Competència APRENDRE A APRENDRE

Com treballar amb la informació a Internet?

1. OBJECTIUS CLARS:
el professorat és qui et guia
Què vols buscar? Què has de fer amb el que has de buscar?

• Llegeix bé el treball que has de fer. • Concreta els objectius de la recerca. • Pregunta si no ho entens. • Pensa en els resultats que vols aconseguir. • Buscar sense criteri a Google no serveix per res.

Google no sempre ni és la millor eina ni la més ràpida: et pot fer perdre molt de temps

2. BUSCA LA INFORMACIÓ
EINES MÉS ADIENTS
Primer nivell: • Comença a buscar amb eines digitals que t'aconselli el professorat i d'altres experts o orientadors. • Utilitza webs d'organismes oficials, institucions, entitats reconegudes, grups de treball. • Mira les webs que et recomanen els llocs anteriors en les seves llistes. • Usa els cercadors dels mitjans de comunicació per a temes d'actualitat: diaris digitals, revistes, tv. • Consulta el cercador de la web de la revista de l'institut. Segon nivell: • Utilitza cercadors d'informació ja feta: PDFs a Slideshare, documents a Scribd o Issuu, glogster, vídeos a Youtube o Vimeo, etc. • Usa cercadors habituals (google, yahoo, altavista) amb criteris de recerca, per exemple (en el cas de Google) amb totes les seves eines:
• • •

Recerca avançada en Google: http://www.google.es/advanced_search?hl=es Google acadèmic: http://scholar.google.es/ Google Books: http://books.google.es/

• •

Alertes Google: http://www.google.es/alerts Ús de TERMCAT: http://www.termcat.net/

• Entra en forums específics i demana ajut. • Consulta webs on ja et donen treballs fets (tipus “El rincón del vago”). Et poden orientar. Tercer nivell:

Usa Multibuscadores, per exemple: http://www.metacrawler.com/, Surfwax (http://lookahead.surfwax.com/index2011.html?term=Espa%F1a ), http://whois.domaintools.com/qbsearch.com

• Diccionaris i enciclopèdies temàtiques. • Biblioteques virtuals: Amazon, Google. • Directoris específics.

ESTRATÈGIES DE RECERCA
Estratègies per aplicar a les eines anteriors: • Posa paraules clau. • Posa frases curtes. • Utilitza les “cometes” per a recerques concretes. • Usa paraules sinònimes.

• Busca el mateix terme en diferents idiomes i en diferents cercadors. • Demana ajut a persones que coneguis i que dominen el tema.

3. ANALITZA LA INFORMACIÓ TROBADA
Com saber si una web és fiable o no?

Analitza:
AUTOR: és conegut i creïble? ACTUALITZACIÓ: renoven la informació sovint o sempre tenen la mateixa? FINALITAT DE LA WEB: et volen informar, explicar, vendre, persuadir? PÚBLIC: a qui s'adreça la web? A qualsevol?, a experts? La entén tothom? Respon al que busques? NAVEGACIÓ I TÈCNICA: és fàcil moure's per ella? Et demana fer descàrregues o registrar-te? S'accedeix fàcilment a cada secció? ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ: hi ha índex de continguts? Coherència? Cercador propi? ESTÈTICA: és fàcil i atractiva? Té anuncis? PARTICIPACIÓ: hi ha comentaris? Què diuen? Afavoreix la interactivitat?

La informació que has trobat s'adapta a les teves necessitats...?
• Si respon als objectius inicials. • Si alimenta la línia del treball ja en marxa. • Si aporta altres recursos o possibilitats que millorin o ampliïn el treball final

el professorat és qui et guia

4. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
SELECCIONA I GUARDA ELS RESULTATS DE LA RECERCA
• Crea una llista de favorits al teu navegador, agrupats per temes • Afegeix a cada llista les webs que t'interessen, posa-li un nom específic • Crea una llista d'enllaços al teu bloc personal (portafolis) • Afegeix cada web seleccionada, amb el seu nom.

• Usa les teves xarxes socials • Obre un document de text, copia i guarda l'enllaç, amb un títol específic. • Usa el teu compte de correu electrònic per recollir les webs seleccionades.

EINES INTERESSANTS PER TREBALLAR
És interessant aprendre a treballar amb algunes finestres obertes a la vegada: • El document de text • Les webs d'on treuras la informació. • Els arxius on la guardes (fes sempre còpies de seguretat) • Diccionaris online: RAE (http://www.rae.es/rae.html), GEC (http://www.diccionari.cat/) Wordreference (http://www.wordreference.com/ ) • Traductors • Enciclopèdies • Correctors ortogràfics

AUTORIA • A L'HORA D'ELABORAR UN TREBALL, COPIAR I ENGANXAR NO ÉS NI TREBALLAR NI CREAR NI SER ORIGINALS. • HI HA WEBS QUE DETECTEN ELS TREBALLS QUE SÓN COPIATS. • CITA SEMPRE LES FONTS D'ON HAS TRET LA INFORMACIÓ, IMATGES O FOTOS. CADA AUTOR TÉ DRET A SER CITAT. ÉS EL RECONEIXEMENT AL SEU TREBALL.

Terrassa, curs 2011-2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful