_

_
_
_
¿
¿
,
, , ,
,
,
1.Es toy mar ca do
A Bm7
¡
,
,
,
,
,
des de siem pre
C
_
m7 Bm7
¡
,
,
,
,
,
con el sig no
A Bm7
,
,
,
,
_
del Re den tor,
F
_
m7 E
- - - - - - - -
_
_
_
_
5
,
, , ,
,
,
que so brel mon te
A F
_
m
,
, ,
,
,
,
,
del Cor co va do,
D A
,
, ,
,
,
,
, ,
a bra zaal mun do con
_
_
Su a
Bm7 E
- - - - - - - - -
_
_
_
_
9
_
mor.
A7 A G/B
A/C
_
,
_
,
,
Cris to nos in
D
,
. _
vi ta,
A
,
_
,
,
ven gan mis a
Bm7 E7
,
.
_
mi gos.
Em
,
_
,
,
Cris to nos en
D
- - - - - - - -
_
_
_
_
¸
¸
¸
,
15
,
,
. _
ví a,
A E
, _
, ,
se an mi sio
D E7
,
, . _
ne ros.
A F
¡
, ,
,
,
2.Ju ven tud,
F Gm
¡
,
,
,
,
,
pri ma ve ra,
Am7 Gm7
- - - - - - - - - -
_
,
20
¡
,
,
,
,
,
es pe ran za
F Gm7
,
,
,
,
_
dea ma ne cer;
Dm7 C
¡
, ,
,
,
quien es cu cha
F C Dm F
,
, ,
,
,
,
,
es te lla ma do
Bm B
,
m
- - - - - - - - - - -
_
,
24
¡
,
,
,
, ,
a co ge el
F Dm7
_
.
,
¸
,
don de cre
Gm7 C
_
er.
F B
,
¡
, ,
,
,
Dios an he la
F Gm7
,
, ,
,
,
,
,
pa raes ta tie rra,
Am7 Gm7
- - - - - - - -
_
,
29
,
, ,
,
,
,
,
pa raes te mun do
F Gm7
,
¸
,
¸
,
, .
,
la ca ri dad.
Dm7 C
¡
, ,
,
,
Noa la gue rra,
F Dm F
¡
,
,
,
,
,
fue rael o dio,
B
, B
,
m
- - - - - - - -
_
,
33
¡
,
,
,
,
. , ,
so lo bien y paz has
F Dm7
_
_
tael fi
Gm7 C
_
nal.
F E
,
/G F/A
,
_
,
,
Cris to nos in
B
,
B
,
m
,
. _
vi ta,
F
,
_
,
,
ven gan mis a
Gm7 C7
- - - - - - - -
_
, ¸
_
_
_
39
,
.
_
mi gos.
F F7
,
_
,
,
Cris to nos en
B
,
,
,
. _
ví a,
F/C C/D Dm7
, _
, ,
se an mi sio
B
,
C7
,
, . _
ne ros.
C F
-
E4 E
- - - - - - - -
_
_
_
_
45
,
, , ,
,
,
3.Des deel o rien te
A Bm7
,
, ,
,
,
,
,
has tael po nien te,
C
_
m7 Bm7
¡
,
,
,
,
,
nues tra ca sa
A Bm7
- - - - - - -
ESPERANZA DEL AMANECER
Autor: P. José Cândido
©elcancionerocatolico.blogspot.com
Himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2013
Transcripción: P. Emerson Velaysosa Fernández
www.elcancionerocatolico.blogspot.com
www.facebook.com/ElCancioneroCatolico www.twitter.com/ElCancioneroCat
_
_
_
_
48
,
,
,
, ,
,
no tie ne puer tas.
F
_
m7 E4 E
¡
, ,
,
,
Nues tra tie rra
A F
_
m A
,
, ,
,
, ,
,
no tie ne cer cas,
D E A
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
ni tie ne lí mi tes
A/C
_
F
_
m F
_
m7
- - - - - - - - -
_
_
_
_
52
_
_
nues troa
Bm7 E
_
mor.
,
,
,
,
_
D4 D
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
Es par ci dos
A F
_
m A
¡
,
,
,
,
,
, ,
,
por el mun do
C
_
m Bm7
- - - - - -
_
_
_
_
56
¡
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
con ser va mos un
A Bm7 A
,
,
,
,
¸
,
,
.
.
,
,
mis moar dor.
F
_
m7 E ¡
. ,
,
,
,
,
Es tu gra cia
¡
, ,
,
,
A F
_
m A
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
que nos sos tie ne
D Dm
- - - - - - - -
_
_
_
_
60
,
, ,
,
,
,
,
, , . ,
3
y nos man tie ne fie les a
A/C
_
E/F
_
F
_
m
_
_
_
Ti Se
Bm7 E
,
,
,
,
,
,
,
_
ñor.
_
A7 A G/B
A/C
_
,
_
,
,
Cris to nos in
D
- - - - - -
_
_
_
_
64
,
. _
vi ta,
A/C
_
,
_
,
,
ven gan mis a
Bm7 E7
,
.
_
mi gos.
Em A7/C
_
,
_
,
,
Cris to nos en
D
,
,
. _
ví a,
A/E E/F
_
F
_
m7
, _
, ,
se an mi sio
D/E E7
- - - - - - - - - -
_
_
_
_
¸
¸
¸
,
70
,
, . _
ne ros.
A F/B
,
¡
, ,
,
,
4.A ten dien do
F Gm7
,
, ,
,
,
,
,
a tu lla ma do:
Am7 Gm7
,
, ,
,
,
,
"va yan y ha gan
F Gm7
- - - - - - - -
_
,
74
,
¸
,
¸
,
,
,
,
del mun do hoy,
Dm7 C4C
,
, , ,
,
,
un pue blo nue vo,
F C/E Dm F/C ,
¸
,
¸
,
,
¸
,
,
to dos u ni dos
,
, ,
,
,
,
,
F B
,
m
,
, ,
,
. ,
¸
,
y pa ra mí su
F
- - - - - - -
_
,
78
_
_
co ra
Gm7 C
_
zón".
F B
,
¡
, ,
,
,
A nun ciar
F Gm7
,
, ,
,
,
,
el E van ge lio,
Am7 Gm7
,
, ,
,
,
,
a to do hom bre
F Gm7
- - - - - - - - -
_
,
83
,
¸
,
¸
,
. ,
,
es trans for mar
Dm7 C
,
, , ,
,
,
al hom bre vie jo
F Dm F
,
, ,
,
,
,
,
en hom bre nue vo,
F B
,
m
- - - - - -
_
,
.
.
86
,
, ,
,
, .
,
, ,
en mun do nue vo que
F Dm7
_
_
va lle
Gm7 C
_
gar.
F E
,
/G F/A
,
_
,
,
Cris to nos in
B
,
B
,
m
,
. _
vi ta,
F
- - - - - -
_
,
.
.
91
,
_
,
,
ven gan mis a
Bm7 C7
,
.
_
mi gos.
Cm F7
,
_
,
,
Cris to nos en
B
,
,
,
. _
ví a,
F/C C/D Dm7
, _
, ,
se an mi sio
B
,
C7
,
, . _
ne ros.
F E
,
/G F/A
- - - - - - - - - -
2
ESPERANZA DEL AMANECER
www.twitter.com/ElCancioneroCat www.facebook.com/ElCancioneroCatolico www.elcancionero.blogspot.com