Está en la página 1de 2

BESTE URTE BETEZ ERE: OPILA ZATITZEN DUENAK ZATIRIK ONENA AHORATZEN DU

-Akziodunen Batzarra egin berri dute ekainaren 8an 2012ko ekitaldiarekin lotuta eta, beste behin, batzar horretako urteko txostena aztertu ondoren, hainbat ondorio atera dezakegu. Oraingoz, hauek nabarmen ditzakegu: 1.- BIMeko (Beasain, Irun eta Madril) plantilla etengabe gutxitzen ari da; izan ere, azken lau urteotan, jaitsiera ZULeko 91lagunekoa izan da (3058-2967) eta denbora-tarte berean, CAF taldea 1.242 pertsonatan handitu da (7004 - 5762). 2.- Nahiz eta plantilla gutxitu egin den BIMen azken urteetan, zergen ondorengo emaitzak 100,1 mil. suposatu zuen. Eta gainera gutxi balitz, CAF-ek potentziako ekipamenduak eta ekipamendu elektrikonikoen enpresa TXINATAR baten %30a erosi dugu. Benetan merezi digu era horretan lorturiko mozkinak hemengo lanpostuak suntsitzen ari bagara? 3.- Administrazio Kontseiluko 10 kontseilariek 2011n egindako bilerak direla eta sortutako dietengatik eta ordainsariengatik kobratzen dutena eta kobratzen jarraituko dutena erakutsiko dizuegu (8 eta 10 bilera artean): aurtengoa 1.394.000 -ko huskeria izan da. -Kontseilari bakoitzak 139.400 inguru poltsikoratu zituen (15.489 bilera bakoitzeko). -Kontseilariek aipatutako kontzeptuak direla eta azken lau urteotan izan duten igoeraren batez bestekoa % 35 ekoa izan da ( 1.035.000 kobratzetik 1.394.000 kobratzera),. Aldiz, laugarren urtez jarraian, dibidenduak kobratzen ditugun langileok akzio bakoitzeko 10,5 jasoko ditugu; hau da, azken hiru urteotan izan dugun urteko igoera % 0koa izan da. Lehen esanda bezala, beraz: Opila zatitzen duenak zatirik onena ahoratzen du.

-------------

UN AO MAS: EL QUE REPARTE SE LLEVA LA MEJOR PARTE


-El pasado 8 de junio se celebr la junta de accionistas referente al ejercicio 2012, y un ao mas analizando el informe anual de dicha junta, sacamos varias conclusiones, que de momento, destacaramos las relacionadas con las plantillas, ya que son las que mas nos interesan: 1-El continuo descenso de la plantilla en el BIM (Beasain, Irun y Madrid), ya que en los ltimos cuatro aos ha sufrido un descenso de 91personas (3058 - 2967) ,mayoritariamente MOD (mano de obra directa) y en el mismo periodo de tiempo, el grupo CAF ha aumentado en 1.242 personas (7004 - 5762). 2- Habiendo descendido la plantilla en el BIM en los ultimos aos, el resultado despus de impuestos supuso un total de 100,1 mill.. Por si esto fuera poco, CAF se ha hecho con el 30% de una fbrica de equipos de potencia y electrnicos en CHINA. Realmente nos compensan los beneficios producidos de esa manera si estamos destruyendo puestos de trabajo aqu? 3-Lo que cobran y siguen cobrando los 10 consejeros del Consejo de Administracin en concepto de remuneraciones y dietas devengadas por las reuniones que se han celebrado durante el ao 2012 (entre 8 y 10 reuniones),que asciende a la friolera cifra de 1.394.000 . -Cada consejero se embols unos 139.400 (unos 15.489 por reunin). -La media de subida de los ltimos 4 aos que han tenido los consejeros por los conceptos sealados ha sido del 35% (de cobrar 1.035.000 a cobrar 1.394.000 ), y sin embargo por cuarto ao consecutivo los/as trabajadores/as que cobramos dividendos, los cobraremos a 10,5 el importe bruto de la accin, o lo que es lo mismo 0% de subida anual durante los cuatro ltimos aos, lo dicho, un ao mas: "El que reparte se lleva la mejor parte". Beasain, 2013-07-10