Está en la página 1de 1

D KIN CU HNH TNG QUAN TRIN KHAI MNG V TUYN 3G VINAPHONE NM 2010

[Phn thit b core v IPBB cha hon thin, s iu chnh sau]


(Km t tnh s:
HNI 598(348)NodeB

10(6)STM-1 + 2xGE(10G)

HTY 205(105)NodeB

14(7)STM-1/ [2Ge + 4STM-1]

HBH 35(16) NodeB)


SLA 40(16) NodeB)

3(1)STM-1/[1STM-1+2Ge]
5 STM-1

3(1)STM-1/[1STM-1+2Ge]

BGG 55(15)NodeB
BNH 65(26)NodeB)
TNN 57(22) NodeB
CBG 40(16)NodeB
BCN 38(14)NodeB
QNI 90(40) NodeB)
LSN 60(20)NodeB)
PTO 58(28)NodeB
YBI 45(15)NodeB
LCI 30(19)NodeB
TQG 40(14)NodeB
HGG 36(16)NodeB
DBN 35(15)NodeB
LCU 30(12)NodeB
HPG 128(105)NodeB
HDG 52(22)NodeB
NDH 59(24) NodeB
TBH 43(18)NodeB
HNM 40(15)NodeB

4(2)STM-1/[1STM-1+2Ge]
4(2)STM-1/[1STM-1+2Ge]

2xGE(10G)

RNC HNI

5STM-1/[1STM+2Ge]

RNC HNI
RNC BNH

5STM-1/2Ge

3STM-1/[1STM+2Ge]

6STM-1/[1STM+2Ge]

RNC TNN

5STM-1/2Ge

RNC QNI

5STM-1/2Ge

MSCSE1B + MGWE1B
680K

RNC PTO

4(2)STM-1/[1STM+2Ge]

RNC PTO

3(1)STM-1/[1STM+2Ge]
3(1)STM-1/[1STM+2Ge]

Motorola
OMCR_3G Server
(OMC)

Ericsson
OMCR_3G
Server
(OMC)

RNC PTO

4STM-1/2Ge

RNC HPG

13(5)STM-1/[4STM-1+ 2Ge]

DLK 185(75)NodeB

5(2)STM-1/[2STM-1+2Ge]

RNC PYN

RNC QBH

7(3)STM-1/[2STM-1+2Ge]

8STM-1/[2STM-1+2Ge]

5STM-1/2Ge

RNC NDH

02 STM-1/2Ge

Cisco 7609
(PE)

5(2)STM-1/2Ge

QTI 97(50)NodeB

RNC KHA

11(7)STM-1/[3STM-1+2Ge]

KHA 152(100)NodeB

6(3)STM-1/[2STM-1+2Ge]

RNC GLI

12(5)STM-1/[3STM-1+2Ge]

KTM 82(36)NodeB
GLI 169(68)NodeB

Cisco 7609
(PE)
9STM-1/2Ge

6 STM-1/4Ge

Ge

3(1)STM-1/1STM-1+2Ge

Ge

3(1)STM-1/1STM-1+2Ge

7 STM-1/2Ge

6(2)STM-1/2Ge

06 STM-1/2Ge

8(4)STM-1/2STM-1+2Ge
4(2)STM-1/1STM-1+2Ge

RNC NAN

8(2)STM-1/2Ge

8(4)STM-1/2STM-1+2Ge

BDG 100(34)NodeB
NTN 45(11)NodeB
BTN 70(17)NodeB
BPC 65(14)NodeB
LAN 85(19)NodeB
DTP 75(19)NodeB
TGG 70(18)NodeB
BTE 60(15)NodeB
TNH 75(18)NodeB
LDG 75(18)NodeB
VTU 96(30)NodeB

8(3)STM-1/[2STM-1+2Ge]

7(3)STM-1/[2STM-1+2Ge]

RNC DNI

RNC HUE

9(8)STM-1/[3STM-1+2Ge]

RNC BDG

06 STM-1/2Ge

Cisco 7609
(PE)

4(2)STM-1/2Ge

6(2)STM-1/[2STM-1+2Ge]

(PE)
Cisco 7609

6 STM-1/4Ge

CTO 80(27) NodeB


STG 55(14) NodeB
BLU 55(16) NodeB

4(2) STM-1/[1STM-1+2Ge]

RNC CTO

5(2) STM-1/[2STM-1 +2Ge]

Ge

RNC CTO

Ge

5(3) STM-1/[3STM-1+2Ge]

RNC HCM

Ge

6(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]

4(1) STM-1/[1STM-1 +2Ge]

SGSN2B + GGSN2A
1000K

SGSN4A 1000K

RNC HCM

Ge

4STM-1/2Ge

RNC CMU

7(2)STM-1/[2STM-1+2Ge]

CMU 105(26) NodeB

11STM-1/[6Ge]

SGSN2C + GGSN2B
1000K

MSCSE4A + MGWE4A
680K

MSCSE2A + MGWE2A
680K

5(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]

VLG 65(16) NodeB


TVH 50(13) NodeB
HGG 45(10) NodeB

4(1) STM-1/[1STM-1 +2Ge]

3(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]
5(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]

HUE 132(110)NodeB

IP/MPLS

4(2)STM-1/2Ge

3STM-1/2Ge

6(2)STM-1/[2STM-1+2Ge]

RNC AGG

AGG 90(24) NodeB

7(2)STM-1/[2STM-1+2Ge]

5(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]

4STM-1/2Ge

MSCSE2A + MGWE2A
680K

4(1) STM-1/[2STM-1+2Ge]

KGG 105(27) NodeB

RNC KGG

RNC HCM

5(4) STM-1/[2STM-1+2Ge]

MCN2A + MGN2A
1600K

5(2) STM-1/[2STM-1+2Ge]

CAN THO - VNP2 CENTER


(91B NGUYEN VAN CU Street)

RNC HCM

7(3) STM-1/[3STM-1+2Ge]

SubscriberAware
Firewall

2Ge (10G)

4 STM-1

HCM 756(670)NodeB

QBH 108(53)NodeB

7STM-1/[2STM-1+2Ge]

RNC QTI

4(1) STM-1/[1STM-1 +2Ge]

DNI 113(36)NodeB

PYN 105(44)NodeB

Cisco 7609

7(4)STM-1/2Ge

4(2)STM-1/[1STM-1+2Ge]

7(2)STM-1/2STM-1+2Ge

BDH 112(56)NodeB

Ge

2(1)STM-1/[1STM+2Ge]

4(2)STM-1/1STM-1+2Ge

8(4)STM-1/[2STM-1+2Ge]

SGSN3A 600K

3(1)STM-1/[1STM+2Ge]

9(8)STM-1/[3STM-1+2Ge]

RNC DLK

4STM-1/2Ge

SGSN1C + GGSN1C
1000K

GE

9STM-1/2Ge

4STM-1/2Ge

SGSN1B + GGSN1B
1000K

10(4)STM-1/2Ge

RNC BDH

QNI 117(45)NodeB

DNO 69(28)NodeB

ZTE
OMCR_3G
Server
(OMC)

MSCSE1A + MGWE1A
680K

3(1)STM-1/[1STM+2Ge]
3(1)STM-1/[1STM+2Ge]

OMC, Billing,
Service Server

MCN1A+ MGW
1600K

4STM-1/[1STM+2Ge]

4STM-1/2Ge

Subscriber
-Aware
Firewall

Cisco 6513

QNM 131(45)NodeB

8(4)STM-1/[2STM-1+ 2Ge]

RNC DNG

HA NOI - VNP1 CENTER


(57A HUYNH THUC KHANG )

DNG 176(175)NodeB

9(3)STM-1/[3STM-1+ 2Ge]

RNC DNG

Analysis
Anom
aly
Guard
Intrusion
Protection

6 STM-1/4Ge

HTG 65(20)NodeB
NAN 106(56)NodeB

CNR

RNC HNI

4STM-1/[1STM+2Ge]
3STM-1/[1STM+2Ge]

SCE2020

RNC HNI

12(12)STM-1/[3STM-1+ 2Ge]

RNC DNG

Internet

Cisco
7606

RNC HNI

4STM-1/[1STM+2Ge]

RNC THA
THA 115(65)NodeB
NBH 51(16)NodeB

RNC HNI

/03/2010)
A NANG VNP3 CENTER
(04 Nguyen Van Linh street)

HA NOI - VNP1 CENTER


(28 Pham Hung street)

5 STM-1

HYN 54(24)NodeB
VPC 53(18)NodeB

/TTQHPTM, ngy

RNC HCM

Intrusion
Protection

RNC HCM

Anomaly
Guard

13 STM-1 + 2Ge(10G)
3 STM-1
3 STM-1

3 STM-1

Cisco 6513

RNC HCM

ng khng lin nt th hin thit b ang trin khai/


cha chnh thc ha mng, s trin khai trong 2010

H Ni, ngy
/03/2010
Ph Duyt ca Lnh o Cng ty

Thit b ha mng/ang khai thc


IP Router h tr cc giao din STM-1, GE/FE

CNR

Analysis

RNC HCM

GHI CH

MUX trong d n NodeB (h tr E1, STM-1, FE/GE)

Internet

SCE2020
Cisco
7606

HO CHI MINH - VNP2 CENTER


(C30 Thanh Thai Street)

ng truyn dn/truyn ti ni tnh


ng truyn dn/truyn ti lin tnh (VTN)
X(Y) STM-1

X - S lng ng truyn dn/truyn ti cn thit


Y - S lng ng truyn dn/truyn ti hin c
a im cc Site Trung tm ti H ni, H Ch Minh,
nng, Cn Th