MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

LIMA TONGGAK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

5 TONGGAK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Penyelesaian Masalah Dalam Matematik Penaakulan Matematik Komunikasi Dalam Matematik Perkaitan Matematik Aplikasi Teknologi .

TONGGAK PERTAMA : PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK Proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu kenyataan atau soalan dengan menggunakan strategi yang tertentu Wajib diberi penekanan supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah Kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum Kepelbagaian strategi penyelesaian masalah perlu diperluaskan lagi .

TONGGAK KEDUA : KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK Satu cara untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman matematik Komunikasi yg berkesan membantu pelajar mengukuhkan Pengetahuan matematik mereka Terdapat beberapa kemahiran berkomunikasi yang dianjurkan dalam matematik Guru harus memupuk sikap berkomunikasi dalam kelas matematik .

.TONGGAK KETIGA : PENAAKULAN MATEMATIK Membuat generalisasi iaitu tekaan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian Pelajar adalah digalakkan untuk membuat ramalan dalam proses mencari jawapan Menggalakkan pelajar menjelaskan sebab untuk suatu proses atau konklusi yang diberi Berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.

TONGGAK KEEMPAT : PERKAITAN MATEMATIK Pelajar harus mahir dalam kemahiran menghubungkait topik-topik dalam matematik Mewujudkan masalah berorientasikan kelas agar pelajar peka dengan aplikasi matematik dlm kehidupan sebenar Penekanan terhadap perkaitan matematik akan membantu pelajar mengenalpasti bagaimana idea dari bidang berbeza dikaitkan bersama .

TONGGAK KELIMA : APLIKASI TEKNOLOGI Menggunakan teknologi terkini Meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi Guru sebagai fasilitator pembelajaran Guru haruslah pandai menggunakan TM untuk mengajar murid-murid .

TERIMA KASIH… THANK YOU… SYUKRAN… .