Perkataan KVKK +KV

bang bangku ku .

lo bang banglo .

mang mangga ga .

nang ka nangka .

rang rangka ka .

tang tangga ga .

tang ki tangki .

Sebut perkataan di bawah : banglo bangku tangga mangga tangki nangka rangka .

LATIHAN .

ku bang .Lengkapkan ejaan.

Ini mangga. Mangga ini manis dan sedap. . Ini mangga Mak Minah. Pokok mangga tumbuh tepi dapur. Atan suka makan mangga ini. Atan suka panjat pokok mangga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful