Está en la página 1de 2

RASPORED NASTAVE

II CIKLUSA MASTER STUDIJ


(REDOVAN, REDOVAN SAMOFINANSIRAJUI, VANREDAN STUDIJ)

III (trei) semestar

IZBORNI PREDMETI

Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo,Trg Osloboenja - Alija Izetbegovi 1


Tel: +387 (0)33 275 900, 275 901 Fax: +387 (0)33 275 994 E-mail: studentska.sluzba@efsa.unsa.ba www.efsa.unsa.ba
Transakcijski rauni: 1540011100055145 UPI Banka d.d. Sarajevo 1610000047480056 Raiffeisen Bank Sarajevo

II CIKLUS MASTER STUDIJ

SVI SMJEROVI
ifra
predmeta

Predmet

PREDAVA / RASPORED PREDAVANJA / MJESTO ODRAVANJA


Prof. Dr. Adnan Rovanin

FIN410
(30 P)

Investiciono
bankarstvo

04.10.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,30

06.10.2010.
(srijeda)
17,00 21,30

07.10.2010.
(etvrtak)
17,00 21,30

11.10.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,30

13.10.2010.
(srijeda)
17,00 21,00

14.10.2010.
(etvrtak)
17,00 21,00

25.10.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

10.01.2011.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

31.01.2011.
(ponedjeljak)
17,00 - 2100

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

ISPIT
PDS 3

POPRAVNI
ISPIT PDS 3

27.10.2010.
(srijeda)
17,00 21,30

28.10.2010.
(etvrtak)
17,00 21,30

29.10.2010.
(petak)
17,00 21,30

30.10.2010.
(subota)
11,00 15,00

01.11.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,30

13.11.2010.
(subota)
11,00 15,00

15.11.1.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

11.01.2011.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

01.02.2011.
(ponedjeljak)
17,00 - 2100

PDS 3

PDS 3

PDS 1

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

ISPIT
PDS 3

POPRAVNI
ISPIT PDS 3

20.11.2010.
(subota)
11,00 15,00
PDS 3

22.11.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,30
PDS 3

24.11.2010.
(srijeda)
17,00 21,30
PDS 3

04.12.2010.
(subota)
11,00 15,00
PDS 3

13.01.2011.
(ponedjeljak)
17,00 21,00
ISPIT
PDS 3

03.02.2011.
(ponedjeljak)
17,00 - 2100
POPRAVNI
ISPIT PDS 3

Prof. Dr. Mirko Pulji


FIN422
(30 P)

Value based
management

Prof. Dr. Adnan Rovanin/ Prof. Dr. eljko ain


QAN501
(30 P)

Finansijska
analiza

17.11.2010.
(srijeda)
17,00 21,00
PDS 3

18.11.2010.
(etvrtak)
17,00 21,30
PDS 3

19.11.2010.
(petak)
17,00 21,30
PDS 31

Prof. Dr. Nenad Brki / Doc. Dr. Kemal Kozari


MAR503
(30 P)

Marketing
finansijskih
usluga

13.12.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

14.12.2010.
(utorak)
17,00 21,30

15.12.2010.
(srijeda)
17,00 21,30

20.12.2010.
(ponedjeljak)
17,00 21,30

21.12.2010.
(utorak)
17,00 21,30

22.12.2010.
(etvrtak)
17,00 21,00

08.01.2011.
(subota)
11,00 15,00

14.01.2011.
(ponedjeljak)
17,00 21,00

04.02.2011.
(ponedjeljak)
17,00 - 2100

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

PDS 3

ISPIT
PDS 3

POPRAVNI
ISPIT PDS 3