Está en la página 1de 3

PROTOCOL DACTUACI

En el moment de signar qualsevol document:

abans de signar. Tens dret a demanar una cpia del document que et presentin abans de signar-lo.

Demana sempre una cpia i consulta els dubtes

Informaci per escrit: intenta que tot quedi per escrit i guarda cpia dels trmits, dels correus rebuts, de la cpia del contracte i de les nmines, aix com de tots aquells documents que rebis i que tinformin dalguna modi caci en el teu contracte. Fixat en la data de signatura: no signis cap document amb una data posterior. El dia de la signatura i la data de la signatura han de coincidir. Si toferissin de rmar el contracte abans, assegurat de que signes a la vegada la nalitzaci i la renovaci. Pots demanar lacompanyament dun representant sindical: a qualsevol reuni a on es parli del teu lloc de treball, tens dret a anat acompanyat dun representant sindical. En cas dacomiadament, serviran de testimonis.

PROTOCOL DACTUACI
En el cas de contractes de professorat associat per fer substitucions: Demana la diferncia de sou: si ests substituint a un professor amb una nmina superior, tens un any de termini per reclamar la diferncia de sou. En el moment de signar la nalitzaci del contracte:

consultar qu s el que pots fer.

Pots demanar una cpia abans de signar per


Firma com a no conforme: tant en el moment
de la nalitzaci com en el cas de que et modi quin les condicions del contracte, pots afegir a sota de la teva rma no conforme, aix et permetr reclamar.

Cursa una reclamaci: tens 20 dies a partir de la noti caci per reclamar qualsevol disconformitat amb el teu contracte.

PROTOCOL DACTUACI
En qualsevol moment:

Participa en assemblees: posat en contacte amb la Plataforma de Professors Associats, (professors.associats.ub@gmail.com) per assessorar-te i rebre informaci i suport.

Adreat als representants dels treballadors


(comitepdi.l@ub.edu) i sindicats per informar sobre la teva situaci, i ajudar-te a cursar les reclamacions que sollicitis.

Plataforma de Professors Associats UB Assessoria jurdica de la CGT

Calificar