kuris patvirtintas Komisijos
Reglamentu (EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje
adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros, yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti
naudojama prapleiant pirkimo objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris
dar isamiau apibdina perkam preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt. Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir
42 grups). Kai kurie skirsniai daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams (pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms
(pvz., P-U skirsniai) apibdinti. Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Valstybs inios nr. 132
123
6745
Perkanioji organizacija privalo nurodyti pagrindinio pirkimo objekto kod, nustatyt pagal BVP. Jei yra ir papildom
pirkimo objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti perkaniosios
organizacijos nuoira. Pagrindinis pirkimo objekto kodas turi atitikti pirkimo objekt, nurodyt II.1.2 punkte yra tas, kuriam
priskirt perkam preki, paslaug ar darb vert pinigine iraika yra didiausia.
17.11. Perkanioji organizacija formos II.7 punkte nurodo, kokias slygas ji taikys subrangov parinkimui ir j pakeitimui, kaip
nurodyta Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 40 straipsnyje (gali bti paymimi keli langeliai).
17.12. Formos II.1.8 punkte pateikiama informacija, ar pirkimas yra skaidomas dalis. Jei taip, dl kiekvienos pirkimo
dalies reikia pildyti formos B pried. Jei pirkimas skaidomas dalis, btina nurodyti, dl keli dali tiekjas gali pateikti
pasilym. Jei nurodoma, kad tiekjas pasilym gali pateikti tik dl vienos dalies, reikia, kad dl kit dali tas pats tiekjas
pasilymo pateikti negals. Perkanioji organizacija ribojim pateikti pasilymus gali tik iimtinmis, objektyviai pagristoms
aplinkybms (pvz., statinio projektavimo ir technins prieiros paslaug atskyrimo situacijos ir kt.). Jei paymima, kad
tiekjas gali pateikti pasilym dl vienos ar keli dali, reikia, kad tiekjas pasirinktinai gali pateikti pasilym arba vienai
daliai, arba kelioms dalims, taip pat ir visoms. Jei nurodoma, kad tiekjas gali pateikti pasilym tik dl vis dali, reikia,
kad dl vienos ar keli dali pasilym pateikti negalima.
17.13. Formos II.1.9 punkte nurodoma, ar galima pateikti alternatyvius pasilymus. Vadovaudamasi Viej pirkim, atliekam
gynybos ir saugumo srityje, statymo 39 straipsnio 1 dalimi, perkanioji organizacija gali sudaryti galimyb pateikti alternatyvius
pasilymus tik tuomet, jei pasilymai bus vertinami remiantis ekonomikai naudingiausio pasilymo vertinimo kriterijumi.
17.14. Formos II.2.1 punkte nurodomas perkam preki kiekis, paslaug ar darb apimtis fziniais mato vienetais (pvz.,
tona, kvadratinis metras ir pan.). Nurodant preliminarius kiekius (apimtis), nustatoma virutin ir apatin ribos. Jei nemanoma
nustatyti apatins ribos, nurodoma tik virutin riba arba preliminari maksimali perkam preki, paslaug ar darb kiekio
(apimties) riba. Kiekis (apimtis) nurodomas atsivelgiant visas pirkimo dalis, galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus
pirkimo sutarties pratsimus. Pasirinkimo galimyb suprantama kaip galimyb pratsti pirkimo sutart tomis paiomis
slygomis arba galimyb atlikti pirkimus pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 19 straipsnio
6 dalies 1 punkt ir 7 dalies 2 punkt. Taip pat galima nurodyti numatom pirkimo vert be PVm arba maiausios ir didiausios
pirkimo verts interval. Vert nurodoma atsivelgiant visas pirkimo dalis, galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus
pirkimo sutarties pratsimus. Skaiiai tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins
turi bti atskiriama kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi trumpiniais neraomi.
(pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji
simboliai (pvz., , $, ) neraomi.
17.15. Jei perkanioji organizacija numato galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus pirkimo sutarties pratsimus,
II.2.2 punkte paymi langel Taip. Jei perkanioji organizacija ketina pratsti pirkimo sutart arba vadovautis Viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 19 straipsnio 7 dalies 2 punktu, privalo apie tai nurodyti II.2.2 punkte,
jei ketina vadovautis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 19 straipsnio 6 dalies 1 punktu apie
tai gali nurodyti II.2.2 punkte. Taip pat, jei inoma, nurodomas laikotarpis, per kur galima pasinaudoti pasirinkimo
alternatyvomis ir pirkimo sutarties pratsimais, t. y. laikotarpis, kurio metu galima pratsti pirkimo sutart arba atlikti pirkimus
pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 19 straipsnio 6 dalies 1 punkt ir 7 dalies 2 punkt.
Laikotarpis nurodomas mnesiais arba dienomis nuo pradins pirkimo sutarties sudarymo.
17.16. Jei pirkimo sutart ketinama pratsti, II.2.3 punkte paymima Taip ir, jei inoma, nurodomas galim pratsim skaiius
arba maiausio ir didiausio galim pratsim skaiiaus intervalas. Taip pat, jei inoma, ir jei perkamos preks ar paslaugos, nurodoma
pirkimo sutarties pratsimo trukm mnesiais arba dienomis skaiiuojant nuo pradins pirkimo sutarties sudarymo dienos.
17.17. Formos II.3 punkte nurodoma pirkimo sutarties trukm (mnesiais arba dienomis nuo pirkimo sutarties sudarymo)
arba pirkimo sutarties sudarymo ir pabaigos datos. Pirkimo sutarties trukm nurodoma, atsivelgiant abipusi sipareigojim
vykdymo termin. Pirkimo sutarties pradios ir pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dl objektyvi prieasi perkaniajai
organizacijai btina nurodyti konkrei kalendorin dat ir i dat galima tiksliai numatyti. iame punkte nurodoma pagrindins
pirkimo sutarties trukm. Jei numatoma pirkimo sutart pratsti, atitinkamai pildomas II.2.3 punktas.
17.18. Formos III.1.1 punkte perkanioji organizacija be nuorodos pirkimo dokumentus privalo nurodyti pagal Viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 30 straipsnio 1 dal reikalaujam pirkimo sutarties vykdymo
utikrinimo bd garantij, laidavim, netesybas ar kitus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (in., 2000, Nr. 74-
2262) (toliau Civilinis kodeksas) nurodytus bdus.
17.19. Formos III.1.2 punkte pateikiamos pagrindins fnansavimo slygos ir atsiskaitymo su tiekju tvarka. (pvz., nurodoma,
kad su tiekju bus atsiskaitoma pavedimu per 30 dien nuo sskaitos faktros iraymo arba per 15 dien nuo darb primimo
perdavimo akto pasiraymo). Pagrindins fnansavimo slygos gali bti pateikiamos ir pirkimo dokumentuose.
17.20. Jeigu perkanioji organizacija, vadovaudamasi Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
7 straipsnio 2 dalimi, pareikalaus, kad pasilym pateikusi ir laimjusi kio subjekt grup gyt tam tikr teisin form,
apie tai nurodo formos III.1.3 punkte be nuorodos pirkimo dokumentus.
17.21. Formos III.1.4 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali nurodyti ypatingas pirkimo sutarties vykdymo
slygas, vis pirma dl tiekimo patikimumo (Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 42 straipsnis)
ir informacijos saugumo (Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 41 straipsnis).
17.22. Jeigu perkanioji organizacija, vadovaudamasi Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
36 straipsnio 1 dalies 12 punktu, reikalauja pateikti mons patikimum patvirtinant paymjim, leidim dirbti ar susipainti
2012 m. lapkriio 15 d.
124
6745
su slaptinta informacija ar asmens patikimumo paymjim, formos III.1.5 punkte gali bti nurodoma data (diena/mnuo/
metai) iki kada kandidatai, dar neturintys mint dokument, gali juos gauti.
17.23. Formos III.2.1III.2.3 punktuose perkanioji organizacija nurodo, koki informacij apie savo kvalifkacij ir j
rodanius dokumentus tiekjas ir subrangovas jei pastarajam taikoma, privals pateikti:
17.23.1. perkanioji organizacija privalo upildyti formos III.2.1 punkt. Jame privalo nurodyti, kad tiekjas ir subrangovas,
jei pastarajam taikoma, turi pateikti informacij apie teistum (neteistum) dl veik, numatyt Viej pirkim, atliekam
gynybos ir saugumo srityje, statymo 33 straipsnio 1 dalyje ir tai rodanius dokumentus. Jeigu perkanioji organizacija
nustato, kad paraika ar pasilymas yra atmetami dl tam tikr slyg, numatyt Viej pirkim statymo, atliekam gynybos
ir saugumo srityje, 33 straipsnio 2 dalyje, formos III.2.1 punkte privalo nurodyti tas slygas ir dokumentus, kuriuos tiekjas
ir subrangovas, jei pastarajam taikoma, privals pateikti. Jeigu perkanioji organizacija reikalauja, kad tiekjas ir subrangovas,
jei pastarajam taikoma, turt teis verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutariai vykdyti, III.2.1 punkte privalo nurodyti,
kokiu Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 34 straipsnyje bdu tiekjas ir subrangovas, jei
pastarajam taikoma, turt tai rodyti;
17.23.2. formos III.2.2 punktas pildomas, jei tiekjo ir subrangovo, jei pastarajam taikoma, kvalifkacijai patikrinti
perkanioji organizacija nustato ekonomins ir fnansins bkls reikalavimus. iame punkte be nuorodos kitus pirkimo
dokumentus ivardijami Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 35 straipsnyje nurodyti tiekjo ir
subrangovo, jei pastarajam taikoma, ekonomins ir fnansins bkls reikalavimai ir reikalaujami dokumentai, rodantys
tiekjo ir subrangovo, jei pastarajam taikoma, atitikt tiems reikalavimams;
17.23.3. formos III.2.3 punktas pildomas, jei tiekjo ir subrangovo, jei pastarajam taikoma, kvalifkacijai patikrinti
perkanioji organizacija nustato techninio ir (arba) profesinio pajgumo reikalavimus. iame punkte be nuorodos kitus
pirkimo dokumentus ivardijami Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 36 ir 37 straipsniuose
nurodyti tiekjo ir subrangovo, jei pastarajam taikoma, techninio ir (arba) profesinio pajgumo reikalavimai ir reikalaujami
dokumentai, rodantys tiekjo ir subrangovo, jei pastarajam taikoma, atitikt tiems reikalavimams.
17.24. Formos III.2.4 punktas pildomas, jei perkanioji organizacija pasinaudoja Viej pirkim, atliekam gynybos ir
saugumo srityje, statymo 18 straipsnio suteikta teise nustatyti slygas, sudaranias galimyb pirkimuose dalyvauti tik
negalij socialinms monms (iuo atveju ymimas langelis Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupms), arba
nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiam asmen, kuri dauguma yra negalieji, darbinimo programas (iuo
atveju ymimas langelis Sutartis turi bti vykdoma gyvendinant globojamas uimtumo programas).
17.25. Formos III.3.1 punktas pildomas paymint langel Taip, jei atliekamas paslaug pirkimas ir paslaug gali teikti
tik tam tikros profesijos asmenys (pvz., advokatai). Jei paymima Taip, reikia nurodyti teiss akt, kuris suteikia teis teikti
atitinkam paslaug tik tam tikros profesijos asmenims.
17.26. Jei atliekamas paslaug pirkimas, formos III.3.2 punkte paymima, ar tiekjas, kai jis yra juridinis asmuo, pasilyme
turi nurodyti u paslaug teikim atsaking darbuotoj pavardes ir profesin kvalifkacij.
17.27. Formos IV.1.1 punkte paymima, kokiu bdu bus atliekamas pirkimas:
17.27.1. jei pirkimas atliekamas riboto konkurso bdu, ymimas langelis Ribota procedra;
17.27.2. jei pirkimas atliekamas riboto konkurso bdu nustatant sutrumpintus pasilym pateikimo terminus, vadovaujantis
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 26 straipsnio 9 dalimi, ymimas langelis Supaprastinta ribota
procedra bei pateikiamos prieastys, kuriomis pateisinama skuba. Skuba negali priklausyti nuo perkaniosios organizacijos;
17.27.3. jei pirkimas atliekamas skelbiam deryb bdu, paymimas langelis Deryb procedra;
17.27.4. jei pirkimas atliekamas deryb bdu nustatant sutrumpintus pasilym pateikimo terminus, vadovaujantis
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 26 straipsnio 9 dalimi, ymimas langelis Supaprastinta
deryb procedra bei pateikiamos prieastys, kuriomis pateisinama skuba;
17.27.5. jei pirkimas atliekamas konkurencinio dialogo bdu, paymimas langelis Konkurencinis dialogas.
17.28. Jei perkanioji organizacija yra numaiusi pakviesti pateikti pasilymus ribotame konkurse, skelbiamose derybose
ar konkurenciniame dialoge tik atitinkam kandidat skaii, pildomas formos IV.1.2 punktas. Jame nurodomas numatomas
kviestin kandidat skaiius arba numatomas maiausio ir didiausio kviestin kandidat skaiiaus intervalas (riboto konkurso,
skelbiam deryb ar konkurencinio dialogo atveju kvieiami ne maiau kaip 3 kandidatai). Formos IV.1.2 punkte taip pat
nurodomi kvalifkacins atrankos kriterijai (Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 21 straipsnio
3 dalis, 22 straipsnio 4 dalis, 23 straipsnio 4 dalis).
17.29. Formos IV.1.3 punkte nurodoma, ar perkanioji organizacija, atlikdama pirkim skelbiam deryb ar konkurencinio
dialogo bdu, pasinaudos galimybe taikyti etapus suskirstyt procedr, laipsnikai mainant aptariam sprendim skaii
(Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 22 straipsnio 11 dalis arba 23 straipsnio11 dalis).
17.30. Formos IV.2.1 punkte paymimas pasilym vertinimo kriterijus maiausios kainos ar ekonomikai naudingiausio
pasilymo, kuris bus taikomas vertinant tiekj pasilymus. Jei pasirinktas ekonomikai naudingiausio pasilymo vertinimo
kriterijus, galima IV.2.1 punkte pateikti kriterijus, kuriuos bus atsivelgta. Jeigu nurodomi kriterijai, turi bti nurodomas
j lyginamasis svoris. Jeigu lyginamojo svorio jiems negalima priskirti, galima kriterijus idstyti majanios svarbos tvarka.
Jeigu perkanioji organizacija ekonomikai naudingiausio pasilymo vertinimo kriterijus pateiks kituose pirkimo dokumentuose
(kvietime pateikti pasilym, apraomajame dokumente ar kt.), tai reikia paymti IV.2.1 punkte.
17.31. Formos IV.2.2 punkte paymima, ar bus rengiamas elektroninis aukcionas. Jei paymimas langelis Taip, toliau
pateikiama Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.
Valstybs inios nr. 132
125
6745
17.32. Formos IV.3.1 punkto perkanioji organizacija nepildo. Pirkimo numer suteikia Viej pirkim tarnyba.
17.33. Formos IV.3.2 punkte nurodomi ankstesni skelbim dl to paties pirkimo duomenys (jei toki buvo). atitinkamai
nurodomas iankstinio informacinio skelbimo arba skelbimo apie pirkjo profl numeris, kuris buvo suteiktas ES OL. Jei
toki praneim buvo ne vienas (pvz., buvo skelbti du iankstiniai informaciniai skelbimai, kuri pagrindu dabar skelbiamas
vienas pirkimas), rekomenduojame toki praneim numerius rayti io punkto skiltyje Kiti ankstesni skelbimai.
17.34. Formos IV.3.3 punkte nurodoma data ir laikas (valanda, minuts), iki kurios kandidatas gali gauti pirkimo
dokumentus, papildomos informacijos, susijusios su pirkimo dokumentais, ar apraomj dokument (kai vykdomas
konkurencinis dialogas). Jei perkanioji organizacija ima mokest u pirkimo dokumentus, nurodoma j kaina bei pateikiami
duomenys apie apmokjim (perkaniosios organizacijos kasoje ar banke, jei banke, nurodomas banko pavadinimas, kodas,
sskaitos numeris). mokest sudaro tik pagrstos kopijavimo ir siuntimo ilaidos. Jei u pirkimo dokument vertim bus
imamas mokestis, jis nurodomas atskirai. atkreiptinas dmesys, kad mokestis u pirkimo dokumentus gali bti nustatomas
tik tuomet, kai pirkimo dokument technikai nemanoma pateikti CVP IS priemonmis.
17.35. Formos IV.3.4 punkte nurodoma data ir laikas (valanda, minuts), iki kurios priimamos paraikos dalyvauti riboto
konkurso, skelbiam deryb ar konkurencinio dialogo procedrose.
17.36. Formos IV.3.3 punkte nurodyta pirkimo dokument gavimo data turi skirtis nuo IV.3.4 punkte nurodytos pasilym
primimo datos 16 dienomis riboto konkurso, skelbiam deryb ar konkurencinio dialogo atvejais arba 14 dienomis skubi
procedr atveju (skelbiamos derybos ir ribotas konkursas), kaip nustatyta Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo
srityje, statymo 26 straipsnio 9 dalyje.
17.37. Formos IV.3.5 punkte, jei inoma, nurodoma kvietim pateikti pasilymus isiuntimo data po kvalifkacijos
patikrinimo tolesnse procedrose dalyvauti atrinktiems kandidatams.
17.38. Formos IV.3.6 punkte paymima kalba ar kalbos, kuriomis gali bti parengti pasilymai ar paraikos.
17.39. Formos VI.1 punkte nurodoma, ar pirkimas, dl kurio pildomas praneimas, yra pasikartojantis vienas i nuolat
(per 12 mnesi keli to paties tipo pirkimai) atliekam pirkim. Jei paymima Taip, galima nurodyti kit praneim
numatom paskelbimo dat.
17.40. Formos VI.2 punkte paymima, ar pirkimas yra susijs su projektu ir (arba) programa, fnansuojama Europos
Sjungos fond lomis. Jei paymimas langelis Taip, nurodomas to projekto ir (arba) programos pavadinimas.
17.41. Formos VI.3 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti bet koki papildom su pirkimu susijusi
informacij. (pvz., jei i.1 punkte nurodytas CVP is interneto adresas, kuriuo turi bti teikiami elektroniniai pasilymai ir
paraikos dalyvauti pirkimo procedroje, t. y. pirkimas atliekamas CVP is priemonmis, rekomenduojama nurodyti: Pirkimas
atliekamas elektroniniu bdu. Elektroninmis priemonmis pasilymus gali teikti tiktai tiekjai, registruoti CVP is,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP is yra nemokama. Pasilymus tiekjai turi pateikti
tik su saugiu elektroniniu parau, atitinkaniu lietuvos Respublikos elektroninio parao statymo nustatytus
reikalavimus).
17.42. Pateikdama informacij apie skund pateikimo procedr, perkanioji organizacija gali pasirinkti, ar pateikti
informacij apie pretenzij teikim, ar apie iekini teikim teismui:
17.42.1. jei perkanioji organizacija nusprendia pateikti informacij apie pretenzij teikim, formos VI.4.1 ir
VI.4.3 punktuose nurodo reikalaujamus savo duomenis;
17.42.2. jei perkanioji organizacija nusprendia pateikti informacij apie iekini teikim teismui, formos VI.4.1 ir
VI.4.3 punktuose nurodo teismo, kuriam bt teisminga byla dl pirkimo, dl kurio pildomas praneimas, duomenis.
Teismingumas nustatomas pagal Civilinio proceso kodekso IV skyri;
17.42.3. formos VI.4.2 punkte pateikiama informacija dl skund (atitinkamai pretenzij arba iekini) pateikimo termin.
Perkanioji organizacija, nurodydama terminus, gali pateikti nuorod Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo
srityje, statymo 57 straipsn. Jei tie terminai nepateikiami, turi bti upildytas VI.4.3 punktas.
17.43. Formos VI.5 punkto perkanioji organizacija nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim tarnyba.
17.44. Formos a priedo pildymas:
17.44.1. I dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad daugiau informacijos, nei pateikta praneime, galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu. I dalyje pateikiamas visas organizacijos pavadinimas, mons kodas, jos adresas (gatv,
numeris), miestas, pato kodas, alis. Nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas
ir pavard (eilutje Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato
adresas (visuomet reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai patvirtinim apie praneimo
paskelbim ir kit reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo
kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu
nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali
bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13). Gali
bti nurodomas organizacijos pagrindinis interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma http:// arba
https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
17.44.2. II dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad specifkacijas ir papildomus dokumentus galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu;
17.44.3. III dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad pasilymai arba paraikos dalyvauti pirkimo
procedroje turi bti siuniami ne I.1 punkte nurodytu adresu;
2012 m. lapkriio 15 d.
126
6745
17.44.4. IV dalis pildoma tuomet, kai perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, I.4 punkte paymjo, kad yra
galiota kitos perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo procedras. ioje dalyje perkanioji organizacija pateikia duomenis
apie perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei galiojimus
perkaniajai organizacijai vykdyti pirkimo procedras suteik kelios perkaniosios organizacijos, duomenys apie jas nurodomi,
pildant IV lentel tiek kart, kiek yra perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo procedras.
17.45. Jei pirkimas skaidomas dalis, apie kiekvien pirkimo dal pildomas formos B priedas:
17.45.1. nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui;
17.45.2. nurodomas pirkimo dalies numeris ir dalies tikslus pavadinimas;
17.45.3. 1 punkte pateikiamas trumpas pirkimo dalies apraymas;
17.45.4. 2 punkte nurodomas(-i) pirkimo daliai priskirtas(-i) kodas(-ai), nustatytas pagal BVP, patvirtint Komisijos
Reglamentu (EB) Nr. 213/2008. Pagrindinis pirkimo objektas yra tas, kurio vert pinigine iraika yra didiausia;
17.45.5. 3 punkte nurodomas tai pirkimo daliai priskirt preki, paslaug ar darb kiekis (apimtis) fziniais mato vienetais
(pvz., tona, kvadratinis metras ir pan.), taip pat gali bti nurodoma smata (vert) be PVm arba maiausios ir didiausios
smatos (verts) intervalas. Skaiiai tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins
turi bti atskiriama kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi trumpiniais neraomi.
(pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji
simboliai (pvz., , $, ) neraomi;
17.45.6. 4 punkte nurodoma pirkimo sutarties trukm (mnesiais arba dienomis nuo pirkimo sutarties sudarymo) arba
pirkimo sutarties sudarymo ir pabaigos datos, jei jos skiriasi nuo formos II.3 punkte nurodytos pirkimo sutarties trukms ar
pirkimo sutarties sudarymo ir pabaigos dat. Pirkimo sutarties trukm nurodoma, atsivelgiant abipusi sipareigojim
vykdymo termin. Pirkimo sutarties pradios ir pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dl objektyvi prieasi
perkaniajai organizacijai btina nurodyti konkrei kalendorin dat ir i dat galima tiksliai numatyti;
17.45.7. 5 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti papildom informacij apie pirkimo dalis.
17.46. 2 standartins formos C3 priede ivardytos paslaug kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai
informacij perkaniosioms organizacijoms pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
VII. 18 STANDARTINS FORMOS SKELBIMAS APIE SUTARI SUDARYM
GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE PILDYMAS
18. Perkanioji organizacija, skelbdama apie sudaryt sutart pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo
srityje, statymo 43 straipsnio 4 dal, pildo 18 standartin form Skelbimas apie sutari sudarym gynybos ir saugumo
srityje. Formoje:
18.1. Formos I.1 punkto lentelje:
18.1.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos pavadinimas ir kodas;
18.1.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija yra kaime, adresui rayti skirtoje vietoje
nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti skirtame, langelyje,
raids LT neraomos) ir alis;
18.1.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit
reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas
pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas
daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti
praleidiamas. (pvz., +370 52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
18.1.4. skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi perkaniosios organizacijos pagrindinis interneto adresas bei
pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos tinklalapio dalis, specialiai skirta skelbti apie numatomus pirkimus) interneto
adresas. Treioje ios skilties eilutje nurodomas interneto adresas, kuriame skelbiama informacija apie pirkim, t. y. pirkimo
dokumentai (CVP IS interneto adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Jei pirkimas atliekamas CVP IS priemonmis,
ketvirtoje skilties eilutje taip pat nurodomas CVP IS interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma
http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
18.2. Formos I.2 punkte perkanioji organizacija paymi tip, kuriam ji priklauso:
18.2.1. ministerija ar kuri nors kita nacionalins ar federacins valdios institucija, skaitant j regioninius ar vietos
padalinius paymima, jei perkanioji organizacija atlieka statym leidiamosios (pvz., lietuvos Respublikos seimo
kanceliarija, nes seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka statym leidiamj funkcij), vykdomosios (pvz., lietuvos
Respublikos kio ministerija) ar teismins (pvz., Vilniaus apygardos teismas) valdios funkcijas. Lietuvoje nra federacins
valdios institucij;
18.2.2. Nacionalin ar federacin agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia visoje Lietuvos
teritorijoje, taiau neatlieka valdios funkcij, ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra (pvz., Centrin projekt
valdymo agentra). Lietuvoje nra federacini agentr ar tarnyb;
Valstybs inios nr. 132
127
6745
18.2.3. Regiono ar vietos valdios institucija paymima, kai perkanioji organizacija yra savivaldybi ar teritoriniai
valstybinio administravimo subjektai (pvz., miest ar rajon savivaldybi administracijos, apskrii valstybins mokesi
inspekcijos);
18.2.4. Regiono ar vietos agentra ar tarnyba paymima, jei perkanioji organizacija veikia tam tikroje Lietuvos
teritorijos dalyje, neatlieka valdios funkcij ir jos pavadinime yra odis Tarnyba ar agentra;
18.2.5. staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis paymima, jei perkanioji organizacija yra vieasis juridinis
asmuo, nepriklausantis Tvarkos aprao 18.2.118.2.4 punktuose nurodyt perkanij organizacij tipams (pvz., valstybs
mons, vieosios staigos, mokyklos);
18.2.6. Europos institucija arba agentra ar tarptautin organizacija paymima, jeigu perkanioji organizacija yra
Lietuvoje steigta, bet visoje Europos Sjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentra arba Lietuvoje steigta tarptautin
organizacija;
18.2.7. Kita paymima, kai perkanioji organizacija nepriklauso nei vienai i Tvarkos aprao 18.2.118.2.6 punktuose
nurodyt perkanij organizacij tip. ia taip pat reikia nurodyti konkret tip (pvz., ambasados, privats juridiniai
asmenys, kurie yra perkaniosios organizacijos pagal Viej pirkim statym).
18.3. Formos I.3 punkte perkanioji organizacija taip pat paymi pagrindin savo veiklos srit ar sritis, atsivelgdama
tos perkaniosios organizacijos status, nuostatus, kuriuose veiklos rys yra ivardintos, arba realiai vykdom veikl. Jei
perkanioji organizacija paymi Kita, reikia nurodyti konkrei savo veiklos srit ar sritis. Perkaniosios organizacijos,
kurios nurodytos Viej pirkim statymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji
organizacija, perkaniosios organizacijos, nurodytos Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel
Perkantysis subjektas.
18.4. Formos I.4 punkte taip pat reikia paymti, ar perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, buvo galiota
kitos perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo, dl kurio pildoma praneimo forma, procedras. Jei paymima Taip,
duomenys apie perkanij(-isias) organizacij(-as), galiojusi(-ias) atlikti pirkim, nurodomi formos a priede.
18.5. Formos II.1.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik pirkimui. Pavadinimas turi
sutapti su tuo pavadinimu, kuris buvo nurodytas praneime apie pirkim. Jei buvo perkamos Viej pirkim, atliekam
gynybos ir saugumo srityje, statymo 2 priedlyje ivardytos paslaugos, nurodomas pirkimo pavadinimas turi atitikti
pavadinim, pateikt Skelbime apie supaprastint pirkim (Sk-1 tipin forma). Jei pirkimas buvo atliekamas neskelbiam
deryb bdu arba buvo atliekamas supaprastintas pirkimas apie kur nebuvo skelbta, nurodomas tikslus pirkimo pavadinimas,
o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei pirkimo objektas. (pvz., perkamos architektrinio
projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1, kurio pavadinimas architektrini, ininerini,
statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas tokiu atveju bt architektrini projektavimo
paslaug vieasis pirkimas).
18.6. Formos II.1.2 punkte priklausomai nuo sudarytos pirkimo sutarties objekto ries (preks, paslaugos ar darbai)
atitinkamai pateikiama reikalaujama informacija. Paslaug kategorija nustatoma pagal Viej pirkim, atliekam gynybos
ir saugumo srityje, statymo 1 ir 2 priedliuose pateikt paslaug kategorij sra. Jei pirkimo sutartis sudaryta dl Viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 2 priedlio paslaug, reikia nurodyti, ar perkanioji organizacija
sutinka, kad is praneimas bt paskelbtas. iame punkte taip pat nurodoma pagrindin preki pristatymo, paslaug teikimo
ar darb atlikimo vieta bei gali bti raomas t viet nurodantis NUTS klasifkatoriaus kodas, nustatytas pagal Europos
Parlamento ir Tarybos Reglament (EB) Nr. 1888/2005. (pvz., jei paslaugos bus teikiamos Vilniaus apskrityje, ymimas kodas
lt00a, jei paslaugos bus teikiamos visos lietuvos teritorijoje, ymimas kodas lt00). NUTS klasifkatori galima rasti
Viej pirkim tarnybos tinklalapyje adresu www.vpt.lt., skiltyje Klasifkatoriai.
18.7. Formos II.1.3 punkte paymima, jeigu sudaryta preliminarioji sutartis.
18.8. Formos II.1.4 punkte pateikiamas trumpas pirkimo sutarties (objekto) apibdinimas.
18.9. Formos II.1.5 punkte nurodomi pirkimo sutarties (objekto) kodai, nustatyti pagal BVP, patvirtint Komisijos
Reglamentu (EB) Nr. 213/2008. Jei apie pirkim buvo skelbta, nurodomi tame praneime rayti kodai. Jei apie pirkim
skelbta nebuvo, nurodomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal BVP. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej
pirkim tarnybos interneto svetainje adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros,
yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti naudojama prapleiant pirkimo objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis
kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris dar isamiau apibdina perkam preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt.
Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups). Kai kurie skirsniai daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams
(pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U skirsniai) apibdinti. Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Perkanioji organizacija privalo nurodyti pagrindinio pirkimo objekto kod, nustatyt pagal BVP. Jei yra ir papildom
pirkimo objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti perkaniosios
organizacijos nuoira. Pagrindinis pirkimo objekto kodas turi atitikti pirkimo objekt, nurodyt II.1.2 dalyje ir yra tas,
kuriam priskirt perkam preki, paslaug ar darb vert pinigine iraika yra didiausia.
2012 m. lapkriio 15 d.
128
6745
18.10. Formos II.2.1 punkte nurodoma bendra galutin sudarytos pirkimo sutarties vert, vertinant visas pirkimo dalis,
galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus pirkimo sutarties pratsimus. Jei buvo sudarytos kelios pirkimo sutartys, nurodoma
bendra (susumuota) j vert, skaitant kiekvienos j pratsimo galimybes ir pirkimo dalis. Jei pirkimo sutartyje nustatomas
kainis, perkanioji organizacija apytiksliai apskaiiuoja pirkimo sutarties vert. Taip pat nurodoma valiuta. Kaip alternatyv
galima nurodyti svarstyt maiausios ir didiausios kainos pasilymus bei valiut. Taip pat reikia nurodyti, ar vert pateikiama
su PVm ar be jo, bei PVm tarif, jei vert nurodoma su PVm tarifu. Jei PVm tarifai skirtingoms pirkimo sutartims ar pirkimo
dalims skirtingi, vert nurodykite be PVm.
18.11. Formos IV.1 punkte paymima, kok pirkimo bd taikant buvo atliktos pirkimo procedros, kuri metu sudaryta(-
os) pirkimo sutartis(-ys):
18.11.1. jei pirkimas buvo atliekamas riboto konkurso bdu, ymimas langelis Ribota procedra;
18.11.2. jei pirkimas buvo atliekamas riboto konkurso bdu nustatant sutrumpintus pasilym pateikimo terminus,
vadovaujantis Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 26 straipsnio 9 dalimi, ymimas langelis
Supaprastinta ribota procedra;
18.11.3. jei pirkimas buvo atliekamas konkurencinio dialogo bdu, paymimas langelis Konkurencinis dialogas;
18.11.4. jei pirkimas buvo atliekamas skelbiam deryb bdu, paymimas langelis Deryb procedra, kai skelbiamas
skelbimas apie pirkim;
18.11.5. jei pirkimas buvo atliekamas deryb bdu nustatant sutrumpintus pasilym pateikimo terminus, vadovaujantis
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 26 straipsnio 9 dalimi, ymimas langelis Supaprastinta
deryb procedra;
18.11.6. jei pirkimas buvo atliekamas neskelbiam deryb bdu, ymimas langelis Deryb procedra, kai neskelbiamas
skelbimas apie pirkim. Taip pat reikia upildyti formos D3 pried, kurio 1 dalyje paymima neskelbiam deryb pasirinkimo
prieastis;
18.11.7. jei buvo atliekamas Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 2 priedlyje ivardyt
paslaug, kuri vert yra didesn nei vert, nurodyta Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
16 straipsnio 1 dalyje, supaprastintas pirkimas arba pirkimas, kuris nepatenka Direktyvos 2009/81/EB taikymo srit, t. y.
perkanioji organizacija atliko Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 3 straipsnyje nustatyt
pirkim, ir apie juos nebuvo skelbta ES OL, ymimas langelis Deryb procedra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkim
(atvejais, ivardintais formos D3 priedo 2 dalyje). Taip pat reikia upildyti formos D3 pried, kurio 2 dalyje paymimas
atitinkamas langelis.
18.12. Formos IV.2.1 punkte nurodomi taikyti pasilym vertinimo kriterijai (maiausios kainos ir ekonomikai
naudingiausio pasilymo). Jei pasilymai buvo vertinami pagal ekonomikai naudingiausio pasilymo kriterij, reikia juos
ivardinti ir nurodyti j lyginamj svor.
18.13. Formos IV.2.2 punkte paymima, ar buvo surengtas elektroninis aukcionas.
18.14. Jei apie pirkim buvo skelbta ES OL, formos IV.3.1 punkte perkanioji organizacija nurodo praneime apie pirkim
nurodyt pirkimo numer.
18.15. Formos IV.3.2 punkte nurodomi ankstesni skelbim dl atlikto pirkimo duomenys (jei toki buvo). atitinkamai
nurodomas iankstinio informacinio skelbimo, skelbimo apie pirkjo profl, skelbimo apie pirkim arba praneimo dl
savanoriko ex ante skaidrumo numeris, kuris buvo suteiktas ES OL. Jei toki praneim buvo ne vienas (pvz., buvo skelbti
du iankstiniai informaciniai skelbimai, kuri pagrindu buvo vykdomas vienas pirkimas), rekomenduojame toki praneim
numerius rayti io punkto skiltyje Kiti ankstesni skelbimai.
18.16. Formos V dalyje pateikiama informacija apie sudarytas pirkimo sutartis. raomas pirkimo sutarties numeris,
numeruojama i eils (1, 2, 3 ir t. t.), pirkimo dalies numeris bei nurodomas pirkimo dalies pavadinimas.
18.17. Formos V.1 punkte raoma sprendimo sudaryti pirkimo sutart primimo data.
18.18. Formos V.2 punkte nurodoma, kiek dl ios pirkimo sutarties i viso buvo gauta pasilym ir kiek pasilym
gauta elektroninmis priemonmis.
18.19. Formos V.3 punkte pateikiama informacija apie tiekj, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis. Nurodomas ofcialus
pavadinimas, jo buveins adresas (gatv, numeris), miestas, pato kodas ir alis. Jei tiekjas yra fzinis asmuo, nurodomas
jo vardas, pavard, gyvenamosios vietos adresas (gatv, numeris), miestas, pato kodas ir alis. Taip pat nurodomas elektroninio
pato adresas, telefono numeris, interneto adresas, faksas. Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo
kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu
nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali
bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13).
18.20. Formos V.4 punkte pateikiama informacija apie pirkimo sutarties vert:
18.20.1. gali bti nurodoma pradin numatyta bendra pirkimo sutarties vert ir valiuta, taip pat paymima, ar vert
nurodoma su PVm ar be jo, bei PVm tarifas. Jei atskiroms pirkimo sutarties objekto dalims taikomas skirtingas PVm tarifas,
vert reikt rayti be PVm;
18.20.2. nurodoma bendra galutin sudarytos pirkimo sutarties vert, vertinant visas galimas pasirinkimo alternatyvas
ir galimus pirkimo sutarties pratsimus, ir valiuta arba galima nurodyti maiausi silyt kain ir didiausi silyt kain
Valstybs inios nr. 132
129
6745
bei valiut. Jei pirkimo sutartyje nustatomas kainis, perkanioji organizacija apytiksliai apskaiiuoja pirkimo sutarties vert.
Taip pat paymima, ar vert nurodoma su PVm ar be jo, bei PVm tarifas. Jei atskiroms pirkimo sutarties objekto dalims
taikomas skirtingas PVm tarifas, vert reikt rayti be PVm;
18.20.3. jei perkanioji organizacija nurodo metin arba mnesin pirkimo sutarties vert, reikia nurodyti met arba
mnesi, kuriems pirkimo sutartis sudaryta, skaii, vertinant visas galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus pirkimo
sutarties pratsimus.
18.21. Formos V.5 punkte:
18.21.1. paymima, ar tiekjas dal pirkimo sutarties vykdyti perduos subrangovams;
18.21.2. jei paymimas langelis Taip, gali bti nurodoma preliminari pirkimo sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti
subrangovams, vert be PVm ir valiuta arba pirkimo sutarties dalis ireikta procentais;
18.21.3. taip pat, jei inoma, galima trumpai apibdinti t pirkimo sutarties dal, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos
sutart, nurodant vert ir dal procentais;
18.21.4. jei perkanioji organizacija reikalauja renkantis subrangovus visai ar daliai pirkimo sutarties vykdyti, vadovautis
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo III skyriaus nuostatomis, paymimas langelis Visos arba
kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso bdu;
18.21.5. perkanioji organizacija, paymjusi langel Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso
bdu, nurodo maiausi pirkimo sutarties dal ireikt procentu intervalu (maiausias ir didiausias procentines vertes)
nuo pirkimo sutarties verts, kuriai subrangovai turi bti pasitelkiami vadovaujantis Viej pirkim, atliekam gynybos ir
saugumo srityje, statymo III skyriaus nuostatomis. Tokia pirkimo sutarties dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 30 procent
visos pirkimo sutarties verts.
18.22. Formos VI.1 punkte paymima, ar pirkimas yra susijs su projektu ir (arba) programa, fnansuojama Europos
Sjungos fond lomis. Jei paymimas langelis Taip, nurodomas to projekto ir (arba) programos pavadinimas.
18.23. Formos VI.2 punkte perkanioji organizacija savo nuoira gali pateikti bet koki su pirkimu susijusi papildom
informacij, kuri nebuvo nurodyta praneime.
18.24. Pateikdama informacij apie skund pateikimo procedr, perkanioji organizacija gali pasirinkti, ar pateikti
informacij apie pretenzij teikim, ar apie iekini teikim teismui:
18.24.1. jei perkanioji organizacija nusprendia pateikti informacij apie pretenzij teikim, formos VI.3.1 ir
VI.3.3 punktuose nurodo reikalaujamus savo duomenis;
18.24.2. jei perkanioji organizacija nusprendia pateikti informacij apie iekini teikim teismui, formos VI.3.1 ir
VI.3.3 punkte nurodo teismo, kuriam bt teisminga byla dl pirkimo, dl kurio pildomas praneimas, duomenis. Teismingumas
nustatomas pagal Civilinio proceso kodekso IV skyri;
18.24.3. formos VI.3.2 punkte pateikiama informacija apie skund (atitinkamai pretenzij arba iekini) pateikimo
terminus. Perkanioji organizacija, nurodydama terminus, gali pateikti nuorod Viej pirkim, atliekamo gynybos ir
saugumo srityje, statymo 57 straipsn. Jei terminai nepateikiami, turi bti upildytas VI.3.3 punktas.
18.25. Formos VI.4 punkto perkanioji organizacija nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim tarnyba.
18.26. Formos a priedas yra pildomas, jei perkanioji organizacija, pildanti praneimo form, I.4 punkte paymjo, kad
yra galiota kitos perkaniosios organizacijos atlikti pirkimo procedras. ioje dalyje perkanioji organizacija pateikia
duomenis apie perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo procedras. Jei galiojimus perkaniajai organizacijai
vykdyti pirkimo procedras suteik kelios perkaniosios organizacijos, duomenys apie jas nurodomi, pildant lentel tiek
kart, kiek yra perkanij organizacij, galiojusi atlikti pirkimo procedras.
18.27. Formos C3 priede ivardytos paslaug kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai informacij
perkaniosioms organizacijoms pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
18.28. Formos D3 priedo 1 punktas turi bti upildytas tuomet, kai perkanioji organizacija pirkim atliko neskelbiam
deryb bdu. D3 priedo 1 punkte paymimas atitinkamas langelis, jei neskelbiamos derybos buvo atliktos vadovaujantis
Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo:
18.28.1. 19 straipsnio 4 dalies 1 punktu;
18.28.2. 19 straipsnio 4 dalies 2 punktu;
18.28.3. 19 straipsnio 4 dalies 3 punktu;
18.28.4. 19 straipsnio 4 dalies 4 punktu;
18.28.5. 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu;
18.28.6. 19 straipsnio 5 dalies 1 punktu;
18.28.7. 19 straipsnio 5 dalis 2 punktu;
18.28.8. 19 straipsnio 6 dalies 1 punktu arba 7 dalies 1 punktu;
18.28.9. 19 straipsnio 6 dalies 2 punktu;
18.28.10. 19 straipsnio 6 dalies 3 punktu;
18.28.11. 19 straipsnio 7 dalies 2 punktu;
18.28.12. 19 straipsnio 8 dalimi.
18.29. Formos D3 priedo 2 punkte paymimas atitinkamas langelis, jei:
2012 m. lapkriio 15 d.
130
6745
18.29.1. perkanioji organizacija atliko supaprastint Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo
2 priedlyje ivardyt paslaug pirkim, kurio vert yra didesn nei vert, nurodyta Viej pirkim, atliekam gynybos ir
saugumo srityje, statymo 16 straipsnio 1 dalyje ir apie j neskelb;
18.29.2. pirkimo sutartis nepatenka Direktyvos 2009/81/EB taikymo srit, t. y. perkanioji organizacija atliko Viej
pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 3 straipsnyje nustatyt pirkim.
18.30. Perkanioji organizacija formos D3 priede turi ne tik paymti langelius viruje, bet ir isamiai paaikinti, kodl
pirkimo sutarties sudarymas i anksto nepaskelbus apie pirkim ES OL yra teistas bet kuriuo atveju reikia nurodyti faktus
ir, jei btina, pateikti teisines ivadas, kaip reikalaujama (ne daugiau kaip 500 odi).
VIII. 19 STANDARTINS FORMOS SKELBIMAS APIE SUBRANG PILDYMAS
19. Laimjs dalyvis, pranedamas apie numatom sudaryti subrangos sutart pagal Viej pirkim, atliekam gynybos
ir saugumo pirkim srityje, statymo 52 straipsnio 1 dal, privalo upildyti 19 standartin form Skelbimas apie subrang.
Formoje:
19.1. Formos I.1 punkto lentelje:
19.1.1. nurodomas ofcialus laimjusio dalyvio pavadinimas ir kodas;
19.1.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei laimjs dalyvis yra kaime, adresui rayti skirtoje vietoje nurodomas
kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti skirtame langelyje, raids LT
neraomos) ir alis;
19.1.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekama subranga, vardas ir pavard (eilutje
Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas (visuomet
reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia laimjusiam dalyviui patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit reikaling
informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas pliuso enklas
+ ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas daugiau nei vienas
numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti praleidiamas. (pvz., +370
52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
19.1.4. skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi laimjusio dalyvio pagrindinis interneto adresas. antrojoje
ios skilties eilutje nurodomas interneto adresas, kuriame skelbiama informacija apie pirkim, t. y. pirkimo dokumentai
(CVP IS interneto adresas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Jei pirkimas atliekamas CVP IS priemonmis, treioje skilties
eilutje taip pat nurodomas CVP IS interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma http:// arba https://.
(pvz., http://www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
19.1.5. jeigu daugiau informacijos apie subrang galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkto lentelje, tai paymima ir
pildoma formos a priedo I dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti papildomos informacijos.
Jei specifkacijas ir papildomus dokumentus galima gauti kitur, nei nurodyta I.1 punkte, tai paymima ir pildoma formos a
priedo II dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur galima gauti specifkacijas ir papildomus dokumentus.
Jei pasilymai ar paraikos turi bti siuniami kitu adresu, nei nurodyta I.1 punkte, tai paymima ir pildoma formos a priedo
III dalyje esanti lentel adresai ir kontaktiniai duomenys, kur turi bti siuniami pasilymai ir paraikos dalyvauti pirkimo
procedroje.
19.2. Formos II.1.1 punkte nurodomas pavadinimas, kur laimjs dalyvis suteik subrangai. ia nurodomas tikslus
subrangos pavadinimas, o ne subrangos objekto kodo pavadinimas, kuris kartais gali bti platesnis nei subrangos objektas.
(pvz., perkamos architektrinio projektavimo paslaugos, bet nurodomas paslaugos kodas 74200000-1, kurio pavadinimas
architektrini, ininerini, statybos ir susijusio techninio konsultavimo paslaugos. Pirkimo pavadinimas tokiu atveju
bt architektrini projektavimo paslaug vieasis pirkimas).
19.3. Formos II.1.2 punkte priklausomai nuo subrangos objekto ries (preks, paslaugos ar darbai) atitinkamai pateikiama
reikalaujama informacija. Paslaug kategorija nustatoma pagal Viej pirkim, atliekam gynybos ir saugumo srityje,
statymo 1 ir 2 priedliuose pateikt paslaug kategorij sra. iame punkte taip pat nurodoma pagrindin preki pristatymo,
paslaug teikimo ar darb atlikimo vieta bei gali bti raomas t viet nurodantis NUTS klasifkatoriaus kodas, nustatytas
pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglament (EB) Nr. 1888/2005. (pvz., jei paslaugos bus teikiamos Vilniaus apskrityje,
ymimas kodas lt00a, jei paslaugos bus teikiamos visos lietuvos teritorijoje, ymimas kodas lt00). NUTS klasifkatori
galima rasti Viej pirkim tarnybos tinklalapyje adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai.
19.4. Formos II.1.3 punkte pateikiamas trumpas subrangos sutarties (objekto) apibdinimas.
19.5. Formos II.1.4 punkte nurodomi subrangos objekto kodai, nustatyti pagal BVP, kuris patvirtintas Komisijos
Reglamentu (EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje
adresu www.vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. Be BVP pagrindins nomenklatros, yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti
naudojama prapleiant subrangos objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris
dar isamiau apibdina preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt. Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups).
Kai kurie skirsniai daugiau skirti prekms ir (arba) statybos darbams (pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U
skirsniai) apibdinti. Pateikiame kelet toki kod pavyzdi:
Valstybs inios nr. 132
131
6745
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Laimjs dalyvis privalo nurodyti pagrindinio subrangos objekto kod, nustatyt pagal BVP. Jei yra ir papildom
subrangos objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno kodai gali bti nurodyti laimjusio dalyvio
nuoira. Pagrindinis subrangos objekto kodas yra tas, kuriam priskirt preki, paslaug ar darb vert pinigine iraika yra
didiausia.
19.6. Jei bus sudaroma preliminarioji subrangos sutartis, formos II.1.5 punkte pateikiama informacija apie t sutart:
19.6.1. paymima, ar preliminarioji subrangos sutartis bus sudaroma su keliais ar su vieninteliu tiekju;
19.6.2. jeigu preliminarioji subrangos sutartis bus sudaroma su keliais tiekjais, nurodomas numatomas preliminariosios
subrangos sutarties dalyvi (tiekj) skaiius arba didiausias galimas j skaiius;
19.6.3. nurodoma preliminariosios subrangos sutarties trukm metais (ne daugiau kaip 7 metai) arba mnesiais (ne
daugiau kaip 84 mnesiai). Jei trukm nurodoma ilgesn, privaloma nurodyti pagrstas prieastis;
19.6.4. laimjs dalyvis, jei ino, gali nurodyti numatom subrangos vert, apskaiiuot atsivelgiant vis preliminariosios
subrangos sutarties trukm. Nurodoma numatoma vert be PVm arba maiausios ir didiausios verts intervalas. Vert
raoma tik skaiiais, atskirai nurodoma valiuta. Taip pat, jei inoma, nurodoma, kokiu danumu pagal i preliminari
subrangos sutart bus sudaromos pagrindins subrangos sutartys ir kokia kiekvienos j vert. Skaiiai tekste raomi tkstanius
atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins turi bti atskiriama kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl,
10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi trumpiniais neraomi. (pvz., vietoje 1,5 mln. turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos
valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji simboliai (pvz., , $, ) neraomi.
19.7. Formos II.2.1 punkte nurodomas preki, paslaug ar darb kiekis (apimtis) fziniais mato vienetais (pvz., tona,
kvadratinis metras ir pan.). Nurodant preliminarius kiekius (apimtis), nustatoma virutin ir apatin ribos. Jei nemanoma
nustatyti apatins ribos, nurodoma tik virutin riba arba preliminari maksimali preki, paslaug ar darb kiekio (apimties)
riba. Kiekis (apimtis) nurodomas atsivelgiant visas subrangos dalis, galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus subrangos
sutarties pratsimus. Taip pat galima nurodyti numatom subrangos vert be PVm arba maiausios ir didiausios verts
interval. Vert nurodoma atsivelgiant visas subrangos dalis, galimas pasirinkimo alternatyvas ir galimus subrangos sutarties
pratsimus. Skaiiai tekste raomi tkstanius atskiriant tarpu, o sveikoji skaiiaus dalis nuo trupmenins turi bti atskiriama
kableliu. (pvz., 1 000 vnt., 1 500,50 ltl, 10 000 t, 1 000 000). Skaiiai odi trumpiniais neraomi. (pvz., vietoje 1,5 mln.
turi bti 1 500 000). Pinigins iraikos valiuta nurodoma ISO kodais. (pvz., 1 000 ltl). Specialieji simboliai (pvz., , $, )
neraomi.
19.8. Formos II.3 punkte nurodoma subrangos sutarties trukm (mnesiais arba dienomis nuo subrangos sutarties
sudarymo) arba subrangos sutarties sudarymo ir pabaigos datos. Subrangos sutarties trukm nurodoma, atsivelgiant abipusi
sipareigojim vykdymo termin. Subrangos sutarties pradios ir pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dl objektyvi
prieasi laimjusiam dalyviui btina nurodyti konkrei kalendorin dat ir i dat galima tiksliai numatyti.
19.9. Formos III.1.1 punkte laimjs dalyvis be nuorodos pirkimo dokumentus privalo nurodyti pagal Viej pirkim,
atliekam gynybos ir saugumo srityje, statymo 30 straipsnio 1 dal reikalaujam subrangos sutarties vykdymo utikrinimo
bd garantij, laidavim, netesybas ar kitus Civiliniame kodekse nurodytus bdus.
19.10. Formos III.2 punkte nurodomi perkaniosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyti minimals
kvalifkaciniai (teiss verstis atitinkama veikla, fnansinio, ekonominio ir techninio ir (arba) profesinio pajgumo), informacijos
saugos ar tiekimo patikimumo reikalavimai, kurie bus taikomi atliekant subrangov atrank ir j pasilym vertinim.
19.11. Formos IV.1 punkte apraoma, pagal kokius kriterijus bus vertinami pasilymai.
19.12. Formos IV.2.1 punkto laimjs dalyvis nepildo. Pirkimo numer suteikia Viej pirkim tarnyba.
19.13. Formos IV.2.2 punkte nurodomi ankstesni skelbim dl to paties pirkimo duomenys (jei toki buvo). atitinkamai
nurodomas skelbimo apie sutarties sudarym numeris, kuris buvo suteiktas ES OL. Jei toki praneim buvo ne vienas,
rekomenduojame toki praneim numerius rayti io punkto skiltyje Kiti ankstesni skelbimai.
19.14. Formos IV.2.3 punkte nurodoma data ir laikas (valanda, minuts), iki kurios priimamos paraikos.
19.15. Formos IV.2.4 punkte, jei inoma, nurodoma kvietim pateikti pasilymus isiuntimo data po kvalifkacijos
patikrinimo tolesnse procedrose dalyvauti atrinktiems kandidatams. i data visuomet turi bti vlesn nei IV.2.3 punkte
nurodyta paraik primimo data.
19.16. Formos IV.2.5 punkte paymima kalba ar kalbos, kuriomis gali bti parengti pasilymai ar paraikos.
19.17. Formos VI.1 punkte paymima, ar pirkimas yra susijs su projektu ir (arba) programa, fnansuojama Europos
Sjungos fond lomis. Jei paymimas langelis Taip, nurodomas to projekto ir (arba) programos pavadinimas.
19.18. Formos VI.2 punkte laimjs dalyvis savo nuoira gali pateikti bet koki papildom su subranga susijusi
informacij. (pvz., jei i.1 punkte nurodytas CVP is interneto adresas, kuriuo turi bti teikiami elektroniniai pasilymai ir
paraikos dalyvauti procedroje, t. y. subranga atliekama CVP is priemonmis, rekomenduojama nurodyti: subranga
atliekama elektroniniu bdu. Elektroninmis priemonmis pasilymus gali teikti tiktai tiekjai, registruoti CVP is, pasiekiamoje
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP is yra nemokama. Pasilymus tiekjai turi pateikti tik su saugiu
elektroniniu parau, atitinkaniu lietuvos Respublikos elektroninio parao statymo nustatytus reikalavimus).
2012 m. lapkriio 15 d.
132
6745
19.19. Formos VI.3 punkto laimjs dalyvis nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim tarnyba.
19.20. Formos a priedo pildymas:
19.20.1. I dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad daugiau informacijos, nei pateikta praneime, galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu. I dalyje pateikiamas visas organizacijos pavadinimas, mons kodas, jos adresas (gatv,
numeris), miestas, pato kodas, alis. Taip pat nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekama subranga,
vardas ir pavard (eilutje Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio
pato adresas (visuomet reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia patvirtinim apie praneimo paskelbim ir kit reikaling
informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio skambinimo kod raomas pliuso enklas
+ ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001). Jeigu nurodomas daugiau nei vienas
numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas gali bti praleidiamas. (pvz., +370
52197012 /+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13). Nurodomas organizacijos pagrindinis
interneto adresas. Nurodant interneto adresus, adreso pradioje raoma http:// arba https://. (pvz., http://www.vpt.lt, https://
pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);
19.20.2. II dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad specifkacijas ir papildomus dokumentus galima
gauti ne I.1 punkte nurodytu adresu;
19.20.3. III dalis pildoma tuomet, kai formos I.1 punkte nurodyta, kad pasilymai arba paraikos dalyvauti subrangos
procedroje turi bti siuniami ne I.1 punkte nurodytu adresu.
19.21. Formos C3 priede ivardintos paslaug kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai informacij
laimjusiam dalyviui pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
IX. SKELBIMO, SUSIJUSIO SU PAPILDOMA INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE PIRKIMO
PROCEDR PASIBAIGIM NESUDARIUS SUTARTIES ARBA PATAISA PILDYMAS
20. Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis, nordami pakeisti ar papildyti jau paskelbt ES OL praneim arba
skelbdami apie pirkimo (subrangos) procedras, pasibaigusias nesudarius sutarties, privalo upildyti Tvarkos aprao priede
pateikt Skelbimo, susijusio su papildoma informacija, informacija apie pirkimo procedr pasibaigim nesudarius sutarties
arba pataisa form, kurioje nurodomas keiiamo skelbimo pirkimo numeris, indeksas ir keiiamo skelbimo forma. Skelbimo,
susijusio su papildoma informacija, informacija apie pirkimo procedr pasibaigim nesudarius sutarties arba pataisa
formoje:
20.1. I.1 punkto lentelje:
20.1.1. nurodomas ofcialus perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio pavadinimas ir kodas;
20.1.2. nurodomas adresas numeris ir gatv (jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis yra kaime, adresui rayti
skirtoje vietoje nurodomas kaimo pavadinimas), miestas, pato kodas (visuomet nurodomas atskirame, ne miestui rayti
skirtame langelyje, raids LT neraomos) ir alis;
20.1.3. nurodomas asmens, galioto teikti informacij, susijusi su atliekamu pirkimu (subranga), vardas ir pavard
(eilutje Kontaktiniai duomenys gali bti nurodomos to asmens pareigos), telefono numeris, elektroninio pato adresas
(visuomet reikia nurodyti, nes ES OL biuras juo siunia perkaniajai organizacijai ar laimjusiam dalyviui patvirtinim apie
praneimo paskelbim ir kit reikaling informacij), faksas (jei yra). Nurodant telefono ir fakso numerius, prie tarptautinio
skambinimo kod raomas pliuso enklas + ir tarptautinis kodas nuo likusi skaii atskiriamas tarpu. (pvz., +370 52197001).
Jeigu nurodomas daugiau nei vienas numeris, jie atskiriami pasviruoju brkniu. iuo atveju tarptautinis skambinimo kodas
gali bti praleidiamas. (pvz., +370 52197012/+370 52197013 arba +370 52197012/2197013 arba +370 52197012/13);
20.1.4. skiltyje Interneto adresas(-ai) gali bti nurodomi perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio pagrindinis
interneto adresas bei pirkjo proflio (perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio tinklalapio dalis, specialiai skirta
skelbti apie numatomus pirkimus) interneto adresas.
20.2. I.2 punkte paymimas perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio tipas. Perkaniosios organizacijos ar laimj
dalyviai, kurie nurodyti Viej pirkim statymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktuose, ymi pirmj langel Perkanioji
organizacija (tuo atveju, kai sutariai taikoma Direktyva 2004/18/EB), perkaniosios organizacijos ar laimj dalyviai, nurodyti
Viej pirkim statymo 70 straipsnio 1 dalyje, ymi antrj langel Perkantysis subjektas (tuo atveju, kai sutariai taikoma
Direktyva 2004/17/EB Komunalins paslaugos).
20.3. II.1.1 punkte nurodomas pirkimui (subrangai) suteiktas pavadinimas, atitinkantis pirkimo praneime, kuris yra
keiiamas, papildomas, taisomas ar kuriuo skelbtos pirkimo (subrangos) procedros pasibaig nesudarius sutarties (toliau
praneimo originalas), pateikt informacij.
20.4. II.1.2 punkte trumpai apibdinamas pirkimo (subrangos) objektas. iame punkte pateikiama informacija turi atitikti
praneimo originale pateikt informacij.
20.5. II.1.3 punkte nurodomi pirkimo (subrangos) objekto kodai, nustatyti pagal BVP, patvirtint Komisijos Reglamentu
(EB) Nr. 213/2008. Su BVP susijusi informacij galite rasti Viej pirkim tarnybos interneto svetainje adresu www.
vpt.lt, skiltyje Klasifkatoriai. iame punkte pateikiama informacija turi atitikti praneimo originale pateikt informacij.
Be BVP pagrindins nomenklatros, yra ir papildoma jos dalis, kuri gali bti naudojama prapleiant pirkimo (subrangos)
Valstybs inios nr. 132
133
6745
objekto apibdinim. Tai yra raidinis skaitmeninis kodas su atitinkamu paaikinimu, kuris dar isamiau apibdina perkam
preki, paslaug ar darb pobd ar paskirt. Papildom odyn sudaro 19 skirsni (ir 42 grups). Kai kurie skirsniai daugiau
skirti prekms ir (arba) statybos darbams (pvz., a-M skirsniai), kiti paslaugoms (pvz., P-U skirsniai) apibdinti. Pateikiame
kelet toki kod pavyzdi:
a skirsnis (mediagos), b grup (nemetalai) ab04-1 molis, ab16-7 bambukas;
E skirsnis (naudotojai), a grup (naudotojai) Ea12-8 (Pritaikytas) negaliesiems, Ea23-1 keleiviams;
l skirsnis (kitos medicinins ir laboratorins ypatybs), a grup (Medicinins ir laboratorins ypatybs) la16-8 ligoninms,
la27-1 operacinms.
Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis privalo nurodyti pagrindinio pirkimo (subrangos) objekto kod, nustatyt
pagal BVP. Jei yra ir papildom pirkimo (subrangos) objekt, turi bti nurodyti ir j pagrindiniai kodai. Papildomo odyno
kodai gali bti nurodyti perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio nuoira. Pagrindinis pirkimo (subrangos) objekto
kodas turi atitikti pirkimo (subrangos) objekt, nurodyt II.1.2 dalyje ir yra tas, kuriam priskirt perkam preki, paslaug
ar darb vert pinigine iraika yra didiausia.
20.6. IV.1 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymi pirkimo bd (paymtina, kad atvira procedra
vieuosiuose pirkimuose gynybos ir saugumo srityje netaikoma). iame punkte pateikiama informacija turi atitikti praneimo
originale pateikt informacij.
20.7. IV.2.1 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo pirkimo numer, kuris turi atitikti praneimo
originale nurodyt pirkimo numer.
20.8. IV.2.2 punkto perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepildo.
20.9. IV.2.3 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo praneimo originalo numer ES OL bei praneimo
dat.
20.10. IV.2.4 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo praneimo originalo isiuntimo i Viej pirkim
tarnybos dat.
20.11. VI.1 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo, dl koki prieasi yra skelbiamas is praneimas.
Jei perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis praneim skelbia nordami informuoti apie pirkimo (subrangos) procedr
pasibaigim nesudarius sutarties, ji ymi langel Nebaigta procedra. Jei nori informuoti apie praneimo originalo pataisym,
ymi langel Pataisa. Jei nori praneimo original papildyti nauja informacija, ymi langel Papildoma informacija.
Perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis gali ymti ir kelis langelius, jeigu ji tuo paiu praneimu informuoja apie
praneimo originalo pataisym ir nori praneimo original papildyti nauja informacija.
20.12. Jei VI.1 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymjo langel Nebaigta procedra, tuomet
VI.2 punkte jie paymi langel Pirkimo procedra buvo nutraukta tais atvejais, kai perkanioji organizacija ar laimjs
dalyvis dl aplinkybi, kuri nebuvo galima numatyti, nutraukia pirkimo (subrangos) procedras arba perkanij organizacij
ar laimjus dalyv nutraukti pirkimo (subrangos) procedras pareigoja Viej pirkim tarnyba ar teismas. Langel Pirkimo
procedra buvo paskelbta neskminga perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymi tais atvejais, kai per nustatyt
termin nepateikiama n viena paraika ar pasilymas arba visi tiekjai atsiima pasilymus. Langel Nebuvo paskirta sutartis
perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis paymi tais atvejais, kai atmetamos visos paraikos ar pasilymai, pasibaigia
pasilym galiojimo laikas ir pirkimo (subrangos) sutartis nesudaroma dl prieasi, kurios priklauso nuo tiekj arba visi
tiekjai atsisako sudaryti pirkimo (subrangos) sutart. Jei apie pirkim (subrang) dl to paties pirkimo (subrangos) objekto
yra planuojama skelbti dar kart, papildomai paymimas langelis Sutartis gali bti paskelbta i naujo.
20.13. VI.3.1 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nurodo taisomos ar pildomos informacijos pobd.
20.14. VI.3.2 punkte perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis atitinkamai paymi keiiamos, papildomos ar taisomos
informacijos buvimo viet. Jeigu praneimo originale buvo nuoroda, kad tam tikra informacija apie pirkim (subrang) yra
pateikiama pirkimo dokumentuose ir i informacija turi bti pakeista ar papildyta, ymimas langelis atitinkamuose pirkimo
dokumentuose.
20.15. VI.3.3 punktas pildomas, jei taisomas praneimo originalo tekstas. aikiai paymima taisytina teksto vieta (nurodomas
tikslus praneimo originalo punktas), nurodomas praneimo originalo tekstas, kuris yra klaidingas ir taisytinas, bei raomas
teisingas tekstas.
20.16. VI.3.4 punktas pildomas, jei taisomos praneimo originale nurodytos datos. iame punkte paymimas tikslus
praneimo originalo punktas, kuriame rayta taisytina data, raoma data, kuri yra klaidinga ir taisytina, bei raoma teisinga
data.
20.17. VI.3.5 punktas pildomas, jei taisomi praneimo originale nurodyti adresai ir informacijos teikimo vietos. Paymimas
tikslus praneimo originalo punktas, kuriame nurodyta taisytina informacija, o lentelje raoma teisinga informacija.
20.18. VI.3.6 punktas pildomas tuo atveju, jei praneimo original norima papildyti. Tokiu atveju nurodomas tikslus
praneimo originalo punktas, kur norima papildyti, ir pateikiama papildoma informacija.
20.19. VI.4 punkte perkaniosios organizacijos ar laimjusio dalyvio nuoira nurodoma bet kokia papildoma
informacija.
20.20. VI.5 punkto perkanioji organizacija ar laimjs dalyvis nepildo. Isiuntimo dat nurodo Viej pirkim
tarnyba.
__________________
2012 m. lapkriio 15 d.
134
6745
T
a
r
p
t
a
u
t
i
n

s

v
e
r
t

s

v
i
e
s


p
i
r
k
i
m

,
a
t
l
i
e
k
a
m


g
y
n
y
b
o
s

i
r

s
a
u
g
u
m
o

s
r
i
t
y
j
e
,

p
r
a
n
e
s
i
m


r
e
n
g
i
m
o

i
r

t
e
i
k
i
m
o

V
i
e
s

p
i
r
k
i
m


t
a
r
n
y
b
a
i

t
v
a
r
k
o
s

a
p
r
a
s
o

p
r
i
e
d
a
s
(
S
k
e
l
b
i
m
o
,

s
u
s
i
j
u
s
i
o

s
u

p
a
p
i
l
d
o
m
a

i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
a
,

i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
a

a
p
i
e

n
e
u
z
b
a
i
g
t


p
r
o
c
e
d


a
r
b
a

p
a
t
a
i
s
a

p
a
v
y
z
d
y
s
)

(
h
e
r
b
a
s

a
r
b
a

p
r
e
k
i


z
e
n
k
l
a
s
)

(
p
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s
)

(

s
t
a
i
g
o
s

d
u
o
m
e
n
y
s
)

V
i
e
s


p
i
r
k
i
m


t
a
r
n
y
b
a
i

S
K
E
L
B
I
M
A
S
,

S
U
S
I
1

S

S
U

P
A
P
I
L
D
O
M
A

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A
,

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A

A
P
I
E

N
E
U
Z
B
A
I
G
T


P
R
O
C
E
D


A
R
B
A

P
A
T
A
I
S
A

2
0
1


m
.


d
.


N
r
.


P
r
i
m
e
n
a
m
e
:

j
e
i
g
u

d

l

p
a
t
a
i
s
y
m


a
r

p
a
p
i
l
d
y
m


i
s

e
s
m

s

k
e
i
s
t

s
i

s
k
e
l
b
i
m
o

a
p
i
e

p
i
r
k
i
m

o
r
i
g
i
n
a
l
e

i
s
d

s
t
y
t
o
s

s

l
y
g
o
s
,

s
u
s
i
j
u
s
i
o
s

s
u

v
i
e
n
o
d
u

v
e
r
t
i
n
i
m
u

i
r

k
o
n
k
u
r
e
n
c
i
n
g
o

p
i
r
k
i
m
o

t
i
k
s
l
u
,

t
a
i

p
r
i
v
a
l

s

b

t
i

p
r
a
t

s
t
i

p
r
a
d
i
n
i
a
i

n
u
m
a
t
y
t
i

l
a
i
k
o

t
e
r
m
i
n
a
i
.

K
e
i

i
a
m
o

s
k
e
l
b
i
m
o

p
i
r
k
i
m
o

n
u
m
e
r
i
s


I
n
d
e
k
s
a
s

K
e
i

i
a
m
o

s
k
e
l
b
i
m
o

f
o
r
m
a


I

D
A
L
I
S
:

P
E
R
K
A
N

I
O
1
I

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
1
A

I
.
1
.

P
E
R
K
A
N

I
O
S
I
O
S

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
1
O
S

P
A
V
A
D
I
N
I
M
A
S
,

A
D
R
E
S
A
S

I
R

K
O
N
T
A
K
T
I
N
I
A
I

D
U
O
M
E
N
Y
S
O
f
i
c
i
a
l
u
s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s

A
d
r
e
s
a
s
M
i
e
s
t
a
s


P
a
s
t
o

k
o
d
a
s

S
a
l
i
s

K
o
n
t
a
k
t
i
n
i
a
i

d
u
o
m
e
n
y
s

K
a
m


T
e
l
e
I
o
n
a
s
E
l
.

p
a
s
t
a
s


F
a
k
s
a
s

I
n
t
e
r
n
e
t
o

a
d
r
e
s
a
s

(
-
a
i
)

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

P
a
g
r
i
n
d
i
n
i
s

p
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s

(
i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
o
s
)

a
d
r
e
s
a
s

(
U
R
L
)
:

P
i
r
k

j
o

p
r
o
I
i
l
i
o

a
d
r
e
s
a
s

(
U
R
L
)
:
I
.
2
.
P
E
R
K
A
N

I
O
S
I
O
S

S
T
A
I
G
O
S

T
I
P
A
S

P
e
r
k
a
n

i
o
j
i

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
a
(
t
u
o

a
t
v
e
f
u
,

k
a
i

s
u
t
a
r

i
a
i

t
a
i
k
o
m
a

D
i
r
e
k
t
v
v
a

2
0
0
4
/
1
8
/
E
B
)
P
e
r
k
a
n
t
y
s
i
s

s
u
b
j
e
k
t
a
s

(
t
u
o

a
t
v
e
f
u
,

k
a
i

s
u
t
a
r

i
a
i

t
a
i
k
o
m
a

D
i
r
e
k
t
v
v
a

2
0
0
4
/
1
7
/
E
B


,
K
o
m
u
n
a
l
i
n

s
p
a
s
l
a
u
g
o
s
'
)
I
I
.
D
A
L
I
S
:
S
U
T
A
R
T
I
E
S
O
B
1
E
K
T
A
S
I
I
.
1
.
A
P
R
A
S
Y
M
A
S
I
I
.
1
.
1
.

P
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s
,

k
u
r


p
e
r
k
a
n

i
o
j
i

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
a

a
r

p
e
r
k
a
n
t
y
s
i
s

s
u
b
j
e
k
t
a
s

s
u
t
e
i
k


s
u
t
a
r

i
a
i

(
k
a
i
p

n
u
r
o
d
y
t
a

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
)

I
I
.
1
.
2
.

T
r
u
m
p
a
s

s
u
t
a
r
t
i
e
s

a
r

p
i
r
k
i
m
o

a
p
r
a
s
y
m
a
s

(
k
a
i
p

n
u
r
o
d
v
t
a

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
)
I
I
.
1
.
3
.

P
i
r
k
i
m
o

o
b
j
e
k
t
o

k
o
d
a
i

p
a
g
a
l

B
e
n
d
r


v
i
e
s


p
i
r
k
i
m


z
o
d
y
n


(
a
n
g
l
.

C
P
V
)

(
k
a
i
p

n
u
r
o
d
v
t
a

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
P
a
g
r
i
n
d
i
n
i
s

p
i
r
k
i
m
o

o
b
j
e
k
t
o

k
o
d
a
s


P
a
g
r
i
n
d
i
n
i
s

z
o
d
y
n
a
s


P
a
p
i
l
d
o
m
a
s

z
o
d
y
n
a
s

(
j
e
i

t
a
i
k
o
m
a
s
)

P
a
p
i
l
d
o
m
i

p
i
r
k
i
m
o

o
b
j
e
k
t
o

k
o
d
a
i

P
a
g
r
i
n
d
i
n
i
s

z
o
d
y
n
a
s


P
a
p
i
l
d
o
m
a
s

z
o
d
y
n
a
s

(
j
e
i

t
a
i
k
o
m
a
s
)

I
V

D
A
L
I
S
:

P
R
O
C
E
D

R
A
I
V
.
1
.

P
I
R
K
I
M
O

B

D
A
S
(
k
a
i
p

n
u
r
o
d
v
t
a

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
)
A
t
v
i
r
a


D
e
r
y
b


R
i
b
o
t
a


S
u
p
a
p
r
a
s
t
i
n
t
a

d
e
r
y
b
S
u
p
a
p
r
a
s
t
i
n
t
a

r
i
b
o
t
aK
o
n
k
u
r
e
n
c
i
n
i
s

d
i
a
l
o
g
a
s

Valstybs inios nr. 132
135
6745
I
V
.
2
.

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
N


I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A


I
V
.
2
.
1
.

P
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s

(
i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
o
s
)

a
r

p
e
r
k
a
n

i
o
j
o

s
u
b
j
e
k
t
o

p
r
i
s
k
i
r
t
a
s

b
y
l
o
s

n
u
m
e
r
i
s
(
k
a
i
p

n
u
r
o
d
v
t
a

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
,

f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)
I
V
.
2
.
2
.

E
l
e
k
t
r
o
n
i
n
i
u

b

d
u

t
e
i
k
i
a
m


s
k
e
l
b
i
m


n
u
o
r
o
d
a

(
f
e
i

i
n
o
m
a
)

S
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
a
s

b
u
v
o

s
i

s
t
a
s

n
a
u
d
o
j
a
n
t
:

S
I
M
A
P
O
J
S

e
S
e
n
d
e
r

P
r
i
s
i
j
u
n
g
i
m
a
s

S
k
e
l
b
i
m
o

n
u
o
r
o
d
a

-


(
m
e
t
a
i

i
r

d
o
k
u
m
e
n
t
o

n
u
m
e
r
i
s
)

I
V
.
2
.
3
.

S
k
e
l
b
i
m
a
s
,

s
u

k
u
r
i
u
o

y
r
a

s
u
s
i
j
u
s
i

s
i

p
u
b
l
i
k
a
c
i
j
a

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

S
k
e
l
b
i
m
o

O
L

n
u
m
e
r
i
s
:

/
S-,


//
(
d
i
e
n
a
/
m

n
u
o
/
m
e
t
a
i
)

I
V
.
2
.
4
.

S
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
o

i
s
s
i
u
n
t
i
m
o

d
a
t
a
:/


/
(
d
i
e
n
a
/
m

n
u
o
/
m
e
t
a
i
)

V
I

D
A
L
I
S
:

K
I
T
A

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A
V
I
.
1
.
S
I
O

S
K
E
L
B
I
M
O

T
I
K
S
L
A
S
(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
,

p
a

v
m

k
i
t
e

t
i
e
k

l
a
n
g
e
l
i

,

k
i
e
k

r
e
i
k
i
a
)

N
e
b
a
i
g
t
a

p
r
o
c
e
d

r
a


P
a
t
a
i
s
a

P
a
p
i
l
d
o
m
a

i
n
I
o
r
m
a
c
i
j
a

V
I
.
2
.

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A

A
P
I
E

N
E
B
A
I
G
T


P
A
S
K
Y
R
I
M
O

P
R
O
C
E
D

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
,

p
a

v
m

k
i
t
e

t
i
e
k

l
a
n
g
e
l
i

,

k
i
e
k

r
e
i
k
i
a
)

P
i
r
k
i
m
o

p
r
o
c
e
d

r
a

b
u
v
o

n
u
t
r
a
u
k
t
a


P
i
r
k
i
m
o

p
r
o
c
e
d

r
a

b
u
v
o

p
a
s
k
e
l
b
t
a

n
e
s

k
m
i
n
g
a


N
e
b
u
v
o

p
a
s
k
i
r
t
a

s
u
t
a
r
t
i
s


S
u
t
a
r
t
i
s

g
a
l
i

b

t
i

p
a
s
k
e
l
b
t
a

i
s

n
a
u
j
o


V
I
.
3
.
I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A
,

K
U
R
I


K
E
T
I
N
A
M
A

T
A
I
S
Y
T
I

A
R

P
A
P
I
L
D
Y
T
I

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
,

k
a
d

b


g
a
l
i
m
a

p
a
t
i
k
s
l
i
n
t
i

d
a
t


a
r

t
e
k
s
t
o
,

k
u
r
i
u
o
s

k
e
t
i
n
a
m
a

p
a
t
a
i
s
v
t
i

a
r

p
a
p
i
l
d
v
t
i
,

v
i
e
t

,

p
r
a
s
v
t
u
m
e

v
i
s
u
o
m
e
t

n
u
r
o
d
v
t
i

a
t
i
t
i
n
k
a
m
o

s
k
i
r
s
n
i
o

i
r

p
a
s
t
r
a
i
p
o
s

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e

n
u
m
e
r

)
V
I
.
3
.
1
.P
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s
T
E
D

p
u
b
l
i
k
a
c
i
j
o
s

n
e
s
u
t
a
p
i
m
a
s

s
u

A
b
u

a
t
v
e
j
a
i


o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s

p
a
t
e
i
k
t
o
s

p
r
a
d
i
n

s


i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
o
s

p
a
t
a
i
s
a
p
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s


p
a
t
e
i
k
t
a

p
r
a
d
i
n
e

i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
a
V
I
.
3
.
2
.


S
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
e
A
t
i
t
i
n
k
a
m
u
o
s
e

p
i
r
k
i
m
o

d
o
k
u
m
e
n
t
u
o
s
e


A
b
u

a
t
v
e
j
a
i


(
p
a
p
i
l
d
o
m
o
s

i
n
f
o
r
m
a
c
i
f
o
s

p
r
a
s
v
t
u
m
e
(
p
a
p
i
l
d
o
m
o
si
e
s
k
o
t
i

a
t
i
t
i
n
k
a
m
u
o
s
e

r
e
i
k
a
l
i
n
g
u
o
s
ep
i
r
k
i
m
o

d
o
k
u
m
e
n
t
u
o
s
e
)

i
n
f
o
r
m
a
c
i
f
o
s
p
r
a
s
v
t
u
m
e

i
e
s
k
o
t
i

a
t
i
t
i
n
k
a
m
u
o
s
e

r
e
i
k
a
l
i
n
g
u
o
s
e
p
i
r
k
i
m
o
d
o
k
u
m
e
n
t
u
o
s
e
)

V
I
.
3
.
3
.

T
a
i
s
y
t
i
n
a
s

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
o

t
e
k
s
t
a
s

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

T
a
i
s
y
t
i
n
a

t
e
k
s
t
o

v
i
e
t
a
:

V
i
e
t
o
j
:

T
u
r
i

b

t
i
:

V
I
.
3
.
4
.

T
a
i
s
y
t
i
n
o
s

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l
o

d
a
t
o
s

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

T
a
i
s
y
t
i
n

d
a
t


v
i
e
t
a
:

V
i
e
t
o
j
:

T
u
r
i

b

t
i
:
//


(
m
.
/
m

n
.
/
d
.
)

/


/(
m
.
/
m

n
.
/
d
.
)

(
l
a
i
k
a
s
)

(
l
a
i
k
a
s
)

(
m
.
/
m

n
.
/
d
.
)

(
m
.
/
m

n
.
/
d
.
)

(
l
a
i
k
a
s
)

(
l
a
i
k
a
s
)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
2012 m. lapkriio 15 d.
136
67456746
V
a
L
S
T
Y
B
I
N

S

m
O
K
E
S


I
N
S
P
E
K
C
I
J
O
S


P
R
I
E

L
I
E
T
U
V
O
S

R
E
S
P
U
B
L
I
K
O
S

F
I
N
a
N
S


m
I
N
I
S
T
E
R
I
J
O
S

V
I
R

I
N
I
N
K
O


S

a

K

Y

m

a

S
D

L

V
A
L
S
T
Y
B
I
N

S

M
O
K
E
S


I
N
S
P
E
K
C
I
J
O
S

P
R
I
E

L
I
E
T
U
V
O
S

R
E
S
P
U
B
L
I
K
O
S

F
I
N
A
N
S


M
I
N
I
S
T
E
R
I
J
O
S

V
I
R

I
N
I
N
K
O

2
0
0
3

M
.

R
U
G
P
J

I
O

2
9

D
.

S
A
K
Y
M
O

N
R
.

V
-
2
3
8

L

G
Y
V
E
N
T
O
J
A
M
S

I

M
O
K

M
O
K

,

P
A
G
A
L

M
O
K
E
S

I
O

M
O
K

J
I
M
O

T
V
A
R
K


P
R
I
S
K
I
R
I
A
M


B

K
L
A
S

S

P
A
J
A
M
O
M
S
,

P
A

Y
M
O
S

F
R
0
4
7
1

F
O
R
M
O
S
,

J
O
S

U

P
I
L
D
Y
M
O

I
R

P
A
T
E
I
K
I
M
O

T
A
I
S
Y
K
L
I


P
A
T
V
I
R
T
I
N
I
M
O


P
A
K
E
I
T
I
M
O
2
0
1
2

m
.

l
a
p
k
r
i

i
o

8

d
.

N
r
.

V
a
-
9
9
V
i
l
n
i
u
s
P

a

k

e

i


i

u

V
a
l
s
t
y
b
i
n

s

m
o
k
e
s


i
n
s
p
e
k
c
i
j
o
s

p
r
i
e

L
i
e
t
u
v
o
s

R
e
s
p
u
b
l
i
k
o
s

f
n
a
n
s


m
i
n
i
s
t
e
r
i
j
o
s

v
i
r

i
n
i
n
k
o

2
0
0
3

m
.

r
u
g
p
j

i
o

2
9

d
.

s
a
k
y
m


N
r
.

V
-
2
3
8

l

G
y
v
e
n
t
o
j
a
m
s

i

m
o
k

m
o
k

,

p
a
g
a
l

m
o
k
e
s

i
o

m
o
k

j
i
m
o

t
v
a
r
k


p
r
i
s
k
i
r
i
a
m


B

k
l
a
s

s

p
a
j
a
m
o
m
s
,

p
a

y
m
o
s

F
R
0
4
7
1

f
o
r
m
o
s
,

j
o
s

u

p
i
l
d
y
m
o

i
r

p
a
t
e
i
k
i
m
o

t
a
i
s
y
k
l
i


p
a
t
v
i
r
t
i
n
i
m
o

i
n
.
,

2
0
0
3
,

N
r
.

8
4
-
3
8
6
3
,

2
0
0
6
,

N
r
.

1
4
4
-
5
5
2
3
)
:
1
.

P
r
i
p
a

s
t
u

n
e
t
e
k
u
s
i
u

g
a
l
i
o
s

3

p
u
n
k
t

.
2
.

N
u
r
o
d
y
t
u
o
j
u

s
a
k
y
m
u

p
a
t
v
i
r
t
i
n
t
o
s
e

G
y
v
e
n
t
o
j
a
m
s

i

m
o
k

m
o
k

,

p
a
g
a
l

m
o
k
e
s

i
o

m
o
k

j
i
m
o

t
v
a
r
k


p
r
i
s
k
i
r
i
a
m


B

k
l
a
s

s

p
a
j
a
m
o
m
s
,

p
a

y
m
o
s

F
R
0
4
7
1

f
o
r
m
o
s

u

p
i
l
d
y
m
o

i
r

p
a
t
e
i
k
i
m
o

t
a
i
s
y
k
l

s
e
:

2
.
1
.

I

s
t
a
u

1
5

p
u
n
k
t
o

t
r
e


p
a
v
y
z
d


t
a
i
p
:

3
)

I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
o
s

m
o
n

s

s
a
v
i
n
i
n
k
u
i

(

k
i
n

s

b
e
n
d
r
i
j
o
s

t
i
k
r
a
j
a
m

n
a
r
i
u
i
)

2
0
1
0

m
.

a
r

v

l
e
s
n


m
o
k
e
s
t
i
n


l
a
i
k
o
t
a
r
p

,

o

m
a

o
s
i
o
s

b
e
n
d
r
i
j
o
s

n
a
r
i
u
i

2
0
1
2

m
.

a
r

v

l
e
s
n


m
o
k
e
s
t
i
n


l
a
i
k
o
t
a
r
p

m
o
k

t
o
s

i

m
o
k
o
s
,

p
a
g
a
l

G
P
m


2

s
t
r
a
i
p
s
n
i
o

3
4

d
a
l


l
a
i
k
o
m
o
s

s
u

d
a
r
b
o

s
a
n
t
y
k
i
a
i
s

a
r

j


e
s
m


a
t
i
t
i
n
k
a
n

i
a
i
s

s
a
n
t
y
k
i
a
i
s

s
u
s
i
j
u
s
i
o
m
i
s

p
a
j
a
m
o
m
i
s
.

F
R
0
4
7
1

f
o
r
m
o
s

1
4

l
a
u
k
e
l
y
j
e

r
a

o
m
a
s

0
2

k
o
d
a
s
.

V
I
.
3
.
5
.

T
a
i
s
y
t
i
n
i

a
d
r
e
s
a
i

i
r

i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
o
s

t
e
i
k
i
m
o

v
i
e
t
o
s

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

T
a
i
s
y
t
i
n
o

t
e
k
s
t
o

v
i
e
t
a

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)
:
O
f
i
c
i
a
l
u
s

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s


A
d
r
e
s
a
s
M
i
e
s
t
a
s


P
a
s
t
o

k
o
d
a
s

S
a
l
i
s

K
o
n
t
a
k
t
i
n
i
a
i

d
u
o
m
e
n
y
s

K
a
m


T
e
l
e
I
o
n
a
s
E
l
.

p
a
s
t
a
s


F
a
k
s
a
s

I
n
t
e
r
n
e
t
o

a
d
r
e
s
a
s

(
-
a
i
)

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

P
a
g
r
i
n
d
i
n
i
s

p
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
j
o
s

(
i
n
s
t
i
t
u
c
i
j
o
s
)

a
d
r
e
s
a
s

(
U
R
L
)
:

P
i
r
k

j
o

p
r
o
I
i
l
i
o

a
d
r
e
s
a
s

(
U
R
L
)
:
V
I
.
3
.
6
.

T
e
k
s
t
a
s
,

k
u
r
i
u
o

k
e
t
i
n
a
m
a

p
a
p
i
l
d
y
t
i

s
k
e
l
b
i
m
o

o
r
i
g
i
n
a
l

(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)

T
e
k
s
t
o

v
i
e
t
a
,

k
u
r
i

k
e
t
i
n
a
m
a

p
a
p
i
l
d
y
t
i
:

T
e
k
s
t
a
s
,

k
u
r


k
e
t
i
n
a
m
a

t
e
r
p
t
i
:

V
I
.
4
.

K
I
T
A

P
A
P
I
L
D
O
M
A

I
N
F
O
R
M
A
C
I
1
A
(
f
e
i

t
a
i
k
o
m
a
)
(
p
i
l
d
v
t
i

J
I

d
a
l
i
e
s

p
u
n
k
t
u
s

t
i
e
k

k
a
r
t

,

k
i
e
k

r
e
i
k
i
a
)
I
V
.
5
.

S
I
O

S
K
E
L
B
I
M
O

I
S
S
I
U
N
T
I
M
O

D
A
T
A

(
m
e
t
a
i
/
m

n
u
o
/
d
i
e
n
a
)

(
p
e
r
k
a
n

i
o
s
i
o
s

o
r
g
a
n
i
:
a
c
i
f
o
s

v
a
d
o
v
o

a
r
b
a

f
o

g
a
l
i
o
t
o

a
s
m
e
n
s

p
a
r
e
i
g

p
a
v
a
d
i
n
i
m
a
s
)
(
p
a
r
a
s
a
s
)
(
v
a
r
d
a
s
,

p
a
v
a
r
d

6
7
4
6
Valstybs inios nr. 132
137
67466747
2.2. Idstau priedo Pajam ri kodai 02 pajam ries kodo reikm taip:

Individualios mons savininko, kins bendrijos tikrojo nario ar maosios bendrijos nario i
individualios mons, kins bendrijos ar maosios bendrijos gautos pajamos, priskiriamos
susijusioms su darbo santykiais
(imoktos 2010 ir vlesniais metais individuali moni savininkams, kini bendrij tikriesiems
nariams;
imoktos 2012 ir vlesniais metais maj bendrij nariams, laikomiems nuolatiniais Lietuvos
gyventojais)
02

2.3. Papildau pried Pajam ri kodai 26 pajam ries kodu ir jo reikm idstau taip:

Pajamos i paskirstytojo pelno (dividendai)


(imoktos nuo 2012 m. rugsjo 1 d. maj bendrij nariams, laikomiems nuolatiniais Lietuvos
gyventojais)
26
.
2.4. Idstau priedo Pajam ri kodai 27 pajam ries kodo reikm taip:

Neribotos civilins atsakomybs vieneto dalyvio pajamos i pelno po apmokestinimo


(imoktos nuolatiniams Lietuvos gyventojams;
imoktos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams iki 2012 m. rugpjio 31 d.)
27
.
2.5. Idstau priedo Pajam ri kodai 28 pajam ries kodo reikm taip:

Neribotos civilins atsakomybs vieneto dalyvio pajamos ne i pelno mokesiu apmokestinto pelno
(imoktos nuolatiniams Lietuvos gyventojams;
imoktos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams iki 2012 m. rugpjio 31 d.).
28
.
VIRININKaS mODESTaS KaSELIaUSKaS
__________________
VaLSTYBINS mOKESI INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINaNS mINISTERIJOS VIRININKO
S a K Y m a S
DL VALSTYBINS MOKESI INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANS MINISTERIJOS VIRININKO 2007 M. KOVO 28 D. SAKYMO NR. VA-25 DL
BAUD SKYRIMO IR DELSPINIGI SKAIIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. Va-100
Vilnius
1. P a k e i i u Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos Baud skyrimo ir
delspinigi skaiiavimo metodik, patvirtint Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fnans ministerijos
virininko 2007 m. kovo 28 d. sakymu Nr. Va-25 Dl baud skyrimo ir delspinigi skaiiavimo metodikos patvirtinimo
(in., 2007, Nr. 38-1433):
1.1. Idstau 13 punkt taip:
13. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo statyme (in., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295, toliau
VSD) numatyt baud skyrimas. VSD 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei patikrinimo metu nustatoma, jog socialinio
draudimo mokos neteistai sumaintos, tai priskaiiuojama trkstama socialinio draudimo mok suma ir skiriama 50 procent
ios sumos dydio bauda. Jeigu draudjas pastebjo, kad apskaiiavo per maas socialinio draudimo mokas, bet iki datos,
nurodytos pavedime patikrinti draudj (jei pavedimo nra iki tikrinimo pradios), klaidas savanorikai itais, sumokjo
trkstam socialinio draudimo mok sum ir pristat patikslintas ataskaitas bei informavo apie apdraustj asmen
draudiamsias pajamas, bauda u padaryt paeidim neskiriama. Jeigu ie veiksmai buvo atlikti t dien, kai buvo iraytas
pavedimas tikrinti, bauda turi bti skiriama.
1.2. Idstau 18.1.3 punkt taip:
18.1.3. mokesi administratorius koreguoja itiestosios rankos principo neatitinkani kontroliuojamj sandori
kainas, taikydamas Lietuvos Respublikos pelno mokesio statymo 40 straipsnio 2 dal arba Lietuvos Respublikos gyventoj
pajam mokesio statymo 15 straipsnio 2 dal, iskyrus atvejus, kai mokesi moktojas mokestinio patikrinimo metu
pateikia teiss akt nustatyta tvarka parengt i sandori kainodaros dokumentacij;.
1.3. Idstau 28 punkt taip:
28. U mokesi moktojo deklaruot, taiau nesumokt arba pavluotai sumokt biudet, mokest delspinigiai
pradedami skaiiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojanius mokesi teiss aktus turjo bti
6747
2012 m. lapkriio 15 d.
138
67476749
sumoktas. mintu atveju delspinigiai skaiiuojami nepertraukiamai ir baigiami skaiiuoti t dien, kai mokestis sumokamas
biudet (skaitytinai), taiau ne ilgiau kaip 180 kalendorini dien nuo teiss priverstinai iiekoti mokest (mokestin
nepriemok) atsiradimo dienos. Teis priverstinai iiekoti deklaruoto mokesio mokestin nepriemok atsiranda kit
kalendorin dien po atitinkamo mokesio teiss akto nustatyto mokesio sumokjimo termino pabaigos.
1.4. Idstau 29 punkt taip:
29. mokesi moktojui po sumokjimo termino patikslinus atitinkamo mokesio deklaracij arba pateikus j mokesi
administratoriui pavluotai, teis priverstinai iiekoti mokestin nepriemok atsiranda kit dien po deklaracijos pateikimo
dienos, nuo kurios skaiiuojamas 180 kalendorini dien terminas. Todl, patikslinus deklaruojam mokesi sum, maksimali
delspinigi skaiiavimo trukm yra ilgesn.
1.5. Idstau 35 punkt taip:
35. mokesi moktojui neinicijavus mokestinio gino, t. y. sutikus su mokesi administratoriaus sprendime dl
patikrinimo akto tvirtinimo nurodytomis mokti sumomis, jos turi bti sumoktos per 20 kalendorini dien nuo sprendimo
dl patikrinimo akto tvirtinimo teikimo mokesi moktojui dienos. Sum nesumokjus per termin, t. y. nuo 21 dienos
po sprendimo dl patikrinimo akto tvirtinimo teikimo mokesi moktojui dienos, toliau skaiiuojami delspinigiai.
Vadovaujantis ma 105 str. 2 d., teis iiekoti mokestin nepriemok gyjama kit dien po 20 dien po sprendime dl
patikrinimo akto tvirtinimo nurodyto sumokjimo termino pabaigos. 180 kalendorini dien delspinigi skaiiavimo terminas
pradedamas skaiiuoti 21 kalendorin dien nuo sprendimo teikimo mokesi moktojui dienos.
2. N u s t a t a u, kad io sakymo 1.31.5 punktai sigalioja 2013 m. sausio 1 dien.
VIRININKaS mODESTaS KaSELIaUSKaS
__________________
LIETUVOS POLICIJOS GENERaLINIO KOmISaRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2004 M. GRUODIO 30 D.
SAKYMO NR. V-619 DL APSAUGOS DARBUOTOJ PAYMJIM IDAVIMO IR
PANAIKINIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 5-V-784
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos statymo 6 straipsnio pakeitimo statymo (in., 2012,
Nr. 122-6095) 1 straipsniu:
1. P a k e i i u apsaugos darbuotoj paymjim idavimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2004 m. gruodio 30 d. sakymu Nr. V-619 Dl apsaugos darbuotoj paymjim idavimo ir panaikinimo taisykli
patvirtinimo (in., 2005, Nr. 1-17; 2011, Nr. 65-3093), pripastu netekusiais galios 9.4 ir 10 punktus.
2. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.
POLICIJOS GENERaLINIS KOmISaRaS SaULIUS SKVERNELIS
__________________
LIETUVOS POLICIJOS GENERaLINIO KOmISaRO
S a K Y m a S
DL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2011 M. VASARIO 28 D.
SAKYMO NR. 5-V-166 DL JURIDINI ASMEN GINKL IR AUDMEN CIVILINS
APYVARTOS IR JOS KONTROLS TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 12 d. Nr. 5-V-785
Vilnius
Siekdamas tinkamai reglamentuoti ginkl apyvartos tvark,
p a k e i i u Juridini asmen ginkl ir audmen civilins apyvartos ir jos kontrols taisykles, patvirtintas Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. sakymu Nr. 5-V-166 Dl Juridini asmen ginkl ir audmen civilins
apyvartos ir jos kontrols taisykli patvirtinimo (in., 2011, Nr. 28-1364, Nr. 35-1750):
1. Idstau taisykli 47 punkt taip:
47. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidim laikyti ginklus ir pageidaujantis gauti leidim neiotis ginklus (6 priedas),
fziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui (-ams) ar (ir) darbuotojui (-ams), tiesiogiai susijusiam (-iems) su ginkl,
audmen sigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, neiojimu, ar sporto organizacijos nariui (-iams), arba fzinis ar
juridinis asmuo, turintis neterminuot leidim laikyti ir neiotis ginklus ir pageidaujantis gauti neterminuot leidim neiotis
ginklus (7 priedas), fziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui (-ams) ar (ir) darbuotojui (-ams), tiesiogiai susijusiam
(-iems) su ginkl, audmen sigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, neiojimu, ar sporto organizacijos nariui (-iams),
teritorinei policijos staigai, idavusiai leidim laikyti ginklus ar neterminuot leidim sigyti ir laikyti ginklus, pateikia:
47.1. praym, kuriame nurodoma teritorins policijos staigos iduoto leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo
sigyti ir laikyti ginklus data ir numeris, fzinio asmens ar juridinio asmens darbuotojo, galioto pateikti dokumentus ir paimti
leidim neiotis ginklus ar neterminuot leidim neiotis ginklus, vardas, pavard, asmens kodas;
47.2. i taisykli 7.3, 7.4 ir 7.7 punktuose nurodytus fzinio asmens, ginklininko (-) bei darbuotojo (-) ar sporto
organizacijos nario (-i) dokumentus (taisykli 7.7 punkte nurodyt dokument pateikti nereikalaujama, jeigu praoma
iduoti neterminuot leidim neiotis ginklus);
6748
6749
Valstybs inios nr. 132
139
67496750
47.3. paymas, patvirtinanias, kad kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas ilaik egzamin pagal apsaugos darbuotojo
mokymo program arba kad jam kit teiss akt nustatyta tvarka yra suteikta apsaugos darbuotojo kvalifkacija (pateikiama,
kai juridinis asmuo veriasi asmens ir turto sauga) (egzamino laikyti nereikia asmenims, kurie yra gij apsaugos darbuotojo
profesin kvalifkacij ir ilaik egzamin pagal Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos patvirtint apsaugos
darbuotojo mokymo program);
47.4. paymas (ratus), patvirtinanias, kad fzinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas sporto organizacijos
nustatyta tvarka yra ilaiks egzamin (skait) dl ginklo sportui neiojimo ir naudojimo (pateikiama, kai fzinis ar juridinis
asmuo veriasi veikla, susijusia su ginkl naudojimu sporto tikslais);
47.5. paymas, patvirtinanias, kad fzinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas ilaik egzamin pagal apsaugos
darbuotojo mokymo program ar pagal aunamojo ginklo laikymo, neiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo program
(dl specialaus statuso subjekt pareign, kurie tarnybos metu turi teis neiotis aunamj ginkl, gali bti pateikiama
specialaus statuso subjekt payma, kad pareignas tarnybos metu turi teis neiotis aunamj ginkl) (pateikiama, kai
fzinis ar juridinis asmuo veriasi kita veikla, iskyrus asmens ir turto saug bei veikl, susijusi su ginkl naudojimu sporto
tikslais) (egzamino laikyti nereikia asmenims, kurie yra gij apsaugos darbuotojo profesin kvalifkacij ir ilaik egzamin
pagal Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos patvirtint apsaugos darbuotojo mokymo program);
47.6. vien fzinio asmens, kiekvieno juridinio asmens ginklininko, darbuotojo ar sporto organizacijos nario nuotrauk.
2. Idstau taisykli 50 punkt taip:
50. Leidimai neiotis ginklus ir neterminuoti leidimai neiotis ginklus apskaitomi Policijos informacins sistemos
Licencijuojamos veiklos posistemyje. Leidimai neiotis ginklus ir neterminuoti leidimai neiotis ginklus kiekvienam juridiniam
asmeniui numeruojami atskirai eils tvarka. Leidimo neiotis ginklus ir neterminuoto leidimo neiotis ginklus numeriai
sudaromi i Policijos informacins sistemos Licencijuojamos veiklos posistemio automatiniu bdu suteikto eils
numerio.
3. Papildau taisykles nauju 70.7 punktu:
70.7 ginklas ivetas i Lietuvos Respublikos.
4. Idstau taisykli 76 punkt taip:
76. Ginklo iregistravimo pagrindas i taisykli 70.6 punkte nurodytu atveju yra Ginkl fondo iduota payma, kad
ginklas yra visikai netinkamas naudoti. Ginklas iuo atveju gali bti paymtas specialia Ginkl fondo yma. Jis
iregistruojamas po to, kai pateikiama Ginkl fondo payma. i taisykli 70.6 ir 70.7 punktuose nustatytais atvejais ginklai
iregistruojami i policijos informacins sistemos Licencijavimo veiklos posistemio.
5. Idstau taisykli 102 punkt taip:
102. Fiziniai ir juridiniai asmenys, besiveriantys ginkl, j audmen, j dali ir ginkl priedli importu, eksportu,
pardavimu, ginkl, audmen, j dali, ginkl priedli prekybos tarpininko veikla, visus sigytus (vetus) ar komiso
pagrindais i asmen priimtus parduoti B, C kategorij ginklus ir j pagrindines dalis, ginkl priedlius privalo rayti
ginkl sigijimo (veimo) ir realizavimo (iveimo) apskaitos urnal (14 priedas). Kiekvienas ginklas ar jo dalis turi bti
raomi atskiroje eilutje. Jeigu pagal vien sigijimo (veimo) dokument sigytas (vetas) ne vienas ginklas ar jo dalis,
3 ir 4 grafas galima upildyti vien kart, toliau raant pakartojimo enkl. sigijs ar prims komiso pagrindais B, C
kategorij ginklus ir j pagrindines dalis, ginkl priedlius, fzinis ar juridinis asmuo papildomai privalo grafoje Leidimo
importuoti ginklus data ir numeris rayti leidimo laikyti (neiotis) ginklus, leidimo laikyti, leidimo parduoti ginklus,
neterminuoto leidimo sigyti ir laikyti (neiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo sigyti ir laikyti ginklus idavimo dat ir
numer. apie komiso pagrindais priimtus B, C kategorij ginklus fzinis ar juridinis asmuo per 5 darbo dienas ratu informuoja
teritorin policijos staig, idavusi leidim laikyti (neiotis) ginklus, leidim laikyti, leidim parduoti ginklus, neterminuot
leidim sigyti ir laikyti (neiotis) ginklus arba neterminuot leidim sigyti ir laikyti ginklus. asmeniui, i kurio priimtas
ginklas parduoti komiso pagrindais, iduodama payma apie tai.
POLICIJOS GENERaLINIS KOmISaRaS SaULIUS SKVERNELIS
__________________
UVININKYSTS TaRNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EmS KIO mINISTERIJOS DIREKTORIaUS
S a K Y m a S
DL UVININKYSTS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS KIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 25 D. SAKYMO NR. V1-78 DL
UVININKYSTS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS KIO
MINISTERIJOS VIDAUS VANDEN IR AKVAKULTROS SKYRIAUS UV LIG IR
VANDENS TYRIM POSKYRIO ATLIEKAM TYRIM KAINI PATVIRTINIMO
PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. V1-144
Vilnius
P a k e i i u uvininkysts tarnybos prie Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos Vidaus vanden ir akvakultros
skyriaus uv lig ir vandens tyrim poskyrio atliekam tyrim kainius, patvirtintus uvininkysts tarnybos prie Lietuvos
Respublikos ems kio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 25 d. sakymu Nr. V1-78 Dl uvininkysts tarnybos prie
Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos Vidaus vanden ir akvakultros skyriaus uv lig ir vandens tyrim poskyrio
atliekam tyrim kaini patvirtinimo (in., 2012, Nr. 90-4727) ir idstau juos nauja redakcija (pridedama).
DIREKTORIUS VYTaUTaS GRUaUSKaS
__________________
6750
2012 m. lapkriio 15 d.
140
6750
PaTVIRTINTa
uvininkysts tarnybos prie Lietuvos
Respublikos ems kio ministerijos
direktoriaus
2012 m. liepos 25 d. sakymu Nr. V1-78
(uvininkysts tarnybos prie Lietuvos
Respublikos ems kio ministerijos
direktoriaus 2012 m. lapkriio 8 d.
sakymo Nr. V1-144 redakcija)
UVININKYSTS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS KIO MINISTERIJOS
VIDAUS VANDEN IR AKVAKULTROS SKYRIAUS UV LIG IR VANDENS TYRIM POSKYRIO
ATLIEKAM TYRIM KAINIAI
Eil. Nr. Nustatomas parametras Kaina, Lt
Be PVM Su PVM
HIDROCHEMINIAI TYRIMAI
1. aktyvios vandens reakcijos (pH) nustatymas 5,88 7,11
2. Itirpusio deguonies nustatymas 5,99 7,25
3. Permanganatins oksidacijos nustatymas 14,35 17,36
4. Biocheminio deguonies suvartojimo per n par (BDS
n
) nustatymas 13,14 15,90
5. Skendini /suspenduot mediag kiekio nustatymas 23,99 29,03
6. amonio kiekio nustatymas 17,02 20,59
7. Nitrit kiekio nustatymas 14,45 17,48
8. Nitrat kiekio nustatymas 18,47 22,35
9. Bendro azoto nustatymas Kjeldalio metodu (buitini nuotek) 36,73 44,44
10. Bendro azoto nustatymas (pavirini vanden) 25,96 31,41
11. Ortofosfat nustatymas 12,27 14,85
12. Bendro fosforo nustatymas 16,56 20,04
Pastaba:
Pristaius 2 minius nustatomam parametrui nuolaida netaikoma.
Pristaius 34 minius nustatomam parametrui suteikiama 10% nuolaida.
Pristaius 5 ir daugiau mini nustatomam parametrui suteikiama 20% nuolaida.
HIDROBIOLOGINIAI TYRIMAI
13. Chloroflo a koncentracijos nustatymas
* Pristaius 3 ir daugiau mini nustatomam parametrui suteikiama 20%
nuolaida.
34,26* 41,45*
14. Fitoplanktono rins sudties nustatymas 33,93 41,06
14.1. Fitoplanktono minio pamimas
* kain neskaiiuota:
1. Transporto ilaidos;
2. Specialisto laikas sugaitas kelyje.
16,51* 19,98*
15. Zooplanktono rins sudties ir biomass nustatymas 53,22 64,40
15.1. Zooplanktono minio pamimas
* kain neskaiiuota:
1. Transporto ilaidos;
2. Specialisto laikas sugaitas kelyje.
29,37* 35,54*
ICHTIOPATOLOGINIAI TYRIMAI
16. uv ir kit hidrobiont patanatominis tyrimas
*Kaina pateikta 10 uv tyrimo
37,90* 45,86*
16.1. uvies ir kito hidrobionto patanatominis tyrimas 3,79 4,59
17. uv ir kit hidrobiont parazitologinis tyrimas
*Kaina pateikta 10 uv tyrimo
49,06* 59,36*
17.1. uvies ir kito hidrobionto parazitologinis tyrimas 4,91 5,94
Valstybs inios nr. 132
141
67506752
Eil. Nr. Nustatomas parametras Kaina, Lt
Be PVM Su PVM
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
18. Riebal kiekio uv kno masje nustatymas 53,76 65,05
19. Sausos mediagos / drgms kiekio uv kno masje nustatymas 26,07 31,54
20. Pelen kiekio nustatymas uv kno masje 25,45 30,79
21. Baltymingumo nustatymas paaruose 36,34 43,97
Pastaba. Pristaius 3 ir daugiau mini nustatomam parametrui suteikiama 20% nuolaida.
_____________________
IX skyrius. KOLEGIALI INSTITUCIJ NORMINIAI TEISS AKTAI
VaLSTYBINS KaIN IR ENERGETIKOS KONTROLS KOmISIJOS
N U T a R I m a S
DL UDAROSIOS AKCINS BENDROVS INTERGAS GAMTINI DUJ
SKIRSTYMO KAINOS VIRUTINS RIBOS KOREGAVIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. O3-348
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtini duj statymo (in., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 9 straipsnio
15 dalimi, Gamtini duj perdavimo ir skirstymo kain virutini rib skaiiavimo metodika, patvirtinta Valstybins kain
ir energetikos kontrols komisijos (toliau Komisija) 2008 m. rugpjio 8 d. nutarimu O3-106 (in., 2008, Nr. 103-3965;
2009, Nr. 126-5476; 2011, Nr. 128-6088), atsivelgdama udarosios akcins bendrovs Intergas 2012 m. spalio 5 d. rat
Nr. S-174/12, 2012 m. spalio 22 d. rat Nr. S-179/12, 2012 m. spalio 24 d. rat Nr. S-182/12, 2012 m. spalio 26 d. rat
Nr. S-184/12 bei Komisijos Duj ir elektros departamento Duj skyriaus 2012 m. spalio 31 d. paym Nr. O5-308 Dl
udarosios akcins bendrovs Intergas gamtini duj skirstymo kainos virutins ribos koregavimo, Komisija
n u t a r i a :
Nustatyti udarajai akcinei bendrovei Intergas pakoreguot gamtini duj skirstymo kainos virutin rib, sigaliosiani
nuo 2013 m. sausio 1 d., 82,52 Lt u tkst. m
3
(be pridtins verts mokesio).
is nutarimas gali bti skundiamas Lietuvos Respublikos administracini byl teisenos statymo (in., 1999, Nr. 13-308;
2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir slygomis.
KOmISIJOS PIRmININK DIaNa KORSaKaIT
__________________
VaLSTYBINS KaIN IR ENERGETIKOS KONTROLS KOmISIJOS
N U T a R I m a S
DL VALSTYBINS KAIN IR ENERGETIKOS KONTROLS KOMISIJOS 2009 M.
LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 DL KARTO VANDENS KAINOS NUSTATYMO
METODIKOS PAKEITIMO
2012 m. lapkriio 9 d. Nr. O3-353
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos statymo (in., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio
9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos ilumos kio statymo (in., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009,
Nr. 61-2402) 32 straipsnio 9 dalimi, atsivelgdama Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos (toliau Komisija)
ilumos ir vandens departamento Kain ir investicij skyriaus 2012 m. spalio 30 d. paym Nr. O5-307 Dl Valstybins
kain ir energetikos kontrols komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 Dl Karto vandens kainos nustatymo
metodikos pakeitimo, Komisija n u t a r i a:
1. Papildyti Karto vandens kain nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106
(in., 2009, Nr. 93-4012) (toliau metodika), 39 punkt ir idstyti j taip:
39. Planuojamas realizuoti karto vandens kiekis daugiabuiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas i btino
paruoti karto vandens kiekio atmus faktines, taiau ne didesnes kaip 10 proc. leistinas karto vandens netektis daugiabui
nam tinkluose, susidaranias dl karto vandens apskaitos prietais paklaid. Daugiabuiuose namuose, kuriuose rengta
nuotolinio duomen nuskaitymo ir perdavimo sistema, mintos netektys negali bti didesns kaip 5 proc. Planuojamas
realizuoti karto vandens kiekis kitiems vartotojams nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekjo
rengto pastate prie karto vandens ruoimo renginius, rodmenis.
2. Pakeisti metodikos 3 priedo 2.1 eilut ir idstyti j taip:
2.1. vartotojams daugiabuiuose namuose tkst. m
3

6751
6752
2012 m. lapkriio 15 d.
142
67526754
3. Pakeisti metodikos 3 priedo 12 eilut ir idstyti j taip:
12. Kintamoji karto vandens kainos dedamoji vartotojams
daugiabuiuose namuose
formul
4. Papildyti metodikos 3 pried 13
1
eilute ir idstyti j taip:
13
1
. Kintamoji karto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams formul
5. Pakeisti metodikos 3 priedo 13 eilute ir idstyti j taip:
13. Kintamosios karto vandens dedamosios projekcin kaina
vartotojams daugiabuiuose namuose
Lt/m
3

6. Papildyti metodikos 3 pried 14 eilute ir idstyti j taip:
14. Kintamosios karto vandens dedamosios projekcin kaina
kitiems vartotojams
Lt/m
3

7. Papildyti metodikos 3 pried pastaba ir idstyti j taip:
Pastaba: 2.1 eil. nurodomas realizuoto karto vandens kiekis, sunaudotas gyventoj ir kit vartotoj, esani daugiabuiuose
namuose.
8. Papildyti metodikos 7 pried 1.2.1 ir 1.2.2 eilutmis ir idstyti jas taip:
1.2.1. vartotojams daugiabuiuose namuose formul
1.2.2. kitiems vartotojams formul
9. Pakeisti metodikos 7 priedo 4 stulpelyje od Kaina odiu Dedamoji.
KOmISIJOS PIRmININK DIaNa KORSaKaIT
___________________
VaLSTYBINS LIETUVI KaLBOS KOmISIJOS
NUTaRI maS
DL VIEOSIOS INFORMACIJOS NE VALSTYBINE KALBA PATEIKIMO
2012 m. lapkriio 8 d. Nr. N-5(136)
Vilnius
Valstybin lietuvi kalbos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statymo Dl Lietuvos Respublikos valstybins
kalbos statymo gyvendinimo (in., 1995, Nr. 15-347; 2011, Nr. 91-4324) 2 straipsniu, n u t a r i a:
1. Tarptautinio bendravimo reikmms vieoji raytin ir garsin informacija transporte, muitinse, viebuiuose, bankuose,
turizmo agentrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybins kalbos gali bti teikiama ir usienio kalbomis.
2. Raytin ir garsin informacija kitomis kalbomis neturi bti isamesn, o jos raytini tekst formatas negali bti
didesnis negu tekst valstybine kalba.
3. Pripainti netekusiu galios Valstybins lietuvi kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. lapkriio
20 d. nutarim Nr. 66 Dl Valstybins lietuvi kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegus 25 d.
nutarimo Nr. 49 Dl Garsins ir raytins informacijos, kit viej ura laikinj taisykli pakeitimo (in., 1997,
Nr. 113-2865).
KOmISIJOS PIRmININK DaIVa VaINIEN
___________________
PRIVaTIZaVImO KOmISIJOS
S P R E N D I m a S
DL PRITARIMO PIRKIMOPARDAVIMO SUTARI PROJEKTAMS
2012 m. lapkriio 9 d. (protokolo Nr. 2V-23 (646))
Vilnius
Privatizavimo komisija n u s p r e n d :
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybs 1997 m. gruodio 31 d. nutarimu Nr. 1503 Dl Valstybs ir savivaldybi
turto privatizavimo vieo aukciono bdu nuostat patvirtinimo pritarti:
1. Pirkimopardavimo sutari projektams:
1.1. administracinio pastato ir iam objektui priskirto 0,168 ha ems sklypo (50005839), mos g. 22a, Pasvalys.
1.2. administracinio pastato, praleidimo punkto, kareivini, 3 gara, kiemo statini, ilgalaikio turto ir iam objektui
priskirto 0,9442 ha ems sklypo (50006046), Vytauto g. 48, marijampol.
1.3. Garao Nr. 4 su bendro naudojimo patalpomis (50000541), Vasario 16-osios g. 27, Panevys.
1.4. Negyvenamosios patalpos su rsiu ir techniniu auktu /patalpa Nr. 31 (50005598), Taryb g. 6, Visaginas.
1.5. Negyvenamj patalp ir iems objektams priskirto bendro naudojimo 380/1187 ems sklypo (50005837), Gedimino g. 2,
marijampol;
Dalies administracinio pastato (50005838), Gedimino g. 2, marijampol.
6753
6754
Valstybs inios nr. 132
143
67546756
2. ems sklyp pirkimopardavimo sutari projektams:
2.1. 0,039 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 1901/0241:151), Plento g. 6, Kaunas, priskirto negyvenamajai patalpai
(unikalus numeris 1992-6012-9019:0004, plotas 44,32 kv. m, 2 aukt medinio pastato pastogje), Plento g. 6-5 ir daliai
kinio pastato (unikalus numeris 1992-6012-9026, 395/1000 dalys i 55 kv. m ustatyto ploto, paymjimas plane 3I1)
(50005453).
2.2. 0,038 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 1801/0034:107), Gedimino g. 2, marijampol, priskirto negyvenamosioms
patalpoms (1898-3000-4018:0001), 19828/188262 dalys administracinio pastato (1898-3000-4018:0001) (50005837).
2.3. 0,126 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 5333/0020:154), Vilniaus g. 11a, Kdainiai, priskirto pastatui (plotas
397,65 kv. m, pastatas medinis, 1 aukto), pastatui (plotas 89,84 kv. m, pastatas mrinis, 1 aukto), malkinei (plotas 30 kv. m,
pastatas medinis) (50003935).
2.4. 0,9442 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 1801/0054:50), Vytauto g. 48, marijampol, priskirto administraciniam
pastatui (1892-0001-0011), praleidimo punktui (1892-0001-0022), kareivinms (1892-0001-0033), 3 garaams (1892-0001-
0044, 1892-0001-0055, 1892-0001-0066), kiemo statiniams (pavsin, tvora) (1892-0001-0077), kiemo statiniams (kiemo
aiktel) (1892-0001-0088) ir ilgalaikiam materialiajam turtui (ilumos skaitiklis) (likutin vert 99,85 Lt ) (50006046).
2.5. 0,0128 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 5333/0025:93), mikinink g. 2, Kdainiai, priskirto garaui (4 boksai,
unikalus numeris 5397-0003-6022, plotas 65,96 kv. m, pastatas mrinis, paymjimas plane 2G1p) (50002317).
2.6. 0,168 ha ems sklypo (kadastrinis numeris 6750/0010:38), mos g. 22a, Pasvalys, priskirto administraciniam
pastatui (6797-0013-2015) (50005839).
KOmISIJOS PIRmININKaS ROmUaLDaS GINEVIIUS
POSDIO SEKRETOR RENaTa GURSKIEN
__________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSIOSIOS RINKIm KOmISIJOS
S P R E N D I m a S
DL PAKARTOTINI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIM VIENMANDATJE
ZARASVISAGINO RINKIM APYGARDOJE NR. 52
2012 m. lapkriio 13 d. Nr. Sp-328
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkim komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkim statymo (in.,
1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760; 2004, Nr. 83-2986; 2005, Nr. 143-5171) 6 straipsnio 6 dalimi, 92 straipsnio 2 ir
3 dalimis, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkim komisijos 2012 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. Sp-313 Dl Zaras
Visagino rinkim apygardos Nr. 52 rinkim rezultat pripainimo negaliojaniais ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkim komisijos statymo (in., 2002, Nr. 68-2774) 3 straipsnio 9 dalies 3 punktu,
n u s p r e n d i a:
Paskelbti pakartotinius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus vienmandatje ZarasVisagino rinkim apygardoje
Nr. 52 ir juos surengti 2013 m. kovo 3 d.
PIRmININKaS ZENONaS VaIGaUSKaS
_________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSIOSIOS RINKIm KOmISIJOS
S P R E N D I m a S
DL EUROPOS PARLAMENTO NARIO VIKTORO USPASKICHO GALIOJIM
PRIPAINIMO NUTRKUSIAIS
2012 m. lapkriio 13 d. Nr. Sp-329
Vilnius
Vyriausioji rinkim komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkim Europos Parlament statymo (in., 2003,
Nr. 115-5192; 2010, Nr. 1-28) 91 straipsnio 2 punktu bei gavusi Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho parayt
pareikim atsistatydinti, kur Europos Parlamento narys pats pakartojo Vyriausiosios rinkim komisijos posdyje,
n u s p r e n d i a:
Viktorui USPaSKICHUI atsistatydinus i Europos Parlamento nari, pripainti jo Europos Parlamento nario galiojimus
nutrkusiais nuo 2012 m. lapkriio 15 d.
PIRmININKaS ZENONaS VaIGaUSKaS
__________________
6755
6756
2012 m. lapkriio 15 d. 6757
Valstybs inios
Gynj g. 8, LT-01109 Vilnius
Redakcijai pateikiami teiss aktai turi bti suredaguoti. Pateikti skelbti teiss aktai Valstybs ini redakcijoje
neredaguojami Lietuvos Respublikos statymas Nr. I-119 Dl Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss akt skelbimo
ir sigaliojimo tvarkos (in., 1993, Nr. 12-296).
V Seimo leidykla Valstybs inios neatsako u skelbiamos informacijos turin ir taisyklingum.
Vyriausiasis redaktorius Jonas Lionginas (tel. 239 6300)
Periodini leidini skyriaus vedja Irena milaknyt ukeviien (tel. 239 6308, mob. tel. +370 682 49 099)
Redaktori tel.: 239 6305, 239 6306, 239 6542, 239 6970, maketuotoj tel. 239 6308
Komercijos skyriaus tel.: 239 6511, 239 6310, 239 6825, 239 6998. Vyr. fnansininks tel. 239 6302
Faks. 239 6304, el. patas: valstybes.zinios@valstybes-zinios.lt, tinklalapio adresas http://www.valstybes-zinios.lt
Indeksas: 0129. ISSN 1392-4559. Apimtis 18 sp. l. Tiraas 1236 egz.
Spausdino akcin bendrov Spauda, Laisvs pr. 60, LT-05120 Vilnius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIaUSIOSIOS RINKIm KOmISIJOS
S P R E N D I m a S
DL EUROPOS PARLAMENTO NARIO MANDATO PRIPAINIMO NAUJAM EUROPOS
PARLAMENTO NARIUI
2012 m. lapkriio 14 d. Nr. Sp-330
Vilnius
Vyriausioji rinkim komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkim Europos Parlament statymo (in., 2003,
Nr. 115-5192; 2010, Nr. 1-28 ) 91 ir 92 straipsniais,
n u s p r e n d i a:
1. 2012 m. lapkriio 14 d. Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimu Nr. Sp-329 Dl Europos Parlamento nario Viktoro
Uspaskicho galiojim pripainimo nutrkusiais pripainus Viktoro Uspaskicho galiojimus nutrkusiais prie termin nuo
2012 m. lapkriio 16 d. Europos Parlamente atsiranda laisva Europos Parlamento nario vieta.
2. Pripainti, kad atsiradus laisvai Europos Parlamento nario vietai Europos Parlamento nariu turt tapti Darbo partijos
kandidat srao pirmasis Europos Parlamento nario mandato negavs kandidatas Kstutis DaUKYS.
3. Patenkinti Kstuio DaUKIO parayt pareikim, jo paties pakartot Vyriausiosios rinkim komisijos posdyje,
dl Europos Parlamento nario mandato atsisakymo ir pripainti, kad Europos Parlamento nariu turt tapti Darbo partijos
kandidat srao kandidatas Vydas GEDVILaS.
4. Patenkinti Vydo GEDVILO parayt pareikim, jo paties pakartot Vyriausiosios rinkim komisijos posdyje, dl
Europos Parlamento nario mandato atsisakymo ir pripainti, kad Europos Parlamento nariu turt tapti Darbo partijos
kandidat srao kandidatas arnas BIRUTIS.
5. Patenkinti arno BIRUIO parayt pareikim, jo paties pakartot Vyriausiosios rinkim komisijos posdyje, dl
Europos Parlamento nario mandato atsisakymo ir pripainti, kad Europos Parlamento nariu tampa
Justina VITKaUSKaIT Darbo partijos kandidat srao pirmoji Europos Parlamento nario mandato negavusi
kandidat.
6. Europos Parlamento nario paymjim Justinai VITKaUSKaITEI iduoti ne vliau kaip per 7 dienas.
PIRmININKaS ZENONaS VaIGaUSKaS
__________________
A T I T A I S Y M A S
Studij kokybs vertinimo centro direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. sakymo Nr. SV6-50 Dl ketinam vykdyti studij
program akreditavimo (in., 2012, Nr. 124-6262) 1 priede nurodytos Verslo vadybos akademijos studij programos
Organizacins inovacijos ir vadyba studij programos kodas vietoj 612N22001 turi bti 621N22002.
DIREKTORIUS aRTRaS GREBLIaUSKaS
___________________
6757