Está en la página 1de 58

Mga Pamana ng Sinaunang Asyano Sa Daigdig

mariajessallandicho 1

Pamana ng Kanlurang Asya

mariajessallandicho

Mesopotamia- umusbong ang kauna-unahang kabihasnan sa Kanlurang Asya, ang Sumer.

mariajessallandicho

Sumer- umusbong ang ilan sa mga bagay na masasabing mahalaga sa mga bagay na masasabing ambag ng mga sinaunang asyano sa daigdig.
mariajessallandicho 4

Ziggurat- nagsisilbing tahanan at templo ng patron ng isang lungsod. Sumerian ang mga kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig. Ito angcuneiform.
mariajessallandicho 5

Cuneiform - ibig sabihin ay hugis sensel o wedgeshaped. Sa kasalukuyang panahon, ito naman ay nag bigay daan sa pag-usbong ng iba pang mga modelo ng pagsulat. -pinag-aaralan sa mga paaralang tinatawag na edubba.
mariajessallandicho 6

Edubba - piling-pili lamang ang pangkat ng mga kabataang lalaki ang nakakapasok dito. Kadalasan, ang mga mag-aaral dito ay anak ng mayayamang tao at makapangyarihang pinuno sa Sumer.
mariajessallandicho 7

Behistun Rock

mariajessallandicho

Natuklasan ni Henry Rawlinson noong 1847.Ito ay nagbigay daan upang mabasa ng mga siyentista ang mga naiwang luwad sa lapida ng mga taga Mesopotamia. Nasabing lapida ng bato ay natagpuan sa matandang rutang caravan sa pagitan ng Babylon at Ectabana. Ito pang mga mahalagang bagay na nilikha at natuklasan ng mga unang tao sa Mesopotamia.

mariajessallandicho

Gulong na sa kontemporatyong panahon ay lubhang mahalaga sa aspekto ng transportasyon.


mariajessallandicho 10

Layag ang ginagamit upang makapaglakbay ang ilang sasakyang pangdagat gamit ang malakas na hangin.
mariajessallandicho 11

Kasangkapang pang araro isa ring mahalagang kontribusyon. Nagpapadali sa mga paraan ng pagtatanim ng tao lalo pa't ang araro ay hinihila ng mga hayop. Orasang Tubig(water
mariajessallandicho

12

Kalendaryong may 12 buwan na nakabatay sa siklo ng buwan.

mariajessallandicho

13

Paggamit ng mga prinsipyong nauukol sa geometry. Pagbibilang sa pamamagitan ng 60 o sexagesimal system. Astrology- kabilang ang paggamit ng 12 zodiac sign
mariajessallandicho 14

Paggawa ng mga kauna-unahang mapa (cartography)

mariajessallandicho

15

Ginagamit ang tanso sa mga kagamitan at sandata.

mariajessallandicho

16

Ur Nammu - inakda ang kauna-unahang batas na naisulat sa daigdig. Nag hari sa lungsod-estado ng Ur sa Mesopotamia noong 2100 B.C.E. Gilgamesh ang ngalan sa Hari ng lungsod-estadong Uruk. Siya ang nagtaglay ng katangiang tao at Maladiyos.
mariajessallandicho 17

Epic of Gilgamesh sa larangan ng literatura, itinuring bilang kauna-unahang akda pampanitikan sa buong daigdig. Ukol sa pakikipagsapalaran ni Gilgamesh, kahanga-hangang nagawa at pagpupunyaging makamtan ang immortality. Isa sa kabanata ay nagsasalaysay ukol sa naganap na matinding pagbaha o The Great Flood sa Bible.
mariajessallandicho 18

Sargon I a. Mula sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa lugar ng Akkad. b. Binuo ang pinakaunang imperyo sa daigdig matapos masakop ang mga lungsod-estado sa Mesopotamia noong 23,500 B.C.E. 1.)Tinagurian niya itong Akkadian. nanatili pa rin ang paggamit ng cuneiform sa pagsulat ng kanilang
mariajessallandicho 19

Hammurabi a. Nagpatupad ng batas na sa lahat ng kanyang nasasakupan sa panahon ng pamamayani ng Babylon sa Mesopotamia. b. ang batas na kanyang nilikha ay isang napakahalagang ambag. 1.)Naglalaman ng kabuuang 282 batas na nauukol sa mga paksang sibil, kriminal, at pangkalakalan.
mariajessallandicho 20

2.)Ito diumano ay isang Batas ng Hustisya na naglalayong ipaliwanag at pangalagaan ang karapatang pang tao. Pagbagsak ng kabihasnang Mesopotamia, ang iba't-ibang mga kabihasnang umusbong sa bahagi ng Mediterranean ay nagkaroon din ng kani-kanilang mga ambag sa daigdig.
mariajessallandicho 21

Hittite a. Pinakamahalagang tuklas ang paggamit ng bakal na mas matibay kung ihahambing sa tanso. 1.) Mga Lydian ang gumagamit ng mga salapi sa pakikipag kalakalan.
mariajessallandicho 22

Phoenician a. Nakapaglinang ng isang makabagong paraan ng pagsulat na mas kilala bilang phonetic alphabet 1.)Ang konsepto ng alpabeto sa kasalukuyang panahon ay halaw sa sistemang ito.

mariajessallandicho

23

Pamana ng Silangang Asya

mariajessallandicho

24

Mga Kaisipan at Pilosopiya ng mga Tsino

mariajessallandicho

25

- Kongfuzi (Confucius)

mariajessallandicho

26

- Mengzi (Mencuis)

mariajessallandicho

27

- Lauzi (Lao Tzu)

mariajessallandicho

28

- Xunzi (Hsun Tzu

mariajessallandicho

29

Confucius at Mencuis ang humubog ng Confucianism. Laozi kinikilalang tagapagtatag ng Taoism. Xunzi pinaunlad ang pilosopiyang Legalism. Tinalakay sa mga nakaraang aralin ang pilosopiya at kaisipan nito na naimpluwensya sa Silangang Asya. Dinastiyang Shang May dalawang mahahalagang bagay ang pinasimulan. a. Pagkakaroon ng isang sistema ng pagsulat. b. Paggamit ng tanso sa metalurhiya (bronze matallurgy)
mariajessallandicho 30

Dinastiyang Chin Sapilitang ipinagawa ni Emperor Chin Huang Ti sa isang milyong katao ang malaking bahagi ng Great Wall of China.
mariajessallandicho 31

a.Ito'y nagsilbing pananggalang mula sa mga tribung nomadikong mula sa Hilagang China. b. May haba na 2,414 km. c. Mula sa Yellow sea hanggang sa kanlurang bahagi ng China. d. Ito ay nagsisilbing simbolo ng kabihasnang China. e. Sa katimugang bahagi naninirahan ang mga sibilisadongn tao. f. Sa hilaga ang mga nominikadong barbaro. Dinastiyang Han Naghatid ng mahahalagang ambag sa kabihasnang Tsino. a. Paggamit ng papel at porselana. b. Piaigting ng Silk Road ng kalakalan sa pagitan ng China at Europa.
mariajessallandicho

32

Silk o Seda Mahalagang produktong nagmumula sa Asya patungong Mediterranean. a. sa loob ng 2,000 taon, ang paraan ng paggawa ay pinanatiling isang lihim ng mga Tsino sa ibang tao. b. Mula sa China ay ang produktong seda ay dumaraan sa India, Persia at s silangang lalawigan ng Roman Empire. Mahahalagang Imbensyon at Tuklas 1.) Nagkaroon ang mga Tsino ng akspeto sa agham at teknolohiya. 2.) Nagkaroon ng pagtatala ukol sa bituin, mga planeta, mga kometa, sunspot at eclipse. 3.) Nagkaroon ng kalendaryo at mga star map. 4.) Natuklasan ang prinsipyo ukol sa magnetic compass para makapag turo ng direksyon. 5.) Seismograph 6.) Praktikal na likha: Wheelbarrow, Millwheel, Water clock, Sundial.
mariajessallandicho 33

Acupunture 1.) Isang mahalagang kontribusyon ng mga Tsino sa kasalukuyang panahon. 2.) Ginagamitan ng karayom upang itusok sa balat ng tao. 3.) Naiibsan ang sakit at napapagaling ang karamdaman sa pamamagitan ng tamang pagtusok. Gunpowder 1.) Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng sinaunang Tsino sa daigdig. 2.) Para sa mga firework at pagkakaroon ng Civil Service Examination. Panahon ng Tang Panahon ng mga makatang Tsino. Halimbawa:
1.) Li Po mariajessallandicho 34

Po Chu-i

mariajessallandicho

35

Tu Fu

mariajessallandicho

36

Block Printing 1.) Ginagamit sa panahon ng Tang. 2.) Ang bagong kaisipan at mga akda ay mas naipapaabot sa maraming tao. 3.) Kauna-unahang aklat na inilimbag sa daigdig ay lumabas noong 868 C.E Iba pang Kontribusyong Tsino - Chopsticks
mariajessallandicho 37

Abbacus , payong, pamaypay. Saranggola,

mariajessallandicho

38

1.) I nangangahulugang pagbabago. 2.) Ching ay aklat. 3.) Aklat ng Pagbabago 4.) Nagbibigay ng perspektibong pilosopikal ukol sa iba't-ibang bagay at sitwasyon sa buhay ng tao. Bing Fa (Art of War) 1.) Kaunaunahang aklat ukol sa estratehiyang militar. 2.) Isinulat ni Sun 2i noong 510 B.C.E. Ang impluwensya ng kabihasnang Tsino ay mababanaag din sa mga kabihasnang umusbong sa Japan at Korea. Japan Ilan sa mga paraan ng mga Hapones sa daigdig ay : - Cha-no-yu (tea ceremony) - Bonsai -Ikebana (flower arranging) - Landscaping - Origami (paper folding) Genji Monogatari (The Tale of Genji) - Isinulat ni Lady Murasaki Shikibu. - Unang nobela sa daigdig - Isinulat noong 1001 C.E - Isinulat sa panahon ng Heian sa Japan. Makura-no-soshi (Pillow Book) - Isinulat ni Lady Sei Shonagon noong 1000 C.E - Akda mula sa Japan.
mariajessallandicho

39

Noh at Halimbawa ng teatrong umusbong sa Japan noong panahon ng Ashikaga.

mariajessallandicho

40

Bushido Naglalaman ng mga alintuntuning dapat sundin ng isang samurai. .


mariajessallandicho 41

Samurai Nararapat na magkaroon ng disiplina, at self control sa anumang oras.

mariajessallandicho

42

Pamana ng Timog Silangang Asya Vedas - Isang koleksyon ng mga dalit pangdigma, matalinong pahayag, mga kanta at kwento - Masasaksihan ang mga kaganapan sa buhay ng mga Aryan
mariajessallandicho

43

Rig- Veda - Naglalaman ng mahigit isang libong mga dalit, mga panalangin at mga awitin
mariajessallandicho 44

Mahabharata - The Great Story - Binubuo ng isandaang libong taludtod at naglalalman ng mga kaisipang Hindu
mariajessallandicho 45

Ramayanan - Ramas Way - Patungkol sa buhay ni Rama, Sita at Lakshmana - Nag laban ng turong hindu
mariajessallandicho 46

Panchatantra - Akdang pampanitikan - Ang mga hayop ang pangunahing tauhan


mariajessallandicho 47

Sanskrit - Pinag-ugatan ng Wikang Indo- European - Pinakapino at hinahanggang wika sa buong daigdig
mariajessallandicho 48

Halimbawa: - Astadhayi ni Panini - Patanjli ni Mahabhasya Takshashila - Isang malaking pamantasan - Matatagpuan sa hilagang kanlurang sa India
mariajessallandicho 49

Itinuturo - Wika - Gramatika - Pilosopiya - Medesina - Surgery - Pamamana - Musika - Sayaw

mariajessallandicho

50

Mga Guro - Kautilya - Panini - Jivak - Vishu Sharma

mariajessallandicho

51

Ayurveda - Isa ring mahalagang konseptong panggamot - Hango sa salitang ayu o buhsy at veda o agham - Layunin na magkaroon ng maayos na kalusugan
mariajessallandicho 52

Indian - Unang taong nagsagawa ng computation, caesarean section, at cranial Surgery Sa kasaysayan. Geometry - Hango sa salitang Indian na gyaamitio pagsukat sa mundo Trigonometry - Hango sa salitang Indian na trilonmiti o pagsukat sa mga anyong tatsulok Pi - May halaga na 3.1416 ayon kay Aryabhatta Zero - Hango sa salitang Aditi o infinite at kham o zero

mariajessallandicho

53

Mga Mahalagang kontribusyon: - Astronomy - Physics - Chemistry - Metallurgy - Architecture - Civil engineering - Ship building - Navigation Navigation - Hango sa salitang sanskirt na navigath Istrakturang hango sa tradisyong India - Angkow wat sa Cambodia
mariajessallandicho 54

- Borobudor sa Indonesia

mariajessallandicho

55

- Bodhisattuas sa Afghanistan

mariajessallandicho

56

- Khajuraho at Taj Mahal

mariajessallandicho

57

4 na relihiyon nag-ugat sa india - Hinduism - Buddhism - Sikhism - Jainism

mariajessallandicho

58