Está en la página 1de 17

NEC NEO Compact LCT

Hng dn ci t phn mm NEO LCT thit lp cu hnh hot ng cho Viba NEC NEO Compact
Quy trnh ci t: B1. Ci t chng trnh iu khin cho cp USB B2. Thit lp kt ni Dial-up B3. Ci t mi trng hot ng cho LCT (Java Runtime) B4. Truy cp vo PASOLINK NEO IDU

I. Ci t chng trnh iu khin cho cp USB


Phng K thut TCT 1

NEC NEO Compact LCT

Quy trnh ci t trnh iu khin USB trn my tnh PC s dng Windows Xp. 1. Kt ni cp USB gia my tnh c nhn v thit b Viba qua LCT port v USB port, My tnh s t ng nhn dng phn cng mi ( cp USB) v yu cu ci t trnh iu khin nh hnh bn di. 2. Chn mc Install from a list or specific location [Advanced] xc nh v tr lu trnh iu khin USB v click chut vo nt Next.

3. a a CD-ROM cha trnh iu khin USB driver vo PC v chn mc Search for the best driver in these locations sau tch vo mc Search removal media [floppy, CD-ROM...], ri, click chut vo nt Next.

4. Click chut vo nt Continue Anyway trong ca s thng bo Hardware Installation


Phng K thut TCT 2

NEC NEO Compact LCT

5. Trnh iu khin USB driver s bt u c ci

6. Click chut vo nt Finish trong ca s Found installation has been completed.

II. Thit lp kt ni Dial-up


Kt ni Dial-up c thit lp trn PC chy Windows Xp to ng truy nhp ti thit b Viba. Sau y l th tc to kt ni Dial-up. 1. Click chut vo nt StartSettingControl Panel v chn click vo biu tng Network Connections bt u thit lp kt ni Dialup.
Phng K thut TCT 3

NEC NEO Compact LCT

2. Ca s Network Connections s xut hin. Click vo mc Create a new connection trong th mc Network Tasks.

Phng K thut TCT

NEC NEO Compact LCT

3. Ca s Welcome to the New Connection Wizard s xut hin. Click vo nt Next tip tc.

4. Chn Connect to the network at my workplace v click chut vo nt Next tip tc.

5. Chn loi kt ni Dial-up connection v click vo nt Next tip tc.


Phng K thut TCT 5

NEC NEO Compact LCT

6. Trn ca s New Connection Wizard, nhp tn cho kt ni v d LCT trong phn Company Name v click chut vo nt Next tip tc.

7. Nhp s in thoi gi nh 1234 trong phn Phone number v click vo nt Next tip tc.
Phng K thut TCT 6

NEC NEO Compact LCT

8. Kim tra kt ni LCT hin th nh l mt kt ni c ng k. Bn c th to shortcut trn mn hnh nu cn truy nhp nhanh. Click chut vo nt Finish kt thc.

9. Trn hp ca s Connect LCT, click chut vo Properties,


Phng K thut TCT 7

NEC NEO Compact LCT

10. Kim tra xem Modem-USB Modem Driver [COM(#)] hin th trn General tab chn s dng, vo chn tick vo Show icon in notification area when connected ri click chut vo nt Configure.

Phng K thut TCT

NEC NEO Compact LCT

11. Trn hp ca s Modem Configuration, kim tra khng chn bt k mc no trong nm mc tick, ri click chut vo nt OK

12. S dng thit lp mc nh trong Options tab nh sau, ri click chut vo Security tab.

13. S dng thit lp mc nh trong Security tab, click chut vo Networking tab.
Phng K thut TCT 9

NEC NEO Compact LCT

14. Trn Networking tab, kim tra loi PPP... c hin th trong phn thit lp Type of dial-up server I am calling, b chn cc mc File and Printer... and Client for Microsoft...., Client for Microsoft Networks.

Phng K thut TCT

10

NEC NEO Compact LCT

15. Click chut chn nt Settings, v b chn tt c cc tick boxes trong ca s PPP Settings nh ch ra bn di. Click OK quay li ca s phn trc. Chn vo Internet Protocol (TCP/IP) v sau click Properties.

16. Kim tra v chn hai mc Obtain an IP address automatically v Obtain DNS server address automatically.

17. Click chut vo nt Advanced, 18. Trong ca s Advanced TCP/IP Settings, nh du chn Use default gateway on remote network v khng chn PPP link, ri chn Click OK.

Phng K thut TCT

11

NEC NEO Compact LCT

19. S dng thit lp mc nh trong Advanced tab v click OK.

Phng K thut TCT

12

NEC NEO Compact LCT

III. Ci t mi trng hot ng cho LCT (Java Runtime)


1. Ci t Java Runtime bng cc click p vo tn file (nh hin th bn di).

2. Chn tun th cc nguyn tc tha thun bn quyn

3. Chn loi ci t thng thng

Phng K thut TCT

13

NEC NEO Compact LCT

4. Ci t hon thnh chn Finish

IV Truy cp vo PASOLINK NEO IDU


1. Kt ni my tnh (PC) bng cp USB gia LCT port v USB port,

Phng K thut TCT

14

NEC NEO Compact LCT

Ch : 1. Trc khi kt ni LCT, bn cn phi ci t trnh iu khin USB Driver, mi trng chy Java 2 Runtime v kt ni Dial-up. 2. Khng c ci t kt ni dial-up trc khi ci t USB driver hon thnh. 3. Pasolink neo IDU v ODU phi ng b th mi hot ng cng vi nhau c. 2. Click chut vo nt START, chn Connect to, LCT, th ca s Connect LCT s xut hin

3. Click chut chn ntDial, my tnh kt ni n IDU (khi indoor ca Viba NEC NEO compact)

Phng K thut TCT

15

NEC NEO Compact LCT

4. M trnh duyt Internet Explorer, 5. Nhp vo a ch URL: Http//172.17.254.253 v n phm Enter,

6. Nhp vo User ID v password trong vng nhp User/Password v n nt Login,

Phng K thut TCT

16

NEC NEO Compact LCT

Password mc nh ca Admin c t l 12345678 7. Mn hnh LCT m ra s hin th nh sau (Cc trng thi/cnh bo (Alarm/Status) s c hin th trong mn hnh chnh mt cc mc nh). V d mn hnh PASOLINK NEO LCT khi hot ng

Phng K thut TCT

17